Projekt: Varumärkesmanual för SLU, steg 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt: Varumärkesmanual för SLU, steg 1"

Transkript

1 1(15) Kommunikationsavdelningen SLUTRAPPORT Projekt: Varumärkesmanual för SLU, steg 1 Projektansvarig: Tina Zethraeus, kommunikationschef Projektledare: Maria Widén, Art Director Uppdragsgivare: Ulf Heyman, universitetsdirektör Projektstart: Projektslut: Om varumärkesprojektet En tydlig grafisk profil stärker ett universitets konkurrenskraft och optimerar effekten av våra kommunikationsinsatser. Den ger ett mer samlat, tydligt och professionellt intryck av SLU. Dessutom underlättar det och spar tid för SLU:s medarbetare att kommunicera på ett standardiserat sätt. Projektets bakgrund och ambition Att uppdatera SLU:s grafiska profil (fastställd 2009) och göra den tillgänglig utifrån devisen det ska vara lätt att göra rätt. En attraktiv grafisk profil är en viktig del av organisationens inre identitet, och för ansiktet utåt. Vår hade flera påtagliga brister, och var otillräcklig i förhållande till dagens teknik och behov. Kännedomen om den var alltför låg och därmed fick den inte önskad igenkänningseffekt. Profilen fastställdes (huvudsakligen för trycksaker) vid en tidpunkt när behovet av en enhetlig visuell identitet på näten inte var lika stor (Facebook, bloggar, twitter, YouTube, e-post etc. ) och innan SLU:s nya webbverktyg tagits i bruk. Behoven av grafiska riktlinjer för elektroniska media är fortfarande mycket stora. De typsnitt som SLU valt, krävde nyinvesteringar i nya licenser (kostnader upp till en kvarts miljon) eller nya ställningstaganden. Problemen har varit stora med att hantera de valda typsnitten i mallar etc. Andra brister var att den grafiska profilen inte fanns på engelska, liksom att många enheter börjat använda egna logotyper och symboler i stället för SLU:s logotyp. SLU, Box 7070, SE Uppsala, Sweden tel: +46 (0) Org.nr

2 Såväl i Kvalitets- och Nyttoutvärderingen som i andra diskussioner (autonomi) understryks behovet av en enhetlig kultur och gemensamma, arbetsbesparande administrativa lösningar. Detta var bakgrunden till projektet som inleddes den 7 mars 2011 med en budget på kr, på dåvarande universitetsdirektören Ulf Heymans uppdrag. Projektslut, måluppfyllelse och fortsättning När projektet avslutas 30 mars 2012 kan konstateras att målen uppfyllts med råge. Mycket mer har blivit gjort än vad som ursprungligen utlovats, t ex en ny reviderad logotype, ny webbdesign, nya visitkort m m. Resultaten beskrivs mera i detalj i kommande avsnitt och finns samlade på medarbetarwebben En bonus var den eleganta lösningen på problemet med SLU:s typsnitt. Som alltid när man går på djupet har nya behov och brister uppmärksammats som inte kunnat lösas inom detta projekt. Till de kanske allvarligaste hör att användarstöd för Office-programmen inte finns inom SLU, vilket på sina håll innebär att man haft svårt att ta fram, beställa och använda wordmallar på ett optimalt sätt. I takt med att programmen blir allt mera avancerade är ett kvalificerat användarstöd/applikationsstöd något vi vill understryka behovet av. Framställningen av wordmallar samt de oväntade problemen med implementeringen är den främsta förklaringen till att budgeten överskridits med ca kr. (Se Ekonomisk slutrapport sidan 9.) Ansvaret för SLU:s dokumentmallar framöver? Nio wordmallar har tagits fram inom projektets ramar. Med projektets slut vill avsäga oss ansvaret för framtida framtagning av SLU:s gemensamma dokumentmallar, dokumentstandard och malluppdateringar m m. De framtagna mallarna täcker inte universitetets hela behov, och kanske kommer ett framtida nytt ärendehanteringssystem att ställa nya krav? Detta är inget projekt främst för kommunikationsavdelningen vid SLU utan skulle kräva en bredare arbetsgrupp. Några givna intressenter är ledningskansliet, juridiska avdelningen, registratur, IT-avdelningen, biblioteket, kommunikationsavdelningen med flera. On-line formgivning, nytt projekt? Webben är vår viktigaste kanal, och behoven av design på webbplatser, samlingssidor, puffar med mera har varit stora. Webben blev en av de första kanalerna som den nya grafiska profilen tillämpades på och därmed upptäckte vi ett större mer detaljerat behov av designinstruktioner. Även andra elektroniska informationskanaler, nyhetsbrev, blogghuvuden kräver alltmer attraktiv design för att vi ska kunna locka in eller hålla kvar sofistikerade användare på vår webbplats, liksom inom våra gemensamma lösningar. Vi förordar ett särskilt projekt för detta Här följer en mer ingående redovisning av arbetsgång och uppnådda resultat, samt reflektioner över fortsättningen. 2(15)

3 Mål och ambitioner enligt projektplan DnrSLUuaFE Insamling av befintliga manualer och riktlinjer. Översyn och ev omarbetning innan de införs i nya manualen. T ex logotypanvändning, färger, platsannonser, kuvert, vetenskapliga posters mm Uppdatera licenser för SLU:s universitetstypsnitt. Riktlinjer för bildanvändning, bildmanér och bildspråk samt exempel. Språkanvändning och språktips samt korta texter om SLU. Skapa nya wordmallar för brev, protokoll, rapporter, beslut, pm, begäran, yttrande och intyg. Skapa mallar för tryckproduktion i InDesign för annonser, affischer, rollups, folder, vetenskapiga posters (även i powerpoint) Riktlinjer för digitala medier - E-postsignatur - Webbsidor inom SLU:s webbplats - Kampanjwebb - Nyhetsbrev - Blogg - Sociala medier - Riktlinjer för användning av SLU:s logotyp på våra profilprodukter. Riktlinjer för SLU:s undervarumärken samt egen identitet inom SLU Sam- och särprofilering Översättning av samtligt material till engelska Öka kännedomen och användningen inom SLU t ex genom utskick till institutioner/avdelningar, artikel i Resurs, informatörsnätverket, FAQ på internwebben tillsammans med enkel presentation i form av film/bildspel. Hjälpfunktion vanligt förekommande frågor, IT-stöd, kontaktpersoner för olika delar. Övergripande resultat vid projektslut https://internt.slu.se/kommunikation en uppdaterad och utbyggd kommunikationsplats på Medarbetarwebben där relevanta sidor är översatta till engelska. Utgångspunkten är att bemöta Jag ska: skriva/göra en poster/använda en bild osv; hur gör jag nu? En tryckt engelsk-svensk varumärkesmanual om 48 sidor med kortadresser till mallar, beställningstjänster om mer information på Medarbetarwebben, https://internt.slu.se/kommunikation. Kompletteras med en tryckt färgpalett, bestruket papper på ena sidan och bestruket på den andra. Varumärkesmanualen skickades ut till alla SLU:s medarbetare samt kårer och finns även som pdf på webben. 3(15)

4 Varumärket SLU Live 2012 Varumärkesturnée till Skara (26 januari), Umeå (31 januari), Alnarp (2 februari), Ultuna (7 februari) och Skinnskatteberg (26 mars) för att presentera innehållet i nya varumärkesmanualen och få en dialog med SLU:s medarbetare. Se program i bilaga 1. Filmen The Brand SLU presenterar varumärkesmanualen på ett lite oväntat och tilltalande vis. Längd 2:31 min. Språk: engelska. Finns på kommunikationssidan på Medarbetarwebben. Utskjutna wordmallar till SLU:s standarddatorer för yttrande, beslut, begäran, brev, promemoria, styrande dokument, intyg, protokoll, och generell mall. SLU:s powerpointmall är också utskjuten. Det finns även möjlighet att hämta dessa på webben, Måljustering: efter önskemål om mallar för styrande dokument tog vi bort rapportmallen och ersatte med ny mall för styrande dokument. Delresultat: Identitytest en analys av hur SLU:s varumärke används och hur de grafiska riktlinjerna tillämpas på ett visuellt plan. En tjänst som köptes in av Pangea design. Belyste en spretigare bild av användandet av SLU:s logotyp än vi förväntat oss. Många varianter och tveksamhet om hur vår logotyp egentligen ser ut liksom vilka färger som gäller. Se hela analysen i bilaga 2. Designutveckling av vår logotyp och grafiska element för att tydliggöra vårt varumärke. Bland annat genom följande punkter som även togs som rektorsbeslut: , se bilaga 3: o Justerad logotyp o Justerad grön färg i SLU:s logotyp o Begränsning av användandet av SLU:s logotypfärger till endast logotypen o Ny större frizon kring SLU:s logotyp o o Kompletterande färgpalett för SLU Uppställning av SLU:s utskrivna namn på två språk med plats för underliggande organisationstillhörighet. Logotyp som följd av designutvecklingen togs nya logotyp-original fram. Dessa hade den nya gröna färgen, lite tätare, större och tydligare bokstäver för SLU i logotypen. Den tidigare handritade logotypen anpassades även till dagens digitala medier, med jämna vektorpunkter som kan förstoras utan att bli hackiga. Vi tillmötesgick även de som behövde färdiga bilder med sitt specifika avsändarnamn inskrivet genom 81 logotyppaket för specifika avsändare, alltså färdiga bilder med inskrivna namn på t ex fakultet, kluster, avdelning, område, centrumbildning, enhet eller avdelning. Varje paket innehåller 12 olika filer med kombinationer av svart, vitt, färg, engelska, svenska resp filformaten eps och png. Färger: Logotypen återinförs i färg som förstahandsval. En gemensam färgpalett för SLU om sex färger togs fram för att komplettera färgerna i logotypen liksom uppdaterade riktlinjer för färganvändning. En referenskarta för färgerna trycktes. Inköp av typsnittslicenser: plattformsoberoende Opentype, för Bembo liksom Akzidenz grotesk, samt nya riktlinjer för hur de får användas och spridas när det gäller marknadsföring av SLU. De fria typsnitten Arial och Times införs som SLU-typsnitt till övrigt material, t ex 4(15)

5 powerpointpresentationer. De nya riktlinjerna innebär att ett reducerat antal licenser köps in i förhållande till tidigare antal licenser, samt enklare hantering för SLU:s medarbetare. Se beslutsunderlag i bilaga 4. Beställningssida på webben samt rutiner i samarbete med IT-stöd för att installera typsnitten liksom registrera alla tyspnittsanvändare. Se https://internt.slu.se/typsnitt och https://internt.slu.se/fonts Bild: en pedagogisk sammanställning av vad man bör veta när man ska arbeta med bild vid SLU och vilka riktlinjer som gäller. Här finns även mer allmänna bildtips, fotograferingstrix och exempel. Hur får jag tag i bilder? Bildanvändning i olika medier, bildrättigheter, Lika villkor i bilder, egen bildprofil är några av rubrikerna på https://internt.slu.se/bilder. Språk vid SLU: sammanställning av de viktigaste punkterna av vår språkpolicy, kontaktpersoner, tillgång till fullständiga policydokument, riktlinjer för hur man använder vårt universitets namn på rätt sätt, klarspråk, översättningar, samt en sammanställning av de kommunikativa texter om SLU som finns. Se https://internt.slu.se/sprak. Mallar för trycksaksproduktion mallar för de som arbetar med layoutprogrammet InDesign. A4-mall för för längre textdokument med bilder och diagram, mall för rollups samt mall för affischer. Riktlinjer för e-postsignatur gemensam form med anvisningar om hur man manuellt infogar denna i sin epost. Kommentar: IT-avdelningen kommer i framtiden att kunna hantera detta mer automatiskt, men inte i dagsläget. Ett problem som skapar onödig irritation uppstod när vissa fick logotypen i signaturen som bilaga. Detta undersökte IT-avdelningen och föreslog en intern lösning som ledde till följande beslut 5 april 2012: Kommunikationschefen beslutar att e-post som skickas från SLU i möjligaste mån ska vara formaterad så att typsnitt och formatering av signatur bibehålls och så att bilden i signaturen visas infälld i texten. E-postklienter som tar emot e-post på SLU ska också i möjligaste mån vara inställda så att de kan ta emot och visa formaterad text och bilder i e-post. Skälen till detta beslut är att vi i den mån det är möjligt ska se till att e-post från oss har ett enhetligt utseende. Skälen till beslutet om att e- postklienter på SLU ska vara inställda så att de kan ta emot och visa formaterad text och bilder i e-post är att vi själva i så stor utsträckning som möjligt ska se våra signaturer så som de är avsedda att se ut. Webb och kampanjwebb: att lansera en ny grafisk profil på en webbplats som inte själv följer dessa skulle bli väldigt motsägelsefullt. Därför prioriterade vi att tillämpa en ny aktuell design på både SLU:s externa web liksom medarbetarwebb. En sammanställning av hur man ska göra om man vill göra en egen webbplats på slu.se togs också fram. Behovet av kampanjwebb och riktlinjer för dessa dog ut efter omgörningen av webben. Dels erbjöd den nya en bra lösning för t ex centrumbildningar men även användbara kortadresser i marknadsföringsinsatser. Nyhetsbrev: i samband med att SLU köpte ett gemensamt verktyg för digitala nyhetsbrev med epost, Apsis, tog vi fram en standardform för dessa. Namnet och sidhuvudet är unikt men följer en enhetlig stil i form, färg och tilltal, liksom att det har en tydlig avsändare där SLU framgår. Webbsida skapades för hur man går till väga om man vill göra ett eget nyhetsbrev. 5(15)

6 Blogg: framtagning av en bloggplattform för SLU med bl a Så gör du för att starta en SLU-blogg, regler och ansvar liksom ny design för blogghuvuden, se exempel på blogg.slu.se/rektor Sociala medier: anvisningar för SLU i sociala medier en lathund på webben. Profilprodukter: riktlinjer för hur SLU:s logotyp får användas och placeras på profilprodukter och vilka färger som kan användas. Även riktlinjer för framtagning av nya profilprodukter, t ex miljö- och kvalitetsaspekter. Vetenskaplig poster: sammanställning av vad man bör tänka när man ska göra en vetenskaplig poster, liksom exempel på hur de kan se ut. Detta i samarbete med SUS. Mall i powerpoint för vetenskapliga posters är fortfarande under framtagning. Riktlinjer för SLU:s undervarumärken och egna identitet inom SLU: den nya grafiska profilen erbjuder en given plats för en specifik avdelning/institution/fakultet/enhet eller motsvarande ihop med SLU:s logotyp. På det viset behöver inte var och en skapa ett eget sätt att skriva sina egna lösningar och egna logotyper. Förtydligande även för när SLU ska användas som avsändare utifrån detta: Den verksamhet som bedrivs under SLU:s organisationsnummer ska alltid tydligt ange SLU som avsändare i sina meddelanden. Sam- och särprofilering: Regler att ta hänsyn till vid samarbeten och samprofilering. Riktlinjer för när egna märken kan användas, hur dessa ska användas liksom tips på hur en egen profil inom SLU kan stärkas utan egen logotyp. Översättning till engelska: här har vi översatt de delar som målgruppen behöver på engelska, alltså inte samtligt material som vi planerade från början. Den tryckta varumärkesmanualen är genomgående på både svenska och engelska. Vissa delar som inte är helt klara har vi väntat med att översätta, t ex vetenskaplig poster. Hjälpfunktion: på webben har vi löpande publicerat svar på vanligt förekommande frågor i form av tips, mm i direkt anslutning till de webbsidor som beaktar ämnet. Vi har ändå fått väldigt många frågor via mail och telefonsamtal i brist på help-desk. Dessa har vi delvis fått hjälp att besvara från wordmallstillverkarna på Uppsala universitetsbibliotek. Dessutom har följande tillämpningar av nya profilen gjorts: Platsannonser. Nytt utseende och nya texter i samband med nytt annonsverktyg. Kuvert: ny uppdaterad form och riktlinjer Visitkort: ny design och med fler funktioner som t ex bild, qr-kod Konferensblock Bildspel om SLU Totalt 66 blandade bilder från verksamhet, miljöer och detaljer. 6(15)

7 Arbetsgrupper och leverantörer Ansvarsområden inom kommunikationsavdelningen: Ekonomi och inköp: Kjell-Arne Nilsson Projektförankring i olika ledningsgrupper: Tina Zethraeus Kontaktperson för externa leverantörer: Maria Widén Kommunikationsplan och interna nyheter: Li Gessbo Text och språk: Ann-Katrin Hallin Bild: Julio Gonzalez/Jenny Svennås-Gillner Grafisk profil: Maria Widén/Michael Kvick Digitala medier: Rickard Wolrath (Nyhetsbrev Ann-Katrin Hallin) Tryckmallar: Michael Kvick Profilprodukter: Kjell-Arne Nilsson Word- och powerpointmallar: Maria Widén/Viktor Wrange Varumärkesturneé och intern lansering: Sofia Ljungman Utskjutning av mallar: Cecilia Wolkert Externa leverantörer: Pangea design: designbyrå etablerad 1997 som är expert på just myndigheters visuella identitet och varumärkesstretegier. Har arbetat med bl a Stockholms universitets visuella identitet. Arbetsgrupp: Creative Director Örjan Nordling, Senior designer Nadja Lorenz, projektledare Lotta Blomstedt. Uppsala universitetsbibliotek, publicering och grafisk service: Produktion och programmering av wordmallar. Kontaktpersoner: Göran Wallby och Wolmar Nyberg Åkerström Kobolt Media AB: framtagning av profilerande ämnes- och campusillustrationer för SLU. Illustratör Fredrik Saarkoppel. Phosworks Digital Industries: Filmproduktion av varumärkesfilmen. Kontaktperson Robert Agius, Director/Head of film & TV Förankring och ökad kännedom inom SLU Presentationer i ledningsrådet: 12 september, 26 september samt 21 november Referensgrupp: övergripande referensgrupp för arbetet inom projektet som samlades vid fyra tillfällen. Syfte att få input, önskemål och bredare perspektiv på projektets olika delar i ett tidigt stadium. Deltagare: Renata Arovelius (arkiv- och dokumentationsfunktionen), Sune Lindh (ledningskansliet), Marianne Fredriksson (ledningskansliet), Catharina Isberg (SLU Biblioteket, Alnarp) Sofia Lloyd resp Maria Andersson (SLUSS-ordförande), Ylva Eklind (SUS/Samordnare för studenter med funktionshinder), Peter Lindberg (SUS), Stefan Edholm alt Martin 7(15)

8 Gomucio alt Cecilia Wolkert (IT-avdelningen, Tina Zethraeus (sammankallande), Li Gessbo (kommunikationsavdelningen), Ann-Katrin Hallin (kommunikationsavdelningen) Maria Widén (kommunikationsavdelningen). Kommunikatörsnätverket: På SLU finns det många personer som har ett stort fokus på kommunikation och information i arbetet. Dessa är inte bara anställda på kommunikationsavdelningen utan finns spridda inom hela organisationen. Muntlig presentation vid nätverksträff den 11 maj 2011 samt 29 september Kommunikation och presentationer inom SLU: Varumärket SLU Live 2012 till Skara (26 januari 2012), Umeå (31 januari 2012), Alnarp (2 februari 2012), Ultuna (7 februari 2012) och Skinnskatteberg (26 mars 2012) för att presentera innehållet i nya varumärkesmanualen och få en dialog med SLU:s medarbetare vid anslutande minimässa. Stort intresse från administrationen. Även en kortare variant av denna dragning vid: Fomas programkoordinatormöte (15 mars 2012), SLU:s prefektmöte (29 mars 2012), Energi och tekniks institutionsmöte (20 mars) Chefen som organisationens ansikte utåt kurs för SLU:s blivande ledare (23 maj 2012) Träff för SLU:s samverkanslektorer (20 mars 2012) NL-fakultetens kanslimöte (23 februari 2012) Internnyheter på webben och mail till kommunikatörsnätverket så snart något var klart att användas. Artikel i personaltidningen Resurs: nr 6:2011 Den nya profilen presenterades även för två av våra avtalade reklambyråer i Uppsala vid seminarier den 11 resp 20 april Utskick till övriga byråer. 8(15)

9 Detta hade vi inte räknat med Att vi inte kunde ha en egen plats på webben för manualens innehåll utan att den skulle läggas ihop med befintliga ostrukturerade och inaktuella sidor på webben. Detta tog mer tid än vi räknat med. Att utskjutningen av mallar behövde testas och justeras. Att filmen The Brand skulle få bronspris i Telly Awards i USA. Att tillämpningar av den grafiska profilen som inte ingick i detta projekt skulle vara så efterfrågade och viktiga för genomförandet. Vi fick kasta oss in i viss produktion innan vissa riktlinjer var klara, t ex platsannonser, visitkort. Att det var så viktigt att själv testa den nya grafiska profilen under framtagningens gång skarpt. Därför fick studentrekryteringens informationsmaterial, som togs fram under hösten 2011, vara försökskaniner parallellt med projektets slutfas. På så vis kunde vi justera detaljer under framtagningens gång. Kommunikatörerna för studentrekryteringen ger profilen ett gott betyg och är nöjda med den tydliga avsändaren. Att repros beställningsverktyg inte gick att uppdatera för en rimlig kostnad. Att wordmallar kunde skilja så mycket mellan olika versioner och miljöer. Men främst att den akademiska formalian kunde skilja så mycket från person till person. Att det skulle vara så svårt att få en begriplig ekonomisk översikt av projektet. Utdragen varierar och är svårtolkade. Att medarbetare vid SLU över lag välkomnar och engagerar sig denna typ av kommunikativa stöd. Erfarenheter från projektet Underskatta inte den tid som byråkratiska förfaranden kan ta i tidsplaner. Kom ihåg att räkna in universitetspåslaget i budgeten. Medarbetare vill gärna vara delaktiga i sådant som berör dem. Förankra idéer på ett tidigt stadium, och hellre en gång för mycket än för lite. 9(15)

10 Fortsatta behov att hantera inom SLU Applikationssupport för Office: någon man kan ringa eller maila sina frågor till kring hur man använder word, powerpoint osv och får ett snabbt, pedagogiskt svar oavsett nivå på frågan. Saknas idag helt vid SLU. Behovet är stort och många som använder Office-programmen vid SLU idag kan bara använda väldigt begränsad del av programmet. De arbetar mer utifrån egna tidigare dokument och har svårt att ta till sig nya funktioner i nyare programversioner. Således behövs även viss intern utbildning i programvarorna för att hålla kunskapsnivån aktuell. Förslag: IT-stöd kan tänka sig att anställa en person på halvtid för att hålla i denna support liksom utbildningar internt om de får finansiering för det, ca kr per år. Även avtalade Lexicon jobbar med en intressant modell för Officesupport på en del större företag. Sammanfattningsvis kan säga att de erbjuder en telefonsupport dit man kan ringa och få svar av en utbildare, alltså en som även håller kurser i programmen, samt så utbildar de sk "super-users". Idén är att de inte utbildar alla anställda, men alla anställda ska kunna ha en Super-user i närheten som de kan fråga. Dokumentationsstandard för SLU: Hur ska ett protokoll vid SLU skrivas? Det finns lika många sätt som protokollförare. När mallanvändare inte är eniga kring hur det ska se ut blir det många justeringar vid varje mallframtagning. Förslag: SLU bör ha en väl sammansatt grupp som kan sätta en standard för hur vi gör just på SLU. Gruppen får ansvar för SLU:s samtliga gemensamma dokumentmallar. Denna grupp bör ha kompetenser från olika administrativa håll, liksom en teknisk kompetens som kan hantera mallproduktion, anpassning till olika programversioner, tester, uppdateringar och distribution av mallarna. Formgivningen utgör en väldigt liten del av det fortsatta mallarbetet nu när ramarna är satta. Naturligtvis bör en formgivare finnas tillgänglig för rådgivning vid justeringar. Support för framtagning av egna specifika mallar: utifrån SLU:s gemensamma mallar kan man göra egna eller anpassa tidigare mallar, t e x blanketter. För detta behövs stöd och rutiner för hur man går till väga. Support för tvåspråkighet vid SLU: under varumärkesturnéen framkom många frågor kring översättningar och önskemål om översättarcentral eller motsvarande. Sammanfattningsvis rörde det sig om frågor kring vad som behöver vara på två språk och hur man löser det på bästa sätt var. Denna efterfrågan välkomnar verkligen SLU:s nya språkkoordinator. Filmgrafik: SLU filmar ett stort antal föreläsningar m m som publiceras på webben och har stor spridning. Det saknas en gemensam SLU-inramning för dessa filmer, dvs start- och slutbilder liksom grafik för vinjettering. Detta resulterar i en väldigt spretig, och ibland obefintlig avsändare. 10(15)

11 Lösning: SUS/utbildningsmedia har erbjudit sig att ta fram detta liksom produktionsbyrån som gjorde varumärkesfilmen. Eget mallverktyg/beställningsvertyg: mallar för enklare trycksaker som visitkort, rollups och affischer kan ligga i ett webbverktyg som genererar tryckoriginal till SLU:s reproenheter. Repro i Ultuna tog fram ett sådant verktyg för ca 10 år sedan för beställningar av visit- och korrespondenskort. Vi upptäckte att verktyget var för gammalt för att kunna uppdateras till en rimlig kostnad när vi ville uppdatera visitkorten. Därför har SLU idag en tillfällig lösning där vi köper in den tjänsten från Kopieringshuset. Den är inte särskilt användarvänlig, och svår att utveckla efter våra behov. Det har aldrig varit kommunikationsavdelningens uppgift att ansvara för hur repro tar emot sina beställningar, men här fick vi hjälpa till med en akut lösning som gäller 2012 ut. Under tiden får repro/slu service hitta en mer långsiktig lösning. Pelare på campus behöver uppdateras: på SLU:s campus finns pelare med SLU:s gamla profil och värdeord vi infarterna. Ingen verkar ha ansvaret för dessa. Förvaltning och utveckling av varumärkesmanualen Det viktigt att fortsättningsvis upprätthålla den varumärkesmanual vi kostat på så mycket att ta fram så att den känns aktuell över längre tid. Det ingår delvis i kommunikationsavdelningens årliga basuppdrag, men dessutom föreslår vi även följande: Uppdatering av den tryckta varumärkesmanualen under Manualen behöver hållas med aktuell information och exempel för att leva längre. Den hänvisar till webben vilket gör att den ändå håller i ca två år. De grafiska instruktionerna på webben behöver kompletteras med fler detaljer anpassat för målgrupp grafiska formgivare eller motsvarande, både inom och utom SLU. Ett fackspråk som inte alla förstår men viktig information som behöver finnas tillgänglig om det ska bli rätt tillämpat. Kommunikationsplattform så beskriver vi SLU! Under projektets gång har vi saknat en tydlig och fastställd budskapsplattform att utgå från. Särskilt märktes det när vi samlade in de texter som ska användas för att beskriva SLU att det fanns väldigt många olika varianter på samma innehåll. Det ger en otydlig bild av vad SLU är och står för. Ett förslag på detta är under framtagning av Tina Zethraeus/kommunikationsavdelningen. On-line manual vi har fått en hel del frågor på detaljnivå som de övergripande riktlinjerna för webb och sociala medier inte omfattar. Frågor som skulle kunna besvaras i en mer detaljerad on-line-manual för SLU. 11(15)

12 En sådan manual beskriver t ex designen på SLU:s huvuddomän slu.se. Manualen är ett regelverk för den framtida utvecklingen av utseende och funktioner på webbplatsen och för andra system med webbgränssnitt som utvecklas av SLU:s ITavdelning. Manualen är också tänkt som ett stöd för externa utvecklare av webbtjänster som ska anslutas till SLU:s webbplattform. Manualen ska ansluta till SLU:s övergripande grafiska profil och anpassas för detaljer. 12(15)

13 Ekonomisk slutrapport Budget: kr 1. Uppgradering av typsnittslicenser: kr 2. Mallproduktion: kr 3. Animation för webben och tryckt grafisk manual, eng + sv: kr 4. Implementering och test internt, seminarier (resekostnader): kr 5. Översättning till engelska: kr 6. Extern konsult (inkl identitytest ): kr 7. Utskjutning till Mac-datorer: kr 8. Deltidsförstärkning grafiska ateljén 5 mån, inkluderande Resurs-layout 2 nr (heltid) = Applikationsstöd, IT (utbildning, FAQ, helpdesk): kr Utfall: ,50 kr 1. Uppgradering av typsnittslicenser: (+1 000) 2. Mallproduktion: kr ( ) 3. Animation för webben och tryckt grafisk manual, eng + sv: kr ( kr) 4. Implementering och test internt, seminarier (resekostnader): kr ( kr) 5. Översättning till engelska: kr ( kr) 6. Extern konsult (inkl identitytest): kr ( kr) 7. Utskjutning till Mac-datorer: 0 kr ( kr) 8. Deltidsförstärkning grafiska ateljén 5 mån, inkluderande Resurs-layout 2 nr (heltid) = kr ( kr) 9. Applikationsstöd, IT (utbildning, FAQ, helpdesk): 0 kr ( ) 10. Övrigt: kr ( kr) Kostnad utöver budget: ,50 kr Kommentarer: 7: Utskjutning till Mac-datorer: stöds inte av det standardsystem som ITavdelningen använder. Istället har vi lagt upp mallar och och mac-anpassade instruktioner på webben. 8. Deltidsförstärkning 75 % perioden till : kr 100 % perioden till : , 15 kr : kr: post som ej gått att identifiera Första perioden ovan var enligt beräknat behov i projektplanen. Därefter uppstod ett jättestort behov av word- och powerpoint-stöd som inte gick att hänvisa vidare. Vidare underskattade vi behovet av tillämpningar av den nya grafiska profilen. Dels att den nya profilen behövde visas i konkreta exempel liksom att många behövde individuellt stöd för att uppdatera sitt material. En hel del tid gick även åt 13(15)

14 att hitta en lösning så att repro kunde ta emot beställningar av nya visitkorten när många var angelägna om att beställa. 9. Applikationsstöd, IT (utbildning, FAQ, helpdesk): IT-stöd ansåg att detta krävde minst en halvtidstjänst vilket vår budget inte omfattade. Istället fick studions deltidsförstäkning hantera många frågor kring mallarna liksom agera help-desk i brist på bättre kompetens. En del svar på frågor fick vi även köpa in från malltillverkaren. 10. Övrigt: kr gick till profilerande illustrationer för att stärka bilden av SLU. En visuell identitet utan ett eget uttryck i bild blir inte lika stark och tydlig. Totalt kostade de 150 illustrationerna kr men inköpet delades med Studentrekryteringen och Fortlöpande miljöanalys som stod för en tredjedel var. Inköpet föregicks av en pitchning från tre olika illustratörer. Illustrationerna finns idag tillgängliga för dem som arbetar med marknadsföring av SLU och kan t ex ses i filmen The Brand SLU. 14(15)

15 Bilagor Bilaga 1: Exempel program/affisch för Varumärket SLU LIVE 2012 i Skara Bilaga 2: Identitytest av Pangea design Bilaga 3: rektorsbeslut Riktlinjer för SLU:s grafiska profil Bilaga 4: Alternativ och underlag för inköp av typsnittslicenser. 15(15)

Projekt: Varumärkesmanual för SLU, steg 1 profil, mallar och riktlinjer Kommunikationsavdelningen Manualens innehåll Två varianter, engelsk och svensk Introduktion Syfte, varumärkesstrategi SLU:s vision

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116)

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116) (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil - Vision/program/plan N010G00357 Version:

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Sakområde: Kommunikation och media samt Visioner och strategier av övergripande karaktär

Sakområde: Kommunikation och media samt Visioner och strategier av övergripande karaktär STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.1-2432 Sakområde: Kommunikation och media samt Visioner och strategier av övergripande karaktär Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor)

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Dnr 1-657/2013 Version 1.0 Gäller från och med 2014-01-14 Beslut Dnr: 1-657/2013 2014-01-14 Riktlinjer och regler för Karolinska

Läs mer

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Avdelningen för student- och utbildningsservice Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Projektledare: Maria Starkenberg Uppdragsgivare: Marianne Fredriksson Datum:. Bakgrund och motiv Hösten 20

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Projektplan: Miljöledningsprojektet

Projektplan: Miljöledningsprojektet SLU Infra Miljö Projektplan: Miljöledningsprojektet Projektledare: Johanna Sennmark Uppdragsgivare: Martin Melkersson Datum:2014-05-15 1. Bakgrund och motiv Enligt rektorsbeslut 2013-09-02, DNr: SLU ua

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Uppdaterad webborganisation för SLU

Uppdaterad webborganisation för SLU 1(8) Kommunikationsavdelningen 2015-05-12 Uppdaterad webborganisation för SLU Bakgrund och syfte med förändringen I början av 2015 fanns drygt 1 500 behöriga webbredaktörer eller skribenter vid SLU. Antalet

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Grafisk manual för equmenia

Grafisk manual för equmenia Grafisk manual för equmenia - kommunicera för Guds skull omkänsla identitet medtanke Innehåll: Inledning...2 Syfte Grundregler Ansvar Logotyp...2 Alternativa logotyper Färgvarianter Frizon Placering Filformat

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet KOMMUNIKATIONSPLAN 1 2015-12-03 Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet Nuläget En ny version av Ladoksystemet, Ladok3, kommer att införas vid varje lärosäte.

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Ett Södra Ett varumärke

Ett Södra Ett varumärke Ett Södra Ett varumärke Den här presentationen förklarar arbetet med Södras varumärke per mars 2015 och visar den nya visuella identiteten. För frågor kring varumärket kontakta Annica Gerentz För frågor

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

Språkliga riktlinjer för SLU

Språkliga riktlinjer för SLU Ledningskansliet BESLUT SLU ID: SLU.2016.1.1.1-2433 2016-06-21 Sändlista Språkliga riktlinjer för SLU Beslut Rektor beslutar att anta språkliga riktlinjer för SLU enligt bilaga fr.o.m. 2016-07-01, att

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion Välkommen till kursen Projekt & produktion målet Verkligt uppdrag - Trycksaksproduktion - kunskap God beställarkompetens Kännedom om alla led t ex: kund, fotograf, reklambyrå, tryckeri Projektledarens

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013 Grafisk manual Studentkåren i Sundsvall 2013 STUDENTKÅREN I SUNDSVALL GRAFISK MANUAL INLEDNING 2 Inledning Detta dokument reglerar Sundsvalls studentkårs grafiska profil med logotyper, typsnitt, färger

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION FÖRORD Synas på rätt sätt Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och den ger oss ett enhetligt utseende som stärker vårt varumärke. Genom att konsekvent

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 2

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08

Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08 1 (6) Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08 Projektledare: Cecilia Wolkert, verksamhetscontroller, Avd. för infrastruktur Uppdragsgivare: Göran Ståhl, vicerektor, rådet för fortlöpande miljöanalys

Läs mer

Sakområde: Kommunikation och media samt Visioner och strategier av övergripande karaktär

Sakområde: Kommunikation och media samt Visioner och strategier av övergripande karaktär STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.1-2433 Sakområde: Kommunikation och media samt Visioner och strategier av övergripande karaktär Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Universitetsdirektören Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Projektledare: Martin Melkersson Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-24 1. Bakgrund och motiv Utredningarna

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Grafisk originalproduktion

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Grafisk originalproduktion SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Grafisk originalproduktion Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

2009-10-07. Grafisk profil

2009-10-07. Grafisk profil 2009-10-07 Grafisk profil Välkommen Den grafiska profilen är en samling riktlinjer som beskriver hur Bjuvs Kommun ska kommunicera i text och bild. Här beskrivs bland annat hur vi ska använda vår logotype

Läs mer

Nu blir vi ännu snyggare! Umeå universitet byter profil

Nu blir vi ännu snyggare! Umeå universitet byter profil Nu blir vi ännu snyggare! Umeå universitet byter profil Göran Sandberg Rektor Universitetsledningen Umeå universitet 901 87 Umeå Telefon 090-786 53 50 rektor@adm.umu.se Umeå universitet har fått en ny

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

Informationsenheten. Betrakta mig som spindeln i nätet, bollplank eller idébank, det är valfritt.

Informationsenheten. Betrakta mig som spindeln i nätet, bollplank eller idébank, det är valfritt. Informationsenheten Betrakta mig som spindeln i nätet, bollplank eller idébank, det är valfritt. Välkommen till informationsenheten! Att vi lever i ett informationssamhälle är år 2009 ingen nyhet, det

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Biblioteksrådet (BIR) 2013-05-08

Minnesanteckningar från möte med Biblioteksrådet (BIR) 2013-05-08 1(7) Biblioteksrådet Minnesanteckningar från möte med Biblioteksrådet (BIR) 2013-05-08 Närvarande: Lena Andersson-Eklund, vicerektor (ordf.) Martin Melkersson, Universitetsdirektör Snorre Rufelt, Biblioteket

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer