Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND"

Transkript

1 Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND INFORMATION VÅREN 2012 SENIORER I TIDEN INFLYTANDE. VALFRIHET. LIVSKVALITET

2 Ordföranden har ordet När jag skriver detta sitter en koltrast och sjunger utanför mitt fönster och stör mig med sin sång i vårsolen. Ja, våren är definitivt här nu och vi ser fram emot en förhoppningsvis skön sommar. Snön som vi fick i vintras har inte varit så omfattande som förra året, men trots detta har den förorsakat oss seniorer problem vid förflyttning utomhus till fots. Detta problem har jag tagit upp med kommunen för att i tid påverka nästa års upphandling av snöröjningen. Detta är ett exempel bland många på hur vi i Tunasol hela tiden är med och påverkar kommunen, så att vi seniorer skall få en bättre vardag på äldre dagar. Jag hoppas och tror att ni alla medlemmar har förstått hur viktigt och framgångsrikt vårt arbete är i Tunasol. Nu vill jag åter ta upp en annan fråga. Det är att vi behöver fler funktionärer för att behålla vår verksamhet på en lika hög och bra nivå. Många av våra nuvarande funktionärer har lett verksamheter under lång tid och behöver stöd eller avlösning. Jag är övertygad om att det finns medlemmar som kan tänka sig att göra en insats i vår fina förening. För att fortsättningsvis bibehålla kvaliteten i vår förening måste vi bli fler som drar vårt strå till stacken. Jag uppmanar nu er att göra slag i saken och kontakta någon styrelseledamot eller funktionär och gör detta nu. Vi väntar på er kontakt. Det här är avgörande för framtiden, när vi nu börjar planeringen inför höstprogrammet. Det finns alltid en uppgift som passar för just dig, liten eller stor. Jag vill avsluta med att önska alla medlemmar en RIKTIGT SKÖN SOMMAR! Lennart Wallin Ordförande V Ä R V A E N M E D L E M! Känner du en pensionär, som inte är medlem i SPF Tunasol? Visa henne/honom vårt informationshäfte och tala om hur mycket vi sysslar med, och hur trevligt vi har! Kanske kan Du värva en ny medlem? Kanske kan Du vinna en Trisslott? Konstnären till teckningen på omslaget är vår medlem Sture Prebert. 2

3 FÖRENINGENS FÖRTROENDEVALDA m.m. Ordf. & KPR Lennart Wallin V.ordf./kassör Peter Hellström Sekreterare Mona Lantz Medlemssekr. Ann-Margret Bratt Reseombud Ulf Blanche Friskvårdsomb. Else-May Wirén Studieombud Gun Wallin Klubbmästare Kerstin Fernstedt Rastfadderverks. Ulf Wester äldreråd, hemsida Tryckansv. Inga Moberg Ledamot Margareta Österdahl Ledamot Birgitta Skog KPR = Kommunala Pensionärsrådet Revisorer Jan-Olov Sjöholm Göran Sandén Börje Jansson (ers) Valberedning Tommy Magnusson Birgitta Pettersson Birgitta Elsner Adress SPF Tunasol Box 834 PlusGiro: Sollentuna E-post: Hemsida: Årsavgift 2012: Medlem 230 kr Vänmedlem 50 kr Gynna våra annonsörer! Glöm inte ta med och visa ditt nya medlemskort! Bloms Blommor interflora fresh Eckerö Linjen Fondkistan begravningsbyrå HusmanHagberg TV Video Akuten Mäklarhuset Sollentuna Salong Luza Rackethallen SMC Markis Sollentuna Bowlinghall WiSus Optik Medlem i SPF kan den vara, som har rätt att uppbära pension av något slag, den som fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med medlem. 3

4 Kort information om SPF Tunasols årsmöte SMU-gården, Sollentuna, den 30 januari 2012 Mötet öppnades av SPF Tunasols ordförande Lennart Wallin som höll en parentation över avlidna medlemmar. Därefter följde dans av Sollentuna Folkdansgille till musik av Edsbacka Spelmän. Till mötets ordförande valdes Marianne Lundqvist och till dess sekreterare Mona Lantz. Mötet befanns utlyst i stadgeenlig ordning och dagordningen godkändes. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för år 2011 godkändes och lades till handlingarna; så även revisionsberättelsen. Utebliven årsavgift - första påminnelsen Om det i ditt kuvert finns ett inbetalningskort till SPF Tunasol, innebär det att du inte betalt årsavgiften. Vi ber dig då göra det snarast och senast den 21 maj. Har du redan betalt, skall du ta kontakt med kassören, så att vi kan se till att det blir rätt bokfört. Peter Hellström Kassör i SPF Tunasol Tel.: , mobil: E-post Styrelsens framlagda resultat och balansräkning för år 2011 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år Rambudgetförslaget för 2012 presenterades och godkändes. Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2013 ska höjas med 20 kr, p.g.a. ökad förbundsavgift, vilket innebär att den då blir 250 kr. Avgift för medlem som inträder under fjärde kvartalet ska vara oförändrad 80 kr. Avgift för vänmedlemskap ska vara oförändrad 50 kr. Föreningens ordförande tackade de avgående styrelseledamöterna Birgitta Elsner, Ingvald Kullgren, Bengt Ridderstråle och Eva Ölvestedt. Ett stort tack framfördes också till mötesordförande Marianne Lundqvist, som avslutade mötet med ett par verser av Alf Henriksson, Kongo och Småländsk morgonpsalm. Redaktionskommitté Bengt Ridderstråle har efter många år och 21 utskick avsagt sig ansvaret för Tunasols programinformation. Det blir en tung mantel att axla. Därför har en redaktionskommitté bildats, bestående av Birgitta Pettersson, med ansvar för annonser, Margareta Österdahl och Inga Moberg med ansvar för övrigt innehåll och utskick, sist, men inte minst Mona Lantz, som blir ett stöd för oss andra. Vi har alla antagit utmaningen, och ser fram mot ett händelserikt Bengt har även lovat bistå oss, om vi kör fast. Ett stort tack till Bengt för allt hans gedigna arbete med text och tryck, och all information vi fått vid övertagandet. Redaktionskommittén/ Birgitta, Inga, Margareta, Mona 4

5 Kom! Spela badminton med oss! Vi är ett antal pensionärer, som spelar badminton varje tisdag mellan och Du som har snappat budskapet att man skall röra på sig läs mer här nedan om hur man kan må bra av att spela badminton. Vårt sätt att motionera är kravlöst, vi räknar inte poäng utan det väsentliga är att hålla bollen i luften. Under spelet hör man ofta glada skratt, när bollen tar en oväntad väg. En liten paus mitt i timmen gör att man inte behöver känna sig uttröttad. Tillhör du målgruppen, som vill motionera, är pensionär, bor i Sollentuna och vill förlora något hekto av din kroppsvikt, bör du komma och testa. Alla är lika välkomna! Vi håller till i bra lokaler, Sollentuna rackethall, Stubbhagsvägen 6, nära Sollentuna simhall, och priset per gång är endast 25:- Självklart finns det möjlighet till dusch och bastu. Den som vill ha fika blir också nöjd. Kom, spela badminton med oss! Mer information får du av Ulla Jansson Tel Mejl FREDAGSVANDRINGAR Varje fredagsmorgon under terminerna kan man på parkeringen vid Sollentuna simhall skåda ett gäng spänstiga Tunasolare med ryggsäck och kanske stavar. Vi träffas för en vandring på 5-6 kilometer i terräng eller på gångbanor och stigar. Ibland startar vi vandringen från simhallen och ibland samåker vi till lämplig plats i kommunen eller kanske grannkommunerna. Gemensamt för oss är att vår sociala samvaro är lika viktig som kilometrarna. Halv tio samlas vi och är ute till bortåt tolv med fikapaus på lämpligt ställe. Ingen anmälan, det är bara att komma. Välkomna i gänget önskar Gitt Rosander eller Stavgång Stavgång ägnar vi oss åt på torsdagarna, men vi är alldeles för få. I vinter har antalet deltagare varierat mellan 2 och 6. Säkert är det fler, som behöver röra på sig. Att gå med stavar är mer skonsamt än vanliga promenader belastningen på höfter, knän och fötter blir mindre, men träningen blir också mer effektiv, eftersom du använder både över och underkroppen. Detta i sin tur gör att energiförbrukningen ökar och följaktligen förbättras konditionen snabbbare. Stavgång är också en lämplig motionsform om du har lättare besvär med axlar och skuldror. Kl varje torsdag träffas vi på Edsbergs sportfält. I ryggsäcken har vi kaffe och smörgåsar eller något annat, allt efter vederbörandes tycke och smak. Efter minuters gång stannar vi vid Rösjön och förtär något. Är vädret inte bra, sitter vi inomhus. Undertecknad har något att berätta, som förhoppningsvis ska vara av intresse, men det är minst lika roligt, om du som deltagare berättar något. Så går vi en annan väg tillbaka och därefter är vi synnerligen nöjda med oss själva och styrkta till kropp och själ. Våren och därmed staveriet håller på t o m den 31 maj, men i höst kör vi igen med början torsdagen den 30 augusti. Hjärtligt välkomna. Per-Olof Granqvist tel

6 Livsmedelsinköp för äldre utan hemtjänst I juni 2011 uppskattas att det finns ca 2500 personer, ungefär 3.5 % av befolkningen i Sollentuna, som är över 80 år enligt uppgift från Patrik Rosin från Sollentuna kommun. En stor del av denna grupp klarar sig utan hjälp av hemtjänst men skulle behöva alternativ till traditionella inköp och bärande av kassar. Med ökande medelålder går vi mot allt fler enpersonshushåll och särskilt för dessa blir hemtransport av livsmedel allt tyngre och besvärligare. Många, troligtvis de flesta, kan eller får ej köra bil. Transport med egen liten vagn ( dramaten ) blir även det så småningom omöjligt. Snörika vintrar med dåligt plogade trottoarer liksom försvagad hälsa gör hemtransport av inköp alltmer omöjligt. Inte ens friska och starka äldre (yngre) orkar väl dra dramaten genom snöhögarna. Här nedan beskrivs olika lösningar och undertecknad har för avsikt att prova en del av dem för att sedan genom äldrerådet sprida information om detta. Jag vill också uppmana andra att prova och berätta vad ni tycker. Jag besvarar gärna frågor. Andra möjligheter: Kunden plockar själv ut sina varor ICA Edsberg kör ut varor kostnadsfritt vid inköp för 800 kr. Vid köp under 800 kr är kostnaden 50 kr. ICA KVANTUM, Sollentuna Centrum ICA Maxi, Häggvik City Gross, Stinsen COOP Forum, Häggvik COOP Extra, Rotebro har tyvärr inte denna service, utan hänvisar till nätbutikerna nedan. Beställning via Internet Kunden gör sin beställning genom att välja de varor som önskas. Hemkörning 85 kr/gång, (1-2 ggr/månad) Kunden gör sin beställning genom att välja de varor som önskas. Hemkörning 149 kr/gång. Kunden gör sin beställning och väljer de varor som önskas. Hemkörning 85 kr/gång Följande lösningar finns: Hemtjänst Leverans av färdiga matlådor Efter behovsprövning inköp av dagligvaror 30 min 1 timme, 1-2 ggr/vecka i närmaste välsorterade mataffärer. Beställning via Internet - till färdiga middagar (ingredienser för tillagning). Färdiga middagar, 3 dagars kasse för 2 personers hushåll. Kostnad, 650 kr inklusive leverans. Färdiga middagar, för 2-6 personer, 4 middagar. Kostnad 535 kr inklusive leverans. Ulf Wahlberg Tel E-post: 6

7 Stockholmsdistriktets årsstämma Stockholmsdistriktet höll sin årsstämma den 3 april i Da Capo konferenslokaler, Stockholm. Till ordförande för stämman valdes Tunasols egen årsmötesordförande Marianne Lundqvist. Som vanligt ledde hon mötet med stor ackuratess. Tunasol hade i kraft av sitt höga medlemsantal rätt att ha sex ombud på stämman, men på grund av sjukdom deltog endast fyra, nämligen Ann- Margret Bratt, Inga Moberg, Else-May Wirén och undertecknad. Distriktets verksamhet 2011 visar röda siffror ( kr) och budget för 2012 är ett ännu större underskott, kr. Trots detta avstår distriktsstyrelsen från att just nu föreslå höjning av distriktsårsavgiften, som f n är 40 kr/medlem. Detta låter sig göras tack vare att ett relativt stort eget kapital finns. Högst troligt är att en höjning kommer att behövas fr o m Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Sjutton motioner fanns att behandla, varav inte mindre än sju stycken var i stort sett likalydande. Således fanns tio olika ämnen att diskutera och besluta om: 1. Ökad valperiod från 1 år till 2 år för distriktsstyrelseledamöterna i syfte att få kontinuitet i styrelsen. Stämman biföll motionen. 2. Stämmodeltagarna (ca 200) bör bjudas på en enklare gemensam lunch i samband med distriktsstämmorna. Detta förslag bifölls under förutsättning att lämplig lokal kan ordnas. 3. Antalet ombud till distriktsstämmorna bör omfördelas i syfte att minska antalet. Stämman gav distriktsstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag. 4. Distriktet bör ta initiativ till att förbundet tydligare driver och skapar opinion kring frågor om äldrevården. Stämman biföll motionen. 5. SL:s orättvisa zonindelning, främst i Nacka. Stämman beslöt att motionen ska överlämnas till SL:s samverkansråd för pensionärsorganisationer, vari Stockholmsdistriktet är representerat Åldersgränsen för försäkringar främst livoch villaförsäkringar. I motionerna påpekas förekomsten av åldersgränser för ovanstående försäkringsslag hos vissa bolag, vilket är uttryck för åldersdiskriminering. Stämman biföll motionerna, vilket innebär att Stockholmsdistriktet ska överlämna dem till Förbundet med uppmaning att genomföra en kartläggning av försäkringsbolagens åldersgränser och namnge vilka bolag som tillämpar premiedifferentiering på grund av ålder. 14. Förbättra kvalitén i äldrevården. Motionen beskriver olika sätt att verksamt förbättra kvalitén inom äldrevården. Stämman biföll motionen och den kommer att överlämnas till Förbundet för beaktande i lämpligt sammanhang. 15. Gratis kollektivtrafik under lågtrafik för pensionärer. Frågan har varit föremål för uppmärksamhet i olika sammanhang. I samband med behandlingen av denna motion beslöt stämman göra ett officiellt uttalande med innebörden att pensionärer gratis bör få utnyttja överkapacitet i kollektivtrafiken. Ett flertal svenska och utländska kommuner har konstaterat att detta är samhällsekonomiskt fördelaktigt. Ändrat resmönster minskar trängseln i högtrafik och belastningen på miljön samt ökar pensionärernas möjlighet till social samvaro. Vi ser med spänning fram mot resultatet av detta uttalande. 16. Räkna in tänderna i högkostnadsskyddet. Motionen innebär önskemål att Distrikt och Förbund ska verka för att tandvård jämställs med sjukvård och därmed räknas in i högkostnadsskyddet. Stämman biföll motionen. 17. Ny logotyp för SPF. I denna motion föreslås att Förbundet ska ges i uppdrag att ta fram en ny logotyp för SPF. Motionen avslogs av stämman. Efter motionsbehandlingen hölls sedvanliga val. Distriktsordförande Kerstin Hallgren omvaldes på ett år. Flertalet styrelsemedlemmar omvaldes, däribland vår egen styrelseledamot Kerstin Fernstedt. Tunasol har genom henne en värdefull koppling till Distriktet. Stockholmsdistriktet verkar regionalt i Stockholms län och omfattar 73 föreningar med över medlemmar. I distriktsstyrelsen ingår nu tre representanter från Distriktets södra delar, tre från de norra och fem från Stockholms stad. Mona Lantz 7

8 Resor våren/sommaren 2012 Med Eckerölinjen till Åland Tisdagen den 15 maj kan väl vara en bra dag för en snabb vårtripp ToR Åland. Vi åker med Eckerölinjen och för det ringa priset av 80:- transporteras vi med buss och båt. Vi kan äta gott, lyssna på musik och handla på båten. Var och en betalar för sig på bussen. Reseombuden bokar platser. Anmäl dig senast 10 maj till reseombuden så att du säkert får plats. Det går en buss från Kista via Helenelund (12.15 Hpl D) och Sollentuna C (12.25 Hpl K). Bussen stannar även vid Edsbergsskolan 5 minuter senare. Båten lämnar Grisslehamn klockan och återkommer klockan Åland med rundtur Vi startar hösten genom att måndagen den 27 augusti ta båten, Cinderella, på eftermiddagen från Stadsgården, äta och sova gott. På morgonen, när vi laddat in en ordentlig frukost, går vi ombord på vår buss för rundturen på Åland. Vi får se Bomarsunds fästning, Kastellholms slott, Ålands ölbryggeri inklusive provsmakning mm. Framåt kvällen lämnar vi Mariehamn för hemfärden mot Kapellskär. Pris från 1.200:-. Läs vårt bifogade broschyrblad. Sista dag för anmälan (till reseombud) och betalning är fredagen den 16 juli. (Om ni tycker att ni känner igen resan så är det helt rätt. Vi har flyttat den från juni till augusti.) Anmälan till Eva Ölvestedt eller Ulf Blanche Del i resa SPF-distiktets avtal med 3 researrangörer kallat Del i resa innebär att Tunasol inte behöver köpa en hel resa utan kan boka så många biljetter som vi tror att det finns intresse för gällande varje resmål. Observera att du beställer direkt av resebolaget och uppge att du är medlem i SPF Tunasol, gäller också för Grindslantare. Resebolaget sänder faktura, information och biljetter direkt till dig Del i resa, Reseskaparna 9 16 augusti, Skottland med tattoo och svensk reseledare och guide, Edinburgh, Inverness, Loch Lomond m m. Pris :-. Enkelrumstillägg 1.700:-. Beställ senast 15 juni. 26 augusti, Siaröfortet byggt under 1:a världskriget i Fursundsleden, buss till Vaxholm och båt till fortet. Lunch med kaffe. Pris 750:-. Beställ senast 27 juli september, London med en ordentlig sightseeing. Reseledare på plats ordnar biljetter till fotboll eller musikal m m Pris 5.900:-. Enkelrumstilllägg 1.500:-. Beställ senast 20 juli september, Barcelona med buss i stadens närhet m m. 5 middagar. Reseledare, föreläsning om La Sagrada Familia. Pris 9.290:-. Enkelrumstillägg 1.200:-. Beställ senast 27 juli september, Amalfi & Sorrento & Capri & Pompeji, buss och båt utmed kusten, svensk reseledare. Slow Food på bondgård. Pris :-. Enkelrumstillägg 2.400:-. Beställ senast 3 augusti september, Jämtland, tåg ToR Östersund. Utfärder med buss och lokalguide, Åreskutan, Karoliner & sameliv m m. Pris 5.790:-. Enkelrumstillägg 600:-. Beställ senast 3 augusti. 25 september, Dalarna i Dan Anderssons fotspår. Bussresa där bland annat Luossa, museet i Ludvika och Brunnsvik besöks. Förmiddagskaffe och lunch, visningar och inträden. Pris 850:- Beställ senast 31 augusti. Resorna beställs hos Reseskaparna uppge att du tillhör Tunasol. Mera information kan fås på nätet 8

9 Del i resa, Lotus Travel 3-17 september, Stora Kina, 15 dagar, svensktalande färdledare. 5 dagar i Peking och 2 i Xian (Terrakottaarmén), 2 i Shanghai och flera andra städer. Frukost alla dagar och många övriga måltider, entréavgifter ingår. Pris :-. Beställ senast 2 juli november, Klassiska Vietnam, 15 dagar, svensktalande färdledare. 3 dagar i Hanoi, 3 i Ho Chi Minh-staden, 1 i Hue och flera andra städer och sevärdheter. Frukost alla dagar och många övriga måltider. Entréavgifter ingår. Pris :-. Beställ senast 3 september november, Indiens Pärlor, 12 dagar, svensktalande färdledare. 3 dagar i Delhi, 2 i Agra (Taj Mahal), 3 i Jaippur (rosa staden, Amberfortet) samt flera utflykter. Frukost alla dagar och många övriga måltider, entréavgifter ingår. Pris :-. Beställ senast 7 september. Resorna beställs hos Lotus Travel Mera information kan fås på nätet eller Del i resa, CK:s Resor 3-12 september, New York, Niagarafallen och Washington (med buss) 10 dagar. Båttur nära Niagara. Guidade turer i både New York och Washington. Pris :- Enkelrumstillägg 5.800: - Beställ senast 29 juni Resorna beställs hos CK:s Resor Mera information kan fås via mail till Christer. Gubbkäk Under den här rubriken har lämnats recept på kakor till drinken samt några varmrätter till de noviser, som har letat sig fram till köket. Nu rundar vi av middagen med en dessert. Apelsinparfait (4 personer) Det här behövs: 3 st äggulor 1 dl florsocker (vanligt strösocker går också) 1 dl koncentrerad apelsinsaft 2,5 dl vispgrädde Gör så här: - Knäck äggen och separera gulan från vitan - Vispa äggulor och socker och tillsätt saften - Vispa grädden och vänd ner den i äggsmeten - Fyll i coupeskålar (eller vad man har) - Ställ in i frysen över natten - Tas ut i rumsvärmen en stund innan servering - Garneras med citronkex, lösa bär, citronmeliss eller vad man kan ha till hands Anm: Det kan vara klokt att prova sig fram en smula före det officiella framträdandet - Vänd ner grädden försiktigt så att inte den inrörda luften försvinner - Lagom tid för tempereringen bör provas Inte hårdfrusen men inte smältande (30 45 min är kanske lagom) - Prova med olika safter - Äggvitorna kan stekas till lunchen F d redaktören 9

10 Den nya Turebergskyrkan, en spektakulär byggnad D en 10 november samlades ett 20-tal Tunasolare för att studera den nya Turebergskyrkan i Sollentuna Centrum. Vi fick en kunnig och engagerad guide - Kerstin Dorfinger. Kyrkobygget påbörjades i maj 2009 och invigningen var den 5 december Arkitekt Helena Tallius Myhrman anlitades, och PEAB byggde. Direktiven för bygget var att kyrkan skulle smälta in i det nya centret, men samtidigt sticka ut en målsättning, som verkligen uppfyllts. Kyrkan, som är gjuten i vit betong (en blandning av kvarts, krossad marmor och cement), framstår i sin arkitektur som modern och djärv. Den skiljer sig markant från övriga kyrkor i Sollentuna som t ex Sollentuna kyrka från slutet av 1100-talet. I mitten av kyrkan är takhöjden 13 m och där flödar ljuset in, liksom från fönstren i hörnen av byggnaden. På kyrktaket finns sedumväxter, som kontrasterar mot betong och glas. Kyrkan rymmer 250 platser trots den begränsade tomtytan. På platsen utanför kyrkan kommer till sommaren ett klocktorn i stål att resas. Interiören är avskalad. Fem motton har styrt inredningen. Kvalitet, funktionalitet, enkelhet, hållbarhet och skönhet. Till största delen utgörs den av överskottsmaterial. Altare, predikstol och orgelns överbyggnad är gjorda av spillvirke. Kyrkbänkarna, i form av flyttbara stolar, är tillverkade av gamla PET-flaskor, och glasföremålen är återvunna från TV- och dataskärmar. Reaktionerna på Turebergskyrkan har varit många och skiftande, men det känns som om den har framtiden för sig mitt i Sollentuna Centrum, där människor rör sig. Gun Wallin Studieombud Klarabohemerna Per-Olof Granqvist berättade i Amorinasalen om klarabohemerna hos Vetgiriga Seniorer onsdagen den 1 februari 2012 G ustav Wasa rev S:ta Klara nunnekloster och kyrka och Johan III byggde 1590 Klara kyrka byggdes Centralstationen och blev Stockholms största byggnad efter Slottet. I början på 1900-talet fanns det i Klara tryckerier, tidningsredaktioner, SvD, DN, FiB, Aftonbladet med flera, samt skribenter, varav många bohemer. Per-Olof Granqvist berättade inspirerat om klarabohemerna för de cirka 50 åhörarna. Det vilar ett förföriskt skimmer över epoken, vilken omfattade 40 år. När man hör hur de levde, ofta utan rum för natten eller utan regelbundna matintag, blir man beklämd. Det glöms bort hur besvärligt de hade det eftersom deras egna beskrivningar ofta är glättade. Klarabohemerna var en grupp konstnärer; både författare, poeter och målare vilka bodde och verkade i Klarakvarteren. Många var inflyttade och tillbringade sina dagar på någon av alla de caféer och krogar som fanns här. De kunde äta, värma sig, låna pengar, skriva notiser och gå ner till tidningarna för att sälja sina alster var klarabohemernas glansperiod med namn som Victor Arendorff ( ), Nils Ferlin ( ), Stig Dagerman ( ). I huvudsak var Klara en mansvärld, men där fanns även Bang ( ), Ester Sjöblom ( ) och Ingegerd Granlund. Slutet för klarabohemerna blev de kraftiga saneringarna i innerstaden och att tidningarna flyttade från Klara. Det var trivsamt i Klara, men mycket var slitet. Text & foto: Ulf Blanche 10

11 En fettisdag i Strängnäs K lockan nio på fettisdagen lämnade bussen Sollentuna med 35 morgonpigga Tunasolare och en dito Grindslantare. Målet för färden var Strängnäs, där vår kulturella törst skulle släckas med såväl robusta inslag som mer finstämda sådana. Först gjordes dock ett kort stopp vid Fabian Flinks Brödbutik i Enköping, där telefonbeställda, nybakade semlor, avsedda för eftermiddagens busskaffe, lastades ombord. Första studieobjektet i Strängnäs var Sveriges Försvarsfordonsmuseum i det nedlagda pansarregementet P3:s lokaler. Efter förmiddagskaffe och smörgås fick vi med en guides hjälp följa stridsfordonens utveckling Den andliga spisen kompletterades med lunch, innan vi äntrade bussen för nästa besöksobjekt. Nu togs vi om hand av vår finkulturella guide, som började med att berätta om domkyrkan och om den yttre miljön i anslutning till denna. Sedan gick vi in i helgedomen och studerade dess rikedomar och Johan III :s dotter Elisabeth, även kallad Isabella fick information om en del av de personer, som fått sina sista vilorum innanför dess väggar. från enkla sådana till tekniska monster på mer än 50 tons vikt. 15 cm bandkanon När vi lämnat kyrkan togs vi på en kort promenad genom stadens äldsta delar, innan vi slutligen uppsökte vår buss, som stod parkerad vid småbåtshamnen. Vissa farhågor hade framförts om det lämpliga med en stadsvandring vid den här tiden på året. Det fanns ju risk att det skulle bli för kallt. I själva verket blev det tvärtom vi hade vackert väder och det hade varit varmt ett par dagar. Dagsmejan hade satt in på vissa ställen var det nästan med livet som insats man gav sig ut på glansisen, och strax därpå klafsade man fram i djup snösörja! Det var verkligen skönt att så småningom komma till den varma bussen och till det busskaffe med nybakad semla, som vår chaufför Ulf Ridderstråle serverade. Det var en dröm! Nöjda med vår dag och styrkta såväl andligen som kroppsligen vände vi så åter till Sollentuna efter ännu en trevlig utflykt! Bengt Ridderstråle och Ulf Blanche 11

12 Rastfadder A tt vara rastfadder är ett fantastiskt sätt att bli yngre och piggare. När man vandrar hem efter en förmiddag på skolan tillsammans med barn och personal, känner man sig betydligt vitalare än vad man gjorde tidigare. Jag unnar dig att få denna upplevelse. Vi har idag rastfaddrar vid 14 skolor. För att kunna täcka in alla skolor och dagar, behöver vi vara många fler. På hemsidan hittar du mer information om verksamheten vid skolorna. Ulf Wester Tunasols hemsida T unasols hemsida är nu uppgraderad och hålls hela tiden uppdaterad. Här kan du hitta information om alla aktiviteter, adresser och telefonnummer till styrelse och funktionärer samt läsa om en del av det som varit bland mycket annat. På hemsidan hittar du även det vi gör för att förbättra äldreomsorgen i kommunen. Nu kan du själv dela med dig av dina synpunkter till oss som arbetar med äldrefrågorna. Då och då sänder vi ut mail med extra information till dem som har anmält sin mailadress till medlemssekreteraren. Gå in på hemsidan och maila din adress till medlemssekreteraren, så får du den extra information som vi skickar ut. En del undrar hur man lätt hittar hemsidan. Enklast tycker jag det är att skriva Tunasol på Google och där få upp hemsidan. När du kommit till denna kan du ställa dig på hemsidan och högerklicka med musen. Då får du upp en rullgardin med olika rubriker. Klicka på rubriken Skapa en genväg och bekräfta sedan denna. Då får du en ikon på skärmen som du nästa gång kan klicka på för att komma direkt till vår hemsida. Vår ambition är att hela tiden förbättra hemsidan. Har du synpunkter så sänd ett mail till Vi har ansökt om större ekonomiskt stöd från kommunen. V i har tillsammans med SPF Grindslanten, PRO och RPG ansökt om ett ökat ekonomiskt stöd från kommunen med hänsyn till allt det arbete som pensionärsorganisationerna lägger ner för att ge de äldre en bra livssituation. Bland annat har vi räknat fram att de fyra pensionärsorganisationerna inte har mindre än tjugofemtusen aktivitetsbesök per år. Vi hoppas att vår redovisning skall leda till att kommunen inser värdet av pensionärsorganisationernas arbete och ger ett ekonomiskt stöd, så att organisationerna klarar att även fortsättningsvis göra detta. På hemsidan kan du under rubriken Nyheter från föreningen läsa vår skrivelse till kommunen. Ulf Wester Döderhultaren Döderhultaren, som kunde avnjutas via Sven- Olof Olson å sistlidna Vetgiriga Seniorträff, får gärna ges i repris å något vetgirigt höstmöte. Jag kommer då gärna och lyssnar igen. Hälsar och tackar en mycket nöjd åhörare. Tommy Magnusson 12

13 Har du syn eller hörselproblem I dag kanske du hör bra och har uppdaterat dig med bra glasögon. Men när syn- och hörselfunktionerna börjar avta så kanske du behöver hjälp. Då finns det olika möjligheter. När det gäller synen så är det i regel optikern som säger att nu kan han/hon inte hjälpa dig mer. Nu får du gå vidare och söka hjälp hos syncentralen. Då krävs en remiss från ögonläkare. På syncentralen möter du en synpedagog och kanske en optiker. De gör en bedömning vilka hjälpmedel du kan få. Kanske behöver du förstoringsglas, en talande klocka, vit käpp, en cdspelare eller en s.k. läs-tv med vilken du kan läsa brev, kort, räkningar och även böcker. De har även en data- sektion som kan ge stöd och tips inom den sektorn. I väntan på att komma till syncentralen kan man införskaffa en del hjälpme- del på Irisbutiken som ligger i Enskede på Sandsborgsvägen 52. Där kan man köpa telefoner, klockor, almanackor, hushållsredskap, kortlekar och spel, allt anpassat för synskadade alltså med stora siffror och bokstäver. Som nysynskadad kan du få komma till Hagabergs folkhögskola i Södertälje för att under 1-2 veckor gå kurs och lära dig hantera din synskada i vardagslivet. Där finns kurser bl a i hem o hushåll, datorhantering, träning i förflyttning och orientering, känsel- och punktskriftsträning, talböcker och taltidningar, sociala rättigheter, musik och skapande aktiviteter och motion. Hit kan också anhöriga till en synskadad få komma på kurs en helg för att lära om bemötande, ledsagning, råd och tips i vardagen, tekniska och förstorande hjälpmedel etc. Almåsa konferens ligger vid Hårsfjärden och är ett fyrstjärnigt hotell helt anpassat för synskadade. Här kan du njuta av en semestervistelse med hög servicegrad, god mat och trevliga aktiviteter. Om du får sämre hörsel kanske du behöver ett hörhjälpmedel. En viktig nyhet från 1 december 2011 är att det inte längre krävs remiss för att få en hörselkonsultation. Du kan boka tid hos någon av de hörselmottagningar som landstinget har avtal med. De är nu drygt 20 st i Stockholms län. På mottagningen bedöms ditt behov av en audionom och tillsammans bestämmer ni vilken typ av hörapparat som lämpar sig bäst. Kostnaden är 600:- och då ingår förutom hörapparat service och justering. Utöver detta sortiment finns möjlighet att köpa hörapparat till en kostnad upp till :-/par. I Sollentuna finns nu en hörselmottagning i Rotebro C, där tre audionomer arbetar. Adressen är Hörsam Sollentuna, Kung Hans väg 3. Tel Sollentuna kommun kommer under våren att tillsätta en tjänst som heminstruktör. Detta är en avgiftsfri tjänst där du som är syn- eller hörselskadad kan få hjälp med bl a att komma igång att använda dina syn- och hörhjälpmedel, att träna orientering i närmiljön, att få hjälp till självhjälp, d v s stöd i vardagens sysslor (matlagning, tvätt, läsning). Synskadades riksförbund går att nå på tel Hörselskadades riksförbund på tel Om du har frågor i ämnet syn hörsel så var god ring syn- och hörselombudet Astrid Ström tel

14 Senaste nytt om vårt arbete med att utveckla äldreomsorgen Äldreplan Vård och omsorgsnämnden har utarbetat ett förslag till äldreplan. I denna talar man om vad man vill prioritera framöver. En del, säger man, skall vara utfört till ett visst datum. Andra saker behöver utredas mera. Här fastställer nämnden ett datum, när utredningen skall vara klar. Ytterligare andra områden, som nämnden vill satsa på ligger längre fram i tiden. Här talar man då om att man har en viljeinriktning att komma fram till detta. Pensionärsorganisationerna har varit med i arbetet och har haft möjligheter att lägga fram synpunkter på innehållet i planen. Under hösten kommer Äldreplanen att sändas ut på remiss. Vi kommer då att få möjlighet att diskutera den och komma med synpunkter på förslagen. Förebyggande insatser Vård och omsorgsnämnden har ett projekt med syftet att kunna ge ännu bättre service och stöd till äldre personer som bor i vanliga lägenheter. Vi finns med i ledningsgruppen för detta arbete. Just nu pågår en kartläggning av alla de aktiviteter som finns hos pensionärsorganisationerna, kyrkan, kommunen och andra föreningar. Det är en mängd aktiviteter. Svårigheten är att kunna ge en bra information till alla i kommunen om vad som finns. Vi undersöker nu bland annat om vi kan hitta ett sätt att informera på kommunens hemsida. I förlängningen kommer vi att diskutera hur aktiviteterna kan bli ännu bättre och framförallt hur personer som idag är ensamma och isolerade kan omfattas av verksamheten. Du är välkommen att komma med synpunkter till Ulf Wester. Maten Den nya matkonsulenten har nu kommit igång med sitt arbete. Hon arbetar tillsammans med vår matgrupp som leds av vår medlem i Tunasol, Inger Gustavsson. För närvarande arbetar de med en kostpolicy för Solom. Förhoppningsvis leder arbetet till att maten blir mer välsmakande och näringsrik både inom äldreboendena och hemtjänsten. Uppföljning av äldreboenden Alla känner till det som skrivits om Carema de senaste månaderna. Dessa diskussioner har lett till att vård och omsorgsnämnden beslutat att utarbeta nya rutiner för uppföljning av boendena. Detta arbete pågår. Äldreboendegruppen deltar i detta arbete. Vi kan redan nu se att det är ett omfattande och seriöst arbete som läggs ner. Vi återkommer i informationsblad och på hemsidan, när nämnden har tagit beslut. Läkemedel Undersökningar har visat att det finns problem med övermedicinering och felmedicinering bland äldre. Vi har därför bildat en arbetsgrupp för detta. I gruppen deltar från Tunasol Birgitta Elsner. Gruppen kommer tillsammans med kommunen att ordna ett seminarium om läkemedel. Vi kommer att informera om detta via hemsida, informationsblad och annons. Hemsidan På hemsidan kan du gå in och delge dina synpunkter och förslag till utveckling av äldreomsorgen. Det gör du genom att sända ett mail till en person som är ansvarig för just den frågan. Ulf Wester Ur Distriktsbladet Stockholm: Rampservice, information från SL Vi vet att många av våra medlemmar åker med pendeltågen, ofta och regelbundet eller enbart då och då. Därför vill vi förmedla den här informationen från SL, men observera att rampservice endast kan erbjudas på de nya tågen i pendeltågstrafiken, eftersom de gamla tågen har trappsteg. Om du är beroende av en ramp för att komma in på tågen, kan du antingen ringa och beställa tjänsten på eller ställa dig vid skylten för rampservice på plattformens mitt. Om du ringer in och beställer rampservice, uppger du vilken tid du tänker åka, var du stiger på samt var du vill stiga av. Karin Wilborg, Samhällsutskottet 14

15 Studiebesök på Judiska museet. Medicinering är inte att leka med! E n solig, härlig vårdag i början av mars besökte ett 20-tal Tunasolare Judiska museet. Vår guide Marianne slussade oss genom separatutställningen Känner Du Josephsons? en otrolig familjesaga. Vi bekantade oss med släktträdet, som sträcker sig åtta generationer från läraren David Josephson, som invandrade från Brandenburg Judereglementet tillät inte någon judisk skola, varför han försörjde sig och familjen på handel. Hans son Salomon, , gifte sig med Beata Lewin och de fick tio barn. Beata, , blev tidigt änka med barnen 2 20 år gamla. Hon hade periodvis svårt att försörja den stora familjen. Beata spelade en avgörande roll för familjens kulturella intressen och ordnade musikaliska aftnar i hemmet med bl a Jenny Lind. Beatas sju söner blev anfäder till klanen Josephson, som på talet vuxit till en stor släkt. Gustav III understödde judisk invandring i slutet på 1700-talet i motsats till 1600-talet, då Sverige saknade religionsfrihet fick judarna alla rättigheter, som att bilda församling, bygga synagoga, inrätta judisk skola. Kulturellt finns många namnkunniga personer i släkten J. Ernst konstnären, Ragnar författare och Dramatenchef, Erik arkitekt, Erland skådespelare och författare, Ludvig regissör. Andra har samhällsbärande arbeten, som ingenjörer, ekonomer, psykoterapeuter etc. Släkthistorien visar en syntes av svensk och judisk historia. Vi kunde även studera den permanenta utställningsdelen med föremål av judiskt liv i hem och synagoga, helg och vardag. Den judiska integrationen i Sverige belystes, men även förintelsen med autentiska föremål och bilder. Den judiska befolkningen uppskattas till cirka , varav hälften bor i Stockholm med omgivning. Här finns tre synagogor, en judisk skola, ett sjukhem. Judiska församlingar finns dessutom i Göteborg och Malmö. Museet har en intim atmosfär med cafeteria och shop samt intressanta föreläsningar tisdagar och söndagar. Överhuvudtaget var det intressant att stifta bekantskap med museet och gruppen bidrog med många frågor. I höst satsar ÄLDRERÅDET i samarbete med Sollentuna Kommun på ÄLDRES LÄKEME- DELSBEHANDLING. Det blir en TEMADAG om läkemedel och studiecirklar om hur man tar sin medicin på rätt sätt. TEMADAGEN blir den 18 september och cirklarna under hösten i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och ABF. Mer information om program, tid och plats kommer i augusti. En tredjedel av alla besök på våra akuter är orsakade av biverkningar från de mediciner vi äter. Den siffran är enorm. En tredjedel av de mediciner som seniorer uppmanas att ta är för att ta bort biverkningar av andra mediciner. Det låter otroligt. De senaste 20 åren har antalet mediciner till personer över 75 år ökat med över 100% och var femte får fler än 10 läkemedel. Vem tjänar på det? Äldrerådet kan du kontakta på Vill du läsa mer om vad vi gör för att skapa bättre kontroll över läkemedelsutskrivningar, gå in på KÄLLOR Posted by: Marina Szöges on: November 21, Fakta.php -manga-sjukhusfall/ Birgitta Elsner Gun Wallin, Studieombud 15

16 Tunasols kalendarium Vad är kvar av våren, och hur börjar hösten? Maj 09 Vetgiriga Seniorer Biblioteken förr och nu Maj 15 Resa Åland Maj 22 Vårpromenad på Djurgården Maj 28 Månadsmöte Försommarfest Maj 30 Resa S:t Annas skärgård Maj 30 Vetgiriga Seniorer Frågesport Jun 14 Besök Salvador Dali på Edsvik Aug Resa Rundtur på Åland OBS!! Nytt datum Aug 27 Månadsmöte Om Birger Sjöberg Övrigt: Ett stort antal Del i resa med olika resebolag. GLAD SOMMAR ÖNSKAS ALLA --N H Manusstopp 2 juli 2012 för nästa utgåva. I redaktionen: Birgitta Pettersson, Inga Moberg, Margareta Österdahl och Mona Lantz Manus skickas till Tryckeri: Kph Trycksaksbolaget AB, Upplands Väsby 16

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund SPF Grindslanten Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund Här nedan kommer tavlan mellan strecken -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren.

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren. TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 4, 2013 Ledaren Tvångsvård i hemmet? sidan 3 Vandrare på Mallorca sidan 8 Tibbleseniorer på Island sidan 26 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009

Januari 2010. Dansarna Seniorernas Dag 2009 Januari 2010 Dansarna Seniorernas Dag 2009 Medlemsblad våren 2010 Vårt eget luciafölje kom från Hackstaskolan. Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon.540 222 16 (telefonsvarare) E-post...info@spfvikingen.se

Läs mer

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2011 Bowling för att det är så kul TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2011 Inger Nyberg Jag har blivit med rullator TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51

Läs mer

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 1 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala Tfn. 018 56 09 24, e-post uppsala.lan@srf.nu Ansvarig utgivare: Gunilla Thomsson

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2013 Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström,

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 2 Föreningen grundad 1975 Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 1 Årsavgiften 2014 En person 250:- Två samboende 480:- Medlem i annan SPF-förening

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna Innehåll Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon... 540 222 16 (tfnsvarare) Bankgiro... 622-6443 Org.nr... 802437-3063 E-post...info@spfvikingen.se Hemsida www.spfpension.se/stockholmsdistriktet Förbundets

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos årsmöte fredagen den 18 februari 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Vi får lyssna på Hasse E-son

Läs mer

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2011 När är det dags att sälja huset? TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

Ett stort tack till våra annonsörer!

Ett stort tack till våra annonsörer! När du behöver någon att tala med - både i glädje och sorg När du önskar samvaro, närvaro - stillhet och eftertanke Morgonbön Måndag-fredag kl 08.45 i Vallentuna kyrka, onsdag med mässa. Lunchandakt Tisdagar

Läs mer

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida)

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida) SPF-NYTT 2014-1 Falubygden INFÖR VÅREN Inte gör det ont när knoppar brister... Foto: Lena Tysk (Läs mer på omslagets baksida) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Gunnar Trued 0246-30211

Läs mer

NR 2 Juni 2013. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e

NR 2 Juni 2013. e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 2 Juni 2013 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e 2 Årgång 39 Nr 2 2013

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Här är nya styrelsen

Här är nya styrelsen Karlskoga Nr 3 Mars 2015 Årgång 31 Här är nya styrelsen SPF:s styrelse 2015. Från vänster: Per Aspeli, Sten-Åke Bengtsson, Gunnel Carlstedt, Curt Konradsson, Leila Raudsaar, Gunn Andersson, Lena Kinell,

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 29 september 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Seniorshopen besöker oss

Läs mer

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Vi har avtal med Stockholm avseende neurologisk rehabilitering!

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011 Välkomna till Kungsholmen-S:t Göran, alla Cityveteraner! Årsmötesrapport på sid 7. Har du anmält dig till vårlunchen i Tranebergsstugan onsdagen

Läs mer

Medlemstidning 2004:4

Medlemstidning 2004:4 Medlemstidning 2004:4 Sid. 2 Styrelsen Sid. 3 Ordförandeordet Sid. 4 Höstens Program Sid. 5 Höstens Program Sid. 6 Hänt i Höst Sid. 7 Mässa De äldres vardag Sid. 8 HRF:s Forskn.konferens i Norrköping Sid.

Läs mer

HUDDINGE. Hjärtligt välkomna att ta del av. Sid 3 - FRAMTID OCH FÖRNYELSE. Programmet för ett aktivare 2015 INSIDORNA:

HUDDINGE. Hjärtligt välkomna att ta del av. Sid 3 - FRAMTID OCH FÖRNYELSE. Programmet för ett aktivare 2015 INSIDORNA: HUDDINGE Programmet för ett aktivare 2015 INSIDORNA: Inte bara för medelålders!...... 3 Styrelse, funktionärer representation...... 4-5 Månadsmöten och fredagsträffar... 6-8 Då skall det bli fest!.. 9

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2013 Människor, möten, minnen... Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

Läs mer

FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN

FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN RTP-S FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN NR 1 2007 Färdtjänst en ständig huvudvärk sid 9 Whiplashkommissionens rapport kritiseras sid 11 Över alla hinder sid 14 2 RTP-S Aktuellt

Läs mer

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Jarlabanke Täby Föreningen grundad 1975 40-årsjubileum 2015 Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan 1 Årsavgiften 2015

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdag 28 augusti klockan 13.30. Program: Bobos Orkester och Trollkarlen Ola! Låt er underhållas av

Läs mer