Sysselsättning och försörjning sedan perioden med tidsbegränsad sjukersättning avslutats?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sysselsättning och försörjning sedan perioden med tidsbegränsad sjukersättning avslutats?"

Transkript

1 TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0) fax +46 (0) Stockholm, 2010-XX-XX Sysselsättning och försörjning sedan perioden med tidsbegränsad sjukersättning avslutats? TNS Sifo kommer under de närmaste veckorna att genomföra en telefonundersökning med ett urval av personer som någon gång efter den sista december 2009 har uppnått maximal tid i sjukförsäkringen men som inte har anmält sig till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktionsprogram. Undersökningen görs av TNS Sifo på uppdrag av Försäkringskassan som i sin tur har fått uppdraget från regeringen. Syfte Under 2008 och 2009 genomfördes flera förändringar i sjukförsäkringen. Regeringens syfte med detta var bland annat att öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete. Genom undersökningen vill vi få större kunskap om vad personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen gör idag och hur de försörjer sig. Alla svar är viktiga Din medverkan är självklart frivillig men dina svar är mycket viktiga! Det bidrar till att undersökningens resultat blir tillförlitligt och att Försäkringskassan kan använda det i utvecklandet av försäkringen. Hur går undersökningen till? Undersökningen genomförs via telefon och intervjun beräknas ta ca 8-9 minuter. TNS Sifo avidentifierar alla svar och sammanställer sedan resultaten från undersökningen i en rapport som levereras till Försäkringskassans huvudkontor. I rapporten framgår bara resultaten som helhet, dvs det kommer inte att framgå vad någon enskild individ har svarat. Resultaten från undersökningen kommer Försäkringskassan sedan att redovisa i en rapport som ska vara klar under våren 2010.

2 Dina uppgifter är skyddade och kommer att skyddas på olika sätt Sekretess (förbud att röja uppgifter) De uppgifter som du lämnar kommer hos Försäkringskassan att skyddas av den s.k. statistiksekretessen i 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). Denna bestämmelse ger ett mycket starkt skydd för uppgifterna. TNS Sifo får på motsvarande sätt inte röja uppgifter om dig. Detta regleras dels genom ett särskilt avtal med Försäkringskassan, och dels genom de branschetiska regler som TNS Sifo arbetar efter. Personuppgiftsbehandling (integritetsskydd) För att kunna genomföra undersökningen har TNS Sifo fått urvalet från Försäkringskassan. Dina personuppgifter behandlas med stöd av bestämmelserna i lagen (2001:99) om den officiella statistiken och personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Stort tack på förhand för din medverkan! Med vänlig hälsning Carolin Holm Analytiker Försäkringskassans huvudkontor Avdelningen för försäkringsutveckling Tfn: e-post: Maria Rönnberg Projektledare TNS SIFO Tfn: e-post: Har du frågor eller vill du ha mer information? Om du vill ha mer information om undersökningens syfte, kontakta Carolin Holm på Försäkringskassan. Om du vill ha information om genomförandet av undersökningen, kontakta Maria Rönnberg på TNS Sifo

3 Försäkringskassan - Frågeformulär Grupp 1: Personer som tidigare haft förlängd sjukpenning/förlängd rehabpenning A. Hej, jag heter xxx och ringer från undersökningsföretaget TNS SIFO i Göteborg. Vi har fått i uppdrag av Försäkringskassan att göra en undersökning om bl.a. sysselsättning efter avslutad period med förlängd sjukpenning eller förlängd rehabpenning. Vi vill börja med att fråga om du fått och läst ett brev med information om undersökningen som vi skickat ut under vecka 9? Nej Vet ej B. Stämmer det att du haft förlängd sjukpenning eller förlängd rehabpenning som upphört därför att du uppnått maximal tid i försäkringen? (IP kan ha blivit utförsäkrad partiellt från förlängd sjukpenning eller förlängd rehabpenning men fortfarande ha ersättning från sjukförsäkringen partiellt i form av sjukersättning eller aktivitetsersättning.) GÅ TILL C Nej NOTERA BORTFALL Ej i målgruppen, annat Vet ej NOTERA BORTFALL Ej i målgruppen, annat C. Då skulle jag vilja fråga om vi får göra en intervju med dig. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst avbryta intervjun. Du är helt anonym, ingen kommer kunna utläsa vad just du eller någon enskild person har svarat i undersökningen. Intervjun tar ca 8-9 minuter, passar det att vi ställer frågorna nu? GÅ TILL FRÅGA 1 Nej FRÅGA OM ANNAN TIDPUNKT PASSAR. OM NEJ, NOTERA BORTFALL Vägran 1. Stämmer det att du ännu inte valt att delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktionsprogram? Nej NOTERA BORTFALL Ej i målgruppen, deltar i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktionsprogram NOTERA UTFALLET! Vill svara/komplett intervju Ej svar/telefonsvarare Upptaget Avtala tid Vägran Får ej tala med IP Fel telefonnummer/ fax/ dator Bor utomlands och vill därför inte svara Talar inte svenska tillräckligt bra/behöver tolk och kan därför inte svara Sjuk Annat bortfall Ej i målgruppen, deltar i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktionsprogram Ej i målgruppen, annat Ej komplett intervju/vägran under intervjun

4 Jag kommer nu att ställa några frågor som handlar om tiden just innan du påbörjade den period med sjukpenning/rehabpenning som avslutats nu. (IP kan ha avslutat perioden någon gång mellan den 1 januari till mitten på februari.) 2. Vilken var din huvudsakliga sysselsättning innan du fick sjukpenning/rehabpenning? LÄS UPP VID BEHOV Arbetade som anställd Egen företagare Studerande GÅ TILL FRÅGA 4 Arbetssökande hos Arbetsförmedlingen eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd GÅ TILL FRÅGA 4 Föräldraledig GÅ TILL FRÅGA 4 Annat GÅ TILL FRÅGA 4 GÅ TILL FRÅGA 4 3. Hur många procent av heltid arbetade du? BE IP UPPSKATTA OM HAN/HON ÄR OSÄKER Vet ej/ej svar 4. Vilken var din huvudsakliga inkomstkälla innan du fick sjukpenning eller rehabpenning? LÄS UPP VID BEHOV Inkomst från eget företag GÅ TILL FRÅGA 6 A-kassa/aktivitetsstöd GÅ TILL FRÅGA 6 (De kan även ha utvecklingsersättning) Försörjningsstöd (socialbidrag)) GÅ TILL FRÅGA 6 Föräldrapenning GÅ TILL FRÅGA 6 Studiemedel GÅ TILL FRÅGA 6 Försörjd av nära anhörig GÅ TILL FRÅGA 6 (make/maka/registrerad partner/sambo/annan, delvis eller helt) Sparade medel GÅ TILL FRÅGA 6 Annat GÅ TILL FRÅGA 6 GÅ TILL FRÅGA 8 5. Vad hade du för typ av lön innan du fick sjukpenning eller rehabpenning? utan särskilda anställningsvillkor med särskilda anställningsvillkor, till exempel särskilda insatser för funktionshinder såsom lönebidrag/skyddat arbete/utvecklingsanställning eller trygghetsanställning Vet ej/ej svar 2

5 6. a) Hade du några kompletterande inkomster innan du fick sjukpenning/rehabpenning? Nej GÅ TILL FRÅGA 7 GÅ TILL FRÅGA 7 b) Vilken eller vilka typer av inkomster? FLERA SVAR MÖJLIGA, LÄS UPP VID BEHOV Inkomst från eget företag A-kassa/aktivitetsstöd (kan också vara utvecklingsersättning) Försörjningsstöd (socialbidrag) Föräldrapenning Studiemedel Sjuklön från arbetsgivaren Ersättning från sjukförsäkringen (Kan vara hel eller partiell sjukersättning eller sjukpenning, kan vara förlängd sjukpenning i vissa fall, förlängd sjukpenning pga arbetsskada eller fortsatt sjukpenning) Försörjd av nära anhörig (make/maka/registrerad partner/sambo/annan, delvis eller helt) Sparade medel Annat 7. a) En fråga handlar om den sista delen av perioden du hade sjukpenning. Hade du några kompletterande inkomster under december månad, dvs. utöver sjukpenningen/rehabpenningen? (Avser december 2009) Nej GÅ TILL FRÅGA 8 GÅ TILL FRÅGA 8 b) Vilken eller vilka typer av inkomster? FLERA SVAR MÖJLIGA, LÄS UPP VID BEHOV Inkomst från eget företag A-kassa/aktivitetsstöd (kan också vara utvecklingsersättning) Försörjningsstöd (socialbidrag) Föräldrapenning Studiemedel Sjuklön från arbetsgivaren Ersättning från sjukförsäkringen (de kan ha haft sjukpenning/rehabpenning partiellt och kan ha haft/fortfarande ha sjukersättning partiellt) Försörjd av nära anhörig (make/maka/registrerad partner/sambo/annan, delvis eller helt) Sparade medel Annat 3

6 8. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? Arbetar som anställd Egen företagare Studerande GÅ TILL FRÅGA 15 Arbetssökande hos Arbetsförmedlingen eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd (annan än arbetslivsintroduktionsprogrammet) GÅ TILL FRÅGA 15 Föräldraledig GÅ TILL FRÅGA 15 Ålderspensionär GÅ TILL FRÅGA 15 Har ingen sysselsättning GÅ TILL FRÅGA 14 Annat GÅ TILL FRÅGA 15 GÅ TILL FRÅGA Hur många procent av heltid arbetar du? BE IP UPPSKATTA OM HAN/HON ÄR OSÄKER Vet ej/vill ej uppge OM FRÅGA 8=EGEN FÖRETAGARE, STÄLL EJ FRÅGA 10 UTAN GÅ TILL FRÅGA Arbetar du hos samma arbetsgivare som innan du blev sjukskriven? Nej, jag har bytt på grund av sjukdomen Nej, jag har bytt av annan anledning g arbetade inte innan sjukfallet STÄLL EJ FRÅGA 11 TILL DE SOM FICK FRÅGA 10, UTAN GÅ TILL FRÅGA Har du samma företag som innan du blev sjukskriven? Nej, jag har annat företag på grund av sjukdomen Nej, jag har bytt av annan anledning g arbetade inte innan sjukfallet 12. Har du samma arbetsuppgifter nu som innan du blev sjukskriven? Nej, jag har bytt arbetsuppgifter på grund av sjukdomen Nej, jag har bytt arbetsuppgifter av annan anledning g arbetade inte innan sjukfallet Vet ej/ej svar 13. Arbetar du i samma omfattning nu som innan du blev sjukskriven? Nej, jag har gått ner i arbetstid på grund av hälsan Nej, jag har gått ner i arbetstid av annan anledning Nej, jag arbetar mer nu än jag gjorde tidigare g arbetade inte innan sjukfallet STÄLL ENDAST FRÅGA 14 TILL DE SOM SVARAT HAR INGEN SYSSELSÄTTNING PÅ FRÅGA Är det din hälsa som hindrar dig från att ha en sysselsättning? Nej 4

7 15. En av anledningarna till att du är utvald till att delta i denna undersökning är att du inte har anmält dig till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktionsprogram. Kände du till möjligheten att anmäla dig till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktionsprogram? (Innan IP fick brevet om undersökningen/denna intervju) Nej GÅ TILL FRÅGA Vad är den huvudsakliga anledningen till att du inte har anmält dig till arbetslivsintroduktionsprogrammet? LÄS UPP OCH ROTERA Behöver inte (ordnar sin försörjning på annat sätt) Inte fått något erbjudande Tror inte att det skulle kunna hjälpa mig Inget förtroende för myndigheten/myndigheterna, DVS Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Färdig med rehabilitering/utredning Inte förstått att/varför jag skulle Får inte tjänstledigt från min arbetsgivare Oklarheter/problem i regelsystemet gör det svårt/omöjligt Hälsan har hindrat mig Annat, nämligen ÖPPEN FRÅGA 17. Vilken är din huvudsakliga inkomstkälla idag? LÄS UPP VID BEHOV Inkomst från eget företag GÅ TILL FRÅGA 19 a) A-kassa/aktivitetsstöd (de kan även ha utvecklingsersättning) GÅ TILL FRÅGA 19 a) Försörjningsstöd (socialbidrag) GÅ TILL FRÅGA 19 a) Föräldrapenning GÅ TILL FRÅGA 19 a) Studiemedel GÅ TILL FRÅGA 19 a) Sjuklön från arbetsgivaren GÅ TILL FRÅGA 19 a) Ersättning från sjukförsäkringen GÅ TILL FRÅGA 19 a) (Troligen hel eller partiell sjukersättning men kan eventuellt vara sjukpenning, kan vara förlängd sjukpenning i vissa fall, förlängd sjukpenning på grund av arbetsskada eller fortsatt sjukpenning) Saknar inkomst GÅ TILL FRÅGA 22 Försörjd av nära anhörig (make/maka/registrerad partner/sambo/annan, delvis eller helt) GÅ TILL FRÅGA 19 a) Sparade medel GÅ TILL FRÅGA 19 a) Annat GÅ TILL FRÅGA 19 a) GÅ TILL FRÅGA Vad har du för typ av lön? utan särskilda anställningsvillkor med särskilda anställningsvillkor (till exempel särskilda insatser för funktionshinder såsom lönebidrag/skyddat arbete/utvecklingsanställning eller trygghetsanställning) Vet ej/ej svar 5

8 19. a) Har du några kompletterande inkomster idag? Nej GÅ TILL FRÅGA 20 GÅ TILL FRÅGA 20 b) Vilken eller vilka typer av inkomst? FLERA SVAR MÖJLIGA Inkomst från eget företag A-kassa/aktivitetsstöd (kan också vara utvecklingsersättning) Försörjningsstöd (socialbidrag) Föräldrapenning Studiemedel Sjuklön från arbetsgivaren Ersättning från sjukförsäkringen (Troligen hel eller partiell sjukersättning men kan eventuellt vara sjukpenning, kan vara förlängd sjukpenning i vissa fall, förlängd sjukpenning på grund av arbetsskada eller fortsatt sjukpenning) Försörjd av nära anhörig (make/maka/registrerad partner/sambo/annan, delvis eller helt) Sparade medel Annat Nu kommer några frågor som handlar om tiden mellan det att ersättningen från sjukförsäkringen upphörde och idag. 20. Har du sedan din sjukpenning avslutades haft någon annan inkomstkälla än den eller de du har idag? Nej GÅ TILL FRÅGA 22 GÅ TILL FRÅGA Vilka andra inkomstkällor FLERA SVAR MÖJLIGA Inkomst från eget företag A-kassa/aktivitetsstöd (de kan även ha utvecklingsersättning) Försörjningsstöd (socialbidrag) Föräldrapenning Studiemedel Sjuklön från arbetsgivaren Ersättning från sjukförsäkringen (hel eller partiell sjukersättning eller sjukpenning, kan vara förlängd sjukpenning i vissa fall, förlängd sjukpenning på grund av arbetsskada eller fortsatt sjukpenning) Har haft en period utan inkomst Försörjd av nära anhörig (make/maka/registrerad partner/sambo/annan, delvis eller helt) Sparade medel Annat 6

9 Till sist kommer jag att ställa några bakgrundsfrågor. 22. Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 2-årig gymnasieutbildning eller fackskola 3- eller 4-årig gymnasieutbildning Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre 23. Har du några barn som bor hemma? Räkna med de barn som bor minst halva tiden hos dig. Nej GÅ TILL FRÅGA 26 GÅ TILL FRÅGA Hur många barn bor hemma minst halva tiden hos dig? antal 25. I vilka åldrar är barnet/en som bor hemma minst halva tiden hos dig? FLERA SVAR MÖJLIGA 0 5 år 6 12 år år 19 år eller äldre 26. Är du ensamstående eller gift/registrerad partner/sambo? Ensamstående Gift/registrerad partner/sambo Det var alla frågor. Då får jag tacka så mycket för att du ställde upp. Mitt namn är XXX och jag ringde alltså från TNS SIFO 7

10 Försäkringskassan - Frågeformulär Grupp 2: Personer som uppnått max tid i sjukförsäkringen efter övergångsperiod från tidsbegränsad sjukersättning A. Hej, jag heter xxx och ringer från undersökningsföretaget TNS SIFO i Göteborg. Vi har fått i uppdrag av Försäkringskassan att göra en undersökning om bl a sysselsättning efter avslutad period med tidsbegränsad sjukersättning. Vi vill börja med att fråga om du fått och läst brevet från Försäkringskassan som skickades ut under vecka 9 och som handlar om din tidsbegränsade sjukersättning och om denna undersökning? Nej Vet ej B. Stämmer det att du hade tidsbegränsad sjukersättning som upphörde därför att du uppnått maximal tid i försäkringen (IP kan ha blivit utförsäkrad partiellt på en del och ha en del kvar med ersättning från sjukförsäkringen, t.ex. sjukpenning ) GÅ TILL C Nej NOTERA BORTFALL Ej i målgruppen, annat Vet ej NOTERA BORTFALL Ej i målgruppen, annat C. Då skulle jag vilja fråga om vi får göra intervjun med dig. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst avbryta intervjun. Du är helt anonym, ingen kommer kunna utläsa vad just du eller någon enskild person har svarat i undersökningen. Intervjun tar ca 8-9 minuter, passar det att vi ställer frågorna nu? GÅ TILL FRÅGA 1 Nej FRÅGA OM ANNAN TIDPUNKT PASSAR. OM NEJ, NOTERA BORTFALL Vägran 1. Stämmer det att du ännu inte valt att delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktionsprogram? Nej NOTERA BORTFALL Ej i målgruppen, deltar i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktionsprogram NOTERA UTFALLET! Vill svara/komplett intervju Ej svar/telefonsvarare Upptaget Avtala tid Vägran Får ej tala med IP Fel telefonnummer/ fax/ dator Bor utomlands och vill därför inte svara Talar inte svenska tillräckligt bra/behöver tolk och kan därför inte svara Sjuk Annat bortfall Ej i målgruppen, deltar i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktionsprogram Ej i målgruppen, annat Ej komplett intervju/vägran under intervjun

11 Jag börjar med några frågor som handlar om tiden just innan du började få ersättning från sjukförsäkringen. (Det kan vara en lång tid med olika kombinationer av olika typer av ersättningar.) 2. Vilken var din huvudsakliga sysselsättning innan perioden då du fick ersättning från sjukförsäkringen? LÄS UPP VID BEHOV Arbetade som anställd Egen företagare Studerande GÅ TILL FRÅGA 4 Arbetssökande hos Arbetsförmedlingen eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd GÅ TILL FRÅGA 4 Föräldraledig GÅ TILL FRÅGA 4 Annat GÅ TILL FRÅGA 4 GÅ TILL FRÅGA 4 3. Hur många procent av heltid arbetade du? BE IP UPPSKATTA OM HAN/HON ÄR OSÄKER Vet ej/ej svar 4. Vilken var din huvudsakliga inkomstkälla innan du fick ersättning från sjukförsäkringen? LÄS UPP VID BEHOV Inkomst från eget företag GÅ TILL FRÅGA 6 A-kassa/aktivitetsstöd GÅ TILL FRÅGA 6 (De kan även ha utvecklingsersättning) Försörjningsstöd (socialbidrag) GÅ TILL FRÅGA 6 Föräldrapenning GÅ TILL FRÅGA 6 Studiemedel GÅ TILL FRÅGA 6 Försörjd av nära anhörig GÅ TILL FRÅGA 6 (make/maka/registrerad partner/sambo/annan, delvis eller helt) Sparade medel GÅ TILL FRÅGA 6 Annat GÅ TILL FRÅGA 6 GÅ TILL FRÅGA 8 5. Vad hade du för typ av lön innan du fick ersättning från sjukförsäkringen? utan särskilda anställningsvillkor med särskilda anställningsvillkor (till exempel särskilda insatser för funktionshinder såsom lönebidrag/skyddat arbete/utvecklingsanställning eller trygghetsanställning) Vet ej/ej svar 2

12 6. a) Hade du några kompletterande inkomster innan du fick ersättning från sjukförsäkringen? Nej GÅ TILL FRÅGA 7 GÅ TILL FRÅGA 7 b) Vilken eller vilka typer av inkomster? FLERA SVAR MÖJLIGA, LÄS UPP VID BEHOV Inkomst från eget företag A-kassa/aktivitetsstöd (kan också vara utvecklingsersättning) Försörjningsstöd (socialbidrag) Föräldrapenning Studiemedel Sjuklön från arbetsgivaren Ersättning från sjukförsäkringen (Kan vara hel eller partiell sjukersättning eller sjukpenning, kan vara förlängd sjukpenning i vissa fall, förlängd sjukpenning pga arbetsskada eller fortsatt sjukpenning) Försörjd av nära anhörig (make/maka/registrerad partner/sambo/annan, delvis eller helt) Sparade medel Annat 7. a) En fråga handlar om den sista delen av perioden du hade sjukersättning. Hade du några kompletterande inkomster under december månad, dvs. utöver sjukersättningen? (Avser december 2009) Nej GÅ TILL FRÅGA 8 GÅ TILL FRÅGA 8 b) Vilken eller vilka typer av inkomster? FLERA SVAR MÖJLIGA, LÄS UPP VID BEHOV Inkomst från eget företag A-kassa/aktivitetsstöd (kan också vara utvecklingsersättning) Försörjningsstöd (socialbidrag) Föräldrapenning Studiemedel Sjuklön från arbetsgivaren Sjukpenning (de kan ha haft sjukersättning partiellt men kan ha haft/fortfarande ha sjukpenning/rehabpenning helt eller delvis) Försörjd av nära anhörig (make/maka/registrerad partner/sambo/annan, delvis eller helt) Sparade medel Annat 3

13 8. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? Arbetar som anställd Egen företagare Studerande GÅ TILL FRÅGA 15 Arbetssökande hos Arbetsförmedlingen eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd (annan än arbetslivsintroduktionsprogrammet) GÅ TILL FRÅGA 15 Föräldraledig GÅ TILL FRÅGA 15 Ålderspensionär GÅ TILL FRÅGA 15 Har ingen sysselsättning GÅ TILL FRÅGA 14 Annat GÅ TILL FRÅGA 15 GÅ TILL FRÅGA Hur många procent av heltid arbetar du? BE IP UPPSKATTA OM HAN/HON ÄR OSÄKER Vet ej/vill ej uppge OM FRÅGA 8=EGEN FÖRETAGARE, STÄLL EJ FRÅGA 10 UTAN GÅ TILL FRÅGA Arbetar du hos samma arbetsgivare som innan du blev sjukskriven? Nej, jag har bytt på grund av sjukdomen Nej, jag har bytt av annan anledning g arbetade inte innan sjukfallet STÄLL EJ FRÅGA 11 TILL DE SOM FICK FRÅGA 10, UTAN GÅ TILL FRÅGA Har du samma företag som innan du blev sjukskriven? Nej, jag har annat företag på grund av sjukdomen Nej, jag har bytt av annan anledning g arbetade inte innan sjukfallet 12. Har du samma arbetsuppgifter nu som innan du blev sjukskriven? Nej, jag har bytt arbetsuppgifter på grund av sjukdomen Nej, jag har bytt arbetsuppgifter av annan anledning g arbetade inte innan sjukfallet Vet ej/ej svar 13. Arbetar du i samma omfattning nu som innan du blev sjukskriven? Nej, jag har gått ner i arbetstid på grund av hälsan Nej, jag har gått ner i arbetstid av annan anledning Nej, jag arbetar mer nu än jag gjorde tidigare g arbetade inte innan sjukfallet STÄLL ENDAST FRÅGA 14 TILL DE SOM SVARAT HAR INGEN SYSSELSÄTTNING PÅ FRÅGA Är det din hälsa som hindrar dig från att ha en sysselsättning? Nej 4

14 15. En av anledningarna till att du är utvald till att delta i denna undersökning är att du inte har anmält dig till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktionsprogram. Kände du till möjligheten att anmäla dig till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktionsprogram? (Innan IP fick brevet om undersökningen/denna intervju) Nej GÅ TILL FRÅGA Vad är den huvudsakliga anledningen till att du inte har anmält dig till arbetslivsintroduktionsprogrammet? LÄS UPP OCH ROTERA Behöver inte (ordnar sin försörjning på annat sätt) Inte fått något erbjudande Tror inte att det skulle kunna hjälpa mig Inget förtroende för myndigheten/myndigheterna, DVS Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Färdig med rehabilitering/utredning Inte förstått att/varför jag skulle Får inte tjänstledigt från min arbetsgivare Oklarheter/problem i regelsystemet gör det svårt/omöjligt Hälsan har hindrat mig Annat, nämligen ÖPPEN FRÅGA 17. Vilken är din huvudsakliga inkomstkälla idag? LÄS UPP VID BEHOV Inkomst från eget företag GÅ TILL FRÅGA 19 a) A-kassa/aktivitetsstöd (de kan även ha utvecklingsersättning) GÅ TILL FRÅGA 19 a) Försörjningsstöd (socialbidrag) GÅ TILL FRÅGA 19 a) Föräldrapenning GÅ TILL FRÅGA 19 a) Studiemedel GÅ TILL FRÅGA 19 a) Sjuklön från arbetsgivaren GÅ TILL FRÅGA 19 a) Ersättning från sjukförsäkringen GÅ TILL FRÅGA 19 a) (Troligen hel eller partiell sjukpenning men kan eventuellt vara sjukersättning, kan vara förlängd sjukpenning i vissa fall, kan vara förlängd sjukpenning på grund av arbetsskada eller fortsatt sjukpenning) Saknar inkomst GÅ TILL FRÅGA 22 Försörjd av nära anhörig (make/maka/registrerad partner/sambo/annan, delvis eller helt) GÅ TILL FRÅGA 19 a) Sparade medel GÅ TILL FRÅGA 19 a) Annat GÅ TILL FRÅGA 19 a) GÅ TILL FRÅGA Vad har du för typ av lön? utan särskilda anställningsvillkor med särskilda anställningsvillkor (till exempel särskilda insatser för funktionshinder såsom lönebidrag/skyddat arbete/utvecklingsanställning eller trygghetsanställning) Vet ej/ej svar 5

15 19. a) Har du några kompletterande inkomster idag? Nej GÅ TILL FRÅGA 20 GÅ TILL FRÅGA 20 b) Vilken eller vilka typer av inkomst? FLERA SVAR MÖJLIGA Inkomst från eget företag A-kassa/aktivitetsstöd (kan också vara utvecklingsersättning) Försörjningsstöd (socialbidrag) Föräldrapenning Studiemedel Sjuklön från arbetsgivaren Ersättning från sjukförsäkringen (Troligen hel eller partiell sjukpenning, kan vara förlängd sjukpenning i vissa fall, förlängd sjukpenning på grund av arbetsskada eller fortsatt sjukpenning och eventuellt sjukersättning) Försörjd av nära anhörig (make/maka/registrerad partner/sambo/annan, delvis eller helt) Sparade medel Annat Nu kommer några frågor som handlar om tiden mellan det att ersättningen från sjukförsäkringen upphörde och idag. 20. Har du sedan din sjukersättning avslutades haft någon annan inkomstkälla än den eller de du har idag? Nej GÅ TILL FRÅGA 22 GÅ TILL FRÅGA Vilka andra inkomstkällor FLERA SVAR MÖJLIGA Inkomst från eget företag A-kassa/aktivitetsstöd (de kan även ha utvecklingsersättning) Försörjningsstöd (socialbidrag) Föräldrapenning Studiemedel Sjuklön från arbetsgivaren Ersättning från sjukförsäkringen (troligen hel eller partiell sjukpenning, kan vara förlängd sjukpenning i vissa fall, förlängd sjukpenning på grund av arbetsskada eller fortsatt sjukpenning, men kan eventuellt vara sjukersättning) Har haft en period utan inkomst Försörjd av nära anhörig (make/maka/registrerad partner/sambo/annan, delvis eller helt) Sparade medel Annat 6

16 Till sist kommer jag att ställa några bakgrundsfrågor. 22. Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 2-årig gymnasieutbildning eller fackskola 3- eller 4-årig gymnasieutbildning Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre 23. Har du några barn som bor hemma? Räkna med de barn som bor minst halva tiden hos dig. Nej GÅ TILL FRÅGA 26 GÅ TILL FRÅGA Hur många barn bor hemma minst halva tiden hos dig? antal 25. I vilka åldrar är barnet/en som bor hemma minst halva tiden hos dig? FLERA SVAR MÖJLIGA 0 5 år 6 12 år år 19 år eller äldre 26. Är du ensamstående eller gift/registrerad partner/sambo? Ensamstående Gift/registrerad partner/sambo Det var alla frågor. Då får jag tacka så mycket för att du ställde upp. Mitt namn är XXX och jag ringde alltså från TNS SIFO 7

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 1 1. Uppdrag Försäkringskassan

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första och andra kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första och andra kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första och andra kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Till dig som vill bli medlem i SEKO

Till dig som vill bli medlem i SEKO Till dig som vill bli medlem i SEKO Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Vi kämpar för dig Utan oss

Läs mer

Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen

Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen Förändrade regler i sjukförsäkringen 1 januari 2010 Regeländringar i sjukförsäkringen November 2009 Sida 1 Regeländringarna från 1 juli 2008 Införande av

Läs mer

Din tjänstepension PA-KFS 09

Din tjänstepension PA-KFS 09 Din tjänstepension PA-KFS 09 Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS 09. Den ger dig en kort och översiktlig

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 september 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011

Läs mer

Cirkulärnr: 09:87 Diarienr: 09/6097 Arbetsgivarpolitik: 09-2:26 Handläggare: Catharina Bäck Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Cirkulärnr: 09:87 Diarienr: 09/6097 Arbetsgivarpolitik: 09-2:26 Handläggare: Catharina Bäck Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 09:87 Diarienr: 09/6097 Arbetsgivarpolitik: 09-2:26 Handläggare: Catharina Bäck Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen Datum: 2009-12-22 Mottagare:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2011 Lediga platser:

Läs mer

Hej! Mitt namn är Agota, och jag ringer från Smittskyddsinstitutet angående en telefonintervju om ditt deltagande i Sjukrapport. Pratar jag med XX?

Hej! Mitt namn är Agota, och jag ringer från Smittskyddsinstitutet angående en telefonintervju om ditt deltagande i Sjukrapport. Pratar jag med XX? Intro: Hej! Mitt namn är Agota, och jag ringer från Smittskyddsinstitutet angående en telefonintervju om ditt deltagande i Sjukrapport. Pratar jag med XX? Jag skulle gärna tala med XX finns han/hon där?

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Alternativ till

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första, andra och tredje kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första, andra och tredje kvartalet 2010 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första, andra och tredje kvartalet 2010 Återrapportering enligt

Läs mer

Försäkringskassan i Sverige

Försäkringskassan i Sverige Försäkringskassan i Sverige Försäkringskassans uppdragsgivare är regeringen Myndigheten leds av en generaldirektör (GD) Snabbfakta Finansieras genom avgifter och skatter Betalar ut omkring 217 miljarder

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 februari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari månad

Läs mer

Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011. Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011. Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första, andra, tredje och fjärde kvartalet 2010 Återrapportering

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län februari 2012 10 455 (7,0%) 5 213 kvinnor (7,1%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars månad 2011

Läs mer

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Statsbidragsenheten 1 (5) Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Skolverket lämnar statsbidrag enligt förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie

Läs mer

MBL-förhandling Vad gäller på HP

MBL-förhandling Vad gäller på HP MBL-förhandling Vad gäller på HP Agenda Varför kollektivavtal? Varför MBL? När behöver du förhandla? Förhandlingsprocess - Chef 2 1/28/2010 Copyright 2003 HP corporate presentation. All rights reserved.

Läs mer

Anpassning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter löneutvecklingen inom yrkesområdet för arbetslösa

Anpassning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter löneutvecklingen inom yrkesområdet för arbetslösa Med anledning av socialförsäkringsbalkens införande den 1 januari 2011 har redaktionella ändringar i form av bl.a. nya laghänvisningar beslutats i detta rättsliga ställningstagande (dnr 034638-2010). Anpassning

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Kungsholmen

Kvaliteten i din hemtjänst Kungsholmen Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning 20 November 20 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Försäkringsmedicin 2016. Om socialförsäkringen

Försäkringsmedicin 2016. Om socialförsäkringen Om socialförsäkringen Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras genom avgifter och skatter Betalar ut omkring 217 miljarder kronor per år Fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar varje

Läs mer

Fritidshem. Information till dig som ska söka in ditt barn till fritidshem

Fritidshem. Information till dig som ska söka in ditt barn till fritidshem Fritidshem Information till dig som ska söka in ditt barn till fritidshem Placering i fritidshem I den här broschyren får du information om hur du ansöker om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Gunilla Westerlund Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism.

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism. REKRYTERINGSPOLICY Upprättad 2016-06-27 Bakgrund och Syfte Föreningen Ekonomernas verksamhet bygger på ideellt engagemang och innehar flertalet projekt där såväl projektledare som projektgrupp tillsätts

Läs mer

VÅLD HOT OCH. inom omsorg och skola

VÅLD HOT OCH. inom omsorg och skola inom omsorg och skola VÅLD HOT OCH Den här informationen bygger på Arbetarmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2. Reglerna gäller alla arbetsplatser där det finns risk för våld eller

Läs mer

A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt stickprovsundersökning vecka 38, 2015

A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt stickprovsundersökning vecka 38, 2015 2016-03-15 A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt stickprovsundersökning vecka 38, 2015 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten

Läs mer

Vad är. bra. anställningsvillkor?

Vad är. bra. anställningsvillkor? Vad är bra anställningsvillkor? www.tjanstetandlakarna.se Vad är bra anställningsvillkor? I takt med att fler privata tandvårdsaktörer dyker upp på den svenska tandvårdsmarknaden får Tjänstetandläkarna

Läs mer

Ersättningsperiod vid anmälan om höjd inkomst och beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för förfluten tid

Ersättningsperiod vid anmälan om höjd inkomst och beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för förfluten tid Ersättningsperiod vid anmälan om höjd inkomst och beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för förfluten tid Försäkringskassans ställningstagande 1. När en ersättningsperiod påbörjas En ersättningsperiod

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2015

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2015 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2015 G Friskvård Motionär: Framtidsgruppen, Vision Göteborg Friskvård är en viktig fråga för medlemmarna och bör därför lyftas upp och synliggöras. Skatteverkets regler kring

Läs mer

Anvisning om tjänstledighet

Anvisning om tjänstledighet Anvisning om tjänstledighet Gäller fr o m 2012-07-01 Anvisningen grundar sig på: Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning Föräldraledighetslagen (1995:584) Lag (1997:1293) om rätt

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 FEBRUARI 2002 T-22588 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen Söker du jobb? Vill du veta mer om arbetsmarknaden? Behöver du tips och råd om hur du hittar

Läs mer

Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering

Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering Ds 2010:20 Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering Lättläst sammanfattning Integrationsoch jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive den 1 jan 2009 Jan Regeringen vill effektivisera sjuk-skrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna

Läs mer

Om du är föräldraledig

Om du är föräldraledig Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

Rapport. Uppföljning av försörjningskällor och sysselsättning efter avslutad period med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning

Rapport. Uppföljning av försörjningskällor och sysselsättning efter avslutad period med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning Rapport Uppföljning av försörjningskällor och sysselsättning efter avslutad period med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning Försäkringskassan 9-- Demoskop AB, Floragatan, 75 Stockholm, Sweden

Läs mer

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Karolinska Universitetssjukhuset Solna Smärtcentrum Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling tar emot patienter med långvarig och svårbehandlad smärta

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet

Att ge omsorg mitt i livet Att ge omsorg mitt i livet Hur påverkar det arbete och försörjning? Petra Ulmanen Institutionen för socialt arbete De etablerade omsorgsfrågorna i svensk forskning, politik och praktik Jämställdhet: småbarns-

Läs mer

J13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1

J13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 J13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 Fr1a. Kön Man 48 49 Kvinna 52 51 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 11 25-34 år 19 17 35-44 år 20 19 45-54 år 20 19 55-64 år 19 21 65-74 år 12 14a Medelålder 45 46 Fr1.

Läs mer

Välkommen till Kommunal

Välkommen till Kommunal Välkommen till Kommunal BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I KOMMUNAL OCH I KOMMUNALS A-KASSA Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig verktygen

Läs mer

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 1 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 2 Innehåll Heltidsarbetet ökar... 5 Varför ska fler jobba heltid?...

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej- / killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län december 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län december 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad, 17 januari 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län december 2010 Antalet lediga platser fler än för ett år sedan Efterfrågan på arbetskraft

Läs mer

Din första arbetsdag

Din första arbetsdag feriejobb 2016 Din första arbetsdag Det första du behöver göra är att ringa din kontaktperson. Tänk på att ringa under kontorstid (8:00-15:30). Presentera dig och förklara att du blivit tilldelad feriearbete

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 FEBRUARI 2001 T-20963 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

Dina tänder är viktiga. Du behöver dem varje dag.

Dina tänder är viktiga. Du behöver dem varje dag. Dina tänder är viktiga. Du behöver dem varje dag. Dina tänder är viktiga Du behöver dina tänder varje dag när du äter, skrattar och pratar. Hela tänder och en frisk mun är viktigt för ett bra liv. Gå på

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska insatser i form av anställning

Arbetsmarknadspolitiska insatser i form av anställning PM 2008-01-14 1 (7) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Phia Moberg Maria Dahlberg Arbetsmarknadspolitiska insatser i form av anställning Inledningsvis och med anledning av en del

Läs mer

Friskoleurval med segregation som resultat

Friskoleurval med segregation som resultat Friskoleurval med segregation som resultat Rapport februari 2016 Sammanfattning och slutsatser Denna undersökning har tagits fram som en del av projektet Ge alla elever samma chans som är ett samarbete

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av april månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 15 maj 2013 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län april 2012 8 588 (9,1 %) 3 743 kvinnor (8,5 %) 4 845 män (9,7 %) 2

Läs mer

Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män

Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män Pressmeddelande 7 september 2016 Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män Kvinnor som driver företag pensionssparar inte i lika hög utsträckning som män som driver företag, 56 respektive

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2009:1454 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 10 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lathund, procent med bråk, åk 8

Lathund, procent med bråk, åk 8 Lathund, procent med bråk, åk 8 Procent betyder hundradel, men man kan också säga en av hundra. Ni ska kunna omvandla mellan bråkform, decimalform och procentform. Nedan kan ni se några omvandlingar. Bråkform

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lund Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG. Kartläggning Aktivitetsersättning

SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG. Kartläggning Aktivitetsersättning SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG Kartläggning Aktivitetsersättning Kartläggning aktivitetsersättning i Västra Skaraborg I Västra Skaraborg finns idag 500 individer som är beviljade aktivitetsersättning

Läs mer

Skolinspektionen Nyanlända 2016

Skolinspektionen Nyanlända 2016 Skolinspektionen Nyanlända 2016 Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av samtliga skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever. Målet med granskningen är att identifiera vanligt förekommande

Läs mer

Instruktion för redogörelse för uppdrag som god man till ensamkommande barn Sida 1 (7)

Instruktion för redogörelse för uppdrag som god man till ensamkommande barn Sida 1 (7) Överförmyndarkansliet informerar Instruktion för redogörelse för uppdrag som god man till ensamkommande barn Sida 1 (7) Överförmyndaren ska enligt lag utöva tillsyn över gode männens verksamhet. En god

Läs mer

Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende (ansökan från förvaltare)

Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende (ansökan från förvaltare) Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Den som

Läs mer

Promemoria 2011-04-11. Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar. Inledning

Promemoria 2011-04-11. Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar. Inledning Promemoria 2011-04-11 Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar Inledning Länge var sjukfrånvaron i Sverige klart högre än i jämförbara länder, utan att svenskarna var sjukare än andra. Stora,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av maj månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 14 juni 2013 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län maj 2012 8 246 (8,8 %) 3 631 kvinnor (8,3 %) 4 615 män (9,3 %) 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 maj 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april månad 2011

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utredningen skulle utreda och lämna förslag i vissa frågor som handlar om svenskt medborgarskap. Svenskt medborgarskap i dag Vissa personer blir svenska medborgare när

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av november månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 december 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län november 2011 9 574 (6,5%) 4 911 kvinnor

Läs mer

Rehabilitering. Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden. Rehabilitering 2009-02-23 Sid: 1 / 6

Rehabilitering. Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden. Rehabilitering 2009-02-23 Sid: 1 / 6 Rehabilitering 2009-02-23 Sid: 1 / 6 Universitetsförvaltningen Personalavdelningen Dnr 1517/09-200 Rehabilitering Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden Sid: 2 / 6 Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden

Läs mer

Försäkringskassans historia

Försäkringskassans historia Försäkringskassans historia Historik 1960 ATP-systemet Slutet 1700-tal Sjukkassor börjar bildas 1961 Riksförsäkringsverket 1963 Allmänna försäkringskassor 1889 Arbetarskyddslagen 1891 Lag om sjukkassor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2015:246 Utkom från trycket den 12 maj 2015 utfärdad den 30 april 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012 Kalmar, 14 februari 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012 Ökning av antalet anmälda ferieplatser i januari månad I januari 2012 uppgick antalet nyanmälda

Läs mer

Intervjumall. Datum: Intervjuare: Kandidatens namn: Kandidatens uppgifter: www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (5)

Intervjumall. Datum: Intervjuare: Kandidatens namn: Kandidatens uppgifter: www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (5) Intervjumall Datum: Intervjuare: Kandidatens namn: Kandidatens uppgifter: www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (5) Intervju Att hålla i en anställningsintervju kan vara svårt.

Läs mer

Resultat av enkät till assistansberättigade

Resultat av enkät till assistansberättigade Bilaga 6 Resultat av enkät till assistansberättigade Resultaten i tabellerna i denna bilaga baseras på resultaten från den enkätundersökning Assistanskommittén låtit Statistiska Centralbyrån göra. Frågorna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm 19 oktober 2011 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 2 juli 2010 i mål

Läs mer

Utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen

Utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen 1(5) Utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen AVDELNING V. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR UPPGIFT OM ENSKILDS PERSONLIGA ELLER EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN 21 kap. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds

Läs mer

Nollplacerade 2014-04-01. Sjuk och osynlig

Nollplacerade 2014-04-01. Sjuk och osynlig Sjuk och osynlig Vilka är vi? Sara Mendelson - samordnare Enheten för ekonomiskt bistånd i Halmstad kommun Mail; sara.mendelson@halmstad.se Telefon; 035-13 78 36, 0708 743 267 Pia Ryberg - samverkansansvarig

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

185 Extratjänster inom välfärden

185 Extratjänster inom välfärden PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-06-27 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/316 185 Extratjänster inom välfärden Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Koll på cashen - agera ekonomicoach!

Koll på cashen - agera ekonomicoach! För elever Fördjupningsuppgift: Koll på cashen - agera ekonomicoach! Fördjupningsuppgift: Ekonomicoach Så här går det till Börja med att se filmen Koll på cashen. Därefter är ni redo för att komma igång.

Läs mer

Hemtjänst. Information från omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun

Hemtjänst. Information från omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun Hemtjänst Information från omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun Uppdaterad 2016 1 Om hemtjänst Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Du som är äldre och/eller

Läs mer

PM 2015-12-03 5.1.3 2015:348 1 (9)

PM 2015-12-03 5.1.3 2015:348 1 (9) PM 2015-12-03 1 (9) Gymnasial lärlingsutbildning leder till anställning Skolverkets Lärlingscentrum genomförde hösten 2015 en undersökning för att studera i vilken utsträckning elever som gått en gymnasial

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

START Stockholm genomför en inledande bedömning av den nyanlända elevens kunskaper.

START Stockholm genomför en inledande bedömning av den nyanlända elevens kunskaper. Från och med den 1 jan 2016 finns det särskilda bestämmelser för mottagande, bedömning och utbildning som riktar sig specifikt till nyanlända elever. Syftet är att stärka en likvärdig utbildning för alla

Läs mer

PM 080215 Avseende återkrav m m enligt lag om allmän försäkring

PM 080215 Avseende återkrav m m enligt lag om allmän försäkring PM 080215 Avseende återkrav m m enligt lag om allmän försäkring Återkrav Enligt 20 kap. 4 kan Försäkringskassan kräva åter ersättning som utgått. Det krävs antingen att den ersättningsberättigade har lämnat

Läs mer

Kompletterande samtalsunderlag för elever med funktionsnedsättning

Kompletterande samtalsunderlag för elever med funktionsnedsättning Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1, dnr 2016:428 Kompletterande samtalsunderlag för elever med funktionsnedsättning Steg 1 2 3 Läs mer om anpassning i

Läs mer

En gemensam bild av verkligheten

En gemensam bild av verkligheten En gemensam bild av verkligheten En meningsfull diskussion om Sveriges framtid förutsätter en gemensam bild av var vi står i dag. Hur ser verkligheten egentligen ut och vilka fakta beskriver den bäst?

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2016: 58 541 (7,2%) 25

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen

Rehabiliteringsprocessen Rehabiliteringsprocessen 1 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2013-03-21 Rehabiliteringsprocessen Syftet med sammanställningen är att tydliggöra rehabiliteringsprocessens olika delar och vara ett stöd i ett aktivt

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige 29 november 2001 Arne Modig T22502 Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företag i Sverige Svenskt Näringsliv

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

HÄLSA OCH PENSIONERING I SVERIGE HEARTS

HÄLSA OCH PENSIONERING I SVERIGE HEARTS CENTRUM FÖR ÅLDRANDE OCH HÄLSA AGECAP HÄLSA OCH PENSIONERING I SVERIGE HEARTS Att gå i pension och lämna arbetslivet är för de flesta en stor händelse då livet kan förändras helt från en dag till en annan.

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEVER I ÅRSKURS 9

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEVER I ÅRSKURS 9 101001 KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEVER I ÅRSKURS 9 Inbjudan att delta i en studie om skolan, lärande och miljö 001 Vad är Kupol? Kupol (Kunskap om ungas

Läs mer

Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2016!

Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2016! Du är erbjuden feriearbete i Höörs kommun under sommaren 2016! 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Första kontakten med din arbetsplats Sid 3 Närvaro Sid 3 Utdrag ur belastningsregistret Sid 3 Lönerapportering Sid

Läs mer