We Are ThisClose to Ending Polio.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "We Are ThisClose to Ending Polio."

Transkript

1 Nr. 7. Desember

2 Polio still cripples thousands of children around the world. With your help, we can wipe this disease off the face of the earth forever. Visit rotary.org/endpolio to help. END POLIO NOW We Are ThisClose to Ending Polio. Her Majesty Queen Noor of Jordan

3 Innehåll Forsiden Et boligområde - og dermed et beskatningsobjekt. Foto: johannes jansson / norden.org Tema Norden och skatterna De nordiska länderna är alla högskatteländer. Skatter bärs upp i många olika former för att bekosta de offentliga tjänsterna och välfärden. Länderna är också på den här punkten lika i mångt och mycket. Men det finns också skillnader. Sålunda har till exempel arvsskatten avlägsnats i några länder medan andra har den kvar och till och med höjt den de senaste åren. Nummer 7 desember Rotary Norden. Utgivningsdag Tidningen når mottagaren inom en vecka från utgivningsdagen. Rotary Norden är de nordiska rotarianernas medlemstidning, certifierad av Rotary International. Rotary Norden redigeras i enlighet med god journalistisk etik och belyser den internationella rotaryrörelsen sedd från nordisk utgångspunkt och med nordiska värderingar. Landssider Norge Tett program under RI-president Gary C.K. Huangs Oslo-besøk i november. 130 rotarianere fra mange kanter av landet ga et bilde av en virksomhet som imponerte RI-presidenten, som også ble motatt av kong Harald, æresguvernør i Rotary. Danmark En rotarianer mistede benet, men ikke modet - og vier nu sit liv til at hjælpe andre. Leder Rolf Gabrielsson 6 Tema Boligskatt i Norden 4 Internasjonalt RI:s Agenda 10 Landssider Sverige 14 Norge 26 Finland 34 Danmark 42 Island 50 Vimmel Vimmel 53 Global Outlook 59 Internasjonalt Siden 2002 har nærmere 900 unge mennesker blitt engasjert i fredsrelevant arbeid over hele verden Rotary Peace Centers er det sentrale elementet i Rotary Foundations utdannelsesprogram. - I år appellerer jeg til rotarianere over hele verden om å bidra til å gjøre dette kjent, skrier TRF-lederm John Kerry., side 13. Island Præsident Ólafur Ragnar Grímsson holdt hovedtalen på distriktskonferencen i D1360, Island. I talen mindedes præsidenten stiftelsen af den første rotaryklub i landet for 80 år siden. Han takkede de islandske rotaryklubber for at have bidraget til en vigtig forsoning i samfundet. Bilder må sendes som eget jpg-vedlegg og ikke redigert inn i tekstdokumentet. Oppløsning minst 1600x1200 pixler. Redaksjonen forbeholdes seg retten til å vurdere og redigere innsendt materiale. Nr 1/2015 har deadline og er hos abonnentene RN WEB:http://epaper.luovia.fi/norden Nummer Rotary Norden 3

4 Tema Formuesskatt i et rikspolitisk minefelt, mens boligskatten brer om seg lokalt Skattelettelser for de rikeste, lød anklagen mot den borgerlige regjeringens budsjettforslag i Stortinget i høst. I rikspolitikkens slagskygge øker en rekke kommuner beskatningen av folks hus og hjem. Skatt får stadig frem de ideologiske skillelinjene i norsk politikk, selv om striden ofte står om dosering mer enn retning. Opinionsmålinger tyder imidlertid på at skatt ikke er det tema norske velgere er mest opptatt av. Men når skattekutt settes opp mot omlegninger og nedjusteringer av enkelte velferdsordninger, får det en mobiliserende effekt noe striden om neste års statsbudsjett er et eksempel på, en strid som fortsatt pågår idet RN sendes i trykken. Forslaget til kutt i formuesskatten utgjorde 4,1 milliarder kroner av de samlede skatte- og avgiftslettelser på 8,2 milliarder i et statsbudsjett på milliarder. Siktemålet for regjeringen var primært å styrke bedrifter og arbeidsplasser: Den særnorske skatten på formue medfører at bedrifter må betale ekstra utbytte for at eierne skal få betalt denne skatten, penger de heller burde kunne bruke til innovasjon og nyskaping. Formuesskatten anses dessuten å favorisere utenlandske eiere. Motstanderne av kuttforslaget, i og utenfor Stortinget, kritiserer bla. liten treffsikkerhet: En tredjedel av kuttet vil havne hos velbeslåtte alderspensjonister, skatteytere flest vil merke lite eller intet til lettelsene og effekten for næringslivet er svakt dokumentert. Arveavgiften fjernet Som sitt første, større skattegrep fikk den borgerlige regjeringen fjernet den arveavgiften staten krevde inn når boliger og annet jordisk gods ble skiftet fra en generasjon til den neste. I utgangspunktet kan dermed barn og barnebarn skattefritt motta arv, gaver og forskudd på arv fra sine foreldre og besteforeldre. Frem til i fjor, etter noen mindre kutt i flere omganger, måtte en livsarving eksempelvis 4 Åtte av ti unge nordmenn er avhengig av bistand fra foreldre for å kunne kjøpe egen leilighet. Nå er arveavgiften fjernet, men hele boligbeskatningen settes jevnlig under debatt. (Foto: Ottar Julsrud) Finansminister Siv Jensen (Frp) fikk mange spørsmål om formuesskatten i sitt budsjettopplegg. ut med cirka kroner, og andre arvinger over kroner for en arv på 2 millioner. Noen år før arveavgiften opphevet Stortinget også den såkalte fordelsbeskatningen ved å eie egen bolig, og flere tidligere runder med nedjustert formuesskatt har også kommet en del boligeiere til gode. Men eiendomsskatt på hus og fritidsboliger er en sak for det lokale selvstyret, og her går trenden motsatt vei. 229 av Norges 428 kommuner benytter seg nå av denne muligheten, en tilvekst på 24 kommuner siste år, og flere antas å følge etter de neste årene. Huseiernes Landsforbund rubriserer boligskatten blant landets mest forhatte. Siste oversikt fra Statistisk sentralbyrå viser et landsgjennomsnitt på kroner året for en 120 kvadratmeters bolig og en årlig oppjustering tre ganger konsumprisveksten. Skatten på hus og hjem Større forståelse møter skatteglade kommunestyrer i OECD, som i flere omganger har anbefalt Norge å øke boligbeskatningen et syn som deles av en rekke norske økonomer. Flere av de mest profilerte gjentar sitt budskap når anledningen byr seg. De presiserer at det ikke handler om å øke det totale skattetrykket, men om å dreie beskatningen bort fra andre områder hvor de negative effektene er større. I debatten minner man gjerne om at boliger ikke kan flyttes til Cayman Island, og at norske boligeiere alt i alt slipper skattemessig billigere enn hva tilfellet er i en rekke andre land. Det argumenteres også for å bruke skatten til å dempe prisveksten på boliger (forventet 6 prosent i 2014). Skatt på hus og hjem hytte, for den saks skyld er imidlertid et saksområde norske rikspolitikere er lite lystne på å gå inn i. Ottar Julsrud

5 Den danske stat får stadigt mere ind på skat af ejendom og arv Tema Danskerne lægger stadigt mere i skat på både arv og ejendomme, mens formueskatten efter 100 år er væk. Den aktuelt mest omtvistede er skat på ejendom, som beskattes på to måder: Dels ejendomsværdiskatten til staten, dels grundskyld, som opkræves af kommunen. Ejendomsværdiskatten har i kraft af en politisk fastsat begrænsning reelt været fastfrosset i 12 år. Det samme gælder ikke grundskylden, den kommunale ejendomsskat. Grundskylden er beregnet ud fra på grundværdierne, som er steget kraftigt gennem årene. I Frederiksberg, Danmarks dyreste kommune, vil den gennemsnitlige ejendomsskat i 2015 være kr. om året og i løbet af nogle år vil en familie her let komme til at betale over kr. om året. Det billigste sted i Danmark, på Morsø, vil grundskylden i 2015 være i gennemsnit for en husejer altså 1/15 af udgiften på Frederiksberg. Den stigende grundskyld og klager over den ejendomsvurdering, der danner basis for grundskylden, har ført til nedsættelse af en kommission, der skal udvikle et nyt og bedre system. Indtil videre er afklaring og borgernes klagemuligheder - blevet udskudt til Det har fået borgerlige partier til at foreslå et loft over grundskylden. Men de stigende indtægter fra grundskylden indgår i regeringens økonomiske 2020-plan. Hvis man fastfryser grundskylden, efterlader det derfor et hul i planen. Så den mest sandsynlige udvikling er, at der ingen forandring sker lige foreløbigt. Stadig arveskat i Danmark Danmark holder fast i den arveafgift, som både Sverige og Norge har droppet. Det indbringer i 2014 den danske stat 5,8 mia. kr., og beløbet er stigende. Kun ægtefæller og registrerede partnere er helt fri for at betale arveskat. For den nærmeste familie, f.eks. børn og forældre, skal der betales 15 % i boafgift efter et Et kendt, men ikke nødvendigvis elsket, logo i Danmark. bundfradrag, der i 2014 er kr. For alle andre er arveskatten % afhængig af arvens størrelse. De konservative vil have arveafskatten helt afskaffet, mens venstrefløjspartien enhedslisten tværtimod vil have den fordoblet. Og imens der diskuteres på politisk plan, bruger et stigende antal danskere smutveje til st undgå mere arveskat end nødvendigt højst. F.eks. ved at overdrage børn fast ejendom mod udstedelse af et rentefrit gældsbrev, der siden nedbringes gennem skattefri gaver fra forældrene. Børnrne sparer skatten på 15 % af ejendommens friværdi over de Peter Kurrild-Klitgaard Formueskatten fik 100 år i Danmark Formueskatten blev afskaffet i Danmark i 1997 efter næsten 100 år med en skat beregnet ud fra efter en skatteyders nettoformue ved et års udgang, dvs. aktiver minus gæld. I 2014 har der igen været fokus på formueskatten, ikke mindst på grund af den franske økonom Thomas Piketty, der anbefaler en årlig progressiv formueskat som et afgørende middel til at forhindre den stigende økonomiske ulighed i verden To ud af tre imod formueskat Da meningsmålingsinstituttet Catinet for knap tre år siden spurgte danskerne om deres syn på et forslag om at genindføre formueskatten, viste det sig at godt to ud af tre mener at det vil svække dansk økonomi. En af de aktive debattører omkring dansk økonomisk politik, professor ved Københavns Universitet Peter Kurrild-Klitgaard har besvaret Piketty-tilhængernes vejren morgenluft med at gøre opmærksom på, at genindførelse af formueskat vil gør det mindre attraktivt at spare op og investere og dermed føre til lavere velstand. Han mener også, at formuer i vore dage kan flyttes over grænser med nogle klik på en PC, så en genindført formueskat vil sende skatteindtægter ud af landet - og ofte tage jobs med. Intet i den danske politiske debat ultimo 2014 tyder på, at større dele af folketinget er parat til sætte den politiske prestige ind på at genindføre formueskatten. Jens Otto Kjær Hansen 5

6 Tema Skattenorden Liksom i fråga om så mycket annat finns det också när det gäller skattepolitiken många likheter mellan de nordiska länderna, men också skillnader. Någon direkt harmonisering av politiken på det här området kan man inte tala om. Tvärtom har man den senaste tiden kunnat se tecken på, om inte ett direkt skatterace ändå åtgärder och motåtgärder när Finland för att stärka företagens konkurrenskraft sänkte samfundsskatten rejält, och under skattenivån i Sverige. Det nordiska samarbetet på skatteområdet har hittills närmast gått ut på att göra det lättare för nordiska medborgare att bo och verka också i andra nordiska länder än det egna hemlandet. Dubbelbeskattningsavtalet, som ingåtts för att undvika att samma inkomst eller tillgång beskattas dubbelt, är ett exempel på denna strävan. Det, som de nordiska länderna mer än något annat har gemensamt i fråga om skatterna, är en hög skattegrad. Välfärden ligger på en hög nivå, men kostar att hålla kvar där. Som också artiklarna i skattetemat i det här numret av tidningen visar är skillnaderna mellan de nordiska länderna ändå många i fråga om hur skattepolitiken i praktiken utformats trots långt likadana principer och målsättningar. Ett exempel är arvsskatten, som Sverige och Norge slopat, men de andra länderna hållit kvar och som i Island och Finland till och med höjts de senaste åren. Skatt på fast egendom uppbärs med varierande skattesatser, men inte i alla nordiska länder. Sverige tog nyligen bort sin fastighetsskatt och ersatte den med en lägre kommunal avgift. Beroende på vilka politiska vindar, som råkar blåsa i respektive land, sker då och då små förskjutningar i skattepolitikens struktur till exempel i förhållandet mellan direkta och indirekta skatter. För skattebetalaren i gemen betyder det dock i regel ingen sänkning av den totala skattenotan. Skattepolitiken är också i de nordiska länderna ett nollspel, sänker man någonstans måste man höja på annat håll. De offentliga utgifterna är vad de är och möjliggör sällan en minskning av det totala skatteuttaget. 6 Rolf Gabrielsson Temakoordinator Skatteförändringar tillhör den svenska vardagen I Sverige har skattesystemet ändrats med riksdagens majoritet. Några få fall av blocköverskridande överenskommelser har dock sett dagens ljus. Och med de minoritetsregeringar som Sverige haft sedan 2010 måste utvecklingen gå i den riktningen om stabila villkor skall kunna etableras för företag och privatpersoner. Sagan om Pomperipossa Fram till sjuttiotalet var skattetrycket så högt att den föranledde författaren och den socialdemokratiska sympatisören Astrid Lindgren att skriva sagan om Pomperipossa i Monismanien. En satirisk saga publicerad i Expressen den 10 mars Lindgren skrev texten då hon hade upptäckt att hon betalade 102 procent i skatt. Den blev ett uppmärksammat inlägg i debatten om höga marginalskatter och sägs vara en bidragande orsak till att socialdemokraterna förlorade makten vid riksdagsvalet 1976, för första gången på 40 år. Dagen efter Lindgrens död, den 29 januari 2002, medgav dåvarande statsminister Göran Persson att Astrid Lindgren troligen hade rätt om Pomperipossa. Det fanns en abnormitet i skatteskalorna. Pomperipossa i Monismanien Den underbara natten Underbara natten var en svensk politisk uppgörelse om skattepolitiken den 24 april 1981 mellan den dåvarande Fälldinregeringens företrädare, den folkpartistiske budgetministern Rolf Wirtén, och socialdemokraterna, företrädda av Kjell- Olof Feldt. Efter koalitionsregeringens tillträde i oktober 1979 var den angelägen om att genomföra en marginalskattereform. Regeringen föreslog en reform som innebar att inkomster upp till kronor om året beskattades med högst 50 procents marginalskatt. På morgonen den 24 april kom parterna överens om en marginalskattereform som skulle träda i kraft den 1 januari Reformen bestod främst av sänkt statlig inkomstskatt och sänkt marginalskatt, särskilt för inkomster mellan och kronor. I vissa inkomstlägen sänktes skattesatsen med upp till 20 procent. Namnet Den underbara natten uppkom efter att budgetministern på morgonen den 24 april på journalisten Gunvor Hildéns fråga Hur har natten varit? svarade: Underbar. Hoppet om en högsta inkomstskatt på 50 procent har grusats efter den underbara natten och idag ser vi åter inkomstskatter på långt över 50 procent. Fastighetskatten Den borgerliga regeringen föreslog att den statliga fastighetsskatten på bostäder skulle avskaffas från och med 2008 och ersätts med en kommunal fastighetsavgift. För småhus blev avgiften initialt kronor per år, men högst 0,75 procent av det totala taxeringsvärdet. För att finansiera förslaget höjde man kapitalvinstskatten för privatbostäder från 20 till 22 procent av vinsten. Förändringarna trädde i kraft den 1 januari I dagsläget vill Vänsterpartiet ha en fastighetsskatt. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas finansminister, sa den 2 september 2014 i Sveriges Radio: Vi har inga krav på att återinföra fastighetsskatten i år. Erik Åsbrink, tidigare socialdemokratisk finansminister, har argumenterat för ett återinförande. I Nybyggarkommissionen har Göran Persson föreslagit detsamma. Samme Persson menade i sin självbiografi

7 att Alliansen vann valet 2006 på just fastighetsskatten. Förmögenhetsskatten 1947 infördes den lagstiftning om förmögenhetsskatt som i olika utformningar varade tills den avskaffades 1 januari 2007 av Regeringen Reinfeldt. Förmögenhetsskatten togs ut av privatpersoner samt vissa stiftelser och ideella föreningar. Reglerna innehöll olika undantag vilket gjorde att personer med stor förmögenhet på olika sätt kunde placera sina tillgångar så att förmögenhetsskatten undveks. Skatten var vid avskaffandet 1,5 procent av den del som översteg 1,5 miljoner kronor för ensamstående, 3 miljoner för gifta och samboende (tillsammans). Arvskatt Arvsskatten i Sverige avskaffades 1 januari Arvsskatt har ofta varit knuten till gåvoskatt för att förhindra skatteplanering där man ger sina arvingar förskott på arvet. Kapitalskatt Kapital kan flyttas fritt över gränserna. Därför är kapitalinkomstskatten betydelsefull för hur mycket kapital som dras till Sverige från utlandet och hur mycket av det svenska kapitalet som stannar kvar i landet. Kapitalinkomstskatt är ett samlingsbegrepp för skatter på utdelningar, ränteintäkter och kapitalvinster. Kapitalinkomstskatten i Sverige är för närvarande 30 procent. Nivån på kapitalinkomstskatten är densamma som gränsen för hushållens ränteavdrag. En kartläggning gjord av Ernst & Young LLP av ägarbeskattningen i Sverige och 43 andra länder inom EU, OECD och BRIC avseende 2012 visar att kapitalinkomstskatten i genomsnitt är 17 procent. Inkomstskatt För juridiska personer beskattas ett årligt skattepliktigt överskott med en skattesats på 22 %. För fysiska personer sker en fördelning av skattepliktiga intäkter och avdragsgilla kostnader på de tre inkomstslagen tjänst, näring och kapital, Nettot från inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet läggs ihop och beskattas med kommunal och statlig inkomstskatt, medan överskottet i inkomstslaget kapital beskattas med en statlig platt skatt på 30 procent. Inkomstskatten för fysisk person tas ofta ut som källskatt vilket exempelvis innebär att ett belopp enligt skattetabell dras från den skattskyldiges bruttolön redan innan den betalas ut av arbetsgivaren, som istället betalar in skattebeloppet till Skatteverket. Fysiska personer betalar inkomstskatt till både stat och kommun. Den kommunala inkomstskatten är i huvudsak proportionerlig, medan den statliga inkomstskatten har progressiva inslag, det vill säga procentsatsen ökar med ökande inkomst. Vid den första, nedre, skiktgränsen börjar statlig inkomstskatt tas ut med 20 %. Vid den andra, övre skiktgränsen tillkommer ytterligare 5 % statlig skatt, ofta kallad värnskatt, vilket ger en total statlig inkomstskatt på 25 % på alla inkomst över den övre skiktgränsen. Skiktgränserna är baserade på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Taxeringsåret 2013 var nedre skiktgränsen kr och övre skiktgränsen kr. Stora lokala skatteskillnader Den kommunala inkomstskatten består dels av skatt till primärkommun och dels skatt till landstingskommun. Skattesatserna bestäms av respektive kommun- och landstingsfullmäktige. Den genomsnittliga kommunalskatten (inklusive landstingsskatt, exklusive begravningsavgift) uppgick 2011 till 31,55 procent var den högsta kommunala skattesatsen 34,17% (Ragunda kommun) och den lägsta 28,89% (Vellinge kommun). En enskild person som tjänar över och bor i Vellinge kommun i Skåne, som är en välmående förortskommun till Malmö betalar som mest 53, 89 procent i inkomstskatt. En person som bor i Ragunda, en avfolkningsbygd i Jämtland, som levererar en stor del av den svenska vattenkraften betalar med samma inkomst 59,17 procent. D.v.s kronor mer per år allt annat lika. I månaden blir det 2955 kronor mer. Börje Alström Huvudredaktör/Ansvarig utgivare Ottar Julsrud / Rolf Gabrielsson Redaktion Sverige Börje Alström, Baldersvägen 50, S Sundsvall tel: , Norge Ottar Julsrud, Tyslevveien 54, N-1163 Oslo tel: , Suomi/Finland Rolf Gabrielsson, Näse-Juttes gata 7 E, FIN Borgå, Finland, tel: Danmark Jens Otto Kjær Hansen, Hans Broges Vej 9B, 8220 Brabrand tel: , Island Markús Örn Antonsson, Vesturgata 36 a, IS-101 Reykjavik tel: , mobil: Administration Huvudadministrator/Danmark Bjarne Lysgaard, Lokesvej 4, 8680 Ry, tel: , Suomi/Finland Berndt von Veh, Ekipagegatan 4 C 21, FI Åbo , Norge och Island Herman Stabell, Lurudveien 30, 2020 Skedsmokorset, tel.: , Sverige Tomas Werner Badhusgatan 16, 3tr. S Södertälje tel: +46 (0) , Styrelse Styrelseordförande Börje Thorström, Stora Kyrkogatan 16, FIN Ekenäs tel: , Styrelsemedlemmar Bengt Gerger, Ottar Julsrud Styrelsens sekreterare Bjarne Lysgaard, Lokesvej 4, DK-8680 Ry. tel: , Udgivare De nordiska rotarydistrikten Tryckeri: Hansaprint Oy, Artukaisvägen 10, Åbo, Finland ISSN Mia Kumlander Annonser Sverige Falk Media AB, Lars Falk, Box 4033, Lidingö tel: fax Mobil , Suomi/Finland Yhteys toimitukseen, osoite yllä Kontakta redaktionen, se adress härovan Danmark Bjarne Lysgaard, se adress härovan Norge och Island Herman Stabell, se adress härovan RN Web: hansaprint.fi/rotary/rotarynorden.html 7 Tema

8 Tema Omstridte skattereformer og markant økonomisk bedring præger debatten En gruppe på 4500 demonstranter samledes foran parlamentsbygningen i Reykjavík i november. Sådanne sammenkomster har der ikke været mange af på det sidste men var en regelmæssig begivenhed lige efter den internationale bankkrise i Det var en blandet skare. Krav vedrørende de eksisterende lønkonflikter var synlige. Musiklærere, kirurger og arbejdere er gået sammen om at kræve højere lønninger, en kompensation for lavere levestandarder og fyringer som mange var udsat for på krisens værste tider. Inde i parlamentsbygningen selv drøftede de folkevalgte forslag til finanslov for Beskatning er et vigtigt emne i denne sammenhæng. Den nuværende centrum-højre regering foreslår lavere person og virksomhedsskatter på et tidspunkt hvor skolesystemet og det nationale sundhedssystem er desperat for større pengeindsprøjtning for at holde sig gående. Formueskatten afskaffet Regeringen vil ikke forlænge en formueskat, indført af den tidligere regering i 2010 som en midlertidig foranstaltning der skulle vare indtil Oppositionen kræver højere skatter på de velhavende i samfundet og større afgifter på virksomheder, såsom fiskeindustrien, til at imødekomme krav om større sociale udgifter. Regeringen på den anden side fastholder, at en formueskat på nettoejendom er i strid med grundlovens ejendomsret, og at virksomhederne må blive stærkere økonomisk for at sikre opgradering og investeringer i nyskabelse. Mangel på nye investeringer er et af de svageste punkter i den islandske økonomi i øjeblikket. Island har en af de højeste momssatser i verden, 25,5%, hvilket vil blive sænket til 24% hvis budgetforslaget står uændret. Skatteprocenten på fødevarer, bøger, elog vandforsyning og hotelovernatninger har derimod været 7%. Men et forslag om forhøjelse af dette niveau til 12% har 8 Byggekraner og stilladser er klare tegn til et opsving i økonomien i Island. Et nyt hotel under opbygning i Reykjavík. forårsaget en heftig debat om den øgede fødevareskat. For at afhjælpe den samlede effekt planlægger regeringen en reduktion af importafgifter, f. eks. på byggematerialer og hvidevarer. Børnetilskud forhøjes. Nedsættelse af boliglån Regeringen har af statsmidler bevilliget 80 milliarder ISK (ca. 4 milliarder DKK) til omkring personer som kompensation til nedsættelse af inflations- indeksregulerede boliglån. Boliglån som under finanskrisen i , steg med omkring 15% p.g.a af en kortvarig høj inflation i Island. Der hersker forskellige meninger om, hvordan de nye foranstaltninger vil i det hele taget påvirke offentligheden, især lavindkomstfamilierne. Kløften mellem de rige og de fattige bliver endnu større, hævder kritikerne. Opsvinget synligt Opsvinget efter kollapset er synligt. I oktober 2014 var inflationen 1,9% mod 3,6% sidste år. I øjeblikket er arbejdsløsheden 4%. Øget økonomisk vækst forventes. Island sammenligner sig med de øvrige nordiske lande, som kan være vanskeligt til tider for en lille nation. Internationale målinger og rapporter viser at Island hører til i velfærdsstatskategorien. En af de ting vi har til fælles med vores nordiske naboer er relativt høj beskatning. Den generelle statslige indkomstskat er i tre trin. Med kommunernes indkomstskat tilføjet er afgiftssatserne i kildeskattesystemet gennemsnitlig 37,30%, 39,74% og 46,24%. Den højeste procentdel gælder for den del af den månedlige indkomst, der overstiger ISK, ca DKK. Det midterste trin, der dækker de mest almindelige indkomster, bliver nu sænket lidt. Arveafgift blev hævet 100% Kommunerne opkræver ejendomsskatter. I Reykjavík betaler boligejere 0,2% af den seneste offentlige ejendomsvurderingen plus 0,2% af grundens værdi. I kølvandet af de økonomiske problemer blev arveafgiften i Island hævet med 100% i 2011, fra 5% til 10% af dødsboets værdi, ægtefælle og samlever undtaget. Trods en bemærkelsesværdig bedring på relativt kort tid efter bankkrisen, oplever islændingene stadig uløste problemer. At opretholde et moderne velfærdssamfund på lige fod med den nordiske model, er øjensynligt en sund udfordring under fortsættelsen af forbedringsprocessen. Tekst og foto Markús Örn Antonsson

9 Tema En droppe i ett bottenlöst skattehav, men arvsskatten ändå svåravskaffad Ett återkommande ämne i den skattepolitiska debatten i Finland är arvsskatten och dess berättigande. Många anser att den levt ut sin tid och borde slopas så som man gjort i andra länder, också i Norden. I argumenteringen för ett slopande frågas det ofta varför arvingarna skall beskattas för det, som arvlåtaren redan under sin livstid betalat skatt på i olika former. Man hänvisar också gärna till fall, där arvingar tvingats avyttra till exempel fastigheter de fått i arv för att kunna betala arvsskatten. Alltid är det inte ens möjligt. Fastighetsegendomen kan finnas på en ort, där det är hart när omöjligt att sälja fastigheter. Arvtagaren har ändå bara tre månader tid på sig att betala arvsskatten på något, som har ett matematiskt värde, men i verkligheten är mer eller mindre omöjligt att sälja. Där sitter arvtagaren då med en stor skatt, som inte kan finansieras på något vettigt sätt. Någon större inkomstkälla för staten är arvsskatten inte heller. År 2013 inbringade den 510 miljoner euro. Totalt fick staten det året in närmare 40 miljarder euro i olika skatteintäkter. Trots att arvsskatten är en droppe i det bottenlösa skattehavet har de politiska beslutsfattarna inte hittills haft kurage nog att slopa den utan tvärtom höjt den med jämna mellanrum. I försomras då ett slags miniregeringsförhandlingar fördes till följd av att statsminister Jyrki Katainen steg av för kommissarieuppgifter i Bryssel, fanns vissa försök att avskaffa den kontroversiella skatten, men inte heller den gången blev det något av det hela. Sannolikt återkommer man till frågan i partiernas kampanjer inför vårens riksdagsval och i regeringsförhandlingarna efter valet. Arvsskatt betalas nu för arvslott, vars värde uppgår till euro eller mera. Skatten bestäms på basen av värdet på den ärvda egendomen och släktskapsförhållandet. Det är fråga om en progressiv skatt på maximalt upp till drygt 30 procent av arvet. Fastighetsskatten väcker också känslor. Den togs i bruk år 1993 och ersatte då tidigare med fastighetsinnehav förknippade olika skatter. Fastighetsskatten, som gäller för både mark och byggnader, uppbärs av kommunerna. De kan fastställa skatten inom vissa av staten givna ramar. För närvarande är den i medeltal 0,43-1,05 procent av fastighetens beskattningsvärde, beroende på fastighetens typ. På kraftverk uppbärs en fastighetsskatt på i medeltal 2,82 procent. Befriade från fastighetsskatt är jord- och skogsbruksmark samt vattenområden, men däremot betalas skatt för byggnaderna på en gårdsbruksenhet. Kommunerna själva betalar ingen fastighetsskatt för sina egna fastigheter inom den egna kommunens gränser. Förmögenhetsskatten slopades i Finland år 2006, men röster längre ut på vänsterhåll har igen börjat höjas för dess återinförande. Det motiveras bland annat med regeringens sänkning av samfundsskatten, som var mer drastisk än man på det hållet hade velat se. Vänsterpartiet var med om beslutet, men har vid det här laget lämnat regeringen och propagerar nu inför det stundande riksdagsvalet målmedvetet för en strängering av beskattningen av det bättre bemedlade i samhället. Kapitalinkomst beskattas alltjämt. Till den här gruppen räknas bland annat dividend-, hyres-, överlåtelse- och ränteinkomster. Kapitalinkomster beskattas progressivt med en skattesats på 30 respektive 32 procent för den del, som överskrider euro. Rolf Gabrielsson 9

10 Internasjonalt Startskud for app-udvikling til Rotary Norden Så er der konkret gang i udviklingen af en app, der vil gøre det muligt at tilbyde Rotary Norden i en helt moderne appløsning til brug på smarttelefon og tablet (eller nettbrett/läsplatta, som det hedder på henholdsvis norsk og svensk). Repræsentantskabet for Rotary Norden godkendte i oktober igangsætningen, og kort efter blev der indgået kontrakt med det danske firma Visiolink om udviklingen. 10 Off-line løsning prioriteret Der findes allerede en elektronisk udgave af Rotary Norden, nemlig den, der kan læses på internettet på epaper.hansaprint.fi/ rotary/rotarynorden.html. Den bruges af mange rotarianere i de nordiske lande, og vil fortsat findes. Den kan ses både på PC og på en smarttelefon eller tablet forbundet til internettet. Det nye ved app-løsningen er, at magasinet bliver hentet ind i brugerens smarttelefon og/eller tablet og kan læses også når man ikke er på internettet. Brugeren vil på hvert af sine mobile apparater få en lille magasinreol med et udvalg af de sidste 13 numre af Rotary Norden. Hver gang et nyt nummer udkommer, får brugeren besked og når han eller hun trykker på app en på skærmen, downloades det nye nummer automatisk og lægges ind på den elektroniske magasinreol. Læsningen kan starte straks, mens hele magasinet færdigdownloades. Der er del andre finesser på den nye app, som ikke findes på internet-udgaven. Det gennemgår vi i næste nummer af Rotary Norden. To platforme fra starten I første omgang udvikles app en til IOSsystemet, det vil sige til Iphone og Ipads, samt til Android, der er udviklet af Google og bruges af f.eks. Samsung og LG. Ifølge den seneste opgørelse fra analysefirmaet Gartner Inc. er Androids markedsandel 61,9 % og ios andel 36 %. Microsofts Windows andel på de mobile apparater udgjorde i 2013 kun 2,1 % af Projektleder Anne Christine Bisgaard Eggert, Visiolink, ved et mindre udsnit af logoer for de aviser og tidsskrifter, som firmaet har udviklet for i alt er der tale om mere end 700 titler. Anne Christine Bisgaard Eggert i udviklingsmiljøet, som naturligt nok mest præges af dataskærme. Bagerst Arun Pararajasingam, som er en del af udviklingsteamet bag Rotary Nordens kommende apps. verdensmarkedet, og repræsentantskabet har besluttet at afvente udvikling af en eventuel Windows-app til udviklingen har vist, om denne platform vinder større udbredelse på de mobile apparater, eller tværtimod presses helt ud af de to store. Ved valg af løsning har repræsentantskabet lagt vægt på at få et system med mindst mulig løbende arbejdskraftbehov. Med Visiolink-løsningen kan app ens funktion baseres på datafiler, der i forvejen genereres når redaktørerne skaber indhold til den trykte udgave i det digitale redaktionssystem, som har været i brug nogle år. Erfaren leverandør App en udvikles som nævnt af danske Visiolink, der med over 700 avis- og magasintitler er markedsledende inden for digitale løsninger til den europæiske medieindustri. Visiolink samarbejder med både universiteter og højskoler om at udvikle større viden om brugeradfærd og -præferencer i den digitale medieverden. Udviklingsprocessen styres af projektleder Anne Christine Bisgaard Eggert, Visiolink, og fra Rotary Norden er den danske landsredaktør Jens Otto Kjær Hansen indtrådt som projektleder med reference til en styringsgruppe og i samarbejde med hele redaktørgruppen. Første fase har været at indgå kontrakter mellem Rotary Norden og Apple og Google, dernæst at fastlægge indhold til både app-butikkerne og selve app en. Så følger Visiolinks udvikling af selve de to app s, og det er godt i gang, når dette læses. Vi vender tilbage med mere om appløsningen i Rotary Norden nr. 1, 2015.

11 Upptäck My Rotary Internasjonalt Viktigt meddelande från Rotary International, Europa/Afrika-kontoret i Zürich, Klubb & Distrikt support om fördelarna med My Rotary och de spännande funktioner man finner där. När de lokala databaserna i Sverige, Norge, Danmark och Finland blev integrerade med Rotarys internationella databas minskade tyvärr klubbarnas intresse för den internationella hemsidan och RIs databas. Eftersom dataintegreringen endast berör klubb- och medlemsuppgifter, är My Rotary ett utmärkt komplement och ett användbart hjälpmedel som innehåller mycket information som inte finns tillgänglig i de lokala databaserna. Några exempel är: Official Directory, innehåller kontaktinformation till alla klubbar i hela världen. Club Finder, sök på ort och hitta den klubb som ligger närmast, en Rotary-glimt verden rundt praktisk funktion när du är på resa. Rotary Discussion groups en möjlighet att delta i olika diskussioner, eller starta en egen grupp om ämnen som känns viktiga och berör dig. Rotary Showcase, visar många intressanta Rotaryprojekt i hela världen. Member News, Rotary Voices stories från hela världen, eller läs olika Regional Rotary Magazines. Rotary Club Central, visar klubbens medlemstrender, manliga och kvinnliga medlemmar procentuellt, ålderstrender och klubbens mål. Dessutom ersätter Rotary Club Central (RCC) många av pappersformulären. Att gå Go green uppmuntras i Rotary. För klubbens ämbetsmän finns ytterligare funktioner i My Rotary: Ladda ner Klubbfakturan och se klubbens saldo. Rotary Foundation, rapporter och information om klubbens aktuella Foundationpoäng, dvs hur många poäng klubben har tillgodo för att dela ut PHF-utmärkelser, där finns även beställningsblanketten för PHF. För att finna alla dessa användbara funktioner måste man registrera ett konto i My Rotary. Detta görs genom att logga in till klicka på Register och Create an account, och följ instruktionerna. Svarar på frågor om detta gör gärna Inger Jaray eller Gabriela Gustafsson-Meier. Ring eller skriv ett till Inger +41- (0) , Gabriela +41-(0) , gabriela. Bästa Rotaryhälsningar från Rotary International / Europa Afrika-kontoret i Zürich Inger Jaray Lyste opp på Påskeøya Tidligere i år fikk rundt 45 rotarianere og 70 deltagere i Rotarys ungdomsutveksling se to av de berømte statuene på Påskeøya opplyst av End Polio Now-logoen. Øya, som er under chilensk styre, ligger kilometer vest for fastlandet. Omdømmekomiteen i Distrikt 4340 hadde innhentet tillatelse til arrangementet fra så vel National Corporation of Indigenous Development som eldsterådet i Rapa Nui (de innfødtes navn på øya) og den lokale regjeringen. Det var de innfødte som i sin tid laget de store steinstatuene, mest kjent på våre breddegrader for norske Thor Heyerdahls ekspedisjoner på og 80-tallet. Lyser opp for fosterbarn i USA I 1998 arrangerte Rotaryklubben i East Portland, Oregon, USA, et juleselskap for 78 fosterbarn. Nå er rundt 500 barn med på dette årlige arrangementet, der det vanker både gaver, bevertning og besøk av julenissen. Totalt har over fosterbarn deltatt på klubbens kvartalsvise arrangementer, deriblant jakt på påskeegg, sommergrilling og besøk i museer og fornøyelsesparker. Vann til skoler i Pakistan Rotarianere i Pakistan og India har inngått et samarbeid om et prosjekt hvor to offentlig skoler i Rawalpindi i Pakistan forsynes med rent drikkevann. Rawalpindi RC og Quilon West End RC gikk sammen om å kjøpe inn 65 liters elektriske vannkjølere og et vannrensingssystem. Sist sommer kunne rotarianerne installere det hele på Shoukat Saddar grunnskole for jenter og Islamia High School No.4. Synet tilbake i Kina Øyesykdommen grå stær, eller katarakt, er årsak til at anslagsvis 2,5 millioner kinesere har mistet synet, hvilket vil si nær halvparten av alle blindetilfeller i Kina. For å ta tak i det utbredte problemet med blindhet blant befolkningen i Kinas vestlige provinser, inngikk Warner Robins RC, Georgia, USA, partnerskap med Shanghai RC om et Matching Grant-prosjekt under Rotary Foundation. Siktemålet var å reise nok midler til en operasjon for 400 grå stærpasienter. Operasjonene ble gjennomført under Shanghai-klubbens ledelse på kinesiske sykehus i sommer. Helseteam til Filippinene Hvert år siden 2002 har San Diego-Paradise Valley RC i California sendt et helseteam til Filippinene, der flere av klubbmedlemmene har slektninger. I år besøkte en gruppe frivillige leger og sykepleiere helsestasjoner i Manila og Iloilo, der over pasienter fikk gratis konsultasjoner og medisiner. Innimellom gjestet teamet lokale rotarianere, besøkte turistattraksjoner og studerte skadene etter tyfonherjinger og hjelpeinnsatsen fra Rotaryklubber i området. 11

12 Internasjonalt Under Sao Paulo-Convention 2015 er du sikret en utsøkt kopp kaffe De første kaffeplantene kom til Brasil tidlig på 1700-tallet, men brasilianernes kjærlighetsforhold til kaffen tok først av hundre år senere, da det ble anlagt kjempemessige plantasjer i Paraíba-dalen i delstaten Sao Paulo. I løpet av århundret var kaffe blitt landets viktigste eksportvare, og Brasil har beholdt plassen som verdens største produsent av kaffebønner. Nyt en cafezinho Til frokost tar brasilianerne vanligvis kaffen svart eller som pingado (med melk). Etter et måltid er det vanlig med en cafezinho sterk, svart kaffe servert i små kopper. Til ettermiddagskosen blir det gjerne en cafezinho og pao de queijo (et osteaktig, puffet brød). Et must for kaffeelskere På alle brasilianske bar og bakerier med respekt for seg selv får du en god cafezinho. På litt finere padarias kan du nyte din kaffe med et bakverk eller en dessert eller en misto quente, en grillet sandwich med En god cafezinho står på menyen på ethvert bevertningssted med respekt for seg selv. ost og skinke. I Santos, omtrent en time fra Sao Paulo, finner du Palácio da Bolsa Oficial de Café, eller Kaffebørspalasset, bygningen hvor kaffeprisen tradisjonelt ble fastsatt. Dette er nå et kaffemuseum, Museu de Café som selv selvsagt også rommer en kafé og en kaffeforretning. Påmelding til RI Convention 2015 i Sao Paulo: 12 Den ærverdige kaffebørsbygningen, der prisene ble fastlagt, er nå - selvsagt - kaffemuseum.

13 Kjære rotarianer Fire måneder inn i Light Up Rotary-året, er jeg en større Rotary-entusiast enn noensinne. Jeg har vært i 22 land, besøkt dusinvis av byer og møtt tusenvis av rotarianere. Jeg har sett imponerende prosjekter og på nytt og på nytt blitt inspirert av det enorme arbeidet rotarianere nedlegger over hele verden. Og jeg har fått det privilegium å delta i Rotary-arrangementer fra klubbmøter til Institute, fra Rotarydager til TRF-middager. Hvert eneste arrangement er minneverdig. Men jeg føler meg spesielt beæret når jeg blir invitert til feiringer rundt i klubbene. For meg er det å delta i slike feiringer qua RI-president som å bli invitert som hedersgjest i en familiebegivenhet. Og Rotary er i sannhet verdens største familie. Man kan si at Rotary bygger på tjeneste for andre: Hvert prosjekt er en ny murstein i den store Rotary-bygningen. Hvis tjenesten vi utfører, former mursteinene, er vennskap utvilsomt den mørtelen som holder mursteinene sammen. Jeg ser dette hver dag, men ingensteds tydeligere enn på noen av de mest spesielle klubbarrangementene: hundreårsfeiringen deres. Som president i Rotary International i dets 110. år har jeg vært så heldig å få være med på en del av disse jubileene. Når jeg besøker klubber med så en lang tjenestehistorie, er det naturlig å spørre hva som er hemmeligheten deres for jeg har alltid lagt merke til at disse klubbene også er blant de mest produktive. De er store, de er aktive og de driver et omfattende arbeid. Ikke bare det, de har det morsomt mens de gjør det. Fredssentre som fremmer forståelse Hemmeligheten er selvsagt denne: I Rotary går sterkt vennskap og stor tjeneste hånd i hånd. Når vi liker det vi holder på med, har vi simpelthen lyst til å gjøre det. Vi ønsker å arbeide hardere, og vi ønsker å arbeide bedre. Vi ser frem til Rotary-møtene. Selv når våre liv er som travlest, prioriterer vi Rotary fordi vi ønsker å møte våre venner, og fordi vi ønsker å tjene andre. Det er derfor Rotary fortsatt finnes, etter mer 109 år. Vi kinesere sier: Et liv uten en venn, er et liv uten sol. Vårt Rotary-vennskap gir lys til våre liv, og det er Rotary-vennskap like mye som tjenesten som lar oss Light Up Rotary. Gary C.K. Huang President Rotary International Internasjonalt Alle bærer vi utvilsomt på et ønske om fred på vår jord. Rotary Foundation (TRF) streber mot dette målet gjennom opprettelsen av Rotary Peace Centers rundt om i verden. Disse fredssentrene er Fondets fremste utdannelsesprogram, og i år appellerer jeg til rotarianere om å fremme forståelse, goodwill og fred i verden ved å arbeide for dette programmet og å gjøre det kjent slik at virksomheten kan utvides. Programmet betaler nå for opp til 100 Rotary Peace Fellowships årlig, slik at unge mennesker kan studere ved ett av Fondets utvalgte universiteter. De kan ta en mastergrad i fred og konfliktløsning eller et beslektet fag ved Duke University i Nord-Carolina, Chapel Hill i USA, University of Queensland i Australia, Uppsala Universitet i Sverige, University of Bradford i England eller International Christian University i Japan. I tillegg tilbys et faglig utviklingsprogram i fred og konfliktløsning ved Chulalongkorn University i Thailand. Ideen med et Rotary Peace Center er å få frem et team med personer som er engasjert i fred og konfliktløsning og som har fått det verktøyet de trenger. Siden programmet startet i 2002 har nærmere 900 blitt engasjert i fredsaktiviteter over hele verden, i regi av frivillige organisasjoner, lokale myndigheter, Verdens helseorganisasjon, Verdensbanken og andre. Til å finansiere programmet har fredssentrenes Major Gifts Initiative satt seg et mål på 125 millioner US dollar ved utgangen av dette Rotary-året. Målet er oppnåelig, dersom dere slutter opp om det. Dette er et program som knytter an til det 21. århundres utfordringer, og det fortjener alle rotarianeres støtte. I en tid med aggresjon og utrygghet i vår verden er det viktig å huske hvilken kraft brorskap mellom menneskene representerer. John Kerry Foundation Trustee Chair 13

14 Sverige Rotary i Almedalen Guvernören för Distrikt 2350, Margareta Hölcke, bedömde integrationsfrågan så angelägen att hon biföll Rotaryklubben Stockholm-Borgens idé om att torgföra frågan i Visby under Almedalsveckan. Det handlade om att lyfta fram Rotary och höja organisationens anseende i Sverige. Bakgrunden till engagemanget i Visby finns att hämta från Rotarys arbete med integrationsfrågor och från Rotary Talks. Genom stöd av medlemmar inom Rotary, som Folke Höjmar och Mats Hjort, representanter från Rotary Talks samt medarbetare från Stockholm-Borgen fick Rotary en möjlighet att delta och berätta om några av de viktigaste frågorna som Rotary arbetar med. Både nationellt och internationellt under de senaste åren. Samverkan och synlighet Frågor som lyftes, förutom integrationen, var Polio Plus och Shelter Box projektet som genomfördes på Filippinerna efter naturkatastrofen Samtliga rotarianer som befann sig på plats bar gula västar med Rotarys välkända logotyp, vilket gjorde att deltagarna var väl synliga. De gjorde ett trevligt och sympatiskt intryck. Det delades ut tryckt information om Rotarys insatser och det svarades på frågor om vad Rotary gör samt var vi befinner oss runt om i Sverige. Under veckan var Rotary stationerade i ett informationstält, där det ställdes ut reklam i form av roll-ups, vilket gjorde att organisationen märktes väl och att besökare enkelt kunde identifiera vår närvaro. Denna informationsplats användes gemensamt med Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare, vilket hade organiserats av Folke Höjmar och Olle Brink. Evelina Starck årets Wernerstipendiat Rotary i medierna Rotarymedarbetarna med sina gula västar cirkulerade runt i Visby och superlativen var många. Medlemmar från andra distrikt och klubbar slöt upp för att hjälpa till i tältet och det gick inte att undgå Rotarys närvaro i Almedalen. Vår närvaro uppskattades och våra insatser fick ett mycket positivt bemötande. En av Rotarys Roll-ups fanns också placerad i Visby domkyrka. Ärkebiskopen och Landshövdingen informerades om vårt arbete med integrationsprojektet. Flera av våra politiker blev också informerade om vårt engagemang och tog positivt i mot vårt budskap. Informationstältets placering kunde inte heller vara bättre. Bredvid Svenska Dagbladet, Aftonbladet och TV4. Sveriges Radio var framme och intervjuade ett par av oss och nyhetstidningen Dagens Samhälle publicerade vår närvaro. Sammanfattningsvis har en utvärdering av detta pilotprojekt konstaterat att Rotarys närvaro var mycket positiv. Ett deltagande av detta slag är viktigt och har byggt oerhört goda förutsättningar inför kommande Almedalsveckor. Det finns således anledningar att fortsätta berätta om våra aktiviteter och projekt vid kommande event som Almedalsveckan i Visby Dag Bengtsson Stockholm-Borgen I samband med Vetlanda Rk: s lunchmöte den 4 september delades 2014 års Wernerstipendium på kronor ut. Det är det 19:e stipendiet sedan 2002 som delas ut och i år tillföll det Evelina Starck, Stensåkra Charkuteri & Deli AB. Stipendiet, från Vetlanda Rk och Werner von Seydlitz stiftelse för främjande av entreprenörsutbildning, delades traditionsenligt ut av donatorn Werner von Seydlitz. Evelina är den yngsta som tilldelats stipendiet och hon berättade att hon med hjälp av stipendiepengarna kommer att åka på trendspaning till San Fransisco, New York och London. Hon kommer bl.a. att leta efter nya trender, produktinnovationer och nya sätt att lansera korv på restauranger. Hyr ditt eget slott i Frankrike Tag med vänner och släkt på en oförglömlig upplevelse i Bretagne. Varför inte en kulinarisk resa, krönt med goda viner och en enastående golf, eller bara en lugn semester vid vår pool. Välkomna. Varje hus går att hyra separat: Slottet: Upp till 12 pers. Stora Parkhuset: 6-8 pers. Lilla Parkhuset: 4 pers. Grindhuset: 6-8 pers. 14 Stiftelsens ordförande Peter Josephson, stipendiaten Evelina Starck samt donatorn Werner von Seydlitz Marie Nilsson d Aubigné. Telefon:

15 Femte kulturresan med Karlstad Rk Sverige På uppdrag av dåvarande presidenten Lisbeth Fröding bildade Karlstads Rk Kulturkommittén för cirka sex år sedan. Inger Berggrén ombads att bli ordförande och kommitténs övriga medlemmar är nu: Pernilla Bergland Eduard, Lisbeth Fröding, Per Jonsson och Åke Stockhaus. I år är det jubileum när det gäller kulturresor. Fem resor har ordnats och vi har precis kommit hem från Hamburg. Kulturkommitténs uppdrag skulle innebära att föreslå och ordna olika kulturaktiviteter som alla i klubben kunde delta i. Kommittén har arrangerat muséum- teater- och opera-besök med mera i Karlstad och Värmland. De mest uppskattade aktiviteterna har dock varit kulturresorna till andra orter utanför länet. Under de bussresor som ordnats, där även respektive varit välkomna, har ett osökt tillfälle att umgås med sina klubbkamrater getts. Det har varit mellan 30 och 40 deltagare per resa. Samtliga Karlstadsklubbar har också inbjudits att delta. Våra fem resor 2010 besökte vi två klubbar i Oslo. Dessa hade arrangerat ett operabesök för att se Tosca av Puccini och visning av den nya operabyggnaden samt en föreläsning om Oslos utveckling ur ett kulturhistoriskt perspektiv åkte vi till Köpenhamn. Naturligtvis stod det nya operahuset på programmet med såväl rundvandring i byggnaden som en operaföreställning. Här såg vi Mozarts Cosi fan tutti. Vi bodde på ett intressant nybyggt hotell och besökte konstmuseet Ordrupgaard i utkanten av Köpenhamn gick färden till Göteborg och den relativt nya operabyggnaden. Benny Anderssons musikal från 1986, Chess, gavs här. Vi bodde på ett designhotell och gjorde ett besök på akvarellmuseet i Skärhamn. Där såg vi konstutställningen och fick äta typisk bohuslänsk mat. Gruppfoto i Falkenberg från resan till Hamburg blev det en tur till vår huvudstad. Här var höjdpunkten på resan när vår hedersmedlem, före detta riksmarskalken och tidigare landshövdingen i Värmlands län, Ingemar Eliasson guidade oss på Stockholms slott. Förutom slottet var vi på en teaterföre-ställning, Amadeus av Peter Shaffer, på Dramaten och gjorde ett besök på Sven Harrys konstmuseum. På Gripsholms slott fick vi också en intressant guidning. Och i år, 2014, har vi just kommit hem från en resa till Hamburg. Även om bussresan till och från Hamburg varit lång, så är nog alla eniga om att målet var resan värd! Vi fick en guidad busstur i centrala Hamburg, vi hann med att göra Hamburg på egen hand och vi såg operan Carmen av Bizet på Hamburgs operahus, som återuppbyggts år1955. Kulturkommittén arbetar vidare Kulturkommittén arbetar vidare och under våren 2015 kommer klubbens medlemmar att erbjudas att gå på Triolgin, det vill säga tre operor, som alla skrivits i slutet av 1700-talet och där synen på människor och överhet mm förändrats i och med Franska revolu-tionen. Det sker en gradvis förändring i dessa operor: Barberaren i Sevilla av Rossini, Figaros bröllop av Mozart och Fidelio av Beethoven (Beethovens enda opera!). Efter detta arrangemang under våren blir det nog en kulturresa till hösten men vart? Inger Berggrén YOUR DREAM HOME IN THE SUN ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Plentyful social, physical and cultural activities More than ten excellent golf TEST AND ENJOY! Welcome to test our paradise 1 6 weeks! courses with low green-fee Close to Bangkok, airport and Thailands best islands Restaurant: Scandinavian, international and Thai High standard, service and security Cost efficient ownership 15

16 Sverige Lettiska stipendiater studerar e-hälsa i Sverige Under många år har Stockholm Ladugårdslandets Rk delat ut stipendium till någon eller några elever vid Stockholm School of Economics i Riga. I år kom Alina Staruka och Anastasija Matvejeva för att göra sitt gemensamma examensarbete om e-hälsa och digitala sjukjournaler. e-hälsovård håller på att införas i Lettland och studenterna ville i sitt examensarbete visa vilka erfarenheter Sverige har av systemet. Klubben la upp ett omfattande program under en vecka i mars. Studenterna fick intervjua representanter från Socialdepartementet, Karolinska Un iversitetssjukhuset,ehälsomyndigheten, Inera och Cambio. I programmet fanns även några sociala inslag som till exempel lunch på Sven Harrys konstmuseum med efterföljande besök av utställningen samt middag hemma hos en klubbmedlem. Pris till projektet -Vi är mycket nöjda med vårt besök och fick ut mycket av intervjuerna. Alla var så glada och engagerade och ville verkligen berätta för oss om möjligheterna med e- hälsovård, säger Alina Staruka och Anastasija Matvejeva. Tina gästade Landborgen Rk Anastasija Matvejeva och Alina Staruka hade ett späckat schema vid sitt Sverigebesök. Ladugårdslandets Rk: s stipendium innefattar resa, uppehälle, fickpengar och SL-kort. Stipendiets värde ligger på runt kronor varav klubben, glädjande nog, får tillbaka hälften av pengarna från Distriktet. Extra roligt är att studenternas uppsats blev så bra att den fick pris vid skolans diplomeringsceremoni. -När man läser uppsatsen ser man tydligt att stipendiet och den hjälp studenterna fick av Stockholms Ladugårdslandets Rk spelade en avgörande roll för uppsatsen, skriver Anders Paalzow, som är rektor för Stockholm School of Economics i Riga, som sorterar under Handelshögskolan i Stockholm. Margareta Redlund Laninge Tina Nordström gästade i augusti Helsingborg Landborgen Rk. Tina som är hedersmedlem i klubben berättade om sin vardag och hur det är att vara Mat-Tina med hela svenska folket - och det norska för den delen. Tina har under våren spelat in program för flera Tv-kanaler. I en serie som visas till jul lagar hon mat med andra folkkära svenska artister och Tv-personligheter i familjen Nordströms fjällstuga. Ett möte med Malena Ernman blev särskilt känslofyllt. Missa inte detta avsnitt. 16 Tina Nordström tillsammans med Jan Mark och Anita Elander, president i Landborgen Rk.

17 Sommarkollo med Rotary Sverige Rotaryklubbarna i Örebro arrangerade för 16:e året sommarkollo på Ässundet vid Hjälmarens norra strand. 120 barn 9-14 år deltog var sin vecka runt midsommar under ledning av mycket engagerade ungdomar anställda av Korpen, som driver anläggningen Ässundet. Barnen bussades till kollot varje dag. De lekte, tävlade, fiskade, paddlade, badade och stortrivdes, vilket framgår av flera tackmejl från föräldrar. En mamma skriver: Jag vill tacka för en jättefin vecka, Emma kom hem glad och nöjd varje dag, med fräknar på näsan! Som ensamstående förälder är jag verkligen tacksam att min dotter får möjlighet att göra aktiviteter som jag har svårt att räcka till för, fiske och paddla kanot till exempel, men även att hon får träffa andra barn i sällskap av vuxna i en trygg miljö. Den här veckan betyder verkligen mycket för oss båda, och gör skillnad. Avslappnad lek på sommarkollo Besök från Indien i Mariefred Rk Polis och Räddningstjänst var på plats var sin dag. Alla barn fick åka med räddningsbåten i högsta fart, vilket många tyckte var det mest minnesvärda från kollot. Förutom korpen ungdomarna fanns c:a fem rotarianer på plats varje dag. Lasse Hallmén Örebro Mosjö Rk Den 30 juni besökte Gustavs värdfamilj, Dr Alok Patel och Dr Rupal Patel med son från Indien, Mariefred Rk: s möte på Gripsholms Värdshus. De hade bara varit några timmar i Sverige innan de dök upp i Mariefred. Alok berättade att han och hans fru är tandläkare och att han är ny president för sin Rotary Club of Khadki i Pune. Han berättade också om många olika projekt, som de driver för att hjälpa sina medmänniskor. Gun-Marie Östedt-Axelsson Mariefred Rk Klubbarnas presidenter byter standar Den 16 juni delade Gustav Gybäck från Mariefred med stort engagemang med sig av sina erfarenheter för medlemmarna i Mariefred Rk. Gustav har varit utbytesstudent i Indien under ett år och kom hem i början av juni. Presentationen ägde rum i samband med årets distriktsmästerskap i golf, som gick av stapeln på Restaurant Emma Grön på Gripsholms Golfklubb, vilket innebar att det var många gäster från andra klubbar i distriktet på plats. 17

18 Hotellpaket till fantastiska priser Svealand Ange kod: ROT Här har du möjlighet att glida ned för backen direkt från stugknuten, och i anslutning till Högfjällets skidområde finns också ett barnområde. Svealand Hotellet erbjuder massor av vinteraktiviteter för barn och vuxna som t.ex snöskovandinrg och snöskoter utflykter. Området är ett av Sveriges populäraste längdskidåkningsområden. Långbergets Sporthotell 2 x övernattningar 2 x frukostbuffé 2 x 1-rätters middag 15% rabatt på skidhyra Gratis internet och parkering Aktiv semester i Värmland SPARA UPP TILL 250, ,- Ankomst perioden 25/ / Nyårspaket med ank. 30/12 pris 1.849,- Ospec. 6-pers. lght Sälens Högfjällshotell 4 x övernattn. i rökfri lght 2 sovrum m. 6 sängplatser Vardagsrum m. köksavd. Dusch, WC, TV & tele Slutstäd & sänglinne ingår EJ SPARA UPP 1.839,- Ank. sön 18/1-12/4-15. V ,- v ,- v ,- v ,- TILL 64% 600 hotell i Europa Upplev den unika atmosfären på ett av de vackraste slotten i Tyskland. Promenera i parken vid sjön och njut av den vackra naturen eller gör en utflykt till Lübeck eller Wismar. Med gångavstånd till centrum ligger detta trevliga hotell. Helsingborg erbjuder bra shopping och restauranger samt är en utgångspunkt för utflykter i Skåne och Danmark. Nordtyskland 38 km öster om Lübeck Hotel Schloss Wedendorf 2 x övernattningar på slottet 2 x frukostbuffé 2 x 3-rätters meny 1 x välkomstdrink + vatten 1 x kaffe och kaka Ankomst t.o.m. 29/ Säsongstillägg från kr. 60 / dygn. SPARA UPP TILL 20% 1.429,- Götaland Mysiga Helsingborg Hotell Horisont 2 x övernattn. m. frukostbuffé 1 x 2-rätters meny Kaffe och kaka i lobbyn Tillgång till bastu och jacuzzi Gratis internet och parkering Ank. t.o.m. 29/3-15. Ank. mån-ons pris 1.199,- SUPERPRIS 1.079,- Svealand Julbord på Slott Häringe Slott På slottet kan du ta ett dopp i Sveriges första utomhuspool, koppla av i de historiska rummen, ta en romantisk kvällspromenad eller bowla på Sveriges äldsta bowlingbana. 1 x övernattning 1 x frukostbuffé 1 x julbord 30 min från Stockholm Gratis internet och parkering Ankomst tors-lör 29/11-20/ SUPERPRIS 1.379, Priserna är i SEK per person i dubbelrum Bra barnrabatter för barn boendes i föräldrars rum Expeditionsavgift från 59-79,- Spara mot hotellens ord. priser Förbehåll för slutsålda datum och tryckfel Ev. miljötillägg betalas på hotellet Svensk personal Öppet mån-tors 9-17, fre och söndag 10-15

19 Konsert med mersmak i Mariefred Sverige Välgörenhetskonserten i Mariefreds Kyrka med saxofonisten Johan Stengård och Magnus Ludwigsson vid flygeln, som arrangerades av Mariefred Rk och Mariefreds Församling, gav kronor till Syriens barn. Planeringen började vid ett möte på Gripsholms Värdshus där projektledaren Björn Lyckström som själv spelar saxofon berättade om sin idé. Björn köpte en av Johan Stengårds tenorsaxofoner och blev på detta sätt bekant med honom. När de pratades vid och Björn förstod att Johan gärna skulle vilja spela i Mariefreds Kyrka så var idén född. Samtal med kyrkoherden Torbjörn Burvall var enkelt eftersom också Torbjörn är medlem i rotaryklubben. Snabbt ändrat mål I budget var artisternas arvode som skulle täckas genom sponsorer. Eventuellt överskott skulle oavkortat gå till Syriens Barn. Målet var till Syriens Barn. Vi hittade sponsorer som tillsammans bidrog med och hade då täckt våra kostnader. Dessutom erbjöd sig 8 rotarymedlemmar att bidra till en summa av Biljetter såldes i lokala affärer och kyrkan bidrog med kollekt. Andra rotarianer bidrog med reducerade måltidspriser på Värdshuset och marknadsföring. Mariefreds Tidning sponsrade välgörenhetskonserten med två annonser. Strengnäs Tidning, gav oss 90 % rabatt. Samverkan med andra Vi såg också till att konserten fanns med i relevanta kalendarier och på vår hemsida och Facebook grupp. Vi bestämde oss också för att fråga andra lokala föreningar om de kunde sprida inbjudan till sina medlemmar. Alla ställde sig positiva. Andra rotaryklubbar, stiftelser och Röda Korset m. fler. Vi lyckats få in artiklar om konserten både i Mariefreds Tidning och i Strengnäs Tidning, där projektledaren intervjuades. Shelterboxen visades mittemot kyrkan Över förväntan Resultatet blev att vi sålde 139 middagar på Värdshuset. De hade satt gränsen vid 140. Det var endast två konsertbiljetter kvar att sälja när bokhandeln och optikern/ guldsmeden stängde sina butiker samma dag som konserten. Dessa biljetter såldes sedan vid kyrkan. De 21 sponsorerna + de två tidningarna + butikerna som sålde biljetterna + blomsteraffären + Värdshuset fick alla två biljetter vardera, 54 biljetter gick alltså till sponsorerna. Kyrkan tar 262 besökare och var fylld till bredden. Sålda konsertbiljetter gav oss närmare i rena intäkter. När vi närmade oss dagen fick vi en tandläkarpraktikant från Syrien, att dela med sig av sina erfarenheter. En hemlig gästartist, Mia Löfgren erbjöd sina tjänster. Vi visade en Shelterbox som stod mittemot kyrkan och många passerande visade stort intresse. Fantastiskt bokslut Summa summarum blev intäkterna och kostnaderna till Nettot uppgick alltså till hela vilket vi kunnat drömma om. Vi har hittat en modell och den framgångsrika konserten, som många pratar om på stan, ger mersmak. Det är alltså stor chans att Mariefred Rk arrangerar ännu en välgören- hetskonsert nästa år. Vilken som blir artisten och vem bidraget skall gå till står än så länge skrivet i stjärnorna men det är angenäma frågor att fundera över... Saxofonisten Johan Stengård Owe Peterson Björn Lyckström Gun-Marie Östedt-Axelsson President Projektledare PR- och Informationsansvarig 19

20 Sverige Rotarys Läkarbank efter 25 år 20 Med verksamhetsåret :s avslutande går Rotarys Läkarbank in i en ny period efter 25-årsjubileet. Vi har fått ett råd på vägen efter kontakt med Hans Rosling under 2013: Håll ut i 25 år till! Se mer om detta på Rotarys Läkarbanks hemsida. Genom åren har verksamheten alltmer inriktats på jeeplinjer och tandläkarmottagningar i Kenya. Vi har haft siktet inriktat på 6 jeeplinjer och 3 tandläkarkliniker under senaste året. Det pågår ständigt förändringar som att överlämna upparbetade och väl fungerande mottagningar till den lokala hälsovården och att med frigjorda resurser öppna nya mottagningar där behov finns. Med de sexveckorsperioder som ett volontärt åtagande pågår har runt 75 läkare och tandläkare behövts under för att fullfölja fältarbetet. Volontärerna rekryteras mest från de nordiska länderna, framför allt Sverige, och Nederländerna. Schemaläggning och annan administration sker från kansliet i Holsbybrunn där lokaler hyrs i Erikshjälpens byggnad. Tekniskt stöd för datorer m m köps in från Erikshjälpen vid behov. Detta innebär att kostnaderna kan hållas nere så att de insamlade medlen kan inriktas på fältverksamheten. Också funktionen för registrering av donationer köps in för lägsta kostnad. Verksamhetsåret var den totala administrationskostnaden ca 7 procent. Ett års reserv Intresset att stödja Rotarys Läkarbank har ökat de senare åren och mer än 2/3 av donationerna kommer från Sveriges rotaryklubbar vilket vi är mycket tacksamma för. Så länge inflödet är stabilt och ökande, blir planeringen för framtiden lättare att genomföra. Idag finns det reservmedel avsatta för 1 års verksamhet, detta är viktigt för att åtaganden skall kunna fortsätta utan att patienterna plötsligt riskerar att stå utan hjälp. Det är betydelsefullt att bidragen till verksamheten får återföring med rapporter om vad som sker och därför besöker utresande volontärer rotaryklubbar och andra inrättningar med föredrag och information. Från 1 juli i år samarbetar kansli och styrelse i Sverige med The Community Nursing Services (CNS) i Kisumu, Kenya, en organisation vilka våra koordinatorer sedan 2-3 år i Västra Kenya handlägger med eget ansvar för lokal administration, inkluderande ekonomi och med rapporteringsskyldighet till styrelsen. Personalen på kansli och på fältet är avlönad, styrelsen fullföljer sin uppgift utan arvoden. Samarbetet med koordinatorerna i Hand & Soul i Nairobi har avslutats. Med hänsyn till oroliga områden i Kenya har Rotarys Läkarbank inriktat verksamheten till Västra Kenya, Mutomo, Migori och det nya området Kisima i närheten av Mount Kenya. Konserten med Emmaboda Rk - Vi kommer att dela ut tre olika checkar med pengar. De går till samhällsföreningarna i den norra kommundelen, sa Cecilia Thuresson som är president för Rotary i Emmaboda innan konserten. Vid sidan av de riksbekanta bröderna Rongedal spelade även Rotary i Emmaboda en central roll i arrangemanget. Det gäller även de fyra körerna som uppträdde tillsammans med bröderna Rongedal under eftermiddagen. Samhällsföreningarna i Eriksmåla/Åfors, Broakulla och Boda glasbruk fick pengar från Rotary i Emmaboda. Varje check är på kronor vardera, sa Cecilia Thuresson. Rotarys sektion i Emmaboda var även fullt sysselsatt med ett annat projekt i samband med välgörenhetskonserten. Utanför kyrkan samlade man nämligen in pengar till ett projekt med shelterboxar. Tandläkarmottagningarna finns på de tre senare platserna. Behoven motiverar oss Rotarys Läkarbank arbetar helt och hållet enbart med hälso- och sjukvård, till stor del förebyggande verksamhet och hjälper alla som besöker oss utan urskiljning. Fortsättningsvis och så länge behoven finns och rotaryklubbar visar oss förtroende genom donationer kommer vi att driva samma självständiga organisation med egen styrelse, personal, administration, budget och en öppen redovisning till Rotary Sverige och allmänheten, främst via den nya hemsidan Efter min härliga tid som ordförande i Rotarys Läkarbank tackar jag för allt stöd. Sven Åke Hedström Falkenberg Rk Flygresor 2015 New York, 6 dgr... 3/5 Manhattan-Central Park-Dakota Building-Harlem- Chelsea Market-Ground Zero-Rockefeller Center m.m. Island, 5 dgr... 26/7 Reykjavik-Blå lagunen-thingvellir-gullfoss- Geysir-Skogafoss-Seljalandsfoss m.m. Flyg från Oslo, Gardermoen Musikresan i USA, 16 dgr... 5/4 Dallas-Austin-New Orleans-Memphis-Nashville- Pigeon Forge-Great Smokey Mountains m.m. Svenskbygderna i Amerika, 14 dgr... 16/8 New York-Niagara-Chicago-Bishop Hill-Minneapolis med utflykter i Mobergland ex. Duvemåla m.m. Vägen västerut i USA, 16 dgr... 31/8 Chicago-Minneapolis-Yellowstone National Park- Las Vegas-Grand Canyon-LA-San Francisco m.m. Flyg från Arlanda & Landvetter Anslutningsbuss från Värmland till Gardermoen & Landvetter exkl. Vår hemsida uppdateras kontinuerligt med kommande resor 2015! Telefonöppet även lördagar & söndagar!

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Cecilia Landelius Huvudsekreterare 08-405 47 52 070-554 81 56 Mats Johansson Utredningssekreterare 073-203 07 09 Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Tone Resa: Spanien - Barcelona - Weekend Datum: 23.-25. mai 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -ble møtt av hyggelige representanter på flyplassen til avtalt

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER Hvilke muligheter for utdannelse av asfaltarbeidere finnes i landet? För asfaltbranschens arbetare (asfaltarbetare) har man ordnat skolning, som en del av markanläggningsbranschens

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG.

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG. Namn: JENS SKJERDAL Resa: MEXIKO Datum: 1601 TIL 2701 2013 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: - Kommentar maten: - Kommentar om ridningen: - Kommentar om hästarna: - Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM

Läs mer

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den. RP 77/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet Som om de här försöken att hårt pressa ditt huvud mot mitt bröst att tejpa samman våra händer att be dig balansera mina dagböcker på din rygg skulle förändra bevara något. Examensutställning av Erik Betshammar

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Energi i framtiden Energi är ett av de viktigaste ämnena i det moderna samhället. Att fokusera på

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28 Rotary Foundation: Översikt Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2015-11-14/28 The Rotary Foundation är fristående men har lagrådet gemensamt med Rotary International TITLE 2 Rotary Foundation ger

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Kære Hr.,

Läs mer

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson DG 2016-2017 Nacka RK 23 februari 1905 i Chicago...möttes 4 herrar Lokala projekt De första lokala projekten genomfördes av Rotaryklubben i Chicago1907. Man köpte en ny

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Bredgårdsskolan Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Strömsunds

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital Skatteundersökningen 2016 En internationell jämförelse i beskattning av kapital Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 29 FÖRORD Förord s Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning för enskilda aktieägare

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget Another brick in the wall Vi kommer fra Växjö Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 7 gutter. Vi representerer Karl-Oskarskolan

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Läs mer

Förslag till budget för 2011

Förslag till budget för 2011 Förslag till budget för 2011 Budget 2011 Innehål Budgetförutsättningar sida 3 Budgetförutsättningar / Basis for the budget Resultatbudget 1. januari till 31. december 2011 sida 6 Resultatbudget / Profit

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

Nya 3:12-regler i nordiskt perspektiv

Nya 3:12-regler i nordiskt perspektiv 1 2005-09-14 Johan Fall, Svenskt Näringsliv Nya 3:12-regler i nordiskt perspektiv Sammanfattning e nya 3:12-regler som föreslås i Sverige innebär marginella sänkningar av skatten. En jämförelse av olika

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Vetenskap & Teknologi MEKANIK PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Kreativ naturvetenskap! Med Vetenskap & Teknologi från LEGO Education blir undervisningen

Läs mer

Skatt på företagande. maj Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder

Skatt på företagande. maj Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder Skatt på företagande maj 2010 Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder 2 Skattejämförelse för företagare i Sverige & 20 andra länder Svenskt Näringsliv har låtit genomföra en undersökning

Läs mer

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige. SCANGRIP Sveriges nationaltång sedan 1946. Den enda låstången som kan manövreras med en hand. Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla arbetstycket med. SCANGRIP Sveriges

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Sidan 1 av 6 RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING Dessa riktlinjer ska hjälpa lionmedlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, under- och multipeldistrikt) att följa den policy för medelsanvändning som antagits

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Kære NordFo-medlem! Valget vil finde sted på ovennævnte konference torsdag den 18. maj 2006. Med venlig hilsen. På valstyrelsens vegne

Kære NordFo-medlem! Valget vil finde sted på ovennævnte konference torsdag den 18. maj 2006. Med venlig hilsen. På valstyrelsens vegne Kære NordFo-medlem! NordFo afholder hvert tredje år en større faglig pædagogisk konference, ved hvilken organisationen samtidig afholder valg til sit præsidium. Sidste gang der afholdtes valg til NordFo

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet

Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet Club Eriks noga utvalda upplevelser Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet Köpenhamn Stavanger Bergen Ålesund Geiranger Tillsammans upplever vi de magiska norska fjordarna.

Läs mer

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Disposition - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan ansøger man? - Tre millioner kroner til kultur

Läs mer

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 Skattefridagen är den dag då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen

Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Kontaktintensitet Norge - Sverige Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Frivillig samarbeidsallianse for kommuner og fylkeskommuner som selv regner seg som en del av Osloregionen.

Läs mer

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Garn: Silenzio 50% akryl, 25% ull, 25% alpaka, 1 n = 50 g, 60 m Anchor Tapisserie ull: 100% ull, 1 docka/dukke = 10

Läs mer

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget A-Team Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 7 jenter og 6 gutter. Vi representerer Häggdångers byskola

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

New Nordic Diet / Ny nordisk vardagsmat

New Nordic Diet / Ny nordisk vardagsmat 2010-11-19 Förslag till styrgruppen för NNM II New Nordic Diet / Ny nordisk vardagsmat Kontaktperson: Telefonnr: E-post: Belopp NNM II: Se nedan. Andra medel:? DKK Tema: Norden i Världen, Matglädje, Sundhet,

Läs mer

Sodexo Renholdsleverandør med suksess

Sodexo Renholdsleverandør med suksess Sodexo Renholdsleverandør med suksess Charlotta Moore Systemspecialist Städ Service Operation Nordics Sodexo Pia Hedman-Modig Project Manager Operational Development Sodexo Sodexo er et av de større renholds-

Läs mer

PR och kommunikation. PETS Rotary Distrikt 2370

PR och kommunikation. PETS Rotary Distrikt 2370 PR och kommunikation PETS Rotary Distrikt 2370 När någon frågar dig om vad Rotary är. Vad svarar du då??? Rotary organisation RI President KR Ravindran Rotary Director ansvarig för 2 Zoner var Per Höjen

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 2011 1 Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, grundades 1966 i syfte att verka för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

Møt sommeren med stil!

Møt sommeren med stil! Møt sommeren med stil! PREMIER verdt opptil RIG 8000,- A! PREMIER verdt opptil REKrutteringskampanje P7-8 (25 april - 5 juni, ) Produktpakke for bare kr 85,-! 1 85,- start i katalog 7 ELLER 8 verdi 757,-

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Svenskt näringsliv 2006 Grafisk form: Brando designbyrå Öresundsungdomar om dagens och morgondagens arbetssituation

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 25 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext...5 1.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Uppstartsläger, Halden SK. Lignano Sabbiadoro, Italia, 3-10 august

Uppstartsläger, Halden SK. Lignano Sabbiadoro, Italia, 3-10 august Uppstartsläger, Halden SK { Lignano Sabbiadoro, Italia, 3-10 august Här kommer en liten presentation om vårt mål som uppstartsläger i Lignano, Italia. Det finns väldigt mycket att göra inom detta området,

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31

Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Remissvar avseende Framtidens filmpolitik, Ds 2015:31 Svenska Bio lämnar härmed sitt yttrande över Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31). Sammanfattning Att människor tillsammans

Läs mer

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Warszawa- rejse November 2013 I 2009 instuderede Gundsø og TAP- koret Haydn s Nelson -messe, bl.a. med det formål at opføre værket i Budapest sammen med Tyresjö Kammarkör

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra Kommentar omhändertagande: -helt fantastisk service og flotte mennesker

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra Kommentar omhändertagande: -helt fantastisk service og flotte mennesker Namn: Gro Brochmann Resa: Lissabon Datum: 25-31 mai 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: En varm og god velkomst 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?:

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 Rapport HSB och dubbelbeskattningen en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Syfte 4 Bakgrund 4 Så har insamling och bearbetning gått till 6 Undersökning

Läs mer