Linnéuniversitetet Programmet för Ledarskap och organisation, 120/180 högskolepoäng Distans Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linnéuniversitetet Programmet för Ledarskap och organisation, 120/180 högskolepoäng Distans Läsåret 2011-2012"

Transkript

1 Linnéuniversitetet Programmet för Ledarskap och organisation, 120/180 högskolepoäng Distans Läsåret ATT LÄSA LEDARSKAP OCH ORGANISATION PÅ DISTANS ett informationsmaterial till nyblivna kursdeltagare Utarbetat av Agneta Franssén Juli 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Några ord om varför vi startade utbildningen i Ledarskap och organisation 2. Mål för utbildningen Mål Målgrupp Uppläggning 3. Vad innebär distansutbildning? Information och Diskussionsforum via internet 4. Preliminärt översiktsschema för läsåret Diverse praktiska upplysningar om Bibliotek Läromedel Kursledning, institutionssekreterare och studievägledare Brevkontakt Telefon & Faxkontakt E-post Hotell Registrering (se Att göra före terminen startar ) Studentkåren ( se Att göra före terminen startar ) Undervisningslokaler Bussförbindelser till universitetet Samlingsdagar för övriga LO -kurser Bilagor: Kursplan för 1LO100, Att göra före terminen startar samt karta över universitetsområdet 1

3 1. Några ord om varför vi startade utbildningen Redan 1985 startade vi en utbildning i Ledarskap och Organisation vid dåvarande Högskolan i Växjö. Skälen till att vi startade denna utbildning var flera. Ett viktigt skäl var att ett flertal personer i arbetsledande ställning, oavsett organisationsnivå, var (och är ofta fortfarande) rekryterade till denna position på basis av sina specialistkunskaper. Ofta saknar de emellertid utbildning för ledarrollen. Samtidigt kan vi konstatera att kraven på chefers och arbetsledares kompetens alltmer har fokuserats samt att det finns ett kontinuerligt behov av att utveckla och stärka denna kompetens. Vid en kort tillbakablick kan vi generellt sett se att 1980-talet var lite av hjältechefernas decennium. Då ställdes ledarskap i fokus. Det skrevs en mångfald handböcker om hur man blir en bra ledare och chef. Ledarskap har emellertid också under lång varit en mytomspunnen företeelse. Uppfattningen om att det existerar en idealchef, som alla kan efterlikna bara man vet hur, lever fortfarande kvar. Den här utbildningen är delvis till för att ta död på dessa myter. Enligt vår uppfattning finns det inget ideal, det enda "sanna ledarskapet". Man kan inte göra en "receptbok" om hur man skall bete sig som ledare. Istället gäller det att finna sin egen ledarstil. En väg dit är att skaffa sig nya kunskaper. Under 1990-talet och fortsatt under 2000-talet har ledningsfrågorna blivit ännu mer väsentliga, inte minst med tanke på kraven på organisationens produktivitet, effektivitet och kvalitet. Som ett exempel kan nämnas den offentliga sektorns omställningsproblem där ledningsfrågor allt tydligare fokuseras. Idag gäller det att ständigt vara beredd att anpassa och förändra verksamheten till nya förutsättningar. Under senare år har det vuxit fram en mängd nya termer för detta, bl a chaos management och diversity management, dvs att hantera kaos och mångfald, för att nämna några. Dessa begrepp är några av de teman som kommer att presenteras, problematiseras och diskuteras under utbildningens gång. 2. Mål för utbildningen Mål Målet för utbildningen är att vidareutveckla kursdeltagarens egna resurser och kunskaper för ledningsfunktionen samt att ge denne kunskaper i att utveckla och tillvarata sina medarbetares kompetens. Målgrupp Programmet vänder sig främst till dig som är verksam som chef eller arbetsledare eller är intresserad av att skaffa dig en sådan befattning. Givetvis är utbildningen öppen också för dig som är intresserad av ledarskap och organisationsfrågor i allmänhet. För att antas till utbildningen krävs bl a att man har minst 3 års arbetslivserfarenhet. Uppläggning Programmet för Ledarskap och Organisation är en lite speciell utbildning på så sätt att den ges på distans. Detta betyder att all schemalagd undervisning vid universitetet i princip är förlagd till ett veckoslut ungefär var fjärde vecka. Resten av arbetet sköter du hemma. Kontakter mellan lärare och kursdeltagare sker via telefon, Blackboard (vår utbildningsplattform), post och e-post. 2

4 Vi lärare tycker att det här är en bra metod. Du läser på distans, har ditt arbete och prövar olika moment i teorin i din egen organisation. Häri ligger en ovärderlig pedagogisk poäng. Kursdeltagarna kommer från olika verksamheter, vilket ger upphov till intressanta diskussioner. Dessa diskussioner kan i sin tur bidra till en ökad förståelse för varandras arbeten samt ge stimulans och nya idéer. 3 Vad innebär distansutbildning? De främsta kriterierna på vår distansutbildningsmodell är följande: * Studier på deltid, du läser 30 högskolepoäng på två terminer. Det tar alltså fyra eller sex år ( beroende på om du satsar på en högskoleexamen eller en kandidatexamen) innan utbildningen är helt klar. Räkna med att använda ca 20 timmar i veckan till studier. * Vi samlas i Växjö en gång per månad, oftast fredag eftermiddag, kväll och lördag. Vid dessa samlingar gäller obligatorisk närvaro. Om du av någon anledning skulle vara förhindrad att delta måste du meddela detta till kursansvarig lärare. När du bestämmer dig för att delta i utbildningen är det således viktigt att du är beredd att dels avsätta erforderlig tid för studierna, dels delta i samlingarna. Om inte bör du överlåta din plats åt någon annan. Vi rekommenderar inte att du kombinerar vår distansutbildning med en heltidsutbildning. Våra erfarenheter visar att avhoppen från distansutbildningen i sådana fall blivit mycket stora. * Samlingarna ägnas åt föreläsningar, diskussioner, rollspel, seminarier och examination. * Kontakten mellan lärare och kursdeltagare mellan samlingarna sker via internet, telefon, brev och e-post. * Examinationsformerna utgörs av självständiga arbeten i form av uppsatser, utredningar och sk "papers", samt lösandet av olika slag av redovisningsuppgifter och hemskrivningar m m. Några salsskrivningar i traditionell bemärkelse förekommer inte. Det krävs en hel del självdisciplin att läsa på distans och att man regelbundet avsätter tid för studier. Det fungerar inte om man skjuter allting framför sig! Självklart kan det ibland hända att det "kör ihop sig". Om du råkar ut för detta tar du kontakt med mig (Agneta) eller den lärare du har just då för att diskutera vilken studietakt som är rimlig och eventuellt lägga upp en annan tidsplan. Det finns också möjligheter att begära studieuppehåll. Programmet består av fyra 30-högskolepoängskurser om du väljer en högskoleexamen eller sex 30- högskolepoängskurser om du väljer en kandidatexamen. För att få gå vidare från en nivå till en annan krävs att du klarat av minst ¾ av den föregående kursen, dvs för att exempelvis få gå vidare från 1LO100 till nästa nivå 2LO200 ska du ha avklarat minst 22,5 högskolepoäng.. Om du inte har läst på ett tag kan det kanske, speciellt i början, vara svårt att hitta din egen studieteknik. Många känner sig förvirrade och tror sig kanske inte klara av studierna. Vi lärare är till för att hjälpa dig med tips och råd. Det material som vi främst använder oss av i utbildningen är "vanlig" kurslitteratur. l samband med att du får besked om att du är antagen till kursen får du detta häfte. Det innehåller som du ser en del praktiska upplysningar som kan vara av intresse. Det är viktigt att du läser detta innan utbildningen startar för att bl a bedöma om du tycker att uppläggningen passar eller är möjlig för dig. 3

5 Inför varje delkurs får du också ett studiehäfte. Dessa häften innehåller bl a detaljschema för den aktuella delkursen, vilka de centrala momenten är, delkursens mål, litteratur, examinationsformer och examinationsuppgifter. Du kan ha god hjälp av målformuleringarna bl a då du försöker strukturera innehållet i kurslitteraturen. Information och Diskussionsforum via internet Allt informationsmaterial, studiehäften, scheman och andra typer av information som rör utbildningen finns att tillgå via internet. För att komma åt denna löpande information och övrigt kursmaterial måste du emellertid vara registrerad på en utbildningsplattform, Blackboard, och också ha ett användarkonto. Vi informerar mer om detta i samband med kursstarten. Varje årskurs har ett eget diskussionsforum där du kan diskutera lösning av uppgifter med kurskamrater och lärare, tipsa om litteratur m m. Här finns således också löpande information från oss lärare. Glöm inte att kontrollera meddelanden i forat regelbundet. Inte minst viktigt är att du gör detta inför varje samling i Växjö. Här kan nämligen finnas information om t ex ändrade salar, tider och/eller gruppindelningar samt förfrågningar till kursdeltagarna. Någon information per "vanlig" post ges endast inför höstens kursstart, all övrig information förmedlas via diskussionsforum. I kolumnen till vänster som heter kursverktyg finner du överst kursinnehåll. Under denna flik finner du utbildningsplan och kursplaner. Material till de olika delkurserna, t ex studiehäften och powerpointpresentationer finner du under mappen för respektive delkurs. För att använda Blackboard krävs att du har en nyare version av webbläsare med internetuppkoppling, version 6 av webbläsaren Internet Explorer rekommenderas. Din dator måste ha inställningar som möjliggör JAVA. Brandvägg får inte hindra Blackboard. En manual för Blackboard delas ut senast i samband kursstarten och vi kommer att gå igenom hur allt fungerar i samband med introduktionstillfället. Mer information finner du i Att göra före terminen startar. 4. Preliminärt översiktsschema för läsåret På kurs 1LO100, 1-30 högskolepoäng, anordnas sammanlagt nio samlingstillfällen under läsåret. Samlingstillfället i januari omfattar tre dagar: torsdag lördag. Övriga samlingar är förlagda till fredag eftermiddag och kväll samt lördag. Vi börjar oftast kl och håller på till ca på fredagen. På lördagar börjar vi oftast kl och håller på till längst Vissa lördagssamlingar slutar redan kl l studiehäftena finner Du de tider som gäller för respektive delkurs. Vi håller oftast till i samhällsvetarnas och ekonomernas hus, dvs Hus K (se bifogad karta). Datum för samlingarna i Växjö. Kursstart: Samling 1: augusti Lokal: 26/8 Homeros (Hus K), 27/8 Wicksell (Hus K) Samling 2: september Lokal: Wicksell Samling 3: oktober Lokal: Wicksell 4

6 Samling 4: november Lokal: Wicksell Samling 5: januari Lokal: ej klart Samling 6: februari Lokal: Ej klart Samling 7: 9-10 mars Lokal: Ej klart Samling 8: april Lokal: Ej klart Samling 9: maj Lokal: Ej klart 5. Diverse praktiska upplysningar Bibliotek Vårt bibliotek i Växjö har följande öppettider: måndagar - torsdagar kl , fredagar kl 08-18, lördagar och söndagar kl Som distansstuderande vid Linnéuniversitet har du tillgång till speciell distansservice. Om du är bosatt utanför Kalmar och Växjö kommun kan t ex böcker skickas hem till dig. Du har också möjlighet att få tillgång till de databaser som biblioteket har abonnemang på (Se: söka i databaser). Biblioteket erbjuder även handledning i informationssökning. Det finns en speciell kontaktperson för distansstuderande som du når på adress: Adressen till biblioteket i Växjö är Universitetsplatsen 2. Läromedel Kurslitteraturen köper du enklast via nätet och då på t ex Akademibokhandeln, Bokbörsen, och Booksonline. Du kan givetvis låna böcker på universitetets bibliotek men här finns ett begränsat antal exemplar av respektive bok. l utbildningen ingår även en del stencilerat material. Detta köper du av oss mot kopieringskostnad Kursledning, institutionssekreterare och studievägledning Programansvarig för utbildningen är universitetslektor, Fil.Dr (sociologi) Agneta Franssén. Mig kontaktar du för t ex diverse information, uppläggning av dina studier och övergripande frågor. Jag är också ansvarig för vissa delkurser, handledare för självständiga arbeten samt examinator av uppsatser m m. 5

7 Andra lärare som du får träffa under det första året är (preliminärt): Bengt-Åke Gustafsson, Fil Dr (sociologi), universitetslektor, ansvarar för och undervisar på delkurs 1 Ledarskap i samverkan tillsammans med Thom Jonsson Anders Jerreling, Fil.kand, universitetsadjunkt, ansvarar för och undervisar på delkurs 3 Ekonomistyrning med personalekonomi. Thom Jonsson, Fil. kand (socialpsykologi), universitetsadjunkt, ansvarar för och undervisar på delkurs 1 tillsammans med Bengt-Åke. Lars Zanderin, Fil.Dr (rättssociologi), och statsvetare. Lars ansvarar för delkurs 4 Arbetsledaren, arbetsrätten, PA och rättssystemet. Du kommer också att få träffa en del gästföreläsare Du kontaktar i första hand den kursansvarige läraren vad gäller uppgifter om examination, schema, resultat etc. Vårt mål är att inom 3 veckor ha läst och kommenterat de uppgifter eller det material du ha sänt in. Om du efter 3 veckor inte har fått någon respons kontaktar du således den kursansvarige läraren. Vår institutionssekreterare heter Margareta Wikström. Margareta har hand om inrapportering av resultat, intyg och kursbevis mm. Du når henne per telefon måndag-fredag kl När hela utbildningen är slutförd kan man ansöka om att få en s k högskoleexamen omfattande 120 högskolepoäng alternativt en kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng. Pär-Arne Rosén heter vår studievägledare. Honom kontaktar du om du vill ha råd vad gäller kombinationer av ämnen, examina m m. Pär-Arne når du per telefon Margaretha har e-post: Pär-Arne har e-post: Brevkontakt Skriftliga meddelanden, redovisningsuppgifter m m sändes till respektive lärare på adress: Linnéuniversitetet Samhällsvetenskapliga institutionen VÄXJÖ Telefonkontakt l distansutbildning används telefonen fortfarande ganska flitigt. Telefonnumret till högskolans växel är Agneta Franssén når du på telefon eller , Bengt-Åke Gustafsson på , Thom Jonsson ,och Lars Zanderin på Våra telefoner är kopplade till en s k röstbrevlåda. Om vi inte är anträffbara när du ringer kan du tala in ett meddelande så ringer vi upp dig. 6

8 E-post Våra e-post adresser är följande: Hotell Beroende på var du bor kan det bli aktuellt med övernattningar i Växjö. Ev. bokning av hotellrum ordnar du själv. Nedan finner Du namn, adress och telefonnummer till några olika hotell. Flera av dessa hotell har helgrabatt fredag-söndag och också speciella studeranderabatter. Det är viktigt då du bokar hotellrum att du talar om att du är distansstuderande vid universitetet. First Hotel Cardinal, Bäckgatan 10, Telefon Hotell Esplanad, N Esplanaden 21 A, Telefon Quality Hotel Växjö, Sandviksvägen 1, Telefon Royal Corner Hotel, Liedbergsg. 11, Telefon Elite Stadshotellet, Kungsgatan 6, Telefon Hotell Värend, Kungsgatan 27, Telefon Scandic Hotel Växjö, Hejaregatan 19, Telefon Quality Hotel Konserthuset, Teaterparken, Telefon Motell: Bergsnäs Motell, Stora vägen 6, Telefon Registrering Se Att göra före terminen startar Studentkåren Se Att göra före terminen startar. Undervisningslokaler Samlingarna förläggs som tidigare nämnts till Linnéniversitetet i Växjö, Universitetsplatsen 1. Karta över samtliga byggnader finns i bilaga. Bussförbindelser till universitetet Länstrafiken har tät trafik till och från universitetsområdet, Universitetsplatsen 1. Linje 7 går dagtid till och från centrum 3 gånger i timmen (helgfria lördagar och söndagar se linje 1 Centrum Teleborg och linje 5 Centrum Lugnadal). Flygbussen startar och slutar sin runda vid universitetet. Även andra bussförbindelser, t ex till och från Alvesta går till universitetet. 7

9 Samlingar för övriga LO-kurser under läsåret Ibland är någon annan årskurs i Växjö samtidigt med kurs 1LO100, 1-30 högskolepoäng. Nedan får du därför uppgifter om de olika samlingsdagarna för övriga kurser. Kanske det kan ges möjligheter till samåkning. Du kan också få tips och råd av "äldre" kursdeltagare etc. Samlingsdagar på 1LO200, 30 högskolepoäng: 26-27/8, 28-29/10, 25-26/11, 13-14/1, 10-11/2, 9-10/3, 13-14/4, 25-26/5 Samlingsdagar på kurs 2LO300, 30 högskolepoäng: 2-3/9, 7-8/10, 29-30/10, 2-3/12, 13-14/1, 10-11/2, 9-10/3, 13-14/4, 25-26/5 Samlingsdagar på kurs 2LO330, 30 högskolepoäng: 2-3/9, 7-8/10, 29-30/10, 2-3/12, 20-21/1, 17-18/2, 27-28/4, 1-2/6 8

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Samarbete i lärande via nätet

Samarbete i lärande via nätet Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning

Riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning Riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning Kriminalvårdens riktlinjer 2007:4 Förord Kriminalvårdens klientutbildning ska motsvara de utbildningsformer för vuxna som finns ute i samhället. Detta innebär

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

Projektledning fördjupade modeller och metoder

Projektledning fördjupade modeller och metoder Projektledning fördjupade modeller och metoder AU322G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper presented at Tänk efter, tänk nytt, tänk om - Den sjunde universitetspedagogiska konferensen

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs Handbok för utveckling och genomförande av webbaserad kurs 1 VÄLKOMMEN TILL MENYPROGRAMMET! Du har fått uppdraget att utveckla och/eller leda en webbaserad kurs inom Meny-programmet. För att stärka dig

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer