fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet"

Transkript

1 fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet Ett starkt vapenhandlesavtal Kolonialismens avtryck på sexuellt våld Vi tar sikte på vapenexporten

2 Fred och Frihet är utgiven av: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Norrtullsgatan 45, Stockholm Tel: E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Kirsti Kolthoff Redaktör: Clara Levin Sofia Tuvestad Lay-out: Elin Liss Omslagsfoto: istockphoto Tryck: Print One Internationella Kvinno förbundet för Fred och Frihet, IKFF är en internationell freds organisation med sektion er i 40 länder på alla kontinenter. IKFF arbetar för fred, säkerhet och nedrustning - alltid med fokus på kvinnors aktörs skap! Läs mer om vårt arbete på: Följ oss på Twitter: ikff_sverige facebook.com/ ikffsweden Detta temanummer är utgivet med stöd från Ungdomsstyrelsen Kvinnors organisering Generalsekreteraren har ordet Frågan om Sveriges vapenexport har varit på agendan under våren. Det var verkligen på tiden att vår stora export av vapen, inte minst till diktaturer, blir föremål för diskussion både i media och i riksdagen. Avslöjandet om att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) haft långtgående hemliga planer på att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik har lett till bristande förtroende för flera personer och institutioner. Du kan läsa mer om svensk vapenexport och tillhörande regelverk på sida 8. Clara Levin intervjuar Rolf Lindahl, som fram tills nyligen arbetade som politisk sekreterare hos Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. IKFF stödjer den internationella kampanjen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Tidigare i år presenterade ICAN en rapport om de investeringar som banker runt om i världen gör i kärnvapenindustrin. Rapporten visar att fyra svenska storbanker investerar i kärnvapentillverkande företag. På sida 10 skriver Josefin Lind från Svenska Läkare mot Kärnvapen om rapporten och om vad vi kan göra för att bankerna ska ta sitt ansvar och sluta investera i kärnvapen. En annan stor fråga som IKFF arbetar mycket med är det internationella vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty (ATT), som ska förhandlas fram i FN i juli. Vi har under våren fokuserat mycket på att sprida information om det kommande avtalet, bland annat genom fotokampanjen FörATT som på bara några veckor blivit mycket populär på Facebook. På sida 4 skriver Rebecca León om varför ett starkt vapenhandelsavtal är så viktigt utifrån IKFF:s perspektiv. År 1984 presenterade Inga Thorsson betänkandet Med sikte på nedrustning. Det handlar om hur militär produktion i Sverige skulle kunna ställas om till civil, fredlig produktion. Vi på IKFF tror att den frågan är viktig för att skapa mer politisk vilja att nedrusta Sveriges stora krigsindustri. Sofia Tuvestad skriver om Thorssons rapport på sida 14. I april åkte Kirsti och IKFF:s kansli till Istanbul för att delta i en kvinnorättskonferens som arrangerades av AWID (Association for Women in Development). Det kan du läsa mer om på sida 20. Under våren har vi även bland annat uppmärksammat Women, Peace and Disarmament Day. Det gjorde vi genom att visa Peace Unveiled, som är en del av serien Women War and Peace. Och så har det såklart varit samrådsmöte med nästan alla kretsar representerade. Mer om detta, och flera exempel på allt det lokala arbete som bedrivs, kan du läsa om på sida 18. När tidningen kommer ut är vi i Almedalen och på Säkerhetspolitiskt sommartorg. Du vet väl att du kan läsa min blogg för de senaste uppdateringarna? Klicka bara på knappen med en bild på mig som du hittar på vår hemsida! Josefine Karlsson Tf Generalsekreterare, IKFF

3 Fred och Frihet Vi tar sikte på vapenexporten Ett avtal som kan rädda liv FörATT/Die-in manifestation Tal mot svensk vapenexport Hyckleriet kring den svenska vapenexporten Svenska storbanker investerar i kärnvapenföretag Avmilitariseringen av Norden/Krigsturism - Nej tack! Med sikte på nedrustning Intervju: Eva-Britt Svensson Vad händer i kretsarna? Samrådsmöte 25 maj Rapport 21 Verksamhetsberättelse Ordföranden har ordet 23 IKFF i Almedalen 3

4 One man with a machete can rape one woman but two men, one holding a machine gun, can rape a whole village - Annie Matundu-Mbambi, ordförande för IKFF DR Kongo. Ett avtal som kan rädda liv Rebecca León, praktikant hos IKFF våren 2012 Enligt Amnesty är handeln med bananer och flaskvatten mer reglerad än handeln med vapen. Den bristande kontrollen och den stora spridningen av vapen bidrar till att hundratusentals människor dödas, och ännu fler skadas, hotas, våldtas eller tvingas att fly från sina hem. Under juli 2012 har fyra veckor avsatts för att medlemsstaterna i FN förhoppningsvis ska kunna komma överens om ett internationellt vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty, ATT. För nästan sex år sedan antog FN:s generalförsamling resolution 61/89, Towards an Arms Trade Treaty: establishing common international standards for the import, export and transfer of conventional arms. Resolutionen blev startskottet för FN:s formella arbete för ett internationellt fördrag om vapenhandel. När resolutionen röstades fram var 153 stater för att planerna skulle fortskrida. Fördragets framtid kommer att slutförhandlas under en fyra veckor lång konferens i New York i juli 2012 och förhoppningen är att konferensen kommer att leda fram till en reglering som inbegriper handeln med konventionella vapen. Från det civila samhället hörs starka röster om att avtalet ska innehålla formuleringar om mänskliga rättigheter och ett genusperspektiv. Det är också viktigt att avtalet inkluderar så kallade små och lätta vapen och ammunition. Precis som krigföring inte bedrivs på samma sätt idag som för 50 år sedan, har tillgången på och handeln med vapen också förändrats. Globaliseringen har gjort det lättare att få tag i vapen och ammunition, både lagligt och olagligt. Dessutom har vapen inte något kort bäst före-datum, de vapen som användes i konflikter på 70-talet finns fortfarande i omlopp och återanvänds. Varför behövs ett ATT? Den internationella handeln med konventionella vapen är på det stora hela oreglerad. Det finns nationella och regionala regleringar, men det finns också kryphål vilka utnyttjas av handlare som inte tar hänsyn till de humanitära konsekvenser som en vapenöverföring kan orsaka. Den okontrollerade vapenhandeln har förödande effekter för människor. Den orsakar stora mängder vapen i omlopp, som förvärrar konflikter och används för att begå övergrepp mot mänskliga rättigheter. Den oreglerade handeln med vapen innebär dessutom ett stort hinder för ekonomisk och social utveckling. Den förhindrar och fördröjer återvändandet av flyktingar och internflyktingar, förstör lokala och globala ekosystem och har andra stora negativa konsekvenser som kvarstår i flera år efter att en officiell fred har deklarerats. Att en internationell reglering inte redan finns har många orsaker. Många länder i världen exporterar egentillverkade vapen och ser minskade profiter som en anledning till att 4

5 FOTO: Flickr Creative Commons inte ställa sig bakom ett internationellt vapenhandelsavtal. Andra har geopolitiska strategiska skäl. Självklart handlar det om att konsekvensen av en ökad reglering innebär ekonomiska förluster för många länder eftersom krigföring pågår i stora delar av världen. Målet med ATT? Målet med ett ATT är ett förståeligt och juridiskt bindande internationellt regelverk för att försäkra en mer ansvarsfull handel med vapen. För att ett avtal överhuvudtaget ska kunna etableras krävs det samtidigt att staterna ska ha möjlighet att lagligt sälja, producera och inneha vapen. Att ansvaret för vapenhandeln vilar främst på de involverade staterna är självklart, men ett internationellt regelverk skulle bidra till att tydliggöra när en vapenöverföring bör stoppas och på så vis klargöra vad som är laglig och olaglig handel av vapen. Det civila samhället kommer, samtidigt som medlemsstaterna, samlas i New York under konferensen för att diskutera aspekter som mänskliga rättigheter, genus och nedrustning kring ämnet vapenhandel. Stora globala, koordinerade kampanjer för att skapa ett starkt ATT har genomförts kontinuerligt inför juli IKFF Sverige har varit mycket aktiva i detta arbete i nära samarbete med IKFF:s internationella projekt Reaching Critical Will och PeaceWomen. Varför vill IKFF verka för ett starkt ATT? IKFF har analyserat militära utgifter sedan lång tid tillbaka, och vi anser att stater ska investera i fred istället för i vapen och utökade militära resurser. IKFF driver på för nedrustning, och ett starkt ATT är en unik möjlighet att minska vapenhandeln genom att överföringar som borde vara olagliga blir just det. Det är fler män än kvinnor som dör eller skadas av vapen, men konsekvenserna ser olika ut emellan könen. För kvinnor innebär dagens krigsföring ökat sexualiserat våld. Som taktik i krig våldtas kvinnor under hot om våld, och vapen finns ofta med i händelseförloppet. Likaså används små och lätta vapen i fredstid för att bland annat hota kvinnor. Det sker då oftast i den privata sfären; i hemmet av en nära partner. För att ett ATT ska få reell betydelse för kvinnor vill IKFF att avtalet ska inbegripas små och lätta vapen samt ammunition. Vi verkar också för att avtalet ska innehålla formuleringar om kvinnors säkerhet. Vapen ska inte överföras om situationen i mottagarlandet visar att det finns en risk för att vapnen kommer att användas för/i systematiskt sexualiserat och genusbaserat våld. ATT ska inte endast vara en formell aspekt av att auktorisera vapenöverföring från land A till land B. Avtalet kan, om det blir starkt nog, bidra till att undvika väpnade konflikter, motverka brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt, samt kraftigt reducera militära utgifter och militarismen. 5

6 FörATT Under våren startade IKFF fotokampanjen FörATT som en del i vårt aktivistarbete. FörATT syftar till att synliggöra vikten av ett starkt vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty (ATT), för att öka säkerheten för kvinnor världen över. Kampanjen syns på Facebook där vi uppmanar alla att fotografera sig med en skylt där det står För ATT öka kvinnors säkerhet krävs en stark vapenreglering. Det är nu nästan 170 människor som gillar sidan och över 130 bilder har laddats upp av personer i olika länder. FOTO: NINA MARIA MØRK HANSEN Ni hittar sidan här: Bild för fotografering finns på Facebook samt på baksidan av denna tidning. Madeleine Rees, generalsekreterare WILPF. Die-In manifestation Lördagen den 26 maj anordnade IKFF tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Kristna Fredsrörelsen, Amnesty International och Svenska Kyrkan en manifestation på Sergels torg, mitt i centrala Stockholm. Manifestationen var av typen die-in. Det innebär att deltagare och andra förbipasserande uppmanades att låtsas falla ned och spela döda på marken i syfte att synliggöra hur många människor som dödas varje år av vapen. Manifestationen uppmärksammades av förbipasserande som var ute på sta n i det fina vårvädret, och av viss media. Förutom att dela ut flygblad uppmanade vi människor att skriva på namnlistor som ska överlämnas till regeringar världen över inför förhandlingarna om det internationella vapenhandelsavtalet ATT. FOTO: JOSEFIN LIND 6

7 Josefine Karlsson: Tal mot svensk vapenexport Sergels Torg, Stockholm, Hej! Jag heter Josefine Karlsson och kommer från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF. Vi är en internationell fredsorganisation med sektioner över hela världen. Jag skulle vilja börja med att citera vad kvinnorna sa vid grundandet av vår organisation: The International Congress of Women, sees in the private profits accruing from the great armament factories a powerful hindrance to the abolition of war. Det var år 1915 och första världskriget. Idag lever vi i Sverige år Kvinnor får inte köra bil. Kvinnlig könsstympning är inte förbjudet i lag. Gifta kvinnor ärver inte sina fäder. Kvinnors fria rörlighet samt möjlighet att delta i det offentliga livet är starkt inskränkta och förmyndarskap reglerar kvinnors rätt att själva forma sina liv. Kvinnor måste få sin förmyndares tillstånd för att kunna arbeta, resa utomlands, studera eller ingå äktenskap. Det låter som en mardröm från för länge sen, men det är citat ur Sveriges regerings egen rapport om mänskliga rättigheter gällande vår nära militära partner Saudiarabien. Varför vi möts idag gäller inte bara Saudiarabien. Genom Sveriges vapenexport motarbetar vi våra egna ansträngningar. Sverige förlorar moralisk kraft och styrka. Många ansvariga hänvisar till säkerhetspolitiska hänsyn. Vems säkerhet? Hänsyn för vem? Jag läste i morse på SvD Brännpunkt om en demonstration i Saudiarabien. Det var en fredlig demonstration. Den hölls på ett kvinnocampus. Kvinnor protesterar med fara för sina liv. Men det är inte dem vi visar säkerhetspolitiskt hänsyn. Det är inte deras analys som prioriteras. Vems säkerhet vi visar hänsyn är tydligt. I Saudiarabien precis som i resten av världen fortsätter också hoten och våldet mot MR-aktivister och kvinnorättsorganisationer. Det sker ofta med vapen. I Saudiarabien slutade den fredliga protesten med att den saudiska polisen stormade campus. En dog, 50 skadades. Jag tror inte att det nödvändigtvis är fler regler som kommer att göra saken bättre. Istället måste vi kräva att besluten som fattas genomförs transparent, öppet och demokratiskt. För det är inte kvinnorna som demonstrerar på campuset som gjort analysen. Nej, analysen som leder fram till att säkerhetspolitiska hänsyn kräver en vapenfabrik i Saudiarabien är hemlig och sker bakom stängda dörrar. Vi lever i en demokrati och exporterar även vår öppenhetsprincip. Men om Sveriges val att prioritera att inte förarga Saudiarabiska beslutsfattare före demokratitörstande kvinnor och män i Saudiarabien, är det tyst. Först när beslutsfattare måste försvaras dessa val och prioriteringar öppet och rakryggat inför oss och inför kvinnorna på campuset. Först då blir det svårt att exportera vapen. Kräv svar och öppenhet! 7

8 Regler betyder ingenting om de inte också tillämpas på ett strikt och korrekt sätt Hyckleriet kring den svenska vapenexporten Josefine Karlsson, tillförordnad generalsekreterare, håller tal på en demonstration i Stockholm mot att Sverige exporterar vapen till diktaturer. Sergels torg mars Clara Levin, praktikant hos IKFF våren 2012 Att försöka sätta sig in i Sveriges vapenexport är inte det lättaste. Det är en djungel av olika begrepp, företag, vapen, myndigheter och personer som blandas samman. Till slut vet en varken var det började eller hur det kommer att sluta. För att reda ut trådarna vände jag mig till Rolf Lindahl, som fram tills nyligen arbetade som politisk sekreterare på Svenska Freds och Skiljedomsföreningen och nu kommer att påbörja en ny bana som kampanjansvarig på Greenpeace. Det sägs ofta att Sverige har en hårt reglerad vapenexport med strikt lagstiftning och höga krav på uppföljning. Lagen säger i princip att svensk vapenexport är förbjuden. Men Rolf Lindahl menar att bilden som har förts fram av ansvariga ministrar i årtionden, av att svenska regler för vapenexport skulle vara restriktiva, uppenbart är en chimär. Med lag kommer undantag. I detta fall innebär det att om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för vapenexport till ett visst land, och om beslutet att exportera inte strider mot Sveriges utrikespolitik, är export tillåten. Riktlinjerna innebär i princip att vapenexport inte beviljas om ett land är involverad i eller riskerar att dras in i en väpnad konflikt, eller om det förekommer grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Men Lindahl påpekar att reglerna, till skillnad från vad som hävdas, är mycket tänjbara och ger beslutsfattarna extremt stort handlingsutrymme. Riktlinjerna är avsiktligt löst formulerade för att möjliggöra beslut från fall till fall. Tillstånd för vapenexport är politiska beslut. Av dessa skäl vill man inte omgärda besluten med alltför snåriga regler så att exporttillstånden blir en paragrafexcersis. Trots lagar och regler vet vi att Sverige säljer mest vapen i världen räknat per person. Den svenska exporten ökade avsevärt under 2000-talet. Vapenexportpolitiken liberaliserades i det tysta vilket öppnade upp för export till flera länder i Mellanöstern. Under 2011 sålde Sverige krigsmateriel för 13,9 miljarder kronor och siffror från Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) visar att 56 % av exporten gick till länder vilka Freedom House definierar som ickedemokratier. Till exempel såldes krigsmateriel till Saudiarabien, Brunei och Förenade Arabemiraten, länder som kränker mänskliga rättigheter och slår ned motstånd mot de egna regimerna. Trots dessa siffror hävdade statsminister Fredrik Reinfeldt i en partiledardebatt den 6 maj 2012 i SVT:s Agenda att Vi får en felaktig bild av var svensk vap- 8

9 Rolf Lindahl Regler betyder ingenting om de inte också tillämpas på ett strikt och korrekt sätt, påpekar Rolf Lindahl. Morgonda- Lindahl påpekar att opinionsbildning och politikerpåverkan är viktig. Det politiska och mediala trycket under skandalen med Saudiarabien i våras, och under Boforsaffären under 1980-talet, har riktat ökad uppmärksamhet mot det hyckleri som omgärdar svensk vapenexport. Med opinionsbildning, debatt och ökat politiskt och medialt tryck finns det dock hopp om att vi framöver kommer att få se en skärpt reglering och tillämpning. Det har blivit tydligt att den nuvarande praxistillämpningen är politiskt ohållbar i längden. FOTO: : UN PHOTO STUART PRICE Frågan om skärpt lagstiftning har varit på agendan på senare tid. Inte minst sedan avslöjandet om att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) haft långtgående hemliga planer på att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik. Förslagen som diskuteras för ny lagstiftning är demokratikriterium samt ökad transparens och ansvarsutkrävande. Som det ser ut nu är det ISP som kontrollerar Sveriges export av försvarsmateriel som får exportstöd. ISP är en självständig myndighet och får inte bli politikerstyrd. Det råder sekretess och på så sätt kan det inte ske något ansvarsutkrävande. gens regler måste på ett mycket tydligare sätt ta utgångspunkt i våra utrikespolitiska målsättningar och slå fast att vapenexporten inte får strida mot centrala värden som fred, demokrati, mänskliga rättigheter och socialt hållbar utveckling. Kryphål eller gråzoner kommer alltid att finnas och utmaningen är att minimera dessa. Med en skärpt lagstiftning ges en tydlig politisk signal till de som har att tillämpa reglerna. Skärpta regler skulle göra det svårare för dessa att bedriva den industritillvända exportpolitik som vi sett på senare tid. FOTO: : SVENSKA FREDS enexport går. Den går huvudsakligen till demokratier. Det får en att undra över hur regeringen definierar diktatur och demokrati. Svensk krigsmateriel såldes även under 2011 till USA och Pakistan, två länder som är involverade i väpnade konflikter. Detta är starka bevis på att den svenska lagstiftningen inte följs och måste skärpas. 9

10 Svenska storbanker investerar i kärnvapenföretag Josefin Lind, Svenska Läkare mot Kärnvapen År 1996 slog den internationella domstolen fast att användning av, eller hot om användning av, kärnvapen generellt sett strider mot folkrätten. Trots detta fortsätter de fyra svenska storbankerna, Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank att investera i företag som tillverkar kärnvapen. Det visar rapporten Don t bank on the bomb. Under 2011 spenderade de nio kärnvapenstaterna nästan 105 miljarder US-dollar på underhåll och modernisering av sina kärnvapenarsenaler. Detta innebär en ökning med drygt femton procent jämfört med 2010 och kärnvapenutgifterna utgör sex procent av världens totala militära utgifter. Det är ganska mycket med tanke på att bara nio av världens närmare 200 stater har kärnvapen. Genom att förlänga stridsspetsarnas livstid med flera decennier, och genom att bygga vapenbärare, underminerar dessutom staterna sina nedrustningsambitioner och ger näring åt en ny kärnvapenkapprustning. FN:s organ för nedrustning (UNODA) med ungefär 100 anställda, har förutom kärnvapennedrustning även kemiska och biologiska vapen, landminor, klustervapen och lätta vapen på sitt bord. UNODA har en årlig budget på ca 10 miljoner US-dollar - mindre än vad kärnvapenstaterna spenderar på kärnvapen varje timme. Den globala kärnvapenbudgeten på 105 miljarder US-dollar är mer än gånger så stor som FN:s nedrustnings- och ickespridningsbudget. Rapporten Don t bank on the bomb släpptes i våras av International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). I den identifieras de 20 största kärnvapentillverkarna i världen samt drygt 300 finansiella institutioner som investerar i kärnvapentillverkande företag. Fyra av dessa är alltså från Sverige. Rapporten visar att Nordea har lånat ut pengar till Rolls Royce som utvecklar och underhåller brittiska kärnvapenbestyckade ubåtar. Handelsbanken har lånat ut pengar till General Dynamics vilka underhåller och utvecklar USA:s kärnvapenbestyckade ubåtar. SEB har lånat ut pengar till BAE Systems och EADS vilka är med i utvecklingen av Storbritanniens nya flotta med kärnvapenbestyckade ubåtar, samt tillverkar kärnvapenmissiler både till det franska flygvapnet och till den franska flottan. Swedbank är den enda banken i Sverige som innehar aktier i kärnvapenproducerande företag. Det rör sig om Jacobs Engineering och i Redhall Group som båda tillverkar och underhåller Storbritanniens kärnvapenmissiler. Svenska Läkare mot Kärnvapen och ICAN Sverige har kon- 10

11 taktat de fyra storbankerna. Vi har även inlett en diskussion med Ethix SRI Advisors, ett företag som hjälper investerare att investera hållbart och ansvarsfullt, om att arrangera ett rundabordssamtal under hösten 2012 med banker, pensionsfonder, utrikesdepartementet samt internationella nyckelpersoner. Syftet med detta rundabordssamtal är att inleda en diskussion i Sverige om hur de som investerare kan förhålla sig till frågan. Det är ännu för tidigt för att se konkreta resultat från bankernas sida, även om Nordea har visat viktiga initiativ genom att vara välinformerade, intresserade och villiga att ta viktiga steg mot att sluta investera i kärnvapenproduktion. Vi hoppas att flera banker tar efter och vi följer frågan på nära håll. Genom att låna ut pengar och köpa aktier och obligationer underlättar svenska banker för upprustning och modernisering av kärnvapenarsenalerna. Därigenom ökar risken för att detta massförstörelsevapen används igen, med katastrofala humanitära och klimatmässiga konsekvenser. ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) är den internationella kampanjen för avskaffandet av kärnvapen och en juridiskt bindande kärnvapenkonvention. Hittills har mer än 200 organisationer i 60 länder anslutit sig till kampanjen. I Sverige driver Svenska Läkare mot Kärnvapen kampanjen tillsammans med IKFF med flera andra organisationers stöd såsom Greenpeace, Kvinnor för Fred och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. I ICAN:s rapport listas några saker som du kan göra för att öka trycket på bankerna att sluta investera i kärnvapenföretag. Här är några av förslagen: Möten med bankrepresentanter Demonstrationer/protester utanför bankernas huvudkontor eller lokala kontor Bojkottkampanj Hitta talespersoner för frågan Skriva insändare/debattartiklar Dela ut broschyrer till bankkunder när de ska in på banken eller använder uttagsautomater. Namninsamling mot att bankerna ska ge upp sina oetiska investeringar. Uppmuntra människor om att välja en mer socialt ansvarstagande bank och påpeka bankernas oetiska investeringar. Använd sociala medier för att enklare sprida hur bankerna investerar. Hemsida: Facebook: 11

12 Avmilitarisering av Norden Uttalande antaget på nordiskt IKFF-möte i Göteborg Militariseringen av de nordiska länderna tar sig olika former. De nordiska sektionerna av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) motsätter sig ökad militarisering i Norden. I stora områden i Nordnorge, norra Sverige och norra Finland hålls kontinuerliga militärövningar i samarbete med NATO. I Sverige planerar även Försvarsmakten att öka militära övningar i Göteborgs södra skärgård, även tillsammans med internationella insatsstyrkor. Vapenexporten och krigsmateriel från de nordiska länderna till odemokratiska stater ser även ut att öka. Per capita är Sverige idag världens största vapenexportör. Sverige, Finland och Danmark har vapenhandelsavtal med diktaturer som kränker mänskliga rättigheter i allmänhet och kvinnors rättigheter i synnerhet. Både i krig och fred bidrar vapen till att öka det dödliga våldet i hemmet, samt underlättar sexualiserat våld. Genom att underteckna Memorandum of Understanding on Nordic Defence Cooperation år 2009 stärktes också det nordiska militära samarbetet. Nordiska länder är krigförande i Afghanistan och tre av de nordiska länderna är medlemmar i kärnvapenalliansen NATO. De nordiska sektionerna av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) kräver: - Att vapenexport från de nordiska länderna till diktaturer omedelbart stoppas, och att vapenexporten i sin helhet ersätts med fredliga alternativ. Minskningen av, och slutligen avskaffandet av, vapenproduktionen i de nordiska länderna är ett steg på vägen till total nedrustning av Norden. - Att de nordiska regeringarna aktivt bidrar till ett starkt internationellt vapenhandelsavtal (Arms Trade Treaty, ATT) som inkluderar konventionella vapen och små och lätta vapen, samt tydliga operativa referenser till säkerhetsrådets resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. - Att Norden inte ska användas som militärt test- och övningsområde för NATO och dess medlemmar. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) i Danmark, Finland, Norge och Sverige Krigsturism - Nej tack! I Göteborg finns ett nätverk som heter FREDSAM, bestående av ett tjugotal fredsorganisationer i Göteborg - bland andra IKFF:s Göteborgskrets - som på olika sätt har protesterat mot regeringens strategi att upplåta svensk mark och vatten för utländska militärövningar. Fred skapas med fredliga medel. Fredsam kräver ETT STOPP FÖR DEN UTÖKADE MILITARISERINGEN, AVVECKLING AV DEN SKANDALÖSA VAPEN- EXPORTEN, SATSNING PÅ FÖREBYGGANDE AV KONFLIKTER OCH EN INRIKTNING PÅ FREDLIG UTVECKLING! 12

13 13

14 Med sikte på nedrustning Sofia Tuvestad, politisk handläggare hos IKFF Ni kommer aldrig få mig att darra på manschetten när det gäller det som ger jobb, det som ger exportinkomster till Sverige. Sverige har byggt sitt välstånd, sin rikedom, våra möjligheter att ha bra sjukvård, bra välfärd, på att vi handlar med andra länder. Så uttalade sig statsminister Fredrik Reinfeldt efter Ekots avslöjande kring vapenaffärerna med Saudiarabien. Avslöjandet skapade intensiv debatt om svensk vapenexport och militära samarbeten och flera har kritiserat Reinfeldts motivering. Arbetsmarknadspolitiska intressen får enligt regelverket inte motivera vapenexport. Och som handelsminister Ewa Björling konstaterade i en intervju 2011 har försvarsmaterielexportens andel av Sveriges totala export sjunkit till 1,2 procent. Handel med krigsmateriel är inte det som byggt eller bygger svensk välfärd. Men Reinfeldts uttalande belyser samtidigt att vapenexportens koppling till jobb och ekonomi inte är irrelevant i praktiken. Industrin sysselsätter cirka personer i Sverige. För till exempel Örnsköldsvik, där BAE Systems Hägglunds i skrivande stund har drygt 800 anställda, är frågan om vapenexport rimligtvis en jobbfråga i den politiska verkligheten. Det aktualiserar frågan om industriell omställning från militär till civil produktion, en fråga som faktiskt utreddes av den svenska regeringen redan på 1980-talet under ledning av Inga Thorsson presenterade Thorsson betänkandet Med sikte på nedrustning Omställning från militär till civil produktion i Sverige (SOU 1984:62, 1985:43). I direktiven för utredningen, skriver Thorsson, konstateras det att alla länder bör bidra till att skapa ett medvetande om kapprustningens konsekvenser och medverka till balanserade nedskärningar inom försvarsområdet. Utredningen sätts in i en större internationellt kontext och sambandet mellan nedrustning och utveckling är centralt i Thorssons analys. Med en vision om att Sverige skulle bidra till balanserade nedskärningar inom försvarsområdet blev det viktigt att den dåvarande militära industrin inte skulle stå i vägen för en sådan utveckling - till exempel på grund av arbetsmarknadspolitiska intressen. Thorsson föreslår att tillverkaren eller mottagaren av krigsmateriel åläggs en avgift på krigsmaterielexport som sedan ska gå till en central omställningsfond. Hon menar att en avgift på vapenexport vore politiskt rimlig med hänsyn till att denna i princip är förbjuden och att detta förbud är ett uttryck för den politiska bedömningen att export av krigsmateriel inte är önskvärd. Thorsson diskuterar också möjligheten att etablera lokala omställningsfonder vid varje försvarsindustri, finansierade genom ett statligt omställningstillägg som läggs på kontraktsumman när Försvarets Materielverk upphandlar från svenska industrier. Thorssons vision om global nedrustning var idealistisk när utredningen skrevs. Hennes politiska utgångspunkt uppfattas förmodligen som ännu mer radikal idag. Det handlar dels om att industrin har genomgått förändringar. Mellan ökade svensk vapenexport med nästan 350 %, och industrin har blivit alltmer privatiserad, internationaliserad och i många fall gjort inträde på börsen. Det handlar även om ett politiskt klimat där länken mellan nedrustning och utveckling knappast står i fokus. Dessutom är det svårt att tolka förbudet mot svensk vapenexport som ett uttryck för att exporten inte är önskvärd. Flera faktorer pekar i en annan riktning; Reinfeldts uttalande, etableran- 14

15 det av Försvarsexportsmyndigheten med en budget på över 75 miljoner kronor i syfte att främja svensk försvarsexport, och framförallt att svensk vapenexport har ökat lavinartat på senare år. Thorsson skriver att anslagen till det militära försvaret skulle kunna skäras ned från 20 till 10 miljarder kronor (utifrån då rådande siffror) från 1990 till Det har förstås inte skett. Skulle regeringen skära ned i försvarsbudgeten - utan att öka sina globala nedrustningsambitioner - är risken dessutom stor för att vapenexporten snarare ökar. Om Försvarsmakten får mindre resurser för att köpa materiel från svensk krigsindustri, kommer slutsatsen förmodligen vara att industrin behöver exportera ännu mer. Resonemanget bygger på att Sverige för att vara alliansfritt måste ha sin egen krigsindustri. Ju mindre Försvarsmakten kan köpa från industrin, desto mer behöver industrin exportera för att överleva. Thorssons politiska utgångspunkt har mycket lite att göra med den logik som styr svensk säkerhetspolitik idag. Men det betyder inte att hennes analys är irrelevant. Utredningen skrevs Inga Thorsson under en period då USA under Reagans presidentskap hade påbörjat en ny period av upprustning. Behovet av avspänning och nedrustning var enormt samtidigt som det internationella samfundet visade en ökad förståelse för sambandet mellan nedrustning och utveckling. FN:s generalförsamling antog 1973 en resolution som uppmanade staterna att rusta ned sina försvarsbudgetar med 10 procent för att omfördela dessa medel till social utveckling. Inga Thorsson hade själv stor framgång som ordförande för FN:s speciella utredning om nedrustning och utveckling ( ) och 1987 höll FN en särskild konferens på samma tema antogs Pekingplattformen med liknande krav på omprioriteringar. Samma år uppmärksammades sambandet mellan nedrustning och utveckling vid FN:s toppmöte i Köpenhamn om social utveckling. På flera sätt ser vi samma mönster idag. Den kraftiga nedgång i militära utgifter som världen upplevde i och med kalla krigets slut har från och med slutet av 90-talet ersatts med en markant ökning. Under perioden ökade de globala militära utgifterna i genomsnitt med fyra och en halv procent per år. Under 2011 uppgick ökningen till den betydligt lägre siffran 0,3 procent. Men det beror knappast på nedrustningsambitioner i utvecklingssyfte - minskningen är på många håll en följd av finanskrisen och länders behov av att minska sina budgetunderskott. Och vad gäller svensk vapenexport kan vi konstatera att den 2011 slog rekord genom att Sverige sålde krigsmateriel för 13,9 miljarder kronor. Samtidigt har arabiska våren på ett smärtsamt tydligt sett visat hur krigsmateriel som exporteras till länder som Egypten och Bahrain används av regimer för att slå ned demokratiska krafter. Sambandet mellan nedrustning och utveckling eller upprustning och brist på utveckling blir inte tydligare än så. Arabiska våren har inneburit en omvälvning i klass med den Thorsson såg framför sig. Det ger oss alla anledningar vi behöver för att plocka upp Thorssons betänkande och diskutera vad som händer när en skenande krigsmaterielexport inte sätts in i ett samband av nedrustning och utveckling. Thorssons syn på Sverige som en drivkraft för demilitarisering, och hennes tydliga kopplingar mellan svensk vapenexport och nedrustningspolitik, borde ta mycket större utrymme i den politiska debatten. En omställningsprocess från militär till civil produktion kan omöjligt börja någon annanstans än i en förändrad säkerhetspolitisk analys. 15

16 Det var självklart för mig att bli medlem Intervju: Eva-Britt Svensson Elin Liss, kommunikationsansvarig, IKFF Eva-Britt Svensson är en trogen IKFF-medlem som anser att jobba med andra kvinnor för fred och frihet är det viktigaste som finns. Under satt Eva-Britt för Vänsterpartiet i Europaparlamentet där hon bland annat var ordförande i parlamentets jämställdhetsutskott. Nu har Eva-Britt utsetts till ambassadör för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Hur länge har du varit medlem i IKFF? Jag kommer inte ihåg hur länge jag varit medlem i IKFF. Det var självklart för mig att bli medlem, att arbeta tillsammans med andra kvinnor för det absolut viktigaste av allt - internationellt arbete för fred och frihet. Många av mina kvinnliga förebilder har visat hur viktigt kvinnors engagemang är i nedrustningsarbetet. Det jag tycker alldeles särskilt mycket om i IKFF:s arbete är helhetssynen. Mänskliga rättigheter, stoppa vapenhandel, dialog, internationellt arbete, arbetet för ökad kunskap, sprida opinion - och hur fantastiskt roligt det dessutom är att arbeta tillsammans med andra kloka och engagerade kvinnor. Hur ser du på behovet av den agenda som IKFF bedriver? I mitt arbete i Europaparlamentets jämställdhetsutskott arbetade vi framför allt under mitt ordförandeskap med kvinnors situation i krig- och konflikter. Hur våldtäkt och övergrepp mot kvinnor används som vapen i konflikter, kvinnors inflytande i säkerhetspolitiskt arbete, säkerhetsrådsresolution 1325 och kvinnors inflytande i handelsavtal. Jag påverkade andra genom mitt medlemskap i IKFF och vi blev en grupp i parlamentet som var engagerade i WILPF (IKFF internationellt på engelska). Bland annat hade vi gemensamma presskonferenser i parlamentet och vi anordnade seminarium. Några av oss medverkade med olika texter i boken Listen to Women For a Change. Jag har också haft stor glädje och nytta av kunskaper förmedlade via IKFF i mitt opinionsarbete mot EU:s militarisering. Grattis till ditt nya uppdrag som ambassadör för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund! Vad kommer du arbeta med? För mig har problematiken rörande det könsbaserade våldet varit prioriterat. Därför är jag alldeles särskilt glad och stolt över att jag nu som ambassadör för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund får fortsätta att arbeta emot det könsbaserade våldet. Det våld som drabbar oss på grund av vårt kön begränsar alla kvinnors liv och livsutrymme och kränker våra mänskliga rättigheter. FOTO: : VÄNSTERPARTIET EU-PARLAMENTET 16

17 Vad händer i kretsarna? Malmö/Lund kretsen på sitt konstituerande årsmöte. Välkomna! Växjö Den 12 maj anordnade Växjökretsen tillsammans med Folket i Bild ett seminarium med samtal om NATO och FN. Samtalet handlade om hur Sverige, delvis i tysthet, övergivit både alliansfriheten och värnplikten och nu har en yrkesarmé som är med i krig för NATO:s räkning. Växjökretsens Anna-Lisa Eneroth medverkade i panelsamtalet. Uppsala Studentgruppen i Uppsala är väldigt aktiv och syns på olika platser runt om i staden. I juni var de med på en manifestation med Kristna Fredsrörelsen om ett starkt ATT, där de även bidrog till IKFF:s FörATT-kampanj genom att fota folk som vill stå bakom kampanjen. Malmö/Lund Den 9:e maj hade Malmö/Lund-kretsen sitt första konstituerande årsmöte. En styrelse valdes och stadgar antogs. IKFF har nu 8 verksamma kretsar runt om i landet och vi gratulerar och välkomnar kretsen i Malmö/Lund! Kretsen består idag till större delen av studenter och den kommer att jobba för en bredare medlemsbas. Medlemmarna har haft några diskussionskvällar och planerar att framöver ta egna initiativ till kampanjer och utbildningar. Göteborg Göteborgskretsen fortsätter sin kampanj kring Skärgårdskriget och ska under året anordna seminarier samt sprida information kring ämnet tillsammans med andra organisationer. Under IKFF:s samrådsmöte fanns tillfälle för de olika kretsarna att samtala kring gemensamma intresseområden och olika sätt att samarbeta framöver. Du kan läsa mer om detta arbete i artikeln om samrådsmötet på s.18. Motala Den 16 april anordnade kretsen en internationell IKFFafton på biblioteket i Motala som var öppen för alla. IKFF:s tf. generalsekreterare Josefine Karlsson var inbjuden att hålla en föreläsning om små och lätta vapen och det vapenhandelsavtal (ATT) som ska framförhandlas i FN i juli Josefine berättade även om vad som händer i andra kretsar runt om i landet och internationellt. Det blev en mycket lyckad, trevlig och engagerande kväll. Motalakretsen kommer under året att arbeta kring ämnet könsstympning och de håller för närvarande på att läsa in sig på ämnet. Stockholm Stockholm har haft flera möten under våren med besök av olika talare, bland andra Barbro Hedvall. Barbro är journalist och författare till ett flertal böcker om makt och politik samt en bok om kvinnors kamp för rösträtt. Anna Ida Norén och Emily Norling, Stockholmkretsens nyaste medlemmar, höll en spännande presentation av sin C-uppsats om mäns våld mot kvinnor på Barbados. Umeå Anna-Britta Hägglöv, ordförande för Umeåkretsen, tog tillfället i akt och åkte hela vägen ner till Stockholm för att delta i IKFF:s samrådsmöte den 25 maj. Givande diskussioner ledde till förhoppningar och planer om att kansliet till hösten kommer att besöka kretsen för att anordna någon form av aktivitet tillsammans. Jönköping Gunnel Hall deltog från kretsen på samrådsmötet. Där diskuterades det hur kretsarna kan samarbeta kring frågan om militariseringen av Sverige vilket Jönköping vill delta i. 17

18 Samrådsmöte 25 maj Clara Levin, praktikant hos IKFF våren 2012 Den 25 maj var alla IKFF:s medlemmar inbjudna till samrådsmöte i Stockholm. Det blev en mycket lyckad och trevlig dag. 24 medlemmar från Umeå i norr till Malmö i söder trotsade det fina vädret och spenderade dagen i Studiefrämjandets lokaler. Dagen började med att Elin Liss, kommunikationsansvarig på kansliet, höll en workshop om hur hemsidan fungerar och hur en bäst använder sig av nya kommunikationssätt som Facebook och Twitter för att nå ut till våra medlemmar. Kommunikation är en viktig del av vårt arbete och IKFF vill att alla kretsar ska ha en bra dialog med sina medlemmar och att vi når ut till så många som möjligt. Efter workshopen öppnade IKFF:s ordförande Kirsti Kolthoff mötet, och hon berättade om idén med samrådsmöten. I IKFF:s stadgar står det att dessa möten är till för att diskutera IKFF:s internationella program. Men mötena är även en möjlighet att samla representanter från kretsarna för att förmedla kunskap; mötas gemensamt kring IKFF:s frågor; se vilket stöd som finns och behövs; samt få inspiration och stärka det fredspolitiska arbetet. Josefine Karlsson, tf generalsekreterare, tog sedan vid och gick igenom IKFF:s strategiska plan samt det internationella programmet. Josefine berättade även om året som gått och vad som händer i våra systersektioner runt om i världen. Tre kretsar berättade om arbetet som pågår i deras städer genom olika projekt. Motala har under året genomfört en lyckad kampanj om bojkott av israeliska varor. Kampanjen är en del av dem globala kampanjen BDS, Boycott, divestment and sanctions. Arbetet har föregåtts av att kretsen har läst in sig väl på konflikten mellan Israel och Palestina. De har även skrivit artiklar och insändare till Motala-Vadstena Tidning. Kretsen i Motala har även kontaktat butikerna i staden och bett dem att följa uppmaningen om att bojkotta varor från Israel. De har fått både positiv och negativ respons från invånarna i Motala och från butikerna. Sammantaget har Motalakretsen helt klart drivit ett lyckat och lärorikt projekt. Malmö/Lund-kretsen startades i maj och har nu antagit en styrelse och stadgar. Just nu jobbar kretsen för en bredare medlemsbas. Medlemmarna har under våren träffats och haft Fredssmedjor som går ut på att föra en öppen diskussion om intressanta och aktuella ämnen. På Women, Peace and Disarmament Day den 24 maj hade kretsen picknick i en park i Lund och diskuterade genus och militarisering. Kretsen i Göteborg arbetar bland annat mycket mot Skärgårdskriget, en del av militariseringen av Sverige. I Göteborgs skärgård har Länsstyrelsen i princip godkänt utökade tillstånd av skjutverksamheten från 20 till 115 dagar per år på flera öar i Göteborgs södra skärgård. Detta förstör både miljön och samlivet på öarna. Göteborgskretsen har försökt påverka politiker, skrivit en debattartikel i Göteborgs-Posten samt haft flera seminarier på temat. 18

19 Genom flygblad och informationsarbete arbetar kretsen mot beslutet och för att Göteborgs södra skärgård istället skulle kunna ställas till förfogande för lägerverksamhet med utbildning i konflikthantering, sjuk- och hälsovård samt internationell fredlig samexistens som alla får ta del av. Detta är en fråga som också tas upp av Kirsti Kolthoff i Ordföranden har ordet på s. 23. Vid slutet av dagen diskuterades medlemsrekrytering, engagemang och militariseringen av Sverige i mindre grupper. Dessa är frågor som har diskuterats en längre tid och som IKFF till hösten kommer att satsa mer på. Som en enad organisation uppmanar vi alla att fortsätta jobba vidare med dessa frågor i sina kretsar och delta i de projekt som kommer att drivas under hösten. I samtalet om militariseringen av Sverige diskuterades det dels om hur läget i Sverige ser ut just nu. Förslag till hur IKFF ska ta sig an problemet var att en fredsresa borde anordnas för att ta oss runt om i Sverige och besöka alla kretsstäder. Kontakta politiker och riksdagsledamöter för att uppmärksamma frågan och få stöd, var ett annat förslag. Möjligheten att skriva en gemensam artikel för nationell/ lokal media diskuterades också samt namninsamlingar och andra sätt för att sprida och skapa opinion. Vi borde alla samla information och kunskap om militariseringen av Sverige och världen för att skapa ökad tyngd i vår ståndpunkt. Detta arbete har också påbörjats efter mötet. För medlemsrekrytering och engagemang diskuterades bland annat att en gemensam medlemsavgift för alla kretsar är att föredra. Detta är troligtvis något som kommer att tas upp på kongressen Det kom upp flera förslag, bland annat om att vi borde ha IKFF-ambassadörer för att få hjälp att sprida vårt budskap. 19

20 Rapport Kvinnorättskonferens i Istanbul IKFF Sverige, Reaching Critical Will, Svenska läkare mot kärnvapen och ICAN på NPT PrepCom i Wien. Utanför FN-huset. IKFF Costa Rica, Pakistan, Nigeria, Colombia, DR Kongo och Peace- Women på AWID Forum i Istanbul. Den april deltog IKFF i AWID Forum i Istanbul. AWID står för The Association for Women s Rights in Development och deras internationella forum om kvinnors rättigheter anordnas vart 3:e eller 4:e år runt om i världen. AWID Forum är en viktig och spännande mötesplats där över 2000 kvinnor från hela världen möts och diskuterar utmaningar och strategier. IKFF/WILPF deltog med representanter från Sverige, Nigeria, DR Kongo, Colombia, Costa Rica, Pakistan samt våra internationella kontor i Genève och New York. Ett huvudtema på konferensen var militarism. På fredagen anordnade vi ett fullsatt seminarium From Beijing to 1325 military expenditure and its consequences for women s security, där våra systersektioner berättade om hur militarismen påverkar de samhällen de lever i och om vikten av nedrustning. NPT PrepCom 30 april - 5 maj var IKFF i Wien för NPT PrepCom om nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Vårt deltagande bestod bland annat i att stödja Reaching Critical Wills arbete på plats genom att rapportera från så kallade side events som arrangerades vid sidan av staternas förhandlingar. Därutöver fick vi möjlighet att träffa den svenska delegationen till NPT för att diskutera Sveriges ståndpunkt och föra fram IKFF:s perspektiv i fråga om nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Av stort värde var även att vi fick träffa representanter från andra nationella och internationella NGO:s för kunskapsutbyte och diskussioner om hur vi tillsammans kan arbeta för en kärnvapenkonvention. Utöver mötena under konferensen deltog IKFF även vid ett möte med ICAN (International Campain to Abolish Nuclear Weapons) den april. Women Peace & Disarmament Day Den 24 maj uppmärksammande IKFF Women Peace and Disarmament Day på olika håll i landet. I Stockholm visades filmen Peace Unveiled som är en del av serien Women, War and Peace. Serien är tillägnade kvinnorörelser runt om i världen, och filmerna handlar om kvinnorättsaktivisters kamp i olika länder. Peace Unveiled handlar om tre kvinnor i Afghanistan som aktivt arbetar för kvinnors och flickors mänskliga och politiska rättigheter. I filmen får vi följa kampen för att kvinnorna i Afghanistan ska få delta när det kommer till att bestämma om landets framtid. Efter filmen höll vi ett samtal med Johanna Fogelström, Sverigechef för Svenska Afghanistankommittén, och Josefine Karlsson från IKFF. 20

SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR

SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR FRED OCH FRIHET INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET NUMMER 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Septemberbrev. brev 2008-09-15

Septemberbrev. brev 2008-09-15 Septemberbrev brev 2008-09-15 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller

Läs mer

3 IKFF 3.1 Kanslirapport och Ordföranderapport AU tackar för kanslirapporten och uppmärksammar att kansliet är stängt mellan vecka 29-32.

3 IKFF 3.1 Kanslirapport och Ordföranderapport AU tackar för kanslirapporten och uppmärksammar att kansliet är stängt mellan vecka 29-32. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 15 juni 2010 Närvarande: Kirsti Kolthoff, Eva Selin Lindgren och Josefin

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande AnnaLisa Eneroth 1.2 Sekreterare

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

m3m Resolution 1325 m3m y Grejen med Y Kvinnor, fred & säkerhet

m3m Resolution 1325 m3m y Grejen med Y Kvinnor, fred & säkerhet m3m y Grejen med Y Resolution 1325 m3m Kvinnor, fred & säkerhet 1 Vad är kvinnor, fred och säkerhet 1 Krig och genus 3 Säkerhet för vem? 4 Kvinnor, fred och säkerhet i siffror 5 Bakgrund till agendan för

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Praktikrapport för Ht 2008:

Praktikrapport för Ht 2008: Praktikrapport för Ht 2008: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Praktikens längd: Praktiken genomfördes mellan 11/8 19/12 2008 samt 5-9 januari 2009 på heltid (40 timmar/vecka). Handledare:

Läs mer

Protokoll AU 2009-02-25. Protokoll, IKFF: s AU den 26 september 2008

Protokoll AU 2009-02-25. Protokoll, IKFF: s AU den 26 september 2008 Protokoll AU 2009-02-25 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 september 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande Ansa

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Innehåll 1. Text av Malin och Josefine 2. Det här är IKFF 3. IKFF i världen 4. Globalt vapenavtal stärker

Läs mer

Yttrande ang. Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)

Yttrande ang. Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Stockholm 2014-02-05 Till: Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Från: Svenska sektionen av Amnesty International; Diakonia; svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet; Kristna

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72)

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) 1 Stockholm 2015-11-03 UD2015/1023/NIS Till: Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Johan.matz@gov.se, ud-nis@gov.se Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Läs mer

för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen avseende perioden

för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen avseende perioden Handlingsprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen avseende perioden 2016-2020 Antaget av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens 133-årskongress 18 juni i Stockholm 2016 1. Inledning Svenska

Läs mer

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut:

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut: Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Birgitta Lorentzi, Kirsti Kolthoff, Carolyn Hannan, Christina Hyllner, Emma Bjertén, Linn Ehde Adjungerade: Emma Rosengren

Läs mer

Protokoll AU 2009-10-09

Protokoll AU 2009-10-09 Protokoll AU 2009-10-09 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 9 september 2009 kl 10.30 12.00 Närvarande: Kirsti

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln?

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Paul Beijer Enheten för Nedrustning och ickespridning Bakgrundsteckning väpnat våld och konflikt Den internationella handeln med vapen FNs insatser

Läs mer

Då kansliet har tagit över vissa kretsars ekonomiska redovisning tar man även hand om de ospecificerade gåvor som ges från kretsmedlemmar.

Då kansliet har tagit över vissa kretsars ekonomiska redovisning tar man även hand om de ospecificerade gåvor som ges från kretsmedlemmar. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU 2006-12-18 Närvarande Ansa Eneroth, Ordförande Kirsti Kolthoff, Kassör Åsa Frostfeldt,

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Protokoll, IKFF: s FS den 25 januari 2009 kl. 9-15.00 och workshop 15.00-17.30

Protokoll, IKFF: s FS den 25 januari 2009 kl. 9-15.00 och workshop 15.00-17.30 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s FS den 25 januari 2009 kl. 9-15.00 och workshop 15.00-17.30 98 Formalia 98.1 Ordförande

Läs mer

u0u u0u Humanitär nedrustning Grejen med

u0u u0u Humanitär nedrustning Grejen med u0u Grejen med Humanitär nedrustning u0u 1 Grejen med humanitär nedrustning 1 Så förändrar vi spelreglerna 2 Internationell humanitär rätt 3 Så förbjuder vi ett vapen 5 Landminor 6 Klustervapen 7 Arms

Läs mer

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 1. Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överförande av krigsmateriel inom EU m.m. (Ds 2010:29)

Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överförande av krigsmateriel inom EU m.m. (Ds 2010:29) YTTRANDE Ks 2010/0706 Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överförande av krigsmateriel inom EU m.m. (Ds 2010:29) Svenska kyrkan har beretts tillfälle

Läs mer

Fredsarbete i konfliktländer

Fredsarbete i konfliktländer Fred i utveckling Fredsarbete i konfliktländer 90 procent av alla väpnade konflikter som startat under 2000-talet har varit i länder som tidigare haft inbördeskrig. 1 Länder som har drabbats av väpnad

Läs mer

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? VARFÖR? En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? En stark svensk säkerhets- och försvarsindustri stärker Sveriges internationella inflytande

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här bilden för att skydda din integritet. Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken 1552 Åkers Krutbruk 1937 Saab 1600

Läs mer

RÖSTAR DU FÖR FRED? IKFF betygsätter partierna

RÖSTAR DU FÖR FRED? IKFF betygsätter partierna RÖSTAR DU FÖR FRED? IKFF betygsätter partierna INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET IKFF:S FRÅGOR TILL PARTIERNA 1. Vilken strategi är mest effektiv för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser,

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

KONTAKTDAGAR FÖR NYA MEDLEMMAR

KONTAKTDAGAR FÖR NYA MEDLEMMAR Internationella Kvinnoförbundet För Fred och Frihet KONTAKTDAGAR FÖR NYA MEDLEMMAR EN VERKTYGSLÅDA KONTAKTDAGEN - bakgrund Varje termin ansluter sig runt 30-40 medlemmar till IKFF de flesta går med i någon

Läs mer

Stockholm, 31 juli 2009. Remissyttrande om Stödutredningen (Fö 2009:A) Från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Box 2088 103 12 Stockholm.

Stockholm, 31 juli 2009. Remissyttrande om Stödutredningen (Fö 2009:A) Från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Box 2088 103 12 Stockholm. Stockholm, 31 juli 2009 Remissyttrande om Stödutredningen (Fö 2009:A) Från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Box 2088 103 12 Stockholm Genom Anna Ek Ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Läs mer

Inledning. Hur materialet kan användas

Inledning. Hur materialet kan användas Inledning Våldtäkter förekommer mer eller mindre systematiskt i alla krig och väpnade konflikter. Tystnaden om det sexuella våldet har länge dolt lidandet och låtit förövarna gå fria. Margot Wallström

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 25.9.2012 2012/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 Mariya Gabriel (PE494.844v01-00) Årsrapporten om mänskliga

Läs mer

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt. OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917 Ansökan inom ramen för Ett projekt för fred 1. Sammanfattning. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

1 Vapenvalets riksdagsledamotenkät Frågor

1 Vapenvalets riksdagsledamotenkät Frågor 1 Vapenvalets riksdagsledamotenkät Frågor Här följer åtta frågor om Sveriges export av krigsmateriel (vapenexport). Utveckla gärna dina svar i kommentarsfältet som du hittar i slutet. På nästa sida får

Läs mer

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna?

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna? 1 Maj-Britt Theorins anförande vid manifestationen på Sergels torg, 21 maj 2016 NATO vårt som är i himlen helgat varde ditt namn ske NATO- kommandots vilja i himlen så ock på jorden. Vår dagliga NATO-

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

Johan Rockström i Sommar i P1: Om läget för jorden idag och vad vi kan göra för att hålla: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/?

Johan Rockström i Sommar i P1: Om läget för jorden idag och vad vi kan göra för att hålla: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/? LÄSTIPS/ FRED FILM och LJUD Död på distans: Norsk tv dokumentär om USA:s pågående drönarbombningar i Pakistan: http://www.svt.se/dokument-utifran/se-program/del-1-1911?autostart=true Gruvbolaget. Uppdrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse Stockholms Freds Organisationsnummer:

Verksamhetsberättelse Stockholms Freds Organisationsnummer: Verksamhetsberättelse 2016 Stockholms Freds Organisationsnummer: 802001-0586 Styrelsemöten Stockholms Fredsförening har haft styrelsemöte i samband med medlemsmöten ca en gång i månaden. 24/2, 7/3, 14/3,

Läs mer

Uppdaterad och omtryckt oktober 2013. Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport

Uppdaterad och omtryckt oktober 2013. Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport Uppdaterad och omtryckt oktober 2013 Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport Sverige är idag världens åttonde största vapenexportör. Att ha en betydande roll på den internationella vapenmarknaden

Läs mer

fred och frihet På tal om militarisering MILITARISERING BÖRJAR I VARDAGEN ETT STEG NÄRMARE ETT KÄRNVAPENFÖRBUD INTERVJU: ANNIKA SPALDE

fred och frihet På tal om militarisering MILITARISERING BÖRJAR I VARDAGEN ETT STEG NÄRMARE ETT KÄRNVAPENFÖRBUD INTERVJU: ANNIKA SPALDE fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 1, 2013 MILITARISERING BÖRJAR I VARDAGEN ETT STEG NÄRMARE ETT KÄRNVAPENFÖRBUD INTERVJU: ANNIKA SPALDE På tal om militarisering

Läs mer

Dagordning, IKFF: s AU den 20 augusti 2008

Dagordning, IKFF: s AU den 20 augusti 2008 Dagordning AU 2009-02-25 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Dagordning, IKFF: s AU den 20 augusti 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande Ansa

Läs mer

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan!

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! - Handlingsförslag för kretsar av kretsar från IKFF:s samrådsmöte 2006 Hej IKFF medlemmar! På Samrådsmötet i Stockholm den 28 oktober 2006

Läs mer

Sveriges dubbla roller: Förkämpe för fred och ivrig vapenexportör Göteborg, den 23 januari 2017.

Sveriges dubbla roller: Förkämpe för fred och ivrig vapenexportör Göteborg, den 23 januari 2017. 1 Sveriges dubbla roller: Förkämpe för fred och ivrig vapenexportör Göteborg, den 23 januari 2017. Agnes Hellström, ny ordförande för Svenska Freds, riks. Svenska Freds har nyligen lanserat boken Linda

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk plan för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF kongressperioden 2013-2015 1. ORGANISATIONEN... 3 1.1 IKFF:s vision...

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

fred och frihet Fred i utveckling HÅLLBAR UTVECKLING & KONFLIKT PÅ BESÖK HOS VÅR SYSTERSEKTION I DR KONGO INTERVJU: ANNIE MATUNDU MBAMBI

fred och frihet Fred i utveckling HÅLLBAR UTVECKLING & KONFLIKT PÅ BESÖK HOS VÅR SYSTERSEKTION I DR KONGO INTERVJU: ANNIE MATUNDU MBAMBI fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 4, 2013 HÅLLBAR UTVECKLING & KONFLIKT PÅ BESÖK HOS VÅR SYSTERSEKTION I DR KONGO INTERVJU: ANNIE MATUNDU MBAMBI Fred i utveckling

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Nyhetsbrev v. 46. Detta händer i höst: - 12 nov: Sista dagen att anmäla sig till GADIPkonferensen

Nyhetsbrev v. 46. Detta händer i höst: - 12 nov: Sista dagen att anmäla sig till GADIPkonferensen Nyhetsbrev v. 46 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Göteborgskretsen Linnégatan 21, Göteborg Hemsida: goteborg.ikff.se E-post: goteborg@ikff.se Vi finns även på facebook och instagram

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert!

Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik Säkert! Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Saba Nowzari E-post: saba.nowzari@ikff.se Seminarium i Riksdagen den 7 november 2007 om Europeisk fredspolitik

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss

Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss Arbetet 1981-05-22 Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss Av CURT CARLSSON GÖTEBBORG: Det främsta hotet mot Västsverige är kriget som sådant, och blir det krig, så

Läs mer

Medlemsblad nr 3 September 2013

Medlemsblad nr 3 September 2013 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Göteborgskretsen Medlemsblad nr 3 September 2013 IKFF Göteborgskretsen Viktoriahuset, våning 3 Linnégatan 21, 413 04 Göteborg Kansliet är öppet onsdagar

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Världens viktigaste fråga idag är freden.

Världens viktigaste fråga idag är freden. Thage G. Petersons anförande vid manifestationen mot Värdlandsavtalet med Nato den 21 maj 016 på Sergels torg, Stockholm Världens viktigaste fråga idag är freden. 1 Men vi når inte freden med nya arméer

Läs mer

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Motiv, perspektiv och exempel på övningar P-O Hansson Ämnesdidaktik Internationell ekonomi 20 % av världens befolkning står för: 83 % av BNP 81

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Källa: För 2015, 6461 personer (skadade och/eller döda) Landmine Monitor från 2016.

Källa: För 2015, 6461 personer (skadade och/eller döda) Landmine Monitor från 2016. 1 Minor började användas i samband med andra världskriget. De var och är billiga att tillverka, en mina kan kosta runt 2 dollar. Därför används de främst i regioner där de stridande parter är fattiga.

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Tillsammans för en rättvisare värld

Tillsammans för en rättvisare värld Tillsammans för en rättvisare värld 2 Inledning Den värld vi lever i är inte rättvis. Miljoner människor lider av fattigdom, sjukdomar, krig och konflikter. Mänskliga rättigheter kränks och för många är

Läs mer

Version 3 aug. Torsdag 22 aug. kl. 12.00 INVIGNING. Fredsams föreningar presenterar sig. Musik av Fredsförbandet. 13-14.

Version 3 aug. Torsdag 22 aug. kl. 12.00 INVIGNING. Fredsams föreningar presenterar sig. Musik av Fredsförbandet. 13-14. 1 1(3) Väcka för Fred 22 25 aug 2013, Millennieplatsen mellan Stora Teatern och Kungsportsbron, Göteborg. Preliminärt program, version 3 juli. Förtydliganden samt ändringar i programmet kommer att ske

Läs mer

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring.

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring. Att kunna fatta beslut om sitt eget liv och våga ta plats är en förutsättning för att kunna påverka samhället. I Pushing the Limits berättar unga och engagerade aktivister från Georgien, Israel och Palestina

Läs mer

1.5 Godkännande av protokoll. Protokollet från AU 20 februari godkänns.

1.5 Godkännande av protokoll. Protokollet från AU 20 februari godkänns. Protokoll IKFF AU 27 mars 20007 Närvarande: Pilar Reyes, Åsa Frostfeldt, Ansa Eneroth, Birgitta Lorentzi, Kerstin Grebäck Adjungerade: Petra Tötterman-Andorff, Alexandra Sundberg, Pia Johansson 1. Formalia

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Protokoll AU 4 september

Protokoll AU 4 september PROTOKOLL 2007-03-20 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll AU 4 september Närvarande Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Birgitta Lorentzi

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 11.10.2013 2013/2147(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Barbara Matera (PE519.533v01-00) över Saudiarabien,

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Internationellt DAGORDNINGSPUNKT nr 75 76 Sid 2 Internationellt HEM Innehåll Dagordningspunkt 75... 3 Motion nr 117 Angående TTIP/CETA... 3 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Protokoll, IKFF: s FS den 26 april 2009 kl

Protokoll, IKFF: s FS den 26 april 2009 kl Protokoll FS 2009/04/26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s FS den 26 april 2009 kl 9-16.00 Närvarande ur styrelsen:

Läs mer

Protokoll, IKFF: s FS 14 mars 2009 kl. 9-17.00

Protokoll, IKFF: s FS 14 mars 2009 kl. 9-17.00 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s FS 14 mars 2009 kl. 9-17.00 105 Formalia 105.1 Ordförande Kirsti Kolthoff 105.2

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Ds 2013:74

Svenska Röda Korsets yttrande över Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Ds 2013:74 Stockholm 2014-02-03 Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Svenska Röda Korsets yttrande över Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Ds 2013:74 Sammanfattning Svenska Röda

Läs mer

EU och riksdagen i världen. Fortbildning för lärare den 29 april 2013

EU och riksdagen i världen. Fortbildning för lärare den 29 april 2013 EU och riksdagen i världen Fortbildning för lärare den 29 april 2013 2 EU och riksdagen i världen EU och riksdagen i världen Fortbildningsdag för lärare den 29 april 2013 Hur ser EU:s och riksdagens roll

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Protokoll 12/6 AU 2006

Protokoll 12/6 AU 2006 Protokoll Internationella Kvinnoförbundet E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll 12/6 AU 2006 Närvarande: Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Petra Tötterman Andorff Maria Pilar Reyes 1 Formalia

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer