fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fred och frihet Stopp för svensk vapenexport Ett starkt vapenhandlesavtal Vi tar sikte på vapenexporten höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet"

Transkript

1 fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten för kvinnor, fred och säkerhet Ett starkt vapenhandlesavtal Kolonialismens avtryck på sexuellt våld Vi tar sikte på vapenexporten

2 Fred och Frihet är utgiven av: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Norrtullsgatan 45, Stockholm Tel: E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Kirsti Kolthoff Redaktör: Clara Levin Sofia Tuvestad Lay-out: Elin Liss Omslagsfoto: istockphoto Tryck: Print One Internationella Kvinno förbundet för Fred och Frihet, IKFF är en internationell freds organisation med sektion er i 40 länder på alla kontinenter. IKFF arbetar för fred, säkerhet och nedrustning - alltid med fokus på kvinnors aktörs skap! Läs mer om vårt arbete på: Följ oss på Twitter: ikff_sverige facebook.com/ ikffsweden Detta temanummer är utgivet med stöd från Ungdomsstyrelsen Kvinnors organisering Generalsekreteraren har ordet Frågan om Sveriges vapenexport har varit på agendan under våren. Det var verkligen på tiden att vår stora export av vapen, inte minst till diktaturer, blir föremål för diskussion både i media och i riksdagen. Avslöjandet om att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) haft långtgående hemliga planer på att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik har lett till bristande förtroende för flera personer och institutioner. Du kan läsa mer om svensk vapenexport och tillhörande regelverk på sida 8. Clara Levin intervjuar Rolf Lindahl, som fram tills nyligen arbetade som politisk sekreterare hos Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. IKFF stödjer den internationella kampanjen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Tidigare i år presenterade ICAN en rapport om de investeringar som banker runt om i världen gör i kärnvapenindustrin. Rapporten visar att fyra svenska storbanker investerar i kärnvapentillverkande företag. På sida 10 skriver Josefin Lind från Svenska Läkare mot Kärnvapen om rapporten och om vad vi kan göra för att bankerna ska ta sitt ansvar och sluta investera i kärnvapen. En annan stor fråga som IKFF arbetar mycket med är det internationella vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty (ATT), som ska förhandlas fram i FN i juli. Vi har under våren fokuserat mycket på att sprida information om det kommande avtalet, bland annat genom fotokampanjen FörATT som på bara några veckor blivit mycket populär på Facebook. På sida 4 skriver Rebecca León om varför ett starkt vapenhandelsavtal är så viktigt utifrån IKFF:s perspektiv. År 1984 presenterade Inga Thorsson betänkandet Med sikte på nedrustning. Det handlar om hur militär produktion i Sverige skulle kunna ställas om till civil, fredlig produktion. Vi på IKFF tror att den frågan är viktig för att skapa mer politisk vilja att nedrusta Sveriges stora krigsindustri. Sofia Tuvestad skriver om Thorssons rapport på sida 14. I april åkte Kirsti och IKFF:s kansli till Istanbul för att delta i en kvinnorättskonferens som arrangerades av AWID (Association for Women in Development). Det kan du läsa mer om på sida 20. Under våren har vi även bland annat uppmärksammat Women, Peace and Disarmament Day. Det gjorde vi genom att visa Peace Unveiled, som är en del av serien Women War and Peace. Och så har det såklart varit samrådsmöte med nästan alla kretsar representerade. Mer om detta, och flera exempel på allt det lokala arbete som bedrivs, kan du läsa om på sida 18. När tidningen kommer ut är vi i Almedalen och på Säkerhetspolitiskt sommartorg. Du vet väl att du kan läsa min blogg för de senaste uppdateringarna? Klicka bara på knappen med en bild på mig som du hittar på vår hemsida! Josefine Karlsson Tf Generalsekreterare, IKFF

3 Fred och Frihet Vi tar sikte på vapenexporten Ett avtal som kan rädda liv FörATT/Die-in manifestation Tal mot svensk vapenexport Hyckleriet kring den svenska vapenexporten Svenska storbanker investerar i kärnvapenföretag Avmilitariseringen av Norden/Krigsturism - Nej tack! Med sikte på nedrustning Intervju: Eva-Britt Svensson Vad händer i kretsarna? Samrådsmöte 25 maj Rapport 21 Verksamhetsberättelse Ordföranden har ordet 23 IKFF i Almedalen 3

4 One man with a machete can rape one woman but two men, one holding a machine gun, can rape a whole village - Annie Matundu-Mbambi, ordförande för IKFF DR Kongo. Ett avtal som kan rädda liv Rebecca León, praktikant hos IKFF våren 2012 Enligt Amnesty är handeln med bananer och flaskvatten mer reglerad än handeln med vapen. Den bristande kontrollen och den stora spridningen av vapen bidrar till att hundratusentals människor dödas, och ännu fler skadas, hotas, våldtas eller tvingas att fly från sina hem. Under juli 2012 har fyra veckor avsatts för att medlemsstaterna i FN förhoppningsvis ska kunna komma överens om ett internationellt vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty, ATT. För nästan sex år sedan antog FN:s generalförsamling resolution 61/89, Towards an Arms Trade Treaty: establishing common international standards for the import, export and transfer of conventional arms. Resolutionen blev startskottet för FN:s formella arbete för ett internationellt fördrag om vapenhandel. När resolutionen röstades fram var 153 stater för att planerna skulle fortskrida. Fördragets framtid kommer att slutförhandlas under en fyra veckor lång konferens i New York i juli 2012 och förhoppningen är att konferensen kommer att leda fram till en reglering som inbegriper handeln med konventionella vapen. Från det civila samhället hörs starka röster om att avtalet ska innehålla formuleringar om mänskliga rättigheter och ett genusperspektiv. Det är också viktigt att avtalet inkluderar så kallade små och lätta vapen och ammunition. Precis som krigföring inte bedrivs på samma sätt idag som för 50 år sedan, har tillgången på och handeln med vapen också förändrats. Globaliseringen har gjort det lättare att få tag i vapen och ammunition, både lagligt och olagligt. Dessutom har vapen inte något kort bäst före-datum, de vapen som användes i konflikter på 70-talet finns fortfarande i omlopp och återanvänds. Varför behövs ett ATT? Den internationella handeln med konventionella vapen är på det stora hela oreglerad. Det finns nationella och regionala regleringar, men det finns också kryphål vilka utnyttjas av handlare som inte tar hänsyn till de humanitära konsekvenser som en vapenöverföring kan orsaka. Den okontrollerade vapenhandeln har förödande effekter för människor. Den orsakar stora mängder vapen i omlopp, som förvärrar konflikter och används för att begå övergrepp mot mänskliga rättigheter. Den oreglerade handeln med vapen innebär dessutom ett stort hinder för ekonomisk och social utveckling. Den förhindrar och fördröjer återvändandet av flyktingar och internflyktingar, förstör lokala och globala ekosystem och har andra stora negativa konsekvenser som kvarstår i flera år efter att en officiell fred har deklarerats. Att en internationell reglering inte redan finns har många orsaker. Många länder i världen exporterar egentillverkade vapen och ser minskade profiter som en anledning till att 4

5 FOTO: Flickr Creative Commons inte ställa sig bakom ett internationellt vapenhandelsavtal. Andra har geopolitiska strategiska skäl. Självklart handlar det om att konsekvensen av en ökad reglering innebär ekonomiska förluster för många länder eftersom krigföring pågår i stora delar av världen. Målet med ATT? Målet med ett ATT är ett förståeligt och juridiskt bindande internationellt regelverk för att försäkra en mer ansvarsfull handel med vapen. För att ett avtal överhuvudtaget ska kunna etableras krävs det samtidigt att staterna ska ha möjlighet att lagligt sälja, producera och inneha vapen. Att ansvaret för vapenhandeln vilar främst på de involverade staterna är självklart, men ett internationellt regelverk skulle bidra till att tydliggöra när en vapenöverföring bör stoppas och på så vis klargöra vad som är laglig och olaglig handel av vapen. Det civila samhället kommer, samtidigt som medlemsstaterna, samlas i New York under konferensen för att diskutera aspekter som mänskliga rättigheter, genus och nedrustning kring ämnet vapenhandel. Stora globala, koordinerade kampanjer för att skapa ett starkt ATT har genomförts kontinuerligt inför juli IKFF Sverige har varit mycket aktiva i detta arbete i nära samarbete med IKFF:s internationella projekt Reaching Critical Will och PeaceWomen. Varför vill IKFF verka för ett starkt ATT? IKFF har analyserat militära utgifter sedan lång tid tillbaka, och vi anser att stater ska investera i fred istället för i vapen och utökade militära resurser. IKFF driver på för nedrustning, och ett starkt ATT är en unik möjlighet att minska vapenhandeln genom att överföringar som borde vara olagliga blir just det. Det är fler män än kvinnor som dör eller skadas av vapen, men konsekvenserna ser olika ut emellan könen. För kvinnor innebär dagens krigsföring ökat sexualiserat våld. Som taktik i krig våldtas kvinnor under hot om våld, och vapen finns ofta med i händelseförloppet. Likaså används små och lätta vapen i fredstid för att bland annat hota kvinnor. Det sker då oftast i den privata sfären; i hemmet av en nära partner. För att ett ATT ska få reell betydelse för kvinnor vill IKFF att avtalet ska inbegripas små och lätta vapen samt ammunition. Vi verkar också för att avtalet ska innehålla formuleringar om kvinnors säkerhet. Vapen ska inte överföras om situationen i mottagarlandet visar att det finns en risk för att vapnen kommer att användas för/i systematiskt sexualiserat och genusbaserat våld. ATT ska inte endast vara en formell aspekt av att auktorisera vapenöverföring från land A till land B. Avtalet kan, om det blir starkt nog, bidra till att undvika väpnade konflikter, motverka brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt, samt kraftigt reducera militära utgifter och militarismen. 5

6 FörATT Under våren startade IKFF fotokampanjen FörATT som en del i vårt aktivistarbete. FörATT syftar till att synliggöra vikten av ett starkt vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty (ATT), för att öka säkerheten för kvinnor världen över. Kampanjen syns på Facebook där vi uppmanar alla att fotografera sig med en skylt där det står För ATT öka kvinnors säkerhet krävs en stark vapenreglering. Det är nu nästan 170 människor som gillar sidan och över 130 bilder har laddats upp av personer i olika länder. FOTO: NINA MARIA MØRK HANSEN Ni hittar sidan här: Bild för fotografering finns på Facebook samt på baksidan av denna tidning. Madeleine Rees, generalsekreterare WILPF. Die-In manifestation Lördagen den 26 maj anordnade IKFF tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Kristna Fredsrörelsen, Amnesty International och Svenska Kyrkan en manifestation på Sergels torg, mitt i centrala Stockholm. Manifestationen var av typen die-in. Det innebär att deltagare och andra förbipasserande uppmanades att låtsas falla ned och spela döda på marken i syfte att synliggöra hur många människor som dödas varje år av vapen. Manifestationen uppmärksammades av förbipasserande som var ute på sta n i det fina vårvädret, och av viss media. Förutom att dela ut flygblad uppmanade vi människor att skriva på namnlistor som ska överlämnas till regeringar världen över inför förhandlingarna om det internationella vapenhandelsavtalet ATT. FOTO: JOSEFIN LIND 6

7 Josefine Karlsson: Tal mot svensk vapenexport Sergels Torg, Stockholm, Hej! Jag heter Josefine Karlsson och kommer från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF. Vi är en internationell fredsorganisation med sektioner över hela världen. Jag skulle vilja börja med att citera vad kvinnorna sa vid grundandet av vår organisation: The International Congress of Women, sees in the private profits accruing from the great armament factories a powerful hindrance to the abolition of war. Det var år 1915 och första världskriget. Idag lever vi i Sverige år Kvinnor får inte köra bil. Kvinnlig könsstympning är inte förbjudet i lag. Gifta kvinnor ärver inte sina fäder. Kvinnors fria rörlighet samt möjlighet att delta i det offentliga livet är starkt inskränkta och förmyndarskap reglerar kvinnors rätt att själva forma sina liv. Kvinnor måste få sin förmyndares tillstånd för att kunna arbeta, resa utomlands, studera eller ingå äktenskap. Det låter som en mardröm från för länge sen, men det är citat ur Sveriges regerings egen rapport om mänskliga rättigheter gällande vår nära militära partner Saudiarabien. Varför vi möts idag gäller inte bara Saudiarabien. Genom Sveriges vapenexport motarbetar vi våra egna ansträngningar. Sverige förlorar moralisk kraft och styrka. Många ansvariga hänvisar till säkerhetspolitiska hänsyn. Vems säkerhet? Hänsyn för vem? Jag läste i morse på SvD Brännpunkt om en demonstration i Saudiarabien. Det var en fredlig demonstration. Den hölls på ett kvinnocampus. Kvinnor protesterar med fara för sina liv. Men det är inte dem vi visar säkerhetspolitiskt hänsyn. Det är inte deras analys som prioriteras. Vems säkerhet vi visar hänsyn är tydligt. I Saudiarabien precis som i resten av världen fortsätter också hoten och våldet mot MR-aktivister och kvinnorättsorganisationer. Det sker ofta med vapen. I Saudiarabien slutade den fredliga protesten med att den saudiska polisen stormade campus. En dog, 50 skadades. Jag tror inte att det nödvändigtvis är fler regler som kommer att göra saken bättre. Istället måste vi kräva att besluten som fattas genomförs transparent, öppet och demokratiskt. För det är inte kvinnorna som demonstrerar på campuset som gjort analysen. Nej, analysen som leder fram till att säkerhetspolitiska hänsyn kräver en vapenfabrik i Saudiarabien är hemlig och sker bakom stängda dörrar. Vi lever i en demokrati och exporterar även vår öppenhetsprincip. Men om Sveriges val att prioritera att inte förarga Saudiarabiska beslutsfattare före demokratitörstande kvinnor och män i Saudiarabien, är det tyst. Först när beslutsfattare måste försvaras dessa val och prioriteringar öppet och rakryggat inför oss och inför kvinnorna på campuset. Först då blir det svårt att exportera vapen. Kräv svar och öppenhet! 7

8 Regler betyder ingenting om de inte också tillämpas på ett strikt och korrekt sätt Hyckleriet kring den svenska vapenexporten Josefine Karlsson, tillförordnad generalsekreterare, håller tal på en demonstration i Stockholm mot att Sverige exporterar vapen till diktaturer. Sergels torg mars Clara Levin, praktikant hos IKFF våren 2012 Att försöka sätta sig in i Sveriges vapenexport är inte det lättaste. Det är en djungel av olika begrepp, företag, vapen, myndigheter och personer som blandas samman. Till slut vet en varken var det började eller hur det kommer att sluta. För att reda ut trådarna vände jag mig till Rolf Lindahl, som fram tills nyligen arbetade som politisk sekreterare på Svenska Freds och Skiljedomsföreningen och nu kommer att påbörja en ny bana som kampanjansvarig på Greenpeace. Det sägs ofta att Sverige har en hårt reglerad vapenexport med strikt lagstiftning och höga krav på uppföljning. Lagen säger i princip att svensk vapenexport är förbjuden. Men Rolf Lindahl menar att bilden som har förts fram av ansvariga ministrar i årtionden, av att svenska regler för vapenexport skulle vara restriktiva, uppenbart är en chimär. Med lag kommer undantag. I detta fall innebär det att om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för vapenexport till ett visst land, och om beslutet att exportera inte strider mot Sveriges utrikespolitik, är export tillåten. Riktlinjerna innebär i princip att vapenexport inte beviljas om ett land är involverad i eller riskerar att dras in i en väpnad konflikt, eller om det förekommer grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Men Lindahl påpekar att reglerna, till skillnad från vad som hävdas, är mycket tänjbara och ger beslutsfattarna extremt stort handlingsutrymme. Riktlinjerna är avsiktligt löst formulerade för att möjliggöra beslut från fall till fall. Tillstånd för vapenexport är politiska beslut. Av dessa skäl vill man inte omgärda besluten med alltför snåriga regler så att exporttillstånden blir en paragrafexcersis. Trots lagar och regler vet vi att Sverige säljer mest vapen i världen räknat per person. Den svenska exporten ökade avsevärt under 2000-talet. Vapenexportpolitiken liberaliserades i det tysta vilket öppnade upp för export till flera länder i Mellanöstern. Under 2011 sålde Sverige krigsmateriel för 13,9 miljarder kronor och siffror från Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) visar att 56 % av exporten gick till länder vilka Freedom House definierar som ickedemokratier. Till exempel såldes krigsmateriel till Saudiarabien, Brunei och Förenade Arabemiraten, länder som kränker mänskliga rättigheter och slår ned motstånd mot de egna regimerna. Trots dessa siffror hävdade statsminister Fredrik Reinfeldt i en partiledardebatt den 6 maj 2012 i SVT:s Agenda att Vi får en felaktig bild av var svensk vap- 8

9 Rolf Lindahl Regler betyder ingenting om de inte också tillämpas på ett strikt och korrekt sätt, påpekar Rolf Lindahl. Morgonda- Lindahl påpekar att opinionsbildning och politikerpåverkan är viktig. Det politiska och mediala trycket under skandalen med Saudiarabien i våras, och under Boforsaffären under 1980-talet, har riktat ökad uppmärksamhet mot det hyckleri som omgärdar svensk vapenexport. Med opinionsbildning, debatt och ökat politiskt och medialt tryck finns det dock hopp om att vi framöver kommer att få se en skärpt reglering och tillämpning. Det har blivit tydligt att den nuvarande praxistillämpningen är politiskt ohållbar i längden. FOTO: : UN PHOTO STUART PRICE Frågan om skärpt lagstiftning har varit på agendan på senare tid. Inte minst sedan avslöjandet om att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) haft långtgående hemliga planer på att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik. Förslagen som diskuteras för ny lagstiftning är demokratikriterium samt ökad transparens och ansvarsutkrävande. Som det ser ut nu är det ISP som kontrollerar Sveriges export av försvarsmateriel som får exportstöd. ISP är en självständig myndighet och får inte bli politikerstyrd. Det råder sekretess och på så sätt kan det inte ske något ansvarsutkrävande. gens regler måste på ett mycket tydligare sätt ta utgångspunkt i våra utrikespolitiska målsättningar och slå fast att vapenexporten inte får strida mot centrala värden som fred, demokrati, mänskliga rättigheter och socialt hållbar utveckling. Kryphål eller gråzoner kommer alltid att finnas och utmaningen är att minimera dessa. Med en skärpt lagstiftning ges en tydlig politisk signal till de som har att tillämpa reglerna. Skärpta regler skulle göra det svårare för dessa att bedriva den industritillvända exportpolitik som vi sett på senare tid. FOTO: : SVENSKA FREDS enexport går. Den går huvudsakligen till demokratier. Det får en att undra över hur regeringen definierar diktatur och demokrati. Svensk krigsmateriel såldes även under 2011 till USA och Pakistan, två länder som är involverade i väpnade konflikter. Detta är starka bevis på att den svenska lagstiftningen inte följs och måste skärpas. 9

10 Svenska storbanker investerar i kärnvapenföretag Josefin Lind, Svenska Läkare mot Kärnvapen År 1996 slog den internationella domstolen fast att användning av, eller hot om användning av, kärnvapen generellt sett strider mot folkrätten. Trots detta fortsätter de fyra svenska storbankerna, Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank att investera i företag som tillverkar kärnvapen. Det visar rapporten Don t bank on the bomb. Under 2011 spenderade de nio kärnvapenstaterna nästan 105 miljarder US-dollar på underhåll och modernisering av sina kärnvapenarsenaler. Detta innebär en ökning med drygt femton procent jämfört med 2010 och kärnvapenutgifterna utgör sex procent av världens totala militära utgifter. Det är ganska mycket med tanke på att bara nio av världens närmare 200 stater har kärnvapen. Genom att förlänga stridsspetsarnas livstid med flera decennier, och genom att bygga vapenbärare, underminerar dessutom staterna sina nedrustningsambitioner och ger näring åt en ny kärnvapenkapprustning. FN:s organ för nedrustning (UNODA) med ungefär 100 anställda, har förutom kärnvapennedrustning även kemiska och biologiska vapen, landminor, klustervapen och lätta vapen på sitt bord. UNODA har en årlig budget på ca 10 miljoner US-dollar - mindre än vad kärnvapenstaterna spenderar på kärnvapen varje timme. Den globala kärnvapenbudgeten på 105 miljarder US-dollar är mer än gånger så stor som FN:s nedrustnings- och ickespridningsbudget. Rapporten Don t bank on the bomb släpptes i våras av International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). I den identifieras de 20 största kärnvapentillverkarna i världen samt drygt 300 finansiella institutioner som investerar i kärnvapentillverkande företag. Fyra av dessa är alltså från Sverige. Rapporten visar att Nordea har lånat ut pengar till Rolls Royce som utvecklar och underhåller brittiska kärnvapenbestyckade ubåtar. Handelsbanken har lånat ut pengar till General Dynamics vilka underhåller och utvecklar USA:s kärnvapenbestyckade ubåtar. SEB har lånat ut pengar till BAE Systems och EADS vilka är med i utvecklingen av Storbritanniens nya flotta med kärnvapenbestyckade ubåtar, samt tillverkar kärnvapenmissiler både till det franska flygvapnet och till den franska flottan. Swedbank är den enda banken i Sverige som innehar aktier i kärnvapenproducerande företag. Det rör sig om Jacobs Engineering och i Redhall Group som båda tillverkar och underhåller Storbritanniens kärnvapenmissiler. Svenska Läkare mot Kärnvapen och ICAN Sverige har kon- 10

11 taktat de fyra storbankerna. Vi har även inlett en diskussion med Ethix SRI Advisors, ett företag som hjälper investerare att investera hållbart och ansvarsfullt, om att arrangera ett rundabordssamtal under hösten 2012 med banker, pensionsfonder, utrikesdepartementet samt internationella nyckelpersoner. Syftet med detta rundabordssamtal är att inleda en diskussion i Sverige om hur de som investerare kan förhålla sig till frågan. Det är ännu för tidigt för att se konkreta resultat från bankernas sida, även om Nordea har visat viktiga initiativ genom att vara välinformerade, intresserade och villiga att ta viktiga steg mot att sluta investera i kärnvapenproduktion. Vi hoppas att flera banker tar efter och vi följer frågan på nära håll. Genom att låna ut pengar och köpa aktier och obligationer underlättar svenska banker för upprustning och modernisering av kärnvapenarsenalerna. Därigenom ökar risken för att detta massförstörelsevapen används igen, med katastrofala humanitära och klimatmässiga konsekvenser. ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) är den internationella kampanjen för avskaffandet av kärnvapen och en juridiskt bindande kärnvapenkonvention. Hittills har mer än 200 organisationer i 60 länder anslutit sig till kampanjen. I Sverige driver Svenska Läkare mot Kärnvapen kampanjen tillsammans med IKFF med flera andra organisationers stöd såsom Greenpeace, Kvinnor för Fred och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. I ICAN:s rapport listas några saker som du kan göra för att öka trycket på bankerna att sluta investera i kärnvapenföretag. Här är några av förslagen: Möten med bankrepresentanter Demonstrationer/protester utanför bankernas huvudkontor eller lokala kontor Bojkottkampanj Hitta talespersoner för frågan Skriva insändare/debattartiklar Dela ut broschyrer till bankkunder när de ska in på banken eller använder uttagsautomater. Namninsamling mot att bankerna ska ge upp sina oetiska investeringar. Uppmuntra människor om att välja en mer socialt ansvarstagande bank och påpeka bankernas oetiska investeringar. Använd sociala medier för att enklare sprida hur bankerna investerar. Hemsida: Facebook: 11

12 Avmilitarisering av Norden Uttalande antaget på nordiskt IKFF-möte i Göteborg Militariseringen av de nordiska länderna tar sig olika former. De nordiska sektionerna av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) motsätter sig ökad militarisering i Norden. I stora områden i Nordnorge, norra Sverige och norra Finland hålls kontinuerliga militärövningar i samarbete med NATO. I Sverige planerar även Försvarsmakten att öka militära övningar i Göteborgs södra skärgård, även tillsammans med internationella insatsstyrkor. Vapenexporten och krigsmateriel från de nordiska länderna till odemokratiska stater ser även ut att öka. Per capita är Sverige idag världens största vapenexportör. Sverige, Finland och Danmark har vapenhandelsavtal med diktaturer som kränker mänskliga rättigheter i allmänhet och kvinnors rättigheter i synnerhet. Både i krig och fred bidrar vapen till att öka det dödliga våldet i hemmet, samt underlättar sexualiserat våld. Genom att underteckna Memorandum of Understanding on Nordic Defence Cooperation år 2009 stärktes också det nordiska militära samarbetet. Nordiska länder är krigförande i Afghanistan och tre av de nordiska länderna är medlemmar i kärnvapenalliansen NATO. De nordiska sektionerna av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) kräver: - Att vapenexport från de nordiska länderna till diktaturer omedelbart stoppas, och att vapenexporten i sin helhet ersätts med fredliga alternativ. Minskningen av, och slutligen avskaffandet av, vapenproduktionen i de nordiska länderna är ett steg på vägen till total nedrustning av Norden. - Att de nordiska regeringarna aktivt bidrar till ett starkt internationellt vapenhandelsavtal (Arms Trade Treaty, ATT) som inkluderar konventionella vapen och små och lätta vapen, samt tydliga operativa referenser till säkerhetsrådets resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. - Att Norden inte ska användas som militärt test- och övningsområde för NATO och dess medlemmar. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) i Danmark, Finland, Norge och Sverige Krigsturism - Nej tack! I Göteborg finns ett nätverk som heter FREDSAM, bestående av ett tjugotal fredsorganisationer i Göteborg - bland andra IKFF:s Göteborgskrets - som på olika sätt har protesterat mot regeringens strategi att upplåta svensk mark och vatten för utländska militärövningar. Fred skapas med fredliga medel. Fredsam kräver ETT STOPP FÖR DEN UTÖKADE MILITARISERINGEN, AVVECKLING AV DEN SKANDALÖSA VAPEN- EXPORTEN, SATSNING PÅ FÖREBYGGANDE AV KONFLIKTER OCH EN INRIKTNING PÅ FREDLIG UTVECKLING! 12

13 13

14 Med sikte på nedrustning Sofia Tuvestad, politisk handläggare hos IKFF Ni kommer aldrig få mig att darra på manschetten när det gäller det som ger jobb, det som ger exportinkomster till Sverige. Sverige har byggt sitt välstånd, sin rikedom, våra möjligheter att ha bra sjukvård, bra välfärd, på att vi handlar med andra länder. Så uttalade sig statsminister Fredrik Reinfeldt efter Ekots avslöjande kring vapenaffärerna med Saudiarabien. Avslöjandet skapade intensiv debatt om svensk vapenexport och militära samarbeten och flera har kritiserat Reinfeldts motivering. Arbetsmarknadspolitiska intressen får enligt regelverket inte motivera vapenexport. Och som handelsminister Ewa Björling konstaterade i en intervju 2011 har försvarsmaterielexportens andel av Sveriges totala export sjunkit till 1,2 procent. Handel med krigsmateriel är inte det som byggt eller bygger svensk välfärd. Men Reinfeldts uttalande belyser samtidigt att vapenexportens koppling till jobb och ekonomi inte är irrelevant i praktiken. Industrin sysselsätter cirka personer i Sverige. För till exempel Örnsköldsvik, där BAE Systems Hägglunds i skrivande stund har drygt 800 anställda, är frågan om vapenexport rimligtvis en jobbfråga i den politiska verkligheten. Det aktualiserar frågan om industriell omställning från militär till civil produktion, en fråga som faktiskt utreddes av den svenska regeringen redan på 1980-talet under ledning av Inga Thorsson presenterade Thorsson betänkandet Med sikte på nedrustning Omställning från militär till civil produktion i Sverige (SOU 1984:62, 1985:43). I direktiven för utredningen, skriver Thorsson, konstateras det att alla länder bör bidra till att skapa ett medvetande om kapprustningens konsekvenser och medverka till balanserade nedskärningar inom försvarsområdet. Utredningen sätts in i en större internationellt kontext och sambandet mellan nedrustning och utveckling är centralt i Thorssons analys. Med en vision om att Sverige skulle bidra till balanserade nedskärningar inom försvarsområdet blev det viktigt att den dåvarande militära industrin inte skulle stå i vägen för en sådan utveckling - till exempel på grund av arbetsmarknadspolitiska intressen. Thorsson föreslår att tillverkaren eller mottagaren av krigsmateriel åläggs en avgift på krigsmaterielexport som sedan ska gå till en central omställningsfond. Hon menar att en avgift på vapenexport vore politiskt rimlig med hänsyn till att denna i princip är förbjuden och att detta förbud är ett uttryck för den politiska bedömningen att export av krigsmateriel inte är önskvärd. Thorsson diskuterar också möjligheten att etablera lokala omställningsfonder vid varje försvarsindustri, finansierade genom ett statligt omställningstillägg som läggs på kontraktsumman när Försvarets Materielverk upphandlar från svenska industrier. Thorssons vision om global nedrustning var idealistisk när utredningen skrevs. Hennes politiska utgångspunkt uppfattas förmodligen som ännu mer radikal idag. Det handlar dels om att industrin har genomgått förändringar. Mellan ökade svensk vapenexport med nästan 350 %, och industrin har blivit alltmer privatiserad, internationaliserad och i många fall gjort inträde på börsen. Det handlar även om ett politiskt klimat där länken mellan nedrustning och utveckling knappast står i fokus. Dessutom är det svårt att tolka förbudet mot svensk vapenexport som ett uttryck för att exporten inte är önskvärd. Flera faktorer pekar i en annan riktning; Reinfeldts uttalande, etableran- 14

15 det av Försvarsexportsmyndigheten med en budget på över 75 miljoner kronor i syfte att främja svensk försvarsexport, och framförallt att svensk vapenexport har ökat lavinartat på senare år. Thorsson skriver att anslagen till det militära försvaret skulle kunna skäras ned från 20 till 10 miljarder kronor (utifrån då rådande siffror) från 1990 till Det har förstås inte skett. Skulle regeringen skära ned i försvarsbudgeten - utan att öka sina globala nedrustningsambitioner - är risken dessutom stor för att vapenexporten snarare ökar. Om Försvarsmakten får mindre resurser för att köpa materiel från svensk krigsindustri, kommer slutsatsen förmodligen vara att industrin behöver exportera ännu mer. Resonemanget bygger på att Sverige för att vara alliansfritt måste ha sin egen krigsindustri. Ju mindre Försvarsmakten kan köpa från industrin, desto mer behöver industrin exportera för att överleva. Thorssons politiska utgångspunkt har mycket lite att göra med den logik som styr svensk säkerhetspolitik idag. Men det betyder inte att hennes analys är irrelevant. Utredningen skrevs Inga Thorsson under en period då USA under Reagans presidentskap hade påbörjat en ny period av upprustning. Behovet av avspänning och nedrustning var enormt samtidigt som det internationella samfundet visade en ökad förståelse för sambandet mellan nedrustning och utveckling. FN:s generalförsamling antog 1973 en resolution som uppmanade staterna att rusta ned sina försvarsbudgetar med 10 procent för att omfördela dessa medel till social utveckling. Inga Thorsson hade själv stor framgång som ordförande för FN:s speciella utredning om nedrustning och utveckling ( ) och 1987 höll FN en särskild konferens på samma tema antogs Pekingplattformen med liknande krav på omprioriteringar. Samma år uppmärksammades sambandet mellan nedrustning och utveckling vid FN:s toppmöte i Köpenhamn om social utveckling. På flera sätt ser vi samma mönster idag. Den kraftiga nedgång i militära utgifter som världen upplevde i och med kalla krigets slut har från och med slutet av 90-talet ersatts med en markant ökning. Under perioden ökade de globala militära utgifterna i genomsnitt med fyra och en halv procent per år. Under 2011 uppgick ökningen till den betydligt lägre siffran 0,3 procent. Men det beror knappast på nedrustningsambitioner i utvecklingssyfte - minskningen är på många håll en följd av finanskrisen och länders behov av att minska sina budgetunderskott. Och vad gäller svensk vapenexport kan vi konstatera att den 2011 slog rekord genom att Sverige sålde krigsmateriel för 13,9 miljarder kronor. Samtidigt har arabiska våren på ett smärtsamt tydligt sett visat hur krigsmateriel som exporteras till länder som Egypten och Bahrain används av regimer för att slå ned demokratiska krafter. Sambandet mellan nedrustning och utveckling eller upprustning och brist på utveckling blir inte tydligare än så. Arabiska våren har inneburit en omvälvning i klass med den Thorsson såg framför sig. Det ger oss alla anledningar vi behöver för att plocka upp Thorssons betänkande och diskutera vad som händer när en skenande krigsmaterielexport inte sätts in i ett samband av nedrustning och utveckling. Thorssons syn på Sverige som en drivkraft för demilitarisering, och hennes tydliga kopplingar mellan svensk vapenexport och nedrustningspolitik, borde ta mycket större utrymme i den politiska debatten. En omställningsprocess från militär till civil produktion kan omöjligt börja någon annanstans än i en förändrad säkerhetspolitisk analys. 15

16 Det var självklart för mig att bli medlem Intervju: Eva-Britt Svensson Elin Liss, kommunikationsansvarig, IKFF Eva-Britt Svensson är en trogen IKFF-medlem som anser att jobba med andra kvinnor för fred och frihet är det viktigaste som finns. Under satt Eva-Britt för Vänsterpartiet i Europaparlamentet där hon bland annat var ordförande i parlamentets jämställdhetsutskott. Nu har Eva-Britt utsetts till ambassadör för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Hur länge har du varit medlem i IKFF? Jag kommer inte ihåg hur länge jag varit medlem i IKFF. Det var självklart för mig att bli medlem, att arbeta tillsammans med andra kvinnor för det absolut viktigaste av allt - internationellt arbete för fred och frihet. Många av mina kvinnliga förebilder har visat hur viktigt kvinnors engagemang är i nedrustningsarbetet. Det jag tycker alldeles särskilt mycket om i IKFF:s arbete är helhetssynen. Mänskliga rättigheter, stoppa vapenhandel, dialog, internationellt arbete, arbetet för ökad kunskap, sprida opinion - och hur fantastiskt roligt det dessutom är att arbeta tillsammans med andra kloka och engagerade kvinnor. Hur ser du på behovet av den agenda som IKFF bedriver? I mitt arbete i Europaparlamentets jämställdhetsutskott arbetade vi framför allt under mitt ordförandeskap med kvinnors situation i krig- och konflikter. Hur våldtäkt och övergrepp mot kvinnor används som vapen i konflikter, kvinnors inflytande i säkerhetspolitiskt arbete, säkerhetsrådsresolution 1325 och kvinnors inflytande i handelsavtal. Jag påverkade andra genom mitt medlemskap i IKFF och vi blev en grupp i parlamentet som var engagerade i WILPF (IKFF internationellt på engelska). Bland annat hade vi gemensamma presskonferenser i parlamentet och vi anordnade seminarium. Några av oss medverkade med olika texter i boken Listen to Women For a Change. Jag har också haft stor glädje och nytta av kunskaper förmedlade via IKFF i mitt opinionsarbete mot EU:s militarisering. Grattis till ditt nya uppdrag som ambassadör för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund! Vad kommer du arbeta med? För mig har problematiken rörande det könsbaserade våldet varit prioriterat. Därför är jag alldeles särskilt glad och stolt över att jag nu som ambassadör för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund får fortsätta att arbeta emot det könsbaserade våldet. Det våld som drabbar oss på grund av vårt kön begränsar alla kvinnors liv och livsutrymme och kränker våra mänskliga rättigheter. FOTO: : VÄNSTERPARTIET EU-PARLAMENTET 16

17 Vad händer i kretsarna? Malmö/Lund kretsen på sitt konstituerande årsmöte. Välkomna! Växjö Den 12 maj anordnade Växjökretsen tillsammans med Folket i Bild ett seminarium med samtal om NATO och FN. Samtalet handlade om hur Sverige, delvis i tysthet, övergivit både alliansfriheten och värnplikten och nu har en yrkesarmé som är med i krig för NATO:s räkning. Växjökretsens Anna-Lisa Eneroth medverkade i panelsamtalet. Uppsala Studentgruppen i Uppsala är väldigt aktiv och syns på olika platser runt om i staden. I juni var de med på en manifestation med Kristna Fredsrörelsen om ett starkt ATT, där de även bidrog till IKFF:s FörATT-kampanj genom att fota folk som vill stå bakom kampanjen. Malmö/Lund Den 9:e maj hade Malmö/Lund-kretsen sitt första konstituerande årsmöte. En styrelse valdes och stadgar antogs. IKFF har nu 8 verksamma kretsar runt om i landet och vi gratulerar och välkomnar kretsen i Malmö/Lund! Kretsen består idag till större delen av studenter och den kommer att jobba för en bredare medlemsbas. Medlemmarna har haft några diskussionskvällar och planerar att framöver ta egna initiativ till kampanjer och utbildningar. Göteborg Göteborgskretsen fortsätter sin kampanj kring Skärgårdskriget och ska under året anordna seminarier samt sprida information kring ämnet tillsammans med andra organisationer. Under IKFF:s samrådsmöte fanns tillfälle för de olika kretsarna att samtala kring gemensamma intresseområden och olika sätt att samarbeta framöver. Du kan läsa mer om detta arbete i artikeln om samrådsmötet på s.18. Motala Den 16 april anordnade kretsen en internationell IKFFafton på biblioteket i Motala som var öppen för alla. IKFF:s tf. generalsekreterare Josefine Karlsson var inbjuden att hålla en föreläsning om små och lätta vapen och det vapenhandelsavtal (ATT) som ska framförhandlas i FN i juli Josefine berättade även om vad som händer i andra kretsar runt om i landet och internationellt. Det blev en mycket lyckad, trevlig och engagerande kväll. Motalakretsen kommer under året att arbeta kring ämnet könsstympning och de håller för närvarande på att läsa in sig på ämnet. Stockholm Stockholm har haft flera möten under våren med besök av olika talare, bland andra Barbro Hedvall. Barbro är journalist och författare till ett flertal böcker om makt och politik samt en bok om kvinnors kamp för rösträtt. Anna Ida Norén och Emily Norling, Stockholmkretsens nyaste medlemmar, höll en spännande presentation av sin C-uppsats om mäns våld mot kvinnor på Barbados. Umeå Anna-Britta Hägglöv, ordförande för Umeåkretsen, tog tillfället i akt och åkte hela vägen ner till Stockholm för att delta i IKFF:s samrådsmöte den 25 maj. Givande diskussioner ledde till förhoppningar och planer om att kansliet till hösten kommer att besöka kretsen för att anordna någon form av aktivitet tillsammans. Jönköping Gunnel Hall deltog från kretsen på samrådsmötet. Där diskuterades det hur kretsarna kan samarbeta kring frågan om militariseringen av Sverige vilket Jönköping vill delta i. 17

18 Samrådsmöte 25 maj Clara Levin, praktikant hos IKFF våren 2012 Den 25 maj var alla IKFF:s medlemmar inbjudna till samrådsmöte i Stockholm. Det blev en mycket lyckad och trevlig dag. 24 medlemmar från Umeå i norr till Malmö i söder trotsade det fina vädret och spenderade dagen i Studiefrämjandets lokaler. Dagen började med att Elin Liss, kommunikationsansvarig på kansliet, höll en workshop om hur hemsidan fungerar och hur en bäst använder sig av nya kommunikationssätt som Facebook och Twitter för att nå ut till våra medlemmar. Kommunikation är en viktig del av vårt arbete och IKFF vill att alla kretsar ska ha en bra dialog med sina medlemmar och att vi når ut till så många som möjligt. Efter workshopen öppnade IKFF:s ordförande Kirsti Kolthoff mötet, och hon berättade om idén med samrådsmöten. I IKFF:s stadgar står det att dessa möten är till för att diskutera IKFF:s internationella program. Men mötena är även en möjlighet att samla representanter från kretsarna för att förmedla kunskap; mötas gemensamt kring IKFF:s frågor; se vilket stöd som finns och behövs; samt få inspiration och stärka det fredspolitiska arbetet. Josefine Karlsson, tf generalsekreterare, tog sedan vid och gick igenom IKFF:s strategiska plan samt det internationella programmet. Josefine berättade även om året som gått och vad som händer i våra systersektioner runt om i världen. Tre kretsar berättade om arbetet som pågår i deras städer genom olika projekt. Motala har under året genomfört en lyckad kampanj om bojkott av israeliska varor. Kampanjen är en del av dem globala kampanjen BDS, Boycott, divestment and sanctions. Arbetet har föregåtts av att kretsen har läst in sig väl på konflikten mellan Israel och Palestina. De har även skrivit artiklar och insändare till Motala-Vadstena Tidning. Kretsen i Motala har även kontaktat butikerna i staden och bett dem att följa uppmaningen om att bojkotta varor från Israel. De har fått både positiv och negativ respons från invånarna i Motala och från butikerna. Sammantaget har Motalakretsen helt klart drivit ett lyckat och lärorikt projekt. Malmö/Lund-kretsen startades i maj och har nu antagit en styrelse och stadgar. Just nu jobbar kretsen för en bredare medlemsbas. Medlemmarna har under våren träffats och haft Fredssmedjor som går ut på att föra en öppen diskussion om intressanta och aktuella ämnen. På Women, Peace and Disarmament Day den 24 maj hade kretsen picknick i en park i Lund och diskuterade genus och militarisering. Kretsen i Göteborg arbetar bland annat mycket mot Skärgårdskriget, en del av militariseringen av Sverige. I Göteborgs skärgård har Länsstyrelsen i princip godkänt utökade tillstånd av skjutverksamheten från 20 till 115 dagar per år på flera öar i Göteborgs södra skärgård. Detta förstör både miljön och samlivet på öarna. Göteborgskretsen har försökt påverka politiker, skrivit en debattartikel i Göteborgs-Posten samt haft flera seminarier på temat. 18

19 Genom flygblad och informationsarbete arbetar kretsen mot beslutet och för att Göteborgs södra skärgård istället skulle kunna ställas till förfogande för lägerverksamhet med utbildning i konflikthantering, sjuk- och hälsovård samt internationell fredlig samexistens som alla får ta del av. Detta är en fråga som också tas upp av Kirsti Kolthoff i Ordföranden har ordet på s. 23. Vid slutet av dagen diskuterades medlemsrekrytering, engagemang och militariseringen av Sverige i mindre grupper. Dessa är frågor som har diskuterats en längre tid och som IKFF till hösten kommer att satsa mer på. Som en enad organisation uppmanar vi alla att fortsätta jobba vidare med dessa frågor i sina kretsar och delta i de projekt som kommer att drivas under hösten. I samtalet om militariseringen av Sverige diskuterades det dels om hur läget i Sverige ser ut just nu. Förslag till hur IKFF ska ta sig an problemet var att en fredsresa borde anordnas för att ta oss runt om i Sverige och besöka alla kretsstäder. Kontakta politiker och riksdagsledamöter för att uppmärksamma frågan och få stöd, var ett annat förslag. Möjligheten att skriva en gemensam artikel för nationell/ lokal media diskuterades också samt namninsamlingar och andra sätt för att sprida och skapa opinion. Vi borde alla samla information och kunskap om militariseringen av Sverige och världen för att skapa ökad tyngd i vår ståndpunkt. Detta arbete har också påbörjats efter mötet. För medlemsrekrytering och engagemang diskuterades bland annat att en gemensam medlemsavgift för alla kretsar är att föredra. Detta är troligtvis något som kommer att tas upp på kongressen Det kom upp flera förslag, bland annat om att vi borde ha IKFF-ambassadörer för att få hjälp att sprida vårt budskap. 19

20 Rapport Kvinnorättskonferens i Istanbul IKFF Sverige, Reaching Critical Will, Svenska läkare mot kärnvapen och ICAN på NPT PrepCom i Wien. Utanför FN-huset. IKFF Costa Rica, Pakistan, Nigeria, Colombia, DR Kongo och Peace- Women på AWID Forum i Istanbul. Den april deltog IKFF i AWID Forum i Istanbul. AWID står för The Association for Women s Rights in Development och deras internationella forum om kvinnors rättigheter anordnas vart 3:e eller 4:e år runt om i världen. AWID Forum är en viktig och spännande mötesplats där över 2000 kvinnor från hela världen möts och diskuterar utmaningar och strategier. IKFF/WILPF deltog med representanter från Sverige, Nigeria, DR Kongo, Colombia, Costa Rica, Pakistan samt våra internationella kontor i Genève och New York. Ett huvudtema på konferensen var militarism. På fredagen anordnade vi ett fullsatt seminarium From Beijing to 1325 military expenditure and its consequences for women s security, där våra systersektioner berättade om hur militarismen påverkar de samhällen de lever i och om vikten av nedrustning. NPT PrepCom 30 april - 5 maj var IKFF i Wien för NPT PrepCom om nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Vårt deltagande bestod bland annat i att stödja Reaching Critical Wills arbete på plats genom att rapportera från så kallade side events som arrangerades vid sidan av staternas förhandlingar. Därutöver fick vi möjlighet att träffa den svenska delegationen till NPT för att diskutera Sveriges ståndpunkt och föra fram IKFF:s perspektiv i fråga om nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Av stort värde var även att vi fick träffa representanter från andra nationella och internationella NGO:s för kunskapsutbyte och diskussioner om hur vi tillsammans kan arbeta för en kärnvapenkonvention. Utöver mötena under konferensen deltog IKFF även vid ett möte med ICAN (International Campain to Abolish Nuclear Weapons) den april. Women Peace & Disarmament Day Den 24 maj uppmärksammande IKFF Women Peace and Disarmament Day på olika håll i landet. I Stockholm visades filmen Peace Unveiled som är en del av serien Women, War and Peace. Serien är tillägnade kvinnorörelser runt om i världen, och filmerna handlar om kvinnorättsaktivisters kamp i olika länder. Peace Unveiled handlar om tre kvinnor i Afghanistan som aktivt arbetar för kvinnors och flickors mänskliga och politiska rättigheter. I filmen får vi följa kampen för att kvinnorna i Afghanistan ska få delta när det kommer till att bestämma om landets framtid. Efter filmen höll vi ett samtal med Johanna Fogelström, Sverigechef för Svenska Afghanistankommittén, och Josefine Karlsson från IKFF. 20

SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR

SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR FRED OCH FRIHET INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET NUMMER 2 & 3, 2012 SVENSK VAPENEXPORT BANKER INVESTERAR I KÄRNVAPEN I INGA THORSSONS FOTSPÅR Stopp för svensk vapenexport höjer rösten

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Yttrande ang. Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)

Yttrande ang. Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Stockholm 2014-02-05 Till: Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Från: Svenska sektionen av Amnesty International; Diakonia; svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet; Kristna

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut:

Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Formalia Ordförande Beslut Sekreterare Beslut Beslut: Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Birgitta Lorentzi, Kirsti Kolthoff, Carolyn Hannan, Christina Hyllner, Emma Bjertén, Linn Ehde Adjungerade: Emma Rosengren

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008

Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 Protokoll från samrådsmötet den 6 september 2008 1. Ordförande Ansa Eneroth hälsade alla välkomna Hon riktade särskild uppmärksamhet mot att deltagare från den nybildade Latinamerikagruppen samlats under

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Uppdaterad och omtryckt oktober 2013. Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport

Uppdaterad och omtryckt oktober 2013. Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport Uppdaterad och omtryckt oktober 2013 Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport Sverige är idag världens åttonde största vapenexportör. Att ha en betydande roll på den internationella vapenmarknaden

Läs mer

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan!

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! - Handlingsförslag för kretsar av kretsar från IKFF:s samrådsmöte 2006 Hej IKFF medlemmar! På Samrådsmötet i Stockholm den 28 oktober 2006

Läs mer

1 Vapenvalets riksdagsledamotenkät Frågor

1 Vapenvalets riksdagsledamotenkät Frågor 1 Vapenvalets riksdagsledamotenkät Frågor Här följer åtta frågor om Sveriges export av krigsmateriel (vapenexport). Utveckla gärna dina svar i kommentarsfältet som du hittar i slutet. På nästa sida får

Läs mer

Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel SOU 2005:9

Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel SOU 2005:9 Stockholm, den 3 juni 2005 Gemensamt remissvar Amnesty International, svenska sektionen Diakonia Kristna Fredsrörelsen Svenska FN-förbundet Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Svenska Röda Korset Reformerat

Läs mer

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INTERNATIONELLA internationella kvinnoförbundet KVINNOFÖRBUNDET FÖR för FRED fred OCH och frihet

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Ds 2013:74

Svenska Röda Korsets yttrande över Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Ds 2013:74 Stockholm 2014-02-03 Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Svenska Röda Korsets yttrande över Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Ds 2013:74 Sammanfattning Svenska Röda

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Protokoll från AU den 17 april 2007

Protokoll från AU den 17 april 2007 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU den 17 april 2007 Närvarande Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Kerstin Grebäck Birgitta

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Effektrapport. Vad vill er organisation uppnå? Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Effektrapport Namn Organisationsnummer Juridisk form Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Vår vision är en fredligare värld. Det är vad Svenska

Läs mer

Vår EU-valkampanj våren 2009

Vår EU-valkampanj våren 2009 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse 2007-2009 I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: 08 545 55 330 Broderskapsrörelsen

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Protokoll 12/6 AU 2006

Protokoll 12/6 AU 2006 Protokoll Internationella Kvinnoförbundet E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll 12/6 AU 2006 Närvarande: Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Petra Tötterman Andorff Maria Pilar Reyes 1 Formalia

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Aktionstips. för en värld utan vapen FREDS KRISTNA R Ö R E L S E N

Aktionstips. för en värld utan vapen FREDS KRISTNA R Ö R E L S E N Aktionstips för en värld utan vapen KRISTNA FREDS R Ö R E L S E N Detta har finansierats med stöd från Svenska missionsrådet, Sida och Folke Bernadotteakademien. SMR, Sida och FBA delar inte nödvändigtvis

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stockholms Fredsförening Organisationsnummer: 802001-0586

Verksamhetsberättelse 2012 Stockholms Fredsförening Organisationsnummer: 802001-0586 Verksamhetsberättelse 2012 Stockholms Fredsförening Organisationsnummer: 802001-0586 Möten Styrelsemöten Föreningen har haft 5 styrelsemöten under året. Öppna medlemsmöten Föreningen har haft fasta mötesdagar

Läs mer

Vad är det du exporterar? och till vem?

Vad är det du exporterar? och till vem? Vad är det du exporterar? och till vem? produktion: Säkerhetspolisen grafisk formgivning och illustrationer: Typisk Form designbyrå tryck: Edita Bobergs, juni 2015 Vad är det du exporterar? och till vem?

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte 2007-09-30

Förbundsstyrelsemöte 2007-09-30 Protokoll 2007-09-30 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Förbundsstyrelsemöte 2007-09-30 Närvarande: Pilar Reyes, Kirsti Kolthoff, Boel

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Skärpt exportkontroll av krigsmateriel DEL 2, bilagor Slutbetänkande av Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX Stockholm 2015 SOU 2015:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

fred och frihet Teknik - möjlighet eller hot? VI STOPPADE SAUDIAVTALET IKFF HYLLAS I VISA FÖRETAG MOT ROBOTVAPEN Nummer 1, 2015 Nummer 1, 2014

fred och frihet Teknik - möjlighet eller hot? VI STOPPADE SAUDIAVTALET IKFF HYLLAS I VISA FÖRETAG MOT ROBOTVAPEN Nummer 1, 2015 Nummer 1, 2014 fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 1, 2015 Nummer 1, 2014 VI STOPPADE SAUDIAVTALET IKFF HYLLAS I VISA FÖRETAG MOT ROBOTVAPEN Teknik - möjlighet eller hot? Internationella

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

Lärarhandledning Vapenvalet

Lärarhandledning Vapenvalet Lärarhandledning Vapenvalet OM MATERIALET Den här lärarhandledningen är framtagen av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Syftet med materialet är att ge lärare verktyg att använda sidan www.vapenvalet.se

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 4, 2014 Nummer 1, 2014 ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI En global rörelse för

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

Presentation av de fem kandidater som valberedningen föreslår kongressen 2014 att välja in som nya i CS:

Presentation av de fem kandidater som valberedningen föreslår kongressen 2014 att välja in som nya i CS: Presentation av de fem kandidater som valberedningen föreslår kongressen 2014 att välja in som nya i CS: Rolf Lindahl Jag heter Rolf Lindahl, är 44 år och bor i Strängnäs. Jag kom i kontakt med Svenska

Läs mer

Internationelltoch säkerhetspolitiskt program

Internationelltoch säkerhetspolitiskt program Internationelltoch säkerhetspolitiskt program 2015 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 17 19 april 2015, Linköping. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Det väpnade våldets vardag - därför behövs ett internationellt vapenhandelsavtal

Det väpnade våldets vardag - därför behövs ett internationellt vapenhandelsavtal Det väpnade våldets vardag - därför behövs ett internationellt vapenhandelsavtal ARMS TREATY NOW armstreatynow.org Kyrkornas världsråd ARMS TREATY NOW INLEDNING Varje år dödas tusentals människor på grund

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Försvarsexportmyndighetens ansökan om överföring av domännamnet www.forsvarsexportmyndigheten.se

Försvarsexportmyndighetens ansökan om överföring av domännamnet www.forsvarsexportmyndigheten.se Stockholm, den 26 april 20 Bilaga Till.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Angående Försvarsexportmyndighetens ansökan om överföring av domännamnet www.forsvarsexportmyndigheten.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Göteborgskretsen Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en ideell, internationell fredsorganisation

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring.

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring. Att kunna fatta beslut om sitt eget liv och våga ta plats är en förutsättning för att kunna påverka samhället. I Pushing the Limits berättar unga och engagerade aktivister från Georgien, Israel och Palestina

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning 2014 och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Grundande medlemmar: Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sweden- Bangladesh

Läs mer

Vapen reste till Almedalen

Vapen reste till Almedalen FREDSTIDNINGEN NR 4 2014 MEDLEMSPUBLIKATION FÖR SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN Vapen reste till Almedalen sida 2 Svenska Freds deltog med FOTO:DANUEL HOLKING Vapnen väckte uppmärksamhet i Visby.

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Verksamhetsberättelse 2009. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Verksamhetsberättelse 2009 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Reflektioner från ordföranden När detta skrivs sitter jag på landet i vårsolens glans i maj månad 2010 och tänker tillbaka

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Praktikrapport 1. Allmän information Utrikesdepartementet (UD), Enheten för Asien- och Oceanien Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Postadress: Utrikesdepartementet,

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Fred och Frihet. Utmana militarismen - feministisk säkerhetspolitik. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Nummer 4, december 2009 1

Fred och Frihet. Utmana militarismen - feministisk säkerhetspolitik. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Nummer 4, december 2009 1 Fred och Frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Utmana militarismen - feministisk säkerhetspolitik Nummer 4, december 2009 1 F&F 4 2009.indd 1 2009-12-01 09:35:41 Fred och Frihet är

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader kvar till valen till EU-parlamentet. När motionen diskuteras

Läs mer

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa

Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Europa Länsstyrelsen, Malmö, 12 mars Mikaela Hagan, mikaela.hagan@rb.se, www.connectproject.eu The contents of this presentation can in no way be taken

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande.

Journalistförbundet avvisar utredningens förslag i sin helhet. Vi motiverar vårt ställningstagande i det följande. Datum: 2011-04-19 Vår ref: Pär Trehörning Dnr: 12/2011 810 Justitiedepartementet 114 94 Stockholm Att Monika Bergström Remissyttrande Olovlig fotografering (Ds 2011:1) Journalistförbundet avvisar utredningens

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS

PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet PROTOKOLL FRÅN IKFF:S FJÄRDE KONGRESS Datum: 30-31 maj 2009 Plats: Årsta Folkets Hus, 1. Kongressens öppnande Kongressen öppnades med ett hoppfullt tillbaka-

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING FRÅN UTANFÖRSKAP TILL ENTREPRENÖR PÅ 80 MINUTER

LÄRARHANDLEDNING FRÅN UTANFÖRSKAP TILL ENTREPRENÖR PÅ 80 MINUTER LÄRARHANDLEDNING FRÅN UTANFÖRSKAP TILL ENTREPRENÖR PÅ 80 MINUTER Om materialet Den här lärarhandledningen är framtagen av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Syftet med materialet är att inspirera

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad Anna Jacobson Kommittén för rättighetsfrågor (politiker) Avdelning rättighet (tjänstepersoner) Arbetar med: Verksamhetsutveckling, bl a pilotprojekt

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Protokoll AU den 4 september 2007

Protokoll AU den 4 september 2007 AU protokoll 4 september 2007 2007-09-10 Internationella Kvinnoförbundet Alexandra Sundberg E-post: alexandra.sundberg@ikff.se Protokoll AU den 4 september 2007 Närvarande: AU Anna Lisa Eneroth Maria Pilar

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

NYHETSBREV V.17. - Almanacka; Vad händer snart? - Media; Tips på artiklar! - Artikel skriven av Ingela Mårtensson Sverige och Nato. Trevlig Läsning!

NYHETSBREV V.17. - Almanacka; Vad händer snart? - Media; Tips på artiklar! - Artikel skriven av Ingela Mårtensson Sverige och Nato. Trevlig Läsning! Här kommer veckans nyhetsbrev från IKFF Göteborgskretsen. Från och med förra medlemsbrevet kommer vi att publicera dessa varannan vecka. Tips till alla medlemmar är att följa Göteborgskretsen på facebook

Läs mer