ENKÄT KRING LEVNADSFÖRHÅLLANDEN I ARKTIS: INUITER, SAMER OCH URSPRUNGSBEFOLKNINGAR PÅ TJUTKERHALVÖN. Frågeformulär för samer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENKÄT KRING LEVNADSFÖRHÅLLANDEN I ARKTIS: INUITER, SAMER OCH URSPRUNGSBEFOLKNINGAR PÅ TJUTKERHALVÖN. Frågeformulär för samer"

Transkript

1 Intervjuarens ID: Intervjuarens intervjunummer: Kontrollnummer: Projektnummer: ENKÄT KRING LEVNADSFÖRHÅLLANDEN I ARKTIS: INUITER, SAMER OCH URSPRUNGSBEFOLKNINGAR PÅ TJUTKERHALVÖN Frågeformulär för samer

2 DEL A: Din familj STARTTID: A1. Jag skulle vilja börja med att fråga dig om det är några särskilda namn du är känd under, har du något namn när 1.JA a. du utför traditionella sysslor? b. Ett namn som används av speciella vänner och släktingar? c. Ett namn som du betraktar som samiskt? OM "NEJ" PÅ ALLT OVAN: GÅ TILL A6 A2. Är du uppkallad efter någon annan? A3. Vad betyder detta/dessa namn för dig? (Ursäkta att jag skriver men det du säger är viktigt att notera) A4. Påverkar detta/dessa namn din syn på dig själv? GÅ TILL A6 A5. Hur? A6-A11. I nästa frågeserie skulle jag vilja höra om de personer som för nävarande bor i detta hushåll. (GE IP HUSHÅLLSDIAGRAMMET) Här får du ett så kallat hushållsdiagram för att lättare kunna besvara frågorna i det här avsnittet. Börja med dig själv och gå sedan från den äldsta till den yngsta. Som du ser vill jag veta vad han/hon har för relation till dig, ålder, kön och det du anser vara hans/hennes etniska bakgrund. (FYLL FÖRST I HUSHÅLLS-DIAGRAMMET. ÖVERFÖR SVAREN TILL FRÅGEFORMULÄRET EFTER INTERVJUN) Saami Final Questionnaire PAGE 1 4/28/04

3 PERSON NR A6. RELATION TILL IP A7. ÅLDER A8. KÖN A9-A11. ETNISK BAKGRUND 1 IP 1. MAN 2. KVINNA A9a. A10a. A11a. 1. MAN A9b IRREL 0. IRREL 0. IRREL 0. IRREL 0. IRREL 0. IRREL 0. IRREL 0. IRREL IRREL IRREL IRREL IRREL IRREL IRREL IRREL IRREL 2. KVINNA 0. IRREL 1. MAN 2. KVINNA 0. IRREL 1. MAN 2. KVINNA 0. IRREL 1. MAN 2. KVINNA 0. IRREL 1. MAN 2. KVINNA 0. IRREL 1. MAN 2. KVINNA 0. IRREL 1. MAN 2. KVINNA 0. IRREL 1. MAN 2. KVINNA 0. IRREL A10b. A11b. A9c. A10c. A11c. A9d. A10d. A11d. A9e. A10e. A11e. A9f. A10f. A11f. A9g. A10g. A11g. A9h. A10h. A11h. A9i. A10i. A11i. Saami Final Questionnaire PAGE 2 4/28/04

4 A12. Nästa frågeserie handlar om de personer som ingår i ditt hushåll. För det första, hur skulle du beskriva att ansvaret för hushållet är fördelat? A13-A32. Här följer andra delen av hushållsdiagrammet. (MATCHA DET ANDRA DIAGRAMMET MED FÖRNAMNEN PÅ DET FÖRSTA DIAGRAMMET) Jag skulle vilja att du tittar på varje kolumn och talar om vem i hushållet som i normala fall haft ansvaret för respektive syssla de senaste 12 månaderna. Mer än en person kan naturligtvis dela på ansvaret för en syssla. Alla hushåll utför inte alla dessa sysslor. Vi vill bara veta hur människorna i ditt hushåll hjälps åt i det dagliga livet. När vi går igenom hushållsdiagrammet vill jag också gärna veta om personer i andra hushåll normalt hjälpt ert hushåll med respektive syssla under de senaste tolv månaderna. (FORTSÄTT ATT FYLLA I DIAGRAMMET SYSSLA FÖR SYSSLA. ÖVERFÖR SVAREN TILL FRÅGEFORMULÄRET EFTER INTERVJUN.) Saami Final Questionnaire PAGE 3 4/28/04

5 VEM I ERT HUSHÅLL UTFÖRDE NORMALT VAR OCH EN AV FÖLJANDE SYSSLOR DE SENASTE 12 MÅNADERNA? PERSON NR 13. FÖRBEREDDE OCH PACKADE INFÖR JAKT, FISKE ELLER ANDRA UTFÄRDER 14. TILLVERKADE OCH REPARERADE UTRUSTNING ELLER SAKER I HUSHÅLLET 15. SKÖTTE HUSHÅLLET I LÄGRET 16. BÄRPLOCK, JAKT ELLER FISKE FÖR HUSBEHOV 17. VAKTADE RENAR 18. STYCKADE KÖTT ELLER TOG HAND OM BÄR ELLER FISK 19. SÅLDE FISK ELLER KÖTT ELLER BÄR SNIDERIER, SKINNBEREDNING, TILLVERKNING AV KLÄDER, PÄLSVERK, KONSTHANTVERK, PRYDNADSSAKER I BEN ELLER LIKNANDE 20. FÖR AVSALU 21. FÖR EGET BRUK ANDRA HUS- HÅLL Saami Final Questionnaire PAGE 4 4/28/04

6 VEM I DITT HUSHÅLL SKÖTTE NORMALT VAR OCH EN AV FÖLJANDE SYSSLOR DE SENASTE 12 MÅNADERNA? PERSON NR 22. HELTIDS- ARBETE 23. DELTIDS- ARBETE 24. LAGADE MAT 25. STÄDADE 26. SKÖTTE HUSHÅLLETS EKONOMI 27. SYDDE 28. SKÖTTE TVÄTTEN 29. SÅG TILL BARNEN OM DET FINNS BARN 30. SKÖTTE BARNENS HYGIEN 31. LÄRDE BARNEN SAMISKA HISTORIER & FÄRDIGHETER OM DET FINNS NÅGON SOM BEHÖVER HJÄLP MED DET DAGLIGA 32. HJÄLPTE TILL MED DE DAGLIGA SYSSLORNA 1 8. VET EJ 9. IS 2 8. VET EJ 3 8. VET EJ 4 8. VET EJ 5 8. VET EJ ANDRA HUS- HÅLL Saami Final Questionnaire 8. VET PAGE EJ 8. 5 VET EJ 8. VET 8. VET 4/28 EJ / 04 EJ

7 A33. (OM IP HAR BARN I HUSHÅLLET) Har något av barnen blivit uppkallad efter någon? 0. IRREL A34. Skulle du tro att din mor anser sig vara same, svensk (eller ha annan etnisk bakgrund), eller både ock? (KONTROLLERA NÄRMARE: Vilken kulturell bakgrund?) 9 A35. Skulle du tro att din far anse sig vara same, svensk (eller ha annan etnisk bakgrund), eller både ock? (KONTROLLERA NÄRMARE: Vilken kulturell bakgrund?) 9 A37. Familj kan betyda olika saker för olika människor. För en del betyder familj människor man har blodsband till eller är gift med. För andra innebär det mer än så. När vi säger familj, använd din egen definition av ordet. (GE IP KORT 1) Använd siffrorna på kortet och ange hur starka banden är till familjemedlemmar som inte lever tillsammans med dig MYCKET VARKEN SVAGA MYCKET SVAGA SVAGA ELLER STARKA STARKA STARKA VET EJ IS Saami Final Questionnaire PAGE 6 4/28/04

8 A38. (GE IP KORT 2) Hur ofta under den senaste månaden har du varit i kontakt med medlemmar av din familj som inte lever tillsammans med dig. Säg vilken siffra på kortet som passar bäst ALDRIG HÖGST EN GÅNG 2-3 GGR VAR DAG ELLER I VECKAN I VECKAN NÄSTAN VET EJ IS a. Per telefon eller e- post? b. Genom att hälsa på? c. Genom att få besök? A39. (GE IP KORT 3) Följande frågor handlar om traditionell mat, till exempel renkött och fisk. Tänk på allt kött och fisk ditt hushåll har ätit de senaste 12 månaderna. Hur stor del av köttet och fisken var traditionell mat: 1. INGET 2. MINDRE ÄN HÄLFTEN 3. CIRKA HÄLFTEN 4. MER ÄN HÄLFTEN GÅ TILL S. 9, DEL "B" A40. (GE IP KORT 3) Om du tänker på allt i form av kött och fisk hushållet har ätiti de senaste 12 månaderna, hur stor del skaffade då medlemmar av hushållet själva: 1. INGET 2. MINDRE ÄN HÄLFTEN 3. CIRKA HÄLFTEN 4. MER ÄN HÄLFTEN 0. IRREL A41. Nästa fråga gäller fortfarande den traditionella mat som ditt hushåll har ätit de senaste 12 månaderna. Har hushållet fått traditionell mat av andra? 1 JA 2 NEJ 9 IS 0 IRREL GÅ TILL A43 Saami Final Questionnaire PAGE 7 4/28/04

9 A42. (OM IP:S HUSHÅLL FICK TRADITIONELL MAT AV ANDRA) JA NEJ IS IRREL a. Har ditt hushåll fått traditionell mat i utbyte mot tjänster av andra hushåll? b. Har ditt hushåll fått traditionell mat från andra genom att byta en sorts traditionell mat mot en annan? c. Har ditt hushåll fått traditionell mat som gåva av andra? A43. Delar ditt hushåll med sig av traditionell mat till andra hushåll på någon annan ort? 1 JA 2 NEJ 8 VET EJ 9 IS 0 IRREL A44. (GE IP KORT 3) Hur stor del av den traditionella maten som ditt hushåll norätit åt de senaste 12 månaderna var inhandlad? 1 INGET 2 MINDRE ÄN HÄLFTEN 3 CIRKA HÄLFTEN 4 MER ÄN HÄLFTEN 8 VET EJ 9 IS 0 IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 8 4/28/04

10 Del B: Din Bakgrund B1. Nu skulle jag vilja ställa några frågor om din bakgrund. Var bodde din mor när du föddes? 1. I DEN HÄR KOMMUNEN 2. I EN ANNAN KOMMUN 00 STAD, ORT ELLER KOMMUN 00 LAND 9 9 B2. Var föddes din far? (Är det den plats där din farmor bodde vid den tiden? OM NEJ, TA REDA PÅ VAR FARMODERN BODDE NÄR FADERN FÖDDES) 1.I DEN HÄR KOMMUNEN 2. I EN ANNAN KOMMUN STAD, ORT ELLER KOMMUN LAND 9 9 B3. Var föddes din mor? (Är det den plats där din mormor bodde vid den tiden? OM NEJ, TA REDA PÅ VAR MORMODERN BODDE NÄR MODERN FÖDDES) 1. I DEN HÄR KOMMUNEN 2. I EN ANNAN KOMMUN 00 STAD, ORT ELLER KOMMUN 00 LAND 9 9 Saami Final Questionnaire PAGE 9 4/28/04

11 B4. Var tillbringade du större delen av ditt liv fram till 16 års ålder? 1. I DEN HÄR KOMMUNEN 2. I EN ANNAN KOMMUN GÅ TILL B7 00 STAD, ORT ELLER KOMMUN 00 LAND 9 9 B5. Har du bott någon annanstans än i (DEN HÄR KOMMUNEN) under ett år eller mer? GÅ TILL B8 0. IRREL B6. Varför bodde du på annat håll? 98.VET EJ 99.IS 00 IRREL B7. Varför flyttade du till (DEN HÄR KOMMUNEN)? (OM PERSON HAR FLYTTAT TILL DENNA KOMMUNEN FLER ÄN EN GÅNG, FRÅGA VAD SOM GJORDE ATT PERSONEN FLYTTADE HIT SISTA GÅNGEN) 98.VET EJ 99.IS 00 IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 10 4/28/04

12 B8. Följande två frågor handlar om att vara borta från (DEN HÄR KOMMUNEN). Har du under de senaste 12 månaderna varit borta helt och hållet från (DEN HÄR KOMMUNEN) i en månad eller mer? GÅ TILL B10. B9. (GE IP KORT 4) Kan du med hjälp av det här kortet bara säga bokstäverna på det som bäst beskriver orsakerna till att du var borta. 1.JA 0. IRREL a. ARBETE b. STUDIER c. SJUKDOM d. FÖR ATT FARA TILL ETT LÄGER ELLER EN KÅTA e. SEMESTER f. FAMILJ g. VAKTA RENAR, JAGA, FISKA, SÄTTA SNAROR ELLER PLOCKA BÄR h. ANNAN ORSAK (SPECIFICERA) B10. Har du under de senaste fem åren funderat på att flytta från (DEN HÄR KOMMUNEN)? GÅ TILL B12 B11. Varför har du funderat på att flytta från (DEN HÄR KOMMUNEN)? IRREL B12. Av vilka skäl vill du stanna kvar i (DEN HÄR KOMMUNEN)? IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 11 4/28/04

13 B13. Nu vill jag gärna tala med dig om språk. Vilka/vilket språk lärde du dig först i ditt barndomshem? 9.IS a. SAMISKA b. SVENSKA c. NORSKA d. FINSKA e. ANNAT B14. Vilka språk talade de vuxna mest med varandra i ditt hem fram tills du var 16 år? 9.IS a. SAMISKA b. SVENSKA c. NORSKA d. FINSKA e. ANNAT B15. Och vilka språk använde de vuxna mest i ditt hem när de talade med dig? 9.IS a. SAMISKA b. SVENSKA c. NORSKA d. FINSKA e. ANNAT B16. Kan du med hjälp av det här kortet tala om hur du uppskattar din förmåga att förstå, tala och skriva samiska? (GE IP KORT 5) Säg bara den siffra som bäst beskriver din förmåga att: a. Förstå? b. Tala? c. Läsa? d. Skriva? 1. MYCKET BRA 2. GANSKA BRA 3. MED MÖDA 4. NÅGRA FÅ ORD 5. INTE ALLS 9. IS Saami Final Questionnaire PAGE 12 4/28/04

14 (OM PERSONEN FÖRSTÅR/TALAR SAMISKA, MER ELLER MINDRE) B17. Hur upplever möjligheten att använda din egen samiska dialekt. (GE IP KORT 6) Säg vilken siffra på kortet som passar in på hur nöjd du är med dina möjligheter att använda din egen samiska dialekt i umgänget. 1. MYCKET NÖJD 2. GANSKA NÖJD 3. VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 4. GANSKA MISSNÖJD 5. MYCKET MISSNÖJD B18. (GE IP KORT 5) Hur skulle du uppskatta din förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska? a. Förstå? b. Tala? c. Läsa? d. skriva? 1. MYCKET BRA 2. GANSKA BRA 3. MED MÖDA 4. NÅGRA FÅ ORD 5. INTE ALLS 9. IS B19. (GE IP KORT 7) Kan du med hjälp av den siffra på kortet som bäst passar in tala om hur stor del av tiden du för närvarande använder samiska: a. I hemmet? b. På arbetet? c. I skolan? d. På andra ställen? 1. HELA TIDEN 2. STÖRRE DELEN AV TIDEN 3. EN DEL AV TIDEN 4. MYCKET SÄLLAN 5. INTE ALLS 9. IS B20. Nu tänker jag fråga om en del av de färdigheter du har lärt dig. Vi har talat lite om din traditionella bakgrund, och jag börjar med de olika traditionella färdigheter som du har lärt dig. (GE IP KORT 8) Läs vad som står på det här kortet, Vilka om några av dessa färdigheter fick du lära dig när du växte upp? Säg bara bokstäverna på kortet. A. VAKTA RENAR? B. JAGA OCH FISKA? C. FÅNGA RENAR MED LASSO? D. KÖRA SNÖSKOTER? Saami Final Questionnaire PAGE 13 4/28/04

15 E. VETA NÄR BÄREN ÄR MOGNA OCH VAR MAN KAN HITTA DEM? F. ORDNA ELLER REPARERA UTRUSTNINGEN? G. KÖRA MED REN? H. TYDA VÄDRET? I. ÖVERLEVA I NATUREN? J. NAMNGE OLIKA TYPER AV SNÖ PÅ SAMISKA? K. FLÅ OCH STYCKA EN REN? L. TORKA KÖTT OCH FISK? M. BEREDA HUDAR OCH SY I SKINN? N. LAGA SAMISK MAT? O. KÄNNA TILL NAMNEN PÅ TIDIGARE GENERATIONER SAMISKA SLÄKTINGAR? P. SY KOLT ELLER GÖRA TILLBEHÖR? q. LÄRA DIG SAGOR OCH BERÄTTELSER SOM FÖRTS VIDARE AV DINA FÖRÄLDRAR OCH FAR/MORFÖRÄLDRAR? R. SAMESLÖJD? S. KÄNNA IGEN OLIKA RENMÄRKEN? T. KÄNNA TILL DE SAMISKA NAMNEN PÅ OLIKA PLATSER I FJÄLLEN? U. RENSKILJNING? (OM IP HAR BARN) B21. Får barnen/barnet lära sig någon av de traditionella färdigheter som vi just har nämnt? 0. IRREL, IP HAR INGA BARN Saami Final Questionnaire PAGE 14 4/28/04

16 (ALLA) B22. På vilket av följande ställen, om alls, tycker du att barn bör få lära sig traditionella färdigheter? a. I hemmet? b. I skolan? c. Vid samhälliga evenemang? d. Vid kyrkliga evenemang? e. Ungdomsläger? f. Någon annanstans (var)? B23. Har du sedan barndomen lärt dig eller övat upp de traditionella färdigheter vi nyss nämnt? GÅ TILL B25 B24. Har du lärt dig eller övat upp dessa traditionella färdigheter: a. På egen hand? b. Med hjälp av någon på orten? c. På en kurs? d. På annat sätt? (Hur?) B25. Använder du några av dessa färdigheter idag? 9 0. IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 15 4/28/04

17 B26. Nu tänker jag ställa några frågor om skolgången. Vet du vilken utbildning din far har? 01. EJ GRUNDSKOLA 02. GRUNDSKOLA 03. GYMNASIUM ELLER KOMVUX 04. YRKESSKOLA 05. FOLKHÖGSKOLA 06. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL. KAND., FIL MAG. 07. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL LIC. 08. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL DR, MED DR 97. ANNAN: (KONTROLLERA NÄRMARE: OM DET INTE ÄR UPPENBART KAN DU FRÅGA OM FADERN HAR GÅTT UT GYMNASIET). 9 9 B27. Vet du vilken utbildning din mor har? 01. EJ GRUNDSKOLA 02. GRUNDSKOLA 03. GYMNASIUM ELLER KOMVUX 04. YRKESSKOLA 05. FOLKHÖGSKOLA 06. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL. KAND., FIL MAG. 07. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL LIC. 08. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL DR, MED. DR 97. ANNAN: (KONTROLLERA NÄRMARE: OM DET INTE ÄR UPPENBART KAN DU FRÅGA OM MODERN HAR GÅTT UT GYMNASIET). 9 9 B28. Gick du i förskolan? Saami Final Questionnaire PAGE 16 4/28/04

18 B29. Vilken utbildning har du? 01. EJ GRUNDSKOLA 02. GRUNDSKOLA 03. GYMNASIUM ELLER KOMVUX 04. YRKESSKOLA 05. FOLKHÖGSKOLA 06. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL. KAND., FIL MAG. 07. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL LIC. 08. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL DR, MED. DR GÅ TILL s. 23, B ANNAN: (KONTROLLERA NÄRMARE: OM DET INTE ÄR UPPENBART KAN DU FRÅGA OM IP HAR GÅTT UT GYMNASIET) 9. 9 B30. Gick du i grundskolan någon annanstans än på din hemort? (KONTROLLERA NÄRMARE Hela eller delar av grundskolan?), HELA GRUNDSKOLAN 2. JA, EN DEL AV GRUNDSKOLAN 3. NEJ 0. IRREL, HAR EJ GÅTT I GRUNDSKOLA B31. En del människor tycker att grundskolan var stressande. För andra har den inte varit det. Vad tyckte du om grundskolan: var den stressande eller inte? 1. STRESSANDE 2. INTE STRESSANDE GÅ TILL B33 0. IRREL, HAR INTE GÅTT I GRUNDSKOLA B32. Kan du säga varför du tyckte att grundskolan var stressande? IRREL, HAR INTE GÅTT I GRUNDSKOLA B33. Var några av dina lärare eller resurslärare i grundskolan eller på gymnasiet samer? 0. IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 17 4/28/04

19 B34. Fick du undervisning i samiska språket på grundskolan eller gymnasiet? 0. IRREL B35. Undervisade dina lärare eller resurslärare i grundskolan eller gymnasiet, på samiska, i något annat ämne? 0. IRREL B36. Fick du lära dig något om samisk kultur och historia i grundskolan eller på gymnasiet? GÅ TILL B38 0. IRREL B37. Tyckte du att det du fått lära dig om samer i regel var korrekt, ibland korrekt, sällan korrekt eller aldrig korrekt? 1. I REGEL KORREKT 2. IBLAND KORREKT 3. SÄLLAN KORREKT 4. ALDRIG KORREKT INTERVJUARENS KONTROLLSTATION 1: SE SVAREN PÅ B29 OM IP INTE HAR GÅTT UT GYMNASIET FORTSÄTT MED B38 OM IP HAR GÅTT UT GYMNASIET GÅ TILL B39 Saami Final Questionnaire PAGE 18 4/28/04

20 B38. Har du gått på gymnasiet efter grundskolan? (KONTROLLERA NÄRMARE: Går du på gymnasiet nu?), MEN JAG GÅR INTE I SKOLAN NU FORTSÄTT 2. JA, OCH JAG GÅR PÅ GYMNASIET NU 3. NEJ 0. IRREL GÅ TILL S. 22, B56 GÅ TILL B48 B39. Gick du på gymnasiet någon annanstans än på din hemort? (KONTROLLERA NÄRMARE Hela eller delar av gymnasiet?), HELA GYMNASIET 2. JA, DELAR AV GYMNASIET 3. NEJ 0. IRREL B40. En del tycker att gymnasiet var stressande. För andra var det inte det. Vad har du för erfarenhet av gymnasiet: stressande eller inte? 1. STRESSANDE 2. INTE STRESSANDE GÅ TILL INTERVJUARENS KONTROLLSTN 2, nedan. 0. IRREL, HAR INTE GÅTT GYMNASIET B41. Kan du säga mig varför du tyckte att gymnasiet var så stressande? IRREL, HAR INTE GÅTT GYMNASIET INTERVJUARENS KONTROLLSTATION 2: S SVAREN PÅ B29 IP HAR INTE GÅTT UT GYMNASIET FORTSÄTT MED B42, GÅ SEDAN TILL B45. IP HAR GÅTT UT GYMNASIET GÅ TILL B43 Saami Final Questionnaire PAGE 19 4/28/04

21 B42. Varför bestämde du dig för att avbryta dina gymnasiestudier? IRREL, HAR INTE GÅTT GYMNASIET GÅ TILL B45 B43. Har du läst vid universitet, teknisk högskola eller har du någon annan typ av akademisk utbildning? GÅ TILL B45 0. IRREL INTERVJUARENS KONTROLLSTATION 3: SE SVAREN PÅ B29 IP HAR INGEN HÖGRE UTBILDNING FORTSÄTT MED B44 IP HAR EN HÖGRE UTBILDNING GÅ TILL B45 B44. Varför har du inte fortsatt eller avslutat dina högre studier? IRREL, HAR INGEN HÖGRE UTBILDNING Saami Final Questionnaire PAGE 20 4/28/04

22 B45. Har du någon annan allmänt erkänd teoretisk eller praktisk utbildning? GÅ TILL B47 0. IRREL B46. Vilken annan typ av erkänd teoretisk eller praktisk utbildning? 0. IRREL B47. (GE IP KORT 6) Var snäll och ange den siffra på kortet som passar in på hur nöjd du är med den skolundervisning du har fått under årens lopp? 1. MYCKET NÖJD 2. GANSKA NÖJD 3. VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 4. GANSKA MISSNÖJD 5. MYCKET MISSNÖJD 0. IRREL GÅ TILL SIDAN 24, DEL C Saami Final Questionnaire PAGE 21 4/28/04

23 (GÅR PÅ GYMNASIET NU) B48. Är någon av dina lärare eller resurslärare i grundskolan eller på gymnasiet same? 0. IRREL B49. Får du undervisning i samiska? 0. IRREL B50. Får du undervisning i några ämnen på samiska? 0. IRREL B51. Får du undervisning i samisk kultur och historia? GÅ TILL B53 0. IRREL B52. Tycker du att det du får lära dig om samer i regel är korrekt, ibland korrekt, sällan korrekt eller aldrig korrekt? 1. I REGEL KORREKT 2. IBLAND KORREKT 3. SÄLLAN KORREKT 4. ALDRIG KORREKT B53. Går du på gymnasiet någon annanstans än på din hemort? 3. INTE NU, MEN TIDIGARE 0. IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 22 4/28/04

24 B54. En del tycker att skolan är stressande. För andra är den inte det. Vad tycker du om skolan, är den stressande eller inte? 1. STRESSANDE 2. INTE STRESSANDE GÅ TILL B56 0. IRREL B55. Kan du säga varför du tycker att skolan är stressande? IRREL, HAR INTE GÅTT I GRUNDSKOLA B56. Har du någon annan allmänt erkänd praktisk eller teoretisk utbildning? (Beskriv i nedanstående ruta) GÅ TILL B58 0. IRREL B57. Vilken annan allmänt erkänd praktisk eller teoretisk utbildning har du? Beskriv i nedanstående ruta (t.ex. arbetsmarknadskurs, kursens namn, heltid/deltid). 0. IRREL B58. (GE IP KORT 6) Var snäll och säg vilken siffra på kortet som passar in på hur nöjd du är med den skolundervisning du har fått hittills. 1. MYCKET NÖJD 2. GANSKA NÖJD 3. VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 4. GANSKA MISSNÖJD 5. MYCKET MISSNÖJD 0. IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 23 4/28/04

25 DEL C: Ditt arbete & traditionella näringssysslor Nu vill jag veta något om ditt arbete och de traditionella näringssysslor du ägnat dig åt för ditt uppehälle. Jag börjar med två frågor om dina föräldrar. C1. Vad (försörjer/försörjde) sig din far främst på? 9 9 C2. Om jag bad dig beskriva olika kombinationer, som du utfört under det sista året, av arbetsuppgifter. Vilka skulle dessa vara? Vad (försörjer/försörjde) sig din mor främst på? 9 9 C3. Vi har redan talat om hur du och andra medlemmar av ditt hushåll försörjer sig. Har du de senaste 12 månaderna kombinerat förvärvsarbete med traditionella näringssysslor för din försörjning? (Beskriv i nedanstående ruta) GÅ TILL C5 C3a. Beskriv vilken kombination av förvärvsarbete och traditionella näringssysslor du har ägnat dig åt de senaste 12 månaderna. (KONTROLLERA NÄRMARE: Vad har du främst arbetat med eller försörjt dig på?) IRREL, PENSIONÄR ELLER INTE VERKSAM AV ANDRA SKÄL Saami Final Questionnaire PAGE 24 4/28/04

26 C4. (GE IP KORT 6) Säg den siffra på kortet som passar in på hur nöjd du är med detta arbete eller kombination av sysslor för din försörjning. 1. MYCKET NÖJD 2. GANSKA NÖJD 3. VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 4. GANSKA MISSNÖJD 5. MYCKET MISSNÖJD C5. (GE IP KORT 9) Kan du med hjälp av det här kortet tala om vilket av följande (om något) du sysslat med de senaste tolv månaderna: 0. IRREL a. VAKTA RENAR? b. FLÅ OCH STYCKA RENAR? c. HJÄLPA RENVAKTARNA MED MATLAGNING, INKÖP AV MAT OCH ANDRA FÖRNÖDENHETER, HÄMTA OCH SKJUTSA RENVAKTARE TILL MÖTESPLATSER? d. BEREDA SKINN? e. TILLVERKA ELLER REPARERA UTRUSTNING TILL RENSKÖTSEL, JAKT ELLER FISKE? f. JAGA ÄLG? g. JAGA RIPOR? h. FISKA? i. TORKA KÖTT ELLER FISK? j. SÄTTA UT SNAROR OCH FÄLLOR? k. PLOCKA BÄR? l. TILLVERKA SAMISKT HANTVERK INTERVJUARENS KONTROLLSTATION 4 IP HAR FÖRVÄRVSARBETAT HELTID ELLER DELTID DE SENASTE TOLV MÅNADERNA (SE FORMULÄR C) FORTSÄTT MED C6 IP HAR INTE FÖRVÄRVSARBETAT DE SENASTE TOLV MÅNADERNA GÅ TILL C21 Saami Final Questionnaire PAGE 25 4/28/04

27 C6. Hur många betalda jobb har du haft de senaste 12 månaderna? (ANTAL) OM ETT JOBB GÅ TILL C IRREL (FRÅGA BARA OM IP HAFT MER ÄN ETT JOBB) C7. På vilket av dessa (ANTAL) jobb arbetade du flest timmar de senaste 12 månaderna? IRREL (JOBBETS NAMN) Följande frågor handlar om (JOBBETS NAMN); det vill säga det jobb där du arbetade flest timmar de senaste 12 månaderna. C8. Vilken sorts affärsverksamhet, industri- eller serviceyrke var detta? Var specifik IRREL BRANSCH C9. Vad kallades jobbet eller sysslan? IRREL SYSSLA C10. Var du i samband med detta jobb huvudsakligen egen företagare (med eller utan anställda, ensam eller i kompanjonskap); löneanställd (veckolön, månadslön, dricks eller provision); eller arbetade du mot betalning i ett familjeföretag? 1. EGEN FÖRETAGARE 2. LÖNEANSTÄLLD 3. ARBETADE MOT BETALNING I ETT FAMILJEFÖRETAG 0. IRREL C11. Hur många timmar i veckan arbetade du i normala fall på detta jobb? /veckan IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 26 4/28/04

28 C12. (GE IP KORT 6) Var vänlig säg den siffra på kortet som passar in på hur nöjd du är med detta jobb. 1. MYCKET NÖJD 2. GANSKA NÖJD 3. VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 4. GANSKA MISSNÖJD 5. MYCKET MISSNÖJD C13. Tyckte/tycker du att detta jobb är stressande? GÅ TILL C15 0. IRREL C14. Varför tyckte/tycker du att detta jobb var stressande? IRREL, NOT STRESSANDE C15. Var du kvar på det jobbet förra veckan? GÅ TILL C18 0. IRREL C16. (GE IP KORT 10). Säg vilken bokstav på kortet som bäst förklarar varför du inte är kvar på det jobbet. GÅ TILL C SLUTADE PÅ EGET INITIATIV 02. FABRIKEN ELLER AFFÄRSVERKSAMHETEN UPPHÖRDE 03. BEREDSKAPSARBETET SLUT 04. VIKARIAT, ÅTAGET ARBETE/PROJEKTANSTÄLLNING SLUT 97. ANNAT SKÄL: 9 GÅ TILL C IRREL, KVAR PÅ SAMMA JOBB Saami Final Questionnaire PAGE 27 4/28/04

29 C17. Varför slutade du jobbet på eget initiativ? 0. IRREL, KVAR PÅ SAMMA JOBB GÅ TILL C19. C18. Räknar du med att jobbet ska upphöra inom de närmaste fyra veckorna? 0. IRREL C19. Arbetade du som löneanställd eller som egen företagare förra veckan? GÅ TILL C21 0. IRREL C20. (GE IP KORT 11) Är några av följande skäl till att inte börja på ett jobb förra veckan, tillämpbara på dig? Säg bara de bokstäver på kortet som passar in på din situation. 0. IRREL A. DU ÄR PENSIONERAD? B. DU GÅR I SKOLAN? C. DU HAR REDAN ETT JOBB? D. DU HAR TILLFÄLLIGT VARIT SJUK ELLER HANDIKAPPAD? E. DU HADE INGEN SOM TOG HAND OM SMÅBARNEN ELLER ÅLDRINGARNA I HEMMET? F. DU HADE ANDRA PLIKTER PERSONLIGA ELLER I FAMILJEN? G. DU VAR UTE OCH JAGADE ELLER FISKADE? H. DU TYCKTE ELLER FICK HÖRA ATT DU INTE VAR TILLRÄCKLIGT KVALIFICERAD FÖR DE JOBB SOM FANNS ATT TILLGÅ? I. DU HADE INTE PENGAR TILL ATT KÖPA DE SAKER DU BEHÖVDE FÖR JOBBET? J. PÅ GRUND AV FRÅGOR OM DROG- ELLER ALKOHOLMISSBRUK? K. DÄRFÖR ATT DET INTE FINNS NÅGRA JOBB? L. DÄRFÖR ATT DET INTE FINNS NÅGRA TILLRÄCKLIGT VÄLBETALDA JOBB? M. INGEN SÄRSKILD ANLEDNING N. NÅGON ANNAN ANLEDNING (VILKEN?) Saami Final Questionnaire PAGE 28 4/28/04

30 (ALLA) C21. Har du de senaste fem åren under någon period varit utan arbete men velat ha ett? GÅ TILL C24 0. IRREL C22. Har några sådana arbetslöshetsperioder varat längre än 6 månader de senaste fem åren? GÅ TILL C IRREL C23. Hur många gånger skulle du säga att du har varit arbetslös mer än 6 månader de senaste fem åren? IRREL C24. Om du kunde välja, vilken livsstil skulle du då föredra: 1. att ha ett förvärvsarbete? 2. engagerad i samiska traditionella näringssysslor? 3. eller båda? C25. Nu vill jag att du ska fundera över vilket som är ditt viktigaste sätt att bidra till hushållet. Det kan vara förvärvsarbete men behöver inte vara det. Vilket är ditt viktigaste sätt att bidra till hushållet av allt det du gör? 9 9 Saami Final Questionnaire PAGE 29 4/28/04

31 Del D: Hälsa D1. Nu vill jag fråga dig om din hälsa. Hur skulle du, till att börja med, beskriva din hälsa i allmänhet: utmärkt, mycket god, god, ganska god eller dålig? 1. UTMÄRKT 2. MYCKET GOD 3. GOD 4. GANSKA GOD 5. DÅLIG D2. (GE IP KORT 12) Vilka, om några, av symtomen på detta kort har du haft de senaste 12 månaderna? Var snäll och säg bara bokstäverna för symtomen. a. SMÄRTOR? b. PROBLEM MED ANDNING ELLER HOSTA? c. MAG- ELLER MATSMÄLTNINGSPROBLEM? d. HÖG FEBER? e. TANDLOSSNING? f. YRSEL? (OM IP NÄMNER SMÄRTOR ELLER PROBLEM) D3. Vilken typ av smärtor eller problem? IRREL D4. Finns det någonstans dit du kan gå för att söka läkare eller annan sjukvårdskunnig i din närhet? 0. IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 30 4/28/04

32 D5. (GE IP KORT 13) Vilken, om några, av följande sjukdomar har en läkare, sjuksköterska eller annan sjukvårdskunnig sagt att du har? Var vänlig säg bara bokstäverna på kortet. A. ARTRIT ELLER REUMATISM? B. ASTMA? C. KRONISK BRONKIT? D. EMFYSEM ELLER ANDFÅDDHET? D6. Vid vilken ålder fick du veta det? ÅLDER 9 9 D7. Får du någon behandling eller tar du någon medicin för det? ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 E. CANCER? D8. Vilken typ? ÅLDER 9 9 F. FÖLJDER AV STROKE? G. HÖGT BLODTRYCK? H. HJÄRTPROBLEM? I. MAGSÅR ELLER SÅR PÅ TARMEN? J. HEPATIT? D9. Vilken typ? K. DIABETES D10. Vilken typ? ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 L. ANDRA NJURSJUKDOMAR? ÅLDER 9 D6. Vid vilken ålder fick du veta det? 9 D7. Får du någon behandling eller tar du Saami Final Questionnaire PAGE 31 4/28/04

33 någon medicin för det? M. TURBERKULOS? ÅLDER 9 9 N. FETMA? O. NÅGON ANNAN LÅNGVARIG SJUKDOM? (T. EX. ALERGI) D8. Vilka andra långvariga sjukdomar? ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 D12. Har du några obehandlade medicinska besvär? 0. IRREL D13. Vilket språk använde du vid ditt senaste besök för att tala med doktorn eller annan sjukvårdskunnig? a. SAMISKA b. SVENSKA c. NORSKA d. FINSKA e. ANNAT ( ) D14. Vilket språk använde doktorn eller annan sjukvårdskunnig för att prata med dig vid ditt senaste besök? a. SAMISKA b. SVENSKA c. NORSKA d. FINSKA e. ANNAT ( ) Saami Final Questionnaire PAGE 32 4/28/04

34 (OM IP OCH SJUKVÅRDSPERSONALEN ANVÄNDE OLIKA SPRÅK) D15. Tolkade någon åt dig?, EN UTBILDAD TOLK 2. JA, EN GOD VÄN ELLER SLÄKTING 3. NEJ D16. Kunde du och din doktor eller annan sjukvårdspersonal kommunicera ordentligt vid det senaste besöket? D17. Finns det traditionell samisk läkekonst eller folkmedicin att tillgå i din närhet? GÅ TILL D20 D18. Har du uppsökt någon traditionell samisk läkekonst eller folkmedicin för några medicinska besvär? GÅ TILL D20 D19. För vilka besvär? 9 9 D20. Hämmas du i din dagliga verksamhet av någon typ av kroniska fysiska eller psykiska besvär, sjukdom eller handikapp? Saami Final Questionnaire PAGE 33 4/28/04

35 D21. Har du några svårigheter att höra, se, meddela dig, gå, gå i trappor, böja dig, lära dig saker eller liknande? D22. Nästa fråga handlar om rökning. Röker du för närvarande cigaretter dagligen, då och då eller inte alls? 1. DAGLIGEN 2. DÅ OCH DÅ 3. INTE ALLS GÅ TILL D25 GÅ TILL D25 GÅ TILL D31 D23. Vid vilken ålder började du röka cigaretter dagligen? (00) (ÅLDER) 97. RÖKER INTE DAGLIGEN 9/MINNS INTE IRREL D24. Hur många cigaretter röker du om dagen för närvarande? (00) (NR) (00) (PAKET) GÅ TILL D IRREL D25. Har du i hela ditt liv rökt sammanlagt 100 eller fler cigaretter (cirka 4 paket)? GÅ TILL D31 GÅ TILL D31 D26. Hur många cigaretter gör du av med de dagar du röker? (00) (ANTAL) (00) (PAKET) IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 34 4/28/04

36 D27. Har du någonsin rökt dagligen? GÅ TILL D31 GÅ TILL D31 D28. Vid vilken ålder började du röka cigaretter dagligen? (01) (ÅLDER) 9/MINNS INTE IRREL D29. Hur många cigaretter om dagen brukade du röka? (00) (ANTAL) (00) (PAKET) 9/MINNS INTE IRREL D30. Vid vilken ålder slutade du röka cigaretter dagligen? (02) (ÅLDER) 9/MINNS INTE IRREL (ALLA) D31. Snusar du för närvarande dagligen, då och då eller inte alls? 1. DAGLIGEN 2. DÅ OCH DÅ 3. INTE ALLS D32. (GE IP KORT 6) Var snäll och ge mig den siffra på detta kort som stämmer in på hur nöjd du är med din hälsa. 1. MYCKET NÖJD 2. GANSKA NÖJD 3. VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 4. GANSKA MISSNÖJD 5. MYCKET MISSNÖJD (GE IP FRÅGEFORMULÄR OCH PENNA) Saami Final Questionnaire PAGE 35 4/28/04

37 FRÅGEFORMULÄR I den här delen av intervjun ombeds du själv besvara följande frågor på frågeformuläret. Besvara frågorna genom att sätta ett "X" i cirkeln vid det svar du har valt. Frågorna i den här delen av intervjun omfattar sådana som handlar om bruk av alkohol och droger, depression och självmord, och att vara offer för våldsbrott, däribland våldtäkt. Det är möjligt att dessa frågor kan kännas obehagliga. Precis som när det gäller vilken del av intervjun som helst kan du låta bli att delta i frågeformuläret, och om du väljer att delta kan du hoppa över de frågor som du inte vill besvara. Precis som när det gäller vilken del av intervjun som helst är dina svar konfidentiella eftersom varken ditt namn, adress eller någon annan form av identifikation följer med dina svar. När du är klar kan du vika papperen på mitten, lägga dem i kuvertet och slicka igen detta. Intervjuaren har förbundit sig att inte öppna kuvertet. Den person som öppnar kuvertet kommer inte att veta vem som har fyllt i frågeformuläret. (VAR VÄNLIG BESVARA OM DU ÄR KVINNA): D33. Hur många barn har du fött? INGA GÅ TILL D36 D34. Var några av dem dödfödslar? (OM JA) D35 Hur många? 00 (BARN) D36. Har du under de senaste tolv månderna druckit öl, vin, sprit, hembränt eller någon annan alkoholhaltig dryck? GÅ TILL D39 D37. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna druckit alkohol? 1. ALDRIG 2. EN GÅNG I MÅNADEN ELLER MINDRE GÅNGER I MÅNADEN 4. EN GÅNG I VECKAN GÅNGER I VECKAN 6. VARJE DAG ELLER NÄSTAN VARJE DAG Saami Final Questionnaire PAGE 36 4/28/04

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt det

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005

FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005 FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005 A. Media, social tilltro Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket)

Läs mer

Att bryta upp och slå rot om invandrade ryska kvinnor i norra Sverige

Att bryta upp och slå rot om invandrade ryska kvinnor i norra Sverige Kerstin Hägg Docent i Pegagogiska arbete Retired Senior Lecturer Att bryta upp och slå rot om invandrade ryska kvinnor i norra Sverige Inledning Russian Women in Nordic Countries (RWN), är en komparativ

Läs mer

Fattigdom och social utestängning bland äldre EU-medborgare. Samlad rapport - januari 2011

Fattigdom och social utestängning bland äldre EU-medborgare. Samlad rapport - januari 2011 Kvalitativ studie Fattigdom och social utestängning bland äldre EU-medborgare Samlad rapport - januari 2011 Kvalitativ studie TNS Qual+ Denna undersökning har beställts av Europaparlamentet. De åsikter

Läs mer

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans

Hemligheter kända av många. -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Hemligheter kända av många -En metod och handbok för dig som har personlig assistans Av : Ve r o n i c a S v e n s k C o p y r i g h t F ö r b u n d e t U n g a R ö r e l s e h i n d r a d e F i n a n

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET. Enkät till kvinna

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET. Enkät till kvinna SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET Enkät till kvinna Enkäten är indelad i nedanstående ämnesområden : ÄMNE FORSKARGRUPP Sida Hörsel Åsa Skjönsberg

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET Enkät till män v.03 Enkäten är indelad i nedanstående ämnesområden : ÄMNE FORSKARGRUPP Sida Hörsel Åsa

Läs mer

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi Ett utbildningsmaterial i privatekonomi på lätt svenska 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer