ENKÄT KRING LEVNADSFÖRHÅLLANDEN I ARKTIS: INUITER, SAMER OCH URSPRUNGSBEFOLKNINGAR PÅ TJUTKERHALVÖN. Frågeformulär för samer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENKÄT KRING LEVNADSFÖRHÅLLANDEN I ARKTIS: INUITER, SAMER OCH URSPRUNGSBEFOLKNINGAR PÅ TJUTKERHALVÖN. Frågeformulär för samer"

Transkript

1 Intervjuarens ID: Intervjuarens intervjunummer: Kontrollnummer: Projektnummer: ENKÄT KRING LEVNADSFÖRHÅLLANDEN I ARKTIS: INUITER, SAMER OCH URSPRUNGSBEFOLKNINGAR PÅ TJUTKERHALVÖN Frågeformulär för samer

2 DEL A: Din familj STARTTID: A1. Jag skulle vilja börja med att fråga dig om det är några särskilda namn du är känd under, har du något namn när 1.JA a. du utför traditionella sysslor? b. Ett namn som används av speciella vänner och släktingar? c. Ett namn som du betraktar som samiskt? OM "NEJ" PÅ ALLT OVAN: GÅ TILL A6 A2. Är du uppkallad efter någon annan? A3. Vad betyder detta/dessa namn för dig? (Ursäkta att jag skriver men det du säger är viktigt att notera) A4. Påverkar detta/dessa namn din syn på dig själv? GÅ TILL A6 A5. Hur? A6-A11. I nästa frågeserie skulle jag vilja höra om de personer som för nävarande bor i detta hushåll. (GE IP HUSHÅLLSDIAGRAMMET) Här får du ett så kallat hushållsdiagram för att lättare kunna besvara frågorna i det här avsnittet. Börja med dig själv och gå sedan från den äldsta till den yngsta. Som du ser vill jag veta vad han/hon har för relation till dig, ålder, kön och det du anser vara hans/hennes etniska bakgrund. (FYLL FÖRST I HUSHÅLLS-DIAGRAMMET. ÖVERFÖR SVAREN TILL FRÅGEFORMULÄRET EFTER INTERVJUN) Saami Final Questionnaire PAGE 1 4/28/04

3 PERSON NR A6. RELATION TILL IP A7. ÅLDER A8. KÖN A9-A11. ETNISK BAKGRUND 1 IP 1. MAN 2. KVINNA A9a. A10a. A11a. 1. MAN A9b IRREL 0. IRREL 0. IRREL 0. IRREL 0. IRREL 0. IRREL 0. IRREL 0. IRREL IRREL IRREL IRREL IRREL IRREL IRREL IRREL IRREL 2. KVINNA 0. IRREL 1. MAN 2. KVINNA 0. IRREL 1. MAN 2. KVINNA 0. IRREL 1. MAN 2. KVINNA 0. IRREL 1. MAN 2. KVINNA 0. IRREL 1. MAN 2. KVINNA 0. IRREL 1. MAN 2. KVINNA 0. IRREL 1. MAN 2. KVINNA 0. IRREL A10b. A11b. A9c. A10c. A11c. A9d. A10d. A11d. A9e. A10e. A11e. A9f. A10f. A11f. A9g. A10g. A11g. A9h. A10h. A11h. A9i. A10i. A11i. Saami Final Questionnaire PAGE 2 4/28/04

4 A12. Nästa frågeserie handlar om de personer som ingår i ditt hushåll. För det första, hur skulle du beskriva att ansvaret för hushållet är fördelat? A13-A32. Här följer andra delen av hushållsdiagrammet. (MATCHA DET ANDRA DIAGRAMMET MED FÖRNAMNEN PÅ DET FÖRSTA DIAGRAMMET) Jag skulle vilja att du tittar på varje kolumn och talar om vem i hushållet som i normala fall haft ansvaret för respektive syssla de senaste 12 månaderna. Mer än en person kan naturligtvis dela på ansvaret för en syssla. Alla hushåll utför inte alla dessa sysslor. Vi vill bara veta hur människorna i ditt hushåll hjälps åt i det dagliga livet. När vi går igenom hushållsdiagrammet vill jag också gärna veta om personer i andra hushåll normalt hjälpt ert hushåll med respektive syssla under de senaste tolv månaderna. (FORTSÄTT ATT FYLLA I DIAGRAMMET SYSSLA FÖR SYSSLA. ÖVERFÖR SVAREN TILL FRÅGEFORMULÄRET EFTER INTERVJUN.) Saami Final Questionnaire PAGE 3 4/28/04

5 VEM I ERT HUSHÅLL UTFÖRDE NORMALT VAR OCH EN AV FÖLJANDE SYSSLOR DE SENASTE 12 MÅNADERNA? PERSON NR 13. FÖRBEREDDE OCH PACKADE INFÖR JAKT, FISKE ELLER ANDRA UTFÄRDER 14. TILLVERKADE OCH REPARERADE UTRUSTNING ELLER SAKER I HUSHÅLLET 15. SKÖTTE HUSHÅLLET I LÄGRET 16. BÄRPLOCK, JAKT ELLER FISKE FÖR HUSBEHOV 17. VAKTADE RENAR 18. STYCKADE KÖTT ELLER TOG HAND OM BÄR ELLER FISK 19. SÅLDE FISK ELLER KÖTT ELLER BÄR SNIDERIER, SKINNBEREDNING, TILLVERKNING AV KLÄDER, PÄLSVERK, KONSTHANTVERK, PRYDNADSSAKER I BEN ELLER LIKNANDE 20. FÖR AVSALU 21. FÖR EGET BRUK ANDRA HUS- HÅLL Saami Final Questionnaire PAGE 4 4/28/04

6 VEM I DITT HUSHÅLL SKÖTTE NORMALT VAR OCH EN AV FÖLJANDE SYSSLOR DE SENASTE 12 MÅNADERNA? PERSON NR 22. HELTIDS- ARBETE 23. DELTIDS- ARBETE 24. LAGADE MAT 25. STÄDADE 26. SKÖTTE HUSHÅLLETS EKONOMI 27. SYDDE 28. SKÖTTE TVÄTTEN 29. SÅG TILL BARNEN OM DET FINNS BARN 30. SKÖTTE BARNENS HYGIEN 31. LÄRDE BARNEN SAMISKA HISTORIER & FÄRDIGHETER OM DET FINNS NÅGON SOM BEHÖVER HJÄLP MED DET DAGLIGA 32. HJÄLPTE TILL MED DE DAGLIGA SYSSLORNA 1 8. VET EJ 9. IS 2 8. VET EJ 3 8. VET EJ 4 8. VET EJ 5 8. VET EJ ANDRA HUS- HÅLL Saami Final Questionnaire 8. VET PAGE EJ 8. 5 VET EJ 8. VET 8. VET 4/28 EJ / 04 EJ

7 A33. (OM IP HAR BARN I HUSHÅLLET) Har något av barnen blivit uppkallad efter någon? 0. IRREL A34. Skulle du tro att din mor anser sig vara same, svensk (eller ha annan etnisk bakgrund), eller både ock? (KONTROLLERA NÄRMARE: Vilken kulturell bakgrund?) 9 A35. Skulle du tro att din far anse sig vara same, svensk (eller ha annan etnisk bakgrund), eller både ock? (KONTROLLERA NÄRMARE: Vilken kulturell bakgrund?) 9 A37. Familj kan betyda olika saker för olika människor. För en del betyder familj människor man har blodsband till eller är gift med. För andra innebär det mer än så. När vi säger familj, använd din egen definition av ordet. (GE IP KORT 1) Använd siffrorna på kortet och ange hur starka banden är till familjemedlemmar som inte lever tillsammans med dig MYCKET VARKEN SVAGA MYCKET SVAGA SVAGA ELLER STARKA STARKA STARKA VET EJ IS Saami Final Questionnaire PAGE 6 4/28/04

8 A38. (GE IP KORT 2) Hur ofta under den senaste månaden har du varit i kontakt med medlemmar av din familj som inte lever tillsammans med dig. Säg vilken siffra på kortet som passar bäst ALDRIG HÖGST EN GÅNG 2-3 GGR VAR DAG ELLER I VECKAN I VECKAN NÄSTAN VET EJ IS a. Per telefon eller e- post? b. Genom att hälsa på? c. Genom att få besök? A39. (GE IP KORT 3) Följande frågor handlar om traditionell mat, till exempel renkött och fisk. Tänk på allt kött och fisk ditt hushåll har ätit de senaste 12 månaderna. Hur stor del av köttet och fisken var traditionell mat: 1. INGET 2. MINDRE ÄN HÄLFTEN 3. CIRKA HÄLFTEN 4. MER ÄN HÄLFTEN GÅ TILL S. 9, DEL "B" A40. (GE IP KORT 3) Om du tänker på allt i form av kött och fisk hushållet har ätiti de senaste 12 månaderna, hur stor del skaffade då medlemmar av hushållet själva: 1. INGET 2. MINDRE ÄN HÄLFTEN 3. CIRKA HÄLFTEN 4. MER ÄN HÄLFTEN 0. IRREL A41. Nästa fråga gäller fortfarande den traditionella mat som ditt hushåll har ätit de senaste 12 månaderna. Har hushållet fått traditionell mat av andra? 1 JA 2 NEJ 9 IS 0 IRREL GÅ TILL A43 Saami Final Questionnaire PAGE 7 4/28/04

9 A42. (OM IP:S HUSHÅLL FICK TRADITIONELL MAT AV ANDRA) JA NEJ IS IRREL a. Har ditt hushåll fått traditionell mat i utbyte mot tjänster av andra hushåll? b. Har ditt hushåll fått traditionell mat från andra genom att byta en sorts traditionell mat mot en annan? c. Har ditt hushåll fått traditionell mat som gåva av andra? A43. Delar ditt hushåll med sig av traditionell mat till andra hushåll på någon annan ort? 1 JA 2 NEJ 8 VET EJ 9 IS 0 IRREL A44. (GE IP KORT 3) Hur stor del av den traditionella maten som ditt hushåll norätit åt de senaste 12 månaderna var inhandlad? 1 INGET 2 MINDRE ÄN HÄLFTEN 3 CIRKA HÄLFTEN 4 MER ÄN HÄLFTEN 8 VET EJ 9 IS 0 IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 8 4/28/04

10 Del B: Din Bakgrund B1. Nu skulle jag vilja ställa några frågor om din bakgrund. Var bodde din mor när du föddes? 1. I DEN HÄR KOMMUNEN 2. I EN ANNAN KOMMUN 00 STAD, ORT ELLER KOMMUN 00 LAND 9 9 B2. Var föddes din far? (Är det den plats där din farmor bodde vid den tiden? OM NEJ, TA REDA PÅ VAR FARMODERN BODDE NÄR FADERN FÖDDES) 1.I DEN HÄR KOMMUNEN 2. I EN ANNAN KOMMUN STAD, ORT ELLER KOMMUN LAND 9 9 B3. Var föddes din mor? (Är det den plats där din mormor bodde vid den tiden? OM NEJ, TA REDA PÅ VAR MORMODERN BODDE NÄR MODERN FÖDDES) 1. I DEN HÄR KOMMUNEN 2. I EN ANNAN KOMMUN 00 STAD, ORT ELLER KOMMUN 00 LAND 9 9 Saami Final Questionnaire PAGE 9 4/28/04

11 B4. Var tillbringade du större delen av ditt liv fram till 16 års ålder? 1. I DEN HÄR KOMMUNEN 2. I EN ANNAN KOMMUN GÅ TILL B7 00 STAD, ORT ELLER KOMMUN 00 LAND 9 9 B5. Har du bott någon annanstans än i (DEN HÄR KOMMUNEN) under ett år eller mer? GÅ TILL B8 0. IRREL B6. Varför bodde du på annat håll? 98.VET EJ 99.IS 00 IRREL B7. Varför flyttade du till (DEN HÄR KOMMUNEN)? (OM PERSON HAR FLYTTAT TILL DENNA KOMMUNEN FLER ÄN EN GÅNG, FRÅGA VAD SOM GJORDE ATT PERSONEN FLYTTADE HIT SISTA GÅNGEN) 98.VET EJ 99.IS 00 IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 10 4/28/04

12 B8. Följande två frågor handlar om att vara borta från (DEN HÄR KOMMUNEN). Har du under de senaste 12 månaderna varit borta helt och hållet från (DEN HÄR KOMMUNEN) i en månad eller mer? GÅ TILL B10. B9. (GE IP KORT 4) Kan du med hjälp av det här kortet bara säga bokstäverna på det som bäst beskriver orsakerna till att du var borta. 1.JA 0. IRREL a. ARBETE b. STUDIER c. SJUKDOM d. FÖR ATT FARA TILL ETT LÄGER ELLER EN KÅTA e. SEMESTER f. FAMILJ g. VAKTA RENAR, JAGA, FISKA, SÄTTA SNAROR ELLER PLOCKA BÄR h. ANNAN ORSAK (SPECIFICERA) B10. Har du under de senaste fem åren funderat på att flytta från (DEN HÄR KOMMUNEN)? GÅ TILL B12 B11. Varför har du funderat på att flytta från (DEN HÄR KOMMUNEN)? IRREL B12. Av vilka skäl vill du stanna kvar i (DEN HÄR KOMMUNEN)? IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 11 4/28/04

13 B13. Nu vill jag gärna tala med dig om språk. Vilka/vilket språk lärde du dig först i ditt barndomshem? 9.IS a. SAMISKA b. SVENSKA c. NORSKA d. FINSKA e. ANNAT B14. Vilka språk talade de vuxna mest med varandra i ditt hem fram tills du var 16 år? 9.IS a. SAMISKA b. SVENSKA c. NORSKA d. FINSKA e. ANNAT B15. Och vilka språk använde de vuxna mest i ditt hem när de talade med dig? 9.IS a. SAMISKA b. SVENSKA c. NORSKA d. FINSKA e. ANNAT B16. Kan du med hjälp av det här kortet tala om hur du uppskattar din förmåga att förstå, tala och skriva samiska? (GE IP KORT 5) Säg bara den siffra som bäst beskriver din förmåga att: a. Förstå? b. Tala? c. Läsa? d. Skriva? 1. MYCKET BRA 2. GANSKA BRA 3. MED MÖDA 4. NÅGRA FÅ ORD 5. INTE ALLS 9. IS Saami Final Questionnaire PAGE 12 4/28/04

14 (OM PERSONEN FÖRSTÅR/TALAR SAMISKA, MER ELLER MINDRE) B17. Hur upplever möjligheten att använda din egen samiska dialekt. (GE IP KORT 6) Säg vilken siffra på kortet som passar in på hur nöjd du är med dina möjligheter att använda din egen samiska dialekt i umgänget. 1. MYCKET NÖJD 2. GANSKA NÖJD 3. VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 4. GANSKA MISSNÖJD 5. MYCKET MISSNÖJD B18. (GE IP KORT 5) Hur skulle du uppskatta din förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska? a. Förstå? b. Tala? c. Läsa? d. skriva? 1. MYCKET BRA 2. GANSKA BRA 3. MED MÖDA 4. NÅGRA FÅ ORD 5. INTE ALLS 9. IS B19. (GE IP KORT 7) Kan du med hjälp av den siffra på kortet som bäst passar in tala om hur stor del av tiden du för närvarande använder samiska: a. I hemmet? b. På arbetet? c. I skolan? d. På andra ställen? 1. HELA TIDEN 2. STÖRRE DELEN AV TIDEN 3. EN DEL AV TIDEN 4. MYCKET SÄLLAN 5. INTE ALLS 9. IS B20. Nu tänker jag fråga om en del av de färdigheter du har lärt dig. Vi har talat lite om din traditionella bakgrund, och jag börjar med de olika traditionella färdigheter som du har lärt dig. (GE IP KORT 8) Läs vad som står på det här kortet, Vilka om några av dessa färdigheter fick du lära dig när du växte upp? Säg bara bokstäverna på kortet. A. VAKTA RENAR? B. JAGA OCH FISKA? C. FÅNGA RENAR MED LASSO? D. KÖRA SNÖSKOTER? Saami Final Questionnaire PAGE 13 4/28/04

15 E. VETA NÄR BÄREN ÄR MOGNA OCH VAR MAN KAN HITTA DEM? F. ORDNA ELLER REPARERA UTRUSTNINGEN? G. KÖRA MED REN? H. TYDA VÄDRET? I. ÖVERLEVA I NATUREN? J. NAMNGE OLIKA TYPER AV SNÖ PÅ SAMISKA? K. FLÅ OCH STYCKA EN REN? L. TORKA KÖTT OCH FISK? M. BEREDA HUDAR OCH SY I SKINN? N. LAGA SAMISK MAT? O. KÄNNA TILL NAMNEN PÅ TIDIGARE GENERATIONER SAMISKA SLÄKTINGAR? P. SY KOLT ELLER GÖRA TILLBEHÖR? q. LÄRA DIG SAGOR OCH BERÄTTELSER SOM FÖRTS VIDARE AV DINA FÖRÄLDRAR OCH FAR/MORFÖRÄLDRAR? R. SAMESLÖJD? S. KÄNNA IGEN OLIKA RENMÄRKEN? T. KÄNNA TILL DE SAMISKA NAMNEN PÅ OLIKA PLATSER I FJÄLLEN? U. RENSKILJNING? (OM IP HAR BARN) B21. Får barnen/barnet lära sig någon av de traditionella färdigheter som vi just har nämnt? 0. IRREL, IP HAR INGA BARN Saami Final Questionnaire PAGE 14 4/28/04

16 (ALLA) B22. På vilket av följande ställen, om alls, tycker du att barn bör få lära sig traditionella färdigheter? a. I hemmet? b. I skolan? c. Vid samhälliga evenemang? d. Vid kyrkliga evenemang? e. Ungdomsläger? f. Någon annanstans (var)? B23. Har du sedan barndomen lärt dig eller övat upp de traditionella färdigheter vi nyss nämnt? GÅ TILL B25 B24. Har du lärt dig eller övat upp dessa traditionella färdigheter: a. På egen hand? b. Med hjälp av någon på orten? c. På en kurs? d. På annat sätt? (Hur?) B25. Använder du några av dessa färdigheter idag? 9 0. IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 15 4/28/04

17 B26. Nu tänker jag ställa några frågor om skolgången. Vet du vilken utbildning din far har? 01. EJ GRUNDSKOLA 02. GRUNDSKOLA 03. GYMNASIUM ELLER KOMVUX 04. YRKESSKOLA 05. FOLKHÖGSKOLA 06. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL. KAND., FIL MAG. 07. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL LIC. 08. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL DR, MED DR 97. ANNAN: (KONTROLLERA NÄRMARE: OM DET INTE ÄR UPPENBART KAN DU FRÅGA OM FADERN HAR GÅTT UT GYMNASIET). 9 9 B27. Vet du vilken utbildning din mor har? 01. EJ GRUNDSKOLA 02. GRUNDSKOLA 03. GYMNASIUM ELLER KOMVUX 04. YRKESSKOLA 05. FOLKHÖGSKOLA 06. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL. KAND., FIL MAG. 07. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL LIC. 08. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL DR, MED. DR 97. ANNAN: (KONTROLLERA NÄRMARE: OM DET INTE ÄR UPPENBART KAN DU FRÅGA OM MODERN HAR GÅTT UT GYMNASIET). 9 9 B28. Gick du i förskolan? Saami Final Questionnaire PAGE 16 4/28/04

18 B29. Vilken utbildning har du? 01. EJ GRUNDSKOLA 02. GRUNDSKOLA 03. GYMNASIUM ELLER KOMVUX 04. YRKESSKOLA 05. FOLKHÖGSKOLA 06. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL. KAND., FIL MAG. 07. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL LIC. 08. UNIVERSITET/HÖGSKOLA FIL DR, MED. DR GÅ TILL s. 23, B ANNAN: (KONTROLLERA NÄRMARE: OM DET INTE ÄR UPPENBART KAN DU FRÅGA OM IP HAR GÅTT UT GYMNASIET) 9. 9 B30. Gick du i grundskolan någon annanstans än på din hemort? (KONTROLLERA NÄRMARE Hela eller delar av grundskolan?), HELA GRUNDSKOLAN 2. JA, EN DEL AV GRUNDSKOLAN 3. NEJ 0. IRREL, HAR EJ GÅTT I GRUNDSKOLA B31. En del människor tycker att grundskolan var stressande. För andra har den inte varit det. Vad tyckte du om grundskolan: var den stressande eller inte? 1. STRESSANDE 2. INTE STRESSANDE GÅ TILL B33 0. IRREL, HAR INTE GÅTT I GRUNDSKOLA B32. Kan du säga varför du tyckte att grundskolan var stressande? IRREL, HAR INTE GÅTT I GRUNDSKOLA B33. Var några av dina lärare eller resurslärare i grundskolan eller på gymnasiet samer? 0. IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 17 4/28/04

19 B34. Fick du undervisning i samiska språket på grundskolan eller gymnasiet? 0. IRREL B35. Undervisade dina lärare eller resurslärare i grundskolan eller gymnasiet, på samiska, i något annat ämne? 0. IRREL B36. Fick du lära dig något om samisk kultur och historia i grundskolan eller på gymnasiet? GÅ TILL B38 0. IRREL B37. Tyckte du att det du fått lära dig om samer i regel var korrekt, ibland korrekt, sällan korrekt eller aldrig korrekt? 1. I REGEL KORREKT 2. IBLAND KORREKT 3. SÄLLAN KORREKT 4. ALDRIG KORREKT INTERVJUARENS KONTROLLSTATION 1: SE SVAREN PÅ B29 OM IP INTE HAR GÅTT UT GYMNASIET FORTSÄTT MED B38 OM IP HAR GÅTT UT GYMNASIET GÅ TILL B39 Saami Final Questionnaire PAGE 18 4/28/04

20 B38. Har du gått på gymnasiet efter grundskolan? (KONTROLLERA NÄRMARE: Går du på gymnasiet nu?), MEN JAG GÅR INTE I SKOLAN NU FORTSÄTT 2. JA, OCH JAG GÅR PÅ GYMNASIET NU 3. NEJ 0. IRREL GÅ TILL S. 22, B56 GÅ TILL B48 B39. Gick du på gymnasiet någon annanstans än på din hemort? (KONTROLLERA NÄRMARE Hela eller delar av gymnasiet?), HELA GYMNASIET 2. JA, DELAR AV GYMNASIET 3. NEJ 0. IRREL B40. En del tycker att gymnasiet var stressande. För andra var det inte det. Vad har du för erfarenhet av gymnasiet: stressande eller inte? 1. STRESSANDE 2. INTE STRESSANDE GÅ TILL INTERVJUARENS KONTROLLSTN 2, nedan. 0. IRREL, HAR INTE GÅTT GYMNASIET B41. Kan du säga mig varför du tyckte att gymnasiet var så stressande? IRREL, HAR INTE GÅTT GYMNASIET INTERVJUARENS KONTROLLSTATION 2: S SVAREN PÅ B29 IP HAR INTE GÅTT UT GYMNASIET FORTSÄTT MED B42, GÅ SEDAN TILL B45. IP HAR GÅTT UT GYMNASIET GÅ TILL B43 Saami Final Questionnaire PAGE 19 4/28/04

21 B42. Varför bestämde du dig för att avbryta dina gymnasiestudier? IRREL, HAR INTE GÅTT GYMNASIET GÅ TILL B45 B43. Har du läst vid universitet, teknisk högskola eller har du någon annan typ av akademisk utbildning? GÅ TILL B45 0. IRREL INTERVJUARENS KONTROLLSTATION 3: SE SVAREN PÅ B29 IP HAR INGEN HÖGRE UTBILDNING FORTSÄTT MED B44 IP HAR EN HÖGRE UTBILDNING GÅ TILL B45 B44. Varför har du inte fortsatt eller avslutat dina högre studier? IRREL, HAR INGEN HÖGRE UTBILDNING Saami Final Questionnaire PAGE 20 4/28/04

22 B45. Har du någon annan allmänt erkänd teoretisk eller praktisk utbildning? GÅ TILL B47 0. IRREL B46. Vilken annan typ av erkänd teoretisk eller praktisk utbildning? 0. IRREL B47. (GE IP KORT 6) Var snäll och ange den siffra på kortet som passar in på hur nöjd du är med den skolundervisning du har fått under årens lopp? 1. MYCKET NÖJD 2. GANSKA NÖJD 3. VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 4. GANSKA MISSNÖJD 5. MYCKET MISSNÖJD 0. IRREL GÅ TILL SIDAN 24, DEL C Saami Final Questionnaire PAGE 21 4/28/04

23 (GÅR PÅ GYMNASIET NU) B48. Är någon av dina lärare eller resurslärare i grundskolan eller på gymnasiet same? 0. IRREL B49. Får du undervisning i samiska? 0. IRREL B50. Får du undervisning i några ämnen på samiska? 0. IRREL B51. Får du undervisning i samisk kultur och historia? GÅ TILL B53 0. IRREL B52. Tycker du att det du får lära dig om samer i regel är korrekt, ibland korrekt, sällan korrekt eller aldrig korrekt? 1. I REGEL KORREKT 2. IBLAND KORREKT 3. SÄLLAN KORREKT 4. ALDRIG KORREKT B53. Går du på gymnasiet någon annanstans än på din hemort? 3. INTE NU, MEN TIDIGARE 0. IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 22 4/28/04

24 B54. En del tycker att skolan är stressande. För andra är den inte det. Vad tycker du om skolan, är den stressande eller inte? 1. STRESSANDE 2. INTE STRESSANDE GÅ TILL B56 0. IRREL B55. Kan du säga varför du tycker att skolan är stressande? IRREL, HAR INTE GÅTT I GRUNDSKOLA B56. Har du någon annan allmänt erkänd praktisk eller teoretisk utbildning? (Beskriv i nedanstående ruta) GÅ TILL B58 0. IRREL B57. Vilken annan allmänt erkänd praktisk eller teoretisk utbildning har du? Beskriv i nedanstående ruta (t.ex. arbetsmarknadskurs, kursens namn, heltid/deltid). 0. IRREL B58. (GE IP KORT 6) Var snäll och säg vilken siffra på kortet som passar in på hur nöjd du är med den skolundervisning du har fått hittills. 1. MYCKET NÖJD 2. GANSKA NÖJD 3. VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 4. GANSKA MISSNÖJD 5. MYCKET MISSNÖJD 0. IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 23 4/28/04

25 DEL C: Ditt arbete & traditionella näringssysslor Nu vill jag veta något om ditt arbete och de traditionella näringssysslor du ägnat dig åt för ditt uppehälle. Jag börjar med två frågor om dina föräldrar. C1. Vad (försörjer/försörjde) sig din far främst på? 9 9 C2. Om jag bad dig beskriva olika kombinationer, som du utfört under det sista året, av arbetsuppgifter. Vilka skulle dessa vara? Vad (försörjer/försörjde) sig din mor främst på? 9 9 C3. Vi har redan talat om hur du och andra medlemmar av ditt hushåll försörjer sig. Har du de senaste 12 månaderna kombinerat förvärvsarbete med traditionella näringssysslor för din försörjning? (Beskriv i nedanstående ruta) GÅ TILL C5 C3a. Beskriv vilken kombination av förvärvsarbete och traditionella näringssysslor du har ägnat dig åt de senaste 12 månaderna. (KONTROLLERA NÄRMARE: Vad har du främst arbetat med eller försörjt dig på?) IRREL, PENSIONÄR ELLER INTE VERKSAM AV ANDRA SKÄL Saami Final Questionnaire PAGE 24 4/28/04

26 C4. (GE IP KORT 6) Säg den siffra på kortet som passar in på hur nöjd du är med detta arbete eller kombination av sysslor för din försörjning. 1. MYCKET NÖJD 2. GANSKA NÖJD 3. VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 4. GANSKA MISSNÖJD 5. MYCKET MISSNÖJD C5. (GE IP KORT 9) Kan du med hjälp av det här kortet tala om vilket av följande (om något) du sysslat med de senaste tolv månaderna: 0. IRREL a. VAKTA RENAR? b. FLÅ OCH STYCKA RENAR? c. HJÄLPA RENVAKTARNA MED MATLAGNING, INKÖP AV MAT OCH ANDRA FÖRNÖDENHETER, HÄMTA OCH SKJUTSA RENVAKTARE TILL MÖTESPLATSER? d. BEREDA SKINN? e. TILLVERKA ELLER REPARERA UTRUSTNING TILL RENSKÖTSEL, JAKT ELLER FISKE? f. JAGA ÄLG? g. JAGA RIPOR? h. FISKA? i. TORKA KÖTT ELLER FISK? j. SÄTTA UT SNAROR OCH FÄLLOR? k. PLOCKA BÄR? l. TILLVERKA SAMISKT HANTVERK INTERVJUARENS KONTROLLSTATION 4 IP HAR FÖRVÄRVSARBETAT HELTID ELLER DELTID DE SENASTE TOLV MÅNADERNA (SE FORMULÄR C) FORTSÄTT MED C6 IP HAR INTE FÖRVÄRVSARBETAT DE SENASTE TOLV MÅNADERNA GÅ TILL C21 Saami Final Questionnaire PAGE 25 4/28/04

27 C6. Hur många betalda jobb har du haft de senaste 12 månaderna? (ANTAL) OM ETT JOBB GÅ TILL C IRREL (FRÅGA BARA OM IP HAFT MER ÄN ETT JOBB) C7. På vilket av dessa (ANTAL) jobb arbetade du flest timmar de senaste 12 månaderna? IRREL (JOBBETS NAMN) Följande frågor handlar om (JOBBETS NAMN); det vill säga det jobb där du arbetade flest timmar de senaste 12 månaderna. C8. Vilken sorts affärsverksamhet, industri- eller serviceyrke var detta? Var specifik IRREL BRANSCH C9. Vad kallades jobbet eller sysslan? IRREL SYSSLA C10. Var du i samband med detta jobb huvudsakligen egen företagare (med eller utan anställda, ensam eller i kompanjonskap); löneanställd (veckolön, månadslön, dricks eller provision); eller arbetade du mot betalning i ett familjeföretag? 1. EGEN FÖRETAGARE 2. LÖNEANSTÄLLD 3. ARBETADE MOT BETALNING I ETT FAMILJEFÖRETAG 0. IRREL C11. Hur många timmar i veckan arbetade du i normala fall på detta jobb? /veckan IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 26 4/28/04

28 C12. (GE IP KORT 6) Var vänlig säg den siffra på kortet som passar in på hur nöjd du är med detta jobb. 1. MYCKET NÖJD 2. GANSKA NÖJD 3. VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 4. GANSKA MISSNÖJD 5. MYCKET MISSNÖJD C13. Tyckte/tycker du att detta jobb är stressande? GÅ TILL C15 0. IRREL C14. Varför tyckte/tycker du att detta jobb var stressande? IRREL, NOT STRESSANDE C15. Var du kvar på det jobbet förra veckan? GÅ TILL C18 0. IRREL C16. (GE IP KORT 10). Säg vilken bokstav på kortet som bäst förklarar varför du inte är kvar på det jobbet. GÅ TILL C SLUTADE PÅ EGET INITIATIV 02. FABRIKEN ELLER AFFÄRSVERKSAMHETEN UPPHÖRDE 03. BEREDSKAPSARBETET SLUT 04. VIKARIAT, ÅTAGET ARBETE/PROJEKTANSTÄLLNING SLUT 97. ANNAT SKÄL: 9 GÅ TILL C IRREL, KVAR PÅ SAMMA JOBB Saami Final Questionnaire PAGE 27 4/28/04

29 C17. Varför slutade du jobbet på eget initiativ? 0. IRREL, KVAR PÅ SAMMA JOBB GÅ TILL C19. C18. Räknar du med att jobbet ska upphöra inom de närmaste fyra veckorna? 0. IRREL C19. Arbetade du som löneanställd eller som egen företagare förra veckan? GÅ TILL C21 0. IRREL C20. (GE IP KORT 11) Är några av följande skäl till att inte börja på ett jobb förra veckan, tillämpbara på dig? Säg bara de bokstäver på kortet som passar in på din situation. 0. IRREL A. DU ÄR PENSIONERAD? B. DU GÅR I SKOLAN? C. DU HAR REDAN ETT JOBB? D. DU HAR TILLFÄLLIGT VARIT SJUK ELLER HANDIKAPPAD? E. DU HADE INGEN SOM TOG HAND OM SMÅBARNEN ELLER ÅLDRINGARNA I HEMMET? F. DU HADE ANDRA PLIKTER PERSONLIGA ELLER I FAMILJEN? G. DU VAR UTE OCH JAGADE ELLER FISKADE? H. DU TYCKTE ELLER FICK HÖRA ATT DU INTE VAR TILLRÄCKLIGT KVALIFICERAD FÖR DE JOBB SOM FANNS ATT TILLGÅ? I. DU HADE INTE PENGAR TILL ATT KÖPA DE SAKER DU BEHÖVDE FÖR JOBBET? J. PÅ GRUND AV FRÅGOR OM DROG- ELLER ALKOHOLMISSBRUK? K. DÄRFÖR ATT DET INTE FINNS NÅGRA JOBB? L. DÄRFÖR ATT DET INTE FINNS NÅGRA TILLRÄCKLIGT VÄLBETALDA JOBB? M. INGEN SÄRSKILD ANLEDNING N. NÅGON ANNAN ANLEDNING (VILKEN?) Saami Final Questionnaire PAGE 28 4/28/04

30 (ALLA) C21. Har du de senaste fem åren under någon period varit utan arbete men velat ha ett? GÅ TILL C24 0. IRREL C22. Har några sådana arbetslöshetsperioder varat längre än 6 månader de senaste fem åren? GÅ TILL C IRREL C23. Hur många gånger skulle du säga att du har varit arbetslös mer än 6 månader de senaste fem åren? IRREL C24. Om du kunde välja, vilken livsstil skulle du då föredra: 1. att ha ett förvärvsarbete? 2. engagerad i samiska traditionella näringssysslor? 3. eller båda? C25. Nu vill jag att du ska fundera över vilket som är ditt viktigaste sätt att bidra till hushållet. Det kan vara förvärvsarbete men behöver inte vara det. Vilket är ditt viktigaste sätt att bidra till hushållet av allt det du gör? 9 9 Saami Final Questionnaire PAGE 29 4/28/04

31 Del D: Hälsa D1. Nu vill jag fråga dig om din hälsa. Hur skulle du, till att börja med, beskriva din hälsa i allmänhet: utmärkt, mycket god, god, ganska god eller dålig? 1. UTMÄRKT 2. MYCKET GOD 3. GOD 4. GANSKA GOD 5. DÅLIG D2. (GE IP KORT 12) Vilka, om några, av symtomen på detta kort har du haft de senaste 12 månaderna? Var snäll och säg bara bokstäverna för symtomen. a. SMÄRTOR? b. PROBLEM MED ANDNING ELLER HOSTA? c. MAG- ELLER MATSMÄLTNINGSPROBLEM? d. HÖG FEBER? e. TANDLOSSNING? f. YRSEL? (OM IP NÄMNER SMÄRTOR ELLER PROBLEM) D3. Vilken typ av smärtor eller problem? IRREL D4. Finns det någonstans dit du kan gå för att söka läkare eller annan sjukvårdskunnig i din närhet? 0. IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 30 4/28/04

32 D5. (GE IP KORT 13) Vilken, om några, av följande sjukdomar har en läkare, sjuksköterska eller annan sjukvårdskunnig sagt att du har? Var vänlig säg bara bokstäverna på kortet. A. ARTRIT ELLER REUMATISM? B. ASTMA? C. KRONISK BRONKIT? D. EMFYSEM ELLER ANDFÅDDHET? D6. Vid vilken ålder fick du veta det? ÅLDER 9 9 D7. Får du någon behandling eller tar du någon medicin för det? ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 E. CANCER? D8. Vilken typ? ÅLDER 9 9 F. FÖLJDER AV STROKE? G. HÖGT BLODTRYCK? H. HJÄRTPROBLEM? I. MAGSÅR ELLER SÅR PÅ TARMEN? J. HEPATIT? D9. Vilken typ? K. DIABETES D10. Vilken typ? ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 L. ANDRA NJURSJUKDOMAR? ÅLDER 9 D6. Vid vilken ålder fick du veta det? 9 D7. Får du någon behandling eller tar du Saami Final Questionnaire PAGE 31 4/28/04

33 någon medicin för det? M. TURBERKULOS? ÅLDER 9 9 N. FETMA? O. NÅGON ANNAN LÅNGVARIG SJUKDOM? (T. EX. ALERGI) D8. Vilka andra långvariga sjukdomar? ÅLDER 9 9 ÅLDER 9 9 D12. Har du några obehandlade medicinska besvär? 0. IRREL D13. Vilket språk använde du vid ditt senaste besök för att tala med doktorn eller annan sjukvårdskunnig? a. SAMISKA b. SVENSKA c. NORSKA d. FINSKA e. ANNAT ( ) D14. Vilket språk använde doktorn eller annan sjukvårdskunnig för att prata med dig vid ditt senaste besök? a. SAMISKA b. SVENSKA c. NORSKA d. FINSKA e. ANNAT ( ) Saami Final Questionnaire PAGE 32 4/28/04

34 (OM IP OCH SJUKVÅRDSPERSONALEN ANVÄNDE OLIKA SPRÅK) D15. Tolkade någon åt dig?, EN UTBILDAD TOLK 2. JA, EN GOD VÄN ELLER SLÄKTING 3. NEJ D16. Kunde du och din doktor eller annan sjukvårdspersonal kommunicera ordentligt vid det senaste besöket? D17. Finns det traditionell samisk läkekonst eller folkmedicin att tillgå i din närhet? GÅ TILL D20 D18. Har du uppsökt någon traditionell samisk läkekonst eller folkmedicin för några medicinska besvär? GÅ TILL D20 D19. För vilka besvär? 9 9 D20. Hämmas du i din dagliga verksamhet av någon typ av kroniska fysiska eller psykiska besvär, sjukdom eller handikapp? Saami Final Questionnaire PAGE 33 4/28/04

35 D21. Har du några svårigheter att höra, se, meddela dig, gå, gå i trappor, böja dig, lära dig saker eller liknande? D22. Nästa fråga handlar om rökning. Röker du för närvarande cigaretter dagligen, då och då eller inte alls? 1. DAGLIGEN 2. DÅ OCH DÅ 3. INTE ALLS GÅ TILL D25 GÅ TILL D25 GÅ TILL D31 D23. Vid vilken ålder började du röka cigaretter dagligen? (00) (ÅLDER) 97. RÖKER INTE DAGLIGEN 9/MINNS INTE IRREL D24. Hur många cigaretter röker du om dagen för närvarande? (00) (NR) (00) (PAKET) GÅ TILL D IRREL D25. Har du i hela ditt liv rökt sammanlagt 100 eller fler cigaretter (cirka 4 paket)? GÅ TILL D31 GÅ TILL D31 D26. Hur många cigaretter gör du av med de dagar du röker? (00) (ANTAL) (00) (PAKET) IRREL Saami Final Questionnaire PAGE 34 4/28/04

36 D27. Har du någonsin rökt dagligen? GÅ TILL D31 GÅ TILL D31 D28. Vid vilken ålder började du röka cigaretter dagligen? (01) (ÅLDER) 9/MINNS INTE IRREL D29. Hur många cigaretter om dagen brukade du röka? (00) (ANTAL) (00) (PAKET) 9/MINNS INTE IRREL D30. Vid vilken ålder slutade du röka cigaretter dagligen? (02) (ÅLDER) 9/MINNS INTE IRREL (ALLA) D31. Snusar du för närvarande dagligen, då och då eller inte alls? 1. DAGLIGEN 2. DÅ OCH DÅ 3. INTE ALLS D32. (GE IP KORT 6) Var snäll och ge mig den siffra på detta kort som stämmer in på hur nöjd du är med din hälsa. 1. MYCKET NÖJD 2. GANSKA NÖJD 3. VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 4. GANSKA MISSNÖJD 5. MYCKET MISSNÖJD (GE IP FRÅGEFORMULÄR OCH PENNA) Saami Final Questionnaire PAGE 35 4/28/04

37 FRÅGEFORMULÄR I den här delen av intervjun ombeds du själv besvara följande frågor på frågeformuläret. Besvara frågorna genom att sätta ett "X" i cirkeln vid det svar du har valt. Frågorna i den här delen av intervjun omfattar sådana som handlar om bruk av alkohol och droger, depression och självmord, och att vara offer för våldsbrott, däribland våldtäkt. Det är möjligt att dessa frågor kan kännas obehagliga. Precis som när det gäller vilken del av intervjun som helst kan du låta bli att delta i frågeformuläret, och om du väljer att delta kan du hoppa över de frågor som du inte vill besvara. Precis som när det gäller vilken del av intervjun som helst är dina svar konfidentiella eftersom varken ditt namn, adress eller någon annan form av identifikation följer med dina svar. När du är klar kan du vika papperen på mitten, lägga dem i kuvertet och slicka igen detta. Intervjuaren har förbundit sig att inte öppna kuvertet. Den person som öppnar kuvertet kommer inte att veta vem som har fyllt i frågeformuläret. (VAR VÄNLIG BESVARA OM DU ÄR KVINNA): D33. Hur många barn har du fött? INGA GÅ TILL D36 D34. Var några av dem dödfödslar? (OM JA) D35 Hur många? 00 (BARN) D36. Har du under de senaste tolv månderna druckit öl, vin, sprit, hembränt eller någon annan alkoholhaltig dryck? GÅ TILL D39 D37. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna druckit alkohol? 1. ALDRIG 2. EN GÅNG I MÅNADEN ELLER MINDRE GÅNGER I MÅNADEN 4. EN GÅNG I VECKAN GÅNGER I VECKAN 6. VARJE DAG ELLER NÄSTAN VARJE DAG Saami Final Questionnaire PAGE 36 4/28/04

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer.

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. UMEÅ UNIVERSITET Inst för Klinisk Vetenskap 901 85 Umeå Identitetsnu. Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. Samer i Sverige lever under villkor som gör att man kan fundera över

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

QOLI INSTRUKTIONER: Så här skulle du svara om ARBETE var "viktigt" för ditt allmänna välbefinnande:

QOLI INSTRUKTIONER: Så här skulle du svara om ARBETE var viktigt för ditt allmänna välbefinnande: QOLI Namn: Datum: INSTRUKTIONER: Detta frågeformulär innehåller frågor om hur du är med olika områden av ditt liv som t ex arbete och hälsa. Formuläret frågar också efter hur viktiga dessa saker är för

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

European Family Empowerment. Enkät till förälder/vårdnadshavare

European Family Empowerment. Enkät till förälder/vårdnadshavare European Family Empowerment Enkät till förälder/vårdnadshavare ANONYMITET Ingen annan än vi forskare kommer att kunna se dina svar. Dina svar är konfidentiella och kommer inte att visas för någon annan.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + Varför och hur görs Hälsa 2007? Samhället och människors levnadsvanor förändras. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren för personer som drabbats

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

Stroke longitudinell studie

Stroke longitudinell studie Rehabiliteringsmedicin Göteborgs Universitet Stroke longitudinell studie Frågor för patienten Datum Kodnummer Bästa deltagare, Följande formulär samlar information om ditt hälso-tillstånd, ditt allmänna

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

Vad visste du om solvärme innan du beslutade dig för att anmäla dig till kursen? (Markera alla lämpliga punkter)

Vad visste du om solvärme innan du beslutade dig för att anmäla dig till kursen? (Markera alla lämpliga punkter) Enkät till solvärmekursernas deltagare Yhteenvetoraportti N=21 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vad visste du om solvärme innan du beslutade dig för att anmäla dig till kursen? (Markera alla lämpliga punkter)

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

European Family Empowerment. Enkät till ungdomar

European Family Empowerment. Enkät till ungdomar European Family Empowerment Enkät till ungdomar ANONYMITET Ingen annan än vi forskare kommer att kunna se dina svar. Dina svar kommer att kodas och kommer inte att visas för någon annan. Resultatet kommer

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

"50+ i Europa" The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

50+ i Europa The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Hushålls-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Datum: Intervjuar ID: Intervjupersonens förnamn "50+ i Europa" The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Frågeformulär Svaren är konfidentiella 1 Hur man

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Familjetyp:

Läs mer

Enkät till människor uppväxta i Uppsala.

Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Hej! Vi är två sociologistudenter vid Uppsala Universitet som skriver vår examensuppsats. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni tog er tid och svarade på den här

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Levnadshistoria och nuvarande problem

Levnadshistoria och nuvarande problem Levnadshistoria och nuvarande problem Underlag till bedömningssamtal [Pre-Appointment Questionnaire] Syftet med detta frågeformulär är att din KBT-terapeut (kognitiva beteendeterapeut) ska få detaljerad

Läs mer

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN Patientenkät - Bas Namn: Personnummer: Datum: Att tänka på när du fyller i enkäten: Det finns inga svar som är rätt eller fel, det är din personliga

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

+ + KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Växjö Nyanländas syn på att leva och bo i Sverige. Invandrarindex november 2016

Växjö Nyanländas syn på att leva och bo i Sverige. Invandrarindex november 2016 Växjö 16-11-29 Nyanländas syn på att leva och bo i Sverige. Invandrarindex november 16 Invandrarindex 1 (184) 1 Är du. Bas total 15: 3.1 Bas total 16: 2.369 % 9 8 7 6 5 44 Kvinna 47 56 Man Invandrarindex

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2014 Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att:

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

På väg Enkät för den unge

På väg Enkät för den unge På väg Enkät för den unge För dig som bor i familjehem eller HVB Du har rätt att få det stöd du behöver, både innan och efter det att du flyttat ut från ditt familjehem eller hem för vård eller boende

Läs mer

Folkhälsodata 2000-2012 Befolkning i åldern 18-80 år. Kommun: Helsingborg

Folkhälsodata 2000-2012 Befolkning i åldern 18-80 år. Kommun: Helsingborg Folkhälsodata -12 Befolkning i åldern 18- år : Helsingborg resultat tänk på följande vid tolkning av andelar och trender: I varje kommun exklusive Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad består urvalet

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2016 Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att:

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden ZA5353 / ZA5656 Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3 Field Questionnaire Sweden 1. Är du? 1 Pojke 2 Flicka 2. Vad är ditt födelsedatum? Å Å M M D D 3.

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

EU-DAP PROJEKT FRÅGEFORMULÄR

EU-DAP PROJEKT FRÅGEFORMULÄR _ _ - _ _ - _ _ - _ _ centre-school-class-questionnaire code EU-DAP PROJEKT FRÅGEFORMULÄR Kontaktperson : Ann-Marie Lindahl, Centrum för Tobaksprevention Tfn : 08 517 780 43 Fax: 08 51778072 E-post : ann-marie.lindahl@smd.sll.se

Läs mer

TEMA: Droger Mitt namn:

TEMA: Droger Mitt namn: TEMA: Droger Mitt namn: 1 Vad är en drog? Drog är ett medel som ger användaren (den som använder droger) en bra känsla som brukar kallas rus, t.ex. glädje. För att inte förlora detta rus måste användaren

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Vilka framtidsplaner har du med ditt arbete? Hur hade du det under din uppväxt?

Vilka framtidsplaner har du med ditt arbete? Hur hade du det under din uppväxt? Vad har du arbetet med förut och vad arbetar du med idag? Vilka framtidsplaner har du med ditt arbete? Hur var skolgången för dig när du var liten? Var har du bott tidigare? Hur hade du det under din uppväxt?

Läs mer

Bilaga Metodstöd. Vård- och omsorgsförvaltningen Emelie Sundberg, SAS

Bilaga Metodstöd. Vård- och omsorgsförvaltningen Emelie Sundberg, SAS Metod Bilaga 4 Checklista vid uppföljning av genomförandeplan, ej vid nya brukare Denna checklista ska användas vid uppföljning av genomförandeplanen förutom vid nya brukare då ligger beställning från

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

EU KIDS ONLINE II Frågeformulär för föräldrarna 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Frågeformulär för föräldrarna 31/03/2010 KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUAREN SKA ANTECKNA BARNETS ÅLDER OCH KÖN ÅLDER KÖN Man

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Norrbotten Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilken kommun bor du i? 1

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Variabelbok år 2000. World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel

Variabelbok år 2000. World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel Variabelbok år 2000 World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel Upplaga 1, version 1 2003-03-26 Denna variabelbok ligger till grund för förändringar. Kod XXY, XX=årtal, Y lika undersökningstillfälle

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten

Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten Alla frågor i den här enkäten gäller perioden mellan den förra enkäten och nu. Vi har tagit emot den förra enkäten av dig den 8 december 2002. Så

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är två månader korrigerad ålder

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är två månader korrigerad ålder III Till Pappor/Partner I samband med att barnet är två månader korrigerad ålder Här kommer det tredje frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller bland annat frågor om hur du har det tillsammans

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Karolinska Institutet Äldrecentrum

Karolinska Institutet Äldrecentrum Karolinska Institutet Äldrecentrum Phase I Att fylla i själv Efter Sjuksköterskeintervju Var vänlig använd kulspetspenna! 1. Proband nr: K SN1.0LOPNR 2. Namn: SN1.0FNAME SN1.0ENAME 3. Kön SN1.0SEX 1 Man

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Familjetyp:

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER Enkäten för 50 år fyllda LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER 1. Vi skulle först vilja veta vad för slags aktiviteter Ni deltar i. Har Ni under sistlidna sex månader utfört något som helst avlönat arbete? Vilket

Läs mer

Statistikrapport Sagahemmet av Johan Holmdahl

Statistikrapport Sagahemmet av Johan Holmdahl Statistikrapport Sagahemmet av Johan Holmdahl Innehållsförteckning. Personalens perspektiv.... Beskrivning av personalen.... Om målsättning.... Om stödet..... Om kontaktmannaskapet.... Om metoder.... Om

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Norra Sveriges MONICAundersökning

Norra Sveriges MONICAundersökning Personnummer:_ Namn: MONICA-nummer: Norra Sveriges MONICAundersökning En kampanj mot hjärt-kärlsjukdom och diabetes 2009 FRÅGEFORMULÄR DEL 2 + 2009 Sida - 1 + Frågor rörande LIVSKVALITET OCH SOCIALT STÖD

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Jakt- och Fiskesamerna

Jakt- och Fiskesamerna SAMETINGSVAL 2013 Jakt- och Fiskesamerna för rättigheter till alla! jofs_broschyr.indd 1 2013-04-05 17:51 rättigheter til Hur ska framtidens samiska samhälle se ut? Du kan tillsammans med oss förändra

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer