LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14"

Transkript

1 LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION Rev

2 Varför en ledarinstruktion? Jo för att vi inom Börje SK:s Ungdomsfotbollssektion ska kunna agera på ett gemensamt och ur klubbens synvinkel hedervärt sätt. Dessutom är vi så många ungdomsledare idag att en viss samordning krävs. Därför, läs och begrunda och ta till er det som sägs och försök agera utifrån det. Kom dock ihåg att sunt förnuft gäller först som sist. 2

3 Innehållsförteckning Styrelsen 5 Kioskkommitté... 6 Kommitté för fotbollsskolan... 6 Kommitté för Fotbollens Dag... 6 Ungdomsfotbollssektionen... 7 Vår verksamhetsidé... 7 Vår värdegrund... 7 Vår vision... 7 Våra mål... 7 Information... 8 Möten... 9 Möteslokal... 9 Instruktionsfilmer... 9 Administration Uppstart av nya lag Spelarförteckning Licensiering/registrering Aktivitetsbidrag Matchrapportering till Upplands Fotbollförbund Matcher Domare Försäkringar Kiosken Ekonomi Lagens ekonomi Reseersättning Deltagaravgift Redovisning Cuper Ansökan om bidrag till cuper och andra arrangemang Materiel Matchdräkt Bollar, bollpump, bollrum Lokaler Omklädningsrum Nycklar Fotbollsplaner Hallar Övrigt Ungdomsfotbollens hederspris UFO:s policy i en rad olika frågor Toppning Sponsring Kioskverksamheten Cuper Fotbollsskolan Tränare och ledare Ledarutbildning Sammanslagning med andra klubbar

4 Drogpolicy Alkohol Tobak

5 Styrelsen (gemensam mail till alla styrelsemedlemmar) Lennart Gellerstig, ordförande Planerar och leder sektionens arbete Tar hand om och fördelar post/skrivelser Verkställer och följer upp tagna beslut Föreslår årsmötet en budget Deltar i huvudstyrelsens möten som ordinarie ledamot Upprättar mötesdagordning och kallar till möten Föreslår utmärkelser/avtackar avgående ledare Upprättar skrivelser och bidragsansökningar Kontaktperson till Upplands fotbollförbund Ansvarig inom Börje SK för Ungdoms-DM (Domaransvarig) Henrik Forsberg, sekreterare För protokoll vid möten Distribuerar protokoll, kallelse och annan information Upprättar sektionens verksamhetsberättelse Upprättar och förvarar namnlista över sektionsmedlemmar och tränare/ledare/lagföräldrar Bevakning av halltider gentemot kommunen Ansvarig för fördelning av sektionens hall- och plantider Ansvarig för sektionens hemsida Registrator/bevakar nationella övergångsbestämmelser Björn Ingmar, kassör Ansvarar för sektionens ekonomi Gör budgetförslag som presenteras på novembermötet. Kontrollerar att lagdeltagarna betalt medlems- och lagavgiften Sektionens kontaktman till kioskverksamheten Sektionens kontaktman i Fjällidenkommittén Sussi Jansson, materialansvarig Ansvarar för och köper in sektionens utrustning Ansvarar för sektionens lager Ansvarig för fotbollsskolan Sektionens kontaktperson för lagföräldrar ang. kiosken Eva Lindberg, utbildningsansvarig Ansvarig för ledarnas utbildning Ansvarig för att kalla till informationsmöte om kiosken Kontaktperson för F96/97/98/99 och P96/97 Tarja Wikström, ledamot Ansvarig för Fotbollens dag Ansvarig för informationspärm för sektionen Kontaktperson för P92/93 Catharina Strömstedt, ledamot Ansvarig för skötseln av förrådet vid Fjälliden Ansvarig för Fotbollens dag Kontaktperson för P98/99/00, P01/02 och F00/01/02 5

6 Kioskkommitté Sussi Jansson Kent Jansson Kommitté för fotbollsskolan Sussi Jansson m.fl. Kommitté för Fotbollens Dag Tarja Wikström Catharina Strömstedt m.fl. 6

7 Ungdomsfotbollssektionen Vår verksamhetsidé Vi vill vara en sektion där social gemenskap kan gå hand i hand med idrottsliga prestationer. Vår värdegrund Våra uppgifter blir främst: att uppmuntra och stötta ungdomsledare att fortbilda sig utefter Upplands Fotbollförbunds tränarstege en positiv ungdomsverksamhet stimulera fotbollsintresset organiserad träning under utbildad och erfaren ledning visa respekt, hänsyn och uppmuntra samarbete i alla former att förbereda våra äldre ungdomar för seniorspel Vår vision att bedriva en verksamhet där alla ungdomar känner sig välkomna Våra mål Ungsdomsfotbollssektionens målsättning för 2008 är följande: att bedriva fotbollsträning och -lek för bygdens barn och ungdomar att anordna och genomföra en fotbollsskola för 7-13-åringar i Börje att anordna en fotbollens dag för alla ungdomslag att tillsammans med Upplands fotbollförbund anordna DM-finaler i ungdomsfotboll att rekrytera och utbilda egna ungdomsdomare att styrelsen och ungdomsledarna skall genomgå någon form av fortbildning 7

8 Information Information sker genom sektionens styrelseprotokoll och ledarträffar.. Protokollen hittas på UFOs hemsida (www.borjesk.se) under rubriken Ungdomsfotboll, Länkar, BSK UFO styrelse och Styrelsemöten/Ledarmöten. Mycket annan information sker via e-post. Bland annat går kallelse ut till olika möten genom e- postutskick. Har du en e-postadress men inte får någon post från BSK - kontakta sekreteraren. Övrig information sker via den styrelseledamot som är lagansvarig 8

9 Möten Sektionens möten brukar förläggas till måndagar, några möten är renodlade styrelsemöten andra är ledarmöten. Juli är mötesfritt. Lokal är vid ledarträffarna oftast klubbrummet i Idrottsgården. Kallelse utgår till alla ungdomsledare och lagföräldrar som uppmanas att delta. Upptaktsmöte och avslutning för spelare ansvarar varje lag för, alltså inga gemensamma upptakter och avslutningar. Övriga möten, såsom föräldramöten, spelarträffar etc ansvarar varje lag för. Vid behov kan delar av styrelsen medverka. En ledaravslutning (fest) i november för alla ledare och lagföräldrar. Möteslokal Vill ni ha tillgång till klubblokalen (där det finns TV och video) bokas lokalen genom Christel Hågelind tel (Nyckel kan även lånas av ordförande) Vill man låna kiosken får man fråga kioskkommittén. Instruktionsfilmer Vän med bollen-video finns att låna genom ordförande. Dessutom finns ytterligare två videofilmer från VM-98; Ögonblicken och Målen. 9

10 Administration Uppstart av nya lag Föräldraroller som skall tillsättas vid uppstart av lag i Börje SK Tränare: Lagledare: Lagförälder: 1 per 10 barn och minst 2 st (helst fler!). En av tränare skall vara huvudtränare. håller ordning på medlemslistor, aktivitetsstöd, träningstider, kallelser och annat administrativt för att avlasta tränarna. Anmälan/kontaktperson för seriespel/cup. ansvarar för att laget har personal till föreningens kioskverksamhet och andra arrangemang samt deltar på BSK: s kiosk och arrangemangsmöten. Föräldraroller som bör tillsättas, dessa kan även bemannas av någon av ovanstående: Web/information: Aktiviteter: Kassa: Material: ansvarar för att lagets hemsida sköts och är lagets informatör. ser till att laget har kul vid sidan av plan och ordnar lagfester. lagets kassör. lagets kontakt mot sektionens materialansvarige. Tvätt av matchtröjor. Spelarförteckning En spelarförteckning måste upprättas så snart träningen startat, med namn, föräldrars namn, adress, telefonnummer och personnummer, Excelmall för detta finns att få från kassören. Slutar eller börjar någon spelare måste det rapporteras till kassören. Licensiering/registrering Alla spelare års ålder ska ha fyllt i en blankett från UFF med personnummer och målmans underskrift. Denna blankett ligger till grund för spelarens registrering hos Börje SK hos UFF. Från och med det år spelaren blir 15 år skall spelaren vara licensierad för Börje SK. För detta ska Fotbollförbundets blankett fyllas i och lämnas till sekreteraren. Aktivitetsbidrag Kom ihåg att alltid fylla i aktivitetsstödsrapporterna, (OBS. gäller ej för 6-åringar) även om det inte handlar om fotbollsträning utan ni träffas i laget för andra aktiviteter. Om aktiviteten/träningen bedrivs på egen anläggning så är det viktigt att det anges. Fjälliden har kod 1 och Idrottsgården kod 2. Klockslag ska också alltid anges på blanketten. Viktigt! Allt detta ska fyllas i på ett excelblad som Uppsala Kommun tillhandahåller. Närvaron redovisas till resp. lagansvarig vid dessa tidpunkter: 31 mar, 30 apr, 31 maj, 30 jun, 31 aug, 30 sep och 31 dec. Matchrapportering till Upplands Fotbollförbund För att rapportera ett resultat via SMS skriver man in matchnummer (xxxxxxxxx), antal hemmamål (hm) och antal bortamål (bm). På följande två sätt kan man skriva i SMS:et: xxxxxxxxx hm-bm xxxxxxxxx hm bm SMS:et skickas sedan till följande telefonnummer:

11 Matcher 11-mannalagen kallas av Upplands fotbollförbund till serieläggning i februari/mars. Då skall alla matchdatum och -tider vara klara. Samordna med de övriga lagen. I 7- eller 9-mannaserierna tar ni kontakt med era motståndare så snabbt som möjligt när matcherna kommit ut på Upplands Fotbollförbunds hemsida och gör upp om matchtider. Samordning måste ske med de övriga lagen så att inga kollisioner sker vad gäller planerna. Styrelsen ser helst att matcherna förläggs till söndag eftermiddag för kioskplaneringens skull. Kontakta gärna motståndare och domare några dagar innan match och kolla att allt är grönt. Se till att få hemmamatch på fotbollens dag. (Oftast sista söndagen i augusti). För 5-manna ordnas möten av Upplands Fotbollförbund där förutsättningarna bestäms. Före match skall alltid ledare från BSK vara på plats när motståndarna kommer och anvisa dessa ett omklädningsrum. Motståndarna skall också erbjudas bollar. Se även till att grindarna är stängda så att vi slipper bilar runt kiosken. Parkering sker på grusplan. Vid match bör om möjligt ledarna alltid uppträda i BSK-klädsel. Kom ihåg att hela laget representerar Börje SK, det betyder ett snyggt och prydligt uppträdande såväl på som utanför planen. Efter match tackar alla spelarna motståndarna för matchen och ledare och lagkapten tackar domaren, även om han eller hon gjort en "dålig" match. Försök att hjälpa våra domare att bli bättre genom kritik, såväl positiv som negativ, men fr a konstruktiv. BSK:s ledare är sist av plan och ser till att allt kommer tillbaka till bollförrådet, bollar, linjeflaggor, ev västar och koner, att målen ställs på hjul. Dessutom ser de till att omklädningsrummen är sopade och duscharna och bastun är avstängd och låser omklädningsrummen. När ni skjutsar barn, kom ihåg att alla ska vara fastspända. Se vidare Upplands Fotbollförbunds trafikpolicy. Domare Kom också ihåg att betala ersättning (se avgiftslista på hemsidan under Domare. OBS! samma taxa för 5- mannamatcher som för 7-manna) till domaren, pengar kan tas ur kioskkassan. Se till att få kvitto av domaren med namn, adress och personnummer, som sedan läggs i kioskkassan. Använd den blankett som finns i kiosken. Domaransvarig: Jenny o. Magnus Lindgren, e-post: Försäkringar Alla barn som är medlemmar (räcker ej med deltagaravgift) i Börje SK är försäkrade genom Folksams ungdomsförsäkring. Ledare, tränare, funktionärer (t.ex. föräldrar som skjutsar till bortamatch) och domare är försäkrade genom RF:s grundförsäkring. Ungdomar över 15 år är försäkrade genom Folksam licensförsäkring. Ledarna ombeds att uppmana föräldrar att anmäla alla skador. Kiosken Alla lag får sig tilldelat 1-2 veckor/år där det ligger på lagföräldrarnas ansvar att se till att kiosken är bemannad de tider den är öppen. Kioskkommittèn informerar om de rutiner som gäller vid bemanningen av kiosken. Ett möte med lagföräldrar hålls innan säsongen startar. Överskottet tillfaller ungdomssektionen. 11

12 Ekonomi Lagens ekonomi Lagen får själva ansvara för sin egen ekonomi. Man får själva utse någon person om ansvarar för lagkassan och som får öppna ett konto där pengarna sätts in. Lagen får själva i stor utsträckning stå för kostnader för resor till och från cuper och träningsläger utanför distriktet. Detsamma gäller för kost och logi. Reseersättning Reseersättning utgår för två ledare till bortamatcher och till zonträningar. För närvarande är ersättningen 18:-/mil. Räkningen lämnas till kassören efter avslutad säsong, dock senast 1 december. Allt utöver detta får respektive lag besluta om de vill betala själva. Deltagaravgift Varje spelare betalar varje år en deltagaravgift som varierar i storlek beroende på ålder. Ett inbetalningskort delas ut tillsammans med ett följebrev (kassören ser till att lagen får inbetalningskort och brev) på någon av de första träningarna för våren. Varje lag skall även ha några inbetalningskort för medlemsavgift i BSK. För 2008 gäller följande: Födda :- Födda :- Födda :- Redovisning Alla utgifter måste redovisas och styrkas med kvitton som lämnas till kassören. Inga materiel får handlas utan styrelsens medgivande. Kontakta materialansvarig om ni behöver något. UFO handlar all utrustning hos Cykel- och Skidstället. Vid privata köp av fotbollsutrustning uppge att du eller barnen är medlem(ar) i BSK och du kan få rabatt på varorna. Cuper Sektionen uppmuntrar alla lag till att delta i olika cuper. Mycket därför det är roligt för alla att få möta andra lag än de man vanligtvis möter. Det gäller att synas för lilla Börje. Sektionen bekostar anmälningsavgiften till max tre (3) cuper/lag. Vill något lag anmäla sig till fler cuper får man bekosta detta på egen hand. (UFOs POLICY) Ansökan om bidrag till cuper och andra arrangemang Supporterklubben vill att vi söker bidrag för aktiviteter med lagen som kostar lite extra, exempelvis om man vill övernatta vid någon cup eller hyra minibuss vid någon längre resa - sök i så fall bidrag. Kontakta Anders Thorell, ordförande i Supporterklubben tel

13 Materiel Matchdräkt BSK:s matchdräkt består av färgerna orange och blått. Det är önskvärt om tröjorna kan förvaras och tvättas gemensamt mellan matcherna. Någon förälder kan kanske ta hand om tvätten eller att man turas om. Tröjor försvinner lätt och de tvättas ibland fel, med missfärgning som följd, när var och en tar hem och sköter sin tröja. Tröjorna får i vilket fall inte tvättas varmare än 40 C och bör tvättas aviga för att skydda trycket. Barnen får strumpor varje år, byxor vartannat år. Jämna år ges möjlighet att köpa overall. Startkit för ledare: Shorts, strumpor och T-shirt. Kontakta materialansvarig om du inte fått. Ledarutrustning: T-shirt och shorts får man vartannat år med början Träningsoverall får man andra tränaråret och därefter vart 6:e år. Bollar, bollpump, bollrum Bollpump finns i vårt förråd. I bollrummet skall alltid ligga minst fyra linjeflaggor, som måste tillbaka efter match. Dessutom ska där finnas koner och västar. Fr.o.m. det året barnet fyller 10 år erbjuds möjlighet att för en billig penning köpa sin egen boll, som ska användas på träningar, men även hemmavid. 13

14 Lokaler Omklädningsrum Respektive ledare ansvarar för att det är snyggt i omklädningsrummen, även bortalagets, efter varje träning och match, dvs. sopar golvet och kastar sopor i sopkorgarna. Att duschar och bastu är avslagna och att omklädningsrummen blir låsta. Nycklar Varje lag skall ha tillgång till max två nycklar. Dessa går till omklädningsrummen och bollförrådet, även seniorernas (om vår bollpump skulle strejka). Nycklar till Idrottsgården - kontakta ordförande. Nycklar till kiosken - kontakta någon i kioskkommittén Fotbollsplaner Flytta målen vid skott- och målvaktsträning så att inte det nöts för mycket i straffområdet. Efter träning och match, kom ihåg att lyfta upp målen på hjul - gräset förstörs annars och du gör den som klipper gräset en stor tjänst. Se även till att barnen inte klättrar i näten. Olyckor har hänt (inte i Börje) när man har hängt i ribban och målet har vält. Träningstider/matchtider fördelas jämnt mellan seniorlag och ungdomslag enligt beslut av huvudstyrelsen. Kontakt med bokningen för Fjälliden sker på Hallar För att boka strötider i hallar som Uppsala Kommun kontaktar man bokningen, eller mail till Det finns även möjlighet att direkt på webben se vilka lokaler som är lediga: JumkilsHallen bokas genom Rolf Carlsson, , 14

15 Övrigt Ungdomsfotbollens hederspris Ungdomsfotbollen delar varje år på Fotbollens dag ut ett hederspris. Enligt statuterna skall UFO:s hederspris årligen tilldelas en person/personer som visat ett speciellt förtjänstfullt och hedervärt uppträdande i Börje SK:s namn eller på annat sätt gjort värdefulla insatser för Börje SK. Förslag till kandidater skall vara inlämnade till styrelsen före den 1 augusti. 15

16 UFO:s policy i en rad olika frågor Toppning Definition av ordet toppning: Att använda de bästa spelarna i laget samtidigt i syfte att vinna en match och därmed låta andra spelare få mindre speltid. Till och med 12 års ålder skall ingen toppning vid något tillfälle förekomma i Börje SK:s pojk- och flicklag. Från och med att laget övergår till 9-mannaspel kan ledarna successivt men varsamt föra in momentet att bästa laget skall spela. Ett motto som i första hand skall bygga på träningsflit, attityd och motivation hos ungdomarna. Vid enskilda cuper och turneringar av dignitet såsom DM, Gothia, Aroscupen m fl. jämförbara evenemang för 11-mannafotboll har ledarna fria händer att matcha laget efter eget gottfinnande. Upp till 10-års ålder bör inga krav ställas på träningsnärvaro för att få spela match. Träningen bör göras så lustfylld och lekfull att den ska passa alla oavsett begåvning och talang vad gäller fotboll. För de spelare som behöver ytterligare stimulans - låt dessa träna och spela med äldre lag vid olika tillfällen. Vid års ålder behöver spelaren (och dennes föräldrar) göras medveten om att träningsflit premieras. Att den sammanlagda speltiden under match ibland påverkas av hur mycket man har tränat och den inställning man har till fotboll. Ett motto som alla bör ta till sig: Vi utbildar inte våra barn och ungdomar till att vara bäst i ungdomsåren utan först när de uppnått seniorålder. Sponsring Alla lag har rätt att skaffa egna sponsorer, styrelsen bör informeras. Lagens egna sponsorer erbjuds ingen plats på Fjällidens ordinarie utrymme för reklam, dvs. plats runt klockan eller på kioskens vägg. Vill sponsorerna ha reklamskyltar eller -banderoller får laget ha dessa uppställda/satta i anslutning till planen vid match och träning. Vid sponsring av matchställ (tröjor, byxor, strumpor) kan inte laget erhålla motsvarande belopp från sektionen. Matchtröjorna är sektionens egendom. Kioskverksamheten Alla lag som deltar i verksamheten måste dela på ansvaret för bemanningen av kiosken vid träning och matcher. Kiosken skall varje år gå med ett rejält överskott. Kioskkommittén har mandat att bestämma kioskens öppettider. Kioskens målsättning är att den alltid bör vara öppen vid Börje SK:s matcher. Cuper Sektionen bekostar anmälningsavgiften till tre (3) cuper/lag eller motsvarande (t.ex. träningsläger). Vill något lag anmäla sig till fler cuper får man bekosta detta på egen hand. Fotbollsskolan Vi vill ge barn och ungdomar möjlighet att under en sommarvecka delta i en fotbollsskola på hemmaplan. Under vägledning av väl förberedda ledare kommer deltagarna att ges möjlighet att utveckla sina fotbollskunskaper i kombination med lek och andra aktiviteter. Vårt mål är att göra fotbollsskolan så rolig och trivsam som möjligt för det är då man lär sig mest. 16

17 Tränare och ledare är utbildade att leda barn för den ålder de är tränare/ledare för är genom sitt uppträdande goda förebilder för barn och ungdomar följer UFO:s policy strävar efter att utveckla varje individ efter bästa möjliga förmåga som fotbollsspelare och lagkamrat uppmuntrar, berömmer och tar fram det positiva hos varje individ Ledarutbildning Sektionen har som målsättning att alla ledare skall ha någon form av ledarutbildning. Utbildningen ger kvalité åt träningarna och det är lättare att bedriva en allsidig och omväxlande träning. Något som kan vara bra att tänka på när ungdomarna blir äldre och kräver mer för att fortsätta utvecklas. Kurserna, som brukar ges under vår och höst, är givetvis kostnadsfria för ledarna. Det man måste ställa upp med är tid. Information om kurserna kan du få av utbildningsansvarig. Sammanslagning med andra klubbar Innan samgående med andra klubbar diskuteras måste alla möjligheter om lösning inom BSK undersökas noggrant. I första hand måste samarbete/gående mellan olika lag inom BSK prövas innan samgående med annan klubb diskuteras. Drogpolicy Alkohol Utgångspunkten måste vara att idrotten skall utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på föreningens ledare, som i sin samvaro med ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande vis: Enskilt samtal och kontakt med förälder. Vid upprepade tillfällen och vid misstanke om problem tar vi kontakt med föräldrar och sociala myndigheter. Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Följande regler gäller: Inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdom. T ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till träning, match eller annat möte. *Alkoholdrycker = Spritdrycker, vin och öl (dryck starkare än lättöl) Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare eller aktiva skulle bryta mot våra regler eller uppvisa andra symptom på missbruksproblem tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder. Tobak Föreningen skall: Uppmana våra ungdomar att inte använda tobak i samband med föreningens verksamhet. Upptäcks tobaksbruk gör vi på följande vis: Enskilt samtal och kontakt med förälder. 17

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Föreningsträdet Min förening Handledning Aktiva 15 år Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24 Närvaro 11st: Maria Artursson (Meja), Marina Lindgren (Malva), Mikael Lundkvist (Maja), Chrille Robertsson (Linn R), Evelina Lindgren (Tilda), Roger Rantatalo (Moa), Anna Sjögren (Vanessa), Göran Wikman

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse?

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? Träff 1: Föreningskunskap 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? 3. Vilka personer arbetar i en styrelse? 4. Vad gör en ordförande, en kassör, en sekreterare och en

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.)

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamheten i Kramfors Alliansens Handbollssektion vill vi ska: erbjuda en fysisk aktivitet

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

Information till KB P99

Information till KB P99 INFORMATIONSBREV 2015 2015-02-12 (ver 1.07) Information till KB P99 INLEDNING KB P99 är en del av KB fotbolls ungdomsverksamhet. KB Fotbolls ungdomsverksamhet består till stor del av föräldrars ideella

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten Inledning Som lagledare eller vice lagledare i Korpen Stockholms seriespel får du denna handbok. Den har tagits fram som ett hjälpmedel så att du som lagledare ska veta vad dina uppgifter innebär och hur

Läs mer

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen Så här fungerar föreningen Innehåll Vem ska läsa detta 4 1 Bele Barkarby IF 5 1.1 Bele Barkarby IF Alliansförening...5 1.2 Bele Barkarby Innebandy...5 Enkla regler...5 Uppträdande...6 Föräldrar...6 2 Hur

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Föräldramöte 150505 Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Nuläge Närvaro Hur höjer vi närvaronivån Sanktan Antal lag, kallelser, närvarokrav Cuper Aroscupen

Läs mer

Policydokument Höllviken Innebandy

Policydokument Höllviken Innebandy 2 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHET & MÅL 3 1.1 VERKSAMHETSIDÉ 3 1.2 VÄRDEGRUND/KÄRNVÄRDE 3 1.3 VISION 3 1.4 MISSION 3 1.5 MÅL 3 2.0 ANSVAR 3 3.0 PERSONUPPGIFTER (PUL) 4 4.0 JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD 4

Läs mer

VAIF i praktiken: A Ö

VAIF i praktiken: A Ö VAIF i praktiken: A Ö Här finns praktiskt information över rutiner hos oss i VAIF. Nedan riktar sig till aktiva och intresserade inom Knatte /Ungdoms och Seniorverksamheten. Välkomna vi är mycket glada

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Våren På gång i höst Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda Våren Ca 35 barn i träning 2 träningar i veckan Vi uppskattar att ni är så duktiga på att kryssa i utskicken

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER INNEHÅLL ÖVERGRIPANDE POLICY 4-5 FAIR PLAY INOM STIGTOMTA IF 6-7 ALKOHOL, TOBAK OCH DROGER 8 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 9 STOPP FÖR FYSISKT OCH VERBALT VÅLD

Läs mer

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09 Rotebro IS Fotbollsförening Ledarmöte 2015-03-09 Agenda Kort presentation Policy och riktlinjer Klädprofil 2015 Ledarkläder Lagkonton Utbildningar Nya regler Övrigt Träningstider Övningsbank/Filmer Lagfotografering

Läs mer

Appendix 2 Vinröda Föräldrar

Appendix 2 Vinröda Föräldrar 1 (8) Appendix 2 Vinröda Föräldrar Information till föräldrar i LUGIs ungdomslag Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och damsida

Läs mer

IFK Umeå fotbolls policy

IFK Umeå fotbolls policy IFK Umeå fotbolls policy Förord I detta dokument har vi försökt åskådliggöra IFK Umeås fotbollssektions policy. Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

Lag X planering säsongen 2013

Lag X planering säsongen 2013 Lag X planering säsongen 2013 1 Inledning Detta dokument redogör för lagets planering och mål säsongen 2013 (2012 nov 2013 okt). Syftet är att ledare, spelare och föräldrar ska känna till vad som gäller

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

LB07 LEDARMANUAL Ett hj ä lpme de l för le da re i I F L i m ha m n Bu n kef lo

LB07 LEDARMANUAL Ett hj ä lpme de l för le da re i I F L i m ha m n Bu n kef lo LB07 LEDARMANUAL E t t h j ä l p m e d e l fö r l e d a r e i I F L i m h a m n B u n k e f l o Innehåll Inledning... 3 1. Fotbollslagets faser... 4 Fotbollslekskolan Lek med bollen... 4 Fotbollskolan

Läs mer

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Catrin Häggblom- ÅFF:s styrelse Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet ORGANISATION 2015 Årsmöte Valberedning Revisor Styrelse Administrativa kommittén Ekonomiska kommittén Arrangemangskommittén Lokal & Anläggningskommittén Sportkommittén PR & Samverkanskommittén Ungdomsverksamhet

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE Tid: 21 oktober 2014 kl. 19.00 21.00 Plats: GIFs klubbstuga Närvarande: Anders Jacobsson (PF07), Helena Brax (P01/02, P06), Jan Billberg (styrelsen), Fredrik Augustsson

Läs mer

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Agenda Styrelsen Handlingsplanen Vad har vi uppnått hittills? Uppdatering till 2019, vad vill vi uppnå? Nya riktlinjer 2014 Tydligare ställningstaganden Diskussion

Läs mer

Föräldramöte F-03 19/3 2014 VÄLKOMNA!

Föräldramöte F-03 19/3 2014 VÄLKOMNA! Föräldramöte F-03 19/3 2014 VÄLKOMNA! Agenda Kort personlig presentation (Namn, far/mor till ) Läget i truppen Allmänt kring YIS Ledaruppställning Kommunikation Allmänna tankar och målsättningar Träningar

Läs mer

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb Gröna tråden Grundtankar och policys för Rockneby IK Rockneby Idrottsklubb SYFTET MED GRÖNA TRÅDEN är att skapa gemensamma värdegrunder och riktlinjer för Rockneby Idrottsklubbs (RIK) verksamhet, främst

Läs mer

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 Idrotts & Hälsocertifiering 0 - Det drogförebyggande arbetet 0.1 - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 - Ökad jämställdhet och mångfald 0.3 - Ökad demokrati och delaktighet 0.4 - Höjd utbildningsnivå

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL Augusti 2015 Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 Handledning klasshandboll 2015.indd 2 2015-08-19 08:06:06 Förord Att arrangera handboll

Läs mer

Alkohol-, drog- och spelpolicy för Gefle IF

Alkohol-, drog- och spelpolicy för Gefle IF Alkohol-, drog- och spelpolicy för Gefle IF Varför en alkohol, drog och spelpolicy? Genom Gefle IF:s ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp och hälsa. I föreningarna blir

Läs mer

Hammarlands IK r.f. Policy

Hammarlands IK r.f. Policy Hammarlands IK r.f. Policy Policyarbetet är en kontinuerlig process som ska resultera i att vi i Hammarlands IK (HIK) ständigt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. En god föreningsmiljö ur såväl sociala,

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen Så här fungerar föreningen Dokumentnamn: Innehåll Vem ska läsa detta 4 1 Bele Barkarby IF 5 1.1 Bele Barkarby IF Alliansförening... 5 1.2 Bele Barkarby Innebandy... 5 Enkla regler... 5 Uppträdande... 6

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten Föreningsguiden Verksamhetsplan Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy Policy för Sociala medier Riktlinjer ungdomsverksamheten 3 Verksamhetsplan - Verksamhetsidé - Kärnvärden - Vision - Målformuleringar

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

Värdegrund inom Själevads IK

Värdegrund inom Själevads IK Värdegrund inom Själevads IK Bakgrund Svenska idrotter och föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet lyder under fyra övergripande ledstjärnor som även utgör basen för den värdegrund som ska råda

Läs mer

Lycksele Sportklubbs mål och inriktning är att bedriva idrottsverksamhet med ishockey och brottning.

Lycksele Sportklubbs mål och inriktning är att bedriva idrottsverksamhet med ishockey och brottning. Sida 1 2009-06-14 Innehållsförteckning IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING...2 Skolan...3 Droger och doping...3 Andra idrotter...3 Transporter...4 Ledare...5 Föräldrar...5 ISHOCKEY...6 LEDARE...7 SPELARE...9

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen Vem ansvarar för vad i IF Mölndal Fotboll. Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndal Fotboll Mölndal fotboll styrelse 2014 Ordförande:

Läs mer

Minnesanteckningar från föräldramöte KAIF 98/99 2008-10-18

Minnesanteckningar från föräldramöte KAIF 98/99 2008-10-18 1 Minnesanteckningar från föräldramöte KAIF 98/99 2008-10-18 Tid. 12.15-13.30 Plats Sleep Inn, Rosenholm. Närvarande: Föräldrar (inkluderat tränarna) till 18 av 22 barn. BRA! 1. Inledning/Genomgång av

Läs mer

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 - Klubbstyrelse 7.1 - Organisation 7.2 - Arbetet i klubbstyrelsen 7.3 - Styrelsens ansvar 7.4 - Föreningens representanter i olika org. 7.5 - Konstituerande styrelsemöte

Läs mer

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3 Välkommen till KFUM Central Basket! Ni är hjärtligt välkomna till oss och säsongen 2015-16! Vi vill erbjuda er en stabil och intressant verksamhet med fokus på att utvecklas både på och utanför basketplanen.

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar.

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. HÖSTCUP 8 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. Matcher spelas på konstgräs på Stora Mossens och Åkeshovs idrottsplats. I det här informationsbladet

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2014 utg. 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

HÖSTCUP 20-21 oktober

HÖSTCUP 20-21 oktober HÖSTCUP 20-21 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 30 olika klubbar deltar. I det här informationsbladet finner du all viktig information som du behöver för cupen. Foto: Kjelle

Läs mer

Rutiner LB07 inomhuscuper

Rutiner LB07 inomhuscuper Rutiner LB07 inomhuscuper Denna lathund är till för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. För att vi ska kunna göra så bra arrangemang/cuper som möjligt. Tänk på att cuper för pojkar och flickor 9 år

Läs mer

Röda Tråden. Styrdokument för Lunds VK:s verksamhet. - En klubb för hela livet -

Röda Tråden. Styrdokument för Lunds VK:s verksamhet. - En klubb för hela livet - Röda Tråden Styrdokument för Lunds VK:s verksamhet - En klubb för hela livet - 2 Innehåll 1. Inledning 2. Vision 3. Verksamhetsidé 4. Värdegrund 5. Policys 6. Målsättning med verksamheten 7. Ungdom 8.

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Innehåll. www.hittarpsik.se

Innehåll. www.hittarpsik.se HITTARPS IK 2 Innehåll Beskrivning HIK som förening 4 Friends 6 Att vara tränare 8 Att vara förälder 9 Sportsligt fokus 5-8 år 10 Sportsligt fokus 9-12 år 12 Sportsligt fokus 13-14 år 14 Sportsligt fokus

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten.

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten. 2009-03-24 sid 1(7) Innehållsförteckning Program... 1 Inledning... 1 Frisksportrörelsens idé...2 Klubbens program...2 Rörelse och motion... 2...2...3 Alkohol tobak droger doping... 3...3...3...4 Etik och

Läs mer

Dan finns i nuläget två kvällar i veckan uppe på Sörby IP, men så småningom kommer han flytta dit på heltid.

Dan finns i nuläget två kvällar i veckan uppe på Sörby IP, men så småningom kommer han flytta dit på heltid. Möte 2015-02-11 Gefle IF F03/F12 2015 Närvarande: Putte, Stefan, Linda Föräldrar till: Emilia, Märtha Ha, Meja F, Emma S, Ida, Ester, Meja W, Klara, Stina, Maja G, Ebba G, Moa Li, Moa La, Anita, Maja S,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM UTBILDNINGSPLAN UNGDOM - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger - MER ÄN

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Arbetsmaterial för drogpolicy

Arbetsmaterial för drogpolicy KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Arbetsmaterial för drogpolicy Varför ska föreningen engagera sig i alkohol- och tobaksfrågan? Om vi ska lyckas med att få ned alkoholkonsumtionen och höja debutåldern bland

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

Föräldramöte 9/9-2014

Föräldramöte 9/9-2014 Föräldramöte 9/9-2014 Dagordning: Föräldramöte Nr 1. Skånela Flickor 01 Plats / Tid: Teorisalen den 9 Oktober, kl 18.30 Kallade: Ledare och föräldrar F-01 Närvarande: Sarah, Therese, Peter (Emilia), Carro

Läs mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer QUALITY HOTEL CUP ger dig mer DIN HÖST CUP 25 SEPTEMBER 25 OKTOBER Service för dig Tre Domar System Något som är unikt för vår cup är att vi satsat på att köra ett 3-domar system där alla våra domare kommer

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Spelarmapp I denna mapp hittar Du all nödvändig information om föreningsavgifter, om jourveckor, vad Du får som medlem i föreningen samt olika åtagande.

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer