LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14"

Transkript

1 LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION Rev

2 Varför en ledarinstruktion? Jo för att vi inom Börje SK:s Ungdomsfotbollssektion ska kunna agera på ett gemensamt och ur klubbens synvinkel hedervärt sätt. Dessutom är vi så många ungdomsledare idag att en viss samordning krävs. Därför, läs och begrunda och ta till er det som sägs och försök agera utifrån det. Kom dock ihåg att sunt förnuft gäller först som sist. 2

3 Innehållsförteckning Styrelsen 5 Kioskkommitté... 6 Kommitté för fotbollsskolan... 6 Kommitté för Fotbollens Dag... 6 Ungdomsfotbollssektionen... 7 Vår verksamhetsidé... 7 Vår värdegrund... 7 Vår vision... 7 Våra mål... 7 Information... 8 Möten... 9 Möteslokal... 9 Instruktionsfilmer... 9 Administration Uppstart av nya lag Spelarförteckning Licensiering/registrering Aktivitetsbidrag Matchrapportering till Upplands Fotbollförbund Matcher Domare Försäkringar Kiosken Ekonomi Lagens ekonomi Reseersättning Deltagaravgift Redovisning Cuper Ansökan om bidrag till cuper och andra arrangemang Materiel Matchdräkt Bollar, bollpump, bollrum Lokaler Omklädningsrum Nycklar Fotbollsplaner Hallar Övrigt Ungdomsfotbollens hederspris UFO:s policy i en rad olika frågor Toppning Sponsring Kioskverksamheten Cuper Fotbollsskolan Tränare och ledare Ledarutbildning Sammanslagning med andra klubbar

4 Drogpolicy Alkohol Tobak

5 Styrelsen (gemensam mail till alla styrelsemedlemmar) Lennart Gellerstig, ordförande Planerar och leder sektionens arbete Tar hand om och fördelar post/skrivelser Verkställer och följer upp tagna beslut Föreslår årsmötet en budget Deltar i huvudstyrelsens möten som ordinarie ledamot Upprättar mötesdagordning och kallar till möten Föreslår utmärkelser/avtackar avgående ledare Upprättar skrivelser och bidragsansökningar Kontaktperson till Upplands fotbollförbund Ansvarig inom Börje SK för Ungdoms-DM (Domaransvarig) Henrik Forsberg, sekreterare För protokoll vid möten Distribuerar protokoll, kallelse och annan information Upprättar sektionens verksamhetsberättelse Upprättar och förvarar namnlista över sektionsmedlemmar och tränare/ledare/lagföräldrar Bevakning av halltider gentemot kommunen Ansvarig för fördelning av sektionens hall- och plantider Ansvarig för sektionens hemsida Registrator/bevakar nationella övergångsbestämmelser Björn Ingmar, kassör Ansvarar för sektionens ekonomi Gör budgetförslag som presenteras på novembermötet. Kontrollerar att lagdeltagarna betalt medlems- och lagavgiften Sektionens kontaktman till kioskverksamheten Sektionens kontaktman i Fjällidenkommittén Sussi Jansson, materialansvarig Ansvarar för och köper in sektionens utrustning Ansvarar för sektionens lager Ansvarig för fotbollsskolan Sektionens kontaktperson för lagföräldrar ang. kiosken Eva Lindberg, utbildningsansvarig Ansvarig för ledarnas utbildning Ansvarig för att kalla till informationsmöte om kiosken Kontaktperson för F96/97/98/99 och P96/97 Tarja Wikström, ledamot Ansvarig för Fotbollens dag Ansvarig för informationspärm för sektionen Kontaktperson för P92/93 Catharina Strömstedt, ledamot Ansvarig för skötseln av förrådet vid Fjälliden Ansvarig för Fotbollens dag Kontaktperson för P98/99/00, P01/02 och F00/01/02 5

6 Kioskkommitté Sussi Jansson Kent Jansson Kommitté för fotbollsskolan Sussi Jansson m.fl. Kommitté för Fotbollens Dag Tarja Wikström Catharina Strömstedt m.fl. 6

7 Ungdomsfotbollssektionen Vår verksamhetsidé Vi vill vara en sektion där social gemenskap kan gå hand i hand med idrottsliga prestationer. Vår värdegrund Våra uppgifter blir främst: att uppmuntra och stötta ungdomsledare att fortbilda sig utefter Upplands Fotbollförbunds tränarstege en positiv ungdomsverksamhet stimulera fotbollsintresset organiserad träning under utbildad och erfaren ledning visa respekt, hänsyn och uppmuntra samarbete i alla former att förbereda våra äldre ungdomar för seniorspel Vår vision att bedriva en verksamhet där alla ungdomar känner sig välkomna Våra mål Ungsdomsfotbollssektionens målsättning för 2008 är följande: att bedriva fotbollsträning och -lek för bygdens barn och ungdomar att anordna och genomföra en fotbollsskola för 7-13-åringar i Börje att anordna en fotbollens dag för alla ungdomslag att tillsammans med Upplands fotbollförbund anordna DM-finaler i ungdomsfotboll att rekrytera och utbilda egna ungdomsdomare att styrelsen och ungdomsledarna skall genomgå någon form av fortbildning 7

8 Information Information sker genom sektionens styrelseprotokoll och ledarträffar.. Protokollen hittas på UFOs hemsida (www.borjesk.se) under rubriken Ungdomsfotboll, Länkar, BSK UFO styrelse och Styrelsemöten/Ledarmöten. Mycket annan information sker via e-post. Bland annat går kallelse ut till olika möten genom e- postutskick. Har du en e-postadress men inte får någon post från BSK - kontakta sekreteraren. Övrig information sker via den styrelseledamot som är lagansvarig 8

9 Möten Sektionens möten brukar förläggas till måndagar, några möten är renodlade styrelsemöten andra är ledarmöten. Juli är mötesfritt. Lokal är vid ledarträffarna oftast klubbrummet i Idrottsgården. Kallelse utgår till alla ungdomsledare och lagföräldrar som uppmanas att delta. Upptaktsmöte och avslutning för spelare ansvarar varje lag för, alltså inga gemensamma upptakter och avslutningar. Övriga möten, såsom föräldramöten, spelarträffar etc ansvarar varje lag för. Vid behov kan delar av styrelsen medverka. En ledaravslutning (fest) i november för alla ledare och lagföräldrar. Möteslokal Vill ni ha tillgång till klubblokalen (där det finns TV och video) bokas lokalen genom Christel Hågelind tel (Nyckel kan även lånas av ordförande) Vill man låna kiosken får man fråga kioskkommittén. Instruktionsfilmer Vän med bollen-video finns att låna genom ordförande. Dessutom finns ytterligare två videofilmer från VM-98; Ögonblicken och Målen. 9

10 Administration Uppstart av nya lag Föräldraroller som skall tillsättas vid uppstart av lag i Börje SK Tränare: Lagledare: Lagförälder: 1 per 10 barn och minst 2 st (helst fler!). En av tränare skall vara huvudtränare. håller ordning på medlemslistor, aktivitetsstöd, träningstider, kallelser och annat administrativt för att avlasta tränarna. Anmälan/kontaktperson för seriespel/cup. ansvarar för att laget har personal till föreningens kioskverksamhet och andra arrangemang samt deltar på BSK: s kiosk och arrangemangsmöten. Föräldraroller som bör tillsättas, dessa kan även bemannas av någon av ovanstående: Web/information: Aktiviteter: Kassa: Material: ansvarar för att lagets hemsida sköts och är lagets informatör. ser till att laget har kul vid sidan av plan och ordnar lagfester. lagets kassör. lagets kontakt mot sektionens materialansvarige. Tvätt av matchtröjor. Spelarförteckning En spelarförteckning måste upprättas så snart träningen startat, med namn, föräldrars namn, adress, telefonnummer och personnummer, Excelmall för detta finns att få från kassören. Slutar eller börjar någon spelare måste det rapporteras till kassören. Licensiering/registrering Alla spelare års ålder ska ha fyllt i en blankett från UFF med personnummer och målmans underskrift. Denna blankett ligger till grund för spelarens registrering hos Börje SK hos UFF. Från och med det år spelaren blir 15 år skall spelaren vara licensierad för Börje SK. För detta ska Fotbollförbundets blankett fyllas i och lämnas till sekreteraren. Aktivitetsbidrag Kom ihåg att alltid fylla i aktivitetsstödsrapporterna, (OBS. gäller ej för 6-åringar) även om det inte handlar om fotbollsträning utan ni träffas i laget för andra aktiviteter. Om aktiviteten/träningen bedrivs på egen anläggning så är det viktigt att det anges. Fjälliden har kod 1 och Idrottsgården kod 2. Klockslag ska också alltid anges på blanketten. Viktigt! Allt detta ska fyllas i på ett excelblad som Uppsala Kommun tillhandahåller. Närvaron redovisas till resp. lagansvarig vid dessa tidpunkter: 31 mar, 30 apr, 31 maj, 30 jun, 31 aug, 30 sep och 31 dec. Matchrapportering till Upplands Fotbollförbund För att rapportera ett resultat via SMS skriver man in matchnummer (xxxxxxxxx), antal hemmamål (hm) och antal bortamål (bm). På följande två sätt kan man skriva i SMS:et: xxxxxxxxx hm-bm xxxxxxxxx hm bm SMS:et skickas sedan till följande telefonnummer:

11 Matcher 11-mannalagen kallas av Upplands fotbollförbund till serieläggning i februari/mars. Då skall alla matchdatum och -tider vara klara. Samordna med de övriga lagen. I 7- eller 9-mannaserierna tar ni kontakt med era motståndare så snabbt som möjligt när matcherna kommit ut på Upplands Fotbollförbunds hemsida och gör upp om matchtider. Samordning måste ske med de övriga lagen så att inga kollisioner sker vad gäller planerna. Styrelsen ser helst att matcherna förläggs till söndag eftermiddag för kioskplaneringens skull. Kontakta gärna motståndare och domare några dagar innan match och kolla att allt är grönt. Se till att få hemmamatch på fotbollens dag. (Oftast sista söndagen i augusti). För 5-manna ordnas möten av Upplands Fotbollförbund där förutsättningarna bestäms. Före match skall alltid ledare från BSK vara på plats när motståndarna kommer och anvisa dessa ett omklädningsrum. Motståndarna skall också erbjudas bollar. Se även till att grindarna är stängda så att vi slipper bilar runt kiosken. Parkering sker på grusplan. Vid match bör om möjligt ledarna alltid uppträda i BSK-klädsel. Kom ihåg att hela laget representerar Börje SK, det betyder ett snyggt och prydligt uppträdande såväl på som utanför planen. Efter match tackar alla spelarna motståndarna för matchen och ledare och lagkapten tackar domaren, även om han eller hon gjort en "dålig" match. Försök att hjälpa våra domare att bli bättre genom kritik, såväl positiv som negativ, men fr a konstruktiv. BSK:s ledare är sist av plan och ser till att allt kommer tillbaka till bollförrådet, bollar, linjeflaggor, ev västar och koner, att målen ställs på hjul. Dessutom ser de till att omklädningsrummen är sopade och duscharna och bastun är avstängd och låser omklädningsrummen. När ni skjutsar barn, kom ihåg att alla ska vara fastspända. Se vidare Upplands Fotbollförbunds trafikpolicy. Domare Kom också ihåg att betala ersättning (se avgiftslista på hemsidan under Domare. OBS! samma taxa för 5- mannamatcher som för 7-manna) till domaren, pengar kan tas ur kioskkassan. Se till att få kvitto av domaren med namn, adress och personnummer, som sedan läggs i kioskkassan. Använd den blankett som finns i kiosken. Domaransvarig: Jenny o. Magnus Lindgren, e-post: Försäkringar Alla barn som är medlemmar (räcker ej med deltagaravgift) i Börje SK är försäkrade genom Folksams ungdomsförsäkring. Ledare, tränare, funktionärer (t.ex. föräldrar som skjutsar till bortamatch) och domare är försäkrade genom RF:s grundförsäkring. Ungdomar över 15 år är försäkrade genom Folksam licensförsäkring. Ledarna ombeds att uppmana föräldrar att anmäla alla skador. Kiosken Alla lag får sig tilldelat 1-2 veckor/år där det ligger på lagföräldrarnas ansvar att se till att kiosken är bemannad de tider den är öppen. Kioskkommittèn informerar om de rutiner som gäller vid bemanningen av kiosken. Ett möte med lagföräldrar hålls innan säsongen startar. Överskottet tillfaller ungdomssektionen. 11

12 Ekonomi Lagens ekonomi Lagen får själva ansvara för sin egen ekonomi. Man får själva utse någon person om ansvarar för lagkassan och som får öppna ett konto där pengarna sätts in. Lagen får själva i stor utsträckning stå för kostnader för resor till och från cuper och träningsläger utanför distriktet. Detsamma gäller för kost och logi. Reseersättning Reseersättning utgår för två ledare till bortamatcher och till zonträningar. För närvarande är ersättningen 18:-/mil. Räkningen lämnas till kassören efter avslutad säsong, dock senast 1 december. Allt utöver detta får respektive lag besluta om de vill betala själva. Deltagaravgift Varje spelare betalar varje år en deltagaravgift som varierar i storlek beroende på ålder. Ett inbetalningskort delas ut tillsammans med ett följebrev (kassören ser till att lagen får inbetalningskort och brev) på någon av de första träningarna för våren. Varje lag skall även ha några inbetalningskort för medlemsavgift i BSK. För 2008 gäller följande: Födda :- Födda :- Födda :- Redovisning Alla utgifter måste redovisas och styrkas med kvitton som lämnas till kassören. Inga materiel får handlas utan styrelsens medgivande. Kontakta materialansvarig om ni behöver något. UFO handlar all utrustning hos Cykel- och Skidstället. Vid privata köp av fotbollsutrustning uppge att du eller barnen är medlem(ar) i BSK och du kan få rabatt på varorna. Cuper Sektionen uppmuntrar alla lag till att delta i olika cuper. Mycket därför det är roligt för alla att få möta andra lag än de man vanligtvis möter. Det gäller att synas för lilla Börje. Sektionen bekostar anmälningsavgiften till max tre (3) cuper/lag. Vill något lag anmäla sig till fler cuper får man bekosta detta på egen hand. (UFOs POLICY) Ansökan om bidrag till cuper och andra arrangemang Supporterklubben vill att vi söker bidrag för aktiviteter med lagen som kostar lite extra, exempelvis om man vill övernatta vid någon cup eller hyra minibuss vid någon längre resa - sök i så fall bidrag. Kontakta Anders Thorell, ordförande i Supporterklubben tel

13 Materiel Matchdräkt BSK:s matchdräkt består av färgerna orange och blått. Det är önskvärt om tröjorna kan förvaras och tvättas gemensamt mellan matcherna. Någon förälder kan kanske ta hand om tvätten eller att man turas om. Tröjor försvinner lätt och de tvättas ibland fel, med missfärgning som följd, när var och en tar hem och sköter sin tröja. Tröjorna får i vilket fall inte tvättas varmare än 40 C och bör tvättas aviga för att skydda trycket. Barnen får strumpor varje år, byxor vartannat år. Jämna år ges möjlighet att köpa overall. Startkit för ledare: Shorts, strumpor och T-shirt. Kontakta materialansvarig om du inte fått. Ledarutrustning: T-shirt och shorts får man vartannat år med början Träningsoverall får man andra tränaråret och därefter vart 6:e år. Bollar, bollpump, bollrum Bollpump finns i vårt förråd. I bollrummet skall alltid ligga minst fyra linjeflaggor, som måste tillbaka efter match. Dessutom ska där finnas koner och västar. Fr.o.m. det året barnet fyller 10 år erbjuds möjlighet att för en billig penning köpa sin egen boll, som ska användas på träningar, men även hemmavid. 13

14 Lokaler Omklädningsrum Respektive ledare ansvarar för att det är snyggt i omklädningsrummen, även bortalagets, efter varje träning och match, dvs. sopar golvet och kastar sopor i sopkorgarna. Att duschar och bastu är avslagna och att omklädningsrummen blir låsta. Nycklar Varje lag skall ha tillgång till max två nycklar. Dessa går till omklädningsrummen och bollförrådet, även seniorernas (om vår bollpump skulle strejka). Nycklar till Idrottsgården - kontakta ordförande. Nycklar till kiosken - kontakta någon i kioskkommittén Fotbollsplaner Flytta målen vid skott- och målvaktsträning så att inte det nöts för mycket i straffområdet. Efter träning och match, kom ihåg att lyfta upp målen på hjul - gräset förstörs annars och du gör den som klipper gräset en stor tjänst. Se även till att barnen inte klättrar i näten. Olyckor har hänt (inte i Börje) när man har hängt i ribban och målet har vält. Träningstider/matchtider fördelas jämnt mellan seniorlag och ungdomslag enligt beslut av huvudstyrelsen. Kontakt med bokningen för Fjälliden sker på Hallar För att boka strötider i hallar som Uppsala Kommun kontaktar man bokningen, eller mail till Det finns även möjlighet att direkt på webben se vilka lokaler som är lediga: JumkilsHallen bokas genom Rolf Carlsson, , 14

15 Övrigt Ungdomsfotbollens hederspris Ungdomsfotbollen delar varje år på Fotbollens dag ut ett hederspris. Enligt statuterna skall UFO:s hederspris årligen tilldelas en person/personer som visat ett speciellt förtjänstfullt och hedervärt uppträdande i Börje SK:s namn eller på annat sätt gjort värdefulla insatser för Börje SK. Förslag till kandidater skall vara inlämnade till styrelsen före den 1 augusti. 15

16 UFO:s policy i en rad olika frågor Toppning Definition av ordet toppning: Att använda de bästa spelarna i laget samtidigt i syfte att vinna en match och därmed låta andra spelare få mindre speltid. Till och med 12 års ålder skall ingen toppning vid något tillfälle förekomma i Börje SK:s pojk- och flicklag. Från och med att laget övergår till 9-mannaspel kan ledarna successivt men varsamt föra in momentet att bästa laget skall spela. Ett motto som i första hand skall bygga på träningsflit, attityd och motivation hos ungdomarna. Vid enskilda cuper och turneringar av dignitet såsom DM, Gothia, Aroscupen m fl. jämförbara evenemang för 11-mannafotboll har ledarna fria händer att matcha laget efter eget gottfinnande. Upp till 10-års ålder bör inga krav ställas på träningsnärvaro för att få spela match. Träningen bör göras så lustfylld och lekfull att den ska passa alla oavsett begåvning och talang vad gäller fotboll. För de spelare som behöver ytterligare stimulans - låt dessa träna och spela med äldre lag vid olika tillfällen. Vid års ålder behöver spelaren (och dennes föräldrar) göras medveten om att träningsflit premieras. Att den sammanlagda speltiden under match ibland påverkas av hur mycket man har tränat och den inställning man har till fotboll. Ett motto som alla bör ta till sig: Vi utbildar inte våra barn och ungdomar till att vara bäst i ungdomsåren utan först när de uppnått seniorålder. Sponsring Alla lag har rätt att skaffa egna sponsorer, styrelsen bör informeras. Lagens egna sponsorer erbjuds ingen plats på Fjällidens ordinarie utrymme för reklam, dvs. plats runt klockan eller på kioskens vägg. Vill sponsorerna ha reklamskyltar eller -banderoller får laget ha dessa uppställda/satta i anslutning till planen vid match och träning. Vid sponsring av matchställ (tröjor, byxor, strumpor) kan inte laget erhålla motsvarande belopp från sektionen. Matchtröjorna är sektionens egendom. Kioskverksamheten Alla lag som deltar i verksamheten måste dela på ansvaret för bemanningen av kiosken vid träning och matcher. Kiosken skall varje år gå med ett rejält överskott. Kioskkommittén har mandat att bestämma kioskens öppettider. Kioskens målsättning är att den alltid bör vara öppen vid Börje SK:s matcher. Cuper Sektionen bekostar anmälningsavgiften till tre (3) cuper/lag eller motsvarande (t.ex. träningsläger). Vill något lag anmäla sig till fler cuper får man bekosta detta på egen hand. Fotbollsskolan Vi vill ge barn och ungdomar möjlighet att under en sommarvecka delta i en fotbollsskola på hemmaplan. Under vägledning av väl förberedda ledare kommer deltagarna att ges möjlighet att utveckla sina fotbollskunskaper i kombination med lek och andra aktiviteter. Vårt mål är att göra fotbollsskolan så rolig och trivsam som möjligt för det är då man lär sig mest. 16

17 Tränare och ledare är utbildade att leda barn för den ålder de är tränare/ledare för är genom sitt uppträdande goda förebilder för barn och ungdomar följer UFO:s policy strävar efter att utveckla varje individ efter bästa möjliga förmåga som fotbollsspelare och lagkamrat uppmuntrar, berömmer och tar fram det positiva hos varje individ Ledarutbildning Sektionen har som målsättning att alla ledare skall ha någon form av ledarutbildning. Utbildningen ger kvalité åt träningarna och det är lättare att bedriva en allsidig och omväxlande träning. Något som kan vara bra att tänka på när ungdomarna blir äldre och kräver mer för att fortsätta utvecklas. Kurserna, som brukar ges under vår och höst, är givetvis kostnadsfria för ledarna. Det man måste ställa upp med är tid. Information om kurserna kan du få av utbildningsansvarig. Sammanslagning med andra klubbar Innan samgående med andra klubbar diskuteras måste alla möjligheter om lösning inom BSK undersökas noggrant. I första hand måste samarbete/gående mellan olika lag inom BSK prövas innan samgående med annan klubb diskuteras. Drogpolicy Alkohol Utgångspunkten måste vara att idrotten skall utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på föreningens ledare, som i sin samvaro med ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande vis: Enskilt samtal och kontakt med förälder. Vid upprepade tillfällen och vid misstanke om problem tar vi kontakt med föräldrar och sociala myndigheter. Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Följande regler gäller: Inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdom. T ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till träning, match eller annat möte. *Alkoholdrycker = Spritdrycker, vin och öl (dryck starkare än lättöl) Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare eller aktiva skulle bryta mot våra regler eller uppvisa andra symptom på missbruksproblem tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder. Tobak Föreningen skall: Uppmana våra ungdomar att inte använda tobak i samband med föreningens verksamhet. Upptäcks tobaksbruk gör vi på följande vis: Enskilt samtal och kontakt med förälder. 17

sponsrar pärmen LEDARE

sponsrar pärmen LEDARE sponsrar pärmen LEDARE REGISTER 2013-05-01 1 Förord 2 Policy Se Dokument/ Policy 3 Träning Träningsplanering (Här kan du även spara noteringar om egna övningar och tips från andra.) 4 Match Spelarregister

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Ledarhandbok Storvreta IK

Ledarhandbok Storvreta IK Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att du lätt ska hitta det du

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 VÄLKOMMEN TILL SPELSÄSONGEN 2014! Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare i S:t Eriks-cupen en sammanfattning och ett förenklat utdrag som

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

Utvecklingspolicy. ungdom

Utvecklingspolicy. ungdom Utvecklingspolicy ungdom Sidan 2 / 12 Utvecklingspolicy ungdomsverksamhet 1 INLEDNING UNGDOMSVERKSAMHET... 3 2 EKONOMI... 3 3 REGLER OCH RIKTLINJER... 3 3.1 GRUNDPRINCIPER FÖR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING:...

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy LANDVETTER IS Mål Inriktning Policy Innehåll 1. Landvetter Idrottssällskap lite historik 1 2. Målsättning 2 3. Inriktning 3 4. Hur vi når målsättning och inriktning 4 5. Klubbprofil Vad förväntar vi ledare

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året.

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året. Allmän information om UDK Tumlaren Uppsala Dykarklubb Tumlarens syfte UDK Tumlarens syfte är att genom utövande av sportdykning främja en god kamratanda. Klubben ska vara ett seriöst och ickekommersiellt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK Hej Det dokument Du nu håller i handen är avsett att introducera Dig i Ditt engagemang i Skärhamns IK som Ledare, Spelare eller Förälder. Jag hoppas att det kommer att vara

Läs mer

Värdegrunder för IFK Mariehamn r.f.

Värdegrunder för IFK Mariehamn r.f. Värdegrunder för Sida 2 av 13 IFK s värdegrund Innehållsförteckning De olika värdegrunderna hittar du på följande sidor: Sida Drogpolicy... 3-5 Jämlikhet, Jämställdhet & Jämställd idrott... 6 Tränare/Ledare...

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Regelverk 2015. IK Ymer Friidrott. Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse 2014-12-10

Regelverk 2015. IK Ymer Friidrott. Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse 2014-12-10 Regelverk 2015 IK Ymer Friidrott Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse Välkommen till IK Ymer Friidrott IK Ymer Friidrott är en av flera sektioner i huvudklubben IK Ymer som är en ideell förening. IK

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer