LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14"

Transkript

1 LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION Rev

2 Varför en ledarinstruktion? Jo för att vi inom Börje SK:s Ungdomsfotbollssektion ska kunna agera på ett gemensamt och ur klubbens synvinkel hedervärt sätt. Dessutom är vi så många ungdomsledare idag att en viss samordning krävs. Därför, läs och begrunda och ta till er det som sägs och försök agera utifrån det. Kom dock ihåg att sunt förnuft gäller först som sist. 2

3 Innehållsförteckning Styrelsen 5 Kioskkommitté... 6 Kommitté för fotbollsskolan... 6 Kommitté för Fotbollens Dag... 6 Ungdomsfotbollssektionen... 7 Vår verksamhetsidé... 7 Vår värdegrund... 7 Vår vision... 7 Våra mål... 7 Information... 8 Möten... 9 Möteslokal... 9 Instruktionsfilmer... 9 Administration Uppstart av nya lag Spelarförteckning Licensiering/registrering Aktivitetsbidrag Matchrapportering till Upplands Fotbollförbund Matcher Domare Försäkringar Kiosken Ekonomi Lagens ekonomi Reseersättning Deltagaravgift Redovisning Cuper Ansökan om bidrag till cuper och andra arrangemang Materiel Matchdräkt Bollar, bollpump, bollrum Lokaler Omklädningsrum Nycklar Fotbollsplaner Hallar Övrigt Ungdomsfotbollens hederspris UFO:s policy i en rad olika frågor Toppning Sponsring Kioskverksamheten Cuper Fotbollsskolan Tränare och ledare Ledarutbildning Sammanslagning med andra klubbar

4 Drogpolicy Alkohol Tobak

5 Styrelsen (gemensam mail till alla styrelsemedlemmar) Lennart Gellerstig, ordförande Planerar och leder sektionens arbete Tar hand om och fördelar post/skrivelser Verkställer och följer upp tagna beslut Föreslår årsmötet en budget Deltar i huvudstyrelsens möten som ordinarie ledamot Upprättar mötesdagordning och kallar till möten Föreslår utmärkelser/avtackar avgående ledare Upprättar skrivelser och bidragsansökningar Kontaktperson till Upplands fotbollförbund Ansvarig inom Börje SK för Ungdoms-DM (Domaransvarig) Henrik Forsberg, sekreterare För protokoll vid möten Distribuerar protokoll, kallelse och annan information Upprättar sektionens verksamhetsberättelse Upprättar och förvarar namnlista över sektionsmedlemmar och tränare/ledare/lagföräldrar Bevakning av halltider gentemot kommunen Ansvarig för fördelning av sektionens hall- och plantider Ansvarig för sektionens hemsida Registrator/bevakar nationella övergångsbestämmelser Björn Ingmar, kassör Ansvarar för sektionens ekonomi Gör budgetförslag som presenteras på novembermötet. Kontrollerar att lagdeltagarna betalt medlems- och lagavgiften Sektionens kontaktman till kioskverksamheten Sektionens kontaktman i Fjällidenkommittén Sussi Jansson, materialansvarig Ansvarar för och köper in sektionens utrustning Ansvarar för sektionens lager Ansvarig för fotbollsskolan Sektionens kontaktperson för lagföräldrar ang. kiosken Eva Lindberg, utbildningsansvarig Ansvarig för ledarnas utbildning Ansvarig för att kalla till informationsmöte om kiosken Kontaktperson för F96/97/98/99 och P96/97 Tarja Wikström, ledamot Ansvarig för Fotbollens dag Ansvarig för informationspärm för sektionen Kontaktperson för P92/93 Catharina Strömstedt, ledamot Ansvarig för skötseln av förrådet vid Fjälliden Ansvarig för Fotbollens dag Kontaktperson för P98/99/00, P01/02 och F00/01/02 5

6 Kioskkommitté Sussi Jansson Kent Jansson Kommitté för fotbollsskolan Sussi Jansson m.fl. Kommitté för Fotbollens Dag Tarja Wikström Catharina Strömstedt m.fl. 6

7 Ungdomsfotbollssektionen Vår verksamhetsidé Vi vill vara en sektion där social gemenskap kan gå hand i hand med idrottsliga prestationer. Vår värdegrund Våra uppgifter blir främst: att uppmuntra och stötta ungdomsledare att fortbilda sig utefter Upplands Fotbollförbunds tränarstege en positiv ungdomsverksamhet stimulera fotbollsintresset organiserad träning under utbildad och erfaren ledning visa respekt, hänsyn och uppmuntra samarbete i alla former att förbereda våra äldre ungdomar för seniorspel Vår vision att bedriva en verksamhet där alla ungdomar känner sig välkomna Våra mål Ungsdomsfotbollssektionens målsättning för 2008 är följande: att bedriva fotbollsträning och -lek för bygdens barn och ungdomar att anordna och genomföra en fotbollsskola för 7-13-åringar i Börje att anordna en fotbollens dag för alla ungdomslag att tillsammans med Upplands fotbollförbund anordna DM-finaler i ungdomsfotboll att rekrytera och utbilda egna ungdomsdomare att styrelsen och ungdomsledarna skall genomgå någon form av fortbildning 7

8 Information Information sker genom sektionens styrelseprotokoll och ledarträffar.. Protokollen hittas på UFOs hemsida (www.borjesk.se) under rubriken Ungdomsfotboll, Länkar, BSK UFO styrelse och Styrelsemöten/Ledarmöten. Mycket annan information sker via e-post. Bland annat går kallelse ut till olika möten genom e- postutskick. Har du en e-postadress men inte får någon post från BSK - kontakta sekreteraren. Övrig information sker via den styrelseledamot som är lagansvarig 8

9 Möten Sektionens möten brukar förläggas till måndagar, några möten är renodlade styrelsemöten andra är ledarmöten. Juli är mötesfritt. Lokal är vid ledarträffarna oftast klubbrummet i Idrottsgården. Kallelse utgår till alla ungdomsledare och lagföräldrar som uppmanas att delta. Upptaktsmöte och avslutning för spelare ansvarar varje lag för, alltså inga gemensamma upptakter och avslutningar. Övriga möten, såsom föräldramöten, spelarträffar etc ansvarar varje lag för. Vid behov kan delar av styrelsen medverka. En ledaravslutning (fest) i november för alla ledare och lagföräldrar. Möteslokal Vill ni ha tillgång till klubblokalen (där det finns TV och video) bokas lokalen genom Christel Hågelind tel (Nyckel kan även lånas av ordförande) Vill man låna kiosken får man fråga kioskkommittén. Instruktionsfilmer Vän med bollen-video finns att låna genom ordförande. Dessutom finns ytterligare två videofilmer från VM-98; Ögonblicken och Målen. 9

10 Administration Uppstart av nya lag Föräldraroller som skall tillsättas vid uppstart av lag i Börje SK Tränare: Lagledare: Lagförälder: 1 per 10 barn och minst 2 st (helst fler!). En av tränare skall vara huvudtränare. håller ordning på medlemslistor, aktivitetsstöd, träningstider, kallelser och annat administrativt för att avlasta tränarna. Anmälan/kontaktperson för seriespel/cup. ansvarar för att laget har personal till föreningens kioskverksamhet och andra arrangemang samt deltar på BSK: s kiosk och arrangemangsmöten. Föräldraroller som bör tillsättas, dessa kan även bemannas av någon av ovanstående: Web/information: Aktiviteter: Kassa: Material: ansvarar för att lagets hemsida sköts och är lagets informatör. ser till att laget har kul vid sidan av plan och ordnar lagfester. lagets kassör. lagets kontakt mot sektionens materialansvarige. Tvätt av matchtröjor. Spelarförteckning En spelarförteckning måste upprättas så snart träningen startat, med namn, föräldrars namn, adress, telefonnummer och personnummer, Excelmall för detta finns att få från kassören. Slutar eller börjar någon spelare måste det rapporteras till kassören. Licensiering/registrering Alla spelare års ålder ska ha fyllt i en blankett från UFF med personnummer och målmans underskrift. Denna blankett ligger till grund för spelarens registrering hos Börje SK hos UFF. Från och med det år spelaren blir 15 år skall spelaren vara licensierad för Börje SK. För detta ska Fotbollförbundets blankett fyllas i och lämnas till sekreteraren. Aktivitetsbidrag Kom ihåg att alltid fylla i aktivitetsstödsrapporterna, (OBS. gäller ej för 6-åringar) även om det inte handlar om fotbollsträning utan ni träffas i laget för andra aktiviteter. Om aktiviteten/träningen bedrivs på egen anläggning så är det viktigt att det anges. Fjälliden har kod 1 och Idrottsgården kod 2. Klockslag ska också alltid anges på blanketten. Viktigt! Allt detta ska fyllas i på ett excelblad som Uppsala Kommun tillhandahåller. Närvaron redovisas till resp. lagansvarig vid dessa tidpunkter: 31 mar, 30 apr, 31 maj, 30 jun, 31 aug, 30 sep och 31 dec. Matchrapportering till Upplands Fotbollförbund För att rapportera ett resultat via SMS skriver man in matchnummer (xxxxxxxxx), antal hemmamål (hm) och antal bortamål (bm). På följande två sätt kan man skriva i SMS:et: xxxxxxxxx hm-bm xxxxxxxxx hm bm SMS:et skickas sedan till följande telefonnummer:

11 Matcher 11-mannalagen kallas av Upplands fotbollförbund till serieläggning i februari/mars. Då skall alla matchdatum och -tider vara klara. Samordna med de övriga lagen. I 7- eller 9-mannaserierna tar ni kontakt med era motståndare så snabbt som möjligt när matcherna kommit ut på Upplands Fotbollförbunds hemsida och gör upp om matchtider. Samordning måste ske med de övriga lagen så att inga kollisioner sker vad gäller planerna. Styrelsen ser helst att matcherna förläggs till söndag eftermiddag för kioskplaneringens skull. Kontakta gärna motståndare och domare några dagar innan match och kolla att allt är grönt. Se till att få hemmamatch på fotbollens dag. (Oftast sista söndagen i augusti). För 5-manna ordnas möten av Upplands Fotbollförbund där förutsättningarna bestäms. Före match skall alltid ledare från BSK vara på plats när motståndarna kommer och anvisa dessa ett omklädningsrum. Motståndarna skall också erbjudas bollar. Se även till att grindarna är stängda så att vi slipper bilar runt kiosken. Parkering sker på grusplan. Vid match bör om möjligt ledarna alltid uppträda i BSK-klädsel. Kom ihåg att hela laget representerar Börje SK, det betyder ett snyggt och prydligt uppträdande såväl på som utanför planen. Efter match tackar alla spelarna motståndarna för matchen och ledare och lagkapten tackar domaren, även om han eller hon gjort en "dålig" match. Försök att hjälpa våra domare att bli bättre genom kritik, såväl positiv som negativ, men fr a konstruktiv. BSK:s ledare är sist av plan och ser till att allt kommer tillbaka till bollförrådet, bollar, linjeflaggor, ev västar och koner, att målen ställs på hjul. Dessutom ser de till att omklädningsrummen är sopade och duscharna och bastun är avstängd och låser omklädningsrummen. När ni skjutsar barn, kom ihåg att alla ska vara fastspända. Se vidare Upplands Fotbollförbunds trafikpolicy. Domare Kom också ihåg att betala ersättning (se avgiftslista på hemsidan under Domare. OBS! samma taxa för 5- mannamatcher som för 7-manna) till domaren, pengar kan tas ur kioskkassan. Se till att få kvitto av domaren med namn, adress och personnummer, som sedan läggs i kioskkassan. Använd den blankett som finns i kiosken. Domaransvarig: Jenny o. Magnus Lindgren, e-post: Försäkringar Alla barn som är medlemmar (räcker ej med deltagaravgift) i Börje SK är försäkrade genom Folksams ungdomsförsäkring. Ledare, tränare, funktionärer (t.ex. föräldrar som skjutsar till bortamatch) och domare är försäkrade genom RF:s grundförsäkring. Ungdomar över 15 år är försäkrade genom Folksam licensförsäkring. Ledarna ombeds att uppmana föräldrar att anmäla alla skador. Kiosken Alla lag får sig tilldelat 1-2 veckor/år där det ligger på lagföräldrarnas ansvar att se till att kiosken är bemannad de tider den är öppen. Kioskkommittèn informerar om de rutiner som gäller vid bemanningen av kiosken. Ett möte med lagföräldrar hålls innan säsongen startar. Överskottet tillfaller ungdomssektionen. 11

12 Ekonomi Lagens ekonomi Lagen får själva ansvara för sin egen ekonomi. Man får själva utse någon person om ansvarar för lagkassan och som får öppna ett konto där pengarna sätts in. Lagen får själva i stor utsträckning stå för kostnader för resor till och från cuper och träningsläger utanför distriktet. Detsamma gäller för kost och logi. Reseersättning Reseersättning utgår för två ledare till bortamatcher och till zonträningar. För närvarande är ersättningen 18:-/mil. Räkningen lämnas till kassören efter avslutad säsong, dock senast 1 december. Allt utöver detta får respektive lag besluta om de vill betala själva. Deltagaravgift Varje spelare betalar varje år en deltagaravgift som varierar i storlek beroende på ålder. Ett inbetalningskort delas ut tillsammans med ett följebrev (kassören ser till att lagen får inbetalningskort och brev) på någon av de första träningarna för våren. Varje lag skall även ha några inbetalningskort för medlemsavgift i BSK. För 2008 gäller följande: Födda :- Födda :- Födda :- Redovisning Alla utgifter måste redovisas och styrkas med kvitton som lämnas till kassören. Inga materiel får handlas utan styrelsens medgivande. Kontakta materialansvarig om ni behöver något. UFO handlar all utrustning hos Cykel- och Skidstället. Vid privata köp av fotbollsutrustning uppge att du eller barnen är medlem(ar) i BSK och du kan få rabatt på varorna. Cuper Sektionen uppmuntrar alla lag till att delta i olika cuper. Mycket därför det är roligt för alla att få möta andra lag än de man vanligtvis möter. Det gäller att synas för lilla Börje. Sektionen bekostar anmälningsavgiften till max tre (3) cuper/lag. Vill något lag anmäla sig till fler cuper får man bekosta detta på egen hand. (UFOs POLICY) Ansökan om bidrag till cuper och andra arrangemang Supporterklubben vill att vi söker bidrag för aktiviteter med lagen som kostar lite extra, exempelvis om man vill övernatta vid någon cup eller hyra minibuss vid någon längre resa - sök i så fall bidrag. Kontakta Anders Thorell, ordförande i Supporterklubben tel

13 Materiel Matchdräkt BSK:s matchdräkt består av färgerna orange och blått. Det är önskvärt om tröjorna kan förvaras och tvättas gemensamt mellan matcherna. Någon förälder kan kanske ta hand om tvätten eller att man turas om. Tröjor försvinner lätt och de tvättas ibland fel, med missfärgning som följd, när var och en tar hem och sköter sin tröja. Tröjorna får i vilket fall inte tvättas varmare än 40 C och bör tvättas aviga för att skydda trycket. Barnen får strumpor varje år, byxor vartannat år. Jämna år ges möjlighet att köpa overall. Startkit för ledare: Shorts, strumpor och T-shirt. Kontakta materialansvarig om du inte fått. Ledarutrustning: T-shirt och shorts får man vartannat år med början Träningsoverall får man andra tränaråret och därefter vart 6:e år. Bollar, bollpump, bollrum Bollpump finns i vårt förråd. I bollrummet skall alltid ligga minst fyra linjeflaggor, som måste tillbaka efter match. Dessutom ska där finnas koner och västar. Fr.o.m. det året barnet fyller 10 år erbjuds möjlighet att för en billig penning köpa sin egen boll, som ska användas på träningar, men även hemmavid. 13

14 Lokaler Omklädningsrum Respektive ledare ansvarar för att det är snyggt i omklädningsrummen, även bortalagets, efter varje träning och match, dvs. sopar golvet och kastar sopor i sopkorgarna. Att duschar och bastu är avslagna och att omklädningsrummen blir låsta. Nycklar Varje lag skall ha tillgång till max två nycklar. Dessa går till omklädningsrummen och bollförrådet, även seniorernas (om vår bollpump skulle strejka). Nycklar till Idrottsgården - kontakta ordförande. Nycklar till kiosken - kontakta någon i kioskkommittén Fotbollsplaner Flytta målen vid skott- och målvaktsträning så att inte det nöts för mycket i straffområdet. Efter träning och match, kom ihåg att lyfta upp målen på hjul - gräset förstörs annars och du gör den som klipper gräset en stor tjänst. Se även till att barnen inte klättrar i näten. Olyckor har hänt (inte i Börje) när man har hängt i ribban och målet har vält. Träningstider/matchtider fördelas jämnt mellan seniorlag och ungdomslag enligt beslut av huvudstyrelsen. Kontakt med bokningen för Fjälliden sker på Hallar För att boka strötider i hallar som Uppsala Kommun kontaktar man bokningen, eller mail till Det finns även möjlighet att direkt på webben se vilka lokaler som är lediga: JumkilsHallen bokas genom Rolf Carlsson, , 14

15 Övrigt Ungdomsfotbollens hederspris Ungdomsfotbollen delar varje år på Fotbollens dag ut ett hederspris. Enligt statuterna skall UFO:s hederspris årligen tilldelas en person/personer som visat ett speciellt förtjänstfullt och hedervärt uppträdande i Börje SK:s namn eller på annat sätt gjort värdefulla insatser för Börje SK. Förslag till kandidater skall vara inlämnade till styrelsen före den 1 augusti. 15

16 UFO:s policy i en rad olika frågor Toppning Definition av ordet toppning: Att använda de bästa spelarna i laget samtidigt i syfte att vinna en match och därmed låta andra spelare få mindre speltid. Till och med 12 års ålder skall ingen toppning vid något tillfälle förekomma i Börje SK:s pojk- och flicklag. Från och med att laget övergår till 9-mannaspel kan ledarna successivt men varsamt föra in momentet att bästa laget skall spela. Ett motto som i första hand skall bygga på träningsflit, attityd och motivation hos ungdomarna. Vid enskilda cuper och turneringar av dignitet såsom DM, Gothia, Aroscupen m fl. jämförbara evenemang för 11-mannafotboll har ledarna fria händer att matcha laget efter eget gottfinnande. Upp till 10-års ålder bör inga krav ställas på träningsnärvaro för att få spela match. Träningen bör göras så lustfylld och lekfull att den ska passa alla oavsett begåvning och talang vad gäller fotboll. För de spelare som behöver ytterligare stimulans - låt dessa träna och spela med äldre lag vid olika tillfällen. Vid års ålder behöver spelaren (och dennes föräldrar) göras medveten om att träningsflit premieras. Att den sammanlagda speltiden under match ibland påverkas av hur mycket man har tränat och den inställning man har till fotboll. Ett motto som alla bör ta till sig: Vi utbildar inte våra barn och ungdomar till att vara bäst i ungdomsåren utan först när de uppnått seniorålder. Sponsring Alla lag har rätt att skaffa egna sponsorer, styrelsen bör informeras. Lagens egna sponsorer erbjuds ingen plats på Fjällidens ordinarie utrymme för reklam, dvs. plats runt klockan eller på kioskens vägg. Vill sponsorerna ha reklamskyltar eller -banderoller får laget ha dessa uppställda/satta i anslutning till planen vid match och träning. Vid sponsring av matchställ (tröjor, byxor, strumpor) kan inte laget erhålla motsvarande belopp från sektionen. Matchtröjorna är sektionens egendom. Kioskverksamheten Alla lag som deltar i verksamheten måste dela på ansvaret för bemanningen av kiosken vid träning och matcher. Kiosken skall varje år gå med ett rejält överskott. Kioskkommittén har mandat att bestämma kioskens öppettider. Kioskens målsättning är att den alltid bör vara öppen vid Börje SK:s matcher. Cuper Sektionen bekostar anmälningsavgiften till tre (3) cuper/lag eller motsvarande (t.ex. träningsläger). Vill något lag anmäla sig till fler cuper får man bekosta detta på egen hand. Fotbollsskolan Vi vill ge barn och ungdomar möjlighet att under en sommarvecka delta i en fotbollsskola på hemmaplan. Under vägledning av väl förberedda ledare kommer deltagarna att ges möjlighet att utveckla sina fotbollskunskaper i kombination med lek och andra aktiviteter. Vårt mål är att göra fotbollsskolan så rolig och trivsam som möjligt för det är då man lär sig mest. 16

17 Tränare och ledare är utbildade att leda barn för den ålder de är tränare/ledare för är genom sitt uppträdande goda förebilder för barn och ungdomar följer UFO:s policy strävar efter att utveckla varje individ efter bästa möjliga förmåga som fotbollsspelare och lagkamrat uppmuntrar, berömmer och tar fram det positiva hos varje individ Ledarutbildning Sektionen har som målsättning att alla ledare skall ha någon form av ledarutbildning. Utbildningen ger kvalité åt träningarna och det är lättare att bedriva en allsidig och omväxlande träning. Något som kan vara bra att tänka på när ungdomarna blir äldre och kräver mer för att fortsätta utvecklas. Kurserna, som brukar ges under vår och höst, är givetvis kostnadsfria för ledarna. Det man måste ställa upp med är tid. Information om kurserna kan du få av utbildningsansvarig. Sammanslagning med andra klubbar Innan samgående med andra klubbar diskuteras måste alla möjligheter om lösning inom BSK undersökas noggrant. I första hand måste samarbete/gående mellan olika lag inom BSK prövas innan samgående med annan klubb diskuteras. Drogpolicy Alkohol Utgångspunkten måste vara att idrotten skall utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på föreningens ledare, som i sin samvaro med ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande vis: Enskilt samtal och kontakt med förälder. Vid upprepade tillfällen och vid misstanke om problem tar vi kontakt med föräldrar och sociala myndigheter. Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Följande regler gäller: Inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdom. T ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till träning, match eller annat möte. *Alkoholdrycker = Spritdrycker, vin och öl (dryck starkare än lättöl) Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare eller aktiva skulle bryta mot våra regler eller uppvisa andra symptom på missbruksproblem tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder. Tobak Föreningen skall: Uppmana våra ungdomar att inte använda tobak i samband med föreningens verksamhet. Upptäcks tobaksbruk gör vi på följande vis: Enskilt samtal och kontakt med förälder. 17

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION Sekreterare UFO Jennie Zetterberg Reviderad 2015-01-14 1 Varför en ledarinstruktion? Jo, för att vi inom Börje SK:s Ungdomsfotbollssektion ska kunna agera

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010

CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010 CHECKLISTA TINGSRYD UNITED FC 2010-05-03 1(5) CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010 Gäller seriespelande lag HEMMAMATCHER Bjud in bortalaget. Stäm av matchdag, tid samt tröjfärg. Ring domarna. Vid ev. byte dag/tid

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Bildad 1997-01-01 Ledare Föreningens ledare är det viktigaste verktyget för utvecklingen av föreningens fotbollsverksamhet. För att fotbollsverksamheten ska leda

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Föreningsträdet Min förening Handledning Aktiva 15 år Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse?

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? Träff 1: Föreningskunskap 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? 3. Vilka personer arbetar i en styrelse? 4. Vad gör en ordförande, en kassör, en sekreterare och en

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Att starta ett lag i föreningen

Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I din hand håller du nu ett kompendium som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Innehållsförteckning Välkommen till Tortuna SK 3 Tortuna SK:s mål 3 Vår alkohol, tobak och drogpolicy 3 Organisation & ekonomi 4 Så här bedriver vi fotbollsverksamhet

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETEN 2015 Vi har under 2015 haft två lag anmälda i St:Erikscupen, ett lag i lättserien och ett i medelserien, vilket gör att vi totalt har spelat 28 seriematcher.

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening Vilka mål har du för ditt barns idrottande? Bli en duktig idrottare Lära sig att samarbeta, få lagkänsla Vinna Få ökat självförtroende Lära sig hantera motgångar

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

Degeberga GoIF fotbollspolicy

Degeberga GoIF fotbollspolicy Degeberga GoIF fotbollspolicy Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer som kan uppkomma i samband med till exempel träning och matcher. Detta dokument

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Drogpolicy. Antagen vid Styrelsemöte: Reviderad: Thomas Lundblad

Drogpolicy. Antagen vid Styrelsemöte: Reviderad: Thomas Lundblad Drogpolicy Antagen vid Styrelsemöte: 2012-03-13 Reviderad: Thomas Lundblad Inledning/Allmänt Visby AIK är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran.

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

Information till KB P99

Information till KB P99 INFORMATIONSBREV 2015 2015-02-12 (ver 1.07) Information till KB P99 INLEDNING KB P99 är en del av KB fotbolls ungdomsverksamhet. KB Fotbolls ungdomsverksamhet består till stor del av föräldrars ideella

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

POLICY HANINGE HANDBOLL

POLICY HANINGE HANDBOLL HANINGE HANDBOLL POLICY Dokumentet beskriver policy och riktlinjer inom ett antal områden som berör lag, ledare, spelare, föräldrar och övriga aktiva inom Haninge Handbollsklubb. POLICY 1(13) 1 FÖRORD...

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2016 Beslutade av styrelsen 2015-12-15 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

POLICY GARPHYTTANS IF FOTBOLL

POLICY GARPHYTTANS IF FOTBOLL POLICY GARPHYTTANS IF FOTBOLL 1. Verksamhetsidé / Grundsyn barn o ungdom Vi vill: Att vår verksamhet ska vara öppen för alla pojkar och flickor oavsett förutsättningar och ambitionsnivå. Ge våra barn och

Läs mer

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24 Närvaro 11st: Maria Artursson (Meja), Marina Lindgren (Malva), Mikael Lundkvist (Maja), Chrille Robertsson (Linn R), Evelina Lindgren (Tilda), Roger Rantatalo (Moa), Anna Sjögren (Vanessa), Göran Wikman

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

POLICY för Garphyttans IF Fotboll

POLICY för Garphyttans IF Fotboll POLICY för Garphyttans IF Fotboll 1. Verksamhetsidé / Grundsyn barn o ungdom Vi vill: Att vår verksamhet ska vara öppen för alla pojkar och flickor oavsett förutsättningar och ambitionsnivå. Ge våra barn

Läs mer

UNGDOMSVERKSAMHETEN I VMA IK

UNGDOMSVERKSAMHETEN I VMA IK UNGDOMSVERKSAMHETEN I VMA IK Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att.. VMA blir i stort sett självförsörjande på seniorspelare (herrar) VMA kan tävla med ett damlag också. VMA blir självförsörjande

Läs mer

IS Halmia Ungdom Den röd-vita tråden

IS Halmia Ungdom Den röd-vita tråden IS Halmia Ungdom Den röd-vita tråden Skapad hösten 2013 av IS Halmias ungdomssektion Ver 0.3 2014-01-07 1 Innehållsförteckning 3. Fakta IS Halmia 4. IS Halmias verksamhetsidé 5. Föreningens målbild 6.

Läs mer

I detta dokument finns information som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag.

I detta dokument finns information som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Att starta ett lag i Västerås IBS Ungdom! Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I detta dokument finns information som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även om arbetet

Läs mer

GBK satsar på ungdomsfotbollen

GBK satsar på ungdomsfotbollen GST Gerrdskens Bollll Kllubb FFrramttiidens FFottbolllls FFörreniing LLiightt verrsiionen GBK satsar på ungdomsfotbollen GBK satsar på ungdomsfotbollen. Gerdsken BK har lagt en policy för hela sin verksamhet

Läs mer

/ / 17,00 531 81 LIDKÖPING

/ / 17,00 531 81 LIDKÖPING Hjälpreda för ledare Med dessa punkter som vi har tagit fram, allt för att underlätta Ert arbete som ledare, för att verksamheten skall fungera smidigare, onödiga irritationsmoment undvikes och man får

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Barnfotboll Fotbollsglädje

Barnfotboll Fotbollsglädje Barnfotboll Fotbollsglädje Att vara Fotbollsförälder Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se Bra att tänka på och viktigt att veta om barn: Barn lär

Läs mer

Lenhovda Idrottsförenings Värdegrund

Lenhovda Idrottsförenings Värdegrund Version 2013 Lenhovda Idrottsförenings Värdegrund Gemenskap Trygghet Respekt Utveckling Verksamhetsidé I vår förening får Alla vara med, pojkar, flickor, unga och gamla! Det ska vara kul att idrotta och

Läs mer

ALVESTA INNEBANDYKLUBB

ALVESTA INNEBANDYKLUBB ALVESTA INNEBANDYKLUBB Verksamhetsplan och Budget Säsongen 2015-2016 Vision Alvesta innebandyklubb ska vara att vara en professionell och attraktiv förening som tilltalar barn, ungdomar, seniorer, ledare,

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

LATHUND FÖR LEDARE I TENHULTS IF. Allmänt. Kontaktpersoner. Medlemsavgifter/Träningsavgifter. Hemsida

LATHUND FÖR LEDARE I TENHULTS IF. Allmänt. Kontaktpersoner. Medlemsavgifter/Träningsavgifter. Hemsida LATHUND FÖR LEDARE I TENHULTS IF Allmänt Kontaktpersoner Ungdomsansvarig är Andreas Ahlgren. Andreas nås på: 036-71 58 78 073-776 43 25 andreasahlgren@telia.com Medlemsavgifter/Träningsavgifter Fotbollsskolan

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Flickor 00/99/98/97. Roslagens hopp!

Flickor 00/99/98/97. Roslagens hopp! Flickor 00/99/98/97 Roslagens hopp! Om laget Ledare Laget består i dagsläget av 38 tjejer fördelat på följande åldersgrupper F00,99,98,97. Vi är en gemensam spelartrupp men kommer att anmäla 2 lag i seriespelet

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.)

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamheten i Kramfors Alliansens Handbollssektion vill vi ska: erbjuda en fysisk aktivitet

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

REV SEP 2015. Styrdokument för distriktslag UHF

REV SEP 2015. Styrdokument för distriktslag UHF REV SEP 2015 Styrdokument för distriktslag UHF Syftet med styrdokumentet är att kvalitetssäkra organisationen och ekonomin runt distriktslagen. Kan revideras vi varje möte. Syftet med distriktlagverksamhet

Läs mer

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter:

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: SÄSONGEN 2016 EKONOMI Medlemsavgifter: Enskild medlem 200 kr Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: U6 (-10) 200 kr 5-manna 500 kr 7-manna 700 kr 9-manna 900 kr 11-manna 1100 kr Medlems och träningsavgifter

Läs mer

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden ÖDÅKRA IF s policy Grönatråden FAKTA Bildad: 24 mars 1927 Medlemsantal: ca : 700st Hemmaarena: Toftavallen Klubbdräkt: Grön tröja, röda byxor och gröna strumpor Flest spelade A-lagsmatcher Mats Herrström

Läs mer

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017 Reymersholms IK Gröna Tråden Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten Beslutad av styrelsen 25/1 2017 1 Syfte Föreningens syfte är att bedriva verksamhet där vi: Spelar

Läs mer

LATHUND FÖR LAGLEDARE

LATHUND FÖR LAGLEDARE Sigtuna IF är en ideell förening där varje sektion och lag i princip skall bära sig själv, ledningsmässigt såväl som kostnadsmässigt. Som lagledare är det en hel del att känna till och tänka på utöver

Läs mer

Järla IF FK Telefon 08 71676 43 www.jarlaif.se

Järla IF FK Telefon 08 71676 43 www.jarlaif.se Järla IF FK Telefon 08 71676 43 www.jarlaif.se Box 2010 kansli@jarlaif.se 131 02 NACKA Besöksadress: Nacka IP, Griffelvägen 13 Innehållsförteckning Sid 3 Inledning Sid 4 Värdegrund Sid 5 Hur verksamhetens

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 1 Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 Känn dig hemma i MAI 2 Innehåll 1. Allmän information... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 MAI s värdegrund... 4 1.3 Kontaktuppgifter... 5 1.4 Avgifter... 5 1.5 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare FC Rosengårds fotbollspolicy Information till ledare Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att du vill vara ledare i vår klubb. Vår målsättning är att ge barn den bästa fotbollsutbildningen.

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

Åsele IK:s Ishockeypolicy

Åsele IK:s Ishockeypolicy Åsele IK:s Ishockeypolicy Vår policy ska vara en vägledning för alla ledare inom vår verksamhet och en information till föräldrar, spelare, kommunen, sponsorer och andra intresserade om hur vi vill driva

Läs mer

Välkomna till föräldramöte Östers IF P08

Välkomna till föräldramöte Östers IF P08 Välkomna till föräldramöte Östers IF P08 Dagens agenda Information från ungdomssektionen Ledarorganisation 2015 Laget & föräldrar Föräldrainsatser under året Hemsidan, kalender, mail Träningar, cuper,

Läs mer

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Mål & Vision Vision: Alltid ha representation i A-truppen av spelare som kommit från KFF:s barn- och ungdomsfotboll (gått igenom KFF-pyramiden). Bli en föregångare

Läs mer

Ledarpärm för Danmarks IF

Ledarpärm för Danmarks IF Ledarpärm för Danmarks IF För detaljerad information finns ledarpärmar för respektive verksamhet t.ex. Ledarpärm för Danmarks IF:s Ungdomsfotboll Inledning Danmarks IF:s verksamhet syftar till största

Läs mer

Hälsinggårdens AIK Den lilla klubben med det stora hjärtat

Hälsinggårdens AIK Den lilla klubben med det stora hjärtat Den lilla klubben med det stora hjärtat Vi bildades 1964 och är den lilla klubben med det stora hjärtat. Vi är en ideell förening och vill erbjuda och motivera, alla som vill vara med, att utvecklas och

Läs mer

Svarta Boken. Skälby Sharks IBK

Svarta Boken. Skälby Sharks IBK Svarta Boken Skälby Sharks IBK En presentation av Skälby IBKs verksamhet, målsättning, policy och organisation Detta dokument har framtagits tillsammans av ledare och styrelse inom Skälby IBK Syftet med

Läs mer

LSK- MANUALEN Utgåva 1

LSK- MANUALEN Utgåva 1 LSK- MANUALEN 2011 Utgåva 1 Linghems sportklubb Fotbollsektionen 469 21-3 Anläggningen 440 28 77-7 7-manna 98 62 94-7 Cupfond 384081-6 Spelarfond 384026-1 Post till fotbollssektionen: Linghems SK Fotbollssektionen

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder.

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder. Sundbybergs IK Fotboll P98 Information till spelar och föräldrar inför säsongen 2012. Hej Spelare och Förälder! Dags för en ny härlig fotbollsäsong med förhoppningsvis goda resultat och glada miner. Ni

Läs mer

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling Oranga-tråden Policydokument för Torns IF En förening i utveckling (Rev. A 2012-08-20) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Torns IF:s

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten Inledning Som lagledare eller vice lagledare i Korpen Stockholms seriespel får du denna handbok. Den har tagits fram som ett hjälpmedel så att du som lagledare ska veta vad dina uppgifter innebär och hur

Läs mer

Föräldramöte IKKP04

Föräldramöte IKKP04 2012-02-19 Föräldramöte IKKP04 Presentation ledare, rollfördelning Klubbens Policy Hur ser träningsupplägget ut. Tider/dagar m.m. Veckans lirare, ansvarstagande av spelarna Seriespel, matchuttagning, spelsystem

Läs mer

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Ledare/ Tränare Spelare Föräldrar Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda LEDARE OCH TRÄNARE Planera träningen, alla tränare tagit del av det innan träningen börjar

Läs mer

POLICY. Riktlinjer och principer för ungdomsledare och spelare i Vetlanda innebandyförening

POLICY. Riktlinjer och principer för ungdomsledare och spelare i Vetlanda innebandyförening POLICY Riktlinjer och principer för ungdomsledare och spelare i Vetlanda innebandyförening 2013-2014 Kontakter Det här är en ledare i VIB Är medlem i VIB Ska alltid tänka på att det är Vetlanda IB som

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2016 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med

Så spelar vi 7-mannafotboll 2016 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Så spelar vi 7-mannafotboll 2016 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Inom JHFF spelas det 7-manna fotboll när man är 10-12 år. Syftet är att skapa bättre

Läs mer

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1 BTK Kävlinge Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-06-11 Version 1.1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 3 Visioner och mål... 3 Medlemskap... 3 Träning och tävling... 4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

P06 Föräldramöte

P06 Föräldramöte P06 Föräldramöte 2016-03-31 Agenda! Ledare/Spelare! Aktiviteter! Träningar! Matcher / cuper! Utrustning! Kommunikation! Åtaganden! Ansvar, spelare-ledare-föräldrar! Övrigt! Frågor Ledare/Spelare! Mattias

Läs mer

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Policyplanen är en tydlig riktlinje gällande ungdomsfotbollen i Skurups AIF. Den ska fungera som ett stöd och förhållningssätt för alla som är delaktiga i verksamheten

Läs mer

EIK P09Gul Föräldramöte

EIK P09Gul Föräldramöte EIK P09Gul Föräldramöte 2016-10-10 Agenda Välkomna Presentation av ledarna Säsongen 2016 Laget Kommunikation Cafeterian 25 oktober kl17-21:00 (vem tar hand om den) Lagkassa/Inbetalning till kassör Föräldrar/lagfunktioner

Läs mer

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs.

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs. Styrelsens roll Västra Marks styrelse består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, en materialförvaltare och två representanter för moderföreningarna Hajoms IF (HIF) och Björketorps IF (BIF). Styrelsen

Läs mer

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Inledning: POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Målsättningen är att FC Hessleholm skall vara en kompetent fotbollsklubb som genom kvalitet, bredd, mångfald, jämställdhet och socialt engagemang skall kunna nå

Läs mer

BSK Verksamhetsidé. BSK:s Mål. Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela fotboll i Bankeryd.

BSK Verksamhetsidé. BSK:s Mål. Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela fotboll i Bankeryd. BSK Verksamhetsidé BSK:s Mål Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela fotboll i Bankeryd. Vi vill skapa klubbkänsla där ledare, spelare och föräldrar är stolta för

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK!

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK! Varmt välkommen till Karlbergs BK! Vasastans och Kungsholmens rödvita stolthet Karlbergs BK (KB) fyller 100 år som förening i år. Därför är det extra roligt att KB under de senaste åren åter har utvecklats

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer