BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN."

Transkript

1 BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran och innehåller garanti- och ansvarsfriskrivningar. Detta BlackBerry Programvarulicensavtal för Slutanvändare ( Avtalet ) utgör ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som individ eller, om Du är behörig att införskaffa Programvaran för Ditt företag eller annan organisations räkning, mellan den juridiska person för vars räkning du handlar ( Du ), och Research In Motion UK Limited Company nr ( RIM ) vars säte är Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK TW20 9LF ( RIM ) (gemensamt nedan benämnda Parterna, och var och en för sig en Part ). Med avseende på licens och återförsäljning av Programvaran (enligt definition nedan) är RIM antingen en direkt eller indirekt licenstagare till (a) Research In Motion Limited ( RIM Canada ) eller något av dess dotterbolag eller närstående bolag (vilka dotterbolag och närstående bolag tillsammans med RIM Canada gemensamt benämns i detta Avtal som RIM-koncernen ) eller (b) en tredjemanslicensgivare till något bolag inom RIMkoncernen inklusive RIM. FÖRFARANDE FÖR ATT ACCEPTERA AVTALET GENOM ATT DU BEKRÄFTAR ATT DU ACCEPTERAR AVTALET GENOM ATT ANTINGEN KLICKA PÅ LÄMPLIG KNAPP NEDAN ELLER GENOM ATT INSTALLERA, AKTIVERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN, FÖRBINDER DU DIG ATT FÖLJA VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER ANGÅENDE VILLKOREN I DETTA AVTAL, VÄNLIGEN KONTAKTA RIM PÅ Om Du använder programvaran BlackBerry Enterprise Server för att trådlöst försörja några delar av Programvaran som ligger på Din Handdator, så framgår licensvillkoren för den Programvaran av det BES Programvarulicensavtal som följer med BES Programvaran och dessa villkor är endast tillämpliga på Din användning av Programvaran (t.ex. BlackBerry PC-programvara som beskrivs nedan) som inte är trådlöst försörjd. FÖRFARANDE FÖR ATT INTE ACCEPTERA AVTALET OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL HAR DU INTE RÄTT ATT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA OCH BÖR RETURNERA DEN TILL RIM ELLER GÖRA DEN OBRUKBAR: (A) OM DU KÖPT EN BLACKBERRY HANDDATOR, RETURNERA DÅ SNARAST HANDDATORN, PROGRAMVARA OCH MEDFÖLJANDE ARTIKLAR (INKLUSIVE DOKUMENTATION OCH EMBALLAGE) TILL RIM ELLER TILL DEN AV RIM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJAREN FRÅN VILKEN DU ERHÖLL HANDDATORN, PROGRAMVARAN OCH MEDFÖLJANDE ARTIKLAR; ELLER (B) OM DU KÖPT EN TREDJEPARTSHANDDATOR, RETURNERA DÅ SNARAST PROGRAMVARAN ELLER PÅ ANNAT SÄTT SE TILL ATT PROGRAMVARAN BLIR OBRUKBAR GENOM RIM ELLER DEN AV RIM AUKTORISADE ÅTERFÖRSÄLJAREN FRÅN VILKEN DU ERHÖLL TREDJEPARTSHANDDATORN, PROGRAMVARAN OCH MEDFÖLJANDE ARTIKLAR. Om Du redan har betalat för Programvaran (Programvaran tillhandahålls gratis på vissa BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 1

2 Tredjepartshanddatorer och/eller BlackBerry Handdatorer, som tillämpligt) under de senaste nittio (90) dagarna, och Du tillhandahåller RIM eller den auktoriserade återförsäljaren från vilken du erhöll Programvaran Ditt inköpsbevis, kommer RIM eller den auktoriserade återförsäljaren att återbetala de avgifter Du betalat för dessa artiklar. För att erhålla återbetalning för Programvara på Tredjepartshanddatorer, vänligen kontakta Din auktoriserade återförsäljare av Tredjepartshanddatorn. Om Du inte lyckas erhålla återbetalning för Programvaran från en auktoriserad återförsäljare, vänligen kontakta RIM på DETTA AVTAL PÅVERKAR INTE DINA TVINGANDE LAGSTADGADE RÄTTIGHETER I DEN UTSTRÄCKNING DU HAR SÅDANA TVINGANDE LAGSTADGADE RÄTTIGHETER. 1. Definitioner. Tjänsteleverantör betyder den leverantör vars vitt omfattande trådlösa nätverk stödjer Din BlackBerry-lösning. Om Du önskar information om vilka tjänsteleverantörer som stödjer BlackBerry-lösningen i Ditt område, vänligen kontakta RIM på Alla trådlösa tjänster som tillhandahålls av en Tjänsteleverantör behövs inte för alla Handdatorer, till exempel de som konfigurerats för att enbart fungera på trådlösa lokala nätverk. Godkänd Användare betyder var och en av Dina anställda, konsulter eller oberoende leverantörer och andra personer som Du tillåter använda Programvaran eller till vilka Du på annat sätt tillhandahåller Programvaran eller Handdatorer på vilka Programvaran är installerad i enlighet med villkoren i detta Avtal. BlackBerry PC-programvara betyder en av RIM ägd Programvara för PC som kan användas för att försörja och upprätthålla kabelbaserad synkronisering mellan Handdatorn och Din personliga dator, oavsett form eller media i eller på vilken den tillhandahålls Dig. Om BlackBerry Företagsprogramvaran för Server används för att trådlöst försörja och synkronisera en Programvaran på en Handdator är BlackBerry PC-programvaran inte en nödvändig del av BlackBerry-lösningen, men den kan användas för att tillhandahålla tillvalsfunktioner för skrivbordshantering. BlackBerry Företagsprogramvara för Server eller BES-programvara betyder en av RIM ägd serverprogramvara som är utformad för att integreras med och tillhandahålla en samordnad länk mellan Dina företagsapplikationsservrar (såsom e-postservrar) och Handdatorer som tillhandahållits för att fungera med sådan RIM ägd serverprogramvara. BlackBerry Företagsprogramvara för Server licensieras inte under detta Avtal. BlackBerry Handdator betyder en trådlös mobil produkt som tillverkats av RIM eller på RIM:s uppdrag. BlackBerry Tjänst för Professionella Användare betyder programvara och tjänster utformade för att tillhandahålla slutanvändare med åtminstone delar av funktionaliteten i BES-programvaran utan att RIM kunder skall behöva köpa en serverprogramvara avsett för företag. Det inkluderar erbjudanden såsom RIM:s BlackBerry Internet Service och Quickmail. Vissa funktioner i vissa BlackBerry Tjänster för Professionella Användare samt vissa andra sådana tjänster kanske inte kan erbjudas av Din Tjänsteleverantör. BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 2

3 BlackBerry-lösningen betyder Programvaran samt en eller fler av följande enligt vad som är tillämpligt i Ditt fall: RIM-produkt, Dokumentation, BES-programvara och Tjänster. I de flesta fall kräver BlackBerry-lösningen att Du har ett abonnemang avseende nyttjande av tjänster i ett trådlöst nätverk för att använda BlackBerry-lösningen och Du måste skaffa detta abonnemang direkt från en Tjänsteleverantör eller, när så är möjligt, från RIM. Cisco-teknologi betyder programvara, Lightweight Enhanced Authentication Protocol ( LEAP ), LEAP specifikationer, Cisco Client Extensions-teknologi, teknisk information, och algoritmer, som enbart hänför sig till LEAP och/eller Cisco Client Extensions, enligt vad som är tillämpligt. Dokumentation betyder tillämplig Installation and Getting Started Guide eller Getting Started Guide för tillämplig RIM-produkt och/eller typ och version av Programvara samt all annan standarddokumentation för slutanvändare som tillhandahålls av RIM i samband med en RIM-produkt och/eller typ och version av Programvara, inklusive tillämpliga säkerhetsinstruktioner som angivits av RIM för den RIM-produkt och/eller den specifika typen och versionen av Programvaran. Om denna dokumentation inte tillhandahålls Dig tillsammans med Din Handdator eller dess tillbehör, finns den tillgänglig via eller, om Du inte har tillgång till denna webbsida, genomkontakt med RIM på Handdator(er) betyder: (a) en BlackBerry Handdator; eller (b) en Tredjepartshanddator. RIM-förmånstagare betyder en medlem i RIM-koncernen eller någon styrelseledamot, tjänsteman eller anställd däri. RIM-produkt betyder en BlackBerry Handdator och varje tillbehör för denna BlackBerry Handdator som tillhandahållits av RIM, exklusive Programvara, men inklusive utan begränsning eventuellt smartcard eller smartcard-läsare. "Programvara" betyder RIM ägda programvaruprodukter som tillhandahålls Dig för användning tillsammans med Handdatorn, inklusive eventuell BlackBerry PC-programvara och av RIM ägda programvaror, inbyggda program, gränssnitt, innehåll eller andra data som ursprungligen ligger sparade på Handdatorn eller som överförs eller på annat sätt görs tillgängligt för Dig av RIM för användning på Handdatorn från tid till annan. Begreppet Programvara inkluderar all sådan programvara och data, oavsett vilken form den tillhandahålls i eller därefter används i. Om RIM inte uttryckligen angett annat skriftligen så skall dock inte begreppet Programvara inkludera BES-programvara eller någon Tredjemansprogramvara, oavsett om denna Tredjemansprogramvara medföljer, tillhandahålls med eller används tillsammans med Programvaran och/eller någon annan del av BlackBerry-lösningen eller en Tredjepartshanddator. Användning av sådana programvaruprodukter skall ske i enlighet med och under förutsättning av att Du förbinder Dig att följa villkoren i separata programvarulicenser för dessa produkter. För RIM skall sådana separata programvarulicenser inte under några omständigheter medföra några som helst ytterligare skyldigheter, eller skyldigheter som avviker från villkoren i detta Avtal. Om du använder BES-programvara för att trådlöst försörja några delar av Programvaran BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 3

4 som ligger på Din Handdator skall villkoren i BES-programvarulicensavtalet tillämpas på Din användning av den Programvaran, och inte villkoren i detta Avtal. Tjänst betyder varje RIM-tjänst som tillhandahålls Dig i samband med BlackBerrylösningen, inklusive och utan begränsning, varje RIM-tjänst, såsomen BlackBerry Tjänst för Professionella Användare för vilken Du har ett abonnemang, och varje ny RIM-tjänst eller ändring i en existerande RIM-tjänst som RIM tillhandahåller eller på annat sätt tillgängliggör för Dig från tid till annan. Tredjepartshanddator betyder trådlös mobil produkt som tillverkats eller distribueras av tredje part och som har godkänts av RIM för användning tillsammans med Programvaran. Tredjemansprogramvara betyder programvaruapplikationer som ägs av tredje man, men i begreppet ingår inte programvara som licensieras av RIM från tredje man för infogande i en RIM-programvaruprodukt och som distribueras som en integrerad del av den RIMprogramvaruprodukten under RIM:s varumärke. Sun Microsystems Java programvara som tillhandahålls Dig som en del av RIM Programvara för att användas på en Tredjepartshanddator är, oavsett vad som angetts ovan, en Tredjepartsprogramvara som skall licensieras till Dig av tillverkaren eller återförsäljaren av Tredjepartshanddaton enligt ett separat avtal. 2. Rätt att använda Programvaran. Det huvudsakliga syftet med detta Avtal är att upplåta en licens till Dig att använda Programvaran. Licensen framgår av Punkt 6 nedan. Din licens att använda Programvaran upplåts under förutsättning att Du betalar samtliga licensavgifter för Programvaran i enlighet härmed samt att Du accepterar villkoren i detta Avtal. Om några månatliga eller andra periodiska avgifter eller kostnader förknippade med Din användning av BlackBerry-lösningen inte betalas i rätt tid, skall detta innebära ett brott mot denna licens, vilket ger RIM rätten att säga upp Din licens enligt Punkterna 15 och 16 nedan, utan något som helst ansvar gentemot Dig. För att undvika missförstånd anges särskilt att detta Avtal inte utgör en försäljning av Programvaran eller några kopior därav. 3. Dina datorsystem. Förutom i den utsträckning som Parterna särskilt kommit överens om något annat är Du ensam ansvarig för val, implementering, interoperabilitet och prestanda av all eventuell tredjemansutrustning, programvara och telekommunikationsutrustning och -tjänster (inklusive, utan begränsning, Internetanslutning och, om tillämpligt, Tredjepartshanddatorer, tjänster och/eller behörig tillgång till ett lämpligt trådlöst lokalt nätverk) som används i samband med BlackBerry-lösningen. Du ansvarar för att se till att datorsystemet med vilket Du väljer att använda BlackBerry-lösningen uppfyller RIM:s minimikrav som framgår av Dokumentationen, inklusive utan begränsning, processorhastighet, minne, klientprogramvara samt tillgång till Internet som reserverats för Din specifika BlackBerry-lösning. 4. S/MIME och OpenPGP Support. Programvaran kan innehålla mjukvarumoduler som tillåter användare att utsträcka sina existerande desktop-baserade S/MIME v. 3 implementationer (eller bättre) ( S/MIME ) och desktop-baserade implementationer baserade på RFC 2440 standard ( OpenPGP ) trådlöst till vissa Handdatorer. Du kan inte använda varje sådan mjukvarumodul utan att först erhålla och använda ett separat BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 4

5 tillgängligt installationsprogram. En lista över distributörer av lämpliga installationsprogram finns på RIM tillhandhåller inte någon del av den kryptografiska infrastrukturen baserad på S/MIME eller OpenPGP, eller någon del av någon annan krypteringsprocess, inklusive utan begräsning någon S/MIME mjukvara eller OpenPGP-baserad mjukvara, och/eller någon certifieringsservice. RIM ansvarar inte för val av, förvärvande, implementering, utförande eller underlåtenhet i utförande avseende någon del av Din kryptografiska infrastruktur, inklusive utan begräsning val av, riktighet eller tillförlitlighet av S/MIME mjukvaran och den OpenPGP-baserade mjukvaran (inklusive utan begränsning Entrustkoden som är inkluderad i Programvaran för att möjliggöra användandet av vissa allmänna nyckelinfrastrukturer), eller några trust-signaturer, allmänna nycklar, tredjemanscertifikat och relaterade tjänster som används i förening med den kryptografiska infrastrukturen. RIM ansvarar inte for äktheten av någon trust-signatur, eller för åtgärd eller underlåtenhet av någon person som intygar någon annan persons identitet inom den kryptografiska infrastrukturen (inklusive personer som verifierats enligt web of trust -modellen) eller av någon certifieringsmyndighet. Du måste se till att Din S/MIME och/eller OpenPGP-baserade implementation, inklusive uppdateringar eller uppgraderingar till varje sådan implementation, uppfyller RIM:s miniminivå för interoperabilitet och kompatibilitet som anges i den relevanta Dokumentationen och att Din användning av Programvaran överensstämmer med Dokumentationen som är tillämplig på sådan version av Programvaran. Du är även ansvarig för att se till att Du följer alla bestämmelser, villkor, regler och föreskrifter i Din användning av tillämplig kryptografisk infrastruktur, certifikat, allmänna nycklar och alla andra tjänster eller mjukvaror, som Du kan använda tillsammans med Din särskilda implementation. Oaktat någon annan bestämmelse i detta Avtal, med undantag för vad som framgår av garantin häri eller vad som särskilt följer av lag, har RIM inget ansvar beträffande S/MIME support software-modulen, den OpenPGP-baserade modulen för programvarustöd och/eller för de tillämpliga installationsprogrammen, och i synnerhet HAR RIM ÖVERHUVUDTAGET INGET ANSVAR FÖR NÅGRA PROBLEM UPPKOMNA MED ANLEDNING AV ELLER I RELATION TILL DINA S/MIME ELLER OPENPGP-BASERADE IMPLEMENTATIONER, OCH/ELLER NÅGRA UPPDATERINGAR ELLER UPPGRADERINGAR DÄRAV. 5. Användningen av BlackBerry-lösningen. Du ansvarar för alla aktiviteter beträffande BlackBerry-lösningen som vidtas av Dig eller Dina Godkända Användare och Du skall garantera att: a) Du och Dina Godkända Användare endast använder BlackBerry-lösningen och delar därav i enlighet med detta Avtal och tillämplig Dokumentation hänförlig till BlackBerry-lösningen eller del därav; b) Du har rätt och behörighet att ingå detta Avtal, antingen för egen räkning eller på uppdrag av ett bolag eller annan juridisk person, samt att Du är myndig; c) All information som meddelas RIM i enlighet med detta Avtal är sann, korrekt, aktuell och fullständig; BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 5

6 d) Varken Du eller Dina Godkända Användare skall, medvetet och efter att ha gjort sådana efterfrågningar som en förnuftig person i Din eller Dina Godkända Användares ställning skulle göra, använda eller tillåta annan att använda BlackBerry-lösningen eller del därav enskilt eller tillsammans med annan programvara eller data på ett sätt som enligt RIM:s skäliga bedömning hindrar, försämrar, eller negativt påverkar programvara, system, nätverk eller data som används av annan person, inklusive RIM, RIM-koncernen, Tjänsteleverantörer, eller någon av dess respektive kunder eller produkter eller tjänster, och Du skall omedelbart upphöra med sådan aktivitet när RIM skickar Dig ett meddelande därom; e) Varken Du eller Dina Godkända Användare skall sända trakasserande, smädande, förtalande, olagliga eller bedrägliga meddelanden eller information med användning av BlackBerry-lösningen eller någon del därav; f) Varken Du eller Dina Godkända Användare skall använda BlackBerry-lösningen, eller del därav, för att begå eller försöka begå brott eller underlätta förövandet av brott eller annan olaglig eller skadeståndsgrundande handling; g) Varken Du eller Dina Godkända Användare skall, utan RIM:s i förväg givna uttryckliga skriftliga samtycke, sälja eller överlåta, eller försöka sälja eller överlåta Programvaran eller någon del därav, eller Din rätt att använda Tjänster eller någon del därav, eller driva en servicebyrå eller liknande Tjänst genom att låna ut Programvaran till en annan person eller för användning på någon annan mobil produkt; och h) Du och Dina Godkända Användare kommer att samarbeta med RIM och tillhandahålla information som begärs av RIM för att biträda RIM i utredningar eller beslut avseende eventuellt brott mot denna Punkt 5 eller någon annan bestämmelse i detta Avtal samt ge RIM tillgång till de lokaler och de datorer i vilka RIM-produkter, Tjänster eller Programvaran används eller har använts. Du bemyndigar härmed RIM att samarbeta med: (1) myndigheter som upprätthåller lag och ordning i utredningar angående misstänkta brott; (2) tredje parter i utredningar avseende brott mot detta Avtal; och (3) systemadministratörer hos Internetleverantörer, nätverks- eller datainrättningar i syfte att verkställa detta Avtal. Sådant samarbete kan innebära att RIM tillhandahåller Ditt eller Dina Godkända Användares användarnamn, IP-adresser eller annan identifierande information. 6. Licens till Programvara och Dokumentation. På de villkor som anges i detta Avtal, får Du genom detta Avtal en personlig, återkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens att installera och använda en kopia av Programvaran på en Handdator och en kopia av BlackBerry PC-programvara på högst en persondator för användning endast tillsammans med Din användning av en enskild Handdator. Du får inte använda eller tillåta användning av Programvaran för annat än för Ditt egna interna eller personliga bruk eller omdu tillåter sådan användning, Dina Godkända Användares personliga bruk. Denna licens innebär ingen rätt till framtida uppgraderingar eller uppdateringar av Programvaran, eller möjlighet att få tillgång till andra applikationer än de som ursprungligen finns på Handdatorn, eller till förvärv av någon ny eller ändrad Tjänst. Din IT-avdelning, om Du har någon, får konfigurera BlackBerry-lösningen för att förhindra överföring av tillägg eller ändringar till BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 6

7 Programvaran, Tredjepartsprogramvara eller Tjänster. OmDin IT-avdelning inte förhindrar sådan överföring, kan RIM göra sådana tillägg och ändringar tillgängliga för Dig från tid till annan. Ifall RIM direkt eller genom en återförsäljare (inklusive Din Tjänsteleverantör) tillgängliggör sådana tillägg eller ändringar till Programvaran, Tredjepartsprogramvara eller Tjänster för Dig, skall sådana tillägg och ändringar vara föremål för villkoren i detta Avtal, eller andra villkor (som kan inkludera betalning av ytterligare licensavgifter) om denna Programvara eller Tjänst uttryckligen tillhandahållits Dig enligt andra villkor. Om Tredjepartsprogramvara görs tillgänglig skall villkoren avseende Tredjepartsprogramvara i detta Avtal gälla utöver villkoren i det separata programvaruavtalet som gäller för sådan programvara. Förutom i den utsträckning som RIM uttryckligen hindras av lag från att förbjuda följande handlingar, får Du inte skriva ut, kopiera, återge, sprida, ändra eller i något annat avseende mångfaldiga Programvaran, helt eller delvis. Vid tillämpningen av denna bestämmelse skall inte begreppet kopiera eller återge inkludera kopior av anvisningar och instruktioner från Programvaran som vanligen förekommer i samband med normal drift av Programvaran när den används i enlighet med och för de syften som beskrivs i Dokumentationen eller kopiering som sker i samband med säkerhetskopiering av datorn eller systemet på vilket Programvaran är installerad, i enlighet med branschstandard. Om inte RIM uttryckligen och skriftligen givit sitt samtycke, får Du inte kopiera Dokumentationen eller del därav. Du får, endast för Din användning tillsammans med användning av Programvaran som tillåts härunder, ladda ner en kopia av Dokumentationen från 7. Trådlösa tjänster. Trådlösa tjänster som erbjuds för användning tillsammans med BlackBerry-lösningen ( Trådlösa tjänster ) tillhandahålls Dig av en Tjänsteleverantör, och är underkastade Tjänsteleverantörens villkor avseende de Trådlösa tjänsterna. RIM SKALL INTE HA NÅGOT SOM HELST ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART SOM SJÄLV ELLER GENOM DIG FRAMFÖR KRAV I NÅGOT HÄNSEENDE AVSEENDE TRÅDLÖSA TJÄNSTER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, DESSA TRÅDLÖSA TJÄNSTERS RIKTIGHET, PUNKTLIGHET ELLER FORTSATTA TILLGÄNGLIGHET. WLAN-produkter kräver inte Trådlösa Tjänster från en Tjänsteleverantör, men Du måste implementera vederbörlig utrustning avseende ett trådlöst lokalt nätverk eller ha behörig tillgång till ett lokalt nätverk för att WLAN produkterna skall kunna fungera med Din BlackBerry-lösning. 8. Material och tjänster från tredje part. Som en del av kapaciteten hos vissa BlackBerrylösningar kan RIM tillgängliggöra material som erhållits från tredje part, inklusive filer, databaser och webbsidor från tredje part, eller sända Dig material från tredje parter ( Tredjepartsmaterial ) och tillhandahålla Dig länkar (antingen som ikoner eller bokmärken) till särskilda webbsidor från tredje parter ( Länkade Sidor ) samt tillgång till andra webbsidor ( Övriga Sidor ), eller information som gör det möjligt för Dig att: (a) få tillgång till Tredjepartsmaterial på Din Handdator; eller (b) erhålla tjänster som tillhandahålls av andra parter än RIM ( Tredjepartstjänster ) från sådana webbsidor. Tillhandahållandet av länkar till webbsidor eller andra sätt att göra Tredjepartsmaterial tillgängligt för Dig innebär inte på något sätt att RIM stödjer, har något samröre med eller på annat sätt kontrollerar den webbsidan eller innehållet på webbsidan. RIM har nöjet att erbjuda Dig sådana funktioner på vissa Handdatorer men kan endast göra så om Du förstår, bekräftar och accepterar att TREDJEPARTSTJÄNSTER, LÄNKADE SIDOR, ÖVRIGA SIDOR OCH BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 7

8 TREDJEPARTSMATERIAL INTE KONTROLLERAS AV RIM, INTE STÖDS AV RIM PÅ NÅGOT SÄTT OCH ATT RIM INTE ÄR ANSVARIGT FÖR MATERIALET, ANVÄNDNINGEN, ÖVERFÖRING, UTFÖRANDET ELLER UNDERLÅTENHET I UTFÖRANDET av sådan information, sådan webbsida eller tjänst, inklusive utan begränsning, riktigheten, punktligheten, iakttagandet av upphovsrätt, lagligheten, anständigheten, eller någon annan aspekt av data eller tjänst som är tillgänglig via BlackBerry-lösningen. RIM kan inte garantera tillgänglighet till någon särskild webbsida genom användning av BlackBerry-lösningen. Ifall Du är osäker om en webbsida eller något innehåll kommer från RIM eller inte, vänligen kontakta RIM på Om du handlar med tredje parter via Internet bör Du försäkra Dig om vem Du har att göra med och att Du har kännedom om villkoren som är hänförliga till dessa webbsidor eller någon tjänst Du kan erhålla, inklusive utan begränsning, leverans- och betalningsvillkor, möjligheten att returnera produkter, integritetsbestämmelser och säkerhetsfunktioner som skyddar Dina personuppgifter och försäkrar Din personliga säkerhet. Om Du ingår avtal med tredje parter på Internet är Du ansvarig för att följa villkoren i dessa avtal. 9. Tredjepartsprogramvara. För att förbättra Din upplevelse av BlackBerry-lösningen kan RIM från tid till annan tillhandahålla eller på annat sätt göra Tredjepartsprogramvara tillgänglig för användning med Handdatorer, utan att kräva någon ersättning (förutom eventuella överföringsavgifter som debiteras av Din Tjänsteleverantör). RIM kan endast tillhandahålla Dig denna programvara gratis om Du förstår, bekräftar och accepterar att sådan programvara: (a) endast tillhandahålls som en förmån till Dig; och (b) är föremål för villkoren i detta Avtal som om det skulle vara Programvara, med undantag för att den tillhandahålls av RIM i befintligt skick utan några uttryckliga eller underförstådda villkor, utfästelser eller garantier. Om Du vill erhålla denna programvara på andra villkor bör Du förvärva denna Tredjepartsprogramvara direkt från dess leverantörer. I klargörande syfte anges särskilt att denna bestämmelse inte tillämpas på någon Sun Microsystems Inc. java kod som används tillsammans med en Tredjepartshanddator, vilken skall licensieras till Dig av leverantören eller tillverkaren av Tredjepartshanddatorn. 10. Immateriell egendom. Alla rättigheter tillhör och skall tillhöra RIM. Varken Du eller Dina Godkända Användare förvärvar någon immaterialrätt eller annan äganderätt på grund av detta Avtal, såsom patent-, mönster-, varumärkes-, upphovsrätt eller rätt till konfidentiell information eller företagshemligheter i eller hänförlig till BlackBerry-lösningen eller någon del därav. Du förvärvar inte någon rätt i eller hänförlig till BlackBerry-lösningen eller någon del därav, utöver de rättigheter som uttryckligen anges i detta Avtal eller i annat skriftligt avtal som Du eventuellt har med RIM. Rättigheter som inte uttryckligen ges i detta Avtal förbehålles. Programvaran licensieras endast till Dig på de sätt som uttryckligen anges i detta Avtal och all Dokumentation och de webbsidor som gör det möjligt för Dig att få tillgång till någon Tjänst är skyddad av kanadensiska, amerikanska och internationella upphovsrätts- och patentlagar samt av bestämmelser i internationella konventioner. Immaterialrättsintrång är föremål för stränga straff, såväl civil- som straffrättsliga. Du bekräftar att inget i detta Avtal negativt skall påverka någon rättighet och rättsmedel som RIM kan åtnjuta enligt tillämplig lagstiftning avseende skyddet av RIM:s immateriella rättigheter och äganderätter. BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 8

9 11. Särskilda villkor avseende Cisco. Om BlackBerry-lösningen Du erhåller innehåller någon Cisco-teknologi, accepterar Du, i avseende på Din rätt att använda Cisco-teknologin, att inte hävda någon patenträtt som är relaterad till Cisco-teknologigentemot Cisco, Ciscos kunder, Ciscos distributörer eller licenstagare av Cisco-teknologin avseende tillverkning, användning, försäljning eller import av produkter som utgör eller implementerar Ciscoteknologin. 12. Exportrestriktioner; rättigheter för USA:s myndigheter. a) Du bekräftar att Programvaran kan innehålla krypteringsprogramvara, vilken kan vara belagd med restriktioner avseende import, export eller andra syften i enlighet med lagar eller bestämmelser i det land eller länder och/eller territorie(r) i vilka Programvaran används ( Tillämplig lag ). Du accepterar att inte exportera, återexportera, eller assistera eller på något sätt underlätta någon export eller återexport av någon del av BlackBerrylösningen: (i) till något land på Kanadas s.k. Area Control List; (ii) till något land som är föremål för embargo eller åtgärd från FN:s säkerhetsråd; (iii) i strid med Kanadas Export Control List Item 5505; (iv) till länder som för föremål för ekonomiska sanktioner och embargon av USA; och (v) till personer eller enheter som har förbjudits att erhålla exportvaror från USA eller varor med ursprung i USA. Du kan kontakta RIM på Du försäkrar härmed att (1) såvitt Du känner till är Du behörig att ta emot RIM-produkter och Programvaran i enlighet med Tillämplig lag; (2) Du kommer att importera, exportera, eller återexportera RIM-produkterna och/eller Programvaran till, eller använda RIM-produkterna och/eller Programvaran endast i de länder eller territorier som Tillämplig lag tillåter; och (3) Du kommer att se till att Dina Godkända Användare använder RIM-produkterna och Programvaran i enlighet med ovanstående begränsningar. b) Du accepterar att ersätta RIM och Tjänsteleverantören för varje krav, rättslig åtgärd, ansvar eller utgift (inklusive skäliga advokatarvoden) som orsakas av Din underlåtenhet att agera i enlighet med intygandena och åtagandena i denna Punkt. 13. Säkerhet. Du förbinder Dig att ta fullt ansvar för att vederbörliga säkerhetsåtgärder vidtas för att begränsa åtkomsten till Din BlackBerry Handdator och Programvaran. 14. Sekretess. Du bekräftar och accepterar att Programvarans utveckling inneburit avsevärd nedlagd tid och kostnad för RIM och/eller RIM-koncernen, och att den är konfidentiell och innehåller företagshemligheter som tillhör RIM och/eller RIM-koncernen. Du förbinder Dig att hålla Programvaran strikt hemlig och att inte avslöja eller tillåta åtkomst till denna för någon person, förutom till Dina Godkända Användare som har behov av åtkomst för att kunna utöva de licensrättigheter som upplåtits genom detta Avtal. Du har inte rätt att erhålla eller använda någon källkod till Programvaran, och förutom i den utsträckning som RIM hindras av lag från att förbjuda följande handlingar, förbinder Du Dig att inte ändra, anpassa, skapa härledda arbeten, översätta, fördärva, plocka isär, dekompilera, nedmontera eller reverse-engineer Programvaran, eller försöka göra detta eller tillåta, bemyndiga, lämna samtycke till eller uppmuntra annan person att göra detta. Vid tillämpningen av detta Avtal skall begreppet reverse engineer inkludera varje handling som utgör reverse engineering, efterforskning, översättning, nedmontering, dekompilering, dekryptering eller dekonstruering BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 9

10 (inklusive varje aspekt av dumpning av RAM/ROM eller beständigt minne, länk sniffning via kabel eller trådlöst, protokollanalys eller black box reverse engineering) av data, programvara (inklusive gränssnitt och all annan data som inkluderas i eller används i samband med program som kan eller inte kan tekniskt anses vara programvarukod) eller hårdvara eller annan metod eller förfarande avseende erhållande eller konvertering av någon information, data eller programvara från en form till en form som går att läsa av människor. 15. Avtalstid. a) Detta Avtal träder i kraft när Du förbinder Dig att följa dess villkor (i enlighet med vad som beskrivs ovan) och skall upphöra då Avtalet löper ut eller i enlighet med de bestämmelser som framgår nedan. b) RIM förbehåller sig rätten att, efter eget tycke och utan att något ansvar uppkommer från eller i samband med sådan uppsägning, säga upp Avtalet ifall någon av de Trådlösa Tjänster som krävs blir otillgängliga. c) Vid uppsägning skall RIM även ha rätt att blockera varje överföring av data till eller från Handdatorn. d) När Avtalet upphör eller löper ut, oavsett orsak, skall Du omedelbart upphöra med all användning av Programvaran och förstöra och/eller permanent radera samtliga kopior av BlackBerry PC-programvara och samtliga kopior som framställts i enlighet med detta Avtal, oavsett formen på dessa kopior. e) Vid uppsägning av ett konto Du har hos RIM ger Du härmed RIM behörighet att, utan att meddela Dig, radera filer, program, data och e-post meddelanden som hänför sig till sådant konto. 16. Ersättning och uppsägning vid avtalsbrott. a) Om Du eller någon av Dina Godkända Användare bryter mot detta Avtal, får RIM, utöver alla andra rättigheter som detta Avtal eller lag medger, säga upp detta Avtal och alla andra licensavtal mellan Dig och RIM avseende någon annan del av BlackBerrylösningen som Du eller Dina Godkända Användare använder med Programvaran, genom att meddela Dig om sådan uppsägning. b) RIM få säga upp detta Avtal och/eller omedelbart upphöra med tillhandahållandet av Tjänster, utan något som helst ansvar gentemot Dig eller Dina Godkända Användare, ifall RIM förhindras att tillhandahålla en Tjänst, helt eller delvis, av någon lag, förordning, krav eller beslut av varje slag som meddelas av domstol eller annan myndighet, eller om RIM enligt meddelande från myndighet eller verk inte tillåts tillhandahålla någon del av Tjänsten. Ingenting i detta Avtal skall tolkas så att RIM skall vara skyldigt att söka undantag från sådan lag, regel, förordning eller begränsning eller överklaga en domstols utslag. c) RIM skall inte ha något ansvar mot Dig eller Dina Godkända Användare med anledning av uppsägning av detta Avtal i enlighet med denna Punkt. BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 10

11 17. Kundens ersättningsansvar. Du skall försvara, ersätta samt hålla RIM och RIM-koncernen, RIM:s leverantörer, efterträdare, närstående bolag, företrädare, auktoriserade återförsäljare och rättighetsinnehavare och var och en av dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och självständiga uppdragstagare (var och en, en RIM Ersättningsberättigad Part ) skadeslös(a) för varje krav, skada, förlust, eller utgift (inklusive utan begränsning, skäliga advokatarvoden och kostnader) som en RIM Ersättningsberättigad Part ådragit sig och som uppstått genom: a) Ditt brott mot Punkterna 4, 5, 6, 10, 12 eller 14 häri; b) Förtal, ärekränkning eller intrång i upphovsrätt eller annan immaterialrätt eller äganderätt hänförligt till material som Du har överfört genom att använda BlackBerry Handdatorn; eller c) Personskada, dödsfall eller sakskada som uppstått på grund av Din eller Dina Godkända Användares vårdslöshet eller misskötsel i samband med Ditt eller Dina Godkända Användares användning av BlackBerry-lösningen eller någon del därav. 18. Begränsade garantier. DU BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR ATT DET INTE ÄR MÖJLIGT MED TANKE PÅ DAGENS TEKNISKA NIVÅ ATT UTVECKLA FELFRIA DATORPROGRAM ELLER GARANTERAD ÖVERFÖRING AV DATA, OCH DÄRFÖR KAN INTE RIM GARANTERA ATT BLACKBERRY-LÖSNINGEN KOMMER ATT FUNGERA FELFRITT OCH UTAN AVBROTT. DU BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR ÄVEN ATT BLACKBERRY-LÖSNINGEN UTVECKLATS FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING OCH ATT DEN INTE ANPASSATS ENLIGT DINA PREFERENSER, SÅ RIM KAN INTE GARANTERA ATT BLACKBERRY-LÖSNINGEN KOMMER ATT VARA LÄMPLIG FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. PRODUKTERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA ÄR, SOM ETT RESULTAT AV DET FÖREGÅENDE, INTE LÄMPLIGA FÖR ANVÄNDNING I APPLIKATIONER SOM ÄR AVGÖRANDE FÖR UPPDRAGET ELLER I RISKFYLLDA MILJÖER SOM KRÄVER HELSÄKRA KONTROLLER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, DRIFT AV KÄRNKRAFTSANLÄGGNINGAR, FLYGPLANSNAVIGERING ELLER KOMMUNIKATIONSSYSTEM, FLYGTRAFIKSLEDNING, OCH LIVSUPPEHÅLLANDE SYSTEM ELLER VAPENSYSTEM. DU UTFÄSTER OCH GARANTERAR ATT DU KOMMER ATT UPPRÄTTHÅLLA LÄMPLIGA DATAÅTERVINNINGS- OCH BACK-UP SYSTEM, OCH I FALL AV: (1) AVBROTT I ANVÄNDNING ELLER TJÄNST; ELLER (2) SVÅRIGHETER ELLER FEL I DATAÖVERFÖRING INTRÄFFAR, ACCEPTERAR DU ATT OMEDELBART RAPPORTERA SÅDANA HÄNDELSER TILL RIM SAMT ATT OMEDELBART FÖRSÖKA BEGRÄNSA VARJE SKADA ELLER FÖRLUST. a) Programvara. (i) Om Programvaran som tillhandahölls Dig av RIM eller RIM:s auktoriserade återförsäljare, under en period om nittio (90) dagar efter leverans av Programvaran till Dig ( Garantiperioden ), inte kan utföra de funktioner som beskrivs i specifikationerna för den Programvaran (som finns på när den används i enlighet med RIM:s anvisningar i den Dokumentation som är tillämplig på den specifika typen BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 11

12 och versionen av Programvaran tillsammans med andra oförändrade delar av BlackBerry-lösningen, kommer RIM, efter Ditt val att antingen vidta skäliga åtgärder för att åtgärda felet eller tillhandahålla Dig en s.k. workaround för sådant problem (vilken kan tillhandahållas i ett antal olika former, enligt RIM:s skäliga gottfinnande, inklusive i samband med kundtelefonsupport till Dig, i form av en allmänt tillgänglig programkorrigeringsversion, på RIM:s webbsida eller i någon annan form som RIM kan komma att meddela Dig) eller att återbetala de engångsavgifter till Dig som Du erlagt för Programvaran, under förutsättning att det media på vilket Programvaran tillhandahållits och allt tillhörande emballage återlämnas till RIM i enlighet med Ditt normala förfarande för garantireturer (vilket kan vara genom Din Tjänsteleverantör, om tillämpligt, eller via inköpsstället) inom Garantiperioden tillsammans med inköpsbevis. (ii) (iii) (iv) Det ovanstående utgör RIM:s enda skyldighet och Din enda rättighet avseende brist, fel eller problem som kan uppstå i anslutning till Programvaran. Ovanstående åtagande gäller inte om Programvarans underlåtenhet att utföra de funktioner som beskrivs i specifikationerna beror på: (A) användning av Programvaran på ett sätt som är oförenligt med någon av Dina skyldigheter som framgår av Punkterna 2, 4, 5, 6, 10, 12 and 14 i detta Avtal, eller på ett sätt som inte är förenligt med instruktionerna, inklusive säkerhetsinstruktionerna, som anges av RIM i Dokumentationen som gäller för den specifika typen och versionen av Programvaran; eller (B) ett fel i eller annat problem somär hänförligt till hårdvara (inklusive de som uppstår på grund av en felaktig Tredjepartshanddator), nätverk, programvara eller kommunikationssystem som inte är en del av BlackBerry-lösningen; eller (C) yttre omständigheter som påverkar Programvaran, inklusive det media på vilken Programvaran tillhandahålls, såsom olycka, katastrof, elektrostatisk urladdning, brand, översvämning, blixt, vatten eller vind, eller fel som beror på reparationer eller ändringar utförda av någon som inte är godkänd av RIM. Denna Punkt anger Dina enda rättigheter beträffande Programvaran och överträdelser av garantier som angetts häri. b) Produkter. Den begränsade garantin ( Begränsad Garanti ), om det finns någon, för RIM-produkter framgår av den tillämpliga Dokumentationen. Den Begränsade Garantin är den enda garantin avseende en RIM-produkt som sålts enligt villkoren i detta Avtal och utgör Dina enda rättigheter beträffande RIM-produkter och överträdelser av den Begränsade Garantin. Villkoren i Punkt 25 av detta Avtal införlivas i villkoren för den Begränsade Garantin genom denna hänvisning. Genom att ange Din accept genom att klicka på lämplig knapp nedan, bekräftar Du att Du läst den Begränsade Garantin och accepterar dess villkor. c) Tjänster. (i) MED UNDANTAG FÖR DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG I DIN JURISDIKTION, BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 12

13 TILLHANDAHÅLLS ELLER TILLGÄNGLIGGÖRS ALLA RIM TJÄNSTER I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÅNG, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, UTFÄSTELSE ELLER VILLKOR FRÅN RIM. (ii) (iii) EFTERSOM RIM INTE HAR KONTROLL ÖVER OCH INTE KAN TILLHANDAHÅLLA NÅGON GARANTI ELLER ANNAN LIKNANDE FÖRSÄKRAN AVSEENDE TREDJEPARTSTJÄNSTER, SÅ TILLHANDAHÅLLS ELLER TILLGÄNGLIGGÖRS ALLA TREDJEPARTSTJÄNSTER I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÅNG, UTAN NÅGON SOM HELST REKOMMENDATION, GARANTI, UTFÄSTELSE ELLER VILLKOR FRÅN RIM, DOCK ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING DET INTE ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG I DIN JURISDIKTION. RIM GARANTERAR INTE NÅGON OAVBRUTEN ANVÄNDNING ELLER DRIFT AV NÅGON SERVICE, FORTSATT TILLGÅNG TILL NÅGON SERVICE ELLER ATT MATERIAL SOM SÄNDS AV ELLER TILL DIG KOMMER ATT VARA KORREKT, ÖVERFÖRT I OFÖRDÄRVAD FORM ELLER INOM EN SKÄLIG TIDSPERIOD.. d) Tredjepartsinnehåll, Programvara, Tjänster och Webbsidor. MED UNDANTAG FÖR DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG I DIN JURISDIKTION, TILLHANDAHÅLLS OCH TILLGÄNGLIGGÖRS TREDJEPARTSMATERIAL, TREDJEPARTSPROGRAMVARA OCH LÄNKAR TILL LÄNKADE SIDOR OCH ÖVRIGA SIDOR AV RIM I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÅNG OCH RIM SKALL INTE HA NÅGOT SOM HELST ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA ANSPRÅK AVSEENDE LÄNKADE SIDOR, ÖVRIGA SIDOR, TREDJEPARTSMATERIAL ELLER TREDJEPARTSPROGRAMVARA, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL: (A) KORREKTHET, ÖVERFÖRING, PUNKTLIGHET ELLER FORTSATT TILLGÅNG TILL SÅDANA TREDJEPARTSTJÄNSTER, TREDJEPARTSPROGRAMVARA ELLER TREDJEPARTSMATERIAL; (B) UTFÖRANDET ELLER UNDERLÅTENHET I UTFÖRANDET AV TREDJEPARTSPROGRAMVAROR ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER; ELLER (C) INTEROPERABILITETEN MELLAN TREDJEPARTSTJÄNSTER ELLER TREDJEPARTSPROGRAMVARA OCH HELA ELLER DELAR AV BLACKBERRY-LÖSNINGEN. DU ACCEPTERAR SÄRSKILT ATT RIM INTE ANSVARAR FÖR NÅGOT VIRUS, ELLER ANNAT HOTANDE, KRÄNKANDE, OBSCENT, SKADEBRINGANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT TREDJEPARTSMATERIAL ELLER FÖR NÅGOT MATERIAL SOM GÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER ÖVERFÖRINGEN DÄRAV. DINA RÄTTIGHETER MED ANLEDNING AV SÅDANT KRAV BETRÄFFANDE TREDJEPARTSPROGRAMVARA, TREDJEPARTSTJÄNST ELLER TREDJEPARTSMATERIAL SKALL ENDAST GÄLLA GENTEMOT DE RELEVANTA TREDJE PARTERNA. BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 13

14 20. Inga andra garantier. a) I DEN MÅN DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, LÄMNAS GARANTIERNA SOM UTTRYCKLIGEN FRAMGÅR AV DETTA AVTAL I ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR AV ALLA SLAG, UTTRYCKLIGA SÅVÄL SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET, VEDERTAGEN KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER VISS ANVÄNDNING, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, VARAKTIGHET, ÄGANDERÄTT, ICKE- INTRÅNG ELLER NÅGOT ANNAT SOM FÖLJER AV LAG, SEDVÄNJA, HANDELSBRUK ELLER BRANSCHPRAXIS. ALLA ANDRA GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA SÅVÄL SOM UNDERFÖRSTÅDDA, ÄR EXKLUDERADE I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. b) LAGSTIFTNINGEN I VISSA LÄNDER KAN FÖRBJUDA FRISKRIVNING FRÅN VISSA GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR I AVTAL MED KONSUMENTER OCH DÄRFÖR KANSKE INTE DESSAUNDANTAG GÄLLER I FÖRHÅLLANDE TILL DIG. 20. Ansvarsbegränsning. a) RIM:s fullständiga ansvar och Dina enda rättigheter med anledning av att Programvaran inte uppfyller RIM:s begränsade garantier anges i Punkt 18. b) RIM skall under inga omständigheter vara ansvarigt gentemot Dig för indirekta skador eller följdskador även om RIM blivit upplyst om att det finns risk för sådana skador. I synnerhet, men utan att begränsa det generella av det föregående, tar RIM inte på sig något ansvar för förlust av program eller data som framställts, överförts eller lagrats med Programvaran, ej heller för kostnader för att återvinna eller ersätta sådana program eller data, utebliven vinst eller uteblivna intäkter, förlust av besparingar, avbrott i verksamheten, kostnader för tid då system legat nere, underlåtenhet att sända eller motta data, problem med tillämpningar eller Tredjepartsprogramvara eller tredjemanstjänster som används tillsammans med Programvaran eller annan del av BlackBerry-lösningen. c) VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING AV FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR I AVTAL MED KONSUMENTER OCH OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER FRISKRIVNINGAR KANSKE INTE GÄLLER I FÖRHÅLLANDE TILL DIG. d) RIM skall under inga omständigheter vara ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstått i Din affärsverksamhet. Under inga omständigheter skall RIM:s totala ansvar överstiga det belopp som Du betalt för RIM-produkterna och/eller för den del av Programvaran (i förekommande fall) som var orsaken till anspråket, och RIM skall endast vara ansvarigt för skador som uppstått under den tid som BlackBerry-lösningen varit felaktig, försenad eller haft bristande funktion. BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 14

15 e) Ingenting i denna punkt begränsar RIM:s ansvar mot Dig i händelse av: (i) dödsfall eller personskada i den utsträckning detta är ett direkt resultat av RIM:s eller dess anställdas eller representanters vårdslöshet; eller (ii) någon bedräglig handling eller underlåtenhet från RIM eller dess anställda eller representanter. f) VARJE PART SKALL SVARA GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN ENDAST I ENLIGHET MED VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL, MEN SKALL INTE HA NÅGOT ANNAT ÅTAGANDE, FÖRPLIKTELSE ELLER ANSVAR AV NÅGOT SLAG, VARKEN PÅ KONTRAKTSRÄTTSLIG, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG ELLER ANNAN GRUND. BEGRÄNSNINGARNA, UNDANTAGEN OCH FRISKRIVNINGARNA I DETTA AVTAL SKALL (i) GÄLLA OAVSETT GRUND, KRAV ELLER RÄTTSLIG ÅTGÄRD, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING AVTALSBROTT, VÅRDSLÖSHET, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN RÄTTSLIG LÄRA; (ii) FORTSÄTTA GÄLLA TROTS ETT ELLER FLERA VÄSENTLIGA AVTALSBROTT ELLER AVSAKNADEN AV EN VÄSENTLIG FÖRUTSÄTTNING FÖR DETTA AVTAL ELLER AV NÅGON RÄTTIGHET SOM ANGES HÄRI; (iii) INTE TILLÄMPAS PÅ DE ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETER SOM FRAMGÅR HÄRI ELLER VID FÖRSKINGRING ELLER INTRÅNG AV ENDERA PART I DEN ANDRA PARTENS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER VID BROTT MOT PUNKTERNA 2, 4, 5, 6, 12, OCH 14. g) INTE I NÅGOT FALL SKALL STYRELSELEDAMOT, TJÄNSTEMAN ANSTÄLLD, FÖRETRÄDARE, ÅTERFÖRSÄLJARE, LEVERANTÖR, OBEROENDE UPPDRAGSTAGARE, ELLER RÄTTIGHETSINNEHAVARE HOS RIM ELLER I NÅGOT NÄRSTÅENDE BOLAG HA NÅGOT ANSVAR I ANLEDNING AV DETTA AVTAL. h) INGET I DETTA AVTAL ÄR AVSETT ATT ERSÄTTA NÅGRA UTTRYCKLIGA SKRIFTLIGA AVTAL ELLER GARANTIER SOM TILLHANDAHÅLLITS AV RIM FÖR DELAR AV BLACKBERRY-LÖSNINGEN, MED UNDANTAG FÖR PROGRAMVARAN. 21. Samtycke till insamling av personuppgifter. Genom att lämna personuppgifter till RIM, som kan inkludera men som inte begränsas till, Ditt namn, e-postadress, och telefonnummer, via Din användning av BlackBerry-lösningen och/eller Tjänst, samtycker Du till insamlingen, användningen, behandlingen, överföringen, och/eller utlämnandet av sådan information av RIM, vilket även kan inkludera användning, behandling, överföring och/eller utlämnande av sådan information till Din Tjänsteleverantör och/eller ett av företagen inom RIM-koncernen som är etablerat i ett land eller territorium inom eller utanför det Europeiska samarbetsområdet. Personuppgifterna kan behandlas (a) för internt bruk inom RIMkoncernen; (b) i syften som är relaterade till tillhandahållandet och/eller Din användning av BlackBerry-lösningen och/eller relaterade produkter och/eller tjänster (inklusive Tjänster); (c) för att tillhandahålla Dig med uppgraderingar och uppdateringar av Programvaran och/eller relaterade produkter och/eller tjänster (inklusive Tjänster); (d) i enlighet med vad som tillåts eller erfordras enligt tillämplig lag; och/eller (e) i något av de syften som framgår av RIM:s personuppgiftspolicy, som finns på BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 15

16 Insamlingen, användningen, behandlingen, överföringen och/eller utlämnandet av Dina personuppgifter för de syften som angetts ovan sker i strikt enlighet med RIM:s personuppgiftspolicy, tillämplig personuppgiftslagstiftning och RIM:s personuppgiftsanmälan från RIM förbehåller sig rätten att, efter eget tycke, ändra sin personuppgiftspolicy från tid till annan och Du accepterar att regelbundet granska RIM:s personuppgiftspolicy för uppdaterad information. Om Dina personuppgifter lämnas ut till Din Tjänsteleverantör kommer Din Tjänsteleverantörs personuppgiftspolicy att bli tillämplig. 22. Överlåtelse och delegering. RIM får överlåta detta Avtal under förutsättning att sådan överlåtelse sker på villkor som är minst lika fördelaktiga för Dig som villkoren i detta Avtal. Du får inte överlåta detta Avtal, varken helt eller delvis, utan RIM:s i förväg givna skriftliga godkännande (sådant medgivande kan hållas inne eller villkoras efter RIM:s eget gottfinnande) och varje överlåtelse utan RIM:s föregående skriftliga godkännande är ogiltig och utan verkan. RIM har rätt att utföra samtliga åtaganden som skall utföras i enlighet med detta Avtal direkt eller låta vissa eller alla åtaganden utföras av dess leverantörer eller underleverantörer och/eller som fallet kan vara med Trådlösa Tjänster, av Tjänsteleverantören eller dess dotterbolag eller närstående bolag. 23. Meddelanden. Förutom vad som annars anges i detta Avtal, skall samtliga meddelanden och annan kommunikation i enlighet härmed anses vederbörligen överlämnade när de skriftligen överlämnats personligen eller med kurir eller postats, porto betalt med rekommenderat brev eller motsvarande med mottagningsbevis, adresserat till Dig på den faktureringsadress som Du uppgivit till RIM, och adresserat till Research In Motion UK Limited, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK, TW20 9LF, med en kopia (vilken dock inte skall innebära att meddelande mottagits) till RIM:s Product Manager på samma adress. Vidare får RIM, efter eget gottfinnande, översända samtliga meddelanden enlighet med detta Avtal elektroniskt. Elektroniska meddelanden till Dig skall anses ha vederbörligen överlämnats när det skickats till en e-postadress som Du uppgivit för RIM. 24. Force Majeure. Oavsett vad som stadgas i någon annan bestämmelse i detta Avtal, skall inte någon Part anses bryta mot detta Avtal på grund av underlåtelse att uppfylla sina åtaganden när detta beror på omständigheter utanför Partens skäliga kontroll (inklusive utan begränsning, ifall Trådlösa Tjänster tillhandahålls Dig via RIM av en Tjänsteleverantör, och sådan Tjänsteleverantör slutar tillhandahålla Trådlösa Tjänster till RIM, eller slutar tillhandahålla Trådlösa Tjänster till RIM till kommersiellt skäliga villkor). Denna bestämmelse skall inte tolkas så att den ursäktar underlåtelse av endera Part att erlägga betalning till den andre i enlighet med detta Avtal. 25. Övrigt. a) Berättigade tredje parter. Punkt 20(g) i detta Avtal får åberopas av RIM-förmånstagarna som om de skulle vara en Part. I enlighet med denna Punkt och bestämmelserna i den engelska Contract (Rights of Third Parties) Act 1999, är RIM-förmånstagarna avsedda att vara berättigade tredje parter till Punkt 20(g). Förutom vad som uttryckligen anges i detta Avtal, har ingen person som inte är Part i detta Avtal några rättigheter i enlighet med ovan nämnda lag. BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 16

17 b) Avstående att åberopa avtalsbrott. Avstående av endera Parten att åberopa något avtalsbrott av den andre Parten skall inte tolkas som en fortsatt avstående att åberopa detta avtalsbrott eller som ett avstående från att åberopa något annat avtalsbrott. c) Fortsatt giltighet. Bestämmelser, villkor och garantier i detta Avtal som enligt sin betydelse och sitt sammanhang avses fortsätta gälla efter att endera eller båda Parterna har utfört sina förpliktelser i enlighet härmed skall således fortsätta att gälla efter fullgörande, hävning eller uppsägning av detta Avtal. d) Tillämplig lag. Detta Avtal skall regleras och tolkas enligt engelsk rätt, med undantag för de regler som avser lagval. Parterna accepterar att FN konventionen om internationella köp härmed exkluderas i sin helhet från tillämpning på detta Avtal. e) Skiljedom. Tvist somuppstår i samband eller på grund av detta Avtal, somparterna inte kan lösa genom förhandlingar i positiv anda, skall först överlämnas till den högsta ledningsnivån hos Parterna. Parterna skall, genom representanter för den högsta ledningsnivån, mötas inom trettio (30) dagar från det att tvisten lämnades över till dem och om Parterna inte kan lösa sådan tvist inom trettio (30) dagar från sådant möte, skall tvisten slutligt avgöras genom ett skiljeförfarande i London, England, enligt Internationella Handelskammarens (ICC) skiljedomsregler ( Regler ) och skall avgöras av en skiljeman utsedd i enlighet med dessa Regler. Om Parterna inte kan enas inom trettio (30) dagar om att utse en skiljeman, skall skiljemannen, på ansökan av endera Part, utses av ordföranden för British Computer Society (eller en person som vederbörligen blivit utsedd av ordföranden att agera på hans eller hennes uppdrag). Om de föregående bestämmelserna är förbjudna enligt lag i Din jurisdiktion, skall skiljeförfarandet: (i) hållas i Stockholm, Sverige; (ii) avgöras enligt Internationella Handelskammarens (ICC) skiljedomsregler ( ICC Regler ); och (iii) avgöras av en skiljeman utsedd i enlighet med ICC Reglerna. Om Parterna inte kan enas inom trettio (30) dagar om att utse en skiljeman, skall skiljemannen, på ansökan av endera Part, utses av en neutral tredje part. Varje Part skall bära hälften av kostnaden hänförlig till skiljeförfarandet. Ingen tvist mellan Parterna, eller tvist som involverar annan person än Du, kan förenas eller kombineras, utan föregående skriftligt samtycke från RIM. Skiljedom får verkställas genom försorg av varje domstol med domsrätt. Oavsett det föregående har RIM rätt att väcka talan i domstol för krav eller tvist avseende: (i) belopp som Du är skyldig RIM i samband med Ditt köp av BlackBerry-lösningen eller, om tillämpligt, någon del därav; och (ii) Ditt brott eller befarat brott mot Punkterna 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15 och 16 i detta Avtal. Du avsäger Dig oåterkalleligt rätten att invända mot domstolsforum, eller någon liknande grund och samtycker oåterkalleligen till delgivning via post eller annat sätt som tillåts enligt tillämplig lag och samtycker oåterkalleligen och anförtror domstolarna i England, som fallet kan bli, med alla sådan anspråk som kan uppkomma från eller i samband med detta Avtal. Parterna överenskommer särskilt att, i den mån tvist i anledning av detta Avtaluppstår och sådan tvist skall lösas i domstol, skall inte tvisten lösas genom juryrättegång. f) Ogiltighet. Om någon bestämmelse i detta Avtal förklaras ogiltig eller overkställbar, skall denna ogiltighet eller overkställbarhet inte innebära att hela Avtalet blir ogiltigt eller overkställbart. Istället skall (såvida inte detta skulle innebära att Avtalet saknar BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 17

18 ömsesidighet) hela Avtalet tolkas som om den ogiltiga eller overkställbara bestämmelsen inte existerade, och varje Parts rättigheter och skyldigheter skall tolkas och verkställas i enlighet därmed. g) Språk. Om detta Avtal översätts till ett annat språk än engelska, skall den engelska versionen äga företräde i den utsträckning det föreligger konflikt eller inkonsekvens i meningen mellan den engelska versionen och en översättning därav. Om inte det är förbjudet enligt lag i Din jurisdiktion skall samtliga tvister, medlingar, skiljeförfaranden eller processer hänförliga till detta Avtal föras på det engelska språket, inklusive utan begränsning, korrespondens, upptäckter, inlagor, muntlig plädering, argumentation, förelägganden och domslut. 26. Bristande överensstämmelse. Om det föreligger någon konflikt mellan detta Avtal och någon programvarulicens eller något licensavtal för slutanvändare av Programvara som tillhandahållits i förpackningen till någon del av BlackBerry-lösningen, skall villkoren i detta Avtal gälla i den utsträckning bestämmelserna är i konflikt med varandra. Om det föreligger någon konflikt mellan detta Avtal och någon programvarulicens eller något licensavtal för slutanvändare av programvara som tillhandahållits i samband med eventuella uppgraderingar eller uppdateringar av Programvaran, skall villkoren i sådan annan licens eller sådant annat avtal för slutanvändare gälla i den utsträckning bestämmelserna är i konflikt med varandra. Om det föreligger någon konflikt mellan någon dokumentation som tillhandahållits i förpackningen till någon del av BlackBerry-lösningen och Installation and Getting Started Guide eller Getting Started Guide som finns på avseende lämplig RIM-produkt eller Programvaruartikel, skall bestämmelserna i Installation and Getting Started Guide eller Getting Started Guide gälla i den utsträckning bestämmelserna är i konflikt med varandra. 27. Fullständig överenskommelse. Detta Avtal utgör hela avtalet mellan Parterna med avseende på de frågor som regleras häri, och upphäver och ersätter varje föregående överenskommelse och avtal mellan Parterna med avseende härpå. Utan hinder av det föregående kan andra avtal finnas mellan Parterna som reglerar användningen av andra delar av BlackBerrylösningen. Det finns inga villkor, utfästelser, åtaganden, avtal, eller sidoöverenskommelser mellan Parterna förutom vad som anges i detta Avtal. Du bekräftar vidare att Du inte förlitat Dig på några uppgifter eller garantier som lämnats av RIM eller för dess räkning när Du ingått detta Avtal. BBEU SLA (Sweden) (Swedish) (UK International Version ) 18

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL.

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. ADOBE Licensavtal för persondatorprogramvara 1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. 1.1 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN OCH DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (EU)

SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (EU) SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (EU) DESSA SERVICEVILLKOR FÖR REPARATION AV BLACKBERRY PLAYBOOK (DETTA AVTAL ) UTGÖR ETT LAGENLIGT AVTAL MELLAN DIG SOM ENSKILD, ELLER OM DU ÄR BEHÖRIG

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer