Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012"

Transkript

1 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare

2 Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende Inledning Under perioden har träffpunkterna i Mölndals stad tillsammans med hemtjänstens omvårdnadsteam, i projektform arbetat för att erbjuda äldre vårdtagare i ordinärt boende social samvaro i grupp. Projektet har finansierats genom Statliga stimulansmedel. Den här rapporten beskriver hur vi har gått tillväga, hur vi har arbetat och vilka erfarenheter vi gjort. Tanken har varit att hitta en metod för samverkan mellan våra olika verksamheter - Hemtjänst och förebyggande verksamhet på träffpunkter, att utnyttja våra olika professioner för att öka välbefinnande och nöjdhet för enskilda personer med behov att hitta nya sociala sammanhang. En viktig del i projektet har varit att hitta ett arbetssätt där uppdraget att verkställa biståndet att bryta social isolering ryms inom ordinarie ekonomiska ramar Bakgrund Många äldre i ordinärt boende riskerar att isoleras och drabbas av ofrivillig ensamhet. Förlust av anhöriga, vänner och fysiska funktioner kan lätt leda till en passiv livsstil med risk för isolering. Känslan av ensamhet är ett av de största skälen till ohälsa och ett stillasittande liv ökar risken för fall och olyckor med personligt lidande och stora kostnader för samhället som följd. Träffpunkterna har som uppdrag och mål att erbjuda aktiviteter som förebygger isolering och främjar god hälsa för seniorer i Mölndals stad. Hörnpelare i verksamheten är den sociala samvaron, mental stimulans och fysisk aktivitet. Träffpunkterna når en bred grupp äldre som regelbundet besöker våra lokaler och deltar i aktiviteter av olika slag men en grupp vi inte når är de personer som av olika skäl har blivit sittande hemma och inte av egen kraft klarar att bryta ofrivillig isolering och ensamhet. I början av 2009 anställde omvårdnadsteamet i centrum och förbyggande enheten, Träffpunkten en Aktiveringspedagog/ Undersköterska tillsammans för att både arbeta i omvårdnadsteamet (75%) och tillsammans med träffpunktens personal (25%). Vår idé var att hon skulle fungera som en bro mellan våra olika verksamheter och öka möjligheterna för kontakt mellan vårdtagare och träffpunkterna. Samarbetet slog väl ut och vi kunde se flera exempel på att samarbetet gynnade brukarna. Ur detta arbete föddes idén att prova en tydligt definierad modell i projektform- BRA-grupper, att bevara rörelse och aktivitet! Projektet i sammanfattning Hösten 2010 beviljades Vård och omsorg, Mölndals stad statliga stimulansmedel för att under utveckla ett samarbete mellan träffpunkterna och hemtjänstens omvårdnadsteam för att erbjuda vårdtagare ett ökat socialt innehåll i vardagen, en miniträffpunkt som vi kallar BRA-grupp. Förebyggande verksamheten inom Hemvård har svarat för projektet, ramarna arbetades fram och presenterades fösta gången för de olika omvårdnadsteamen i januari Fyra olika team visade intresse, alla representerade kommunens egna verksamheter i Bifrost/ Krokslätt, Centrum/Terrakotta, Kållered och i Lindome. Projektet startades och har följts av ledningsgrupp, Vård och omsorg Hemvård. 1

3 Omfattning Projektet har engagerat tre aktiveringspedagoger anställda inom Träffpunkterna och en aktiveringspedagog samt tre undersköterskor från omvårdnadsteamen. Alla inblandade har arbetet ett begränsat antal timmar och hemtjänstens personal har ersatts ekonomiskt utifrån en schablon för varje utförd timme. Hemtjänsten, Mölndals stad har ett tydligt ekonomiskt utförarsystem och en del i projektet har varit att hitta en modell för att dokumentera utförd tid och verkställt bistånd för att garantera den ekonomiska ersättningen. Miniträffarna har ingått som en del i träffpunkternas uppdrag. I ansökan planerade vi fem grupper i samarbete Hemtjänst men av olika skäl har vi bara haft fyra grupper igång. Ekonomiskt har vi därför haft möjlighet att utvidga projektet utifrån samma syfte att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende och genomfört en utbildning i samarbete med YH-Aktiveringspedagogutbildningen vid Krokslätts gymnasium Meningsfull vardag. Syfte har varit att stärka personalen i arbetet kring vårdtagarens behov av att bryta social isolering och att tänka förebyggande. Utbildningen bestod av en heldag föreläsning, en hemuppgift att planera och genomföra en aktivitet utifrån vårdtagares genomförandeplan och avlutades med en halvdag utvärdering. 15 medarbetare/ omvårdnadspersonal har genomgått utbildningen. Fortsättning efter projektet Träffpunkterna och omvårdnadsteamen har genom besöksstatistik, reflektion och samtal med deltagare och personal utvärderat träffarna och ser vinster för både deltagare och personal. De äldre uttrycker ökad social gemenskap, känsla av delaktighet och glädje. Personalen har visat stort engagerade och anser att träffarna känns meningsfulla och tillfört ett verktyg att tillfredsställa behovet att bryta ensamhet och isolering för vårdtagaren. BRA-grupperna kommer att fortsätta utifrån de erfarenheter och kunskaper vi samlat under projekttiden som en av flera möjligheter att öka det sociala innehållet i vardagen. Rapport Mål, syfte och målgrupp Mål med projektet har varit att träffpunkterna tillsammans med omvårdnadsteam utvecklar ett arbetssätt att erbjuda vårdtagare en miniträffpunkt, en BRA-grupp som står för Bevara, Rörelse, Aktivitet. Syfte att erbjuda en möjlighet att träffa nya vänner, utvecklas, känna delaktighet och gemenskap i grupp. Målgrupp har varit seniorer Vård och omsorg kommer i kontakt med, som har rätt till bistånd att bryta isolering och där den enskilde väljer att träffa andra seniorer i grupp. Genomförande De olika omvårdnadsteamen som ingått i projektet har utsett varsin kontaktperson som tillsammans med personal från träffpunkterna planerat, genomfört och utvärderat träffarna. Omvårdnadsteamet har tillsammans med sina arbetskamrater identifierat deltagare, samlat anmälningar och sett till att alla praktiska detaljer fungerat som att färdtjänst är beställd och att inga andra insatser från hemtjänst är planerade just den dagen. 2

4 Hemtjänsten har stöttat deltagarna att komma iväg på morgonen, det kan ha varit att vara att påminna, hjälp på morgonen, följa till träffen etc. Gästerna har promenerat eller åkt med färdtjänst till träffen, vissa har behövt ledsagning andra klarat sig själva. Både personal från träffpunkten och hemtjänsten har funnits på då deltagarna anlänt. I en av grupperna har en Volontär varit med och välkomnat gästerna. Grupperna har träffats i våra egna lokaler i träffpunkter och äldreboende eller områdeslokal som förvaltningen har tillgång till. Tanken har varit att träffas i lokaler i närområdet för att underlätta att promenera till träffarna samt främja kontakter i det egna området. En stor fördel har varit att träffas i lokaler i äldreboenden där kommunen har restaurang, tre av våra grupper har haft möjlighet att äta tillsammans på det viset medan en av grupperna tillsammans planerat för förstärkt fika det vill säga att personalen fått i uppdrag att handla till nästa träff och så har man hjälpts åt att förbereda. Dagen har startat med kaffe och prat om vad som hänt sedan sist följt av varierade program som de olika grupperna format utifrån deltagarna. Delaktighet tillsammans med gemenskap är grunderna i träffarna och personalens viktigaste uppgift att göra möjlig. Grundtanken är att dagen ska innehålla både trevligt sällskap, mental stimulans, fysisk aktivitet och en gemensam måltid. Ett stort problem i grupperna har varit att flera av deltagarna haft nedsatt hörsel och personliga hörselhjälpmedel inte räckt till, en enkel högtalaranläggning inköptes för att underlätta kommunikationen. Resultat Från starten 2011 har fyra grupper ingått i projektet. Grupperna har träffats varje vecka med någon veckas uppehåll under julen och några semesterveckor på sommaren, totalt mellan tillfällen/år. Under projekttiden har totalt 78 seniorer varit anmälda och i genomsnitt har 7 personer kommit till varje träff. Val av aktiviteter har sett lite olika ut i de olika grupperna, fysiska aktiviteter som sittgympa, Boule, promenader har varit populära men också berättarträffar där någon av deltagarna berättar om något man själv valt. Biblioteken har varit en stor resurs och teman utifrån årstid eller högtider med mat, berättelser egna och från litteraturen tillsammans med utsmyckning, kläder och gemensamma minnen har varit uppskattade. Träffpunkternas utbud av kompetens och material för aktivitet har använts. Någon av grupperna har ibland gjort gemensamma utflykter med färdtjänst för att äta middag på restaurang och alla grupperna har haft del av musikcirkel var 3:e vecka under den mörka årstiden. Alla grupperna med personal hade en uppskattad fest med sång, musik och middag i okt I en av grupperna har en Volontär varit engagerad som extra vän och stöd vid promenader och hjälp att bära brickan vid middagen. Flera av deltagarna berättar att de trodde att livet stannat tills de började i BRA-gruppen, att livsgnistan kommit tillbaka och att träffarna är viktigast på hela veckan. Några av damerna i en av grupperna berättar att de är grannar men har lärt känna varandra på träffen och nu träffas de på gården när det är vackert väder. Områdesteamen har sett fördelar med att arbeta utifrån modellen och att verkställa bistånd för dem som önskat och uppskattar att delta i BRA-grupperna. 3

5 Citat från BRA-grupperna Ni får oss att tro att vi kan och så kan vi det! Vi hittar på så mycket roligt när vi träffas! Träffen är veckans höjdpunkt Det är så bra att flickorna hjälper mig komma iväg! Det här är som medicin fast utan biverkningar. Utan BRA-grupp kommer jag inte ut. Det är så bra med det sociala. Det är så kul att träffa andra för då slipper jag prata med väggarna! Vi har så många aktiviteter varje gång, vet aldrig vad som väntar och så känner man sig förväntansfull! Ni gör sån där gymnastik med oss inte roligt, men säkert nyttigt! Erfarenheter och reflektioner Vi tror på verksamheten som en av flera möjligheter att erbjuda seniorer meningsfullhet i vardagen, framförallt ser vi samarbetet mellan träffpunkter och hemtjänstens omvårdnadsteam som en framgångsfaktor. Träffpunktens och omvårdnadsteamets personal har haft olika roller, hemtjänstens personal står för trygghet och kontinuitet medan träffpunkternas ansvarar för träffarnas innehåll och utformning av aktiviteter utifrån träffarnas syfte. Verktygen har varit gruppens deltagare, kultur, musik, måltiden och fysiska aktiviteter som gymnastik, promenad, dans, boule etc. Aktiviteterna har i största möjliga mån diskuterats fram av deltagarna själva, det har gått bättre och bättre att få idéer och önskemål efter att deltagarna insett möjligheterna. Gemenskapen har blivit stark och man har saknat och tagit kontakt med deltagare som av olika själ uteblivit, det har varit en styrka för gemenskapen men också gjort det svårt att motivera deltagarna att vilja gå vidare till träffpunkternas öppna verksamhet i nya aktiviteter. Det har inte varit någon genomströmning av deltagare i grupperna. 4

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Gemenskap ger hälsa. om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör. Anita Karp Sven Erik Wånell

Gemenskap ger hälsa. om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör. Anita Karp Sven Erik Wånell Gemenskap ger hälsa om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör Anita Karp Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:02 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur?

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska erfarenheter från tio kommuner Anna Thille och Anette Hamerslag statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek Upp till dans! En etnologisk iakttagelse Av Maria Ek Ett konstprojekt i samarbete med Östhammars kommuns kultur-och fritidsförvaltning genom kulturrådets satsning Kultur för Äldre, samt Kultur i Länet,

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

tid, tålamod och tillit

tid, tålamod och tillit tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar Redaktör: Joakim Tranquist tid, tålamod och tillit Om Navigatorportens stöd till unga med kognitiva funktionsnedsättningar

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer