20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift."

Transkript

1 Sommar 2013 Snart är framtiden här! Hyran, din viktigaste räkning? sid 2 Nyheter om fiber, Noltorp, Sollebrunn... sid 4-5 På väg mot framtiden sid 6-7 Riktad publicering sid 8 Sommartider sid 8

2 Obs! Detta är ungefärliga siffror. Inledning En av de mest fascinerande sakerna med framtiden är att den alltid nästan är här den kommer om bara en liten liten stund. De flesta människor tillbringar mycket tid med att tänka på och planera inför framtiden. Samma sak gäller för ett bostadsbolag: vi tänker hela tiden framåt. Vi tänker framåt när vi planerar underhåll, reparationer och nybyggen. Vi tänker framåt när vi strävar efter att göra våra områden ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara. Vi tänker framåt när vi bygger hus som skall vara attraktiva och trygga i minst ett halvt århundrade. När vi tänker framåt måste vi också fundera på vad den här generationen lämnar efter sig till nästa generation. Vi måste redan nu börja säkra upp framtiden för dem, så att de kan leva lika bekvämt som vi gör nu. I det här numret av Nytt från Alingsåshem kan du läsa lite om hur vi på olika sätt planerar för en mer energieffektiv framtid bland annat genom ett viktigt EU-projekt. Du kan också läsa om förnyelsen av Sollebrunn och Noltorp, och hur pågående fiberinstallationer kommer att ta framtiden direkt in i ditt vardagsrum. Här intill kan du läsa om en lätt och bra investering för framtiden: att betala sin hyra i tid. Ha en ljus framtid, och en skön sommar! 20% Underhåll 24% Taxekostnader 4% Reparationer 7% Skötsel 12% Administration 2% Fastighetsskatt 2% Övrig drift 16% Avskrivningar 13% Finansiellt netto Att hyran är viktig säger vi inte bara därför att hyresintäkter är Alingsåshems enda inkomstkälla. Nej, att hyresinbetalningarna fungerar är också väldigt viktigt för dig som privatperson. Vi får dussintals frågor om hyror varje dag. Det är bara naturligt. Som hyresgäst är hyran förmodligen en av de större utgifterna man har varje månad och då vill man veta vad pengarna går till. Samtidigt kan det få dystra konsekvenser i framtiden om man inte betalar hyran i tid. Vad händer om jag inte betalar hyran? Du får en påminnelse från Intrum. Det tillkommer en avgift för påminnelsen. Betalar du fortfarande inte så får du ännu en påminnelse, ett sk inkassokrav. Varje påminnelse har en avgift som du måste betala. Betalar du fortfarande inte går ärendet till Kronofogden. 2 Alingsåshem, juni 2013 Är din hyra ofta försenad måste vi vidta åtgärder.

3 Som hyresgäst har du tre skyldigheter: (Ett bostadsbolag har många många fler ) Betala din hyra i tid. Ta hand om din lägenhet. Ta hänsyn till dina grannar. Även detta innebär en extra kostnad för dig. I värsta fall kan du också avhysas från ditt hem. En försenad inbetalning betyder också att du är hindrad i 6 månader från att söka en annan lägenhet hos Alingsåshem. Det kan också bli svårt att få lägenhet hos någon annan hyresvärd eftersom förseningen syns i dina referenser. Vad går hyran till? Nästan en fjärdedel av hyrespengen (24%) går till så kallade taxekostnader. Hit hör bland annat fjärrvärme, vatten, avlopp och sophämtning. Hit hör också fastighetsel - dvs. den el som är gemensam för alla i huset, som trappbelysningen och tvättstugan. Underhåll, reparation och skötsel utgör tillsammans runt 31% av hyran. Hela 55% av den totala hyrespengen går alltså direkt tillbaka till våra områden. Nästan hela den summan kan man som hyresgäst påverka genom att använda mindre vatten, sortera rätt och ta hand om sitt boende. 14% går till övriga driftskostnader och administration, dvs. till oss som jobbar på Alingsåshem för att vi skall få lön och lokaler. De pengar som används på personalen går så klart också tillbaka till hyresgästerna, genom att vi finns där för er skull. 2% går till fastighetsskatten, medan 13% är räntekostnader - dvs. pengar som vi måste betala in till staten och till banker. I slutändan återstår 16% avskrivningar. Detta betyder pengar som Alingsåshem kan använda till annat. Dessa 16 kronor per hundralapp kan vi tex använda till förnyelse av gamla hus (bl.a. genom renoveringar, markarbeten eller nya lekplatser) eller till nya hus. Själva vinsten brukar ligga någonstans runt 2-3%. Varför höjs hyran hela tiden? Kostnaderna för tex sophämtning, målning och material beror på marknadspriserna och de höjs hela tiden på grund av inflationen. Det samma gäller för nästan alla varor och tjänster i samhället. Det betyder att vi hela tiden får ökade kostnader. Höjde vi inte hyran skulle vi inte ha råd att göra reparationer eller behålla personalen. Ibland höjer vi hyran om vi gör standardhöjande åtgärder, som tex drar in fibernät eller kaklar badrummet. Alla hyreshöjningar förhandlas med Hyresgästföreningen. Varför bygger vi inte fler billiga lägenheter? Det skulle vi gärna göra om vi kunde. Det finns en standard i Sverige som klart talar om hur en lägenhet måste se ut för att inte vara olaglig. Det kan vi inte ändra på. Vi försöker använda billiga material som ändå är hållbara. 60% av pengarna vid en byggnation går till entreprenadkostnaden. Ungefär 20% av totalkostnaden är moms. Övriga 20% går till avgifter och andra kostnader (som tex. köp av tomten, bygglov, anslutningar, projektering, utredning...). Vi måste sätta hyran på ett sätt som gör att vi kan betala våra kostnader. Alingsåshem har ju inga andra inkomster än dem vi får från inbetalda hyror.

4 Installation av fiber och passersystem Nu har Alingsåshem påbörjat installationen av fibernät för bredbanduppkoppling i våra områden. Samtidigt kommer vi att passa på att installera Aptus passersystem för gemensamma dörrar. Dessa insatser gör vi dels för att öka tryggheten och säkerheten i fastigheterna; och dels för att ge våra hyresgäster möjligheten att nå ett bredare utbud av telefoni och internet. Vad betyder fiberinstallationen för mig? Den betyder att du får ett uttag i lägenheten som ger dig möjlighet (det är frivilligt) att koppla upp dig mot ett bredbandsnät med mycket hög kapacitet. För att kunna använda bredbandsuttaget måste du teckna ett eget stadsnätsabonnemang med en bredbandsleverantör. Även om du inte är intresserad av att skaffa bredband så behöver vi tillträde till din lägenhet för att utföra installationen. Vad betyder installationen av Aptus passersystem? Den betyder att alla gemensamma dörrar fortsättningsvis alltid kommer att vara låsta. Man behöver en passerbricka för att låsa upp. Passerbrickan kommer att bli lika viktig som lägenhetsnyckeln. Tack vare det här systemet blir det mycket svårare för obehöriga att ta sig in i huset och in i de gemensamma utrymmena. Man kan inte heller ta sig in i tvättstugan om man inte har bokat tvättid. Bokningen av tvättstugan blir elektronisk. Om du vill kan du också boka tvättstugan via Mina Sidor. Varför höjs hyran? Båda installationerna räknas som standardhöjande åtgärder, därför kommer månadshyran att höjas enligt överenskommelse med Hyresgästföreningen. Hyreshöjningen kommer oavsett om du väljer att köpa någon bredbandstjänst eller inte, på samma sätt som du betalar för att det finns ett TVuttag i lägenheten även om du inte har någon TV-apparat. Första steget mot nya Noltorp Den 21 maj samlades ett 90-tal alingsåsare som på olika sätt är engagerade i stadsdelen Noltorp. Boende, näringsidkare, ungdomar, politiker och tjänstemän deltog i en workshop och gav sin bild av Noltorp och hur stadsdelen kan utvecklas. Det finns trots allt inga större experter på ett område än de som bor och arbetar där. Workshopen var ett av de inledande stegen i projektet Stadsförnyelse Noltorp, som Alingsås kommun tillsammans med AB Alingsåshem och Passivhuscentrum kommer att genomföra. Uppdraget under workshopen var att skapa en gemensam nulägesbild över Noltorp och få en bra uppfattning om vad som är områdets kvaliteter eller eventuella brister. 4 Om allt går enligt planerna så kommer vi att påbörja en upprustning och förnyelse i våra områden på Noltorp när projektet på Brogården är färdigt, tidigast i slutet av I och med denna upprustning och förnyelse är det ett bra tillfälle för kommunen att ta ett samlat grepp om stadsdelen Noltorp utifrån ett helastadenperspektiv, dvs. även se över andra viktiga saker i området som till exempel mötesplatser, service, gång/cykelvägar och ljussättning. Ännu är ingenting bestämt om vilka åtgärder vi kommer att göra på Noltorp. Det är inte heller bestämt var vi kommer att börja. Vi skall göra ett omfattande förarbete innan det tas några beslut. Så fort det finns några svar att ge, så kommer de boende på Noltorp att få veta dem först.

5 Flera förnyelse- och utvecklingsprojekt är på gång i Sollebrunn. Redan de närmaste månaderna händer det viktiga saker. Som vi berättat förut så kommer Alingsåshem att avveckla uthyrningen i husen på Trollhättevägen i Sollebrunn. Under vintern har alla hyresgäster som bor där fått erbjudande om ett annat boende utifrån de önskemål man haft. Nästan alla har redan flyttat eller kommer att flytta under sommaren och hösten. Något datum för när rivningen kommer att ske finns fortfarande inte, men när alla lägenheter är tomma rivs alla tre husen samtidigt. Det finns ännu inga planer på vad tomten ska användas till efteråt. Skolgatan Nu har vi precis gått ut med upphandlingen för renoveringen av Skolgatan Går allting som det är tänkt, så kan den första etappen av renoveringen dra igång i september eller oktober i år. Den första etappen, som vi alltså hoppas skall dra igång i höst, omfattar Skolgatan 51-61, Den andra etappen planeras till våren 2014 och omfattar Skolgatan 63-71, 81-89, Den tredje och sista etappen drar igång någon gång Den sista etappen skall titta på de gemensamma utrymmena, de gröna miljöerna kring husen samt Skolgatan Vad är det då som skall göras? Utomhus så skall alla tak ses över, tvättas och eventuellt lagas. Träpanelen på fasaden byts där det behövs och målas, medan tegelfasaden tvättas. Vi kommer att byta ut alla fönster och altandörrar. De nya fönstren och dörrarna kommer att vara mycket tätare och ge mindre drag. Inomhus kommer vi att byta ut alla värmeelement till mer effektiva, moderna varianter. Uppe på vinden kommer vi att lägga ut tilläggsisolering för att göra husen mer energieffektiva. Arbetet inne i husen kommer att ta ungefär en vecka per lägenhet. Alla hyresgäster kommer att kunna bo kvar under renoveringen. Alla berörda hyresgäster kommer att kontaktas personligen i höst. Lyorna På Skolgatan 11-29, populärt kallat för Lyorna så kommer vi att fortsätta med den fasadmålning som redan är påbörjad. Vi kommer att meddela de boende i Lyorna i god tid innan målningsarbetet sätter igång. 5

6 Kolla dina avier på nätet Du vet väl att du alltid kan se dina hyresavier på genom att logga in på Mina sidor? Där kan du både kontrollera OCR-nummer och ditt saldo. Kom ihåg att runt månadsskiftena tar det alltid ett par dagar innan dina betalningar syns. Frågor? Kontakta Alingsåshems Marknadsavdelning på tel. nr BoDagar Vet du om att årets BoDagar har flyttat inomhus? I flera år har mässan hållits i en paviljong på Lilla Torget i Alingsås, men när mässan återkommer i september så hittar man den istället inne i nybyggda Estrad arena. Stora, ljusa lokaler betyder en bekväm och rymlig mässmiljö för både utställare och besökare. Alingsåshem kommer förstås att finnas på plats tillsammans med våra systerbolag Alingsås Energi och FABS. Förmodligen är du på något sätt i kontakt med alla dessa tre bolag nästan varje dag, året om, men på BoDagar har du dessutom chansen att träffa oss öga mot öga, ställa frågor eller kanske bara umgås lite. När: 7-8 september Var: Estrad arena Vi ses väl där? 6 Post-it till framtiden Visste du att Alingsåshem hade ett post-it klotterplank i Palladiums foajé under Framtidsveckan i mars? Under hela veckan så inbjöds alla som besökte Framtidsveckan att skriva ned sina tankar, önskemål och idéer om framtidens boende på post-it lappar och fästa dem på Alingsåshems klotterplank. Glädjande många tog chansen att lämna sitt bidrag till väggen. Alla lappar som höll sig till temat* samlade vi ihop, skrev rent och arkiverade. De kommer att bli en nyttig och viktig fingervisning för oss när vi planerar framtidens områden. Ett urval av tankarna som vi fick in kan du se här nedan. För att även barnen skulle få en chans att dela med sig av sina idéer så inbjöd vi också till en teckningsutställning. Vi har sparat alla vackra konstverk och kommer att använda dem flitigt framöver. Tack alla tänkare och tecknare för att vi fick låna era hjärnor lite! *Temat är alltså boende. Det kunde i och för sig vara intressant för andra att läsa lappar som förklarar vem som är förälskad i vem, eller vilket fotbollslag som är bäst men det är inte så relevant information för ett bostadsbolag. Kollektivhus Mer luft och grönska mellan husen Hus av återvunna material Bostäder som passar för äldre att bo kvar i. Lagringsutrymme för egenodlat. Kemikaliefria byggmaterial i största möjliga mån Billiga hyresrätter med fint läge och olika storlekar. Värme och varmvatten separat från hyran Ett boende där värme och el kommer från solen. Bisamhällen på hustaken och odling av kryddörter på innergården Odlingslotter på kommunal mark, tex. vid Gerdsken Gemensamhetsutrymmen för olika typer av hantverk/skapande.

7 Ljuset får energi från solen Vet du om att kvarteret Ljuset sedan december 2012 har Alingsåshems första solcellsanläggning? Solcellerna är monterade på taket på det sju våningar höga huset. Anläggningen är ansluten till fastighetens elnät och energin som produceras används först och främst till den gemensamma elen i huset alltså till hissen, ventilationen, tvättstugan osv. Solcellerna producerar inte tillräckligt mycket energi för att täcka upp hela behovet, men i princip så gör de att elmätaren snurrar långsammare. Solcellerna börjar producera så fort det blir dagsljus men producerar mest vid fullt solsken och när solen står som högst på himlen. Om solcellerna skulle producera mer el än vad som förbrukas i huset (till exempel en solig dag på sommaren) så går överskottet ut på elnätet. Anläggningen får inte och kan inte producera el vid strömavbrott. På Alingsåshems hemsida kan du se, i realtid, hur mycket energi som solcellerna tillverkar. Gå in på Våra Områden > Kv Klockan/ Ljuset > Solenergi kv Ljuset. Där kan man både se hur mycket energi solcellerna producerar just nu, hur mycket de producerat historiskt och hur mycket koldioxid som vi beräknas ha sparat in genom att använda ren solenergi för att producera el, istället för att använda tex fossila bränslen. När den här artikeln skrivs har vi redan sparat in drygt kilo koldioxid. Beräknad årsproduktion: kwh Toppeffekt: 10 kw Total modulyta: 71 kvm Antal solcellsmoduler: 42 st Vet du om att Alingsåshem deltar i det viktiga EUprojektet BEEM-UP? BEEM-UP handlar om att samla ihop kunskaper, erfarenheter och nya idéer om hur man kan renovera Europas tiotals miljoner gamla flerbostadshus på ett energieffektivt sätt. Till de allra största energislukarna i världen hör våra egna hem. Bostäder kräver stora mängder energi för uppvärmning eller nedkylning. I flerbostadshus står dessutom tvättstugor, gemensam belysning och hissar och förbrukar el hela dagarna. Energin utvinns ofta ur miljöfarliga källor. Dessutom blir energi allt dyrare när fler och fler blir beroende av den. Skall vi lyckas ställa om oss till en hållbar framtid så måste vi ta itu med energislukande hus väldigt snart. Vill du veta mer? Titta in på Dags att rädda världen en kvadratmeter i taget När BEEM-UP startades upp bad man Alingsåshem att gå med för att få del av de kunskaper som Alingsåshem och Skanska skaffat sig vid renoveringen av området Brogården. Två andra pågående projekt ett i Holland och ett i Frankrike är också med för att visa på vilka möjligheter det finns att genom renovering minska energianvändningen med 75%. När BEEM-UP avslutas 2014 skall det ha resulterat i en serie rekommendationer och idéer för andra fastighetsägare som snart måste ta itu med sina energislukande hus. På så sätt är Brogården och Alingsås med och hjälper Europa mot en tryggare och mer hållbar framtid. 7

8 Källsortering Du vet väl att om du behöver tips och råd om källsortering, så kan du besöka kommunens hemsida, där finns utförlig information om avfallshantering. Riktad publicering När vi publicerade den nya hemsidan i höstas, så passade vi även på att introducera konceptet riktad publicering av objekt som fordonsplatser, förråd och lokaler. Riktad publicering betyder att det är de som bor i närheten av en ledig fordonsplats som först kommer att få tillfälle att söka den. Efter en viss tid blir objektet sedan tillgängligt för fler sökande om det fortfarande finns kvar. Rent praktiskt betyder det att du som står i kö för p-platser, garage eller lokaler/förråd nu själv kommer att behöva söka objekten aktivt på samma sätt som när man söker en ny lägenhet. När du loggar in på hemsidan via Mina sidor, kan du se alla lediga objekt som är aktuella inom ditt område. Det nya sättet att publicera fordonsplatser och lokaler kommer att introduceras stegvis. Därför är det inte säkert att du hittar några lediga objekt i ditt område ännu. Hittills har vi infört riktad publicering i följande områden: Hantverksgatan Östlyckan Knektegårdsgatan Citronen Stockslycke Noltorp Första numret av Nytt från Alingsåshem, juni 2008 Missat ett Nytt från Alingsåshem? Du vet väl att alla nummer av Nytt från Alingsåshem finns i arkivet på hemsidan? Tryck bara på den stora knappen Kundtidningar på förstasidan, så kommer du direkt till arkivet för Nytt från Alingsåshem, Brogårdsbladet och Vad händer på: Stockslycke. Kontakta oss under sommaren: 24 juni till 9 augusti är det sommartider hos Alingsåshem. Våra vanliga öppettider hittar du på hemsidan. Marknadsavdelningen Boendefrågor, telefontid: Måndag till fredag kl Kundmottagning, Södra Strömgatan 6 Besökstid: Måndag till fredag kl Serviceanmälan Besiktning, reparation och underhåll, telefontid: Måndag till fredag kl Team Stockslycke Team Noltorp Team Brogården Team Boende Omslagsfoto: Joakim Carlander

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus!

Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus! Augusti 2012 Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus! sid 6 Inledning Nu inför Alingsåshem Om man äger

Läs mer

Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem

Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse 22 Ekonomi 24 Förslag till årsstämman 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 30 Kassaflödesanalys 31 Kartor

Läs mer

Centrum - en modern historia Tryggare på Citronen Försäkra ditt hem Så funkar serviceanmälan Vad gör egentligen Securitas? När kylan slår till

Centrum - en modern historia Tryggare på Citronen Försäkra ditt hem Så funkar serviceanmälan Vad gör egentligen Securitas? När kylan slår till December 2010 Centrum - en modern historia Tryggare på Citronen Försäkra ditt hem Så funkar serviceanmälan Vad gör egentligen Securitas? När kylan slår till Inledning Det är viktigt att man känner trivsel

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN!

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2008 Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! 25 termosar i vinstpotten!

Läs mer

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem!

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem! Välkommen Du har valt att flytta till en hyresrätt och det tycker vi du gör rätt i. Kanske anser du att det finns viktigare saker i livet än att underhålla och renovera din bostad. Eller lägger du hellre

Läs mer

Nu bygger vi 52 nya lägenheter!

Nu bygger vi 52 nya lägenheter! BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 2 2012 www.ludvikahem.se Midsommar i Ludvika! Nog är väl midsommar en av de finaste av alla våra svenska högtider? När midsommarstången är lövad

Läs mer

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter God Jul önskar vi på Faxeholmen H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter Nr 2/2011 www.faxeholmen.se Vi ser framåt med spänning och förväntan Tiden rusar fram och snart lägger vi verksamhetsåret

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

utgiven av nynäshamnsbostäder nummer 2 juni 2013 VÄRDENS NYHETER Nynäshamnsbostäder genom livet Sid 3-5

utgiven av nynäshamnsbostäder nummer 2 juni 2013 VÄRDENS NYHETER Nynäshamnsbostäder genom livet Sid 3-5 utgiven av nynäshamnsbostäder nummer 2 juni 2013 VÄRDENS NYHETER genom livet Sid 3-5 tema: livet i hyresrätt Greger Nilsson är sedan maj 2011 vd på. Här var han tidigare teknisk chef och har jobbat på

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet Majeldsvägen vi renoverar ditt hus Så påverkar renoveringen dig Vi vill träffa dig för ett personligt möte du väljer i din lägenhet frågor & svar om renoveringen snart dags för renovering i ditt hus Vi

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro?

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 3 2012 www.ludvikahem.se Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? Nu kommer den vackra

Läs mer

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4 NYBAKAT I SVÄRDSJÖ SIDAN 5 # 02-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER FELANMÄLAN PÅ NÄTET SIDAN 7 Bästa kontaktvägarna SIDAN 9 Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 4 LEDARE

Läs mer

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Nr 38 Maj 2013 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Hyror och lediga lägenheter i hus 5 Nu presenterar vi de nya lägenheterna

Läs mer

Vanja löser det mesta. Tävla om finaste utemiljö! till våra hyresgäster sidan 4 5 VIKTIG INFORMATION. som assistent på förvaltningsavdelningen sidan 3

Vanja löser det mesta. Tävla om finaste utemiljö! till våra hyresgäster sidan 4 5 VIKTIG INFORMATION. som assistent på förvaltningsavdelningen sidan 3 BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2014 www.ludvikahem.se Nu är det dags igen! Tävla om finaste utemiljö! sidan 6 VIKTIG INFORMATION till våra hyresgäster sidan 4 5 Vanja löser

Läs mer

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2013 www.ludvikahem.se Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader Större & starkare driftavdelning sidan 4 Betala hyran

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

Nytt. AllboHus. Nya lekredskap. Betalningsrutiner. Inflyttningsbesök hos nyinflyttade. Nyproduktion av marklägenheter/radhus

Nytt. AllboHus. Nya lekredskap. Betalningsrutiner. Inflyttningsbesök hos nyinflyttade. Nyproduktion av marklägenheter/radhus Nytt AllboHus Tidning för AllboHus Hyresgäster Nr 2 2014 Nya lekredskap Betalningsrutiner Inflyttningsbesök hos nyinflyttade Nyproduktion av marklägenheter/radhus VD HAR ORDET VD Magnus Fransson har ordet

Läs mer

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID.

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID. »Hemkänsla«En tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2007 Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13 Burlövsfestivalen hela programmet SID. 8-9 Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte SID. 6-7 Vinsten

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer