Vi måste få fler yngre medlemmar för att överleva. Det konstaterar Birgitta Fernström-Sotheran, för BPW Borås, efter förbundsmötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi måste få fler yngre medlemmar för att överleva. Det konstaterar Birgitta Fernström-Sotheran, för BPW Borås, efter förbundsmötet"

Transkript

1 BPW Sweden YRKES- KVINNORS RIKSFÖRBUND Forum Nr 3/ ORDFÖRANDE Ulla-Liza Blom, , 1:A VICE ORDFÖRANDE Agneta Lindberg, kristianstadsparbank.se 2:A VICE ORDFÖRANDE Louise Elemalm, KASSAFÖRVALTARE Barbra Bohannan, ÖVRIGA LEDAMÖTER Birgitta Fernström, Maria Forssén, ERSÄTTARE: Monica Bengtsson, Anna-Maria Persson, YOUNG BPW Ewa Fallenius, REVISORER: Inger Wiksell Karin Bäckström REDAKTION: Brita Åsbrink, Christina Bäcker Ulla-Liza Blom YK-Forum Nyhetsbrev för BPW Sweden Ansvarig utgivare: Ulla-Liza Blom Hemsidor: Kansli: BPW Sweden Drottninggatan 59, Sthlm E-post: Tel , telefonsvarare Tryck: Hägerstens Tryckeri AB 2004 BPW Borås värd för förbundsmötet 2004 Årets förbundsmöte ägde rum den oktober 2004 med Boråsklubben som värd. Under de två dagarna diskuterade klubbordföranden och förbundsstyrelsen allt från ekonomiska frågor, fortsättningen på frågor från ordförandemötet, BPW:s framtida arbete, landsmötet i Helsingborg 2005, young-verksamheten till nyhetsbrev och hemsidan. Planerna kring Europakongressen i Stockholm, juni 2006, diskuterades ingående. En SWOT-analys genomfördes, vilken engagerade alla deltagare och gav en bra bild av nuläget i förbund och klubbar. Bland BPW:s styrkor poängterades att i BPW möts kvinnnor från olika yrken, klubbarna är öppna för alla yrkesarbetande kvinnor och är en del av en stor internationell organisation. Den främsta svagheten är bristen på nya medlemmar. Möjligheterna är att jämställdhetsfrågorna ligger i tiden. Det främsta hotet är bristen på resurser. Seminariet denna gång handlade om EU:s nya konstitution och mänskliga rättigheter. Solveig Staffas från EU-akademien i Norden föreläste. På kvällen fick vi njuta av en god middag i Anna-Maria Persons vackra ateljé. Som avslutning visade Birgitta Fernström prov på sin skådespelartalang med ett bejublat framträdande. Tack Birgitta och Anna-Maria för att ni ordnade ett mycket trevligt och välorganiserat förbundsmöte! Vi måste få fler yngre medlemmar för att överleva. Det konstaterar Birgitta Fernström-Sotheran, ordförande för BPW Borås, efter förbundsmötet i oktober. Vi märker att det är så svårt att rekrytera yngre medlemmar. Väldigt få är under 35 år. Det är synd, för Eva Fallenius är en väldigt bra reklampelare för vår verksamhet, säger Birgitta Fernström-Sotheran. Hon har en idé för hur problemen skulle kunna lösas. I den lokala klubben skulle man kunna ha två avdelningar. En för yngre medlemmmar och en för äldre med separata möten och aktiviteter. Det är trots allt så att intressena varierar med åldern. För de yngre är frågor om barnomsorg och möjligheten att kombinera barn och karriär centrala, säger hon. Hon pekar också på BPW:s stora styrka: att yrkeskvinnor här kan träffas, umgås och stötta varandra oberoende av i vilken bransch de verkar. Det är en fantastisk styrka för våra medlemmar. Men även här kan vi bli bättre. Det gäller att vi alla presenterar oss med yrke när vi ses, säger hon. Men det finns mer att vara stolt över. Årets Yrkeskvinna får stor uppmärksamhet både lokalt och nationellt och BPW är en viktig remissinstans med stora expertkunskaper. En annan stor fråga på förbundsmötet var planeringen av den stora Europakongressen som ska genomföras i Stockholm i juni Så här svarar några av deltagarna på frågan Vilken är BPW:s viktigaste fråga? Karin Manzoor, ordförande för BPW Göteborg: Att fokusera på att få in fler unga kvinnor som medlemmmar. Det är de som kan förändra förhållandena på arbetsmarknaden. Vi äldre, med mer erfarenhet, kan gå in som mentorer och hjälpa dem. På det sättet kan vi arbeta effektivt med jämställdheten. Agneta Lindberg, vice förbundsordförande: Medlemsvården. Vi har tapppat medlemmar länge och fortsätter det så här finns det till slut ingen organisation kvar. Vi måste starta nya klubbar och se till att skaffa fler medlemmar i de befintliga. Ska det lyckas gäller det att vi ser till att synas och höras mer, både nationellt och lokalt. Christina Mörtl, kassaförvaltare BPW Helsingborg: Det sjunkande medlemsantalet. När vi startade i maj 2003 fanns det 15 aktiva klubbar och idag är vi 12. Fler väljer att låta de lokala klubbarna vara inaktiva.

2 Den nya EU-konventionen och Mänskliga Rättigheter Deltagarna i förbundsmötet fick en lysande genomgång av EU:s nya grundlag av Solveig Staffas från EU-akademin i Norden. Hon gav en överblick över befolkningsutvecklingen i världen. Beräkningar för 2050 visar att Europa är den enda del i världen som har en negativ befolkningsutveckling. EU:s 25 stater har idag tillsammans 455 miljoner invånare och beräknas 2050 har 428 miljoner. Under samma period ökar USA:s invånarantal från 281 miljoner till 420 miljoner. I både Indien och Kina kommer det att bo en bra bit över en miljard människor. I vår del av världen kommmer det att finnas fler äldre och därmed färre i yrkesverksam ålder. EU är ett stort fredsprojekt. Det gäller att förhindra krig mellan länder, men det är också viktigt att vi inte får ett krig mellan generationerna. EU är också ett ekonomiskt samarbete med syfte att främja och trygga jobben. Gränser ska inte vara ett hinder. För att detta ska fungera behövs klara och tydliga regler. Redan vid utvidgningen 1973 aktualiserades frågan om en ny konstitution, men det blev endast påbyggnader och ändringar i de befintliga fördragen. Vid utvidgningen till 25 gjordes dock allvar av saken och förslaget till en ny konstitution togs fram. Den antogs i november av ministerrådet, dvs alla statschefer. Därefter ska den nya konstitutionen antas av alla medlemsländer innan den kan träda i kraft. Det är nödvändigt att ro detta i hamn. Utvidgningen fortsätter. Närmast står Bulgarien, Rumänien och Kroatien på tur, berättade Staffas och fortsatte med att länder som Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein kan komma med snabbt bara de bestämmer sig. Det gäller för länder som vill komma med i EU att leva upp till regelverket. Först ska landet uppnå det som är bestämt, sedan ska reglerna genomföras och slutligen ska de upprätthållas. Det gamla fördraget, som fortfarande gäller, har många delar och är svåröverskådligt. Det nya är samordnat och rensat till ett dokument. Det nya fördraget har USA:s konstitution som modell. Det har fyra delar. I. Grundläggande bestämmelser. II. Rättigheter för medborgarna mänskliga rättigheter. III. Unionens politik och funktion. IV. Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser. Mänskliga rättigheter inskrivna i konstitutionen, är det bra? Ja, svarar Solveig, Mänskliga rättigheter finns idag i FN-stadgan. Brott mot dessa medför en reprimand. Brott mot en grundlag är straffbart. I den nya grundlagen behandlas konstitutionella frågor som innebär bl a att det finns ett fördrag, att EU blir en juridisk person och kan teckna avtal i EU:s namn. Det införs också en bestämmelse om att det ska gå att begära utträde ur EU vilket hittills inte funnits. Institutionella frågor behandlar sådant som val av en ordförande för två och ett halvt år i taget. Det tillkommer en vice ordförande i kommissionen. Det roterande ordförandeskapet ska dock finnas kvar men omfatta ett år i taget. Många frågor kan beslutas med majoritetsbeslut, vilket innebär att det blir färre vetofrågor. Det förenklar beslutsprocessen. Parlamentet får ökat inflytande, t ex genom att de ska godkänna EU-kommissionen. På det sakpolitiska området är sysselsättningspolitiken viktig. Strävan mot full syssselsättning finns med. Straffrättsligt samarbete mellan länderna inom unionen ska ske, liksom en gemensam asylpolitik. Har asylansökan prövats i ett land gäller det i alla länder. Utökat försvarssamarbete är en omdiskuterad fråga. Samarbete ska gälla vid naturkatastrofer, för att upprätthålla fred och förhindra krig. Beslutsprocessen i dessa frågor är omfattande. Det finns mycket intressanta frågor att fördjupa sig i när det gäller den nya konstitutionen och EU:s nya arbetssätt. Läs mer om EU och konstitutionen i En konstitution för Europa, Presentation för medborgarna, Europa på 12 lektioner, Pascal Fontaine Fakta och siffror om Europeiska Unionen Samtliga skrifter kan beställas från EUkommissionens kontor i Sverige. Kirsti Kolthoff president för EWL I samband med generalförsamlingen för European Women s Lobby, EWL valdes Kirsti Kolthoff från Sveriges Kvinnolobby till president för de kommande två åren. Kirsti är också medlem i BPW Stockholm. BPW Europe har en representant i EWL, italienskan Eufemia Ippolito, som nu valdes in i EWLs styrelse. Det finns ytterligare BPW-medlemmar som för olika organisationer är representanter i EWL, vilket gör att BPW nu har utomordentliga kanaler in i EU. European Women s Lobby är den största koalitionen av kvinnoorganisationer i EU med mer än 4000 medlemsorganisationer i alla EU-länder. Kirsti Kolthoff säger i ett uttalande att det är med stor respekt och glädje hon tar sig an uppgiften att leda EWL i vilken det finns representanter från samarbetsorganisationer i EUländerna. På generalförsamlingen antogs sju nya samarbetsorganisationer från nya medlemsländer i EU. Uttalandet är hämtat från Kvinnolobbyns hemsida. 2

3 INTERNATIONELLA SIDAN m Från vänster Gabriella Canonica, Lena Hokfelt och Antoinette Rüegg. BPW Europas Regional Meeting i Berlin Arbetet på kongressen i Berlin var mycket konkret och Europa flyttade fram sina positioner. Man förväntar sig mycket av oss svenskar, eftersom vi är drivande i jämställdhetsfrågor och tongivande i BPW. Nu ska vi utnyttja vår erfarenhet och kompetens och genomföra en bra Europakongress i Stockholm 2006, säger förra ordföranden Birgitta Hultell i Stockholmsklubben. Hon och förbundsordförande Ulla-Liza Blom var delegater vid BPW E:s möte i Berlin. Regional Meeting i Berlin ägde rum 30 september-4 oktober med 200 deltagare från de flesta medlemsländerna i BPW Europa. Europakoordinator Lena Hokfelt framhöll i hälsningsanförandet vid den öppna delen av mötet, vikten av att organisationen granskar sitt arbetssätt på alla nivåer. Doktor Antoinette Rüegg, Schweiz BPW:s internationella president, instämde i sitt anförande Empowering BPW. Ska BPW överleva och bli samma starka kraft att räkna med under 2000-talet som under 1900-talet måste vi modernisera vår organisation och anpassa oss efter dagens verklighet, sa hon. Antoinette Rüegg poängterar att vi måste övervinna kulturskillnader och språkbarriärer. Av BPW:s officiella språk är det 25 procent som talar engelska, 5 procent spanska och 3 procent franska. 67 procent av medlemmarna har andra modersmål. Att ha tre officiella språk kostar massor. Kanske bör engelska bli det enda officiella språket. De tre främsta punkterna presidenten lyfte fram var 1. Fokuserar vi på vårt huvudmål och -syfte? 2. Vilken profil har BPW, hur ser profilen ut för medlemmarna i BPW? 3. Utnyttjar vi de möjligheter som det digitala samhället ger? Dessa frågor bör varje klubb och varje nationellt förbund arbeta vidare med. Med en stark organisation kan vi planera positivt för klubbar och medlemmar. För att öka våra intäkter behövs fler medlemmar. Vi ska också vara klara över att BPW är en organisation både för business women och professional women, sa Antoinette Rüegg. På BPW Europes hemsida kan alla som vill ta internationella kontakter och läsa mer om BPW. På det följande Presidents Meeting beslutades att möten som ligger år då det inte är någon internationell eller europeisk kongress reserveras för ett slutet Presidents Meeting. Till ny europakoordinator, att väljas vid kongressen i Luzern, utsågs Gabriella Canonica från Schweiz. Flera länder tappar medlemmar, och värst är det i Sverige. ECC ska sammanställa ett kit för klubbar som vill ge info om BPW på mässor. Den internationella ekonomin tog stor plats. De internationella kongresserna är för dyra och det gäller även för Luzern. Styrelsen är också för stor och kostsam. För att kunna minska den måste författningen och stadgarna ändras. En SWOT-analys (står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot) genomfördes och analyserades. Resultatet finns på BPW Europas hemsida. Mötet valde två grupper för att analysera nuläget, föreslå förändringar och skriva resolutioner till BPW International senast 17 december. Ulla-Liza Blom ingår i gruppen som ser över organisationsstrukturen i BPW I. En annan grupp se över BPW I:s finanser. Grupperna har haft ett möte i Münster i november och därefter e-postkontakt. Internationell kongress och 75-årsjubileum i Luzern BPW Switzerland inbjuder till den 25:e världskongressen för Business and Professional Women International den juni 2005 i Luzern. Det är också världsförbundets 75-årsjubileum. Temat för kongressen är New dimensions of leadership. Många intressanta talare är inbjudna. Vid öppningsceremonin den 17 juni deltar bland andra Dr. Nancy Barry, President, Women's World Banking Peter Brabeck-Lemathe, CEO, Nestlé S.A. Micheline Calmy-Rey, Federal Councillor, Minister of Foreign Affairs, Switzerland H.E. Suzanne Mubarak, First Lady of the Arab Republic of Egypt, Women's International Peace Movement Dr. Gertrude Mongella, Chair of the 4th UN World Conference on Women 1995 in Beijing, Chair Pan African Parliament Dr. Anamah Tan, President of the International Council of Women Dessa kommer också att medverka i olika workshops som planeras under kongressdagarna. Kongerssdagarna är fyllda med paneldiskussioner och workshops. Young BPW har ett eget program. Även luncherna har sina olika teman. Mer info finns på Klicka på Luzern Förbundet gör ingen gemensam resa, men vill gärna veta vilka som tänker delta. Något gemensamt kan vi kanske ordna. 2 sätt att skaffa fler medlemmar: 1 till 5-metoden. Alla medlemmar delas in i grupper om fem. Varje grupp ska på en termin skaffa en ny medlem. Med samarbete går det! Varje klubb behöver ha en medlemssekreterare. En som följer upp alla som uttrycker intresse för klubben eller deltar som gäst, förser dem med program och info om BPW Sweden och klubben. Birgitta Hultell och Ulla-Liza Blom

4 4 LANDET RUNT Borås BPW berättar om tre klubbaftnar under hösten. "Påhett å påhôpp" - dikter på bygdemål. Ingegärd Samuelsson bjöd på sig själv och underhöll oss genom att läsa sina egna västgötadikter. Att hon deltagit i Poetry Slam var bekant för många, att hon driver Isabellas brud- och festmode i Blidsberg kände några till men att hon finns med i Guinness Rekordbok för sin unika grodsamling (över 2000!), var en nyhet för de flesta. Vi kunde också köpa Ingegärds bok: Påhett å påhôpp. "Herr Peters Blomster" En ljuvlig kväll med den danske blomsterkonstnären Peter Ødegaard, alias Herr Peter. Han visade oss hur vi alla kan ordna det vackert omkring oss genom att följa linjer och enkla idéer, när vi arrangerar våra blommor. Drygt sjuttio yrkeskvinnor, varav många gäster, hade infunnit sig. Hans besök kommer att stanna länge i våra hjärtan genom den värme och det ödmjuka sätt, på vilket hans flinka fingrar rörde vid blomster och blad. De praktfulla arrangemang han åstadkom fick oss att förundras och njuta. När vi gick hem hade den kalla novemberkvällen ett nytt skimmer över sig, och vi mindes hans ord om hur blomstren i alla tider varit och kommer att vara oss till tröst och glädje! "Balans i livet" - Alexandra Charles. 60 yrkeskvinnor samlades i Svarta Örnslokalen i Borås för att mingla och äta en god paj. Alexandra Charles var kvällens gäst och berättade om vägen från nattklubb till hälsoklubb. Alexandra berättade chosefritt om sin förvandling från nattklubbsdrottning till hälsoprofet. Hon berättar om 1,6miljonerklubben, en ideell förening för kvinnor över 45+, som hon tog initiativet till för några år sedan. När det gick upp för henne att den medicinska forskningen i mycket stor utsträckning var anpassad till män, och att kvinnor var en bortglömd grupp bland forskarna, mobiliserade hon kvinnor i bekantskapskretsen och startade klubben. Den arbetar för att sprida objektiv information om kvinnors hälsa. Klubben har vuxit lavinartat och säkerligen fick den i och med denna kväll ännu fler medlemmar. Läs mera på 1,6miljonerklubbens hemsida, där mycket intressant finns att hämta. Alexandra berättade om en ny bok, som handlar om kärlek, utkommen lagom inför Bokmässan i Göteborg. Denna kväll hade medlemmarna tagit med många gäster, och som vi hoppas, blivande medlemmar i Borås-klubben. Du blir vad du äter! Anna Widell, mikrobiolog föreläste för BPW/YK Göteborg om de senaste rönen kring mat och hälsa. Annas kunnande om matens påverkan på vår fysiska och psykiska hälsa fängslade alla som lyssnade. Hon gav oss också flera tips som att äta mer frukt och grönsaker, ät helst glada laxar, minska på alla vita korn och mjöl och slopa mat som är light och fettfri. Drick vatten, ät regelbundet och ta ett steg i taget. Ät och njut! Hälsar Birgitta Löfving Forum BPW:s nyhets- och debattidning behöver ett nytt ansikte för att motsvara kraven hos dagens moderna yrkeskvinnor! BPW Sweden utlyser en tävling var med och skapa den tidning som markerar att BPW Sweden firar sitt 70-årsjubileum! Ge ett förslag på ett nytt huvud med BPW Swedens logo, adresser till ansvarig utgivare etc och ett utrymme för klisterlapp med mottagaradress på baksidan. I huvudsak svart-vit text för att hålla kost- Centralt belägen arbetsplats i Stockholm! Centralt i Stockholm på Drottninggatan 59, mellan PUB och Åhléns, nära T-Centralen och Hötorget finns ett kontorsrum med pentry och toalett ledigt för uthyrning på dagarna. Rummet är lämpligt för sammanträden och arbete, utrustat med bredbandsanslutning. Beräknas vara tillgängligt från mars 2005, hyra ca 4000 kronor per månad. Kontakta Ulla-Liza Blom, ordförande BPW Sweden dagtid eller mobil Stockholms klubben på vinprovning Bor man i en storstad, gillar vin och vill lagra det några år saknas för det mesta lämplig lagringslokal. Carl-Jan Granqvist, vem annars, tog initiativet till att öppna en vinkällare på Östermalm. Där kan man hyra en plats för god lagring av viner. I källarvalven finns små rum där det går att ordna vinprovning, själv eller under ledning av någon av vinkällaren Grappes sommelierer. Det gjorde BPW Stockholm en november kväll. Mycket gott vin och många goda ostar stod på menyn. Deltagarna provade bl a ett par bordeauxviner som heter Chateau Bernadotte. Detta vinslott har en lång historia gifte sig Germaine Bernadotte med Jouandou de Pouey. Deras son Jean behöll moderns familjenamn. Fyra generationer senare föddes en för oss svenskar mycket mer kände Jean, nämligen Jean Baptiste sedermera Karl XIV Johan. Vingården ägs idag Elaine de Lenquesaing och är bland de främsta framställarna av bordeauxviner TÄVLING ny utformning av Forum!! naderna låga ev. med en dekorfärg. Formatet förblir A4 om fyra till åtta sidor med tre, fyra spalter. Här ska finnas utrymme för lättläst text, fotografier och annonser. Priset blir äran av att ha hittat den nya formen för Forum in i 2000-talet! Förslagen ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 31 januari Vinnande förslag presenteras på förbundsmötet i Helsingborg april 2005.

5 Det drar ihop till landsmöte 2005 Vi hälsar alla klubbar och deras medlemmmar, välkomna till 2005 års landsmöte, som äger rum den 9-10 april BPW klubb Helsingborg står som värd för landsmötet. Fredagen den 8 april kommer vi att kalla ordföranden i klubbarna till ett ordförandemöte. Mötet äger rum mellan kl Landsmötet startar på lördagen kl Efter lunch arrangeras ett Cedaw-seminarium och därefter en gemensam aktivitet. Riksförbundet firar 70-årsjubileum under 2005 och därför anordnas en jubileumsmiddag på lördagskvällen. Landsmötesförhandlingarna fortsätter på söndagsförmiddagen till kl En formell kallelse till landsmötet kommer att gå ut till klubbarna i början av nästa år. Vi hoppas naturligtvis på stor uppslutning. Är du intresserad av att deltaga, kontakta din klubbordförande. Agneta Lindberg,v förbundsordförande Dags att planera för Europakongress 2006 Det har väl inte undgått någon att BPW Europa har kongress i Stockholm Ett strålande tillfälle för alla svenska BPW-medlemmar att på hemmaplan utvidga sitt nätverk bland yrkeskvinnor från de övriga europeiska länderna. Planeringskommittén har höjt temperaturen och är nu dags att utvidga. I januari kommer ECC European Co-ordinating Committee, till Stockholm för att gå igenom planerna. Planering av kongressprogrammet sker i samarbete mellan värdlandet och ECC. Vi i Sverige står för alla pratiska arrangemang. Självklart ska alla klubbar vara representerade vid denna kongress, som blir den största vi haft i Sverige på länge. Förra gången det begav sig var Sedan dess har Europa vuxit ordentligt hade Sverige världskongress och fyllde hela Konserthuset med deltagare från när och fjärran. Dags alltså för klubbarna att börja planera sitt deltagande. Varför inte satta upp ett stipendium, som kan tilldelas någon som gjort särskilt stor insats för klubben. Ordna lotterier, auktioner eller andra evenemang för att samla pengar. Kongressen FRAMÅTBLICKAR m äger rum den 9 till 11 juni 2006 och startar med ett Presidents Meeting den 8 juni. För att locka så många deltagare som möjligt till kongressen behöver vi presentera Sverige som det turistland vi verkligen är. Redan vid ordförandemötet i februari i år beslutades att klubbar i norr, söder och väster skulle kontakta sina lokala turistchefer och resebyråkontakter för att få underlag att presentera intressanta sevärdheter i sin landsända. Turistresor i landet kan ske både före och efter kongressen. I samband med eventuella besök av internationella deltagare kan respektive klubb ordna en träff så att så många som möjligt får tillfälle att knyta kontakter. Något program har vi inte klart ännu, men en hel del idéer finns. Många som reser till en kongress har anförvanter med sig, som vill turista på kongressorten. Ett medföljarprogram med intressanta utflykter i Stockholmstrakten ska också tas fram. Som ni ser är det mycket att göra de cirka 18 månader som är kvar till kongressen. Alla goda krafter behövs. Även du som inte bor i Stockholm kan bidra med många insatser. Hör av dig till förbundsstyrelsen och berätta vad du kan bistå med. För planeringskommittén, Ulla-Liza Blom Dags att nominera Årets Yrkeskvinna 2005! Så var det då dags igen att nominera kandidater till Årets Yrkeskvinna Kriterierna ser ut som följer: Den kvinna som utses är en kvinna i yrkesaktiv ålder har gjort en insats av väsentlig betydelse har påverkat utvecklingen inom sitt yrkesområde är en förebild och ett föredöme för andra kvinnor har inte huvudsakligen partipolitisk eller facklig verksamhet är utåtriktad, samhällsorienterad och aktiv Eftersom förbundsstyrelsen behöver ha samtliga förslag tillhanda senast den 31 januari 2005 så ber vi medlemmarna lämna in förslagen till sina klubbar i god tid före detta datum. Klubbarna vidarebefordrar sedan förslagen till förbundsstyrelsen. Förslaget ska vara komplett med information om kandidaten samt en motivering till varför hon är lämplig som Årets Yrkeskvinna På förbundets hemsida finns en PDF-fil under rubrikerna Aktiviteter och Om oss som visar samtliga som fått utmärkelsen sedan den instiftades 1981, samt styrelsens motiveringar. Varmt välkomna med era förslag! Tidigare utsedda Årets Yrkeskvinna 1999 Carin Lindahl, Stay in place 2000 Monica Lindstedt, Hemfrid 2001 Lisbeth Johansson, Chefsåklagare 2002 Elisabeth Fritz, advokat 2003 Carina Lundberg, marknadsdirektör, 2004 Maria Masoomi, kostekonom, dietist Elisabeth Fritz Dags att nominera Young Career Woman 2005! Vart tredje år väljer BPW Sweden en Young Career Woman. Alla medlemmar som är 35 år eller yngre har möjlighet att bli BPW Swedens Young Career Woman. Vinnaren får följa med till BPW Internationals världskongressen i Luzern, i Schweiz, juni 2005 som Sveriges Young-representant och får där tillfälle att lära känna och utbyta erfarenheter med unga kvinnor från hela världen. Den nominerade ska vara en god förebild för andra unga yrkesverksamma kvinnor och känna ett engagemang och en vilja att utveckla BPW Swedens young-verksamhet. För att kunna välja bland alla sökande, vill vi att du ger en kort beskrivning av dig själv, ditt arbete och ditt BPW-engagemang. Ansökningsblankett finns hos din klubbordförande eller går att beställa per e-post hos Ewa Fallenius Skicka din ansökan till BPW Swedens postadress eller till senast den 15 februari Vinnaren kommer att presenteras på landsmötet i Helsingborg i april Tidigare Young Career Women: 1989 Susanna Engberg, modedesigner 1991 Karin Bäckström, revisor 1993 Elisabeth Strömberg, sergeant, plutonchef 1996 Katarina Källgren, 1999 Lisbeth Petterson. vd Junibacken 2002 Ewa Fallenius, ekonom och EU-expert Ewa Fallenius 5

6 BPW Bremen har tagit initiativ till en träff där BPW-medlemmar från de gamla Hansa-städerna träffas under lättsamma former för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Sedan ett antal år arrangeras varje sommar en festival i någon av de gamla Hansa-städerna. BPW tar chansen att vara med och med enkla medel ordna en träffpunkt för BPW:are från olika delar av Europa. Det kommer kvinnor från Tyskland, Nederländerna, Polen, Finland, Estland, Lettland och Sverige. Detta är inte en kongress, det händer under semestertid, vi ska koppla av och ha roligt skriver Ulrike Bauer från Bremen som håller i arrangemangen. Easy ways low costs är ledstjärnan för Hansa Network. I somras var det ett 20-tal BPW:are som träffades i Åbo. Under sommaren 2005 kommer Hansa-dagarna att äga rum i Tartu i Estland mellan den 29 juni och 3 juli. För oss svenskor är det extra intressant att det är så mycket gammal historia som vi har gemensamt. Universitetet i Tartu grundades av Gustav II Adolf på den tiden Estland tillhörde Sverige. På BPW Europas hemsida finns mer information. Förbundsstyrelsen håller på att titta på lämpligt sätt för oss från Sverige att ta sig till Tartu. BPW Hansa Nätverket möts i Tartu, Estland En gruppbild av oss som var i Åbo juni 2004 och hade mycket roligt tillsammans. Nytt från Jämställdhetsrådet Mötena i Jämställdhetsrådet har duggat ganska tätt under hösten. Ett möte under Mona Sahlins ledning ägde rum den sista september och nästa första december med nye jämställdhetsministern Jens Orback. Mona Sahlin tillsammans med Ulla-liza Blom. 6 Margareta Winberg tog på sin tid initiativ till att bjuda in andra ministrar för att berätta hur arbetet på deras departement bedrevs ur ett genderperspektiv. Jämställdhetsministerns uppgift är att samordna jämställdhetsarbetet inom regeringskansliet och bevaka att genderperspektivet finns med i allt arbete som respektive departement bedriver både internt och i frågor som berör allmänheten. På septembermötet hade Mona inbjudit finansminister Bosse Ringholm även han har ju en annan position idag, men budgeten som han presenterade för 2005 är den som gäller. Bosse presenterade en särskild bilaga till budgetproppen som behandlar ekonomin ur ett jämställdhetsperspektiv. Där konstateras att kvinnor ansvarar för mikroekonomin, men är få när det gäller de stora sammanhangen inom forskningen. Men nu ska det blir bättre, lovade Bosse. Ekonomisk politik är inte bara till för manliga professorer. Det finns fortfarande stora orättvisor i fördelningen mellan män och kvinnor. Statistiken säger att 76 procent av kvinnorna finns på arbetsmarknaden medan 80 procent av männen finns där. En liten skillnad alltså. Den stora skillnaden ligger i att 65 procent av kvinnorna har deltid medan 90 procent av männen jobbar heltid. Kvinnorna har i genomsnitt 92 procent av männens löner. När det gäller uttag av föräldrapengen är skillnaden stor. 3 fjärdedelar tas ut av kvinnorna. Inte så förvånande mot bakgrund av att endast 8 procent av kvinnorna har en lön som ligger över kronor dvs över taket i föräldrapengen. 25 procent av LO:s män, och 50 procent av akademikerna har högre löner. När det gäller sjukpengen är den också till kvinnornas nackdel. Av de sjukskrivna är 61 procent kvinnnor, men hela 59 procent av de utbetalade pengarna går till män. Detta är siffror som vi inom BPW verkligen har anledning att reflektera över. Nästa gång rådet möttes var det en ny jämställdhetsminister vi fick träff, Jens Orback. Han har varit med i debatten i många år. Frågorna är inte nya för honom. Denna gång ägnades mycket tid åt att organisationerna framförde åsikter om vad som behöver göras för att förbättra vår situation. Vi frågade alla vad som händer med utredningen Kvinnors organisering, men Jens ville inte svara på frågorna kring den eftersom han inte hunnit läsa in sig på ämnet. Vi underströk samtliga vikten av att propositionen kommer mycket snart. Jens Orback tog upp fyra punkter som han ville prioritera. 1. Män måste vara med i jämställdhetsarbetet. Det är skillnader i män våld mot kvinnor jämfört med mäns våld gent emot varann. Kvinnor slåss ur underläge,

7 Ordföranden har ordet Män som vill utvecklas i sin karriär har många förebilder, kvinnor har det inte. Unga kvinnor som börjar bygga på sin karriär har sällan kvinnliga förebilder inom räckhåll därför att kvinnliga företagsledare, kvinnliga styrelseledamöter, överhuvudtaget kvinnor i ledande befattningar fortfarande är få. De kvinnor som ändå finns eller har funnits i historien tillåts falla i glömska. Ett flagrant exempel på detta lyfts fram av Ann-Sofie Ohlander, professor i historia vid Örebro universitet, i DN den 22 november. Hon refererade en nyutkommen bok, Svensk politisk historia (Studentlitteratur), skriven av en manlig statsvetare, Tommy Möller. Ohlander konstaterar att avsaknaden av kvinnor är i boken nästan total. Förunderligt, inte minst med tanke på vilka enorma förändringar den perioden innebar för kvinnors medborgerliga och politiska rättigheter. I boken nämns fyra kvinnor i lika många bildtexter, inte i löpande text. Två är drottningar och en är maka till framstående man. Den enda som står på egen grund är en av de första kvinnorna i riksdagen, Agda Östlund. Kvinnor som Alva Myrdal, Karin Kock och Ulla Lindström finns överhuvudtaget inte nämnda. De två förstnämnda var mycket aktiva i YK på 30- och 40-talen. När folkrörelserna behandlas finns inte kvinnorörelsen nämnd. Den för den svenska socialpolitiken så viktiga frågan om befolkningskrisen, där Alva Myrdal var en av de pådrivande krafterna, lyser med sin frånvaro. Jämställdhetsdebatten nämns inte, trots att den var så intensiv i slutet av den period boken behandlar,. Här osynliggörs verkligen kvinnor som är goda förebilder. Ann-Sofie Ohlander hänvisar dock till att det finns en lång rad doktorsavhandlingar som grundligt utforskat kvinnors roll i politiken och samhället. Men hjälper det? När en bok med en så pompös titel som Svensk politisk historia så tydligt negligerar kvinnors medverkan i den historiska utvecklingen är det skrämmande. Och man kan fråga vad har Studentlitteratur för lektörer? Hur ska detta balanseras? Vad får unga studenter för bild av kvinnors insatser genom historien? Det är inte så mycket bättre när det gäller läromedel i stort. En genomgång som Paraplyprojektet nyligen gjort av gymnasiets läroböcker visar att endast 5 procent av böckerna i naturvetenskap skrivs av kvinnor. Det talas så mycket om att man måste anstränga sig att få fler flickor att intressera sig för naturvetenskapliga ämnen, självklart måste då flickor känna igen sig, något lite åtminstone, i de läroböcker de ska läsa. Böcker där det finns en kvinna med bland en grupp författtare är något fler, men fortfarande få. Lika möjligheter för kvinnor som för män inträffar inte automatiskt vare sig i vuxenlivet eller under skoltiden. Det är något som måste grundläggas mycket tidigt i livet. Unga kvinnor som vill satsa på en karriär behöver ha kvinnliga förebilder både historiska och bland dem som är aktiva i dag. Tendenserna att osynliggöra kvinnor måste alla medvetna människor motarbeta var de än dyker upp, i skolsalarna, på arbetsplatserna i politiken och i det dagliga livet. Du som är BPW-medlem se till att du har ett lager med namn på kvinnnor som kan passa på olika poster. Bygg upp en kvinnobank inom varje klubb. Vi får aldrig falla för påståendet att det finns ingen kvinna som kan eller har erfarenhet. De finns och vi ska hjälpas åt att lyfta fram dem. En riktigt god jul och ett gott nytt år. Ulla-Liza Blom, Förbundsordförande e-postadress till studentlitteratur befinner sig i en underordning. Jens vill arbeta med de underliggande strukturerna i mäns våld mot kvinnor dvs ojämställdheten. 2. Sexköplagen har visat sig ha stor påverkan för att motarbeta prostitution i Sverige. Jämförelser med Norge och Finland visar att Norge har dubbelt så många prostituerade och Finland mångdubbelt fler. 3. Lika lön för lika eller likvärdigt arbete. JämO arbetar med en ny plan i denna fråga. 4. Kvinnors representationen i styrelser och på högre poster måste förbättras. Jag påpekade här att BPW har frågan på sitt program därför att kvinnor behöver förebilder. Det behövs fler kvinnor på alla poster, en ensam kvinna räcker inte. Då blir hon gisslan. Därför måste arbetet att få fler kvinnor i styrelserna starta nerifrån och arbetas uppåt. BPW Swedens verksamhetsidé är att samla kvinnor från olika yrkesområden till erfarenhetsutbyte och vänskaplig samvaro arbeta för lika villkor för kvinnor och män på alla områden inom arbets- och samhällslivet sprida kunskap om situationen för kvinnor på arbetsmarknaden och i samhället i Sverige, i Europa och i världen En BPW-medlem är professionell i yrkesarbetet på alla nivåer Tänker och handlar lokalt, nationellt och internationellt Bygger nätverk, mentorskap och lobbying Uppskattar livslångt lärande Arbetar tillsammans med FN och andra internationella organisationer Kalendarium 8april 2005 ordförandemöte i Helsingborg 9 10 april 2005 landsmöte i Helsingborg, YKR/BPW Swedens 70-årsjubileum juni 2005 BPW International kongress och 75-årsjubileum i Luzern i Schweiz 29 juni-3 juli 2005 Hansa Nätverket träffas i Tartu, Estland God Jul & Gott Nytt År 7

8 B Avsändare: YKR/BPW Sweden 8

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG Tobias Krantz Svenskt Näringsliv tidigare forskningsminister - en av dagen huvudtalare SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG 6 mars - Mötesindustrins Tillväxtdag Möten för tillväxt Så heter det

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Halliwick-läger i Egypten 2008 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015 2016-01-18 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2015 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev #2, mars 2016

Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev #2, mars 2016 Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev #2, mars 2016 HAR NI ÅLDERSDISKRIMINERING I ERT LAND? EU måste ha kunskap om de äldre medborgarnas situation! AGE Platform Europe har därför frågat sina medlemmar:

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

Projektet En hemlighet känd av många

Projektet En hemlighet känd av många Projektet En hemlighet känd av många Fredag 12/2 Helgen inleddes med presentation av daltagare efter middag på hotell Scandic Star i Sollentuna av kursledare Helena Svensson och Veronica Svensk. Deltagarna

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Till Enskilda medlemmar, Medlemsorganisationer och Lokalföreningar i UN Women nationell kommitté Sverige

Till Enskilda medlemmar, Medlemsorganisationer och Lokalföreningar i UN Women nationell kommitté Sverige Till Enskilda medlemmar, Medlemsorganisationer och Lokalföreningar i UN Women nationell kommitté Sverige Ett år går fort och förberedelserna inför årsmötet 2016 är igång. Valberedningen för UN Women nationell

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019

Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 10 Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019 Ärendebeskrivning Godkännande

Läs mer

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut II:9 2009-02-19 U2009/406/G Utbildningsdepartementet Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box 22007 104 22 Stockholm Uppdrag till Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors kandidater Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val och vår chans

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Individuell plan LSS Ett sätt för dig att påverka din situation Vad är en individuell plan? Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Tfn 0480-(4)5 02 20, Fax 0480-(4)5 02 25, November 2014

Tfn 0480-(4)5 02 20, Fax 0480-(4)5 02 25, November 2014 VISIONS-Nytt Vision kommunavdelning Kalmar, Skeppsbrogatan 55, Box 819, 391 28 Kalmar Ansvarig utgivare: Maj-Lis Lindberg Redaktör: Agneta Berg e-post agneta.berg@kalmar.se Tfn 0480-(4)5 02 20, Fax 0480-(4)5

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Praktikrapport HT 2014

Praktikrapport HT 2014 Praktikrapport Kvalificerad Arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT 2014 Frida Svanberg Kandidatexamen i Statsvetenskap vid Stockholms Universitet Kandidatexamen i Psykologi vid Stockholms

Läs mer

Då kansliet har tagit över vissa kretsars ekonomiska redovisning tar man även hand om de ospecificerade gåvor som ges från kretsmedlemmar.

Då kansliet har tagit över vissa kretsars ekonomiska redovisning tar man även hand om de ospecificerade gåvor som ges från kretsmedlemmar. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll från AU 2006-12-18 Närvarande Ansa Eneroth, Ordförande Kirsti Kolthoff, Kassör Åsa Frostfeldt,

Läs mer

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande AnnaLisa Eneroth 1.2 Sekreterare

Läs mer

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN Oslo 070913 Christina Pettersson Ordförande KSAN Vad är KSAN Partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation 31 riksorganisationer för kvinnor som medlemmar Arbetar förebyggande mot missbruk av

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC)

KAPITEL XIII INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) INTERNATIONELLA RELATIONER A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA NATIONERNA (ECOSOC) Artikel 71 i Förenta Nationernas författning lyder: "Det ekonomiska och sociala rådet kan inleda och

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer