Vi måste få fler yngre medlemmar för att överleva. Det konstaterar Birgitta Fernström-Sotheran, för BPW Borås, efter förbundsmötet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi måste få fler yngre medlemmar för att överleva. Det konstaterar Birgitta Fernström-Sotheran, för BPW Borås, efter förbundsmötet"

Transkript

1 BPW Sweden YRKES- KVINNORS RIKSFÖRBUND Forum Nr 3/ ORDFÖRANDE Ulla-Liza Blom, , 1:A VICE ORDFÖRANDE Agneta Lindberg, kristianstadsparbank.se 2:A VICE ORDFÖRANDE Louise Elemalm, KASSAFÖRVALTARE Barbra Bohannan, ÖVRIGA LEDAMÖTER Birgitta Fernström, Maria Forssén, ERSÄTTARE: Monica Bengtsson, Anna-Maria Persson, YOUNG BPW Ewa Fallenius, REVISORER: Inger Wiksell Karin Bäckström REDAKTION: Brita Åsbrink, Christina Bäcker Ulla-Liza Blom YK-Forum Nyhetsbrev för BPW Sweden Ansvarig utgivare: Ulla-Liza Blom Hemsidor: Kansli: BPW Sweden Drottninggatan 59, Sthlm E-post: Tel , telefonsvarare Tryck: Hägerstens Tryckeri AB 2004 BPW Borås värd för förbundsmötet 2004 Årets förbundsmöte ägde rum den oktober 2004 med Boråsklubben som värd. Under de två dagarna diskuterade klubbordföranden och förbundsstyrelsen allt från ekonomiska frågor, fortsättningen på frågor från ordförandemötet, BPW:s framtida arbete, landsmötet i Helsingborg 2005, young-verksamheten till nyhetsbrev och hemsidan. Planerna kring Europakongressen i Stockholm, juni 2006, diskuterades ingående. En SWOT-analys genomfördes, vilken engagerade alla deltagare och gav en bra bild av nuläget i förbund och klubbar. Bland BPW:s styrkor poängterades att i BPW möts kvinnnor från olika yrken, klubbarna är öppna för alla yrkesarbetande kvinnor och är en del av en stor internationell organisation. Den främsta svagheten är bristen på nya medlemmar. Möjligheterna är att jämställdhetsfrågorna ligger i tiden. Det främsta hotet är bristen på resurser. Seminariet denna gång handlade om EU:s nya konstitution och mänskliga rättigheter. Solveig Staffas från EU-akademien i Norden föreläste. På kvällen fick vi njuta av en god middag i Anna-Maria Persons vackra ateljé. Som avslutning visade Birgitta Fernström prov på sin skådespelartalang med ett bejublat framträdande. Tack Birgitta och Anna-Maria för att ni ordnade ett mycket trevligt och välorganiserat förbundsmöte! Vi måste få fler yngre medlemmar för att överleva. Det konstaterar Birgitta Fernström-Sotheran, ordförande för BPW Borås, efter förbundsmötet i oktober. Vi märker att det är så svårt att rekrytera yngre medlemmar. Väldigt få är under 35 år. Det är synd, för Eva Fallenius är en väldigt bra reklampelare för vår verksamhet, säger Birgitta Fernström-Sotheran. Hon har en idé för hur problemen skulle kunna lösas. I den lokala klubben skulle man kunna ha två avdelningar. En för yngre medlemmmar och en för äldre med separata möten och aktiviteter. Det är trots allt så att intressena varierar med åldern. För de yngre är frågor om barnomsorg och möjligheten att kombinera barn och karriär centrala, säger hon. Hon pekar också på BPW:s stora styrka: att yrkeskvinnor här kan träffas, umgås och stötta varandra oberoende av i vilken bransch de verkar. Det är en fantastisk styrka för våra medlemmar. Men även här kan vi bli bättre. Det gäller att vi alla presenterar oss med yrke när vi ses, säger hon. Men det finns mer att vara stolt över. Årets Yrkeskvinna får stor uppmärksamhet både lokalt och nationellt och BPW är en viktig remissinstans med stora expertkunskaper. En annan stor fråga på förbundsmötet var planeringen av den stora Europakongressen som ska genomföras i Stockholm i juni Så här svarar några av deltagarna på frågan Vilken är BPW:s viktigaste fråga? Karin Manzoor, ordförande för BPW Göteborg: Att fokusera på att få in fler unga kvinnor som medlemmmar. Det är de som kan förändra förhållandena på arbetsmarknaden. Vi äldre, med mer erfarenhet, kan gå in som mentorer och hjälpa dem. På det sättet kan vi arbeta effektivt med jämställdheten. Agneta Lindberg, vice förbundsordförande: Medlemsvården. Vi har tapppat medlemmar länge och fortsätter det så här finns det till slut ingen organisation kvar. Vi måste starta nya klubbar och se till att skaffa fler medlemmar i de befintliga. Ska det lyckas gäller det att vi ser till att synas och höras mer, både nationellt och lokalt. Christina Mörtl, kassaförvaltare BPW Helsingborg: Det sjunkande medlemsantalet. När vi startade i maj 2003 fanns det 15 aktiva klubbar och idag är vi 12. Fler väljer att låta de lokala klubbarna vara inaktiva.

2 Den nya EU-konventionen och Mänskliga Rättigheter Deltagarna i förbundsmötet fick en lysande genomgång av EU:s nya grundlag av Solveig Staffas från EU-akademin i Norden. Hon gav en överblick över befolkningsutvecklingen i världen. Beräkningar för 2050 visar att Europa är den enda del i världen som har en negativ befolkningsutveckling. EU:s 25 stater har idag tillsammans 455 miljoner invånare och beräknas 2050 har 428 miljoner. Under samma period ökar USA:s invånarantal från 281 miljoner till 420 miljoner. I både Indien och Kina kommer det att bo en bra bit över en miljard människor. I vår del av världen kommmer det att finnas fler äldre och därmed färre i yrkesverksam ålder. EU är ett stort fredsprojekt. Det gäller att förhindra krig mellan länder, men det är också viktigt att vi inte får ett krig mellan generationerna. EU är också ett ekonomiskt samarbete med syfte att främja och trygga jobben. Gränser ska inte vara ett hinder. För att detta ska fungera behövs klara och tydliga regler. Redan vid utvidgningen 1973 aktualiserades frågan om en ny konstitution, men det blev endast påbyggnader och ändringar i de befintliga fördragen. Vid utvidgningen till 25 gjordes dock allvar av saken och förslaget till en ny konstitution togs fram. Den antogs i november av ministerrådet, dvs alla statschefer. Därefter ska den nya konstitutionen antas av alla medlemsländer innan den kan träda i kraft. Det är nödvändigt att ro detta i hamn. Utvidgningen fortsätter. Närmast står Bulgarien, Rumänien och Kroatien på tur, berättade Staffas och fortsatte med att länder som Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein kan komma med snabbt bara de bestämmer sig. Det gäller för länder som vill komma med i EU att leva upp till regelverket. Först ska landet uppnå det som är bestämt, sedan ska reglerna genomföras och slutligen ska de upprätthållas. Det gamla fördraget, som fortfarande gäller, har många delar och är svåröverskådligt. Det nya är samordnat och rensat till ett dokument. Det nya fördraget har USA:s konstitution som modell. Det har fyra delar. I. Grundläggande bestämmelser. II. Rättigheter för medborgarna mänskliga rättigheter. III. Unionens politik och funktion. IV. Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser. Mänskliga rättigheter inskrivna i konstitutionen, är det bra? Ja, svarar Solveig, Mänskliga rättigheter finns idag i FN-stadgan. Brott mot dessa medför en reprimand. Brott mot en grundlag är straffbart. I den nya grundlagen behandlas konstitutionella frågor som innebär bl a att det finns ett fördrag, att EU blir en juridisk person och kan teckna avtal i EU:s namn. Det införs också en bestämmelse om att det ska gå att begära utträde ur EU vilket hittills inte funnits. Institutionella frågor behandlar sådant som val av en ordförande för två och ett halvt år i taget. Det tillkommer en vice ordförande i kommissionen. Det roterande ordförandeskapet ska dock finnas kvar men omfatta ett år i taget. Många frågor kan beslutas med majoritetsbeslut, vilket innebär att det blir färre vetofrågor. Det förenklar beslutsprocessen. Parlamentet får ökat inflytande, t ex genom att de ska godkänna EU-kommissionen. På det sakpolitiska området är sysselsättningspolitiken viktig. Strävan mot full syssselsättning finns med. Straffrättsligt samarbete mellan länderna inom unionen ska ske, liksom en gemensam asylpolitik. Har asylansökan prövats i ett land gäller det i alla länder. Utökat försvarssamarbete är en omdiskuterad fråga. Samarbete ska gälla vid naturkatastrofer, för att upprätthålla fred och förhindra krig. Beslutsprocessen i dessa frågor är omfattande. Det finns mycket intressanta frågor att fördjupa sig i när det gäller den nya konstitutionen och EU:s nya arbetssätt. Läs mer om EU och konstitutionen i En konstitution för Europa, Presentation för medborgarna, Europa på 12 lektioner, Pascal Fontaine Fakta och siffror om Europeiska Unionen Samtliga skrifter kan beställas från EUkommissionens kontor i Sverige. Kirsti Kolthoff president för EWL I samband med generalförsamlingen för European Women s Lobby, EWL valdes Kirsti Kolthoff från Sveriges Kvinnolobby till president för de kommande två åren. Kirsti är också medlem i BPW Stockholm. BPW Europe har en representant i EWL, italienskan Eufemia Ippolito, som nu valdes in i EWLs styrelse. Det finns ytterligare BPW-medlemmar som för olika organisationer är representanter i EWL, vilket gör att BPW nu har utomordentliga kanaler in i EU. European Women s Lobby är den största koalitionen av kvinnoorganisationer i EU med mer än 4000 medlemsorganisationer i alla EU-länder. Kirsti Kolthoff säger i ett uttalande att det är med stor respekt och glädje hon tar sig an uppgiften att leda EWL i vilken det finns representanter från samarbetsorganisationer i EUländerna. På generalförsamlingen antogs sju nya samarbetsorganisationer från nya medlemsländer i EU. Uttalandet är hämtat från Kvinnolobbyns hemsida. 2

3 INTERNATIONELLA SIDAN m Från vänster Gabriella Canonica, Lena Hokfelt och Antoinette Rüegg. BPW Europas Regional Meeting i Berlin Arbetet på kongressen i Berlin var mycket konkret och Europa flyttade fram sina positioner. Man förväntar sig mycket av oss svenskar, eftersom vi är drivande i jämställdhetsfrågor och tongivande i BPW. Nu ska vi utnyttja vår erfarenhet och kompetens och genomföra en bra Europakongress i Stockholm 2006, säger förra ordföranden Birgitta Hultell i Stockholmsklubben. Hon och förbundsordförande Ulla-Liza Blom var delegater vid BPW E:s möte i Berlin. Regional Meeting i Berlin ägde rum 30 september-4 oktober med 200 deltagare från de flesta medlemsländerna i BPW Europa. Europakoordinator Lena Hokfelt framhöll i hälsningsanförandet vid den öppna delen av mötet, vikten av att organisationen granskar sitt arbetssätt på alla nivåer. Doktor Antoinette Rüegg, Schweiz BPW:s internationella president, instämde i sitt anförande Empowering BPW. Ska BPW överleva och bli samma starka kraft att räkna med under 2000-talet som under 1900-talet måste vi modernisera vår organisation och anpassa oss efter dagens verklighet, sa hon. Antoinette Rüegg poängterar att vi måste övervinna kulturskillnader och språkbarriärer. Av BPW:s officiella språk är det 25 procent som talar engelska, 5 procent spanska och 3 procent franska. 67 procent av medlemmarna har andra modersmål. Att ha tre officiella språk kostar massor. Kanske bör engelska bli det enda officiella språket. De tre främsta punkterna presidenten lyfte fram var 1. Fokuserar vi på vårt huvudmål och -syfte? 2. Vilken profil har BPW, hur ser profilen ut för medlemmarna i BPW? 3. Utnyttjar vi de möjligheter som det digitala samhället ger? Dessa frågor bör varje klubb och varje nationellt förbund arbeta vidare med. Med en stark organisation kan vi planera positivt för klubbar och medlemmar. För att öka våra intäkter behövs fler medlemmar. Vi ska också vara klara över att BPW är en organisation både för business women och professional women, sa Antoinette Rüegg. På BPW Europes hemsida kan alla som vill ta internationella kontakter och läsa mer om BPW. På det följande Presidents Meeting beslutades att möten som ligger år då det inte är någon internationell eller europeisk kongress reserveras för ett slutet Presidents Meeting. Till ny europakoordinator, att väljas vid kongressen i Luzern, utsågs Gabriella Canonica från Schweiz. Flera länder tappar medlemmar, och värst är det i Sverige. ECC ska sammanställa ett kit för klubbar som vill ge info om BPW på mässor. Den internationella ekonomin tog stor plats. De internationella kongresserna är för dyra och det gäller även för Luzern. Styrelsen är också för stor och kostsam. För att kunna minska den måste författningen och stadgarna ändras. En SWOT-analys (står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot) genomfördes och analyserades. Resultatet finns på BPW Europas hemsida. Mötet valde två grupper för att analysera nuläget, föreslå förändringar och skriva resolutioner till BPW International senast 17 december. Ulla-Liza Blom ingår i gruppen som ser över organisationsstrukturen i BPW I. En annan grupp se över BPW I:s finanser. Grupperna har haft ett möte i Münster i november och därefter e-postkontakt. Internationell kongress och 75-årsjubileum i Luzern BPW Switzerland inbjuder till den 25:e världskongressen för Business and Professional Women International den juni 2005 i Luzern. Det är också världsförbundets 75-årsjubileum. Temat för kongressen är New dimensions of leadership. Många intressanta talare är inbjudna. Vid öppningsceremonin den 17 juni deltar bland andra Dr. Nancy Barry, President, Women's World Banking Peter Brabeck-Lemathe, CEO, Nestlé S.A. Micheline Calmy-Rey, Federal Councillor, Minister of Foreign Affairs, Switzerland H.E. Suzanne Mubarak, First Lady of the Arab Republic of Egypt, Women's International Peace Movement Dr. Gertrude Mongella, Chair of the 4th UN World Conference on Women 1995 in Beijing, Chair Pan African Parliament Dr. Anamah Tan, President of the International Council of Women Dessa kommer också att medverka i olika workshops som planeras under kongressdagarna. Kongerssdagarna är fyllda med paneldiskussioner och workshops. Young BPW har ett eget program. Även luncherna har sina olika teman. Mer info finns på Klicka på Luzern Förbundet gör ingen gemensam resa, men vill gärna veta vilka som tänker delta. Något gemensamt kan vi kanske ordna. 2 sätt att skaffa fler medlemmar: 1 till 5-metoden. Alla medlemmar delas in i grupper om fem. Varje grupp ska på en termin skaffa en ny medlem. Med samarbete går det! Varje klubb behöver ha en medlemssekreterare. En som följer upp alla som uttrycker intresse för klubben eller deltar som gäst, förser dem med program och info om BPW Sweden och klubben. Birgitta Hultell och Ulla-Liza Blom

4 4 LANDET RUNT Borås BPW berättar om tre klubbaftnar under hösten. "Påhett å påhôpp" - dikter på bygdemål. Ingegärd Samuelsson bjöd på sig själv och underhöll oss genom att läsa sina egna västgötadikter. Att hon deltagit i Poetry Slam var bekant för många, att hon driver Isabellas brud- och festmode i Blidsberg kände några till men att hon finns med i Guinness Rekordbok för sin unika grodsamling (över 2000!), var en nyhet för de flesta. Vi kunde också köpa Ingegärds bok: Påhett å påhôpp. "Herr Peters Blomster" En ljuvlig kväll med den danske blomsterkonstnären Peter Ødegaard, alias Herr Peter. Han visade oss hur vi alla kan ordna det vackert omkring oss genom att följa linjer och enkla idéer, när vi arrangerar våra blommor. Drygt sjuttio yrkeskvinnor, varav många gäster, hade infunnit sig. Hans besök kommer att stanna länge i våra hjärtan genom den värme och det ödmjuka sätt, på vilket hans flinka fingrar rörde vid blomster och blad. De praktfulla arrangemang han åstadkom fick oss att förundras och njuta. När vi gick hem hade den kalla novemberkvällen ett nytt skimmer över sig, och vi mindes hans ord om hur blomstren i alla tider varit och kommer att vara oss till tröst och glädje! "Balans i livet" - Alexandra Charles. 60 yrkeskvinnor samlades i Svarta Örnslokalen i Borås för att mingla och äta en god paj. Alexandra Charles var kvällens gäst och berättade om vägen från nattklubb till hälsoklubb. Alexandra berättade chosefritt om sin förvandling från nattklubbsdrottning till hälsoprofet. Hon berättar om 1,6miljonerklubben, en ideell förening för kvinnor över 45+, som hon tog initiativet till för några år sedan. När det gick upp för henne att den medicinska forskningen i mycket stor utsträckning var anpassad till män, och att kvinnor var en bortglömd grupp bland forskarna, mobiliserade hon kvinnor i bekantskapskretsen och startade klubben. Den arbetar för att sprida objektiv information om kvinnors hälsa. Klubben har vuxit lavinartat och säkerligen fick den i och med denna kväll ännu fler medlemmar. Läs mera på 1,6miljonerklubbens hemsida, där mycket intressant finns att hämta. Alexandra berättade om en ny bok, som handlar om kärlek, utkommen lagom inför Bokmässan i Göteborg. Denna kväll hade medlemmarna tagit med många gäster, och som vi hoppas, blivande medlemmar i Borås-klubben. Du blir vad du äter! Anna Widell, mikrobiolog föreläste för BPW/YK Göteborg om de senaste rönen kring mat och hälsa. Annas kunnande om matens påverkan på vår fysiska och psykiska hälsa fängslade alla som lyssnade. Hon gav oss också flera tips som att äta mer frukt och grönsaker, ät helst glada laxar, minska på alla vita korn och mjöl och slopa mat som är light och fettfri. Drick vatten, ät regelbundet och ta ett steg i taget. Ät och njut! Hälsar Birgitta Löfving Forum BPW:s nyhets- och debattidning behöver ett nytt ansikte för att motsvara kraven hos dagens moderna yrkeskvinnor! BPW Sweden utlyser en tävling var med och skapa den tidning som markerar att BPW Sweden firar sitt 70-årsjubileum! Ge ett förslag på ett nytt huvud med BPW Swedens logo, adresser till ansvarig utgivare etc och ett utrymme för klisterlapp med mottagaradress på baksidan. I huvudsak svart-vit text för att hålla kost- Centralt belägen arbetsplats i Stockholm! Centralt i Stockholm på Drottninggatan 59, mellan PUB och Åhléns, nära T-Centralen och Hötorget finns ett kontorsrum med pentry och toalett ledigt för uthyrning på dagarna. Rummet är lämpligt för sammanträden och arbete, utrustat med bredbandsanslutning. Beräknas vara tillgängligt från mars 2005, hyra ca 4000 kronor per månad. Kontakta Ulla-Liza Blom, ordförande BPW Sweden dagtid eller mobil Stockholms klubben på vinprovning Bor man i en storstad, gillar vin och vill lagra det några år saknas för det mesta lämplig lagringslokal. Carl-Jan Granqvist, vem annars, tog initiativet till att öppna en vinkällare på Östermalm. Där kan man hyra en plats för god lagring av viner. I källarvalven finns små rum där det går att ordna vinprovning, själv eller under ledning av någon av vinkällaren Grappes sommelierer. Det gjorde BPW Stockholm en november kväll. Mycket gott vin och många goda ostar stod på menyn. Deltagarna provade bl a ett par bordeauxviner som heter Chateau Bernadotte. Detta vinslott har en lång historia gifte sig Germaine Bernadotte med Jouandou de Pouey. Deras son Jean behöll moderns familjenamn. Fyra generationer senare föddes en för oss svenskar mycket mer kände Jean, nämligen Jean Baptiste sedermera Karl XIV Johan. Vingården ägs idag Elaine de Lenquesaing och är bland de främsta framställarna av bordeauxviner TÄVLING ny utformning av Forum!! naderna låga ev. med en dekorfärg. Formatet förblir A4 om fyra till åtta sidor med tre, fyra spalter. Här ska finnas utrymme för lättläst text, fotografier och annonser. Priset blir äran av att ha hittat den nya formen för Forum in i 2000-talet! Förslagen ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 31 januari Vinnande förslag presenteras på förbundsmötet i Helsingborg april 2005.

5 Det drar ihop till landsmöte 2005 Vi hälsar alla klubbar och deras medlemmmar, välkomna till 2005 års landsmöte, som äger rum den 9-10 april BPW klubb Helsingborg står som värd för landsmötet. Fredagen den 8 april kommer vi att kalla ordföranden i klubbarna till ett ordförandemöte. Mötet äger rum mellan kl Landsmötet startar på lördagen kl Efter lunch arrangeras ett Cedaw-seminarium och därefter en gemensam aktivitet. Riksförbundet firar 70-årsjubileum under 2005 och därför anordnas en jubileumsmiddag på lördagskvällen. Landsmötesförhandlingarna fortsätter på söndagsförmiddagen till kl En formell kallelse till landsmötet kommer att gå ut till klubbarna i början av nästa år. Vi hoppas naturligtvis på stor uppslutning. Är du intresserad av att deltaga, kontakta din klubbordförande. Agneta Lindberg,v förbundsordförande Dags att planera för Europakongress 2006 Det har väl inte undgått någon att BPW Europa har kongress i Stockholm Ett strålande tillfälle för alla svenska BPW-medlemmar att på hemmaplan utvidga sitt nätverk bland yrkeskvinnor från de övriga europeiska länderna. Planeringskommittén har höjt temperaturen och är nu dags att utvidga. I januari kommer ECC European Co-ordinating Committee, till Stockholm för att gå igenom planerna. Planering av kongressprogrammet sker i samarbete mellan värdlandet och ECC. Vi i Sverige står för alla pratiska arrangemang. Självklart ska alla klubbar vara representerade vid denna kongress, som blir den största vi haft i Sverige på länge. Förra gången det begav sig var Sedan dess har Europa vuxit ordentligt hade Sverige världskongress och fyllde hela Konserthuset med deltagare från när och fjärran. Dags alltså för klubbarna att börja planera sitt deltagande. Varför inte satta upp ett stipendium, som kan tilldelas någon som gjort särskilt stor insats för klubben. Ordna lotterier, auktioner eller andra evenemang för att samla pengar. Kongressen FRAMÅTBLICKAR m äger rum den 9 till 11 juni 2006 och startar med ett Presidents Meeting den 8 juni. För att locka så många deltagare som möjligt till kongressen behöver vi presentera Sverige som det turistland vi verkligen är. Redan vid ordförandemötet i februari i år beslutades att klubbar i norr, söder och väster skulle kontakta sina lokala turistchefer och resebyråkontakter för att få underlag att presentera intressanta sevärdheter i sin landsända. Turistresor i landet kan ske både före och efter kongressen. I samband med eventuella besök av internationella deltagare kan respektive klubb ordna en träff så att så många som möjligt får tillfälle att knyta kontakter. Något program har vi inte klart ännu, men en hel del idéer finns. Många som reser till en kongress har anförvanter med sig, som vill turista på kongressorten. Ett medföljarprogram med intressanta utflykter i Stockholmstrakten ska också tas fram. Som ni ser är det mycket att göra de cirka 18 månader som är kvar till kongressen. Alla goda krafter behövs. Även du som inte bor i Stockholm kan bidra med många insatser. Hör av dig till förbundsstyrelsen och berätta vad du kan bistå med. För planeringskommittén, Ulla-Liza Blom Dags att nominera Årets Yrkeskvinna 2005! Så var det då dags igen att nominera kandidater till Årets Yrkeskvinna Kriterierna ser ut som följer: Den kvinna som utses är en kvinna i yrkesaktiv ålder har gjort en insats av väsentlig betydelse har påverkat utvecklingen inom sitt yrkesområde är en förebild och ett föredöme för andra kvinnor har inte huvudsakligen partipolitisk eller facklig verksamhet är utåtriktad, samhällsorienterad och aktiv Eftersom förbundsstyrelsen behöver ha samtliga förslag tillhanda senast den 31 januari 2005 så ber vi medlemmarna lämna in förslagen till sina klubbar i god tid före detta datum. Klubbarna vidarebefordrar sedan förslagen till förbundsstyrelsen. Förslaget ska vara komplett med information om kandidaten samt en motivering till varför hon är lämplig som Årets Yrkeskvinna På förbundets hemsida finns en PDF-fil under rubrikerna Aktiviteter och Om oss som visar samtliga som fått utmärkelsen sedan den instiftades 1981, samt styrelsens motiveringar. Varmt välkomna med era förslag! Tidigare utsedda Årets Yrkeskvinna 1999 Carin Lindahl, Stay in place 2000 Monica Lindstedt, Hemfrid 2001 Lisbeth Johansson, Chefsåklagare 2002 Elisabeth Fritz, advokat 2003 Carina Lundberg, marknadsdirektör, 2004 Maria Masoomi, kostekonom, dietist Elisabeth Fritz Dags att nominera Young Career Woman 2005! Vart tredje år väljer BPW Sweden en Young Career Woman. Alla medlemmar som är 35 år eller yngre har möjlighet att bli BPW Swedens Young Career Woman. Vinnaren får följa med till BPW Internationals världskongressen i Luzern, i Schweiz, juni 2005 som Sveriges Young-representant och får där tillfälle att lära känna och utbyta erfarenheter med unga kvinnor från hela världen. Den nominerade ska vara en god förebild för andra unga yrkesverksamma kvinnor och känna ett engagemang och en vilja att utveckla BPW Swedens young-verksamhet. För att kunna välja bland alla sökande, vill vi att du ger en kort beskrivning av dig själv, ditt arbete och ditt BPW-engagemang. Ansökningsblankett finns hos din klubbordförande eller går att beställa per e-post hos Ewa Fallenius Skicka din ansökan till BPW Swedens postadress eller till senast den 15 februari Vinnaren kommer att presenteras på landsmötet i Helsingborg i april Tidigare Young Career Women: 1989 Susanna Engberg, modedesigner 1991 Karin Bäckström, revisor 1993 Elisabeth Strömberg, sergeant, plutonchef 1996 Katarina Källgren, 1999 Lisbeth Petterson. vd Junibacken 2002 Ewa Fallenius, ekonom och EU-expert Ewa Fallenius 5

6 BPW Bremen har tagit initiativ till en träff där BPW-medlemmar från de gamla Hansa-städerna träffas under lättsamma former för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Sedan ett antal år arrangeras varje sommar en festival i någon av de gamla Hansa-städerna. BPW tar chansen att vara med och med enkla medel ordna en träffpunkt för BPW:are från olika delar av Europa. Det kommer kvinnor från Tyskland, Nederländerna, Polen, Finland, Estland, Lettland och Sverige. Detta är inte en kongress, det händer under semestertid, vi ska koppla av och ha roligt skriver Ulrike Bauer från Bremen som håller i arrangemangen. Easy ways low costs är ledstjärnan för Hansa Network. I somras var det ett 20-tal BPW:are som träffades i Åbo. Under sommaren 2005 kommer Hansa-dagarna att äga rum i Tartu i Estland mellan den 29 juni och 3 juli. För oss svenskor är det extra intressant att det är så mycket gammal historia som vi har gemensamt. Universitetet i Tartu grundades av Gustav II Adolf på den tiden Estland tillhörde Sverige. På BPW Europas hemsida finns mer information. Förbundsstyrelsen håller på att titta på lämpligt sätt för oss från Sverige att ta sig till Tartu. BPW Hansa Nätverket möts i Tartu, Estland En gruppbild av oss som var i Åbo juni 2004 och hade mycket roligt tillsammans. Nytt från Jämställdhetsrådet Mötena i Jämställdhetsrådet har duggat ganska tätt under hösten. Ett möte under Mona Sahlins ledning ägde rum den sista september och nästa första december med nye jämställdhetsministern Jens Orback. Mona Sahlin tillsammans med Ulla-liza Blom. 6 Margareta Winberg tog på sin tid initiativ till att bjuda in andra ministrar för att berätta hur arbetet på deras departement bedrevs ur ett genderperspektiv. Jämställdhetsministerns uppgift är att samordna jämställdhetsarbetet inom regeringskansliet och bevaka att genderperspektivet finns med i allt arbete som respektive departement bedriver både internt och i frågor som berör allmänheten. På septembermötet hade Mona inbjudit finansminister Bosse Ringholm även han har ju en annan position idag, men budgeten som han presenterade för 2005 är den som gäller. Bosse presenterade en särskild bilaga till budgetproppen som behandlar ekonomin ur ett jämställdhetsperspektiv. Där konstateras att kvinnor ansvarar för mikroekonomin, men är få när det gäller de stora sammanhangen inom forskningen. Men nu ska det blir bättre, lovade Bosse. Ekonomisk politik är inte bara till för manliga professorer. Det finns fortfarande stora orättvisor i fördelningen mellan män och kvinnor. Statistiken säger att 76 procent av kvinnorna finns på arbetsmarknaden medan 80 procent av männen finns där. En liten skillnad alltså. Den stora skillnaden ligger i att 65 procent av kvinnorna har deltid medan 90 procent av männen jobbar heltid. Kvinnorna har i genomsnitt 92 procent av männens löner. När det gäller uttag av föräldrapengen är skillnaden stor. 3 fjärdedelar tas ut av kvinnorna. Inte så förvånande mot bakgrund av att endast 8 procent av kvinnorna har en lön som ligger över kronor dvs över taket i föräldrapengen. 25 procent av LO:s män, och 50 procent av akademikerna har högre löner. När det gäller sjukpengen är den också till kvinnornas nackdel. Av de sjukskrivna är 61 procent kvinnnor, men hela 59 procent av de utbetalade pengarna går till män. Detta är siffror som vi inom BPW verkligen har anledning att reflektera över. Nästa gång rådet möttes var det en ny jämställdhetsminister vi fick träff, Jens Orback. Han har varit med i debatten i många år. Frågorna är inte nya för honom. Denna gång ägnades mycket tid åt att organisationerna framförde åsikter om vad som behöver göras för att förbättra vår situation. Vi frågade alla vad som händer med utredningen Kvinnors organisering, men Jens ville inte svara på frågorna kring den eftersom han inte hunnit läsa in sig på ämnet. Vi underströk samtliga vikten av att propositionen kommer mycket snart. Jens Orback tog upp fyra punkter som han ville prioritera. 1. Män måste vara med i jämställdhetsarbetet. Det är skillnader i män våld mot kvinnor jämfört med mäns våld gent emot varann. Kvinnor slåss ur underläge,

7 Ordföranden har ordet Män som vill utvecklas i sin karriär har många förebilder, kvinnor har det inte. Unga kvinnor som börjar bygga på sin karriär har sällan kvinnliga förebilder inom räckhåll därför att kvinnliga företagsledare, kvinnliga styrelseledamöter, överhuvudtaget kvinnor i ledande befattningar fortfarande är få. De kvinnor som ändå finns eller har funnits i historien tillåts falla i glömska. Ett flagrant exempel på detta lyfts fram av Ann-Sofie Ohlander, professor i historia vid Örebro universitet, i DN den 22 november. Hon refererade en nyutkommen bok, Svensk politisk historia (Studentlitteratur), skriven av en manlig statsvetare, Tommy Möller. Ohlander konstaterar att avsaknaden av kvinnor är i boken nästan total. Förunderligt, inte minst med tanke på vilka enorma förändringar den perioden innebar för kvinnors medborgerliga och politiska rättigheter. I boken nämns fyra kvinnor i lika många bildtexter, inte i löpande text. Två är drottningar och en är maka till framstående man. Den enda som står på egen grund är en av de första kvinnorna i riksdagen, Agda Östlund. Kvinnor som Alva Myrdal, Karin Kock och Ulla Lindström finns överhuvudtaget inte nämnda. De två förstnämnda var mycket aktiva i YK på 30- och 40-talen. När folkrörelserna behandlas finns inte kvinnorörelsen nämnd. Den för den svenska socialpolitiken så viktiga frågan om befolkningskrisen, där Alva Myrdal var en av de pådrivande krafterna, lyser med sin frånvaro. Jämställdhetsdebatten nämns inte, trots att den var så intensiv i slutet av den period boken behandlar,. Här osynliggörs verkligen kvinnor som är goda förebilder. Ann-Sofie Ohlander hänvisar dock till att det finns en lång rad doktorsavhandlingar som grundligt utforskat kvinnors roll i politiken och samhället. Men hjälper det? När en bok med en så pompös titel som Svensk politisk historia så tydligt negligerar kvinnors medverkan i den historiska utvecklingen är det skrämmande. Och man kan fråga vad har Studentlitteratur för lektörer? Hur ska detta balanseras? Vad får unga studenter för bild av kvinnors insatser genom historien? Det är inte så mycket bättre när det gäller läromedel i stort. En genomgång som Paraplyprojektet nyligen gjort av gymnasiets läroböcker visar att endast 5 procent av böckerna i naturvetenskap skrivs av kvinnor. Det talas så mycket om att man måste anstränga sig att få fler flickor att intressera sig för naturvetenskapliga ämnen, självklart måste då flickor känna igen sig, något lite åtminstone, i de läroböcker de ska läsa. Böcker där det finns en kvinna med bland en grupp författtare är något fler, men fortfarande få. Lika möjligheter för kvinnor som för män inträffar inte automatiskt vare sig i vuxenlivet eller under skoltiden. Det är något som måste grundläggas mycket tidigt i livet. Unga kvinnor som vill satsa på en karriär behöver ha kvinnliga förebilder både historiska och bland dem som är aktiva i dag. Tendenserna att osynliggöra kvinnor måste alla medvetna människor motarbeta var de än dyker upp, i skolsalarna, på arbetsplatserna i politiken och i det dagliga livet. Du som är BPW-medlem se till att du har ett lager med namn på kvinnnor som kan passa på olika poster. Bygg upp en kvinnobank inom varje klubb. Vi får aldrig falla för påståendet att det finns ingen kvinna som kan eller har erfarenhet. De finns och vi ska hjälpas åt att lyfta fram dem. En riktigt god jul och ett gott nytt år. Ulla-Liza Blom, Förbundsordförande e-postadress till studentlitteratur befinner sig i en underordning. Jens vill arbeta med de underliggande strukturerna i mäns våld mot kvinnor dvs ojämställdheten. 2. Sexköplagen har visat sig ha stor påverkan för att motarbeta prostitution i Sverige. Jämförelser med Norge och Finland visar att Norge har dubbelt så många prostituerade och Finland mångdubbelt fler. 3. Lika lön för lika eller likvärdigt arbete. JämO arbetar med en ny plan i denna fråga. 4. Kvinnors representationen i styrelser och på högre poster måste förbättras. Jag påpekade här att BPW har frågan på sitt program därför att kvinnor behöver förebilder. Det behövs fler kvinnor på alla poster, en ensam kvinna räcker inte. Då blir hon gisslan. Därför måste arbetet att få fler kvinnor i styrelserna starta nerifrån och arbetas uppåt. BPW Swedens verksamhetsidé är att samla kvinnor från olika yrkesområden till erfarenhetsutbyte och vänskaplig samvaro arbeta för lika villkor för kvinnor och män på alla områden inom arbets- och samhällslivet sprida kunskap om situationen för kvinnor på arbetsmarknaden och i samhället i Sverige, i Europa och i världen En BPW-medlem är professionell i yrkesarbetet på alla nivåer Tänker och handlar lokalt, nationellt och internationellt Bygger nätverk, mentorskap och lobbying Uppskattar livslångt lärande Arbetar tillsammans med FN och andra internationella organisationer Kalendarium 8april 2005 ordförandemöte i Helsingborg 9 10 april 2005 landsmöte i Helsingborg, YKR/BPW Swedens 70-årsjubileum juni 2005 BPW International kongress och 75-årsjubileum i Luzern i Schweiz 29 juni-3 juli 2005 Hansa Nätverket träffas i Tartu, Estland God Jul & Gott Nytt År 7

8 B Avsändare: YKR/BPW Sweden 8

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ!

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! Vi hälsar dig varmt välkommen till förbundsmötet på Scandic Triangeln i Malmö den 9-10 maj. Adress: Triangeln 2, 211 43 Malmö GPS: Latitud -55,5964845, Longitud -13,0015222

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00

Protokoll AU 2009-03-13. Protokoll, IKFF: s AU den 13 mars 2009 kl 14.00 16.00 Protokoll AU 2009-03-13 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedo Närvarande: AnnaLisa Enerot, Kirsti Kolthoff, Petra Tötterman Andorff, Pia Johansson

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Befolkning & Hälsa Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Svar: % eller personer bor i länet, varav kvinnor och män. Av dessa har

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Verksamhetsplanen bygger på Europafederationens nya 7-åriga strategiplan som återfinns i bilaga 1.

Verksamhetsplanen bygger på Europafederationens nya 7-åriga strategiplan som återfinns i bilaga 1. Sverigeunionens verksamhetsplan 2013-2014 (med start direkt efter unionsmötet) Sverigeunionen består av 63 klubbar med ca 1450 medlemmar Verksamhetsplanen är ett bindande dokument för unionen och klubbarna.

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Föregående protokoll nr 344 Protokoll nr 344 från styrelsens sammanträde den 9 december är justerat av ordförande samt av Anders Caspár.

Föregående protokoll nr 344 Protokoll nr 344 från styrelsens sammanträde den 9 december är justerat av ordförande samt av Anders Caspár. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 345, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredagen den 3 februari 2012 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Nu får vi väl börja säga att det är vinter ändå. Tiden går lika snabbt som

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte.

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 348, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE tisdagen den 17 april 2012 i Lingsalen, på Lillsved. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Gärmund

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-05-25, kl. 10.00-15.00. Plats: Färs och Frosta Sparbank Arena, Lund. Närvarande: Jesper Kedjevåg ordförande Nico Christoforidis kassör

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys vision är att alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Vårt arbete utgår från FN:s Kvinnokonvention, Handlingsplanen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i.

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i. Verksamhetsplan 1(5) Vision STR-T är ett riksförbund för alla tornedalingar, lantalaiset m.fl. Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden BPW Sweden YRKES- KVINNORS RIKSFÖRBUND Forum Nr 2 2004 Årets Yrkeskvinna 2004 Maria Masoomi tillsammans med krögaren Erik Lallerstedt och förbundsordförande ORDFÖRANDE, 08-661 37 81 0708-444 732, ul.blom@chello.se

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten 1 2 J U N I 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Marschen för tillgänglighet sista spurten För tionde och sista gången någonsin hölls Marschen för tillgänglighet den 26/5 2012.

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Projektet En hemlighet känd av många

Projektet En hemlighet känd av många Projektet En hemlighet känd av många Fredag 12/2 Helgen inleddes med presentation av daltagare efter middag på hotell Scandic Star i Sollentuna av kursledare Helena Svensson och Veronica Svensk. Deltagarna

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöte 2014 Tid: Tisdagen den 29 april 2014 kl. 9.00-12.00 Plats: Närvarande: Sparbankssalen, Utbildningens Hus i Alingsås Ca 50 personer. Representanter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer