Vi måste få fler yngre medlemmar för att överleva. Det konstaterar Birgitta Fernström-Sotheran, för BPW Borås, efter förbundsmötet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi måste få fler yngre medlemmar för att överleva. Det konstaterar Birgitta Fernström-Sotheran, för BPW Borås, efter förbundsmötet"

Transkript

1 BPW Sweden YRKES- KVINNORS RIKSFÖRBUND Forum Nr 3/ ORDFÖRANDE Ulla-Liza Blom, , 1:A VICE ORDFÖRANDE Agneta Lindberg, kristianstadsparbank.se 2:A VICE ORDFÖRANDE Louise Elemalm, KASSAFÖRVALTARE Barbra Bohannan, ÖVRIGA LEDAMÖTER Birgitta Fernström, Maria Forssén, ERSÄTTARE: Monica Bengtsson, Anna-Maria Persson, YOUNG BPW Ewa Fallenius, REVISORER: Inger Wiksell Karin Bäckström REDAKTION: Brita Åsbrink, Christina Bäcker Ulla-Liza Blom YK-Forum Nyhetsbrev för BPW Sweden Ansvarig utgivare: Ulla-Liza Blom Hemsidor: Kansli: BPW Sweden Drottninggatan 59, Sthlm E-post: Tel , telefonsvarare Tryck: Hägerstens Tryckeri AB 2004 BPW Borås värd för förbundsmötet 2004 Årets förbundsmöte ägde rum den oktober 2004 med Boråsklubben som värd. Under de två dagarna diskuterade klubbordföranden och förbundsstyrelsen allt från ekonomiska frågor, fortsättningen på frågor från ordförandemötet, BPW:s framtida arbete, landsmötet i Helsingborg 2005, young-verksamheten till nyhetsbrev och hemsidan. Planerna kring Europakongressen i Stockholm, juni 2006, diskuterades ingående. En SWOT-analys genomfördes, vilken engagerade alla deltagare och gav en bra bild av nuläget i förbund och klubbar. Bland BPW:s styrkor poängterades att i BPW möts kvinnnor från olika yrken, klubbarna är öppna för alla yrkesarbetande kvinnor och är en del av en stor internationell organisation. Den främsta svagheten är bristen på nya medlemmar. Möjligheterna är att jämställdhetsfrågorna ligger i tiden. Det främsta hotet är bristen på resurser. Seminariet denna gång handlade om EU:s nya konstitution och mänskliga rättigheter. Solveig Staffas från EU-akademien i Norden föreläste. På kvällen fick vi njuta av en god middag i Anna-Maria Persons vackra ateljé. Som avslutning visade Birgitta Fernström prov på sin skådespelartalang med ett bejublat framträdande. Tack Birgitta och Anna-Maria för att ni ordnade ett mycket trevligt och välorganiserat förbundsmöte! Vi måste få fler yngre medlemmar för att överleva. Det konstaterar Birgitta Fernström-Sotheran, ordförande för BPW Borås, efter förbundsmötet i oktober. Vi märker att det är så svårt att rekrytera yngre medlemmar. Väldigt få är under 35 år. Det är synd, för Eva Fallenius är en väldigt bra reklampelare för vår verksamhet, säger Birgitta Fernström-Sotheran. Hon har en idé för hur problemen skulle kunna lösas. I den lokala klubben skulle man kunna ha två avdelningar. En för yngre medlemmmar och en för äldre med separata möten och aktiviteter. Det är trots allt så att intressena varierar med åldern. För de yngre är frågor om barnomsorg och möjligheten att kombinera barn och karriär centrala, säger hon. Hon pekar också på BPW:s stora styrka: att yrkeskvinnor här kan träffas, umgås och stötta varandra oberoende av i vilken bransch de verkar. Det är en fantastisk styrka för våra medlemmar. Men även här kan vi bli bättre. Det gäller att vi alla presenterar oss med yrke när vi ses, säger hon. Men det finns mer att vara stolt över. Årets Yrkeskvinna får stor uppmärksamhet både lokalt och nationellt och BPW är en viktig remissinstans med stora expertkunskaper. En annan stor fråga på förbundsmötet var planeringen av den stora Europakongressen som ska genomföras i Stockholm i juni Så här svarar några av deltagarna på frågan Vilken är BPW:s viktigaste fråga? Karin Manzoor, ordförande för BPW Göteborg: Att fokusera på att få in fler unga kvinnor som medlemmmar. Det är de som kan förändra förhållandena på arbetsmarknaden. Vi äldre, med mer erfarenhet, kan gå in som mentorer och hjälpa dem. På det sättet kan vi arbeta effektivt med jämställdheten. Agneta Lindberg, vice förbundsordförande: Medlemsvården. Vi har tapppat medlemmar länge och fortsätter det så här finns det till slut ingen organisation kvar. Vi måste starta nya klubbar och se till att skaffa fler medlemmar i de befintliga. Ska det lyckas gäller det att vi ser till att synas och höras mer, både nationellt och lokalt. Christina Mörtl, kassaförvaltare BPW Helsingborg: Det sjunkande medlemsantalet. När vi startade i maj 2003 fanns det 15 aktiva klubbar och idag är vi 12. Fler väljer att låta de lokala klubbarna vara inaktiva.

2 Den nya EU-konventionen och Mänskliga Rättigheter Deltagarna i förbundsmötet fick en lysande genomgång av EU:s nya grundlag av Solveig Staffas från EU-akademin i Norden. Hon gav en överblick över befolkningsutvecklingen i världen. Beräkningar för 2050 visar att Europa är den enda del i världen som har en negativ befolkningsutveckling. EU:s 25 stater har idag tillsammans 455 miljoner invånare och beräknas 2050 har 428 miljoner. Under samma period ökar USA:s invånarantal från 281 miljoner till 420 miljoner. I både Indien och Kina kommer det att bo en bra bit över en miljard människor. I vår del av världen kommmer det att finnas fler äldre och därmed färre i yrkesverksam ålder. EU är ett stort fredsprojekt. Det gäller att förhindra krig mellan länder, men det är också viktigt att vi inte får ett krig mellan generationerna. EU är också ett ekonomiskt samarbete med syfte att främja och trygga jobben. Gränser ska inte vara ett hinder. För att detta ska fungera behövs klara och tydliga regler. Redan vid utvidgningen 1973 aktualiserades frågan om en ny konstitution, men det blev endast påbyggnader och ändringar i de befintliga fördragen. Vid utvidgningen till 25 gjordes dock allvar av saken och förslaget till en ny konstitution togs fram. Den antogs i november av ministerrådet, dvs alla statschefer. Därefter ska den nya konstitutionen antas av alla medlemsländer innan den kan träda i kraft. Det är nödvändigt att ro detta i hamn. Utvidgningen fortsätter. Närmast står Bulgarien, Rumänien och Kroatien på tur, berättade Staffas och fortsatte med att länder som Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein kan komma med snabbt bara de bestämmer sig. Det gäller för länder som vill komma med i EU att leva upp till regelverket. Först ska landet uppnå det som är bestämt, sedan ska reglerna genomföras och slutligen ska de upprätthållas. Det gamla fördraget, som fortfarande gäller, har många delar och är svåröverskådligt. Det nya är samordnat och rensat till ett dokument. Det nya fördraget har USA:s konstitution som modell. Det har fyra delar. I. Grundläggande bestämmelser. II. Rättigheter för medborgarna mänskliga rättigheter. III. Unionens politik och funktion. IV. Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser. Mänskliga rättigheter inskrivna i konstitutionen, är det bra? Ja, svarar Solveig, Mänskliga rättigheter finns idag i FN-stadgan. Brott mot dessa medför en reprimand. Brott mot en grundlag är straffbart. I den nya grundlagen behandlas konstitutionella frågor som innebär bl a att det finns ett fördrag, att EU blir en juridisk person och kan teckna avtal i EU:s namn. Det införs också en bestämmelse om att det ska gå att begära utträde ur EU vilket hittills inte funnits. Institutionella frågor behandlar sådant som val av en ordförande för två och ett halvt år i taget. Det tillkommer en vice ordförande i kommissionen. Det roterande ordförandeskapet ska dock finnas kvar men omfatta ett år i taget. Många frågor kan beslutas med majoritetsbeslut, vilket innebär att det blir färre vetofrågor. Det förenklar beslutsprocessen. Parlamentet får ökat inflytande, t ex genom att de ska godkänna EU-kommissionen. På det sakpolitiska området är sysselsättningspolitiken viktig. Strävan mot full syssselsättning finns med. Straffrättsligt samarbete mellan länderna inom unionen ska ske, liksom en gemensam asylpolitik. Har asylansökan prövats i ett land gäller det i alla länder. Utökat försvarssamarbete är en omdiskuterad fråga. Samarbete ska gälla vid naturkatastrofer, för att upprätthålla fred och förhindra krig. Beslutsprocessen i dessa frågor är omfattande. Det finns mycket intressanta frågor att fördjupa sig i när det gäller den nya konstitutionen och EU:s nya arbetssätt. Läs mer om EU och konstitutionen i En konstitution för Europa, Presentation för medborgarna, Europa på 12 lektioner, Pascal Fontaine Fakta och siffror om Europeiska Unionen Samtliga skrifter kan beställas från EUkommissionens kontor i Sverige. Kirsti Kolthoff president för EWL I samband med generalförsamlingen för European Women s Lobby, EWL valdes Kirsti Kolthoff från Sveriges Kvinnolobby till president för de kommande två åren. Kirsti är också medlem i BPW Stockholm. BPW Europe har en representant i EWL, italienskan Eufemia Ippolito, som nu valdes in i EWLs styrelse. Det finns ytterligare BPW-medlemmar som för olika organisationer är representanter i EWL, vilket gör att BPW nu har utomordentliga kanaler in i EU. European Women s Lobby är den största koalitionen av kvinnoorganisationer i EU med mer än 4000 medlemsorganisationer i alla EU-länder. Kirsti Kolthoff säger i ett uttalande att det är med stor respekt och glädje hon tar sig an uppgiften att leda EWL i vilken det finns representanter från samarbetsorganisationer i EUländerna. På generalförsamlingen antogs sju nya samarbetsorganisationer från nya medlemsländer i EU. Uttalandet är hämtat från Kvinnolobbyns hemsida. 2

3 INTERNATIONELLA SIDAN m Från vänster Gabriella Canonica, Lena Hokfelt och Antoinette Rüegg. BPW Europas Regional Meeting i Berlin Arbetet på kongressen i Berlin var mycket konkret och Europa flyttade fram sina positioner. Man förväntar sig mycket av oss svenskar, eftersom vi är drivande i jämställdhetsfrågor och tongivande i BPW. Nu ska vi utnyttja vår erfarenhet och kompetens och genomföra en bra Europakongress i Stockholm 2006, säger förra ordföranden Birgitta Hultell i Stockholmsklubben. Hon och förbundsordförande Ulla-Liza Blom var delegater vid BPW E:s möte i Berlin. Regional Meeting i Berlin ägde rum 30 september-4 oktober med 200 deltagare från de flesta medlemsländerna i BPW Europa. Europakoordinator Lena Hokfelt framhöll i hälsningsanförandet vid den öppna delen av mötet, vikten av att organisationen granskar sitt arbetssätt på alla nivåer. Doktor Antoinette Rüegg, Schweiz BPW:s internationella president, instämde i sitt anförande Empowering BPW. Ska BPW överleva och bli samma starka kraft att räkna med under 2000-talet som under 1900-talet måste vi modernisera vår organisation och anpassa oss efter dagens verklighet, sa hon. Antoinette Rüegg poängterar att vi måste övervinna kulturskillnader och språkbarriärer. Av BPW:s officiella språk är det 25 procent som talar engelska, 5 procent spanska och 3 procent franska. 67 procent av medlemmarna har andra modersmål. Att ha tre officiella språk kostar massor. Kanske bör engelska bli det enda officiella språket. De tre främsta punkterna presidenten lyfte fram var 1. Fokuserar vi på vårt huvudmål och -syfte? 2. Vilken profil har BPW, hur ser profilen ut för medlemmarna i BPW? 3. Utnyttjar vi de möjligheter som det digitala samhället ger? Dessa frågor bör varje klubb och varje nationellt förbund arbeta vidare med. Med en stark organisation kan vi planera positivt för klubbar och medlemmar. För att öka våra intäkter behövs fler medlemmar. Vi ska också vara klara över att BPW är en organisation både för business women och professional women, sa Antoinette Rüegg. På BPW Europes hemsida kan alla som vill ta internationella kontakter och läsa mer om BPW. På det följande Presidents Meeting beslutades att möten som ligger år då det inte är någon internationell eller europeisk kongress reserveras för ett slutet Presidents Meeting. Till ny europakoordinator, att väljas vid kongressen i Luzern, utsågs Gabriella Canonica från Schweiz. Flera länder tappar medlemmar, och värst är det i Sverige. ECC ska sammanställa ett kit för klubbar som vill ge info om BPW på mässor. Den internationella ekonomin tog stor plats. De internationella kongresserna är för dyra och det gäller även för Luzern. Styrelsen är också för stor och kostsam. För att kunna minska den måste författningen och stadgarna ändras. En SWOT-analys (står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot) genomfördes och analyserades. Resultatet finns på BPW Europas hemsida. Mötet valde två grupper för att analysera nuläget, föreslå förändringar och skriva resolutioner till BPW International senast 17 december. Ulla-Liza Blom ingår i gruppen som ser över organisationsstrukturen i BPW I. En annan grupp se över BPW I:s finanser. Grupperna har haft ett möte i Münster i november och därefter e-postkontakt. Internationell kongress och 75-årsjubileum i Luzern BPW Switzerland inbjuder till den 25:e världskongressen för Business and Professional Women International den juni 2005 i Luzern. Det är också världsförbundets 75-årsjubileum. Temat för kongressen är New dimensions of leadership. Många intressanta talare är inbjudna. Vid öppningsceremonin den 17 juni deltar bland andra Dr. Nancy Barry, President, Women's World Banking Peter Brabeck-Lemathe, CEO, Nestlé S.A. Micheline Calmy-Rey, Federal Councillor, Minister of Foreign Affairs, Switzerland H.E. Suzanne Mubarak, First Lady of the Arab Republic of Egypt, Women's International Peace Movement Dr. Gertrude Mongella, Chair of the 4th UN World Conference on Women 1995 in Beijing, Chair Pan African Parliament Dr. Anamah Tan, President of the International Council of Women Dessa kommer också att medverka i olika workshops som planeras under kongressdagarna. Kongerssdagarna är fyllda med paneldiskussioner och workshops. Young BPW har ett eget program. Även luncherna har sina olika teman. Mer info finns på Klicka på Luzern Förbundet gör ingen gemensam resa, men vill gärna veta vilka som tänker delta. Något gemensamt kan vi kanske ordna. 2 sätt att skaffa fler medlemmar: 1 till 5-metoden. Alla medlemmar delas in i grupper om fem. Varje grupp ska på en termin skaffa en ny medlem. Med samarbete går det! Varje klubb behöver ha en medlemssekreterare. En som följer upp alla som uttrycker intresse för klubben eller deltar som gäst, förser dem med program och info om BPW Sweden och klubben. Birgitta Hultell och Ulla-Liza Blom

4 4 LANDET RUNT Borås BPW berättar om tre klubbaftnar under hösten. "Påhett å påhôpp" - dikter på bygdemål. Ingegärd Samuelsson bjöd på sig själv och underhöll oss genom att läsa sina egna västgötadikter. Att hon deltagit i Poetry Slam var bekant för många, att hon driver Isabellas brud- och festmode i Blidsberg kände några till men att hon finns med i Guinness Rekordbok för sin unika grodsamling (över 2000!), var en nyhet för de flesta. Vi kunde också köpa Ingegärds bok: Påhett å påhôpp. "Herr Peters Blomster" En ljuvlig kväll med den danske blomsterkonstnären Peter Ødegaard, alias Herr Peter. Han visade oss hur vi alla kan ordna det vackert omkring oss genom att följa linjer och enkla idéer, när vi arrangerar våra blommor. Drygt sjuttio yrkeskvinnor, varav många gäster, hade infunnit sig. Hans besök kommer att stanna länge i våra hjärtan genom den värme och det ödmjuka sätt, på vilket hans flinka fingrar rörde vid blomster och blad. De praktfulla arrangemang han åstadkom fick oss att förundras och njuta. När vi gick hem hade den kalla novemberkvällen ett nytt skimmer över sig, och vi mindes hans ord om hur blomstren i alla tider varit och kommer att vara oss till tröst och glädje! "Balans i livet" - Alexandra Charles. 60 yrkeskvinnor samlades i Svarta Örnslokalen i Borås för att mingla och äta en god paj. Alexandra Charles var kvällens gäst och berättade om vägen från nattklubb till hälsoklubb. Alexandra berättade chosefritt om sin förvandling från nattklubbsdrottning till hälsoprofet. Hon berättar om 1,6miljonerklubben, en ideell förening för kvinnor över 45+, som hon tog initiativet till för några år sedan. När det gick upp för henne att den medicinska forskningen i mycket stor utsträckning var anpassad till män, och att kvinnor var en bortglömd grupp bland forskarna, mobiliserade hon kvinnor i bekantskapskretsen och startade klubben. Den arbetar för att sprida objektiv information om kvinnors hälsa. Klubben har vuxit lavinartat och säkerligen fick den i och med denna kväll ännu fler medlemmar. Läs mera på 1,6miljonerklubbens hemsida, där mycket intressant finns att hämta. Alexandra berättade om en ny bok, som handlar om kärlek, utkommen lagom inför Bokmässan i Göteborg. Denna kväll hade medlemmarna tagit med många gäster, och som vi hoppas, blivande medlemmar i Borås-klubben. Du blir vad du äter! Anna Widell, mikrobiolog föreläste för BPW/YK Göteborg om de senaste rönen kring mat och hälsa. Annas kunnande om matens påverkan på vår fysiska och psykiska hälsa fängslade alla som lyssnade. Hon gav oss också flera tips som att äta mer frukt och grönsaker, ät helst glada laxar, minska på alla vita korn och mjöl och slopa mat som är light och fettfri. Drick vatten, ät regelbundet och ta ett steg i taget. Ät och njut! Hälsar Birgitta Löfving Forum BPW:s nyhets- och debattidning behöver ett nytt ansikte för att motsvara kraven hos dagens moderna yrkeskvinnor! BPW Sweden utlyser en tävling var med och skapa den tidning som markerar att BPW Sweden firar sitt 70-årsjubileum! Ge ett förslag på ett nytt huvud med BPW Swedens logo, adresser till ansvarig utgivare etc och ett utrymme för klisterlapp med mottagaradress på baksidan. I huvudsak svart-vit text för att hålla kost- Centralt belägen arbetsplats i Stockholm! Centralt i Stockholm på Drottninggatan 59, mellan PUB och Åhléns, nära T-Centralen och Hötorget finns ett kontorsrum med pentry och toalett ledigt för uthyrning på dagarna. Rummet är lämpligt för sammanträden och arbete, utrustat med bredbandsanslutning. Beräknas vara tillgängligt från mars 2005, hyra ca 4000 kronor per månad. Kontakta Ulla-Liza Blom, ordförande BPW Sweden dagtid eller mobil Stockholms klubben på vinprovning Bor man i en storstad, gillar vin och vill lagra det några år saknas för det mesta lämplig lagringslokal. Carl-Jan Granqvist, vem annars, tog initiativet till att öppna en vinkällare på Östermalm. Där kan man hyra en plats för god lagring av viner. I källarvalven finns små rum där det går att ordna vinprovning, själv eller under ledning av någon av vinkällaren Grappes sommelierer. Det gjorde BPW Stockholm en november kväll. Mycket gott vin och många goda ostar stod på menyn. Deltagarna provade bl a ett par bordeauxviner som heter Chateau Bernadotte. Detta vinslott har en lång historia gifte sig Germaine Bernadotte med Jouandou de Pouey. Deras son Jean behöll moderns familjenamn. Fyra generationer senare föddes en för oss svenskar mycket mer kände Jean, nämligen Jean Baptiste sedermera Karl XIV Johan. Vingården ägs idag Elaine de Lenquesaing och är bland de främsta framställarna av bordeauxviner TÄVLING ny utformning av Forum!! naderna låga ev. med en dekorfärg. Formatet förblir A4 om fyra till åtta sidor med tre, fyra spalter. Här ska finnas utrymme för lättläst text, fotografier och annonser. Priset blir äran av att ha hittat den nya formen för Forum in i 2000-talet! Förslagen ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 31 januari Vinnande förslag presenteras på förbundsmötet i Helsingborg april 2005.

5 Det drar ihop till landsmöte 2005 Vi hälsar alla klubbar och deras medlemmmar, välkomna till 2005 års landsmöte, som äger rum den 9-10 april BPW klubb Helsingborg står som värd för landsmötet. Fredagen den 8 april kommer vi att kalla ordföranden i klubbarna till ett ordförandemöte. Mötet äger rum mellan kl Landsmötet startar på lördagen kl Efter lunch arrangeras ett Cedaw-seminarium och därefter en gemensam aktivitet. Riksförbundet firar 70-årsjubileum under 2005 och därför anordnas en jubileumsmiddag på lördagskvällen. Landsmötesförhandlingarna fortsätter på söndagsförmiddagen till kl En formell kallelse till landsmötet kommer att gå ut till klubbarna i början av nästa år. Vi hoppas naturligtvis på stor uppslutning. Är du intresserad av att deltaga, kontakta din klubbordförande. Agneta Lindberg,v förbundsordförande Dags att planera för Europakongress 2006 Det har väl inte undgått någon att BPW Europa har kongress i Stockholm Ett strålande tillfälle för alla svenska BPW-medlemmar att på hemmaplan utvidga sitt nätverk bland yrkeskvinnor från de övriga europeiska länderna. Planeringskommittén har höjt temperaturen och är nu dags att utvidga. I januari kommer ECC European Co-ordinating Committee, till Stockholm för att gå igenom planerna. Planering av kongressprogrammet sker i samarbete mellan värdlandet och ECC. Vi i Sverige står för alla pratiska arrangemang. Självklart ska alla klubbar vara representerade vid denna kongress, som blir den största vi haft i Sverige på länge. Förra gången det begav sig var Sedan dess har Europa vuxit ordentligt hade Sverige världskongress och fyllde hela Konserthuset med deltagare från när och fjärran. Dags alltså för klubbarna att börja planera sitt deltagande. Varför inte satta upp ett stipendium, som kan tilldelas någon som gjort särskilt stor insats för klubben. Ordna lotterier, auktioner eller andra evenemang för att samla pengar. Kongressen FRAMÅTBLICKAR m äger rum den 9 till 11 juni 2006 och startar med ett Presidents Meeting den 8 juni. För att locka så många deltagare som möjligt till kongressen behöver vi presentera Sverige som det turistland vi verkligen är. Redan vid ordförandemötet i februari i år beslutades att klubbar i norr, söder och väster skulle kontakta sina lokala turistchefer och resebyråkontakter för att få underlag att presentera intressanta sevärdheter i sin landsända. Turistresor i landet kan ske både före och efter kongressen. I samband med eventuella besök av internationella deltagare kan respektive klubb ordna en träff så att så många som möjligt får tillfälle att knyta kontakter. Något program har vi inte klart ännu, men en hel del idéer finns. Många som reser till en kongress har anförvanter med sig, som vill turista på kongressorten. Ett medföljarprogram med intressanta utflykter i Stockholmstrakten ska också tas fram. Som ni ser är det mycket att göra de cirka 18 månader som är kvar till kongressen. Alla goda krafter behövs. Även du som inte bor i Stockholm kan bidra med många insatser. Hör av dig till förbundsstyrelsen och berätta vad du kan bistå med. För planeringskommittén, Ulla-Liza Blom Dags att nominera Årets Yrkeskvinna 2005! Så var det då dags igen att nominera kandidater till Årets Yrkeskvinna Kriterierna ser ut som följer: Den kvinna som utses är en kvinna i yrkesaktiv ålder har gjort en insats av väsentlig betydelse har påverkat utvecklingen inom sitt yrkesområde är en förebild och ett föredöme för andra kvinnor har inte huvudsakligen partipolitisk eller facklig verksamhet är utåtriktad, samhällsorienterad och aktiv Eftersom förbundsstyrelsen behöver ha samtliga förslag tillhanda senast den 31 januari 2005 så ber vi medlemmarna lämna in förslagen till sina klubbar i god tid före detta datum. Klubbarna vidarebefordrar sedan förslagen till förbundsstyrelsen. Förslaget ska vara komplett med information om kandidaten samt en motivering till varför hon är lämplig som Årets Yrkeskvinna På förbundets hemsida finns en PDF-fil under rubrikerna Aktiviteter och Om oss som visar samtliga som fått utmärkelsen sedan den instiftades 1981, samt styrelsens motiveringar. Varmt välkomna med era förslag! Tidigare utsedda Årets Yrkeskvinna 1999 Carin Lindahl, Stay in place 2000 Monica Lindstedt, Hemfrid 2001 Lisbeth Johansson, Chefsåklagare 2002 Elisabeth Fritz, advokat 2003 Carina Lundberg, marknadsdirektör, 2004 Maria Masoomi, kostekonom, dietist Elisabeth Fritz Dags att nominera Young Career Woman 2005! Vart tredje år väljer BPW Sweden en Young Career Woman. Alla medlemmar som är 35 år eller yngre har möjlighet att bli BPW Swedens Young Career Woman. Vinnaren får följa med till BPW Internationals världskongressen i Luzern, i Schweiz, juni 2005 som Sveriges Young-representant och får där tillfälle att lära känna och utbyta erfarenheter med unga kvinnor från hela världen. Den nominerade ska vara en god förebild för andra unga yrkesverksamma kvinnor och känna ett engagemang och en vilja att utveckla BPW Swedens young-verksamhet. För att kunna välja bland alla sökande, vill vi att du ger en kort beskrivning av dig själv, ditt arbete och ditt BPW-engagemang. Ansökningsblankett finns hos din klubbordförande eller går att beställa per e-post hos Ewa Fallenius Skicka din ansökan till BPW Swedens postadress eller till senast den 15 februari Vinnaren kommer att presenteras på landsmötet i Helsingborg i april Tidigare Young Career Women: 1989 Susanna Engberg, modedesigner 1991 Karin Bäckström, revisor 1993 Elisabeth Strömberg, sergeant, plutonchef 1996 Katarina Källgren, 1999 Lisbeth Petterson. vd Junibacken 2002 Ewa Fallenius, ekonom och EU-expert Ewa Fallenius 5

6 BPW Bremen har tagit initiativ till en träff där BPW-medlemmar från de gamla Hansa-städerna träffas under lättsamma former för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Sedan ett antal år arrangeras varje sommar en festival i någon av de gamla Hansa-städerna. BPW tar chansen att vara med och med enkla medel ordna en träffpunkt för BPW:are från olika delar av Europa. Det kommer kvinnor från Tyskland, Nederländerna, Polen, Finland, Estland, Lettland och Sverige. Detta är inte en kongress, det händer under semestertid, vi ska koppla av och ha roligt skriver Ulrike Bauer från Bremen som håller i arrangemangen. Easy ways low costs är ledstjärnan för Hansa Network. I somras var det ett 20-tal BPW:are som träffades i Åbo. Under sommaren 2005 kommer Hansa-dagarna att äga rum i Tartu i Estland mellan den 29 juni och 3 juli. För oss svenskor är det extra intressant att det är så mycket gammal historia som vi har gemensamt. Universitetet i Tartu grundades av Gustav II Adolf på den tiden Estland tillhörde Sverige. På BPW Europas hemsida finns mer information. Förbundsstyrelsen håller på att titta på lämpligt sätt för oss från Sverige att ta sig till Tartu. BPW Hansa Nätverket möts i Tartu, Estland En gruppbild av oss som var i Åbo juni 2004 och hade mycket roligt tillsammans. Nytt från Jämställdhetsrådet Mötena i Jämställdhetsrådet har duggat ganska tätt under hösten. Ett möte under Mona Sahlins ledning ägde rum den sista september och nästa första december med nye jämställdhetsministern Jens Orback. Mona Sahlin tillsammans med Ulla-liza Blom. 6 Margareta Winberg tog på sin tid initiativ till att bjuda in andra ministrar för att berätta hur arbetet på deras departement bedrevs ur ett genderperspektiv. Jämställdhetsministerns uppgift är att samordna jämställdhetsarbetet inom regeringskansliet och bevaka att genderperspektivet finns med i allt arbete som respektive departement bedriver både internt och i frågor som berör allmänheten. På septembermötet hade Mona inbjudit finansminister Bosse Ringholm även han har ju en annan position idag, men budgeten som han presenterade för 2005 är den som gäller. Bosse presenterade en särskild bilaga till budgetproppen som behandlar ekonomin ur ett jämställdhetsperspektiv. Där konstateras att kvinnor ansvarar för mikroekonomin, men är få när det gäller de stora sammanhangen inom forskningen. Men nu ska det blir bättre, lovade Bosse. Ekonomisk politik är inte bara till för manliga professorer. Det finns fortfarande stora orättvisor i fördelningen mellan män och kvinnor. Statistiken säger att 76 procent av kvinnorna finns på arbetsmarknaden medan 80 procent av männen finns där. En liten skillnad alltså. Den stora skillnaden ligger i att 65 procent av kvinnorna har deltid medan 90 procent av männen jobbar heltid. Kvinnorna har i genomsnitt 92 procent av männens löner. När det gäller uttag av föräldrapengen är skillnaden stor. 3 fjärdedelar tas ut av kvinnorna. Inte så förvånande mot bakgrund av att endast 8 procent av kvinnorna har en lön som ligger över kronor dvs över taket i föräldrapengen. 25 procent av LO:s män, och 50 procent av akademikerna har högre löner. När det gäller sjukpengen är den också till kvinnornas nackdel. Av de sjukskrivna är 61 procent kvinnnor, men hela 59 procent av de utbetalade pengarna går till män. Detta är siffror som vi inom BPW verkligen har anledning att reflektera över. Nästa gång rådet möttes var det en ny jämställdhetsminister vi fick träff, Jens Orback. Han har varit med i debatten i många år. Frågorna är inte nya för honom. Denna gång ägnades mycket tid åt att organisationerna framförde åsikter om vad som behöver göras för att förbättra vår situation. Vi frågade alla vad som händer med utredningen Kvinnors organisering, men Jens ville inte svara på frågorna kring den eftersom han inte hunnit läsa in sig på ämnet. Vi underströk samtliga vikten av att propositionen kommer mycket snart. Jens Orback tog upp fyra punkter som han ville prioritera. 1. Män måste vara med i jämställdhetsarbetet. Det är skillnader i män våld mot kvinnor jämfört med mäns våld gent emot varann. Kvinnor slåss ur underläge,

7 Ordföranden har ordet Män som vill utvecklas i sin karriär har många förebilder, kvinnor har det inte. Unga kvinnor som börjar bygga på sin karriär har sällan kvinnliga förebilder inom räckhåll därför att kvinnliga företagsledare, kvinnliga styrelseledamöter, överhuvudtaget kvinnor i ledande befattningar fortfarande är få. De kvinnor som ändå finns eller har funnits i historien tillåts falla i glömska. Ett flagrant exempel på detta lyfts fram av Ann-Sofie Ohlander, professor i historia vid Örebro universitet, i DN den 22 november. Hon refererade en nyutkommen bok, Svensk politisk historia (Studentlitteratur), skriven av en manlig statsvetare, Tommy Möller. Ohlander konstaterar att avsaknaden av kvinnor är i boken nästan total. Förunderligt, inte minst med tanke på vilka enorma förändringar den perioden innebar för kvinnors medborgerliga och politiska rättigheter. I boken nämns fyra kvinnor i lika många bildtexter, inte i löpande text. Två är drottningar och en är maka till framstående man. Den enda som står på egen grund är en av de första kvinnorna i riksdagen, Agda Östlund. Kvinnor som Alva Myrdal, Karin Kock och Ulla Lindström finns överhuvudtaget inte nämnda. De två förstnämnda var mycket aktiva i YK på 30- och 40-talen. När folkrörelserna behandlas finns inte kvinnorörelsen nämnd. Den för den svenska socialpolitiken så viktiga frågan om befolkningskrisen, där Alva Myrdal var en av de pådrivande krafterna, lyser med sin frånvaro. Jämställdhetsdebatten nämns inte, trots att den var så intensiv i slutet av den period boken behandlar,. Här osynliggörs verkligen kvinnor som är goda förebilder. Ann-Sofie Ohlander hänvisar dock till att det finns en lång rad doktorsavhandlingar som grundligt utforskat kvinnors roll i politiken och samhället. Men hjälper det? När en bok med en så pompös titel som Svensk politisk historia så tydligt negligerar kvinnors medverkan i den historiska utvecklingen är det skrämmande. Och man kan fråga vad har Studentlitteratur för lektörer? Hur ska detta balanseras? Vad får unga studenter för bild av kvinnors insatser genom historien? Det är inte så mycket bättre när det gäller läromedel i stort. En genomgång som Paraplyprojektet nyligen gjort av gymnasiets läroböcker visar att endast 5 procent av böckerna i naturvetenskap skrivs av kvinnor. Det talas så mycket om att man måste anstränga sig att få fler flickor att intressera sig för naturvetenskapliga ämnen, självklart måste då flickor känna igen sig, något lite åtminstone, i de läroböcker de ska läsa. Böcker där det finns en kvinna med bland en grupp författtare är något fler, men fortfarande få. Lika möjligheter för kvinnor som för män inträffar inte automatiskt vare sig i vuxenlivet eller under skoltiden. Det är något som måste grundläggas mycket tidigt i livet. Unga kvinnor som vill satsa på en karriär behöver ha kvinnliga förebilder både historiska och bland dem som är aktiva i dag. Tendenserna att osynliggöra kvinnor måste alla medvetna människor motarbeta var de än dyker upp, i skolsalarna, på arbetsplatserna i politiken och i det dagliga livet. Du som är BPW-medlem se till att du har ett lager med namn på kvinnnor som kan passa på olika poster. Bygg upp en kvinnobank inom varje klubb. Vi får aldrig falla för påståendet att det finns ingen kvinna som kan eller har erfarenhet. De finns och vi ska hjälpas åt att lyfta fram dem. En riktigt god jul och ett gott nytt år. Ulla-Liza Blom, Förbundsordförande e-postadress till studentlitteratur befinner sig i en underordning. Jens vill arbeta med de underliggande strukturerna i mäns våld mot kvinnor dvs ojämställdheten. 2. Sexköplagen har visat sig ha stor påverkan för att motarbeta prostitution i Sverige. Jämförelser med Norge och Finland visar att Norge har dubbelt så många prostituerade och Finland mångdubbelt fler. 3. Lika lön för lika eller likvärdigt arbete. JämO arbetar med en ny plan i denna fråga. 4. Kvinnors representationen i styrelser och på högre poster måste förbättras. Jag påpekade här att BPW har frågan på sitt program därför att kvinnor behöver förebilder. Det behövs fler kvinnor på alla poster, en ensam kvinna räcker inte. Då blir hon gisslan. Därför måste arbetet att få fler kvinnor i styrelserna starta nerifrån och arbetas uppåt. BPW Swedens verksamhetsidé är att samla kvinnor från olika yrkesområden till erfarenhetsutbyte och vänskaplig samvaro arbeta för lika villkor för kvinnor och män på alla områden inom arbets- och samhällslivet sprida kunskap om situationen för kvinnor på arbetsmarknaden och i samhället i Sverige, i Europa och i världen En BPW-medlem är professionell i yrkesarbetet på alla nivåer Tänker och handlar lokalt, nationellt och internationellt Bygger nätverk, mentorskap och lobbying Uppskattar livslångt lärande Arbetar tillsammans med FN och andra internationella organisationer Kalendarium 8april 2005 ordförandemöte i Helsingborg 9 10 april 2005 landsmöte i Helsingborg, YKR/BPW Swedens 70-årsjubileum juni 2005 BPW International kongress och 75-årsjubileum i Luzern i Schweiz 29 juni-3 juli 2005 Hansa Nätverket träffas i Tartu, Estland God Jul & Gott Nytt År 7

8 B Avsändare: YKR/BPW Sweden 8

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden BPW Sweden YRKES- KVINNORS RIKSFÖRBUND Forum Nr 2 2004 Årets Yrkeskvinna 2004 Maria Masoomi tillsammans med krögaren Erik Lallerstedt och förbundsordförande ORDFÖRANDE, 08-661 37 81 0708-444 732, ul.blom@chello.se

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3=10 efter fallande F Units with F5*10 by descending F 1 OCH 30856 77 DESSA 1188 153 LIGGER 563 229 PROBLEM 354 2 I 29551 77

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

2.1.3. Baslexikon efter fallande Fmod Basic dictionary by descending Fmod

2.1.3. Baslexikon efter fallande Fmod Basic dictionary by descending Fmod 2.1.3. Baslexikon efter fallande Fmod Basic dictionary by descending Fmod 1 f ör att 2204 75 skall kunna 1J4,2 150 överhuvudtaget 78,51 224 i fortsättningen 60,54 2 en av 564,9 76 helt enkelt» ab 111,3

Läs mer

Nyhetsbrev. Skaffa bättre koll och större kontroll över din pension!

Nyhetsbrev. Skaffa bättre koll och större kontroll över din pension! Nyhetsbrev NR 4 2012 Information från Fredrika Bremer Förbundet Välkommen in på nya hemsidan! www.fredrikabremer.se Skaffa bättre koll och större kontroll över din pension! Fredrika Bremer Förbundet kommer

Läs mer

Allt om förbundsmötet 2010: Ombuden tog nio tuffa åtgärder för framtiden. En tidning till SKTFs förtroendevalda. Nr 6 2010

Allt om förbundsmötet 2010: Ombuden tog nio tuffa åtgärder för framtiden. En tidning till SKTFs förtroendevalda. Nr 6 2010 Allt om förbundsmötet 2010: Ombuden tog nio tuffa åtgärder för framtiden En tidning till SKTFs förtroendevalda. Nr 6 2010 Nu utmanar vi oss själva Årets val innebar stora förändringar i det politiska landskapet.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

LÄMNA ETT AVTRYCK. Handbok för Diakoniaaktivister

LÄMNA ETT AVTRYCK. Handbok för Diakoniaaktivister LÄMNA ETT AVTRYCK Handbok för Diakoniaaktivister Detta material har tagits fram med ekonomiskt stöd från Sida, som dock ej har medverkat vid utformning och ej heller tagit ställning till skriftens innehåll.

Läs mer

Örebro Läns Kvinnolobby

Örebro Läns Kvinnolobby Örebro Läns Kvinnolobby Nr 4 1 Publ. nr. 2005:11 Vi brinner för de kvinnliga företagarna I Örebro län fanns år 2004 totalt 15 217 företag av dessa var 2 745 företag där kvinnor antagit utmaningen att driva

Läs mer

Hjärngänget i BPW. Jeanette har alltid gått sin egen väg

Hjärngänget i BPW. Jeanette har alltid gått sin egen väg Nr 3-4 Hjärngänget i BPW BPWs årliga ordförandekonferens ägde rum i Jönköping 27-28 september. Programmet var fullspäckat med stora möjligheter för de 13 klubbarna att utbyta erfarenheter och diskutera

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Rnr Enhet F Fx Rnr Enhet F Fx Rnr Enhet F Fx

Rnr Enhet F Fx Rnr Enhet F Fx Rnr Enhet F Fx 2.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 2.1.1. Enheter med F>10 efter fallande F Units with Fs? 10 by descending F 1 för att 2267 733 72 att gå 132 25 141 gör det 96 72 2 en av 594 285

Läs mer

3/2012. Få svar på dina frågor om semester

3/2012. Få svar på dina frågor om semester 100 företag Farmaciförbundet + Unionen Ung Arena Gilla Jobbet Unionen Student Arbetsplatsinflytande v. 38 Almedalen I hetluften Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 3 / juni 2008 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Ombud nr 6 Sidan 2 Övertalighet och möjliga lösningar Sidan 2 Intern rörlighet, förstoppning Sidan 3 Senaste nytt om

Läs mer

Rapport. Det irländska ordförandeskapets konferens

Rapport. Det irländska ordförandeskapets konferens Rapport Det irländska ordförandeskapets konferens Människor som lever i fattigdom Delaktighet genom dialog (Participation is a two way street) Tredje europeiska mötet om människor som lever i fattigdom

Läs mer

»JAG ÄR STOLT VI GÖR VARANDRA BRA!«

»JAG ÄR STOLT VI GÖR VARANDRA BRA!« Internationella Kvinnodagen 8 mars S-kvinnor på partikongressen Hyr Lisas hus Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång: 109 Nummer 1 2013. 40 kr. Nya partiprogrammet framgång för S-kvinnor: REPRODUKTIONEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Veronica Karlsson om året som gått... 5 Visions mål, medlemslöfte och hjärtefrågor... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag. Västeråskongressen

Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag. Västeråskongressen Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag Västeråskongressen 5 11 november 2001 I föreliggande protokoll från den 34e ordinarie socialdemokratiska partikongressen 2001 har motioner och partistyrelsens utlåtanden

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

Integrationsforum mot rasism i Trollhättan

Integrationsforum mot rasism i Trollhättan Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1999-2014 För ett jämlikt Sverige 15 år en jubileumsskrift Trollhättan Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan erbjuder följande tjänster:

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

1.2.5. De 1 00 vanligaste enheterna i varje tidning The 1 000 most frequent uriits per newspaper

1.2.5. De 1 00 vanligaste enheterna i varje tidning The 1 000 most frequent uriits per newspaper 1.2.5. De 1 00 vanligaste enheterna i varje tidning The 1 000 most frequent uriits per newspaper Baldwin pm -s 25,000 delvisas 131,955 fem ni-s 245,922 bank nn -er 58,637 den al 19188*,947 figur nn-en

Läs mer

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI

fred och frihet En global rörelse för fred ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI fred och frihet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Nummer 4, 2014 Nummer 1, 2014 ATT BRYTA VÅLDETS CYKLER KONFLIKT & FRED ÖVER GRÄNSER INTERVJU: SEPIDEH SHAHROKHI En global rörelse för

Läs mer