BOKSLUTSRAPPORT Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef. Moderator: Jonas Andersson Nordea

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTSRAPPORT 2009. Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef. Moderator: Jonas Andersson Nordea"

Transkript

1 BOKSLUTSRAPPORT 2009 Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef Moderator: Jonas Andersson Nordea

2 AGENDA Sammanfattning 2009 Hyres- och fastighetsmarknad Vasakronan Bokslutsrapport 2009 Finansiering

3 Sammanfattning 2009 Tagit marknadsandelar Positivt omförhandlingsresultat Ökad uthyrningsgrad Ökad kundnöjdhet Renodlat verksamheten Vasakronan Service Partner Bostadsaktiebolaget Dombron Enskilda fastighetstransaktioner

4 Kammarkollegiet kvm Tieto kvm Regeringskansliet kvm

5 Försäljning mkr Förvärv 670 mkr

6 Investeringar i projekt mkr

7 Hyres- och fastighetsmarknad

8 Lågtryck på hyresmarknaden i Europa Källa: JLL, decenber 2009 Källa: JLL, december 2009

9 Låg transaktionsvolym och liten andel internationella investerare i Sverige 2009 Mdkr Källa: DTZ, december 2009

10 Konjunkturindikator för det totala näringslivet Läget inom näringslivet starkare än normalt Källa: KI

11 Kontorssysselsättningen Stockholm har vänt upp - fortsatt avmattning i övrigt och särskilt i Göteborg

12 Hyresmarknadstrender vakansgrader % Vakansgrad - kontor 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Q Q Q Q Q1 STOCKHOLM CBD STOCKHOLM Ytterområde (d v s närförorter) GÖTEBORG Göteborg CBD ÖRESUND Lund A-läge (d v s innerstad samt Pålsjö) STOCKHOLM Innerstad (exkl CBD) UPPSALA Uppsala Innerstad ÖRESUND Malmö CBD Källa. DTZ, december 2009

13 Hyresmarknadstrender Kontor Stockholm CBD kr/m² Marknadshyra - kontor STOCKHOLM CBD Q Q Q Q Q1 Källa: DTZ, december 2009

14 Hyresmarknadstrender Kontor kr/m² Marknadshyra - kontor STOCKHOLM Innerstad (exkl CBD) STOCKHOLM Ytterområde (d v s närförorter) UPPSALA Uppsala Innerstad GÖTEBORG Göteborg CBD ÖRESUND Malmö CBD ÖRESUND Lund A-läge (d v s innerstad samt Pålsjö) Q Q Q Q Q1 Källa. DTZ, december 2009

15 Vasakronan

16 Vasakronan idag Marknadsvärde, mdkr 71,8 Kontrakterad hyra, mdkr 5,9 Antal fastigheter 288 Antal anställda 461 Göteborg Uppsala Stockholm Malmö/Lund

17 Sveriges i särklass största fastighetsbolag Mdkr

18 Väl diversifierad kontraktsportfölj Största hyresgäster Andel av kommersiell hyra, % SEB 3 Försäkringskassan 3 Rikspolisstyrelsen 3 Posten 2 Ericsson 2 Sony Ericsson 2 H&M 1 Logica 1 If Skadeförsäkring 1 Skatteverket 1 10 största hyresgäster 19 Bransch Andel av kommersiell hyra, % Offentlig verksamhet 26 Tjänster 20 Konsumentvaror 17 Finans 10 IT 7 Telekom 5 Övrigt 6 Hälsovård 3 Industri 3 Media och underhållning Genomsnittlig löptid kommersiella kontrakt 4,3 år

19 Högre kundnöjdhet enligt NKI Branschsnitt Vasakronan Best in Class

20 Egen personal i förvaltningen

21 Stockholm Kontrakterad hyra Kontor 76% Handel 9% Bostäder 5% Övrigt 10%

22 Göteborg Kontrakterad hyra Kontor 50% Handel 35% Bostäder 2% Övrigt 13%

23 Uppsala Kontrakterad hyra Kontor 33% Handel 10% Bostäder 47% Övrigt 10%

24 Malmö / Lund Kontrakterad hyra Kontor 62% Handel 22% Bostäder 5% Övrigt 11%

25 Vasakronan 2010

26 Renodling

27 Dombron i siffror Stockholm 19% kvm Fördelning per stad Göteborg 4% kvm Fördelning av antalet lägenheter Studentrum 22% st Vanliga lgh 45% st Studentstaden Uppsala 42% kvm Uppsala 35% kvm Studentlgh 33% st kvm fördelat på lägenheter

28 Förvärv av kontor och butiker på prioriterade orter Uppsala Stockholm Göteborg Malmö/Lund

29 Varumärkesarbete

30 Ytterligare steg inom miljöarbetet

31 Effektivisering

32 Bokslutsrapport 2009

33 Sammanfattning jan-dec 2009 Ökade hyresintäkter Ökad uthyrningsgrad Bättre räntenetto Förbättrat resultat Före skatt och värdeförändring Negativ värdeförändring fastigheter

34 Hyresintäkter Utfall 2009 (jämfört med proforma 2008) Mkr Förändring mkr Förändring % Jämförbart bestånd Beståndsförändringar, projektfastigheter Hyresintäkter

35 Driftnetto Utfall 2009 (jämfört med proforma utfall 2008 ) Mkr Förändring mkr Förändring % Jämförbart bestånd Beståndsförändringar, projektfastigheter Driftnetto

36 Ökad uthyrningsgrad under året Uthyrningsgrad, % 92,5 91,5 Ort Stockholm Göteborg Uppsala Öresund 96 97

37 Hög kundlojalitet 80% av förfall har återköpts med positivt omförhandlingsresultat Mkr Omförhandlingsresultat % Återköp 885 0,7 Mkr Intäktspåverkande 2009, mkr Nyuthyrning

38 Rättscentrum Göteborg

39 City The View Stockholm

40 Stor projektportfölj hög uthyrningsgrad Fastighet Total investering mkr Nedlagd kostnad mkr Lokalarea kvm Färdigställt Uthyrningsgrad area, % Gasklockan 3 (Rättscentrum), Malmö Juli Heden 42:1 (Rättscentrum), GBG Jan Heden 42:4 mfl (Kriminalvården), GBG Dec Modemet 1, Kista Jun Riga 2, Värtahamnen Jun Svea Artilleri, etapp 1, Östermalm Jun Spektern 13, etapp 1-3, Hamngatan Juni Pennfäktaren 11, Vasagatan Jan Jakob Större, The View, Regeringsgatan Jun Sicklaön 13:82, Nacka Strand Sept Bladet 3, IF-huset Solna Dec Päronet 17, Lund Jan SUMMA Upparbetandegrad: 60% Uthyrningsgrad Q3: 90

41 Räntenetto Jan-dec 2009 (jämfört med proforma jan-dec 2008) Förändring beroende på lägre ränta Förändring beroende på större låneportfölj Mkr Förändring mkr Räntenetto Genomsnittlig ränta 31 dec 2009 Refinansieringsränta 31 dec ,0 procent 1,9 procent

42 Nyckeltal Januari - december proforma Överskottsgrad, % Räntetäckningsgrad, ggr 2,8 2,2

43 Resultat i sammandrag Januari - december Mkr 2009 Proforma 2008 Förändring, mkr Hyresintäkter Driftnetto Räntenetto Resultat före skatt, exklusive värdeförändringar och avyttrad goodwill Värdeförändring förvaltningsfastigheter Årets resultat

44 Orealiserad värdeförändring uppgår till mkr 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal ,3% -1,2% -1,3% -2,9% -4,0% -5,0% -6,0% -5,7%

45 Orealiserad värdeförändring uppgår till mkr 0,0% Ändrade avkastningskrav Ändrade marknadshyror Residual Totalt -1,0% -2,0% -3,0% -2,4% -1,9% -1,4% -4,0% -5,0% -6,0% -5,7%

46 Fastighetsvärde Mkr Fastighetsvärde Investeringar Försäljningar Förvärv 642 Orealiserad värdeförändring Marknadsvärde joint ventures 279 Fastighetsvärde Hela fastighetsbeståndet har värderats externt Värdeförändring -5,7%

47 Balansräkning Mkr Förändring mkr Goodwill Förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder

48 Nyckeltal 31 december Belåningsgrad (%) Soliditet (%) 32 34

49 Kassaflöde Januari - december Mkr 2009 Löpande verksamhet före förändring rörelsekapital Investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten 582 Utdelning Kassaflöde före finansiering -491

50 Prognos 2010 Prognosen för 2010 är ett resultat före skatt och exklusive värdeförändringar i nivå med resultatet för 2009 (2,3 mdkr). Med ett oförändrat fastighetsbestånd.

51 Finansiering

52 Vasakronan En stark finansiell motpart Ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden med 25 % vardera AP-fonderna statliga myndigheter under Finansdepartementet Ägarklausul 51 % i bank- och kapitalmarknadsfinansiering

53 Vasakronans skuggrating SEB A- Stable outlook Swedbank A- Stable outlook Danske Bank BBB+ Stable outlook Handelsbanken BBB+ Stable outlook Nordea BBB+ Stable outlook

54 Kapitalbindning Genomsnittlig kapitalbindning 2,5 år Mdkr ,8 9,3 8, år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5+ Certifikat MTN Banklån 6,6 5,9 1,4 År

55 Räntebindning Genomsnittlig räntebindningstid 1,7 år Mdkr 25 23, ,5 4,2 2,7 2,2 3, År

56 Räntebindning begränsad risk vid ränteuppgång Räntebindning, år 1,7 1,9 Räntebindningsförfall 12 mån, % Räntehöjning 12 mån forwardkurvan, mkr 87 -

57 Ökad andel kapitalmarknadsfinansiering Finansieringskällor Finansieringskällor Certifikatprogram 20% 9% 21% 14% Certifikatprogram MTN-program Banklån 15% 56% 33% 32% MTN-program Banklån Banklånsäkerställda Banklånsäkerställda

58 Största MTN emittenten 2009 Mkr

59 Finansieringskällor Diversifiering med goda reserver Mkr Låneram Utnyttjat Andel, % Certifikatprogram MTN-program Banklån Banklån säkerställda Bindande kreditlöften Totalt

60 Sänkta marknadsräntor % 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3 mån STIBOR 5 år SWAP

61 Sänkta kreditspreadar för Vasakronan % 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 3 mån STIBOR 5 år SWAP

62 Strategi Ytterligare diversifiering Komplettera den svenska kapitalmarknaden - Norge Öka säkerställd finansiering (pantbrev och aktier i db) Kontinuerliga obligationsemissioner Frekventa emissioner och mindre belopp istället för benchmark transaktioner Kommunikation Transparent och aktiv information Hög tillgänglighet Kreditanalyser publiceras på hemsidan

63 Sammanfattning Attraktiva fastigheter Moderna och välbelägna fastigheter på tillväxtorter Stor projektportfölj med hög uthyrningsgrad Stabilt bolag Lång löptid i diversifierad kontraktsportfölj Diversifierad finansiering med goda reserver Starkt varumärke och marknadsledare Starka ägare 1-4 AP-fonderna Ägarklausul 51 procent

64

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005 Vasakronan halvårsrapport januari juni 25 Den svenska ekonomin utvecklades svagt under det första halvåret 25. Lokalhyresmarknaden präglas av stora vakanser och relativt låg uthyrning. Fastighetsmarknaden

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670).

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 14»» Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 (1 081).»» Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 (670).»» Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 369 (305).»»

Läs mer

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är Årsredovisning 27 Vasakronan är det ledande fastighetsföretaget i Sverige. Strategin är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

Vasakronan. Vasakronan - Kreditanalyser Swedbank Markets Sid. 2

Vasakronan. Vasakronan - Kreditanalyser Swedbank Markets Sid. 2 Statligt ägt fastighetsbolag Vasakronan Kreditanalys 29-6-1 Fastighetsinnehav, geografiskt Q1 9 Uppsala 11% Göteborg 15% Malmö/Lund 9% Stockholm 65% Fastighetsinnehav ytanvändning Butiker 15% Bostäder

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Årets resultat efter skatt uppgick till 1 435 mnkr (1 733), motsvarande 6,96 kronor per aktie (8,40). Resultatnedgången förklaras av årets lägre orealiserade värdeförändringar jämfört

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2005

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2005 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 25 Välkommen till en bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen är kontorslokaler och butiker, kompletterat med ett stort tjänsteutbud.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 PERIODEN I KORTHET JANUARI JUNI 2015 c Periodens hyresintäkter uppgick till 647 mkr (649) c Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr (207) c Värdeförändringar i fastigheter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014.

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014. Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat DEL ÅRSR APP ORT JANUARI JUNI 20 0 8 Intäkterna uppgick till 603 mkr (614) Resultat efter skatt uppgick till 100 mkr (659), motsvarande 0,61 kr per aktie (3,96) Orealiserade värdeförändringar avseende

Läs mer

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002

Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan ÅRSREDOVISNING 2002 Vasakronan återtog under året förstaplatsen i fastighetsbranschens NöjdKundIndex. En bättre värd Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige. Inriktningen

Läs mer