Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående möte: Vid protokollet, Justeras, Christer Pettersson Mötessekreterare Erik Hedberg Justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) Bilaga: Dagordning 1. Formalia Diskussion: Arbetsgruppsledare på styrelsemöten Diskussion: Dechargeutskott på riksmötet Diskussion: En dag i ordförandens liv Diskussion: Halvtidsprioritering Diskussion: Projektdirektiv Internetbaserad organisering Diskussion: Riksmöte på hösten Diskussion: Riksmötesombudsvalssekretess Diskussion: Roller i förbundet Diskussion: Sveroks åsikter i statsbidragsfrågan Diskussion: Verkställande utskott Diskussion: Vår viktigaste fråga Beslut: Anta nya föreningar Beslut: Måldokument Beslut: Nedläggning av brytpunkt Beslut: Projektdirektiv Sverok 20 år Beslut: Roller i förbundet Beslut: Sverok Väst och utlovade medel Rapport: Ekonomi Rapport: Forumgruppen Rapport: Förbundskansliet Rapport: Förbundsordförande Rapport: Förbundssekreteraren Rapport: Föreningsstatistik Rapport: Internationella arbetsgruppen (SIA) Rapport: Interninformation Rapport: Nätverken Rapport: Politik och påverkan Rapport: Resultatrapport Rapport: Specialbidragen Rapport: Statistik Rapport: Översikt av föreningsadministration... 60

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) 1. Formalia Mötet beslutade att 1...fastställa röstlängden. 2...förklara mötet beslutsmässigt. 3...välja mötesfunktionärer. 4...fastställa adjungeringar. 5...fastställa dagordningen. 6...lägga bilagda rapporter till handlingarna. Handlingar i ärendet Bilaga: Röstlängd Bilaga: Mötesfunktionärer. Bilaga: Adjungeringar. Bilaga: Dagordning (sidan 2).

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) Bilaga: Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Aimée Kreuger, förbundsordförande. Christoffer Fogelström, ledamot Dan Sivnert, ledamot (vice ordförande) (endast under diskussioner) Daniel Andersson, ledamot Erik Hedberg, ledamot (förbundssekreterare) Jesper Berglund, ledamot Maria Rodén, ledamot Frånvarande David Karlsson, ledamot Tobias Lehto, ledamot

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) Bilaga: Mötesfunktionärer Mötesordförande Jesper Berglund Mötessekreterare Christer Pettersson Justerare Erik Hedberg

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) Bilaga: Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, funktionär Lars Molle Johansson, sakkunnig Ola Ekegren, funktionär Andreas Brodin, funktionär Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) 2. Diskussion: Arbetsgruppsledare på styrelsemöten Av: Aimée Kreuger Bakgrund Idealbilden av Sverok är ett riksmöte med en stark vision, en förbundsstyrelse som kan förvalta visionen och operativ kraft som kan utföra den. I dagsläget består den operativa kraften av kansliet, förbundsstyrelsen och arbetsgrupperna, vilket tyvärr tar fokus från frågorna om förbundets syfte och mål. Om vi ska driva förbundet mot idealbilden har vi ett omfattande arbete framför oss, t.ex. med att ge riksmötet de underlag det behöver för att kunna ta välgrundade visionära beslut, men även med att utveckla formen för hur det operativa arbetet ska gå till. I det kommer arbetsgrupperna ha en framträdande roll, och en del av arbetet kommer att vara att stärka och förtydliga den. För att stärka arbetsgrupperna krävs i grunden att deras roll är tydligt definerad. Det gäller även för andra grupper inom förbundet, så att det är öppet och tydligt för alla vem som gör vad. I våra diskussioner kring arbetsgrupperna har styrelsens åsikter följt två huvudspår; att arbetsgrupperna ska vara den huvudsakliga (ideella) operativa kraften samt att vi fokuserar administrationen till arbetsgruppsledarna för att möjliggöra ett friare engagemang för de som vill vara en del av arbetsgrupperna. Inget hindrar att vi redan nu provar lösningar och arbetsmetoder som ligger i linje med det tankesättet, även om varken deras eller vår roll är framme i idealstadiet. Kontakten med arbetsgrupperna Kopplingen mellan styrelsen och arbetsgrupperna sköts nu genom att personer i förbundsstyrelsen är kontaktperson åt arbetsgrupperna samt att arbetsgrupperna rapporterar sin verksamhet till styrelsemötena. Båda funktionerna varierar kraftigt i hur väl de fungerar, och kostar i energi från alla parter. Att saker inte alltid fungerar smärtfritt är svårt, om än inte omöjligt, är svårt att komma ifrån, speciellt när skola och jobb alltid kommer ha högsta prioritet, men finns det alternativ är det vårt ansvar att överväga dem. Alternativ lösning Orsakerna till att vi har kontaktpersoner är för att skapa medvetenhet inom förbundsstyrelsen respektive arbetsgrupperna om vad som händer på olika håll i distrikten, samt ge arbetsgrupperna en fast kanal för påverkan i sina frågor. Båda de funktionerna skulle skötas snabbare och smidigare om vi utöver mellanhanden, dvs kontaktpersonen, låter kontakten mellan förbundsstyrelse och arbetsgrupper ske direkt. Ett väldigt konkret sätt att sköta den kontakten är att aktivt bjuda in arbetsgruppsledarna till styrelsemötena. Förhoppningen är att vi kommer vara två grupper som med olika medel arbetar mot samma mål, och att, lite mer konkret, vi på mötena kommer kunna bidra med infallsvinklar från båda hållen. Jag tänker mig inte att deras deltagande i mötet ska vara begränsat till frågor som enbart rör deras områden, utan att de ska representera just den operativa sidan av Sverok. Problem Ett problem är att lösningen till stor del bygger på ett ideal-sverok som vi inte har idag. Styrelsen har mycket operativt och lite utrymme för vision, och rollerna är långt ifrån så väldefinerade som de skulle kunna vara. Vi har inte heller formellt gett arbetsgruppsledarna den status och de förutsättningar som de behöver, utan precis som i vår relation med riksmötet fokuserat på ansvaret. Risken är att styrelsemötena inte blir en arena för två distinkt skilda grupper, utan att individerna tar ordet efter personlighet snarare än roll i förbundet. Jag är säker på att det är värt att göra ett försök. Strävan mot en mer visionerande och mindre operativ styrelse är inte ny, och ibland är det läge agera efter en verklighet som inte finns, och hoppas att verkligheten hänger med av bara farten. Praktiskt Vi behåller kontaktpersonerna som det fungerar nu, det är inte aktuellt att se över kopplingen dit innan vi vet om det är något vi vill göra permanent.

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) Från och med nästa möte bjuder vi in arbetsgruppsledarna till styrelsemötena, och låter dem ta del på formellt sätt samma villkor som styrelsen. Vi är tydliga med att det är ett försök, vilka svårigheter vi ser och vad vi vill ha ut av det. Vi kan vara tydliga med det vi ser som risker, och skulle fördelarna visa sig vara så pass stora som de har potential att vara kan vi börja arbeta med att minimera nackdelarna. Vi låter försöket pågå till och med januarimötet, efter det tar vi upp diskussionen på nytt. Skulle det visa sig populärt kommer vi behöva hyra in oss på vandrarhem eller liknande, då sängarna inte kommer räcka till. Isåfall är det dags att fira.

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) 3. Diskussion: Dechargeutskott på riksmötet Av Daniel Andersson Det finns idag en allmänkritisk attityd i Sverok som vi gärna skulle göra någonting åt. En konsekvens av detta är att befogad kritik drunknar i tonläget. Ser man till möjligheterna i Sverok att framföra kritik mot exempelvis förbundsstyrelsen, och få formellt rätt, är de små. Det enda verktyg som idag finns är verksamhetsrevisorn, som främst granskar frågor kopplade till ansvarsfriheten, dvs. brister på en sådan nivå att det kan ge juridiska konsekvenser. Steget under, där förtroendeuppdrag kan ha misskötts, riksmötesbeslut omotiverat frångåtts, förbundets resurser används på ett osunt sätt och liknande, finns det idag inga möjligheter att ställa den ansvarige till svars, utan istället är skitsnack och pikar medlet man har. Ett verktyg som används i vissa organisationer för att ta itu med detta är ett dechargeutskott eller granskningsutskott som under eller mellan riksmöten, där ett sådant som tjänstgör under riksmötet troligen vore det bäst lämpade för Sverok. Detta utskott skulle ta in anmälningar från medlemmarna och ombuden, göra en kort utredning i frågan och sedan föreslå riksmötet att pricka eller inte pricka personen/personerna/styrelsen för det inträffade. Inte för att ge några påföljder, utan för att ge riksmötet möjlighet att visa vad som är rätt och fel i Sverok och göra en tydlig markering när någon agerar grovt felaktigt. Är detta någonting som kan vara intressant i Sverok, skulle det fylla en konstruktiv funktion eller vara överflödig/svårgenomförbar?

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) 4. Diskussion: En dag i ordförandens liv 2010 Av Daniel Andersson Det hade varit en lyckad debatt. Tillsammans med pedagogikprofessorn från Uppsala och en riksdagsgubbe från Konservativa partiet hade Sveroks förbundsordförande Voterik Mötesson deltagit i en paneldebatt om spelandets betydelse för utvecklandet av ungas logiska tänkande. Som väntat hade politikern, som hörde hemma mer på artonhundratalet än idag, attackerat Sverok och spelhobbyn. En nyutgiven bok av Björn Didistedt, De utstöttas här, låg till grund för hans motion om spelförbud och såväl bok som motion hade fått mycket uppmärksamhet i kvällsblaskorna. Men utan någon större ansträngning hade Voterik och professorn dräpt vart argument som kom ur politikerns mun och Voterik hade imponerat på deltagarna när han berättade om de positiva resultaten från det av Sverok initierade pilotprojektet med Settlers och andra spel som en del av undervisningen. Han hade precis kommit utanför konferensanläggningens dörrar när informationsassistenten ringde från kansliet. Dagen innan hade en debattartikel från Sverok publicerats i Dagens Dagblad, där de presenterade en gallupundersökning som visade att nio av tio svenskar spelade spel. Trots det pinsamma i att Sverok endast förmådde organisera en bråkdel av verksamhetsutövarna, var det inte helt utan entusiasm som informationsassistenten berättade att Voterik skulle delta i morgonsoffan i den nya storkanalen TeveTolv den kommande dagen. Det var inte första gången Voterik blev inbjuden till en TV-soffa, inte efter de senaste årens hårda mediesatsning, men undersökningen hade gett Sverok ett kraftfullt vapen i kampen för att få spelande socialt accepterat. Väl på parkeringen utväxlade Voterik några ord med den numera bekante ungdomsministern innan han satte sig i bilen för att köra vidare till Moriaberg. Aftonpressen hade önskat en intervju på plats bland utövarna, och vad lämpade sig då bättre än att visa upp hundra fulsminkade ungdomar, utövande det som var på väg att bli landets populäraste friluftsaktivitet?

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) 5. Diskussion: Halvtidsprioritering Av: Aimée Kreuger Bakgrund Det är dags att se över våra ansvarsområden och se hur långt vi kommit, men framförallt hur vi ligger till i planeringen. Vad behöver mer uppmärksamhet, och vad borde prioriteras ned? Kanske är det något vi bör ta ett aktivt beslut kring om att avstå från att göra, eller något vi avsett att göra men som vi missat. Då vi förmodligen inte kommer byta områden med varandra i någon större utsträckning är det mer relevant att titta på arbetsbelastningen ledamot för ledamot än som helhet. Jag har därför fördelat upp verksamhetsplanen efter person, och skulle vi behöva stryka ansvar från någon kan vi väga dennes uppgifter mot varandra. Arbetsfördelning Aimée Statsbidragsansökan Distriktskontakt Arbetsleda styrelsen Leda förbundets förändringsarbete Vara ansiktet utåt Informationsarbete Riksmötet Ta emot inkommande saker Mediakontakt Vara uppdaterad om vad som händer i förbundet Lyssna på folk Föreningsutvecklingsgrupp LSU Omvärldsbevakning Verksamhetsplanen Tidning Signaler från Sverok är populär läsning. Förbundet ska under året fortsätta ge ut tidningen. (ska-punkt) Utbildningar Formell och informell utbildning ska lyftas fram under det kommande året. Det kan exempelvis ske i form av nätverk för ordförande och kassörer i distrikten, i form av professionella föreläsare på slag (träffar för aktiva inom förbundet) samt externa utbildningar. Förhoppningen är att det bidrar till att de som är engagerade i organisationen kan utvecklas och därmed utveckla förbundet och förvalta det väl. (ska-punkt) Bättre påverkansarbete Sverok har goda möjligheter att påverka myndigheter och andra organisationer som vi bara delvis tar tillvara på i dag. Mycket av verksamheten hos föreningarna är verksamhet som exempelvis kommun och landsting inte känner till, och i de fall de känner till en så är de inte medvetna om de sociala fördelarna med spelhobbyn. Ibland är föreningslivet överlag bortglömt. Mer påverkan skulle förhoppningsvis även bättra på vårt rykte hos andra. (ska-punkt)

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) Spelveckan Sverok kan utlysa Spelveckan 2007 i den omfattning som är praktiskt genomförbart. Nationellt samarbete Det är viktigt att samarbeta med andra organisationer inom Sverige, både spelorganisationer och andra som olika sätt delar våra intressen. Dan Personal Verksamhetsplan Tidning Signaler från Sverok är populär läsning. Förbundet ska under året fortsätta ge ut tidningen. (ska-punkt) Spelveckan Sverok ska under verksamhetsåret förbereda och lägga grunden för genomförande av Spelveckan (ska-punkt) Spelveckan Sverok kan utlysa Spelveckan 2007 i den omfattning som är praktiskt genomförbart. Föreningar.se Sverok kan göra en websida för sina medlemsföreningar där de har möjlighet att marknadsföra sig. Arbetsgrupper Det är viktigt att arbetsgrupperna är så transparenta som möjligt och att det är tydligt att de finns och vad de håller på med. Det är även viktigt att statusen på engagerade i arbetsgrupper är likvärdig statusen på engagerade inom förbundsstyrelsen och distrikten. Daniel Förbundets ekonomi Personal Politik och påverkan LSU Distriktens grundgaranti Brytpunkt Organisationsundersökningen Jubileum: direktiv Verksamhetsplan Bättre påverkansarbete Sverok har goda möjligheter att påverka myndigheter och andra organisationer som vi bara delvis tar tillvara på i dag. Mycket av verksamheten hos föreningarna är verksamhet som exempelvis kommun och landsting inte känner till, och i de fall de känner till en så är de inte medvetna om de sociala fördelarna med spelhobbyn. Ibland är föreningslivet överlag bortglömt. Mer påverkan skulle förhoppningsvis även bättra på vårt rykte hos andra. (ska-punkt)

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) Information till kommuner och landsting Sverok kan producera information som riktar sig mot handläggare och politiker hos kommun och landsting samt fritidspedagoger, kamratstödjare och dylikt. Dessa kategorier har inte alltid förståelse för förbundets verksamhet och Sveroks PR-material beskriver det inte ur en vinkel som är intressant för dem - föreningen som kontaktnät för ungdomar, föreningen som fostrande av driftiga individer, gamers som brobryggare i samhället. (ska-punkt) Internetbaserad Organisering Hur man sköter föreningar som bara finns på nätet har varit en intressant fråga under flera år och utveckling på området kan definitivt stödjas. Sverok har tidigare prioriterat området högre, men det har i grund och botten dött på bristande engagemang. Det vore lämpligt om organisationen skaffar sig bättre koll på internetbaserade föreningar. hur de fungerar och hur Sverok bättre kan stödja dem. David Förbundets ekonomi Politik och påverkan Organisationsutveckling Verksamhetsplan Bättre påverkansarbete Sverok har goda möjligheter att påverka myndigheter och andra organisationer som vi bara delvis tar tillvara på i dag. Mycket av verksamheten hos föreningarna är verksamhet som exempelvis kommun och landsting inte känner till, och i de fall de känner till en så är de inte medvetna om de sociala fördelarna med spelhobbyn. Ibland är föreningslivet överlag bortglömt. Mer påverkan skulle förhoppningsvis även bättra på vårt rykte hos andra. (ska-punkt) Information till kommuner och landsting Sverok kan producera information som riktar sig mot handläggare och politiker hos kommun och landsting samt fritidspedagoger, kamratstödjare och dylikt. Dessa kategorier har inte alltid förståelse för förbundets verksamhet och Sveroks PR-material beskriver det inte ur en vinkel som är intressant för dem - föreningen som kontaktnät för ungdomar, föreningen som fostrande av driftiga individer, gamers som brobryggare i samhället. (ska-punkt) Motioner 1...Sverok tecknar en kollektiv olycksfallsförsäkring för föreningsmedlemmarna som gäller vid deltagande i Sverokaktivteter från halvårsskiftet 2007 till halvårsskiftet Sverok tecknar en kollektiv paketförsäkring för medlemsföreningarna som gäller för medlemsföreningarnas arrangemang från halvårsskiftet 2007 till halvårsskiftet en informationskampanj om försäkringen/försäkringarna genomförs i samarbete med försäkringsbolaget. 4...försäkringen/försäkringarna utvärderas under 2008 och tas upp till förnyat beslut på riksmötet Erik Förbundsdatabasen Ta emot inkommande Informationsarbetet Genomföra verksamhetsplanen Föreningsadministrationsgruppen Statistiken

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) Verksamhetsplanen Internationellt samarbete Sverok kan lära sig mycket av organisationer i andra länder och vice versa. Europa knyts sakta men säkert ihop allt tätare och Sverok kan ligga i framkant. Motioner 1...Distrikten bör fram till riksmötet 2008 erbjudas möjlighet att hålla två introduktionsmöten för sina föreningar. Arrangemangsstöd Särskilt bidrag föreningslokalsbidraget Sekretessen Fogge Verksamhetsplanen Hemsidan Hemsidan ska förbättras och byggas ut. Hemsidan är ett av våra viktigaste sätt att kommunicera med föreningsmedlemmarna och måste prioriteras upp ytterligare. Sverok har en arbetsgrupp som jobbar med hemsidan men fler måste engagera sig i att det sker saker och ta ett ansvar för att tillhandahålla information. (ska-punkt) Spelveckan Sverok ska under verksamhetsåret förbereda och lägga grunden för genomförande av Spelveckan (ska-punkt) Rättvisefrågor Det är viktigt att Sverok inte har onödiga trösklar som hindrar medlemskap samt att förbundets medlemmar mår bra. Tankar kring tillgängligheten inom förbundet är något som bör genomsyra så gott som all verksamhet som rör medlemsföreningar. Sverok har också en möjlighet att hjälpa föreningarna stävja problem som lätt uppstår i grupper, såsom mobbing och diskriminering. Rättvisefrågor Även inom organisationen är det viktigt att låta rättvisefrågorna vara genomsyrande i övrigt arbete. Vi har möjlighet att använda dem som en dörröppnare i samarbeten och påverkan, men än viktigare är att Sverok som organisation är tillgänglig. Det ska inte finnas onödiga trösklar för att engagera sig i förbundet och det är viktigt att inte förutsätta att vi är så öppna som vi kanske tror vi är. Festivaler Sverok kan, om det finns en möjlighet och ett intresse, närvara på festivaler, till exempel Arvikafestivalen och Stockholm Pride. Sveroks närvaro på festivaler har varit uppskattad, men kräver ett visst engagemang. Spel på bibliotek Sverok kan utöka satsningen kring att få in spel på bibliotek. Kontakter, information och positiva exempel från de bibliotek som redan har spel kan göra mycket. Synas Att synas är bra. Genom att exponera förbundets logotyp och finnas där gamers och allmänheten finns så sprider vi medvetenhet om spelhobbyn och Sverok.

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) Jesper Secos skolprojekt Verksamhetsplanen Bättre och tydligare dokumentation Vi har varit väldigt dåliga på att dokumentera arbetet inom Sverok överlag. Överlämningar har ofta innefattat att hjulet uppfinns på nytt och att nya inom organisationen måste förlita sig på muntliga berättelser från folk som varit med längre. Det borde i högre utsträckning gå att läsa sig till vad som gäller och däremot ifrågasätta, påverka och utveckla. (ska-punkt) Kunskapsbanken Sverok kan bygga ut den kunskapsbank som finns på hemsidan i dagsläget. Kunskapsbanken har en möjlighet att bli en resurs för medlemmarna i högre utsträckning än den är i dag och det vore intressant att se hur ett kollektivt minne kan utvecklas. (del av föreningsguiden) Studiefrämjandet I enlighet med förra årets riksmötesbeslut har Sverok ansökt om medlemskap i Studiefrämjandet. Det är lämpligt om information om Studiefrämjandet och de möjligheter detta samarbete ger våra föreningar framgår i Sveroks material och att vi informerar Studiefrämjandet om hur de kan stödja våra föreningar. Motioner 2...En föreningsguide anpassad för en Sverok-förenings förutsättningar bör tas fram och distribueras till föreningarna. 3...Hemsidans kunskapsbank bör utökas och marknadsföras. Maria Forum Situationen för ideella Verksamhetsplan Hosting Föreningshostingen kan utökas till att innefatta nya funktioner för de som nyttjar tjänsten. Tobias Verksamhetsplanen Intyg Engagemang inom idéella organisationer är något som värderas av många arbetsgivare. Sverok har inte haft något standardförfarande för att skriva intyg, men det är värt att undersöka närmare och sätta i system på lämpligt vis. Juridisk hjälp Distrikten arbetar mycket mot landsting, ger råd till föreningar i bidragsfrågor o.dyl. Därför uppkommer ofta juridiska spörsmål. Med anledning av detta kan förbundet erbjuda distrikten juridisk rådgivning, hjälp och, i de fall där så erfordras, representation. Samarbete med kommersiella aktörer

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) Den inhemska kommersiella marknaden för spel är rätt begränsad och de affärsverksamheter som finns är sällan vinstmaskiner. Sverok kan sprida information om de producenter, distributörer som finns. Speciell tyngdpunkt bör läggas på små affärsverksamheter. Ingen Medlemsutskick Sverok kan göra ett utskick med information direkt till alla medlemmar en gång under det kommande året. Tanken är att komma förbi problemet med att mycket information fastnar hos postmottagaren. Stöd till stora föreningar Sveroks stöd till stora föreningar är i dagsläget något begränsat och handlar egentligen enbart om pengar. Förhoppningsvis kan de föreslagna stöden (se motioner) delvis stävja problemet, men Sverok skulle säkerligen kunna stödja dessa föreningar bättre än i dag och det är något som är värt att diskutera vidare. Osäkert De här punkterna är antingen av väldigt generell natur, eller så är de uppdelade mellan flera på ett sätt som gjort dem svåra att placera ut. Bidrag Det är läge att börja tänka på att se över vad Sverok ger för bidrag till medlemsföreningarna och varför stödet ser ut som det gör. De motioner som förbundsstyrelsen lagt under året är en start men det går definitivt att utvärdera förbundets bidrag och eventuellt lägga fram förslag till förändringar. Uppmuntra initiativ Vi kan bli bättre på att uppmuntra initiativ som kommer från medlemsföreningarna och föreningsmedlemmar. Öppet kansli I och med att förbundet i högre utsträckning har börjat arbeta med arbetsgrupper vore det bra om grupperna även får platser att ha möten på. Det är möjligt att bygga ut förbundskansliet så det finns mer utrymme som dessutom är avskilt från kansliets administrativa verksamhet. Engagera flera mera Ökad delegering av uppgifter nationellt (förbundsstyrelsen, kansliet, arbetsgrupper) leder till fler engagerade, ökad transparens och bättre fördelning av arbetsbelastningen. Förbundsstyrelsen ska inte göra, eller förväntas göra, allt som sker på idéell basis på det nationella planet. Verkställande kapacitet En begränsande faktor för en förbundsstyrelses aktivitet är mängden tid som går att plöja ner i det ideella engagemanget. Förbundsstyrelsen förväntas uppfylla en verksamhetsplan - ibland innebär det konkreta uppgifter som egentligen tar mer tid än vad som är möjligt. Att lägga uppgifterna på kansliet är inte heller alltid optimalt. Tillträdande förbundsstyrelse bör tänka kring hur styrelsen bör arbeta och kan avlastas. Se även motion om förbundssekreterare. Alkoholfrihet För att alla medlemmar ska kunna känna sig välkomna inom Sverok är det viktigt att förbundet kan garantera en miljö där alla kan känna sig trygga och bekväma. Förbundsstyrelsen ska därför verka för att aktiviteter som arrangeras av förbundsstyrelsen, arbetsgrupper och distrikt ska vara alkohol- och drogfria.

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) Kartlägga och uppmuntra spelforskning Det förekommer forskning och akademiska skrifter på flertalet områden som berör sällskapsspel, sällskapsspelande och sällskapsspelare. Om man kan samla resultaten hos förbundet kan vi dels ta bättre del av det som finns, dels bemöta kritik som baserar sig på annan forskning. Medlemsundersökning Riksmötet

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) 6. Diskussion: Projektdirektiv Internetbaserad organisering Av Daniel Andersson På senaste mötet beslutade styrelsen att: 1...Daniel Andersson ges i uppdrag att till nästa förbundsstyrelsemöte utarbeta ett projektdirektiv för Projekt Internetbaserade föreningar, innehållande handbok, tekniska hjälpmedel, informationshäfte och kanslirutiner samt ta fram en skiss till kravspecifikation för tekniska hjälpmedel och begära in offerter från ett par företag. 2...en person anställs på heltid under sex månader för att ansvara för uppgifter som är kopplade till projektet. 3...projektets ekonomiska ramar sätts preliminärt till kr. 4...Daniel Andersson ges rätt att förhandla och besluta om deltagande i en extern förstudie till ett projekt kring Internetbaserade mötesformer med en insats på högst kr.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) 7. Diskussion: Riksmöte på hösten Av Daniel Andersson Vi har pratat om hur vi ska utforma budgeten för att ge riksmötet makt över mellantiden från årsskifte till riksmöte, den period under vilken större delen av verksamhetskostnaderna framöver kan beräknas landa. Vi har pratat om att alltför mycket tid hinner gå åt av mandatperioden innan styrelsen kommit igång ordentligt med sitt arbete. Vi har även (tror jag) pratat om det demokratiska underskott som uppstår när riksmötet får tycka till först en bit in på året, och så lång tid har gått att det inte känns lönt att göra alltför stora ändringar i verksamhetsplanen. Själv har jag funderat en del på det eventuellt onödiga problem som kan uppstå om heltidsstuderande tvingas avbryta studierna i april istället för att läsa klart terminen och efter sin tid som arvoderad fortsätta med nästa. Det finns även ett problem i att välja strax före sommaren, innan de studerande som ofta utgör styrelsen vet säkert hur livet kommer att se ut redan några månader senare. Det finns ett enkelt sätt att lösa alla dessa problem. Riksmötet läggs helt enkelt på hösten, förslagsvis i november, och på riksmötet fastställs budget och verksamhetsplan för det kommande året, liksom en styrelse väljs som ska tillträda vid årsskiftet, något som ger den nya styrelsen en möjlighet att lära känna varandra, fördela ansvarsområden och skissa på det kommande årets verksamhet innan de på allvar träder i tjänst. En nackdel som finns är att riksmötet inte ges möjlighet att ta ställning till den senaste styrelsens ansvarsfrihet samt behandla den senaste tidens ekonomiska berättelse, utan tvingas välja en ny styrelse utan revision av den gamlas arbete. Å andra sidan finns det problemet även idag, om än bara med en tredjedel av året. Är detta skäl nog att inte lägga riksmötet i slutet av året, och därmed ge ombuden en möjlighet att peka ut riktningen innan penningarna redan börjat rulla ut?

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (60) 8. Diskussion: Riksmötesombudsvalssekretess Av Erik Hedberg, Bakgrund Under Riksmötet 2007 togs frågan om sekretessen vid valet av riksmötesombud upp, där vissa ville ta bort sekretessen med hänvisning till att den inte påbjuds av stadgarna. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att utreda frågan och lämna en motion till nästa Riksmöte. Uppgiften föll sedan på mig att ge styrelsen ett underlag. För att få ett så bra underlag som möjligt har jag förutom att fundera själv även läst igenom gamla debatter och plockat ut argument. Min tanke är att styrelsen diskuterar frågan utifrån det här underlaget, och att jag till nästa möte lägger fram ett förslag baserat på diskussionen. Värden på spel Först har jag försökt definiera vilka värden som förekommer i debatten, så att det blir tydligt vad det är man prioriterar mellan. Trygghet Att föreningarna ska kunna rösta utan rädsla för påtryckningar eller konflikter. Kontroll Att föreningarna ska kunna kontrollera att deras röst blivit ordentligt registrerad, och att inget fusk begåtts. Förståelse Att det går att förstå hur valsystemet fungerar, inte bara i teorin, utan också vad systemet får för effekter i praktiken. Även att föreningarna ska förstå hur lätt det egentligen är att påverka valet. Skydd mot taktikröstning Att det inte ska gå att räkna ut hur man ska rösta för att få in så många av sina ombud som möjligt. Jämlikhet Att inga ombud skall vara mer värda än andra, att ingen ska känna sig mindre viktig än något annat ombud. Representation Att ombudet ska veta vilka föreningar som röstat på honom/henne, så att ombudet kan framföra föreningarnas åsikter. Frågorna Som jag ser det så är det två frågor som måste besvaras: Ska det gå att se hur många poäng en person fick? Detta leder till ett visst mått av kontroll, men ökar samtidigt utrymmet för statustänkande. Förståelsen ökar, lika så möjligheterna till taktikröstning. Tryggheten bibehålls till viss del, men i vissa scenarion går det att räkna ut hur någon röstat. Ska det gå att se vem som röstat på vem? Det gör att föreningarna är helt oskyddade mot konflikter och påtryckningar relaterade till valet, men gör samtidigt att alla kan kontrollera att valet gått rätt till. Representationen främjas. Förutsatt att röstsiffrorna uppges blir det också lätt att undersöka valsystemet, vilket leder till en bra förståelse men också större möjligheter till taktikröstning. Några lösningar Förutom ett enkelt ja eller nej till frågorna ovan så finns det några sätt man kan tänka sig för att både äta lite av kakan samtidigt som man behåller den. Det finns såklart massvis med kombinationer av lösningar, men jag har försökt sammanfatta de viktigaste.

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-08-24--26 1(84) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-08-24--26 Föregående möte: 2007-06-09--10

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 1(128) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-02-29---03-02

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008

Stadgar Växjö Gaystudenter Antagna av årsmötet 2008 Organisation 1 Avdelningens namn är. Den officiella förkortningen är VG. Avdelningen är religiöst och partipolitiskt obunden. kan dock samarbeta med politiska eller religiösa organisationer. 2 Lokalavdelningen

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer