Är du redo för den nya välfärdsteknologin?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är du redo för den nya välfärdsteknologin?"

Transkript

1 Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa Kistamässan den januari 2015 officiell mässtidning Bilaga till Dagens Omsorg 3, 2014 Är du redo för den nya välfärdsteknologin? 12 sidor om MVT2015 IT inom vård och omsorg: Behoven bara växer. Men införandet av ny teknik går segt. Hur kan man använda modern välfärdsteknologi (MVT) så att det blir ett bra stöd i vardagen? Drömmen är att snabbt sprida nya innovationer över hela landet SID 2

2 2 MVT 2015 BILAGA TILL DAGENS OMSORG # Vi ses väl på MVT? Snart är det dags! Den januari anordnas MVT2015 som mötesplats för välfärdsteknik. Vi ser fram emot att två dagar fullmatade med seminarier och möten med fokus på verktygen som hjälper oss att klara framtidens utmaningar inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst. VINNOVA, SVERIGES KOMMUNER och Landsting och Västerås stad är arrangör, tillsammans med Artexis som driver Kistamässan. Flera andra viktiga aktörer är partners, nämligen Kommunal, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Vårdförbundet, Vision, Svensk Sjuk sköter skeförening och branschorganisationerna Swedish Medtech och IT- och telekomföretagen. Mediepartners är både Dagens Omsorg (som gör denna mässtidning) och Dagens Samhälle. PROGRAMMET ÄR SYNNERLIGEN innehållsrikt, vilket framgår av följande sidor. Vi på Dagens Omsorg vill dock särskilt puffa för den nya plan som Robotdalen tagit fram för att underlätta för innovationer, en plan som vi presenterar i artikeln här intill. Adam Hagman berättar om behovet av att samordna tester och utvärderingar runt om i landet. Det är nödvändigt för att få fart på införandet av nya hjälpmedel. Dagens system, då varje landsting och kommun gör egna utvärderingar, är krångligt och långsamt. Innovationer är inte för skojs skull, det är ett medel för kommunerna att uppnå sin viktigaste målsättning: att ha medborgare som mår bra, säger Adam Hagman. EN NY PLAN FÖR INNOVATIONER Drömmen är att snabbt sprida nya hjälpmedel över hela landet Ljusare tider väntar för svenska innovationer. Det är goda nyheter även för alla svenskar som på grund av funktionsnedsättning eller ålder behöver nya smarta hjälpmedel. DET FINNS MÅNGA exempel på smarta hjälpmedel som skulle behöva få snabbare spridning. Den nya regeringen vill (trots regeringskris) satsa på ett nationellt regelverk och samlat huvudmannaskap för hjälpmedel. Om det görs på rätt sätt kan det blir enklare för enskilda att snabbt få rätt hjälpmedel! Valter Bengtsson, chefredaktör & ansvarig utgivare Detta är en bilaga till Dagens Omsorg nr 3, 2014 och är officiell mässtidning för MVT2015. MVT2015 står för Mötesplats Välfärdteknologi & e-hälsa Konferensen anordnas för första gången och är tänkt som en arena för utvecklandet av kommunal vård och omsorg. Chefredaktör, ansvarig utgivare Valter Bengtsson, Faktapress , Grafisk formgivning Elin Breyer Hedberg Tryck Pressgrannar, ISSN En ny rapport efterlyser en samordning av landets alla testbäddar för hjälpmedel och andra innovationer. Idag sker ingen ordentlig samordning av testbäddarna, utan varje kommun och landsting jobbar på eget håll med att uppfinna hjulet gång på gång. Nya produkter måste testas och godkännas om och om igen i stället för att snabbt spridas till behövande över landet. Vi hoppas att vi kan börja jobba med samordningen redan i början av 2015 och att det får stort genomslag inom ett år, säger Adam Hagman, verksam inom Robotdalen och en av rapportens författare. De höga förhoppningarna bygger på slutsatserna i den färska rapporten Sunside, Solutions for Independent and Active Life, som Robotdalen tagit fram i samarbete med flera andra aktörer. Förslagen om att snabba upp införande av innovationer ska enligt planerna inom kort presenteras för socialdepartementet och näringsdepartementet. Vi behöver ett samförstånd om att skapa en ny organisation där testbäddarna kan jobba tillsammans. Det behövs också ett startkapital för det nya samarbetet, säger Adam Hagman. Målet är att påskynda innovationer inom alla delar av vårdkedjan, betonar han. På köpet får fler medborgare snabbare tillgång till hjälpmedel som gör dem självständiga och delaktiga i samhället. Och samtidigt innebär detta en lättnad för alla innovatörer som tar fram nya hjälpmedel, som kan få en mycket kortare väg till försäljning och lönsamhet. Vi måste börja jobba ihop. Och det är också det som testbäddarna själva vill göra, säger Adam Hagman. Det handlar inte om att bygga upp en ny myndighet, utan snarare en virtuell organisation, ett nätverk för människor som brinner för innovationer. MÅNGA TESTBÄDDAR VÄNTAR otåligt på att få komma igång med nya samarbeten. Vi kan starta upp med små medel genom att börja med ett mindre antal testbäddar som kommit långt, och sedan koppla på fler. De flesta vill helst komma igång genast. Många frågar: När kommer det igång, så att vi kan börja jobba tillsammans? Västerås Stad är en av de kommuner som har en aktiv testbädd, som bland annat varit involverat i hjälpmedlet Giraffen (se bilden här intill). Produkten har testats ute i verksamheterna och uppfinnaren har fått feedback om förbättringar. Produkten är nu fullfjädrad, men för att spridas över landet måste den testas igen, i landsting efter landsting. Varje test kan ta tre år, om man ska börja om med analyser och så vidare. Så kan vi

3 # BILAGA TILL DAGENS OMSORG MVT HÄR FINNS TESTBÄDDARNA n En testbädd är en verksamhet inom en kommun eller landsting som letar efter och testar innovationer. På Vinnovas webbplats finns en lista över testbäddar runt om i landet. Några framstående testbäddar finns i Nacka, Västerås, Göteborg, Uppsala, Stocholm och i Norrbotten. Det finns även innovationsslussar, vars verksamheter går ut på att förverkliga idéer om nya hjälpmedel, exempelvis om en sjuksköterska kommer på en ny lösning och behöver hjälp med att skapa ett företag som kan leverera lösningen till ett landsting. ZOOM UPHILL en terränggående fyrhjuling som ger män niskor som har svårt att gå möjlighet att ändå ta sig ut i naturen inte hålla på, säger Adam Hagman. Testerna är redan gjorda i Västerås, så Giraffen borde vara tillgängligt i hela landet omgående. FÖR ATT SAMORDNINGEN ska fungera krävs en samsyn kring hur nya hjälpmedel utvärderas, så att alla kommuner och landsting är med på tagen. Ett verktyg för att bedöma den samhällsekonomiska nyttan behövs också. Ett hjälpmedel kan se ut som en kostnad för kommunen, men vara samhällsekonomiskt lönsamt. Giraffen och många andra produkter betalar sig själva, genom att snabbt skapa mer självständiga och delaktiga invider, och därmed en mycket effektivare vård och omsorg, säger Adam Hagman. Eftersom vi snart kommer att sakna tio tusentals medarbetare inom vård och omsorg har vi inget val vi måste hitta vägar till effektivitet och självständighet istället. Nya hjälpmedel är inte för skojs skull, det är ett medel för kommunerna att uppnå sin viktigaste målsättning: att ha medborgare som mår bra. För fattiga kommuner kan ekonomin ändå bli ett hinder för satsningar. Vi behöver se till att nya hjälpmedel sprids även till de kommuner som inte har råd på kort sikt och därför behövs en ny implementeringsfond, säger Adam Hagman. Adam Hagman från Robotdalen kommer att medverka som talare på konferensen och mässan MVT2015 som anordnas på Kistamässan den januari text: VALTER BENGTSSON Fredrik Lundkvist, skapare av Mollii, är en av många svenska uppfinnare och entreprenörer som får kämpa onödigt hårt för att sprida sina innovationer över landet. Entusiasmen är stor. Om planerna förverkligas kan situationen förbättras radikalt. Många innovatörer går idag på knäna på grund av den långa tid det tar att få produkterna testade och godkända. Ett genombrott i ett landsting eller en kommun kan vara värdefullt men det innebär inte att resten av landet börja köpa produkten. Det är bara ett steg på den långa vägen till marknaden, en av många tuffa upphandlingar. När vi gjorde workshops med entreprenörer och kommuner så fick vi ett 30- tal förslag på åtgärder. Samordning var en av de allra viktigaste förslagen, säger Adam Hagman. Drömmen för entreprenörerna är att en upphandling automatiskt gör hela Sverige till en marknad. FAKTA Om Robotdalen n Robotdalen finansieras av Vinnova, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. Syftet är att hjälpa nya idéer och lösningar inom robotteknik till kommersiell framgång. Fokus ligger på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan skriver Robotdalen på sin webbplats SERVOHANDSKEN ett personligt krafthjälpmedel från Bioservo för personer med svag handstyrka eller nedsatt handfunktion. GIRAFF en kommunikationslösning som ger äldre möjlighet att kommunicera med vårdpersonal och anhöriga på distans INNOVATIONSTORGET PÅ MVT2015 n MVT2015 har ett särskilt Innvoationstorg. I samarbete med Vinnova medverkar följande företag: Landräddningen nwise We+ Bioservo Mina Vårdflöden Visue Care

4 4 MVT 2015 BILAGA TILL DAGENS OMSORG # Snabbväxare rustar för fortsatt utveckling i utsatt bransch Jag är övertygad om att vår djupa förståelse och egna erfarenheter av personlig assistans gör skillnad. En tredjedel av våra anställda är själva Aiai-användare, säger Magnus Crossner, vd för Kaustik, vars verksamhetsstöd Aiai just nu står inför en stor omdaning. I februari 2015 äger det stora skiftet rum. Över en natt kommer Aiais användare att uppleva att deras webbsystem för personlig assistans ändrar utseende. Det handlar om den största förändringen av systemet någonsin. Magnus Crossner, vd för Kaustik som tillverkar Aiai, är ödmjuk inför förändringen. Det finns flera olika drivkrafter bakom det nya användargränssnittet, förklarar han. Det ska vara mer användarvänligt och anpassat till alla skärmstorlekar. Det är också en förberedelse inför kommande nya tjänster. Aiai har legat i frontlinjen ända sedan grundaren Erik Ljungberg skapade programmet för sina egna personliga behov för ett decennium sedan. Aiai har därför blivit mer än ett datorprogram och Kaustik uppfattas idag mer som ett kunskapsföretag än ett it-företag. Det har alltid varit självklart för oss att ha nära relation till kunden och branschen. Det är både berikande och nödvändigt, säger Magnus Crossner. Idag arbetar ett tiotal utvecklare med att ständigt vidareutveckla systemet. Önskemålen är många och det krävs tuffa prioriteringar för att leverera rätt tjänster vid rätt tillfälle. Givetvis styr myndighetskrav i mångt och mycket vår utvecklingsplan. Det är angeläget att Aiai som verksamhetsstöd alltid är anpassat till nya regler och lagkrav. Vårt mål är att kunden alltid ska känna att systemet ger den trygghet och nytta som är nödvändig för att driva en effektiv och säker assistans. En efterlängtad nyhet är Aiai Ärendehantering som lanserades tidigare under 2014, en produkt som utvecklats efter en workshop med flera av kunderna. Ett lysande exempel på samarbete och transparens, säger Magnus. På workshopen diskuterade vi hur olika ärenden, både spontana och återkommande, ska hanteras, så att inget faller mellan stolarna. Våra kunder är väldigt aktiva och villiga att delge viktig information. Nu har vi ett system som täcker in alla viktiga ärenden och automatiskt kopplar dem till relevanta lagtexter och företagsinterna rutiner. Användaren vet alltid hur man ska agera när en viss situation uppstår. Det säkerställer att medarbetarna agerar på rätt sätt vid rätt tillfälle vilket också IVO ställer krav på. Företag i andra branscher har uppmärksammat vårt system och vill ha samma för den egna branschen, men det har vi valt bort. Ärendehanteringen Aiai är helt anpassad för assistans, säger Magnus. Det är en ganska typisk situation för Kaustik, som allt som oftast säger nej när nya affärsområden kommer på tal. I år har man ändå släppt den nya verksamhetsstödet Omsorg24 som har samma bas som Aiai, men med HVB-hem och LSS-boenden som väl avgränsad nisch. Det finns sådär boenden och några av våra viktigaste kunder inom assistans har förflyttat sig åt det hållet. Om man är duktig på assistans så ligger det nära till hands, förklarar Magnus Crossner. Omsorg24 går ut på att underlätta för arbetsgivare att schemalägga medarbetarna. Systemet sköter tidrapporter, digitala signaturer och olika funktioner för personalavdelningar. Ett sådant skräddarsytt system har saknats för HVB-hem och LSS-boenden, som i regel är ganska små verksamheter, men som också behöver ha god kontroll och effektiv hantering. Det är viktigt att man uppfyller arbetstidslagens krav bland annat. Med färre fel får man högre kvalitet. Ett 40-tal boenden har hittills tagit Omsorg24 i bruk. Nu siktar Kaustik in sig på en större lansering på MVT2015, konferensen om modern välfärdsteknologi, på Kistamässan i januari, där Kaustik kommer att finnas bland utställarna. MVT väntas bli en arena för kommuner, som alla har boenden av det slag som Omsorg24 riktar in sig på. Omsättning har ökat stadigt sedan Aiai började marknadsföras på allvar för fem år sedan och nyligen korades Kaustik till vinnare bland Göteborgsregionens företag med starkaste tillväxt. MED EN SÅ stark dominans som Kaustik fått inom administration av personlig assistans ställer man sig frågan hur företaget ska undvika att slå sig till ro. Som en av IT-Sveriges största snabbväxare inom vård och omsorg tackar vi nej till andra branscher än assistans och HVB/ LSS-boenden. Vi är angelägna att aldrig tappa fokus för personlig assistans. Det är här vi har vårt ursprung och vår bas av kunskap, säger Magnus Crossner. Företagets mål är att kunderna alltid ska vara mer nöjda idag än de var igår. text: VALTER BENGTSSON Vart blåser vinden? Magnus Crossner involverar kunderna i vidareutvecklingen av Aiai och Omsorg24. Men han hoppas även på fler kunder, inte minst bland landets kommuner. Kommunernas assistansverksamheter är jungfrulig mark, eftersom kommunerna ofta ligger efter privata utförare när det gäller IT-stöd, trots att de har lika stora krav på sig vad gäller regler och avtal. Det nya utseendet på Aiai som har premiär i februari är helt responsivt vilket innebär att det automatiskt anpassar sig till alla skärmstorlekar. foto: Linnea Bengtsson DELAKTIGHET Inom Kaustik finns en stark tro på assistansens betydelse för delaktighet i samhället. - Även om vi inte är politiska vill vi värna tillgänglighet och självklart även assistansreformen, säger Magnus Crossner. - Vi skriver i våra licensavtal med kunderna att vi har rätt att säga upp avtalet om kunden inte efterlever reformens intentioner eller de regelverk som en assistansanordnare omfattas av. Det är ett självklart ställningstagande.livet är oförutsägbart. Vem som helst kan när som helst hamna i behov av personlig assistans, säger Magnus Crossner. Läs mer om företaget på

5 # BILAGA TILL DAGENS OMSORG MVT Läkemedlen signeras i mobilappen mer tid för vården av de boende 100 miljoner signeringar av ordinerade läkemedel görs varje år i Sverige, fram till nu till största delen manuellt med papper och penna. Företaget Appva visar på MVT 2015 hur man kan göra denna pappers rutin digital och få bättre koll på medicinering och annat. Ulrika Kjellberg på Appva hoppas att den nya appen ska ge personal mer tid för att hjälpa de boende. n Appva tillhör de yngre företagen som ställer ut på mässan. Det var i december 2012 som systemet för signering sattes i drift för första gången. Idag är det it-baserade verksamhetsstödet Medication and care support system, MCSS, spritt över Sverige och har ungefär 2000 användare. Ulrika Kjellberg på Appva, VD och en av grundarna, berättar om bakgrunden: Hela idén kom från verksamheten, från Tre Stiftelser, en kommunal stiftelse i Göteborg med 360 boendeplatser. Sedan satt vi i åtta månader och jobbade med att utveckla detta, berättar Ulrika, som har en bakgrund i arbete med att leda process- och kvalitetsstyrning. Nu är det inte bara mediciner som dokumenteras, utan även andra vårdinsatser, vilka delegeringar som finns bland aktuell personal och så vidare. För personalen förenklas dokumentationen, för den som planerar ger det en helt annan överblick, och skulle medicinutdelning eller något annat missas finns också en larmfunktion. I stället för att hålla reda på olika papper skriver personalen in vad som gjorts på en ipad som finns på boendet, eller i en del fall på en smartphone. Mer tid för de boende och till själva omvårdnaden är en ambition med systemet, som har prisbelönats i olika sammanhang. Med sin medverkan på MVT hoppas Appvas VD förstås på nya kontakter: Ja vi hoppas förstås att träffa nya tänkbara kunder, och det är också intressant att möta folk utifrån verksamheterna och få respons från dem, sammanfattar Ulrika Kjellberg. ANDERS LINDSTRÖM FAKTA Särskilt boende I Sverige finns det idag drygt platser, och lika många anställda, på särskilt boende. De boende har ofta ett stort behov av hjälp, inte minst med att ta sina mediciner. Medicinerna tas ofta 3 4 gånger per dygn, vilket innebär att det under ett år ges minst 100 miljoner medicindoser inom särskilt boende. Till detta kommer medicin som ges inom hemtjänst respektive hemsjukvård. Nu kan sjukgymnaster hjälpa dig träna på distans n I stället för att få träningsprogrammet med hem på ett lätt bortglömt papper så får patienten en pekskärm med tillhörande kinect-kamera, och kan följa sitt program på skärmen samtidigt som sjukgymnasten kan se att programmet fungerar och blir Rehablitering via nätet. Gerd Söderman på Welfare Sverige lanserar ett nytt system för att få hjälp med sjukgymnastiken på distans. gjort som det ska. Ett sådant system, Virtual Rehabilitation, visas av företaget Welfare Sverige på MVT Det handlar om ett än så länge litet företag som startade mars 2014 och med hemort i Västerås. Systemet är utvecklat i Danmark och har funnit på den danska marknaden sedan Den pekskärm som ingår i rehabiliteringssystemet är ingen vanlig padda utan en 22 tumsskärm som är mycket enkel och användarvänlig, strippad från allt ovidkommande. Det är bara att starta och peka på skärmen så går programmet igång. Systemet används i dag i ett flertal danska kommuner. I Sverige är vi väldigt nya, och det är roligt att komma till mässan och få visa upp den här möjligheten till rehabilitering på distans med full uppföljning, säger VD Gerd Söderman. Hon har själv en bakgrund som socionom i socialtjänsten med mångårig kommunal erfarenhet inom samtliga sociala områden individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning. Än så länge är hon den enda heltidsanställda medarbetaren av de totalt fem i företaget. De andra, en sjukgymnast, en arbetsterapeut och två tekniker, är knutna till företaget på deltid. På MVT2015 kommer företaget att visa systemet i sin monter och även vid i ett seminarium som ordnas på mässan. I montern visas också interaktivt utbildningsprogram för förflyttningsteknik, som företaget har tagit fram med målet att undvika risker för personal och patient. ANDERS LINDSTRÖM

6 6 MVT 2015 BILAGA TILL DAGENS OMSORG # Här finns verktygen för fra Verktygen för framtidens utmaningar möter du bland utställarna på MVT2015 på Kistamässan januari På mässgolvet kan du även ta del av kostnadsfria seminarier, visningsmiljöer och det speciella et. Missa inte heller att fråga experterna på Våga fråga-torget! Våga fråga-torg Besökarna kan träffa experter inom några områden, för praktisk rådgivning. Tanken är att ge dig konkreta råd för att lättare kunna ta nästa steg i arbetet med välfärdsteknologi och e-hälsa i verksamheten. D:31 C:30 C:31 C:33 B:30 B:31 B:33 A:30 A:32 A:25 D:27 C:26 B:26 B:27 B:25 A:24 Mässcen Här finns DAGENS OMSORG, monter D:22 D:18 D:22 Våga fråga-torg C:23 B:23 C:21 B:22 B:21 A:22 B:20 A:20 VISNINGSMILJÖER D:16 D:14 D:12 D:17 D:19 VINNOVAS C:19 B:19 C:17 B:18 B:17 A:18 B:16 A:16 C:13 C:15 B:12 B:14 B:13 B:15 A:12 A:14 Lounge Innovationsscenen D:07 C:07 D:05 C:06 C:05 B:06 C:04 B:04 B:11 A:10 Café B:03 Café Visningsmiljöer Telia har visningsmiljöer, där besökarna får möjlighet att se hur man på ett konkret sätt kan arbeta med och utveckla välfärdsteknologi inom kommunal vård och omsorg. Inom området välfärdsteknologi finns idag ett antal innovatörer som arbetar med att utveckla produkter och tjänster med sikte på behov inom kommunal vård och omsorg. MVT2015 anordnar i samarbete med Vinnova ett där innovatörer kan möta användare och framtida användare av de produkter och tjänster som utvecklas. IN Konferenssalar Kostnadsfria seminarier På utställningen anordnas kostnadsfria scenprogram med aktuella seminarier. Programmet fokuserar på användbarhet med individen i fokus och ger exempel på goda lösningar från verksamheter inom kommunal vård och omsorg.

7 # BILAGA TILL DAGENS OMSORG MVT mtidens utmaningar Utställare på MVT2015 UTSTÄLLARE MONTERNUMMER UTSTÄLLARE MONTERNUMMER Konferenssalar Konferens Abilia B:31 Aiai/Omsorg24 B:26 Appva D:17 ArjoHuntleigh A:16 Atea, ILAB A:22 Bestic AB B:17 Bioservo Technologies B:17 Bioservo Technologies BXO Solutions D:13 CareTech AS B:06 Cenvigo C:33 CGI B:04 Cisco C:26 CNet B:30 Dagens Omsorg D:22 Diabetes Tools B:06 Doro A:20 efrid B:33 ELSI Technologies Oy B:14 Evondos AutoDos A:10 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter B:03 GISYS C:23 Göteborgs Stad B:25 Hälsoteknikcentrum B:20 Inerventions Mollii D:31 IntraPhone B:27 jdome BikeAround jdome WalkAround C:06 Kompanion Hemtjänstplanering B:22 Landräddningen Mina vårdflöden MiniFinder A:32 Nordic Innovation C:04 NWISE Offentlig Säkerhet A:30 Pampett C:30 Phoniro Systems A:12 Postnord B:12 Pulsen B:23 Robotdalen B:17 Robyn Robotics/JustoCat B:17 SCA Hygiene Products C:19 Sekoia ApS C:17 Seniortek B:16 StayingActive B:13 Swedish ICT B:18 Svensk Sjuksköterskeförening A:25 Sveriges Kommuner och Landsting D:27 Telia Tieto Sweden D:12,D:14,D:16,D:18 Ej monter Tunstall B:11 We+ Welfare Sverige C:31 Vision D:07 VisueCare Västerås stad A:24

8 8 MVT 2015 BILAGA TILL DAGENS OMSORG # MVT Konferensprogram onsdag 21 januari 21 januari Registrering, utställningsbesök och fika Keynote Anders Ekholm, Maria Gill, Mats Rundkvist ÄLDREOMSORG HEMSJUKVÅRD Äldreomsorg 2.0 Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet. Patrik Sundström, Anders Ekholm OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Vi som vet mår bättre! Sara Riggare berättar om hur hon använder välfärdsteknologi. Sara Riggare, Sara Wickman INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Chatta med socialrådgivningen Socialtjänsten mer tillgänglig för medborgarna. Alexandra Göransson, Karin Bengtsson Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk ohälsa. Sigrid Stjernswärd, Helena Westerlund FÖRDJUPNING JURIDIK Karin Hedberg För att se hela programmet och för att boka din biljett till konferensen eller mässan besök: Lunch, utställningsbesök, öppna föreläsningar, nätverkande Glöm inte oss, öka självständighet, trygghet och delaktighet med teknik. Monica Ryden, Maria Gill, Nis Peter Nissen Trygg, aktiv och social Leva ett gott liv hela livet. Kristin Hagström, Elisabeth Helgöstam E-hälsöstöd involverar patienten En bättre vardag med bra kommunikation. Annelie Wijk, Evin Kvale Hur blir dagens idéer morgondagens förskrivningsbara hjälpmedel? Sara Wickman E-tjänster kan det vara något? Så kan nya e-tjänster underlätta för både personal och klienter. Claes-Olof Olsson, Bengt Svenson, Krisztina Buki Tornbjörk FÖRDJUPNING UPPHANDLING Niklas Tideklev, Klas Danerlöv, Mats Rundkvist, Ronny Bjørnevång FÖRDJUPNING IT Fika, utställningsbesök, nätverkande Inkl. 30 min paus Framtidens äldreboende Vill vi ha fastighetsstyrd verksamhet eller verksamhetsstyrd fastighet? Ulrika Stefansson, Agneta Nilsson, Åsa Jernbom, Åsa Zackrisson, Tomas Lagerwall Inspiration from our neighbour countries. Morten Hoff, Marie Dahl, Merja Tepponen, Dennis C. Søndergård Ökad trygghet med sjukvård på distans. Kurt Boman, Mona Olofsson Rätt medicin på rätt tid med digitalt stöd. Johan Rindeborg, Maj Rom Kajsa Johansson Vardaglig träning varje dag Veronica Blixt Lust till teknik Att forma teknikstöd tillsammans med användarna. Ann-Britt Olofsson Att klara sig själv ny teknik för självständighet ur ett användarperspektiv. Lena Tinglöf, Eva Lindberg, Charlotte Magnusson Soctanter på nätet Karin Bengtsson Arrangören förbehåller sig rätten att ändra i program och övriga aktiviteter. Mats Anders Karin EVIN KALE är 44år och mamma till tre pojkar. Under de senaste 20 åren har hon arbetat i en Freinetskola. Hennes syn och livsfilosofi är att alltid se livet från ett ljust perspektiv trots livets tunga svackor. En bättre vardag med bra kommunikation 13:30 14:45 SARA RIGGARE ingenjör som bestämde sig för fem år sedan att hon ville kombinera sina kunskaper med sina patienterfarenheter för att försöka förbättra för sig själv och andra med kroniska sjukdomar. Nu är hon doktorand och forskar på hur ny teknik kan användas av personer med olika kroniska sjukdomar för att må bättre. Vi som vet mår bättre 11:00 12:15 Keynote Talare: Mats Rundkvist, Maria Gill, Anders Ekholm Äldreomsorg 2.0 Maria Så kan vi göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet. Få en bild av SKLs arbete idag och framåt hur arbetar SKL för att ge kommunerna ett stöd för att möjliggöra arbetet med välfärdsteknologi och e-hälsa? Talare: Patrik Sundström, Anders Ekholm Vi som vet mår bättre! Omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Sara Riggare berättar om hur hon använder välfärdsteknologi för att underlätta sin vardag med Parkinson. Talare: Sara Wickman, Sara Riggare Chatta med socialrådgivningen socialtjänsten mer tillgänglig för medborgarna Individ- och familjeomsorg. Alexandra Göransson berättar om arbetet med att utveckla socialtjänstens arbete för att öka tillgängligheten för medborgarna. Stockholms stad har arbetat med metod och kompetensutveckling för att digitalisera socialtjänstens arbete och sett många fördelar med detta. Talare: Alexandra Göransson Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk ohälsa Individ- och familjeomsorg. Ett webbaserat stöd kan underlätta bördan och öka möjligheterna att orka med sin situation som närstående. Genom exempel från forskningen berättar hon lite kort om närståendes situation, e-hälsa och olika lösningar som man testar eller forskar kring för närstående idag. Talare: Sigrid Stjernswärd Fördjupning: Juridik Talare: Karin Hedberg Trygg, aktiv och social ett gott liv hela livet Äldreomsorg. Järfälla Hemstöd och projektet esenior från Göteborgs stad har arbetat med välfärdsteknologi och e-tjänster i olika projekt. Talare: Kristin Hagström, Elisabeth Helgöstam En bättre vardag med bra kommunikation Omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Elisabeth Talare: Annelie Wijk, Evin Kvale Hur blir dagens idéer morgondagens förskrivningsbara hjälpmedel? Hemsjukvård. Det är viktigt att ta tillvara på idéer för att lösa framtidens utmaningar inom Hälso- och sjukvård. Vi behöver ha ett nära samarbete mellan vården och de som arbetar med ny teknik. Ett nytt hjälpmedel kan för äldre och personer med funktionsnedsättningar göra stor skillnad. Talare: Bengt Andersson, Sara Wickman E-tjänster kan det vara något? Individ- och familjeomsorg. Så kan nya e-tjänster underlätta för både personal och klienter. Talare: Claes-Olof Olsson Glöm inte oss ökad självständighet, trygghet och delaktighet med teknik för personer med en demenssjukdom Äldreomsorg och hemsjukvård. Att se människan bakom teknologin. Välfärdsteknologi handlar inte om teknologi men om de människor som använder den. Frågor om identitet och social inklusion är avgörande för livet med demens. Talare: Monica Rydén, Nis Peter Nissen, Maria Gill Fördjupning: Upphandling utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling När kommuner börjar arbeta med innovationer i vård och omsorg kommer ofta frågor om upphandling på bordet. Produkter och tjänster som aldrig tidigare använts behöver upphandlas och arbetet med kravspecifikation och utvärderingskriterier kräver extra nära samarbete mellan verksamhet och upphandlare. Det här fördjupningspasset vänder sig till dig som arbetar med upphandling, vare sig du representerar upphandlingsenheten eller verksamheten. Vi får ta del av nationella aktörers stöd och råd, erfarenheter från kommuner som gjort upphandlingar av välfärdsteknologi och dessutom möjlighet till diskussion, utbyte och nätverkande. Talare: Mats Rundkvist, Jonny Ivarsson Paulsson, Niklas Tideklev Mats Jonny Niklas Fördjupning IT Är kommunens IT rustad för att understödja välfärdsteknologins införande? It kan stödja verksamheten på flera sätt. Om en satsning på välfärdsteknologi ska bli lyckad så krävs det att IT-folket dels har gjort sin hemläxa väl men även att de lämnar sin komfortzon och blir delaktiga och berikade av verksamhetens vardag. Inom IT-spåret kommer vi att belysa IT-avdelningens roll och berätta om erfarenheter från införande av välfärdsteknologi. Framtidens äldreboende vill vi ha fastighetsstyrd verksamhet eller verksamhetsstyrd fastighet? Talare: Agneta Nilsson, Åsa Jernbom, Åsa Zackrisson, Ulrika Stefansson

9 # BILAGA TILL DAGENS OMSORG MVT Ökad trygghet med sjukvård på distans Hemsjukvård. Telemedicin har blivit ett nytt verktyg och arbetssätt att förbättra och förenkla behandlingen och uppföljning av patienter med kroniska hjärt- och kärlsjukdomar. Vi presenterar inom detta område några studier där vi funnit Kurt betydande förbättringar i kontroll och uppföljning av patienter med blodförtunnande behandling samt högt blodtryck. Avancerade användningsområden inom telemedicin kommer också att kort presenteras. Talare: Kurt Boman, Mona Olofsson Rätt medicin på rätt tid Mona med digitalt stöd Hemsjukvård. Talare: Johan Rindeborg, Kajsa Johansson Lust till teknik att forma teknikstöd tillsammans med användarna Omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Lust till teknik utvecklar stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning med hjälp av tekniklösningar. Syftet är att nå en ökad självständighet och en högre livskvalitet för den enskilde. Teknikombud ute i verksamheterna utgör navet i arbetet. Under seminariet kommer erfarenheter från användning och spridning av teknik att presenteras. Talare: Ann-Britt Olofsson Inspiration from our neighbouring countries Äldreomsorg. The presentation will deal with the Morten Dennis Marie organization of work with welfare technology and some of the challenges that must be handled will be discussed such as use of welfare technology, including matching the citizen and the technology, systematic efforts regarding implementation etc. Talare: Morten Hoff, Dennis C. Søndergård, Marie Dahl Lena Att klara sig själv ny teknik för självständighet ur ett användarperspektiv Omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Charlotte Talare: Lena Tinglöf, Charlotte Magnusson Vardaglig träning varje dag Hemsjukvård. MVT Konferensprogram torsdag 22 januari 22 januari MORTEN HOFF är chef för Odense kommunes Center for välfärdsteknologi. De senaste 6-7 åren har han arbetat med välfärdsteknologi på University College Lillebælt. Inspiration from our neighbouring countries 15:15 17: Keynote Ethical issues and welfare technology Päivi Topo Att vända skutan och segla i medvind Så har vi jobbat med information, utbildning och attitydförändring. Åsa Löving, Sandra Kleveland, Elisabeth Helgöstam, Ann-Britt Olofsson, Hanne Jensen, Lotta Olofsson, Sofia Persson Digital delaktighet är det för alla? Ingrid Grange, Torgil Persson, Pamela Davidsson Från analogt till digitalt Inspiration och verkstad kring trygghetslarmens teknikskifte. Niclas Brissmalm, Pär Kindstrand Att göra det omöjliga möjligt, att påverka utvecklingen för att främja användandet av välfärdsteknologi. Lennart Magnusson, Nis Peter Nissen Välfärdens krav på den digitala infrastrukturen Ett livsavgörande seminarium? Per Fröling, Mikael von Otter, Sara Andersson, David Hjälmgården, Malin Frenning, Hans Andersson Digitala tjänster, användare, verksamheter och lagar Oskar Jonsson Inspiration att arbeta med tjänstedesign för att skapa nytt inom socialtjänsten Jonas Gumbel OBS! Slutar Utveckling av Vård & Omsorg på distans Hur samordnar vi initiativ på distans? Behövs gemensam infrastruktur? Mikael Johansson Välfärdsteknologi vilka är utmaningarna för professionerna? Vårdförbundet Fika, utställningsbesök, nätverkande I lagens namn Så harmoniserar vi juridikens krav med verksamhetens behov. Jeanna Thorslund Frigör anhörigas kraft Arbeta med välfärdsteknologi och e-hälsa tillsammans med anhörigvårdare. Frida Andréasson, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Mobil dokumentation Nya arbetssätt med många vinster. Elisabeth Lejroth, Linnéa Norrvik, Per-Olof Axelsson Våga prova innovationer i äldreomsorgen! Erfarenheter från kommunala testbäddar. Karin Hedberg, Elisabeth Kjellin, Ann- Christine Andersson, Isabella Scandurra Stöd på distans e-hemtjänst. Åsa Löving, Sandra Kleveland Välkommen hem till KOL-patienten Örjan år 2020 interaktivt rollspel som visar morgondagens vård och omsorg i hemmet. Swedish ICT Arbetsterapeuten och Välfärdsteknologi gör skillnad i vardagen. Åsa Larsson Ranada, Eva Lindqvist, Bodil Evertsson, Lotta Olofsson OBS! Slutar Kommunal tar tempen på tekniken om tekniska hjälpmedel inom vård och omsorg. Hur många olika system måste vi ha? Kan trygghetslarm vara ryggraden i den trygghetsskapande tekniken? Lunch, utställningsbesök, öppna föreläsningar, nätverkande Nackas väg till e-hemtjänst kommun! Anne-Lie Söderlund, Gabriella Nyhäll Vad säger forskningen? Stefan Lundberg, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Britt Östlund Innovationsvänlig upphandling att beställa nya lösningar. Niklas Tideklev, Ronny Bjørnevång How technologies can be translated into the organization in a meaningful way. Hanne Jensen Tillsyn med kamera En workshop för erfarenhetsutbyte. Inga Reidel, Max Domaradzki För vems skull? De etiska frågornas kompass. Stefan Sävenstedt, Per Olof Hedvall Hängslen och livrem hur säkert kan det vara att arbeta med välfärdsteknologi och e-hälsa Hur svårt kan det vara? Om utmningar och hur vi kan hantera dem. Mikael von Otter, Eva Sahlén, Eva Nilsson Bågenholm, Mikael Lagergren, Gösta Bucht, Patrik Sundström, Niklas Sundler Slutar Fika, utställningsbesök, nätverkande Kan man verkligen räkna hem användningen av välfärdsteknologi? Åke Dahlberg, Raymond Dahlberg Nyckelfri vård och omsorg handlar inte bara om en säkrare nyckelhantering det frigör tid också! Maria Jennische, Klas Nilsson, Tommy Ceder Medskapande får alla att växa Bättre innovationer när användaren involveras. Jonas Gumbel, Marie Pernebring, Elizabeth Hanson, Britt Östlund Nationell samverkan kring innovationer i vården och omsorgen. Adam Hagman Att driva utveckling utifrån egna behov. Emanuel Nyberg, Anna Lampel, Catharina Borgienstierna, Sten Hemmingsson Att ta tryggheten med sig utanför hemmet mobila trygghetslarm med GPS Bodil Ericsson, Barbro Rohlin, Maria Gill VictoryaHome FoU-Sörmland om erfarenheten att koordinera ett EUprojekt. Elisabeth Fellenius, Carina Forsman, Kjell Moneus Summering och avslutning Arrangören förbehåller sig rätten att ändra i program och övriga aktiviteter. Keynote ethical issues and welfare technology Welfare technology as a concept implicitly includes promise of improving user s wellbeing somehow. Thus, we can expect that ethical ground of welfare technology development, research, and use is solid. However, there are many issues that needs to be ethically considered. In this presentation the process of welfare technology development and use is discussed from the point of view of ethics. There are many similarities with other field of technology development and research but also specific issues that needs to be considered. Examples of technology development and use in supporting people with dementia and people with severe disabilities are presented to illustrate ethical challenges and ways of ensuring ethically sustainable ways of working. Talare: Päivi Topo Päivi Att vända skutan och segla i medvind så har vi jobbat med information, utbildning och attitydförändring Talare: Åsa Löving, Sandra Kleveland, Elisabeth Helgöstam, Ann-Britt Olofsson, Hanne Jensen, Lotta Olofsson Åsa Digital delaktighet, är det för alla? För att kunna ta del av utbudet i samhället krävs idag kunskap och tillgång till teknik. I Härryda kommun erbjuds personer över 65 år förutsättningar för att lära sig mer om dagens teknik och it. Vi beskriver ett nytt arbetssätt som byggts upp och hur Sandra förutsättningar för ökad kunskap och motivation till teknik och it skapats. Talare: Ingrid Grange, Torgil Persson Från analogt till digitalt - Inspiration och verkstad kring trygghetslarmens teknikskifte Pär Kindstrand kommer att berätta om hur Växjö kommun gjort med trygghetslarmen från ca 2009 till nu. Problem, lösningar, tur och otur, utmaningar och hur utvecklingen gått framåt med digitala larm. Talare: Niclas Brissmalm, Pär Kindstrand Välfärdens krav på den digitala infrastrukturen ett livsavgörande seminarium Talare: Mikael Von Otter, Hans Andersson, David Hjälmgården, Sara Andersson, Per Fröling, Malin Frenning Att göra det omöjliga möjligt att påverka utvecklingen för att främja användandet av välfärdsteknologi Trygghet för dementa även när de går. I Danmark lyckades Alzheimerföreningen få Folketinget att ändra tillståndet av användning av GPS till män niskor med en demenssjukdom. Frågan är om det var en Pyrrhussejr? Talare: Lennart Magnusson, Nis Peter Nissen Nis-Peter Digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och sjukvård Myndigheten för delaktighet arbetar med välfärdsteknologi. I föredraget ges exempel på arbetet med olika typer av teknikstöd för olika användare i ordinärt boende inom olika verksamheter och lagrum. Allt från tjänstedesign utefter användarnas behov TORGIL PERSSON... är pensionerad universitetslektor med ordinära it-kunskaper men med stor fascination för teknikområdet. Arbetar som ITcoach/volontär i Härryda kommun. Digital delaktighet, är det för alla? 09:10 10:15

10 10 MVT 2015 BILAGA TILL DAGENS OMSORG # MAX DOMARADZKI Max Domaradzki arbetar som projektledare i Göteborgs Stad och är huvudansvarig för införandet av tjänsten Trygghetskamera, Göteborg Stads första välfärdsteknologiska tjänst. Max kommer närmast från Stenungsunds kommun där han tidigare arbetat som utredare inom IT och teknik. Tillsyn med kamera workshop 13:15 14:15 ANNE-LIE SÖDERLUND är äldreomsorgschef i Nacka kommun. Utifrån Nackas vision, öppenhet och mångfald, är hennes uppdrag att utveckla äldreomsorgen. Nackas väg till e-hemtjänst kommun 13:15 14:15 och upphandling till avinstallation och borttagande av stödet gås igenom. Talare: Oskar Jonsson Utveckling av vård & omsorg på distans Hur samordnar vi initiativ kring utveckling av vård & omsorg på distans? Behövs gemensam infrastruktur? Idag finns ett stort antal initiativ kring att utveckla och underlätta vård och omsorg på distans. I landstingen arbetas det med att effektivisera och hitta nya arbetssätt, till exempel för vård av patienter med kroniska sjukdomar. Trygghetslarm och trygghetstjänster är en viktig del i kommunal omsorg. Effektiv och kvalitativ vård och omsorg på distans kräver nya arbetsmetoder och nya produkter. Invånarna vill också bli mera delaktiga i sin vård och omsorg. I Danmark har man en gemensam referensarkitektur och i Norge är inriktningen att anamma denna. Vad gör vi i Sverige? I lagens namn så harmoniserar vi juridikens krav med verksamhetens behov Talare: Jeanna Thorslund Jeanna Frigör anhörigas kraft arbeta med välfärdsteknologi och e-hälsa tillsammans med anhörigvårdare Talare: Frida Andréasson, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Mobil dokumentation nya arbetssätt med många vinster Arvika kommun delar med sig av sina erfarenheter kring införande av mobila lösningar som gör det möjligt att dokumentera och inhämta uppgifter från patientjournal ute i verksamheten. Talare: Elisabeth Lejroth, Linnéa Norrvik Elisabeth Linnéa Stöd på distans e-hemtjänst Västerås Stad har sedan november 2013 drivit e-hemtjänst i ordinarie verksamhet inom ramen för biståndsbeslut. Hur går man tillväga för att implementera ett helt nytt arbets- och förhållningssätt? Vad säger de som ska använda tekniken? Talare: Åsa Löving, Sandra Kleveland mycket motstånd. Forskning har visat att vårdpersonal ofta har en kluven inställning där de både kan se potentiella fördelar men också har en rädsla att en ökad användning av teknik medför en avhumaniserad vård. E-hälsa i omvårdnad av äldre är värdeladdad och vi måste lära oss att hantera användning av teknik i vården på ett sätt där vi kan använda dess fördelar och samtidigt förhålla oss till de risker som finns. I presentationen visas på vägar att hantera detta och och design som stödjer människor i att kunna göra det de vill i livet. Konkreta exempel och tankar om hur vi bygger in attityder, normer och förväntningar när vi skapar nytt i samhället. Talare: Stefan Sävenstedt, Per-Olof Hedvall Nackas väg till e-hemtjänst-kommun Nacka kommun har under 2,5 år deltagit i ett EUprojekt med syfte att hitta innovativ teknik för en förbättrad livskvalitet, ökad trygghet och säkerhet för äldre som bor hemma. Anne-Lie delar med sig erfarenheter hur val av produkter, testning samt förändringsarbetet har genomförts. Samt erfarenhet av att vara med i ett EU-projekt. Talare: Anne-Lie Söderlund Innovationsvänlig upphandling att beställa nya lösningar Vi säger ofta att det är svårt att som kommun upphandla nya och innovativa lösningar, men är det LOU som är hindret eller vårt eget sätt att använda LOU? Vi får veta hur en innovationsvänlig upphandling kan genomföras och vilket stöd man kan få i arbetet med sådana. Talare: Niklas Tideklev How technologies can be translated into the organization in a meaningful way Experiences will be shared based on the implementation of the SMART floor in 104 flats in Skovhuset, Denmark. Skovhuset is a residential home for elderly people. It takes planning, open-mindedness, feedback, changes of strategies and communication to walk the new paths when technologies assist the caregiving Talare: Hanne Jensen Medskapande får alla att växa bättre innovationer när användaren involveras Talare: Jonas Gumbel, Elizabeth Hanson, Britt Östlund Vad innebär välfärdsteknik? n Egentligen är välfärdsteknik all teknik som underlättar att leva de liv vi önskar. Oftast används begreppet i samband med olika funktionsnedsättningar, men kan också beskriva tekniker för mätning, analys och kontroll i samband med träning eller normal livsföring. Välfärdsteknologi bidrar till att skapa ökad självständighet, trygghet, säkerhet, aktivitet och delaktighet i samhället. Till exempel att ge äldre personer och personer med funktionsnedsättning ett mer självständigt liv och vara ett stöd för anhöriga och personal inom omsorgen. Välfärdsteknologi bidrar även till bättre tillgänglighet, resursutnyttjande och kvalitet inom vård och omsorg genom att exempelvis stödja ett tryggt kvarboende, förebygga och komplettera vårdoch omsorgsbehovet. Ny teknik för hem och rehabilitering gör det möjligt att leva ett mycket mer aktivt och självständigt liv, särskilt för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Det finns många tekniska hjälpmedel som ger ökad trygghet, aktivitet och delaktighet i samhället. Fyra rum för trygghet n Fyra rum fyllda med ny välfärdsteknik på MVT2015. TeliaSonera visar konkreta lösningar i form av bland annat trygghetslarm, videoövervakning och sensorer som håller koll på det mesta. Vi bygger upp fyra olika rum, för äldre personer från 78 år till 93 år, och visar vad våra trygghetslösningar kan erbjuda, säger Niklas Sundler på TeliaSonera. Skräddarsydda digitala verktyg kan lösa många behov, menar Telia. Våga prova innovationer i äldreomsorgen! Erfarenheter från kommunala testbäddar Talare: Karin Hedberg, Elisabeth Kjellin, Ann-Christine Larsson Välkommen hem till KOL-patienten Örjan år 2020 interaktivt rollspel som visar morgondagens vård och omsorg i hemmet En interaktiv demonstration av framtidens vård på distans. Vi spelar upp ett framtidsscenario och vill tillsammans med dig diskutera de utmaningar och möjligheter som finns med vård av kroniskt sjuka på distans och vilken framtid vi kan skapa tillsammans. Du möter läkare från Karolinska, vårdoperatör/sjuksköterska, sjukgymnast och IKT-experter/forskare, samt en fiktiv KOL-patient och närstående. Riksförbundet HjärtLung ger sin syn på frågeställningarna. Kommunal tar tempen på tekniken om tekniska hjälpmedel inom vård och omsorg Arbetsterapeuten och Välfärdsteknologi gör skillnad i vardagen Praktisk tillämpning och forskning inom välfärdsteknologi är viktigt och här har arbetsterapeuten en given roll och viktig uppgift. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) vill med detta seminarium öka kännedomen om området. Talare: Åsa Larsson Ranada, Eva Lindqvist, Bodil Evertsson, Lotta Olofsson Vad säger forskningen? Talare: Stefan Lundberg, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Britt Östlund, Raymond Dahlberg Tillsyn med kamera en workshop för erfarenhetsutbyte Talare: Inga Reidel, Max Domaradzki För vems skull? De etiska frågornas kompass E-hälsa har ofta beskrivits som ett viktigt verktyg i utmaningen att möta de behov av omsorg och vård som en växande grupp av äldre har. Samtidigt har införandet av e-hälsotjänster varit långsam och mött Att driva utveckling utifrån egna behov Innovation och utveckling kan uppstå utifrån olika perspektiv; teknikdrivet eller användardrivet. Inte sällan är det just den individuella drivkraften och det personliga motivet grunden till innovation.möt två entreprenörer som har utvecklat en produkt och en tjänst utifrån sina egna behov. Hur har deras drivkrafter uppstått och vart har de fört dem? Vad kan man lära sig av behovs-driven innovation? Vilka fördelar har det och vilka är utmaningarna? Talare: Emanuel Nyberg, Catharina Borgenstierna, Sten Hemmingsson, Anna Lampel Åke Kan man verkligen räkna hem användningen av välfärdsteknologi? Talare: Åke Dahlberg, Raymond Dahlberg Raymond Nyckelfri vård och omsorg handlar inte bara om en säkrare nyckelhantering det frigör tid också! Talare: Maria Jennische, Åsa Trolle, Tommy Ceder Nationell samverkan kring innovationer i vården och omsorgen Allt fler kommuner och landsting inser vikten av att implementera innovationer i sina verksamheter. Innovationer som hjälper individen bli mer självständig och mer delaktig i samhället, även på äldre dagar eller om man har ett funktionshinder. Innovationer är också viktiga för att på sikt kunna leverera den bästa vården och omsorgen på ett så effektivt och humant sätt som möjligt. Trots att vi kommer att ha en stor brist på vårdpersonal.robotdalen har i samarbete med SKL och tillsammans med flertal svenska testbäddar, genomfört ett arbete för att identifiera barriärer och möjliga lösningar för att, på ett mer effektivt sätt, testa och implementera innovationer. Talare: Adam Hagman DET VIKTIGT ATT DET HÄR BLIR EN KONFERENS SOM GER ETT POSITIVT AVTRYCK I VARDAGEN HOS DEN ENSKILDE Vilka är trenderna? Eva Sahlén, SÄGER EVA SAHLÉN n Idén om att använda teknik i vård, hälsa och omsorg, är inte ny. Strategier och mål är fastslagda sedan länge. Runt om i landet görs ambitiösa satsningar på välfärdsteknologi för att skapa en mer effektiv omsorg och vård, både för kommunerna och för brukarnaindividen. Nu är fokus på verksamhetsutveckling. Det behövs konkreta verktyg för att få saker och ting att fungera. Den nya tekniken ställer helt andra krav på sättet att arbeta. Rätt använd ger tekniken många fördelar. Inom kommunerna är man överens om att det inom de närmaste åren behövs konkreta verktyg för att ta steget och inkorporera lösningar i den dagliga verksamheten. Samtidigt krävs mycket mer kunskap och mötesplatser där man kan utbyta erfarenheter och få information om lyckade satsningar. Brukarperspektivet är avgörande för att tekniken ska bli använd på ett bra sätt.

11 # BILAGA TILL DAGENS OMSORG MVT Satsning i Helsingborg kan bli genombrott för Bestic Helsingborgs stad satsar på tekniska äthjälpmedel. För många boende inom vård och omsorg kan det betyda en större självständighet, när de slipper bli matade och själva kan styra i vilken takt de vill få sin mat. För det unga företaget Bestic kan det betyda ett genombrott. Att få hjälp med maten av en robot istället för att bli matad av en människa kan för en utomstående möjligen te sig science ficton-betonat och en aning skrämmande. Och Jessica Linde, utvecklingschef inom Omsorg Helsingborg, känner igen de tankegångarna: Ja det är lite kontroversiellt, men det är inte så hemskt som det låter. För du blir inte matad av någon robot, det är ett hjälpmedel som du styr själv. Och det är faktiskt ganska kränkande att behöva bli matad. Så det här är en möjlighet att öka en människas självständighet, och det bygger helt på frivillighet. Jessica Linde försäkrar att det inte är fråga om någon besparing på personal, nästan tvärtom. Ofta kommer det fortfarande, beroende på vilken funktionsnedsättning som användaren har, att finnas ett behov av att någon fördelar maten så den kan hanteras med sked, och att någon hjälper till med dryck. Vi ser att det här skulle kunna vara ett fint komplement, och den som vill äta sin måltid i enskildhet skall också kunna göra det, förklarar Jessica Linde. Så här långt har Helsingborg köpt in tre stycken Bestic, som har provats på tre vårdboenden i staden, och intrycket när försöket utvärderats har varit att det främjar frihet, integritet och värdighet. Utfallet har varit så gott man kommunen nu går vidare med att låta fler ta del av och testa den nya tekniken. En arbetsterapeut, har utsetts i kommunen som stöd för vårdpersonal och chefer och är nu ute på en roadshow i kommunen för att sprida information. I den utbildning som kommunen har ordnat har också mannen bakom Bestic, Sten Hemmingsson, deltagit. Det var mycket spännande att lyssna till honom, säger Jessica Linde. Hemmingsson förklarar utifrån sin egen erfarenhet att det är oerhört viktigt för den personliga integriteten att kunna äta själv, och slippa bli matad. Han berättar också att den främsta drivkraften när han tog fram Bestic var hans egna behov. En funktionsnedsättning på grund av polio hade fått honom att inse att han skulle förlora förmågan att äta själv. Utvecklingsarbetet skedde i samarbete med ingenjören Ann-Louise Lindborg (f.d. Norén), Hjälpmedelsinstitutet, Robotdalen, Promobilia och SICS. FÖRETAGET SOM OCKSÅ heter Bestic har funnits i tio år. Grundaren Sten Hemmingsson är fortfarande majoritetsägare och även styrelseordförande, och i Stockholm arbetar fem personer i företaget. Tillverkningen sker på företaget Eskilstuna Elektronikpartner. VD Catharina Borgenstierna berättar att det är först de senaste två åren som man har kommit igång med att sälja. Fram till nu har Bestic sålts till landsting i Sverige, och kunnat förskrivas på hjälpmedelscentraler. Än så länge rör det sig om små volymer, det är ett 30-tal Bestic som finns ute i Bestics äthjälpmedel erövrar Helsingborg vilket kan bli ett genombrott på den svenska marknaden. Om Bestic Äthjälpmedlet Bestic kan enkelt beskrivas som en robotarm med en sked längst ut. Genom att välja ett lämpligt manöverdon kan användaren själv styra skedens rörelser på tallriken och man väljer själv vad och i vilken takt man vill äta. FAKTA fem-sex landsting. Framförallt marknadsförs produkten idag på internationella marknader, och det finns distributörer i Danmark, Finland, Norge, Holland, England och Frankrike. Men att komma in i Helsingborg kan markera ett genombrott i den kommunala verksamheten: Kommuner ser det mer ur ett organisatoriskt perspektiv, så det borde kunna bli stora volymer, säger Catharina Borgenstierna. I HELSINGBORG GÅR man nu in i vad som kallas en bredare implementation, men hur stora volymer det kan handla om där är det ännu för tidigt att säga: Det är i sin linda. Vi vill inte sätta gränser för hur mycket det kan handla om, men vi är inte alls i upphandlingsstadiet ännu. Det handlar fortfarande om att vi provar, understryker Jessica Linde. text: ANDERS LINDSTRÖM Hygienstol och duschvagn hjälpmedel som underlättar Med duschstolen Carendo kan man få hjälp även med torkning och påklädning utan att flyttas från stolen. n Hygiensituationerna är ett tungt och riskfyllt arbetsmoment. En universell hygienstol eller en modern duschvagn, där den enskilde kan få hjälp med både tvättning, torkning och påklädning, står i fokus för företaget Arjo Huntleigh. I Danmark har företaget haft framgång med sitt program Diligent som nu har introducerats även i Sverige. På MVT2015 presenterar företaget såväl Diligent som olika duschlösningar. Beroende på den enskildes förmåga att själv förflytta sig kan man använda en sådan här duschstol, alternativt en duschvagn, för att underlätta förflyttning till dusch och tvättning. Det som är unikt med denna hygienstol är att patienten också kan bli torkad och påklädd utan att flyttas från stolen. På så sätt sparas många tunga lyft och risker för båda parter. Det blir färre moment att hinna med och därmed mindre stress för personalen, och det ger mer tid och utrymme för att sitta ned och tala med patienten. Eftersom det blir mindre av tunga lyft så minskar också behovet av att alltid vara två vid de här momenten, och i slutändan blir det mer tid för vårdtagaren, säger Ulf Bredeling, projektledare för programmet Diligent, där de här hjälpmedelen ingår. Men är inte risken att man bara använder det här för att spara in på personal? Nej, det tror jag inte, vi har i varje fall inte sett något av det i Danmark. Man är medveten om behovet av att kunna rekrytera vårdpersonal och mån om att kunna erbjuda en god arbetsmiljö. Programmet är under introduktion på den svenska marknaden, det finns ett ganska långt gånget projekt i Stockholm. Ulf Bredeling understryker att hjälpmedel bara är halva delen, och inte tyngpunkten i arbetet eller i medverkan på MVT2015: Vi vill berätta vad vi gör. Vi gör en analys, hjälper till med beslutsunderlag och är sedan närvarande under lång tid. Det är en kulturförändring som är själva kittet i hela tjänsten, och det är den som är svårast att få till, förklarar Ulf Bredeling. Arjo Huntleigh är en del av Getinge-koncernen, den del som är specialiserad på vård av personer med nedsatt mobilitet, och har sitt svenska säte i Malmö. ANDERS LINDSTRÖM

12 Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa Kistamässan den januari 2015 officiell mässtidning Bilaga till Dagens Omsorg 3, 2014 IT inom vård och omsorg: Behoven bara växer. Men införandet av ny teknik går segt. Hur kan man använda modern välfärdsteknologi (MVT) så att det blir ett bra stöd i vardagen? SID 2 12 MVT 2015 BILAGA TILL DAGENS OMSORG # EXTRA TIDNING: 12 SIDOR MVT 2015 Hon slåss för patienterna som får sämst vård En medmänsklig Svår situation för god man Tvingas bevittna allt tuffare villkor. SIDAN 11 nyheter om ett samhälle för alla GUIDE SÅ FÅR DU JA TILL PERSONLIG ASSISTANS Elisabeth Sandlund Om valutgången. SIDAN 4 DAGENSOMSORG Upp till Tycker du det är svårt och krångligt att söka personlig assistans? Läs vår guide till hur man får ett positivt beslut från myndigheterna. Hur förbereder man sig? Vilka faktorer är avgörande? DE VET INGENTING OM HUR VERKLIGHETEN SER UT {Het debatt om anhöriga som god man sidan 6 7} BEVIS! Stora förhoppningar: Stefan Löfven och hans nya socialministrar har mycket att leva upp till på sina nya jobb. Frågor om funktions hinder får ett lyft. Men hur långt räcker det? SIDORNA 8 11 NYHET Löftet om flexjobb kan förändra hela arbetsmarknaden. SIDAN 10 Yrke: Anhörigkonsulent Mikael har framtidsjobbet. SIDAN 42 nyheter om ett samhälle för alla GUIDE RÄTT KOMPETENS FÖR ASSISTENTER Vad innebär Socialstyrelsens nya allmänna råd om kompetens inom LSS och socialtjänst? Frågorna är många, inte minst kring assistans. Vi reder ut begreppen. SIDORNA VI TRODDE LAGEN VAR TILL FÖR INDIVIDEN! {Debattartikel av Harald Strand och Emanuel Mörk sidan 7} Pia startar ny funkisförmedling Vill fixa jobb runt hela Sverige. SIDAN 36 DAGENSOMSORG TEMA: Norden Hur ska vi stoppa det dolda våldet mot personer med funktionsnedsättningar? Det är en av frågorna som just nu är högaktuella inom det nordiska samarbete som leds av Maria Montefusco. SIDAN Flata, muslim, funkis, aktivist och mamma Ingen etikett kan beskriva Sahar Mosleh. Hon är den obekväma typen som alltid säger vad hon tycker. Nu vill hon ha hälsa och livskvalitet på agendan. En familjs 50-åriga kamp Nästan 50 år har gått sedan Gerd Andén blev mamma till Magnus och påbörjade kampen för ett gott liv för alla. SIDAN SIDAN 26 NY tidning! KRÖNIKA Jonas uppmanar till medmänsklig revolution! SIDAN 36 #2 Dags att anmäla bristande tillgänglighet ANALYS Den nya diskrimineringslagen får större betydelse än många tror, skriver Lars Lindberg. SIDAN 24 OKT 2014 revolution Danmark har hittat Trots att vuxna personer med utvecklingsstörning löper högre risk att bli sjuka får de sällan lika bra vård som andra. Det är mycket som är bra med LSS, men man glömde sjukvården, säger distriktsläkaren Malin Nystrand. SIDAN 24 Är du redo för den nya välfärdsteknologin? 12 sidor om MVT2015 Drömmen är att snabbt sprida nya innovationer över hela landet nyheter om ett samhälle för alla Elisabeth Sandlund Inte vårt ansvar, sa landstinget. SIDAN 4 DAGENSOMSORG GUIDE SÅ KLARAR DU ARBETSTIDSREGLERNA Anna Barsk Holmbom förklarar hur de nya arbetstidsreglerna för personliga assistenter fungerar. En värdefull guide för brukare, egna arbetsgivare och anordnare. SIDORNA EN SKANDAL I DET TYSTA {En inkluderande arbetsmarknad kräver bättre statistik Li Jansson på sidan 4} Premiär för LSS-skolan YRKE: Personligt biträde Jag är krockkudden i mötet med arbetslivet, säger Anna Rafstedt som arbetar med att stödja personer på väg ut i jobb. KRÖNIKA SIDAN 26 #3 Förebyggande arbete minskar trots lagkrav Det är inte alltid jag orkar försvara mina val Vill bredda förbudet mot diskriminering ANALYS Trots regeringskris väntas ett nytt förslag om skärpt diskrimineringslag. SIDAN 8 DEC 2014 UTBILDNING LSS ska göra det möjligt för alla att vara självständiga och delaktiga. Nu startar Dagens Omsorg en högaktuell artikelserie om den älskade, och omstridda, lagen. Första avsnittet reder ut de grundläggande principerna. SIDAN % 46 % NYHETER Allt färre kommuner bedriver uppsökande verksamhet till personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialtjänsten orkar inte arbeta förebyggande trots lagkrav. SIDAN 10 SIDAN 28 Uppsökande verksamhet Behovsinventering Jonas Helgesson, inspiratör. kamp De tar över departementet LÄS DAGENS OMSORG 3 nr för endast 44 % 42% jobbmodellen FLEXJOBB I Danmark förbättrades jobbsituationen radikalt för personer med funktionsnedsättning när flexjobb infördes. SIDAN 2 Jonas Helgesson, inspiratör. 75 % 99:- Fortsatt ökning av unga med aktivitetsersättning Sverige ställs till svars ANALYS Tvångsvård är en av de brister som FN kritiserar. Män är mer nöjda än kvinnor Lars Lööw, entreprenör #1 OROVÄCKANDE Ny prognos visar fort satt ökning av antalet unga med aktivitets ersättning. SIDAN 8 Henriks mamma kämpar förgäves Karin, 82, förlorade i domstolen när hon kämpade för att sonen skulle få rätt till kontaktperson. SIDAN ANHÖRIGPULSEN En unik enkät i 58 kommuner visar hur nöjda män och kvinnor är med stödet till anhöriga. SIDAN 2 Vi är alla beroende av varandra KRÖNIKA Fram till 1989 var det möjligt att ta ifrån människor rätten att rösta för att de hade en funktionsnedsättning. SIDAN 43 JULI 2014 Flyttfest på gång Allt det gamla är glömt, säger Magnus Enell, efter åtta års kamp för en gruppbostad för dottern. SIDAN VAR MED FRÅN BÖRJAN! Beställ nya Dagens Omsorg nu så får du de tre kommande utgåvorna för endast 99 kronor inkl moms. PRENUMERATIONS- ERBJUDANDE! Ja tack, jag beställer: 1 gratis provnummer 3 nummer för 99 kr inkl moms 10 nr för 550 kr inkl moms Välj ett alternativ! Klipp ut & posta kupongen i ett kuvert till FaktaPress, Målargatan 7, Stockholm. Eller mejla till: Namn:.... Adress:.... Postnr och ort:.... Telefon:.... E-post:... Övrigt meddelande:....

Konferensensprogram MVTe 2015

Konferensensprogram MVTe 2015 Konferensensprogram MVTe 2015 Keynote konferensens öppnande och inledande Äldreomsorg 2.0 Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet Vi som vet mår bättre! Chatta med socialrådgivningen

Läs mer

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet Strategisk Innovationsagenda ehälsa i hemmet 3 juni 2014 Agendan har kommit fram i ett samarbete mellan 35 parter: Näringsliv/leverantörer: CareTech, HealthPump, IBM, TeliaSonera, Tieto Regioner/Kommuner/Landsting:

Läs mer

Införande av ehemtjänst

Införande av ehemtjänst Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Dnr 2012/228-NF-752 Dnr 2012/340-ÄN-752 Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Rapport augusti 2012 Införande av ehemtjänst Maria Gill Mats Rundkvist INNEHÅLL Sammanfattning...

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor KISTA NÄSTA NYA SPÄNNANDE LÖSNINGAR GÖR RESAN SMIDIGARE MAT SOM VÄCKER LIVSLUST I GÄVLEBORG VILL MAN UPP- HANDLA LIVSKVALITET INTE MÅLTIDER SKATTER I DET FÖRDOLDA SE SOPOR SOM RÅVAROR I OLIKA STADIER AV

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING

Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan MED MÄSSKARTA OCH HELA VITALISPROGRAMMET 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING Journal på nätet får tummen upp Förut var många läkare kritiska till

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 MAJ 2014 ANNONS Framtidens VÅRD & OMSORG Missa inte VIRGINIA MASON Framgångsrik metod för att förbättra

Läs mer

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Utmaningar och möjligheter med digitala vård- och omsorgstjänster rapporterat 2014-12- 10 av SICS Swedish ICT Per-Olof Sjöberg Silas Olsson Claus Popp

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Inspirationsmaterial 2010:4

Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial till Kunskapsöversikt nr 2010:4 e-tjänster och ny teknik för anhöriga Kajsa Amilon Lennart Magnusson Elizabeth Hanson INSPIRATIONSMATERIAL E-TJÄNSTER OCH

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

nr22015 KommITS Tidskriften för Kommunal IT-samverkan Darja Isaksson digital visionär

nr22015 KommITS Tidskriften för Kommunal IT-samverkan Darja Isaksson digital visionär KommITS Tidskriften för Kommunal IT-samverkan nr22015 Inför KommITS vårkonferens i Göteborg Teknik som stärker välfärden Säkerhetsexperten: Var mer misstänksam! Darja Isaksson digital visionär Allt på

Läs mer

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014

OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 1 OMSORG OM VARJE INDIVID FÖRTROENDEREDOVISNING 2014 Ett gott bemötande innebär att vara så trygg i sin professionalitet att man vågar vara personlig EMELIE HJELM BONIN, EN AV FRÖSUNDAS 206 VERKSAMHETSCHEFER

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2014 Smer rapport 2014:2 Smer rapport 2014:2. Robotar och övervakning i vården av äldre etiska

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

LSS-utbildning ger Ava nya infallsvinklar

LSS-utbildning ger Ava nya infallsvinklar INOM VÅRD & OMSORG LSS-utbildning ger Ava nya infallsvinklar SIDAN 11 DEC 2013 MÅNGA INTRESSANTA ÄMNEN PÅ MMM-DAGARNA SIDAN 4 9 BO ÄR UNIK IT-SEKRETERARE INOM VÅRDEN MITTEN PERSONLIGT STÖD SKA GE FLER

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Att förverkliga förändring Erfarenheter från 500 Guldlänksprojekt

Att förverkliga förändring Erfarenheter från 500 Guldlänksprojekt Att förverkliga förändring Erfarenheter från 500 Guldlänksprojekt Sedan starten 1999 har omkring 500 projekt deltagit i Guldlänken, The Swedish egovernment Awards. Här finns smarta e-tjänster för effektivare

Läs mer

VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING

VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING DEBATT Innovation i offentliga verksamheter - har du verktygen? Påverka förändringsprocessen så gör du DESI - Så behåller vi den digitala tätpositionen i EU Hur informationssäkra

Läs mer