Är du redo för den nya välfärdsteknologin?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är du redo för den nya välfärdsteknologin?"

Transkript

1 Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa Kistamässan den januari 2015 officiell mässtidning Bilaga till Dagens Omsorg 3, 2014 Är du redo för den nya välfärdsteknologin? 12 sidor om MVT2015 IT inom vård och omsorg: Behoven bara växer. Men införandet av ny teknik går segt. Hur kan man använda modern välfärdsteknologi (MVT) så att det blir ett bra stöd i vardagen? Drömmen är att snabbt sprida nya innovationer över hela landet SID 2

2 2 MVT 2015 BILAGA TILL DAGENS OMSORG # Vi ses väl på MVT? Snart är det dags! Den januari anordnas MVT2015 som mötesplats för välfärdsteknik. Vi ser fram emot att två dagar fullmatade med seminarier och möten med fokus på verktygen som hjälper oss att klara framtidens utmaningar inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst. VINNOVA, SVERIGES KOMMUNER och Landsting och Västerås stad är arrangör, tillsammans med Artexis som driver Kistamässan. Flera andra viktiga aktörer är partners, nämligen Kommunal, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Vårdförbundet, Vision, Svensk Sjuk sköter skeförening och branschorganisationerna Swedish Medtech och IT- och telekomföretagen. Mediepartners är både Dagens Omsorg (som gör denna mässtidning) och Dagens Samhälle. PROGRAMMET ÄR SYNNERLIGEN innehållsrikt, vilket framgår av följande sidor. Vi på Dagens Omsorg vill dock särskilt puffa för den nya plan som Robotdalen tagit fram för att underlätta för innovationer, en plan som vi presenterar i artikeln här intill. Adam Hagman berättar om behovet av att samordna tester och utvärderingar runt om i landet. Det är nödvändigt för att få fart på införandet av nya hjälpmedel. Dagens system, då varje landsting och kommun gör egna utvärderingar, är krångligt och långsamt. Innovationer är inte för skojs skull, det är ett medel för kommunerna att uppnå sin viktigaste målsättning: att ha medborgare som mår bra, säger Adam Hagman. EN NY PLAN FÖR INNOVATIONER Drömmen är att snabbt sprida nya hjälpmedel över hela landet Ljusare tider väntar för svenska innovationer. Det är goda nyheter även för alla svenskar som på grund av funktionsnedsättning eller ålder behöver nya smarta hjälpmedel. DET FINNS MÅNGA exempel på smarta hjälpmedel som skulle behöva få snabbare spridning. Den nya regeringen vill (trots regeringskris) satsa på ett nationellt regelverk och samlat huvudmannaskap för hjälpmedel. Om det görs på rätt sätt kan det blir enklare för enskilda att snabbt få rätt hjälpmedel! Valter Bengtsson, chefredaktör & ansvarig utgivare Detta är en bilaga till Dagens Omsorg nr 3, 2014 och är officiell mässtidning för MVT2015. MVT2015 står för Mötesplats Välfärdteknologi & e-hälsa Konferensen anordnas för första gången och är tänkt som en arena för utvecklandet av kommunal vård och omsorg. Chefredaktör, ansvarig utgivare Valter Bengtsson, Faktapress , Grafisk formgivning Elin Breyer Hedberg Tryck Pressgrannar, ISSN En ny rapport efterlyser en samordning av landets alla testbäddar för hjälpmedel och andra innovationer. Idag sker ingen ordentlig samordning av testbäddarna, utan varje kommun och landsting jobbar på eget håll med att uppfinna hjulet gång på gång. Nya produkter måste testas och godkännas om och om igen i stället för att snabbt spridas till behövande över landet. Vi hoppas att vi kan börja jobba med samordningen redan i början av 2015 och att det får stort genomslag inom ett år, säger Adam Hagman, verksam inom Robotdalen och en av rapportens författare. De höga förhoppningarna bygger på slutsatserna i den färska rapporten Sunside, Solutions for Independent and Active Life, som Robotdalen tagit fram i samarbete med flera andra aktörer. Förslagen om att snabba upp införande av innovationer ska enligt planerna inom kort presenteras för socialdepartementet och näringsdepartementet. Vi behöver ett samförstånd om att skapa en ny organisation där testbäddarna kan jobba tillsammans. Det behövs också ett startkapital för det nya samarbetet, säger Adam Hagman. Målet är att påskynda innovationer inom alla delar av vårdkedjan, betonar han. På köpet får fler medborgare snabbare tillgång till hjälpmedel som gör dem självständiga och delaktiga i samhället. Och samtidigt innebär detta en lättnad för alla innovatörer som tar fram nya hjälpmedel, som kan få en mycket kortare väg till försäljning och lönsamhet. Vi måste börja jobba ihop. Och det är också det som testbäddarna själva vill göra, säger Adam Hagman. Det handlar inte om att bygga upp en ny myndighet, utan snarare en virtuell organisation, ett nätverk för människor som brinner för innovationer. MÅNGA TESTBÄDDAR VÄNTAR otåligt på att få komma igång med nya samarbeten. Vi kan starta upp med små medel genom att börja med ett mindre antal testbäddar som kommit långt, och sedan koppla på fler. De flesta vill helst komma igång genast. Många frågar: När kommer det igång, så att vi kan börja jobba tillsammans? Västerås Stad är en av de kommuner som har en aktiv testbädd, som bland annat varit involverat i hjälpmedlet Giraffen (se bilden här intill). Produkten har testats ute i verksamheterna och uppfinnaren har fått feedback om förbättringar. Produkten är nu fullfjädrad, men för att spridas över landet måste den testas igen, i landsting efter landsting. Varje test kan ta tre år, om man ska börja om med analyser och så vidare. Så kan vi

3 # BILAGA TILL DAGENS OMSORG MVT HÄR FINNS TESTBÄDDARNA n En testbädd är en verksamhet inom en kommun eller landsting som letar efter och testar innovationer. På Vinnovas webbplats finns en lista över testbäddar runt om i landet. Några framstående testbäddar finns i Nacka, Västerås, Göteborg, Uppsala, Stocholm och i Norrbotten. Det finns även innovationsslussar, vars verksamheter går ut på att förverkliga idéer om nya hjälpmedel, exempelvis om en sjuksköterska kommer på en ny lösning och behöver hjälp med att skapa ett företag som kan leverera lösningen till ett landsting. ZOOM UPHILL en terränggående fyrhjuling som ger män niskor som har svårt att gå möjlighet att ändå ta sig ut i naturen inte hålla på, säger Adam Hagman. Testerna är redan gjorda i Västerås, så Giraffen borde vara tillgängligt i hela landet omgående. FÖR ATT SAMORDNINGEN ska fungera krävs en samsyn kring hur nya hjälpmedel utvärderas, så att alla kommuner och landsting är med på tagen. Ett verktyg för att bedöma den samhällsekonomiska nyttan behövs också. Ett hjälpmedel kan se ut som en kostnad för kommunen, men vara samhällsekonomiskt lönsamt. Giraffen och många andra produkter betalar sig själva, genom att snabbt skapa mer självständiga och delaktiga invider, och därmed en mycket effektivare vård och omsorg, säger Adam Hagman. Eftersom vi snart kommer att sakna tio tusentals medarbetare inom vård och omsorg har vi inget val vi måste hitta vägar till effektivitet och självständighet istället. Nya hjälpmedel är inte för skojs skull, det är ett medel för kommunerna att uppnå sin viktigaste målsättning: att ha medborgare som mår bra. För fattiga kommuner kan ekonomin ändå bli ett hinder för satsningar. Vi behöver se till att nya hjälpmedel sprids även till de kommuner som inte har råd på kort sikt och därför behövs en ny implementeringsfond, säger Adam Hagman. Adam Hagman från Robotdalen kommer att medverka som talare på konferensen och mässan MVT2015 som anordnas på Kistamässan den januari text: VALTER BENGTSSON Fredrik Lundkvist, skapare av Mollii, är en av många svenska uppfinnare och entreprenörer som får kämpa onödigt hårt för att sprida sina innovationer över landet. Entusiasmen är stor. Om planerna förverkligas kan situationen förbättras radikalt. Många innovatörer går idag på knäna på grund av den långa tid det tar att få produkterna testade och godkända. Ett genombrott i ett landsting eller en kommun kan vara värdefullt men det innebär inte att resten av landet börja köpa produkten. Det är bara ett steg på den långa vägen till marknaden, en av många tuffa upphandlingar. När vi gjorde workshops med entreprenörer och kommuner så fick vi ett 30- tal förslag på åtgärder. Samordning var en av de allra viktigaste förslagen, säger Adam Hagman. Drömmen för entreprenörerna är att en upphandling automatiskt gör hela Sverige till en marknad. FAKTA Om Robotdalen n Robotdalen finansieras av Vinnova, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. Syftet är att hjälpa nya idéer och lösningar inom robotteknik till kommersiell framgång. Fokus ligger på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan skriver Robotdalen på sin webbplats SERVOHANDSKEN ett personligt krafthjälpmedel från Bioservo för personer med svag handstyrka eller nedsatt handfunktion. GIRAFF en kommunikationslösning som ger äldre möjlighet att kommunicera med vårdpersonal och anhöriga på distans INNOVATIONSTORGET PÅ MVT2015 n MVT2015 har ett särskilt Innvoationstorg. I samarbete med Vinnova medverkar följande företag: Landräddningen nwise We+ Bioservo Mina Vårdflöden Visue Care

4 4 MVT 2015 BILAGA TILL DAGENS OMSORG # Snabbväxare rustar för fortsatt utveckling i utsatt bransch Jag är övertygad om att vår djupa förståelse och egna erfarenheter av personlig assistans gör skillnad. En tredjedel av våra anställda är själva Aiai-användare, säger Magnus Crossner, vd för Kaustik, vars verksamhetsstöd Aiai just nu står inför en stor omdaning. I februari 2015 äger det stora skiftet rum. Över en natt kommer Aiais användare att uppleva att deras webbsystem för personlig assistans ändrar utseende. Det handlar om den största förändringen av systemet någonsin. Magnus Crossner, vd för Kaustik som tillverkar Aiai, är ödmjuk inför förändringen. Det finns flera olika drivkrafter bakom det nya användargränssnittet, förklarar han. Det ska vara mer användarvänligt och anpassat till alla skärmstorlekar. Det är också en förberedelse inför kommande nya tjänster. Aiai har legat i frontlinjen ända sedan grundaren Erik Ljungberg skapade programmet för sina egna personliga behov för ett decennium sedan. Aiai har därför blivit mer än ett datorprogram och Kaustik uppfattas idag mer som ett kunskapsföretag än ett it-företag. Det har alltid varit självklart för oss att ha nära relation till kunden och branschen. Det är både berikande och nödvändigt, säger Magnus Crossner. Idag arbetar ett tiotal utvecklare med att ständigt vidareutveckla systemet. Önskemålen är många och det krävs tuffa prioriteringar för att leverera rätt tjänster vid rätt tillfälle. Givetvis styr myndighetskrav i mångt och mycket vår utvecklingsplan. Det är angeläget att Aiai som verksamhetsstöd alltid är anpassat till nya regler och lagkrav. Vårt mål är att kunden alltid ska känna att systemet ger den trygghet och nytta som är nödvändig för att driva en effektiv och säker assistans. En efterlängtad nyhet är Aiai Ärendehantering som lanserades tidigare under 2014, en produkt som utvecklats efter en workshop med flera av kunderna. Ett lysande exempel på samarbete och transparens, säger Magnus. På workshopen diskuterade vi hur olika ärenden, både spontana och återkommande, ska hanteras, så att inget faller mellan stolarna. Våra kunder är väldigt aktiva och villiga att delge viktig information. Nu har vi ett system som täcker in alla viktiga ärenden och automatiskt kopplar dem till relevanta lagtexter och företagsinterna rutiner. Användaren vet alltid hur man ska agera när en viss situation uppstår. Det säkerställer att medarbetarna agerar på rätt sätt vid rätt tillfälle vilket också IVO ställer krav på. Företag i andra branscher har uppmärksammat vårt system och vill ha samma för den egna branschen, men det har vi valt bort. Ärendehanteringen Aiai är helt anpassad för assistans, säger Magnus. Det är en ganska typisk situation för Kaustik, som allt som oftast säger nej när nya affärsområden kommer på tal. I år har man ändå släppt den nya verksamhetsstödet Omsorg24 som har samma bas som Aiai, men med HVB-hem och LSS-boenden som väl avgränsad nisch. Det finns sådär boenden och några av våra viktigaste kunder inom assistans har förflyttat sig åt det hållet. Om man är duktig på assistans så ligger det nära till hands, förklarar Magnus Crossner. Omsorg24 går ut på att underlätta för arbetsgivare att schemalägga medarbetarna. Systemet sköter tidrapporter, digitala signaturer och olika funktioner för personalavdelningar. Ett sådant skräddarsytt system har saknats för HVB-hem och LSS-boenden, som i regel är ganska små verksamheter, men som också behöver ha god kontroll och effektiv hantering. Det är viktigt att man uppfyller arbetstidslagens krav bland annat. Med färre fel får man högre kvalitet. Ett 40-tal boenden har hittills tagit Omsorg24 i bruk. Nu siktar Kaustik in sig på en större lansering på MVT2015, konferensen om modern välfärdsteknologi, på Kistamässan i januari, där Kaustik kommer att finnas bland utställarna. MVT väntas bli en arena för kommuner, som alla har boenden av det slag som Omsorg24 riktar in sig på. Omsättning har ökat stadigt sedan Aiai började marknadsföras på allvar för fem år sedan och nyligen korades Kaustik till vinnare bland Göteborgsregionens företag med starkaste tillväxt. MED EN SÅ stark dominans som Kaustik fått inom administration av personlig assistans ställer man sig frågan hur företaget ska undvika att slå sig till ro. Som en av IT-Sveriges största snabbväxare inom vård och omsorg tackar vi nej till andra branscher än assistans och HVB/ LSS-boenden. Vi är angelägna att aldrig tappa fokus för personlig assistans. Det är här vi har vårt ursprung och vår bas av kunskap, säger Magnus Crossner. Företagets mål är att kunderna alltid ska vara mer nöjda idag än de var igår. text: VALTER BENGTSSON Vart blåser vinden? Magnus Crossner involverar kunderna i vidareutvecklingen av Aiai och Omsorg24. Men han hoppas även på fler kunder, inte minst bland landets kommuner. Kommunernas assistansverksamheter är jungfrulig mark, eftersom kommunerna ofta ligger efter privata utförare när det gäller IT-stöd, trots att de har lika stora krav på sig vad gäller regler och avtal. Det nya utseendet på Aiai som har premiär i februari är helt responsivt vilket innebär att det automatiskt anpassar sig till alla skärmstorlekar. foto: Linnea Bengtsson DELAKTIGHET Inom Kaustik finns en stark tro på assistansens betydelse för delaktighet i samhället. - Även om vi inte är politiska vill vi värna tillgänglighet och självklart även assistansreformen, säger Magnus Crossner. - Vi skriver i våra licensavtal med kunderna att vi har rätt att säga upp avtalet om kunden inte efterlever reformens intentioner eller de regelverk som en assistansanordnare omfattas av. Det är ett självklart ställningstagande.livet är oförutsägbart. Vem som helst kan när som helst hamna i behov av personlig assistans, säger Magnus Crossner. Läs mer om företaget på

5 # BILAGA TILL DAGENS OMSORG MVT Läkemedlen signeras i mobilappen mer tid för vården av de boende 100 miljoner signeringar av ordinerade läkemedel görs varje år i Sverige, fram till nu till största delen manuellt med papper och penna. Företaget Appva visar på MVT 2015 hur man kan göra denna pappers rutin digital och få bättre koll på medicinering och annat. Ulrika Kjellberg på Appva hoppas att den nya appen ska ge personal mer tid för att hjälpa de boende. n Appva tillhör de yngre företagen som ställer ut på mässan. Det var i december 2012 som systemet för signering sattes i drift för första gången. Idag är det it-baserade verksamhetsstödet Medication and care support system, MCSS, spritt över Sverige och har ungefär 2000 användare. Ulrika Kjellberg på Appva, VD och en av grundarna, berättar om bakgrunden: Hela idén kom från verksamheten, från Tre Stiftelser, en kommunal stiftelse i Göteborg med 360 boendeplatser. Sedan satt vi i åtta månader och jobbade med att utveckla detta, berättar Ulrika, som har en bakgrund i arbete med att leda process- och kvalitetsstyrning. Nu är det inte bara mediciner som dokumenteras, utan även andra vårdinsatser, vilka delegeringar som finns bland aktuell personal och så vidare. För personalen förenklas dokumentationen, för den som planerar ger det en helt annan överblick, och skulle medicinutdelning eller något annat missas finns också en larmfunktion. I stället för att hålla reda på olika papper skriver personalen in vad som gjorts på en ipad som finns på boendet, eller i en del fall på en smartphone. Mer tid för de boende och till själva omvårdnaden är en ambition med systemet, som har prisbelönats i olika sammanhang. Med sin medverkan på MVT hoppas Appvas VD förstås på nya kontakter: Ja vi hoppas förstås att träffa nya tänkbara kunder, och det är också intressant att möta folk utifrån verksamheterna och få respons från dem, sammanfattar Ulrika Kjellberg. ANDERS LINDSTRÖM FAKTA Särskilt boende I Sverige finns det idag drygt platser, och lika många anställda, på särskilt boende. De boende har ofta ett stort behov av hjälp, inte minst med att ta sina mediciner. Medicinerna tas ofta 3 4 gånger per dygn, vilket innebär att det under ett år ges minst 100 miljoner medicindoser inom särskilt boende. Till detta kommer medicin som ges inom hemtjänst respektive hemsjukvård. Nu kan sjukgymnaster hjälpa dig träna på distans n I stället för att få träningsprogrammet med hem på ett lätt bortglömt papper så får patienten en pekskärm med tillhörande kinect-kamera, och kan följa sitt program på skärmen samtidigt som sjukgymnasten kan se att programmet fungerar och blir Rehablitering via nätet. Gerd Söderman på Welfare Sverige lanserar ett nytt system för att få hjälp med sjukgymnastiken på distans. gjort som det ska. Ett sådant system, Virtual Rehabilitation, visas av företaget Welfare Sverige på MVT Det handlar om ett än så länge litet företag som startade mars 2014 och med hemort i Västerås. Systemet är utvecklat i Danmark och har funnit på den danska marknaden sedan Den pekskärm som ingår i rehabiliteringssystemet är ingen vanlig padda utan en 22 tumsskärm som är mycket enkel och användarvänlig, strippad från allt ovidkommande. Det är bara att starta och peka på skärmen så går programmet igång. Systemet används i dag i ett flertal danska kommuner. I Sverige är vi väldigt nya, och det är roligt att komma till mässan och få visa upp den här möjligheten till rehabilitering på distans med full uppföljning, säger VD Gerd Söderman. Hon har själv en bakgrund som socionom i socialtjänsten med mångårig kommunal erfarenhet inom samtliga sociala områden individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning. Än så länge är hon den enda heltidsanställda medarbetaren av de totalt fem i företaget. De andra, en sjukgymnast, en arbetsterapeut och två tekniker, är knutna till företaget på deltid. På MVT2015 kommer företaget att visa systemet i sin monter och även vid i ett seminarium som ordnas på mässan. I montern visas också interaktivt utbildningsprogram för förflyttningsteknik, som företaget har tagit fram med målet att undvika risker för personal och patient. ANDERS LINDSTRÖM

6 6 MVT 2015 BILAGA TILL DAGENS OMSORG # Här finns verktygen för fra Verktygen för framtidens utmaningar möter du bland utställarna på MVT2015 på Kistamässan januari På mässgolvet kan du även ta del av kostnadsfria seminarier, visningsmiljöer och det speciella et. Missa inte heller att fråga experterna på Våga fråga-torget! Våga fråga-torg Besökarna kan träffa experter inom några områden, för praktisk rådgivning. Tanken är att ge dig konkreta råd för att lättare kunna ta nästa steg i arbetet med välfärdsteknologi och e-hälsa i verksamheten. D:31 C:30 C:31 C:33 B:30 B:31 B:33 A:30 A:32 A:25 D:27 C:26 B:26 B:27 B:25 A:24 Mässcen Här finns DAGENS OMSORG, monter D:22 D:18 D:22 Våga fråga-torg C:23 B:23 C:21 B:22 B:21 A:22 B:20 A:20 VISNINGSMILJÖER D:16 D:14 D:12 D:17 D:19 VINNOVAS C:19 B:19 C:17 B:18 B:17 A:18 B:16 A:16 C:13 C:15 B:12 B:14 B:13 B:15 A:12 A:14 Lounge Innovationsscenen D:07 C:07 D:05 C:06 C:05 B:06 C:04 B:04 B:11 A:10 Café B:03 Café Visningsmiljöer Telia har visningsmiljöer, där besökarna får möjlighet att se hur man på ett konkret sätt kan arbeta med och utveckla välfärdsteknologi inom kommunal vård och omsorg. Inom området välfärdsteknologi finns idag ett antal innovatörer som arbetar med att utveckla produkter och tjänster med sikte på behov inom kommunal vård och omsorg. MVT2015 anordnar i samarbete med Vinnova ett där innovatörer kan möta användare och framtida användare av de produkter och tjänster som utvecklas. IN Konferenssalar Kostnadsfria seminarier På utställningen anordnas kostnadsfria scenprogram med aktuella seminarier. Programmet fokuserar på användbarhet med individen i fokus och ger exempel på goda lösningar från verksamheter inom kommunal vård och omsorg.

7 # BILAGA TILL DAGENS OMSORG MVT mtidens utmaningar Utställare på MVT2015 UTSTÄLLARE MONTERNUMMER UTSTÄLLARE MONTERNUMMER Konferenssalar Konferens Abilia B:31 Aiai/Omsorg24 B:26 Appva D:17 ArjoHuntleigh A:16 Atea, ILAB A:22 Bestic AB B:17 Bioservo Technologies B:17 Bioservo Technologies BXO Solutions D:13 CareTech AS B:06 Cenvigo C:33 CGI B:04 Cisco C:26 CNet B:30 Dagens Omsorg D:22 Diabetes Tools B:06 Doro A:20 efrid B:33 ELSI Technologies Oy B:14 Evondos AutoDos A:10 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter B:03 GISYS C:23 Göteborgs Stad B:25 Hälsoteknikcentrum B:20 Inerventions Mollii D:31 IntraPhone B:27 jdome BikeAround jdome WalkAround C:06 Kompanion Hemtjänstplanering B:22 Landräddningen Mina vårdflöden MiniFinder A:32 Nordic Innovation C:04 NWISE Offentlig Säkerhet A:30 Pampett C:30 Phoniro Systems A:12 Postnord B:12 Pulsen B:23 Robotdalen B:17 Robyn Robotics/JustoCat B:17 SCA Hygiene Products C:19 Sekoia ApS C:17 Seniortek B:16 StayingActive B:13 Swedish ICT B:18 Svensk Sjuksköterskeförening A:25 Sveriges Kommuner och Landsting D:27 Telia Tieto Sweden D:12,D:14,D:16,D:18 Ej monter Tunstall B:11 We+ Welfare Sverige C:31 Vision D:07 VisueCare Västerås stad A:24

8 8 MVT 2015 BILAGA TILL DAGENS OMSORG # MVT Konferensprogram onsdag 21 januari 21 januari Registrering, utställningsbesök och fika Keynote Anders Ekholm, Maria Gill, Mats Rundkvist ÄLDREOMSORG HEMSJUKVÅRD Äldreomsorg 2.0 Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet. Patrik Sundström, Anders Ekholm OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Vi som vet mår bättre! Sara Riggare berättar om hur hon använder välfärdsteknologi. Sara Riggare, Sara Wickman INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Chatta med socialrådgivningen Socialtjänsten mer tillgänglig för medborgarna. Alexandra Göransson, Karin Bengtsson Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk ohälsa. Sigrid Stjernswärd, Helena Westerlund FÖRDJUPNING JURIDIK Karin Hedberg För att se hela programmet och för att boka din biljett till konferensen eller mässan besök: Lunch, utställningsbesök, öppna föreläsningar, nätverkande Glöm inte oss, öka självständighet, trygghet och delaktighet med teknik. Monica Ryden, Maria Gill, Nis Peter Nissen Trygg, aktiv och social Leva ett gott liv hela livet. Kristin Hagström, Elisabeth Helgöstam E-hälsöstöd involverar patienten En bättre vardag med bra kommunikation. Annelie Wijk, Evin Kvale Hur blir dagens idéer morgondagens förskrivningsbara hjälpmedel? Sara Wickman E-tjänster kan det vara något? Så kan nya e-tjänster underlätta för både personal och klienter. Claes-Olof Olsson, Bengt Svenson, Krisztina Buki Tornbjörk FÖRDJUPNING UPPHANDLING Niklas Tideklev, Klas Danerlöv, Mats Rundkvist, Ronny Bjørnevång FÖRDJUPNING IT Fika, utställningsbesök, nätverkande Inkl. 30 min paus Framtidens äldreboende Vill vi ha fastighetsstyrd verksamhet eller verksamhetsstyrd fastighet? Ulrika Stefansson, Agneta Nilsson, Åsa Jernbom, Åsa Zackrisson, Tomas Lagerwall Inspiration from our neighbour countries. Morten Hoff, Marie Dahl, Merja Tepponen, Dennis C. Søndergård Ökad trygghet med sjukvård på distans. Kurt Boman, Mona Olofsson Rätt medicin på rätt tid med digitalt stöd. Johan Rindeborg, Maj Rom Kajsa Johansson Vardaglig träning varje dag Veronica Blixt Lust till teknik Att forma teknikstöd tillsammans med användarna. Ann-Britt Olofsson Att klara sig själv ny teknik för självständighet ur ett användarperspektiv. Lena Tinglöf, Eva Lindberg, Charlotte Magnusson Soctanter på nätet Karin Bengtsson Arrangören förbehåller sig rätten att ändra i program och övriga aktiviteter. Mats Anders Karin EVIN KALE är 44år och mamma till tre pojkar. Under de senaste 20 åren har hon arbetat i en Freinetskola. Hennes syn och livsfilosofi är att alltid se livet från ett ljust perspektiv trots livets tunga svackor. En bättre vardag med bra kommunikation 13:30 14:45 SARA RIGGARE ingenjör som bestämde sig för fem år sedan att hon ville kombinera sina kunskaper med sina patienterfarenheter för att försöka förbättra för sig själv och andra med kroniska sjukdomar. Nu är hon doktorand och forskar på hur ny teknik kan användas av personer med olika kroniska sjukdomar för att må bättre. Vi som vet mår bättre 11:00 12:15 Keynote Talare: Mats Rundkvist, Maria Gill, Anders Ekholm Äldreomsorg 2.0 Maria Så kan vi göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet. Få en bild av SKLs arbete idag och framåt hur arbetar SKL för att ge kommunerna ett stöd för att möjliggöra arbetet med välfärdsteknologi och e-hälsa? Talare: Patrik Sundström, Anders Ekholm Vi som vet mår bättre! Omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Sara Riggare berättar om hur hon använder välfärdsteknologi för att underlätta sin vardag med Parkinson. Talare: Sara Wickman, Sara Riggare Chatta med socialrådgivningen socialtjänsten mer tillgänglig för medborgarna Individ- och familjeomsorg. Alexandra Göransson berättar om arbetet med att utveckla socialtjänstens arbete för att öka tillgängligheten för medborgarna. Stockholms stad har arbetat med metod och kompetensutveckling för att digitalisera socialtjänstens arbete och sett många fördelar med detta. Talare: Alexandra Göransson Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk ohälsa Individ- och familjeomsorg. Ett webbaserat stöd kan underlätta bördan och öka möjligheterna att orka med sin situation som närstående. Genom exempel från forskningen berättar hon lite kort om närståendes situation, e-hälsa och olika lösningar som man testar eller forskar kring för närstående idag. Talare: Sigrid Stjernswärd Fördjupning: Juridik Talare: Karin Hedberg Trygg, aktiv och social ett gott liv hela livet Äldreomsorg. Järfälla Hemstöd och projektet esenior från Göteborgs stad har arbetat med välfärdsteknologi och e-tjänster i olika projekt. Talare: Kristin Hagström, Elisabeth Helgöstam En bättre vardag med bra kommunikation Omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Elisabeth Talare: Annelie Wijk, Evin Kvale Hur blir dagens idéer morgondagens förskrivningsbara hjälpmedel? Hemsjukvård. Det är viktigt att ta tillvara på idéer för att lösa framtidens utmaningar inom Hälso- och sjukvård. Vi behöver ha ett nära samarbete mellan vården och de som arbetar med ny teknik. Ett nytt hjälpmedel kan för äldre och personer med funktionsnedsättningar göra stor skillnad. Talare: Bengt Andersson, Sara Wickman E-tjänster kan det vara något? Individ- och familjeomsorg. Så kan nya e-tjänster underlätta för både personal och klienter. Talare: Claes-Olof Olsson Glöm inte oss ökad självständighet, trygghet och delaktighet med teknik för personer med en demenssjukdom Äldreomsorg och hemsjukvård. Att se människan bakom teknologin. Välfärdsteknologi handlar inte om teknologi men om de människor som använder den. Frågor om identitet och social inklusion är avgörande för livet med demens. Talare: Monica Rydén, Nis Peter Nissen, Maria Gill Fördjupning: Upphandling utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling När kommuner börjar arbeta med innovationer i vård och omsorg kommer ofta frågor om upphandling på bordet. Produkter och tjänster som aldrig tidigare använts behöver upphandlas och arbetet med kravspecifikation och utvärderingskriterier kräver extra nära samarbete mellan verksamhet och upphandlare. Det här fördjupningspasset vänder sig till dig som arbetar med upphandling, vare sig du representerar upphandlingsenheten eller verksamheten. Vi får ta del av nationella aktörers stöd och råd, erfarenheter från kommuner som gjort upphandlingar av välfärdsteknologi och dessutom möjlighet till diskussion, utbyte och nätverkande. Talare: Mats Rundkvist, Jonny Ivarsson Paulsson, Niklas Tideklev Mats Jonny Niklas Fördjupning IT Är kommunens IT rustad för att understödja välfärdsteknologins införande? It kan stödja verksamheten på flera sätt. Om en satsning på välfärdsteknologi ska bli lyckad så krävs det att IT-folket dels har gjort sin hemläxa väl men även att de lämnar sin komfortzon och blir delaktiga och berikade av verksamhetens vardag. Inom IT-spåret kommer vi att belysa IT-avdelningens roll och berätta om erfarenheter från införande av välfärdsteknologi. Framtidens äldreboende vill vi ha fastighetsstyrd verksamhet eller verksamhetsstyrd fastighet? Talare: Agneta Nilsson, Åsa Jernbom, Åsa Zackrisson, Ulrika Stefansson

9 # BILAGA TILL DAGENS OMSORG MVT Ökad trygghet med sjukvård på distans Hemsjukvård. Telemedicin har blivit ett nytt verktyg och arbetssätt att förbättra och förenkla behandlingen och uppföljning av patienter med kroniska hjärt- och kärlsjukdomar. Vi presenterar inom detta område några studier där vi funnit Kurt betydande förbättringar i kontroll och uppföljning av patienter med blodförtunnande behandling samt högt blodtryck. Avancerade användningsområden inom telemedicin kommer också att kort presenteras. Talare: Kurt Boman, Mona Olofsson Rätt medicin på rätt tid Mona med digitalt stöd Hemsjukvård. Talare: Johan Rindeborg, Kajsa Johansson Lust till teknik att forma teknikstöd tillsammans med användarna Omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Lust till teknik utvecklar stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning med hjälp av tekniklösningar. Syftet är att nå en ökad självständighet och en högre livskvalitet för den enskilde. Teknikombud ute i verksamheterna utgör navet i arbetet. Under seminariet kommer erfarenheter från användning och spridning av teknik att presenteras. Talare: Ann-Britt Olofsson Inspiration from our neighbouring countries Äldreomsorg. The presentation will deal with the Morten Dennis Marie organization of work with welfare technology and some of the challenges that must be handled will be discussed such as use of welfare technology, including matching the citizen and the technology, systematic efforts regarding implementation etc. Talare: Morten Hoff, Dennis C. Søndergård, Marie Dahl Lena Att klara sig själv ny teknik för självständighet ur ett användarperspektiv Omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Charlotte Talare: Lena Tinglöf, Charlotte Magnusson Vardaglig träning varje dag Hemsjukvård. MVT Konferensprogram torsdag 22 januari 22 januari MORTEN HOFF är chef för Odense kommunes Center for välfärdsteknologi. De senaste 6-7 åren har han arbetat med välfärdsteknologi på University College Lillebælt. Inspiration from our neighbouring countries 15:15 17: Keynote Ethical issues and welfare technology Päivi Topo Att vända skutan och segla i medvind Så har vi jobbat med information, utbildning och attitydförändring. Åsa Löving, Sandra Kleveland, Elisabeth Helgöstam, Ann-Britt Olofsson, Hanne Jensen, Lotta Olofsson, Sofia Persson Digital delaktighet är det för alla? Ingrid Grange, Torgil Persson, Pamela Davidsson Från analogt till digitalt Inspiration och verkstad kring trygghetslarmens teknikskifte. Niclas Brissmalm, Pär Kindstrand Att göra det omöjliga möjligt, att påverka utvecklingen för att främja användandet av välfärdsteknologi. Lennart Magnusson, Nis Peter Nissen Välfärdens krav på den digitala infrastrukturen Ett livsavgörande seminarium? Per Fröling, Mikael von Otter, Sara Andersson, David Hjälmgården, Malin Frenning, Hans Andersson Digitala tjänster, användare, verksamheter och lagar Oskar Jonsson Inspiration att arbeta med tjänstedesign för att skapa nytt inom socialtjänsten Jonas Gumbel OBS! Slutar Utveckling av Vård & Omsorg på distans Hur samordnar vi initiativ på distans? Behövs gemensam infrastruktur? Mikael Johansson Välfärdsteknologi vilka är utmaningarna för professionerna? Vårdförbundet Fika, utställningsbesök, nätverkande I lagens namn Så harmoniserar vi juridikens krav med verksamhetens behov. Jeanna Thorslund Frigör anhörigas kraft Arbeta med välfärdsteknologi och e-hälsa tillsammans med anhörigvårdare. Frida Andréasson, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Mobil dokumentation Nya arbetssätt med många vinster. Elisabeth Lejroth, Linnéa Norrvik, Per-Olof Axelsson Våga prova innovationer i äldreomsorgen! Erfarenheter från kommunala testbäddar. Karin Hedberg, Elisabeth Kjellin, Ann- Christine Andersson, Isabella Scandurra Stöd på distans e-hemtjänst. Åsa Löving, Sandra Kleveland Välkommen hem till KOL-patienten Örjan år 2020 interaktivt rollspel som visar morgondagens vård och omsorg i hemmet. Swedish ICT Arbetsterapeuten och Välfärdsteknologi gör skillnad i vardagen. Åsa Larsson Ranada, Eva Lindqvist, Bodil Evertsson, Lotta Olofsson OBS! Slutar Kommunal tar tempen på tekniken om tekniska hjälpmedel inom vård och omsorg. Hur många olika system måste vi ha? Kan trygghetslarm vara ryggraden i den trygghetsskapande tekniken? Lunch, utställningsbesök, öppna föreläsningar, nätverkande Nackas väg till e-hemtjänst kommun! Anne-Lie Söderlund, Gabriella Nyhäll Vad säger forskningen? Stefan Lundberg, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Britt Östlund Innovationsvänlig upphandling att beställa nya lösningar. Niklas Tideklev, Ronny Bjørnevång How technologies can be translated into the organization in a meaningful way. Hanne Jensen Tillsyn med kamera En workshop för erfarenhetsutbyte. Inga Reidel, Max Domaradzki För vems skull? De etiska frågornas kompass. Stefan Sävenstedt, Per Olof Hedvall Hängslen och livrem hur säkert kan det vara att arbeta med välfärdsteknologi och e-hälsa Hur svårt kan det vara? Om utmningar och hur vi kan hantera dem. Mikael von Otter, Eva Sahlén, Eva Nilsson Bågenholm, Mikael Lagergren, Gösta Bucht, Patrik Sundström, Niklas Sundler Slutar Fika, utställningsbesök, nätverkande Kan man verkligen räkna hem användningen av välfärdsteknologi? Åke Dahlberg, Raymond Dahlberg Nyckelfri vård och omsorg handlar inte bara om en säkrare nyckelhantering det frigör tid också! Maria Jennische, Klas Nilsson, Tommy Ceder Medskapande får alla att växa Bättre innovationer när användaren involveras. Jonas Gumbel, Marie Pernebring, Elizabeth Hanson, Britt Östlund Nationell samverkan kring innovationer i vården och omsorgen. Adam Hagman Att driva utveckling utifrån egna behov. Emanuel Nyberg, Anna Lampel, Catharina Borgienstierna, Sten Hemmingsson Att ta tryggheten med sig utanför hemmet mobila trygghetslarm med GPS Bodil Ericsson, Barbro Rohlin, Maria Gill VictoryaHome FoU-Sörmland om erfarenheten att koordinera ett EUprojekt. Elisabeth Fellenius, Carina Forsman, Kjell Moneus Summering och avslutning Arrangören förbehåller sig rätten att ändra i program och övriga aktiviteter. Keynote ethical issues and welfare technology Welfare technology as a concept implicitly includes promise of improving user s wellbeing somehow. Thus, we can expect that ethical ground of welfare technology development, research, and use is solid. However, there are many issues that needs to be ethically considered. In this presentation the process of welfare technology development and use is discussed from the point of view of ethics. There are many similarities with other field of technology development and research but also specific issues that needs to be considered. Examples of technology development and use in supporting people with dementia and people with severe disabilities are presented to illustrate ethical challenges and ways of ensuring ethically sustainable ways of working. Talare: Päivi Topo Päivi Att vända skutan och segla i medvind så har vi jobbat med information, utbildning och attitydförändring Talare: Åsa Löving, Sandra Kleveland, Elisabeth Helgöstam, Ann-Britt Olofsson, Hanne Jensen, Lotta Olofsson Åsa Digital delaktighet, är det för alla? För att kunna ta del av utbudet i samhället krävs idag kunskap och tillgång till teknik. I Härryda kommun erbjuds personer över 65 år förutsättningar för att lära sig mer om dagens teknik och it. Vi beskriver ett nytt arbetssätt som byggts upp och hur Sandra förutsättningar för ökad kunskap och motivation till teknik och it skapats. Talare: Ingrid Grange, Torgil Persson Från analogt till digitalt - Inspiration och verkstad kring trygghetslarmens teknikskifte Pär Kindstrand kommer att berätta om hur Växjö kommun gjort med trygghetslarmen från ca 2009 till nu. Problem, lösningar, tur och otur, utmaningar och hur utvecklingen gått framåt med digitala larm. Talare: Niclas Brissmalm, Pär Kindstrand Välfärdens krav på den digitala infrastrukturen ett livsavgörande seminarium Talare: Mikael Von Otter, Hans Andersson, David Hjälmgården, Sara Andersson, Per Fröling, Malin Frenning Att göra det omöjliga möjligt att påverka utvecklingen för att främja användandet av välfärdsteknologi Trygghet för dementa även när de går. I Danmark lyckades Alzheimerföreningen få Folketinget att ändra tillståndet av användning av GPS till män niskor med en demenssjukdom. Frågan är om det var en Pyrrhussejr? Talare: Lennart Magnusson, Nis Peter Nissen Nis-Peter Digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och sjukvård Myndigheten för delaktighet arbetar med välfärdsteknologi. I föredraget ges exempel på arbetet med olika typer av teknikstöd för olika användare i ordinärt boende inom olika verksamheter och lagrum. Allt från tjänstedesign utefter användarnas behov TORGIL PERSSON... är pensionerad universitetslektor med ordinära it-kunskaper men med stor fascination för teknikområdet. Arbetar som ITcoach/volontär i Härryda kommun. Digital delaktighet, är det för alla? 09:10 10:15

10 10 MVT 2015 BILAGA TILL DAGENS OMSORG # MAX DOMARADZKI Max Domaradzki arbetar som projektledare i Göteborgs Stad och är huvudansvarig för införandet av tjänsten Trygghetskamera, Göteborg Stads första välfärdsteknologiska tjänst. Max kommer närmast från Stenungsunds kommun där han tidigare arbetat som utredare inom IT och teknik. Tillsyn med kamera workshop 13:15 14:15 ANNE-LIE SÖDERLUND är äldreomsorgschef i Nacka kommun. Utifrån Nackas vision, öppenhet och mångfald, är hennes uppdrag att utveckla äldreomsorgen. Nackas väg till e-hemtjänst kommun 13:15 14:15 och upphandling till avinstallation och borttagande av stödet gås igenom. Talare: Oskar Jonsson Utveckling av vård & omsorg på distans Hur samordnar vi initiativ kring utveckling av vård & omsorg på distans? Behövs gemensam infrastruktur? Idag finns ett stort antal initiativ kring att utveckla och underlätta vård och omsorg på distans. I landstingen arbetas det med att effektivisera och hitta nya arbetssätt, till exempel för vård av patienter med kroniska sjukdomar. Trygghetslarm och trygghetstjänster är en viktig del i kommunal omsorg. Effektiv och kvalitativ vård och omsorg på distans kräver nya arbetsmetoder och nya produkter. Invånarna vill också bli mera delaktiga i sin vård och omsorg. I Danmark har man en gemensam referensarkitektur och i Norge är inriktningen att anamma denna. Vad gör vi i Sverige? I lagens namn så harmoniserar vi juridikens krav med verksamhetens behov Talare: Jeanna Thorslund Jeanna Frigör anhörigas kraft arbeta med välfärdsteknologi och e-hälsa tillsammans med anhörigvårdare Talare: Frida Andréasson, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Mobil dokumentation nya arbetssätt med många vinster Arvika kommun delar med sig av sina erfarenheter kring införande av mobila lösningar som gör det möjligt att dokumentera och inhämta uppgifter från patientjournal ute i verksamheten. Talare: Elisabeth Lejroth, Linnéa Norrvik Elisabeth Linnéa Stöd på distans e-hemtjänst Västerås Stad har sedan november 2013 drivit e-hemtjänst i ordinarie verksamhet inom ramen för biståndsbeslut. Hur går man tillväga för att implementera ett helt nytt arbets- och förhållningssätt? Vad säger de som ska använda tekniken? Talare: Åsa Löving, Sandra Kleveland mycket motstånd. Forskning har visat att vårdpersonal ofta har en kluven inställning där de både kan se potentiella fördelar men också har en rädsla att en ökad användning av teknik medför en avhumaniserad vård. E-hälsa i omvårdnad av äldre är värdeladdad och vi måste lära oss att hantera användning av teknik i vården på ett sätt där vi kan använda dess fördelar och samtidigt förhålla oss till de risker som finns. I presentationen visas på vägar att hantera detta och och design som stödjer människor i att kunna göra det de vill i livet. Konkreta exempel och tankar om hur vi bygger in attityder, normer och förväntningar när vi skapar nytt i samhället. Talare: Stefan Sävenstedt, Per-Olof Hedvall Nackas väg till e-hemtjänst-kommun Nacka kommun har under 2,5 år deltagit i ett EUprojekt med syfte att hitta innovativ teknik för en förbättrad livskvalitet, ökad trygghet och säkerhet för äldre som bor hemma. Anne-Lie delar med sig erfarenheter hur val av produkter, testning samt förändringsarbetet har genomförts. Samt erfarenhet av att vara med i ett EU-projekt. Talare: Anne-Lie Söderlund Innovationsvänlig upphandling att beställa nya lösningar Vi säger ofta att det är svårt att som kommun upphandla nya och innovativa lösningar, men är det LOU som är hindret eller vårt eget sätt att använda LOU? Vi får veta hur en innovationsvänlig upphandling kan genomföras och vilket stöd man kan få i arbetet med sådana. Talare: Niklas Tideklev How technologies can be translated into the organization in a meaningful way Experiences will be shared based on the implementation of the SMART floor in 104 flats in Skovhuset, Denmark. Skovhuset is a residential home for elderly people. It takes planning, open-mindedness, feedback, changes of strategies and communication to walk the new paths when technologies assist the caregiving Talare: Hanne Jensen Medskapande får alla att växa bättre innovationer när användaren involveras Talare: Jonas Gumbel, Elizabeth Hanson, Britt Östlund Vad innebär välfärdsteknik? n Egentligen är välfärdsteknik all teknik som underlättar att leva de liv vi önskar. Oftast används begreppet i samband med olika funktionsnedsättningar, men kan också beskriva tekniker för mätning, analys och kontroll i samband med träning eller normal livsföring. Välfärdsteknologi bidrar till att skapa ökad självständighet, trygghet, säkerhet, aktivitet och delaktighet i samhället. Till exempel att ge äldre personer och personer med funktionsnedsättning ett mer självständigt liv och vara ett stöd för anhöriga och personal inom omsorgen. Välfärdsteknologi bidrar även till bättre tillgänglighet, resursutnyttjande och kvalitet inom vård och omsorg genom att exempelvis stödja ett tryggt kvarboende, förebygga och komplettera vårdoch omsorgsbehovet. Ny teknik för hem och rehabilitering gör det möjligt att leva ett mycket mer aktivt och självständigt liv, särskilt för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Det finns många tekniska hjälpmedel som ger ökad trygghet, aktivitet och delaktighet i samhället. Fyra rum för trygghet n Fyra rum fyllda med ny välfärdsteknik på MVT2015. TeliaSonera visar konkreta lösningar i form av bland annat trygghetslarm, videoövervakning och sensorer som håller koll på det mesta. Vi bygger upp fyra olika rum, för äldre personer från 78 år till 93 år, och visar vad våra trygghetslösningar kan erbjuda, säger Niklas Sundler på TeliaSonera. Skräddarsydda digitala verktyg kan lösa många behov, menar Telia. Våga prova innovationer i äldreomsorgen! Erfarenheter från kommunala testbäddar Talare: Karin Hedberg, Elisabeth Kjellin, Ann-Christine Larsson Välkommen hem till KOL-patienten Örjan år 2020 interaktivt rollspel som visar morgondagens vård och omsorg i hemmet En interaktiv demonstration av framtidens vård på distans. Vi spelar upp ett framtidsscenario och vill tillsammans med dig diskutera de utmaningar och möjligheter som finns med vård av kroniskt sjuka på distans och vilken framtid vi kan skapa tillsammans. Du möter läkare från Karolinska, vårdoperatör/sjuksköterska, sjukgymnast och IKT-experter/forskare, samt en fiktiv KOL-patient och närstående. Riksförbundet HjärtLung ger sin syn på frågeställningarna. Kommunal tar tempen på tekniken om tekniska hjälpmedel inom vård och omsorg Arbetsterapeuten och Välfärdsteknologi gör skillnad i vardagen Praktisk tillämpning och forskning inom välfärdsteknologi är viktigt och här har arbetsterapeuten en given roll och viktig uppgift. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) vill med detta seminarium öka kännedomen om området. Talare: Åsa Larsson Ranada, Eva Lindqvist, Bodil Evertsson, Lotta Olofsson Vad säger forskningen? Talare: Stefan Lundberg, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Britt Östlund, Raymond Dahlberg Tillsyn med kamera en workshop för erfarenhetsutbyte Talare: Inga Reidel, Max Domaradzki För vems skull? De etiska frågornas kompass E-hälsa har ofta beskrivits som ett viktigt verktyg i utmaningen att möta de behov av omsorg och vård som en växande grupp av äldre har. Samtidigt har införandet av e-hälsotjänster varit långsam och mött Att driva utveckling utifrån egna behov Innovation och utveckling kan uppstå utifrån olika perspektiv; teknikdrivet eller användardrivet. Inte sällan är det just den individuella drivkraften och det personliga motivet grunden till innovation.möt två entreprenörer som har utvecklat en produkt och en tjänst utifrån sina egna behov. Hur har deras drivkrafter uppstått och vart har de fört dem? Vad kan man lära sig av behovs-driven innovation? Vilka fördelar har det och vilka är utmaningarna? Talare: Emanuel Nyberg, Catharina Borgenstierna, Sten Hemmingsson, Anna Lampel Åke Kan man verkligen räkna hem användningen av välfärdsteknologi? Talare: Åke Dahlberg, Raymond Dahlberg Raymond Nyckelfri vård och omsorg handlar inte bara om en säkrare nyckelhantering det frigör tid också! Talare: Maria Jennische, Åsa Trolle, Tommy Ceder Nationell samverkan kring innovationer i vården och omsorgen Allt fler kommuner och landsting inser vikten av att implementera innovationer i sina verksamheter. Innovationer som hjälper individen bli mer självständig och mer delaktig i samhället, även på äldre dagar eller om man har ett funktionshinder. Innovationer är också viktiga för att på sikt kunna leverera den bästa vården och omsorgen på ett så effektivt och humant sätt som möjligt. Trots att vi kommer att ha en stor brist på vårdpersonal.robotdalen har i samarbete med SKL och tillsammans med flertal svenska testbäddar, genomfört ett arbete för att identifiera barriärer och möjliga lösningar för att, på ett mer effektivt sätt, testa och implementera innovationer. Talare: Adam Hagman DET VIKTIGT ATT DET HÄR BLIR EN KONFERENS SOM GER ETT POSITIVT AVTRYCK I VARDAGEN HOS DEN ENSKILDE Vilka är trenderna? Eva Sahlén, SÄGER EVA SAHLÉN n Idén om att använda teknik i vård, hälsa och omsorg, är inte ny. Strategier och mål är fastslagda sedan länge. Runt om i landet görs ambitiösa satsningar på välfärdsteknologi för att skapa en mer effektiv omsorg och vård, både för kommunerna och för brukarnaindividen. Nu är fokus på verksamhetsutveckling. Det behövs konkreta verktyg för att få saker och ting att fungera. Den nya tekniken ställer helt andra krav på sättet att arbeta. Rätt använd ger tekniken många fördelar. Inom kommunerna är man överens om att det inom de närmaste åren behövs konkreta verktyg för att ta steget och inkorporera lösningar i den dagliga verksamheten. Samtidigt krävs mycket mer kunskap och mötesplatser där man kan utbyta erfarenheter och få information om lyckade satsningar. Brukarperspektivet är avgörande för att tekniken ska bli använd på ett bra sätt.

11 # BILAGA TILL DAGENS OMSORG MVT Satsning i Helsingborg kan bli genombrott för Bestic Helsingborgs stad satsar på tekniska äthjälpmedel. För många boende inom vård och omsorg kan det betyda en större självständighet, när de slipper bli matade och själva kan styra i vilken takt de vill få sin mat. För det unga företaget Bestic kan det betyda ett genombrott. Att få hjälp med maten av en robot istället för att bli matad av en människa kan för en utomstående möjligen te sig science ficton-betonat och en aning skrämmande. Och Jessica Linde, utvecklingschef inom Omsorg Helsingborg, känner igen de tankegångarna: Ja det är lite kontroversiellt, men det är inte så hemskt som det låter. För du blir inte matad av någon robot, det är ett hjälpmedel som du styr själv. Och det är faktiskt ganska kränkande att behöva bli matad. Så det här är en möjlighet att öka en människas självständighet, och det bygger helt på frivillighet. Jessica Linde försäkrar att det inte är fråga om någon besparing på personal, nästan tvärtom. Ofta kommer det fortfarande, beroende på vilken funktionsnedsättning som användaren har, att finnas ett behov av att någon fördelar maten så den kan hanteras med sked, och att någon hjälper till med dryck. Vi ser att det här skulle kunna vara ett fint komplement, och den som vill äta sin måltid i enskildhet skall också kunna göra det, förklarar Jessica Linde. Så här långt har Helsingborg köpt in tre stycken Bestic, som har provats på tre vårdboenden i staden, och intrycket när försöket utvärderats har varit att det främjar frihet, integritet och värdighet. Utfallet har varit så gott man kommunen nu går vidare med att låta fler ta del av och testa den nya tekniken. En arbetsterapeut, har utsetts i kommunen som stöd för vårdpersonal och chefer och är nu ute på en roadshow i kommunen för att sprida information. I den utbildning som kommunen har ordnat har också mannen bakom Bestic, Sten Hemmingsson, deltagit. Det var mycket spännande att lyssna till honom, säger Jessica Linde. Hemmingsson förklarar utifrån sin egen erfarenhet att det är oerhört viktigt för den personliga integriteten att kunna äta själv, och slippa bli matad. Han berättar också att den främsta drivkraften när han tog fram Bestic var hans egna behov. En funktionsnedsättning på grund av polio hade fått honom att inse att han skulle förlora förmågan att äta själv. Utvecklingsarbetet skedde i samarbete med ingenjören Ann-Louise Lindborg (f.d. Norén), Hjälpmedelsinstitutet, Robotdalen, Promobilia och SICS. FÖRETAGET SOM OCKSÅ heter Bestic har funnits i tio år. Grundaren Sten Hemmingsson är fortfarande majoritetsägare och även styrelseordförande, och i Stockholm arbetar fem personer i företaget. Tillverkningen sker på företaget Eskilstuna Elektronikpartner. VD Catharina Borgenstierna berättar att det är först de senaste två åren som man har kommit igång med att sälja. Fram till nu har Bestic sålts till landsting i Sverige, och kunnat förskrivas på hjälpmedelscentraler. Än så länge rör det sig om små volymer, det är ett 30-tal Bestic som finns ute i Bestics äthjälpmedel erövrar Helsingborg vilket kan bli ett genombrott på den svenska marknaden. Om Bestic Äthjälpmedlet Bestic kan enkelt beskrivas som en robotarm med en sked längst ut. Genom att välja ett lämpligt manöverdon kan användaren själv styra skedens rörelser på tallriken och man väljer själv vad och i vilken takt man vill äta. FAKTA fem-sex landsting. Framförallt marknadsförs produkten idag på internationella marknader, och det finns distributörer i Danmark, Finland, Norge, Holland, England och Frankrike. Men att komma in i Helsingborg kan markera ett genombrott i den kommunala verksamheten: Kommuner ser det mer ur ett organisatoriskt perspektiv, så det borde kunna bli stora volymer, säger Catharina Borgenstierna. I HELSINGBORG GÅR man nu in i vad som kallas en bredare implementation, men hur stora volymer det kan handla om där är det ännu för tidigt att säga: Det är i sin linda. Vi vill inte sätta gränser för hur mycket det kan handla om, men vi är inte alls i upphandlingsstadiet ännu. Det handlar fortfarande om att vi provar, understryker Jessica Linde. text: ANDERS LINDSTRÖM Hygienstol och duschvagn hjälpmedel som underlättar Med duschstolen Carendo kan man få hjälp även med torkning och påklädning utan att flyttas från stolen. n Hygiensituationerna är ett tungt och riskfyllt arbetsmoment. En universell hygienstol eller en modern duschvagn, där den enskilde kan få hjälp med både tvättning, torkning och påklädning, står i fokus för företaget Arjo Huntleigh. I Danmark har företaget haft framgång med sitt program Diligent som nu har introducerats även i Sverige. På MVT2015 presenterar företaget såväl Diligent som olika duschlösningar. Beroende på den enskildes förmåga att själv förflytta sig kan man använda en sådan här duschstol, alternativt en duschvagn, för att underlätta förflyttning till dusch och tvättning. Det som är unikt med denna hygienstol är att patienten också kan bli torkad och påklädd utan att flyttas från stolen. På så sätt sparas många tunga lyft och risker för båda parter. Det blir färre moment att hinna med och därmed mindre stress för personalen, och det ger mer tid och utrymme för att sitta ned och tala med patienten. Eftersom det blir mindre av tunga lyft så minskar också behovet av att alltid vara två vid de här momenten, och i slutändan blir det mer tid för vårdtagaren, säger Ulf Bredeling, projektledare för programmet Diligent, där de här hjälpmedelen ingår. Men är inte risken att man bara använder det här för att spara in på personal? Nej, det tror jag inte, vi har i varje fall inte sett något av det i Danmark. Man är medveten om behovet av att kunna rekrytera vårdpersonal och mån om att kunna erbjuda en god arbetsmiljö. Programmet är under introduktion på den svenska marknaden, det finns ett ganska långt gånget projekt i Stockholm. Ulf Bredeling understryker att hjälpmedel bara är halva delen, och inte tyngpunkten i arbetet eller i medverkan på MVT2015: Vi vill berätta vad vi gör. Vi gör en analys, hjälper till med beslutsunderlag och är sedan närvarande under lång tid. Det är en kulturförändring som är själva kittet i hela tjänsten, och det är den som är svårast att få till, förklarar Ulf Bredeling. Arjo Huntleigh är en del av Getinge-koncernen, den del som är specialiserad på vård av personer med nedsatt mobilitet, och har sitt svenska säte i Malmö. ANDERS LINDSTRÖM

12 Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa Kistamässan den januari 2015 officiell mässtidning Bilaga till Dagens Omsorg 3, 2014 IT inom vård och omsorg: Behoven bara växer. Men införandet av ny teknik går segt. Hur kan man använda modern välfärdsteknologi (MVT) så att det blir ett bra stöd i vardagen? SID 2 12 MVT 2015 BILAGA TILL DAGENS OMSORG # EXTRA TIDNING: 12 SIDOR MVT 2015 Hon slåss för patienterna som får sämst vård En medmänsklig Svår situation för god man Tvingas bevittna allt tuffare villkor. SIDAN 11 nyheter om ett samhälle för alla GUIDE SÅ FÅR DU JA TILL PERSONLIG ASSISTANS Elisabeth Sandlund Om valutgången. SIDAN 4 DAGENSOMSORG Upp till Tycker du det är svårt och krångligt att söka personlig assistans? Läs vår guide till hur man får ett positivt beslut från myndigheterna. Hur förbereder man sig? Vilka faktorer är avgörande? DE VET INGENTING OM HUR VERKLIGHETEN SER UT {Het debatt om anhöriga som god man sidan 6 7} BEVIS! Stora förhoppningar: Stefan Löfven och hans nya socialministrar har mycket att leva upp till på sina nya jobb. Frågor om funktions hinder får ett lyft. Men hur långt räcker det? SIDORNA 8 11 NYHET Löftet om flexjobb kan förändra hela arbetsmarknaden. SIDAN 10 Yrke: Anhörigkonsulent Mikael har framtidsjobbet. SIDAN 42 nyheter om ett samhälle för alla GUIDE RÄTT KOMPETENS FÖR ASSISTENTER Vad innebär Socialstyrelsens nya allmänna råd om kompetens inom LSS och socialtjänst? Frågorna är många, inte minst kring assistans. Vi reder ut begreppen. SIDORNA VI TRODDE LAGEN VAR TILL FÖR INDIVIDEN! {Debattartikel av Harald Strand och Emanuel Mörk sidan 7} Pia startar ny funkisförmedling Vill fixa jobb runt hela Sverige. SIDAN 36 DAGENSOMSORG TEMA: Norden Hur ska vi stoppa det dolda våldet mot personer med funktionsnedsättningar? Det är en av frågorna som just nu är högaktuella inom det nordiska samarbete som leds av Maria Montefusco. SIDAN Flata, muslim, funkis, aktivist och mamma Ingen etikett kan beskriva Sahar Mosleh. Hon är den obekväma typen som alltid säger vad hon tycker. Nu vill hon ha hälsa och livskvalitet på agendan. En familjs 50-åriga kamp Nästan 50 år har gått sedan Gerd Andén blev mamma till Magnus och påbörjade kampen för ett gott liv för alla. SIDAN SIDAN 26 NY tidning! KRÖNIKA Jonas uppmanar till medmänsklig revolution! SIDAN 36 #2 Dags att anmäla bristande tillgänglighet ANALYS Den nya diskrimineringslagen får större betydelse än många tror, skriver Lars Lindberg. SIDAN 24 OKT 2014 revolution Danmark har hittat Trots att vuxna personer med utvecklingsstörning löper högre risk att bli sjuka får de sällan lika bra vård som andra. Det är mycket som är bra med LSS, men man glömde sjukvården, säger distriktsläkaren Malin Nystrand. SIDAN 24 Är du redo för den nya välfärdsteknologin? 12 sidor om MVT2015 Drömmen är att snabbt sprida nya innovationer över hela landet nyheter om ett samhälle för alla Elisabeth Sandlund Inte vårt ansvar, sa landstinget. SIDAN 4 DAGENSOMSORG GUIDE SÅ KLARAR DU ARBETSTIDSREGLERNA Anna Barsk Holmbom förklarar hur de nya arbetstidsreglerna för personliga assistenter fungerar. En värdefull guide för brukare, egna arbetsgivare och anordnare. SIDORNA EN SKANDAL I DET TYSTA {En inkluderande arbetsmarknad kräver bättre statistik Li Jansson på sidan 4} Premiär för LSS-skolan YRKE: Personligt biträde Jag är krockkudden i mötet med arbetslivet, säger Anna Rafstedt som arbetar med att stödja personer på väg ut i jobb. KRÖNIKA SIDAN 26 #3 Förebyggande arbete minskar trots lagkrav Det är inte alltid jag orkar försvara mina val Vill bredda förbudet mot diskriminering ANALYS Trots regeringskris väntas ett nytt förslag om skärpt diskrimineringslag. SIDAN 8 DEC 2014 UTBILDNING LSS ska göra det möjligt för alla att vara självständiga och delaktiga. Nu startar Dagens Omsorg en högaktuell artikelserie om den älskade, och omstridda, lagen. Första avsnittet reder ut de grundläggande principerna. SIDAN % 46 % NYHETER Allt färre kommuner bedriver uppsökande verksamhet till personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialtjänsten orkar inte arbeta förebyggande trots lagkrav. SIDAN 10 SIDAN 28 Uppsökande verksamhet Behovsinventering Jonas Helgesson, inspiratör. kamp De tar över departementet LÄS DAGENS OMSORG 3 nr för endast 44 % 42% jobbmodellen FLEXJOBB I Danmark förbättrades jobbsituationen radikalt för personer med funktionsnedsättning när flexjobb infördes. SIDAN 2 Jonas Helgesson, inspiratör. 75 % 99:- Fortsatt ökning av unga med aktivitetsersättning Sverige ställs till svars ANALYS Tvångsvård är en av de brister som FN kritiserar. Män är mer nöjda än kvinnor Lars Lööw, entreprenör #1 OROVÄCKANDE Ny prognos visar fort satt ökning av antalet unga med aktivitets ersättning. SIDAN 8 Henriks mamma kämpar förgäves Karin, 82, förlorade i domstolen när hon kämpade för att sonen skulle få rätt till kontaktperson. SIDAN ANHÖRIGPULSEN En unik enkät i 58 kommuner visar hur nöjda män och kvinnor är med stödet till anhöriga. SIDAN 2 Vi är alla beroende av varandra KRÖNIKA Fram till 1989 var det möjligt att ta ifrån människor rätten att rösta för att de hade en funktionsnedsättning. SIDAN 43 JULI 2014 Flyttfest på gång Allt det gamla är glömt, säger Magnus Enell, efter åtta års kamp för en gruppbostad för dottern. SIDAN VAR MED FRÅN BÖRJAN! Beställ nya Dagens Omsorg nu så får du de tre kommande utgåvorna för endast 99 kronor inkl moms. PRENUMERATIONS- ERBJUDANDE! Ja tack, jag beställer: 1 gratis provnummer 3 nummer för 99 kr inkl moms 10 nr för 550 kr inkl moms Välj ett alternativ! Klipp ut & posta kupongen i ett kuvert till FaktaPress, Målargatan 7, Stockholm. Eller mejla till: Namn:.... Adress:.... Postnr och ort:.... Telefon:.... E-post:... Övrigt meddelande:....

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill Agenda Myndigheten för delaktighet Definition Olika möjligheter Förutsättningar - Vad behövs Regeringsuppdrag

Läs mer

Konferensensprogram MVTe 2015

Konferensensprogram MVTe 2015 Konferensensprogram MVTe 2015 Keynote konferensens öppnande och inledande Äldreomsorg 2.0 Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet Vi som vet mår bättre! Chatta med socialrådgivningen

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare Agenda Myndigheten för delaktighet Framtiden = Mer empati och high tech Definition

Läs mer

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar behövs för att bygga framtiden Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv.

Läs mer

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något?

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Anders Magnusson Owe Eriksson 2016-12-02 Begreppet e-hälsa Begreppet innefattar användningen av informations- och kommunikations-teknologin med utgångspunkt

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård"

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård" Anna-Greta Brodin" Projektledare Agenda! Myndigheten för delaktighet" Definition Välfärdsteknologi" Regeringsuppdraget"

Läs mer

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar. Den

Läs mer

Teknik i välfärdens tjänst. Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet

Teknik i välfärdens tjänst. Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet Teknik i välfärdens tjänst Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet 2 Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum Allmännyttig ideell förening Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

Presentation av regeringsuppdraget "Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård"

Presentation av regeringsuppdraget Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Presentation av regeringsuppdraget "Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård" Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Centrala utgångspunkter Digitalisering det handlar

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet. erfarenheter från Teknik för äldre

Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet. erfarenheter från Teknik för äldre Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet erfarenheter från Teknik för äldre Foto: Håkan Edvardsson Anhörig och mitt i livet Anhöriga spelar en allt större roll för att göra det möjligt för äldre

Läs mer

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj!

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Vare sig det handlar om att se en unik lösning på ett problem, att möta någon

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst baserat på erfarenheter från Västerås stad Denna skrift är en kort version av Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad, art.nr 12366. Ladda ner den

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi 2012 09 18 Sveriges Kommuner och Landsting Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet VINNOVA Västerås stad Innovationsupphandling VINNOVA Upphandlingsstödet

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Sveriges innovationsmyndighet

Sveriges innovationsmyndighet Sveriges innovationsmyndighet Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om,

Läs mer

Välkommen! Samlade erfarenheter från kommuner som digitaliserat - de mest värdefulla tipsen att ta med hem

Välkommen! Samlade erfarenheter från kommuner som digitaliserat - de mest värdefulla tipsen att ta med hem Välkommen! Samlade erfarenheter från kommuner som digitaliserat - de mest värdefulla tipsen att ta med hem Jag berättar om: Detta gör föreningen Hälsans nya verktyg Resultat fallstudier: Samlade lärdomar

Läs mer

Trygghetsskapande teknik

Trygghetsskapande teknik Diarienr 2016/00430-ÄN Trygghetsskapande teknik Riktlinje för hantering av trygghetsskapande teknik inom särskilda boenden för äldre. Beslutad av äldrenämnden 21 februari 2017 program policy handlingsplan

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet.

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet. Morgondagens vårdsystem finns redan idag Agneta Franksson Säljdirektör för Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Programmet April 2015 Agenda Introduktion Vad är? Medborgartjänster Hur

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag Så utvecklar

Läs mer

hlhlk Nordic Tool Box for Welfare Technology Åsa Wall Strategiledare Attraktiv hemtjänst / Införa Välfärdsteknik

hlhlk Nordic Tool Box for Welfare Technology Åsa Wall Strategiledare Attraktiv hemtjänst / Införa Välfärdsteknik Nordic Tool Box for Welfare Technology hlhlk Åsa Wall Strategiledare Attraktiv hemtjänst / Införa Välfärdsteknik asa.wall@intraservice.goteborg.se 1 Intraservice Service för dig som arbetar i Göteborgs

Läs mer

Några citat ur verkligheten och digitalt stöd som kan göra skillnad

Några citat ur verkligheten och digitalt stöd som kan göra skillnad Välfärdsteknologi i ordinärt boende ur ett användarperspektiv Några citat ur verkligheten och digitalt stöd som kan göra skillnad Jag vaknar alltid när personalen ska titta till om jag sover gott. Fjärrtillsyn

Läs mer

Tillsyn med kamera. Sammanställning av workshop för erfarenhetsutbyte, MVT2015 (2015-01-22)

Tillsyn med kamera. Sammanställning av workshop för erfarenhetsutbyte, MVT2015 (2015-01-22) Tillsyn med kamera Sammanställning av workshop för erfarenhetsutbyte, MVT2015 (2015-01-22) Workshopens utformning Personer med och utan erfarenhet av att införa tillsyn med kamera blandades i grupper runt

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Projektet ego. Presentation på MVTe 25 januari Anette Eriksson, projektledare Kristin Hagström, metodutvecklare

Projektet ego. Presentation på MVTe 25 januari Anette Eriksson, projektledare Kristin Hagström, metodutvecklare Projektet ego Presentation på MVTe 25 januari 2017 Anette Eriksson, projektledare Kristin Hagström, metodutvecklare Intraservice Service för dig som arbetar i Göteborgs Stad Hållbar stad öppen för världen

Läs mer

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Projektpartners Södertälje kommun Huddinge kommun Stockholms stad Nacka kommun Upplands Väsby kommun Stockholms läns landsting SICS

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Innovation och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Eva Sahlén, Direktör Sociala nämndernas förvaltning

Innovation och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Eva Sahlén, Direktör Sociala nämndernas förvaltning Innovation och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Eva Sahlén, Direktör Sociala nämndernas förvaltning Omsorgen igår, idag och i morgon Vi gamla är föremål för omsorg. Visst är det underbart! Bara vi inte

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

- möjligheter eller hot

- möjligheter eller hot Välfärdsteknik för äldre personer - möjligheter eller hot Ett studiematerial om välfärdsteknik, tillgänglighet och mänskliga rättigheter presenterat av Tomas Lagerwall, Sigtuna 20 oktober 2016 Välfärdsteknik

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

MVT. Kistamässan

MVT. Kistamässan MVT Kistamässan 170124 RemoAge Projektperiod 150501-180430 Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)- Programme Area Norrbotten Kiruna sjukhus 1 hälsocentral + 1 privat 1 kommun Gällivare sjukhus 3

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården SAMMANFATTNING Det digitala signeringssystemet möjliggör att omvårdnadspersonal

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Samordnad digital vårdplanering

Samordnad digital vårdplanering Samordnad digital vårdplanering Kommun, vårdcentral och sjukhus i Eksjö Erfarenheter från vårdplanering via video och med nya arbetssätt. Fredrik Sargren, e-hälsostrateg Vad är samordnad vårdplanering

Läs mer

Välfärdsteknik och Stockholm Digital Care. Tillväxt för företag livskvalitet för äldre

Välfärdsteknik och Stockholm Digital Care. Tillväxt för företag livskvalitet för äldre Välfärdsteknik och Stockholm Digital Care Tillväxt för företag livskvalitet för äldre Det här ska ni få med er idag Digitalisering formar hela samhället Kunskap om några olika typer av välfärdsteknik Saker

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Samverkan. vägen till det goda livet!

Samverkan. vägen till det goda livet! Samverkan vägen till det goda livet! Det ska vara gott att leva och framtiden ser ljus ut förutsatt att av vi tar tillvara och utvecklar den digitala teknikens möjligheter. Medan Sverige siktar på att

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Strategi för hälsa En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Bakgrund Kongressen har beslutat om en sammanhållen och långsiktig strategi.

Läs mer

Hur du frigör tid och pengar i personlig assistans

Hur du frigör tid och pengar i personlig assistans Hur du frigör tid och pengar i personlig assistans Mille Salomaa Lindström Enhetschef Enheten för personligt stöd i Farsta Sdf Marie Kringberg Kundansvarig projektledare Kaustik AB RÖRIGT FELAKTIG REDOVISNING

Läs mer

WORKSHOP 24 september 2015

WORKSHOP 24 september 2015 WORKSHOP 24 september 2015 UTVECKLINGS- OCH INNOVATIONSCENTER FÖR BOENDEMILJÖ, TILLGÄNGLIGHET OCH NY TEKNIK Syftet med eftermiddagen är att skapa en gemensam vision av vad centret skulle kunna vara! 1

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Välfärdsteknik i Nacka kommun

Välfärdsteknik i Nacka kommun Välfärdsteknik i Nacka kommun Jonas Ek Projektledare välfärdteknik och e-hälsosamordnare Definition - välfärdsteknik Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

2011 års IT-konferens

2011 års IT-konferens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till 2011 års IT-konferens Torsdagen den 7 april 2011 World Trade Center Stockholm Välkommen till 2011 års IT-konferens! Årets IT-konferens kommer att handla om den nya tekniken

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Sammanfattning förstudie Välfärdslabbet

Sammanfattning förstudie Välfärdslabbet 2014-06- 28 Sammanfattning förstudie Välfärdslabbet Förstudien Välfärdslabbet är resultatet av ett samverkansprojekt mellan SKL och IToTelekomföretagen under våren 2014. Projektet är finansierat av Vinnova.

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet

Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Vårt uppdrag styrs av mål och strategier

Läs mer

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre Med denna broschyr vill vi flagga för ett spännande internationellt arbete med en webbplattform

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering.

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering. Dokument nr : Version: Status: Sida: Beslutad av gruppen 2015-12-17 1.00 Utgåva (1)5 Dokumentbeskrivning: Uppdragsbeskrivning Digitala signeringslistor att upprätta en kravspecifikation Uppdragsbeskrivning

Läs mer

BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning

BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning Teknik för självständighet, social samvaro och trygghet. Individer önskar i de allra flesta fall klara sig själva så långt det

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

www.nordicmedtest.se 2013-09-23

www.nordicmedtest.se 2013-09-23 www.nordicmedtest.se 2013-09-23 Nordic MedTest är ett testcenter för vård-it - ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer

Läs mer

Regional handlingsplan kommunal ehälsa

Regional handlingsplan kommunal ehälsa Regional handlingsplan kommunal ehälsa 2015 2018 ehälsa handlar om hur framtidens socialtjänst, vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av digitala verktyg och tjänster. Varför

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Erfarenheter från digitalisering

Erfarenheter från digitalisering Erfarenheter från digitalisering Vad har gjorts och vad är på gång? Mjuka och hårda nyttor Lärdomar och tips dag.forsen@sics.se 2 3 4 Det här med digitalisering Att med hjälp av digital teknik skapa ett

Läs mer

Nu tas första steget i den nya moderna svenska sjukvården

Nu tas första steget i den nya moderna svenska sjukvården P R E S S A R T I K E L Storuman 2015-05-29 Nu tas första steget i den nya moderna svenska sjukvården Den 2 juni startar ett helt nytt komplement till den gängse hälso- och sjukvården i Sverige. Då öppnas

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Inledning Syfte med planen Kommunstyrelsen beslutade 2008 att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg och gav samtidigt

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om,

Läs mer

Rubrik, Calibri 36 pkt Svensk introduktion

Rubrik, Calibri 36 pkt Svensk introduktion Rubrik, Calibri 36 pkt Svensk introduktion Punkter/text, Calibri 24 pkt Emma Axelsson, projektledare esenior Utvecklingsenheten Senior Göteborg emma.axelsson @stadshuset.goteborg.se Tel: +46 72 710 34

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Upphandlingskonferensen 2012

Upphandlingskonferensen 2012 Konferensen arrangeras av Swedish Medtech, LfU, LfMT och Materialkonsulenterna Upphandlingskonferensen 2012 Uppsala Konsert & Kongress 26-27 september 2012 Välkommen! Om Upphandlingskonferensen Konferensens

Läs mer

Testbädd LIÖ. för innovation i hälso- och sjukvård. Magnus Stridsman, MSc Projektledare Testbädd LIÖ. sponsored by:

Testbädd LIÖ. för innovation i hälso- och sjukvård. Magnus Stridsman, MSc Projektledare Testbädd LIÖ. sponsored by: Testbädd LIÖ för innovation i hälso- och sjukvård Magnus Stridsman, MSc Projektledare Testbädd LIÖ sponsored by: AGENDA Vad är en testbädd? Bakgrund Incitament Aktiviteter Vägen framåt Utmaningar Resultat

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Västerås satsar på e-hemtjänst

Västerås satsar på e-hemtjänst 15 Bildskärmen gör det möjligt att genomföra ett videosamtal. Västerås satsar på e-hemtjänst Hundra personer i Västerås använder i dag så kallad e-hemtjänst som komplement till den ordinarie hemtjänsten.

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet

Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet Välfärdsteknologi inom funktionshinderområdet Nationella mål Samhällsgemenskap med mångfald som grund. Samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga

Läs mer

Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12

Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12 Testmiljö Norrköping Marianne Carlberg, deltagare Ann-Christine Larsson, projektledare 2015-05-12 Testmiljö Norrköping Främja äldres självständighet och öka möjlighet till kvarboende om personen så önskar

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

ehälsa Hur digitala tekniker måste förändra sjukvårdsupplevelsen www.r2m.se

ehälsa Hur digitala tekniker måste förändra sjukvårdsupplevelsen www.r2m.se ehälsa Hur digitala tekniker måste förändra sjukvårdsupplevelsen 2 Definitioner Hälsa ehälsa 3 Den som inte mäter vet inte vart han är på väg HISTORIA Demografisk försörjningskvot 4 Dödsfall 1751 5 14000

Läs mer

Medskapande Idéverkstäder som resurs för innovationsarbete

Medskapande Idéverkstäder som resurs för innovationsarbete Medskapande Idéverkstäder som resurs för innovationsarbete Tomas Gustafsson, Innovationsslussen, Region Västerbotten Carljohan Orre, Umeå universitet Utgångspunkter Fokusera på IT, dess roll & möjligheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Skive, kl. 13.30 16.00 Beslutande ledamöter Sten Fransson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Maj-Britt Eriksson (SKPF) Gerd-Else Bergdahl (RPG) Lars-Åke

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer