Verksamhet för äldre & seniorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet för äldre & seniorer"

Transkript

1 Verksamhet för äldre & seniorer i Partille kommun Register, telefonnummer och förteckning över verksamheter som berör äldre och seniorer i Partille

2 Inledning I din hand håller du en katalog som vi hoppas att du ska ha glädje och nytta av när du söker information om sådant som kan vara av intresse för många äldre och seniorer. Katalogen beskriver verksamheter för äldre och seniorer i Partille kommun oavsett vem som bedriver verksamheten. Här finns till exempel både myndigheter, sjukvårdsinrättningar och olika organisationer presenterade, förutom kommunens alla egna verksamheter. Katalogen är reviderad i maj 2015 på uppdrag av Folkhälsorådet i Partille kommun och sammanställd av utredare Helen Carlbom på vård- och omsorgsförvaltningen i samverkan med folkhälsoplanerare Gert Johansson. Katalogen finns också i digital form på kommunens hemsida; Har du synpunkter på katalogen eller dess innehåll är du välkommen att höra av dig till: Helen Carlbom på telefon , e-post Gert Johansson på telefon , e-post eller till Stefan Svensson, ordförande folkhälsorådet Gert Johansson, folkhälsoplanerare Helen Carlbom, utredare

3 Innehåll Anhörigstöd... 4 Boende för äldre & seniorer... 5 Äldreboenden (särskilt boende)... 5 Forellens SÄBO... 5 Furulunds äldreboende... 6 Grenvägens äldreboende... 6 Jonseredsgårdens äldreboende... 7 Kullegårdens äldreboende... 7 Trygghetsboende... 8 Brattåskärrs trygghetsboende... 8 Forellens trygghetsboende... 9 Furulunds trygghetsboende Mosaikens trygghetsboende Korttidsboende Fixartjänst Hemtjänst Dagverksamhet för personer med demens Kullegårdens dagverksamhet Ljuspunkten Jonseredsgårdens dagverksamhet - Träffen Demensteamet Hemsjukvård Matservice för äldre PartilleRehab Seniorträffar Volontärverksamhet Bibliotek Partille bibliotek Vallhamra bibliotek / biblioteksstation Brottsofferjouren Mölndal - Härryda Föreningar & mötesplatser för pensionärer Pensionärsföreningar Aktiva seniorer i Partille PRO Partille PRO Sävedalen Vision pensionärsförening Partille SPF Seniorerna Svalan, Partille Svenska kommunalpensionärernas förbund, SKPF avdelning Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG Övrigt Veteranklubben i Jonsered Ärtgänget Bowling Svenska kyrkan Herrfrukost i Ansgarkyrkan Ansgarscafé och Gemenskapsträff i Sävedalen Sommarcafé i Sävedalen Gemenskapsträffar i Partille och Jonsered / Kåsjögården Vård & hälsa Folktandvården Partille Närhälsan i Partille och Furulund Adina Hälsan vårdcentral i Sävedalen Capio Vårdcentral Sävedalen... 35

4 Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamhet, mål, syfte Att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen som vårdar eller stödjer en närstående på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Samtalsgrupper, enskilda samtal, information, råd och stöd, rekreation, föreläsningar och föreläsningsserier. Tingsvägen 2, Partille Telefon , Öppettider mån-tors , fre Kontakt Anhörigkonsulenter: Inger Eveborn Sommar, Eva Welling- Örtlund,

5 Boende för äldre & seniorer Äldreboenden (särskilt boende) Verksamhet, mål, syfte Vård- och omsorgsförvaltningen Att erbjuda äldre personer boende i en trygg miljö med god omsorg och vård dygnet runt. Individuellt utformade aktiviteter ska ingå i det dagliga livet. Pensionärer Varje äldreboende (särskilt boende) består av enrumslägenheter för äldre personer med ett stort omvårdnadsbehov. Det finns olika avdelningar för brukare med somatiska problem, demenssjukdomar eller psykogeriatriska sjukdomar. På äldreboende finns personal dygnet runt som ger de boende vård och omsorg efter individuella behov. På äldreboendena ordnas också olika aktiviteter såsom sång- och musikunderhållning, bingo och gudstjänster. Biståndsenheten, PartilleRehab, hemsjukvården, Västra Götalandsregionen (hälso- sjukvård) Forellens SÄBO Forellens SÄBO Gamla Kronvägen 82, Partille Telefon Forellens SÄBO, , , Biståndsenheten, Telefontider Forellens SÄBO, vardagar 8-16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Forellens SÄBO Verksamhetsansvarig Enhetschef Cai Berggren Kontakt Administratör

6 Furulunds äldreboende Furulunds äldreboende Tingsvägen 4, Partille Telefon Furulunds äldreboende, , Biståndsenheten, Telefontider Furulunds äldreboende: vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Furulunds äldreboende Kontakt Enhetschef Maria Lundin, Enhetschef Terese Lagerström, (från 1 oktober) Grenvägens äldreboende Grenvägens äldreboende Grenvägen 6, Partille Telefon Grenvägens äldreboende, , Biståndsenheten, Telefontider Grenvägens äldreboende: vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Grenvägens äldreboende Verksamhetsansvarig Enhetschef Katrin Persson, Enhetschef Cia Paunila, Kontakt Administratör Kathy Olausson,

7 Jonseredsgårdens äldreboende Jonseredsgårdens äldreboende Kyrkogatan 10, Jonsered Telefon Jonseredsgården, , , Biståndsenheten, Telefontider Jonseredsgården: vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors, och fre, , ons Verksamhetsansvarig Kontakt Jonsereds äldreboende Enhetschefer Kerstin Casselblad och Meri Kimoska Administratör Kajsa Åsemyr Kullegårdens äldreboende Kullegårdens äldreboende Röliden 31, Sävedalen Telefon Kullegården, , , Biståndsenheten, Telefontider Kullegården, vardagar 8-16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Kullegårdens äldreboende Verksamhetsansvarig Enhetschef Anneli Franzén, Kontakt Administratör,

8 Trygghetsboende Verksamhet, mål, syfte Vård- och omsorgsförvaltningen Trygghetsboende ska erbjuda äldre som klarar sin vardag med hjälp av hemtjänstinsatser en bostad med närhet till service och ökad möjlighet till social samvaro. Personer över 70 år som är bosatta i Partille kommun Trygghetsboende är ett ordinärt boende och de som bor här får service och omsorg från hemtjänsten enligt sitt biståndsbeslut. Insatser på natten sköts av hemtjänstens nattpatrull. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade och belägna i en gemensam byggnad. I husen finns gemensamhetslokaler och lunchservering. Biståndsenheten, PartilleRehab, hemsjukvården, Västra Götalandsregionen (hälso- sjukvård). Brattåskärrs trygghetsboende Brattåskärrsvägen 97 B, Sävedalen Telefon Brattåskärrs trygghetsboende, , Biståndsenheten, Telefontider Brattåskärr, vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Verksamhetsansvarig Brattåskärrs trygghetsboende Enhetschef - vakant Kontakt Enhetschef, Administratör Lydia Beros,

9 Forellens trygghetsboende Gamla Kronvägen 82, Partille Telefon Forellens trygghetsboende, Biståndsenheten, Telefontider Forellens trygghetsboende, telefontid vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Verksamhetsansvarig Forellens trygghetsboende (till 30 september) (från 1 oktober) Enhetschef Terese Lagström (till 30 september) Enhetschef Carina Eriksson, (från 1 okober) Kontakt Enhetschef, Administratör, Furulunds trygghetsboende Tingsvägen 2, Partille Telefon Furulunds trygghetsboende, Biståndsenheten, Telefontider Furulund: vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Verksamhetsansvarig Furulunds trygghetsboende (till 30 september) (från 1 oktober) furulund_trygg Enhetschef Terese Lagström (till 30 september) Enhetschef Carina Eriksson, (från 1 okober) Kontakt Enhetschef, Administratör Kathy Olausson,

10 Mosaikens trygghetsboende Björndammens torg 9, Partille Telefon Mosaikens trygghetsboende, , Biståndsenheten, Telefontider Mosaikens trygghetsboende, telefontid vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Mosaikens trygghetsboende Verksamhetsansvarig Enhetschef Lena Sjöö, Kontakt Enhetschef, Administratör,

11 Korttidsboende Verksamhetsidé, mål, syfte Vård- och omsorgsförvaltningen Genom att erbjuda korttidsplats göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Mål: att återta, bibehåll, och/eller förbättra den enskildes funktioner i den dagliga livsföringen. Tillfälligt avlösa den anhörige i hans eller hennes omvårdnadsroll. Vuxna personer som bedöms vara i behov av korttidsplats vid akut placering, planerad nattomsorg eller placering i avvaktan på särskilt boende där väntan i ordinärt boende ej är möjlig. Genom att enhetens personal arbetar utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och med individuellt satta mål för brukaren stöds den enskilde i att återta, bibehålla och/eller förbättra sina funktioner i den dagliga livsföringen. Biståndsenheten, PartilleRehab, hemsjukvården, hemtjänsten i Partille Korttidsenheten Forellen Gamla Kronvägen Partille Telefon Enhetschef, Undersköterska med samordnaransvar, Biståndsenheten, Telefontid Korttidsenheten, vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Enhetschef: (t o m 30 september) Undersköterska med samordnaransvar: Verksamhetsansvarig Enhetschef, Kontakt Samordnare,

12 Fixartjänst Vård- och omsorgsförvaltningen Insatserna syftar till att förebygga fallolyckor Personer över 70 år Partille kommuns fixartjänst är ett stöd för dig som fyllt 70 år och behöver hjälp i hemmet med olika arbeten som kan vara riskfyllda för dig för dig. Vi gör enklare praktiska arbeten, som till exempel att fästa upp sladdar, byta glödlampor eller hänga upp gardiner. Däremot utförs inte VVS, elinstallationer, utomhusarbeten, fönstertvätt, städning eller målning. Telefon Telefontid mån - ons klockan 8-9 Verksamhetsansvarig Enhetschef

13 Hemtjänst Verksamhetsidé, mål, syfte Vård- och omsorgsförvaltningen Äldre människor ska få möjlighet att bo kvar i sitt hem med stöd från hemtjänsten. Målet är att du ska kunna bo kvar i din hemmiljö och leva ett så självständigt liv som möjligt. Pensionärer Hemtjänstens personal hjälper brukarna i deras hem med de insatser (omsorg samt stöd och service) som de har beviljats av biståndshandläggare, samt enligt delegation från sjuksköterska eller på direktiv från rehabiliteringspersonal. Insatserna är individuellt utformade. Biståndsenheten, PartilleRehab, hemsjukvården, Västra Götalandsregionen (hälso- och sjukvård) Telefon Biståndsenheten: Hemtjänsten: (vx) Öppettider Verksamhetsansvarig Biståndsenheten telefontid: mån, tis, tors och fre ons Enhetschefer: Lena Sjöö Carina Eriksson (fr o m 1 oktober) 13

14 Dagverksamhet för personer med demens Verksamhetsidé, mål, syfte Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamheten ska erbjuda stöd, stimulans och möjlighet till återhämtning och reflektion. Miljön och verksamheten ska ge ökad livslust. De demenssjuka ska stödjas att bibehålla sina resurser. Personer om har fått diagnos på att de har en demenssjukdom eller som har kognitiv svikt som tyder på demenssjukdom. Personen i fråga ska också bo kvar i det egna hemmet eller vistas på korttidsplats samt ha behov av dagverksamhet. Samvaro i grupp kring vardagliga aktiviteter. Gemensamma måltider, promenader, aktiviteter i syfte att höja/behålla livskvalitet, glädje, trygghet och funktionsförmåga. Kullegårdens dagverksamhet Ljuspunkten Dagverksamheten Jonseredsgården, hemtjänst, biståndsenheten Röliden 31, Sävedalen Telefon Dagverksamheten: Biståndsenheten: Telefontid, öppettider Dagverksamheten: Öppet mån - fre 8-16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Kontakt Enhetschef Anneli Franzén,

15 Jonseredsgårdens dagverksamhet - Träffen Dagverksamheten Kullegården, hemtjänsten, biståndsenheten Kyrkogatan 10, Jonsered Telefon Dagverksamheten: Biståndsenheten: Telefontid, öppettider Dagverksamheten: Öppet mån-fre 8-16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Kontakt Enhetschef Kerstin Casselblad, Demensteamet Verksamhetsidé Vård- och omsorgsförvaltningen Hemsjukvården, biståndsenheten, hemtjänsten, PartilleRehab, primärvården och Minnesmottagningen Sahlgrenska sjukhuset. Målet är att säkerställa god vård och omsorg till personer med demenssjukdomar och deras anhöriga utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård. Alla som funderingar och oro för din egen hälsa eller för en anhörig som börjar visa tecken på vad som skulle kunna vara början på en demenssjukdom. Teamet ger råd och stöd åt personer med demenssjukdom, anhöriga samt omsorgspersonal. Det sker bland annat genom enskilda samtal och hembesök, rådgivning och utbildning av anhöriga samt handledning åt personal. Demensteamet hjälper också till att prova ut kognitiva hjälpmedel för personer med demens. Telefon Sjuksköterska Maria Eriksson, Arbetsterapeut Ingbritt Dubow, Telefontid Dagtid måndag - torsdag, helst mellan klockan 8 och 9.30 Kontakt Enhetschef Kerstin Björfjäll, Maria Eriksson, Ingbritt Dubow,

16 Hemsjukvård Verksamhetsidé, mål, syfte Vård- och omsorgsförvaltningen Målet är att den hälso- och sjukvård som kommunen ger ska vara av god kvalitet och individuellt anpassad. Hemsjukvården vänder sig till de personer som har ett varaktigt behov av sjukvård eller diagnos eller ett funktionshinder som motiverar att sjukvård ges i hemmet. Hemsjukvården ansvarar för vård till och med sjuksköterskenivå. Hemsjukvården samarbetar med läkare på vårdcentraler, privata mottagningar och sjukhus. Vi arbetar också tillsammans med sjukgymnaster och arbetsterapeuter, kommunens omvårdnads- och hemtjänstpersonal, biståndshandläggare samt externa utförare inom ramen för kundval inom hemtjänst. Gamla Kronvägen Partille Telefon Dagtid: , Planeringsansvarig sjuksköterska, eller Kväll, helg, natt: eller Öppettider Verksamhetsansvarig Verksamhet dygnet runt Enhetschefer: Christina Wadell, Martin Gottfridsson,

17 Matservice för äldre Utbildningsförvaltningen Att laga god och näringsrik mat till våra olika målgrupper. Näringstillförseln skall vara anpassad till individens behov. Våra gäster ska så långt som möjligt vara nöjda med det vi producerar. Boende i särskilt boende och gäster i trygghetsboendenas matsalar. Elever och personal i Furulunds och Jonsereds skolor. Kök med egen matlagning till äldreboenden Furulund, Grenvägen, Jonseredsgården, Kullegården samt korttidsenheten på Forellen. Dessutom lagas mat till kommunens trygghetsboenden. På Furulund finns en restaurang, öppen dagligen, för pensionärer och personal. På Forellen finns lunchservering på vardagar. Pensionärer som önskar äta lunch på något av kommunens äldreboenden eller trygghetsboenden kan kontakta respektive kök för närmare information. Vård- och omsorgsförvaltningen Forellen Bistro, Gamla Kronvägen 82, Partille Furulund, Tingsvägen 2, Partille Jonseredsgården, Kyrkvägen 10, Jonsered Kullegården, Röliden 31, Sävedalen Brattåskärr, Brattåskärrsvägen 97, Sävedalen Mosaiken, Björndammens torg 9, Partille Telefon Forellen: Furulund: Jonseredsgården: Kullegården: Brattåskärr: Mosaiken: Telefontid, öppettider Köken är bemannade kl dagligen Restaurangerna håller öppet enligt följande: Forellen Bistro vardagar Furulunds äldreboende vardagar 12 14, helger Forellen Bistro: Furulund: Jonseredsgården: Kullegården: Kontakt Servicechef kost:

18 PartilleRehab Verksamhetsidé, mål, syfte Vård- och omsorgsförvaltningen. PartilleRehab ingår i Vårdval- Rehab inom Västra Götalandsregionen. PartilleRehab hjälper dig att återfå eller bibehålla dina funktioner efter sjukdom eller skada samt ger behandling vid smärta och värkproblem. Syftet är att återfå eller vidmakthålla en god fysisk förmåga. Vi arbetar utifrån en värdegrund där det goda mötet är vårt mål. Alla i Partille som har behov av rehabilitering Arbetsterapi bistår människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom/olycka, men också att leva väl med ett medfött funktionshinder. Insatserna består bland annat av behandling, träning, hjälpmedelsutprovning, funktionsbedömning i samband med bostadsanpassning samt handledning till anhöriga och vårdpersonal. Fysioterapi hjälper människor att förebygga och behandla besvär som begränsar människans rörelseförmåga, till exempel smärta, stelhet eller muskelsvaghet. Insatserna består bland annat av behandling, träning, hjälpmedelutprovning och handledning till anhöriga och vårdpersonal. Logopedi hjälper personer med röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. Behandlingen sker genom träning och hjälpmedelsutprovning, samt information och handledning till anhöriga och vårdpersonal. OBS! Logopedi erbjuds endast till dig som är inskriven i hemsjukvården. läkare på vårdcentral eller sjukhus. Samverkar även med kommunens äldreomsorg och avdelning för funktionshinder, hemtjänst och korttidsenheten. PartilleRehab, Gamla Kronvägen 82, Partille Telefon Reception Öppettider Mån - tors 8 17, fre 8 15 partille.se/partillerehab Kontakt Enhetschef Kerstin Björfjäll,

19 Seniorträffar (Brattåskärrs trygghetsboende, Furulunds trygghetsboende - seniorträffen, Mosaikens trygghetsboende och Partille centrum; Forellen och Kulturum) Postadress Besöksadresser Vård- och omsorgsförvaltningen Att skapa välkomnande träffpunkter och genom gemenskap och meningsfulla aktiviteter främja hälsa hos kommunens pensionärer. Pensionärer Gymnastik, skapande, bingo, underhållning, inomhusboule, qi gong, våffelcafé, kaffestund, frimärksklubb, läsecirkel, canasta, handarbete, vävning, datorträning, wii-spel, filmvisning, samtal om aktuella händelser med mera. Pensionärs- och intresseorganisationer, kyrkan, studieförbund, kultur- och fritidsförvaltningen, Kultur i Väst. Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2, Partille Brattåskärr, Brattåskärrsvägen 97, Sävedalen Furulund, Tingsvägen 2, Partille Mosaiken, Björndammens torg 9, Partille Forellen, Gamla Kronvägen 82, Partille Partille Kulturum, Gamla Kronvägen 56, Partille Telefon Telefontid mån - fre 9-16 Öppettider Varierar för de olika seniorträffarna Ring eller titta på webbsidan; för mer information. Kontakt Samordnare Susanne Carlund Johansson, (från 17 augusti 2015) 19

20 Volontärverksamhet Kultur- och fritidsförvaltningen. Verksamheten för äldre och för personer med funktionsnedsättning organiseras av vård- och omsorgsförvaltningen. Förebyggande arbete med att skapa förutsättningar som bidrar till att bevara och stärka möjligheten till ett självständigt liv upp i hög ålder. Att öka möjligheterna till samvaro, gemenskap samt meningsfullhet i vardagen, både för boende på äldreboende/ trygghetsboende, seniorträffar eller eget boende. Pensionärer Verksamheten omfattar två delar, dels att rekrytera nya volontärer och dels att förmedla kontakten. Att verka som volontär på någon av kommunens seniorträffar kan innebära att man håller i servering av kaffe med dopp vid underhållning, att leda olika grupper till exempel qigong, läsecirkel. Som volontär på något av kommunens boende kan man vara ledare av olika aktiviteter såsom högläsning eller promenader. Att vara volontär hos enskild person i eget boende innebär att man är en samtalspartner/vän, kanske tar sällskap på en promenad eller till någon aktivitet. Kultur- och fritidsförvaltningen Tingsvägen 2, Partille Telefon Telefontid mån-tors , fre Kontakt Samordnare Eva Welling-Örtlund, telefon:

21 Bibliotek Partille bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen I huvudsak Bibliotekslagen SF 1996:8 som säger Folk och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Biblioteksservice till dem som på grund av sjukdom, rörelsehinder eller annat handikapp inte själva kan komma till bibliotek. Boken kommer Biblioteket tillhandahåller utkörning av media vid behov. Beställning sker via telefon eller e-post. Mer information om hur man går tillväga finns på biblioteken eller på bibliotekens webbplats samt fås via hemtjänst och personal på trygghetsboende. Handledning i datahantering På tisdagar klockan erbjuder vi drop-inhandledning i ett rum på andra våningen i Kulturum. Seniorverksamheten, trygghetsboende, hemtjänst, gruppboende, pensionärsföreningar och Studieförbundet Vuxenskolan Partille Kulturum, Gamla Kronvägen 56 Partille bibliotek, Box 602, Partille Telefon Partille bibliotek: , Telefontid, öppettider mån-fre 8 20, lör och sön Minskade öppettider under sommaren (juni augusti) och under storhelger. Verksamhetsansvarig Bibliotekschef Erik Boström, telefon Kontakt Bibliotek: Åsa Hellkvist, telefon Datorhandledning: 21

22 Vallhamra bibliotek / biblioteksstation Kultur- och fritidsförvaltningen Se Partille bibliotek föregående sida. I första hand boende i Sävedalen i alla åldrar. Biblioteksstation Den så kallade biblioteksstation finns i Vallhamra fritidsgård och har friare låneregler än ett vanligt bibliotek. Du lånar böcker utan att registrera dig och lämnar tillbaka dem inom rimlig tid. Du kan lämna tillbaka böckerna i Vallhamra fritidsgård, i Partille bibliotek eller i någon av kommunens Släpp böckerna fria-bokhyllor som finns på olika platser. Släpp böckerna fria-bokhyllorna finns på: Björndammens fritidsgård Jonseredsgårdens äldreboende Furulunds äldreboende Trygghetsboendet Mosaiken Bibliotekarie på torsdagar På torsdagseftermiddagarna finns bibliotekarie på plats i Vallhamra fritidsgård som du kan rådfråga och få hjälp av att beställa låneböcker från andra bibliotek. På övriga öppettider kan du få svar på enklare frågor om bokutbudet och om biblioteket av de fritidspedagoger som jobbar på Vallhamra fritidsgård. Vallhamra fritidsgård Lärdomsvägen 1, Sävedalen Telefon Vallhamra fritidsgård: Bibliotekarie Vallhamra: Öppettider Samma öppettider som Vallhamra fritidsgård: mån tors fre lör Minskade öppettider under sommaren (juni augusti) och under storhelger. Verksamhetsansvarig Bibliotekschef Erik Boström, telefon Kontakt Bibliotekarie Anders Granefelt, telefon

23 Brottsofferjouren Mölndal - Härryda Brottsofferjouren Sverige Stöd till brottsoffer, samtal och råd vid olika händelser i samband med brott. Alla brottsutsatta, oavsett ålder. Samtal, rådgivning, stöd för att orka vidare efteatt ha drabbats av brott av olika slag. Flöjelbergsgatan Mölndal Telefon Telefontid, öppettider Mån - tors 8-16 Telefonsvar övrig tid. Verksamhetsansvarig Ordförande Ingegerd Blom Kontakt Telefon

24 Föreningar & mötesplatser för pensionärer Aktiva seniorer i Partille Kontakt PRO Partille Kontakt Föreningen är en ideell, politiskt och religiös obunden organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Boende i Partille, 55 år och äldre. Månadsmöten med underhållning, studiebesök, vandringar, resor, studiecirklar, bowling, canasta, teaterbesök. Andra pensionärsföreningar i Partille, Vuxenskolan och Partille kommun. Grenvägen 7, Partille Ordförande Gunilla Jägemalm telefon , mobil Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation för pensionärer. Syftet är att medverka till en samhällsutveckling som ger ekonomisk trygghet, god vård samt en god livsmiljö. Påverka lagstiftning och beslut som rör pensionärer och på olika sätt öka pensionärernas inflytande i samhället. Främja pensionärers kulturella intressen samt stimulera till friskvårdsaktiviteter. Motverka alla former av främlingsfientlighet och diskriminering. Alla som har någon form av pension eller är sammanboende med en pensionär. Social gemenskap genom promenader, boule, sång, trivselträffar, studiecirklar och underhållning. Samhällsinformation. Resor och studiebesök. Deltar i kommunens brukarråd för äldre- och funktionshinderfrågor samt seniorbio och planeringsgrupp för Seniordagen. Medlemsmöte andra torsdagen i månaden (september - maj), klockan i HSB-lokalen, Annebergsplatsen 6. PRO Sävedalen, ABF och Partille kommun. Bäcksorlet 3A, Jonsered Ordförande Siv Skoog Åström telefon , mobil

25 PRO Sävedalen Föreningen arbetar för att tillvarata pensionärers intressen. Målen är: att de ekonomiska villkoren för pensionärer förbättras att det finns bra och ändamålsenliga bostäder för äldre att valfrihet i boendet för pensionärer garanteras att sociala hemtjänsten fungerar att äldreomsorgen förbättras att par som tilldelas särskilt boende ges möjlighet att leva tillsammans förebyggande hälsovård Alla som har någon form av pension eller är sammanboende med en pensionär (dock inte barn). Månadsmöten andra måndagen i månaden, klockan 12 i Vallhamra fritidsgård. Social gemenskap genom promenader, boule, mattcurling, körsång, studiecirklar och underhållning. Samhällsinformation. Resor. PRO Partille, ABF, Partille kommun Oluff Nilssons väg 6, Partille Kontakt Thomas Jägebratt, telefon Vision pensionärsförening i Partille Vision Arbeta för att stärka banden mellan medlemmar genom social samvaro. Vara informations- och kontaktorgan till lokala Vision och förbundet. Handlägga frågor som rör seniorer och pensionärer och som är av gemensamt intresse för medlemmar. Att främja gemenskapen hos Vision-pensionärer genom samvaro, studier, resor, information och bevakning i äldrefrågor. Medlemsmöten, studiecirklar, studiebesök, museér, restaurangbesök, teater, bio, utflykt och brukarrådet. Kontakt Ordförande Siv Wendin Andersson, telefon: Vice ordförande Barbro Andreasson, telefon:

26 SPF Seniorerna Svalan, Partille Verka lokalt för pensionärers sociala och ekonomiska intressen. Verka för att pensionärers erfarenhet och kunskaper tillvaratas i samhället i samspel med yngre generationer. Informera i frågor som berör pensionärer, främja studier och annan kulturell verksamhet. Främja friskvård och i övrigt verka för god livskvalitet. Verka för att pensionärer inte diskrimineras på grund av sin ålder (ålderism). Personer som har rätt att uppbära pension av något slag, personer som har fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med en medlem. Månadsmöten med föredrag och underhållning. Föreläsningar, studiebesök och bussresor. Promenader, canasta, studiecirklar med mera. Vuxenskolan och vid större arrangemang även med Partille kommun och andra pensionärsföreningar. Studieförbundet Vuxenskolan, Gamla Kronv 31, Partille Kontakt Bibbi Wahlqvist, ordförande. Telefon Svenska kommunalpensionärernas förbund, SKPF avdelning 39 Att verka för socialt umgänge och samvaro. Tillvarata information och frågor som rör pensionärer. Främja friskvård och hälsa samt skapa möjlighet för äldre att träffa nya vänner. Föreningen är ideell och politiskt och religiöst obunden. Pensionärer och förtidspensionärer som har någon form av pension samt person som är gift eller sambo med medlem. Månadsträffar första onsdagen varje månad (september - maj) med underhållning eller föredrag. Resor 5-6 gånger per år. Promenader och aktiv boulegrupp 2 gånger/vecka. Körsång, studiecirklar, Falun Gong, läsegrupp, handarbete, Gin Rummy och textilmålning. Gullringsbovägen Jonsered 26

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Öckeröseniorens. A till Ö

Öckeröseniorens. A till Ö Öckeröseniorens A till Ö Öckeröseniorens Öckeröseniorens A till Ö till Ö A Öckerö kommuns äldreomsorg ska präglas av trygghet, värdighet och en meningsfull vardag. Verksamheten ska stödja och underlätta

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l

Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l äldreomsorgen A-ö, 2010 Äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmen vill med denna folder informera om hjälp, service

Läs mer

Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM. Version Mars 2014.2

Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM. Version Mars 2014.2 Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM 2014 Version Mars 2014.2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A... 7 AMBULANS OCH LIGGANDE TRANSPORT... 7 ANHÖRIGSTÖD... 7 APOTEK... 8 ARBETSTERAPEUT... 8 ASIH AVANCERAD SJUKVÅRD I HEMMET...

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg

Din rätt till vård och omsorg Din rätt till vård och omsorg FOTO: www.peter.se Information om vård och omsorg i Simrishamns kommun Socialförvaltningen informerar Tulpanen Ystadsvägen 13 Hammenhög 0414-44 01 07 Pilegården Piletoftsgatan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdom i Tyresö kommun Bollmora vårdcentral Aleris Tyresöhälsan Trollbäckens vårdcentral Tyresö kommun Handengeriatriken Om demens Demens är ett

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdomar för personer över 65 år i Haninge kommun Tungelstahälsan Brandbergens vårdcentral rudans vårdcentral Vendelsö vårdcentral Haninge kommun

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer