Verksamhet för äldre & seniorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet för äldre & seniorer"

Transkript

1 Verksamhet för äldre & seniorer i Partille kommun Register, telefonnummer och förteckning över verksamheter som berör äldre och seniorer i Partille

2 Inledning I din hand håller du en katalog som vi hoppas att du ska ha glädje och nytta av när du söker information om sådant som kan vara av intresse för många äldre och seniorer. Katalogen beskriver verksamheter för äldre och seniorer i Partille kommun oavsett vem som bedriver verksamheten. Här finns till exempel både myndigheter, sjukvårdsinrättningar och olika organisationer presenterade, förutom kommunens alla egna verksamheter. Katalogen är reviderad i maj 2015 på uppdrag av Folkhälsorådet i Partille kommun och sammanställd av utredare Helen Carlbom på vård- och omsorgsförvaltningen i samverkan med folkhälsoplanerare Gert Johansson. Katalogen finns också i digital form på kommunens hemsida; Har du synpunkter på katalogen eller dess innehåll är du välkommen att höra av dig till: Helen Carlbom på telefon , e-post Gert Johansson på telefon , e-post eller till Stefan Svensson, ordförande folkhälsorådet Gert Johansson, folkhälsoplanerare Helen Carlbom, utredare

3 Innehåll Anhörigstöd... 4 Boende för äldre & seniorer... 5 Äldreboenden (särskilt boende)... 5 Forellens SÄBO... 5 Furulunds äldreboende... 6 Grenvägens äldreboende... 6 Jonseredsgårdens äldreboende... 7 Kullegårdens äldreboende... 7 Trygghetsboende... 8 Brattåskärrs trygghetsboende... 8 Forellens trygghetsboende... 9 Furulunds trygghetsboende Mosaikens trygghetsboende Korttidsboende Fixartjänst Hemtjänst Dagverksamhet för personer med demens Kullegårdens dagverksamhet Ljuspunkten Jonseredsgårdens dagverksamhet - Träffen Demensteamet Hemsjukvård Matservice för äldre PartilleRehab Seniorträffar Volontärverksamhet Bibliotek Partille bibliotek Vallhamra bibliotek / biblioteksstation Brottsofferjouren Mölndal - Härryda Föreningar & mötesplatser för pensionärer Pensionärsföreningar Aktiva seniorer i Partille PRO Partille PRO Sävedalen Vision pensionärsförening Partille SPF Seniorerna Svalan, Partille Svenska kommunalpensionärernas förbund, SKPF avdelning Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG Övrigt Veteranklubben i Jonsered Ärtgänget Bowling Svenska kyrkan Herrfrukost i Ansgarkyrkan Ansgarscafé och Gemenskapsträff i Sävedalen Sommarcafé i Sävedalen Gemenskapsträffar i Partille och Jonsered / Kåsjögården Vård & hälsa Folktandvården Partille Närhälsan i Partille och Furulund Adina Hälsan vårdcentral i Sävedalen Capio Vårdcentral Sävedalen... 35

4 Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamhet, mål, syfte Att ge stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen som vårdar eller stödjer en närstående på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Samtalsgrupper, enskilda samtal, information, råd och stöd, rekreation, föreläsningar och föreläsningsserier. Tingsvägen 2, Partille Telefon , Öppettider mån-tors , fre Kontakt Anhörigkonsulenter: Inger Eveborn Sommar, Eva Welling- Örtlund,

5 Boende för äldre & seniorer Äldreboenden (särskilt boende) Verksamhet, mål, syfte Vård- och omsorgsförvaltningen Att erbjuda äldre personer boende i en trygg miljö med god omsorg och vård dygnet runt. Individuellt utformade aktiviteter ska ingå i det dagliga livet. Pensionärer Varje äldreboende (särskilt boende) består av enrumslägenheter för äldre personer med ett stort omvårdnadsbehov. Det finns olika avdelningar för brukare med somatiska problem, demenssjukdomar eller psykogeriatriska sjukdomar. På äldreboende finns personal dygnet runt som ger de boende vård och omsorg efter individuella behov. På äldreboendena ordnas också olika aktiviteter såsom sång- och musikunderhållning, bingo och gudstjänster. Biståndsenheten, PartilleRehab, hemsjukvården, Västra Götalandsregionen (hälso- sjukvård) Forellens SÄBO Forellens SÄBO Gamla Kronvägen 82, Partille Telefon Forellens SÄBO, , , Biståndsenheten, Telefontider Forellens SÄBO, vardagar 8-16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Forellens SÄBO Verksamhetsansvarig Enhetschef Cai Berggren Kontakt Administratör

6 Furulunds äldreboende Furulunds äldreboende Tingsvägen 4, Partille Telefon Furulunds äldreboende, , Biståndsenheten, Telefontider Furulunds äldreboende: vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Furulunds äldreboende Kontakt Enhetschef Maria Lundin, Enhetschef Terese Lagerström, (från 1 oktober) Grenvägens äldreboende Grenvägens äldreboende Grenvägen 6, Partille Telefon Grenvägens äldreboende, , Biståndsenheten, Telefontider Grenvägens äldreboende: vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Grenvägens äldreboende Verksamhetsansvarig Enhetschef Katrin Persson, Enhetschef Cia Paunila, Kontakt Administratör Kathy Olausson,

7 Jonseredsgårdens äldreboende Jonseredsgårdens äldreboende Kyrkogatan 10, Jonsered Telefon Jonseredsgården, , , Biståndsenheten, Telefontider Jonseredsgården: vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors, och fre, , ons Verksamhetsansvarig Kontakt Jonsereds äldreboende Enhetschefer Kerstin Casselblad och Meri Kimoska Administratör Kajsa Åsemyr Kullegårdens äldreboende Kullegårdens äldreboende Röliden 31, Sävedalen Telefon Kullegården, , , Biståndsenheten, Telefontider Kullegården, vardagar 8-16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Kullegårdens äldreboende Verksamhetsansvarig Enhetschef Anneli Franzén, Kontakt Administratör,

8 Trygghetsboende Verksamhet, mål, syfte Vård- och omsorgsförvaltningen Trygghetsboende ska erbjuda äldre som klarar sin vardag med hjälp av hemtjänstinsatser en bostad med närhet till service och ökad möjlighet till social samvaro. Personer över 70 år som är bosatta i Partille kommun Trygghetsboende är ett ordinärt boende och de som bor här får service och omsorg från hemtjänsten enligt sitt biståndsbeslut. Insatser på natten sköts av hemtjänstens nattpatrull. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade och belägna i en gemensam byggnad. I husen finns gemensamhetslokaler och lunchservering. Biståndsenheten, PartilleRehab, hemsjukvården, Västra Götalandsregionen (hälso- sjukvård). Brattåskärrs trygghetsboende Brattåskärrsvägen 97 B, Sävedalen Telefon Brattåskärrs trygghetsboende, , Biståndsenheten, Telefontider Brattåskärr, vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Verksamhetsansvarig Brattåskärrs trygghetsboende Enhetschef - vakant Kontakt Enhetschef, Administratör Lydia Beros,

9 Forellens trygghetsboende Gamla Kronvägen 82, Partille Telefon Forellens trygghetsboende, Biståndsenheten, Telefontider Forellens trygghetsboende, telefontid vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Verksamhetsansvarig Forellens trygghetsboende (till 30 september) (från 1 oktober) Enhetschef Terese Lagström (till 30 september) Enhetschef Carina Eriksson, (från 1 okober) Kontakt Enhetschef, Administratör, Furulunds trygghetsboende Tingsvägen 2, Partille Telefon Furulunds trygghetsboende, Biståndsenheten, Telefontider Furulund: vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Verksamhetsansvarig Furulunds trygghetsboende (till 30 september) (från 1 oktober) furulund_trygg Enhetschef Terese Lagström (till 30 september) Enhetschef Carina Eriksson, (från 1 okober) Kontakt Enhetschef, Administratör Kathy Olausson,

10 Mosaikens trygghetsboende Björndammens torg 9, Partille Telefon Mosaikens trygghetsboende, , Biståndsenheten, Telefontider Mosaikens trygghetsboende, telefontid vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Mosaikens trygghetsboende Verksamhetsansvarig Enhetschef Lena Sjöö, Kontakt Enhetschef, Administratör,

11 Korttidsboende Verksamhetsidé, mål, syfte Vård- och omsorgsförvaltningen Genom att erbjuda korttidsplats göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Mål: att återta, bibehåll, och/eller förbättra den enskildes funktioner i den dagliga livsföringen. Tillfälligt avlösa den anhörige i hans eller hennes omvårdnadsroll. Vuxna personer som bedöms vara i behov av korttidsplats vid akut placering, planerad nattomsorg eller placering i avvaktan på särskilt boende där väntan i ordinärt boende ej är möjlig. Genom att enhetens personal arbetar utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och med individuellt satta mål för brukaren stöds den enskilde i att återta, bibehålla och/eller förbättra sina funktioner i den dagliga livsföringen. Biståndsenheten, PartilleRehab, hemsjukvården, hemtjänsten i Partille Korttidsenheten Forellen Gamla Kronvägen Partille Telefon Enhetschef, Undersköterska med samordnaransvar, Biståndsenheten, Telefontid Korttidsenheten, vardagar 8 16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Enhetschef: (t o m 30 september) Undersköterska med samordnaransvar: Verksamhetsansvarig Enhetschef, Kontakt Samordnare,

12 Fixartjänst Vård- och omsorgsförvaltningen Insatserna syftar till att förebygga fallolyckor Personer över 70 år Partille kommuns fixartjänst är ett stöd för dig som fyllt 70 år och behöver hjälp i hemmet med olika arbeten som kan vara riskfyllda för dig för dig. Vi gör enklare praktiska arbeten, som till exempel att fästa upp sladdar, byta glödlampor eller hänga upp gardiner. Däremot utförs inte VVS, elinstallationer, utomhusarbeten, fönstertvätt, städning eller målning. Telefon Telefontid mån - ons klockan 8-9 Verksamhetsansvarig Enhetschef

13 Hemtjänst Verksamhetsidé, mål, syfte Vård- och omsorgsförvaltningen Äldre människor ska få möjlighet att bo kvar i sitt hem med stöd från hemtjänsten. Målet är att du ska kunna bo kvar i din hemmiljö och leva ett så självständigt liv som möjligt. Pensionärer Hemtjänstens personal hjälper brukarna i deras hem med de insatser (omsorg samt stöd och service) som de har beviljats av biståndshandläggare, samt enligt delegation från sjuksköterska eller på direktiv från rehabiliteringspersonal. Insatserna är individuellt utformade. Biståndsenheten, PartilleRehab, hemsjukvården, Västra Götalandsregionen (hälso- och sjukvård) Telefon Biståndsenheten: Hemtjänsten: (vx) Öppettider Verksamhetsansvarig Biståndsenheten telefontid: mån, tis, tors och fre ons Enhetschefer: Lena Sjöö Carina Eriksson (fr o m 1 oktober) 13

14 Dagverksamhet för personer med demens Verksamhetsidé, mål, syfte Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamheten ska erbjuda stöd, stimulans och möjlighet till återhämtning och reflektion. Miljön och verksamheten ska ge ökad livslust. De demenssjuka ska stödjas att bibehålla sina resurser. Personer om har fått diagnos på att de har en demenssjukdom eller som har kognitiv svikt som tyder på demenssjukdom. Personen i fråga ska också bo kvar i det egna hemmet eller vistas på korttidsplats samt ha behov av dagverksamhet. Samvaro i grupp kring vardagliga aktiviteter. Gemensamma måltider, promenader, aktiviteter i syfte att höja/behålla livskvalitet, glädje, trygghet och funktionsförmåga. Kullegårdens dagverksamhet Ljuspunkten Dagverksamheten Jonseredsgården, hemtjänst, biståndsenheten Röliden 31, Sävedalen Telefon Dagverksamheten: Biståndsenheten: Telefontid, öppettider Dagverksamheten: Öppet mån - fre 8-16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Kontakt Enhetschef Anneli Franzén,

15 Jonseredsgårdens dagverksamhet - Träffen Dagverksamheten Kullegården, hemtjänsten, biståndsenheten Kyrkogatan 10, Jonsered Telefon Dagverksamheten: Biståndsenheten: Telefontid, öppettider Dagverksamheten: Öppet mån-fre 8-16 Biståndsenheten: mån, tis, tors och fre , ons Kontakt Enhetschef Kerstin Casselblad, Demensteamet Verksamhetsidé Vård- och omsorgsförvaltningen Hemsjukvården, biståndsenheten, hemtjänsten, PartilleRehab, primärvården och Minnesmottagningen Sahlgrenska sjukhuset. Målet är att säkerställa god vård och omsorg till personer med demenssjukdomar och deras anhöriga utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård. Alla som funderingar och oro för din egen hälsa eller för en anhörig som börjar visa tecken på vad som skulle kunna vara början på en demenssjukdom. Teamet ger råd och stöd åt personer med demenssjukdom, anhöriga samt omsorgspersonal. Det sker bland annat genom enskilda samtal och hembesök, rådgivning och utbildning av anhöriga samt handledning åt personal. Demensteamet hjälper också till att prova ut kognitiva hjälpmedel för personer med demens. Telefon Sjuksköterska Maria Eriksson, Arbetsterapeut Ingbritt Dubow, Telefontid Dagtid måndag - torsdag, helst mellan klockan 8 och 9.30 Kontakt Enhetschef Kerstin Björfjäll, Maria Eriksson, Ingbritt Dubow,

16 Hemsjukvård Verksamhetsidé, mål, syfte Vård- och omsorgsförvaltningen Målet är att den hälso- och sjukvård som kommunen ger ska vara av god kvalitet och individuellt anpassad. Hemsjukvården vänder sig till de personer som har ett varaktigt behov av sjukvård eller diagnos eller ett funktionshinder som motiverar att sjukvård ges i hemmet. Hemsjukvården ansvarar för vård till och med sjuksköterskenivå. Hemsjukvården samarbetar med läkare på vårdcentraler, privata mottagningar och sjukhus. Vi arbetar också tillsammans med sjukgymnaster och arbetsterapeuter, kommunens omvårdnads- och hemtjänstpersonal, biståndshandläggare samt externa utförare inom ramen för kundval inom hemtjänst. Gamla Kronvägen Partille Telefon Dagtid: , Planeringsansvarig sjuksköterska, eller Kväll, helg, natt: eller Öppettider Verksamhetsansvarig Verksamhet dygnet runt Enhetschefer: Christina Wadell, Martin Gottfridsson,

17 Matservice för äldre Utbildningsförvaltningen Att laga god och näringsrik mat till våra olika målgrupper. Näringstillförseln skall vara anpassad till individens behov. Våra gäster ska så långt som möjligt vara nöjda med det vi producerar. Boende i särskilt boende och gäster i trygghetsboendenas matsalar. Elever och personal i Furulunds och Jonsereds skolor. Kök med egen matlagning till äldreboenden Furulund, Grenvägen, Jonseredsgården, Kullegården samt korttidsenheten på Forellen. Dessutom lagas mat till kommunens trygghetsboenden. På Furulund finns en restaurang, öppen dagligen, för pensionärer och personal. På Forellen finns lunchservering på vardagar. Pensionärer som önskar äta lunch på något av kommunens äldreboenden eller trygghetsboenden kan kontakta respektive kök för närmare information. Vård- och omsorgsförvaltningen Forellen Bistro, Gamla Kronvägen 82, Partille Furulund, Tingsvägen 2, Partille Jonseredsgården, Kyrkvägen 10, Jonsered Kullegården, Röliden 31, Sävedalen Brattåskärr, Brattåskärrsvägen 97, Sävedalen Mosaiken, Björndammens torg 9, Partille Telefon Forellen: Furulund: Jonseredsgården: Kullegården: Brattåskärr: Mosaiken: Telefontid, öppettider Köken är bemannade kl dagligen Restaurangerna håller öppet enligt följande: Forellen Bistro vardagar Furulunds äldreboende vardagar 12 14, helger Forellen Bistro: Furulund: Jonseredsgården: Kullegården: Kontakt Servicechef kost:

18 PartilleRehab Verksamhetsidé, mål, syfte Vård- och omsorgsförvaltningen. PartilleRehab ingår i Vårdval- Rehab inom Västra Götalandsregionen. PartilleRehab hjälper dig att återfå eller bibehålla dina funktioner efter sjukdom eller skada samt ger behandling vid smärta och värkproblem. Syftet är att återfå eller vidmakthålla en god fysisk förmåga. Vi arbetar utifrån en värdegrund där det goda mötet är vårt mål. Alla i Partille som har behov av rehabilitering Arbetsterapi bistår människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom/olycka, men också att leva väl med ett medfött funktionshinder. Insatserna består bland annat av behandling, träning, hjälpmedelsutprovning, funktionsbedömning i samband med bostadsanpassning samt handledning till anhöriga och vårdpersonal. Fysioterapi hjälper människor att förebygga och behandla besvär som begränsar människans rörelseförmåga, till exempel smärta, stelhet eller muskelsvaghet. Insatserna består bland annat av behandling, träning, hjälpmedelutprovning och handledning till anhöriga och vårdpersonal. Logopedi hjälper personer med röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. Behandlingen sker genom träning och hjälpmedelsutprovning, samt information och handledning till anhöriga och vårdpersonal. OBS! Logopedi erbjuds endast till dig som är inskriven i hemsjukvården. läkare på vårdcentral eller sjukhus. Samverkar även med kommunens äldreomsorg och avdelning för funktionshinder, hemtjänst och korttidsenheten. PartilleRehab, Gamla Kronvägen 82, Partille Telefon Reception Öppettider Mån - tors 8 17, fre 8 15 partille.se/partillerehab Kontakt Enhetschef Kerstin Björfjäll,

19 Seniorträffar (Brattåskärrs trygghetsboende, Furulunds trygghetsboende - seniorträffen, Mosaikens trygghetsboende och Partille centrum; Forellen och Kulturum) Postadress Besöksadresser Vård- och omsorgsförvaltningen Att skapa välkomnande träffpunkter och genom gemenskap och meningsfulla aktiviteter främja hälsa hos kommunens pensionärer. Pensionärer Gymnastik, skapande, bingo, underhållning, inomhusboule, qi gong, våffelcafé, kaffestund, frimärksklubb, läsecirkel, canasta, handarbete, vävning, datorträning, wii-spel, filmvisning, samtal om aktuella händelser med mera. Pensionärs- och intresseorganisationer, kyrkan, studieförbund, kultur- och fritidsförvaltningen, Kultur i Väst. Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2, Partille Brattåskärr, Brattåskärrsvägen 97, Sävedalen Furulund, Tingsvägen 2, Partille Mosaiken, Björndammens torg 9, Partille Forellen, Gamla Kronvägen 82, Partille Partille Kulturum, Gamla Kronvägen 56, Partille Telefon Telefontid mån - fre 9-16 Öppettider Varierar för de olika seniorträffarna Ring eller titta på webbsidan; för mer information. Kontakt Samordnare Susanne Carlund Johansson, (från 17 augusti 2015) 19

20 Volontärverksamhet Kultur- och fritidsförvaltningen. Verksamheten för äldre och för personer med funktionsnedsättning organiseras av vård- och omsorgsförvaltningen. Förebyggande arbete med att skapa förutsättningar som bidrar till att bevara och stärka möjligheten till ett självständigt liv upp i hög ålder. Att öka möjligheterna till samvaro, gemenskap samt meningsfullhet i vardagen, både för boende på äldreboende/ trygghetsboende, seniorträffar eller eget boende. Pensionärer Verksamheten omfattar två delar, dels att rekrytera nya volontärer och dels att förmedla kontakten. Att verka som volontär på någon av kommunens seniorträffar kan innebära att man håller i servering av kaffe med dopp vid underhållning, att leda olika grupper till exempel qigong, läsecirkel. Som volontär på något av kommunens boende kan man vara ledare av olika aktiviteter såsom högläsning eller promenader. Att vara volontär hos enskild person i eget boende innebär att man är en samtalspartner/vän, kanske tar sällskap på en promenad eller till någon aktivitet. Kultur- och fritidsförvaltningen Tingsvägen 2, Partille Telefon Telefontid mån-tors , fre Kontakt Samordnare Eva Welling-Örtlund, telefon:

21 Bibliotek Partille bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen I huvudsak Bibliotekslagen SF 1996:8 som säger Folk och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Biblioteksservice till dem som på grund av sjukdom, rörelsehinder eller annat handikapp inte själva kan komma till bibliotek. Boken kommer Biblioteket tillhandahåller utkörning av media vid behov. Beställning sker via telefon eller e-post. Mer information om hur man går tillväga finns på biblioteken eller på bibliotekens webbplats samt fås via hemtjänst och personal på trygghetsboende. Handledning i datahantering På tisdagar klockan erbjuder vi drop-inhandledning i ett rum på andra våningen i Kulturum. Seniorverksamheten, trygghetsboende, hemtjänst, gruppboende, pensionärsföreningar och Studieförbundet Vuxenskolan Partille Kulturum, Gamla Kronvägen 56 Partille bibliotek, Box 602, Partille Telefon Partille bibliotek: , Telefontid, öppettider mån-fre 8 20, lör och sön Minskade öppettider under sommaren (juni augusti) och under storhelger. Verksamhetsansvarig Bibliotekschef Erik Boström, telefon Kontakt Bibliotek: Åsa Hellkvist, telefon Datorhandledning: 21

22 Vallhamra bibliotek / biblioteksstation Kultur- och fritidsförvaltningen Se Partille bibliotek föregående sida. I första hand boende i Sävedalen i alla åldrar. Biblioteksstation Den så kallade biblioteksstation finns i Vallhamra fritidsgård och har friare låneregler än ett vanligt bibliotek. Du lånar böcker utan att registrera dig och lämnar tillbaka dem inom rimlig tid. Du kan lämna tillbaka böckerna i Vallhamra fritidsgård, i Partille bibliotek eller i någon av kommunens Släpp böckerna fria-bokhyllor som finns på olika platser. Släpp böckerna fria-bokhyllorna finns på: Björndammens fritidsgård Jonseredsgårdens äldreboende Furulunds äldreboende Trygghetsboendet Mosaiken Bibliotekarie på torsdagar På torsdagseftermiddagarna finns bibliotekarie på plats i Vallhamra fritidsgård som du kan rådfråga och få hjälp av att beställa låneböcker från andra bibliotek. På övriga öppettider kan du få svar på enklare frågor om bokutbudet och om biblioteket av de fritidspedagoger som jobbar på Vallhamra fritidsgård. Vallhamra fritidsgård Lärdomsvägen 1, Sävedalen Telefon Vallhamra fritidsgård: Bibliotekarie Vallhamra: Öppettider Samma öppettider som Vallhamra fritidsgård: mån tors fre lör Minskade öppettider under sommaren (juni augusti) och under storhelger. Verksamhetsansvarig Bibliotekschef Erik Boström, telefon Kontakt Bibliotekarie Anders Granefelt, telefon

23 Brottsofferjouren Mölndal - Härryda Brottsofferjouren Sverige Stöd till brottsoffer, samtal och råd vid olika händelser i samband med brott. Alla brottsutsatta, oavsett ålder. Samtal, rådgivning, stöd för att orka vidare efteatt ha drabbats av brott av olika slag. Flöjelbergsgatan Mölndal Telefon Telefontid, öppettider Mån - tors 8-16 Telefonsvar övrig tid. Verksamhetsansvarig Ordförande Ingegerd Blom Kontakt Telefon

24 Föreningar & mötesplatser för pensionärer Aktiva seniorer i Partille Kontakt PRO Partille Kontakt Föreningen är en ideell, politiskt och religiös obunden organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Boende i Partille, 55 år och äldre. Månadsmöten med underhållning, studiebesök, vandringar, resor, studiecirklar, bowling, canasta, teaterbesök. Andra pensionärsföreningar i Partille, Vuxenskolan och Partille kommun. Grenvägen 7, Partille Ordförande Gunilla Jägemalm telefon , mobil Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation för pensionärer. Syftet är att medverka till en samhällsutveckling som ger ekonomisk trygghet, god vård samt en god livsmiljö. Påverka lagstiftning och beslut som rör pensionärer och på olika sätt öka pensionärernas inflytande i samhället. Främja pensionärers kulturella intressen samt stimulera till friskvårdsaktiviteter. Motverka alla former av främlingsfientlighet och diskriminering. Alla som har någon form av pension eller är sammanboende med en pensionär. Social gemenskap genom promenader, boule, sång, trivselträffar, studiecirklar och underhållning. Samhällsinformation. Resor och studiebesök. Deltar i kommunens brukarråd för äldre- och funktionshinderfrågor samt seniorbio och planeringsgrupp för Seniordagen. Medlemsmöte andra torsdagen i månaden (september - maj), klockan i HSB-lokalen, Annebergsplatsen 6. PRO Sävedalen, ABF och Partille kommun. Bäcksorlet 3A, Jonsered Ordförande Siv Skoog Åström telefon , mobil

25 PRO Sävedalen Föreningen arbetar för att tillvarata pensionärers intressen. Målen är: att de ekonomiska villkoren för pensionärer förbättras att det finns bra och ändamålsenliga bostäder för äldre att valfrihet i boendet för pensionärer garanteras att sociala hemtjänsten fungerar att äldreomsorgen förbättras att par som tilldelas särskilt boende ges möjlighet att leva tillsammans förebyggande hälsovård Alla som har någon form av pension eller är sammanboende med en pensionär (dock inte barn). Månadsmöten andra måndagen i månaden, klockan 12 i Vallhamra fritidsgård. Social gemenskap genom promenader, boule, mattcurling, körsång, studiecirklar och underhållning. Samhällsinformation. Resor. PRO Partille, ABF, Partille kommun Oluff Nilssons väg 6, Partille Kontakt Thomas Jägebratt, telefon Vision pensionärsförening i Partille Vision Arbeta för att stärka banden mellan medlemmar genom social samvaro. Vara informations- och kontaktorgan till lokala Vision och förbundet. Handlägga frågor som rör seniorer och pensionärer och som är av gemensamt intresse för medlemmar. Att främja gemenskapen hos Vision-pensionärer genom samvaro, studier, resor, information och bevakning i äldrefrågor. Medlemsmöten, studiecirklar, studiebesök, museér, restaurangbesök, teater, bio, utflykt och brukarrådet. Kontakt Ordförande Siv Wendin Andersson, telefon: Vice ordförande Barbro Andreasson, telefon:

26 SPF Seniorerna Svalan, Partille Verka lokalt för pensionärers sociala och ekonomiska intressen. Verka för att pensionärers erfarenhet och kunskaper tillvaratas i samhället i samspel med yngre generationer. Informera i frågor som berör pensionärer, främja studier och annan kulturell verksamhet. Främja friskvård och i övrigt verka för god livskvalitet. Verka för att pensionärer inte diskrimineras på grund av sin ålder (ålderism). Personer som har rätt att uppbära pension av något slag, personer som har fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med en medlem. Månadsmöten med föredrag och underhållning. Föreläsningar, studiebesök och bussresor. Promenader, canasta, studiecirklar med mera. Vuxenskolan och vid större arrangemang även med Partille kommun och andra pensionärsföreningar. Studieförbundet Vuxenskolan, Gamla Kronv 31, Partille Kontakt Bibbi Wahlqvist, ordförande. Telefon Svenska kommunalpensionärernas förbund, SKPF avdelning 39 Att verka för socialt umgänge och samvaro. Tillvarata information och frågor som rör pensionärer. Främja friskvård och hälsa samt skapa möjlighet för äldre att träffa nya vänner. Föreningen är ideell och politiskt och religiöst obunden. Pensionärer och förtidspensionärer som har någon form av pension samt person som är gift eller sambo med medlem. Månadsträffar första onsdagen varje månad (september - maj) med underhållning eller föredrag. Resor 5-6 gånger per år. Promenader och aktiv boulegrupp 2 gånger/vecka. Körsång, studiecirklar, Falun Gong, läsegrupp, handarbete, Gin Rummy och textilmålning. Gullringsbovägen Jonsered 26

Verksamhet för äldre & seniorer

Verksamhet för äldre & seniorer Verksamhet för äldre & seniorer i Partille kommun 2015-2016 Register, telefonnummer och förteckning över verksamheter som berör äldre och seniorer i Partille Inledning I din hand håller du en katalog som

Läs mer

Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet

Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet Partille kommun, folkhälsorådet och vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med Västra Götalandsregionen. Håll dig på benen Personer i dagens

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Dag: Tisdag 4 maj 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Rune

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga office.microsoft.com stock.xchng En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga www.karlskoga.se Vård och omsorg i Karlskoga syftar till att möjliggöra ett så självständigt och värdigt liv

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VÄLKOMMEN! Partille är till ytan en av Sveriges minsta kommuner, men har drygt 36 000 invånare. Därmed är kommunen tillräckligt stor att erbjuda

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille

Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON, 6-10 Rune Furufors Sävedalen PRO Siv

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Stöd för äldre och funktionshindrade i Trollhättan Gemenskap, sysselsättning

Läs mer

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VÄLKOMMEN! Partille är till ytan en av Sveriges minsta kommuner, men har drygt 35 000 invånare. Därmed är kommunen tillräckligt stor att erbjuda

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm.

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd Vårprogram 2014 Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd- för vem? Vi vänder oss till dig som är anhörig till en person som på grund av sjukdom, ålder

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Tid: Onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 17.00-18.30. Plats: Bruket, Göteborgsvägen 7

Tid: Onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 17.00-18.30. Plats: Bruket, Göteborgsvägen 7 1 Vård- och omsorgsförvaltningen Minnesanteckningar Tid: Onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 17.00-18.30 Plats: Bruket, Göteborgsvägen 7 Deltagare Ove Dröscher (S) ordförande vård- och omsorgsnämnden Margareta

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

AKTIVITETSKATALOG. FaR. Fysisk aktivitet på recept

AKTIVITETSKATALOG. FaR. Fysisk aktivitet på recept AKTIVITETSKATALOG FaR Fysisk aktivitet på recept Aktiviteter i Partille Alla uppgifter med reservation för ändringar. Priser är cirkapriser. Bassäng Björndammens simhall Simhallen är öppen för alla, motionsbana

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 INFOBYRÅN, ÖSTERSUNDS KOMMUN 2007-05-28 TRYCK:KOMMUNTRYCKERIET Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Dag: Tisdag 21 september 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Siv Skog Åström Partille PRO Mona Aalbers

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Daljunkaregårdens äldreboende drivs sedan maj 2008 av Temabo. Vårt mål är att skapa ett aktivare boende för äldre med inriktning musik. Vi inför en salutogen äldreomsorg

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Välkommen till Spelmannen

Välkommen till Spelmannen Välkommen till Spelmannen Rev sep -15 Spelmannen är ett särskilt boende som består av 43 lägenheter där 14 av dessa är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. Vi erbjuder även parboende för

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INNEHÅLL Att bo kvar hemma Trygghetsboende... Sidan 4 Hemtjänst... Sidan 5 Bostadsanpassning... Sidan 6 Färdtjänst/Riksfärdtjänst... Sidan 6 Träffpunkter

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen KORTTIDSBOENDE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM Riktar sig till de personer som har en demenssjukdom eller till personer med demensliknande tillstånd under

Läs mer

Hemtjänstinsatser och särskilt boende

Hemtjänstinsatser och särskilt boende Hemtjänstinsatser och särskilt boende i Svalövs kommun SVALÖVS KOMMUN Joan Wikander och Lotta Ekstrand hälsar välkommen till Åsgården i Kågeröd. Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Välkommen till Persgården särskilt boende

Välkommen till Persgården särskilt boende Välkommen till Persgården särskilt boende Rev sep -15 Persgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. På Persgården arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmiljö.

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Rev sep 15 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg atmosfär i en hemlik

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun Hemtjänstinsatser och särskilt boende i Svalövs kommun Joan Wikander och Lotta Ekstrand hälsar välkommen till Åsgården i Kågeröd. Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt boende 5 Ansöka

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Välkommen till. Berga

Välkommen till. Berga Välkommen till Berga Välkommen till Berga... Besöksadress: Björnstigen 137. Lägenhet våning.. i -huset. Telefon Kontaktman Boendeansvarig sjuksköterska Enhetschef... Lägenheterna Berga har 96 lägenheter

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Välkommen till Hantverkarn

Välkommen till Hantverkarn Välkommen till Hantverkarn Rev juni 2014 Hantverkarn är ett särskilt boende som består av 28 lägenheter. På Hantverkarn arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmamiljö

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd.

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. ANHÖRIGLOTS Höstprogram 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad Anhörig? En

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

INFORMATION OM ÄLDREOMSORGEN FÖR DIG SOM BOR I EGET BOENDE SOCIALFÖRVALTNINGEN

INFORMATION OM ÄLDREOMSORGEN FÖR DIG SOM BOR I EGET BOENDE SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMATION OM ÄLDREOMSORGEN FÖR DIG SOM BOR I EGET BOENDE SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLL Sida Våra lokala värdighetsgarantier...2 Anhörigstöd...3-4 Uppsökande verksamhet...5 Demenssjuksköterska...6 Mötesplatser

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer