PROTOKOLL 1 (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (18) Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare Stig Stefansson (C) Övriga deltagande Lars-Gunnar Lindgren, SACO Carl-Henrik Barnekow, Sveriges Arkitekter Susanna Toppala, Sveriges Ingenjörer Benita Sundlöf, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Ersättare Annika Nyman (S) Robert Karlsson (S) Catarina Lundberg (FP) Tjänstemän Kristina Krane, personalchef Lotta Fahlgren, utredare Åsa Israelsson, chef kommunhälsan Justerare Maria Wiksten, Tomas Teglund ers Paragrafer Underskrifter.. Harriet Classon, ordförande Charlotta Fahlgren, sekreterare.. Maria Wiksten, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av s protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Personalnämndens kansli Underskrift. Doris Lindberg

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr SACO informerar SACO berättade om sin upplevelse av hur personalnämndens politik återspeglas i verksamheterna.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Anslagsuppföljning oktober, personalnämnden Prognos 2012 Förbrukning beräknas uppgå till budget vad avser ram. Däremot bedöms ett överskott uppstå med anledning av resultatöverföring då samtliga aktiviteter som planeras inte kommer att slutföras under 2012 utan pågår även Känsligheten i lämnad prognos bedöms till + 2 miljoner kronor. 1. Anslagsuppföljningen godkänns. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Sänds till: Support och lokaler redovisningsenheten.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Anslagsuppföljning oktober, Kommunhälsan Kommunhälsan har upprättat anslagsuppföljning för verksamheten Anslagsuppföljningen godkänns. Beslutsunderlag Anslagsuppföljning oktober 2012 kommunhälsan. Sänds till: Support och lokaler redovisningsenheten.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Uppföljning av personalnämndens internkontrollplan 2012 Personalnämnden har en internkontrollplan för kommunledningskontoret och Kommunhälsan om administrativa- redovisnings- och verksamhetskontroller. Under året har kontroller gjorts av kontrollansvariga. Rapporter om hur kontroller genomförts har redovisats. I granskningen har framkommit små brister på vissa områden. 2. Kommunledningskontoret ska vidta åtgärder där brister framkommit i granskningen 3. Uppföljningen godkänns. Beslutsunderlag Personalnämndens internkontrollplan 2012 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Sänds till: Kommunhälsan Kommunledningskontoret HR strategi och utveckling

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Internkontrollplan personalnämnden 2013 Personalavdelningen och kommunhälsan har upprättat förslag till internkontrollplan för personalnämndens verksamhetsområde 2013 enligt bifogat beslutsunderlag. Internkontrollplanen är upprättad enligt reglemente för intern kontroll. Enligt planen fastställs frekvens för kontrollerna och vid upptäckta avvikelser görs löpande redovisning till personalnämnden. Övrig redovisning av gjorda kontroller redovisas i samband med anslagsuppföljning per 31 oktober internkontrollplan 2013 fastställs 2. löpande redovisning görs vid avvikelser 3. årlig redovisning görs vid anslagsuppföljning per 31 oktober 2013 Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Personalnämndens internkontrollplan 2013 Sänds till: Kommunhälsan Kommunledningskontoret HR strategi och utveckling

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Sammanträdesdagar 2013 Kommunledningskontoret föreslår följande sammanträdesdagar för personalnämnden januari februari mars april maj juni september oktober oktober november december Sammanträdesdagar 2013 fastställs. Sänds till: Kommunledningskontoret, sekretariatet.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 12 med Lärarförbunets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Cirkulär 12:48 Sveriges Kommuner och landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 26 september 2012 en Huvudöverenskommelse, HÖK 12 med Lärarförbundets och lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. På rekommendation beslutar personalnämnden. att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 12 samt att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - Lok 12 i enlighet med centrala förhandlingsprotokoll. Beslutsunderlag Cirkulär 12:48

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Förtroendevaldas ersättningar 2013 Personalnämnden ska efter varje innevarande års löneförhandlingar för Skellefteå kommuns anställda, förändra de förtroendevaldas ersättningar med den genomsnittliga löneökningen för kommunens anställda (uttryckt i procent) års genomsnittliga löneökning är cirka 3,3 procent. 1. Förtroendevaldas ersättningar höjs från och med med 3,3 procent (med vissa avrundningar). 2. Till kommunfullmäktige för kännedom. Sänds till: Kommunfullmäktige Löneadministratör

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Deltagande i workshop Personalnämnden har via projektet Hälsofrämjande medarbetarskap inbjudits att med två ledamöter delta i en workshop på temat medarbetaroch ledarskap. Workshopen äger rum den 4 december i Malå. Att Tomas Teglund och Monica Grape deltar i workshop om medarbetaroch ledarskap. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Sänds till: Monica Grape Tomas Teglund

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Hälsoläget kommunen Hälsoläget totalt för kommunen per redovisas. Informationen noteras. Beslutsunderlag Rapport över sjukfrånvaron per

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Hälsoläget kommunhälsan Hälsoläget totalt för kommunhälsan per redovisas. Informationen noteras. Beslutsunderlag Rapport över sjukfrånvaron per

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Nulägesrapporter Nulägesrapporter lämnades från Kommunhälsan, HR strategi och utveckling samt från politiskt deltagande i olika nätverk som kan kopplas till nämndens ansvarsområden. Informationen noteras.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Mönsterarbetsplatser Till dagens sammanträde har anmälan om mönsterarbetsplats inkommit från Administrativa avdelningen Tekniska kontoret. Personlig assistans kund Städ Bureå, Lövånger, Hjoggböle, Gummark. Moröbackeskolan. Äldrecenter. Anmälningarna har behandlats i samverkansgrupp. Förslag till beslut 1. Anmälningarna noteras. Beslutsunderlag Arbetsplatsernas anmälningar. Sänds till: Kommunledningskontoret

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Uppdrag Fullmäktige Inga nya uppdrag från kommunfullmäktige har tillkommit sedan förra sammanträdet.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Delgivningar Dnr Kommunal Anmälan av arbetsplatsombud/skyddsombud , Dnr Vision Anmälan av arbetsplatsombud, skyddsombud, MBL-ombud. Dnr Vårdförbundet Anmälan/avanmälan av arbetsplatsombud/skyddsombud , , Dnr Lärarförbundet anmälan av förhandlingsombud, skyddsombud, arbetsplatsombud oktober Dnr Kommunfullmäktige motion av Lars Åhman (FP) om att stärka arbetet för mänskliga rättigheter (14/12). Delgives och lägges till handlingarna.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Anmälan av delegationsbeslut Föreligger följande anmälningar av delegationsbeslut Anställande för viss tid, viss säsong eller visst arbete, över en månad. Fastställande av lön. Beviljande av tjänstledighet. Beviljande av ledighet för enskilda angelägenheter. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Löne- och förhandlingsärenden Information lämnades om aktuellt avtalsläge. Diskussion inför kommande löneöversyn 2013.

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Personalnämnden 2009-06-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, kl 13 00-17.00 Beslutande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Caroline Larsson Stålbert Tomas Teglund, tjg ers Johan Söderberg, tjg ers Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (17) 2014-11-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11-50 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.30 Beslutande Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:10 131-149 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson 2013-11-21 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 21 november 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörandeersättare

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.05 Beslutande Ledamöter Sverre Moum, (m), ordförande Lennart Haraldsson, (s), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer