Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning"

Transkript

1 Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Studiehandledning Arbetsterapi: introduktion till den arbetsterapeutiska processen, 3 hp ARB011 Vårterminen 2011 Lena Mårtensson

2 Kursupplägg Kursintroduktion måndag 30 maj. I kursen varvas föreläsningar med studiegruppsarbete och den avslutas med en individuell hemtentamen som ska skickas in fredagen den 10 juni Kursens lärandemål (enligt kursplan) Kunskap och förståelse - beskriva innehållet i de olika momenten i en arbetsterapeutisk arbetsprocess - beskriva grundläggande arbetsterapeutiska modeller/begrepp/verktyg och hur dessa ingår i arbetsterapeutisk praxis - beskriva grundläggande arbetsterapeutiska datainsamlings- och utvärderingsmetoder - beskriva innebörden av aktivitetsmål - beskriva innebörden av värdering av data - beskriva innebörden i ett professionellt bemötande - beskriva förändringsprocesser i samband med arbetsterapi Färdighet och förmåga - utföra och redovisa en observation av en aktivitetssituation Värdering och förhållningssätt - visa ett reflekterande förhållningssätt till de olika momenten i arbetsprocessen Innehåll Introduktion till begrepp och modeller för arbetsterapeutisk praxis Introduktion till arbetsterapeutiska processmodeller Introduktion till arbetsterapeutiska strategier och metoder Introduktion till grundläggande arbetsterapeutisk datainsamling och utvärderingsmetodik Förändringsprocesser i samband arbetsterapi Professionella möten Arbetsterapeutisk målformulering Arbetsterapeutiskt kliniskt resonerande Examination och bedömning I kursen ingår fyra studieuppgifter och en skriftlig tentamen. Studieuppgifterna görs i grupp. För godkänd kurs krävs att du genomför studieuppgifterna tillfredställande. Närvaro är obligatorisk vid såväl introduktion som genomförande och redovisning av studieuppgifter. Individuell skriftlig tentamen där godkänt resultat är lika med 70% av maximal poäng. Kursvärdering Enkäten hittar du på under rubriken dokument finns ordet enkät i vänsterspalten. Kursvärderingen innebär en möjlighet att utvärdera och förbättra kvaliteten på kursen. Enkäten är konfidentiell och består av fyra frågemoduler som är gemensam för samtliga kurser. 2

3 Kursansvarig lärare Lena Mårtensson Studieuppgifter Studieuppgift 1 Begrepp inom aktivitetsanalys Studieuppgiften introduceras med en föreläsning och genomförs i studiegrupper. Uppgiften består i arbete med olika former av analys av aktivitetssituationer. Utgångspunkten för uppgiften är observationer av aktivitetssituationer, dels filmade men också tilldelade vardagliga aktiviteter. - med utgångspunkt från en tilldelad vardagsaktivitet görs aktivitetsanalys, dvs. vilka olika steg och komponenter ingår i aktiviteten och vilka utförande komponenter krävs av individen för att kunna utföra aktiviteten - med utgångspunkt från en film görs analys av miljöns betydelse för och påverkan av aktivitetsutförandet - med utgångspunkt från en film görs utförandeanalys av en persons aktivitetsutförande i en vardaglig aktivitet, d v s hur personen utför aktiviteten utifrån de förutsättningar som finns (hos personen och i miljön) samt de krav aktiviteten ställer Redovisning av studieuppgift 1 sker muntligt vid seminariet på eftermiddagen den 31 maj. Redovisningen ska innehålla: - Beskrivning av resultatet av gjorda observationer - Beskrivning av grundläggande begrepp inom aktivitetsanalys Uppgiften relaterar till lärandemålen - Beskriva grundläggande arbetsterapeutiska begrepp och verktyg - Utföra och redovisa en observation av en aktivitetssituation Studieuppgift 2 Arbetsterapeutiska processmodeller Studieuppgiften som introduceras genom en föreläsning, är en gruppuppgift som innebär att du tillsammans med dina studiegruppskamrater engagerar dig i en tilldelad arbetsterapeutisk processmodell. Reflektera i grupp över processmodellens ursprung, de olika momenten i processmodellen, modellens för-/nackdelar eller begränsningar i arbetsterapeutisk praxis. Saknar du något moment? Är något/några moment överflödiga. Lämpar sig modellen bättre för någon specifik verksamhet? Reflektera också över på vilket sätt professionellt förhållningssätt och förändringsprocesser involveras i processmodellen. 3

4 Redovisning av uppgiften sker vid seminariet på eftermiddagen den 1 juni genom en muntlig presentation som beräknas tas 20 minuter/grupp. Redovisningen skall innehålla: - Beskrivning av processmodellen - Beskrivning av gruppens reflektioner - Diskussion med övriga grupper om modellens relevans Uppgiften relaterar till lärandemålen: - Beskriva innehållet de olika momenten i en arbetsterapeutisk arbetsprocess - Beskriva innebörden i ett professionellt bemötande - Beskriva förändringsprocesser i samband med arbetsterapi. Studieuppgift 3 Datainsamling Uppgiften genomförs i studiegrupp och introduceras med föreläsning på morgonen den 7 juni. Uppgiften består dels av datainsamling med hjälp av kartläggningsinstrument och dels av att genomföra datainsamling med mätinstrument. Ni arbetar med olika typer av datainsamlingsoch bedömningsinstrument. Datainsamling sker genom intervju, observation, självskattning och skattning av varandra. Varje grupp genomför 2 olika datainsamlingar. När datainsamlingen är gjord ska ni värdera data. Fundera slutligen över i vilka av verktygslådans fyra fack de olika instrumenten hör hemma. Bedömningsinstrument som används till uppgiften - COPM (Canadian Occupational Performance Measure) - Grippit - Handfunktionsbedömning på tid - Rivermead - DOA (Dialog om arbetsförmåga) - Aktivitetscirkel - PEGS (Perceived efficacy goal setting) - Livstillfredställelse - In-hand-manupulation enligt Exner Redovisning av uppgiften sker muntligt vid seminariet på eftermiddagen den 7 juni. Redovisningen ska innehålla - Identifiering av var i arbetsterapeutiska processen de olika bedömningarna ingår - Beskrivning av resultat av datainsamling - Värderande sammanfattning = bedömningen - Etiskt och professionellt resonemang i datainsamlings-/bedömningssituation 4

5 Uppgiften relaterar till lärandemålen - Beskriva verktyg och hur dessa ingår i arbetsterapeutisk praxis - Beskriva grundläggande arbetsterapeutiska datainsamlingsmetoder - Beskriva innebörden i värdering av data Hemtentamen Förutom aktiv närvaro vid allt studieuppgiftsarbete och seminarier ligger en examinationsuppgift i form av en individuell skriftlig hemtentamen till grund för examination i kursen. Denna uppgift introduceras på eftermiddagen den 9 juni och arbetet med den inleds direkt efter introduktionen. Uppgiften skickas kodad in till Uppgiften beskrivs i ett separat dokument Kurslitteratur Case-Smith J. Occupational therapy for children. St Louis: Elsevier Mosby; 2005, s Duncan E, editor. Foundation for practice in Occupational therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone; s Duncan E, editor. Skills for Practice in Occupational Therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone; s Fisher AG, Nyman A. OTIPM: En modell för ett professionellt resonemang som främjar bästa praxis i arbetsterapi. FOU-rapport 07. Stockholm: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter; 2007.OBS BESTÄLLS VIA FSA Henriksen JO, Vetlesen AJ. Etik I arbete med människor. Lund: Studentlitteratur;2001. s Kielhofner G. Model of Human Occupation 4 th ed, Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; s , , Law M, Baum C, Dunn W. Measuring occupational performance 2 nd ed Thorofare: Slack incorporated s McColl M, Law M, Stewart D, Doubt L, Pollock N, Krupa T. Theoretical Basis of Occupational Therapy 2 e.d. Thorofare: Slack Incorporated; s. 1-20, Föreläsningsmaterial 5

Inledning Arbetsterapeuter finns inom landstingets länssjukvård, LD Hjälpmedel och de olika närsjukvårdsområdena.

Inledning Arbetsterapeuter finns inom landstingets länssjukvård, LD Hjälpmedel och de olika närsjukvårdsområdena. Ägare: Specialitetsgrupp i arbetsterapi Dokumentets Titel ARBETSTERAPIPROGRAM FÖR VUXNA MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Framtaget av (förf) Arbetsgrupp för arbetsterapiprogram för vuxna med

Läs mer

Instrument från FSAs förlag

Instrument från FSAs förlag Instrument från FSAs förlag information och värdering www.fsa.akademikerhuset.se/forlag Kort information om instrumenten som säljs från FSAs förlag FSA stödjer utvecklandet av instrument och här följer

Läs mer

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. FYS204, Fysioterapi fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng. Grundnivå. 1010; Rörelsesystemet 2 15 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. FYS204, Fysioterapi fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng. Grundnivå. 1010; Rörelsesystemet 2 15 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Fysioterapi Studiehandledning FYSIOTERAPI FYS204, Fysioterapi fortsättningskurs III, 33,0 högskolepoäng Grundnivå 1010; Rörelsesystemet 2 15 högskolepoäng

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-10-10 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid.

Läs mer

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2014-09-22 Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL...

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Arbetsterapeuters erfarenheter av ridterapi

Arbetsterapeuters erfarenheter av ridterapi Institutionen för Hälsa, Vård och Samhälle Avdelningen för Arbetsterapi Arbetsterapeuters erfarenheter av ridterapi Författare: Ulrica Lindgren Handledare: Arne Johannisson Maj 2007 Kandidatuppsats Adress:

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell Teknologisk Instituts uppgift här har varit att utveckla en utvärderingsmodell inklusive processer och metoder för utvärdering. Detta är en skiss över hur flödesschemat

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Case Gunhild arbetsterapi för personer med multipla funktionsnedsättningar

Case Gunhild arbetsterapi för personer med multipla funktionsnedsättningar Sida 1 Christina Olsson Anna Johansson Örebro universitet Ht 2010 Case Gunhild arbetsterapi för personer med multipla funktionsnedsättningar Inledning Gunhild, 81 år, har nyligen fått diagnosen demens

Läs mer

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder

Läs mer

Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013.

Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013 Studiehandledning Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp Kurskod: 745A32 Robert Jonsson, Sofia Nordmark & Maria Wolmesjö 2 Kontaktuppgifter kursansvarig:

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning?

Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? En pilotstudie med 9 patienter 2005 Författare Kerstin Nilsson, leg arbetsterapeut Birgitta Johansson,

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer