Prelaq Skolan. Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prelaq Skolan. Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material"

Transkript

1 Prelaq Skolan DECEMBER BREV NR 5 Ekonomi Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material Vilken takkonstruktion är mest ekonomisk? Läs i brev 5. Nu handlar det om pengar. Vad kostar vägg- och takkonstruktioner med färgbelagd plåt i jämförelse med de vanligaste alternativen? Om detta får du besked i det här brevet, som är Prelaq Skolans femte. Det förra brevet handlade om framtidens färgbelagda produkter och där fick du bland annat veta att: 1. funktion, kvalitet, miljö och ekonomi styr utveckling av framtidens färgbelagda produkter. 2. SSAB Tunnplåts plastisol uppfyller de miljökrav som myndigheterna lagt fast för år 24. Vilken väggkonstruktion ger den bästa ekonomin? Läs i brev 5. SIGMUND GRÄSVIK 3. nästa generation PVC-plastisol har en mjukgörare som ingår naturligt i kretsloppet, och den nya beläggningen kan bli ännu starkare än dagens. Pengar och ekonomi är ett ämne som alltid lockar till diskussion. Och vi är säkra på att du har både åsikter och erfarenheter när det gäller ekonomi, som är värdfulla för oss andra som deltar i Prelaq Skolan. Gå till Prelaq Skolans hemsida på Internet (www.prelaq.com) och ge oss dina erfarenheter och åsikter om ekonomi. Lärare i brev 5 är Sigmund Gräsvik som är byggnadsingenjör och arbetar inom SSAB Tunnplåt med konstruktion och byggledning. Sigmund har lång erfarenhet av de ekonomiska aspekterna när det gäller konstruktioner i både färgbelagd plåt och andra material. Som experter på kostnadsberäkning har vi anlitat Wikells Byggberäkningar AB i Växjö. Wikells ger vartannat år ut boken Sektionsfakta, som är en teknisk och ekonomisk sammanställning av olika byggdelars kostnader. Wikells uppgift i detta brev har varit att på ett neutralt sätt beräkna sektionskostnaden för ett antal vanliga vägg- och takkonstruktioner i färgbelagd plåt och alternativa material. Prata pengar på

2 Vad kostar olika konstruktioner? Sigmund Gräsvik, SSAB Tunnplåt Verksamheten styr valet av konstruktion Byggnadens användning styr naturligtvis i hög grad valet av konstruktion för väggar och tak. Ett långt intervall mellan uppförande och renovering kan styra valet mot vissa stommar och konstruktionen, medan en relativt kort tidsrymd till ombyggnad innebär andra alternativ. I tabellen nedan har vi angett några ungefärliga värden på hur länge det normalt dröjer innan man renoverar eller bygger om. Objekt Lätt industri Tung industri Lagerlokal Bostadshus Offentlig byggnad Ungefärligt intervall för ombyggnad 1 15 år 2 år 1 15 år 5 år 5 år Beräknade konstruktioner Vi har bett Wikells kostnadsberäkna nedanstående konstruktioner, för att sedan jämföra med konstruktioner i andra material: Vad kostar en konstruktion med färgbelagd plåt i jämförelse med en konstruktion i andra material? Den frågeställningen försöker vi besvara i detta brev. Men frågan är inte lika enkel som den ger sken av, för begreppet kostnad kan betyda flera saker. Det kan betyda anläggningskostnaden, d v s vad material och uppförande kostar. Men man kan också lägga in livstidsaspekten, nämligen vad kostar det att underhålla materialet under dess livstid och vilken livstid har egentligen materialet? Vi vet att den färgbelagda plåten med rätt underhåll har mycket lång livslängd. Men eftersom det inte finns neutrala och tillförlitliga uppgifter om underhållskostnader och livslängd på de övriga material som ingår i kostnadsjämförelserna, har vi begränsat vår undersökning till anläggningskostnaden, d v s kostnaderna för material och arbete. A. Yttertak för bostäder B. Yttervägg utfackningsvägg för kontor och offentliga byggnader C. Yttertak för industribyggnader och hallar D. Ytterväggar för industribyggnader E. Ytterväggar för stormarknader, köpcentra, bilhallar etc. Beräkningarna utgår från följande objektsstorlekar: Objekt Storlek 1. Bostadshus ca 25 m 2 2. Kontors- och affärshus = 35 m 2 3. Industribyggnader = 3 m 2 Samtliga kostnader gäller för 1 m 2 tak- respektive väggyta. Av utrymmesskäl redovisar vi sammanställningen något förenklad. Den fullständiga kostnadsutredningen med alla poster redovisade kan du beställa från SSAB Tunnplåt, via kupongen som följer med detta brev. Materialpriser i nivå med sektionsfakta NYB 98 /99. Nettotimlön är 18:-, omkostnadspålägg på arbetslön är 234% och omkostnadspålägg på underentreprenader är 6%. 2

3 A. YTTERTAK FÖR BOSTÄDER A1. Takpannor i stålplåt 1. Plåttakpanna i färgbelagd plåt 63,5,14 78,62 2. Underkonstruktion 1) 152,57,33 188,64 216,7,47 267,26 Omkostnadspålägg 119,79 119,79 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 387,5 1) Bärläkt, träfiberskiva-takskiva 4 mm och prefabfackverk. Kommentar: Taken levereras ofta objektanpassade med tillbehör. Detta är en lätt konstruktion som går snabbt att montera och den används ofta vid renovering. A2. Takpannor i betong 1. Betongtakpannor ytbeh. röd 43,4,16 6,68 2. Underkonstruktion 1) 161,,35 198,8 24,4,51 259,48 Omkostnadspålägg 128,89 128,89 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 388,37 1) Frakt för pannor, bärläkt, träfiberskiva-takskiva 4 mm och prefabfackverk. Kommentar: Traditionellt tak. A3. Tak med bandtäckning 1. Fabrikslackerad bandplåt PLX 31, 31, 2. Underkonstruktion 1) 116,99,55 176,28 116,99,55 31, 486,28 Omkostnadspålägg 138,74 18,6 157,34 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 643,62 1) Underlagspapp, råspontad panel, åsar, stödben, stödbensförankring. Kommentar: Detta är en vanlig taktyp i innerstadsbebyggelse. Planplåtstäckning kan anpassas till olika takutformningar och genomföringar är lätta att utföra i efterhand. Vid underhåll med regelbunden ommålning får taken en mycket lång livslängd. Färgbelagd stålplåt är ett brandsäkert ytskikt. A4. Tak med trapetsplåt med uppstolpning 1. TRP-plåt, fabrikslackerad 4,6 72,,16 89,28 2. Underkonstruktion 1) 52,2,15 68,4 124,2,31 157,68 Omkostnadspålägg 78,34 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 236,2 1) Tillägg kondensskydd, lättblak i stål, stödben och stödfot i stål. Kommentar: Taket monteras på betongbjälklag som isoleras på ovansidan. Plåten skall ha kondensabsorberande beläggning. Konstruktionen används även för ombyggnad av inåtlutande tak. Typisk konstruktion för flerbostadshus. 3

4 Forts. A. YTTERTAK FÖR BOSTÄDER A5. Tak med papptäckning med uppstolpning 1. Tätskikt TY typ , 17, 2. Underkonstruktion 1) 96,9,55 156,3 96,9,55 17, 263,33 Omkostnadspålägg 145,42 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 48,75 1) Underlagspapp, 22 råspontad träpanel, träåsar, stödben, stödbensförankring. Kommentar: Taket monteras på betongbjälklag som isoleras på ovansidan. B. YTTERVÄGG UTFACKNINGSVÄGG FÖR KONTOR OCH OFFENTLIGA BYGGNADER B1. Vägg med plåtkassetter 1. Plåtkassett fabrikslackerad 39, 39, 2. Underkonstruktion 1) 262,63 1,25 397,63 262,63 1,25 39, 787,63 Omkostnadspålägg 314,64 23,4 338,4 Sektionskostnad exkl.moms kr/m ,167 1) Gipsskivor, läkt, reglar, 145 mineralull, plastfolie, hakställning. Kommentar: Fasadens ytskikt av plåtkassetter ger goda möjligheter till varierad utformning. Välj en färgbeläggning med mycket god kulörbeständighet, t ex PVF2. Fasadkassetter finns som standardiserade produkter eller kan objektanpassas efter arkitektanvisningar. B2. Vägg med fasadtegel 1. Fasadtegel 12, gult spånat 137,5 1, 245,5 2. Underkonstruktion 1) 334,98 1,12 455,4 472,48 2,12 7,9 Omkostnadspålägg 534,5 534,5 Sektionskostnad exkl.moms kr/m ,4 1) Hakställning, frakt tegel, bruk,armering, fasadskiva, reglar, 145 mineralull, folie, gips. Kommentar: Etablerad traditionell konstruktion. C. YTTERTAK FÖR INDUSTRIBYGGNADER OCH HALLAR C1. Tak med bandtäckning på isolering 1. Fabrikslackerad bandplåt PLX alt. Aluzink PLX utan färgbeläggning 345, 345, 2. Underkonstruktion 1) 92,5,18 215, 326,94 92,5,18 56, 671,94 Omkostnadspålägg 45,49 33,6 79,9 kr/m 2 751,3 2) 1) 2+6 mineralullskivor, polyetenfolie, bärande trp-plåt. 2) För större industritak är kostnaden enligt SSAB Tunnplåts erfarenhet kr/m 2. Kommentar: Färgbelagd stålplåt är ett brandsäkert ytskikt. Planplåtstäckning kan enkelt anpassas till olika takutformningar. Kompletteringar och genomföringar kan göras i efterhand. 4

5 C2. Tak med dubbel trapetsplåt 1. Fabrikslackerad tpr plåt, 45,65 79,5,15 95,7 2. Underkonstruktion 1) 246,28,48 298,12 325,78,63 393,82 Omkostnadspålägg _ 159,21 kr/m 2 553,3 1) Infästningsband, mineralull 13+5 mm, plastfolie, bärande lackerad trp högprofil. Kommentar: Konstruktionen kan enkelt och till låg kostnad utföras med god värmeisolering. Färgbelagd stålplåt är ett brandsäkert ytskikt. Konstruktionen är obrännbar och lätt. Byggnader med dubbelt plåttak är lätta att bygga om. C3. Tak med plastduk på isolering 1. Tätskikt TY typ , 113, 2. Underkonstruktion 1) 92,5,18 25, 316,94 92,5,18 318, 429,94 Omkostnadspålägg 45,49 19,8 64,57 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 494,51 1) 2+6 mineralullskivor, bärande trp-plåt. Kommentar: Ytskikt av mekaniskt infäst tätskiktsfolie av polymermaterial. Tjocklek 1,2 2 mm. D. YTTERVÄGGAR FÖR INDUSTRIBYGGNADER D1. Vägg med trapetsplåt på lättbalkar 1. Trp 2 PVF2 79,5,18 98,94 2. Trp 2, polyester 55,,18 74,44 3. Underkonstruktion 1) 151,85,63 219,89 286,35,99 393,27 Omkostnadspålägg 25,19 25,19 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 643,46 1) Mineralullsboard, 15 lättbalk av stål, 145 mineralull, plastfolie. Kommentar: Detta är en mycket vanlig konstruktion i industrihallar. Konstruktionen är obrännbar och lätt. Byggnader med dubbla plåtväggar är lätta att bygga om, och kan enkelt och till låg kostnad utföras med god värmeisolering. D2. Vägg med betongelement 1. Betongsandwich 28 mm 13, 13, 13, 13, Omkostnadspålägg 61,8 61,8 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 191,8 Kommentar: Detta är en lämplig konstruktion i tunga industrier som kan ha aggressiv miljöbelastning. 5

6 E. YTTERVÄGGAR FÖR STORMARKNADER, KÖPCENTRA, BILHALLAR ETC. E1. Vägg med sandwichelement (mineralullskärna) 1. Sandwichelement 15 mm 418,,22 441,76 418,,22 441,76 Omkostnadspålägg 55,6 55,6 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 497,36 Kommentar: Elementen har ytskikt av färgbelagd stålplåt med en kärna av konstruktiv stenull. Elementen är lätta, obrännbara och ger en lufttät byggnad. Monteras ofta horisontellt med beslag (pilastrar) i avvikande kulör. Kort byggtid och tät byggnad vilket är en fördel vid byggnation under vintern. E2. Vägg med Multi-element och plåtkassetter 1. Plåtkassett fabrikslackerad 39, 39, 2. Multi-element 125 mm 231,,15 247,2 3. Fasadrullställning 4,,5 9,4 235,,2 39, 646,6 Omkostnadspålägg 5,54 23,4 73,9 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 72,54 Kommentar: Fasadens ytskikt av plåtkassetter ger goda möjligheter till varierad utformning. Välj färgbeläggning med mycket god kulörbeständighet som PVF2. Fasadkassetter finns som standardiserade produkter eller kan objektanpassas. Utformning av kassetterna kan därmed lätt styras efter arkitektens förslag. SAMMANFATTNING AV KOSTNADSJÄMFÖRELSERNA A. Yttertak för bostäder 8 B. Yttervägg utfackningsvägg, för kontor och offentliga byggnader kr/m kr/m kr/m kr/m kr/m2 49 kr/m kr/m A1 A2 A3 A4 A5 A1. Takpannor i stålplåt A2. Takpannor i betong A3. Tak med bandtäckning A4. Tak med trapetsplåt med uppstolpning A5. Tak med papptäckning med uppstolpning B1 B1. Plåtkassetter B2. Fasadtegel B2 6

7 C. Yttertak för industribyggnader och hallar E. Ytterväggar för stormarknader, köpcentra, bilhallar etc kr/m kr/m kr/m kr/m kr/m C1 C2 C3 C1. Tak med bandtäckning på isolering C2. Tak med dubbel trapetsplåt C3. Tak med plastduk på isolering E1 E2 E1. Vägg med sandwichelement (mineralullskärna) E2. Vägg med Multi-element och plåtkassetter D. Ytterväggar för industribyggnader kr/m kr/m 2 Den färgbelagda plåtens ekonomi Diagrammen här intill sammanfattar den färgbelagda plåtens byggkostnader i jämförelse med andra material. Att den färgbelagda stålplåten har så många användningsområden inom byggnation, beror på den färgbelagda plåtens goda ekonomi, långa livslängd, styrka och tillförlitlighet. Byggkomponenter i färgbelagd plåt tillverkas i verkstad med stor precision och levereras till byggplatsen i materialpaket med komponenter i objektanpassade mått. Det resulterar bland annat i att byggtiden blir kortare och byggkostnaderna blir lägre. I vårt kalla klimat vinner man både ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar genom att snabbt komma under tak. D1 D2 D1. Vägg med trapetsplåt på lättbalkar D2. Vägg med betongelement 7

8 H E R A/Illustration: Fredrik Sten BREV NR 5/EKONOMI Skaffa dig mer information om ekonomi Du kan beställa den fullständiga redovisningen av beräkningarna i det här brevet, där alla ingående delar är specificerade. Använd den bifogade kupongen för att beställa den information du önskar. Du kan också anmäla ditt intresse för vår Tunnplåtskurs för byggmarknaden. Kursen omfattar två dagar och ger dig som arbetar med färgbelagd plåt de väsentligaste kunskaperna. Kursavgiften är 1 25 kronor. Använd den bifogade kupongen eller ring , Monika Broman, så får du mer information. Breven i Prelaq Skolan Detta brev är det femte brevet i Prelaq Skolan. Innehållet i de följande breven och den preliminära utgivningsveckan kan du se här nedan. Prata pengar på Gör som så många andra gör din stämma hörd på Prelaq Skolans hemsida på Internet. Där kan du ställa frågor och diskutera med experter och kollegor. Men observera du behöver inte alls ha Internet för att fråga eller tycka till om färgbelagd plåt. Du kan också höra av dig per brev, telefon eller fax. Pengar och ekonomi brukar vara ett ämne som skapar frågor och debatt. Så blir det säkert också på Prelaq Skolans hemsida på Internet. Gå dit och berätta vad du tycker eller undrar över. Genom att delta med dina frågor och dina åsikter, så hjälper du till att öka allas vetande om färgbelagd plåt. BREV UTKOMMER 1. Färgbelagd plåt en presentation Utkom i augusti 2. Olika färgsystem praktisk användning, fördelar, nackdelar Utkom i september 3. Tekniska möjligheter olika konstruktionsmöjligheter Utkom i oktober 4. Nya färgbelagda produkter Utkom i november 5. Ekonomi den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material Detta brev 6. Miljö tillverkning och användning vecka 3 7. Underhåll och ommålning vecka 7 8. Kulörer möjligheter och ekonomi vecka Tillgänglighet och leveransformer, certifikat, normer och garantier vecka Samlade erfarenheter vecka 2 SSAB Tunnplåt AB, Borlänge. Telefon Fax

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar Prelaq Skolan 2 SEPTEMBER 1998 BREV NR 2 Olika färgsystem Återvinning av lösningsmedel Lösningsmedel 30 50% Praktisk användning, fördelar, nackdelar Tillsatsmedel 1 5% Fyllnadsmedel 1 5% Färgpigment 30

Läs mer

Prelaq Skolan. Tekniska möjligheter. Olika konstruktionsmöjligheter

Prelaq Skolan. Tekniska möjligheter. Olika konstruktionsmöjligheter Prelaq Skolan 3 OKTOBER 1998 BREV NR 3 Tekniska möjligheter Bandtäckning på isolering Olika konstruktionsmöjligheter Fasadkassetter LARS GUSTAVSSON TORBJÖRN OSTERLING Här kommer brev 3 i Prelaq Skolan!

Läs mer

Lindab Systemline Hallar. Lindab Systemline TM. Lindab Hallar En presentation av våra hallar

Lindab Systemline Hallar. Lindab Systemline TM. Lindab Hallar En presentation av våra hallar Lindab Systemline TM Lindab Hallar En presentation av våra hallar Affärsbyggnader Lager, handel, bilhallar, verkstad, industri m.m. Sporthallar Ridhallar, bollhallar, ishallar m.m. Lantbruksbyggnad Djurstall,

Läs mer

Prelaq Skolan. Färgbelagd plåt och industriellt byggande

Prelaq Skolan. Färgbelagd plåt och industriellt byggande Prelaq Skolan APRIL 1999 9BREV NR 9 Färgbelagd plåt och industriellt byggande Att bygga Mekano har många likheter med industriellt byggande. Läs mer om hur Llentab bygger stålhallar, så får du se. INGE

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ KONTOR Östavallsågen Ansvarig: Anders Gustafsson Skellefteå, 2001-10-11 Sammanfattning av projekt Väggelement av massivträ Sid 2 OBJEKT: Kontorshus Objektbeskrivning:

Läs mer

Prelaq Skolan. Takpannor i stålplåt

Prelaq Skolan. Takpannor i stålplåt Prelaq Skolan NOVEMBER 1999 3BREV NR 3 Årskurs 2 Takpannor i stålplåt Takpannor i stålplåt såg dagens ljus i slutet av 70-talet. Och det skedde i ett samarbete mellan SSAB, som hade materialkunnandet,

Läs mer

Lindab Seamline Bandtäckning. Lindab Seamline TM. Lindab bandtäckning. Den tidlösa och formbara kronan på verket

Lindab Seamline Bandtäckning. Lindab Seamline TM. Lindab bandtäckning. Den tidlösa och formbara kronan på verket Lindab Seamline TM Lindab bandtäckning Den tidlösa och formbara kronan på verket 2 Ett takmaterial med oändliga möjligheter Tunnplåt är ett tidlöst, formbart och exklusivt takmaterial egenskaper som var

Läs mer

Renovering. Från gammalt till nytt

Renovering. Från gammalt till nytt Renovering Från gammalt till nytt Renovering av tak Taket är byggnadens viktigaste fasad, den ska hindra fukt i form av regn och snö att skada eller tränga in i byggnaden. Protan har producerat och levererat

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

Kalkylexempel ROT KONTOR LAGERLOKAL HALL RWC. Skala 1:100. F10x5 F10x5 F10x5. F9x13 F9x13 F9x13

Kalkylexempel ROT KONTOR LAGERLOKAL HALL RWC. Skala 1:100. F10x5 F10x5 F10x5. F9x13 F9x13 F9x13 16000 F10x5 F10x5 F10x5 Kalkylexempel ROT LAGERLOKAL KONTOR F9x13 F9x13 F9x13 27 HALL RWC 8000 2500 F10x5 F10x5 Skala 1:100 0 1 2 3 4 5 10 Förutsättningar Takrenovering av lagerhall. Denna lagerhall behöver

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Kvalitetsmärke för isoleringsprodukter av

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

Ett element att lita på! THERMISOL vägg- och takelement

Ett element att lita på! THERMISOL vägg- och takelement Ett element att lita på! THERMISOL vägg- och takelement Sammanfattningsvis k passar till alla byggnader renhet, miljö, ekonomi o Fördelar med THERMISOL sandwichelement i industrihallar och kommersiella

Läs mer

Takpaket du kan känna dig trygg med

Takpaket du kan känna dig trygg med Takpaket du kan känna dig trygg med I vårt sortiment när det gäller utvändig takbeklädnad tillför Classic i sin enkelhet ett vackert och tidlöst tak. Dess formspråk gör att det passar lika väl ihop med

Läs mer

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005 Plannja TOR-tak Plannja TOR-tak Teknisk Information 1 Innehållsförteckning Sid Plannja TOR-tak 2 Bärande profiler 2 Yttertaksprofil Plannja 40 2 Sidöverlapp 2 Brandförsäkringsklasser

Läs mer

I avsnittet om låglutande tak redovisas U-värden, ljudklass och ev brandklass för konstruktioner med underlag av TRP-plåt, betong eller träunderlag.

I avsnittet om låglutande tak redovisas U-värden, ljudklass och ev brandklass för konstruktioner med underlag av TRP-plåt, betong eller träunderlag. Låglutande tak på träbjälklag är först och främst tänkt som tilläggsisolering av gamla låglutande tak. För att använda lösningarna ska man Applikationer Låglutande tak Låglutande tak Konstruktionerna har

Läs mer

TAKDUK. Enskiktstäckning för yttertak

TAKDUK. Enskiktstäckning för yttertak TAKDUK Enskiktstäckning för yttertak LOGICROOF V-RP LOGICROOF V-RP ARCTIC LOGICROOF V-RP takmembran är uppbyggd på en polyesterstomme och används i taksystem med mekanisk infästning. Ovansidan är slät

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

lindab coverline takpanna Lindab Coverline TM Takpanna Torekov & Norrviken Gör ett bestående intryck

lindab coverline takpanna Lindab Coverline TM Takpanna Torekov & Norrviken Gör ett bestående intryck Lindab Coverline TM Takpanna Torekov & Norrviken Gör ett bestående intryck 2 Skapa en takpanna efter eget huvud Lindabs takpanna är ett starkt och elegant takmaterial i tunnplåt som gör sig lika bra på

Läs mer

Prelaq Skolan. Planplåtstäckning

Prelaq Skolan. Planplåtstäckning Prelaq Skolan DECEMBER 1999 4BREV NR 4 Årskurs 2 Planplåtstäckning Planplåtstäckning tillhör inte det industriella byggandet. Tvärtom så är planplåtstäckning en traditionell teknik där plåtslagarens hantverkskunnande

Läs mer

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

CAD-filer. Byggisolering

CAD-filer. Byggisolering CAD-filer Byggisolering INNEHÅLLSFÖRTECKNING CAD-filer, Byggisolering Beskrivning TAK Ventilerat låglutande tak, TT-kassetter Ventilerat låglutande tak, Korrugerat stålplåtstak Ventilerat låglutande tak,

Läs mer

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar Elements of Vision PAROC -elementlösningar Panel System 2.00 SE Juni 2012 Ersätter: Januari 2008 PAROC-ELEMENT ERBJUDER STORA ARKITEKTONISKA MÖJLIGHETER OCH INDIVIDUELLA LÖSNINGAR. VÅRA PRAKTISKA OCH SPECIALUTFORMADE

Läs mer

Konstruktionslösningar - Ytterväggar

Konstruktionslösningar - Ytterväggar I avsnittet om ytterväggar redovisas U-värden för väggar med bärande stommar av träreglar, stålreglar och betong. Väggarna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa fall även för

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING ÄLTA IP, GARAGE SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (9)

RAPPORT STATUSBESIKTNING ÄLTA IP, GARAGE SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (9) STATUSBESIKTNING ÄLTA IP, GARAGE UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (9) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46

Läs mer

ABC CD Combidon. Produktblad Montage Miljö Underhåll

ABC CD Combidon. Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC CD Combidon COMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON 01-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 0-9 08 80 Fax:0-9 08 99 www.abcvent.se FLAGNING abc Garantiplåt ÅRS GARANTI KULÖR

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Komponentregister

Byggprocessen VBEA01. Komponentregister Byggprocessen VBEA01 Komponentregister Komponentregister A3.61000 Ställningar A3.61110 Fasadställning, bruttoyta m2 0,16 15,20 kr 1,00 A3.61210 Invändig bockställning m2 0,10 10,35 kr 1,00 A3.61220 Invändig

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

Med rätt underlag för varje tak. Ett komplett sortiment av underlagstak från Monier

Med rätt underlag för varje tak. Ett komplett sortiment av underlagstak från Monier Med rätt underlag för varje tak Ett komplett sortiment av underlagstak från Monier Monier är världsledande på tak Takpannor, underlagstak, kompletterande takprodukter. Vi arbetar med hela taket och erbjuder

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC VHS PULPET TOPP BOSTAD AVLUFTSHUV 2016-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll 15 ABC Garantiplåt å r s g a r a n ti FAMILJ BOSTAD ABC VHS PULPET TOPP BOSTAD AVLUFTSHUV Kom ihåg! Innan anläggningen

Läs mer

FLEXIBEL DALA-PROFIL AB

FLEXIBEL DALA-PROFIL AB TAK- & VÄGGPLÅT FLEXIBEL DALA-PROFIL AB Det är ingen tillfällighet att Dala-Profil ligger i Borlänge. Borlänge med SSAB och Domnarvet är ett klassiskt plåtcentrum. Här hämtar vi kunskap och kompetens när

Läs mer

ExkluSiV DESigN, hög k VAlitEt

ExkluSiV DESigN, hög k VAlitEt Takpannor ExkluSiV DESigN, hög k VAlitEt När du väljer takpannor från armat väljer du att ge ditt hus ett tak med ett vackert, tegelliknande utseende. Samtidigt väljer du en produkt som är väl anpassad

Läs mer

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dala-hus.se

Läs mer

B5 - Systemskisser och alternativval

B5 - Systemskisser och alternativval Byggprocessen 1 (3) Övning B5 12-03-09 B5 - Systemskisser och alternativval Mål med övningen Syftet med övningen är att utifrån kännedom om byggdelars sammansättning kunna upprätta och beräkna byggdelskalkyler.

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Sänkta energikostnader och förlängd livslängd När du ska välja färgbelagd stålplåt till väggar och tak vill du ha ett hållbart material som

Läs mer

Individuella lösningar

Individuella lösningar för alla ändamål Familjeägt Temahallen är idag ett familjeföretag och vi har vår produktionsanläggning och huvudkontor i Vinslöv i norra Skåne. Temahallen har också ett regionkontor i Eskilstuna, som tar

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull... EPS i tak eps-bygg INNEHÅLL Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3 TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...6 TAK PÅ BÄRANDE BETONGUNDERLAG Tak på

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 Sidan 1 (6) FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text

Läs mer

Takmontören. Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! Adress. Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö. Telefon +46735084137

Takmontören. Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! Adress. Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö. Telefon +46735084137 Takmontören Adress Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö Telefon +46735084137 Internet info@takmontoren.se www.takmontoren.se Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! VÅRT ARBETE

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC VHS Combi BOSTAD AVLUFTS/UTELUFTSHUV 2016-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll 15 ABC Garantiplåt å r s g a r a n ti FAMILJ BOSTAD ABC VHS COMBI BOSTAD AVLUFTS/UTELUFTSHUV ANVÄNDNING ABC-VHS Combi

Läs mer

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se TAKPRODUKTER TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se TJB Takfot 15,6 m/kartong 1,2 m/st, svart 150020 39 kr/m Allt i ett, ersätter takfotsplåt, (13

Läs mer

Komponentregister. Text Enhet Tid Materialpris Åtgång. Komponetkod. A Ställningar. C Dränering under golv på mark. E1.

Komponentregister. Text Enhet Tid Materialpris Åtgång. Komponetkod. A Ställningar. C Dränering under golv på mark. E1. Komponentregister Poster markerade med * avser underentreprenadarbeten Komponetkod A3.61000 Ställningar Text Enhet Tid Materialpris Åtgång A3.61110 Fasadställning,bruttoyta m2 0,16 60,80 kr 1,00 A3.61210

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC TH2 BOSTAD AVLUFTS/UTELUFTSHUV 2017-01 Produktblad Montage Miljö Underhåll 15 ABC Garantiplåt å r s g a r a n ti FAMILJ BOSTAD ABC TH2 BOSTAD AVLUFTS ELLER UTELUFTSHUV Kom ihåg! ABC-TH2 tillverkas

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Prelaq Skolan. Trapetsprofilerad plåt

Prelaq Skolan. Trapetsprofilerad plåt Prelaq Skolan MARS 2000 7BREV NR 7 Årskurs 2 Trapetsprofilerad plåt Att vara störst och i många fall bäst innebär inte alltid att man får den största uppmärksamheten. Detta gäller i hög grad den trapetsprofilerade

Läs mer

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall)

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) Säker kallsjälvklistring Inte bara när vädret passar Tätning med kallsjälvklistrande tätskiktsmattor

Läs mer

BYGGKOMPONENTER TAKSYSTEM. www.borga.se

BYGGKOMPONENTER TAKSYSTEM. www.borga.se BYGGKOMPONENTER TAKSYSTEM www.borga.se BORGA TAKSYSTEM Made in Skara Med Borga är det enkelt att byta tak. Förutom våra egentillverkade plåtprofiler och beslag säljer vi alla tillbehör som behövs för att

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SIKAPLAN VGWT 1,2 ALT 1,5 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SIKAPLAN VGWT 1,2 ALT 1,5 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 Sidan 1 (6) FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SIKAPLAN VGWT 1,2 ALT 1,5 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text

Läs mer

Erik Olsson & söner AB - en del av Corus ByggSystem. Sandwich tak- och fasadpaneler

Erik Olsson & söner AB - en del av Corus ByggSystem. Sandwich tak- och fasadpaneler Erik Olsson & söner AB - en el av Corus ByggSystem Sanwich tak- och fasapaneler Allt i ett i en montering. Corus ByggSystem sätter stanaren. - vi har marknaens leane proukter. 2. Starka prouktkoncept för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text i AMA utgår. Vid

Läs mer

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg Rekv.nr 3040 augusti 2009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 4 BYGG SÅ HÄR Tilläggsisolera ytterväggen invändigt med skivor med Ecoprim Varmvägg Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de

Läs mer

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum Så funkar ett hus Husets delar Anders Lund, Ekocentrum Varför har vi hus? Klimatskydd. Möjliggöra inneklimat. Förutsättningar för olika funktioner. Klimatskydd i vilken miljö? Huset på flotten Ra miljövänligt

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC DUBBEL ASZ KLASSISK AVLUFTSHUV 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll 15 ABC Garantiplåt å r s g a r a n ti FAMILJ KLASSISK ABC DUBBEL ASZ KLASSISK AVLUFTSHUV Kom ihåg! Innan anläggningen är i

Läs mer

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR. Roasjö Trä AB har anor från tidigt 1900-tal. Men redan i början av 1800-talet fanns här ett sågverk som drevs under många år. Verksamheten utvecklades efterhand

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC TGLD LJUDDÄMPANDE TAKGENOMFÖRING 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll TAKGENOMFÖRING ABC TGLD LJUDDÄMPANDE TAKGENOMFÖRING Kom ihåg! Bottenanslutning ingår ej. Ange om du vill ha cirkulär/rektangulär.

Läs mer

Passivhusproduktion Flerbostadshus Lågenergi

Passivhusproduktion Flerbostadshus Lågenergi Passivhusproduktion Flerbostadshus Lågenergi Albert Boqvist Teknisk Specialist NCC Construction Sverige AB Upplägg Bakgrund Passivhuskonceptet och dess påverkan på byggprocessen NCCs agerande Teknisk plattform

Läs mer

Areco Sandwichpanel. Isolerade element för fasad och tak. Energibesparande Lätt och snabbt att montera Modern design. www.areco.se

Areco Sandwichpanel. Isolerade element för fasad och tak. Energibesparande Lätt och snabbt att montera Modern design. www.areco.se Areco Sandwichpanel Energibesparande Lätt och snabbt att montera Modern design 2009 Areco. All rights reserved. Sandwichpanelen Ett modernt byggmaterial som ger dig möjlighet att skapa en fasad som passar

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC CDI COMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON 2015-09 Produktblad Montage Miljö Underhåll 15 ABC Garantiplåt å r s g a r a n ti COMBIDON INDUSTRI ABC CDI COMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON Lättmonterad: Anslut mot rör

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Takduk För täta, säkra tak

Takduk För täta, säkra tak Takduk För täta, säkra tak Fakta om fördelar och nackdelar 1 INNEHÅLL Taket, den femte fasaden 3 Kvaliteten på svenska tak måste höjas 4 Taket, grunden för ett torrt hus 5 Fördelar med takduk 6 Nackdelar

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Snedtak. Ventilerad konstruktion. Applikationer. Snedtak

Snedtak. Ventilerad konstruktion. Applikationer. Snedtak Applikationer Snedtak Snedtak Dagens krav på snedtakens prestanda är hög. Alla redovisade snedtak är typexempel på effektiva och hållbara lösningar som baseras på erfarenhet från lågenergibyggnader och

Läs mer

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Radiolinja, Esbo. Konceptet Normek Fasad är en servicehelhet för kontors-, affärs- och industribyggnader som även lämpar sig för bostadshus och renoveringar. Normek

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC CDR COMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll 15 ABC Garantiplåt å r s g a r a n ti COMBIDON BOSTAD ABC CDR COMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON Båda kanalerna kan användas för

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

meter

meter 415 cm 470 cm 1085 cm ALLRUM / ENTRÉ 595 cm 12 x 18 12 x 18 12 x 18 KÖK 570 cm VARDAGSRUM 15 x 21-18 310 cm 605cm BADRUM SOVRUM 01 SOVRUM 02 SOVRUM 03 TEKNIK / KLÄDVÅRD SOVRUM 04 12 x 14 alt. 12 x 12 12

Läs mer

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2015 - ATTEFALLSHUS

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2015 - ATTEFALLSHUS Ingår/standard 0.0 DOKUMENTATION OCH BEREDNING AV BYGGNATION Transportkostnader Transport av material till byggplatsen Byggplatsetablering Kranbil, inkvartering av montagelaget, personalbod och tillsyn

Läs mer

Konstruktionsdetaljer

Konstruktionsdetaljer Anslutningarna mellan olika byggnadsdelar måste utföras noggrant om man vill undvika fuktproblem och minimera köldbryggor. På de följande sidorna visas några exempel på konstruktionsdetaljer. Sättet att

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Tak- och väggprofiler

Tak- och väggprofiler Tak- och väggprofiler T 2012-11-09 12.40 ! "#$ %&'%($!! % 2012-11-09 12.40 Tak- och väggprofil anpassad för Nordiskt klimat I Sverige och övriga Norden har vi ofta tufft väder med regn, blåst, snö och

Läs mer

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2015 - ATTEFALLSHUS

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2015 - ATTEFALLSHUS Ingår/standard 0.0 DOKUMENTATION OCH BEREDNING AV BYGG Bygglovshandlingar Komplett underlag för att ansöka om bygglov (bygglovskostnader ingår ej) Transportkostnader Transport av garage, anslutande byggnader

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC VDR VÄGGDON UTELUFTS/AVLUFTSDON 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll 15 ABC Garantiplåt å r s g a r a n ti VÄGGDON BOSTAD ABC VDR VÄGGDON UTELUFTS/AVLUFTSDON ANVÄNDNING Utelufts eller avluftsdon

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1.

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1. Isover UNI-skiva 36 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-220 mm. Passar överallt! I golv, vägg och tak. Isover FyllUpp 45 15 kg/säck motsvarar ca 0,35m 3. Isolering på vindsbjälklag. Brandklass: Obrännbar

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC TGTH 6 TAKGENOMFÖRING MED 6 ANSLUTNINGAR 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll TAKGENOMFÖRING ABC TGTH 6 TAKGENOMFÖRING MED 6 ANSLUTNINGAR ANVÄNDNING Takgenomföring av modellen ABC-TGTH, med

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer

tak Sarnafil t fpo-duk

tak Sarnafil t fpo-duk Sarnafil t fpo-duk Sarnafil t fpo-duk unik kunskap - oöverträffad kvalitet Sarnafil T FPO-duk Sarnafil t fpo-duk miljöhänsyn - ett naturligt ansvar I dag omfattar ekologisk hållbarhet också användning

Läs mer

GESTALTNING BYGGLOV GBL A000 BARENTS CENTER - INGÅENDE BYGGNADER DEL A HANDEL HOTELL (ANNAN ENTREPRENAD) FÖRESLAGEN FASTIGHETSGRÄNS

GESTALTNING BYGGLOV GBL A000 BARENTS CENTER - INGÅENDE BYGGNADER DEL A HANDEL HOTELL (ANNAN ENTREPRENAD) FÖRESLAGEN FASTIGHETSGRÄNS Wester+Elsner Arkitekter AB \ teamwork://weserver05/2480-00_barents Center \ BARENTS CENTER - INGÅENDE BYGGNADER \ 2014-08-20 @ 16:56 FLYGBILD NORR DEL A HANDEL DEL A SKOLA DEL A KONTOR DEL B PARKERING

Läs mer

A-hallen. mer än en vanlig standardhall

A-hallen. mer än en vanlig standardhall A-hallen mer än en vanlig standardhall Lars-Erik Malmborg, Pugerups gods Vi ville ha en byggnad för planlagring av spannmål som var underhållsfri och som dessutom smälte väl in i gårdsmiljön. Därför byggde

Läs mer

Har du koll på taket!

Har du koll på taket! Smarta taklösningar Har du koll på taket! Det finns smarta sätt att spara pengar Du ställer krav på taket Smarta taklösningar Som kan lösas Taket är kanske inte det första du tänker på när du ska renovera

Läs mer

Rum Golv Socklar Väggar Tak Utrustning/Inredning

Rum Golv Socklar Väggar Tak Utrustning/Inredning RUMSBESKRIVNING FLERBOSTADSHUS KRAGSTALUND II Rum Golv Socklar Väggar Tak Utrustning/Inredning Kök/Matplats Plastfiltmatta Trä/rörsockel av PVC Tapet. Ovan diskbänk Gipsplank Snickerier fabriksmålade i

Läs mer

Uppdatering av underhållsbesiktning April 2014

Uppdatering av underhållsbesiktning April 2014 V Ä R M D Ö G U S TAV S B E R G 1 : 1 0 8 Öhmans väg 1 till 47 Uppdatering av underhållsbesiktning April 2014 Adress Telefon Fax Org nr E-post Polygonvägen 15 08-584 307 20 08-768 49 33 556569-4121 info@eminenta.se

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC TH1 BOSTAD AVLUFTS/UTELUFTSHUV 2014-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll abc Garantiplåt FAMILJ BOSTAD FLAGNING ÅRS GARANTI KULÖR ABC TH1 BOSTAD AVLUFTS/UTELUFTSHUV ANVÄNDNING Avlufts/uteluftshuv

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer