Prelaq Skolan. Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prelaq Skolan. Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material"

Transkript

1 Prelaq Skolan DECEMBER BREV NR 5 Ekonomi Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material Vilken takkonstruktion är mest ekonomisk? Läs i brev 5. Nu handlar det om pengar. Vad kostar vägg- och takkonstruktioner med färgbelagd plåt i jämförelse med de vanligaste alternativen? Om detta får du besked i det här brevet, som är Prelaq Skolans femte. Det förra brevet handlade om framtidens färgbelagda produkter och där fick du bland annat veta att: 1. funktion, kvalitet, miljö och ekonomi styr utveckling av framtidens färgbelagda produkter. 2. SSAB Tunnplåts plastisol uppfyller de miljökrav som myndigheterna lagt fast för år 24. Vilken väggkonstruktion ger den bästa ekonomin? Läs i brev 5. SIGMUND GRÄSVIK 3. nästa generation PVC-plastisol har en mjukgörare som ingår naturligt i kretsloppet, och den nya beläggningen kan bli ännu starkare än dagens. Pengar och ekonomi är ett ämne som alltid lockar till diskussion. Och vi är säkra på att du har både åsikter och erfarenheter när det gäller ekonomi, som är värdfulla för oss andra som deltar i Prelaq Skolan. Gå till Prelaq Skolans hemsida på Internet (www.prelaq.com) och ge oss dina erfarenheter och åsikter om ekonomi. Lärare i brev 5 är Sigmund Gräsvik som är byggnadsingenjör och arbetar inom SSAB Tunnplåt med konstruktion och byggledning. Sigmund har lång erfarenhet av de ekonomiska aspekterna när det gäller konstruktioner i både färgbelagd plåt och andra material. Som experter på kostnadsberäkning har vi anlitat Wikells Byggberäkningar AB i Växjö. Wikells ger vartannat år ut boken Sektionsfakta, som är en teknisk och ekonomisk sammanställning av olika byggdelars kostnader. Wikells uppgift i detta brev har varit att på ett neutralt sätt beräkna sektionskostnaden för ett antal vanliga vägg- och takkonstruktioner i färgbelagd plåt och alternativa material. Prata pengar på

2 Vad kostar olika konstruktioner? Sigmund Gräsvik, SSAB Tunnplåt Verksamheten styr valet av konstruktion Byggnadens användning styr naturligtvis i hög grad valet av konstruktion för väggar och tak. Ett långt intervall mellan uppförande och renovering kan styra valet mot vissa stommar och konstruktionen, medan en relativt kort tidsrymd till ombyggnad innebär andra alternativ. I tabellen nedan har vi angett några ungefärliga värden på hur länge det normalt dröjer innan man renoverar eller bygger om. Objekt Lätt industri Tung industri Lagerlokal Bostadshus Offentlig byggnad Ungefärligt intervall för ombyggnad 1 15 år 2 år 1 15 år 5 år 5 år Beräknade konstruktioner Vi har bett Wikells kostnadsberäkna nedanstående konstruktioner, för att sedan jämföra med konstruktioner i andra material: Vad kostar en konstruktion med färgbelagd plåt i jämförelse med en konstruktion i andra material? Den frågeställningen försöker vi besvara i detta brev. Men frågan är inte lika enkel som den ger sken av, för begreppet kostnad kan betyda flera saker. Det kan betyda anläggningskostnaden, d v s vad material och uppförande kostar. Men man kan också lägga in livstidsaspekten, nämligen vad kostar det att underhålla materialet under dess livstid och vilken livstid har egentligen materialet? Vi vet att den färgbelagda plåten med rätt underhåll har mycket lång livslängd. Men eftersom det inte finns neutrala och tillförlitliga uppgifter om underhållskostnader och livslängd på de övriga material som ingår i kostnadsjämförelserna, har vi begränsat vår undersökning till anläggningskostnaden, d v s kostnaderna för material och arbete. A. Yttertak för bostäder B. Yttervägg utfackningsvägg för kontor och offentliga byggnader C. Yttertak för industribyggnader och hallar D. Ytterväggar för industribyggnader E. Ytterväggar för stormarknader, köpcentra, bilhallar etc. Beräkningarna utgår från följande objektsstorlekar: Objekt Storlek 1. Bostadshus ca 25 m 2 2. Kontors- och affärshus = 35 m 2 3. Industribyggnader = 3 m 2 Samtliga kostnader gäller för 1 m 2 tak- respektive väggyta. Av utrymmesskäl redovisar vi sammanställningen något förenklad. Den fullständiga kostnadsutredningen med alla poster redovisade kan du beställa från SSAB Tunnplåt, via kupongen som följer med detta brev. Materialpriser i nivå med sektionsfakta NYB 98 /99. Nettotimlön är 18:-, omkostnadspålägg på arbetslön är 234% och omkostnadspålägg på underentreprenader är 6%. 2

3 A. YTTERTAK FÖR BOSTÄDER A1. Takpannor i stålplåt 1. Plåttakpanna i färgbelagd plåt 63,5,14 78,62 2. Underkonstruktion 1) 152,57,33 188,64 216,7,47 267,26 Omkostnadspålägg 119,79 119,79 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 387,5 1) Bärläkt, träfiberskiva-takskiva 4 mm och prefabfackverk. Kommentar: Taken levereras ofta objektanpassade med tillbehör. Detta är en lätt konstruktion som går snabbt att montera och den används ofta vid renovering. A2. Takpannor i betong 1. Betongtakpannor ytbeh. röd 43,4,16 6,68 2. Underkonstruktion 1) 161,,35 198,8 24,4,51 259,48 Omkostnadspålägg 128,89 128,89 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 388,37 1) Frakt för pannor, bärläkt, träfiberskiva-takskiva 4 mm och prefabfackverk. Kommentar: Traditionellt tak. A3. Tak med bandtäckning 1. Fabrikslackerad bandplåt PLX 31, 31, 2. Underkonstruktion 1) 116,99,55 176,28 116,99,55 31, 486,28 Omkostnadspålägg 138,74 18,6 157,34 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 643,62 1) Underlagspapp, råspontad panel, åsar, stödben, stödbensförankring. Kommentar: Detta är en vanlig taktyp i innerstadsbebyggelse. Planplåtstäckning kan anpassas till olika takutformningar och genomföringar är lätta att utföra i efterhand. Vid underhåll med regelbunden ommålning får taken en mycket lång livslängd. Färgbelagd stålplåt är ett brandsäkert ytskikt. A4. Tak med trapetsplåt med uppstolpning 1. TRP-plåt, fabrikslackerad 4,6 72,,16 89,28 2. Underkonstruktion 1) 52,2,15 68,4 124,2,31 157,68 Omkostnadspålägg 78,34 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 236,2 1) Tillägg kondensskydd, lättblak i stål, stödben och stödfot i stål. Kommentar: Taket monteras på betongbjälklag som isoleras på ovansidan. Plåten skall ha kondensabsorberande beläggning. Konstruktionen används även för ombyggnad av inåtlutande tak. Typisk konstruktion för flerbostadshus. 3

4 Forts. A. YTTERTAK FÖR BOSTÄDER A5. Tak med papptäckning med uppstolpning 1. Tätskikt TY typ , 17, 2. Underkonstruktion 1) 96,9,55 156,3 96,9,55 17, 263,33 Omkostnadspålägg 145,42 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 48,75 1) Underlagspapp, 22 råspontad träpanel, träåsar, stödben, stödbensförankring. Kommentar: Taket monteras på betongbjälklag som isoleras på ovansidan. B. YTTERVÄGG UTFACKNINGSVÄGG FÖR KONTOR OCH OFFENTLIGA BYGGNADER B1. Vägg med plåtkassetter 1. Plåtkassett fabrikslackerad 39, 39, 2. Underkonstruktion 1) 262,63 1,25 397,63 262,63 1,25 39, 787,63 Omkostnadspålägg 314,64 23,4 338,4 Sektionskostnad exkl.moms kr/m ,167 1) Gipsskivor, läkt, reglar, 145 mineralull, plastfolie, hakställning. Kommentar: Fasadens ytskikt av plåtkassetter ger goda möjligheter till varierad utformning. Välj en färgbeläggning med mycket god kulörbeständighet, t ex PVF2. Fasadkassetter finns som standardiserade produkter eller kan objektanpassas efter arkitektanvisningar. B2. Vägg med fasadtegel 1. Fasadtegel 12, gult spånat 137,5 1, 245,5 2. Underkonstruktion 1) 334,98 1,12 455,4 472,48 2,12 7,9 Omkostnadspålägg 534,5 534,5 Sektionskostnad exkl.moms kr/m ,4 1) Hakställning, frakt tegel, bruk,armering, fasadskiva, reglar, 145 mineralull, folie, gips. Kommentar: Etablerad traditionell konstruktion. C. YTTERTAK FÖR INDUSTRIBYGGNADER OCH HALLAR C1. Tak med bandtäckning på isolering 1. Fabrikslackerad bandplåt PLX alt. Aluzink PLX utan färgbeläggning 345, 345, 2. Underkonstruktion 1) 92,5,18 215, 326,94 92,5,18 56, 671,94 Omkostnadspålägg 45,49 33,6 79,9 kr/m 2 751,3 2) 1) 2+6 mineralullskivor, polyetenfolie, bärande trp-plåt. 2) För större industritak är kostnaden enligt SSAB Tunnplåts erfarenhet kr/m 2. Kommentar: Färgbelagd stålplåt är ett brandsäkert ytskikt. Planplåtstäckning kan enkelt anpassas till olika takutformningar. Kompletteringar och genomföringar kan göras i efterhand. 4

5 C2. Tak med dubbel trapetsplåt 1. Fabrikslackerad tpr plåt, 45,65 79,5,15 95,7 2. Underkonstruktion 1) 246,28,48 298,12 325,78,63 393,82 Omkostnadspålägg _ 159,21 kr/m 2 553,3 1) Infästningsband, mineralull 13+5 mm, plastfolie, bärande lackerad trp högprofil. Kommentar: Konstruktionen kan enkelt och till låg kostnad utföras med god värmeisolering. Färgbelagd stålplåt är ett brandsäkert ytskikt. Konstruktionen är obrännbar och lätt. Byggnader med dubbelt plåttak är lätta att bygga om. C3. Tak med plastduk på isolering 1. Tätskikt TY typ , 113, 2. Underkonstruktion 1) 92,5,18 25, 316,94 92,5,18 318, 429,94 Omkostnadspålägg 45,49 19,8 64,57 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 494,51 1) 2+6 mineralullskivor, bärande trp-plåt. Kommentar: Ytskikt av mekaniskt infäst tätskiktsfolie av polymermaterial. Tjocklek 1,2 2 mm. D. YTTERVÄGGAR FÖR INDUSTRIBYGGNADER D1. Vägg med trapetsplåt på lättbalkar 1. Trp 2 PVF2 79,5,18 98,94 2. Trp 2, polyester 55,,18 74,44 3. Underkonstruktion 1) 151,85,63 219,89 286,35,99 393,27 Omkostnadspålägg 25,19 25,19 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 643,46 1) Mineralullsboard, 15 lättbalk av stål, 145 mineralull, plastfolie. Kommentar: Detta är en mycket vanlig konstruktion i industrihallar. Konstruktionen är obrännbar och lätt. Byggnader med dubbla plåtväggar är lätta att bygga om, och kan enkelt och till låg kostnad utföras med god värmeisolering. D2. Vägg med betongelement 1. Betongsandwich 28 mm 13, 13, 13, 13, Omkostnadspålägg 61,8 61,8 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 191,8 Kommentar: Detta är en lämplig konstruktion i tunga industrier som kan ha aggressiv miljöbelastning. 5

6 E. YTTERVÄGGAR FÖR STORMARKNADER, KÖPCENTRA, BILHALLAR ETC. E1. Vägg med sandwichelement (mineralullskärna) 1. Sandwichelement 15 mm 418,,22 441,76 418,,22 441,76 Omkostnadspålägg 55,6 55,6 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 497,36 Kommentar: Elementen har ytskikt av färgbelagd stålplåt med en kärna av konstruktiv stenull. Elementen är lätta, obrännbara och ger en lufttät byggnad. Monteras ofta horisontellt med beslag (pilastrar) i avvikande kulör. Kort byggtid och tät byggnad vilket är en fördel vid byggnation under vintern. E2. Vägg med Multi-element och plåtkassetter 1. Plåtkassett fabrikslackerad 39, 39, 2. Multi-element 125 mm 231,,15 247,2 3. Fasadrullställning 4,,5 9,4 235,,2 39, 646,6 Omkostnadspålägg 5,54 23,4 73,9 Sektionskostnad exkl.moms kr/m 2 72,54 Kommentar: Fasadens ytskikt av plåtkassetter ger goda möjligheter till varierad utformning. Välj färgbeläggning med mycket god kulörbeständighet som PVF2. Fasadkassetter finns som standardiserade produkter eller kan objektanpassas. Utformning av kassetterna kan därmed lätt styras efter arkitektens förslag. SAMMANFATTNING AV KOSTNADSJÄMFÖRELSERNA A. Yttertak för bostäder 8 B. Yttervägg utfackningsvägg, för kontor och offentliga byggnader kr/m kr/m kr/m kr/m kr/m2 49 kr/m kr/m A1 A2 A3 A4 A5 A1. Takpannor i stålplåt A2. Takpannor i betong A3. Tak med bandtäckning A4. Tak med trapetsplåt med uppstolpning A5. Tak med papptäckning med uppstolpning B1 B1. Plåtkassetter B2. Fasadtegel B2 6

7 C. Yttertak för industribyggnader och hallar E. Ytterväggar för stormarknader, köpcentra, bilhallar etc kr/m kr/m kr/m kr/m kr/m C1 C2 C3 C1. Tak med bandtäckning på isolering C2. Tak med dubbel trapetsplåt C3. Tak med plastduk på isolering E1 E2 E1. Vägg med sandwichelement (mineralullskärna) E2. Vägg med Multi-element och plåtkassetter D. Ytterväggar för industribyggnader kr/m kr/m 2 Den färgbelagda plåtens ekonomi Diagrammen här intill sammanfattar den färgbelagda plåtens byggkostnader i jämförelse med andra material. Att den färgbelagda stålplåten har så många användningsområden inom byggnation, beror på den färgbelagda plåtens goda ekonomi, långa livslängd, styrka och tillförlitlighet. Byggkomponenter i färgbelagd plåt tillverkas i verkstad med stor precision och levereras till byggplatsen i materialpaket med komponenter i objektanpassade mått. Det resulterar bland annat i att byggtiden blir kortare och byggkostnaderna blir lägre. I vårt kalla klimat vinner man både ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar genom att snabbt komma under tak. D1 D2 D1. Vägg med trapetsplåt på lättbalkar D2. Vägg med betongelement 7

8 H E R A/Illustration: Fredrik Sten BREV NR 5/EKONOMI Skaffa dig mer information om ekonomi Du kan beställa den fullständiga redovisningen av beräkningarna i det här brevet, där alla ingående delar är specificerade. Använd den bifogade kupongen för att beställa den information du önskar. Du kan också anmäla ditt intresse för vår Tunnplåtskurs för byggmarknaden. Kursen omfattar två dagar och ger dig som arbetar med färgbelagd plåt de väsentligaste kunskaperna. Kursavgiften är 1 25 kronor. Använd den bifogade kupongen eller ring , Monika Broman, så får du mer information. Breven i Prelaq Skolan Detta brev är det femte brevet i Prelaq Skolan. Innehållet i de följande breven och den preliminära utgivningsveckan kan du se här nedan. Prata pengar på Gör som så många andra gör din stämma hörd på Prelaq Skolans hemsida på Internet. Där kan du ställa frågor och diskutera med experter och kollegor. Men observera du behöver inte alls ha Internet för att fråga eller tycka till om färgbelagd plåt. Du kan också höra av dig per brev, telefon eller fax. Pengar och ekonomi brukar vara ett ämne som skapar frågor och debatt. Så blir det säkert också på Prelaq Skolans hemsida på Internet. Gå dit och berätta vad du tycker eller undrar över. Genom att delta med dina frågor och dina åsikter, så hjälper du till att öka allas vetande om färgbelagd plåt. BREV UTKOMMER 1. Färgbelagd plåt en presentation Utkom i augusti 2. Olika färgsystem praktisk användning, fördelar, nackdelar Utkom i september 3. Tekniska möjligheter olika konstruktionsmöjligheter Utkom i oktober 4. Nya färgbelagda produkter Utkom i november 5. Ekonomi den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material Detta brev 6. Miljö tillverkning och användning vecka 3 7. Underhåll och ommålning vecka 7 8. Kulörer möjligheter och ekonomi vecka Tillgänglighet och leveransformer, certifikat, normer och garantier vecka Samlade erfarenheter vecka 2 SSAB Tunnplåt AB, Borlänge. Telefon Fax

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Tak- och väggprofiler

Tak- och väggprofiler Tak- och väggprofiler T 2012-11-09 12.40 ! "#$ %&'%($!! % 2012-11-09 12.40 Tak- och väggprofil anpassad för Nordiskt klimat I Sverige och övriga Norden har vi ofta tufft väder med regn, blåst, snö och

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Rådgivningsavdelningen informerar om TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB EXAMENSARBETE 30 HP Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Lågenergihus Att bygga energisnålt Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB Utfört av Camilla

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Villahissar för privata hem

Villahissar för privata hem Villahissar för privata hem Aritco villahissar är ett samspel mellan genomtänkt funktion och smakfull design. Vad är en villahiss? En konventionell hiss har en kabin som rör sig upp och ner. En villahiss

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden.

Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden. Viktigt att tänka på när du ska upphandla olika typer av modulbyggnader Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden. Vänd dig till Flexator om du vill... leasa över längre tid kunna påverka utformningen

Läs mer

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse RAPPORT Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse Livscykelkostnader och energieffektivisering vid renovering av flerbostadshus Erik Prejer, Daniel Holm, Jacob Lindblom och Kaisa Svennberg B1985

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

LÅNGSIKTIG LÖNSAMHET FÖR KLIMATSKYDDANDE KONSTRUKTIONER

LÅNGSIKTIG LÖNSAMHET FÖR KLIMATSKYDDANDE KONSTRUKTIONER LÅNGSIKTIG LÖNSAMHET FÖR KLIMATSKYDDANDE KONSTRUKTIONER EXAMENSARBETE 2009 BYGGTEKNIK LONG-TERM PROFITABILITY FOR CLIMATE PROTECTING STRUCTURES Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Handboken 2006 Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Byggsystem 1 Massivträ. Handboken 2006 Massivträ. Byggsystem 1För en projektör är det av stort värde att få god vägledning vid utformningen

Läs mer

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut.

Icopal Decra taksystem. Decra taksystem När taket ska vara livet ut. Icopal Decra taksystem Decra taksystem När taket ska vara livet ut. 2 Ett nytt och vackert tak ger huset ett lyft. Icopal Decra taksystem Taket ska inte bara ge skydd mot väder och vind. Det är kanske

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Vad är FERMACELL Fibergips? FERMACELL Fibergips är godkänt av SITAC till väggar i våtrum. FERMACELL Fibergips består av 80% gips och

Läs mer

Ny högstadieskola i Skara kommun

Ny högstadieskola i Skara kommun Ny högstadieskola i Skara kommun Innehåll I det här presentationsmaterialet vill vi förklara och informera om vad investeringen i en ny högstadieskola på Teglagärdet innebär för Skara kommun. Vi kommer

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

Kommentarer Förslag till stambyte

Kommentarer Förslag till stambyte Kommentarer Förslag till stambyte A Inledning I ett informationsmaterial ([1],[2]) presenterar styrelsen ett förslag till stambyte och bjuder in till ett informationsmöte (två alternativa tider) med kort

Läs mer