Vetenskap Tale t s. Stort tema om alternativa synsätt på. Chemtrails över svenska. Alternativa metoder till hälsa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vetenskap. 2000 Tale t s. Stort tema om alternativa synsätt på. Chemtrails över svenska. Alternativa metoder till hälsa"

Transkript

1 Vetenskap 2000 Tale t s 4 /2012 sep Årgång 17 Pris 40 kr Tidningen som talar när andra tiger! Stort tema om alternativa synsätt på cancer Chemtrails över svenska himlar M ag nes i u m: Vad är bra och vad är mind re bra? Alternativa metoder till hälsa

2

3 2000-Talets Vetenskap ISSN Nr 4/2012, sep, årgång 17 utges av föreningen SARA På sidan 26 finns info om hur du blir prenumerant! Chefredaktör: Ingemar Ljungqvist Gångbrogatan 2, Ronneby Tel: Redaktör: Bo Zackrisson Vrenavägen 10, Ba n d h a g e n Tel: Ansvarig utgivare: Bengt Larsson Skiftesvägen 63, Växjö Tel: Endast kvällar och helger Redaktionell policy Talets Vetenskap skapar dialog mellan traditionell, gammal och ny vetenskap. Vi belyser olika behandlingsmetoder inom alternativ- och skolmedicinen samt nya synsätt för att förbättra människors hälsa och miljö. Artiklarna är endast avsedda som information och redaktionen tar ej något ansvar för skador som kan uppkomma genom användning eller missbruk av informationen. Vi förutsätter att våra läsare är utrustade med sunt förnuft och gott omdöme. Den som har hälsoproblem rekommenderas att först ta kontakt med fackman. Åsikter i tidningen är artikelförfattarnas egna. Artiklarna är skrivna med copyright. Mångfaldigande av artiklar i tidningen är tillåtet upp till 100 ex. För större upplagor, kontakta redaktionen. Citera oss gärna, men ange källan 2000-Talets Vetenskap. Besök vår hemsida Besök vår nya och uppfräschade hemsida. Där hittar du massor av intressant läsning, spännande föreläsningar m.m. Där kan du också anmäla dig som medlem/prenumerant, beställa böcker och äldre årgångar av tidningen m.m. För annonsering: Kontakta Bo Zackrisson, tel , e-post: För adressändring och medlemsärenden m.m.: Kontakta Ingemar Ljungqvist, tel: För bokställningar, kontakta we b b red a k t ö r David Ti g e r, tel: Redaktörerna har ordet Blir det lättare att andas nu? Vi har skrivit mycket om cancer genom åren i 2000-Talets Vetenskap. Ämnet är långt ifrån uttömt och nya upptäckter kräver förnyad översyn av forskningsläget. I detta nummer presenterar vi flera tongivande forskare som funnit klara samband mellan cancer och mikrobiell växt i våra vävnader. Vi är särskilt stolta att kunna publicera ett reportage om den italienske läkaren Tullio Simoncini. Det är Anna Böhlmark, vår utrikeskorrespondent, som träffat honom på plats i Rom. Vi publicerar även en medicinsk kommentar till Tullio Simoncinis teori att cancer egentligen är en svamp. Kommentaren tränger djupt ner i den teoribildning som Simoncini företräder. Lundaprofessorn Jure Piskurs svampforskning och dess koppling till cancer och annan kronisk sjukdom får en rejäl genomlysning och så berättar vi om Istvan Vigs kamp för att få örtpreparatet Zervital accepterat som cancerförebyggande och behandlande medel. Erik Enbys pionjärforskning om cancer och mikrober måste också nämnas i detta sammanhang. Den har varit en ständig källa till oro för våra myndigheter. Omslagsfoto: Bo Zackrisson 2000-Talets Vetenskaps läsare har säkert hört talas om Torbjörn Sassersson. Webbtidningen Newsvoice är en av hans senaste innovationer, i vilken han presenterar nyheter vi inte får läsa om i gammelmedia Talets Vetenskap besökte honom i Stockholm för att göra ett personporträtt av denne alternativmedicinens spinndoktor i ordets positiva mening. Vår artikel om magnesium i förra numret gav upphov till en mängd frågor från läsekretsen. Vi fann det därför nödvändigt att göra en uppföljande artikel om detta livsviktiga mineral. Även denna gång är det docent Rune Eliasson som hjälper oss att hitta rätt i snårskogen av magnesiumpreparat. Vi ställer oss också frågan om det börjar våras för alternativmedicinen. Detta med anledning av en viktig dom i Högsta Förvaltningsdomstolen. Eftersom domen slår fast gällande rätt bör det hädanefter bli lättare för legitimerad sjukvårdspersonal att tillgripa alternativa metoder utan att Socialstyrelsens tjänstemän börjar jaga vederbörande med anmälningar och utdragna rättegångar. Vi är naiva nog att hoppas att domen kommer att göra det lättare att andas i Kungariket Sverige. Ingemar Ljungqvist & Bo Zackrisson redaktörer för 2000-Talets Vetenskap Obs! Har du skickat e-post till Ingemar Ljunggvist efter 23 augusti måste du göra om det. Den gamla adressen fungerar inte. Ingemars nya e-postadress är: Allt fler har börjat uppmärksamma Torbjörn Sassersson och tycker om hans rappa nyhetsrapportering på Newsvoice.se. Men vem är han egentligen? 2000-Talets Vetenskap beslutade att ta reda på det. Du läser resultatet på sid Talets Vetenskap 4/2012 3

4 INNEHÅLL: 2000-Talets Vetenskap Nr 4 / 2012: Redaktörerna har ordet: Blir det lättare att andas nu 3 Chemtrails på svenska himlar Av Ingemar Ljungqvist 5 Vilka magnesiumtillskott är bra och vilka bör man undvika? Av Bo Zackrisson 6 Läkemedelsindustrin finansierar attacker mot homeopati Av Bo Zackrisson 7 Torbjörn Sassersson: En spinndoktor för alternativmedicinen Av Bo Zackrisson 8 Budkavlen går Av I Ljungqvist & M Zazzio 10 VoBE en trollformel omöjlig att definiera? Av Priskommittén 11 Tema cancer: Cancer och s vamp en introduktion Av Ingemar Ljungqvist 12 Tullio Simoncini: Använder bikarbonat mot cancer Av Anna Böhlmark 14 Is t van Vig och Ze rv i t a l : Ö rtblandningen som tar kål på c a n c e r Av Ingemar Ljungqvist 17 Ju re Piskur hittade svamp hos c a n c e r p a t i e n t e r Av Ingemar Ljungqvist 20 Kommentar: Simoncinis teori att cancer är en sva m p Av Ingemar Ljungqvist Ny forskning: Laserljus läker akut hörselnedsättning Av Michael Zazzio Toxisk epistel: Ett fall framåt för alternativmed i c i n e n Av Bo Zackrisson Kr ö n i k a n : Blir det matkris om euro n k o l l a p s a r? Av Göran Grauers Tipsa dina vänner om 2000-Talets Vetenskap! NEI JING AKADEMIN INFORMERAR Bada Hälsocenter ledande inom Biore s o n a n s! Skolan för utbildning i Traditionell Kinesisk Medicin sedan 1970-talet Omfattande yrkesutbildning på deltid, seminarier och distansstudier. St a rtar hösten 2012 i Fa l k ö p i n g. Denna utbildning fokuserar på människans fysiska, psykologiska och energetiska aspekter. Ökad kunskap om Kinesisk Medicin visar vägen tillbaka till optimal hälsa och inre harmoni. Välkommen att delta på någon av våra intro d u k t i o n e r. För mer info kontakta oss på tel tel H ä l s o p ro bl e m? Kom till Bada i To rs by! Världsledande hälsoteknologi i lugn miljö. Skräddarsydd behandling för dig. Veckovistelse för långväga gäster. Läs mer på vår hemsida www. b a d a c e n t e r. s e Kosttillskott och hudvård från Kina, Anderna och Amazonas i Hälsobutiken. Vä l ko m m e n! Bada Hälsocenter, Bada 75, Torsby Tel: , Talets Vetenskap 4/2012

5 Chemtrails på svenska himlar Artikeln om chemtrails i förra numret av 2000-Talets Vetenskap fyllde uppenbarligen ett stort tomrum i svenska tryckta media. Den har skapat stor efterfrågan på mer kunskap i ämnet. Fenomenet med långa plymer efter flygplanen i internationell trafik är relativt nytt. Det var i mitten på 1990-talet man uppmärksammade dessa i USA. Plymerna löstes inte upp utan bredde ut sig och bildade cirrusliknande moln på himlen. Nu är det vardagsmat även över svenska himlar. Orsaken till detta fenomen är att man tillsätter främst aluminium eller svavelföreningar i flygbränslet. Då kan man åstadkomma artificiell molnbildning som påverkar mängden solljus som når jordytan. På så vis påverkas i första hand det lokala vädret, i andra hand klimatet och viss kompensation för klimatförändringen kan eventuellt ske. Att lokalt spraya atmosfären för att göra konstgjort regn är inget nytt. Ser tydliga mönster Mickael Håkansson har studerat detta länge och han ser tydliga mönster. Genom att fylla på med metalljoner 10 kilometer upp i atmosfären skapas ett laddat skikt som kan påverka de kraftfulla jetströmmarna som har en kraftfullare inverkan på det rådande vädret än vad molnbildningen har. Genom att påverka jetströmmarna kan man åstadkomma oväder där man så önskar eller binda upp högtryck eller lågtryck lokalt. Ett lager av laddade joner uppe i atmosfären kan också fungera som ett reflektionsskikt för annan elektro-magnetisk strålning från jorden. Då skulle man mer precist kunna sända information och strålning med energirikt innehåll. Då går tankarna över till det Stjärnornas krig som man annonserade för åtskilliga decennier sedan. HAARP och LOIS-projektet Det pågår idag militära forskningsansträngningar på detta område. Dessa anläggningar kallas för HAARP och är oftast stora antennanläggningar, de LOIS-anläggningen utanför Växjö. Obehöriga äga ej tillträde. mest kända finns i Alaska. Men det finns också anläggningar närmare oss, i Tromsö och vid EISCAT-anläggningen i Kiruna. I Sverige har man också sedan tio år tillbaka en mindre anläggning i LOIS-projektet utanför Växjö. Här satsas pengar på att utveckla den trådlösa Mickael Håkansson observerade en mängd chemtrails på himlen den 16 november Denna satellitbild är tagen samma dag. Han började misstänka ett samband med den kraftfulla besprutningen av himlen och att han själv under efterföljande vecka insjuknade liksom hans familj och vänner runt om i Skåne. Symptomen bestod av respiratoriska besvär, hög feber, hosta, öroninflammationer med mera. tekniken inom 4G och 5G. När vår utsände närmar sig utomhusanläggningen i Växjötrakten möts han av stora staket och förbudsskyltar mot fotografering och tillträde. Skyltarna är undertecknade av SAAB och mellan trädridåerna kan man skönja det som ser ut som avfyrningsramper för raketer. Besöket ger upphov till många frågor. Är LOISprojektet något mer än bara en anläggning för att mäta kosmisk strålning inom vissa frekvensband? Mickael Håkansson får bara undvikande svar när han kontaktar svenska eller internationella myndigheter. I ett egetfinansierat projekt i april 2012 samlade man in regnvatten från några platser i nordvästra Skåne och sände på analys. Resultaten visade att det fanns oroväckande höga halter av aluminium i re g n vattnet. Än värre var att det också innehöll spår av arsenik och uran. Ma n kunde utesluta att det inte rörde sig om uran från Fukushima då det inte åtföljdes av förhöjda cesiumhalter. Mi c k a e l Håkansson drar slutsatsen att den spray som skickas ut från flygplanen inte bara innehåller aluminium utan även mer o t revliga beståndsdelar. He m l i g h e t s - makeriet från officiellt håll gör att vi undrar om vi kommit något elakt på s p å ren. Vill du finna ännu elakare spår rekommenderar vi tre svenska hemsidor: www. c h e m t r a i l s i s ve r i g e. w o rd p re s s. c o m Ingemar Ljungqvist 2000-Talets Vetenskap 4/2012 5

6 2000-Talets Vetenskap gick ut och inhandlade ett slumpmässigt urval av magnesiumtillskott. Från vänster: Great Earth Super Cal- Mag 600/300mg, WNT:s Magnesium 500mg, Great Earth Supermagnesium 375mg, Gevita Magnesium 300mg och Magnesium Recip 120mg. Sedan lät vi magnesiumnestorn docent Rune Eliasson granska tillskotten och bedöma deras kvalitet Även Holistics magnesium ingick i granskningen men är inte med på bild. Vilka magnesiumtillskott är bra och vilka bör man undvika? Vilket magnesiumtillskott kan jag äta? Ska jag kasta den burk jag köpte i förra veckan? Efter vår artikel om magnesium i förra numret av 2000-Talets Vetenskap dränktes redaktionen av frågor. Här gör vi ett försök att med Rune Eliassons hjälp räta ut alla frågetecken. Iförra numret av 2000-Ta l e t s Vetenskap (nr 3/2012) publicerade vi en bred översikt över mineralet magnesiums betydelse för vår hälsa. Artikeln väckte stor uppskattning, men samtidigt väckte den många frågor hos läsarna. De frågor och telefonsamtal som kom redaktionen till del kretsade kring biotillgängligheten för olika magnesiumpreparat. Osäkerheten om vilket magnesiumpre p a r a t man bör äta var stor. Orsaken till denna osäkerhet var att docent Rune Eliasson i artikeln sa följande: Om man inte kan få fria magnesiumjoner in i kroppen, har inte magnesium någon effekt. Ma g n e s i u m oxid, magnesiumhydroxid och magesiumkarbonat har väldigt låg biotillgänglighet. Ett problem i sammanhanget är att det finns väldigt många olika sorters magnesiumtillskott. Och många av dem innehåller just de magnesiumföreningar som har låg biotillgänglighet. För en oinvigd kan det vara svårt att hitta rätt i preparatdjungeln. Med hjälp av docent Rune Eliasson ska vi här göra en enkel genomgång för att hjälpa dig till rätta. Det är dock viktigt att slå fast att denna genomgång på intet sätt är heltäckande. Vi ska helt enkelt ge exempel på några magnesiumtillskott som vi tycker verkar vara bra och några som inte verkar hålla måttet. Vi vill samtidigt tillägga att denna exempelsamling är helt slumpmässig och vi har inte fått någon ersättning av något företag. Det finns självklart många fler magnesiumtillskott som är bra. Du som läsare måste givetvis själv göra din egen bedömning när du letar på hälsokosten, på internet eller på apoteket. Läs innehållsförteckningen på förpackningen! Magnesium Recip 120 mg? På Apoteket Hjärtat i Högdalen hittade vi produkten Gevita Magnesium, 300 mg. I den förekommer magnesium i form av magnesiumhydroxid. Vad säger du om detta? Gevitas magnesium består av magn e s i u m h yd roxid som har låg biotillgänglighet. Den skulle jag avråda ifrån. På samma Apotek hittar vi Magnesium Recip, 120 mg, som innehåller aspartam som vi inom alternativmedicinen i regel brukar bannlysa. Hur ser Rune Eliasson på detta? Rune Eliasson anser att 4 mg aspartam per tablett är en försumbar dos. En person som väger 60 kilo måste sätta i sig 600 tabletter, sex burkar Magnesium Recip 120 mg, på en dag för att komma upp till Livsmedelsverkets gränsvärde. Här får var och en alltså göra en egen bedömning om den lilla aspartamdosen verkar avskräckande eller ej. Biotillgängligheten är nämligen god för Recips Talets Vetenskap 4/2012

7 magnesium, eftersom det består av bra magnesiumföreningar magnesiumlaktat och magnesiumcitrat. Granskning av ett litet urval magnesiumprodukter I hälsokostbutiken i Högdalen hittar vi magnesiumtillskottet Super Ca l - Ma g från Great Earth. Det innehåller ett rasande stort antal olika magnesiumföreningar och kalcium. Magnesiumsammansättningen är denna: magnesiumoxid, magnesiumbisglycinat, salter av c i t ronsyra, magnesiumglukonat, magnesium-l-askorbat, magnesiumsuccinat och magnesiummalat. Vilken är din bedömning? Super Cal-Mag innehåller många olika Mg-föreningar. EN av dem är klart olämplig p g a låg biotillgänglighet (oxiden). De andra föreningarna är lösliga. Men vad är proportionerna mellan Mg-oxid och de övriga? Detta berättar man inget om. Eftersom MgO är billigast finns det förmodligen mest av den föreningen, men vem vet? Great Earth saluför även Supermagnesium, 375 mg. Det innehåller magnesium i form av glycinatkinat, - citrat, -glukomat, -askorbat och -malat. Det låter väl ganska okej? Supermagnesium verkar bara innehålla lösliga föreningar och är därför okej. Men vad är glycinatkinat? Hittar inte det namnet i Google eller Docent Rune Eliasson hjälper dig att hitta rätt i magnesiumdjungeln. Wikipedia. Därför stort frågetecken för den föreningen. World Nutrition Te c h n o l o g i e s, WNT, har ett tillskott i en fet glasburk som heter Magnesium 500mg. Den består av vegetabiliska kapslar och magnesiumföreningarna är magnesiumoxid och magnesiumcitrat. Är den godkänd? I Magnesium 500 mg ve rk a r oxiden vara fel. Dessutom saknas uppgift om hur stor andel som är oxid och hur stor andel som är citrat. Varför koppla ihop dessa föreningar? Holistics magnesium, 120 mg, innehåller vegetabiliska kapslar där råvaran till kapslarna kommer från tall. Läser man innehållsförteckningen står det att magnesiumföreningarna är magnesiummalat, magnesiumcitrat och magnesiumlaktat. Den använder jag själv. Borde jag sluta med det? Det tycker jag absolut inte att du behöver göra. Holistics magnesium har tre enkla, lösliga föreningar och är alltså helt okej. Är i princip samma som Magnesium Recip 120 mg på apoteket. Priset blir då avgörande och det kan variera något från apotek till apotek. Sammanfattning Vi hoppas att denna lilla ovetenskapliga genomgång av ett litet urval magnesiumtillskott kan hjälpa dig på traven. Det gäller alltså att se upp när burkarna innehåller magnesiumoxid, magnesiumh yd roxid och magnesiumkarbonat, eftersom dessa har låg biotillgänglighet. Det är en god tumregel att hålla sig till. Är du tveksam till även små mängder syntetiska sötningsmedel väljer du bort magnesiumtillskott som innehåller dessa. Bo Zackrisson L ä keme del s i nd u strin fina n s i erar at tac ker mot home opat i Stiftelsen Sense About Science i England som aktivt driver kampanj mot homeopatin får pengar från läkemedelsföretag. Det avslöjar Hans G Schrauder, styrelsemedlem i den brittiska föreningen The Homeopathic Medical Association. Den homeopatiska före n i n g e n har cirka 160 registrerade läkare och icke läkare som utövar den homeopatiska läkekonsten. Schrauder menar att motståndet mot homeopati är välorganiserat. Öppen stiftelse Eftersom Sense About Science är en stiftelse är den skyldig att öppet redovisa sina finansiärer. Schrauder har kontrollerat bidragsgivarna och kan konstatera att läkemedelsföretag finns med bland donatorerna. Homeopati har gamla anor i England. Redan 1947 öppnades det första homeopatiska sjukhuset och till helt nyligen fanns det fem homeopatiska sjukhus. På grund av attackerna mot homeopati i England har ett av sjukhusen tvingats stänga då försäkringskassan inte längre betalar för patienternas besök. Hans G Schrauder menar att attackerna mot homeopatin är välorganiserade och att den nu sprids bland annat till Tyskland, Schweiz och Norge. Antihomeopatikampanjerna började med en så kallad metaanalys där cirka 120 vetenskapliga homeopatiska studier undersöktes. Problemet med metaanalysen var att de som gjorde den endast valde ut åtta av studierna. De valde helt enkelt ut studier som visade det de själva ville lyfta fram. Artikeln spreds och blev omskriven bland annat i den medicinska tidskriften The Lancet, och skapade oro bland u n i versiteten som har utbildningar i homeopati. BZ Källa: Talets Vetenskap 4/2012 7

8 2000-Talets Vetenskap stämde träff med Torbjörn Sassersson. Vem är han egentligen, denne vassa kritiker av det svenska akademiska etablissemanget? Torbjörn Sassersson En spinndoktor för alternativmedicinen Torbjörn Sassersson har under senare år blivit omtalad i alternativmedicinska kretsar. Mest känd har han blivit för den vassa nättidn i n g en Newsvoice. se som belyser vik t iga samhällsny heter. Samtidigt har han på ett ibland humoristiskt sätt hållit tummen i ö gat på den sven s ka skept ikerr ö r el sen. Hans granskning av Oshercentrum på KI har väckt stort gensvar. Sassersson har idag blivit något av alternativmedicinens egen spinndoktor. För min personliga del fick jag upp ögonen för To r b j ö r n Sassersson för cirka sju år sedan. Det var när han på b red front attackerades av den svenska skeptikerrörelsen, den som organiserar sig i föreningen Vetenskap och Folkbildning och i Humanisterna. Anledningen till att skeptikerrörelsen började attackera Sassersson var att han i samband med ett experiment lyckades identifiera en bild som TV4 hade låst in i ett rum. Sassersson använde sig av utanförkroppenupplevelser (UKU) och remote viewing (fjärrsyn). Experimentet sändes i TV-programmet Det okända Bilden som Sassersson kunde identifiera visade attacken på Wo r l d Trade Center Jan Dalkvist, lektor vid Stockholms universitet, var kritisk till vad han såg och satte tillsammans med Da n Larhammar, ökänd skeptiker inom VoF, upp ett andra experiment som redovisades i Det okända året efter. I detta experiment skulle Sassersson identifiera två bilder bland 98 andra och här gick Sassersson bet på uppgiften. Men han skulle få sin upprättelse fyra år senare. Släkt med Alfred Nobel Torbjörn är 47 år, född och uppvuxen i Älvsjö och Örby söder om Stockholm. I släktträdet finns avlägsna grenar som tyder på ett släktskap med Alfred Nobel och Percy Barnevik flyttade han in till centrala Stockholm och gick naturvetenskaplig linje i gymnasiet. Ju mindre jag pluggade, desto bättre betyg fick jag, säger han. Jag gillade aldrig flockmentaliteten, var lite av en outsider, men hade ändå många bra kompisar under ungdomsåren. Signalspaning på ryssen Sassersson har aldrig varit direkt partipolitiskt engagerad. Rösten har gått till olika partier genom åren. När jag gjorde lumpen var jag kryptooperatör på Gotland. Vi spionerade på dåvarande Sovjetunionen. När han muckade 1985 inledde han ett brokigt yrkesliv. Han jobbade på en konst- och rambutik och senare på en arkitektbyrå som alltiallo. Sedan gav jag mig ut på en lång resa till Australien och Nya Zeeland. Jag upplevde att människorna var mycket gästvänliga, mer än här i Sverige. Jag längtar särskilt tillbaka till Nya Zeeland. Mellan pluggade Sassersson miljövård på universitetet för att bli miljökonsult. Det resulterade bland annat i att Sassersson tog fram en miljömanual för hotellbranschen antog en stor hotellkedja två miljörapporter som Talets Vetenskap 4/2012

9 Personfakta Namn: Torbjörn Sassersson Födelseår: 1965 Arbetar med: PR och IT-konsult, debattör, analytiker, positivt spinn Familj: Frida och sonen John Bostadsort: Stockholm Fr i t i d s i n t re s s e n : fysisk träning, byggsnickeri, samhällsfilosoferande Sassersson tagit fram. Vid den här tiden engagerade han sig också i ett stort vattenmiljöprojekt. Det handlade om att undersöka Östersjöns va t t e n k va l i t e t. Han hade ännu inte fått anledning att reflektera över vilka krafter som styr i samhället. Pionjär på internet Jag hade turen att få möjlighet att gå den första internetutbildningen i Sverige. Utbildningsmaterialet var skrivet av Christer Sturmark, som då var regeringens IT-rådgivare. Han fick direkt jobb på tidningen Bioenergi som idag ägs av SVEBIO. På somrarna fick han ingen lön av sin arbetsgivare och då beslutade han sig för att starta sitt företag Sasser Media Lab. Året var 1997 och då var det bra drag på internetområdet. Jobben strömmade in. Sassersson ingick som underleverantör till ett stort konsultföretag och projekten avlöste varandra. För en egenföretagare är det alltid förmågan att sälja sig själv som är viktigast. Det är det som är svårast och som tar mest tid, säger Sassersson. Runt millennieskiftet gru n d a d e Sassersson Smarta Hem Media AB som sponsrades av en rad stora före t a g, Skanska, Vattenfall, Ericsson mfl. Smartahuskonceptet betraktades då som en lysande framtidsidé och internet vara nyckeln till framgång. Det var under den stora dot.com-eran och dollartecknen lyste i alla människors ögon. Människor förändrades från att va r a vänliga till att bli veritabla monster. Allt handlade om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det var mycket obehagligt. När IT-bubblan sprack, sprack bubblan kring smarta hus! Vårt konsultföretag gick i konkurs och jag fick mig en rejäl näsbränna. Vändpunkten Den 11 september år 2000 hände något mycket märkligt. Sassersson satt i ett företagsmöte när han plötsligt kände att en energi drabbade honom. Han såg sin före detta flickvän ligga i ett vilorum. Jag var förflyttad till hennes rum och jag böjde mer ner och kysste henne på pannan. Kort därpå ringer min före detta flickvän och berättar att någon kysst henne på pannan i vilorummet! Jag hade då börjat läsa boken Ps ychic Warrior som handlade om Ou t - of-body Ex p e r i e n c e ( u t a n f ö rk ro p p e n u p p- l e velser) och Remote Vi e w i n g ( f j ä r r s y n ). F ö rf a t t a ren var amerikansk underrättelseagent och ingick i St a r g a t e p ro j e k t e t. Sassersson började träna intensivt på teknikerna kring utanförkroppenresande och remote viewing och till slut kände han sig mogen att testa sina färdigheter. Resultatet blev de tre tevesända experimenten, varav två blev lyckade och ett blev misslyckat. Det var också i den vevan han började inse hur makten och medierna fungerade i samhället. Efter mitt andra experiment i teve där jag misslyckades, blev jag utsatt för en skandaliseringskampanj, framför allt på nätet, säger Torbjörn. Det var skeptikerrörelsen som var drivande i kampanjen. SVT bjöd in mig till debatt med Christer St u re m a rk. Det första som Sturemark säger i morgonsoffan är att hans uppdrag var att provocera kvacksalvare. Och där satt alltså jag som en representant för kvacksalvarnas skara! Det var en mycket skickligt iscensatt grepp för att skandalisera mig som person i direktsänd television. Min intention var att få till stånd en vetenskaplig och filosofisk diskussion om vår förmåga att göra saker som ligger utanför den etablerade vetenskapens rådande paradigm. Men eftersom jag blev uthängd som en kvacksalvare blev det omöjligt att föra den diskussionen. Torbjörn ville göra klart att dessa fenomen faktiskt existerar tog Sassersson hit Ly n Buchanan, en veteran från det amerikanska militära St a r g a t e p ro j e k t e t. No rdisk Film dokumenterade Buchanans hela föreläsning och gjorde en djupintervju med honom, men TV4 ville inte sända föreläsningen. Man la locket på. Detta trots att remote viewing-experimenten var de mest populära avsnitten både i säsong 1 och 2. En osynlig hand gick in och beslutar om att avstå från att sända kioskvältande information från en amerikansk underrättelseagent. Man kan ju undra varför, säger Torbjörn fick Sassersson sin revansch när det tredje tevesända experimentet lyck Talets Vetenskap 4/2012 9

10 ades. Återigen kunde han identifiera ett foto som satts upp i låst och isolerat rum. Risken med att bli googlad Det riktigt otäcka är dock hur en skandaliseringskampanj på nätet kan förstöra en persons rykte och renommé hade jag avslutat ett längre konsultuppdrag för Danske Bank. Det tyckte jag var en mycket bra merit, men det var omöjligt för mig att få jobb i fortsättningen. Mitt rykte på nätet var förstört. Du blev googlad? Precis! Det var nu jag fokuserade på att hjälpa andra att hantera osakliga rykten på nätet. Det tog mig ett helt år att återskapa mitt goda rykte på nätet. Nu erbjuder jag mina tjänster som rykteshanteringskonsult. Torbjörn Sassersson driver idag 13 domäner på Internet. Newsvoice är den mest kända. Sen hjälper han många andra viktiga aktörer med hemsidor och bloggar. En av de personer han hjälpt är Dr Annika Dahlqvist. Varför ville du hjälpa Annika? Det var självklart för mig, eftersom hon precis som jag blivit utsatt för den svenska skeptikerrörelsens hetsjakt. Han har även med andra eller på uppdrag startat hemsidor som med humorns hjälp skojar med de svenska skeptikerna. Det kanske roligaste PRjippot var att lägga upp en sajt som driver med VoF:s debattpris kallat Årets förvillare. Webbadressen är aretsforvillare.nu och ägs inte av Sassersson. Detta pris ges istället till VoF och etablissemanget. Från början var det ett practical joke, säger Torbjörn, men idag är det en direktdemokratisk och helt seriös nominerings- och omröstningssajt för medborgare som vill rikta kritik mot etablissemanget. På så sätt kommer vi så småningom att ta udden av VoFs förvillarpris. Senast var det över 700 personer som röstade fram statsepidemiologen Annika Linde till Årets Förv i l l a re. Just nu ligger Martin Ingvar bra till för att få nästa förvillarpris, främst för sitt misslyckade förvaltarskap av Oshercentrum på KI. Jag brukar hävda att du idag tillhör en av altern a t i v r ö relsens mest betydelsulla spinndoktorer. Vad säger du om det epitetet? Det stämmer nog ganska bra, säger Torbjörn, även om jag personligen inte d i rekt gillar begreppet spinndoktor. Men eftersom jag sätter spinn på nyheter och händelser som andra försöker sopa under mattan, så kanske vi kan använda begreppet på ett positivt sätt. Sassersson har på senare tid engagerat sig som debattör och opinionsbildare för alternativrörelsen. Det handlar bland annat om att uppmärksamma den vaccinkritiska opinionen, att avslöja läkemedelsindustrins omoraliska agerande och att uppmärksamma oegentligheter i den akademiska världen. Mest uppmärksammad har han nog blivit för sin revision av Oshercentrum, där en redovisningskonsult hjälpt honom att gå igenom räkenskaperna. Vill utveckla samarbetet Men Sassersson är även mycket engagerad i andra brännande frågor som till exempel Julian Assange-affären, det nya övervakningssamhället etc, viktiga samhällsfrågor som rör demokratin helt enkelt. Torbjörn vill gärna utveckla samarbetet med etablissemangskritiska rörelser och personer Talets Ve t e n s k a p har redan inlett ett sådant arbete. Det är högst sannolikt att det kommer att fördjupas i framtiden och då vet man aldrig vad som kommer att hända. Bo Zackrisson Det går att se Torbjörn Sasserssons alla tre tevesända experiment, de två som lyckades och det som inte gick så bra. Gå in på: torbjornsassersson.com/rv/ Besök gärna Sasserssons Newsvoice på adress Sasserssons blogg: Förvillarpriset: t s f o rv i l l a re. n u Sasserssons eget företag: Budkavlen går: Vi har sått ett frö I förra numret försökte vi oss på att formulera ett flerpunktsprogram för att åstadkomma en politisk förändring för arbetet för bättre folkhälsa. Vi har inspirerats av den folkliga hälsorevolution som har följt i LCHF-rörelsens kölvatten, där många blivit symtomfria från kroniska sjukdomar. Vi har också känt avsky över tillståndet inom medicinen, där läkemedelsföretagens aktieutdelningar styr utbudet framför patienternas rätt till hälsa. Det har lett till att aktörerna inom den etablerade vården själva är ansvariga för den tredje största dödsorsaken. Detta sägs inte öppet utan man försöker försköna statistiken. Vi fick tyvärr inte så stort gensvar på vårt upprop. Vi ser det som ett utslag av svensk rädsla eller vanföreställningen det spelar ingen roll vad jag gör. Skulle 14 punkter av 16 kännas bra, men två inte faller en i smaken, så kanske man hänger upp sig på de två kontroversiella punkterna och bortser från helheten. Hursomhelst har vi sått ett frö och innan det slår ut i blom kanske det behöver gå en tid. Själva har vi härmed agerat färdigt nu är det dags för dig att agera! Att vara med som organisatör, att göra en gemensam webbsida eller vara den som offrar sin bekvämlighet och anmäler sig för att kandidera till en plats i Riksdagen är sådana privata initiativ som vi efterlyser. Här har w w w. k o s t d e m o k r a t i. s e redan tagit det första beundransvärda steget. Kostdemokratis initiativ gör sidan till ett forum för budkavlens fortsatta liv och existens. Ingemar Ljungqvist och Michael Zazzio Talets Vetenskap 4/2012

11 Vetenskap och Beprövad Erfarenhet ett begrepp omöjligt att definiera? Som tidigare framgått här i 2000-Ta lets Veten s kap har Micha el Zazzio utfäst en belöning på kronor till den som kan bevisa vad begreppet Vetenskap och Beprövad Erfarenhet (VoBE) betyder enligt lagstiftning, proposition eller förarbete. Begreppet har använts flitigt för att frånta en del läkare legitimationer, men framförallt för att skrämma legitimerad personal inom vårdyrkena. Vi har ännu inte fått in något förslag som uppfyller de kriterier som ställts upp. Josef Persson från Ludvika har dock lagt ner mycket tankearbete och penetrerat frågeställningen ur många synvinklar. Han kommer fram till att så som begreppet i praktiken har använts, så hade det varit en bättre verklighetsbeskrivning att kalla det vetoskapsrätt och bedrövad erfarenhet. Då fångar man in det faktum att det är de nationella experterna som innehar tolkningsföreträde. I realiteten, skriver Josef Persson, har vi en eminensbaserad vetenskap (inte evidensbaserad). I den ingår, om man fortfarande gör s m ä r re omskrivningar, en ve t e n s k a p som utgår från imperiska fakta i stället för empiriska. Imperiska fakta är de som makthavarna slår fast för att det ska gynna dem själva. Det har inget med verkligheten att göra. Utfästelsen gäller än Skulle man använda sig av en sådan definition på VoBE så skulle man bryta mot Sveriges grundlag där det allmänna åläggs att trygga rätten till arbete, bostad och hälsa samt att verka för social omsorg och trygghet. Vi på redaktionen, dvs priskommittén, tackar Josef Persson för hans logiska tankegångar, där han faktiskt avslöjar att Socialstyrelsen grundat sig på ovanstående begrepp (VoBE), när de i nutida häxprocesser har dömt pionjärer och hälsofrämjare inom läkar- och sjuksköterskekåren. Däremot blir det inga prispengar för Josef, eftersom utfästelsen baseras på att man ska kunna visa upp en klar och tydlig och juridiskt hållbar definition av b e g reppet Vetenskap och Be p r ö va d Erf a re n h e t. Utfästelsen gäller dock fortfarande ända fram till och med den 31 december i år Talets Vetenskaps Priskommitté 2000-Talets Vetenskap 4/

12 Fnösktickan växer som en tumör på trädstammen där den långsamt försvagar sin värd. Foto: Tema cancer: Cancer och svamp en introduktion Cancer är en svamp! Så rättframt och så tydligt uttalar sig den italienske läkaren Tullio Simoncini om den viktigaste orsaken till vår tids mest fruktade sjukdom. Du läser mer om denne kontroversielle italienare på nästa uppslag. Du läser också om Istvan Vig och Jure Piskur i detta cancertema. Vi inleder dock med en kunskapssammanfattning, signerad Ingemar Ljungqvist. En av de avgörande grundbultarna när vi tog beslutet att starta 2000-Ta l e t s Vetenskap var att skriva om mikrobernas samband med kroniska sjukdomar, däribland cancer. Dessa mikrober som finns i oss lever oftast i harmoni med oss. Men om vår inre miljön av någon anledning förändras, förvandlar sig dessa mikrober till veritabla maro d ö rer som sakta och säkert äter upp oss inifrån. Dessa mikrober kan anpassa sig till vår kro p p s angreppsförsök och manövrera undan vårt immunsystem. De gör det genom att skickligt byta skepnad och form. Om detta skrivs det inget om någonstans i medicinska tidskrifter idag. Annat var det förr. Då kunde man i skolmedicinska läroböcker faktiskt läsa om att cancer var en växt av främmande organismer. I och med den moderna medicinens framsteg så skulle varje sjukdom vetenskapligt diagnostiseras och förklaras. En diagnos och en patenterad behandlingsmetod blev det paradigm som skulle komma att behärska den moderna medicinen. Det var en skräddarsydd modell för ett litet antal penningstinna aktörer på läkemedelsområdet. Därmed trängdes mikro b t e o r i n undan och kom att ersättas av ett sökande efter felande sjukdomsgener. Min egen kunskapsresa Min egen kunskapsresa inom detta fält inleddes i och med att jag träffade läkaren och forskaren Erik Enby. Jag vistades ofta framför hans mikroskop och kunde iaktta hur olika mikrober levde gott i den sjukes blod. Men Erik Enby var inte ensam om dessa fynd. Vid kongressresor till Amsterdam, Sydney och Wien fick jag se upptagningar från andras mikroskop och mönstren gick igen. Det var inte identiska bilder för m i k roskoperingstekniken var olika, men mikroberna fanns där. Hos friska individer var mikroskopbilden klart annorlunda. När jag sedan fick vara med om att p re p a rera livmoderc a n c e rt u m ö rer i Enbys mottagning hämtade från Pondi Talets Vetenskap 4/2012

13 cherry i Indien till Göteborg, var det så uppenbart. Hela tumören bestod åtminstone till hälften av sporer och svamphyfer som vävde sig fram mellan de mänskliga cellerna. Se Hur skulle man få bort mikroberna? Men hur skulle man kunna komma åt dessa marodörer? De var ju lokaliserade både i tumören och i kroppsvätskorna. Att avlägsna dem med kirurgi var otänkbart. Att angripa dem kemiskt genom att förhindra att de delade sig och växte, var en tillfällig lösning, annars riskerade man att döda även de friska cellerna. Att stråla sönder dem med joniserande strålning skulle också skada omkringliggande friska celler. Kirurgi, kemoterapi och strålning var således mycket trubbiga verktyg. Framgångsrika terapier Däremot finns det en del andra cancerterapier som har nått viss framgång, oavsett om man har vetat att det är mikrosvampar man vill åt eller inte. En sådan terapi är hypertermi som innebär att man helt enkelt utsätter det angripna området för hög värme. Mikroberna klarar inte av hög värme någon längre tid, medan friska kroppsceller klarar värmen mycket bättre. Feber är alltså en effektiv metod att hämma en mikrobattack. Vi har också sett enstaka fallbeskrivningar där kosten skulle kunna ha en viss betydelse. Inte minst finns det indicier på att en LCHF-kost skulle vara cancerhämmande. Har man klart för sig m i k ro s vamparnas ämnesomsättning, verkar det vara helt logiskt då vi vet att svamparna för sin energiförsörjning går på metaboliskt högvarv då de får socker. Det är ju oftast så att de till slut tar död på sin värd, genom att inifrån stjäla all den energi som värden skulle haft till sina celler. I detta sammanhang skulle det också vara intressant att se relationen mellan mikrosvampar och vissa fettsyror. Exempelvis vet vi att den mättade fettsyran laurinsyra som det finns så mycket av i modersmjölk och i kokosnöten har antibakteriella egenskaper men är de också giltiga för svamp? Andra terapier som varit framgångsrika handlar om att försöka återskapa en basisk miljö i kroppen och lokalt på det angripna området. Svamparna som vi behandlar här får gynnsammare levnadsvillkor när ph-värdet sjunker. Här finns också de terapier som använder sig av örter speciellt då bark från olika träd. Ett träd måste ju för att klara av ett fullvärdigt liv på flera hundra år vara ordentligt förberedd att bli utsatt för svamp. Alltså har det också förmågan i det egna immunsystemet att kunna producera svamphämmande substanser. Analogin från växternas cancer till människornas är slående Men knappt någon vågar tala om att mänsklig cancer är en sva m p. Annorlunda är det när det gäller träden. Det finns en svamp som heter Taphrinia. Där den lyckas få fotfäste i ett träd, ofta ute på grenarna, kan man med blotta ögat se resultatet. Precis där angreppet skett genomgår trädets egna celler en okontrollerad delning och det skjuter ut ett myller av smågrenar från en enda punkt: En så kallad häxkvast utvecklas och analogin med mänsklig cancer är slående. Men yttrar man det för högt eller speciellt om man använder sig av teorin om mikrober och cancer som läkare, då blir man omilt behandlad. Erik Enby blev av med sin legitimation för att han liknade cancer vid möglet i hallonsylten. Den italienske läkaren Si m o n c i n i blev även han utsatt för rena häxjakten och man försökte få honom fälld för att en terminal cancerpatient efter första besöket hos Simoncini dog dagen därpå. Han dömdes i första instans till tre års fängelse. Många pionjärer har råkat illa ut Historien visar upp långt fler exempel på pionjärer som råkat illa ut. Vi kan klart se att motståndet mot att öppna upp nya vägar för att besegra cancern är stenhårt. Men vi kan bara ana att det bakomliggande intresset är makten och pengarna som genereras av dagens etablerade syn. En av dem som ivrigast försvarat en redan etablerad vetenskap är professor Dan Larhammar, också känd för sin ledande roll inom skeptikerföreningen Sporsvampen Taphrinia får trädets grenar att växa genom okontrollerad celldelning och bilda så kallade häxkvastar. Vetenskap och Folkbildning. För några år sedan frågade vi honom apropå Erik Enbys förlust av sin legitimation. Varför är man så ointresserad inom forskningen av att utröna mikrobernas roll i cancer? Det hade professorn inget svar på. Några år senare ställde vi åter samma fråga till honom. Nu blev svaret: Det är nog bara artefakter han ser i mikroskopet. Det kunde jag också ha svarat efter att bara studerat en av dessa pionjärer, men har man sett samma sak visas upp oberoende av varandra av en hel rad av vetenskapens banbrytare, ja då blir man verkligen intresserad. Eller när man som jag under loppet av några timmar sett när en mikroorganism delat upp sig och bli två. Så gör inte artefakter. Vi bjuder läsaren på det nya I detta nummer bjuder vi läsaren på olika artiklar, som sammantaget gör att det inte går att komma ifrån att mikrober spelar en avgörande för cancer. Med den kunskapen i bagaget kan vi vara på väg att närma oss en lösning på cancergåtan. Vi hoppas att du som läsare hjälper oss att sprida informationen, så att det blir en verklig diskussion som rubbar det vetenskapliga paradigmet som nu rått i snart hundra år. Läs vidare om pionjärer som Jure Piskur, Tullio Simoncini och far och son Istvan Vig i detta temanummer. Ingemar Ljungqvist 2000-Talets Vetenskap 4/

14 En stressad Tullio Simoncini på sin mottagning i Rom. Trots att han blivit hårt kritiserad för sin metod att behandla cancer, tar han emot många hjälpsökande patienter. Foto: Anna Böhlmark 2000-Talets Vetenskap möter läkaren Tullio Simoncini i Rom Använder bikarbonat mot cancer Den italienske läkaren Tullio Simoncini har utvecklat en egen metod för att bota cancer. Följden har blivit rättegångstvister, skadestånd och åtal för dråp. Anna Böhlmark, 2000-Talets Vetenskaps utrikeskorrespondent, har som första svenska journalist fått en exklusiv intervju med denne kontroversielle läkare i Rom. Normalt vill han inte träffa journalister, men han gjorde ett undantag för Anna Upptagen och uppretad. Dessa ord kan bäst beskriva doktor Tullio Simoncini, den italienske läkaren som blivit erkänd inom alternativ cancerbehandling. Därför är det inte så svårt att förstå varför han numera reser hundra dagar om året världen runt för att behandla cancerpatienter som skolmedicinen gett upp hoppet om. Ett personligt möte med en egensinnig doktor Jag träffar doktor Simoncini i hans privata klinik, i utkanterna av Roms cent rum. Hans klinik ligger på första våningen i ett ganska vanligt bostadskvarter. Han kommer personligen och möter mig vid dörren. Inga medarbetare finns på kliniken. Det första han säger vid min ankomst är att vi har lite bråttom eftersom det snart kommer patienter. Jag blir f ö rvånad över att han fort f a r a n d e behandlar patienter, eftersom han saknar läkarlegitimation, den fråntogs honom 2008 efter en omfattande rättegångs-process. Men han förklarar då att han fortfarande kan träffa och ge patienter råd utan att behandla dem. Ibland applicerar de boten på sig själva. Många av dessa patienter tar sig till utlandet där de kan träffa kollegor till Simoncini som använder hans metoder. Faktum är att när vi träffar honom så har han precis varit på resa i Serbien, där han har tagit emot patienter i en kollegas privata klinik. Skynda dig snälla, slå dig ner. Vi har fyrtio minuter på oss, så vi måste avklara allting mycket snabbt, säger en stressad Simoncini. Tiden är knapp för honom, men jag kan inte protestera trots att jag flugit hit extra just för denna intervju. Han berättar sin historia i en takt som aldrig tidigare skådats. Om uttrycket tid är pengar myntades just här i Rom, så är han ett bra exempel på det uttrycket. Hans erfarenheter, motgångar och framgångar mynnar ut som en forsande flod. På kort tid lyckas han berätta sin spektakulära historia, vilken skulle vara väl värd att skriva en bok om. Trots en lång tid med framgång måste han nu kämpa mot strömmen. De som sett filmen Cancer the forbidden cures av den italienske regissören Mazzucco, vet vad jag menar. Systematiskt motarbetad Simoncini är en av flera läkare som blivit systematiskt motarbetad under åre n. Flera exempel på liknande livsöden kan nämnas, inte minst den svenske läkaren Erik Enby, som liksom Simoncini anser att cancer är en produkt av en växtprocess av sva m p n a t u r. Doktor Tu l l i o Simoncini berättar hur allting startade när han som ung nyutexaminerad universitetsstudent i både onkologi och filosofi, började arbeta vid universitetssjukhuset vid La Sapienza i Rom. Det hela började då han märkte att hudcancern försvann på patienter när Talets Vetenskap 4/2012

15 I detta hus, i ett vanligt bostadskvarter i Rom, ligger Tullio Simoncinis mottagning. han applicerade natriumbikarbonat. Med åren fick han erf a renhet och inblick i sina patienter. När hans upptäckt rönte allt större framgång hos patienterna, bestämde han sig för att öppna en egen klinik tillsammans med brodern. Under tiden specialiserade han sig även i diabetes och blev sedermera specialist inom det området. Han började parallellt med sina insikter utveckla sin egen behandlingsmetod. Varför tror du så hårt på din egen metod? Min metod är naturlig. Jag använder ingenting som är skadligt för kroppen. De konventionella behandlingsmetoderna med cellgifter är skadliga för kroppen och kan bidra till att metastaser förflyttar sig. Dessutom har jag aldrig trott på alla de orsaker till cancer som forskningsvärlden påstår. Saker som rökning, dålig mat, förorenad luft, stress osv kan såklart påverka oss så att vårt immunsystem försvagas. Men det är candidasvampen, som finns i vår omgivning i luften, som kommer in i blodet och smittar oss och orsakar cancer. Doktor Simoncini berättar att han med sin egen metod har lyckats bota ca 500 personer som har haft diagnosen cancer. Från information till trossatser Det finns två förhållningssätt bland forskare och läkare. Om någon, som i det här fallet Tullio Simoncini, kommer med påståenden som kullkastar tidigare dogmer och forskarresultat, utgår man i regel från de stora principerna, de naturlagar som hittas i skolböckerna. Om man följer läroböcker och myndigheternas riktlinjer ifrågasätter man ingenting. Man tar dessa för givna. Ny information rensas bort om den inte överensstämmer med tidigare kunskaper. Sk i l l n a d e n mellan information och kunskap står p recis mellan dessa bägge: kunskap anser man är den information som håller. Allt annat sållas bort. Med ett sådant synsätt förkastas Simoncinis teori om att cancer är en svamp och kan behandlas med bikarbonat talets Vetenskap väljer ett annat synsätt. Vi fortsätter att med öppna ögon se på nya och revolutionära behandlingsmetoder och alternativ vetenskap. Vi är både nyfikna och samtidigt skeptiska. Vi inser att världen är under ständig evolution och att inget förblir som det en gång var. Vi kan ta det enkla exemplet då nästan alla trodde att jorden var platt. Trots att vetenskapsmännen insisterade på att jorden var rund, vägrade kyrkan och staten att skriva om historien. I det andra förhållningssättet närmar man sig fenomenet med nyfikenhet. Utan en förutfattad mening försöker man kritiskt ta reda på hur det ligger till. Man ställer frågor som får svar. Om svaren hamnar inom de ramar man tidigare ställt upp, så skapas inga nya problem. Problemen uppstår när den nya informationen kullkastar medicinens dogmer så till den grad att man blir tvungen att ändra på trossatserna. Det kan för många, både yrkeskunniga och myndigheter, bli utomordentligt problematiskt att ompröva det man alltid har trott på. Simoncini sticker ut i mängden Vad som skiljer Simoncini från de tidigare läkare som lyckats och misslyckats med sina egna alternativa metoder för att bota cancer, är kanske just den tidsålder han lever i. Tidigare kunde en läkare verka länge innan denne blev av med sin legitimation på grund av de okonventionella metoder han eller hon använde. Idag ingår alla läkare i ett hårt reglerat system där den som sticker ut snabbt kan uteslutas. Förut var ramarna för hur man behandlade sina patienter betydligt vidare och man hade en viss acceptans för dem som tänkte i annorlunda banor. Idag blir de som går utanför de redan upptrampade stigarna direkt eliminerade. Detta rigida system har utvecklats parallellt med läkarnas samfund, i samarbete med myndigheter och inflytelserika läkemedelsföretag. I vissa fall är även medierna inblandade. I USA går det tydligt att se den enorma makt som både läkemedelsföretag och universitet har över hur forskare och läkare ska tänka och agera. Italien, med sin enormt tunga byråkrati och ensidiga mediarapportering, har utövat en stor press på Simoncini de senaste åren. Enligt min mening kan man lita på ungefär tre procent av befolkningen. Det är den andel goda människor som finns, säger Simoncini. Man kan förstå Simoncinis dystra 2000-Talets Vetenskap 4/

16 om en komplott som den vetenskapliga medicinen utövar mot den alternativa. Kolosseum i Rom. Hade Tullio Simoncini levt under Romartiden hade han sannolikt slängts till rovdjuren där. Vi förmodar att det skett till maktens och åskådarnas jubel. uttalande bättre om man sätter sig in i den rättegångsproblematik han på senare tid tvingats gå igenom. Enligt den största italienska nyhetstidningen La Repubblica injicerade Simoncini bikarbonat och vatten i patienter för euro, en metod som används enbart av honom för att förstöra svampen på huden eller som de skriver en banal hudsvamp. La Repubblica skriver att han gjorde reklam för sin teori på sin hemsida där han publicerade sin mirakulösa metod för att behandla cancer. Från hela Italien blev han kontaktad av patienter som skolmedicinen gett upp hoppet om, och som han sedermera höll kontakt med genom e-post, där han gav sina råd mot betalning. Under vårt samtal får jag en mer nyanserad bild av vad som verkligen hände. Doktor Simoncinis egen sanning År 2003 pågick rättegångar mot Simoncini för dråp av tre cancerpatienter. Enligt åtalen hade hans metoder påskyndat dödsförloppet. I två av fallen, där ett tjugotal av hans friska patienter vittnade till hans fördel, blev han förklarad oskyldig. I det tredje fallet dömdes han som skyldig. Simoncini förklarar: Det var en 34-årig man som hade tarmcancer. Läkarna hade sagt att han snart skulle avlida. Då kom han till mig som sitt sista hopp. Jag hann bara träffa honom en enda gång. Dagen efter dog han. Vad har jag för ansvar? Ungefär samtidigt, under 2003 blev han av med sin licens med formuleringen: för att ha experimenterat med en behandling utan en vetenskaplig grund på mänskliga patienter och mottagit av dessa en stor summa pengar för denna behandling. I rättegången om dråp ansåg domstolen att det inte gick att bevisa att Simoncinis behandling åstakommit dödsfallet, men att Simoncinis påståenden kan leda till falska förhoppningar hos patienter som redan befinner sig i en känslig situation. Efter en serie överklaganden blev till slut Simoncini dömd till tre års fängelse för dråp. Domen kom precis i samband med en ny lag som gjorde att alla domar med ett visst maxstraff det senaste året blev ogiltiga. I april 2011 dömdes han att betala euro i skadestånd. Han förbjöds att publicera sin hemsida, han förbjöds att fortsätta sin aktivitet och att göra reklam för den. Domen fastslog att han sysslade med vilseledande reklam och lurendrejeri. Trots förbuden fortsätter dock Simoncini arbetet med sina behandlingsmetoder, främst i utlandet. Hans hemsida är fortfarande öppen med formuleringen att den inte är skriven av honom personligen. Han deltar dessutom regelbundet på konferenser och kongresser världen över, de flesta på temat alternativ medicin. Bland annat har han deltagit på en konferens där den välkände italienske doktorn Luigi Di Bella, som även sysslar med alternativa cancerbehandlingar, medverkade. Simoncini har även blivit utskrattad i ett humorprogram i den italienska statstelevisionen. Jag frågar honom hur han känner sig efter all denna uppståndelse. Han svarar: Det är uppenbart att det handlar Studier som talar till Simoncinis fördel Om man tittar i sportvärlden så är det vanligt att just bikarbonat används för att förebygga mjölksyra i musklerna. Vid ett antal olika studier vid olika universitet runt om i världen har man funnit att genom att motverka surheten i cellerna kan man motverka cancern. I dessa studier utgick man alltså från att surheten är en egenskap hos cancerns m i k ro-omgivning. Vid sådana höga nivåer av surhet där cancerc e l l e r n a växer, dör de normala cellerna. De här förhållandena skapas progressivt under cancerns tillväxt, med en till början ackumulering av mjölksyra som beror på cancert u m ö rens metabolism. På grund av ökningen av mjölksyra tvingas cellerna hyperfungera som pumpande enheter som eliminerar protoner i cellens utkant. Vid universiteten i Milano, Siena och Bologna har man gjort kliniska experiment med användandet av bikarbonat. Vid Tampa Universitet i Florida, har man börjat experimentera med bikarbonat för att behandla cancer, där studierna leds av professor Robert Gatenby. Alla dessa terapier baserar sig på användandet av medel som riktar sig mot surhetsgraden i cancern. Bikarbonatet fungerar här som plombering. Det finns således mycket som talar till Simoncinis fördel. Studier görs runt om i världen, och lägger man till den samlade kunskapen som fås, kommer man troligtvis en dag att komma till en annan slutsats om cancerns uppkomst. Eller rent av till en annan trossats. Om några år kommer vi förhoppningsvis att sitta med facit i hand. Det skulle kunna berättas mer om denne man, som har lång och gedigen erfarenhet och har fått gå igenom så mycket. Men tiden är knapp, 40 minuter går snabbt. Patienter som kommit långväga ifrån knackar på dörren. Det är knappt jag hinner fotografera doktor Simoncini för han skyndar på. Men till slut lyckas även det. Det blir en snabb bild, inte helt skarp men den får duga. Anna Böhlmark 2000-Talets Vetenskaps utrikeskorrespondent Talets Vetenskap 4/2012

17 Istvan Vig utanför Carolikyrkan i Malmö. Några månader efter att denna bild togs har Istvan gått ner tjugo kilo med hjälp av LCHF. Foto: Ingemar Ljungqvist Istvan Vig och Zervital Ö rt b la n d n i n g en som tar kål på sva m p Detta är berättelsen om en far och hans son. En far som gör en viktig upptäckt och en son som gör sitt bästa för att förvalta denna upptäckt. Sonen heter Istvan Vig och bor i Malmö Ta let s Vetenskap träffade honom för att gå till botten med ört- och cancermedlet Zervital. Redan år 2000 kontaktades vi av Istvan Vig i Malmö. Han ville berätta om sin speciella blandning av sva m p- medlet Ze rv i t a l, som skulle vara ett potent medel att framförallt kunna bemästra svampinfektioner som fått ordentligt fäste i huden. Det ledde till en kort artikel i 2000-Talets Vetenskap nr 2/2000. Artikeln kan läsas på vår hemsida: Historien i korthet var denna: Istvan Vigs far hade i Pécs i Ungern varit företagsdirektör och närmade sig pensionsåldern. Men han skrämdes när han såg den ene efter den andre av sina jämnåriga vänner drabbas av cancer. Istvan hade emellertid noterat en annan egendomlighet när han umgicks med vännerna vid baden i Budapest. Det var de som hade mest svampangrepp runt naglar och vid tårna som först fick den otrevliga diagnosen. Detta skulle bli startsignalen för Istvan Vig senior att gå till biblioteket och söka upp äldre böcker som handlade om sambandet mellan cancer och svampinfektioner. Han fann vad han sökte. I böcker från 1800-talet och det tidiga 1900-talet fanns beskrivningar om hur invasiva svampar kunde ge upphov till svårläkta infektioner som i sin tur kunde leda till allvarliga kroniska s j u k d o m a r. Här fanns också angive t vilka mikrosvampar det rörde sig om. Listan var lång men bland de svampar som kunde finnas hos människan återfanns både Candida och Dermatophyton. Medel mot svamp Nästa steg i sin efterforskning var att söka efter de medel som kunde motverka en svampinfektion. Återigen i den gamla folkliga traditionen fick Istvan Vig senior tips om vilka bepröva d e naturmedel han skulle använda. Basen i blandningen skulle komma att bestå av bark från kanel och sälg och ringblommor och det från bina utsöndrade ämnet propolis. På ungerska skulle han ge blandningen beteckningen Zervital började Istvan Vig senior testa blandningen för första gången på en person som hade svampangripna fötter och tillika ett munsår. Efter en serie fotbad i Vigs örtblandning blev patienten bra. Några år senare fick familjen Vig trista egna besked. Fru Ilona hade fått b r ö s t c a n c e rdiagnos och när man på onkologen skulle operera henne upptäckte man att cancern fått stor spridning. Man kunde inget göra. När maken Istvan påstod att hennes bröstcancer borde vara resultatet av en långvarig svampinfektion tog det tid att övertyga hustrun, att man borde pröva möjligheten att behandla henne med Zervital. Istället för enbart ett fotbad provade man att placera hela Ilona i b a d k a ret. Resultatet blev dramatiskt. Biverkningarna var många med sår som öppnade sig, men resultatet häpnads Talets Vetenskap 4/

18 väckande. Cancern reducerades och var på tillbakagång. Hustru Ilona fick ytterligare 12 års respit av sitt liv och avled först år 2000 av blodpropp i höften. Ryktet sprider sig Ryktet om det förträffliga fotbadet skulle spridas i Ungern, men de ungerska myndigheterna var kallsinniga fram till 1989 då Istvan Vig fick tillåtelse att behandla sina patienter i hemmamiljö. Då kunde han öppna en privat klinik. Den behövdes verkligen då man vissa dagar kunde räkna in bortemot 150 hjälpsökande. Kliniska tester utfördes på ett militärsjukhus i staden Pécs Där utförde man ett dagligt fotbad under tre veckor. Antalet testpersoner var 30 styc k e n. Huvudändamålet var att utröna huruvida fotsvampen hos patienterna kunde bemästras. Resultaten var överväldigande. Hos 70 procent noterade man att de helt blev av med sin svamp och att den reducerades hos övriga 30 procent. Man förde också protokoll på övriga diagnoser och här kunde man se att av totalt 68 kliniska anmärkningar hade dessa reducerats till 43. Denna undersökning ledde till att Istvan Vig fick sin formula klassificerad som utvärtes läkemedel som teoretiskt kunde säljas på apotek. Medlet effektivt mot många kroniska sjukdomar Av alla de erfarenheter som Istvan Vig senior samlat på sig från sina patientbesök och det nära samarbete han hade med de olika klinikerna i Un g e r n, kunde han dra vissa slutsatser. Förutom att vara mycket effektiv mot svårläkta bensår så hade också örtblandningen en stor potential när det gällde 19 stycken kroniska sjukdomar. Bland dessa återfanns cancer, Parkinsons, MS och psoriasis. Istvan Vig senior gick bort sommaren 2010 vid en ålder av 88 år. Under 20 Istvan Vig senior gick bort sommaren 2010 vid en ålder av 88 år. Hans egen behandling med Zervital hade förmodligen gett honom många extra levnadsår år behandlades klienter. Hans egen behandling med Ze rv i t a l hade förmodligen gett honom många extra levnadsår, eftersom han skulle bli äldst i den Vigska familjen. Han var verksam in i det sista. Sonen Istvan i Malmö I Malmö hade sonen Istvan, som hjälpligt försörjde sig som illustratör och konstnär, berättat om sin fars erfarenheter för bekantskapskretsen. Nu ville många i Sverige som hört talas om svampmedlet också pröva. Det ledde till ett fördjupat samarbete mellan far och son Istvan Vig. En större del av produktionen av Zervital kom att förläggas till Malmö, medan faderns rykte i Ungern gjorde att fler och fler privatkliniker kom att använda sig av Zervital. Det blev många bilresor mellan Malmö och Budapest med bilen fullastad med Zervitalflaskor. Gensvaret i Sverige blev dock inte alls lika stort som i Ungern. I Ungern, berättar Istvan Vig junior, delar människor gärna med sig av sina positiva hälsoerfarenheter. I Sverige nöjer man sig med att själv ha blivit bättre och behåller det för sig själv. Istvan Vig vet varför: I Sverige skäms man för sina vänner och släktingar att man fått en livshotande diagnos och så är man också rädd för sin läkare. Därför skulle det inte bli något stort genombrott för Zervital i Sverige. Det var nästan bara 2000-Talets Vetenskap som berättade om svampmedlets potential. När Istvan Vig på sin hemsida lade upp patientberättelser om medlets medicinska potential var Läkemedelsverket framme och hotade med vite. Trots att medlet hade godkännande för utvärtes bruk. Men man fick förstås inte skriva att det kunde påverka cancer. Kontakten mellan Is t van Vig och 2000-Talets Vetenskap fanns alltid där och ibland kunde Istvan meddela att nu var något stort på gång. Det planerades en kanadensisk studie på Zervital men den kom aldrig igång. Den kanadensiske aktören krävde stora belopp för att utföra testerna, pengar som inte gick att få fram. Bra forskning ignoreras Samtidigt som Istvan Vig producerat Zervital för den ungerska marknaden har han också läst in sig på området och fascinerats av hur mycket bra kunskap det finns, kunskap som inte kommer till allmänt bruk. Bara under åre n pågick det över forskningsprojekt (i Västvärlden) med olika behandlingsmetoder mot cancer. Istvan Vig håller det för mycket sannolikt att drygt två tredjedelar av dessa var framgångsrika, men efter ytterligare ett år blir det tyst om dessa projekt. Det verkar som om en osynlig hand styr bort från en reell framgång när det gäller can Talets Vetenskap 4/2012

19 certerapier. Att den som styr den osynliga handen mer bekymrar sig om att värna ett Status Quo, där nuvarande godkända behandlingar inte ska få hotas av någon konkurrens. Skulle det göras någon pressrelease som slinker igenom censuren så blir det sådana absurda råd som basuneras ut från Karolinska som till exempel: Det bästa kvinnor över de fyrtio kan göra för att minska risken för bröstcancer är att i preventivt syfte amputera sina bröst! Istvan Vig kommenterar det hela: Med den inställningen från de tongivande så betyder det att Sveriges medicinska elit också hamnar i den mörkaste medeltiden. Istvan och Bosniens pyramider Men allra viktigast för Istvan Vig har varit det kunskapsinhämtande han gjort på fritiden. Som en parentes kan nämnas att Istvan Vig är mycket vidsynt och söker förbjuden kunskap inom flera områden. Det var faktiskt genom honom som 2000-Talets Ve t e n s k a p blev uppmärksammad på pyramiderna i Bosnien, vilket vi skrev om för några nummer sedan. Att han har ett verkligt stort intresse för arkeologi (tidigare har han illustrerat flera arkeologiska böcker) beror också på att de gamla inskriptioner som man återfunnit i Bosniens pyramidtunnlar, liksom hos andra kulturella tidigare stormakter, mycket väl kan vara identiska med det ursprungliga skriftspråk som magyarerna dvs föregångare till dagens ungrare hade konstruerat. Han har sett att det finns bortemot 200 arter av svamp som kan få fotfäste i människan. På gängse laboratorier kan man bara identifiera en svamp. Gemensamt för mikrosvamparna är att de utsöndrar sina enzymer för att påverka sin omgivning och bryta ned den i enkla beståndsdelar. Är omgivningen människoceller och omkringliggande vävnad blir resultatet en långsamt framväxande sjukdom. Svampen utnyttjar det mesta av våra cellers beståndsdelar som energikälla och för sina egna byggstenar. Zervital är inte en cancermedicin men cancer är en farlig svampsjukdom. Ibland har Istvan Vig fått föreläsa för svenska patientgrupper. När han var hos Ta n d v å rdsskadeförbundet diskuterade han bland annat med åhörarna om varför det är så att hundratusentals svenskar inte får några tydliga problem med sina amalgamfyllningar. Detta ska ses i relation till de tusentals som blir rejält sjuka. Ingen i publiken kunde komma med något relevant svar. Men Istvan kunde ge en möjlig förklaring. Har man amalgamfyllningar och samtidigt är svampangripen är det svamparna som försvagar tandköttet och långsamt löser ut kvicksilvret från amalgamfyllningarna. Att få en svampinfektion är inget ovanligt och behöver inte heller leda till någon omedelbar dramatik. Istvan Vig räknar med att mer än hälften av alla vuxna svenskar har en latent svampinfektion. Enligt WHO kan uppemot 80 procent av världens kvinnor vara infekterade av svamp. Wien. Det är en metod som rensar tjocktarmen och består av grönsakssaft, sparris och gurkmeja. Och naturligtvis har han också lagt till natriumbikarbonat. Vår egen slutsats Vår egen slutsats av bekantskapen med Istvan Vig är att han har gett sig in på en arena den medicinska som långtifrån är ofarlig. De stora aktörerna är där för att göra pengar på sina produkter. När man sedan som Istvan Vig lite försynt, på sitt timida och vänliga sätt, framhåller sin produkt når han inte så långt. Det gäller att ligga i och genomföra en rad kliniska studier för att komma någon vart. Den kraften och pondusen har inte Istvan Vig. Han är en ensam forskare som läser, kokar medlet på nätterna, distribuerar, ringer, svarar på mail och torkar tårarna av glädje när en klient blir symtomfri Vi har ändå en intuitiv känsla av att med medlet Zervital har man nått så långt att man har en potentiellt mycket ve rkningsfull produkt. Det går att behandla sig själv med denna örtblandning och på den vägen behandla de mikrosvampar som fått fotfäste i kroppen. Det gäller inte bara ytliga hudsvampinfektioner, örtblandningen Zervital har också potential att dra ut och mildra djupare liggande infektioner. I första hand tar man upprepade fotbad i blandningen. Det finns också en variant av produkten som man tar som salva. Den som vill ta kontakt med Istvan Vig kan göra det via hans hemsida: Eller genom att ringa Istvan Vig i Malmö. Tel: Ingemar Ljungqvist Vetenskapen ser en sak i taget Istvan Vigs samlade kunskap om svampinfektioner och deras samband med uppkomsten av kroniska sjukdomar är av mycket stor vikt. Han har sett att det finns bortemot 200 arter av svamp som kan få fotfäste i människan. De grupper som är vanligast förekommande är de som tillhör släktena Ca n d i d a o c h Dermatophyton. Men, säger Istvan Vig, det är rätt så ointressant vilken art det rör sig om. Flera kan nämligen samverka och leda till sjukdom genom mutationer. Zervital i Norden Trots att Zervital inte slog igenom på den svenska eller nordiska marknaden, har ändå Istvan Vig i Malmö försökt vidareutveckla sin produkt. Det gäller ju att komma så nära svampangreppet som möjligt och därför har han konstruerat en injektionsspruta i plast som man fyller med Zervital för att sedan applicera det i slidan. Detta för de kvinnor som fått cellförändringar på livmodern. Han har också gjort ett tillägg i de komponenter som ingår i Zervital. Han har också tillfört en metod från Annons Qi plus Ny Unik Creme enligt ny kunskap och ny teknik. Avlastar från skadlig energi och ger utrymme för att återställa kroppens energibalans. Telnr Lilian Eriksson, Ren Qi 2000-Talets Vetenskap 4/

20 Jure Piskur är professor i molekylär genetik vid Lunds universitet. Här är han på hemmaplan vid Institutionen för celloch organismbiologi. Foto: Ingemar Ljungqvist Forskaren Jure Piskur i Lund lägger ett viktig pussel Hittade svamp hos cancerpatienter Jure Pi s kur har nog inte sj ä lv rik t igt fö rstått sto rheten i sin fo rs k n i n gsup ptäckt. Den sku l le ku n na le da till en nyo ri entering för all ca n cerfo rskning och bryta upp ga m la pa ra digm. Han har genom att unders ö ka blod och andra kro p ps ut s ö n d ri n gar från fr ä m st ca n cerpat i enter up ptäckt att dessa bär på mik rosva m p en Ca n dida glab rata. Svampen Candida glabrata har visat sig beröva sin värd födan. Den förmår också att undgå immunsystemet genom att kasta om stora delar av sina k ro m o s o m e r. Det är en svamp som obönhörligen äter upp sin patient inifrån. Forskningen Jure Piskur är professor vid Lunds universitet med specialitet på mikrosvamp a r. I sin publikation från 2009 Formation of new chromosomes as a virulence mechanism in yeast Candida glabrata kunde han för första gången slå fast att mikro s vampen Candida glabrata kan undgå immunförsvaret och ö ve r l e va svampmedel genom att omkombinera sina gener. Inte så att svampen på det vanliga sättet muterade och skiftar baser, utan den duplicerar hela stora segment och fäster dem på någon av de andra 13 kromosomerna. Den kan också i en del fall helt enkelt bilda fler kromosomer genom att stora duplicerade segment samlas till en ny liten kromosom eller att två ursprungliga kromosomer fogas samman till en enda. Och detta är händelser som sker inte enbart i laboratoriemiljö utan sker också hos de patienter där svampen fått fäste i det inre. Candida glabrata är mindre omtalad än sin släkting Candida albicans men normalt lever båda hos oss. Vid hälsa f ö rekommer de utan att göra större väsen av sig. Candida albicans är mest knuten till matsmältningskanalen medan Candida glabrata förekommer på huden. Den kan också orsaka besvär främst i underlivet hos kvinnor. I solat från ca ncer och aid s pat i enter I detta fall hade Jure Piskur fått sitt undersökningsmaterial från Köpenhamns Seruminstitut. De 40 olika isolaten var i sin tur hämtade från 40 patienter som hade långt gångna kroniska s j u k d o m a r. I sin forskningsrapport nämner inte Jure Piskur vilka sjukdomar det var, men för oss berättar han att det var patienter med långt framskriden cancer eller patienter som kommit in i slutfasen Aids av Hiv-infektionen. I Lund har man sedan med ava n c e - rad genteknologi analyserat och undersökt de 40 isolaten. Isolaten undersöktes o m e d e l b a rt från det att proverna kommit Lund tillhanda och lite senare efter att man odlat substraten för att undersöka svampens vidare utveckling. No r m a l t ska det inte ske några stora förändringar hos generna, framförallt inte i antalet k ro m o s o m e r, hos en och samma art. Kromosomsegment omplaceras I fallen med Candida glabrata och de 40 isolaten fann man en påfallande stor andel där hela segment av kromosomerna fördubblats och fogats samman på helt andra ställen än de ursprungliga. Detta innebär att det för svampens del direkt påverkar dess centromer och dess telomerer. Centromer är den cellorganell som uppträder när det är dags för cellen att dela på sig. Då dras de dubbla kopiorna av kromosomerna till varsin centromer. Telomererna å sin sida är de yttersegment som finns på kromosomerna och som också är delaktiga vid celldelningen och som man tror förbrukas, en vid varje celldelning. Det gör att en cell bara kan dela på sig ett begränsat antal gånger beroende på hur många telomerer den har utrustats med vid tillkomsten som ny individ. Kan dessa för celldelningen så viktiga komponenter påverkas genom att mikroorganismen kan ställa om sitt kromosommaterial, är det uppenbart att det kan påverka hela svampens överlevnadsförmåga. Svampen Candida glabrata har med andra ord utvecklat en förmåga till genetisk polymorfism som gör den mer anpassad att möta förändringar i omgivningen. Vid de första odlingsförsöken kunde man Talets Vetenskap 4/2012

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2016-03-07 Dnr: 15/03197 SAKEN Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Dagens tema 20160312: "För hälso- och sjukvården är det självklart tryggare att...

Dagens tema 20160312: För hälso- och sjukvården är det självklart tryggare att... Utskrivet av: Region Jamtland Harjedalen den 14 mars 2016 14:09:50 Namn: Dagens tema 20160312: "För hälso- och sjukvården är det sjä... Sidan 1 av 7 Från: "Ulf Bittner" den 12 mars

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium 1 Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Material/Metod 2 Resultat 3 Diskussion 14 Slutsats 15 2 Bakgrund Årskurs 6 elever kommer snart att ställas inför ett

Läs mer

Den magiska dörren. By Alfred Persson

Den magiska dörren. By Alfred Persson Den magiska dörren By Alfred Persson 1 Hej Ffcbtgbgfjbfgjb Hej jag heter Benjamin. Jag är 10 år och går på Heliås. Mina ögon är bruna och håret är svart och jag har 5 finnar. Jag gillar att ha matte då

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 1 Juli 1846. Nästa vecka får jag en befattning som Herr Doktor vid förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri!

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Hej, det här är Chris från Chris Beat Cancer. I dag har jag ett väldigt speciellt videoklipp till er. Jag blir ofta kontaktad

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante Caroline Hainer Inte helt hundra Volante Stockholm 2013 Inledning Men är det inte bäst att bara strunta i det helt och hållet, säger jag till terapeuten. Bara utfärda ett totalt relationsförbud helt enkelt.

Läs mer

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC FÖRSÄTTSBLAD KONSTEN ATT RENA VATTEN 17/10-12 ELLEN LINDMAN, 12TEC Innehållsförteckning KONSTEN ATT RENA VATTEN MÅL/SYFTE HUR DET GÅR TILL HISTORIA & FRAMTID VATTENRENING & MILJÖ METOD GENOMFÖRANDE REFERENSER

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1

Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1 Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1 Artiklarna skrivna av Dr Georgia Ede (översättning S E Nordin) Thomas Seyfried PhD, en hjärncancerforskare med över 25 års erfarenhet inom området, gav en banbrytande

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8. LEKTION 8: 17 april Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick. a. Para ihop frågor och svar!

1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8. LEKTION 8: 17 april Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick. a. Para ihop frågor och svar! 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8 LEKTION 8: 17 april 2015 1. Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick a. Para ihop frågor och svar! A. Vem är Thomas Quick? B. Hur många mord har han sagt att

Läs mer

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA!

Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! Livet online är på riktigt KÄNN DITT MEDIA! DU HAR RÄTTIGHETER! Du får ut mer av Internet när du håller på dina rättigheter och uppför dig ansvarsfullt. Praktiskt taget alla har tillgång till Internet

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Smålandsnytt, SVT1, 2015-01-30, kl. 7.10, 7.40, 8.40 och 9.10, inslag om en informationsaffisch på ett sjukhus; fråga om opartiskhet och saklighet

Smålandsnytt, SVT1, 2015-01-30, kl. 7.10, 7.40, 8.40 och 9.10, inslag om en informationsaffisch på ett sjukhus; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-04-27 Dnr: 15/00320 SAKEN Smålandsnytt, SVT1, 2015-01-30, kl. 7.10, 7.40, 8.40 och 9.10, inslag om en informationsaffisch på ett sjukhus; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

Svåra närståendemöten i palliativ vård

Svåra närståendemöten i palliativ vård Svåra närståendemöten i palliativ vård Professor Peter Strang Karolinska Institutet, Stockholm Överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa sekt. Hur påverkas närstående? psykisk stress fysisk utmattning

Läs mer

En nybörjarkurs i kritiskt tänkande

En nybörjarkurs i kritiskt tänkande En nybörjarkurs i kritiskt tänkande Jesper Jerkert Andreas Anundi & CJ Åkerberg: Skeptikerskolan. Handbok i kritiskt tänkande. Stockholm: Forum, 2010, 226 s. ISBN 978-91-37-13588-5. Andreas Anundi och

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

HUR MAÅ NGA MAÅ STE DOÖ?

HUR MAÅ NGA MAÅ STE DOÖ? KAPITEL 5 HUR MAÅ NGA MAÅ STE DOÖ? Svenska myndigheter nekar människor ta ansvar för sin hälsa. - 99 - JAG HAR INTE SANNINGEN, JAG SÖKER DEN. Finns det EN sanning? Ett visdomsord säger: Umgås gärna med

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap Vetenskapsteori Introduktion till vetenskapsteori med inriktning på medicinsk forskning Kunskap och sanning Ontologi (ontos = varande och logia = lära) läran om det som är Hur är världen och tingen beskaffade?

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2012-06-21 Dnr: 12/00220 SAKEN Nordnytt, SVT1, 2012-01-12 och 01-13, kl. 19.15, inslag om Kiruna flygplats; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

»INGEN SKA BEHÖVA HA EN DIAGNOS FÖR ATT FÅ STÖD«

»INGEN SKA BEHÖVA HA EN DIAGNOS FÖR ATT FÅ STÖD« 16 Reportage. Diagnoser i skolan»ingen SKA BEHÖVA HA EN DIAGNOS FÖR ATT FÅ STÖD«text & foto Erika Granath Frågan»varför?«glöms ofta bort när en elev inte klarar kunskapsmålen, menar Ulla Ek, professor

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Genetisk variation är livsviktig för vitaliteten och ganska snabbt även en förutsättning för överlevnaden hos en art.

Genetisk variation är livsviktig för vitaliteten och ganska snabbt även en förutsättning för överlevnaden hos en art. Naturens behov av genetisk variation Genetisk variation är livsviktig för vitaliteten och ganska snabbt även en förutsättning för överlevnaden hos en art. Då vi benämner en art i naturen som utrotningshotad

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

- 1 - 3 Ovanliga Tips till ett Smalare Liv av Seif Fendukly 2012. Alla rättigheter förbehålls.

- 1 - 3 Ovanliga Tips till ett Smalare Liv av Seif Fendukly 2012. Alla rättigheter förbehålls. - 1 - - 2-3 Ovanliga Tips till ett Smalare Liv Av Seif Fendukly Användarvillkor I den här guiden presenterar författaren information om muskler, fysiologi och kostråd. All information presenteras enbart

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter Med en massa löften om hur bra den ska vara för vår hälsa, med obevisade hälsopåståenden

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

Tyckande och teologi. Ledare SPT nr 3 2012

Tyckande och teologi. Ledare SPT nr 3 2012 Ledare SPT nr 3 2012 Tyckande och teologi EN EFFEKT AV DEN snabbt ökande internetanvändningen i vår samtid är att det produceras oerhört mycket teologi nu för tiden. Teologi? Ja, med nutida definition

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Vår moral och framtida generationer

Vår moral och framtida generationer Vår moral och framtida generationer Gustaf Arrhenius 2012-09-28 Ärade rektor, kollegor och övriga gäster, En av de viktigaste insikterna som sakta men säkert har trängt fram under de senaste hundra åren

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Under många decennier har man samlat information & diskuterat effektivare och tryggare metoder av självförsvar / obeväpnad kamp samt olika polisiära

Läs mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer Våldet går inte i pension För dig som vill veta mer Studiematerial Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjouren, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Pensionärsförbund har

Läs mer

TAL MED ANLEDNING AV FÖRSTA NUMRET AV JURIDISK PUBLIKATION

TAL MED ANLEDNING AV FÖRSTA NUMRET AV JURIDISK PUBLIKATION JURIDISK PUBLIKATION 2/2009 TAL MED ANLEDNING AV FÖRSTA NUMRET AV JURIDISK PUBLIKATION Av Johan Munck 1 Tal, den 26 maj 2009 på advokatfirman Delphi, Regeringsgatan 30, med anledning av första numret av

Läs mer

intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet

intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet politisk filosofi idag intervju med bo lindensjö, professor i statsvetenskap vid stockholms universitet 1. Vilka frågor anser du är de mest centrala inom den politiska filosofin? jag tror att det är bra

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Tema: Hör och ordkunskap

Tema: Hör och ordkunskap Tema: Hör och ordkunskap Instruktion: Lyssna på ljudfilen och svara på frågorna som hör till uppgiften. Börja med att titta igenom ordlistan, så att du förstår de ord och uttryck som finns med i hörövningen.

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Genetisk testning av medicinska skäl

Genetisk testning av medicinska skäl Genetisk testning av medicinska skäl NÄR KAN DET VARA AKTUELLT MED GENETISK TESTNING? PROFESSIONELL GENETISK RÅDGIVNING VAD LETAR MAN EFTER VID GENETISK TESTNING? DITT BESLUT Genetisk testning av medicinska

Läs mer

Det fattas stora medicinska grävjobb

Det fattas stora medicinska grävjobb Det fattas stora medicinska grävjobb Ragnar Levi, författare, medicinjournalist med läkarexamen och informationschef på Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Tycker du att kvaliteten på medicinjournalistiken

Läs mer

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16 Välkommen till ditt nya liv uppföljning vecka 13-16 Även om du inte längre tar CHAMPIX, fortsätter LifeREWARDSprogrammet att ge dig råd och stöd i ytterligare 4 veckor och hjälper dig vara en före detta

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Livsfilosofins ursprung

Livsfilosofins ursprung Livsfilosofins ursprung Idag vet vi med ganska stor säkerhet att det för cirka 50 000 år sedan uppstod en stor förändring av människosläktets gener. En helt ny ras av människor fanns plötsligt på vår planet.

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Konsten att hitta balans i tillvaron

Konsten att hitta balans i tillvaron Aktuell forskare Konsten att hitta balans i tillvaron Annelie Johansson Sundler, leg sjuksköterska Filosofie doktor i vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. För att få veta mer om

Läs mer

Patientmakt eller inte patientmakt - det är frågan

Patientmakt eller inte patientmakt - det är frågan Patientmakt eller inte patientmakt - det är frågan Pressmeddelande 2014-04-25 14:31 CEST Just nu ligger den så kallade Patientmaktsutredningens betänkande ute som en så kallad lagrådsremiss hos berörda

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer