Henrik Sundholm Årgång 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Henrik Sundholm Årgång 2008 http://www.equil.net/"

Transkript

1 Henrik Sundholm Årgång Reflektioner och resonemang ur objektivistiskt perspektiv

2 Det har blivit nyårsafton mellan 2008 och Mycket vatten har flutit under broarna sedan förra nyåret. Det har varit ett händelserikt år för mig, inte bara på bloggen men även i många andra avseenden. Vissa saker rör mitt privatliv, och därom skall jag inget dryfta här. (Var sak har sin plats.) Men många saker har också en direkt anknytning till bloggen. Mitt namn börjar bli känt i en (förvisso snäv) krets av objektivister och liberala ideologer. Jag har vunnit ett visst förtroende, vilket bland annat kan illustreras med att jag under december blev antagen som redaktionsmedlem för tidningen Radikalen. 1 Jag har påverkat en del läsares sätt att tänka, att döma av lovord och donationer. Någon har till och med velat sätta mig i kontakt med Alexander Bard, och initiera mig i Liberati. (Jag har emellertid inget intresse av Liberati, eftersom deras pragmatiska liberalism inte tilltalar mig något vidare. 2 ) Även om jag inte haft som direkta mål att bli vare sig känd eller förtrodd, är det en kärkommen tilläggsutdelning. Mitt mest primära mål med bloggen är tudelat: att strukturera upp mina tankar i konkret form, och att bli bättre på att uttrycka mig skriftligt. Så långt anser jag mig också ganska framgångsrik. Om jag dessutom har påverkat andras sätt att tänka för det bättre, då är det all erkänsla jag kan begära. Frånsett uppdraget för Radikalen, har jag också varit Per-Olof Samuelssons ideelle privatsekreterare under större delen av året. Det innebär att jag digitaliserat en mängd av hans texter, så att de kunnat läggas upp på Nattväktaren. 3 Om någon undrar varför jag åtagit mig detta arbete kan jag återigen svara tudelat. Dels sätter jag värde på hans uppsatser, och dels ger mig sysslan en anal förnöjelse. ( Mina bästa vänner är bokstäver har jag sett det stå på en Ingmar Bergman-tröja.) Jag har jämväl debatterat flitigt på Flashbacks forumsdel för liberalism. Mellan april och oktober var jag dessutom moderator. Att jag gav upp den posten berodde helt och hållet på otacksamhet: mycket arbete med endast gliringar i retur. (Jag var även moderator för filosofiavdelningen.) Man kan anklaga mig för mycket (och det har man gjort se för all del utlåtelserna i slutet av dokumentet), men det blir i alla fall svårt att kalla mig lat. Utöver det som nämnts har jag bland annat studerat på heltid, läst ett femtiotal böcker, sett otaligt många filmer, med mera. Året har kort sagt varit intellektuellt fruktsamt, låt vara att den intellektuella fruktsamheten har fått ske på bekostnad av mycket annat. Men jag är absolut nöjd med hur jag har prioriterat hittills. Det är min förhoppning att du läsaren också skall vara nöjd. Texten framför dig är en stor del av mitt arbete under det gångna året. Slutligen några brasklappar. Det här är en samling bloggtexter och bör betraktas därefter. Det är inte en doktorsavhandling eller ett enhetligt verk. Vissa texter har skrivits mer nogräknat och andra mindre. Omtagningar finns det gott om, och jag reserverar mig för stavfel och oborstade formuleringar. Jag har också gjort vissa tillägg som inte publicerats på bloggen, främst i mån av fotnoter. Hur många som läser det här återstår till sidst og syvende att se. Årgång 2007 av bloggen 4 har haft omkring tolv tusen träffar under årets lopp. Det är den siffran som skall överträffas! Årgången för näsan håller trots allt, i alla fall enligt egen utsago, högre kvalitet och är mer välskriven, för att inte säga mer lättläst tack vare bättre typografi. Upphovsrätt Donera Kontakta Arbetet skyddas av min upphovsrätt. Får citeras med angivande av källa. Får ej citeras ur sitt sammanhang. Donationer uppskattas givetvis. För detta syfte har jag en PayPalknapp i min bloggmeny. Donera efter upplevd förtjänst. Man kan kontakta mig via ett formulär på bloggen. Annars går det bra att använda adressen 1 2 Om någon vill veta vad jag har emot pragmatisk liberalism (eller pragmatism över huvud) skulle jag vilja hänvisa till en föreläsning av Tara Smith, med titeln The Menace of Pragmatism: How Aversion to Principle Is Destroying America:

3 Index Tillägg om rättigheter Januari 05 (Här förklarar jag inte i någon närmare bemärkelse vad rättigheter är. Jag försöker inte heller leda dem i bevis. Man behöver läsa det jag skriver mot bakgrund av sådan baskunskap. Vill man läsa om rättigheter och hur de bevisas kan man insupa Den liberala rättighetsteorin längre fram i det här dokumentet.) Nu har vi nått år 2008, och årets första inlägg handlar om rättigheter. Jag följde nämligen en debatt på ämnet för några dagar sedan, och upptäckte att det finns en del som behöver redas ut. Först och främst vill jag erkänna att en liberalismens anfäktare som kritiserar individuella rättigheter åtminstone har identifierat den bärande pelaren, med vilken hela liberalismen står eller faller. När man skall fälla ett träd börjar man ju inte slå på grenarna, utan man riktar energin mot dess stam. Om det kan klargöras att människan saknar rättigheter, då klargörs i samma stund att liberalismen är en falsk ideologi. Även om jag kan berömma den intellektuella ärlighet som faktiskt krävs, för att identifiera liberalismens grund i individuella rättigheter, kan jag på intet sätt berömma förnekandet av dem. Somliga har förstås menat att detta blott och bart beror på att jag inte delar rättighetsmotståndarnas åsikt i frågan. Över allt annat bör man inte reducera rättigheter till något sådant som åsikter. Det är inte en godtycklig fråga om tycke och smak. Mitt problem med rättighetsmotstånd är inte av samma slag som mitt problem med åsikten att, säg, blodpudding är gott. Jag tycker inte om blodpudding, men det gör många andra. Smaklökar är olika funtade, och har man någon gång ätit blodpudding i så rikliga mängder, att man till slut mått illa av det, då är risken förstås stor att man inte längre kommer tycka om maträtten efter det. På intet sätt är det ett moraliskt val, huruvida man tycker om en viss maträtt eller ej. Det är inte ett val över huvud taget, lika lite som det skulle vara ett val att vara lång men inte kort, eller ha naturligt brunt hår men inte blont och så vidare. Om blodpudding kan man anse vad man vill, men själva åsikten i sig varken påverkar eller förändrar den. Samma blodpudding kommer att smaka likadant för den som gillar den som för den som inte gillar den; skillnaden sitter inte i smaken utan i upplevelsen av smaken. På samma sätt: om rättigheter kan man anse vad man vill, men det gör dem förstås varken till eller ifrån. Jag kritiserar inte enskilda individers subjektiva upplevelser av rättigheter, utan påståendet att rättigheter inte existerar. Det är min förhoppning att den eventuelle läsaren begriper skillnaden mellan dessa två. Ifall jag skulle påstå att blodpudding inte existerar vore det lite besynnerligt, men åtminstone är det ett ganska harmlöst exempel som dessutom väldigt enkelt kan vederläggas. Påståendet att det inte existerar rättigheter är mycket värre. Visserligen kan det vederläggas lika definitivt som det förra, om än med mer intellektuell möda, men det finns betydande skillnader dem emellan. En korrupt moralkodex låter sig sällan (om någonsin) omkullkastas av något så enkelt som ett logiskt bevis, och för att fråga läsaren: vilket påstående tycks dig bära störst ondska i sitt sköte att det inte existerar blodpudding, eller att det inte existerar rättigheter? Den ganska harmlösa idén om att det inte skulle finnas något sådant som blodpudding är förstås en konsekvens av något som är desto mindre harmlöst, d.v.s. en korrupt epistemologi, och det kan ju vara samma korruption som leder till den andra idén om att rättigheter inte skulle finnas. Fortfarande är det förstås bättre om man nöjer sig med blodpuddingen, och inte går vidare med att angripa mänskliga rättigheter. Jag misstänker att förnekandet av rättigheter är ett sätt för somliga att rationalisera bort deras egen sadism, eller annorlunda uttryckt, att ursäkta deras önskan att kontrollera och bestämma över andra människor. (Det kan förstås också fungera som en ursäkt för andra människors önskan till detsamma, såsom att rationalisera bort det onda i ens föräldrar som fick dem att misshandla en i barndomen eller motsvarande.) I början av texten nämnde jag en debatt jag hade följt, och signaturen cenobite gav mig det incitament som nu får mig att skriva det här: 3

4 Om jag och en vän anser det rätt att skjuta dig och du inte har någon uppbackning så kommer jag och min vän att kunna skjuta dig utan att bli straffade. Eftersom både jag och min vän tycker att det är moraliskt rätt att skjuta dig, och det inte finns någon annan som anser något annat, så är det moraliskt rätt. Efter att ha förkunnat att rättigheter inte existerar, fäller man det här yttrandet som kan kondenseras till det är moraliskt rätt att mörda. Någon påpekade i nämnda debatt att det här resonemanget bäddar för den totalitära staten med tillhörande massmord. Signaturen cenobite svarade lakoniskt: Verkligheten är inte ett rosafluffigt moln där alla tycker om varandra. Nej, verkligheten är sannerligen inte en plats där alla tycker om varandra men det är fullkomligt oväsentligt! Man behöver inte tycka om andra människor för att respektera deras rättigheter. Rättigheter är något som skall skyddas och upprätthållas, oavsett vad folk tycker om varandra. (Att jag nu inte är så förtjust i denne cenobite gör ju inte att jag planerar hans död, exempelvis.) Försvarandet av mord som något moraliskt ter sig ärligt talat, i mina ögon, som ett utslag av psykopati. I synnerhet ter det sig så, om motiveringen är att världen inte är något rosafluffigt moln där alla tycker om varandra. Debattören menar att det som legitimerar en moralisk utsaga är att man har tillräckligt fysiskt övertag för att verkställa den. Jag har svårt att reagera med annat än avsky, när någon påstår att moralen växer fram ur mynningen på en gevärspipa. Frågan är dock denna: hur kan man påstå att det inte finns något sådant som rättigheter, och fortfarande säga sig ha ett stort problem med massmord eller judeutrotning, et cetera? Vederbörande person säger sig naturligtvis skilja mellan det objektiva och det subjektiva! Även om det inte finns något sådant som rättigheter och moral, så finns det ju i alla fall subjektiva och skönsmässiga tycken! Enligt dessa hans tycken så är det förstås fel att mörda (förutom att han redan sagt att det är rätt i det återgivna citatet, det vill säga). Den här härvan påkallar ett klargörande av vad det här med subjektivt och objektivt egentligen är. Det som är objektivt är det som har sakligt och logiskt stöd i verkligheten. Det kan vara konkret eller abstrakt, och det kan vara metafysiskt givet alternativt skapat av människan. Att något är objektivt innebär inte att det måste gå att lägga handen på det, och det innebär inte heller att det måste existera (eller ha uppstått) oberoende av människan. Det objektiva är helt enkelt något som måste diskuteras sakligt, och som inte är en fråga om arbiträra tycken. Vad man tycker om rättigheter förändrar dem inte. De är vad de är, oberoende av vad vi anser om dem men inte oberoende av om vi existerar eller ej. Gör det rättigheter subjektivt godtyckliga? Absolut inte! Jag har försökt illustrera den här poängen tidigare, med hjälp av ett schackspel. Jag återger för enkelhetens skull hela det stycket här: Varje pjäs i ett schackspel har särskilda regler att följa. Tornet kan gå hur långt det vill men bara lodrätt eller vågrätt, och hästen kan gå två steg framåt och ett åt sidan respektive ett steg framåt och två åt sidan. Ponera att pjäserna sedan representerar människan och själva brädet universum regelboken är en analogi för de naturgivna lagarna. Ifall det inte existerar något bräde, och ifall ej heller några pjäser existerar, då kan man inte tala om något sådant som ett schackspel. Om det inte finns ett schackspel så finns det naturligtvis ej heller några regler som gäller för spelet. Men med skapandet av spelet följer skapandet av reglerna hand i hand (även om spelets regler har skapats av människan, till skillnad ifrån universums lagar). Varje pjäs på brädet har en bestämd och begränsad natur, som definieras av regelboken. Ett torn kan förflyttas si och så, en häst si och så, och så vidare. Även människan har en bestämd och begränsad natur, för såsom en spelpjäs måste lyda under givna regler måste människan lyda under givna naturlagar. Utan pjäser inga regler, och utan människan inga rättigheter. Släng bort pjäserna i ett schackparti och reglerna för spelet upphör i samma stund, givet att vi nu talar i mån av universalier där dessa pjäser och partin representerar alla pjäser och partin. Utplåna mänskligheten och de mänskliga rättigheterna upphör på samma sätt, men bara därför är de naturligtvis inte godtyckliga eller subjektiva, mer än reglerna för ett schackspel skulle vara det. Rättigheter är, kan man säga, moral tillämpad på samhällsfilosofi. Förnekandet av rättigheter implicerar förnekandet av moral, och vice versa. Man är förstås snar att invända att det är objektiv moral och objektiva rättigheter man förnekar, till skillnad ifrån subjektiva alternativ. Eftersom det nu inte finns några sådana alternativ, är det moralen som sådan, och rättigheterna som sådana, som man förnekar. Det mest förskonande jag kan säga om detta är att man kanske inte själv inser vad man faktiskt påstår, men jag blir tyvärr allt mindre övertygad om det där med goda intentioner. Ifall man också anser att det är moraliskt 4

5 som kan verkställas med våld, då är det sannerligen inte en fråga om okunnighet och goda avsikter. Etik och rättighetsteori är av nödvändighet objektiva discipliner. Bägge härleder det moraliska och det berättigade, logiskt utifrån den mest grundläggande primaten som är livet självt. Det så kallade subjektiva alternativet kan bara uttryckas jag tycker det-eller-det är moraliskt respektive berättigat för att jag tycker det. Ett sådant så kallat alternativ till moral och rätt är inte mer legitimt än att proklamera en subjektiv matematik, där sju plus tre är åttiofem för att jag tycker att det skall vara så. Ingen av oss tar förmodligen sådan matematik på allvar, så låt oss vara konsekventa nog att inte heller acceptera subjektivistisk syn på etik och rättighetsteori. Både moral och rätt är universell och uniform. Det är två av dess inneboende egenskaper. Det som är moraliskt är alltid moraliskt, för alla, på alla platser, och likadant är det med rättigheter. Man kan inte ens närma sig något som är både universellt och uniformt, om den enda så kallade härledningen kan sammanfattas med det är så för att jag tycker det. Rättigheter måste vara naturliga och objektiva, annars är det inte fråga om några rättigheter. De kan inte vara onaturliga snarare än naturliga, och de kan inte vara subjektiva snarare än objektiva. Jag tror att jag härmed har drivit hem de poänger jag ville driva hem, även om man måste läsa texten mot bakgrund av tidigare kunskaper om rättigheter (men det varnade jag också för i början). Om friheten från gropar Januari 06 Den liberala definitionen av frihet kan uttryckas på flera sätt. Vanligtvis brukar man säga att frihet är frihet ifrån initierat våld, och ifrån hot om sådant våld. Det här kan i sin tur kallas för principen om ickeaggression. Vill man sedan förenkla uttrycket ännu mer så kan man ju säga, även om det på sätt och vis utelämnar själva essensen, att frihet är att bli lämnad ifred. Det liberala och enligt mig sanna frihetsbegreppet har förstås blivit kritiserat vitt och brett, och här skall jag bara ta upp ett av de många exempel som brukar sägas vederlägga liberalismen. Ponera att jag är ute och vandrar i skogen, och att jag plötsligt faller ner i en djup grop. Trots ihärdiga försök lyckas jag inte ta mig upp ur den. Kanske har jag till och med brutit ett ben eller något liknande, som ytterligare försvårar mina försök till självräddning. Kan man nu påstå att jag är fri medan jag sitter där på botten av gropen, utan att kunna komma upp ur den? Nej svarar liberalismens kritiker, och menar att scenariot ogiltigförklarar den liberala definitionen av frihet, eller att det åtminstone blottlägger stora sprickor i den. Själv menar jag att belägenheten inte ens snuddar vid att vara en kritik. Resonemanget om gropen är ett typiskt exempel på ett felslut som kallas för ekvivokation. Det innebär att man använder ett ord i flera olika betydelser inom samma argumentation här är det frihet som är det ordet. Med frihet behöver man naturligtvis inte mena frihet ifrån initierandet av våld. Man kan tala om själslig frihet, eller att himlen är fri ifrån moln, eller för all del: att människan är ofri när hon ramlar ner i en djup grop ur vilken hon inte kan ta sig upp. Det som kritiseras är emellertid den liberala definitionen av frihet, och då måste man hålla sig till ämnet, d.v.s. till samhällsfilosofin. När man talar om politisk frihet talar man om frihet mellan människor. Man talar inte om frihet ifrån naturlagar eller skogsterräng. Ifall scenariot med gropen skall försöka tillämpas på politisk filosofi, då måste vi betrakta gropen som en brottsling. Vill någon pröva den i en domstol och se till att eventuellt straff mäts ut, eller skall vi enas om att gropar helt enkelt inte är rättsliga subjekt? Först om någon blir nedtvingad i en djup grop av en annan människa kan det tas upp igen, och då är det fortfarande inte gropen som är boven, utan människan som tvingar ner folk i den. Märk väl att den liberala frihetsdefinitionen inte tillåter att man håller andra människor fångna i djupa gropar. Vi är alltjämt ofria att göra det allra mesta. Exempelvis kan vi inte andas under vatten, men om vi ramlar ner i vattnet och drunknar beror det inte på att vattnet är en brottsling skyldig till mord. Det är också sant att vi har inneboende begränsningar. Hur mycket vi än skulle vilja så kan vi inte överleva utan syre, längre än på sin höjd några minuter. Betyder det att våra lungor är brottslingar? Betyder det att våra lungor som ger oss liv och hälsa, också gör oss ofria? Jag måste säga att det är ett besynnerligt resonemang, och det ter sig uppenbart besynnerligt när man har eliminerat den ekvivokation på vilket det bygger. Liberalismen har inte bara definierat frihetsbegreppet men även identifierat vad politisk frihet är. Politisk frihet är inte friheten ifrån att begränsas av naturlagar och obehandlad terräng. Det måste verklighen understrykas så att poängen inte går förlorad. Samhällelig frihet är mellanmänsklig frihet. Relationen mellan människor och 5

6 gropar kan man gott och väl analysera in extenso (jag är lite ironisk här), men sådan eventuell analys faller utanför ramarna för samhällsfilosofin. Scenariot med gropen är på förhand skilt ifrån det som liberalismens kritiker försöker att angripa. Ni vet väl vad man brukar säga om den som gräver en grop åt andra, inte sant? Popper sågas vid fotknölarna Januari 08 Jag har funderat lite över hur Karl Poppers kunskapsteori kan sammanfattas, och jag tror att Anders Ekman 1 sade det bäst i en kommentar till mig: Filosofi brukar väl handla om att söka efter sanningen, inte att ständigt tro sig ha den? I en enda mening summeras faktiskt vad Poppers idéer ytterst går ut på: att man bara kan söka efter sanningen utan att finna den. Visserligen förnekar inte Popper att objektiv kunskap och objektiva sanningar existerar, men därefter går det, så att säga, utför. De första besynnerligheterna hos honom finner vi dock redan i metafysiken, eller i kosmologin för att använda hans egen terminologi. Existensen av tre olika noumenella världar förkunnas: den första består av konkreta objekt och händelser; den andra av abstraktioner; den tredje av det mänskliga intellektets produkter. Vad som är fel med begreppsrealism (och för den delen nominalism) skall jag inte gå in på nu, eftersom jag har gjort det tidigare 2, och eftersom det ändå är vid sidan av ämnet. Däremot kan det ge en föraning om vart olika resonemang kommer att leda, ifall de bygger på något sådant som påhittade världar. Redan på sida 26 i boken Popper i urval finner vi ett något märkligt yttrande: Jag tror att all vetenskap är kosmologi Läsaren tänker kanske att kosmologin är en vetenskaplig disciplin bland många andra, exempelvis den astrofysik som kosmologin är en underavdelning till. Så tänkte förstås även jag rent spontant, men nu använder Popper ordet kosmologi för att beteckna hans tre noumenella världar och interaktionen mellan dem. Det existerar sannerligen konkreta ting såväl som abstrakta ting, och det mänskliga intellektets produkter är ju faktiskt integrationer dem emellan. Fortfarande är det gripet ur luften att kalla dessa kategorier för parallella världar, vilket är just vad Popper gör. Med dessa världar eller universa kan man säga att min avsmak inför Poppers filosofi börjar, men på intet sätt slutar den här. Nästa steg i min kritik får illustreras med två citat ur hästens mun. Ifrån sida 32 ur samma bok: Det finns bara ett moment av rationalitet i våra försök att förstå världen; det är den kritiska granskningen av våra teorier. Dessa teorier är i sig själva gissningar. Vi vet inte, vi bara gissar. Om du frågar mig, Hur vet du det? skulle jag svara, Det gör jag inte; jag framställer endast en gissning. Om du intresserar dig för mitt problem, är jag högst tacksam om du vill kritisera min gissning, och bjuder du mig motargument, kommer jag i min tur att kritisera dessa. Och på sida 56, ibidem: Mitt svar på frågorna Hur vet du det? Vilken källa eller vilken grund baserar du ditt påstående på? Vilka observationer ligger bakom? skulle således vara: Jag vet inte, mitt påstående är blott en gissning. Bry dig inte om vilken eller vilka dess källor kan vara det finns många möjliga källor, och jag kan vara omedveten om hälften av dem; ursprung och härstamning har i vilket fall som helst inte mycket med sanning att göra. Men om du är intresserad av det problem som jag försökte lösa med mitt hypotetiska påstående, så kan du hjälpa mig genom att kritisera det så gott du kan. Kan du dessutom komma på ett experiment som du tror kan vederlägga mitt påstående, så kommer jag gladeligen, efter bästa förmåga, hjälpa dig vederlägga det. Är man modig nog att skåda hästen i munnen får man väl tolerera ett och annat munväder, antar jag. Länge trodde jag att Popper menade, att en vetenskaplig hypotes eller teori måste vara teoretiskt falsifierbar för att kunna kallas för vetenskaplig. Det var en felaktig uppfattning som inte grundade sig i mer än det jag hade hört sägas här och där av folk i allmänhet. Och det händer ju att folk i allmänhet har fel, inte sant? 3 Något annat som detta allmänna folk har hört sägas, är att det var Popper som skapade idén om att vetenskap, för att vara vetenskap, måste kunna prövas logiskt såväl som empiriskt. Det var precis det jag själv trodde att karln menade också, men det visade sig förstås vara alldeles uppåt väggarna! Popper nöjer 1 2 Universalieproblemet: 3 Inte för att försöka föra över skulden ifrån mig själv alltså. Jag var ju själv en person i den kategorin. 6

7 sig inte med idén om att det vetenskapliga måste kunna prövas empiriskt för att sedan, till slut, verifieras eller vederläggas (och det här är naturligtvis en idé som Popper vare sig företrädde, eller skapade den går tillbaka ända till antiken). Tvärtom menar han att det vetenskapliga måste vara falsifierbart i praktiken. Min närmast reflexiva invändning är att det som är sant per definition inte kan falsifieras, men inför en sådan invändning tänker inte Popper kröka rygg. Han skulle svara mig att, även om det finns sanningar, så finns det inget sådant som ett sant påstående om sanningar. Ingen hypotes eller teori kan någonsin bevisas enligt honom. De kan bara, om de är goda nog, undvika det alltjämt överhängande hotet att bli falsifierade. Min kritik mot det här resonemanget är tudelad. För det första är Poppers falsifikationsteori självuteslutande. Även påståendet att vi inte vet något utan bara gissar måste i sig självt vara en gissning, inte sant? Och hur kommer Popper fram till sin gissning om att vi inte vet något? Han gissar såklart. Han gissar att han gissar sig fram till gissningar och även det måste vara en gissning! Teorin reduceras helt enkelt till obegripligt och intetsägande babbel. Min andra kritik är denna: om allt bara är gissningar, hur i helsike skall en gissning kunna falsifiera en annan? Om det nya påståendet A skall kunna falsifiera det gamla påståendet B, då måste ju först A ha kunnat bevisas! Men det är klart, Popper svarar bara att det nya påståendet är en bättre approximation av sanningen än det gamla. Då undrar jag, retoriskt, om det har bevisats att A ger ett bättre närmevärde för sanningen än B, eller om det bara är ännu en gissning. När Popper tänker sig att ny kunskap utesluter äldre kunskap lägger han dessutom ännu ett fel ovanpå de tidigare. Ny kunskap utesluter inte äldre kunskap den bygger vidare på den. Sådana här resonemang får mig att vilja hota Karl Popper med en eldgaffel (såsom Wittgenstein faktiskt gjorde år 1946). 1 Samma kapris infinner sig ibland även när man diskuterar med anhängare av Popper, eftersom de, logiskt nog, tenderar att reducera alla meningsutbyten till menlöst babbel. Till del används förmodligen också falsifikationsteorin som den feges utväg: Mina åsikter är bara gissningar, och din kritik av dem är bara gissningar i sin tur vi kan ju inte veta vad som faktiskt stämmer. Detta är vad det inledande citatet av Anders Ekman vill säga, och detta är vad de bägge indragna citaten av Karl Popper uttrycker, svart på vitt. På sida 58 läser vi ur samma bok som tidigare: Det finns inget sanningskriterium att tillgå, och detta faktum understödjer pessimism. Men vi besitter kriterier som, om vi har tur, låter oss upptäcka felaktigheter och osanningar. Alltså ännu ett citat som egentligen ger uttryck för samma problem som tidigare: om det inte finns något sådant som ett sanningskriterium, hur kan vi då upptäcka felaktigheter och osanningar, ens om vi har tur? (Ja, det är faktiskt Popper själv som står för kursiveringen.) Att gissningar har en hel del med tur att göra, det stämmer gott. Frågan är hur man kan gissa sig fram till att något är osant, om ett sanningskriterium saknas. Att A approximerar sanningen bättre än B, det är som jag tidigare förklarade en billig utväg, eftersom denna approximation i sådana fall måste bevisas. Men om ett sanningskriterium alldeles saknas, då kan man inte tala om vare sig sanning eller osanning, må den vara teoretisk eller faktisk! Om läsaren fortfarande av något skäl tvivlar på att det här är vad Popper skriver, då kan jag alltid fortsätta att leverera citat som styrker det. På sida 98, fortfarande i samma bok, kan man läsa: I de empiriska vetenskaperna, vilka är de enda som kan förse oss med information om den värld vi lever i, förekommer inga bevis, om vi med bevis menar ett resonemang som en gång för alla säkerställer sanningen hos en teori. (Vad som dock förekommer är att vetenskapliga teorier vederläggs.) Att Poppers det finns inga sanna påståenden i sig självt hävdas som om det vore sant, det tänker han inte på, eller också struntar han i det. Krävs fler citat? På sida 147: Om ni insisterar på strikta bevis (eller strikta motbevis) inom de empiriska vetenskaperna, kommer ni aldrig att dra nytta av erfarenheten och aldrig att lära av den hur fel ni har. Är det någon som inte reagerar på detta nonsens? Det finns så mycket strunt hos Karl Popper att jag vare sig kan eller vill bemöta allt, men det finns ännu en sak jag tänker bemöta i just den här texten. Jag fortsätter att citera ur Popper i urval, ännu en gång ifrån sida 58: Varken observationer eller förnuftet är privilegierade [metoder för att erhålla kunskap]. Intellektuell intuition och fantasi är högst betydelsefulla, men de är inte pålitliga: de kan framställa saker och ting mycket klart, och ändå vara missvisande. De är oumbärliga såsom våra teoriers huvudkällor; men de flesta av våra teorier är ändå felaktiga. Observationens och förnuftets viktigaste funktion, och även intuitionens och fantasins, är att hjälpa oss i den kritiska undersökningen av de djärva gissningar, som är vårt medel att undersöka det okända. Tur för Popper att bara de flesta av våra teorier är felaktiga enligt honom. Det 1 Det finns för övrigt en halvt om halvt intressant bok som handlar om just detta. Wittgenstein och Popper: Ett eldfängt möte mellan filosofer av David J. Edmonds och John A. Eidinow. 7

8 kanske lämnar hans egna teorier ett litet lufthål åtminstone? Hur vet förlåt, gissar Popper att de flesta av våra teorier är felaktiga? Varför bara de flesta, när han om och om igen sagt att alla teorier egentligen är felaktiga, eftersom de bara approximerar en evigt oåtkomlig sanning? Många frågor, men om man börjar besvara dem hamnar man i det evinnerliga babblets fälla. ( Det är min gissning att jag gissade att gissningen gissades et cetera ad infinitum.) Vad jag emellertid tänkte beröra är det här med just djärva gissningar som Popper talar om. Vad är egentligen en sådan? Jo, det är precis vad det låter som. En djärv gissning är en gissning som är så långsökt och irrationell som tänkas kan. Ju mer långsökt och ju mer irrationell, desto mer berättigad är den. Det vill säga, enligt Popper är det så. Exempelvis: man postulerar att jorden kretsar kring solen, i en tid som med glädje bestraffar kätterska idéer, som dessutom är kontraintuitiva. Nu stämmer det förvisso att jorden kretsar kring solen (kalla det en poppergissning om ni vill) men det är vid sidan av poängen. Poängen är att det som legitimerar påståendet enligt Poppers demarkationsprincip, är dess själva djärvhet. Vad man sedan har för empiriska skäl för sitt påstående, det kan kvitta lika. Djärvheten och falsifikationsteorin, det är (bara för att Popper avskyr ordet) essensen i hans demarkationsprincip. Men för all del, ta mig inte på orden. Ur hästens mun, ifrån sida 132: Således var, och är, min idé, att det är denna sorts djärvhet, tillsammans med beredskapen att hålla utkik efter tester och vederläggningar, som skiljer empirisk vetenskap från icke-vetenskap, och särskilt från förvetenskapliga myter och metafysik. Här har jag förstås inte mer än skrapat på botten av Poppers unkna filosofiska kärl, men det är också på dess botten som de mest elementära idéerna vilar. Tyvärr anser säkert anhängarna av den kritiska rationalismen att jag sysslar alldeles för mycket med att ha rätt hela tiden, och då finner de väl skäl att avfärda resonemangen prima facie, vid första påseendet. Filosofi handlar ju om att söka efter sanningen inte om att faktiskt nå fram till den, eller hur var det? Huruvida det gör mig till en bra filosof, en dålig filosof eller en icke-filosof, det får ni väl avgöra bäst ni vill själva. Mer kritik av Poppers idéer är säkerligen att vänta i framtiden, men det jag skrivit här räcker gott för närvarande. Om jag nu skall ta på mig rollen som djävulens advokat och citera Ayn Rands skurkaktige karaktär Cuffy Meigs, som på sida 1179 i pocketutgåvan av Och världen skälvde utbrister: Du kan inte skrämma mig med ditt fisförnäma abrakadabra! Det är, om man så vill, en approximation av hur jag reagerar på popperianska resonemang. Popper och induktion Januari 09 Det har på sistone skrivits en hel del om Karl Poppers idéer, och jag är inte klar med honom ännu. Visserligen sågade jag honom vid fotknölarna i föregående inlägg, men man kan förstås också leva fotlös. Något jag inte tog upp i det inlägget var induktionen. I korthet går induktion ut på att man skaffar sig kunskap genom upprepade observationer. Istället för att illustrera induktionsprincipen med skotska får och svarta svanar, som man oftast brukar göra, kan vi ta vattnets kokpunkt. Är påståendet vatten kokar vid 100 C korrekt? Vi kan ju sätta en kastrull med vatten på spisen och observera att påståendet är sant om och om igen, möjligen hur många gånger som helst. Snart nog upptäcker vi att påståendet inte stämmer ifall vi använder ett slutet kärl istället för ett öppet. Vi måste omformulera och specificera: vatten kokar vid 100 C i öppna kärl. Även den andra utsagan slår emellertid fel, om vi utför våra observationer på ett högt berg eller liknande. Den tredje och ännu mer specifika utsagan skulle lyda: vatten kokar vid 100 C i öppna kärl vid havsytans atmosfäriska tryck. Det så kallade induktionsproblemet ( Humes problem ) går ut på att oavsett hur många observationer som styrkt ett påstående, följer det inte logiskt att även nästa observation kommer att styrka det. Själv anser jag att problemet är skenbart. Nog för att induktion inte är en felfri metod, men det är knappast rimligt att kräva felfrihet heller. Perfektionskravet, som jag kallar det, är aldrig rimligt. Människan är felbar, och alla hennes metoder är således också felbara. Ogiltigförklarar man induktion så har man i samma stund ogiltigförklarat all kunskap dessutom, för all kunskap är inducerad, d.v.s. härledd ur erfarenheten. En deducerad slutsats måste ju grunda sig på inducerade premisser, något som är tämligen grundläggande inom filosofin, men som Popper uppenbarligen missade! Han löste nämligen induktionsproblemet genom att förneka induktionen. All kunskap är deduktiv, förkunnar han, men grunderna för denna förkunnelse är i min mening rent löjliga. Det sedvanliga och kanske mest enkla exemplet som Popper använder, är Newton kontra Einstein. År 1687 utkom Newtons Principia, vilken innehåller hans rörelselagar och mekanik. Mest känd är mannen kanske för att ha förklarat gravitationskraften, och jag skall återkomma till det. För Einsteins del publicerade han 8

Nattväktaren En ensamt fladdrande ljuslåga i oförnuftets natt tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Nattväktaren En ensamt fladdrande ljuslåga i oförnuftets natt tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson Nattväktaren En ensamt fladdrande ljuslåga i oförnuftets natt tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson Årgång 7 Nummer 2 Sommaren 2005 Innehåll: Fortsatt käbbel om den fria viljan... 2 Elementär sannolikhetskalkyl...

Läs mer

Henrik Sundholm Årgång 2009 http://www.equil.net/

Henrik Sundholm Årgång 2009 http://www.equil.net/ Henrik Sundholm Årgång 2009 http://www.equil.net/ Objektivistisk pennfäktare och resonör Det har hunnit bli nyårsafton mellan 2009 och 2010. Ett nytt decennium inleds, och tempus fugit tiden flyr. Plötsligt

Läs mer

Henrik Sundholm. Bloggtexter 2011-2013. http://www.equil.net/

Henrik Sundholm. Bloggtexter 2011-2013. http://www.equil.net/ Henrik Sundholm Bloggtexter 2011-2013 http://www.equil.net/ Bara några korta ord till introduktion. Jag bloggade mycket eller åtminstone någorlunda aktivt 2007-2011, men det senaste året har jag inte skrivit

Läs mer

Varför behöver vi Ayn Rand?

Varför behöver vi Ayn Rand? Varför behöver vi Ayn Rand? av Per-Olof Samuelsson Denna artikel var ursprungligen tänkt som en dödsruna över Ayn Rand; den första versionen skrevs kort efter hennes död år 1982. Men den enda dödsruna

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

MILJÖETIK EN INTRODUKTION Olle Torpman

MILJÖETIK EN INTRODUKTION Olle Torpman MILJÖETIK EN INTRODUKTION Olle Torpman 1. INLEDNING Miljöetiken är en tämligen ung gren av etiken, även om dess rötter går tillbaka lika långt i tiden som det mesta inom filosofin. Dessutom är den kanske

Läs mer

Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji)

Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji) Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji) I den här artikeln ska vi på djupet beröra ett ämne som ofta glöms bort i de sammanhang

Läs mer

Vad är ett bra argument?

Vad är ett bra argument? Vad är ett bra argument? Vi skall nu titta närmare på hur man kan bedöma om en argumentation är bra eller inte. Med en bra argumentation kan man mena olika saker. Man kan mena att man lyckas med argumentationen,

Läs mer

1. Introduktion s. 1-3. 2. Kunskap s. 4-8. 3. Vetenskap s. 9-10. 4. Vetenskapskritik s.11-14. 5. Skepticism s. 15-18

1. Introduktion s. 1-3. 2. Kunskap s. 4-8. 3. Vetenskap s. 9-10. 4. Vetenskapskritik s.11-14. 5. Skepticism s. 15-18 1. Introduktion s. 1-3 2. Kunskap s. 4-8 3. Vetenskap s. 9-10 4. Vetenskapskritik s.11-14 5. Skepticism s. 15-18 6. Empirism och rationalism s. 19-20 7. Deduktion s. 21-23 8. Sanning s. 24 Filosofilärare

Läs mer

Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna.

Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna. Den 75('-(9b*(160,//(11,80 17 November 1999 Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se Kan fritt kopieras. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna. Historiskt, har otaliga filosofer

Läs mer

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte.

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte. BPG... 3 Bakgrund... 8 Insidan... 11 Utsidan... 16 Omgivningen... 20 Resultatet... 22 Tack till alla jättar... 24 BPG från början... 30 Verkligheten i huset... 35 Familjen... 41 Arbete... 45 Hjärna och

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL?

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? EN FILOSOFISK DISKUSSION OM ABBORRAR, SJÄLEN, GUD OCH VETENSKAPEN av HANS ROSING Lektor i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi (DENNA TEXT ÄR I HUVUDSAK SKRIVEN SOMMAREN 1994).

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Tankar för ledare, web

Tankar för ledare, web Tankar för ledare, web Min avsikt med denna artikelserie är att förmedla några förhoppningsvis inspirerande tankar till dig som är chef och ledare. Jag är specialist i psykiatri och har under tretton år

Läs mer

Från feminism till jämställdhet

Från feminism till jämställdhet sida 1 av 20 Från feminism till jämställdhet Jämställdhetsarbete kräver en positiv inställning till bägge könen Varför statsfeminismen är en återvändsgränd Jämställhet behöver inte betyda likriktning mellan

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska Svenska Libertarianskt Forum Årgång III * Nr 6 www.libertariansktforum.org Mars 2004 * 30 kr Det stulna begreppet Den filosofiska utvecklingen under 1900-talet liknar en nedsläckning i relation till 1600-1700-talens

Läs mer

Djur är inte människor

Djur är inte människor Djur är inte människor 1 2 Djur är inte människor En filosofisk granskning av veganismen Ingemar Nordin 3 Författaren och AB Timbro 1997 Omslag: Formgivningsverket Sättning och tryck: Graphic Systems,

Läs mer

Min återhämtning från psykosen. - A beautiful mind

Min återhämtning från psykosen. - A beautiful mind Min återhämtning från psykosen - A beautiful mind Khai Chau 2002 Inledning - A Beautiful Mind är som ni kanske vet, en biofilm, som handlar om professor John F Nash, nobelpristagare i ekonomi, 1994, och

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande

Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa SÄL Examensarbete 10 poäng Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation

Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. Unga och Internet. Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund Unga och Internet Ett diskussionsmaterial för vuxna om ung, digital kommunikation Unga och Internet.SE:s Internetguide, nr 22 Version 1.0 2011 Johnny Lindqvist och Ewa

Läs mer

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

Förståelse, makt och nytänkande? Kritiska tolkningar av Det Stora Konsultföretagets lunchföredrag om outsourcing

Förståelse, makt och nytänkande? Kritiska tolkningar av Det Stora Konsultföretagets lunchföredrag om outsourcing Förståelse, makt och nytänkande? Kritiska tolkningar av Det Stora Konsultföretagets lunchföredrag om outsourcing Av: Johan Falk och Erik Tarras-Wahlberg, 2003-03-20 Inledning och syfte Föreliggande skrift

Läs mer