Motionshanteringen. Beslutsförslag I föreningsstyrelsens svar har tre olika beslutsförslag använts:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motionshanteringen. Beslutsförslag I föreningsstyrelsens svar har tre olika beslutsförslag använts:"

Transkript

1 Motioner 2012

2 Motionshanteringen Detta häfte innehåller de motioner från medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm (KfS) som kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast den 1 september Efter varje motion följer föreningsstyrelsens utlåtande och förslag till beslut. Motionsbehandling Motionerna publicerades på föreningens hemsida i mitten av september månad 2012 och medlemmarna gavs tillfälle att lämna synpunkter på de olika motionerna och kunde även ta del av andra medlemmars synpunkter. Distriktsstyrelserna har beretts tillfälle att ta del av och yttra sig över alla motioner. Distriktens yttranden tillställs föreningsstämmoombuden tillsammans med kallelsen till höstens föreningsstämma som äger rum lördagen den 24 november Föreningsstyrelsens utlåtande och förslag till beslut har utformats utifrån motionernas innehåll. Det går inte att ändra i en motion eller i föreningsstyrelsens utlåtande när de behandlas på stämman. Däremot kan stämman göra egna uttalanden med anledning av motionerna. Viktigt att veta KfS är medlem i och delägare av Kooperativa Förbundet, KF. Coop Butiker & Stormarknader AB, som driver den kooperativa dagligvaruverksamheten i bl a KfS verksamhetsområde, är ett helägt dotterbolag till KF. KfS är endast indirekt ägare av den konsumentkooperativa detaljhandeln, vilket innebär att föreningen inte har ett direktinflytande över butikerna. I de motioner som berör direkta affärsfrågor i Coop Butiker & Stormarknader AB och där föreningsstyrelsen instämmer i motionens syfte har föreningsstyrelsen flera möjligheter att verka för motionen. Dessa är: - Detaljhandelsråd, ett forum för samråd mellan KfS/KF/Coop om affärsverksamheten i föreningens verksamhetsområde. - Strukturutskott Stockholm med deltagare från KfS/KF/Coop behandlar butiksstrukturen i Stockholmsregionen. - Föreningens ledamöter i KF:s styrelse. - Motioner till KF:s stämma. För motioner som tar upp konsument- och detaljhandelsrelaterade frågor i allmänhet kan föreningen verka opinionsbildande. Beslutsförslag I föreningsstyrelsens svar har tre olika beslutsförslag använts: Bifall innebär att föreningsstyrelsen delar motionärens uppfattning och ska genomföra eller verka för motionens förslag. Att föreningsstyrelsen ska verka för ett motionsförslag är tillämpligt när det gäller förslag som inte ligger inom föreningsstyrelsens beslutsområde, t ex i frågor som rör Coops verksamhet. Besvarad innebär att föreningsstyrelsen utvecklar sitt ställningstagande till motionen i svaret. Det kan t ex vara faktabeskrivningar som gör att motionens förslag inte är relevanta, det kan handla om att motionens önskemål redan är tillgodosedda eller föreningsstyrelsens utlåtande kan innehålla åtaganden och åtgärder i enlighet med motionens önskemål men motionens att-sats kan vara skriven på ett sätt som gör att den inte är möjlig att bifalla. Detta gäller t ex de flesta affärsmotionerna då de ofta tar upp frågor som KfS inte kan besluta om. Avslag innebär att föreningsstyrelsen inte instämmer i motionens förslag. 3

3 Innehållsförteckning Affärsfrågor Föreningsfrågor Motion Sida 1 Reklamskydd för kunderna 5 2 Butikshygien 5 3 Automatiserade kassor 6 4 Reklamblad 6 5 Extraerbjudanden 7 6 Barnfamiljer 7 7 Hållbara rabatter 7 8 Nyttigare rabatter 8 9 MedMera studentkort 8 10 MedMera Visa 8 11 Tydligare prismärkning Bojkott av israeliska produkter KF ska följa folkrätten - inte systematisk bryta mot den Produkter och varor från Israel Manuell köttdisk Ägg från burhöns Kravmärkt djurfoder Djurförsökstestade produkter Matsvinnet Motverka matsvinnet Vegetarisk matkasse i Coop Matkasse Medlemsåterbäring Medlemsåterbäring Ursprungsmärkning Förpackningar Plastkassar Hundbajspåsar Kort datum Ekologiska varor i annonser Förstoringsglas i Coop-butiker Ny sorts butik Stevia sötningsmedel Avfallshantering i Coop-butiker Öppen källkodspolicy Eluttag på parkeringsplatser 22 Motion Sida 45 Kfs och KFs placering likvida tillgångar Detaljhandelsverksamhet i KfS regi Domus-varuhusen Långsiktigare kultursatsningar Kultursponsring Flexiblare organisation inom KfS Ordförande i KF Förtydligande av Val av förtroendevalda Bättre information vid val av förtroendevalda Tydliggörande av medlemsrådsrollen Medlemsråd Information till medlemsråden Inrättande av ambassadörer Medlemsrådsskjortor Kontantkassa för medlemsråd Införande av ungdomsråd Föryngring av medlemsråden Förändring av distriktsindelning Utveckling av medlemspunkten Förbättra KF och Coop Föreningens interna arbete Medlemserbjudanden 38 Konsument- och miljöfrågor 68 Miljöfrågor i föreningen Onödiga tillsatser Matens miljö- och hälsopåverkan Hållbar mathållning och utveckling av medlemsnyttan Information om livsmedelstillsatser Utrangerade datorer Egen vindkraftel 42 4

4 Affärsfrågor Motion 1 Reklamskydd för kunderna Medan människor handlar sin dagliga mat behöver de ett visst mått av tystnad och lugn, annars börjar de glömma vad de söker och bli på dåligt humör. De evigt surrande mycket ljusstarka reklamskärmar som visar reklamfilmer i matbutiker och deras köer förhindrar effektivt att mathandlandet blir en behaglig upplevelse. ICA har infört dem nästan överallt och Hemköp följer efter. Lyckligtvis har Konsum inte gjort det. När jag flyttade tillbaka till Göteborg efter en tid i Stockholm har plötsligt Konsum Avenyn fullkomligt pepprat sina kassor med skrikande skärmar, just där varje kund måste stå i kö och inte kan komma undan stressbudskapen. Trots att jag gärna hade återupptagit vanan att handla i den butiken fick jag göra upp en plan för hur jag skulle kunna undvika den istället. Om och om igen ska vi varje vecka och varje år av våra liv gå in i butikernas reklamdusch för att konstatera att miljön är stressig och obehaglig och att det alltid, livstiden igenom, är bäst att ha bråttom ut. Så behöver det inte vara. Att utsätta kunderna för det eviga reklambruset via skärmar är att tala om för dem att de inte har något annat värde för butiken och dess chef än som stressspringande konsumtionsråttor i en reklamlabyrint som de så fort som möjligt ska vallas igenom så att de nya råttorna bereds plats. I broschyrer och annat butiksmaterial kan det vara fullt av bilder på leende kärnfamiljer, den verkliga synen på kunderna är då som kanonmat i en internationell reklamkarusell. Det är inte för inte som det satsas över 30 miljarder svenska kronor på reklam årligen. att alla delar av organisationen COOP bidrar till att det utarbetas ett reklamskydd för besökarna i form av bland annat riktlinjer innehållande ett ideologiskt kopplat ställningstagande mot reklam och för medlemsinflytande, innefattande motivering, och ett tydligt avståndstagande mot tv-skärmar som visar reklam i butikerna. Medlem Utlåtande motion 1 Coop använder själv aktivt marknadsföring och reklam för att nå ut till sina medlemmar och kunder och har inte gjort några ideologiska ställningstaganden emot reklam. Undersökningar visar att de flesta kunder tycks vara positivt inställda till butiksrelaterad marknadsföring och information i butikerna, om det görs på en nivå och på ett sätt som stödjer snarare än stör kundernas butiksupplevelse. att motionen avslås. Motion 2 Butikshygien Varje gång en människa går för att handla mat, vilket ofta händer, är korgarna så grånade och svartnade av ingrodd torr kornig och smetigt skimrande smuts att man tror att de måste komma direkt från en bilverkstad. De rutiner för renlighet och städning butiken har i övrigt förlorar helt sin mening när varje enskild matvara som läggs i korgen omedelbart skrapas mot en yta som innehåller nog med bakterier för att sänka en hel kontinent. Att erbjuda kunden en smutsad miljö att handla livsmedel i är ett riskbeteende. Man spelar roulette med människors hälsa och visar att man inte bryr sig om konsumkedjans lönsamhet och uppgift i samhället. att alla delar av organisationen COOP bidrar till att det utarbetas en strategi för hur hälsofaror i butiksmiljö ska hanteras. att denna strategi inbegriper nolltolernas för svartnat skitiga inventarier. att denna strategi innefattar rekommendationer som säger att kundkorgar ska spolas av ordentligt åtminstone en gång i kvartalet. Medlem Utlåtande motion 2 Coop har uppgett att man i enlighet med gällande lagstiftning har ett egenkontrollprogram för kontroll av livsmedelssäkerhet i butik. I Coops nya digitala stöd för Egenkontroll, med underrubriken Klart för kund finns rutiner som bör genomföras minst en gång per vecka i varje butik. I denna underrubrik finns ett ämnesområde som heter Entré där bl.a. statusen kontrolleras avseende rena/hela kundkorgar. Om kundkorgarna inte uppfyller ställda krav på renlighet ska det skapas en åtgärd i butiken/stormarknaden som ska följas upp. 5

5 Motion 3 Automatiserade kassor Den som handlar på Konsum idag får uppleva en stor nackdel jämfört med dem som handlar på ICA. Konsumbesökaren går miste om det mänskliga bemötandet och får stirra en robot i ansiktet istället. De automatiserade kassorna där kunderna ska göra kassapersonalens jobb försämrar kraftigt upplevelsen av att befinna sig i en levande butik där varje människa spelar roll. Sedan den moderatstyrda regeringen tog över råder ett privatiserat kallt och människoavvisande synsätt på människan och hennes behov. Visionen för detaljhandeln tycks nu vara att affärer bara ska vara lagerlokaler där de handlande vallas runt av anonyma robotröster samtidigt som de proppas fulla med reklam de inte efterfrågat. Låt den som söker sig till reklam bära hörlurar som tillhandahåller reklam för allt vad mortlarna håller samtidigt som andra kan slippa lyssna. Det är inte en mänsklig upplevelse att vara omgiven av bara maskiner, och det är viktigt att säga nej till den, till den inriktning som nu släpps in utan aktiva val från individen. Svenskarna behöver inte robotiserade miljöer som avskaffar våra yrken. De behöver jobb istället. Konsum ägs av medlemmarna och medlemmarna kan välja att låta konsum ta ansvar. att alla delar av organisationen COOP bidrar till att det utarbetas en strategi för hur de arbetande ska kunna erbjudas lika mycket arbete i kooperationens butiker som tidigare i förhållande till antalet butiker, deras storlek och eventuella ytterligare kriterier. att denna strategi inbegriper partier med reflektioner kring vilka miljöer som inverkar positivt på människan och vilka som inte gör det. att denna strategi innefattar rekommendationer som säger att de automatiserade kassorna bör tas bort. att COOP erbjuder hörlurar proppade med reklambudskap till de av kunderna som känner att de inte kan vara utan. Medlem Utlåtande motion 3 Coop, liksom flertalet övriga svenska dagligvarukedjor, erbjuder sedan flera år möjligheten till s.k. självutcheckning, antingen genom Shop Express eller genom självscanningskassor, som ett alternativ till manuella utcheckningskassor. Coops bedömning är att de flesta kunder och medlemmar uppskattar detta alternativ, inte minst för att det kan spara tid. Självutcheckningskassorna bidrar också till minskade arbetsmiljöskador genom att personalen får mer varierande uppgifter i butik (t.ex. att hjälpa de som använder självutcheckning) än manuellt kassaarbete. För de som vill ha manuell service finns alltid möjligheten att använda de traditionella utcheckningskassorna. 6 I fråga om kravet på hörlurar med reklambudskap använder Coop själv aktivt marknadsföring och reklam för att nå ut till sina medlemmar och kunder och har inte gjort några ideologiska ställningstaganden emot reklam. Undersökningar visar att de flesta kunder tycks vara positivt inställda till butiksrelaterad marknadsföring och information i butikerna, om det görs på en nivå och på ett sätt som stödjer snarare än stör kundernas butiksupplevelse. att motionen avslås. Motion 4 Reklamblad Jag vill föreslå att reklambladen blir åter mer normalt stora, ungefär A4. När vi flyttade till Gustavsberg för 32 år sedan och jag blev medlem här var informationsbladen enkla och små, med bra förklarande text, inte så mycket bilder samt även till och med lokal information om föreningar etc. Nu har informationsbladen flutit ut till jättetidningar. Varför? Man behöver mycket plats om man ska sitta t ex vid frukostbordet o läsa, armarna räcker nästan inte till, det hela är tröttsamt o faktiskt dumt. Vi alla vet att vi ska värna om miljön, bl a kanske spara papper, rentav, så denna information har nuförtiden fått elefantiasis. Måste en vara avbildas i originalstorlek för att kunden ska förstå vad det handlar om??? Hur tomater, rostbröd, köttbitar, fiskar, konservburkar ser ut i natura, det vet ju alla människor. Vad vinns med att avbildar kaffepaket i originalstorlek? Det hela är absurt. Är vi kunder inte betrodda mer än så? Vet vi inte hur en ficka skivad skinka ser ut i verkligheten? Varför dessas överdådga informationsblad? Anhåller om att hela Kf och alla butiker genast tänker om och trycker enkla reklamblad, med produkternas namn, märke, härkomst och vikt samt kg-pris. Jag förmår inte räkna ut den eventuella vinsten om mindre format väljes men det säger ju sig själv att det blir en besparing. - Överallt detta slöseri! Jag blir trött av alla överdrifter, samtidigt som vi alla vet att vi bör spara, men inte på den goda maten utan på de överdrivna informationsbladen. Distrikt 1

6 Utlåtande motion 4 Reklambladens storlek är anpassade till vilken kedja det gäller. Coop Nära har t.ex. ett mindre blad än Coop Forum. Storlekarna testas kontinuerligt, och Coop uppger på fråga att de just för tillfället genomför ett sådant test mot konsument där konsumenterna får tycka till om storlek, färg och form m.m. Målet är att alltid ha det bästa formatet för respektive kedja, med hänsyn tagen till konkurrenter. Styrelsen bedömer att syftet med motionen därmed är uppfyllt. Motion 5 Extraerbjudanden I Stockholm består många hushåll av endast en person. De flesta extraerbjudandena i butikerna är för familjer köp 3 betala för 2 eller liknande. Som ensamstående blir det ofta inte så lönsamt, om man tänker på hållbarhet, bäst före datum och förvaringsutrymme. Vi önskar att KfS kan påverka Coop att sänka priserna, så att alla konsumenter kan känna att Coop är ett bra alternativ. Ann-Katrin Angeklint, distrikt 24 Sonja Bergström, distrikt 24 Motion 6 Barnfamiljer Hur skall vi få våra barnfamiljer att storhandla på Coop? Många barnfamiljer storhandlar på Willy s, Liedl och så vidare, på grund av lägre priser. Hur skall vi kunna förändra inställningen att Coop är så dyra? Vi vill att man på Coop Forum, Coop Extra och Coop Konsum skall kunna anpassa priserna på basvaror, för att kunna vara konkurrensmässiga. Ann-Katrin Angeklint, distrikt 24 Sonja Bergström, distrikt 24 Utlåtande motion 5 och 6 Motion 7 Hållbara rabatter Det här med rabatter är något som lockar de flesta konsumenter och det är väl ändå priset som är den största avgörande faktorn för vad vi köper enligt flera studier. På denna punkt är Coop och Medmera-kortet väldigt starkt för större hushåll och familjer men kanske för dåligt inriktade på majoriteten som är ensamhushåll som gör flera små köp per vecka. Många av Coops rabatter är t ex köp limpor för X kr och andra typer av köp-fler-rabatter. Detta går bra när det är längre hållbarhet på produkterna men sånt som bröd, mejeri och andra färskvaror blir det svårt att konsumera i den mängd så att varorna inte hinner bli gamla. Därför förslår jag att man tar hjälp av kortet och reglerar att man kan inhandla varorna under hela veckan och få rabatten dragen ändå. På detta sätt kan man handla t ex en yoghurt på måndagen och sedan ytterligare en längre fram i veckan och få rabatten för 2 till priset av 1 eller vad det nu är vid andra köptillfället. På detta sätt tror jag vi breddar medlemsförmånerna och även lättare får in den yngre skaran i kooperationen. Det minskar matsvinnet och bidrar till en mer miljövänlig marknad. Förslag För att även ensamhushåll ska kunna utnyttja flerköpsrabatter bör dessa kunna inhandla en viss vara under hela veckan och ändå får mängdrabatt. Dennis Danneholt, distrikt 5 Utlåtande motion 7 Motionären har en mycket intressant idé om utveckling av konceptet för flerköpsrabatter. Coop har på fråga uppgett att man idag inte har möjlighet att lösa detta tekniskt med befintliga IT-system. Enligt styrelsens bedömning bör idén under alla förhållanden utvärderas närmare, och styrelsen avser därför att vidarebefordra motionen och utlåtandet däröver till Coop. att motionen anses besvarad och att motionen jämte utlåtandet översänds till Coop. Coop arbetar kontinuerligt för att kunna hålla en prisnivå som är konkurrenskraftig på marknaden. Coop har på fråga uppgett att man nu minskar antalet flerköp jämfört med föregående år för att kunna investera i lägre ordinariepriser. Barnfamiljen är i fokus för Coop och Coop ser nu enligt uppgift över sitt sortiment och sin prissättning i viktiga kategorier för barnfamiljen. Styrelsen bedömer att motionärernas önskemål därmed är uppfyllda. 7

7 Motion 8 Nyttigare rabatter Denna motion behandlar tidigare diskussioner om att Coop såsom många andra livsmedelsaffärer på marknaden har väldigt mycket nedsatta priser på stora mängder onyttiga -produkter. Ex chips, läsk, godis. Detta är en svår fråga då dessa varor säljer bra och ger goda marginaler. En lösning på detta som jag tycker Coop ska starta med för att vara först är att kombinera dessa köp med mer hälsosamma erbjudanden så att man vid köp av t ex 1 kg äpplen får köpa en påse chips eller läsk för ett nedsatt pris. Förslag Vid köp av en nyttig produkt som t ex äpplen kan man få köpa en onyttig som t ex chips eller läsk för nedsatt pris. Dennis Danneholt, distrikt 5 Utlåtande motion 8 Grunden för alla kampanjer som görs inom Coop är att de ska öka kundtillströmningen till butikerna, stärka varumärket genom att vara profilerande (t.ex. inom hälsa eller ekologi) eller hjälpa till att stärka marginalerna och därmed Coops resultat. För lönsamma kampanjer krävs därför en kombination av varor som marknaden efterfrågar. Det innebär att Coop måste marknadsföra dels nyttiga alternativ såsom frukt & grönsaker, men ofta även mindre nyttiga alternativ som konsumenterna efterfrågar, såsom t.ex. chips, läsk m.m. Frukt & grönt är ett av Coops fokusområden och Coop utvärderar kontinuerligt hur de kan bli bättre på att marknadsföra sortimentet. Exempel är de frukt & grönt - kampanjer som ofta genomförs, då Coop erbjuder en stor mängd frukt & grönt för halva priset till medlemmarna. Att kombinera snacks och frukt är svårt, då detta avser olika behov hos konsumenten. att motionen avslås. Motion 9 MedMera studentkort Motion ang behov av ett MedMera-studentkort för våra ungdomar som studerar på eftergymnasial nivå 18-30år. att att Konsum inrättar ett MedMera-Studentkort liknande ICA- studentkort. 1. Kostnadsfritt MedMeraVisakort under studietiden. 2. Studentrabatter på utvalda varor. 3. Studentrabatter på kurslitteratur, bio, träning, resor m.m. 4. Studentanpassad hem o olycksfallsförsäkring till bra pris Gå in på facebook.com/icastudent o läs. Vi vill att våra ungdomar ska förbli trogna Konsumkunder även i fortsättningen. Distrikt 1 8 Utlåtande motion 9 Enligt uppgift från Coop bedömer Coop efter undersökningar på området att det inte kan konstateras någon synbar påverkan av ICAs studentklubb totalt för Coop. Coop har inte heller kunnat konstatera någon synbar påverkan på Coops medlemsförsäljning för denna åldersgrupp, utan snarare har den gått upp något. Coop Marknad har meddelat att man kommer att fortsätta att bevaka beteende och attityden till Coop bland yngre men avser operativt att fokusera på andra projekt som har högsta prioritet under nästa år. KfS har för egen del tillsammans med Konsumentföreningen SVEA och Coop MedMera genomfört en aktivitet riktad mot studenter i början av september vid uppstart av universiteten, varvid vi har delat ut en studentflyer vid Universiteten i Stockholm, Uppsala och Linköping. Flyern innehöll bl.a. information om KfS, fördelen med att vara medlem och hur man blir medlem. Studenter är en framtida målgrupp. Även om Coops undersökning ovan indikerar att det för närvarande inte kan påvisas någon omedelbar fördel med ett särskilt MedMera Studentkort, bedömer styrelsen att det ändå är viktigt att närmare utvärdera de långsiktiga fördelarna med ett studentkort. att motionen anses besvarad och att motionen jämte utlåtandet översänds till KF. Motion 10 MedMera Visa Coops MedMera-kort har en möjlighet att välja en kredit men det är inget krav. Jag har mött medlemmar som inte vill ha ett MedMera Visa-kort av den anledning att det finns ett krav på kredit. Jag föreslår därför att Konsumentföreningen Stockholm uppdrar till Coop MedMera Visa att MedMera Visa erbjuder ett kort utan krav på kredit i likhet med MedMerakortet. Lena Söderlind, distrikt 10 Motionen stöds av distriktsstyrelsen i distrikt 10 Utlåtande motion 10 MedMera Visa är ett betalkort som erbjuder en räntefri kredit upp till 54 dagar. Kortet kan användas i hela världen där Visa accepteras. Om innehavaren betalar hela sin skuld innan förfallodagen utgår inga räntor eller avgifter. Lägsta kreditbelopp som medlemmar kan söka är 1000 kr. Om medlemmen vill utöka sitt köputrymme finns det möjlighet att sätta in medel i förväg. Utöver MedMera Visa erbjuds även MedMera Konto som inte kräver att medlemmen söker någon kredit.

8 MedMera Konto kan användas i Coops alla butiker och i merparten av alla partners butiker. Nya produkter, likt den som motionären föreslår, utvecklas enligt uppgift från Coop efter medlemmarnas önskemål och efter hur marknaden förändras. att motionen anses besvarad och att motionen jämte utlåtandet översänds till MedMera Bank AB. Motion 11 Tydligare prismärkning Prismärkningen på hushålls-/toalettpapper är väldigt missvisande. Att skriva ut ett kg-pris återspeglar väldigt dåligt den reella skillnaden på konsumtionen av ett grövre kontra ett tunnare papper. Vi skulle inte märka mjölk i kg eller ost i dl t ex. Därför förslår jag att Coop kompletterar med märkning av meterpris/rulle för att underlätta jämförelse på mängd man får ut. Förslag att komplettera prismärkningen med ett meter-pris. Dennis Danneholt, distrikt 5 Utlåtande motion 11 Bestämmelser om prisinformation finns främst i prisinformationslagen (2004:347) samt i Konsumentverkets föreskrift om prisinformation, KOVFS 2012: Det finns särskilda regler för beräkningsgrunder för jämförpriser kring s.k. mjukpapper som t.ex. hushålls-/ toalettpapper. För mjukpapper beräknas jämförpriset per kilogram exklusive hylsans vikt. Coop upplever också detta som ett mer relevant mått än meter, då meterpriset inte avspeglar t.ex. om det är enkla, dubbla eller tredubbla lager av papper. Styrelsen delar denna bedömning. att motionen avslås. Motion 12 Bojkott av israeliska produkter Coop säljer varor från ockuperat palestinskt område och bidrar därför till folkrättsbrott. Kolsyreapparaten Soda Stream tillverkas i en illegal bosättning. Även frukt och grönsaker kommer i många fall från ockuperat område och har Israel som ursprungsmärkning helt i strid med handelsavtalet med EU som förbjuder sådan märkning av varor från ockuperat område. Med ockuperat område avses det land som Israel lagt under sig på den andra sidan om den gröna linjen alltsedan (FN:s resolution nr 242) att Soda Streamapparater med tillbehör skall helt utgå ur sortimentet från Coopvaruhusen i Stockholmsområdet. att frukt och grönsaker och andra varor made in Israel ersätts med varor av annat ursprung om det saknas säkra bevis för att varorna ej har någon del med ursprung i de ockuperade områdena. Respekten för folkrätten och FN:s resolutioner motiverar varför vi som medlemmar i konsumentrörelsen och kunder i Coop på detta sätt tar ställning för det palestinska folkets rättigheter och kamp för en rättvis fred. Jan Tiselius, distrikt 1 Motion 13 Bojkott av israeliska produkter Coop säljer varor från ockuperat palestinskt område och bidrar därför till folkrättsbrott. Kolsyreapparaten Soda Stream tillverkas i en illegal bosättning. Även frukt och grönsaker kommer i många fall från ockuperat område och har Israel som ursprungsmärkning helt i strid med handelsavtalet med EU som förbjuder sådan märkning av varor från ockuperat område. Med ockuperat område avses det land som Israel lagt under sig på den andra sidan om den gröna linjen alltsedan (FN:s resolution nr 242) att Soda Streamapparater med tillbehör skall helt utgå ur sortimentet från Coopvaruhusen i Stockholmsområdet. att frukt och grönsaker och andra varor made in Israel ersätts med varor av annat ursprung om det saknas säkra bevis för att varorna ej har någon del med ursprung i de ockuperade områdena. Respekten för folkrätten och FN:s resolutioner motiverar varför vi som medlemmar i konsumentrörelsen och kunder i Coop på detta sätt tar ställning för det palestinska folkets rättigheter och kamp för en rättvis fred. Joanna Michie, distrikt 24 Motion 14 Bojkott av israeliska produkter Coop säljer varor från ockuperat palestinskt område och bidrar därför till folkrättsbrott. Kolsyreapparaten Soda Stream tillverkas i en illegal bosättning. Även frukt och grönsaker kommer i många fall från ockuperat område och har Israel som ursprungsmärkning helt i strid med handelsavtalet med EU som förbjuder sådan märkning av varor från ockuperat område. Med ockuperat område avses det land som Israel lagt under sig på den andra sidan om den gröna linjen alltsedan (FN:s resolution nr 242) att Soda Streamapparater med tillbehör skall helt utgå ur sortimentet från Coopvaruhusen i Stockholmsområdet. att frukt och grönsaker och andra varor made in Israel ersätts med varor av annat ursprung om det saknas säkra bevis för att varorna ej har någon del med ursprung i de ockuperade områdena. Respekten för folkrätten och FN:s resolutioner 9

9 motiverar varför vi som medlemmar i konsumentrörelsen och kunder i Coop på detta sätt tar ställning för det palestinska folkets rättigheter och kamp för en rättvis fred. Ola Svensson, distrikt 3 Motion 15 Bojkott av israeliska produkter Coop säljer varor från ockuperat palestinskt område och bidrar därför till folkrättsbrott. Kolsyreapparaten Soda Stream tillverkas i en illegal bosättning. Även frukt och grönsaker kommer i många fall från ockuperat område och har Israel som ursprungsmärkning helt i strid med handelsavtalet med EU som förbjuder sådan märkning av varor från ockuperat område. Med ockuperat område avses det land som Israel lagt under sig på den andra sidan om den gröna linjen alltsedan (FN:s resolution nr 242) att Soda Streamapparater med tillbehör skall helt utgå ur sortimentet från Coopvaruhusen i Stockholmsområdet. att frukt och grönsaker och andra varor made in Israel ersätts med varor av annat ursprung om det saknas säkra bevis för att varorna ej har någon del med ursprung i de ockuperade områdena. Respekten för folkrätten och FN:s resolutioner motiverar varför vi som medlemmar i konsumentrörelsen och kunder i Coop på detta sätt tar ställning för det palestinska folkets rättigheter och kamp för en rättvis fred. Distrikt 6 Motion 16 Bojkott av israeliska produkter Coop säljer varor från ockuperat palestinskt område och bidrar därför till folkrättsbrott. Kolsyreapparaten Soda Stream tillverkas i en illegal bosättning. Även frukt och grönsaker kommer i många fall från ockuperat område och har Israel som ursprungsmärkning helt i strid med handelsavtalet med EU som förbjuder sådan märkning av varor från ockuperat område. Med ockuperat område avses det land som Israel lagt under sig på den andra sidan om den gröna linjen alltsedan (FN:s resolution nr 242) att Soda Streamapparater med tillbehör skall helt utgå ur sortimentet från Coopvaruhusen i Stockholmsområdet. att frukt och grönsaker och andra varor made in Israel ersätts med varor av annat ursprung om det saknas säkra bevis för att varorna ej har någon del med ursprung i de ockuperade områdena. Respekten för folkrätten och FN:s resolutioner motiverar varför vi som medlemmar i konsumentrörelsen och kunder i Coop på detta sätt tar ställning för det palestinska folkets rättigheter och kamp för en rättvis fred. Distrikt 7 Motion 17 Bojkott av israeliska produkter Coop säljer varor från ockuperat palestinskt område och bidrar därför till folkrättsbrott. Kolsyreapparaten Soda Stream tillverkas i en illegal bosättning. Även frukt och grönsaker kommer i många fall från ockuperat område och har Israel som ursprungsmärkning helt i strid med handelsavtalet med EU som förbjuder sådan märkning av varor från ockuperat område. Med ockuperat område avses det land som Israel lagt under sig på den andra sidan om den gröna linjen alltsedan (FN:s resolution nr 242) att Soda Streamapparater med tillbehör skall helt utgå ur sortimentet från Coopvaruhusen i Stockholmsområdet. att frukt och grönsaker och andra varor made in Israel ersätts med varor av annat ursprung om det saknas säkra bevis för att varorna ej har någon del med ursprung i de ockuperade områdena. Respekten för folkrätten och FN:s resolutioner motiverar varför vi som medlemmar i konsumentrörelsen och kunder i Coop på detta sätt tar ställning för det palestinska folkets rättigheter och kamp för en rättvis fred. Linnea Falk, distrikt 8 Motion 18 Bojkott av israeliska produkter När Coop säljer varor från ockuperat palestinskt område gör oss, konsumenter, inblandade i folkrättsbrott. Kolsyreapparaten Soda Stream bl a tillverkas i en illegal bosättning, samt frukt och grönsaker som kommer från ockuperat område och har Israel som ursprungsmärkning helt i strid med handelsavtalet med EU som förbjuder sådan märkning av varor från ockuperat område. Med ockuperat område avses det land som Israel lagt under sig på den andra sidan om den gröna linjen alltsedan (FN:s resolution nr 242) att Soda Streamapparater med tillbehör skall helt utgå ur sortimentet från Coopvaruhusen i Stockholmsområdet. att frukt och grönsaker och andra varor made in Israel ersätts med varor av annat ursprung om det saknas säkra bevis för att varorna ej har någon del med ursprung i de ockuperade områdena. Respekten för folkrätten och FN:s resolutioner motiverar varför vi som medlemmar i konsumentrörelsen och kunder i Coop på detta sätt tar ställning för det palestinska folkets rättigheter och kamp för en rättvis fred. Distrikt 5 10

Motionshanteringen Motionsbehandling Viktigt att veta Beslutsförslag Bifall Besvarad Avslag

Motionshanteringen Motionsbehandling Viktigt att veta Beslutsförslag Bifall Besvarad Avslag Motioner 2013 Motionshanteringen Detta häfte innehåller de motioner från medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm (KfS) som kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast den 1 september 2013. Efter varje

Läs mer

MOTIONER 2001. Box 4050, 102 61 STOCKHOLM www.konsumentforeningenstockholm.se * info@konsumentforeningenstockholm.se

MOTIONER 2001. Box 4050, 102 61 STOCKHOLM www.konsumentforeningenstockholm.se * info@konsumentforeningenstockholm.se MOTIONER 2001 Box 4050, 102 61 STOCKHOLM www.konsumentforeningenstockholm.se * info@konsumentforeningenstockholm.se Motionernas väg till beslut på föreningsstämman Detta häfte innehåller de motioner från

Läs mer

6 Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö MALMÖ HÖGSKOLA B-uppsats MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö JAK Medlemsbank ett försök att skapa hållbar ekonomi Handledare: Graciela Ratti Område: Teknik och samhälle

Läs mer

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Skönero Kött Marknadsplan Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Innehållsförteckning Företaget - Skönero Kött... 3 Problemområde... 4 Syfte... 4 Metod... 4 Målgrupp... 5 Makroanalys... 6 Ekonomiskfaktorer...

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Kandidatuppsats 15 hp Restaurangmanagerprogrammet 180 hp Handledare: Kerstin Bergström Examinator: Monica Petersson

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2013

Det ansvarsfulla företaget 2013 Det ansvarsfulla företaget 2013 Svensk Handels undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och konsumenter svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom och Filippa Frisk

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll 3 4 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 Året i korthet Vd har ordet Så hänger KfS, KF och Coop ihop KfS går in som aktiv ägare i Coop Sverige

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2014. Genombrott. för ekologisk mat HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING Genombrott för ekologisk mat Innehåll 4 Vd har ordet 5 Axfoods ansvar 8 Hållbarhetsprogram 10 Miljö investeringar i miljöarbetet ger resultat ÅSA DOMEIJ Chef miljö och

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Vardagsval och vardagskval. En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling

Vardagsval och vardagskval. En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling Vardagsval och vardagskval En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling Uppsats för Fortsättningskurs C I Etnologi Uppsala universitet Handledare: Karin S. Lindelöf Sandra

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden Byggnads kongress 2010 REGISTER Allmänna kommunikations- och informationsfrågor (AK)...4 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)...9 Arbetsrätt Arbetsmiljö

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer