Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver"

Transkript

1 Grundläggande datasäkerhet LIU Medicinsk teknik LIU Introduktion till etologi LIU Hundens beteendebiologi 1 - introduktion LIU Hundens beteendebiologi 3 - fördjupning LIU Kemi - kurspaket LIU Matematik - kurspaket LIU Children and Families in a World of Education LIU Making a World of Difference LIU Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer LIU Ledarskap - jag och gruppen LIU Retorik i professionella sammanhang LIU Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder LIU Den akademiska skrivprocessen LIU The Global Teacher in a Multicultural World LIU A World worth taking care of LIU Nordic Culture with emphasis on Educational Sciences LIU Theories and Practice of Outdoor Education and Learning LIU Theories of Research and Methods of Inquiry LIU Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola LIU Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering LIU Forskningsteorier och undersökningsmetodik LIU Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys LIU Att undervisa i ett ämne - didaktik LIU Undervisning och lärande LIU Outdoor Education, continuation course LIU Utbildningsledarskap LIU Kompletterande utbildning för lärare som vill arbeta i förskolan LIU Slöjd med utomhuspedagogisk inriktning LIU Mönsterkonstruktion LIU Slöjd - Textilslöjd på distans LIU Slöjd - Trä och metallslöjd på distans LIU Körsång 1 LIU Bruksspel på piano i teori och praktik 2 LIU Bruksspel på gitarr i teori och praktik 2 LIU Bildspråk och lärande - mediearbete i skolan LIU Bilder och bildbygge - tredimensionella tekniker i praktiken LIU Musikdidaktik och bruksspel LIU Idrott och hälsa - boll och dans LIU Idrott och hälsa - friluftsliv och säkerhet LIU Idrott och hälsa A LIU Idrott och hälsa B LIU Svenska som andraspråk, grundkurs LIU Svenska som andraspråk 1 LIU Svenska som andraspråk 2, fortsättningskurs LIU Svenska som andraspråk 3, fördjupningskurs LIU Vuxenpedagogik, grundkurs LIU Vuxenpedagogik, grundkurs LIU Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning, vuxenutbildning och yrkesutbildning, fördjupnings LIU Naturvetenskapliga ämnen i förskolan och grundskolans tidiga år, med utomhusdidaktiska metoder LIU Teknik LIU Turismens natur och kultur 1 LIU Turismanalys LIU Hållbara livsmiljöer 2050 LIU Analytical Environmental Chemistry LIU International Environmental Management LIU Sustainable Managing Resources LIU Environmental Monitoring LIU Gender Studies - Intersectionality and Change LIU Analytical Tools LIU Introduction to Studies of Intersectional Gender at Advanced Level LIU Retorik: Att tala LIU Presentationsteknik LIU (6)

2 Beteendevetenskaplig grundkurs LIU Handikappvetenskap I, grundkurs LIU Handikappvetenskap II, fortsättningskurs LIU Handikappvetenskap III, fortsättningskurs LIU Pedagogik 1 LIU Pedagogisk översiktskurs LIU Socialisation och identitetsutveckling LIU Perspektiv på lärande LIU Utbildningsplanering och presentationsteknik LIU Pedagogik 3, fördjupningskurs LIU Kandidatuppsats i pedagogik LIU Forskningsmetodik i pedagogik LIU Organizational Change and Development LIU Psykologi 1, grundkurs LIU Psykologi 3, fördjupningskurs LIU Psychology 5 LIU Advanced Cognitive Psychology LIU Advanced Developmental Psychology LIU Psykoterapi 1 LIU Sociologi 1, grundkurs LIU Sociologi 2, fortsättningskurs LIU Sociologi 3, fördjupningskurs LIU Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå LIU Ledning och strategiskt personalarbete 3 LIU Ledning och strategiskt personalarbete 1 LIU Ledning och strategiskt personalarbete 2 LIU Funktionshinder, Kommunikation och Kognition, avancerad kurs LIU Ledning och strategiskt personalarbete 4 LIU Företagsekonomi 1, helfart LIU One Year Master - Ekonomistyrning LIU One Year Master - Redovisning LIU One Year Master - Strategy LIU One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi LIU Nationalekonomi 1, grundkurser LIU Samhälle och ekonomi - nationalekonomins grunder LIU Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser LIU Matematiska metoder i nationalekonomi, fortsättningskurs LIU Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument LIU Mikroekonomisk analys LIU Mikroekonomisk teori LIU One Year Master - Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, avancerade kurser LIU One Year Master - Ekonomisk analys, avancerade kurser LIU Spelteori LIU Makroekonomi med inriktning mot tillväxtteori LIU Ekonomisk teori- och metodutveckling, avancerad nivå LIU Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs LIU Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs LIU Straffrätt, med särskild inriktning mot ekonomisk brottslighet, grundkurs LIU Börsrätt LIU Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs LIU Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata LIU Institutionell teori och analys LIU Ekonometri: Tidsseriedata LIU Makroekonomisk teori och politik, fortsättningskurs LIU Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs LIU Hälsoekonomi och etik LIU Svenska för studier och yrkesliv LIU Reading Gender LIU Engelska 1, grundkurs LIU Engelska 1, grundkurs, deltid LIU Engelska 2, fortsättningskurs LIU Engelska 3, uppsats LIU Engelska 3, Språk och litteratur LIU (6)

3 Engelska 3, fördjupningskurs LIU Engelska, litteraturvetenskaplig inriktning, avancerad kurs (halvfart) uppsats LIU Engelska, språkvetenskaplig inriktning, avancerad kurs (halvfart) uppsats LIU Interaction Analysis LIU Franska 1, grundkurs LIU Franska 1, grundkurs LIU Francais: Att kommunicera på franska LIU Franska språket - grammatik, fonetik och uttal LIU Allmän EU-rätt, grundkurs LIU Franska 3, fördjupningskurs LIU Franska 3, fördjupningskurs LIU Magisterkurs i spanska LIU Magisterkurs i franska LIU Franska, nybörjarkurs LIU Tyska 1, grundkurs LIU Tyska för yrkeslivet, grundkurs LIU Att kommunicera på tyska LIU Tyska, nybörjarkurs LIU Spanska 1, grundkurs LIU Spanska: Att kommunicera på spanska LIU Spanska 1, grundkurs LIU Spanska 3, fördjupningskurs LIU Spanska 3, fördjupningskurs LIU Spanska, nybörjarkurs LIU Svenska språket 2, fortsättningskurs LIU Svenska språket 3, fördjupningskurs LIU Qualifying Course in Swedish, semester 1 LIU Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2 LIU Etik 1, grundkurs LIU Ethics and Migration, basic course LIU Ethical Theory and Moral Practice, basic course LIU Social and Political Ethics, basic course LIU Globalisation and Global Justice, basic course LIU Negotiation and Conflict LIU Global and transnational social work LIU Globalisation and Global Justice, advanced course LIU Cultural Encounter. Representation of the Other in Fiction LIU Ethics and Migration, advanced course LIU Social and Political Ethics, advanced course LIU Ethical Theory and Moral Practice, advanced course LIU Konstvetenskap 1, grundkurs LIU Konstvetenskap 3, fördjupningskurs LIU Konstvetenskapens teorier och problemområden 1, avancerad kurs LIU Historia 1, grundkurs LIU Sweden and the Swedes LIU Historia 2, fortsättningskurs LIU Historia 3, fördjupningskurs LIU Religionsvetenskap, grundkurs LIU Religion och politik, grundkurs LIU Religion, våld och terrorism, grundkurs LIU Religion and Politics, Introductory Course LIU Terrorism, Violence and Religion, basic course LIU Religionsvetenskap - Kristendomens historia, fortsättningskurs LIU Religionsvetenskap. Gamla testamentet icke-språkligt, fortsättningskurs LIU Religionsvetenskap - Religionshistoria, fördjupningskurs LIU Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs LIU Kristen trosåskådning, uppsats, fördjupningskurs LIU Etik, fördjupningskurs LIU Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs LIU Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs LIU Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs LIU Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs LIU Kristendomens historia, magisteruppsats LIU (6)

4 Kristendomens historia, masteruppsats LIU Praktisk filosofi 1, grundkurs LIU Teoretisk filosofi 1, grundkurs LIU Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs LIU Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs LIU Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs LIU Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) LIU Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) LIU Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) LIU Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs LIU Teoretisk filosofi, avancerad kurs, (masterkurs) LIU Philosophy of Science for the Humanities and Social Sciences LIU Socialantropologi 1, grundkurs LIU Kvinnligt, manligt, mänskligt, grundkurs LIU I kulturens spegel. Antropologiska perspektiv på vårt eget samhälle LIU Socialantropologi 3, fördjupningskurs LIU Minnets och glömskans processer i den offentliga miljön, avancerad nivå LIU Forskningsteori och undersökningsmetoder i socialantropologi, avancerad nivå LIU I fält på antropologers vis, avancerad nivå LIU Makt, minne, motstånd, avancerad nivå LIU Litteraturvetenskap 1, grundkurs LIU Ungdomslitteratur LIU Essän från Montaigne till medieåldern LIU Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs LIU Religionsvetenskap - Svenska kyrkans tro och liv, fördjupningskurs LIU Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs LIU Magisterkurs i litteraturvetenskap LIU Textil formgivning 1, grundkurs LIU Formgivning 1, grundkurs LIU International Course in Drama Communication A LIU Ledarskap - konsten att leda LIU Drama 1 LIU Forumteater 2 - att leda forumspel LIU Working With The Real Documentary Film History, Theory and Practice, advanced LIU Objective-C programmering LIU Applikationsutveckling för iphone och ipad LIU Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi LIU Nordic Culture LIU Environmental and Resource Use Challenges LIU Analytical Frameworks in Sustainability Studies LIU Sustainability in the urban realm: city/neighbourhood/home LIU Introduction to Sustainable Development LIU Visualizing Climate Change LIU The Biogas Process LIU Water - Resource Management in time and space, Focus Greece LIU Grundläggande statistik, grundkurs LIU Fundamental Statistical Methods LIU Data Visualization LIU Surveymetodik LIU Programming in R LIU Data Mining and Statistical Learning LIU Multivariate Statistical Methods LIU Statistical Methods LIU Visualization LIU Bayesian Learning LIU Advanced Programming in R LIU Geografi, grundkurs LIU Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2, grundkurs LIU Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs LIU Perspektiv på medie- och kommunikationssamhället LIU Mediernas språk och innehåll LIU Tvärmedial gestaltning och samtidskonst, fortsättningskurs LIU Utställningen som medium LIU (6)

5 Working With 'The Real': Documentary Film History, Theory and Practice, basic LIU Ljudkultur - Ljudlandskap och skapande av ljud, grundnivå LIU Tvärmedial gestaltning och samtidskonst, avancerad kurs LIU Utställningen som medium, avancerad kurs LIU Ljudkultur - Ljudlandskap och skapande av ljud, avancerad LIU Master project LIU Projektarbete LIU Statsvetenskap 1 - kurspaket LIU History of European Identity LIU Contemporary European Governance LIU Europe in the World LIU European Democratic Culture LIU Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs LIU Statsvetenskap 3, fördjupningskurs LIU Samhälls- och vetenskapsteori LIU Statsvetenskaplig teori och analys LIU Offentlig politik och förvaltning LIU Jämförande politisk ekonomi LIU Demokrati, global etik och social förändring LIU International Relations Theory LIU The Politics and Economics of International Relations LIU International Governance and Civil Society LIU International Organisations: Theory and Practice LIU Contemporary Issues in International Governance LIU International and European Law LIU Offentlig ledning och styrning LIU Diplomacy and Foreign Policy Analysis LIU Vetenskapsteori för naturvetare LIU Drama 2 LIU Barn och unga: deras livsvillkor och välfärdsstatens institutioner LIU Handledning och handledningsmetodik LIU Personlig assistans LIU Projektledning och utvärdering LIU Social kategorisering, motstånd och kreativitet i socialt arbete LIU Nya former för ledarskap i socialt arbete LIU Barnmisshandel och sexuella övergrepp I, grundnivå LIU Allmän farmakologi, grundnivå LIU Barn- och ungdomspsykiatri, grundnivå LIU Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar LIU Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, avancerad nivå LIU Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del I LIU Kommunikation och rådgivning i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete LIU Advanced Immunology LIU Molecular and Medical Pharmacology LIU Stem Cells and Applied Regenerative Medicine LIU Implementering och evidensbaserad praktik i logopedi, avancerad nivå LIU Implementering och evidensbaserad praktik i logopedi, avancerad nivå LIU Oral rehabilitering. Kompetenshöjande utbildning för allmäntandläkare LIU Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, avancerad nivå LIU Examensarbete i omvårdnad, grundnivå LIU Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi, grundnivå LIU Diabetes och diabetesvård I, avancerad nivå LIU Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård LIU Examensarbete i fysioterapi, 15.0p LIU Arbetsterapi inom området psykiska och/eller kognitiva funktionshinder, avancerad nivå LIU Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering, avancerad nivå LIU Arbetsterapi inom äldreområdet, avancerad nivå LIU Examensarbete i arbetsterapi, grundnivå LIU Ländryggsbesvär - undersökning och behandling, avancerad nivå LIU Idrottsmedicin, avancerad nivå LIU Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, 7.5p LIU Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, 7.5p LIU Vård av personer med demenssjukdom, avancerad nivå LIU (6)

6 Tumour Biology LIU Medical Genetics LIU Smärta och smärtbehandling, avancerad nivå LIU Forskning inom medicin och vård II LIU Medicinsk behandling och omvårdnad av patienter med bröstcancer, avancerad nivå LIU Implementering LIU Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar LIU Organisera och leda för hälsa i arbetsliv och välfärdssystem LIU Amning - föräldrastöd i samband med amning LIU Health Inequalities, 7,5 credits LIU Social Epidemiology, 7,5 credits LIU (6)

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser Actio - rösten och kroppen APS 225 10 46 69618 Actio - rösten och kroppen BF - 0 2 69618 Actio - rösten och kroppen BI 20.07 18 45 69618 Actio - rösten och kroppen BII 19.81 3 14 69618 Actio - rösten och

Läs mer

Kurser Urvalsgrupper

Kurser Urvalsgrupper Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Denna förteckning är framtagen för att användas i den officiella statistiken vid statistikredovisningar

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Kurser 2015-16 hela landet

Kurser 2015-16 hela landet Uppdaterad 17.6.2015/cs Kurser 2015-16 hela landet Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare: TD Juho Sankamo och FD, TM

Läs mer

Utbildningar hösten 2015. Din upptäcktsvärld börjar här

Utbildningar hösten 2015. Din upptäcktsvärld börjar här Utbildningar hösten 2015 Din upptäcktsvärld börjar här 2 Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016 Välkommen till Katedralskolan! Möten inspirerar! De utvecklar dig och ger dig nya erfarenheter. På

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET PROGRAM 2015 2016 SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET WWW.ORU.SE Den senast uppdaterade programinformationen finns på www.oru.se/blivande_student. Facebook

Läs mer

Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte

Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar HT2006 Sorterat efter lärosäte Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt Blekinge tekniska högskola BTH-86014 Crossmedia

Läs mer

Vi hoppas att du hittar inspiration i lärcentrumkatalogen och hälsar dig varmt välkommen till oss på ditt Lärcentrum!

Vi hoppas att du hittar inspiration i lärcentrumkatalogen och hälsar dig varmt välkommen till oss på ditt Lärcentrum! Lärcentrum Det finns oerhört många utbildningar och kurser på distans, både inom högskolevärlden och inom den nyare utbildningsformen som heter Yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan är en eftergymnasial yrkesutbildning

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

Installations- och promotionshögtiden 2013

Installations- och promotionshögtiden 2013 Installations- och promotionshögtiden 2013 Nya professorer Hedersdoktorer Jubeldoktorer Pedagogiska pris Stockholms universitets guldmedalj Doktorsavhandlingar 2012/2013 BLÅ HALLEN I STOCKHOLMS STADSHUS

Läs mer