Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver"

Transkript

1 Grundläggande datasäkerhet LIU Medicinsk teknik LIU Introduktion till etologi LIU Hundens beteendebiologi 1 - introduktion LIU Hundens beteendebiologi 3 - fördjupning LIU Kemi - kurspaket LIU Matematik - kurspaket LIU Children and Families in a World of Education LIU Making a World of Difference LIU Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer LIU Ledarskap - jag och gruppen LIU Retorik i professionella sammanhang LIU Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder LIU Den akademiska skrivprocessen LIU The Global Teacher in a Multicultural World LIU A World worth taking care of LIU Nordic Culture with emphasis on Educational Sciences LIU Theories and Practice of Outdoor Education and Learning LIU Theories of Research and Methods of Inquiry LIU Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola LIU Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering LIU Forskningsteorier och undersökningsmetodik LIU Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys LIU Att undervisa i ett ämne - didaktik LIU Undervisning och lärande LIU Outdoor Education, continuation course LIU Utbildningsledarskap LIU Kompletterande utbildning för lärare som vill arbeta i förskolan LIU Slöjd med utomhuspedagogisk inriktning LIU Mönsterkonstruktion LIU Slöjd - Textilslöjd på distans LIU Slöjd - Trä och metallslöjd på distans LIU Körsång 1 LIU Bruksspel på piano i teori och praktik 2 LIU Bruksspel på gitarr i teori och praktik 2 LIU Bildspråk och lärande - mediearbete i skolan LIU Bilder och bildbygge - tredimensionella tekniker i praktiken LIU Musikdidaktik och bruksspel LIU Idrott och hälsa - boll och dans LIU Idrott och hälsa - friluftsliv och säkerhet LIU Idrott och hälsa A LIU Idrott och hälsa B LIU Svenska som andraspråk, grundkurs LIU Svenska som andraspråk 1 LIU Svenska som andraspråk 2, fortsättningskurs LIU Svenska som andraspråk 3, fördjupningskurs LIU Vuxenpedagogik, grundkurs LIU Vuxenpedagogik, grundkurs LIU Pedagogiskt arbete med inriktning på folkbildning, vuxenutbildning och yrkesutbildning, fördjupnings LIU Naturvetenskapliga ämnen i förskolan och grundskolans tidiga år, med utomhusdidaktiska metoder LIU Teknik LIU Turismens natur och kultur 1 LIU Turismanalys LIU Hållbara livsmiljöer 2050 LIU Analytical Environmental Chemistry LIU International Environmental Management LIU Sustainable Managing Resources LIU Environmental Monitoring LIU Gender Studies - Intersectionality and Change LIU Analytical Tools LIU Introduction to Studies of Intersectional Gender at Advanced Level LIU Retorik: Att tala LIU Presentationsteknik LIU (6)

2 Beteendevetenskaplig grundkurs LIU Handikappvetenskap I, grundkurs LIU Handikappvetenskap II, fortsättningskurs LIU Handikappvetenskap III, fortsättningskurs LIU Pedagogik 1 LIU Pedagogisk översiktskurs LIU Socialisation och identitetsutveckling LIU Perspektiv på lärande LIU Utbildningsplanering och presentationsteknik LIU Pedagogik 3, fördjupningskurs LIU Kandidatuppsats i pedagogik LIU Forskningsmetodik i pedagogik LIU Organizational Change and Development LIU Psykologi 1, grundkurs LIU Psykologi 3, fördjupningskurs LIU Psychology 5 LIU Advanced Cognitive Psychology LIU Advanced Developmental Psychology LIU Psykoterapi 1 LIU Sociologi 1, grundkurs LIU Sociologi 2, fortsättningskurs LIU Sociologi 3, fördjupningskurs LIU Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå LIU Ledning och strategiskt personalarbete 3 LIU Ledning och strategiskt personalarbete 1 LIU Ledning och strategiskt personalarbete 2 LIU Funktionshinder, Kommunikation och Kognition, avancerad kurs LIU Ledning och strategiskt personalarbete 4 LIU Företagsekonomi 1, helfart LIU One Year Master - Ekonomistyrning LIU One Year Master - Redovisning LIU One Year Master - Strategy LIU One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi LIU Nationalekonomi 1, grundkurser LIU Samhälle och ekonomi - nationalekonomins grunder LIU Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser LIU Matematiska metoder i nationalekonomi, fortsättningskurs LIU Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument LIU Mikroekonomisk analys LIU Mikroekonomisk teori LIU One Year Master - Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, avancerade kurser LIU One Year Master - Ekonomisk analys, avancerade kurser LIU Spelteori LIU Makroekonomi med inriktning mot tillväxtteori LIU Ekonomisk teori- och metodutveckling, avancerad nivå LIU Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs LIU Kredit- och exekutionsrätt, grundkurs LIU Straffrätt, med särskild inriktning mot ekonomisk brottslighet, grundkurs LIU Börsrätt LIU Internationell beskattningsrätt, fortsättningskurs LIU Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata LIU Institutionell teori och analys LIU Ekonometri: Tidsseriedata LIU Makroekonomisk teori och politik, fortsättningskurs LIU Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs LIU Hälsoekonomi och etik LIU Svenska för studier och yrkesliv LIU Reading Gender LIU Engelska 1, grundkurs LIU Engelska 1, grundkurs, deltid LIU Engelska 2, fortsättningskurs LIU Engelska 3, uppsats LIU Engelska 3, Språk och litteratur LIU (6)

3 Engelska 3, fördjupningskurs LIU Engelska, litteraturvetenskaplig inriktning, avancerad kurs (halvfart) uppsats LIU Engelska, språkvetenskaplig inriktning, avancerad kurs (halvfart) uppsats LIU Interaction Analysis LIU Franska 1, grundkurs LIU Franska 1, grundkurs LIU Francais: Att kommunicera på franska LIU Franska språket - grammatik, fonetik och uttal LIU Allmän EU-rätt, grundkurs LIU Franska 3, fördjupningskurs LIU Franska 3, fördjupningskurs LIU Magisterkurs i spanska LIU Magisterkurs i franska LIU Franska, nybörjarkurs LIU Tyska 1, grundkurs LIU Tyska för yrkeslivet, grundkurs LIU Att kommunicera på tyska LIU Tyska, nybörjarkurs LIU Spanska 1, grundkurs LIU Spanska: Att kommunicera på spanska LIU Spanska 1, grundkurs LIU Spanska 3, fördjupningskurs LIU Spanska 3, fördjupningskurs LIU Spanska, nybörjarkurs LIU Svenska språket 2, fortsättningskurs LIU Svenska språket 3, fördjupningskurs LIU Qualifying Course in Swedish, semester 1 LIU Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2 LIU Etik 1, grundkurs LIU Ethics and Migration, basic course LIU Ethical Theory and Moral Practice, basic course LIU Social and Political Ethics, basic course LIU Globalisation and Global Justice, basic course LIU Negotiation and Conflict LIU Global and transnational social work LIU Globalisation and Global Justice, advanced course LIU Cultural Encounter. Representation of the Other in Fiction LIU Ethics and Migration, advanced course LIU Social and Political Ethics, advanced course LIU Ethical Theory and Moral Practice, advanced course LIU Konstvetenskap 1, grundkurs LIU Konstvetenskap 3, fördjupningskurs LIU Konstvetenskapens teorier och problemområden 1, avancerad kurs LIU Historia 1, grundkurs LIU Sweden and the Swedes LIU Historia 2, fortsättningskurs LIU Historia 3, fördjupningskurs LIU Religionsvetenskap, grundkurs LIU Religion och politik, grundkurs LIU Religion, våld och terrorism, grundkurs LIU Religion and Politics, Introductory Course LIU Terrorism, Violence and Religion, basic course LIU Religionsvetenskap - Kristendomens historia, fortsättningskurs LIU Religionsvetenskap. Gamla testamentet icke-språkligt, fortsättningskurs LIU Religionsvetenskap - Religionshistoria, fördjupningskurs LIU Kristendomens historia uppsats, fördjupningskurs LIU Kristen trosåskådning, uppsats, fördjupningskurs LIU Etik, fördjupningskurs LIU Kristendomens historia, fornkyrkan, avancerad kurs LIU Kristendomens historia, medeltiden, avancerad kurs LIU Kristendomens historia, 1500-talet till och med 1700-talet, avancerad kurs LIU Kristendomens historia, 1800 till nutid, avancerad kurs LIU Kristendomens historia, magisteruppsats LIU (6)

4 Kristendomens historia, masteruppsats LIU Praktisk filosofi 1, grundkurs LIU Teoretisk filosofi 1, grundkurs LIU Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs LIU Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs LIU Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs LIU Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) LIU Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) LIU Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) LIU Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs LIU Teoretisk filosofi, avancerad kurs, (masterkurs) LIU Philosophy of Science for the Humanities and Social Sciences LIU Socialantropologi 1, grundkurs LIU Kvinnligt, manligt, mänskligt, grundkurs LIU I kulturens spegel. Antropologiska perspektiv på vårt eget samhälle LIU Socialantropologi 3, fördjupningskurs LIU Minnets och glömskans processer i den offentliga miljön, avancerad nivå LIU Forskningsteori och undersökningsmetoder i socialantropologi, avancerad nivå LIU I fält på antropologers vis, avancerad nivå LIU Makt, minne, motstånd, avancerad nivå LIU Litteraturvetenskap 1, grundkurs LIU Ungdomslitteratur LIU Essän från Montaigne till medieåldern LIU Litteraturvetenskap 2, fortsättningskurs LIU Religionsvetenskap - Svenska kyrkans tro och liv, fördjupningskurs LIU Litteraturvetenskap 3, fördjupningskurs LIU Magisterkurs i litteraturvetenskap LIU Textil formgivning 1, grundkurs LIU Formgivning 1, grundkurs LIU International Course in Drama Communication A LIU Ledarskap - konsten att leda LIU Drama 1 LIU Forumteater 2 - att leda forumspel LIU Working With The Real Documentary Film History, Theory and Practice, advanced LIU Objective-C programmering LIU Applikationsutveckling för iphone och ipad LIU Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi LIU Nordic Culture LIU Environmental and Resource Use Challenges LIU Analytical Frameworks in Sustainability Studies LIU Sustainability in the urban realm: city/neighbourhood/home LIU Introduction to Sustainable Development LIU Visualizing Climate Change LIU The Biogas Process LIU Water - Resource Management in time and space, Focus Greece LIU Grundläggande statistik, grundkurs LIU Fundamental Statistical Methods LIU Data Visualization LIU Surveymetodik LIU Programming in R LIU Data Mining and Statistical Learning LIU Multivariate Statistical Methods LIU Statistical Methods LIU Visualization LIU Bayesian Learning LIU Advanced Programming in R LIU Geografi, grundkurs LIU Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2, grundkurs LIU Medie- och kommunikationsvetenskap 3, fördjupningskurs LIU Perspektiv på medie- och kommunikationssamhället LIU Mediernas språk och innehåll LIU Tvärmedial gestaltning och samtidskonst, fortsättningskurs LIU Utställningen som medium LIU (6)

5 Working With 'The Real': Documentary Film History, Theory and Practice, basic LIU Ljudkultur - Ljudlandskap och skapande av ljud, grundnivå LIU Tvärmedial gestaltning och samtidskonst, avancerad kurs LIU Utställningen som medium, avancerad kurs LIU Ljudkultur - Ljudlandskap och skapande av ljud, avancerad LIU Master project LIU Projektarbete LIU Statsvetenskap 1 - kurspaket LIU History of European Identity LIU Contemporary European Governance LIU Europe in the World LIU European Democratic Culture LIU Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs LIU Statsvetenskap 3, fördjupningskurs LIU Samhälls- och vetenskapsteori LIU Statsvetenskaplig teori och analys LIU Offentlig politik och förvaltning LIU Jämförande politisk ekonomi LIU Demokrati, global etik och social förändring LIU International Relations Theory LIU The Politics and Economics of International Relations LIU International Governance and Civil Society LIU International Organisations: Theory and Practice LIU Contemporary Issues in International Governance LIU International and European Law LIU Offentlig ledning och styrning LIU Diplomacy and Foreign Policy Analysis LIU Vetenskapsteori för naturvetare LIU Drama 2 LIU Barn och unga: deras livsvillkor och välfärdsstatens institutioner LIU Handledning och handledningsmetodik LIU Personlig assistans LIU Projektledning och utvärdering LIU Social kategorisering, motstånd och kreativitet i socialt arbete LIU Nya former för ledarskap i socialt arbete LIU Barnmisshandel och sexuella övergrepp I, grundnivå LIU Allmän farmakologi, grundnivå LIU Barn- och ungdomspsykiatri, grundnivå LIU Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar LIU Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, avancerad nivå LIU Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del I LIU Kommunikation och rådgivning i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete LIU Advanced Immunology LIU Molecular and Medical Pharmacology LIU Stem Cells and Applied Regenerative Medicine LIU Implementering och evidensbaserad praktik i logopedi, avancerad nivå LIU Implementering och evidensbaserad praktik i logopedi, avancerad nivå LIU Oral rehabilitering. Kompetenshöjande utbildning för allmäntandläkare LIU Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, avancerad nivå LIU Examensarbete i omvårdnad, grundnivå LIU Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi, grundnivå LIU Diabetes och diabetesvård I, avancerad nivå LIU Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård LIU Examensarbete i fysioterapi, 15.0p LIU Arbetsterapi inom området psykiska och/eller kognitiva funktionshinder, avancerad nivå LIU Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering, avancerad nivå LIU Arbetsterapi inom äldreområdet, avancerad nivå LIU Examensarbete i arbetsterapi, grundnivå LIU Ländryggsbesvär - undersökning och behandling, avancerad nivå LIU Idrottsmedicin, avancerad nivå LIU Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, 7.5p LIU Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, 7.5p LIU Vård av personer med demenssjukdom, avancerad nivå LIU (6)

6 Tumour Biology LIU Medical Genetics LIU Smärta och smärtbehandling, avancerad nivå LIU Forskning inom medicin och vård II LIU Medicinsk behandling och omvårdnad av patienter med bröstcancer, avancerad nivå LIU Implementering LIU Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar LIU Organisera och leda för hälsa i arbetsliv och välfärdssystem LIU Amning - föräldrastöd i samband med amning LIU Health Inequalities, 7,5 credits LIU Social Epidemiology, 7,5 credits LIU (6)

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 HT2014. Antal reserver. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal antagna.

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 HT2014. Antal reserver. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal antagna. 27025 A World worth taking care of 5 5 0 41283 Advanced Cognitive Psychology 2 3 0 41285 Advanced Developmental Psychology 2 4 1 89079 Advanced Immunology 5 7 0 46183 Advanced Programming in R 3 2 0 43215

Läs mer

Antagningsstatistik urval 1 Fristående kurser (sorterat på kurskod) HT2015

Antagningsstatistik urval 1 Fristående kurser (sorterat på kurskod) HT2015 43105 711A03 Magisterkurs i engelska 60.0 Helfart (100%) Linköping 2 0 43175 711A10 Engelska, avancerad kurs, Critical Engagements 7.5 Kvartsfart (25%) Linköping 2 0 43177 711A11 English.Translation, advanced

Läs mer

Anmälningsstatistik Fristående kurser HT2013 Utbildningens namn Anm.kod Totalt antal sökande

Anmälningsstatistik Fristående kurser HT2013 Utbildningens namn Anm.kod Totalt antal sökande A World worth taking care of LIU-27025 107 19 Adoptionskunskap LIU-40103 30 1 Advanced Immunology, 7,5 credits LIU-89075 7 4 Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering LIU-89273 30 4 Aktuella perspektiv

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurs (A-Ö) urval 2 HT2013

Antagningsstatistik fristående kurs (A-Ö) urval 2 HT2013 27025 A World worth taking care of 7.5 921G05 Helfart (100%) Internetbaserad distansunderv Norrköping 25 6 40103 Adoptionskunskap 7.5 736G01 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping Inställd 0 89075

Läs mer

Inst Kurskod Kursnamn Dnr LiU IBL 748A38 Advanced Clinical Psychology IBL 748A37 Advanced Group and Social Psychology IBL 759G46

Inst Kurskod Kursnamn Dnr LiU IBL 748A38 Advanced Clinical Psychology IBL 748A37 Advanced Group and Social Psychology IBL 759G46 Inst Kurskod Kursnamn Dnr LiU-2017-01502 IBL 748A38 Advanced Clinical Psychology IBL 748A37 Advanced Group and Social Psychology IBL 759G46 Beteendevetenskaplig grundkurs IBL 752A05 Funktionshinder, Kommunikation

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 VT2015

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 VT2015 43212 Associationsrätt, grundkurs 7.5 747G26 33% Normal undervisning Linköping 63 0 27706 Att leda lärprocesser 15.0 911G15 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping 35 16 44502 Att leva på, med eller

Läs mer

Fristående kurser HT2011

Fristående kurser HT2011 43101 Engelska 1, 30.0 711G01 Helfart (100%) Normal undervisning Linköping 50 71 0 43151 Engelska 3, 30.0 711G03 Helfart (100%) Normal undervisning Linköping 10 13 0 43103 Engelska 1,, deltid 30.0 711G04

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (sorterat på kurskod) urval 1 VT2015

Antagningsstatistik fristående kurser (sorterat på kurskod) urval 1 VT2015 43170 Magisterkurs i engelska 60.0 711A03 Helfart (100%) Normal undervisning Linköping 1 0 43106 International Business English 15.0 711G05 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping 76 0 43152 Engelska

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Antagningen ANTAGNING TILL FRISTÅENDE KURS VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009

LINKÖPINGS UNIVERSITET Antagningen ANTAGNING TILL FRISTÅENDE KURS VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009 ANTAGNING TILL FRISTÅENDE KURS VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009 46511 3V(ärldsdelar): Afrika, Asien, Latinamerika, 20 50 1 26001 A World worth taking care of 12 3 0 40103 Adoptionskunskap 10 33 0

Läs mer

Fristående kurser VT (9)

Fristående kurser VT (9) 43170 Magisterkurs i engelska 60.0 711A03 1 1 10 0.1 0.1 43106 International Business English 15.0 711G05 38 88 20 1.9 4.4 43152 Engelska 3, Språk och litteratur 15.0 711G22 7 11 5 1.4 2.2 43154 Engelska

Läs mer

Fristående kurser VT2013

Fristående kurser VT2013 43172 Engelska 4, avancerad kurs 30.0 711A01 Helfart (100%) Linköping 4 2 43102 Engelska 1, grundkurs 30.0 711G01 Helfart (100%) Linköping 156 52 43106 International Business English 15.0 711G05 Halvfart

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurs (A-Ö) urval 1 VT2014

Antagningsstatistik fristående kurs (A-Ö) urval 1 VT2014 8903B Allmän forskningsmetodik I, grundnivå 7.5 8FG001 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping 10 0 4500B Applikationsutveckling för iphone och ipad 8.0 725G60 Kvartsfart (25%) Distans Ortsoberoende

Läs mer

Antagningsstatistik Urval 2 Fristående kurser Kodordning VT2009. Anm Poäng Urval 2 Urval 2 kod Namn (HP) Platser antagna reserver

Antagningsstatistik Urval 2 Fristående kurser Kodordning VT2009. Anm Poäng Urval 2 Urval 2 kod Namn (HP) Platser antagna reserver sstatistik Urval 2 12138 Värdering och finansiering av entreprenöriell verksamhet 7.5 30 Inställd Inställd 13922 Rysk påbyggnadskurs i språk, kultur och statskick 7.5 30 10 0 15010 Grundläggande datasäkerhet

Läs mer

ANTAGNING TILL FRISTÅENDE KURS VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2008

ANTAGNING TILL FRISTÅENDE KURS VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2008 ANTAGNING TILL FRISTÅENDE KURS VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2008 Antal Totalt Urval 1 Annan Urval 2 Antal 1:a hands- antal Antal Antal urvals- Antal Antal Anm. Utbildning platser sökande sökande antagna

Läs mer

Fristående kurser HT2011

Fristående kurser HT2011 42205 3V(ärldsdelar): Afrika, Asien, 15.0 730G14 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping 20 39 0 Latinamerika, 26001 A World worth taking care of 7.5 921G05 Helfart (100%) Normal undervisning Norrköping

Läs mer

Antagningsstatistik urval 2 Fristående kurser A-Ö

Antagningsstatistik urval 2 Fristående kurser A-Ö 8903B Allmän forskningsmetodik I, grundnivå 7.5 25 31 28 0 21 0 14 4505B Användbarhetsorienterad systemutveckling, fördjupningskurs 7.5 8 4 2 0 1 0 4100C Arbetslivets etik, grundkurs 7.5 20 57 57 0 37

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 160420 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (170201 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 160822-160902

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November 2016 Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Agenda Interaktiv tillställning ställ frågor! Programinformation Information om utlandsstudier

Läs mer

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT IIO.. LINKÖPINGS WUNIVERSITET 20 DNR BESLUT 1(16) Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina Detta beslut ayser benämningar och lokala tillämpningsregler vid Linköpings universitet

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina I Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor 2008-06-10 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildningsnivå H16 79332 Akutsjukvård - 7,5 Avancerad. Högskolepoäng; 30-

Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildningsnivå H16 79332 Akutsjukvård - 7,5 Avancerad. Högskolepoäng; 30- Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsdelning Utbildnings 79332 Akutsjukvård - avancerade medicinska bedömningar 71649 Arbete, lärande, samhälle 75855 Arbetsliv, vardagserfarenheter och

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildningsnivå. 15 Grundnivå ej. nybörjare. 7,5 Avancerad. nivå.

Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildningsnivå. 15 Grundnivå ej. nybörjare. 7,5 Avancerad. nivå. Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildnings 52671 Advanced programming 15 Grund ej concepts in C# and mobile applications 78203 Akutsjukvård - avancerade 100 Avancerad

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Fristående kurser VT2012

Fristående kurser VT2012 alt 4217A Advanced Consumer Marketing 10.0 722A26 Helfart (100%) Normal undervisning Linköping 4 9 5 0.8 1.8 8907D Advanced Immunology 7.5 8FA027 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping 3 4 0 0 0

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2017-03-16, Ärende nr 9-17 BESLUT, bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav,

Läs mer

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: Sida 1(7) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Sida 1 av 7 Bilaga 1, n för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Arbetslivsvetenskap/ Work Life Studies Arbetsvetenskap/ Work Science Biologi/ Biology Byggnadsteknik/

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Dnr LiU 2009 00438 PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Urval av sökande Exempel på inriktningar och karaktärsämnen som återfinns inom gymnasieskolans yrkesförberedande

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp

Antal behöriga sökande 1a hand urvalsgrupp Antagna, behöriga sökande och lägsta jämförelsetal till HT2008, efter urval 2 Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått en asterisk (*) i kolumnen

Läs mer

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna

Anmkod Kod Namn Sekt. Stud.takt Stud.form Inställd BII Alla antagna ANTAGNINGSSTATISTIK VT2013 Kurser BI Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg BII Sökande med betyg från gymnasieskola och gymnasiel vuxenutbildning med

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: GGV01 Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) with focus on Evaluation and Organizational Management,

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Visa ämne per ämnesgrupp

Visa ämne per ämnesgrupp Visa ämne per ämnesgrupp Huvudämnesgrupp Dans, teater, scenkonst Dans 212p 212q 212r 212s 212t Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Dans- och teaterhistoria 212c

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Fristående kurser VT2011. Halvfart. Kvartsfart. (25%) Kvällstid Linköping 3 4 10 0,3 0,4. Halvfart

Fristående kurser VT2011. Halvfart. Kvartsfart. (25%) Kvällstid Linköping 3 4 10 0,3 0,4. Halvfart alt Plan.tal sök/ 89032 Allmän forskningsmetodik I, grundnivå 7.5 8FG001 (50%) Dagtid Linköping 18 19 25 0,7 0,8 Arrangering redskapen vid 27504 musikskapande 7.5 918G13 (25%) Kvällstid Linköping 5 6 16

Läs mer

Institutionen för Individ och Samhälle

Institutionen för Individ och Samhälle 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, magister, 60 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning Beslut 20120306 Dnr: FAK 2012/39 Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) Kompletterande pedagogisk utbildning ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning 1. Antagning görs i samtliga ämnen som Linnéuniversitetet

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Kursutbud i religionsvetenskap hösten 2016

Kursutbud i religionsvetenskap hösten 2016 Kursutbud i religionsvetenskap hösten 2016 Fristående kurser på grundnivå: Religionsvetenskap, grundkurs (790G01), 30hp (helfart) Grundkursen består av fyra delkurser om 7,5hp: a) Religionshistorisk introduktion

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Program HT2007 Antagningsstatistik urval 2. Lägsta jämförelsetal Anm.kod LIU- Sökalternativ. Antal platser

Program HT2007 Antagningsstatistik urval 2. Lägsta jämförelsetal Anm.kod LIU- Sökalternativ. Antal platser HUMANIORA, BETEENDE- & SAMHÄLLSVETENSKAP 50000 Psykologprogrammet 48 58 638 4 19,34 2,1 1,8 50001 Socionomprogrammet 90 135 562 4 16,7 1,2 1,1 50004 Kognitionsvetenskap 40 50 0 - * * * 50005 Personal-

Läs mer

RESULTAT URVAL II - KURSER VÅRTERMINEN 2011 Anmkod Kurs Urvalsgrupp Lägsta meritvärde HB Barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv II HSKP

RESULTAT URVAL II - KURSER VÅRTERMINEN 2011 Anmkod Kurs Urvalsgrupp Lägsta meritvärde HB Barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv II HSKP RESULTAT URVAL II - KURSER VÅRTERMINEN 2011 Anmkod Kurs Urvalsgrupp Lägsta meritvärde HB-11011 Barns lärande ur ett Reggio Emilia perspektiv II HSKP 80 SA 995 HB-11311 Idrott och hälsa ALE 60 BI 12.00

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Environmental Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på EnvEuro European Master in Environmental

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Environmental Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på Enveuro European master in Environmental

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Sökande till samtliga kurser HT2011 - HÖGSKOLAN I BORÅS

Sökande till samtliga kurser HT2011 - HÖGSKOLAN I BORÅS Sökande till samtliga kurser HT2011 - HÖGSKOLAN I BORÅS Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Anmälnings-kod Utbildningsnamn Antal sökande första hand

Läs mer

Fristående kurser ht 2013/vt 2014 Namn på kursen: Implementering och evidensbaserad praktik i logopedi Kurskod: 8FA098 Kursansvarig: Christina Samuelsson Kursstart (ht12 el vt13/kursstart båda terminerna):

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

VÄLKOMMEN!

VÄLKOMMEN! VÄLKOMMEN! Information om fortsatta studier i Religionsvetenskap för dig som läser grundkursen inom ramen för kandidatprogrammet H1RKR eller som fristående kurs http://www.lir.gu.se/utbildning/student-vid-institutionen/info-religion/

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för EnvEuro European Master in Science Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort utbildningen på Enveuro European master in Science med avlagd masterexamen

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng = = d=ont=qpttlms== = Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng Programme in Public Health Science with Health Economics 180 higher education credits Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Termin A-kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildningsnivå. 7,5 Avancerad nivå. Högskolepoäng; 30-100 Avancerad nivå

Termin A-kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildningsnivå. 7,5 Avancerad nivå. Högskolepoäng; 30-100 Avancerad nivå Termin A-kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildnings 73863 Akutsjukvård - avancerade medicinska bedömningar 71579 Arbete, lärande, samhälle 12590 Arbets- och 30 Grund för organisationspsykologi,

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp 1(9) Fysioterapeutprogrammet, 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits MGFY2 Gäller från: höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten Fastställandedatum

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

Ramar för program och fristående kurser m.m.

Ramar för program och fristående kurser m.m. Sida 1 (7) Ramar för program och fristående kurser m.m. Budget för 2013 och planeringsförutsättningar för 20142015 Intäkter för grundutbildning 2013 2014 2015 Anslag takbelopp 323 000 314 322 309 691 Anslag

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

Personal- och arbetslivsprogrammet

Personal- och arbetslivsprogrammet HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ Personal- och arbetslivsprogrammet Programkod: SGPAK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Reviderad av Utbildnings- och forskningsnämnden 2010-05-05 Utbildningsplan

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

Civilekonom Antagna Höst 2013

Civilekonom Antagna Höst 2013 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2015/2016 Civilekonom Antagna Höst 2013 BESLUTSDATUM 2014-11-06 BESLUTSFATTARE Enhetschef, Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

Utbildningsplan. Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation. 180 högskolepoäng. Preformance Sports Coach Education Programme

Utbildningsplan. Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation. 180 högskolepoäng. Preformance Sports Coach Education Programme Utbildningsplan Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation 180 högskolepoäng Preformance Sports Coach Education Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Områdesnämnden Vård och

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION VÄLKOMMEN. Information om RELIGIONSVETENSKAPLIG UTBILDNING för Grundkursare

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION VÄLKOMMEN. Information om RELIGIONSVETENSKAPLIG UTBILDNING för Grundkursare VÄLKOMMEN Information om RELIGIONSVETENSKAPLIG UTBILDNING för Grundkursare http://www.lir.gu.se/utbildning/student-vid-institutionen/info-religion/ 10-10-07 Marita Öhman 1 Information om Vilka kurser finns

Läs mer