Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående möte: Vid protokollet, Justeras, Andreas Granander Mötessekreterare Karolina Staël Justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Bilaga: Dagordning 1. Formalia Mötesplanering detta möte Diskussion: Börja tänka Sverok Beslut: Styrdokument för förbundsordförande Beslut: Styrdokument för förbundssekreterare Beslut: Styrdokument för ledamöter Beslut: Styrdokument för vice ordförande Beslut: Inköp av SJ årskort Beslut: Arvodering av förbundsordf. och förbundssekreteraren Beslut: Arbetssätt Rapport: Ekonomiteamet Rapport: Verksamhetsutvecklaren Rapport: Jubileumsboken Rapport: Förbundskansliet Beslut: Särskilda bidragen Beslut: Ansvarsområden Övrig fråga: Mötesplanering... 44

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) 1. Formalia Mötet beslutade att 1...fastställa röstlängden. 2...förklara mötet beslutsmässigt. 3...välja mötesfunktionärer. 4...fastställa adjungeringar. 5...fastställa dagordningen. 6...lägga bilagda rapporter till handlingarna. Handlingar i ärendet Bilaga: Röstlängd Bilaga: Mötesfunktionärer. Bilaga: Adjungeringar. Bilaga: Dagordning (sidan 2).

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Bilaga: Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Aimée Kreuger, förbundsordförande Andreas Granander, ledamot (vice ordförande) Christoffer Fogelström, ledamot Erik Hedberg, ledamot Jesper Berglund, ledmot Karolina, Staël, ledamot (förbundssekreterare) Karoline Jonasson, ledamot Åsa Roos, ledamot Frånvarande Andreas Ekeroot, ledamot

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Bilaga: Mötesfunktionärer Mötesordförande Jesper Berglund Mötessekreterare Andreas Granander Justerare Karolina Staël

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Bilaga: Adjungeringar Inga. Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) 2. Mötesplanering detta möte Av: Aimée Kreuger Fredag: Presentation - 30 min Berätta lite om oss själva. Arbetssätt 1.5h Generellt Vi går igenom det föreslagna arbetssättet, ser att vi har samma bild av det och diskuterar eventuella förändringar som behöver göras. Roller Vi diskuterar vilka förväntningar vi har på varandra. Kommunikation inom styrelsen Lördag: Sätta oss in i uppdraget 2 h Intromötes powerpoint Erik går igenom delar av den power point som gått ut till distrikten för introduktionsmötena. Speciella områden Djupare information kring några frågor/punkter. Hur det funkar, hur det ser ut framöver. Diskussionen sparar vi till senare, det här är främst för att vi alla ska få en ok grund att stå på. Just nu är det de nedan, säg till om någon saknas: Ungdomsstyrelsen Statsbidragsutredningen och våra kommande bidrag Kansliet Befintliga arbetsgrupper Status på distrikten Pågående projekt Sveroks historia LUNCH Ze Grand Plan - 5h+ Riksmötets beslut Vi tittar på de uppdrag vi fått från riksmötet. Vi kommer att lägga några minuter på vart och ett av områdena för att sätta igång tankeverksamheten kring dem, och vi kommer titta på dem som helhet och diskutera prioriteringar. Vi börjar med att komma överens om frågeställningar att ha inför varje punkt eller område. Vad vill vi ha reda på om punkterna? Har vi några konkreta projektidéer? Hur prioriterar vi det här? Vad är de stora problem/möjligheterna? Anser vi det här vara ett styrelseuppdrag eller ska vi lägga ut det? Ta fram Planen En styrelse, ett bord, en jädrans massa post its! När vi är klara ska vi ha en klar bild av vad som händer under året och när, vad vi behöver börja med tidigt, och vad vi prioriterar bort. Det är även under den här punkten vi kommer överens om vem som ska göra vad. Som tur är ser det inte ut som att det kommer bli några större problem med den punkten.

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Söndag: Hur ser vi på förbundet och vårt uppdrag? - 3h Inledande och övergripande diskussion om hur vi ser på förbundet och förbundets uppdrag. Syftet är inte att vi ska komma till några slutsatser, utan att starta upp diskussionen och få en försmak av varandras inställning till olika frågor. Vi kommer göra det enkelt för oss genom att ha några av de vanligare frågorna/ställningstagandena att utgå från. Sen går vi rundor i styrelsen för varje fråga, och var och en får prata lite fritt kring den. Har man inte bildat sig en åsikt ännu är det bara att passa vidare till nästa, och skulle det blir mer diskussion kring något så dröjer vi oss kvar där. Vi har ingen press på oss att komma fram till någon konkret Styrelsens Åsikt, utan kan ta det lugnt tillsammans. Håll tummarna för fint väder! Inventera kompetenser. (om vi har tid) Har vi några specialkunskaper? Någon som kan designa, komponera musik, kan allt om arbetsrätt, är utbildad takläggare Ta beslut 1 h Banka det som behöver beslutas, t.ex. om tågkort, arvoderingar, arbetssätt. Det kan även vara så att vi väljer att ta en del beslut i samband med att vi skapar planen, isåfall ingår det här. Beroende på vad vi känner för kan vi lägga den här först under söndagen istället.

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) 3. Diskussion: Börja tänka Sverok Av: Aimée Kreuger Inledande och övergripande diskussion om hur vi ser på förbundet och förbundets uppdrag. Syftet är inte att vi ska komma till några slutsatser, utan att starta upp diskussionen och få en försmak av varandras inställning till olika frågor. Vi kommer göra det enkelt för oss genom att ha några av de vanligare frågorna/ställningstagandena att utgå från. Sen går vi rundor i styrelsen för varje fråga, och var och en får prata lite fritt kring den. Har man inte bildat sig en åsikt ännu är det bara att passa vidare till nästa, och skulle det blir mer diskussion kring något så dröjer vi oss kvar där. Vi har ingen press på oss att komma fram till någon konkret Styrelsens Åsikt, utan kan ta det lugnt tillsammans. So tell me what you want, what you really really want. Är vi till för spel eller spelare eller potentiella spelare? Money, money, money it s a rich mans world! Vad är Ungdomsstyrelsens bidrag värt för oss? Vid vilken punkt lämnar vi dem? We never planned on this disaster Vad är det värsta som kan hända för Sveroks del? All I have to do, is dream, dream dream dream Och såklart, vad är det bästa? We're livin' in the future Vad ska vår tid ha förändrat? Hur ska saker se ut för att vi ska vara nöjda med vår insats? It's Game Time Det är så lätt att fastna i organisationen och glömma syftet. Vad tänker vi om spelande? Vad ser vi för hot, för möjligheter? Hur kan vi nå ut med det?

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) 4. Beslut: Styrdokument för förbundsordförande Mötet beslutade att 1...styrelsen antar bilagan Styrdokument för förbundsordförande som utgångspunkt för dennes arbete. 2...Aimée Kreuger utses till ägare av dokumentet, med uppdrag att uppdatera detta efter styrelsens behov och diskussioner. 3...ändringar träder i kraft omedelbart, men skall ratificeras på nästkommande styrelsemöte. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Styrdokument för förbundsordförande Bilaga: Styrdokument förbundsordförande i Sverok Expedieras Ingen.

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Beslutsunderlag: Styrdokument för förbundsordförande Av: Aimée Kreuger Föregående år fanns ett styrdokument för förbundsordföranden. Det kommer behöva förändras en hel del för att passa det här årets behov och tankar, men vi bör inte börja om helt på nytt. Efter det här mötet kommer det vara tydligare vad som behövs, och jag kommer ha möjlighet att i lugn och ro uppdatera styrdokumentet efter våra diskussioner. Jag yrkar att 1...styrelsen antar bilagan Styrdokument för förbundsordförande som utgångspunkt för dennes arbete. 2...Aimée Kreuger utses till ägare av dokumentet, med uppdrag att uppdatera detta efter styrelsens behov och diskussioner. 3...ändringar träder i kraft omedelbart, men ska ratificeras på nästkommande styrelsemöte.

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Bilaga: Styrdokument Förbundsordförande i Sverok Av: Aimée Kreuger Löpande verksamhetsområde. Bakgrund Detta styrdokument behandlar Sveroks förbundsordförandes arbetsuppgifter och arvoderingsvillkor. Det är baserat på att ordförande är arvoderad och arbetar heltid med Sverok. Styrdokument gäller på lång sikt tills annat anges. Det ska utvärderas inför varje ny mandatperiod. Syfte Det finns flera syften med att ha en förbundsordförande. Ett är primärt en stödjande funktion. Genom det arbete förbundsordförande bedriver ska effektiviteten öka hos andra delar av förbundet framför att direkt själv producera. Den andra delen av syftet är att fylla funktionen av förbundets ledare och ta huvudansvar för kontinuitet och förnyelse inom det strategiska arbetet samt representera förbundet i olika sammanhang. Mål Sveroks förbundsordförande har en mängd uppgifter som kan sammanfattas i de tre nedanstående områdena. Leda förbundsstyrelsens arbete Representera förbundet Leda förbundets förändringsarbete Genomförande Här beskrivs målen med förbundsordförandes arbete och hur de ska genomföras. Leda förbundsstyrelsens arbete Ordförande leder förbundsstyrelsens arbete. I denna uppgift ingår bland annat att: Agera arbetsledare för förbundsstyrelsen göra löpande prioriteringar så att styrelsen håller fokus på den verksamhetsplan, och den vision och strategi som riksmötet slagit fast. Här ingår också att se till att folk har en rimlig arbetsbörda och gör det de har åtagit sig, men utan att de bränner ut sig i sitt arbete inom förbundet. Vara stöd och bollplank för idéer och genom uppmuntran och kritisk granskning driva arbetet framåt. Se till att relevanta problem och möjligheter inte missas utan hamnar på styrelsens bord. Skapa ett arbets- och diskussionsklimat i styrelsen som gör att problem och konflikter förebyggs alternativt hanteras och löses. Medel för att uppfylla dessa mål är framförallt en kontinuerlig kontakt med styrelsens medlemmar och närvaro i deras arbete. Rent konkret kan det innebära att ha direkt kontakt med var och en av styrelsens medlemmar varje vecka, eller minst en gång varannan vecka. Regelbundna möten ska eftersträvas men stor del av kontakten kan skötas via telefon eller över nätet. Representera förbundet Förbundsordförande är förbundets ansikte utåt samt inåt mot medlemmar och aktiva inom förbundet. Internt handlar det om att föra förbundsstyrelsens talan mot föreningar och aktiva. Det kan vara att delta på distriktsårsmöten och slag. Närvaro på större evenemang inom spelhobbyn (konvent, lajv etc) ska också ske löpande, både för att visa upp Sverok och för att samla intryck och tankar genom direktkontakt med medlemmar och hobbyn. Målet är att entusiasmera medlemmar och aktiva, att kommunicera ut både vad förbundsstyrelsen gjort och ska göra samt förbundets grundläggande värderingar och visioner. Externt handlar det om att vara förbundets primära språkrör vid kontakt med massmedia, myndigheter, samarbetspartens (t.ex. ideella organisationer och företag). Generellt gäller detta på ett nationellt plan, mot rikstäckande organisationer och vid frågor av stor principiell eller strategisk betydelse. För att kunna uppfylla dessa uppgifter krävs en nära kontakt med dem inom förbundet som arbetar mot aktiva, föreningar samt media och myndigheter och andra externa intressenter. Förbundsordförande måste också synas i en mängd olika sammanhang, i internt och externt orienterade medier och på evenemang.

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Leda förbundets förändringsarbete Varje förbund förändras, och måste förändras för att kunna behålla sin styrka. Förbundsordförande ansvarar för att tidigare uppsatta planer, mål och visioner följs upp, och att får genomslag i det löpande arbetet. Det handlar också om att säkerställa att de uppdateras vid behov, samt ersätts eller kompletteras av nya om det skulle behövas. Det handlar också om att leda arbetet med att identifiera möjligheter och hot samt bemötandet av dessa. Det kan handla om finansiering, om medlemsutvecklingen, om lagstiftningsfrågor, om strukturella problem inom förbundet eller hobbyn. Budget Kostnader för resor, mat etc under arbetet tas från för förbundsstyrelsen lämplig resultatenhet, 30 Styrelsen allmänt och 32 - Styrelsemöten. Kostnader för arvoderingen går under resultatenhet 31 - Arvoderingar styrelsen. Övrigt Rapportering och planering Förbundsordförande ska liksom alla andra i förbundsstyrelsen rapportera om vad som hänt inom dennes område. Förbundsordförande ska även hålla en översiktlig årsplanering tillgänglig för styrelsen. Arvoderingsvillkor etc

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) 5. Beslut: Styrdokument för förbundssekreterare Mötet beslutade att 1...styrelsen antar bilagan Styrdokument för förbundsssekreterare som utgångspunkt för dennes arbete. 2...Karolina Staël utses till ägare av dokumentet, med uppdrag att uppdatera detta efter styrelsens behov och diskussioner. 3...ändringar träder i kraft omedelbart, men skall ratificeras på nästkommande styrelsemöte. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Styrdokument för förbundssekreterare Bilaga: Styrdokument för förbundssekreterare från Expedieras Ingen.

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Beslutsunderlag: Styrdokument för förbundssekretare Av: Aimée Kreuger Föregående år fanns ett styrdokument för förbundssekreteraren. Det kommer behöva förändras en hel del för att passa det här årets behov och tankar, men vi bör inte börja om helt på nytt. Efter det här mötet kommer det vara tydligare vad som behövs, och Karolina kommer ha möjlighet att i lugn och ro uppdatera styrdokumentet efter våra diskussioner. Jag yrkar att 1...styrelsen antar bilagan Styrdokument för förbundssekreterare som utgångspunkt för dennes arbete. 2...Karolina Staël utses till ägare av dokumentet, med uppdrag att uppdatera detta efter styrelsens behov och diskussioner. 3...ändringar träder i kraft omedelbart, men ska ratificeras på nästkommande styrelsemöte.

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Bilaga: Styrdokument för förbundssekreterare i Sverok Av: Erik Hedberg Syfte Syftet med en arvoderad förbundssekreterare är att öka förbundets verkställande kapacitet och att förbättra styrelsens möjligheter att koncentrera sig på långsiktiga och principiella frågor. Genomförande Förbundssekreteraren ökar förbundets verkställande kapacitet genom att lägga största delen av sin tid på att utföra beslut fattade av riksmötet eller förbundsstyrelsen. Förbundssekreteraren håller även utkik efter lämpliga tillfällen att erbjuda sin hjälp till andra inom förbundet. Förbundssekreteraren ser även till att hålla sig väl underrättad om vad som sker i förbundet och stämmer regelbundet av hur arbetet följer verksamhetsplanen. Detta gör att styrelsen kan koncentrera sig på det som är viktigast för tillfället, utan att behöva oroa sig för att missa något. Arbetsuppgifter Ta på sig verkställande ansvar för så mycket som möjligt inom FS utan att kvaliteten på arbetet eller förbundssekreterarens övriga uppgifter blir lidande. Hålla sig väl underrättad om vad som sker i förbundet, och stämma av detta gentemot verksamhetsplanen. Vara en resurs när något arbetsområde behöver extra stöd för att dess uppgifter ska kunna genomföras. Utgöra ett stöd åt förbundsordföranden, så att det finns någon som kan arbeta på samma vilkor. Utgöra ett stöd åt arbetsgrupper, dels som någon som lyssnar och bollar idéer, men också som fixare i de fall då handgriplig hjälp behövs. Mellan styrelsemötena följa upp de beslut som tagits av FS.

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) 6. Beslut: Styrdokument för ledamöter Mötet beslutade att 1...Åsa Roos ges i uppdrag att ta fram ett styrdokument för ledamöter som utgångspunkt för deras arbete 2...Åsa Roos utses till ägare av dokumentet, med uppdrag att uppdatera detta efter styrelsens behov och diskussioner. 3...ändringar träder i kraft omedelbart, men ska ratificeras på nästkommande styrelsemöte Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Styrdokument för ledamöter Expedieras Ingen.

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Beslutsunderlag: Styrdokument för ledamöter Av: Aimée Kreuger Jag yrkar att 1...styrelsen antar bilagan Styrdokument för ledamöter som utgångspunkt för dessas arbete. 2...X utses till ägare av dokumentet, med uppdrag att uppdatera detta efter styrelsens behov och diskussioner. 3...ändringar träder i kraft omedelbart, men ska ratificeras på nästkommande styrelsemöte.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) 7. Beslut: Styrdokument för vice ordförande Mötet beslutade att 1...Andreas Granander ges i uppdrag att ta fram ett styrdokument för vice ordförande som utgångspunkt för dennes arbete 2...Andreas Granander utses till ägare av dokumentet, med uppdrag att uppdatera detta efter styrelsens behov och diskussioner. 3...ändringar träder i kraft omedelbart, med ska ratificeras på nästkommande styrelsemöte Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Styrdokument för vice ordförande Expedieras Ingen.

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Beslutsunderlag: Styrdokument för vice ordförande Av: Aimée Kreuger Förra året hade vi inget styrdokument för vice ordföranden, men det kommer att finnas i år. Vi kommer ha möjlighet att diskutera posten vid flera tillfällen under helgen, och när mötet är över har vi en ungefärlig bild av hur vi vill utforma posten. Jag yrkar att 1...Andreas Granander ges i uppdrag att ta fram ett styrdokument för vice ordförande som utgångspunkt för dennes arbete. 2...Andreas Granander utses till ägare av dokumentet, med uppdrag att uppdatera detta efter styrelsens behov och diskussioner. 3...ändringar träder i kraft omedelbart, men ska ratificeras på nästkommande styrelsemöte.

21 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) 8. Beslut: Inköp av SJ årskort Mötet beslutade att 1...Sverok köper SJ:s årskort silver att användas av förbundsordförande. 2...Sverok köper SJ:s årskort silver att användas av förbundssekreterare. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Inköp av SJ årskort Expedieras Ingen.

22 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Beslutsunderlag: Inköp av SJ årskort Av Karolina Staël Jag har som mål att resa mycket under året. Dessvärre är jag gammal och vuxen, dvs det kostar en del att åka runt. Sverok har i flera år köpt in SJ årskort till ordförande samt ibland även till andra ledamöter som rest mycket i sina uppdrag. Hur mycket kostar resorna? Här är ungefärliga priser för de vanligaste sträckorna: Göteborg Stockholm tor kr Göteborg Linköping tor kr Linköping Stockholm tor kr Göteborg Malmö tor kr Siffrorna är utan ombokningstillägg och med förutsättning att resorna bokas inte längre än en vecka innan resan. Kostnaden hamnar oftast någonstans i mitten av dessa priser men det är mycket svårt att säga mer precisa priser. Hur många resor? Jag kommer troligen att åka minst en resa varje vecka och de vanligaste sträckorna kommer att vara Göteborg/Stockholm och Göteborg/Linköping. Det hamnar då på en snittkostnad på runt 1200 kr per vecka om jag räknar i underkant och att jag oftare åker till Linköping än Stockholm. Mer troligt är dock att jag kommer att kombinera en resa till Linköping med en resa till Stockholm eller annan stad, vilket gör att kostnaden kommer att gå upp. Vad kostar ett årskort? Ett SJ årskort Silver kostar kr. Det är det billigaste årskortet och innebär att man åker gratis i andra klass på alla SJ:s tåg samt får kaffe/te och tillgång till SJ Lounge. Jag kommer att arbeta med Sverok i minst 36 veckor till. Från denna vecka fram till och med en månad efter årsskiftet. Detta eftersom jag kommer att ha minst en månads överlämning. Jag skulle då behöva resa för knappt under 1000kr i veckan för att kortet lönar sig att köpa in. Jag kommer troligen att åka för ännu mer varje vecka. Ett årskort ger mig även mer flexibilitet om jag skulle behöva åka iväg för att träffa någon aktiv, förening eller vara med på ett möte. Jag behöver inte planera i förväg för att få tag i billigare biljetter och jag kan snabbt skaffa biljetter. Även Aimee kommer att resa under detta år. Hon är vuxen (enligt SJ) och kommer inte att ha en lika hög snittkostnad eftersom många resor sker Stockholm/Linköping. Hon kommer dock att åka ännu mer än mig och ett kort kommer troligen att löna sig även här. Jag yrkar att 1...Sverok köper SJ:s årskort silver att användas av förbundsordförande. 2...Sverok köper SJ:s årskort silver att användas av förbundssekreterare.

23 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) 9. Beslut: Arvodering av förbundsordf. och förbundssekreteraren Mötet beslutade att 1...förbundsordförande Aimée Kreuger arvoderas enligt förbundets arvoderingspolicy. 2...förbundssekreterare Karolina Staël arvoderas enligt förbundets arvoderingspolicy. Jäv Aimée Kreuger och Karolina Staël deltog ej i beslutet. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Arvodering av f.ordf. och f.sekr. Bilaga: Arvoderingsvillkor från Expedieras Ingen.

24 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Beslutsunderlag: Arvodering av f.ordf. och f.sekr. Av: Aimée Kreuger På riksmötet tog vi beslut i fråga om arvoderingarna, samt att vi skulle ta beslutet igen på första styrelsemötet. Uppdraget i sig styrs av, i första hand, styrdokumenten för förbundsordförande respektive förbundssekreteraren, medans arvoderingen regleras i förbundets arvoderingspolicy. Jag yrkar att 1... förbundsordförande Aimée Kreuger arvoderas enligt förbundets arvoderingspolicy. 2...förbundssekreterare Karolina Staël arvoderas enligt förbundets arvoderingspolicy.

25 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Bilaga: Styrdokument Arvoderingsvillkor I denna bilaga specificeras en del villkor, krav och anda faktorer som hänger ihop med arvoderingen i samband med förtroendepost på förbundsnivå. Bakgrund Posten som Sveroks förbundsordförande är arvoderad, vilket den varit sedan Under 2007 finns också posten som förbundssekreterare, som även den är arvoderad. Arvodering är inte att betrakta som vanligt arbete. Det handlar mer om en uppgift som ska skötas, än att en viss tid ska läggas in. Arvodet finns främst av två skäl. Uppdraget går ut över möjligheten till annat arbete. En arvodering kan i princip beskrivas som att köpa loss tid för uppdraget. Uppdraget är även väldigt krävande, då det ofta sträcker sig över såväl vardagar, helger som kvällar, och överlag ställs krav på en mycket hög tillgänglighet. Detta motiverar en arvodering. Syftet med arvodering Syftet med att ha en arvodering är att tillföra resurser till förbundet. Genom att ha en person som kan fokusera på förbundet utan att behöva göra prioriteringar med aktiviteter som ska försörja den samme så frigörs en väldigt stor potentiell resurs för förbundet. Grundtanken är att detta är värt mer än pengarna det kostar. Tid Som arvoderad omfattas man ej av normala arbetsrättsliga regler för arbetstid, semester och liknande som gäller för en normal anställning. I princip är man alltid i tjänst, och Sverok ska vara den primära prioriteten under mandatperioden. Arbetstiden är ej fastlagd till ett specifikt antal timmar, utan det handlar om ett antal funktioner som ska upprätthållas. Funktionerna specificeras i separata styrdokument. Det ligger i första hand på den som har ansvar för stöd till arvoderade, och i andra hand på förbundsstyrelsen i stort att se till så att de uppsatta målen och uppgifterna är möjliga att uppfylla med en rimlig arbetstid. Arbetsinsatsen fördelas över tiden beroende på behov, och en stor del kommer behöva utföras på kvällstid och under helger. Arbetstidens mest effektiva fördelning beror i första hand på hur förbundet och dess omvärld utvecklas, vilket i princip är omöjligt att fastslå i förväg. Det är därför meningslöst och ineffektivt att precisera arbetstider (totalt och för olika arbetsuppgifter). Riktlinjerna är dock att det i genomsnitt bör vara 40 arbetstimmar i veckan. Tillgänglighet En tillgänglighet dygnet runt på telefon och mejl skulle i princip vara önskvärt men skulle också med största säkerhet påverka arbetet i övrigt negativt. Av tidigare erfarenhet inom förbundet vet vi att det inte är långsiktigt hållbart att vara tillgänglig dygnet runt. Det finns ett värde i att begränsa tillgängligheten för att minska risken för utbränning, och ge en möjlighet att ladda batterierna. Här finns också aspekten att en fullständig tillgänglighet går ut över möjligheten att utföra många uppgifter som kräver koncentration och möjlighet till fokusering samt distans till den dagliga verksamheten. För att underlätta och möjliggöra för såväl ideella som yrkesverksamma är de officiella telefontiderna till Undantag från detta är under möten och annat som kräver att telefonen slås av. Vid ledighet i samband med helg eller kompenserad helg måste möjlighet finnas att slå av telefonen. De arvoderade ska då kommunicera internt så att minst en av dem fortfarande är tillgänglig. E-post och relevanta forum bör läsas en gång per dygn. Dessa begränsningar gäller dock inte under extraordinära förutsättningar då istället full tillgänglighet krävs. Exempel på sådana tillfällen kan nämnas stor negativ uppmärksamhet runt spelhobby/förbund i media. Ledighet För att orka med det krävande arbetet och för att engagemanget ska hålla över ett helt år eller mer har arvoderade rätt till tjugofem betalda semesterdagar per år. Alla semesterdagar bör inte tas ut samtidigt utan istället delas upp i minst två perioder. Varje månad ska innehålla minst en helt Sverok-ledig helg. Efter en helg som inte varit ledig är det starkt rekommenderat att vara ledig en eller två dagar den kommande veckan. När den ledigheten planeras in är upp till den arvoderade.

26 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) 10. Beslut: Arbetssätt Mötet beslutade att 1...styrelsen antar bilagan Förbundsstyrelsens arbetssätt som utgångspunkt för vårt arbetssätt. 2...Aimée Kreuger utses till ägare av dokumentet, med uppdrag att uppdatera detta efter styrelsens behov och diskussioner. 3...ändringar träder i kraft omedelbart, men ska ratificeras på nästkommande styrelsemöte. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Arbetssätt Bilaga: Förbundsstyrelsens Arbetssätt Expedieras Ingen.

27 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Beslutsunderlag: Arbetssätt Av: Aimée Kreuger Bilagan är samma som ni fick under riksmötet. På mötet kommer vi att ta upp de frågetecken som vi haft kring det föreslagna arbetssättet, och diskutera i gruppen för att komma fram till vad som behöver ändras eller kompleteras. Jag yrkar att 1...styrelsen antar bilagan Förbundsstyrelsens arbetssätt som utgångspunkt för vårt arbetssätt. 2...Aimée Kreuger utses till ägare av dokumentet, med uppdrag att uppdatera detta efter styrelsens behov och diskussioner. 3...ändringar träder i kraft omedelbart, men ska ratificeras på nästkommande styrelsemöte.

28 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (45) Bilaga: Förbundsstyrelsens arbetssätt Av: Karolina Stael Den här texten arbetar utifrån premissen att styrelsens verksamhetsplan går igenom på Riksmötet. Om inte får den justeras efter vad Riksmötet anser viktigt. Det är även en text som föreslår lite nya saker, så häng med och inspireras. Arbetande vs. visionerande styrelse Det har länge pratats om att Sveroks förbundsstyrelse framförallt ska vara en tänkande, visionerande styrelse och inte så mycket en arbetande styrelse. Dessa tankar är dock inget som har realiserats eftersom styrelsen fortfarande i mångt och mycket är en arbetande styrelse. Det finns mycket arbete som styrelsen behöver utföra och detta arbete behöver fördelas på något sätt mellan styrelsen. Inget ämne får riskera att hamna mellan stolar och ingen ledamot bör ta på sig för mycket arbete. Sveroks förbundsstyrelse har under flera år arbetat genom att sätta upp olika ansvarsområden och inom dessa områden fastslå styrdokument som definierar tydliga mål, arbetssätt och budget med ansvarsområdet. När varje ansvarsområde blivit fördelat på någon i styrelsen har denne ansvarat för att arbete utförs och skickar in en rapport om arbetet till varje styrelsemöte. På det sättet är det lätt att utvärdera arbetet och mäta hur det går under året genom att jämföra med mål. Just mätbarhet är något som inte alltid är helt lätt, speciellt när det är vaga mål och metoder. Detta arbetssätt gör att alla småsaker som kan dyka upp i ett område inte behöver tas upp på styrelsemötena och möjliggör där då mer visionernade diskussioner. Eftersom det är många ansvarsområden och det då även blir många rapporter brukar det dock vara svårt att hinna med att beröra mer än detaljer beträffande områdena. Förhoppningsvis går det att fördela arbetet på ett sätt som möjliggör mycket visionerande. Jag vill inte gå ifrån uppdelningen av ansvarsområden, men vi kommer inte behålla dem så som de sett ut tidigare. Jag vill istället lägga fram en grund till mer visionsarbete och långsiktigt strategiskt tänk. Det är viktigt att styrelsen som helhet inte bara arbetar med operativa frågor utan att de arbetar mycket med långsiktighet och med frågor av mer övergripande karaktär. Styrelsemöten Varje styrelsemöte har ett tydligt övergripande fokus och förslag som kommer in som inte ligger i linje med mötets fokus får väldigt låg prioritet. Rapporteringen, där betoningen ligger på diskussion kring de mål vi sätter upp med respektive område, ska få mycket utrymme. Resterande del av mötet kommer att ägnas åt en övergripande visionerande fråga, med olika fokus på varje möte. I så stor utsträckning som möjligt ska styrelsen ta övergripande beslut, och besluten på lägre nivåer flyttas ut från mötena, till fokusgrupperna eller enskilda ansvariga. Styrelsen skulle bli mer flexibel med mindre beslut, mindre flexibel med större beslut samt ha en betydligt större framförhållning. Fokus på strategi För att kunna lägga in en mer övergripande nivå i styrelsearbetet måste vi plocka bort eller förenkla en hel del av de frågor som skulle behöva beslutas om under styrelsemötena. Det handlar framförallt om mindre eller mer praktiskt orienterade frågor, men även om på vilken nivå vi lägger de större frågorna. Då vi ska besluta om en större fråga kommer vi diskutera kring dess konsekvenser, hur den ligger i linje med ideologi och riktning, hur den kan tänkas påverka andra områden inom förbundet. Vi kommer försöka undvika att diskutera det rent praktiska kring genomförandet, och frågor på liknande nivå. I många av del fall där ett beslut behövs kommer styrelsen istället besluta om en prioriteringslista utefter sina diskussioner. Är det viktigast att projektet blir klart i tid, eller att det har rätt vinkling? Är det viktigare att rättviseaspekten kommer med, eller att de som är engagerade i det får fria tyglar? Utöver prioriteringslistan beslutar styrelsen även om vart det slutgiltiga beslutet ska tas. Det kan t.ex. vara av ordförande, sekreterare eller vice, för de områden som de kommer ha övergripande ansvar för. Styrelsen kan även behålla rätten att ratificera det slutgiltiga beslutet. Ett delegerat beslut ska i första hand tas i enlighet med en eventuell prioriteringslista, i andra hand i enlighet med styrelsens diskussioner. Tanken är att styrelsen kan fokusera på den diskussion som är dess huvudsakliga uppgift den strategiska. Medan de mer praktiska bitarna flyttas bort från den tid då styrelsen är samlad i grupp.

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens arbetsbeskrivningar Först fastställd 2009-08-08 Senast reviderad 2012-07-15 1 1. Arbetsbeskrivning: Förbundsordföranden

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1(5) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamheten under 2009 redovisas utifrån de mål som sattes upp i verksamhetsplanen. Förbundsstyrelsen 2009 bestod av: David Gustavsson, förbundsordförande Nina Högberg,

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Playstars årsmöte 2012-03-31

Playstars årsmöte 2012-03-31 Playstars årsmöte 2012-03-31 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(39) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26 Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Lina Svensson förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt. 3. Fastställande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10)

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll 2010-01-09 Styrelsemöte nr 11 Fastställd dagordning Protokoll 2010-01-09... 1 Styrelsemöte nr 11... 1 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande...

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(27) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 SVEROK PROTOKOLL 1 Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 Närvarande Hanna Jonsson, förbundsordförande Petra Malmgren, förbundssekreterare Magnus Alm Fredrik Bonander Peter

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet. 2. Mötets behörighet Stadgan säger: 36 Mötet är beslutsmässigt om

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 AVSEENDE HELÅRET 2013-01-01 2013-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2013. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 1(128) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-02-29---03-02

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, Anders Dahlén, Martin Carlsson och Conny Thunberg 1 19 Adjungerad: Peter Lundmark,

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening. Datum:

Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening. Datum: Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2010-01-23 2 Playstars styrelsemöte 2010-01-23 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställa röstlängden. 3. Förklara mötet beslutsmässigt. 4. Välja mötesfunktionärer.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9 juni 2015 Telefonmöte

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9 juni 2015 Telefonmöte Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9 juni 2015 Telefonmöte Närvarande: Johan Robertson, Conny Thunberg, Suzan Edvardsson, John Hall, Frida Bulukin Wilén och Anders Dahlén, 1-15 Adjungerad: Peter Lundmark

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

Styrelsemöte 14, Sverok Stockholm

Styrelsemöte 14, Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 14 2007-12-11 1( 7) Styrelsemöte 14, 2007-12-11 Närvarande: Anneli Henriksson, Nina Högberg, Olivia Totemark-Lindström, Alina Olestad, Frida Åhlvik, John Lundhgren, Petter Blomberg.

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695

Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Protokoll från distriktsstyrelsens möte 2014-06-14-15, #695 Närvarande Anna Gottfridsson Karolina Natt och Dag Magnus Bernhardson Jenny Irwert Jan Månsson Pernilla Niemi Micael Andreasson Mathilda Wihlborg

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund Arbetsordning Styrelsen arbetssätt Valberednings arbete Antagen av Demokrati och Mänskliga Rättigheters förbunds styrelse Syfte: Detta dokument reglerar hur ansvar och arbetsuppgifter fördelas inom DMRF

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Martin Brosser, Max Svensson (via telefon), Emma Carlström (revisor). 1. Mötet öppnas Mötet öppnades klockan 18:41. 2. Val av mötesordförande Cecilia Hällstrand

Läs mer

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping

Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Riksmöte 2014 6-9 mars Linköping Värd för Riksmötet PULS Personalvetartbildningen i Linköpings Sektions Innehåll Styrelsen hälsar välkomna... 3! Information inför helgen... 4! Boende... 4! Övrig info...

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, John Hall, Anders Dahlén och Conny Thunberg 1 21 Martin Carlsson 1-12 Adjungerad:

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och klubbchef

Arbetsordning för styrelse och klubbchef Arbetsordning för styrelse och klubbchef Fastställd vid styrelsemöte 2015-06-01 Hammarö Golfklubb 1 Styrelsen Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, SGF:s och dess

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll 2010-10-24 Styrelsemöte nr 9 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...3 1.1 Mötets öppnande...3 1.2 Val av mötesordförande...3 1.3 Val av mötessekreterare...3

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Närvarande: Agnes Ambrosiani Rasmus Storkamp Erland Nylund Hedvig Lindström John Lundhgren Sebastian Krantz Kajsa Harnesk Adjungerade till mötet Caroline

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7 2013-12-04

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7 2013-12-04 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7 2013-12-04 1. Mötet öppnades 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande Maria M. Broman

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-08-24--26 1(84) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-08-24--26 Föregående möte: 2007-06-09--10

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Organisation och struktur

Organisation och struktur Organisation och struktur 1 Inledning Avsikten med detta dokument är att det skall beskriva de olika uppgifterna som utförs i föreningen och framförallt med inriktning mot: Allmän beskrivning Arbetsuppgifter

Läs mer

Extra Årsmöte. Hemsidan har uppdaterats och ett nytt IT-system för distriktsresorna är under utveckling.

Extra Årsmöte. Hemsidan har uppdaterats och ett nytt IT-system för distriktsresorna är under utveckling. 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av två justeringsmän och två rösträknare 7. Verksamhetsberättelse Under

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 Hjälp till styrelser i Equmenia 11 Ordförande Ordföranderollen är en viktig post i styrelsen. I de flesta föreningar är det årsmötet som väljer ordförande. Här kan du se en bild

Läs mer

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs.

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs. Styrelsens roll Västra Marks styrelse består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, en materialförvaltare och två representanter för moderföreningarna Hajoms IF (HIF) och Björketorps IF (BIF). Styrelsen

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte Närvarande Robert Tiinus, Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn (anländer vid punkt 8 och går efter punkt 15), Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Torsdagen 21:e Mars 2013 1. Mötet öppnas Erik Lönroth öppnade mötet 20:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer