DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik"

Transkript

1 DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för en frisk natur. En utbildning i tiden för dig som vill jobba med vatten- och miljöfrågor.

2 DISTANSUTBILDNING Vad innebär Miljö och V/A-teknik? Detta är en tidsenlig och praktisk miljöutbildning som ger dig en bra grund inför en anställning. Du kommer efter genomgången utbildning att ha kunskaper för att arbeta med driften på ett renings- eller vattenverk samtidigt som du kommer få kompetens för att arbeta med det förebyggande miljöarbete som man kallar för uppströmsarbete inom branschen. En stor del av de miljögifter som används i samhället hamnar slutligen hos någon av Sveriges 2000 kommunala avloppsreningsverk. Miljögifterna kan inte bara störa de känsliga reningsprocesserna, de kan också följa med det renade avloppsvattnet ut i sjöar och vattendrag där de kan skada djur och växter. Avloppsreningsverken är inte byggda för att rena miljögifter och läkemedel och i dag hittar vi dessa ämnen i grundvatten, sjöar och hav. Uppströmsarbetet är den enda långsiktigt hållbara lösningen där man arbetar förebyggande med att förhindra att oönskade ämnen från hushåll och anslutna industrier inte ska komma in i avloppssystemen, man arbetar förebyggande med att stoppa miljögifterna vid källan! I utbildningen ingår de moment som branschen efterfrågar. En mycket viktig del i utbildningen är LIA (lärande i arbete) vilket genomförs i form av praktik ute på reningsverken, vilket också borgar för en mer praktisk och tillämpad utbildning. Du får en kompetensprofil som överensstämmer med kraven som du kommer att möta i arbetslivet där din handlingskraft och kompetens blir efterfrågad. Kurser som ingår Kurs Yh poäng Avloppsteknik 30 Dricksvattenteknik 25 V/A-system 40 Geologi och hydrologi 15 Hållbar utveckling och miljöfarliga ämnen 35 Introduktion 10 Kemi och mikrobiologi 20 Miljö- och vattenlagstiftning 30 Projektledning och ekonomi 25 Styr- och reglerteknik 35 LIA 1 30 LIA 2 30 LIA 3 45 Examensarbete 30 Summa 400

3 Johan Tegström Student 2013 Umeå Varför valde du att söka till utbildningen? Jag läste Kemi A och blev då intresserad av olika frågor, t ex. varför vattnet försuras. Naturen är ett stort intresseområde och om jag kan så vill jag göra en insats för att hålla naturen ren. Cecilia Mikaelsson Student 2013 Njurunda Vad / vilka kurser i utbildningen har du tyckt mest om? Styr- och reglerteknik var en väldigt intressant kurs, även hela vatten- och avloppskursen. Tycker även vattenlagstiftningen har varit väldigt bra. Skulle du rekommendera den här utbildningen till en kompis? Ja, om personen hade intresse för arbetsområdet skulle jag rekommendera den här utbildningen och prata varmt för upplägget. Tror du att du kommer att få ett jobb när du tagit examen? Ja det tror jag. Jag har sommarjobb på den arbetsplats där jag gör min LIA. Jag har sett annonser ute och kommer att söka jobb när jag tagit examen. Vilka är fördelarna med att studera på modifierad distans? Att kunna sitta hemma och studera är bra. Samtidigt har det varit väldigt givande att få möjlighet att ta del av andras tankar och synpunkter under de veckor vi är på skolan. Vad tycker du om de praktikperioder du genomfört? Tycker det har varit bra med långa perioder, man har hunnit sätta sig in i själva praktiken.

4 DISTANSUTBILDNING Inspektionskamera. Finns det jobb efter utbildningen? Yrkeshögskoleutbildningen Miljö och V/A-teknik är en gedigen branschutbildning där deltagarna har mycket stora utsikter att bli attraktiva på arbetsmarknaden efter fullgjord utbildning. V/A-branschen står inför en generationsväxling när rekordgenerationen börjar lämna arbetsmarknaden. Detta medför ett stort rekryteringsbehov av medarbetare med rätt kompetens. Intresset är stort från branschen och representanter från branschen har varit delaktiga i utvecklingen av utbildningen. Dessutom finns branschen representerad i den ledningsgrupp som följer utbildningens upplägg, mål och innehåll. I samband med praktik på arbetsplatser, LIA, finns goda möjligheter att skapa kontakter som blir viktiga när branschföretag rekryterar nya medarbetare. Förkunskapskrav för utbildningen För att vara behörig till en Yh-utbildning krävs att du har grundläggande behörighet (se ansökningsblankett) eller minst tre års yrkeserfarenhet oavsett bransch. Jakob Kesselberg, Vretmaskin, visar utrustning för rörinspektion med kamera. Ansökan Ansökan ska innehålla betyg och intyg. Du ansöker via Ansökningshandlingar ska vara VBU tillhanda senast 1 november Utbildningen startar 1 februari Vill du veta mer? Kontakta gärna Utbildningsledare Kristina Beyerl Karlsson, vbu.ludvika.se eller Utvecklingsledare Bengt Åkman,

5 Intervju med Ulrika Engvall Utbildningsansvarig Svenskt Vatten Vad betyder miljö och V/A-teknik för dig? Vi i V/A-branschen jobbar med olika saker. En av dem är att tillverka kranvatten. En annan är att transportera dricksvatten utan att det blir dåligt. En tredje är att rena det vatten vi använt, att minska utsläpp av föroreningar. Att jobba med vatten är att jobba med människans viktigaste livsmedel. Det är också att göra den viktigaste miljövårdsinsatsen att se till att våra sjöar, hav, floder och bäckar hålls rena. Vilka arbeten ser du efter avslutad utbildning som miljö och V/A-tekniker? I V/A-branschen finns det en rad olika intressanta arbeten inom miljö, IT, teknik, kemi och biologi. Hur ser arbetsmarknaden ut för en miljö och V/A-tekniker? V/A-verken finns över hela landet och har idag sammanlagt anställda. Pensionsavgångar gör att rekryteringsbehovet kommer att öka. Redan nu märks brist på drifttekniker och ingenjörer. Sverige är världsledande på att använda avancerad reningsteknik. Därför är du som har svensk vattenkompetens också intressant som arbetskraft utomlands! Fyra av fem som genomgått yrkeshögskoleutbildning får jobb direkt efter examen

6 DISTANSUTBILDNING Utbildningsinnehåll: Miljö och V/A-teknik Avloppsteknik Kursen behandlar avloppsverkets uppbyggnad och de mekaniska, kemiska och biologiska reningsstegen. Man får förståelse för de processer som sker i ett reningsverk från det att avloppsvattnet kommer in till dess att godkänt vatten släpps ut. Dricksvattenteknik Kursen ger insikt i hur ett vattenverk fungerar samt hur man säkerställer och övervakar de olika processerna för att producera ett dricksvatten med god kvalitet från både ytvatten och grundvatten. Examensarbete Kursen innehåller planering, genomförande och redovisning av ett projekt inom branschen som den studerande vill fördjupa sig i. Resultatet redovisas både i en rapport och muntligt för ledningsgruppen. Geologi och hydrologi Kursen ger kunskaper om geologiska och hydro-geologiska processer samt fördjupade kunskaper om vattnets kretslopp. Utöver detta får den studerande insikt i hur olika berg- och jordarter kan påverka vattenkvaliteten. Hållbar utveckling och miljöfarliga ämnen Kursen behandlar frågor om resursers ändlighet, energifrågor samt viktiga ämnens kretslopp i naturen. Kursen ger även kunskaper om hur man på ett effektivt sätt upptäcker, spårar och förhindrar farliga ämnens spridning i ett V/A-system vilket i branschen kallas uppströmsarbete. Introduktion Under kursen blir studenten insatt i hur vi använder olika IT-verktyg, t ex Word, Excel, GTM samt lärplattformen Vklass. Studenten får kunskap om former för rapportskrivning, webbaserat lärande och studieteknik.

7 Kemi och mikrobiologi Kursen ger fördjupade kunskaper om kemi och mikrobiologi som är relevant då man jobbar med vatten- och avloppsteknik. LIA 1 LIA 1 innehåller fördjupning och tillämpning av de kunskaper som inhämtats i de tidigare delkurserna. LIA 2 LIA 2 innehåller fördjupning och tillämpning av de kunskaper som inhämtats i de tidigare delkurserna. LIA 3 LIA 3 innehåller fördjupning och tillämpning av de samlade kunskaper som inhämtats i utbildningens tidigare delkurser. Under LIA 3 ska studenten tillsammans med LIA-handledaren eller annan personal genomföra ett examensarbete. Miljö- och vattenlagstiftning Kursen skall ge kunskaper i hur Miljö- och vattenlagstiftningen styr det arbete man utför inom V/A-området. Kursen ger även inblick i Förvaltningsrätten så att studenten blir insatt i hur kommunal verksamhet jobbar ur juridisk synvinkel. Projektledning och ekonomi Kursen ger kunskaper om ekonomiska begrepp och budgetarbete. Stor vikt läggs vid projektplanering, genomförande och uppföljning av ett projekt. Styr- och reglerteknik Kursen består av tre delar; elteknik, styrteknik och reglerteknik. Sammantaget ger kursens alla delar en fördjupad kunskap i att hantera olika typer av styr- och reglersystem inom ett dricksvatten- eller avloppsverk. V/A-system Kursen ger kunskap om vilka material och arbetsmetoder som är bäst ur ett miljö-, hållbarhets- och kvalitetsperspektiv för olika V/A-system. Kursen ger dessutom kunskaper om de olika komponenter som används i ett V/A-system och hur dessa fungerar som en helhet. För djupare information om kursinnehållet, se

8 Västerbergslagens utbildningscentrum Box LUDVIKA Tel: Fax: Org.nr: E-post:

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har en funktionsnedsättning eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Om

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Innehåll Lönespecialist Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013 hösten 2013 Rätt kompetens för verkligheten! Innehåll 3 Om Affärshögskolan 4 Affärsinriktad redovisningsekonom 6 Marknadsinriktad företagssäljare 8 Medicinteknisk säljare 10 Strategisk säljare 12 Teknisk

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Offentlig upphandlare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Vill du arbeta med både juridik och ekonomi? Tycker du dessutom om att leda projekt? Då är utbildningen till Offentlig upphandlare

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Innehåll. Tillsammans skapar vi framgångskultur

Innehåll. Tillsammans skapar vi framgångskultur Utbildningskatalog 2013 Först till jobbet! Tillsammans skapar vi framgångskultur Det är alltid lika inspirerande att se en ny årgång av förväntansfulla studenter göra entré i våra lokaler. Det går att

Läs mer

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring.

Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring. MALMÖ HÖGSKOLA Lärarutbildningen SÄL II:2 Examensarbete, 5 poäng HT 2003 Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring. Författare: Eva Erlandsson Handledare: Karin Nyström

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer