Kurskatalog Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter"

Transkript

1 Kurskatalog 2012 Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter

2 Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch.

3 Elektriker Kundrelationer Arbete med ställningar Mobila arbetsplattformar Första hjälpen/hjärt-lungräddning Elinstallationsreglerna Kontroll före idrifttagning Skötsel av elanläggningar ISA Elarbetsansvar Arbete nära och med spänning Särskild kontroll av elanläggning Fortlöpande kontroll av elanläggning Elinstallationer i lantbruk Byggnadsautomation KNX installation Allmän behörighet Metodisk felsökning Schemaläsning Teletekniska system Drift- & produktionspersonal Erforderlig kännedom Ledande montör Ledande montörsutbildning - Steg 1 Ledande montörsutbildning - Steg 2 Ledande montörsutbildning - Steg 3 Kundrelationer Entreprenadjuridik Första hjälpen/hjärt-lungräddning Elinstallationsreglerna Kontroll före idrifttagning Elarbetsansvar Entreprenadhandlingar AMA El 09 Relevanta kurser för din yrkesroll. Serviceelektriker Kundrelationer Arbete med ställningar Mobila arbetsplattformar Första hjälpen/hjärt-lungräddning Elinstallationsreglerna Kontroll före idrifttagning Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret Skötsel av elanläggningar ISA Elarbetsansvar Arbete nära och med spänning Särskild kontroll av elanläggning Fortlöpande kontroll av elanläggning KNX Installation Reglerteknik Allmän behörighet Metodisk felsökning Schemaläsning Elmiljö Energibesparing Belysningsteknik Industrielektriker Kundrelationer Arbete med ställningar Mobila arbetsplattformar Första hjälpen/hjärt-lungräddning Elinstallationsreglerna Kontroll före idrifttagning Potentialutjämning i industriell miljö Skötsel av elanläggningar ESA Industri Elarbetsansvar Arbete nära och med spänning Maskinsäkerhet EL Styrteknik - Grundkurs Styrteknik - Fördjupning Styrteknik - Avancerad Reglerteknik Nätverkskommunikation Profibus Allmän behörighet Metodisk felsökning Schemaläsning Elmiljö Fastighetsskötare/ fastighetstekniker Erforderlig kännedom Fortlöpande kontroll av elanläggning Kundrelationer Arbete med ställningar Första hjälpen/hjärt-lungräddning Skötsel av elanläggningar KNX - Programmering och driftsättning KNX Fördjupning KNX Ljud & Bild Styrteknik - Grundkurs Styrteknik - Fördjupning Styrteknik - Avancerad Reglerteknik Nätverkskommunikation Profibus Schemaläsning Kalkylator ÄTA-hantering EIO Företagsekonomi EL-Vis Maxikod som kalkylhjälpmedel Professionell kalkylering med EIO Säljteknik för Elteknikbranschen Vinnande anbud Entreprenadjuridik Första hjälpen/hjärt-lungräddning Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret Maskinsäkerhet EL Byggnadsautomation Entreprenadhandlingar Energibesparing AMA El 09 Registrering av teleanläggningar Installatör ÄTA-hantering EIO Företagsekonomi EL-Vis Maxikod som kalkylhjälpmedel Professionell kalkylering med EIO Säljteknik för Elteknikbranschen Vinnande anbud Kundrelationer Entreprenadjuridik Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare Första hjälpen/hjärt-lungräddning Entreprenadhandlingar Elmiljö Energibesparing Belysningsteknik AMA El 09 Vind- och Solel - Installation och säkerhet Elinstallationsreglerna Kontroll före idrifttagning Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret Potentialutjämning i industriell miljö Skötsel av elanläggningar ISA Särskild kontroll av elanläggning Maskinsäkerhet EL Elinstallationer i lantbruk Elsäkerhet - Högspänning Brand- och utrymningslarm Passersystem Kameraövervakning - CCTV Allmän kompetens Första hjälpen/hjärt-lungräddning Fortlöpande kontroll av elanläggning Erforderlig kännedom Ellära Automationselektriker Högspänningselektriker Kundrelationer Mobila arbetsplattformar Första hjälpen/hjärt-lungräddning Skötsel av elanläggningar ESA 05 Elsäkerhet - Högspänning Telemontör Kundrelationer Arbete med ställningar Mobila arbetsplattformar Första hjälpen/hjärt-lungräddning Teletekniska system Antenn och Kabel-TV-teknik Brand- och utrymningslarm Certifierad fibertekniker CFT Terminering Fiber Utbildningsbevis Kameraövervakning - CCTV Passersystem Registrering av teleanläggningar Datanät - Installation Datanät - Driftsättning CANT Antenn (2) CANT Fiber / LAN CANT Kabel-TV (BMF) Elteknikbranschens Telecertifiering Säkerhetsteknik inbrottslarm Projektledare Elkonsult EL-Vis Maxikod som kalkylhjälpmedel Entreprenadjuridik Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret Elinstallationsreglerna Maskinsäkerhet EL Potentialutjämning i industriell miljö KNX - Programmering och driftsättning KNX Ljud & Bild Elmiljö Elkonstruktör Energibesparing Belysningsteknik Registrering av teleanläggningar AMA El 09 Vind- och Solel - Installation och säkerhet EL-Vis Maxikod som kalkylhjälpmedel Skötsel av elanläggningar Projektledare EL Elinstallationsreglerna ÄTA-hantering Byggnadsautomation Professionell kalkylering med EIO KNX - Programmering och driftsättning Säljteknik för Elteknikbranschen KNX Fördjupning Vinnande anbud Entreprenadhandlingar Kundrelationer Allmän behörighet Entreprenadjuridik Elmiljö ELBAM - Bättre arbetsmiljö EL Energibesparing Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U Belysningsteknik Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare AMA El 09 Första hjälpen/hjärt-lungräddning Vind- och Solel - Installation och säkerhet Kontroll före idrifttagning Brand- och utrymningslarm Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret Passersystem Potentialutjämning i industriell miljö Kameraövervakning - CCTV Särskild kontroll av elanläggning Säkerhetsteknik Inbrottslarm Maskinsäkerhet EL Registrering av teleanläggningar Elsäkerhet - Högspänning Skyddsombud Arbete med ställningar ELBAM - Bättre arbetsmiljö EL Mobila arbetsplattformar Första hjälpen/hjärt-lungräddning

4 Var finns vi? Det ska vara enkelt att fortbilda sin personal. Alla våra kunder har olika struktur, storlek och geografisk placering. Formen för utbildning kanske passar den ene men inte den andre. Av den anledningen erbjuder vi olika utbildningsformer. Välj det som passar bäst! Få kunskaperna hos din grossist! Vi har nu inlett ett samarbete med Solar i syfte att komma närmare dig och din vardag. Vissa utvalda öppna kurser planeras och genomförs tillsammans med Solar och deras egen skola - Solar School. Tillsammans med Solar hoppas vi kunna erbjuda bra kurser i en för dig bekant miljö. Givetvis följer branschsubventionen med. Öppna kurser Nyhet! Våra öppna kurser förläggs över hela landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Aktuellt kursutbud finns alltid på En av fördelarna med öppna kurser är att du kan byta erfarenheter med kursdeltagare från andra företag. Distanskurser Kurserna är upplagda så att du sköter det mesta på egen hand och i egen takt. Stöd finns i form av startpaket, kurslitteratur, miniföreläsningar på webben och korta schemalagda föreläsningar. Alla har också tillgång till ett forum under utbildningstiden. Du väljer själv studietakten och möjligheten finns att fortsätta sitt ordinarie arbete. Företagsförlagda eller företagsanpassade Alla våra kurser kan anpassas till ditt företags behov och verksamhet. Fördelen är att ni själva kan påverka både upplägg och innehåll. Tillsammans utformar och förlägger vi kursen så att det passar er. Yrkesroller... 4 Var finns vi / Solar School... 8 Kompetensplanering Kan du kontroll före idrifttagning? Direktanvändbara kunskaper Elteknikbranschens gymnasium i Sverige Vi ger dig råd Medarbetare Kursupplysningar VD har ordet Affärs- & Marknadskunskap Kundrelationer Säljteknik för elteknikbranschen... Nyhet! 13 Ledande montörsutbildning (3 steg) Projektledare EL ÄTA-hantering Vinnande anbud EL-Vis Maxikod som kalkylhjälpmedel... Nyhet! 19 EIO Företagsekonomi...20 Professionell Kalkylering med EIO Entreprenadjuridik Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvar för chefer & ledare...24 Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U...25 ELBAM - Bättre arbetsmiljö EL Första hjälpen Hjärt-lungräddning Arbete med ställningar Mobila arbetsplattformar Elsäkerhet Elinstallationsreglerna 2 dgr Elinstallationsreglerna 1 dag Kontroll före idrifttagning Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret Potentialutjämning i industriell miljö Skötsel av elanläggningar Skötsel av elanläggningar - distans ISA ESA Industri ESA Elarbetsansvar Arbete nära och med spänning Arbete med spänning - repetition Särskild eller fortlöpande kontroll av elanläggning Erforderlig kännedom Maskinsäkerhet EL Elsäkerhet högspänning Elinstallationer i lantbruk... Nyhet! 50 Automation Byggnadsautomation KNX installation... Nyhet! 53 KNX programmering och driftsättning KNX fördjupning KNX ljud och bild Styrteknik grund - distans...57 Styrteknik fördjupning - distans Styrteknik avancerad - distans Reglerteknik - distans Nätverkskommunikation - distans Profibus - distans Elteknik Allmän behörighet - distans Entreprenadhandlingar Metodisk felsökning Schemaläsning - distans Ellära - distans Elmiljö Energibesparing Belysningsteknik Vind- och solel - Installation och säkerhet AMA EL Konstruktion & Projektering Elkonstruktör distans... Nyhet! 76 Tele/Data/Säkerhet Teletekniska system Antenn & Kabel - TV-teknik Registrering av teleanläggningar Registrering uppdatering CANT Antenn CANT Kabel-TV (BMF2)...85 CANT-fiber/LAN...86 Certifierad fibertekniker CFT...87 Terminering Fiber Utbildningsbevis... Nyhet! 88 Datanät - Installation Datanät - Driftsättning Säkerhetsteknik inbrottslarm - steg Säkerhetsteknik inbrottslarm - steg Brand- och utrymningslarm - Grund...93 Brand- och utrymningslarm - Påbyggnad...94 Passersystem - Grund...95 Passersystem - Påbyggnad...96 Kameraövervakning - CCTV...97 Elteknikbranschens telecertifiering

5 Kompetensplanering - låt oss göra jobbet Kompetensutveckling i tjänsteföretag är detsamma som produktutveckling. Har man det klart för sig ser man till att medarbetare har rätt kunskaper för sin yrkesroll. Det är viktigt för både företaget och medarbetaren att se det som en ovärderlig resurs som behöver utveckling. En aktiv kompetensstrategi gör företaget lönsamt! På EUU har vi insett vikten av detta och kan därför genom vår kompetenskonsult erbjuda olika tjänster. Välj den nivå som passar ditt företag bäst. Kompetensverktyg Ett webbaserat verktyg (databas) som innehåller standardpaket med elteknikbranschens yrkesroller och kompetenser. Rådgivning i frågor som rör strategi och innehåll i kompetensprofiler. Påminnelseservice Vi lägger upp personallista med befattning för varje enskild person Vi håller koll på nya krav för respektive befattning inom företaget (företagets kravutbildningar) Vi meddelar i god tid kontinuerligt förslag på vilka kurser som det är dags att genomföra Utbildningsavdelning Påminnelseservice Vi gör en årlig kompetensinventering på de roller som finns inom företaget Vi gör en GAP analys och föreslår en utbildningsstrategi i enlighet med företagets verksamhet Vi föreslår och anmäler er personal på lämplig kurs efter ert godkännande, inte enbart EUUs utbud utan all typ av utbildning som stärker företaget. Affärs- och Marknadskunskap Affärs- & Marknadskunskap Kundrelationer Säljteknik för Elteknikbranschen Ledande montörsutbildning Steg 1-3 Kontakta mig för mer information. Kompetenskonsult Lena Lindgren, eller Vi är proffs på kompetensutveckling! Projektledare EL ÄTA-hantering Vinnande anbud EL-Vis Maxikod som kalkylhjälpmedem EIO Företagsekonomi Professionell kalkylering med EIO Entreprenadjuridik 10

6 1 dag Kundrelationer Du får lära dig hur man förstår och hanterar olika kunders förväntningar. Nöjda kunder får man inte, det skapar man Alla kunder har olika förväntningar på service. Ju bättre vi är på att förstå kundens förväntan och svara upp mot den desto bättre är det. Medarbetare som har kundkontakt behöver därför kunskaper för att kunna bedöma och bemöta vad den aktuella kunden vill ha. Om vi lever upp till kundens förväntningar, och kanske till och med kan leverera lite mer, får vi gott rykte. Om vi kan uppträda som affärsmän i vardagen skapas en god lönsamhet för företaget. 2 dagar Säljteknik för Elteknikbranschen Du får både grundläggande och fördjupade kunskaper samt användbara verktyg för att lyckas inom området försäljning. En säljare som kan analysera, argumentera och övertyga är värdefull både för företaget och för kunden. Försäljning är så mycket mer än att bara ta emot order från kunder. Säljprocess och köpprocess är ett samspel mellan kund/leverantör. Lyckas vi analysera kundens behov och para ihop det med företags utbud blir båda parter nöjda. Med förståelse för hur försäljningsteknik fungerar kan vem som helst bli en bra en säljare. Nyhet! Affärs- och Marknadskunskap Olika metoder för att få nöjda kunder Bollnäs 15 mars Försäljning i elteknikbranschen: 9-10 okt Vad är god service? Edsbyn 14 mars Nuläge och framtid samt utmaningar Helsingborg 1-2 feb Anpassning till olika kundgrupper Gävle 12 mars Varför behöver man träna på att sälja? apr Frågeteknik Goda råd för att möta negativa kunder Hudiksvall Hässleholm 27 sep 13 mars 22 maj 2 okt Kr Kr Kr Enkel eller komplex försäljning, olika säljstilar Säljarens framgångsfaktorer Skaffa nya kunder: Varför? Hur får vi chansen till det? Varför skall kunden välja ert företag? Nivåförsäljning till nya och befintliga kunder Argumentation och prisdiskussioner: Nuläge och analys hos kunden Grundläggande frågeteknik Hur påverkar jag behov? Argumentation och presentation av din lösning Hur skriver jag säljande offerter? Du är för dyr! Vad säger du då? Kr Kr Kr Kursen pågår till kl 21:00 dag 1 12 Affärs- och Marknadskunskap 13

7 Ledande montörsutbildning Vi kan erbjuda utbildningen i tre steg: Steg 1 För blivande ledande montören - 2 dagar Steg 2 För dig som arbetar som ledande montör - 3 dagar Steg 3 För erfarna ledande montörer - 2 dagar Projektledarens högra hand Att vara ledande montör är ett arbete som kräver stort ansvarskännande och hög kompetens. Kunskaper i tid- och resursplanering, ansvar och befogenheter, entreprenadjuridik och leveransbestämmelser är nödvändiga. I arbetet som ledande montör är du länken mellan projektledaren och arbetslaget och ska se till att arbetet blir så kostnadseffektivt som möjligt. Du ska också vara en god förebild. Med rätt kompetens är arbetet som ledande montör mycket stimulerande. Steg 2 För dig som arbetar som ledande montör Kursmål Du får fördjupade kunskaper i projekthantering. Övningsprojekt ur verkligheten Ansvar och befogenheter Coaching Olika projekthandlingar Offert och kalkyl Kontrakt Tid- och resursplanering Mötesteknik taktik och rollspel Projektekonomi kalkyluppbyggnad Ändringar och tillägg Entreprenadjuridik Samordningsmöte rollspel Hässleholm Jönköping Karlstad Sundsvall Umeå Uppsala Västerås Växjö Kr Kr Kr 28 feb 1 mars 6-8 nov 6-8 mars mars 31 jan-2 feb sep nov maj 8-10 maj 6-8 nov 4-6 dec Affärs- och Marknadskunskap Steg 1 För blivande ledande montören Kursmål Du får de grundkunskaper som behövs för rollen som ledande montör. Ledande montörens vardag Ledande montörens roll Teambuilding Samordningsmöten Resursplanering Mötesteknik med enklare rollspel Grunderna i Projektekonomi Entreprenadjuridik Borlänge Helsingborg Skellefteå Sundsvall Södertälje Växjö Örebro Kr apr jan 8-9 maj 1-2 dec apr 7-8 feb maj sep maj nov okt okt Steg 3 För erfarna ledande montörer Kursmål Du får fördjupade kunskaper i ledarskap och kundvård. Fördjupning i Entreprenadjuridik Tid- och resursplanering Projektuppföljning och rapportering Forceringskostnader - rollspel Samspel mellan projektledare och ledande montör Skapa nöjd kund orter som passar dig är du välkommen att kontakta oss med dina önskemål. Helsingborg Kr Kr Kr 3-4 apr sep 6-7 nov Kr Kr Bädda för att kunden kommer tillbaka Jämförelse mellan industriprojekt och övriga projekt 14 Affärs- och Marknadskunskap Kursen bedrivs i internatform för bästa effektivitet och för att ge kursdeltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyte även utanför kursschemat. 15

8 2 + 3 dagar Projektledare EL Du får lära dig hur man agerar som coach, hur man driver ett projekt effektivt och hur man därmed bidrar till ökad lönsamhet. Projektledarkompetens lönar sig Det är svårt och tidskrävande att rekrytera projektledare. Satsa istället på att utveckla den egna personalen. Med kunskaper i planering, rapportering, kalkylering och entreprenadjuridik får du på bara 5 dagar en projektledare med rätt kompetens. 2 dagar ÄTA-hantering Du lär dig metoder och knep för hur man hanterar ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten i ett projekt och samtidigt får en (mer än) nöjd kund. Fortsättningskurs för projektledare. I affärsrelationer handlar det om så mycket mer än paragrafer. Det som är avgörande för att lyckas är att kunna se till helheten och att ha metoder och knep så att vi agerar på rätt sätt för att nå målet. I dessa tider måste vi vara rädda om de affärer vi redan har och även öka lönsamheten i befintlig orderstock. Affärs- och Marknadskunskap Teambuilding och ledarskap Hjälpmedel för en projektledare Entreprenadjuridik Förhandlingsteknik Tidplanering Byggmöte: taktik och teknik Projektuppföljning Var gränserna går för ändrings- och tilläggsarbeten Att skapa nöjda kunder Konsten att avsluta ett projekt Växjö Ystad Örebro Östersund jan feb sep okt okt nov apr maj nov dec 3-4 apr apr 2-3 maj maj Kr Entreprenadjuridik i praktiken Förhandlingsteknik Rollspel AB04 summering och viktiga punkter ABT06 summering och viktiga punkter Grupparbeten med praktikfall Brevformuleringar Erfarenhetsutbyte med varandra om projekt vi förlorat eller tjänat pengar på. Falun Helsingborg Linköping nov 1-2 feb sep mars 4-5 sep Kr Kr Kr Kr Kursen bedrivs i internatform för bästa effektivitet och för att ge kursdeltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyte även utanför kursschemat Kr Kursen bedrivs i internatform för bästa effektivitet och för att ge kursdeltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyte även utanför kursschemat. 16 Affärs- och Marknadskunskap 17

9 2 dagar Vinnande anbud Du får kunskaper och erfarenheter som hjälper dig att utforma proffsiga anbud med rätt innehåll samt hur du förhandlar framgångsrikt med beställaren. Det är inte alltid priset som räknas! Att vinna ett anbud med rätt kalkyl är alltid lönsamt. Men att vinna ett anbud med felaktigt kan stå företaget dyrt. Det är därför av stor vikt att tyda upphandlingsunderlaget rätt, göra rätt kalkyler samt utforma anbudet som det efterfrågas. Många av oss upplever anbudsgivning som krångligt och tidskrävande. Har vi de rätta kunskaperna och kan argumentera för vårt anbud har vi stora möjligheter att ta hem jobben. Förändringar i vår bransch gör det viktigare och viktigare att vara en bra affärsman. 1 dag EL-Vis Maxikod som kalkylhjälpmedel Nyhet! Du utvecklar under kursen din egen kunskap för att med El-Vis Maxikod göra en komplett kalkyl på ett strukturerat och effektivt sätt. Effektivisera kalkyleringsprocessen Kursen ger dig möjlighet att effektivisera kalkyleringsprocessen med hjälp av El-Vis Maxikod. Programvaran erbjuder genom sin användarvänlighet ett effektivt och överskådligt arbetssätt genom hela projektet. Kunskapen som du bygger upp under kursen kommer att erbjuda dig möjlighet till en större träffsäkerhet i kalkylen med påföljande ökad lönsamhet. Det blir helt enkelt lättare att kalkylera. Affärs- och Marknadskunskap Säljprocessen, vad är det som ska göras? i ett anbud Kalkylering, pålägg och marginaler Helsingborg okt 7-8 juni mars Registerhantering (infoga rabattbrev, nettopriser etc.) Lägga in mängdlistor för material och tid Gävle Helsingborg 14 mars 17 feb 18 okt Vi gör ett anbud, text och innehåll Viktiga kontraktspunkter Presentation av anbudet för beställaren Förhandlingstaktik Använda så kallade typrum Granska kalkylen Sammanställa kalkylen Föra in övriga kostnader Jönköping Karlstad Luleå Norrköping 7 mars 19 apr 13 dec 21 nov Förhandlingar med beställaren Kursen genomförs i olika team som agerar elentreprenörer. Varje entreprenör utarbetar sitt anbud som skickas till beställaren. Under sista kursdagen genomförs förhandlingar med beställaren och anbuden utvärderas och teamen får feedback om vad som var bra och vad som kunde gjorts bättre Kr Kr Kr Göra anbudsunderlag Använda realistisk och träffsäker prissättning Utveckla metoder för kalkyleringsprocessen Sundsvall Uppsala Visby 4 okt 1 nov 8 nov 1 mars Kursen bedrivs i internatform för bästa effektivitet och för att ge kursdeltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyte även utanför kursschemat Kr Kr Kr 18 Affärs- och Marknadskunskap 19

10 2 dagar EIO Företagsekonomi Du få grundläggande kunskaper i företagsekonomi så att du kan analysera företagets ekonomiska läge. Kunskaper i företagsekonomi är grunden i ett sunt företagande. 1 dag Professionell kalkylering med EIO Du lär dig hur man får med alla kostnader som följer ett projekt vilket gör att du får ett bättre utfall på projektet. Tolka handlingarna rätt. En väl genomförd kalkyl är grunden för ett lyckat projekt. En liten feltolkning kan få stora konsekvenser. Det är därför viktigt att kunna tolka föreskrifter och handlingar rätt så att du vet vad du lämnar pris på. Affärs- och Marknadskunskap Branschstatistik - viktiga nyckeltal Konjunkturen - din elmarknad Stenungsund maj nov Mottagande av förfrågan Genomgång av handlingar Gävle 13 mars 16 feb Att få betalt - en självklarhet; tips och råd om kunderna krånglar Genomgång av företagets kostnadsläge Praktiskt arbete med viktiga nyckeltal i ett företags bokslut Avdelningsredovisning - är varje avdelning lönsam Analysera företagets bokslut Öka vinsten Kr Kr Kr Teknisk beskrivning Förfrågning för inköpsleverans Kalkylsammandrag Offertanalys Anbud Beställning Helsingborg Jönköping Karlstad Luleå Norrköping Sundsvall Uppsala 17 okt 6 mars 18 apr 11 dec 20 nov 3 okt 31 okt 1 nov Kr Kr Kr 20 Affärs- och Marknadskunskap 21

11 2 dagar Entreprenadjuridik Du får kunskaper om vilka entreprenörens rättigheter och skyldigheter är i ett normalt entreprenadavtal. Arbetsmiljö Tvister kostar tid och pengar Årligen uppstår ett antal tvister på grund av att vi inte riktigt vet våra skyldigheter och rättigheter. Dessa tar som regel mycket tid, pengar och energi från alla inblandade parter. Genom kunskaper i branschens juridiska regelverk lär vi oss var gränserna går och hur vi bäst tillvaratar våra rättigheter. Vi får också förståelse för innebörden av avtalen och kan därmed undvika risker i våra entreprenader. Allmän avtalsrätt Entreprenadformer Ersättningsformer Allmänna bestämmelser, AB och ABT ABU, mm NL, NLM, ALEM AB och ABT ingår i kurspriset. Hässleholm Jönköping Karlstad Malmö Sundsvall Uppsala feb 4-5 dec sep okt maj sep 31 jan-1 feb 2-3 okt 3-4 apr nov Kr Kr Kr Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvar för chefer & ledare Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U ELBAM Bättre Arbetsmiljö EL Första hjälpen Hjärt-lungräddning Arbete med ställningar Mobila arbetsplattformar 22 Affärs- och Marknadskunskap

12 2 dagar Arbetsmiljöansvar för chefer & ledare Du ska efter kursen känna dig trygg beträffande lagar och avtal som reglerar ditt ansvar för arbetsmiljöfrågor inklusive färdigheter för att kunna agera som BAS. Du får också inblick i hur engagemang i arbetsmiljöarbetet skapar en god och lönsam arbetsplats. Systematiskt arbete är lönsamt Som chef och ledare finns det mängder av regler och paragrafer att ta hänsyn till, det är så pass viktigt att de dessutom lyder under straffansvar. Har du kunskap om regelverken och dessutom lär dig att arbeta systematiskt med frågorna känns det inte alls lika betungande. Det går till och med att öka lönsamheten genom att som chef systematiskt leda arbetsmiljöarbetet. Vi visar hur. 1 dag Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U Du får kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö. Utbildningen ska ses som en funktionsutbildning. Krav från arbetsmiljöverket Från den 1 januari 2009 ska det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter finnas en byggarbetsmiljösamordnare, BAS på varje byggarbetsplats. I januari 2011 skärps kraven och byggarbetsmiljösamordnaren ska kunna styrka sina kvalifikationer när det gäller kunskap och erfarenhet. Arbetsmiljö Tidiga signaler på anställdas ohälsa Riskbedömning i arbetsberedning och skyddsronder Ordning och reda på arbetsplatsen Samråda och samverka på gemensam arbetsplats Instruktioner till inhyrd arbetskraft Delegering och elsäkerhet Kraven i IS-avtalet Tillbudsrapportering en lönsam aktivitet När en olycka har inträffat Utvecklingsavtalet en resurs i arbetsmiljöarbetet Kursen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för Byggarbetsmiljösamordnare, BAS. Kursen bedrivs i internatform för bästa effektivitet och för att ge kursdeltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyte även utanför kursschemat. Kristianstad Luleå Östersund apr sep maj 6-7 mars nov Kr Kr Kr Byggarbetsmiljösamordnare bakgrund, innebörd och omfattning Regelverken AML samt AFS 1999:3 Teori och praktisk hantering Byggherrens/uppdragstagarens ansvar och arbetsuppgifter BAS-P projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker BAS-U AMP, kontroller, planering, samordning, möten arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips Företagets hantering organisation, hjälpmedel, rutiner Kursen avslutas med prov Borlänge Eskilstuna Gävle Hudiksvall Hässleholm Jönköping Karlstad Linköping 31 jan 4 apr 25 okt 21 feb 4 dec 7 feb 28 feb 22 mars 27 sep 7 mars Malmö Uddevalla Umeå Uppsala Varberg Västerås Växjö Örebro Örnsköldsvik Östersund 27 nov 9 feb 3 maj 18 okt 13 dec 22 maj 13 dec 22 mars 1 mars 1 nov 27 sep 11 apr 7 feb 1 nov Kr Kr Kr 24 Arbetsmiljö 25

13 2 + 1 dagar ELBAM Bättre Arbetsmiljö EL Du lär dig hur man, genom ökade kunskaper och samverkan i företaget, genomför förebyggande insatser i arbetsmiljön. Obligatorisk för skyddsombud. I yrkeslivet utsätts vi dagligen för risker. Elteknikbranschens kurs i bättre arbetsmiljö syftar till att stimulera till en god och lönsam arbetsmiljö inom företaget. Genom ökade kunskaper och samverkan i företaget ska man kunna genomföra förebyggande insatser i arbetsmiljön. Arbetar vi aktivt med arbetsmiljöfrågor minskar vi riskerna. Vi får ett gott arbetsklimat och vi blir effektivare. 1 dag Första hjälpen Hjärt-lungräddning Du får grundläggande kunskaper och färdigheter i första hjälpen och hjärt-lungräddning, med kompletterande vägledning vid elskada. Vägledning vid elskada Att veta hur man ger första hjälpen är en kunskap som är viktig i många situationer. Att dessutom ha kunskaper om hur man går tillväga vid elchock och brännskada orsakade av el är ett viktigt komplement. Vi måste kunna agera snabbt och vi måste vara säkra på att vi gör rätt. Kursen är ett krav för personal som arbetar inom närområdet för spänningsförande del och innefattar hjärt-lungräddning. Arbetsmiljö Lagar och regler som styr arbetsmiljön Specifika arbetsmiljörisker Metoder för systematiskt arbetsmiljöarbete Genomgång av checklistor och andra hjälpmedel Analysera och lösa arbetsmiljöproblem, se möjligheter, påverka attityder, skapa delaktighet och samförstånd Sätta realistiska mål för arbetsmiljöarbetet Projektarbete på det egna företaget motsvarande 1 dag. Genomförs mellan block 1 och 2. Kurslitteraturen är anpassad för elteknikbranschen och är ett bra hjälpmedel för fortsatt arbetsmiljöarbete. Kursen uppfyller den utbildningsnivå som arbetsmiljölagen anger för skyddsombud och arbetsledare. Falun Helsingborg Hässleholm Jönköping Karlstad Linköping Malmö Sundsvall Södertälje Trollhättan Umeå Uppsala Växjö Örebro Östersund 7-8 mars + 22 mars feb + 29 feb maj + 14 jun okt + 20 nov sep + 9 okt 2-3 maj + 15 maj sep + 27 sep feb + 8 mars apr + 26 apr apr + 26 apr jan + 7 feb 9-10 maj + 29 maj nov + 11 dec nov + 6 dec 4-5 sep + 19 sep 5-6 sep + 20 sep 31 jan-1 feb + 7 feb okt + 31 okt maj + 22 maj 2-3 okt + 23 okt maj + 4 juni Kontroll av medvetande och andning Första hjälpen vid: Andningshinder, hjärtstopp, fallskador och brännskador orsakade av el Larma på rätt sätt Organisera och handla på en olycksplats Vara ett stöd vid psykiska reaktioner Kursen genomförs i samarbete med Röda korset. Korta teoripass varvas med många praktiska övningar. I utbildningen ingår även en längre tillämpningsövning som anpassas till en situation som är realistisk för deltagarna. Som kurslitteratur används Röda Korsets studielitteratur Första hjälpen/hjärt-lungräddning och foldern Vägledning vid elskada, utgiven av Elsäkerhetsverket. Kursen erbjuds på begäran eller som företagsförlagd/ företagsanpassad kurs. Kontakta oss på eller Arbetsmiljö Kr Kr Kr 27

14 1 dag Arbete med ställningar Du får kunskaper om hur man med hjälp av riskbedömning planerar, bygger, river eller ändrar en ställning på ett säkert sätt. Utbildning är ett krav från Arbetsmiljöverket Att kunna riskbedöma rätt och planera ett ställningsbygge samt på ett säkert sätt bygga, montera ner eller ändra en ställning är nödvändigt i vår bransch. För att öka medvetandet om vad man måste tänka på finns krav på utbildning för arbete med ställningar upp till nio meter. Kravet gäller även vanliga rullställningar med ett arbetsplan över två meter. 1 dag Mobila arbetsplattformar Du får de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att använda bomliftar och saxliftar, såväl släpvagnsdragna som självgående. Jobba säkrare och effektivare med bom- och saxliftar Att nå höjder med hjälp av stegar och rullställningar är ett alternativ i vår bransch. Bom- och saxliftar är dock ett mycket säkrare, effektivare och mer flexibelt alternativ om man vet hur man ska hantera redskapen. Enligt föreskrifter AFS 2006:6, från Arbetsmiljöverket, ställs krav på personligt dokumenterade kunskaper för att få använda lyftanordning och lyftredskap. Arbetsmiljö Kursen är uppdelad i olika moment. Ett förberedelsearbete som kursdeltagaren genomför på det egna företaget. Uppgiften är baserad på regelverket och de förutsättningar som råder på företaget. En lärarledd kursdag där vi går igenom hemuppgiften och får en fördjupning i föreskrifterna samt kunskaper om bland annat riskanalyser vid arbete med ställning enligt nedan: Genomgång av regler för ställningar inom installationsbranschen Genomgång av olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar Planera för rätt ställning Att bygga, ändra eller riva ställningar säkert Personlig säkerhet Kursen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning enligt AFS 2004:4 Ställningar 15 för de som arbetar med ställningar upp till nio meter. Enköping Hudiksvall Jönköping Luleå Malmö Örebro 13 sep 7 mars 28 feb 3 apr 20 nov 6 sep 22 maj 25 apr Kr Olika modeller av arbetsplattformar Konstruktion Skötsel och daglig tillsyn Handhavande och arbetssätt Säkerhetsbestämmelser Den praktiska delen genomförs i körgård och omfattar: Manövrering Hantering Daglig tillsyn av maskinen Kursmaterialet är en rikligt illustrerad handbok för arbete med mobila arbetsplattformar. Kursen avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller kursintyg och förarbevis. Kursen genomförs i samarbete med MA-system. Aktuella kursdatum, anmälan och detaljerad info på Kr Kr Kr Kursdagen avslutas med en inlämningsuppgift och kunskapsprov Kr Kr 28 Arbetsmiljö 29

15 Kan du utföra kontroll före idrifttagning? Kontrollen du gör före idrifttagning görs av flera olika orsaker. Den viktigaste orsaken är att kontrollera anläggningens säkerhetsstatus innan du slår på spänningen. Genom kontrollen får kunden en garanti för att elinstallationen är säker och att det inte finns någon risk för brand. Kontrollen och den efterföljande dokumentationen av kontrollen gör du också för att du och ditt företag ska kunna visa hur anläggningen såg ut när ni lämnade över den till kund. Många delar av kontrollen delegeras ut till de elektriker som utför elinstallationen, se till att de har kompetens för delegeringen så att alla delar i kontrollen utförs på ett riktigt sätt. Kursen är fr o m 2012 branschfinansierad för både prisgrupp 1 och 2. Nyhet! Elsäkerhet Ett enkelt sätt att skaffa sig rätt kunskaper är att vara med på vår kurs i Kontroll före idrifttagning där deltagarna förutom teorin kring kontrollen också får utföra alla de mätningar som behövs med olika instrument. Läs mer på sid 35. Kontroll före idrifttagning består av: Elsäkerhet Utförande Elinstallationsreglerna 1-2 dagar Elsäkerhet vid arbete Skötsel av elanläggningar Kontroll före idrifttagning ISA Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret ESA Industri Potentialutjämning i industriell miljö ESA 05 Maskinsäkerhet EL Elarbetsansvar 1. Inspektion 2. Provning Elsäkerhet högspänning Elinstallationer i lantbruk Arbete nära och med spänning Arbete med spänning repetition Särskild eller fortlöpande kontroll av elanläggning Erforderlig kännedom 30

16 2 dagar Elinstallationsreglerna Du får teoretisk och praktisk genomgång av regelverket för att kunna utföra säkra elinstallationer. Du lär dig också kraven på installationer och materiel i olika miljöer. Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 Viktiga punkter i SS utgåva 2 Hur utför vi säkra elinstallationer Riskanalys Uppdaterad enligt den kommenterade utgåvan! Har du inte uppdaterat dig i det nya regelverket är det dags nu! Elinstallationsreglerna, eller SS som den mer formellt heter, är den standard som beskriver hur elinstallationer i lågspänningsanläggningar ska vara utförda för att ge god säkerhet mot olyckor på grund av el. Regelverket fyller en viktig funktion för alla som utför nya elinstallationer eller förändringar på befintliga installationer. I utgåva 2 har en hel del förändrats, gamla begrepp har ersatts med nya, kraven på jordfelsbrytare har utökats i de flesta miljöer och det har också tillkommit krav på skyddsutjämning i t ex badrum Kr Kr 2 dagar Elinstallationsreglerna forts. Borås Borås Enköping Eskilstuna Falun Filipstad Helsingborg Hudiksvall Hässleholm Jönköping Karlstad Katrineholm Kristianstad Linköping Luleå Malmö Norrköping Oskarshamn Sandviken Skellefteå jan 6-7 mars 9-10 okt 3-4 apr nov okt feb nov mars aug dec 7-8 mars maj dec maj 3-4 okt mars aug feb maj mars aug Sundsvall Sundsvall Uddevalla Umeå Uppsala Värnamo Västerås Växjö Örebro Östersund jan mars maj 5-6 sep okt 5-6 dec 7-8 mars dec okt maj maj feb 7-8 mars 5-6 dec feb maj Elsäkerhet Jämförelse mellan standard och föreskrifter Genomgång av EUUs elsäkerhetshandbok med övningsexempel Kr På kursen använder vi oss av en egen framtagen elsäkerhetshandbok som är uppdaterad med kommentarer från den kommenterade utgåvan. Boken innehåller även beskrivning av olika situationer med tips och råd. Det finns också tid för dig att diskutera installationsfrågor med en expert i elsäkerhet. Elinstallationsreglerna SS , utg 2, med kommentarer Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat. 32 Elsäkerhet 33

17 1 dag Elinstallationsreglerna Du får en teoretisk genomgång av regelverken med särskild fokus på förändringarna. Uppdaterad enligt den kommenterade utgåvan! 1 dag Kontroll före idrifttagning Du kan kontrollera en elinstallation under montage, före idrifttagning och funktionsprova den efter spänningssättning. Du vet också hur man dokumenterar detta. Elsäkerhet Har du inte uppdaterat dig i det nya regelverket är det dags nu! Elinstallationsreglerna, eller SS som den mer formellt heter, är den standard som beskriver hur elinstallationer i lågspänningsanläggningar ska vara utförda för att ge god säkerhet om olyckor på grund av el. Regelverket fyller en viktig funktion för alla som utför nya elinstallationer eller förändringar på befintliga installationer. I utgåva 2 har en hel del förändrats, gamla begrepp har ersatts med nya, kraven på jordfelsbrytare har utökats i de flesta miljöer och det har också tillkommit krav på skyddsutjämning i till exempel badrum. Fungerar anläggningen på rätt sätt? Varje installation och montage ska under uppbyggnad eller komplettering inspekteras. Innan anläggningen tas i drift ska den provas i betryggande omfattning. Syftet med dessa kontroller är att säkerställa att inte anläggningen är farlig och att den fungerar enligt vad som avsetts. Har vi kompetensen att genomföra dessa kontroller får vi en korrekt och säker anläggning vilket förhindrar kostsamma efterarbeten. Detta stärker dessutom företagets image och ger goda förutsättningar för vidare uppdrag. 34 Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 Falun 8 maj Genomgång av berörda punkter i starkströmsföreskrifterna Norrköping 6 mars och gällande standard. Norrköping 18 okt Viktiga punkter i SS utgåva 2 Gävle 11 dec 8 maj Skellefteå 28 aug Hur utför vi säkra elinstallationer Grupparbeten i hur man på lämpligt sätt Helsingborg 27 sep kontrollerar olika typer av anläggningar genom 26 jan Riskanalys Jönköping 22 nov inspektion och provning 24 apr Jämförelse mellan standard och föreskrifter Karlstad 27 apr 13 sep Mätningar på TN-C- och TN-S-system Genomgång av EUUs elsäkerhetshandbok Linköping 3 okt 4 dec Kontinuitetsmätning, isolationsmätning 20 mars Sundsvall 1 mars meggning, kontroll av jordfelsbrytare och 4 dec Sundsvall 27 nov På kursen använder vi oss av en egen framtagen kontroll av automatisk frånkoppling Umeå 19 apr Trollhättan 25 jan elsäkerhetshandbok som är uppdaterad med kommentarer från den kommenterade utgåvan. Boken material för att kunna förbereda sig. Kursen avslutas Före kursstart får kursdeltagaren ett förstudie- Uppsala 7 feb Uddevalla 13 nov Örebro 22 nov Umeå 2 maj innehåller även beskrivning av olika situationer med ett skriftligt prov. Godkänd kursdeltagare Östersund 6 dec Umeå 20 nov med tips och råd. erhåller personligt certifikat. Uppsala 4 apr Uppsala 9 sep Västerås 3 apr Borlänge 31 jan film Västerås 9 okt Borlänge 9 okt Växjö 15 mars Eskilstuna 22 mars Se vår demofilm Örebro 24 apr Falun 19 apr på Östersund 19 jan Gävle 23 okt Kr 20 mars 25 sep Kr Helsingborg 19 sep Hudiksvall 6 feb Hässleholm 22 maj Kr Jönköping 13 sep Kalmar 20 nov Kr Karlskoga 27 sep Karlstad 1 mars Kristianstad 4 dec Kr Linköping 31 jan Luleå 16 feb Kr Malmö 19 jan Elsäkerhet 35

18 2 dagar Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret Du kan dimensionera ledningar och kablar för att uppfylla reglerna i gällande starkströmsföreskrifter och standarder. 1 dag Potentialutjämning i industriell miljö Du lär dig hur man gör en praktisk tolkning av kraven på potentialutjämning så att man på ett kostnadseffektivt sätt kan få en person- och funktionssäker anläggning. Elsäkerhet Genomgång av berörda delar i standarderna som ingår i SEK-handbok 421 Genomgång av berörda delar i Elinstallationsreglerna SS Övningar Före kursstart får kursdeltagaren ett förstudiematerial för att kunna förbereda sig. SEK-handbok 421 ingår i kurslitteraturen. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat. Hässleholm Jönköping dec okt maj 7-8 mars Kr Krav på utförande för: Personsäkerhet, Funktionssäkerhet, Underhållsmässighet Rekommenderat utförande i olika industriella miljöer Inspektion och provning Dokumentation Som kursdokumentation används SEK-handbok 449; Potentialutjämning i industriella elanläggningar. Jönköping Sandviken Sundsvall 29 feb 18 sep 26 apr 30 okt Kr Kr Kr Kr Kr Dimensionera rätt Branschen har genom åren haft en tendens att överdimensionera. Man tar det säkra före det osäkra. Detta kan föra med sig ett onödigt högt pris mot kund och kan få till följd, att företag med rätt dimensioneringskompetens tar hem jobbet. Å andra sidan kan underdimensionering innebära en brandrisk om ledartemperaturen i en PVC-kabel är högre än 70 C. Därför är kunskaper om tekniskt korrekt dimensionering inte bara en ekonomisk fråga. Med hänsyn till personsäkerheten är det också viktigt att kontrollera att kablar inte är för långa. Skapa en säker anläggning Elolycksfall, lagerskador, störningar i styrsystem och rena produktionsstopp kan orsakas av spänningsskillnader mellan olika delar i en anläggning. Potentialutjämning har därför alltid varit ett diskussionsämne för industrin. Tidigare har potentialutjämning i första hand använts för att skydda mot personskada där spänningsskillnader under 50V är acceptabelt. Nu utvidgas synsättet så att kraven på potentialutjämning även omfattar funktionssäkerhet och då kan även spänningsskillnader på 1V vara mycket. 36 Elsäkerhet 37

19 1 dag Skötsel av elanläggningar Du får kunskaper i regelverken för elsäkerhet vid arbete och standarden Skötsel av elanläggning. Dessutom berör vi innehavarens kontroll av elanläggning och varselmärkning. forts. Varberg Vänersborg Värnamo Västerås Växjö Örebro Örebro Östersund 28 nov 3 apr 30 maj 26 jan 27 sep 30 maj 28 nov 31 maj orter ovan eller om de inte passar dig är du välkommen att kontakta oss med dina önskemål Kr Kr Kr Elsäkerhet Föreskrifternas och standardens krav och råd Övningar i riskbedömning Arbetsgivarens ansvar för elsäkerhet vid arbete Innehavarens ansvar för elanläggningen Arbetsmetoder Elolycksfall Elfaran Varselmärkning Kursmaterialet är en Elsäkerhetshandbok som innehåller en kommenterad och illustrerad version av föreskrifter och standard. Den kan sedan fungera som en uppslagsbok vid arbete på driftsatta anläggningar Kursen avslutas med ett slutprov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat. Borås Borås Enköping Gävle Gävle 26 jan 9 feb 30 aug 5 mars 11 dec 10 jan 17 jan 24 jan Helsingborg Helsingborg Hudiksvall Hässleholm Jönköping Karlstad Karlstad Katrineholm Kristianstad Linköping Malmö Malmö Norrköping Nyköping Nynäshamn Oskarshamn Sundsvall Sundsvall Söderhamn Södertälje Södertälje Uddevalla Uppsala Uppsala 26 sep 16 nov 12 jan 28 nov 18 dec 7 mars 7 feb 3 maj 7 dec 30 maj 13 nov 7 feb 30 jan 27 sep 26 sep 5 mars 30 aug 21 nov 31 jan 3 apr 30 maj 27 sep 21 nov 7 feb 27 nov 27 sep 7 mars 17 okt 17 okt 5 mars 27 nov Även på distans! Nu kan vi också erbjuda Skötsel av elanläggning som distanskurs. Detta innebär att du laddar ner hela kursen i din dator och därefter kan studera när och var du vill. Kursen avslutas med ett prov, också detta på distans. Efter godkänt prov erhåller du ett personligt certifikat. Denna kurs är också utmärkt för den som vill fräscha upp sina kunskaper. På distans ca: 4 timmar. Elsäkerhet vid arbete på driftsatta elanläggningar Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar är ett riskfyllt arbete. För att optimera personsäkerheten är kunskaper i föreskrifter och gällande standarder obligatoriska och ska hållas uppdaterade. Att ha färsk dokumenterad kunskap är, förutom ur ren säkerhetsaspekt, extra viktig då riskerna ökar när fler företag bedriver verksamhet på samma arbetsplats. Därför kräver många industrier att entreprenören har färsk kompetens i dessa föreskrifter och standarder Kr Kr Kr 38 Elsäkerhet 39

20 1 dag ISA Kursmål Du lär dig att arbeta på ett säkert sätt på idrifttagna anläggningar. Du får även en genomgång av Elsäkerhetsverkets föreskrifter Elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet ELSÄK-FS 2006:1. Ett säkert arbetssätt Instruktioner för spännningsskyddat arbete är ett säkert arbetssätt för arbeten upp till 1000 V. ISA är en del av ESA-familjen och ett alternativ till Skötsel av elanläggning. ISA underlättar och förtydligar ditt arbetsgivaransvar samt rollen som elarbetsansvarig. Därmed ökar tryggheten för både arbetsgivare och arbetstagare. 1 dag ESA Industri Du kan använda ESA som ett komplement till skötselföreskrifterna för att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar. Vem gör vad i elsäkerhetsarbetet? Det är väsentligt att alla som är berörda av elarbete vet vem som gör vad i elsäkerhetsarbetet.esa är ett planeringsverktyg för att förebygga skador och som även klarlägger såväl organisation som roller och vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. ESA är ett alternativ till Skötsel av elanläggning och i ESA Industri är arbetsmetoderna anpassade för de särskilda driftförhållanden som råder inom industrin. Elsäkerhet Lagar och föreskrifter ESA grund Planering Riskbedömning Hantering av risker Normala skötselåtgärder Övningar i att identifiera, analysera och reducera risker. Kursen avslutas med slutprov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat. Borlänge Filipstad Filipstad Gävle Halmstad Helsingborg Kristianstad Malmö Sandviken Sundsvall Trollhättan Östersund 29 feb 1 feb 8 feb 17 apr 20 sep 11 apr 23 feb 21 feb 7 mars 26 jan 14 nov 12 sep Ansvar Definitioner ESA-funktioner Arbetsplanering Entreprenörsarbete Mätning Arbetsmetoder Riskanalys Som kurslitteratur används ESA Industri och skötselföreskrifterna. Kursen avslutas med ett slutprov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat. Kursen erbjuds på begäran eller som företagsförlagd/ företagsanpassad kurs. Kontakta oss på eller Kr Kr Kr 40 Elsäkerhet 41

Storelskolan Kurser våren 2015

Storelskolan Kurser våren 2015 Storelskolan Kurser våren 2015 STOREL I PÅ ELEKTRIKERNAS SIDA Energy Solutions 2 timmar om Solenergi Rexel Energy Solutions 3 Solenergi - del 1 Lars Andrén, Drivkraft 4 Solenergi - del 2 Robin Engborg

Läs mer

2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker

2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker KURSKATALOG el, energi & tele STF KOMPETENSINFO NR 181 / 2010 2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE

Läs mer

Utbildningskatalog. www.stf.se

Utbildningskatalog. www.stf.se STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling www.stf.se Utbildningskatalog 2012 STF och BFAB har ett av marknadens största utbud av kurser för dig som arbetar med teknik samt inom bygg

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2008 På kurs i företagsekonomi med EIO fokus på lönsamhet och nyckeltal eio:s avgående Vd Hans enström: Lycka till,

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Högskoleutbildningar via

Läs mer

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

D.31 Report of the mapping and analysis of gaps in current education material

D.31 Report of the mapping and analysis of gaps in current education material BUILD UP Skills SWEBUILD Agreement number IEE/13/BWI/708/SI2.680176 D.31 Report of the mapping and analysis of gaps in current education material Author: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Carolina

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka?

Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka? Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka? Kostnaden för skador på trucken utgör endast en tiondel av den totala kostnaden. KURSKATALOG Förarutbildning hösten 2013 Toyotas kvalitetssäkrade utbildning,

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik Martin Pettersson, Eldialog i Karlstad, och Nathalie Bjurgard, Ohmegi i Sollentuna, medverkar i den reklamfilm som

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) 1 (36) Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) Förstudie: Stockholm 2014-04-24 Johan von Holst Granskad av: Anette Linder ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods 2E), SE-169 99 Stockholm

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Utbildning en bra investering Välkommen till Byggingenjörernas kursprogram för våren 2010. Här finner du ett brett utbud av kvalificerade kurser för vidareutbildning.

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10)

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) Sida 1 av 56 Innehåll LOs Kunskapssystem 2015...5 Praktisk information...6 Vart vänder du dig med frågor?...6 Praktiskt om anmälningar...6 Kallelser och resor...6 Barnomsorg

Läs mer