Kurskatalog Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter"

Transkript

1 Kurskatalog 2012 Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter

2 Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch.

3 Elektriker Kundrelationer Arbete med ställningar Mobila arbetsplattformar Första hjälpen/hjärt-lungräddning Elinstallationsreglerna Kontroll före idrifttagning Skötsel av elanläggningar ISA Elarbetsansvar Arbete nära och med spänning Särskild kontroll av elanläggning Fortlöpande kontroll av elanläggning Elinstallationer i lantbruk Byggnadsautomation KNX installation Allmän behörighet Metodisk felsökning Schemaläsning Teletekniska system Drift- & produktionspersonal Erforderlig kännedom Ledande montör Ledande montörsutbildning - Steg 1 Ledande montörsutbildning - Steg 2 Ledande montörsutbildning - Steg 3 Kundrelationer Entreprenadjuridik Första hjälpen/hjärt-lungräddning Elinstallationsreglerna Kontroll före idrifttagning Elarbetsansvar Entreprenadhandlingar AMA El 09 Relevanta kurser för din yrkesroll. Serviceelektriker Kundrelationer Arbete med ställningar Mobila arbetsplattformar Första hjälpen/hjärt-lungräddning Elinstallationsreglerna Kontroll före idrifttagning Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret Skötsel av elanläggningar ISA Elarbetsansvar Arbete nära och med spänning Särskild kontroll av elanläggning Fortlöpande kontroll av elanläggning KNX Installation Reglerteknik Allmän behörighet Metodisk felsökning Schemaläsning Elmiljö Energibesparing Belysningsteknik Industrielektriker Kundrelationer Arbete med ställningar Mobila arbetsplattformar Första hjälpen/hjärt-lungräddning Elinstallationsreglerna Kontroll före idrifttagning Potentialutjämning i industriell miljö Skötsel av elanläggningar ESA Industri Elarbetsansvar Arbete nära och med spänning Maskinsäkerhet EL Styrteknik - Grundkurs Styrteknik - Fördjupning Styrteknik - Avancerad Reglerteknik Nätverkskommunikation Profibus Allmän behörighet Metodisk felsökning Schemaläsning Elmiljö Fastighetsskötare/ fastighetstekniker Erforderlig kännedom Fortlöpande kontroll av elanläggning Kundrelationer Arbete med ställningar Första hjälpen/hjärt-lungräddning Skötsel av elanläggningar KNX - Programmering och driftsättning KNX Fördjupning KNX Ljud & Bild Styrteknik - Grundkurs Styrteknik - Fördjupning Styrteknik - Avancerad Reglerteknik Nätverkskommunikation Profibus Schemaläsning Kalkylator ÄTA-hantering EIO Företagsekonomi EL-Vis Maxikod som kalkylhjälpmedel Professionell kalkylering med EIO Säljteknik för Elteknikbranschen Vinnande anbud Entreprenadjuridik Första hjälpen/hjärt-lungräddning Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret Maskinsäkerhet EL Byggnadsautomation Entreprenadhandlingar Energibesparing AMA El 09 Registrering av teleanläggningar Installatör ÄTA-hantering EIO Företagsekonomi EL-Vis Maxikod som kalkylhjälpmedel Professionell kalkylering med EIO Säljteknik för Elteknikbranschen Vinnande anbud Kundrelationer Entreprenadjuridik Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare Första hjälpen/hjärt-lungräddning Entreprenadhandlingar Elmiljö Energibesparing Belysningsteknik AMA El 09 Vind- och Solel - Installation och säkerhet Elinstallationsreglerna Kontroll före idrifttagning Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret Potentialutjämning i industriell miljö Skötsel av elanläggningar ISA Särskild kontroll av elanläggning Maskinsäkerhet EL Elinstallationer i lantbruk Elsäkerhet - Högspänning Brand- och utrymningslarm Passersystem Kameraövervakning - CCTV Allmän kompetens Första hjälpen/hjärt-lungräddning Fortlöpande kontroll av elanläggning Erforderlig kännedom Ellära Automationselektriker Högspänningselektriker Kundrelationer Mobila arbetsplattformar Första hjälpen/hjärt-lungräddning Skötsel av elanläggningar ESA 05 Elsäkerhet - Högspänning Telemontör Kundrelationer Arbete med ställningar Mobila arbetsplattformar Första hjälpen/hjärt-lungräddning Teletekniska system Antenn och Kabel-TV-teknik Brand- och utrymningslarm Certifierad fibertekniker CFT Terminering Fiber Utbildningsbevis Kameraövervakning - CCTV Passersystem Registrering av teleanläggningar Datanät - Installation Datanät - Driftsättning CANT Antenn (2) CANT Fiber / LAN CANT Kabel-TV (BMF) Elteknikbranschens Telecertifiering Säkerhetsteknik inbrottslarm Projektledare Elkonsult EL-Vis Maxikod som kalkylhjälpmedel Entreprenadjuridik Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret Elinstallationsreglerna Maskinsäkerhet EL Potentialutjämning i industriell miljö KNX - Programmering och driftsättning KNX Ljud & Bild Elmiljö Elkonstruktör Energibesparing Belysningsteknik Registrering av teleanläggningar AMA El 09 Vind- och Solel - Installation och säkerhet EL-Vis Maxikod som kalkylhjälpmedel Skötsel av elanläggningar Projektledare EL Elinstallationsreglerna ÄTA-hantering Byggnadsautomation Professionell kalkylering med EIO KNX - Programmering och driftsättning Säljteknik för Elteknikbranschen KNX Fördjupning Vinnande anbud Entreprenadhandlingar Kundrelationer Allmän behörighet Entreprenadjuridik Elmiljö ELBAM - Bättre arbetsmiljö EL Energibesparing Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U Belysningsteknik Arbetsmiljöansvar för chefer och ledare AMA El 09 Första hjälpen/hjärt-lungräddning Vind- och Solel - Installation och säkerhet Kontroll före idrifttagning Brand- och utrymningslarm Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret Passersystem Potentialutjämning i industriell miljö Kameraövervakning - CCTV Särskild kontroll av elanläggning Säkerhetsteknik Inbrottslarm Maskinsäkerhet EL Registrering av teleanläggningar Elsäkerhet - Högspänning Skyddsombud Arbete med ställningar ELBAM - Bättre arbetsmiljö EL Mobila arbetsplattformar Första hjälpen/hjärt-lungräddning

4 Var finns vi? Det ska vara enkelt att fortbilda sin personal. Alla våra kunder har olika struktur, storlek och geografisk placering. Formen för utbildning kanske passar den ene men inte den andre. Av den anledningen erbjuder vi olika utbildningsformer. Välj det som passar bäst! Få kunskaperna hos din grossist! Vi har nu inlett ett samarbete med Solar i syfte att komma närmare dig och din vardag. Vissa utvalda öppna kurser planeras och genomförs tillsammans med Solar och deras egen skola - Solar School. Tillsammans med Solar hoppas vi kunna erbjuda bra kurser i en för dig bekant miljö. Givetvis följer branschsubventionen med. Öppna kurser Nyhet! Våra öppna kurser förläggs över hela landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Aktuellt kursutbud finns alltid på En av fördelarna med öppna kurser är att du kan byta erfarenheter med kursdeltagare från andra företag. Distanskurser Kurserna är upplagda så att du sköter det mesta på egen hand och i egen takt. Stöd finns i form av startpaket, kurslitteratur, miniföreläsningar på webben och korta schemalagda föreläsningar. Alla har också tillgång till ett forum under utbildningstiden. Du väljer själv studietakten och möjligheten finns att fortsätta sitt ordinarie arbete. Företagsförlagda eller företagsanpassade Alla våra kurser kan anpassas till ditt företags behov och verksamhet. Fördelen är att ni själva kan påverka både upplägg och innehåll. Tillsammans utformar och förlägger vi kursen så att det passar er. Yrkesroller... 4 Var finns vi / Solar School... 8 Kompetensplanering Kan du kontroll före idrifttagning? Direktanvändbara kunskaper Elteknikbranschens gymnasium i Sverige Vi ger dig råd Medarbetare Kursupplysningar VD har ordet Affärs- & Marknadskunskap Kundrelationer Säljteknik för elteknikbranschen... Nyhet! 13 Ledande montörsutbildning (3 steg) Projektledare EL ÄTA-hantering Vinnande anbud EL-Vis Maxikod som kalkylhjälpmedel... Nyhet! 19 EIO Företagsekonomi...20 Professionell Kalkylering med EIO Entreprenadjuridik Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvar för chefer & ledare...24 Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U...25 ELBAM - Bättre arbetsmiljö EL Första hjälpen Hjärt-lungräddning Arbete med ställningar Mobila arbetsplattformar Elsäkerhet Elinstallationsreglerna 2 dgr Elinstallationsreglerna 1 dag Kontroll före idrifttagning Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret Potentialutjämning i industriell miljö Skötsel av elanläggningar Skötsel av elanläggningar - distans ISA ESA Industri ESA Elarbetsansvar Arbete nära och med spänning Arbete med spänning - repetition Särskild eller fortlöpande kontroll av elanläggning Erforderlig kännedom Maskinsäkerhet EL Elsäkerhet högspänning Elinstallationer i lantbruk... Nyhet! 50 Automation Byggnadsautomation KNX installation... Nyhet! 53 KNX programmering och driftsättning KNX fördjupning KNX ljud och bild Styrteknik grund - distans...57 Styrteknik fördjupning - distans Styrteknik avancerad - distans Reglerteknik - distans Nätverkskommunikation - distans Profibus - distans Elteknik Allmän behörighet - distans Entreprenadhandlingar Metodisk felsökning Schemaläsning - distans Ellära - distans Elmiljö Energibesparing Belysningsteknik Vind- och solel - Installation och säkerhet AMA EL Konstruktion & Projektering Elkonstruktör distans... Nyhet! 76 Tele/Data/Säkerhet Teletekniska system Antenn & Kabel - TV-teknik Registrering av teleanläggningar Registrering uppdatering CANT Antenn CANT Kabel-TV (BMF2)...85 CANT-fiber/LAN...86 Certifierad fibertekniker CFT...87 Terminering Fiber Utbildningsbevis... Nyhet! 88 Datanät - Installation Datanät - Driftsättning Säkerhetsteknik inbrottslarm - steg Säkerhetsteknik inbrottslarm - steg Brand- och utrymningslarm - Grund...93 Brand- och utrymningslarm - Påbyggnad...94 Passersystem - Grund...95 Passersystem - Påbyggnad...96 Kameraövervakning - CCTV...97 Elteknikbranschens telecertifiering

5 Kompetensplanering - låt oss göra jobbet Kompetensutveckling i tjänsteföretag är detsamma som produktutveckling. Har man det klart för sig ser man till att medarbetare har rätt kunskaper för sin yrkesroll. Det är viktigt för både företaget och medarbetaren att se det som en ovärderlig resurs som behöver utveckling. En aktiv kompetensstrategi gör företaget lönsamt! På EUU har vi insett vikten av detta och kan därför genom vår kompetenskonsult erbjuda olika tjänster. Välj den nivå som passar ditt företag bäst. Kompetensverktyg Ett webbaserat verktyg (databas) som innehåller standardpaket med elteknikbranschens yrkesroller och kompetenser. Rådgivning i frågor som rör strategi och innehåll i kompetensprofiler. Påminnelseservice Vi lägger upp personallista med befattning för varje enskild person Vi håller koll på nya krav för respektive befattning inom företaget (företagets kravutbildningar) Vi meddelar i god tid kontinuerligt förslag på vilka kurser som det är dags att genomföra Utbildningsavdelning Påminnelseservice Vi gör en årlig kompetensinventering på de roller som finns inom företaget Vi gör en GAP analys och föreslår en utbildningsstrategi i enlighet med företagets verksamhet Vi föreslår och anmäler er personal på lämplig kurs efter ert godkännande, inte enbart EUUs utbud utan all typ av utbildning som stärker företaget. Affärs- och Marknadskunskap Affärs- & Marknadskunskap Kundrelationer Säljteknik för Elteknikbranschen Ledande montörsutbildning Steg 1-3 Kontakta mig för mer information. Kompetenskonsult Lena Lindgren, eller Vi är proffs på kompetensutveckling! Projektledare EL ÄTA-hantering Vinnande anbud EL-Vis Maxikod som kalkylhjälpmedem EIO Företagsekonomi Professionell kalkylering med EIO Entreprenadjuridik 10

6 1 dag Kundrelationer Du får lära dig hur man förstår och hanterar olika kunders förväntningar. Nöjda kunder får man inte, det skapar man Alla kunder har olika förväntningar på service. Ju bättre vi är på att förstå kundens förväntan och svara upp mot den desto bättre är det. Medarbetare som har kundkontakt behöver därför kunskaper för att kunna bedöma och bemöta vad den aktuella kunden vill ha. Om vi lever upp till kundens förväntningar, och kanske till och med kan leverera lite mer, får vi gott rykte. Om vi kan uppträda som affärsmän i vardagen skapas en god lönsamhet för företaget. 2 dagar Säljteknik för Elteknikbranschen Du får både grundläggande och fördjupade kunskaper samt användbara verktyg för att lyckas inom området försäljning. En säljare som kan analysera, argumentera och övertyga är värdefull både för företaget och för kunden. Försäljning är så mycket mer än att bara ta emot order från kunder. Säljprocess och köpprocess är ett samspel mellan kund/leverantör. Lyckas vi analysera kundens behov och para ihop det med företags utbud blir båda parter nöjda. Med förståelse för hur försäljningsteknik fungerar kan vem som helst bli en bra en säljare. Nyhet! Affärs- och Marknadskunskap Olika metoder för att få nöjda kunder Bollnäs 15 mars Försäljning i elteknikbranschen: 9-10 okt Vad är god service? Edsbyn 14 mars Nuläge och framtid samt utmaningar Helsingborg 1-2 feb Anpassning till olika kundgrupper Gävle 12 mars Varför behöver man träna på att sälja? apr Frågeteknik Goda råd för att möta negativa kunder Hudiksvall Hässleholm 27 sep 13 mars 22 maj 2 okt Kr Kr Kr Enkel eller komplex försäljning, olika säljstilar Säljarens framgångsfaktorer Skaffa nya kunder: Varför? Hur får vi chansen till det? Varför skall kunden välja ert företag? Nivåförsäljning till nya och befintliga kunder Argumentation och prisdiskussioner: Nuläge och analys hos kunden Grundläggande frågeteknik Hur påverkar jag behov? Argumentation och presentation av din lösning Hur skriver jag säljande offerter? Du är för dyr! Vad säger du då? Kr Kr Kr Kursen pågår till kl 21:00 dag 1 12 Affärs- och Marknadskunskap 13

7 Ledande montörsutbildning Vi kan erbjuda utbildningen i tre steg: Steg 1 För blivande ledande montören - 2 dagar Steg 2 För dig som arbetar som ledande montör - 3 dagar Steg 3 För erfarna ledande montörer - 2 dagar Projektledarens högra hand Att vara ledande montör är ett arbete som kräver stort ansvarskännande och hög kompetens. Kunskaper i tid- och resursplanering, ansvar och befogenheter, entreprenadjuridik och leveransbestämmelser är nödvändiga. I arbetet som ledande montör är du länken mellan projektledaren och arbetslaget och ska se till att arbetet blir så kostnadseffektivt som möjligt. Du ska också vara en god förebild. Med rätt kompetens är arbetet som ledande montör mycket stimulerande. Steg 2 För dig som arbetar som ledande montör Kursmål Du får fördjupade kunskaper i projekthantering. Övningsprojekt ur verkligheten Ansvar och befogenheter Coaching Olika projekthandlingar Offert och kalkyl Kontrakt Tid- och resursplanering Mötesteknik taktik och rollspel Projektekonomi kalkyluppbyggnad Ändringar och tillägg Entreprenadjuridik Samordningsmöte rollspel Hässleholm Jönköping Karlstad Sundsvall Umeå Uppsala Västerås Växjö Kr Kr Kr 28 feb 1 mars 6-8 nov 6-8 mars mars 31 jan-2 feb sep nov maj 8-10 maj 6-8 nov 4-6 dec Affärs- och Marknadskunskap Steg 1 För blivande ledande montören Kursmål Du får de grundkunskaper som behövs för rollen som ledande montör. Ledande montörens vardag Ledande montörens roll Teambuilding Samordningsmöten Resursplanering Mötesteknik med enklare rollspel Grunderna i Projektekonomi Entreprenadjuridik Borlänge Helsingborg Skellefteå Sundsvall Södertälje Växjö Örebro Kr apr jan 8-9 maj 1-2 dec apr 7-8 feb maj sep maj nov okt okt Steg 3 För erfarna ledande montörer Kursmål Du får fördjupade kunskaper i ledarskap och kundvård. Fördjupning i Entreprenadjuridik Tid- och resursplanering Projektuppföljning och rapportering Forceringskostnader - rollspel Samspel mellan projektledare och ledande montör Skapa nöjd kund orter som passar dig är du välkommen att kontakta oss med dina önskemål. Helsingborg Kr Kr Kr 3-4 apr sep 6-7 nov Kr Kr Bädda för att kunden kommer tillbaka Jämförelse mellan industriprojekt och övriga projekt 14 Affärs- och Marknadskunskap Kursen bedrivs i internatform för bästa effektivitet och för att ge kursdeltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyte även utanför kursschemat. 15

8 2 + 3 dagar Projektledare EL Du får lära dig hur man agerar som coach, hur man driver ett projekt effektivt och hur man därmed bidrar till ökad lönsamhet. Projektledarkompetens lönar sig Det är svårt och tidskrävande att rekrytera projektledare. Satsa istället på att utveckla den egna personalen. Med kunskaper i planering, rapportering, kalkylering och entreprenadjuridik får du på bara 5 dagar en projektledare med rätt kompetens. 2 dagar ÄTA-hantering Du lär dig metoder och knep för hur man hanterar ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten i ett projekt och samtidigt får en (mer än) nöjd kund. Fortsättningskurs för projektledare. I affärsrelationer handlar det om så mycket mer än paragrafer. Det som är avgörande för att lyckas är att kunna se till helheten och att ha metoder och knep så att vi agerar på rätt sätt för att nå målet. I dessa tider måste vi vara rädda om de affärer vi redan har och även öka lönsamheten i befintlig orderstock. Affärs- och Marknadskunskap Teambuilding och ledarskap Hjälpmedel för en projektledare Entreprenadjuridik Förhandlingsteknik Tidplanering Byggmöte: taktik och teknik Projektuppföljning Var gränserna går för ändrings- och tilläggsarbeten Att skapa nöjda kunder Konsten att avsluta ett projekt Växjö Ystad Örebro Östersund jan feb sep okt okt nov apr maj nov dec 3-4 apr apr 2-3 maj maj Kr Entreprenadjuridik i praktiken Förhandlingsteknik Rollspel AB04 summering och viktiga punkter ABT06 summering och viktiga punkter Grupparbeten med praktikfall Brevformuleringar Erfarenhetsutbyte med varandra om projekt vi förlorat eller tjänat pengar på. Falun Helsingborg Linköping nov 1-2 feb sep mars 4-5 sep Kr Kr Kr Kr Kursen bedrivs i internatform för bästa effektivitet och för att ge kursdeltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyte även utanför kursschemat Kr Kursen bedrivs i internatform för bästa effektivitet och för att ge kursdeltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyte även utanför kursschemat. 16 Affärs- och Marknadskunskap 17

9 2 dagar Vinnande anbud Du får kunskaper och erfarenheter som hjälper dig att utforma proffsiga anbud med rätt innehåll samt hur du förhandlar framgångsrikt med beställaren. Det är inte alltid priset som räknas! Att vinna ett anbud med rätt kalkyl är alltid lönsamt. Men att vinna ett anbud med felaktigt kan stå företaget dyrt. Det är därför av stor vikt att tyda upphandlingsunderlaget rätt, göra rätt kalkyler samt utforma anbudet som det efterfrågas. Många av oss upplever anbudsgivning som krångligt och tidskrävande. Har vi de rätta kunskaperna och kan argumentera för vårt anbud har vi stora möjligheter att ta hem jobben. Förändringar i vår bransch gör det viktigare och viktigare att vara en bra affärsman. 1 dag EL-Vis Maxikod som kalkylhjälpmedel Nyhet! Du utvecklar under kursen din egen kunskap för att med El-Vis Maxikod göra en komplett kalkyl på ett strukturerat och effektivt sätt. Effektivisera kalkyleringsprocessen Kursen ger dig möjlighet att effektivisera kalkyleringsprocessen med hjälp av El-Vis Maxikod. Programvaran erbjuder genom sin användarvänlighet ett effektivt och överskådligt arbetssätt genom hela projektet. Kunskapen som du bygger upp under kursen kommer att erbjuda dig möjlighet till en större träffsäkerhet i kalkylen med påföljande ökad lönsamhet. Det blir helt enkelt lättare att kalkylera. Affärs- och Marknadskunskap Säljprocessen, vad är det som ska göras? i ett anbud Kalkylering, pålägg och marginaler Helsingborg okt 7-8 juni mars Registerhantering (infoga rabattbrev, nettopriser etc.) Lägga in mängdlistor för material och tid Gävle Helsingborg 14 mars 17 feb 18 okt Vi gör ett anbud, text och innehåll Viktiga kontraktspunkter Presentation av anbudet för beställaren Förhandlingstaktik Använda så kallade typrum Granska kalkylen Sammanställa kalkylen Föra in övriga kostnader Jönköping Karlstad Luleå Norrköping 7 mars 19 apr 13 dec 21 nov Förhandlingar med beställaren Kursen genomförs i olika team som agerar elentreprenörer. Varje entreprenör utarbetar sitt anbud som skickas till beställaren. Under sista kursdagen genomförs förhandlingar med beställaren och anbuden utvärderas och teamen får feedback om vad som var bra och vad som kunde gjorts bättre Kr Kr Kr Göra anbudsunderlag Använda realistisk och träffsäker prissättning Utveckla metoder för kalkyleringsprocessen Sundsvall Uppsala Visby 4 okt 1 nov 8 nov 1 mars Kursen bedrivs i internatform för bästa effektivitet och för att ge kursdeltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyte även utanför kursschemat Kr Kr Kr 18 Affärs- och Marknadskunskap 19

10 2 dagar EIO Företagsekonomi Du få grundläggande kunskaper i företagsekonomi så att du kan analysera företagets ekonomiska läge. Kunskaper i företagsekonomi är grunden i ett sunt företagande. 1 dag Professionell kalkylering med EIO Du lär dig hur man får med alla kostnader som följer ett projekt vilket gör att du får ett bättre utfall på projektet. Tolka handlingarna rätt. En väl genomförd kalkyl är grunden för ett lyckat projekt. En liten feltolkning kan få stora konsekvenser. Det är därför viktigt att kunna tolka föreskrifter och handlingar rätt så att du vet vad du lämnar pris på. Affärs- och Marknadskunskap Branschstatistik - viktiga nyckeltal Konjunkturen - din elmarknad Stenungsund maj nov Mottagande av förfrågan Genomgång av handlingar Gävle 13 mars 16 feb Att få betalt - en självklarhet; tips och råd om kunderna krånglar Genomgång av företagets kostnadsläge Praktiskt arbete med viktiga nyckeltal i ett företags bokslut Avdelningsredovisning - är varje avdelning lönsam Analysera företagets bokslut Öka vinsten Kr Kr Kr Teknisk beskrivning Förfrågning för inköpsleverans Kalkylsammandrag Offertanalys Anbud Beställning Helsingborg Jönköping Karlstad Luleå Norrköping Sundsvall Uppsala 17 okt 6 mars 18 apr 11 dec 20 nov 3 okt 31 okt 1 nov Kr Kr Kr 20 Affärs- och Marknadskunskap 21

11 2 dagar Entreprenadjuridik Du får kunskaper om vilka entreprenörens rättigheter och skyldigheter är i ett normalt entreprenadavtal. Arbetsmiljö Tvister kostar tid och pengar Årligen uppstår ett antal tvister på grund av att vi inte riktigt vet våra skyldigheter och rättigheter. Dessa tar som regel mycket tid, pengar och energi från alla inblandade parter. Genom kunskaper i branschens juridiska regelverk lär vi oss var gränserna går och hur vi bäst tillvaratar våra rättigheter. Vi får också förståelse för innebörden av avtalen och kan därmed undvika risker i våra entreprenader. Allmän avtalsrätt Entreprenadformer Ersättningsformer Allmänna bestämmelser, AB och ABT ABU, mm NL, NLM, ALEM AB och ABT ingår i kurspriset. Hässleholm Jönköping Karlstad Malmö Sundsvall Uppsala feb 4-5 dec sep okt maj sep 31 jan-1 feb 2-3 okt 3-4 apr nov Kr Kr Kr Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvar för chefer & ledare Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U ELBAM Bättre Arbetsmiljö EL Första hjälpen Hjärt-lungräddning Arbete med ställningar Mobila arbetsplattformar 22 Affärs- och Marknadskunskap

12 2 dagar Arbetsmiljöansvar för chefer & ledare Du ska efter kursen känna dig trygg beträffande lagar och avtal som reglerar ditt ansvar för arbetsmiljöfrågor inklusive färdigheter för att kunna agera som BAS. Du får också inblick i hur engagemang i arbetsmiljöarbetet skapar en god och lönsam arbetsplats. Systematiskt arbete är lönsamt Som chef och ledare finns det mängder av regler och paragrafer att ta hänsyn till, det är så pass viktigt att de dessutom lyder under straffansvar. Har du kunskap om regelverken och dessutom lär dig att arbeta systematiskt med frågorna känns det inte alls lika betungande. Det går till och med att öka lönsamheten genom att som chef systematiskt leda arbetsmiljöarbetet. Vi visar hur. 1 dag Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U Du får kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö. Utbildningen ska ses som en funktionsutbildning. Krav från arbetsmiljöverket Från den 1 januari 2009 ska det enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter finnas en byggarbetsmiljösamordnare, BAS på varje byggarbetsplats. I januari 2011 skärps kraven och byggarbetsmiljösamordnaren ska kunna styrka sina kvalifikationer när det gäller kunskap och erfarenhet. Arbetsmiljö Tidiga signaler på anställdas ohälsa Riskbedömning i arbetsberedning och skyddsronder Ordning och reda på arbetsplatsen Samråda och samverka på gemensam arbetsplats Instruktioner till inhyrd arbetskraft Delegering och elsäkerhet Kraven i IS-avtalet Tillbudsrapportering en lönsam aktivitet När en olycka har inträffat Utvecklingsavtalet en resurs i arbetsmiljöarbetet Kursen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för Byggarbetsmiljösamordnare, BAS. Kursen bedrivs i internatform för bästa effektivitet och för att ge kursdeltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyte även utanför kursschemat. Kristianstad Luleå Östersund apr sep maj 6-7 mars nov Kr Kr Kr Byggarbetsmiljösamordnare bakgrund, innebörd och omfattning Regelverken AML samt AFS 1999:3 Teori och praktisk hantering Byggherrens/uppdragstagarens ansvar och arbetsuppgifter BAS-P projektering, samordning, styrning, AMP, särskilda risker BAS-U AMP, kontroller, planering, samordning, möten arbetsberedning, uppföljning, praktisk hantering och tips Företagets hantering organisation, hjälpmedel, rutiner Kursen avslutas med prov Borlänge Eskilstuna Gävle Hudiksvall Hässleholm Jönköping Karlstad Linköping 31 jan 4 apr 25 okt 21 feb 4 dec 7 feb 28 feb 22 mars 27 sep 7 mars Malmö Uddevalla Umeå Uppsala Varberg Västerås Växjö Örebro Örnsköldsvik Östersund 27 nov 9 feb 3 maj 18 okt 13 dec 22 maj 13 dec 22 mars 1 mars 1 nov 27 sep 11 apr 7 feb 1 nov Kr Kr Kr 24 Arbetsmiljö 25

13 2 + 1 dagar ELBAM Bättre Arbetsmiljö EL Du lär dig hur man, genom ökade kunskaper och samverkan i företaget, genomför förebyggande insatser i arbetsmiljön. Obligatorisk för skyddsombud. I yrkeslivet utsätts vi dagligen för risker. Elteknikbranschens kurs i bättre arbetsmiljö syftar till att stimulera till en god och lönsam arbetsmiljö inom företaget. Genom ökade kunskaper och samverkan i företaget ska man kunna genomföra förebyggande insatser i arbetsmiljön. Arbetar vi aktivt med arbetsmiljöfrågor minskar vi riskerna. Vi får ett gott arbetsklimat och vi blir effektivare. 1 dag Första hjälpen Hjärt-lungräddning Du får grundläggande kunskaper och färdigheter i första hjälpen och hjärt-lungräddning, med kompletterande vägledning vid elskada. Vägledning vid elskada Att veta hur man ger första hjälpen är en kunskap som är viktig i många situationer. Att dessutom ha kunskaper om hur man går tillväga vid elchock och brännskada orsakade av el är ett viktigt komplement. Vi måste kunna agera snabbt och vi måste vara säkra på att vi gör rätt. Kursen är ett krav för personal som arbetar inom närområdet för spänningsförande del och innefattar hjärt-lungräddning. Arbetsmiljö Lagar och regler som styr arbetsmiljön Specifika arbetsmiljörisker Metoder för systematiskt arbetsmiljöarbete Genomgång av checklistor och andra hjälpmedel Analysera och lösa arbetsmiljöproblem, se möjligheter, påverka attityder, skapa delaktighet och samförstånd Sätta realistiska mål för arbetsmiljöarbetet Projektarbete på det egna företaget motsvarande 1 dag. Genomförs mellan block 1 och 2. Kurslitteraturen är anpassad för elteknikbranschen och är ett bra hjälpmedel för fortsatt arbetsmiljöarbete. Kursen uppfyller den utbildningsnivå som arbetsmiljölagen anger för skyddsombud och arbetsledare. Falun Helsingborg Hässleholm Jönköping Karlstad Linköping Malmö Sundsvall Södertälje Trollhättan Umeå Uppsala Växjö Örebro Östersund 7-8 mars + 22 mars feb + 29 feb maj + 14 jun okt + 20 nov sep + 9 okt 2-3 maj + 15 maj sep + 27 sep feb + 8 mars apr + 26 apr apr + 26 apr jan + 7 feb 9-10 maj + 29 maj nov + 11 dec nov + 6 dec 4-5 sep + 19 sep 5-6 sep + 20 sep 31 jan-1 feb + 7 feb okt + 31 okt maj + 22 maj 2-3 okt + 23 okt maj + 4 juni Kontroll av medvetande och andning Första hjälpen vid: Andningshinder, hjärtstopp, fallskador och brännskador orsakade av el Larma på rätt sätt Organisera och handla på en olycksplats Vara ett stöd vid psykiska reaktioner Kursen genomförs i samarbete med Röda korset. Korta teoripass varvas med många praktiska övningar. I utbildningen ingår även en längre tillämpningsövning som anpassas till en situation som är realistisk för deltagarna. Som kurslitteratur används Röda Korsets studielitteratur Första hjälpen/hjärt-lungräddning och foldern Vägledning vid elskada, utgiven av Elsäkerhetsverket. Kursen erbjuds på begäran eller som företagsförlagd/ företagsanpassad kurs. Kontakta oss på eller Arbetsmiljö Kr Kr Kr 27

14 1 dag Arbete med ställningar Du får kunskaper om hur man med hjälp av riskbedömning planerar, bygger, river eller ändrar en ställning på ett säkert sätt. Utbildning är ett krav från Arbetsmiljöverket Att kunna riskbedöma rätt och planera ett ställningsbygge samt på ett säkert sätt bygga, montera ner eller ändra en ställning är nödvändigt i vår bransch. För att öka medvetandet om vad man måste tänka på finns krav på utbildning för arbete med ställningar upp till nio meter. Kravet gäller även vanliga rullställningar med ett arbetsplan över två meter. 1 dag Mobila arbetsplattformar Du får de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att använda bomliftar och saxliftar, såväl släpvagnsdragna som självgående. Jobba säkrare och effektivare med bom- och saxliftar Att nå höjder med hjälp av stegar och rullställningar är ett alternativ i vår bransch. Bom- och saxliftar är dock ett mycket säkrare, effektivare och mer flexibelt alternativ om man vet hur man ska hantera redskapen. Enligt föreskrifter AFS 2006:6, från Arbetsmiljöverket, ställs krav på personligt dokumenterade kunskaper för att få använda lyftanordning och lyftredskap. Arbetsmiljö Kursen är uppdelad i olika moment. Ett förberedelsearbete som kursdeltagaren genomför på det egna företaget. Uppgiften är baserad på regelverket och de förutsättningar som råder på företaget. En lärarledd kursdag där vi går igenom hemuppgiften och får en fördjupning i föreskrifterna samt kunskaper om bland annat riskanalyser vid arbete med ställning enligt nedan: Genomgång av regler för ställningar inom installationsbranschen Genomgång av olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar Planera för rätt ställning Att bygga, ändra eller riva ställningar säkert Personlig säkerhet Kursen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning enligt AFS 2004:4 Ställningar 15 för de som arbetar med ställningar upp till nio meter. Enköping Hudiksvall Jönköping Luleå Malmö Örebro 13 sep 7 mars 28 feb 3 apr 20 nov 6 sep 22 maj 25 apr Kr Olika modeller av arbetsplattformar Konstruktion Skötsel och daglig tillsyn Handhavande och arbetssätt Säkerhetsbestämmelser Den praktiska delen genomförs i körgård och omfattar: Manövrering Hantering Daglig tillsyn av maskinen Kursmaterialet är en rikligt illustrerad handbok för arbete med mobila arbetsplattformar. Kursen avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller kursintyg och förarbevis. Kursen genomförs i samarbete med MA-system. Aktuella kursdatum, anmälan och detaljerad info på Kr Kr Kr Kursdagen avslutas med en inlämningsuppgift och kunskapsprov Kr Kr 28 Arbetsmiljö 29

15 Kan du utföra kontroll före idrifttagning? Kontrollen du gör före idrifttagning görs av flera olika orsaker. Den viktigaste orsaken är att kontrollera anläggningens säkerhetsstatus innan du slår på spänningen. Genom kontrollen får kunden en garanti för att elinstallationen är säker och att det inte finns någon risk för brand. Kontrollen och den efterföljande dokumentationen av kontrollen gör du också för att du och ditt företag ska kunna visa hur anläggningen såg ut när ni lämnade över den till kund. Många delar av kontrollen delegeras ut till de elektriker som utför elinstallationen, se till att de har kompetens för delegeringen så att alla delar i kontrollen utförs på ett riktigt sätt. Kursen är fr o m 2012 branschfinansierad för både prisgrupp 1 och 2. Nyhet! Elsäkerhet Ett enkelt sätt att skaffa sig rätt kunskaper är att vara med på vår kurs i Kontroll före idrifttagning där deltagarna förutom teorin kring kontrollen också får utföra alla de mätningar som behövs med olika instrument. Läs mer på sid 35. Kontroll före idrifttagning består av: Elsäkerhet Utförande Elinstallationsreglerna 1-2 dagar Elsäkerhet vid arbete Skötsel av elanläggningar Kontroll före idrifttagning ISA Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret ESA Industri Potentialutjämning i industriell miljö ESA 05 Maskinsäkerhet EL Elarbetsansvar 1. Inspektion 2. Provning Elsäkerhet högspänning Elinstallationer i lantbruk Arbete nära och med spänning Arbete med spänning repetition Särskild eller fortlöpande kontroll av elanläggning Erforderlig kännedom 30

16 2 dagar Elinstallationsreglerna Du får teoretisk och praktisk genomgång av regelverket för att kunna utföra säkra elinstallationer. Du lär dig också kraven på installationer och materiel i olika miljöer. Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 Viktiga punkter i SS utgåva 2 Hur utför vi säkra elinstallationer Riskanalys Uppdaterad enligt den kommenterade utgåvan! Har du inte uppdaterat dig i det nya regelverket är det dags nu! Elinstallationsreglerna, eller SS som den mer formellt heter, är den standard som beskriver hur elinstallationer i lågspänningsanläggningar ska vara utförda för att ge god säkerhet mot olyckor på grund av el. Regelverket fyller en viktig funktion för alla som utför nya elinstallationer eller förändringar på befintliga installationer. I utgåva 2 har en hel del förändrats, gamla begrepp har ersatts med nya, kraven på jordfelsbrytare har utökats i de flesta miljöer och det har också tillkommit krav på skyddsutjämning i t ex badrum Kr Kr 2 dagar Elinstallationsreglerna forts. Borås Borås Enköping Eskilstuna Falun Filipstad Helsingborg Hudiksvall Hässleholm Jönköping Karlstad Katrineholm Kristianstad Linköping Luleå Malmö Norrköping Oskarshamn Sandviken Skellefteå jan 6-7 mars 9-10 okt 3-4 apr nov okt feb nov mars aug dec 7-8 mars maj dec maj 3-4 okt mars aug feb maj mars aug Sundsvall Sundsvall Uddevalla Umeå Uppsala Värnamo Västerås Växjö Örebro Östersund jan mars maj 5-6 sep okt 5-6 dec 7-8 mars dec okt maj maj feb 7-8 mars 5-6 dec feb maj Elsäkerhet Jämförelse mellan standard och föreskrifter Genomgång av EUUs elsäkerhetshandbok med övningsexempel Kr På kursen använder vi oss av en egen framtagen elsäkerhetshandbok som är uppdaterad med kommentarer från den kommenterade utgåvan. Boken innehåller även beskrivning av olika situationer med tips och råd. Det finns också tid för dig att diskutera installationsfrågor med en expert i elsäkerhet. Elinstallationsreglerna SS , utg 2, med kommentarer Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat. 32 Elsäkerhet 33

17 1 dag Elinstallationsreglerna Du får en teoretisk genomgång av regelverken med särskild fokus på förändringarna. Uppdaterad enligt den kommenterade utgåvan! 1 dag Kontroll före idrifttagning Du kan kontrollera en elinstallation under montage, före idrifttagning och funktionsprova den efter spänningssättning. Du vet också hur man dokumenterar detta. Elsäkerhet Har du inte uppdaterat dig i det nya regelverket är det dags nu! Elinstallationsreglerna, eller SS som den mer formellt heter, är den standard som beskriver hur elinstallationer i lågspänningsanläggningar ska vara utförda för att ge god säkerhet om olyckor på grund av el. Regelverket fyller en viktig funktion för alla som utför nya elinstallationer eller förändringar på befintliga installationer. I utgåva 2 har en hel del förändrats, gamla begrepp har ersatts med nya, kraven på jordfelsbrytare har utökats i de flesta miljöer och det har också tillkommit krav på skyddsutjämning i till exempel badrum. Fungerar anläggningen på rätt sätt? Varje installation och montage ska under uppbyggnad eller komplettering inspekteras. Innan anläggningen tas i drift ska den provas i betryggande omfattning. Syftet med dessa kontroller är att säkerställa att inte anläggningen är farlig och att den fungerar enligt vad som avsetts. Har vi kompetensen att genomföra dessa kontroller får vi en korrekt och säker anläggning vilket förhindrar kostsamma efterarbeten. Detta stärker dessutom företagets image och ger goda förutsättningar för vidare uppdrag. 34 Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 Falun 8 maj Genomgång av berörda punkter i starkströmsföreskrifterna Norrköping 6 mars och gällande standard. Norrköping 18 okt Viktiga punkter i SS utgåva 2 Gävle 11 dec 8 maj Skellefteå 28 aug Hur utför vi säkra elinstallationer Grupparbeten i hur man på lämpligt sätt Helsingborg 27 sep kontrollerar olika typer av anläggningar genom 26 jan Riskanalys Jönköping 22 nov inspektion och provning 24 apr Jämförelse mellan standard och föreskrifter Karlstad 27 apr 13 sep Mätningar på TN-C- och TN-S-system Genomgång av EUUs elsäkerhetshandbok Linköping 3 okt 4 dec Kontinuitetsmätning, isolationsmätning 20 mars Sundsvall 1 mars meggning, kontroll av jordfelsbrytare och 4 dec Sundsvall 27 nov På kursen använder vi oss av en egen framtagen kontroll av automatisk frånkoppling Umeå 19 apr Trollhättan 25 jan elsäkerhetshandbok som är uppdaterad med kommentarer från den kommenterade utgåvan. Boken material för att kunna förbereda sig. Kursen avslutas Före kursstart får kursdeltagaren ett förstudie- Uppsala 7 feb Uddevalla 13 nov Örebro 22 nov Umeå 2 maj innehåller även beskrivning av olika situationer med ett skriftligt prov. Godkänd kursdeltagare Östersund 6 dec Umeå 20 nov med tips och råd. erhåller personligt certifikat. Uppsala 4 apr Uppsala 9 sep Västerås 3 apr Borlänge 31 jan film Västerås 9 okt Borlänge 9 okt Växjö 15 mars Eskilstuna 22 mars Se vår demofilm Örebro 24 apr Falun 19 apr på Östersund 19 jan Gävle 23 okt Kr 20 mars 25 sep Kr Helsingborg 19 sep Hudiksvall 6 feb Hässleholm 22 maj Kr Jönköping 13 sep Kalmar 20 nov Kr Karlskoga 27 sep Karlstad 1 mars Kristianstad 4 dec Kr Linköping 31 jan Luleå 16 feb Kr Malmö 19 jan Elsäkerhet 35

18 2 dagar Ledningsdimensionering & Utlösningsvillkoret Du kan dimensionera ledningar och kablar för att uppfylla reglerna i gällande starkströmsföreskrifter och standarder. 1 dag Potentialutjämning i industriell miljö Du lär dig hur man gör en praktisk tolkning av kraven på potentialutjämning så att man på ett kostnadseffektivt sätt kan få en person- och funktionssäker anläggning. Elsäkerhet Genomgång av berörda delar i standarderna som ingår i SEK-handbok 421 Genomgång av berörda delar i Elinstallationsreglerna SS Övningar Före kursstart får kursdeltagaren ett förstudiematerial för att kunna förbereda sig. SEK-handbok 421 ingår i kurslitteraturen. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat. Hässleholm Jönköping dec okt maj 7-8 mars Kr Krav på utförande för: Personsäkerhet, Funktionssäkerhet, Underhållsmässighet Rekommenderat utförande i olika industriella miljöer Inspektion och provning Dokumentation Som kursdokumentation används SEK-handbok 449; Potentialutjämning i industriella elanläggningar. Jönköping Sandviken Sundsvall 29 feb 18 sep 26 apr 30 okt Kr Kr Kr Kr Kr Dimensionera rätt Branschen har genom åren haft en tendens att överdimensionera. Man tar det säkra före det osäkra. Detta kan föra med sig ett onödigt högt pris mot kund och kan få till följd, att företag med rätt dimensioneringskompetens tar hem jobbet. Å andra sidan kan underdimensionering innebära en brandrisk om ledartemperaturen i en PVC-kabel är högre än 70 C. Därför är kunskaper om tekniskt korrekt dimensionering inte bara en ekonomisk fråga. Med hänsyn till personsäkerheten är det också viktigt att kontrollera att kablar inte är för långa. Skapa en säker anläggning Elolycksfall, lagerskador, störningar i styrsystem och rena produktionsstopp kan orsakas av spänningsskillnader mellan olika delar i en anläggning. Potentialutjämning har därför alltid varit ett diskussionsämne för industrin. Tidigare har potentialutjämning i första hand använts för att skydda mot personskada där spänningsskillnader under 50V är acceptabelt. Nu utvidgas synsättet så att kraven på potentialutjämning även omfattar funktionssäkerhet och då kan även spänningsskillnader på 1V vara mycket. 36 Elsäkerhet 37

19 1 dag Skötsel av elanläggningar Du får kunskaper i regelverken för elsäkerhet vid arbete och standarden Skötsel av elanläggning. Dessutom berör vi innehavarens kontroll av elanläggning och varselmärkning. forts. Varberg Vänersborg Värnamo Västerås Växjö Örebro Örebro Östersund 28 nov 3 apr 30 maj 26 jan 27 sep 30 maj 28 nov 31 maj orter ovan eller om de inte passar dig är du välkommen att kontakta oss med dina önskemål Kr Kr Kr Elsäkerhet Föreskrifternas och standardens krav och råd Övningar i riskbedömning Arbetsgivarens ansvar för elsäkerhet vid arbete Innehavarens ansvar för elanläggningen Arbetsmetoder Elolycksfall Elfaran Varselmärkning Kursmaterialet är en Elsäkerhetshandbok som innehåller en kommenterad och illustrerad version av föreskrifter och standard. Den kan sedan fungera som en uppslagsbok vid arbete på driftsatta anläggningar Kursen avslutas med ett slutprov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat. Borås Borås Enköping Gävle Gävle 26 jan 9 feb 30 aug 5 mars 11 dec 10 jan 17 jan 24 jan Helsingborg Helsingborg Hudiksvall Hässleholm Jönköping Karlstad Karlstad Katrineholm Kristianstad Linköping Malmö Malmö Norrköping Nyköping Nynäshamn Oskarshamn Sundsvall Sundsvall Söderhamn Södertälje Södertälje Uddevalla Uppsala Uppsala 26 sep 16 nov 12 jan 28 nov 18 dec 7 mars 7 feb 3 maj 7 dec 30 maj 13 nov 7 feb 30 jan 27 sep 26 sep 5 mars 30 aug 21 nov 31 jan 3 apr 30 maj 27 sep 21 nov 7 feb 27 nov 27 sep 7 mars 17 okt 17 okt 5 mars 27 nov Även på distans! Nu kan vi också erbjuda Skötsel av elanläggning som distanskurs. Detta innebär att du laddar ner hela kursen i din dator och därefter kan studera när och var du vill. Kursen avslutas med ett prov, också detta på distans. Efter godkänt prov erhåller du ett personligt certifikat. Denna kurs är också utmärkt för den som vill fräscha upp sina kunskaper. På distans ca: 4 timmar. Elsäkerhet vid arbete på driftsatta elanläggningar Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar är ett riskfyllt arbete. För att optimera personsäkerheten är kunskaper i föreskrifter och gällande standarder obligatoriska och ska hållas uppdaterade. Att ha färsk dokumenterad kunskap är, förutom ur ren säkerhetsaspekt, extra viktig då riskerna ökar när fler företag bedriver verksamhet på samma arbetsplats. Därför kräver många industrier att entreprenören har färsk kompetens i dessa föreskrifter och standarder Kr Kr Kr 38 Elsäkerhet 39

20 1 dag ISA Kursmål Du lär dig att arbeta på ett säkert sätt på idrifttagna anläggningar. Du får även en genomgång av Elsäkerhetsverkets föreskrifter Elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet ELSÄK-FS 2006:1. Ett säkert arbetssätt Instruktioner för spännningsskyddat arbete är ett säkert arbetssätt för arbeten upp till 1000 V. ISA är en del av ESA-familjen och ett alternativ till Skötsel av elanläggning. ISA underlättar och förtydligar ditt arbetsgivaransvar samt rollen som elarbetsansvarig. Därmed ökar tryggheten för både arbetsgivare och arbetstagare. 1 dag ESA Industri Du kan använda ESA som ett komplement till skötselföreskrifterna för att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar. Vem gör vad i elsäkerhetsarbetet? Det är väsentligt att alla som är berörda av elarbete vet vem som gör vad i elsäkerhetsarbetet.esa är ett planeringsverktyg för att förebygga skador och som även klarlägger såväl organisation som roller och vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. ESA är ett alternativ till Skötsel av elanläggning och i ESA Industri är arbetsmetoderna anpassade för de särskilda driftförhållanden som råder inom industrin. Elsäkerhet Lagar och föreskrifter ESA grund Planering Riskbedömning Hantering av risker Normala skötselåtgärder Övningar i att identifiera, analysera och reducera risker. Kursen avslutas med slutprov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat. Borlänge Filipstad Filipstad Gävle Halmstad Helsingborg Kristianstad Malmö Sandviken Sundsvall Trollhättan Östersund 29 feb 1 feb 8 feb 17 apr 20 sep 11 apr 23 feb 21 feb 7 mars 26 jan 14 nov 12 sep Ansvar Definitioner ESA-funktioner Arbetsplanering Entreprenörsarbete Mätning Arbetsmetoder Riskanalys Som kurslitteratur används ESA Industri och skötselföreskrifterna. Kursen avslutas med ett slutprov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat. Kursen erbjuds på begäran eller som företagsförlagd/ företagsanpassad kurs. Kontakta oss på eller Kr Kr Kr 40 Elsäkerhet 41

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Yrkesutgångar Elteknik Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

UTBILDNING I EL- OCH MASKINSÄKERHETSANVISNINGAR INOM RINGHALSGRUPPEN

UTBILDNING I EL- OCH MASKINSÄKERHETSANVISNINGAR INOM RINGHALSGRUPPEN Dokumenttyp Sekretessklass Status Granskat ID-nummer / Utgåva Anvisning Företagsintern Godkänt Larsson Göran 910117025/ 5.0 Utfärdare Datum Antonsson Bo-Göran Alternativt ID Andersson Hans 2003-02-26 0414

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som

Läs mer

Föreskrift eller standard? Jag har ansvaret men vilket? Elarbete Riskbedömning och checklistor får inte bli någon tipspromenad

Föreskrift eller standard? Jag har ansvaret men vilket? Elarbete Riskbedömning och checklistor får inte bli någon tipspromenad Föreskrift eller standard? Jag har ansvaret men vilket? i vanligt språkbruk fått ungefär betydelsen "en valsituation där båda alternativen är dåliga Wikipedia Elarbete Riskbedömning och checklistor får

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 08 2014 Uponor Academy VVS-kunskap för professionella Kunskap ger förtroende. Vi vet att ökad förståelse för gällande krav och lösningar hjälper dig i dina affärsmässiga

Läs mer

Ledande montör. Arbetsuppgifter. Stadgar, kollektivavtal, tips och råd

Ledande montör. Arbetsuppgifter. Stadgar, kollektivavtal, tips och råd Ledande montör Arbetsuppgifter Stadgar, kollektivavtal, tips och råd Innehåll Sida Å Förord 3 Å Arbetsuppgifter 4 Å Fördelningstid 5 Å Arbetsledning 7 Å Ritningar och beskrivningar vid starkströmsinstallationer

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar vårterminen 2014

Selga UTBILDNINGAR Selga utbildningar vårterminen 2014 Selga utbildningar vårterminen 2014 Solenergi - Info Rexel Energy Solutions Lär dig hur en installation bör utformas och vilka säkerhetsrisker som ska beaktas, förutom det eltekniska. Egenproduktion av

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se VIDEOKONFERENS VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS 898 KR SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN VIDEO KONFERENS VIDEOKONFERENSSYSTEM För det professionella videomötet krävs ett kraftfullt videokonferenssystem som

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2012 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrt underhåll Kursprogram 2012 Rätt produkt, rätt monterad

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Lättläst. Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö

Lättläst. Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö Lättläst Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att det ska bli en bra arbetsmiljö. Arbetsgivare är alla företag,

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov.

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Uppdragsutbildningar Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Truckutbildning (A, B och C) A-, B- eller C-utbildning

Läs mer

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24

www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 www.bygg.org En säker arbetsplats Charlotta Gottschalk Dieden 2013-01-24 Målbilder för Sveriges Byggindustrier VISIONEN ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE I VÄRLDSKLASS DET ÖVERGRIPANDE MÅLET EN ATTRAKTIV BYGGBRANSCH

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

UTBILDNING: System för arbetsmiljö

UTBILDNING: System för arbetsmiljö UTBILDNING: System för arbetsmiljö Introduktion Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten enligt arbetsmiljölagen. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet Maskinsäkerhet KURSINFORMATION Innehåll: KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 03» Våra kurser vänder sig till...

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar.

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. KURSPROGRAM Undersökningar har visat att två tredjedelar av alla oplanerade

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

SSG ACADEMY. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson

SSG ACADEMY. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson SSG ACADEMY SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05 Caroline Nilsson SSG ACADEMY 2 SSG ACADEMY Utbildningar inom teknik & underhåll, inköp, arbetsmiljö & säkerhet och miljö Framtagna och utvecklas

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer