Yrkesutbildning inom Komvux på gymnasial nivå för vuxna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkesutbildning inom Komvux på gymnasial nivå för vuxna."

Transkript

1 Aktivitet Utskriftsdatum: UTBILDNING Syfte: Höjd generell utbildningsnivå Elevstödjare Arbetslösa unga deltar i skolverksamheten som elevstödjare i Karlshamn. Gymnasiekompetens - Förebygg skolavhopp Förstudien ska ta fram en handlingsplan för att fler ska slutföra sina studier på gymnasieskolan. 37% av blekinges åringar har eftergymnasial utbildning. Arbetsgivarna har svårt ofta svårt att Högskoleutbildning hitta den kompeten de söker. Yrkesutbildning inom Komvux på gymnasial nivå för vuxna. Vuxenutbildning En flora av utbildningsalternativ anpassade efter de studerandes behov - studier på heltid, deltid, - Yrkesvux enstaka kurser, kurspaket, i grupp eller på distans. 2. VÄGLEDNING Syfte: Vägledning och kontakt med arbetsmarknaden - i skolan Företrädare för industrin gör sig tillgängliga för föreläsningar/besök i skolan. Lärarna avropar besök som ska passa in i undervisningsplanen. Besöken kan med fördel förberedas och efterhanteras i Delta undervisningen. Kompetens för framtiden Kreativum Science Center SYV Tekniksommar Stärka/fortbilda pedagoger verksamma i förskola och F-6 i som roll som förebilder inom naturvetenskap och teknik. Science center-verksamhet i Blekinge. Ligger bakom Arbetsmarknadskvällar, Möjligheternas värld, Forskarfredag, Unga Forskare, Finn Upp, Unga Spekulerar, Snilleblixtar och Kreapark. SYV har en nyckelroll i hela skolans ansvar att eleverna ska koppla skolarbetet till arbetslivet. I samarbete med Teknikcollage erbjuds ett veckolångt sommarjobb där högstadieelever möter teknik. 3. MATCHNING Syfte: Matchning med arbetgivare och kompetenskomplettering - En väg in, flera vägar ut! AF/F-kassan: Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning (till den enskilde) AF: Arbetsmarknadsutbildning Mottagaren ska delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Man kan få ersättning i jobb- och utvecklingsgarantin, arbetsmarknadsutbildning, praktik eller stöd till start av näringsverksamhet, jobbgarantin för ungdomar, förberedande insatser (arbetslivsinriktad rehabilitering, vägledning eller platsförmedling, förberedande insatser eller orienterande utbildning) arbetslivsintroduktion eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning. Utbetalas av Försäkringskassan. Vanligen upp till sex månader lång yrkesintriktad kurs som Arbetsförmedlingen beställer av exempelvis utbildningsföretag eller kommunal uppdragsverksamhet som speglar arbetsmarknadens behov, exempelvis mot tillverkningsindustrin, vård och omsorg och transport. Den enskilde kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Unga garanteras något av: - arbetspraktik, praktisk kompetensutveckling, utbildning, hjälp starta företag eller arbetslivsinriktad rehabilitering. AF: Jobbgarantin för ungdomar Man kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan i upp till 15 månader. Man kan praktisera hos samma arbetsgivare i max 3 månader och delta i en utbildning max 6 månader. Man ska kunna söka jobb minst fyra timmar i veckan. Varje månad ska en aktivitetsrapport lämnas in.

2 Deltagare i kommunernas Beredskapsanställningar får ofta denna ersättning. Går även till privata arbetsgivare. För unga år ska man ha varit utan arbetet på heltid minst 6 av de senaste 9 månaderna och exempelvis deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin, eller fått sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Omfattar hel- eller deltidsarbete. Ersättning till arbetsgivaren motsvarar arbetsgivaravgiften (31,42%). För de som varit borta från arbetslivet mer än 12 månader utgår dubbel ersättning till arbetsgivaren. Stödtiden motsvara i princip lika lång tid som man varit utan arbete. AF: Nystartsjobb / särskilt nystartsjobb AF: Praktik Särskilt nystartsjobb omfattar de som fått sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Beloppet mostvarar arbetsgivaravgift + arbetsgivaravgift för unga. Hos privata aller offentliga arbetsgivare sam ideella organisationer. Högst sex månader - oftast heltid. Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning kan utbetalas. Fyra typer: - Arbetspraktik (ger yrkespraktik, yrkesorientering eller yrkeserfarenhet) - Prova på-plats (upp till tre månader - kontakt med arbetslivet i Sverige inom områden som överensstämmer med utbildning och erfarenheter) - Yrkeskompetensbedömning (möjlighet att visa upp sina färdigheter i upp till tre veckor med handläggaransvar från arbetsgivaren) - Praktisk kompetensutveckling (Upp till tre månader, helst heltid för den som nyligen blivit eller riskerar bli arbetslös Tydligt avgränsad till den enskildes yrkesområde). AF: Studiemotiverande folkhögskolekurs Tre månader lång kurs där man får prova på hur det kan vara att studera som vuxen. Man får möjlighet att prova olika ämnen, förbättra sin studieteknik och lägga en plan för framtiden. Det finns tid för samtal och erfarenhetsutbyte. AF: Stöd till start av näringsverksamhet AF: Särskilt anställningsstöd (till arbetsgivare) AF: Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb (till arbetsgivare) Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning som försörjning normalt under max sex månader vid uppstart av näringsverksamhet. För privata och offentliga arbetsgivare. 85% av lönekostnaden (max 890 kr/dag) + bidrag till handledning. Stödet kan delas ut max 24 månader. Den anställde ska ha varit med i jobb- och utvecklingsgarantin i sammanlagt sex månader (alternativt direkt om man varit med i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader). För privata och offentliga arbetsgivare. 80% av lönekostnaden (max 800 kr/dag) + bidrag till handledning. Stödet kan delas ut max 24 månader. Lön från arbetsgivaren motsvarande minst 75% av lönen i kollektivavtalet beroende på andelen utbildning och handledning. Arbetsgivaren står för minst 15% handledning och utbildning och får ersättning för det, samt en ersättning som motsvarar arbetsgivaravgiften (31,42%) på lönedelen. Omfattar hel- eller deltidsarbete under 6-12 månader. Arbetsgivaren måste ha ett centralt avtal eller hängavtal om yrkesintroduktion. Ibland krävs även ett lokalt avtal. AF: Yrkesintroduktionsanställni AF har anställt en person i öst respektive väst med stöd av Lst för att marknadsföra ng yrkesintroduktionanställningar under 6 månader 2014.

3 AF-stöd: Arbetsplatsintroduktion Arbetscenter, Ronneby & karlshamn Arbetsmarknadsgruppen Arbetsmarknadsprojekt - På spåret En specialutbildad AF-förmedlare ger stöd till den arbetande och arbetsplatsen och kommer överens om hur introduktionen ska genomföras. Stödet trappas ner successivt under stödperioden om max 6 månader. Aktivitetsstöd utgår endast i de fall en anställning inleds med en kortare praktiperiod. Skapa arbetsfrämjande åtgärder åtgärder för arbetssökande och funktionsnedsatta. Samtidigt ska även en aktiv miljövårdsinsats göras. Verksamheten anpassas och förändras efter beställares och deltagarnas behov.. Exempel på aktiviteter: Återbruksbutik (second hand), verkstäder (syateljé, snickeri, måleri) transport av saker, renhållning kring miljöstationer, mm. För att fler ålderspensionärer, förtidspensionärer och personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar längre i sina hus erbjuder arbetsmarknadsgruppen avgiftsbelagda trädgårdstjänster. Unga vuxna ges rehabiliteringsinsatser som samordnas från flera samverkande parter. En coach arbetar tillsammans med deltagaren utifrån dennes behov och mål mot en för deltagaren meningsfull syssslsättning. En samverkansplattform kring unga där man genom myndighetssamverkan bl.a. förtydligar det sociala rehabiliteringsansvaret för unga vuxna, men även involvera andra aktörer som deltagarens familj, nätverk, intresseorganisationer och arbetsgivare. Stötta unga i hela kedjan av rehabilitering, arbetsträning, praktik och anställning genom att erbjuda kognitivanpassade arbetslika verksamheter. Arbetssättet kvalitetssäkras genom Supported Employment-metoden. Projektet vill bidra till kunskap och forskning om rehabilitering av unga vuxna. Arbetsmarknadsprojekt - Navigatorporten Beredskapsanställningar - UNG BLK - Baltic Logistics Know-how Projektet har hittills startat en egen verksamhet, kallad "Tillgänglighetsdatabasen": olika besöksmål i Karlshamn inventeras och resultatet överförs i en databas. Unga med socialbidrag anställs av kommunen - de blir därmed mer intressanta på arbetsmarknaden och kan även skrivas in i A-kassan. AF bidrar med 40%-85% av lönekostnaden beroende av anställningsform såsom nystartsjobb, särskilt nystartsjobb, lönebidrag (varierar), utvecklingsanställning, trygghetsanställning, särskilt anställningsstöd, och yrkesintroduktionsanställning. Genom reducerad arbetsgivaravgift är det förmånligare för arbetsgivarna att anställa unga. Kompetenskomplettering, språkutbildning och företagskontakter i syfte att utöka arbetsmarknaden för unga Blekingar att omfatta hamnverksamhet i Nordtyskland. Bubbetorps gård Coompanion ESF PO3 - AF Feriearbete Individuellt anpassade program för arbetsträning, rehabilitering, praktikplatser och jobbsökarstöd. Stödjer utveckling av sociala företag - rådgivning, inspiration, processledning & Mobilisering, utbildning och företagutveckling Höja kvalitén i Arbetsförmedlingens erbjudande till nyarbetslösa unga genom coachning de första tre månaderna - och samtidigt vara aktivt ute på företag. Arbetsförmedlingen åtgärder kommer dock att gå in först efter 90 dagar även fortsättningsvis. Blekinges kommuner har valt att utöka antalet platser för feriearbete Unga erbjuds typiskt 3 veckors feriarbetet.

4 Folkhögskoleutbildning Hundra nya möjligheter Jobcenter Kaoskompaniet Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen, studiebesök, ämnesövergripande studier utifrån de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter utmärker skolformen. Blekinges folkhögskolor: - Litorina: Belägen i Gullberna park i Karlskrona. 150 studerande. Profil mot Östersjöländernas kultur, språk, historia och samällsskick. - Blekinge FHS: Belägen i Bräkne-Hoby. 250 studerande. Huvudman är Landstinget. - Jämshögs: 150 studerande. Huvudman är Lunds stift. - Valjevikens: Även rehabiliterings-, kurscenter samt sport- och friskvårdsanläggning. Unga får möjligheter att få 6 månaders anställning på Landstinget med lön. Många har fått jobb på Landstinget efteråt. 87 unga under 2014 hittills (sep). Utifrån den enskildes intresse, val och vilja att arbeta arbetar man integrerat med det psykiatriska behandlingsarbetet i en metod som kallas IPS, Individuell Placement Support. Den ekonomiska situationen belyses och arbetssökande inleds snabbt. Systematisk rekrytering av arbetstillfällen och kontakt med arbetsgivare. Icke tidsbegränsat stöd efter behov. Ledord är Nyfiken, Följsam & Modig! Tillsammans med arbetslösa ungdomar testar Kaoskompaniet olika metoder som leder till ökat självledarskap, självkänsla och självförtroende. Några av idéerna testas för att se om de ser ut att bära inför kommande projektansökningar. Kaoskompaniet fyller gapet mellan UF (gymnasiet) och höskoleålderns inkubatorer och finansiärer. CELA projektleder. KIA/KAA - Kommunala Informationsresp. AktivitetsAnsvaret Kommunal ungdomspraktik, KUP Kommunen ska kontakta och erbjuda individuell vägledning till målgruppen. Det kan handla om praktik, arbete, utbildning eller coachning. Max 3 månaders praktik i kommunens verksamhet. Under 20 och saknar gymnasiebetyg utgår ersättning med 1056 kr/mån. Över 20 eller med slutbetyg får 3224 kr/mån. Samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen, fackföreningar och näringsliv för att minska ungdomsarbetslöshetenh idag och arbetskraftsbrist i framtiden. Arbetslösa söker sig till programmet som utformats i samarbete med arbetsgivarna för att göra de arbetslösa mer attraktiva på arbetsmarknaden. Programmet omfattar 6 veckors utbildning om jobb& karriär, hälsa, ekonomioch affärskunskap, arbetsmiljö, säkerhet, fackföreningskunskap och teambuiling. Därefter vidtar 6-12 veckors praktik på ett företag. Kompetensare 2.0 Kompetenskartläggning Kompiskortet Liv i Livet Projektet avslutas 2014, men programmet går in som en del i BUL. Arbetsgivarnas kompetensbehov har kartlagts i tre större genomlysningar , 2012 och Resutlatet används av utbildningsaktörer. Riktar mot de som har funktionshinder - att som extra stöd, hjälp eller sällskap, gratis ta med sig en kompis till olika aktiviteter och arrangemang, exempelvis simhallen. Samverkan mellan kommun och aktörer som erbjuder tjänster. Unga vuxna. Planerade kurser 2014, men kommer fortsätta. Fysiska platser för distansstudier, studievägledning och pedagogiskt stöd. Används ofta av Komvux. Ingen särskild inriktning mot unga. I Blekinge finns: - Ronneby Kunskapskälla - Karlshamns lärcentrum - Sölvesbords lärcentrum - Studiecentrum Olofström Lärcenter Macken Karlskrona byggs lärcenter i samma lokal som BUL (2014). Ett affärsdrivande, arbetsintegrerat socialt företag, som drivs som ett kooperativ. Macken driver Wämö kaffestuga och producerar designade produkter gjorda av återvunnet segel, båtar för utsmyckning och som bruksföremål. Man ägnar si gäven åt bokbinderi, papier maché samt cykeloch kanotuthyrning.

5 My Way Navigatorcentrum (BUL) Rocksam - Rock i samverkan SKAPA Social företagslots Team Work Teknikcollege Unga som ingår i jobbgarantin med ett digitalt intresse erbjuds en möjlighet att utveckla sina egna idéer. Deltagarna ska få samarbeta och nätverka med företagen på NetPort. Unga från hela Blekinge får ansöka till projektet och deltagarna väljs ut med hjälp av enkäter och intervjuer. Etablering av fysiska navigatorcentrum/mötesplatser i blekingekommunerna. Ska utvecklas till permanent verksamhet. Stötta och rehabilitera individer som står extremt långt från arbetsmarknaden genom att samla stöd från flera aktörer. En person har ansvar för individen. Man skapar en individuell handlingsplan med realistiska mål och delmål och coachar individen mot målen. Man identifierar individens arbetsförmåga, intressen och styrkor och bygger relationer, självkänsla och självförtroende. Insatsen kan pågå lång tid. SKAPA Stärker, Kompetensutvecklar och Aktiverar målgruppen samt att de via Praktik kommer närmare ett Arbete. Lots för socialt företagande i Karlskrona. Halva arbetstiden dedikeras till ungdomar inom ramen för BUL Karlskrona. Även stöd till Macken i Karlskrona. Med individen i centrum görs deltagaren till projektledare i ett team med närra samarbeten med socialsekreterare, arbetsmarknadskonsulent och involverade myndigheter. Kontakterna med myndigheterna underlättas. Första steget är att ta fram en individuell handlingsplan som man sedan genomför. Ett samlingsbegrepp för ett antal utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå med en teknisk inriktning. Blekingekommunerna har alla ett lokalt samverkansarbete mellan skola och företag för att utveckla utbildningar utifrån de krav industrin ställer. Utbildningsanordnare som har blivit godkända som Teknikcollege erbjuder utbildningar. Företagen tillhandahålla även praktikplatser. Tekniksprånget Ungdomslotsar BUL Utbildning inom tjänste-, service och besöksnäringssektorn Betalda praktikplatser i fyra månader hos Sveriges företag. Lön och kvalificerad handläggning erbjuds i ett "junior-trainee-program" ute på teknikintensiva företag. Ungdomslotsarna kan snabbt ge svar på ungas frågor och underlätta kontakter med företagsnätverk. Ska ingå i Navigatorcentrum Gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning finns inom denna sektorn. Virtuellt navigatorcentrum (BUL) Etablering av virtuella navigatorcentrum för alla Blekinges unga. Ska utvecklas till permanent verksamhet. Vuxenutbildning - Lärling vux Lärlingsutbildning inom Komvux på gymnasial nivå för vuxna. 70% av lärlingsutbildningen ska genomföras på en arbetsplats. Planeras i samråd med AF, företag och organisationer inom aktuell bransch. Det ska finnas ett lärlingsråd eller liknande samråd för varje lärlingsutbildning. Vård- och omsorgscollage Området behöver beskrivas tydligare och samverkan starta så att fler utbildas. Eftergymnasial utbildning med låg andel unga under 25. Studieform som skapats för att fylla näringslivets behov. Exempel 2014: Webbutvecklare, specialistundersköterska för äldre multisjuka, skötare inom psykiatri, Key account Yrkeshögskoleutbildning manager/kvalificerad säljare samt underhållstekniker. 4. ENTREPRENÖRSKAP Syfte: Utveckla intresse för och underlätta entreprenörskap Almi Ung Almi har uppdragit åt två studenter att ta fram en aktivitetsplan för hösten 2014 samt ett förslag på hur Almi ska utforma en verksamhet under 2015 där man ska arbeta med unga företagare. Möjligheter till samverkan med kommunal vuxenutbildning/bul finns.

6 Entreprenörskuben Entreprenörsutbildning (BUL) Klaura Pop-up market Nyföretagarcentrum, CNC Sommarlovsföretagarna UF Unga Ekar Ta fram en arbetsmodell där unga arbetslösa år och gymnasieelever år genomgår en lärprocess inom entreprenörskap. Arbetet drivs av ungdomar i åldern Ettårig utbildning inom entreprenörskap - typ UF-företag. Ideell förening som stöttar unga entreprenörer som är i färd med att dra igång egna verksamheter. Klaura erbjuder rådgivning, nätverksträffar och marknadstillfällen (som vid Skärgårds- eller Pridefestival) för försäljning samt subventionerad inkubatorlokal på Gräsvik, Karlskrona. Kan enkelt byggas upp på andra orter. Erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning för personer som funderar på att starta företag. Utbildning och feriearbete som egen företagare. Verksamheten startas och drivs under hela sommaren. Ideell och obunden organisation som tillsammans med skolan utvecklar grundskole- och gymnasieelevers kreativitet och företagsamhet, exempelvis genom att de startar och driver egna företag. UF erbjuder utbildning och läromedel till skolan. Ett crowd funding-initiativ där alla med jobb föreslås donera en dagslön eller mer för att bygga en fond för att utveckla unga Blekingeentreprenörers utvecklingsidéer. Den lönsamma affärsverksamhetens bas ska ligga i Blekinge med sikte på en internationell marknad. Young Innovation HUB är en pop-up-mötesplats där unga sociala entreprenörer kan arbeta, inspireras och utveckla tankar och idéer tillsammans. Verkar i Blekinge och Stockholm. En första Young Innovation Hub stationär Hub startas på Högbersgatan 62 i Stockholm. 5. INGÅNGSJOBB Syfte: Öka arbetsmarknaden för unga Arbetsförmedlingen samlar representanter från branschorgainsationer och fackliga parter två gånger om året inom: - Handel service besöksnäring - Vård och omsorg - Skola - Transport trafik reparation underhåll - Industri - IT Bransch- och yrkesråd Jobb till 1000 Jobbsökarna Utvecklad besöksnäring Fokus ligger på arbetsgivarnas behov utifrån rekrytering, flaskhalsar, branschutveckling, tillgång till arbetskraft, omvärldsfaktorer, kompetens och framtida utvecklingsbehov. Jobb till 1000 är kommunens satsning för att utveckla näringslivsstrukturen i Olofström. För varje arbetstillfälle som tillkommer i basindustrin skapas ytterligare arbetstillfällen inom övriga sektorer. Jobb till 1000 är därmed en satsning som ska skapa tillväxt för hela Olofströms kommun. Inom Jobb till 1000 pågår ett antal olika utvecklingsprojekt: Entreprenörskap i Olofström, START 11 och Art & Technology. Jobbsökarna är en samverkan mellan Företagarna och Arbetsförmedlingen, som även får sponsring från näringslivet. Jobbsökarna letar upp "dolda jobb" hos småföretagare och stödjer företagaren i rekryteringsprocessen. Exempel på aktiviteter: - Lärlingsutbildning inom turism och besöksnäring - Gemensamma plattformar för marknadföring av Blekinges besöksnäring - visitblekinge.se - Satsning på idrott och evenemang för och av unga En strukturerad bedömning, värdering och erkännande av de kunskaper och kompetens en person har oavsett om dessa förvärvats inom eller utanför det formella utbildningsväsendet. Genom att ta hänsyn till det en person redan behärskar kan studietiden förkortas. Validering kan även användas för nya svenskar, eller som ett redskap aför att utveckla arbets- och produktionsprocesser för att Validering bättre ta tillvara de reella kompetenser som finns i en befintlig personalgrupp. 6. SAMVERKAN Syfte: Ökad samverkan mellan aktörer

7 FÖRSAM - Rekrytering till försvarsmakten Samverkan med kommuner, AF, högskolan för att skapa positiva synergier för både försvarsmakten och det civila samhället rörande kompetens. Soldaternas civila meritvärde ska stärkas, boende - och fritidssituationen förbättras och karriärsväxling när den militära anställningstiden går mot sitt slut underlättas. Kunskapen om försvarsmakten som arbetsgivare bör öka. För civilsamhället finns tillgång tilll kvalitetssäkrad arbetskraft och förutsättningar för civil krisberedskap bland de positiva faktorerna. Ett nationell projekt där tio kommuner ska hitta obeprövade lösningar till olika utmaningar. Ledord är Annorlunda, Bättre, Billigare. Förändra radikalt Med bred uppslutning från flera förvaltningar som Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen ska Ronneby specifikt hitta metoder att lösa ungdomsarbetslösheten. UBC taskforce (Union of the Baltic Cities) Inom UBC task force kartlägger man aktiviteter och genomför benchmarking för insatser som syftar till att öppna arbetsmarknaden för unga. Insatserna kan komma att resultera i ett gemensamt projekt i Östersjöregionen. SE, FI, ES, Lettland, PL, RU, DK. UBC Task Force möts nästa gång i 6-7 oktober 2014 i Karlskrona. Nästa möte för hela UBC hålls i Växjö i slutet av oktober Ungdomskraft Blekinge Initiativ från aktörer i Blekinge för ökad samverkan lokalt, regionalt och nationellt kring för att öppnar arbetsmaknaden för unga. Målet är att halvera ungdomsarbetslösheten till år 2017.

Verksamhet Beskrivning Aktörer AF/F-kassan: Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

Verksamhet Beskrivning Aktörer AF/F-kassan: Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning Befintlig verksamhet i Blekinge Verksamhet Beskrivning Aktörer AF/F-kassan: Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning Mottagaren ska delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program. AF: Anställningsstöd Lönesubvention

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen?

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Workshop den 26 oktober 2015 Processledare och dokumentation Lena Rogeland 1 Inledning av Sophia Dahlgren Välfärden är idag uppdelad

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 mars 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 mars 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 20150302 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 mars 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER 1 7.1 Bakgrundsinformation Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dennas arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 11 17/05/2010 11:42 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb Framtidskontrakt för Värmdös jobb 2014-2018 Jobben först Det går bra för många i Värmdö. Många får en allt bättre ekonomi beroende på en god reallöneutveckling och växande kapitaltillgångar. Samtidigt

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik

Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Fördokument: Arbetsmarknadspolitik Vad ära rbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik: Arbetsmarknadens uppdelning Sysselsatta: Personer som utförde något arbete, minst 1 timme under referensveckan, antingen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun Arbetsmarknadsplan Avesta kommun 2014-2016 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Kommunens mål 2014-2016... 3 3. Statens och kommunens ansvar... 4 4. Lagstiftning... 5 5. Nuläge... 6 6. Övrig verksamhet inom

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 1 (7) Jan Eriksson Analysavdelningen Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 Inledning Denna pm är en uppdatering av den uppföljning som gjordes i början på juni och som handlade om hur

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete 1(14) Dnr 1.1 2008/12465 Dnr 10504-2009 Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 Försäkringskassan

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Att studera med primär immunbrist

Att studera med primär immunbrist Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.

Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg. Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen. Arbetsmarknadsutbildning inom vård och omsorg Mats Eriksson Nationell branschstrateg Tel. 010-486 28 18 E-post: mats.eriksson@arbetsformedlingen.se Arbetsmarknadsutbildning Vad är arbetsmarknadsutbildning?

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker!

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! 2012-06-05 NYHETSBREV JUNI 2012 Vårens sista företagarträff Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! På fredag den

Läs mer

Unga med aktivitetsersättning. -Varför ökar antalet unga förtidspensionärer?

Unga med aktivitetsersättning. -Varför ökar antalet unga förtidspensionärer? Unga med aktivitetsersättning -Varför ökar antalet unga förtidspensionärer? januari 2011 Unga med aktivitetsersättning Ohälsan sjunker men inte för de unga Ohälsan sjunker - men inte för unga med långa

Läs mer