Yrkesutbildning inom Komvux på gymnasial nivå för vuxna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkesutbildning inom Komvux på gymnasial nivå för vuxna."

Transkript

1 Aktivitet Utskriftsdatum: UTBILDNING Syfte: Höjd generell utbildningsnivå Elevstödjare Arbetslösa unga deltar i skolverksamheten som elevstödjare i Karlshamn. Gymnasiekompetens - Förebygg skolavhopp Förstudien ska ta fram en handlingsplan för att fler ska slutföra sina studier på gymnasieskolan. 37% av blekinges åringar har eftergymnasial utbildning. Arbetsgivarna har svårt ofta svårt att Högskoleutbildning hitta den kompeten de söker. Yrkesutbildning inom Komvux på gymnasial nivå för vuxna. Vuxenutbildning En flora av utbildningsalternativ anpassade efter de studerandes behov - studier på heltid, deltid, - Yrkesvux enstaka kurser, kurspaket, i grupp eller på distans. 2. VÄGLEDNING Syfte: Vägledning och kontakt med arbetsmarknaden - i skolan Företrädare för industrin gör sig tillgängliga för föreläsningar/besök i skolan. Lärarna avropar besök som ska passa in i undervisningsplanen. Besöken kan med fördel förberedas och efterhanteras i Delta undervisningen. Kompetens för framtiden Kreativum Science Center SYV Tekniksommar Stärka/fortbilda pedagoger verksamma i förskola och F-6 i som roll som förebilder inom naturvetenskap och teknik. Science center-verksamhet i Blekinge. Ligger bakom Arbetsmarknadskvällar, Möjligheternas värld, Forskarfredag, Unga Forskare, Finn Upp, Unga Spekulerar, Snilleblixtar och Kreapark. SYV har en nyckelroll i hela skolans ansvar att eleverna ska koppla skolarbetet till arbetslivet. I samarbete med Teknikcollage erbjuds ett veckolångt sommarjobb där högstadieelever möter teknik. 3. MATCHNING Syfte: Matchning med arbetgivare och kompetenskomplettering - En väg in, flera vägar ut! AF/F-kassan: Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning (till den enskilde) AF: Arbetsmarknadsutbildning Mottagaren ska delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Man kan få ersättning i jobb- och utvecklingsgarantin, arbetsmarknadsutbildning, praktik eller stöd till start av näringsverksamhet, jobbgarantin för ungdomar, förberedande insatser (arbetslivsinriktad rehabilitering, vägledning eller platsförmedling, förberedande insatser eller orienterande utbildning) arbetslivsintroduktion eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning. Utbetalas av Försäkringskassan. Vanligen upp till sex månader lång yrkesintriktad kurs som Arbetsförmedlingen beställer av exempelvis utbildningsföretag eller kommunal uppdragsverksamhet som speglar arbetsmarknadens behov, exempelvis mot tillverkningsindustrin, vård och omsorg och transport. Den enskilde kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Unga garanteras något av: - arbetspraktik, praktisk kompetensutveckling, utbildning, hjälp starta företag eller arbetslivsinriktad rehabilitering. AF: Jobbgarantin för ungdomar Man kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan i upp till 15 månader. Man kan praktisera hos samma arbetsgivare i max 3 månader och delta i en utbildning max 6 månader. Man ska kunna söka jobb minst fyra timmar i veckan. Varje månad ska en aktivitetsrapport lämnas in.

2 Deltagare i kommunernas Beredskapsanställningar får ofta denna ersättning. Går även till privata arbetsgivare. För unga år ska man ha varit utan arbetet på heltid minst 6 av de senaste 9 månaderna och exempelvis deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin, eller fått sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Omfattar hel- eller deltidsarbete. Ersättning till arbetsgivaren motsvarar arbetsgivaravgiften (31,42%). För de som varit borta från arbetslivet mer än 12 månader utgår dubbel ersättning till arbetsgivaren. Stödtiden motsvara i princip lika lång tid som man varit utan arbete. AF: Nystartsjobb / särskilt nystartsjobb AF: Praktik Särskilt nystartsjobb omfattar de som fått sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Beloppet mostvarar arbetsgivaravgift + arbetsgivaravgift för unga. Hos privata aller offentliga arbetsgivare sam ideella organisationer. Högst sex månader - oftast heltid. Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning kan utbetalas. Fyra typer: - Arbetspraktik (ger yrkespraktik, yrkesorientering eller yrkeserfarenhet) - Prova på-plats (upp till tre månader - kontakt med arbetslivet i Sverige inom områden som överensstämmer med utbildning och erfarenheter) - Yrkeskompetensbedömning (möjlighet att visa upp sina färdigheter i upp till tre veckor med handläggaransvar från arbetsgivaren) - Praktisk kompetensutveckling (Upp till tre månader, helst heltid för den som nyligen blivit eller riskerar bli arbetslös Tydligt avgränsad till den enskildes yrkesområde). AF: Studiemotiverande folkhögskolekurs Tre månader lång kurs där man får prova på hur det kan vara att studera som vuxen. Man får möjlighet att prova olika ämnen, förbättra sin studieteknik och lägga en plan för framtiden. Det finns tid för samtal och erfarenhetsutbyte. AF: Stöd till start av näringsverksamhet AF: Särskilt anställningsstöd (till arbetsgivare) AF: Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb (till arbetsgivare) Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning som försörjning normalt under max sex månader vid uppstart av näringsverksamhet. För privata och offentliga arbetsgivare. 85% av lönekostnaden (max 890 kr/dag) + bidrag till handledning. Stödet kan delas ut max 24 månader. Den anställde ska ha varit med i jobb- och utvecklingsgarantin i sammanlagt sex månader (alternativt direkt om man varit med i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader). För privata och offentliga arbetsgivare. 80% av lönekostnaden (max 800 kr/dag) + bidrag till handledning. Stödet kan delas ut max 24 månader. Lön från arbetsgivaren motsvarande minst 75% av lönen i kollektivavtalet beroende på andelen utbildning och handledning. Arbetsgivaren står för minst 15% handledning och utbildning och får ersättning för det, samt en ersättning som motsvarar arbetsgivaravgiften (31,42%) på lönedelen. Omfattar hel- eller deltidsarbete under 6-12 månader. Arbetsgivaren måste ha ett centralt avtal eller hängavtal om yrkesintroduktion. Ibland krävs även ett lokalt avtal. AF: Yrkesintroduktionsanställni AF har anställt en person i öst respektive väst med stöd av Lst för att marknadsföra ng yrkesintroduktionanställningar under 6 månader 2014.

3 AF-stöd: Arbetsplatsintroduktion Arbetscenter, Ronneby & karlshamn Arbetsmarknadsgruppen Arbetsmarknadsprojekt - På spåret En specialutbildad AF-förmedlare ger stöd till den arbetande och arbetsplatsen och kommer överens om hur introduktionen ska genomföras. Stödet trappas ner successivt under stödperioden om max 6 månader. Aktivitetsstöd utgår endast i de fall en anställning inleds med en kortare praktiperiod. Skapa arbetsfrämjande åtgärder åtgärder för arbetssökande och funktionsnedsatta. Samtidigt ska även en aktiv miljövårdsinsats göras. Verksamheten anpassas och förändras efter beställares och deltagarnas behov.. Exempel på aktiviteter: Återbruksbutik (second hand), verkstäder (syateljé, snickeri, måleri) transport av saker, renhållning kring miljöstationer, mm. För att fler ålderspensionärer, förtidspensionärer och personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar längre i sina hus erbjuder arbetsmarknadsgruppen avgiftsbelagda trädgårdstjänster. Unga vuxna ges rehabiliteringsinsatser som samordnas från flera samverkande parter. En coach arbetar tillsammans med deltagaren utifrån dennes behov och mål mot en för deltagaren meningsfull syssslsättning. En samverkansplattform kring unga där man genom myndighetssamverkan bl.a. förtydligar det sociala rehabiliteringsansvaret för unga vuxna, men även involvera andra aktörer som deltagarens familj, nätverk, intresseorganisationer och arbetsgivare. Stötta unga i hela kedjan av rehabilitering, arbetsträning, praktik och anställning genom att erbjuda kognitivanpassade arbetslika verksamheter. Arbetssättet kvalitetssäkras genom Supported Employment-metoden. Projektet vill bidra till kunskap och forskning om rehabilitering av unga vuxna. Arbetsmarknadsprojekt - Navigatorporten Beredskapsanställningar - UNG BLK - Baltic Logistics Know-how Projektet har hittills startat en egen verksamhet, kallad "Tillgänglighetsdatabasen": olika besöksmål i Karlshamn inventeras och resultatet överförs i en databas. Unga med socialbidrag anställs av kommunen - de blir därmed mer intressanta på arbetsmarknaden och kan även skrivas in i A-kassan. AF bidrar med 40%-85% av lönekostnaden beroende av anställningsform såsom nystartsjobb, särskilt nystartsjobb, lönebidrag (varierar), utvecklingsanställning, trygghetsanställning, särskilt anställningsstöd, och yrkesintroduktionsanställning. Genom reducerad arbetsgivaravgift är det förmånligare för arbetsgivarna att anställa unga. Kompetenskomplettering, språkutbildning och företagskontakter i syfte att utöka arbetsmarknaden för unga Blekingar att omfatta hamnverksamhet i Nordtyskland. Bubbetorps gård Coompanion ESF PO3 - AF Feriearbete Individuellt anpassade program för arbetsträning, rehabilitering, praktikplatser och jobbsökarstöd. Stödjer utveckling av sociala företag - rådgivning, inspiration, processledning & Mobilisering, utbildning och företagutveckling Höja kvalitén i Arbetsförmedlingens erbjudande till nyarbetslösa unga genom coachning de första tre månaderna - och samtidigt vara aktivt ute på företag. Arbetsförmedlingen åtgärder kommer dock att gå in först efter 90 dagar även fortsättningsvis. Blekinges kommuner har valt att utöka antalet platser för feriearbete Unga erbjuds typiskt 3 veckors feriarbetet.

4 Folkhögskoleutbildning Hundra nya möjligheter Jobcenter Kaoskompaniet Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen, studiebesök, ämnesövergripande studier utifrån de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter utmärker skolformen. Blekinges folkhögskolor: - Litorina: Belägen i Gullberna park i Karlskrona. 150 studerande. Profil mot Östersjöländernas kultur, språk, historia och samällsskick. - Blekinge FHS: Belägen i Bräkne-Hoby. 250 studerande. Huvudman är Landstinget. - Jämshögs: 150 studerande. Huvudman är Lunds stift. - Valjevikens: Även rehabiliterings-, kurscenter samt sport- och friskvårdsanläggning. Unga får möjligheter att få 6 månaders anställning på Landstinget med lön. Många har fått jobb på Landstinget efteråt. 87 unga under 2014 hittills (sep). Utifrån den enskildes intresse, val och vilja att arbeta arbetar man integrerat med det psykiatriska behandlingsarbetet i en metod som kallas IPS, Individuell Placement Support. Den ekonomiska situationen belyses och arbetssökande inleds snabbt. Systematisk rekrytering av arbetstillfällen och kontakt med arbetsgivare. Icke tidsbegränsat stöd efter behov. Ledord är Nyfiken, Följsam & Modig! Tillsammans med arbetslösa ungdomar testar Kaoskompaniet olika metoder som leder till ökat självledarskap, självkänsla och självförtroende. Några av idéerna testas för att se om de ser ut att bära inför kommande projektansökningar. Kaoskompaniet fyller gapet mellan UF (gymnasiet) och höskoleålderns inkubatorer och finansiärer. CELA projektleder. KIA/KAA - Kommunala Informationsresp. AktivitetsAnsvaret Kommunal ungdomspraktik, KUP Kommunen ska kontakta och erbjuda individuell vägledning till målgruppen. Det kan handla om praktik, arbete, utbildning eller coachning. Max 3 månaders praktik i kommunens verksamhet. Under 20 och saknar gymnasiebetyg utgår ersättning med 1056 kr/mån. Över 20 eller med slutbetyg får 3224 kr/mån. Samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen, fackföreningar och näringsliv för att minska ungdomsarbetslöshetenh idag och arbetskraftsbrist i framtiden. Arbetslösa söker sig till programmet som utformats i samarbete med arbetsgivarna för att göra de arbetslösa mer attraktiva på arbetsmarknaden. Programmet omfattar 6 veckors utbildning om jobb& karriär, hälsa, ekonomioch affärskunskap, arbetsmiljö, säkerhet, fackföreningskunskap och teambuiling. Därefter vidtar 6-12 veckors praktik på ett företag. Kompetensare 2.0 Kompetenskartläggning Kompiskortet Liv i Livet Projektet avslutas 2014, men programmet går in som en del i BUL. Arbetsgivarnas kompetensbehov har kartlagts i tre större genomlysningar , 2012 och Resutlatet används av utbildningsaktörer. Riktar mot de som har funktionshinder - att som extra stöd, hjälp eller sällskap, gratis ta med sig en kompis till olika aktiviteter och arrangemang, exempelvis simhallen. Samverkan mellan kommun och aktörer som erbjuder tjänster. Unga vuxna. Planerade kurser 2014, men kommer fortsätta. Fysiska platser för distansstudier, studievägledning och pedagogiskt stöd. Används ofta av Komvux. Ingen särskild inriktning mot unga. I Blekinge finns: - Ronneby Kunskapskälla - Karlshamns lärcentrum - Sölvesbords lärcentrum - Studiecentrum Olofström Lärcenter Macken Karlskrona byggs lärcenter i samma lokal som BUL (2014). Ett affärsdrivande, arbetsintegrerat socialt företag, som drivs som ett kooperativ. Macken driver Wämö kaffestuga och producerar designade produkter gjorda av återvunnet segel, båtar för utsmyckning och som bruksföremål. Man ägnar si gäven åt bokbinderi, papier maché samt cykeloch kanotuthyrning.

5 My Way Navigatorcentrum (BUL) Rocksam - Rock i samverkan SKAPA Social företagslots Team Work Teknikcollege Unga som ingår i jobbgarantin med ett digitalt intresse erbjuds en möjlighet att utveckla sina egna idéer. Deltagarna ska få samarbeta och nätverka med företagen på NetPort. Unga från hela Blekinge får ansöka till projektet och deltagarna väljs ut med hjälp av enkäter och intervjuer. Etablering av fysiska navigatorcentrum/mötesplatser i blekingekommunerna. Ska utvecklas till permanent verksamhet. Stötta och rehabilitera individer som står extremt långt från arbetsmarknaden genom att samla stöd från flera aktörer. En person har ansvar för individen. Man skapar en individuell handlingsplan med realistiska mål och delmål och coachar individen mot målen. Man identifierar individens arbetsförmåga, intressen och styrkor och bygger relationer, självkänsla och självförtroende. Insatsen kan pågå lång tid. SKAPA Stärker, Kompetensutvecklar och Aktiverar målgruppen samt att de via Praktik kommer närmare ett Arbete. Lots för socialt företagande i Karlskrona. Halva arbetstiden dedikeras till ungdomar inom ramen för BUL Karlskrona. Även stöd till Macken i Karlskrona. Med individen i centrum görs deltagaren till projektledare i ett team med närra samarbeten med socialsekreterare, arbetsmarknadskonsulent och involverade myndigheter. Kontakterna med myndigheterna underlättas. Första steget är att ta fram en individuell handlingsplan som man sedan genomför. Ett samlingsbegrepp för ett antal utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå med en teknisk inriktning. Blekingekommunerna har alla ett lokalt samverkansarbete mellan skola och företag för att utveckla utbildningar utifrån de krav industrin ställer. Utbildningsanordnare som har blivit godkända som Teknikcollege erbjuder utbildningar. Företagen tillhandahålla även praktikplatser. Tekniksprånget Ungdomslotsar BUL Utbildning inom tjänste-, service och besöksnäringssektorn Betalda praktikplatser i fyra månader hos Sveriges företag. Lön och kvalificerad handläggning erbjuds i ett "junior-trainee-program" ute på teknikintensiva företag. Ungdomslotsarna kan snabbt ge svar på ungas frågor och underlätta kontakter med företagsnätverk. Ska ingå i Navigatorcentrum Gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning finns inom denna sektorn. Virtuellt navigatorcentrum (BUL) Etablering av virtuella navigatorcentrum för alla Blekinges unga. Ska utvecklas till permanent verksamhet. Vuxenutbildning - Lärling vux Lärlingsutbildning inom Komvux på gymnasial nivå för vuxna. 70% av lärlingsutbildningen ska genomföras på en arbetsplats. Planeras i samråd med AF, företag och organisationer inom aktuell bransch. Det ska finnas ett lärlingsråd eller liknande samråd för varje lärlingsutbildning. Vård- och omsorgscollage Området behöver beskrivas tydligare och samverkan starta så att fler utbildas. Eftergymnasial utbildning med låg andel unga under 25. Studieform som skapats för att fylla näringslivets behov. Exempel 2014: Webbutvecklare, specialistundersköterska för äldre multisjuka, skötare inom psykiatri, Key account Yrkeshögskoleutbildning manager/kvalificerad säljare samt underhållstekniker. 4. ENTREPRENÖRSKAP Syfte: Utveckla intresse för och underlätta entreprenörskap Almi Ung Almi har uppdragit åt två studenter att ta fram en aktivitetsplan för hösten 2014 samt ett förslag på hur Almi ska utforma en verksamhet under 2015 där man ska arbeta med unga företagare. Möjligheter till samverkan med kommunal vuxenutbildning/bul finns.

6 Entreprenörskuben Entreprenörsutbildning (BUL) Klaura Pop-up market Nyföretagarcentrum, CNC Sommarlovsföretagarna UF Unga Ekar Ta fram en arbetsmodell där unga arbetslösa år och gymnasieelever år genomgår en lärprocess inom entreprenörskap. Arbetet drivs av ungdomar i åldern Ettårig utbildning inom entreprenörskap - typ UF-företag. Ideell förening som stöttar unga entreprenörer som är i färd med att dra igång egna verksamheter. Klaura erbjuder rådgivning, nätverksträffar och marknadstillfällen (som vid Skärgårds- eller Pridefestival) för försäljning samt subventionerad inkubatorlokal på Gräsvik, Karlskrona. Kan enkelt byggas upp på andra orter. Erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning för personer som funderar på att starta företag. Utbildning och feriearbete som egen företagare. Verksamheten startas och drivs under hela sommaren. Ideell och obunden organisation som tillsammans med skolan utvecklar grundskole- och gymnasieelevers kreativitet och företagsamhet, exempelvis genom att de startar och driver egna företag. UF erbjuder utbildning och läromedel till skolan. Ett crowd funding-initiativ där alla med jobb föreslås donera en dagslön eller mer för att bygga en fond för att utveckla unga Blekingeentreprenörers utvecklingsidéer. Den lönsamma affärsverksamhetens bas ska ligga i Blekinge med sikte på en internationell marknad. Young Innovation HUB är en pop-up-mötesplats där unga sociala entreprenörer kan arbeta, inspireras och utveckla tankar och idéer tillsammans. Verkar i Blekinge och Stockholm. En första Young Innovation Hub stationär Hub startas på Högbersgatan 62 i Stockholm. 5. INGÅNGSJOBB Syfte: Öka arbetsmarknaden för unga Arbetsförmedlingen samlar representanter från branschorgainsationer och fackliga parter två gånger om året inom: - Handel service besöksnäring - Vård och omsorg - Skola - Transport trafik reparation underhåll - Industri - IT Bransch- och yrkesråd Jobb till 1000 Jobbsökarna Utvecklad besöksnäring Fokus ligger på arbetsgivarnas behov utifrån rekrytering, flaskhalsar, branschutveckling, tillgång till arbetskraft, omvärldsfaktorer, kompetens och framtida utvecklingsbehov. Jobb till 1000 är kommunens satsning för att utveckla näringslivsstrukturen i Olofström. För varje arbetstillfälle som tillkommer i basindustrin skapas ytterligare arbetstillfällen inom övriga sektorer. Jobb till 1000 är därmed en satsning som ska skapa tillväxt för hela Olofströms kommun. Inom Jobb till 1000 pågår ett antal olika utvecklingsprojekt: Entreprenörskap i Olofström, START 11 och Art & Technology. Jobbsökarna är en samverkan mellan Företagarna och Arbetsförmedlingen, som även får sponsring från näringslivet. Jobbsökarna letar upp "dolda jobb" hos småföretagare och stödjer företagaren i rekryteringsprocessen. Exempel på aktiviteter: - Lärlingsutbildning inom turism och besöksnäring - Gemensamma plattformar för marknadföring av Blekinges besöksnäring - visitblekinge.se - Satsning på idrott och evenemang för och av unga En strukturerad bedömning, värdering och erkännande av de kunskaper och kompetens en person har oavsett om dessa förvärvats inom eller utanför det formella utbildningsväsendet. Genom att ta hänsyn till det en person redan behärskar kan studietiden förkortas. Validering kan även användas för nya svenskar, eller som ett redskap aför att utveckla arbets- och produktionsprocesser för att Validering bättre ta tillvara de reella kompetenser som finns i en befintlig personalgrupp. 6. SAMVERKAN Syfte: Ökad samverkan mellan aktörer

7 FÖRSAM - Rekrytering till försvarsmakten Samverkan med kommuner, AF, högskolan för att skapa positiva synergier för både försvarsmakten och det civila samhället rörande kompetens. Soldaternas civila meritvärde ska stärkas, boende - och fritidssituationen förbättras och karriärsväxling när den militära anställningstiden går mot sitt slut underlättas. Kunskapen om försvarsmakten som arbetsgivare bör öka. För civilsamhället finns tillgång tilll kvalitetssäkrad arbetskraft och förutsättningar för civil krisberedskap bland de positiva faktorerna. Ett nationell projekt där tio kommuner ska hitta obeprövade lösningar till olika utmaningar. Ledord är Annorlunda, Bättre, Billigare. Förändra radikalt Med bred uppslutning från flera förvaltningar som Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen ska Ronneby specifikt hitta metoder att lösa ungdomsarbetslösheten. UBC taskforce (Union of the Baltic Cities) Inom UBC task force kartlägger man aktiviteter och genomför benchmarking för insatser som syftar till att öppna arbetsmarknaden för unga. Insatserna kan komma att resultera i ett gemensamt projekt i Östersjöregionen. SE, FI, ES, Lettland, PL, RU, DK. UBC Task Force möts nästa gång i 6-7 oktober 2014 i Karlskrona. Nästa möte för hela UBC hålls i Växjö i slutet av oktober Ungdomskraft Blekinge Initiativ från aktörer i Blekinge för ökad samverkan lokalt, regionalt och nationellt kring för att öppnar arbetsmaknaden för unga. Målet är att halvera ungdomsarbetslösheten till år 2017.

Verksamhet Beskrivning Aktörer AF/F-kassan: Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

Verksamhet Beskrivning Aktörer AF/F-kassan: Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning Befintlig verksamhet i Blekinge Verksamhet Beskrivning Aktörer AF/F-kassan: Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning Mottagaren ska delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program. AF: Anställningsstöd Lönesubvention

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

BILAGA 1: Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

BILAGA 1: Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Dnr: 921-282-2015 1(17) BILAGA 1: Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Innehåll: Läget på arbetsmarknaden för unga i Blekinge Blekinge i jämförelse med riket Blekingekommunerna i jämförelser

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen?

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Workshop den 26 oktober 2015 Processledare och dokumentation Lena Rogeland 1 Inledning av Sophia Dahlgren Välfärden är idag uppdelad

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Redovisning av befintliga verksamheter

Redovisning av befintliga verksamheter Bilaga 2 till lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Redovisning av befintliga verksamheter Innehåll 1. Insatser i kommunal regi gymnasieskolan... 2 2. Kommunala

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet ÖVERENSKOMMELSE KOMMUNLEDNINGSKANSLIET

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet ÖVERENSKOMMELSE KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Dnr 806-295-2014 2015-2017

Dnr 806-295-2014 2015-2017 Dnr 806-295-2014 2015-2017 1 Innehåll: Bakgrund s 3 Kompetensråd s 4 Översiktsbild s 4 Utbildning Gymnasiekompetens s 5 Vuxenutbildning s 6 Folkhögskola s 7 YH s 8 Högskoleutbildning s 9 Arbetsmarknadsutbildning

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Månad: Län: Kommun: Maj 2009 Västerbottens län Samtliga Arbetsmarknadsdata 0905

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Samverkansarenan Ung i Tälje Ung i Tälje är en samverkansarena mellan myndigheter. Södertälje kommun är huvudman och kommunens olika förvaltningar samverkar

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008

Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008 Investera i Sveriges framtid Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008 Socialdemokraterna presenterar idag sin vårbudgetmotion för 2008. Motionen har fokus på nödvändiga investeringar i Sveriges

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter 1 Innehåll Kommunen... 3 Enheten för arbete och kompetens... 3 Campus Västervik... 3 Arbetsmarknadsverksamhet... 3 Knutpunkten... 3 Ungdomsanställningar...

Läs mer

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Björn Dufva Hellsten, VD Meritea AB 8 arbetsdagar inom Meritea Civilekonom Sprängämne, Lokalvård, Kommun Företagsledning, Ekonomi, Marknad, Utveckling, Tel

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 mars 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 mars 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 20150302 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 mars 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Återhämtning i svensk ekonomi Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total arbetslöshet, 1987

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER 1 7.1 Bakgrundsinformation Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dennas arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté):

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Stora behov av kompetensutveckling och utbildning Behoven av kompetensutveckling och utbildning är stora och växande. För individen handlar det om

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

FAQ praktikant inom Sverige tillsammans

FAQ praktikant inom Sverige tillsammans FAQ praktikant inom Sverige tillsammans Intentioner från AcadeMedia! Att erbjuda lärare, eller andra yrkeskategorier, en möjlighet att få direktkontakt med en arbetsplats.! Att introducera den svenska

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Kompetensförsörjningsbehov... 3 Inom Kommunen... 3 Resterande arbetsmarknad... 3 Näringslivsråd

Läs mer

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program SFS nr: 2000:634 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program Utfärdad: 2000-06-29 Träder i kraft I:2000-08-01 och 20001-01-01/ Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Utmaningar och lösningar? Växjö 2 september 2014

Arbetsförmedlingen. Utmaningar och lösningar? Växjö 2 september 2014 Arbetsförmedlingen Utmaningar och lösningar? Växjö 2 september 2014 Tack! Vilken organisation företräder jag? Arbetsförmedlingens marknadsorganisation 10 geografiska marknadsområden Ett särskilt marknadsområde

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Jobben är vår viktigaste fråga

Jobben är vår viktigaste fråga Jobben är vår viktigaste fråga Vår politik gör skillnad Jobb och framtidstro! Socialdemokraterna i Olofström har genom en framsynt politik lagt grunden till den positiva utveckling vi idag har i kommunen.

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer