Yrkesutbildning inom Komvux på gymnasial nivå för vuxna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkesutbildning inom Komvux på gymnasial nivå för vuxna."

Transkript

1 Aktivitet Utskriftsdatum: UTBILDNING Syfte: Höjd generell utbildningsnivå Elevstödjare Arbetslösa unga deltar i skolverksamheten som elevstödjare i Karlshamn. Gymnasiekompetens - Förebygg skolavhopp Förstudien ska ta fram en handlingsplan för att fler ska slutföra sina studier på gymnasieskolan. 37% av blekinges åringar har eftergymnasial utbildning. Arbetsgivarna har svårt ofta svårt att Högskoleutbildning hitta den kompeten de söker. Yrkesutbildning inom Komvux på gymnasial nivå för vuxna. Vuxenutbildning En flora av utbildningsalternativ anpassade efter de studerandes behov - studier på heltid, deltid, - Yrkesvux enstaka kurser, kurspaket, i grupp eller på distans. 2. VÄGLEDNING Syfte: Vägledning och kontakt med arbetsmarknaden - i skolan Företrädare för industrin gör sig tillgängliga för föreläsningar/besök i skolan. Lärarna avropar besök som ska passa in i undervisningsplanen. Besöken kan med fördel förberedas och efterhanteras i Delta undervisningen. Kompetens för framtiden Kreativum Science Center SYV Tekniksommar Stärka/fortbilda pedagoger verksamma i förskola och F-6 i som roll som förebilder inom naturvetenskap och teknik. Science center-verksamhet i Blekinge. Ligger bakom Arbetsmarknadskvällar, Möjligheternas värld, Forskarfredag, Unga Forskare, Finn Upp, Unga Spekulerar, Snilleblixtar och Kreapark. SYV har en nyckelroll i hela skolans ansvar att eleverna ska koppla skolarbetet till arbetslivet. I samarbete med Teknikcollage erbjuds ett veckolångt sommarjobb där högstadieelever möter teknik. 3. MATCHNING Syfte: Matchning med arbetgivare och kompetenskomplettering - En väg in, flera vägar ut! AF/F-kassan: Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning (till den enskilde) AF: Arbetsmarknadsutbildning Mottagaren ska delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Man kan få ersättning i jobb- och utvecklingsgarantin, arbetsmarknadsutbildning, praktik eller stöd till start av näringsverksamhet, jobbgarantin för ungdomar, förberedande insatser (arbetslivsinriktad rehabilitering, vägledning eller platsförmedling, förberedande insatser eller orienterande utbildning) arbetslivsintroduktion eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning. Utbetalas av Försäkringskassan. Vanligen upp till sex månader lång yrkesintriktad kurs som Arbetsförmedlingen beställer av exempelvis utbildningsföretag eller kommunal uppdragsverksamhet som speglar arbetsmarknadens behov, exempelvis mot tillverkningsindustrin, vård och omsorg och transport. Den enskilde kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Unga garanteras något av: - arbetspraktik, praktisk kompetensutveckling, utbildning, hjälp starta företag eller arbetslivsinriktad rehabilitering. AF: Jobbgarantin för ungdomar Man kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan i upp till 15 månader. Man kan praktisera hos samma arbetsgivare i max 3 månader och delta i en utbildning max 6 månader. Man ska kunna söka jobb minst fyra timmar i veckan. Varje månad ska en aktivitetsrapport lämnas in.

2 Deltagare i kommunernas Beredskapsanställningar får ofta denna ersättning. Går även till privata arbetsgivare. För unga år ska man ha varit utan arbetet på heltid minst 6 av de senaste 9 månaderna och exempelvis deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin, eller fått sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Omfattar hel- eller deltidsarbete. Ersättning till arbetsgivaren motsvarar arbetsgivaravgiften (31,42%). För de som varit borta från arbetslivet mer än 12 månader utgår dubbel ersättning till arbetsgivaren. Stödtiden motsvara i princip lika lång tid som man varit utan arbete. AF: Nystartsjobb / särskilt nystartsjobb AF: Praktik Särskilt nystartsjobb omfattar de som fått sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Beloppet mostvarar arbetsgivaravgift + arbetsgivaravgift för unga. Hos privata aller offentliga arbetsgivare sam ideella organisationer. Högst sex månader - oftast heltid. Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning kan utbetalas. Fyra typer: - Arbetspraktik (ger yrkespraktik, yrkesorientering eller yrkeserfarenhet) - Prova på-plats (upp till tre månader - kontakt med arbetslivet i Sverige inom områden som överensstämmer med utbildning och erfarenheter) - Yrkeskompetensbedömning (möjlighet att visa upp sina färdigheter i upp till tre veckor med handläggaransvar från arbetsgivaren) - Praktisk kompetensutveckling (Upp till tre månader, helst heltid för den som nyligen blivit eller riskerar bli arbetslös Tydligt avgränsad till den enskildes yrkesområde). AF: Studiemotiverande folkhögskolekurs Tre månader lång kurs där man får prova på hur det kan vara att studera som vuxen. Man får möjlighet att prova olika ämnen, förbättra sin studieteknik och lägga en plan för framtiden. Det finns tid för samtal och erfarenhetsutbyte. AF: Stöd till start av näringsverksamhet AF: Särskilt anställningsstöd (till arbetsgivare) AF: Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb (till arbetsgivare) Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning som försörjning normalt under max sex månader vid uppstart av näringsverksamhet. För privata och offentliga arbetsgivare. 85% av lönekostnaden (max 890 kr/dag) + bidrag till handledning. Stödet kan delas ut max 24 månader. Den anställde ska ha varit med i jobb- och utvecklingsgarantin i sammanlagt sex månader (alternativt direkt om man varit med i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader). För privata och offentliga arbetsgivare. 80% av lönekostnaden (max 800 kr/dag) + bidrag till handledning. Stödet kan delas ut max 24 månader. Lön från arbetsgivaren motsvarande minst 75% av lönen i kollektivavtalet beroende på andelen utbildning och handledning. Arbetsgivaren står för minst 15% handledning och utbildning och får ersättning för det, samt en ersättning som motsvarar arbetsgivaravgiften (31,42%) på lönedelen. Omfattar hel- eller deltidsarbete under 6-12 månader. Arbetsgivaren måste ha ett centralt avtal eller hängavtal om yrkesintroduktion. Ibland krävs även ett lokalt avtal. AF: Yrkesintroduktionsanställni AF har anställt en person i öst respektive väst med stöd av Lst för att marknadsföra ng yrkesintroduktionanställningar under 6 månader 2014.

3 AF-stöd: Arbetsplatsintroduktion Arbetscenter, Ronneby & karlshamn Arbetsmarknadsgruppen Arbetsmarknadsprojekt - På spåret En specialutbildad AF-förmedlare ger stöd till den arbetande och arbetsplatsen och kommer överens om hur introduktionen ska genomföras. Stödet trappas ner successivt under stödperioden om max 6 månader. Aktivitetsstöd utgår endast i de fall en anställning inleds med en kortare praktiperiod. Skapa arbetsfrämjande åtgärder åtgärder för arbetssökande och funktionsnedsatta. Samtidigt ska även en aktiv miljövårdsinsats göras. Verksamheten anpassas och förändras efter beställares och deltagarnas behov.. Exempel på aktiviteter: Återbruksbutik (second hand), verkstäder (syateljé, snickeri, måleri) transport av saker, renhållning kring miljöstationer, mm. För att fler ålderspensionärer, förtidspensionärer och personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar längre i sina hus erbjuder arbetsmarknadsgruppen avgiftsbelagda trädgårdstjänster. Unga vuxna ges rehabiliteringsinsatser som samordnas från flera samverkande parter. En coach arbetar tillsammans med deltagaren utifrån dennes behov och mål mot en för deltagaren meningsfull syssslsättning. En samverkansplattform kring unga där man genom myndighetssamverkan bl.a. förtydligar det sociala rehabiliteringsansvaret för unga vuxna, men även involvera andra aktörer som deltagarens familj, nätverk, intresseorganisationer och arbetsgivare. Stötta unga i hela kedjan av rehabilitering, arbetsträning, praktik och anställning genom att erbjuda kognitivanpassade arbetslika verksamheter. Arbetssättet kvalitetssäkras genom Supported Employment-metoden. Projektet vill bidra till kunskap och forskning om rehabilitering av unga vuxna. Arbetsmarknadsprojekt - Navigatorporten Beredskapsanställningar - UNG BLK - Baltic Logistics Know-how Projektet har hittills startat en egen verksamhet, kallad "Tillgänglighetsdatabasen": olika besöksmål i Karlshamn inventeras och resultatet överförs i en databas. Unga med socialbidrag anställs av kommunen - de blir därmed mer intressanta på arbetsmarknaden och kan även skrivas in i A-kassan. AF bidrar med 40%-85% av lönekostnaden beroende av anställningsform såsom nystartsjobb, särskilt nystartsjobb, lönebidrag (varierar), utvecklingsanställning, trygghetsanställning, särskilt anställningsstöd, och yrkesintroduktionsanställning. Genom reducerad arbetsgivaravgift är det förmånligare för arbetsgivarna att anställa unga. Kompetenskomplettering, språkutbildning och företagskontakter i syfte att utöka arbetsmarknaden för unga Blekingar att omfatta hamnverksamhet i Nordtyskland. Bubbetorps gård Coompanion ESF PO3 - AF Feriearbete Individuellt anpassade program för arbetsträning, rehabilitering, praktikplatser och jobbsökarstöd. Stödjer utveckling av sociala företag - rådgivning, inspiration, processledning & Mobilisering, utbildning och företagutveckling Höja kvalitén i Arbetsförmedlingens erbjudande till nyarbetslösa unga genom coachning de första tre månaderna - och samtidigt vara aktivt ute på företag. Arbetsförmedlingen åtgärder kommer dock att gå in först efter 90 dagar även fortsättningsvis. Blekinges kommuner har valt att utöka antalet platser för feriearbete Unga erbjuds typiskt 3 veckors feriarbetet.

4 Folkhögskoleutbildning Hundra nya möjligheter Jobcenter Kaoskompaniet Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen, studiebesök, ämnesövergripande studier utifrån de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter utmärker skolformen. Blekinges folkhögskolor: - Litorina: Belägen i Gullberna park i Karlskrona. 150 studerande. Profil mot Östersjöländernas kultur, språk, historia och samällsskick. - Blekinge FHS: Belägen i Bräkne-Hoby. 250 studerande. Huvudman är Landstinget. - Jämshögs: 150 studerande. Huvudman är Lunds stift. - Valjevikens: Även rehabiliterings-, kurscenter samt sport- och friskvårdsanläggning. Unga får möjligheter att få 6 månaders anställning på Landstinget med lön. Många har fått jobb på Landstinget efteråt. 87 unga under 2014 hittills (sep). Utifrån den enskildes intresse, val och vilja att arbeta arbetar man integrerat med det psykiatriska behandlingsarbetet i en metod som kallas IPS, Individuell Placement Support. Den ekonomiska situationen belyses och arbetssökande inleds snabbt. Systematisk rekrytering av arbetstillfällen och kontakt med arbetsgivare. Icke tidsbegränsat stöd efter behov. Ledord är Nyfiken, Följsam & Modig! Tillsammans med arbetslösa ungdomar testar Kaoskompaniet olika metoder som leder till ökat självledarskap, självkänsla och självförtroende. Några av idéerna testas för att se om de ser ut att bära inför kommande projektansökningar. Kaoskompaniet fyller gapet mellan UF (gymnasiet) och höskoleålderns inkubatorer och finansiärer. CELA projektleder. KIA/KAA - Kommunala Informationsresp. AktivitetsAnsvaret Kommunal ungdomspraktik, KUP Kommunen ska kontakta och erbjuda individuell vägledning till målgruppen. Det kan handla om praktik, arbete, utbildning eller coachning. Max 3 månaders praktik i kommunens verksamhet. Under 20 och saknar gymnasiebetyg utgår ersättning med 1056 kr/mån. Över 20 eller med slutbetyg får 3224 kr/mån. Samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen, fackföreningar och näringsliv för att minska ungdomsarbetslöshetenh idag och arbetskraftsbrist i framtiden. Arbetslösa söker sig till programmet som utformats i samarbete med arbetsgivarna för att göra de arbetslösa mer attraktiva på arbetsmarknaden. Programmet omfattar 6 veckors utbildning om jobb& karriär, hälsa, ekonomioch affärskunskap, arbetsmiljö, säkerhet, fackföreningskunskap och teambuiling. Därefter vidtar 6-12 veckors praktik på ett företag. Kompetensare 2.0 Kompetenskartläggning Kompiskortet Liv i Livet Projektet avslutas 2014, men programmet går in som en del i BUL. Arbetsgivarnas kompetensbehov har kartlagts i tre större genomlysningar , 2012 och Resutlatet används av utbildningsaktörer. Riktar mot de som har funktionshinder - att som extra stöd, hjälp eller sällskap, gratis ta med sig en kompis till olika aktiviteter och arrangemang, exempelvis simhallen. Samverkan mellan kommun och aktörer som erbjuder tjänster. Unga vuxna. Planerade kurser 2014, men kommer fortsätta. Fysiska platser för distansstudier, studievägledning och pedagogiskt stöd. Används ofta av Komvux. Ingen särskild inriktning mot unga. I Blekinge finns: - Ronneby Kunskapskälla - Karlshamns lärcentrum - Sölvesbords lärcentrum - Studiecentrum Olofström Lärcenter Macken Karlskrona byggs lärcenter i samma lokal som BUL (2014). Ett affärsdrivande, arbetsintegrerat socialt företag, som drivs som ett kooperativ. Macken driver Wämö kaffestuga och producerar designade produkter gjorda av återvunnet segel, båtar för utsmyckning och som bruksföremål. Man ägnar si gäven åt bokbinderi, papier maché samt cykeloch kanotuthyrning.

5 My Way Navigatorcentrum (BUL) Rocksam - Rock i samverkan SKAPA Social företagslots Team Work Teknikcollege Unga som ingår i jobbgarantin med ett digitalt intresse erbjuds en möjlighet att utveckla sina egna idéer. Deltagarna ska få samarbeta och nätverka med företagen på NetPort. Unga från hela Blekinge får ansöka till projektet och deltagarna väljs ut med hjälp av enkäter och intervjuer. Etablering av fysiska navigatorcentrum/mötesplatser i blekingekommunerna. Ska utvecklas till permanent verksamhet. Stötta och rehabilitera individer som står extremt långt från arbetsmarknaden genom att samla stöd från flera aktörer. En person har ansvar för individen. Man skapar en individuell handlingsplan med realistiska mål och delmål och coachar individen mot målen. Man identifierar individens arbetsförmåga, intressen och styrkor och bygger relationer, självkänsla och självförtroende. Insatsen kan pågå lång tid. SKAPA Stärker, Kompetensutvecklar och Aktiverar målgruppen samt att de via Praktik kommer närmare ett Arbete. Lots för socialt företagande i Karlskrona. Halva arbetstiden dedikeras till ungdomar inom ramen för BUL Karlskrona. Även stöd till Macken i Karlskrona. Med individen i centrum görs deltagaren till projektledare i ett team med närra samarbeten med socialsekreterare, arbetsmarknadskonsulent och involverade myndigheter. Kontakterna med myndigheterna underlättas. Första steget är att ta fram en individuell handlingsplan som man sedan genomför. Ett samlingsbegrepp för ett antal utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå med en teknisk inriktning. Blekingekommunerna har alla ett lokalt samverkansarbete mellan skola och företag för att utveckla utbildningar utifrån de krav industrin ställer. Utbildningsanordnare som har blivit godkända som Teknikcollege erbjuder utbildningar. Företagen tillhandahålla även praktikplatser. Tekniksprånget Ungdomslotsar BUL Utbildning inom tjänste-, service och besöksnäringssektorn Betalda praktikplatser i fyra månader hos Sveriges företag. Lön och kvalificerad handläggning erbjuds i ett "junior-trainee-program" ute på teknikintensiva företag. Ungdomslotsarna kan snabbt ge svar på ungas frågor och underlätta kontakter med företagsnätverk. Ska ingå i Navigatorcentrum Gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning finns inom denna sektorn. Virtuellt navigatorcentrum (BUL) Etablering av virtuella navigatorcentrum för alla Blekinges unga. Ska utvecklas till permanent verksamhet. Vuxenutbildning - Lärling vux Lärlingsutbildning inom Komvux på gymnasial nivå för vuxna. 70% av lärlingsutbildningen ska genomföras på en arbetsplats. Planeras i samråd med AF, företag och organisationer inom aktuell bransch. Det ska finnas ett lärlingsråd eller liknande samråd för varje lärlingsutbildning. Vård- och omsorgscollage Området behöver beskrivas tydligare och samverkan starta så att fler utbildas. Eftergymnasial utbildning med låg andel unga under 25. Studieform som skapats för att fylla näringslivets behov. Exempel 2014: Webbutvecklare, specialistundersköterska för äldre multisjuka, skötare inom psykiatri, Key account Yrkeshögskoleutbildning manager/kvalificerad säljare samt underhållstekniker. 4. ENTREPRENÖRSKAP Syfte: Utveckla intresse för och underlätta entreprenörskap Almi Ung Almi har uppdragit åt två studenter att ta fram en aktivitetsplan för hösten 2014 samt ett förslag på hur Almi ska utforma en verksamhet under 2015 där man ska arbeta med unga företagare. Möjligheter till samverkan med kommunal vuxenutbildning/bul finns.

6 Entreprenörskuben Entreprenörsutbildning (BUL) Klaura Pop-up market Nyföretagarcentrum, CNC Sommarlovsföretagarna UF Unga Ekar Ta fram en arbetsmodell där unga arbetslösa år och gymnasieelever år genomgår en lärprocess inom entreprenörskap. Arbetet drivs av ungdomar i åldern Ettårig utbildning inom entreprenörskap - typ UF-företag. Ideell förening som stöttar unga entreprenörer som är i färd med att dra igång egna verksamheter. Klaura erbjuder rådgivning, nätverksträffar och marknadstillfällen (som vid Skärgårds- eller Pridefestival) för försäljning samt subventionerad inkubatorlokal på Gräsvik, Karlskrona. Kan enkelt byggas upp på andra orter. Erbjuder kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning för personer som funderar på att starta företag. Utbildning och feriearbete som egen företagare. Verksamheten startas och drivs under hela sommaren. Ideell och obunden organisation som tillsammans med skolan utvecklar grundskole- och gymnasieelevers kreativitet och företagsamhet, exempelvis genom att de startar och driver egna företag. UF erbjuder utbildning och läromedel till skolan. Ett crowd funding-initiativ där alla med jobb föreslås donera en dagslön eller mer för att bygga en fond för att utveckla unga Blekingeentreprenörers utvecklingsidéer. Den lönsamma affärsverksamhetens bas ska ligga i Blekinge med sikte på en internationell marknad. Young Innovation HUB är en pop-up-mötesplats där unga sociala entreprenörer kan arbeta, inspireras och utveckla tankar och idéer tillsammans. Verkar i Blekinge och Stockholm. En första Young Innovation Hub stationär Hub startas på Högbersgatan 62 i Stockholm. 5. INGÅNGSJOBB Syfte: Öka arbetsmarknaden för unga Arbetsförmedlingen samlar representanter från branschorgainsationer och fackliga parter två gånger om året inom: - Handel service besöksnäring - Vård och omsorg - Skola - Transport trafik reparation underhåll - Industri - IT Bransch- och yrkesråd Jobb till 1000 Jobbsökarna Utvecklad besöksnäring Fokus ligger på arbetsgivarnas behov utifrån rekrytering, flaskhalsar, branschutveckling, tillgång till arbetskraft, omvärldsfaktorer, kompetens och framtida utvecklingsbehov. Jobb till 1000 är kommunens satsning för att utveckla näringslivsstrukturen i Olofström. För varje arbetstillfälle som tillkommer i basindustrin skapas ytterligare arbetstillfällen inom övriga sektorer. Jobb till 1000 är därmed en satsning som ska skapa tillväxt för hela Olofströms kommun. Inom Jobb till 1000 pågår ett antal olika utvecklingsprojekt: Entreprenörskap i Olofström, START 11 och Art & Technology. Jobbsökarna är en samverkan mellan Företagarna och Arbetsförmedlingen, som även får sponsring från näringslivet. Jobbsökarna letar upp "dolda jobb" hos småföretagare och stödjer företagaren i rekryteringsprocessen. Exempel på aktiviteter: - Lärlingsutbildning inom turism och besöksnäring - Gemensamma plattformar för marknadföring av Blekinges besöksnäring - visitblekinge.se - Satsning på idrott och evenemang för och av unga En strukturerad bedömning, värdering och erkännande av de kunskaper och kompetens en person har oavsett om dessa förvärvats inom eller utanför det formella utbildningsväsendet. Genom att ta hänsyn till det en person redan behärskar kan studietiden förkortas. Validering kan även användas för nya svenskar, eller som ett redskap aför att utveckla arbets- och produktionsprocesser för att Validering bättre ta tillvara de reella kompetenser som finns i en befintlig personalgrupp. 6. SAMVERKAN Syfte: Ökad samverkan mellan aktörer

7 FÖRSAM - Rekrytering till försvarsmakten Samverkan med kommuner, AF, högskolan för att skapa positiva synergier för både försvarsmakten och det civila samhället rörande kompetens. Soldaternas civila meritvärde ska stärkas, boende - och fritidssituationen förbättras och karriärsväxling när den militära anställningstiden går mot sitt slut underlättas. Kunskapen om försvarsmakten som arbetsgivare bör öka. För civilsamhället finns tillgång tilll kvalitetssäkrad arbetskraft och förutsättningar för civil krisberedskap bland de positiva faktorerna. Ett nationell projekt där tio kommuner ska hitta obeprövade lösningar till olika utmaningar. Ledord är Annorlunda, Bättre, Billigare. Förändra radikalt Med bred uppslutning från flera förvaltningar som Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen ska Ronneby specifikt hitta metoder att lösa ungdomsarbetslösheten. UBC taskforce (Union of the Baltic Cities) Inom UBC task force kartlägger man aktiviteter och genomför benchmarking för insatser som syftar till att öppna arbetsmarknaden för unga. Insatserna kan komma att resultera i ett gemensamt projekt i Östersjöregionen. SE, FI, ES, Lettland, PL, RU, DK. UBC Task Force möts nästa gång i 6-7 oktober 2014 i Karlskrona. Nästa möte för hela UBC hålls i Växjö i slutet av oktober Ungdomskraft Blekinge Initiativ från aktörer i Blekinge för ökad samverkan lokalt, regionalt och nationellt kring för att öppnar arbetsmaknaden för unga. Målet är att halvera ungdomsarbetslösheten till år 2017.

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål Samordningsförbundet Norra Dalsland Arbetsförmedlingen är paper work, socialen ger pengar och framtidsfrågor får diskuteras med någon annan. Citat ur intervju med arbetslös ungdom Kartläggning av arbetslösa

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne?

Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne? Ali Fakhro Region Skåne Avdelning för Regional Utveckling 2011-05-18 Kartläggning av insatser i Skåne för Ungdomar Hur är det att vara ung i Skåne? Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Utbildning...5

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer