GENUS. Forskning - Utbildning - Projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GENUS. Forskning - Utbildning - Projekt"

Transkript

1 GENUS Forskning - Utbildning - Projekt

2 INTRODUKTION Detta är en presentation över personer som är verksamma vid LTU och som forskar med ett genusperspektiv, undervisar i genuskurser och/ eller är involverade på olika sätt i genusprojekt. Förteckningen är inte fullständig och gör inga anspråk på att vara en kollektiv meritförteckning, utan presenterar ett axplock av de forskningsprojekt som pågår. Flera av dessa bedrivs i samverkan med myndigheter, kommuner, företag och intresseorganisationer. Genus har en stark ställning vid LTU. Visste du att det finns fem genusprofessorer, ett tiotal docenter, forskarassistenter och universitetslektorer och ett tiotal doktorander? Här bedrivs forskning och undervisning både på A-nivå och doktorandnivå. Flera av kurserna är internetbaserade och ges på distans och är sökbara från hela Sverige. Vid LTU bedrivs kvinnoforskning, maskulinitetsforskning, jämställdhetsforskning och genusforskning. Forskningen bedrivs från olika institutioner, med hjälp av olika metoder och baseras på olika typer av källor - men har den gemensamma ambitionen att problematisera och analysera föreställningar om kön, och om och hur dessa föreställningar påverkar individer och samhället på olika sätt. Handlar om hur föreställningar om manligt/kvinnligt och om män och kvinnor återskapas, ifrågasätts och förändras, i tid och rum. Hur dessa föreställningar påverkas, förstärks eller försvagas av andra maktordningar som har med klass, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning och funktionalitet att göra. Hur genus iscensätts och görs i arbetsliv, i politiken, i hemmet - i det lokala och det globala samhället. Forskningen bedrivs huvudsakligen vid vid avdelningen Industriell produktionsmiljö, Genus och teknik eller Genus och innovation - men även vid Institutionen för pedagogik och lärande (POL), Institutionen för språk och kultur (SKU) och Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskaper (IES). LTU samarbetar även med två forskningsmiljöer som har tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence, nämligen forskningsprogrammet Challenging gender vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) och Gexcel vid Linköpings universitet. Bland finansiärer finns Vinnova, FAS, Formas, Vetenskapsrådet och EU:s strukturfonder. Luleå i maj 2010

3 DEL 1 Forskare, lärare och övriga resurser Lena Abrahamsson Professor Tel: Rum: F 247 Forskning om produktion, organisation och genus Lena är professor i arbetsvetenskap (med inriktning genus och organisation) och har en bakgrund som civilingenjör och har arbetat som konsult med arbetsmiljö-, produktions- och organisationsförändringar i industriföretag. Hennes huvudsakliga verksamhet idag är forskning. Hon handleder doktorander och verkar som projektledare i ett flertal pågående forskningsprojekt (med finansiering från FAS, VINNOVA, AFA, IFAU, EU:s strukturfonder mm) inom processindustri, verkstadsindustri, småföretag, tjänsteföretag och offentlig sektor. En stor del av hennes forskning handlar om organisations- och produktionsutveckling och arbetsplatslärande. Ett annat genomgående tema är genus. För närvarande är hon även koordinator för det universitetsövergripande fokusområdet Produktion och organisation vid Luleå tekniska universitet. Några aktuella projekt Genus och arbete i handeln FAS. Tillsammans med Ylva Fältholm Filmpool Nord Development Följeforskning Tillsammans med Jennie Olofsson och Jan Johansson Lönsam arbetsmiljö för städare IFAU och AFA. Tillsammans med Therese Öhrling. Hästkrafter för entreprenörskap Stiftelsen Lantbruksforskning. Tillsammans med Mats Westerberg och Lena Forsberg. Nationell temagrupp A&O (arbetsplatslärande och omvandling i arbetslivet) ESF-rådet. Tillsammans med Jan Johansson, Stefan Ekenberg samt Linköpings universitet, Göterborgs universitet och Apel. Framtidsfabriken - en konceptfabrik formad av kvinnor AFA och FAS. Tillsammans med Ylva Fältholm, Åsa Wikberg-Nilsson, Stina Johansson mfl. Att våga genus om kvinnor och entreprenörskap inom akademin Vinnova. Tillsammans med Ylva Fältholm, Eva Källhammer mfl. Validering i arbetslivet - en genusanalys FAS. Tillsammans med Leif Berglund. Kvinnliga ingenjörer i byggbranschen Formas. Kvinnor och män i Norrbottens massmedia Länsstyrelsen i Norrbotten och Jämställdhetsdelegationen Vad hände sen? Jämställdhet som retorik och praktik Vinnova Kolgruvearbete, kön och arbetssäkerhet Wollongong, Sydney, Australien. Eva Amundsdotter Telefon: Eva disputerade i december Hennes avhandling Att framkalla och förändra ordningen - aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer korsar ett pratiskt jämställdhetsarbete med genusforskning. Aktionsforskning/interaktiv forskning kombineras dessutom med genusforskning. Eva arbetar som forskare vid LTU i ett projekt som handlar om tillämpad genusforskning i innovationsmiljöer, ett program som Vinnova (Verket för innovationssystem) driver. Eva arbetar särskilt i processer med att framkalla genus i organisationer, där deltagare och forskare gemensamt skapar kunskap som grund för ett vidare förändringsarbete för jämställdhet i organisationer och dess verksamheter. Nyckelord: Interaktiv forskning om är genus och förändringsprocesser på arbetsplatser. Arbetar som konsult i olika utvecklingsprojekt för jämställdhet. Eira Andersson Telefon: Rum: F754 Forskar om genus, maskulinitet, gruvdrift och säkerhet. Maria Andersson Institutionen för hälsovetenskap Avdelning: Omvårdnad Telefon: Rum: D819 Några avslutade projekt Arbetssäkerhet, attityder och genus i gruvbranschen EU Mål 1, Vinnova och LKAB, Division Mining. Tillsammans med Eira Andersson. 3

4 Jim Barry Professor Telefon: Rum: F753 Marie-Louise Annerblom Universitetslektor Institutionen för pedagogik och lärande Telefon: Forskningsprofil: genusvetenskap, barnomsorg/förskola, hälsa, internationalisering, participatorisk forskning Professor Jim Barry is a sociologist specialising in Gender, Organisation Studies and Social Policy. He is Guest Professor at Luleå University of Technology in Sweden, and Professor at the University of East London (UEL) based in the UEL Business School, UK. He is Associate Editor of the journal Gender, Work and Organization, Editorial Advisory Board member of the journal Equal Opportunities International, Editorial Board member of the journal Local Governance Dynamics based in Mumbai, India, and on the Editorial Board of the UELBS Working Paper Series. Elisabeth Berg Professor Avdelning: Genus och teknik Telefon: Rum: F753 Sedan 1988 har hennes forskning varit och är inriktad mot arbetsvillkor, organisation, offentligt ledarskap och genus. Studieobjekten har varit och är kvinnors och mäns arbetsvillkor i offentlig sektor, främst kommunens socialförvaltning och högre utbildning. Hennes undervisningsområden är sociologisk teori, organisationsteori, socialpsykologisk teori, kvalitativ metod och i hennes undervisning ingår alltid ett genusperspektiv. Daina Dagis Universitetsadjunkt, sjukgymnastprogrammet Institutionen för hälsovetenskap Luleå tekniska universitet Tel: Lars Elenius Docent Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Telefon: Rum: A 309 Benita Eliasson Avdelning: Genus och teknik Telefon: Rum F757 Lena Forsberg LTU Skellefteå Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelning: Entreprenörskap Telefon: Rum: B215 Har en beteendevetenskaplig examen med en uppmärksammad licentiatavhandling som synliggjort unga kvinnors förmåga till handlingskraft genom deras erfarenheter från stallkulturen. Hennes forskning kommer att studera hästbranschen ur ett tillväxt och genusperspektiv. Har tidigare arbetat med regionala tillväxtfrågor som delprojektledare i två EU-projekt samt arbetat som affärsutvecklare vid LTU Innovation Ylva Fältholm Docent Avdelning: Industriell produktionsmiljö Telefon: Rum: F243 Forskar om organisation och genus och har bland annat skrivit om karriär och kön, Framtidsfabriken och akademiskt entreprenörskap och genus. Caroline Graeske Universitetslektor Institutionen för språk och kultur Avdelning: Svenska Telefon: Rum: D1030 Caroline Graeske är lektor i svenska och undervisar främst i litteraturvetenskap, retorik, skapande svenska och genusvetenskap. Disputerade 2003 vid Uppsala universitet på en avhandling med genusperspektiv om Stina Aronsons författarskap. Arbetar med ett projekt om genusmönster i läromedel: Genus i svenskan? En studie om genusmönster i läromedel i svenska för gymnasiet och forskar bl.a. om Eyvind Johnson och hans självbiografiska roman Romanen om Olof, samt om föräldraskap i förändring. Forskning om etnicitet och genus. Undervisning i historia om ideer och föreställningar om manligt och kvinnligt i samhället. 4

5 Eva Granlund Universitetsadjunkt Institutionen för pedagogik och lärande Telefon: Rum: D910 Specialområden: Könsmedveten pedagogik, genus och utbildning/lärande Ewa Gunnarsson Professor Telefon: Mobiltelefon: Rum: F742 Ewa Gunnarsson är professor i ämnet genus, människa och maskin. De senaste åren har hon ansvarat för programmet Arbetsliv i storstad vid Arbetslivsinstitutet. Partner med ansvar för genusdimensionen i Work Organisation and Restructuring in the Knowledge Society (WORKS) inom EU:s sjätte ramprogram Hennes huvudsakliga forskningsfält är genus, teknik (IKT) och organisation, kompetens och kvalifikationer. Petra Jonvallen Forskarassistent Avdelning: Genus och teknik Telefon: Mobiltelefon: Rum: F763 Hennes avhandling, Testing pills, Enacting Obesity: The work of localizing tools in a clinical trial handlar om de verktyg och praktiker som tillsammans utgör organsieringen av storskaliga privatfinansierade kliniska läkemedelsprövningar. Avhandlingen utforskar heterogena praktiker där sjuksköterskor, dietister och läkare arbetar med två rationaliseringsverktyg: ett kliniskt forskningsprotokoll och mjukvara för hur patienter rekryteras, sållas bort och schemaläggs. Dessa rationaliseringsprocesser påverkar praktikerna på olika och motsägelsefulla sätt. Några teman som tas upp i boken är bland annat den medicinska praktikens teknovetenskapliga natur, standardiseringar och osynligt arbete, liksom vård/vetenskap-dilemmat. Avhandlingen visar på samband mellan produktionen av fetmapiller och biomedikaliseringen av kroppsvikt. I ett senare projekt har Petra studerat introducerandet av en ny och evidensbaserad forsterövervakningsteknik på ett svenskt universitetssjukhus. I projektet fokuserar hon de processer som leder fram till ett lyckat införande av ny teknik inom förlossningsvården. Hon analyserar också hur visualisering av fostrets hjärtljud påverkar lokala förlossningspraktiker. Forskningsintressen Teknik-och vetenskapsstudier, feministisk teori, medicinsk sociologi och antropologi Allen King Tel: Rum F757 Arbetar med sin doktorsavhandling i arbetsvetenskap, sin forskning fokuserar på genus segregering, särskilt på arbetsmarknaden. Utöver sin utfarenhet som föreläsare undervisar organisation teori samt kvantitativmetod har han ansvar för detta hemsida. Eva Källhammer Fil.lic. Telefon Rum: F 734 Forskning och undervisning Inom ramen för olika forskningsprojekt har Eva undersökt kvinnor och mäns arbetsförhållanden stress och ohälsa, samt karriärutvecklingsmöjligheter och kommersialiseringsmöjligheter inom akademin ur ett genusperspektiv. I avhandlingsarbetet kombineras genusteori med deltagande interaktiva metoder. Forskningen fokuserar på hur kön görs inom akademin, samt hur interaktiva metoder kan användas vid jämställdhetsarbete för att synliggöra segregeringsmönster, symboler, interaktion och förhållningssätt inom organisationer. I övrigt undervisar Eva på grundutbildningsnivå inom områden som psykosocial arbetsmiljö och stress, samt vid handledarutbildningen och docentutbildningen vid Luleå tekniska universitet inom området jämställdhet. Malin Lindberg Telefon: Forskar kring hur kön görs, ordnas och värderas inom Sveriges innovationspolitik. Hon intresserar sig särskilt för organisering av innovationssystem och innovationsprocesser. I sin forskning använder hon sig av en interaktiv forskningsansats. Tidigare arbetade hon som projektledare vid Emma Resurscentrum, ett lokalt resurscentrum för kvinnor i Vilhelmina. 5

6 Lena Lundberg Vesterlund Institutionen för pedagogik och lärande (fn tjänstledig) Telefon: Undervisning: Genus och musik för förskollärare, genus och ledarskap inom läraryrket, även undervisat i kursen Kvinnligt ledarskap och är intresserad av ledarskapsfrågor. Genus i forskningen: Tidigare forskning är baserad på att se hur ungdomar komponerar musik med hjälp av data/musikteknologi där genusteori var en av analysverktygen. Har skrivit ett par artiklar om kvinnliga kompositörer, historiskt och en nutid. Hans Lundkvist Industridoktorand Telefon: Rum: Sitter i Högskolan Dalarnas byggnad i Borlänge Anställd av Jernkontoret och verksam i Innovationssystemet Triple Steelix Forskning: Genusperspektiv för Attraktivt Arbete med avsikt att stärka företagets/ organisationens arbetsgivarvarumärke. Forskningen sker utifrån ett interaktivt förhållningssätt med parternas nytta i fokus. Elisabeth Lundmark Universitetslektor Institutionen för pedagogik och lärande Telefon: Rum: D308 Forskning/utbildning/projekt: Genus i skola. Lena Manderstedt Institutionen för språk och kultur Avdelning: Svenska Telefon: Rum: D1021 Lena forskar om verksamhetsförlagd utbildning i svensklärarutbildningen. Hon har undervisat i kurser som t.ex. Språk och kön, Samhälle, media och kön, Litteratur, film och genus, samt Retorik för kvinnor. Inger Medin Olsson Projektledare Projektledare för IDAS ( ) som var ett chefs- och ledarförsörjningsprojekt vars syfte är att få fler kvinnor på högre akademiska poster. Det innehöll ledarutvecklingsprogram, mentorprogram, IDAS-nätverk med föreläsningar/seminarier, karriärplanering och studier av strukturer, mm Telefon: Ulf Mellström Professor Avdelning: Genus och teknik Telefon: Mobiltelefon: Rum: F765 Ulf Mellström är antropolog och sedan 2006 professor och ämnesföreträdare för Genus och teknik vid LTU och verksam som gästprofessor vid Linköpings universitet. Har tidigare varit verksam som forskare vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet och Högskolan i Skövde. Män och deras maskiner och Masculinity, Power and Technology: A Malaysian Ethnography är titlar på två av hans böcker, som utkom 1999 respektive I sin forskning har han bland annat studerat tekniska professioner som ingenjörer och mekaniker, ur ett genusperspektiv och ägnat sig åt maskulinitetsforskning. Han har jämfört förhållandet i Sverige med ett flertal länder i Sydost-Asien, bland annat Malaysia. Han har på senare år också ägnat sig åt forskning kring forskning, högre utbildning, migration och kunskapsproduktion. Han bedriver f n ett VR-finansierat projekt kring dessa frågor tillsammans med docent Per-Anders Forstorp vid KTH och Linköpings universitet. Mellström är också vetenskaplig ledare för ramforskningsprogrammet Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och jämställdhetsintegrering vid MSB Programmet är ett samarbete mellan LTU, Linköpings universitet, Utrikespolitiska institutet och Karlstads universitet. Mellström har varit ledamot och styrelseordförande i Nationella sekretariatet för genusforskning och ledamot av Vetenskapsrådets genuskommitté Är f n ledamot av kjønnsforskningsprogrammet vid Norges forskningsråd , ingår som ledamot i Delegationen för jämställdhet i högskolan samt ledamot av MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) vetenskapliga råd Han är vidare redaktör för Norma (tidskrift för nordisk maskulintitetsforskning). Vetenskaplig ledare för projekt som t.ex. : Teknik och lärande (VR ), Nya utbildningslandskap: kunskapssamhälle, mobilitet och globalisering (VR ), Gender and technology in a cross-cultural perspective - Computer Science in Sweden & Malaysia GLIT - KK-stiftelsen , Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och jämställdhetsintegrering vid MSB

7 Cathrine Norberg Universitetslektor, Prefekt Institutionen för språk och kultur Telefon: Rum: D908 Forskning/utbildning: Ingår projektet Challenging gender. Forskar i engelska om språk, genus, maskulinitet, vänskap och känslor. John Näslund Telefon: Rum: F716c Monica Nordström-Jacobsson Universitetslektor Institutionen för språk och kultur Avdelning: Svenska Telefon: Mobiltelefon: Rum: D907 Är anställd som litteratur- och filmvetare vid Institutionen för språk och kultur. Avdelningschef för Avdelningen för svenska vid nämnda institution samt ställföreträdande prefekt. Sitter som ledamot i den särskilda nämnden för lärarutbildning (SNL). Ann-Christin Nyberg Forskare Ann-Christin Nyberg arbetar för närvarande med forskningsprojektet Jämställdhet för hållbar tillväxt, som är en studie av jämställdhet och förändringsarbete inom regionala innovationssystem. I november 2009 disputerade hon vid institutionen för Arbetsvetenskap. Making Ideas Matter är titeln på hennes doktorsavhandling. Rebecka Näslund Telefon: Mobiltelefon: Rum: F740 Rebecka Näslund är doktorand vid avdelningen och hennes forskning fram till licenciat examen har fokuserat på IKT, funktionshinder och elever i särskolan. Efter lic examen bedriver Rebecka forskning kring funktionshinder i Oman. I sin forskning kombinerar hon funktionshindersforskning, samhälleliga studier av teknik och naturvetenskap, feministiska studier av kunskap och vetenskap, feministiska studier av genus och teknologi samt studier kring kropp, funktionshinder, subjektivitet och agency. Jennie Olofsson Avdelning: Genus och teknik Telefon: Rum: F761 Är ansvarig för kursen Genus, teknik och estetik som ges inom ramen för lärarprogrammet sedan VT 08. Sitter med i nätverket Gender Network in the Northern Region. Arbetar som följeforskare i projektet Filmpool Nord Development, ett projekt inom ramen för Filmpool Nord i Luleå. Är medlem i redaktionsrådet för tidskriften GiN (Genus i norrsken) och Tidskriften för genusvetenskap, samt redaktionssekreterare för NORMA (Nordisk tidskrift för maskulinitetsstudier). Har tidigare medverkat i projektet Att gestalta kön med Teaterhögskolan i Luleå. Forskningsprojektet handlar om: Extensions of bodies through digital artefacts. Drawing on earlier writings within gender and technology studies, her research engages in the implementation process of a robotic welding system. More specifically it intends to disclose how (gendered) division of labour is defied as well as reinforced as a consequence of the advent of the technological installation. Preliminär avhandlingstitel: Taking place. Augmenting space - spatial diffusion in times of technological change Saila Piippola Universitetslektor Telefon: Mobil: Rum: F148 Forskning/undervisning: Forskning om arbetsliv och arbetsmarknad ur ett genus- och etnicitetsperspektiv. Min undervisning är främst kvalitativa metoder både på sociologi och psykologiprogrammen. Därutöver undervisar jag i kvinnligt ledarskap och kränkande särbehandling i kursen arbetsmiljöledning. Handleder studenter både i kursen utredning och examensarbeten i sociologi. Är därutöver utbildningsledare för SH-sektorn vid institutionen för Arbetsvetenskap samt institutionens kontaktperson för likabehandling. 7

8 Sofia Reinholdt Forskarassistent Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelning: Industriell organisation Rum: A324 Undervisning: Bland annat om socialförsäkringsrätt (förvaltningsrätt) samt om könsskillnader i hälsa. Forskningsområden: Forskar inom hälso- och socialförsäkringsområdet. Mari Runardotter Forskare Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelning: Informatik Telefon: Rum: A162 Forskning/undervisning/projekt: Mari bedriver forskning kring organisering och användningen av IT samt hur yrkesroller och arbetsuppgifter påverkar och påverkas av IT, främst inom en digitalt bevarande kontext. Maris syn på vetenskap och vetenskapliga metoder och metodologier finns att hitta inom feminist technoscience eller feminist STS, och hon är främst intresserad av begrepp som subjektivitet, sociomaterial och agency. Josefin Rönnbäck Forskare Tel: Rum: F762 Bedriver historisk forskning som handlar om genus, demokrati och medborgarskap. Har tidigare varit projektledare för Forma framtiden ett genuspedagogiskt projekt för ett jämställt samhälle. Forskar för närvarande om kön och politisk representation i svensk politik, Ingår i tidskriften GiNs redaktionskommitté, har varit ledamot av Jämställdhetsdelegationen i Norrbotten. Nyckelord: genus demokrati medborgarskap representation representativitet kvinnorörelse Genuspedagogik, heteronormativitet, mäns våld mot kvinnor, genushistoria Jocelyn Sackey Tel: Mobil: Rum: F 737 Main career interest is in developing human resources within an organisation that has profound appreciation of the importance of effective people management, staff development and leadership to achieving corporate objectives. Have an ultimate goal to promote my area of teaching at a strategic level within human resources function in academia through research. Her research interests are gender and career issues in organizations, psychosocial aspects of work, stress & management and performance management. Fredrik Sjögren Telefon: Rum: F741 Pär Sundén Jur. kand. Universitetsadjunkt Telefon: Rum: A508 Undervisning: Arbetsrätt, samt har undervisat om jämställdhetslagen inom ramen för kursen Lika villkor, Statsvetenskap A. Maria Toro Troconis PhD Student Human Work Science Gender, Technology and Organization Maria is a senior learning technologist at the Faculty of Medicine, Imperial College London. Her main role is to support the development and delivery of the Faculty s e- learning strategy. Her research interest is game-based learning for the delivery of virtual patients in Multi-User Virtual Environments (MUVEs), such as Second Life. She is currently undertaking a PhD within the Faculty of Medicine in Imperial College London and Luleå University of Technology entitled Gender-related differences and game-based learning for virtual patients in Second Life. 8

9 Maria Uden Universitetslektor Telefon: Mobiltelefon: Rum: F748 Maria Udén är verksam som forskare vid avdelningen och är ursprungligen utbildad som bergsingenjör vid LTU. Hon tog sin doktorsexamen vid år Marias forskningsprofil utgörs av tvärvetenskapliga teknikstudier, genusteoretiska studier av mansdominerade yrken. Ett särskilt intresse är feministiska ansatser inom ingenjörsvetenskaperna, ett annat är utvecklingen av den arktiska ekonomin, särskilt kvinnors villkor. Projekt Networking for Communications Challenged Communities (N4C) Är ett projekt för Internetutveckling ur ett brukardrivet jämställdhetsperspektiv. inom EU: s sjunde ramprogram, med titeln N4C Networking for Communications Challenged Communities: Architecture, Test Beds and Innovative Alliances. Sámi Network Connectivity (SNC) SNC är ett tekniskt förslag i form av en så kallad arkitektur för ett kommunikationssystem. Syftet är att utveckla teknik för att vara uppkopplad på Internet med hjälp av bärbara sändare och mottagare. SNC:s lösning bygger på en kombination av så kallat Ad Hoc och fördröjningstolerant nätverk. SNC har sin upprinnelse i ett samarbete mellan Kvinna i sameby och LTU. SAGA (Sámi Network Connectivity Gender Allocation). SAGA var ett projekt och ett nätverk med tolv kvinnor från Norrbottens kust och inland. SAGA-idén var att jämställdhetssäkra SNC och det som sker kring projektet så att även kvinnor kommer med i alla steg. Caroline Wamala Avdelning: Genus och teknik Telefon: Rum: F761 Caroline Wamala är doktorand vid avdelningen, med en examen från mastersprogrammet Science, technology and society vid Linköpings universite. Under studierna valde hon att specialisera sig inom Technology and Gender. Hon har en bakgrund inom IT-branschen, och har bland annat arbetat med att undervisa kvinnor om IT-applikationer inom ramen för en frivilligorganisation (NGO). Åsa Wikberg Nilsson Avdelning: Industriell design Telefon: Rum: F716b Nyckelord: Participatory design Forskningsintressen är metoder för att stimulera kollaborativa designprocesser för innovativa och multidisciplinära grupper. Åsas forskningsfokus är att utveckla metoder som stimulerar till reflektion kring normer och perspektiv mellan deltagare i gemensamma aktiviteter. Anna Öqvist Forskarassistent Institutionen för pedagogik och lärande Avdelning: Pedagogik Telefon: Rum: D901 Anna förskollärare och Fil Dr i pedagogik och arbetar sedan 2009 som forskarassistent. Hennes forskningsintresse handlar om hur kön, femininiteter och maskuliniteter, görs i skola och förskola. I min avhandling ( Skolvardagens genusdramaturgi - en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring, 2009) riktas fokus på hur flickor och pojkar i mellanstadiet gör kön i relation till hur benämningar som hora och kärring används. Studien lyfter fram en dold verksamhet, den dolda genus läroplanen, som utspelas bortom lärarens blick och kontroll. Den handlar om hur eleverna kontinuerligt ägnar sig åt att göra kön och att framförallt platsen (olika pedagogiska miljöer) men också kamratgruppen och den specifika aktiviteten har betydelse för hur kön, femininiteter och maskuliniteter görs i skolan. Kerstin Öhrling Universitetslektor, Prefekt Institutionen för hälsovetenskap Avdelning: Omvårdnad Telefon: Rum: D872 Senaste publikation: Midwives experience of encountering women with posttraumatic stress symptoms after childbirth 2010; 9

10 DEL 2 Examina och avhandlingar Förteckning över doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser vid LTU:s genusenheter Doktorsexamina Lena Abrahamsson, Att återställa ordningen. Könsmönster och förändringar i arbetsorganisationer, Sara Alander, Offentliga storkök i det gröna folkhemmet, Eva Amundsdotter, Att framkalla och förändra ordningen, 2009 Gro Hanne Aas, Kvinneforskningspolitiske (pr)øvelser, Elisabeth Berg, Det ojämlika mötet. En studie av samverkan i hemvården mellan primärkommunernas hemtjänst och landstingets primärvård, Gunilla Carlstedt, Mellan ansvar och makt. En diskussion om arbete, hälsa och ohälsa utifrån tjugo kvinnors livsberättelser Sara Cervantes, Attitudes towards starting small business. Youth and local authorities in a changing labour market, Lilly Ekenberg, The meaning of physiotherapy: experiences of parents of young adults with impairment, Annika Forssén, Mellan ansvar och makt. En diskussion om arbete, hälsa och ohälsa utifrån tjugo kvinnors livsberättelser Ylva Fältholm, Work, Cooperation and Professionalization. A Multiple Case Study, Ewa Gunnarsson, Att våga väga jämnt! Om kvalifikationer och kvinnliga förhållningssätt i ett tekniskt industriarbete, Elisabeth Gulbrandsen, The Reality of our Fictions. Notes towards accountability in (techno)science,1995. Ann-Kristin Juntti-Henriksson, Women narratives from Tornedalen,2008 Christina Mörtberg, Det beror på att man är kvinna... Gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi Ann-Christin Nyberg, Making Ideas Matter: gender, technology and women s invention, 2009 Rebecka Näslund, Bringing Actors Together - ICT, Disability and Pupils in Special School, Saila Piippola, Gränsvandrare positionerar sig på arbetsmarknaden. Handlingsutrymmen för arbetssökande inom ett begränsat geografiskt område, Birgitta Rydhagen Feminist sanitary engineering in rural South Africa - a theoretical framework, 1999 Maria Udén, Tekniskt sett av kvinnor, Anita Westerström, Genus och teknik i försäkringsbranschen, Marianne Westring Nordh, Det är inte bara att lägga schema, 2007 Annika Vänje, Knäcka koderna. Praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap, Anna Öqvist, Skolvardagens genusdramaturgi. En studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring, Licentiatexamina Lena Abrahamsson, Organisationsförändringar och kvinnors arbeten, Eva Avner, Det tredje rummet - ett möte mellan vardagen och förnyelse, Lena Forsberg, Att utveckla handlingskraft. Om flickors identitetsskapande processer, Eva Källhammer, Akademin som arbetsplats. Hälsa, ohälsa och karriärmöjligheter ur ett genusperspektiv, Annika Olofsdotter Bergström, Befria datorhjältinnorna från pojkrummet: en projektledares erfarenheter tolkad genom interaktiv metod och teori, 2009 Sofia Reinholdt, En illustration av vägen till förtidspension, Maria Udén, Det luktar stål och olja. Intervjuer med fem kvinnor som är civilingenjörer, Anita Westerström, Kvinnor och datorhantering. En studie i försäkringsbranschen, Elin Vadelius, Huvudräkning eller strukturförändring? Integrering av jämställdhet i utvecklingspartnerskap inom Equal,

11 DEL 3 Kurser LTU erbjuder följande genuskurser under 2010: Kursnamn Institution Kontaktperson Genus, litteratur och medier, 7,5 hp SKU Design, genus och estetik, 7,5 hp ARB Innovation, genus och hållbar utveckling, 7,5 hp ARB Ledning, organisation, samverkan, 7,5 hp ARB Genus, litteratur och medier, 7,5 hp SKU Kvinnligt ledarskap, 7, 5 hp ARB Ansöks via studera.nu Övriga kurser: Aktuella genusteorier - en kritisk och reflekterande ansats Observera att detta är en doktorandkurs med antagning fortlöpande under året Kontaktpersoner: Jämställdhet i skolan - skolpraktik och forskningsperspektiv, 7,5 hp Observera att denna kurs ges vid LTU och att det är en webb-baserad distanskurs Man kan endast anmäla sig via Kontaktperson: Genus, teknik och estetik 7,5 hp Observera att kursen ingår inom ramen för civilingenjörsprogrammen Kursen ges av i samarbete med Teaterhögskolan Kontaktperson: 11

12 För ytterligare upplysningar, kontakta gärna: Jan Johansson Prefekt Institutionen för arbetsvetenskap LTU Josefin Rönnbäck Institutionen för arbetsvetenskap LTU

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Männen, malmen och jakten på kvinnorna

Männen, malmen och jakten på kvinnorna Foto Boliden Männen, malmen och jakten på kvinnorna Ett kritiskt genusperspektiv på gruvnäringens utveckling för framtida konkurrenskraft Eira Andersson, bit. Lektor Arbetsvetenskap, Genus och teknik Luleå

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Personal- och arbetslivsprogrammet

Personal- och arbetslivsprogrammet HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ Personal- och arbetslivsprogrammet Programkod: SGPAK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Reviderad av Utbildnings- och forskningsnämnden 2010-05-05 Utbildningsplan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

GENOVATE. Blogg: Genovate Community

GENOVATE. Blogg: Genovate Community GENOVATE Paula Wennberg Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT) Luleå tekniska universitet (LTU) EU FoU-nätverksmöte, Borås, den 17 maj 2016 Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu

Läs mer

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I AKADEMIN. Ylva Fältholm, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I AKADEMIN. Ylva Fältholm, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET I AKADEMIN Ylva Fältholm, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Mellan humaniora/samhällsvetenskap och naturvetenskap/teknik Sjöparksskolan i Gällivare Samhällsvetenskaplig

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: GGV01 Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) with focus on Evaluation and Organizational Management,

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Författarpresentationer

Författarpresentationer Författarpresentationer Inga Berggren, Trelleborg Hushållslärare, Fil. kand. i pedagogik, psykologi och sociologi. Yrkeslärare vid f.d. Värnhemsskolan i Malmö 1968 1991. Kommunpolitiker i Trelleborg 1967

Läs mer

Kort presentation av valberedningens förslag

Kort presentation av valberedningens förslag Kort presentation av valberedningens förslag Ordinarie ledamöter Helena Forslund Fredrik Karlsson Lars Tomsmark Katarina Stjernfeldt Mikael Lundgren Anna Lindahl Madeleine Johansson Personliga suppleanter

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (9) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-12-11 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna.

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna. Georgia International Conference on Information Literacy, Coastal Georgia Center, Savannah, GA October 10-11, 2014 samt studiebesök vid några amerikanska universitetsbibliotek Ett resestipendium från Svensk

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-03-15

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-03-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (8) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-03-15 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-03-15 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder Övriga närvarande: AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips! Denna litteraturlista finns även tillgänglig i pdf-format på Sjukhusbiblioteken i Värmlands webbplats: www.liv.se/sjukhusbibliotek under rubriken Lästips i vänstermenyn. Välkommen till Sjukhusbiblioteken

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

ksm Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY linköpings universitet

ksm Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY linköpings universitet linköpings universitet Vägar till magister och mastersexamen inom kulturområdet vid Linköpings universitet ksm kultur samhälle mediegestaltning LiU EXPANDING REALITY ksm kultur samhälle mediegestaltning

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med

Läs mer

Genus och jämställdhet i akademin och vid LTU. Ylva Fältholm, Professor, dekan teknisk fakultet

Genus och jämställdhet i akademin och vid LTU. Ylva Fältholm, Professor, dekan teknisk fakultet Genus och jämställdhet i akademin och vid LTU Ylva Fältholm, Professor, dekan teknisk fakultet Några fakta om feminiseringen av högre utbildning i Sverige 60% av 321.000 studenter är kvinnor, 65% av de

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Vision bortom Kerstin Öhrn

Vision bortom Kerstin Öhrn Vision bortom 2015 Styrgruppen för vision bortom 2015 Marita Hilliges, rektor Elin Holmsten, akademichef Marie Elf, områdesnämndsordförande Ulrica Momqvist, informationschef Caroline Bastholm, doktorand

Läs mer

Utbildningsplan. Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation. 180 högskolepoäng. Preformance Sports Coach Education Programme

Utbildningsplan. Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation. 180 högskolepoäng. Preformance Sports Coach Education Programme Utbildningsplan Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation 180 högskolepoäng Preformance Sports Coach Education Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Områdesnämnden Vård och

Läs mer

2012-04-24 Kristina Lindholm

2012-04-24 Kristina Lindholm Genus i följeforskning och lärande utvärdering några teoretiska utgångspunkter 2012-04-24 Kristina Lindholm Följeforskningen av Program för Hållbar Jämställdhet FORSKA MED, INTE PÅ GEMENSAM KUNSKAPSBILDNING

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

MÖTE 24 MARS 2009 HOS VINNOVA I STOCKHOLM

MÖTE 24 MARS 2009 HOS VINNOVA I STOCKHOLM MÖTE 24 MARS 2009 HOS VINNOVA I STOCKHOLM Från N4C Maria Udén, LTU och Barbro Fransson, Power Lake AB samt Anders Lindgren, SICS N4C PROJEKTET Namn: Networking for Communications Challenged Communities:

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Jämställdhet i akademin. -tar-hogskolesektorn-sats--akademin-ska-blijamstalld.

Jämställdhet i akademin.  -tar-hogskolesektorn-sats--akademin-ska-blijamstalld. Jämställdhet i akademin http://www.genus.se/aktuellt/nyheter/nyheter/fulltext//nu -tar-hogskolesektorn-sats--akademin-ska-blijamstalld.cid1362910 Jämställdhet = Jämlikhet mellan män och kvinnor 60-40 Aldrig

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Beskrivning av utbildning

Beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp

Läs mer

Vad är en samhällsvetare?

Vad är en samhällsvetare? Vad är en samhällsvetare? Wikipedia: Samhällsvetenskap är en beteckning på de vetenskapliga ämnen som studerar samhället ur olika aspekter. Gränsen mellan samhällsvetenskap och humaniora är diffus. SAOB:

Läs mer

Jämställdhetsplan för perioden

Jämställdhetsplan för perioden UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Jämställdhetsplan för perioden 2010-2012 Jämställdhetsplanen har utarbetats av institutionens jämställdhetsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 1SY13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-03-26 Sid 2

Läs mer

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring

Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Genus och jämställdhet i gruvsamhällen under förändring Lena Abrahamsson, professor Arbetsvetenskap Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet Kvinnorna söker ju inte arbete

Läs mer

Quadruple Helix-modellen

Quadruple Helix-modellen Quadruple Helix-modellen ur ett genusperspektiv Monica Lindgren, KTH Johann Packendorff, KTH Malin Lindberg, LTU Forskning i QHCB-projektet Studie av QH-modellens funktionalitet vilken roll spelar den

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Den internationella dimensionen i vägledning

Den internationella dimensionen i vägledning Linköping 2015-04-23 Den internationella dimensionen i vägledning Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Universitets- och högskolerådet Studieinformation studera.nu Antagning till högskolan antagning.se, universityadmissions.se

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Katarina Fellman 14 februari 2011 Upplägg för presentationen Om forskningsprojektet Den

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation VÅR VISION: CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation Målet är att utveckla tekniska lösningar som behövs för att skapa morgondagens samhälle

Läs mer

Mall för beskrivning av utbildning

Mall för beskrivning av utbildning Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad.

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad. Kursplan för: Sociologi för gymnasielärare (A), 30 hp. Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Sociologi Grundnivå (A) Högskolepoäng 30.0 Fördjupning/examen Kursen ligger på grundnivå.

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

A6 bryta malm och könsmönster

A6 bryta malm och könsmönster E" projekt med finansiering från VINNOVA 2012-2013 Foto Boliden A6 bryta malm och könsmönster En genusmedveten, strategisk och hållbar F & I agenda för svensk gruvsektor Eira Andersson Lektor bitr., Arbetsvetenskap,

Läs mer

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Sjuksköterskeprogrammet Termin 6: ht 2012 Kursansvarig: Åsa

Läs mer

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp HT 2017 VT 2018 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014

Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014 Genusanalys av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014 Malin Lindberg Forskare vid genus och teknik Luleå tekniska universitet Analysens syfte Hjälp att urskilja vilka aktiviteter

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Professor Lena Abrahamsson Industriell produktionsmiljö, Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Professor Lena Abrahamsson Industriell produktionsmiljö, Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Arbetsvetenskap och genus Framgångsfaktorer & tankefällor Vilken roll har jämställdhet för hållbar utveckling? Ojämställdhet i arbetslivet skapar problem för regionen, organisationen, arbetsmiljön, utvecklingsarbetet

Läs mer

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Grundnivå, 180 högskolepoäng Programme for Analysis and Evaluation of Work and labour Markets,

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg

Högskolan i Gävle. Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område. Fredrik Ekberg Högskolan i Gävle Kompetensförsörjare inom ett av framtidens stora område Fredrik Ekberg HÖGSKOLAN I GÄVLE AVDELNINGEN FÖR KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN MAJ 2008 Vision Högskolan i Gävle har en ledande position

Läs mer

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING högskolan + offentlig sektor = sant Välfärdssektorn behöver hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor och socialsekreterare

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng = = d=ont=qpttlms== = Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng Programme in Public Health Science with Health Economics 180 higher education credits Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng Dnr: G 2012/244 Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng Master's Programme in Public Health Science with Health Economics 120 credits Fastställd av Sahlgrenska

Läs mer

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Ursula Hård Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Institutionellt och köns/genus perspektiv på regional och lokal politik, utveckling och arbetsmarknad;

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i Personal- och arbetsvetenskap Human Resource Management and Work Sciences 180 Högskolepoäng Inledning Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap är en utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer