Verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015

2 Söndag 12 april Verksamhetsberättelse, Ekonomisk utfall, Verksamhetsplan och Budget per verksamhetsområde Kaffe Genomgång av motioner och förslag inför årsmötet Valberedningen Lunch Årsmötesförhandlingar

3 Resultaträkning 2014 Kostnadsenhet Intäkter Kostnader CA ink. RF anslag och Idrottslyftet Landslagsverksamhet ink. SOK bidrag Program Marknad Sport Utbildning Summa Rörelseresultat Finansiella poster Årets resultat

4 Revisorernas PM i mars 2015 Enligt rekommendation från RF 2003 bör varje förbund ha målsättning att ha en likviditetsreserv som sträcker sig över ett halvår. har ett eget kapital enligt årsredovisningen 2014 på kkr, föregående år kkr Likviditetsreserven bör följaktligen uppgå till kkr, denna rekommendation bedöms per vara uppfylld Egna kapitalet uppgår per till kkr

5 Ekonomisk utveckling TKR Intäkter Årets resultat Eget kapital

6 Fördelning av intäkter och utgifter Intäkter Utgifter Centralt Kommittér Landslag

7 Fördelning av intäkter och utgifter fördelat i procent Centralt Kommittéer Landslag Utgifter 25,6 % 7,6 % 66,7 % Intäkter 56,3 % 6,2 % 37,4 %

8 SOK bidrag 2014 Sport (35 OSF) Summa i stöd 1. Skidor, längd Skidor, alpint Segling Brottning Friidrott Ridsport Curling SOK 150 milj. Total omsättning (96 milj. i sponsorintäkt) (42 milj. i stadsbidrag) (12 milj. övriga intäkter)

9 Verksamhetsplan 2015 Styrelsen 2014: Lars-Ola Särkimukka, Kiruna Jan Kårström, Enskede Peter Carlson, Hässleholm Jan Åström, Djursholm Ingela Andersson, Skyllberg Rune Pettersson, Höganäs Kent Andersson, Stockholm

10 Styrelsen Område Mål Strategi Styrelsemöten Effektiva styrelsemöten Genomarbetade beslutsförslag utskickad på förhand Merparten skall vara endagsmöten Ekonomi Ge våra landslag goda resurser för en expansiv verksamhet samt att på sikt arbeta upp ett eget kapital uppgående till mellan 3-4 miljoner Förmånliga förhandlingar med SOK och RF Ökade intäkter genom försäljning och förmånliga samarbetsavtal

11 Central Administration Sammankallande Jan Kårström Ledamot: Kenneth Holmberg Ledamot: Förbundschef Christer Persson

12 Central administration Område Mål Strategi Kansli Effektivt kansli Uppdatera, förbättra och göra skriftliga arbetsrutiner Förbättrade lokaler och arbetsplatser Ekonomisystem Snabbt och lätthanterligt Byta från manuellt till digitalt system Göra skriftliga rutinbeskrivningar Rapporter den 15:e varje månad Personal Klar arbetsfördelning Anpassad organisation 2015 tre medarbetare Uppdatera arbetsbeskrivningar

13 Programkommittén Sammankallande Rune Pettersson Ledamot: Kristina Edsberg Tävlingssekreterarfrågor licenser, försäkringar och övergångar Ledamot: Daniel Tuvestam Domar- och regelfrågor, tävlingsprogram och sanktionsansökningar Ledamot: Johakim Knutsson Allmänna tävlingsbestämmelser och utveckling av tävlingar Ledamot: Hanna Westrin Marknadsföringsfrågor kopplade till tävlingsverksamheten

14 Programkommitténs övergripande vision är: Ta bort onödiga regler och minimera toppstyrning Utveckla smidiga, snabba arbetsmetoder Ge brottningssverige god service Vårt ansvarsområde är att administrera men även utveckla tävlingsverksamheten inom landet och att stå till arrangörernas förfogande med råd och anvisningar. Här ingår: Internationella tävlingar sanktionerade av United World Wrestling Svenska mästerskap GP-tävlingar Fyrstads Övriga nationella tävlingar av turneringskaraktär

15 Specifika mål som ska vara uppfyllda innan verksamhetsårets utgång: Att få till stånd minst ett årligen återkommande evenemang av galakaraktär. Slutmål tre evenemang per år. Att få till stånd minst en ny UWW-tävling. Slutmål tre-fem nya UWW-tävlingar. Att skapa en stabilare struktur i tävlingsprogrammet så att brottningsårets viktiga tävlingar ligger på fasta tidpunkter från år till år. Att göra tävlingskalendern mera användarvänlig (med selekteringsmöjligheter etc.)

16 Utbildningskommittén Sammankallande Utbildningskommittén: Ingela Andersson Ledamot: Mats Vennberg Ledamot: Kent Sjödin Ledamot: Peter Fredriksson Ledamot: Lotta Samuelsson

17 Verksamhetsområde Tränarutbildning/Stegen Mål Att genomföra steg 1-15 st, steg 2 8 st, steg 3 2 st. och steg 4-2 st. Konvent/Årsmöte 2016 Bra program så att många deltar. Få med minst 15 av alla Distrikt. Utbildningshelg 2015 En träff där Tränarinstruktörer, Domare och tävlings-sekreterare träffas och jobbar tillsammans inför 2015/2016. Idrottslyftet Kick - Off 2015 inför 2016 RIG /NIU SDF besök Tränarinstruktörer Kommittémöten Domar-/sekreterar-utbildningar Årlig tränarträff Få fler att söka för att utveckla klubben. Alla kommittéer träffas, för att utvärdera, planera och förbättra inför nästa år. Jobba fram en verksamhetsplan och budget. Besök på skolorna, delta aktivt för ett förbättringsarbete utifrån RF:s regler. Bjuda in till 5 träffar på olika platser i Sverige. Uppdatera/utarbeta nytt material till de olika stegen. Minst 5 möten. Samordna så att dessa inte kolliderar i de olika distrikten. Samla tränare för att byta erfarenheter och jobba fram bra material att jobba vidare med hemma i klubben

18 Landslagskommittén Sammankallande Peter Carlson Ledamöter: Team Fristil: Totalansvarig samt Dam-Senior: Fariborz Besarati. Dam-Junior: Sabina Dam-Ungdom: Lotta Andersson. Herr: Sonny Broman. Team Grek-Rom: Totalansvarig samt Herr Senior: Mohammad Babulfath: Ungdom, Junior, Utvecklingslandslag: Anders Andersson: Samt Förbundschefen Christer Persson

19 Landslagskommittén Tränarorganisation: SBF har en tränarorganisation som i korthet innebär att vi har två (2) TEAM Fristil: Heltidsanställd Fariborz Besarati, nytt avtal sen 1/ till 31/ Fariborz ansvarar totalt sett för hela SBF:s fristilsverksamhet; innehållande Damer/Junior, Damer/Ungdom samt Herrar/Fristil. Alla övriga i teamet är dagsarvoderade. Grekisk-Romerskt: Mohammed Babulfath, nytt avtal sen 1/ till 31/ , med titeln Internationell inriktning. Mohammed är totalt ansvarig för hela teamet. Sedan 1/ är Anders Andersson halvtidsanställd som tränare med titeln Nationell inriktning. Denna anställning har kommit till följd av ett gott samarbete med SOK som ser positivt på vårt upplägg för att fler skall få möjligheten att kunna avancera på sin personliga brottarstege. Anders är under Mohammad ansvarig för Ungdom-, Junior- och Utvecklingslandslaget. Övriga tränare i teamet är dagsarvoderade.

20 Landslagskommittén Träningsläger, tävlingar och mästerskap: De huvudansvariga tränarna för landslagen har lagt en aktivitetsplan samt en budget, utifrån de ramar som erhållits, för de olika landslagen. Aktivitetsplaneringarna för landslagen finns på SBF:s hemsida. Utbildning: Samtliga tränare i SBF:s organisation ska under 2015 ha påbörjat SBF:s Tränarutbildningar och minst gått Steg 3. Övrigt: Under 2015 är tre tränarmöten inplanerade varvid verksamheten diskuteras och utvärderas. På det sista mötet under hösten startas planerings- och budgetarbetet för 2016.

21 Sportkommittén Sammankallande Sportkommittén: Kent Andersson Ledamot: Örjan Eliasson Ledamot: Linn Sjöström Ledamot: Lotta Samuelsson

22 Verksamhetsområde Mål Vaccinera Klubben Alla klubbar skall vaccinera sig mot doping Fortsätta fas 2 i vaccinationen Skolbrottning Tränarlicens Disciplinkommittén Skolbrottning skall vara en del av skolan Genomföra en turné under hösten i Sverige för att få fler brottare ingående i RF-projektet Fler tjejer till brottningen Fortsätta lansering av Instruktionsfilm för lärare Skolbrottning en del av steg 1 Hitta regionsansvarig för Göteborg Tränarlicenser Tillsammans med Utbildning genomföra att alla klubbar i Sverige skall ha minst en licensierad tränare på den hösta nivån som klubben tävlar på Samla kommittén för en utbildning och en översyn av kommittéarbetet

23 Marknadskommittén Sammankallande: Jan Åström Ledamot: Hans Hellquist Ledamot: Thure Petersson Ledamot: Ralph Hammarström Ledamot: Hanna Westrin

24 Marknadskommittén Område Mål Strategi Sponsorer Öka sponsorintäkterna Fler sponsorer varav någon eller några bör vara av lite större dignitet Omförhandla utgående avtal Arenareklam Öka intäkterna Inleda samarbete med en aktör inom denna bransch Hemsidan Navet för vår kommunikation Ligger i Idrott Online Omarbetas så den blir mer strukturerad och därmed enklare att hitta i

25 Marknadskommittén Område Mål Strategi Webbshop Öka försäljningen Göra Webbshoppen mer intressant Intressanta produkter Förbättra marknadsföring och säljkanaler Eventuellt byta till ny samarbetspartner Webbtidning Fyra nummer Varje nummer skall innehålla c:a sidor Öka annonsförsäljningen

26 Marknadskommittén Område Mål Strategi Face Book Instagram Driva trafik till vår hemsida I bildform ge inblick i SBF verksamhet Intressanta blänkare med länk till hemsidan Start i april Brottargalan Media Att uppmärksamma prestationer och händelser under det gångna året Öka sportens status och PR-värde Första galan genomförd Nästa gala i Falkenberg vid SM Pressträffar inför mästerskap Informella träffar med representanter för olika media

27 Budget 2015 Kostnadsenhet Intäkter Kostnader CA inkl. RF-anslag o Idrottslyft Landslagsverksamhet inkl. SOK Utbildningskommittén Programkommittén Marknadskommittén Sportkommittén Ny dagsersättning Summa

28 Budget andel i procent ,3 49,5 25,7 25,6 9,9 6,2 7,6 9,3 37,4 40,6 66,7 63,7 Centralt Kommittér Landslag Ökad arvode ,3 Intäkt 14 Intäkt 15 Utgift 14 Utgift 15

29 Budget intäkter och utgifter fördelat i procent Centralt Kommitté Landslag Ökat arvode Utgifter 25,7 % 9,3 % 63,7 % 1,3 % Intäkter 49,5 % 9,9 % 40,6 % 0 %

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Verksamhetsberättelse 2012 Central Administration Under 2012 avhölls Svenska Brottningsförbundets årsmöte i Falkenberg

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK 2015 4 Budgetkommentarer 2015 5 Avgifter 2015 5 Redovisning från kommittéer 2014

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

INKLUDERINGSPROJEKTET Steg 1: Kartläggning och handlingsplaner för vägen framåt

INKLUDERINGSPROJEKTET Steg 1: Kartläggning och handlingsplaner för vägen framåt INKLUDERINGSPROJEKTET Steg 1: och handlingsplaner för vägen framåt Madeleine Engström Stockholm, 14 januari 2014 PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund 1/5 Bakgrund till Inkluderingsprojektet På SHIF/SPKs förbundsmöte

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Kongresshandlingar 2008

Kongresshandlingar 2008 Kongresshandlingar 2008 Innehåll: Röstetal och ombud 2 Program och dagordning 3 Mål och riktlinjer för de kommande fem åren 4 Verksamhetsplan 2009-2011 5 Budget 2009 samt riktlinjer 2010-2011 10 Kommentarer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Svenska Tennisförbundet 1 (10)

Verksamhetsplan 2015. Svenska Tennisförbundet 1 (10) Verksamhetsplan 2015 Svenska Tennisförbundet 1 (10) BAKGRUND Förbundsmötet antog 2014-04-12 en Verksamhetsinriktning för perioden 2014-2016. Denna ligger till grund för den Verksamhetsplan för 2015 som

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 07 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ORGANISATION Årsmöte Valberedning Styrelse Revisorer Ansvarsnämnden GS Kansli Komittéer Idrottskommittéer (5+långlopp) Övriga kommittéer

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2012/2013 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

GympaNYTTigt. December 2014

GympaNYTTigt. December 2014 GympaNYTTigt December 2014 Gruppfoto Norrlandsgymnaster under Norrlansmästerskapen i Kvinnlig Artistisk Gymnastik, Gävle 1014 FOTO: Elisabeth Berglund INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 3 Nya medarbetare...

Läs mer

Föreningen Svensk Elit Simning

Föreningen Svensk Elit Simning Föreningen Svensk Elit Simning Verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2011 2 Innehåll Medlemmar... 3 Möten och konferenser... 3 Januarikonferens 28 30 jan... 3 Årsmöte 2011... 3 Halmstad

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer