Rapport 6 Sammanställning av översiktlig systeminventering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 6 Sammanställning av översiktlig systeminventering"

Transkript

1 earkiv Kalmar län 6 Sammanställning av översiktlig systeminventering Version 1.0 Kisa Ort och datum Anki Heimonen Projektledare

2 1 Bakgrund Under punkt 2.3 i projektdirektivet framgår att Syftet med projektet är att höja kunskapen, kompetensen och medvetenheten om digital informationshantering och belysa innebörden av de vägval som kommunerna måste göra inför ett införande av system för långsiktigt digitalt bevarande. Punkt 3 i projektdirektivet stadgar att målet med projektet är att problemområden inom den kommunala dokument- och ärendehanteringen och arkivfunktionen ska belysas och förslag till åtgärder utarbetas samt att kunskaper och erfarenheter från de medverkande kommunerna och deltagarna ska fångas upp och kunna återanvändas inom projektmedlemmarnas organisationer. I projektplanen, punkt 2.2 Projektmål, framgår att Projektledaren ska presentera verktyg och metoder för att belysa eventuella problemområden inom de medverkande organisationernas dokument- och ärendehanteringen och arkivfunktion. / / Under projektet kommer även en gemensam systeminventering att genomföras vilken kommer att belysa vilka digitala system som idag används i de deltagande kommunerna, eventuella framtida möjligheter till samverkan vid t ex upphandling, vilka typer av digital informationen som hanteras i de deltagande kommunerna idag samt hur den hanteras. /../ Systeminventeringen kommer även att kunna ligga till grund för ett eventuellt utökat IT-samverkansarbete inom Kalmar län. Projektets styrgrupp hade en workshop fredagen den 30 januari då innehållet i 6 Systeminventering diskuterades. Styrgruppen önskade att rapporten skulle innehålla en beräkning av kostnader för att hålla inaktuella system igång, supporta gamla system, serverutrymme m.m. samt att ställa av system. Även vinster, fördelar och nackdelar med färre system, möjliga samordningsvinster/nyttor och problem och andra saker som avställning till ett system för långsiktigt bevarande skulle belysas. Frågeställningarna skulle stämmas av med länets IT-chefsgrupp. 2 Systeminventeringens mål och syfte Inför planeringen av arbetet med ett framtida e-arkiv behövde kommunerna genomföra en översiktlig systeminventering. Syftet med den övergripande systeminventeringen var att kunna prioritera och hitta lämpliga objekt att samverka kring när det gäller att planera och genomföra leveranser till ett kommande arkivsystem. Målet var att sammanställa en lista över vilka system som finns hos kommunerna i Kalmar län. Systemlistan skulle bearbetas och struktureras av projektledaren i samverkan med länets IT-chefsgrupp. Tanken med denna inventering var att få en överblick av nuläget: 1. Hur många system finns det? 2. Vilka system är gemensamma för flera organisationer? 3. Vilka system är i aktiv drift (används i den dagliga verksamheten) och vilka driftas bara för att informationen eventuellt kan behövas? 4. Kan kommunerna eventuellt ställa av några system?

3 3 Metod: Kontaktpersonerna hade ansvar för att inventeringen utfördes och att svar lämnades till projektledaren. De system som projektet efterfrågade var registreringssystem, det vill säga informationssystem som fångar och håller ordning på verksamhetsinformation. Exempel är dokumenthanteringssystem, ärendehanteringssystem eller olika typer av verksamhetssystem. System som endast används för att skapa dokument, som till exempel olika program i Officepaketet, eller bakomliggande system som nätkommunikation och virusskydd har inte ingått inventeringen. 3.1 Om inventeringsformuläret Det formulär som användes var detsamma som utarbetades och användes för systeminventering inom Kronoberg och Blekinges förstudie om e-arkiv. Samma formulär har även använts för systeminventering inom kommunalförbundet ITSAM (bilaga 1). 3.2 Svarsfrekvens Underlag, i form av en excel-mall och instruktioner för inventeringen skickades ut till kontaktpersonerna och resultaten skulle återredovisas till projektledaren senast den hade samtliga kommuner återkommit med svar. 4 Resultat Tyvärr hade inte alla kommuner fört in sina resultat i den bifogade excel-mallen vilket försvårat, och till vissa delar omöjliggjort, en fullständig jämförande analys av resultaten. I de fall det varit möjlig utifrån de frågor som ingått i inventeringens mål redovisas dessa i tabellen nedan. I vissa fall har projektledaren inte kunnat bedöma om två system egentligen varit samma, men med olika benämning. Då redovisas de som två separata system. I analysen har det inte ingått att titta på olika versioner av system. Det innebär att de redovisade resultaten är ungefärliga, men de ger trots det en relativt god uppfattning om nuläget i Kalmar län. 1. Hur många system finns det? 468 st (bilaga 2) 2. Vilka system är gemensamma för flera organisationer (2 eller fler användare)? 3. Vilka system är i aktiv drift (används i den dagliga verksamheten) och vilka driftas bara för att informationen eventuellt kan behövas? 4. Kan kommunerna eventuellt ställa av några system? 93 st (bilaga 3) Kräver fördjupad analys. Kräver fördjupad analys.

4 För en mer exakt bild av resultaten för fråga 3 och 4 hänvisas till kommunernas egna redovisade systeminventeringar samt sammanställningar av resultaten. De finns att tillgå hos respektive kommuns IT-avdelning, via projektledaren och efter projektavslut i projektredovisningen hos Regionförbundet Kalmar län. Några problem som framkom vid en första analys av inventeringens resultat är att det råder osäkerhet om avtalstider, systemägande och systemansvar, informationsägande i systemen (flera myndigheter delar information och system), om systemet är aktuellt eller ej m.m. 5 Avstämning med IT-chefsgruppen Den skickades en sammanställning av resultaten från inventeringen till ITchefsgruppen. De fick i uppdrag att återkomma med svar på ett antal frågor innan IT-chefsgruppen beslutade på sitt möte att varje kommun separat skulle återredovisa sina svar och resultat. De baserar det utifrån att aktuell status för inaktuella och gamla system (ibland finns avtal för systemet, ibland inte) samt driftmiljön ser olika ut för systemen i kommunerna. Detta medför svårighet att svara utifrån en standardkommun eller utifrån länet som helhet. Svar har inkommit från Kalmar, Nybro och Högsby kommuner (bilaga 4). 6 Nästa steg Kommunerna har nytta av att så snart som möjligt börja titta på förutsättningar för att leverera information. Genom att kartlägga kommunernas verksamhetssystem skapas kunskap och medvetenhet som kan ligga till grund för att i framtiden kunna prioritera och planera leverans till e-arkivet. En fördjupad analys och värdering av information ger svar på vilka system som används, vilka som inte används samt i vilka system likartade informationstyper finns. Detta innebär även att kommunerna kan lära sig mer om vilka krav som behöver ställas vid kommande upphandlingar. En indirekt nytta av inventeringen är möjligheten till framtida samverkan/nätverk mellan kommuner med samma system. Om en kommun har flera system som hanterar samma informationstyp kan det också användas som utgångspunkt för att utreda om det på längre sikt skulle gå att samordna användandet och minska antalet system. På så sätt kunde kostnaderna för drift, licenser och support sänkas och informationssäkerheten ökas.

5 Källor: Projektdirektiv för projekt earkiv Kalmar län, , Regionförbundet Kalmar län Projektplan för projekt earkiv Kalmar län, , Regionförbundet Kalmar län Systeminventeringar: Sammanställning systeminventering Borgholm Sammanställning systeminventering Emmaboda Sammanställning systeminventering Hultsfred Sammanställning systeminventering Högsby Sammanställning systeminventering Kalmar, ver 2 Sammanställning systeminventering Mönsterås Sammanställning systeminventering Mörbylånga Sammanställning systeminventering Nybro Sammanställning systeminventering Oskarshamn Sammansta llning systeminventering Regionfo rbundet, ver 0 3 Sammanställning systeminventering Torsås Sammanställning systeminventering Vimmerby Sammanställning systeminventering Västervik

6 Bilaga 1 Uppgifter i det formulär som använts för systeminventering i Kalmar län: Datum Kontaktperson E-post Namn på Aktuell version produkt/lösning eller tjänst Informationstyp Kortfattad Förvaltningsbeskrivning av områden produkt/lösnin g eller tjänst Användningsområde Används Tillverkare systemet aktivt i verksamheten Leverantör Produktägare Drift AnvändarföreninAvtal upphör g/nätverk år Upphandling planeras Skrivs något ut år för arkivering Finns gallringsfunktion Ingår gallringsfunktion i ert avtal Finns funktion för export Ingår funktion för export i ert avtal

7 Bilaga 2 Namn på produkt/lösning eller tjänst "Gamla soc-systemet" 3Q - QuoVadis, Quando, QuidAgis Ability edemokrati ADAD Net Adato Add AD-integration för personalinfo Aditro Aditro affärslösning Aditro Faktura Aditro IoF Aditro RoR Aditro Xweb Adobe Acrobat X Adobe Connect Pro Agda (ADMXOR) Agda lön Agda PS Agresso AIM AIVO Aivo Aivo2000 Alarmos Alfresco Alkoholappl AlkT Alk-T AlkTest Alktws AMR AquaView (Scada) Arbetsmiljöhandboken Arcadastre Arccad ArcGis ARC-GIS Artologik Ezbookning Artologik HelpDesk ARX

8 ARX access ASI-net Assa KeyGuard Assa Performer AutoCAD Axbase AXBase3000 bibliotek AXBase3000 gymnasium AXBase3000 kommunhuset Barcho BEAB Intranät Becshed Befolkningsregister Behörighetsadministration Bewator Bewator stadshuset Bil Diagnostik Bilddatabasen Bilpool Blue Pod 3,0 bokabil.se Booking/Interbook BOOK-IT BOOK-IT / CiCo Bookit 7.1 Boss BPSD Brandreg Bubblan, intranät Budget BudgetManager ByggR Byggreda CampTrack Capella Capifast Castor Ciceron Citect

9 City Break CityBreak stugbokning CMS, drupal Comprima Consellor Driftsjournal (gamla Sulis) Core Cosmic Cosmic Link Cumulus Cumulus DAM databas Datainkasso Debatt Debattforum Demos Desigo inkl Visonik Desigo Insight Dexter Dexter gymnasieintag DIA Dirigo DLBOOKIT E4 Easit ebrev EceTour ecompanion Economa Economa A+ Economa Budget och Prognos Economa Inköp och Faktura Economa integration Economa Personalbudget Economa Personalbudget 6.5 Economa Redovisning och Reskontra Ecos ECOS ärendehantering EdIT EDP Future EDP Future VA

10 EDP Miljö & Byggreda EDP Miljöreda EDP Vision * EDP-ScanX (fordonsvåg gammalt) EDP-Va abonnenter edwise edwise - Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning EdWise dokumentation E-fact Egen föreningshemsida Egroupware Egroupware Community Version Electra Elvira EMS EnergiReda Entry Event EpiServer Epostklienter E-postsignatur ES-maker Evolution Exchange Exchange 2010 Exchange,e-post Extens IST ezmaker FacilPlus FastNet Faxar FetchPlanner Industrial Fince FIR First Class Fordonsvägning FRI

11 FRI 4 Fri lokalbokning och bidragshantering FRI Webb-Bokning FRI4 datorbokning Friweb,datorbokning Fronter FTB (Aditro Window) Galaxy Geoassistans Geosecma Geosecma for ArcGis Geosecma webb Gila Gmail Google Apps GroupWise Hagakrona Hantera Hd Konstregister Heroma Historik Hogia HR+ HRPO HUC, intranät HUSAR Hypergene ImageVault IncitXpand Indesign InDoc Infomentor Information Informationsvisaren Infovisaren InkassoDirekt Inläsning budget Integral ASI000 Intern telefonkatalog på nätet

12 intranet.monsteras.se Invoice Manager ISOR IST IST EXTENS IST intag IST-Bef Itella CDCOM jomla JP Socialnet K+ Kamstrup Kapell Katalog AD adm Katalog AD skola Katalog HSA Katalogtjänsten HSA KeyControl KeyWin KeyWin5 KIR KomMa Konstdatabasen Konstregister Kontek Lön Kopparnät i fastighet Kovis -> KIBIbase. Bytet sker med konvertering. Kplus Krypto Lagerdata Laps Care LapsCare3 LEFI Online Lettera LEX Libre/Open Office Lime Easy Lisa (avvikelsesystem) Loggning personliga larm

13 LTFWIN LUPP Låssystemet Lön Lönefilintegration MapInfo Mappvisaren MarshPlus Mashie Medvind Medvind, webbaserat MedvindArbetstid, klient Meraki Metrima Mactor Metrima Mirakel MIA Miljöreda MindManager Minitrigger Mobigo Mobilsynk Mobilus Mobilus Professional Movex MS office Multiaccess Målstyrning Net Loan Net Maker BG-com NetID Nilex Nordea Norstedts Bokslut, Koncern och Skatt NovaPoint Novaschem NovaSchemCore NPÖ (=Nationell PatientÖversikt) Offentliga jobb OneMed

14 OPAC OPIC OTAP - Amps Palliativregistret Parkering Parkeringstillstånd i access Pascal Pasco Capstone Pcskog Personalhandboken Personalrapport Personec Personec ComeNGo Torsås Personec F Personec Förhandling Personec P Personec P Utdata Phoniro Phoniro nyckelsystem PhoniroCare Photoshop Elements Platina Pmac PMO Point Samhäll? Poll Everywhere Polycom Postnummerservice Norden AB Predator/inkasso3000 PR-kort Procapita Procapita BoU Procapita BoU, Kulturskola Procapita Gem Procapita Gy/KV Procapita HSL Procapita IFO ProCapita Ifo/VoO

15 Procapita KIR ProCapita VoO Procapita/Avgifter Procapita/Hjälpmedel Procapita/LSS Procapita/MAS Procapita-KIR Profit 10 Progma PS Förhandling PS Utdata Public 360 Publisher2007 Pussel Qlikview Qstar Raindance R-card R-Card M5 ReadSoft Invoices Register för VA-abonnenter i access RegitWise Resursbokningssystem Revit RIB SCO Senior Alert Sesam - Websesam Sesam2 SIM (Stank in Mind ) SITHS SITHS-admin Six Trader Client 3.45 Six Trader Money Chart 3.34 Självservice Självservice IT Skandia Pensionssystem Skola 24

16 Skolstil (5-licenser) Skrivknep Slamregister SLI Sofia Omfale SoftWin SolidWorks Solidworks 2013 Sommar-AMEA Sophie Spamhantering Spatial SpellRight Spider Spotify SRT. De fasta larmen heter SRT 326 och de mobila SRT 306. Stellarium Stratsys Stratsys Streamflow Summarum SUS Swedlock Svevac Synpunktshantering Sysarb Söksystem Teamviewer Tefat Tekis Tekis Core Tekis FIR Tekis KID TekisFörvaltningsFIR TekisKID Tekis-LTF Tekis-LV TeleCall Telecall NT Telefoni som tjänst

17 Telia Reflex Tenstar (Simulator transport) TES TGP (=Tillgänglig patient) Tidomat TimeCare TimeCare Planering TimeCare TimePool TimeCare Webb TimeCarePool TimeCarePool Webb TrakPro Treserva Treserva delegering Treserva genomförandewebb Treserva hjälpmedel Treserva IFO Treserva omsorg Trio Trio Enterprise Troman Trossen Trygghetslarm DF Respons Trädet TS_AVC TSMcom Turbo UC Unikum UniView UNTIS Uppdrag Nu W3D3 Vabasduf Walda VALS Va-Operatör Vaxtriket Webbeko

18 WebbSesam Via Competence Victoria Videokonferenssystem VILAB Wilab Winbar Windows movie maker Winess Winfir Winfms WinLAS WinLASresurs WIS Visit/CityBreak Visma VISMA Administration Visma SPCS Visma Tendsign som även innehåller en avtalskatalog Visual Arkiv Visual Arkiv 4.0 Vitec WM-Bef WM-Omsorg (Vård- och omsorg) Wmomsorg IFO WM-Socreg WordPress WordRead Plus WordWall WowZa Wärna Xmind XOR X-ref Årskalender

19 ÖFS Övervakningssystem VA

20 Bilaga 3 System som är gemensamma för flera kommuner: ADATO Fronter R-Card Aditro Geosecma Readsoft Invoices Agda Heroma RIB Agresso Hypergene Senior Alert Aivo ImageVault SITHS Alarmos Incit Xpand Skola 24 AlkT Infomentor Summarum Keycontroll Aquaview Svenska Palliativregistret ArcGis KIR Svevac ARX Komma Tefat Bewator Laps Care Tekis BookIT Lisa Tekis FIR Boss Mapinfo TekisKID ByggR Marsh Plus TES Ciceron Medvind Tidomat Comprima Mobilus TimeCare Core NovaSchem Treserva core Offentliga jobb Trio Cosmic Link Palliativt register Troman Demos Pascal W3D3 Dexter Personec Walda Economa Personec Neptune Websesam Ecos PersonecP Winbar EDP Future Personec Utdata Winess EDP Byggreda Phoniro Care WinLAS EDP Miljöreda Platina WIS EdWise PMO Visma Episerver Procapita Visual Arkiv Esmaker Procapita BoU WM-Omsorg (Vård- och omsorg) Extens Procapita VoO Wärna Fri Procapita IFO

21 Bilaga 4 Frågor till IT-chefsgruppen Från: "Ann-Christine Heimonen" Till: "Susanne Dahlbom Korduner", Cc: "Christer Lundh", "Magnus Garp", "Mats Johansson", "Therese Åhlander" Datum: Fri, 6 Feb :39: Hej! Jag har nu gjort en grov sammanställning av den systeminventering som genomförts inom projekt earkiv Kalmar län. Underlagen bifogas sorterade efter kommun och efter system (A- Ö). Alla har inte använt sig av den mall jag skickade ut så därför kan det vara lite svårt att jämföra, men detta är vad vi har att utgå från. Projektets styrgrupp hade en workshop fredagen den 30 januari då innehållet i 6 Systeminventering och projektets slutrapport diskuterades. Styrgruppen önskade att rapporterna skulle innehålla en beräkning av kostnader för att hålla inaktuella system igång, supporta gamla system, serverutrymme m.m. samt att ställa av system + annat ni kan komma på utifrån er profession. Jag skulle även vilja veta om ni ser några vinster, fördelar och nackdelar med färre system, möjliga samordningsvinster/nyttor och problem och andra saker som avställning till ett system för långsiktigt bevarande skulle kunna medföra. En annan fråga som jag skulle vilja ha hjälp att besvara utifrån er synvinkel är de risker ni ser med att ställa av information till ett bevarandesystem i förhållande till att inte göra det. Fördelar och nackdelar? Vad kan gå snett och vad kan bli bra? Jag ser problem och möjligheter utifrån ett arkivperspektiv, men skulle vilja knyta det till er IT kunskap. Stephen: Titta gärna på frågeställningen utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv. Ett problem som jag sett redan nu när jag sammanställde inventeringarna är att det råder osäkerhet om avtalstider, systemägande och systemansvar, informationsägande i systemen (flera myndigheter delar information och system), om systemet är aktuellt eller ej m.m. Anser ni som jag att detta är ett problem så redovisa varför. Ni i IT-chefsgruppen får själva bestämma om ni vill redovisa era resultat utifrån en standardkommun, för era egna kommuner eller för länet i sin helhet. Jag anpassar rapporten utifrån ert underlag.

22 en ska vara klar i mitten av april, så jag behöver ha IT-gruppens svar senast onsdagen den 18 mars för att hinna sammanställa era och mina resultat och skriva rapporten. Jag ser fram mot ert svar. Har ni några frågor eller funderingar så hör av er. Vill ni stämma av med någon mer IT-kunnig så förestår jag Tomas i Oskarshamn som även sitter med i styrgruppen för projektet. Hälsningar Anki Heimonen 1:e arkivarie Kommunalförbundet ITSAM Svar från kommunerna. Kalmar kommun: Hej Anki! Robban och jag har gått igenom Kalmar kommuns lista och det finns där inget system där som lever bara för att det inte kan avvecklas. Däremot finns ett gammalt ärendehanteringssystem som heter ALP-IM som idag bara används för att söka i gamla ärenden (informationen finns även exporterad till Excel). Det finns ingen egentlig kostnad knuten till systemet då det inte sker någon systemförvaltning eller backuptagning. Dessutom är hårdvaran avskriven sedan länge. /Magnus Magnus Garp IT-strateg tfn Kalmar kommun Serviceförvaltningen Box Kalmar Nybro kommun: Vi har två system som a r dubblett-system (vi har ett nytt ekonomisystem, men behåller det gamla eftersom man vill ha informationen kvar). Raindance ekonomisystem uppskattad kostnad cirka kr/år Raindance fakturaportal uppskattad kostnad cirka kr/år.

23 Gamla system kan bli ett säkerhetshål i modern IT-miljö, t ex systemet är installerat på ett gammalt operativsystem där säkerhet inte längre kan garanteras Vinster att ha färre IT-system: 1) Minskade licenskostnader 2) Minskade hårdvarukostnader 3) Minskade elkostnader 4) Minskade kostnader för säkerhetskopiering 5) Minskade kostnader att förvalta IT-miljö 6) Minskade kostnader när man utnyttjande fysisk IT-säkerhetsinfrastruktur så som UPSkraft, kyla, 7) Minskad kostnad för kommunikationsutrustning och mjukvara 8) Minskad administration vi har färre system att hålla reda på 9) Minskade integrationskostnader desto färre system desto färre system behövs integreras till etjänster och till långsiktigt bevarande Nackdelar att ha färre system: 1) Man får inte alltid vad man vill, men man kan acceptera att systemet är tillräckligt bra Fördelar med långsikt bevarande: Lättare att ha ordning och reda. Det kommer att kosta för mycket att leta/spara information som är lagrad i pappersform. Snabbare att söka information. Möjligt att tillgängliggöra informationen till externa intressenter. Våra fysiska rum räcker inte till att lagra information i pappersformat. Nackdelar eller möjliga risker: Är det möjligt att informationen inte går att utnyttja/få tillgång till i framtiden? (Är den digitala median framtidssäker?) Det krävs redundanta lagringsutrymmen och det primära lagringsbehovet ökar hela tiden. Det behövs nya metoder att lagra information annars får vi helt enkelt för mycket information att bevara?!

24 Vad händer om informationen blir korrupt, kan vi förlora tillgången till lagrad digital information? Det kräver redundanta driftmiljöer som anordnas gemensamt i landet eller i länet. Annars, det blir väldigt dyrt att bevara informationen i redundanta IT-miljöer. Om du undrar något, skicka en fråga till mig! Med vänlig hälsning Sirpa Koponen, IT-chef Kommunstyrelseförvalningen Högsby kommun: Det finns 7 inaktuella system i Högsby vilket medför att 2 st servrar står på hela tiden. Vår definition av inaktuellt system = finns inget nyttjanderättsavtal mot leverantör för att använda systemet. Trots det kan systemet fortfarande användas för att hitta gammal information i. Det kan även betyda att det inte används alls men systemägaren har aldrig skickat någon avbeställning för drift av systemet. Dessa rutiner jobbar vi med för att få igång. Vi har fått bort vissa system sen vi gjorde systeminventeringen så dessa tar jag inte med i detta underlag. Fråga 1: Beräkning av kostnader för att hålla inaktuella system igång, supporta gamla system, serverutrymme m.m. Vi har tittat på lite olika kostnader som vi kan definiera. Tidsåtgång för att supporta gamla system har vi svårt att definiera eftersom vi inte har tydlig debitering för applikationsdrift mot verksamheterna. När det väl är problem kan det ta tid eftersom man inte har någon leverantör att ta till hjälp. Kostnad för denna tid är inte medtagen. Totalkostnad för drift som vi kan definiera är kr/år för de just nu inaktuella systemen. Vi försöker få igång dialog med verksamheterna för att ta reda på vad som kan gallras och vad som behöver arkiveras, antalet system kommer förhoppningsvis att minska under åren och förhoppningsvis inte öka om vi får igång rutinerna med avbeställning av drift för system, kraven för arbetsmodell gällande systemförvaltning ökar. Se bifogad excelfil Kostnader inaktuella system Högsby.xls för att se vilka kostnader som tagits med. Det finns säkert fler. Fråga 2: Kostnader för att ställa av system: Jag har svårt att beräkna tidsåtgången d.v.s. kostnad för detta. - radering av information på diskar - en server som stängs av får först stå en viss tid, ca 6 månader. Efter det plockar vi ut diskarna och lagrar dessa i ett arkiv. När vi får igång gallrings/arkiveringsrutiner i systemen minskar mängden data i systemen samt att förhoppningsvis ska den information som kräver arkivering flyttas till slutarkivet en

25 sista gång innan systemet stängs av. Informationen på diskarna har därmed inget värde längre och kan kasseras på direkten. - kassering av servrar sker idag efter ca 6 månader. Kan förhoppningsvis ske tidigare när gallrings/arkiveringsrutiner har kommit igång i systemen och informationen har lämnats över till arkivmyndigheten d.v.s. slutarkivet. - rensa upp behörigheter i AD Fråga 3: Fördelar med färre system vid avställning av information till ett slutarkiv ur ett ITdriftsperspektiv: förutsätter externt slutarkiv - minskade driftskostnader för system i drift (mindre mängd data att ta backup på, minskat behov av serverhallsutrymme o.s.v.) - minskad risk för informationsförlust vid disk-krasch - minskad tidsåtgång för support Fråga 4: Nackdelar med färre system vid avställning av information till ett slutarkiv ur ett ITdriftsperspektiv: - ställer högre krav på informationsägare, systemägare, systemförvaltare vad gäller förvaltning av informationen t.ex. att informationen avställs för tidigt, ökat krav på att information med hög säkerhetsklass får med sig samma skydd till slutarkivet - ökat krav på kompetens och kunna stötta verksamhet och arkivpersonal för att hantera import/export av data Fråga 5: Vinster+fördelar+nyttor med avställning till ett system för långsiktigt bevarande: - ger möjlighet till bättre arkitektur både vad det gäller IT-plattform och informationsstruktur - e-arkiv en förutsättning för att kunna nå kommunernas mål om en framtida e- förvaltning och ett helt digitalt informationsflöde. En del av den elektroniska information vi arbetar med idag finns enbart digitalt och kan inte bevaras i pappersform, som exempelvis kartor och databaser. Det betyder att den informationen går förlorad om ett e-arkiv inte införs. - nyttorna handlar inte så mycket om kostnadsbesparingar (information kostar att lagra både i prodsystem, mellanarkiv och i slutförvar) och är svårvärderade, som högre servicenivå, ökad tillgänglighet och att kommunens varumärke stärks - bättre möjligheter till öppna data - öppna gränssnitt som underlättar återanvändning och möjliggör utbyte av information - rättssäkerhet - minskar behovet av konvertering av information mellan olika systemspecifika format Fråga 6: Nackdelar/problem med avställning till ett system för långsiktigt bevarande: - I verksamheter med mycket sekretess är säkerheten av största vikt och måste kunna garanteras hela vägen in i e-arkivet, behörighetsstyrning krävs även i e-arkivet - krypterade och/eller lösenordskyddad information kan inte avställas, om man inte har stöd för hanteringen av nycklar i slutarkivet - säkerställa att all information hanteras på rätt sätt och i många fall kommer en bedömning fortfarande att behöva göras av arkivpersonal innan information lämnas ut - ökat krav på kompetens för arkivarier

26 - systemen måste ha stöd för att kunna avlämna information i ett arkivbeständigt format Maria Oscarsson IT-Strateg Högsby kommun Högsby Tel: Vxl: Fax:

27 System Server System ekonomiadm, används bara för sökning av information X System utbildning, aldrig avbeställt system, används inte längre X Applserver 1 Fysisk Applserver 2 Fysisk Journalsystem, måste finnas kvar i drift tills nytt system är infört X (1/5) X och all information är manuellt överförd till nytt system Ärende-dokument hantering, aldrig avbeställt system, X används ej längre DBserver 1 Fysisk Ärende-dokument hantering, används för sökning av information X X Utredning pågår Register,används bara för sökning, håller på att avvecklas X Register, aldrig avbeställt system, används ej längre X X DBserver 2 Fysisk elförbrukning server Fysisk server: 350 W/h 1 kr kw/h årlig licensavgift inkl support- och underhållsavgift för IT-system (vid avsaknad av avtal får IT stötta med support, tar tid) övriga licensavgifter (tredjepartsprodukter för IT-systemet, backup, Skadlig kod, management, databas, operativsystem) backupagent 96 kr/år/server, 120 kr/år skadlig kod, databas plic ca /10/4=1000 kr per år i 4 år, OS 5000 kr/4=1250 kr/år i 4 år serverhallsutrymme, kyla + hyra kyla tot 5000 kr/mån kyla 5000/30*12=2000 kr/per år/server hyra lokal tot kr/kvartal=10000/30*4=1333 kr/år/server lagringsutrymme GB disk=1500 kr=1500/500*10/4*2=15 kr för 10 GB per år i 4 år inkl redundans serviceavtal hårdvara Total årlig kostnad: Årlig kostnad per server: Dokumenttyp Kostnader inaktuella system Högsby: IT-driftskostnader per år för ovanstående system SKR

EN RESA MED VAXHOLMS STAD

EN RESA MED VAXHOLMS STAD VÄLKOMNA! AGENDA AGENDA EN RESA MED VAXHOLMS STAD Erfarenheter från Er resa? Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, transformation i fyra steg Analys Innovation Design Realisering VAD PULSEN

Läs mer

Moment 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem

Moment 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem Moment 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem Information Varje typ av kunskap som kan utbytas. Handlingarna som ska bevaras eller gallras Analoga handlingar: informationen är ett med lagringsmediet.

Läs mer

Välj kommun/kommuner. (Om du svarar för flera kommuner bockar du för samtliga). Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed

Välj kommun/kommuner. (Om du svarar för flera kommuner bockar du för samtliga). Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed KONTAKTUPPGIFTER Kommunalförbund Boråsregionen Fyrbodal Göteborgsregionen Skaraborg Välj kommun/kommuner. (Om du svarar för flera kommuner bockar du för samtliga). Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås

Läs mer

Digitala och Integrerade HR-Processer i molnet hos Falkenberg

Digitala och Integrerade HR-Processer i molnet hos Falkenberg Digitala och Integrerade HR-Processer i molnet hos Falkenberg Från enkel hantering av rekrytering och anställning, till glad och produktiv medarbetare. Falkenberg beskriver sin resa att få ihop interna

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt

earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Beställare Styrgruppens ordförande Projektledare Dokumenttyp Projektplan Område Projekt plan earkiv Kalmar län PROJEKTPLAN Version 1.0 Ort och datum Ort och datum Beställare Styrgruppens ordförande ledare Anki Heimonen 0494-197 34 2014-06-17 1.0 1 (15) ID referens Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Sambruk Generisk Ärendehantering. Standardrapport

Sambruk Generisk Ärendehantering. Standardrapport Sambruk Generisk Ärendehantering Standardrapport 1. Vilket huvuddiariesystem har ni? E-post Förnamn Efternamn Info Svar annika.brager@jarfalla.se Platina eva_lena.nilsson@eslov.se Platina hans.haraldsson@jonkoping.se

Läs mer

Nulägesanalys för kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal.

Nulägesanalys för <kommun> kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. Datum: 20XX-XX-XX Ärendetyp: Rapport Nulägesanalys för kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. GRUNDLÄGGANDE TEKNIK Kommunikation Ansvarar kommunen för andra boende

Läs mer

Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven?

Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven? Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven? och består av.. Arkivet är Myndighetens allmänna handlingar och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 TF, om myndigheten beslutar att de

Läs mer

Socialförvaltningens IT-system

Socialförvaltningens IT-system 1 (8) Datum 2016-03-10 Upprättat av Isac Lundgren Socialförvaltningens IT-system System/ Leverantör Tjänst från HIT Beskrivning Integration Ansvariga Omfattas av PULbiträdesavtalet mellan HIT och ässjö

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Slutrapport förstudie kring regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och ITområdet. Bilaga 1 Beskrivning av samverkan

Slutrapport förstudie kring regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och ITområdet. Bilaga 1 Beskrivning av samverkan Slutrapport förstudie kring regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och ITområdet i Jämtlands län Bilaga 1 Beskrivning av samverkan 1 Innehåll 1. Beskrivning av samverkan... 3 1.1. Jämtlands

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN Vägen mot e-arkiv Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN JANUARI 2014 Detta är en kortversion av förstudierapporten e-arkiv. Varför

Läs mer

Flera landsting. ETT gemensamt e-arkiv

Flera landsting. ETT gemensamt e-arkiv Flera landsting ETT gemensamt e-arkiv Göteborg 3 juni 2014 Ansvarig:, tel:, mail: Version 0.1 2014-06-04 1 Varför arkivera? Patientsäker hantering kräver tillgång till historisk information Spårbarhet

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

System för digital arkivering

System för digital arkivering 2013-01-08 System för digital arkivering Kommunen har c.a 140 IT- och av dem är det 17 som är aktuella för digital arkivering. Prioritering 1-3 1. System som information som endast förvaras digitalt. Risk

Läs mer

Portaltänk i Sandviken KommITs 24 november 2004

Portaltänk i Sandviken KommITs 24 november 2004 Portaltänk i Sandviken KommITs 24 november 2004 Lars Flintberg IT strateg Odd Westby Informationschef Jan Enerhall IT chef Uppdraget Göra något som vi inte vet var det är tillsammans med några som aldrig

Läs mer

Invånare. Verksamhet. Bevarande

Invånare. Verksamhet. Bevarande NYTTA Invånare Verksamhet IT Bevarande Invånare Det digitala kulturarvet kan bevaras och finnas åtkomligt under lång tid Förståelsen för vår samtid underlättas i framtiden när forskning i digitala källor

Läs mer

PROCESSORIENTERAD ARKIVREDOVISNING. Page 1

PROCESSORIENTERAD ARKIVREDOVISNING. Page 1 PROCESSORIENTERAD ARKIVREDOVISNING Page 1 Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4 Riksarkivet beskriver i sin föreskrift RA-FS 2008:4 en modell där arkiv ska struktureras utifrån vilken process handlingen

Läs mer

Resans gång. 2015 hur går vi vidare nu?

Resans gång. 2015 hur går vi vidare nu? Resans gång 2012 Nätverksmöten bland arkivarierna inom SkNo och Höör samt samtal med IT. 2013 Diskussioner med IT och chefsgruppen inom SkNo. Ansökan om EU-medel. 2014 förstudie, EU-projekt, medfinansiering

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr:

1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr: 1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr: 2014.TS0347 Beställare: Jessica Dahl, biträdande samhällsbyggnadschef/planeringschef

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

Äntligen ett earkiv!

Äntligen ett earkiv! Äntligen ett earkiv! Vår resa från förstudie till ett driftsatt earkiv David Osser IT-arkivarie Malmö stadsarkiv Kulturförvaltningen Arkivforum, 2015-11-12 Det nya Malmö stadsarkiv Malmö stadsarkiv och

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Program för serviceförvaltningens mässa 2013

Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Tid Fullmäktige Enköping Fjärdhundra Lagunda Trögd Åsunda SEF IT-SERVICE LÖNE-SERVICE 8.30 SEF 1: Intern service i Enköpings kommun 09.00 SEF 2: IT uppbyggnad

Läs mer

Bilaga 2. Gallring av utbildningsförvaltningens

Bilaga 2. Gallring av utbildningsförvaltningens UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IT-FUNKTIONEN Bilaga 2 PROJEKTDIREKTIV av utbildningsförvaltningens verksamhetssystem av utbildningsförvaltningens verksamhetssystem PROJEKTDIREKTIV Stockholm 2010-03-14 Ort och

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

Från process och information till system. Från process till information. Från process och information till skyddsåtgärder

Från process och information till system. Från process till information. Från process och information till skyddsåtgärder Identifiera information Identifiera krav Klassa Processarbetet kan användas för att säkra: - informationsförsörjningen. - skyddsåtgärder för informationen - funktionalitet t ex i form av system för informationshanteringen

Läs mer

Intraservice - stödet i staden - Servicecenter levererar support och administrativa tjänster till stöd för Göteborgs Stads verksamheter

Intraservice - stödet i staden - Servicecenter levererar support och administrativa tjänster till stöd för Göteborgs Stads verksamheter Intraservice - stödet i staden - Servicecenter levererar support och administrativa tjänster till stöd för Göteborgs Stads verksamheter Vilka finns vi till för? Rektorer Medborgaren Handläggare Socialsekreterare

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Välfärdsteknologi Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Vad menas med välfärdsteknologi? Kärt barn har många namn, välfärdsteknologi utgör sammanväxten mellan traditionella hjälpmedel och ny teknik.

Läs mer

Patrik Flensburg. IT- och servicechef Lomma kommun. söndag 30 september 12

Patrik Flensburg. IT- och servicechef Lomma kommun. söndag 30 september 12 Patrik Flensburg IT- och servicechef Lomma kommun Lomma kommun Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten. Ca 22000 invånare. Lomma expanderar kraftigt. E-tjänster - mandat! En tydligt

Läs mer

R7e arkiv. 9 Landsting i samverkan. Vitalis 9 april 2014

R7e arkiv. 9 Landsting i samverkan. Vitalis 9 april 2014 R7e arkiv 9 Landsting i samverkan Vitalis 9 april 2014 Bakgrund och lösning 450 system i ett landsting Varför arkivera? Patientsäker hantering kräver tillgång till historisk information Spårbarhet Legala

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Ett e arkiv värt att lita på

Ett e arkiv värt att lita på Ett e arkiv värt att lita på Arkivering i olika steg Medborgare Myndigheter Företag Verksamhetssystem Verksamhetsnära arkiv Slutarkiv Internationell standard Audit and Certification of Trustworthy Digital

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system 1(6) Handläggare, titel, telefon Katarina Westmar 011-151019 2012-01-17 Version Pa4 Godkänt av Mikael Daremo Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system Innehållsförteckning 1. Beskrivning av Norrköpings

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag.

Riktlinjer för digital arkivering. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Riktlinje 2015-06-24 Riktlinjer för digital arkivering KS-2015/0813 003 Antagen av Kommunstyrelsen den 2 september 2015. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Syftet

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Arkivkrav vid införande av nytt IT-system

Arkivkrav vid införande av nytt IT-system Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för digital information Dokumentslag: Styrande Datum: 2014-07-31 Dokumenttyp: Instruktion Version: 2.0 Arkivkrav vid införande

Läs mer

En enklare, öppnare och effektivare förvaltning Förvaltningsgemensamma specifikationer. Sambruk/KommITS höstkonferens 2013

En enklare, öppnare och effektivare förvaltning Förvaltningsgemensamma specifikationer. Sambruk/KommITS höstkonferens 2013 En enklare, öppnare och effektivare förvaltning Förvaltningsgemensamma specifikationer Sambruk/KommITS höstkonferens 2013 Det vi har 46,5 20131107 Sambruk/KommITS höstkonferens 2013 Vart är vi på väg 20131107

Läs mer

Projektförslag e-arkiv

Projektförslag e-arkiv Projektförslag e-arkiv 2016-11-01 Innehåll Bakgrund Presentation av projektidé Varför kommunalförbund? Funktion för mellan- och slutarkiv Synergieffekter Syfte, mål och metoder Vem gör vad - projektorganisation

Läs mer

Public. Lifecare roadmap. Allt detta spännande och fantastiska väntar på er runt hörnet!

Public. Lifecare roadmap. Allt detta spännande och fantastiska väntar på er runt hörnet! Lifecare roadmap Allt detta spännande och fantastiska väntar på er runt hörnet! Lifecare Handläggare Carita Valtersson 3 Anpassning till IBIC Hantera två lagrum (SoL, LSS) Bedöma personkretstillhörighet

Läs mer

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1 Dokumentation från Vismas arkivseminarium Page 1 Page 2 OM VISMA Visma har ca 5200 anställda varav ca 1600 i Sverige Visma Consulting har ca 150 anställda i Sverige Page 3 Utvecklar och levererar: E-Process

Läs mer

Teknisk plattform för version 3.7

Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 1 (13) Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 2 (13) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Programsupport... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.1.1 Primära webbläsare... 5 2.1.2 Sekundära webbläsare...

Läs mer

Vabas 2.6.2. Systemkrav

Vabas 2.6.2. Systemkrav Vabas 2.6.2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2015-0-12 2 (6) Systemkrav Vabas 2.6.2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom. FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.se 0733-615685 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT Siv Torstensson

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016

Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Projekt Informationssäkerhet 2014-2016 Tillgänglighet Riktighet Konfidentialitet Styrgruppsmöte 2015-03-20 Projektplan Målbild, målgrupper och förankring Resursmöjligheter, EU-projekt LFA (Logical Framework

Läs mer

Rapport Vimmerbys IT-Ekonomi 2015-04-13. Diarienr: 2015/00028

Rapport Vimmerbys IT-Ekonomi 2015-04-13. Diarienr: 2015/00028 Rapport Vimmerbys IT-Ekonomi 2015-04-13 Diarienr: 2015/00028 Innehåll... 1... 1 Rapport Vimmerbys IT-Ekonomi... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Gränsdragningar... 3 2 Analys...

Läs mer

R7e-arkiv ett exempel på en fungerande e-arkivlösning

R7e-arkiv ett exempel på en fungerande e-arkivlösning R7e-arkiv ett exempel på en fungerande e-arkivlösning Birgitta Torgén, Örebro läns landsting, ordförande R7e-arkiv styrgrupp Leif Sandberg, Landstinget i Uppsala län, förvaltningsledare R7earkiv Agenda

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplan 1 (6) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser som kommunens verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering

Riktlinjer för digital arkivering Riktlinjer för digital arkivering I Linköpings kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2014-06-17 243 Giltighetstid: Gäller tills vidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Konsultkompetenser yrkesområde Kontorstjänster

Konsultkompetenser yrkesområde Kontorstjänster Konsultkompetenser yrkesområde Kontorstjänster Administratör 1 - sköta administrativa rutiner. - planera och samordna. - arbeta utifrån fastlagda rutiner. - vara ett operativt stöd för verksamheten. -

Läs mer

Bilaga 3, Tjänste & Systemspecifikation

Bilaga 3, Tjänste & Systemspecifikation Bilaga 3, Tjänste & Systemspecifikation 1. Behovsbild: Botkyrkabyggen har ett Intranät som bygger på EPI server med kopplingar till en SharePoint miljö. Servrarna hostas av vår IT-partner (i dagsläget

Läs mer

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Agenda Drift / Mobilt bredband Inledning Bakgrund Syfte Innehåll Säkerhet och SUA Svar Inledning Rakels vision och affärsidé är att leverera en kommunikationslösning

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Mellanlagring och e-arkivering av journalsystem

Mellanlagring och e-arkivering av journalsystem Gunnar Ramstedt, chefläkare/it-strateg Ärendenr HSN 2016/408 Handlingstyp Beslutsärende Datum 26 augusti 2016 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Mellanlagring och e-arkivering av journalsystem Hälso- och

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

E-arkiv 22 januari. Välkomna

E-arkiv 22 januari. Välkomna E-arkiv 22 januari Välkomna Agenda Laget runt Mål Utbildning Arbetssätt 2015 Lunch Erik Ander Bengtsfors berättar om deras arbete i Bengtsfors Peter Olofsson berättar om e-arkivet på Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Förstudie e-arkiv i Jönköpings län Rapport 1.0 2 av 34 1 Versionskontroll Version Författare Version Ändringsbeskrivning 2014-01-24 Bertil Thunberg 0.9 Version

Läs mer

Klassificering av information exempel och jämförelse. Anki Heimonen Kommunalförbundet ITSAM 2014 05 20

Klassificering av information exempel och jämförelse. Anki Heimonen Kommunalförbundet ITSAM 2014 05 20 Klassificering av information exempel och jämförelse Anki Heimonen Kommunalförbundet ITSAM 2014 05 20 ITSAM ett kommunalförbund Bildas 2008 6 kommuner i Östergötland och Kalmar län Hanterar telefoni, bredband,

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Sydarkivera - Verksamhetsbeskrivning

Sydarkivera - Verksamhetsbeskrivning - Verksamhetsbeskrivning Kommunalförbundet har bildats av kommunerna Alvesta, Karlskrona, Karlshamn, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö, Älmhult samt Region Blekinge. Förbundets uppdrag

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

1 2014-12-22 SKAPAD AV

1 2014-12-22 SKAPAD AV 1 Agenda 1. Föregående möte, 2. Kommunikationstorget. 3. ehälsa2015, Vad händer, nationellt, regionalt, delregionalt 4. Beslut. Val av beredning 2015. 5. Uppföljning av första året. NÄSTA möte 6. Handlingsplan

Läs mer

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta!

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Modern e-förvaltning..och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Bakgrund Problemen som många av Sveriges kommuner står inför idag är många: Omfattande krav på besparingar Andelen äldre som behöver

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Vabas 2.7. Systemkrav

Vabas 2.7. Systemkrav Vabas 2.7 Systemkrav Systemkrav 2016-05-20 2 (7) Systemkrav Vabas 2.7 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv The Capital of Scandinavia Begrepp Gallring Sekretess PUL Diarie-dossiéeplan /registreringsplan Diarium (NO

Läs mer

Säker inloggning med smarta kort Karlstads kommun

Säker inloggning med smarta kort Karlstads kommun Kommits Vårkonferens 2008, 7-8 maj i Strömstad Säker inloggning med smarta kort Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef 2008-05-06 Värmland och Karlstad Värmland: Karlstad: 280.000 84.000 Resan från politiskt

Läs mer

2015-09-04. VästKom. IT-chefsnätverk. Skaraborg. Fyrbodal. Boråsregionen

2015-09-04. VästKom. IT-chefsnätverk. Skaraborg. Fyrbodal. Boråsregionen IT-chefsnätverk Agendan Inledning Organisation och verksamhet 2016 (Britt-Inger) Höstens arbete, Västkom/Fyrbodal (Siv) ALVG 9 september (Siv) E-tjänsteverkstad - SML Johan Christensson visar och berättar

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

4. Bilaga Kravspecifikation Kompetenser - Kontorstjänster

4. Bilaga Kravspecifikation Kompetenser - Kontorstjänster 4. Bilaga Kravspecifikation Kompetenser - Kontorstjänster 4.1 Krav på kompetenser 4.1.1 Administratör 1 - sköta administrativa rutiner. - planera och samordna. - arbeta utifrån fastlagda rutiner. - vara

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

En hållbar väg från pärm till skärm?

En hållbar väg från pärm till skärm? En hållbar väg från pärm till skärm? - om vårt förändringsprojekt inom dokument- & ärendehantering Johanna Fransson, projektledare Åsa Jarlstam, systemförvaltare Stadskontoret Malmö stad 18 förvaltningar

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

Välkomna! Integrationer för etjänsteplattformar och kontaktcenter. Kundcase: Mina etjänster Barium Automaten Artvise

Välkomna! Integrationer för etjänsteplattformar och kontaktcenter. Kundcase: Mina etjänster Barium Automaten Artvise Välkomna! Integrationer för etjänsteplattformar och kontaktcenter Kundcase: Mina etjänster Barium Automaten Artvise STÄNDIG FÖRBÄTTRING AV PROCESSER I LOMMA Lomma, i PULSEN FRAMES ekommunramverk LOMMA

Läs mer

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt Per Rasck Tjänsteansvarig Tobias Ljunggren IAM Arkitekt EN MOLNBASERAD Identitet och behörighetstjänst Vi har tagit fram en lösning som hjälper er Förbättra genom hög grad av automation Förenkla lätt att

Läs mer

Förstudie för ett centralt e-arkiv

Förstudie för ett centralt e-arkiv Handläggare Mathias Krusell Förstudie för ett centralt e-arkiv Bakgrund De handlingar som inkommer till och upprättas i Mölndal Stad definieras som allmän handling enligt Tryckfrihetförordningens andra

Läs mer

Vabas Systemkrav

Vabas Systemkrav Vabas 2.7.1 Systemkrav Systemkrav 2017-11-29 2 (7) Systemkrav Vabas 2.7.1 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Nätverksträff maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Stimulansbidrag kommuner 5 målområden ehälsa E-tjänster för medborgarna Säker roll- och behörighetsidentifikation Övergång till digitala trygghetslarm

Läs mer

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik.

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik. Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Projekthanteri HelpDesk Publiceringsverktyg Publiceringsverktyg Bokningssystem ng Tidredovisning Enkäthantering

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

\ Uppsala ) "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

\ Uppsala ) KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG \ Uppsala ) "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Cyrén Henrik 2013-03-11 ALN-2013-0060.01 Äldrenämnden Uppföljning av tillsyn över verksamhetsspecifika IT-system 2010

Läs mer