1 (22) VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖRENINGEN STOCKHOLM PRIDE ORG.NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (22) VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖRENINGEN STOCKHOLM PRIDE ORG.NR 802402-6612"

Transkript

1 1 (22) 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖRENINGEN STOCKHOLM PRIDE ORG.NR

2 2 (22) Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrelsens arbete under verksamhetsåret... 4 Styrelsemöten... 4 Årsmötets uppdrag... 4 Styrelsens verksamhetsplanering och måluppfyllelse... 5 Styrelsen... 5 Uppföljning och utvärdering av festivalen 2011 som grund... 5 Medlemsrådslag... 5 Medlemmar... 6 Ekonomi... 6 Samarbetspartners/sponsorer Revisorer... 8 Valberedning... 8 Festivalen Tema... 8 Festivalorganisation Festivalchef... 8 Delprojekt:... 9 Aktiviteter & samarbeten, delprojektledare: Alex Skantz... 9 Delprojekt Ekonomi & försäljning, delprojektledare: Johan Södergren Delprojekt Etablering & logistik, delprojektledare: Ulrika Jansson Delprojekt Kommunikation & press, delprojektledare: Niklas Torsell Delprojekt Musik, delprojektledare: Håcan Andersson Delprojekt Seminarier & debatt, delprojektledare: Camila Kempe Delprojekt Säkerhet, delprojektledare: Ulrika Jansson Delprojekt Volontär, delprojektledare: Stefan Göstasson Styrelsens tack Årsredovisning

3 3 (22) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FÖRENINGEN STOCKHOLM PRIDE Inledning Stockholm Pride 2012 blev en succé. Solen sken över rekordparaden. Festivalens ekonomi är bra. Den ideella Föreningen Stockholm Pride är arrangör och ansvarig för genomförandet av festivalen Stockholm Pride. Festivalen är föreningens huvudsakliga uppdrag. Föreningen drivs utan vinstintresse och alla förtroendevalda och volontärer arbetar helt utan ekonomisk ersättning. Festivalen Stockholm Pride skapas genom samarbeten där individer och organisationer från alla delar av Sveriges homo-, bi-, queer- och transsamhälle medverkar tillsammans med andra arrangörer som ställer upp på de värderingar som präglar Stockholm Pride. Festivalens alla besökare och volontärer spelar givetvis också en viktig roll i att göra Stockholm Pride till den samlingspunkt och kraftsamling som festivalen är. Föreningens syfte definieras i stadgarna: Stockholm Pride är till för de som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuella, bisexuella och transpersoners liv. Detta manifesterar föreningen genom att varje år arrangera kulturfestivalen Stockholm Pride. Stockholm Pride är partipolitiskt och religiöst obundet. Under verksamhetsåret 2012 hade föreningen 108 medlemmar, varav 13 var föreningar, organisationer och företag. Medlemmarna påverkar föreningen och festivalen genom att delta i årsmötet, där man bl.a. väljer styrelse, godkänner bokslut och beslutar om motioner. Likaså är medlemmarna är också ofta aktiva vid medlemsmöten och under själva festivalen med egna arrangemang under Stockholm Prides paraply. Föreningens ambition är att arrangera en festival som tilltalar en så stor del som möjligt av hbtq- communityt i Stockholm och Sverige. Förhoppningen är att aktiviteterna under festivalveckan ska ge effekter för hbtq- communityt året runt i form av fler föreningar, kultur, aktivism, restauranger, möten, medier, pubar, politik och ideell verksamhet med mera. En viktig ambition är också att vara en inspirerande och glädjefylld organisation att arbeta i för alla volontärer som lägger sin ideella tid på att skapa Stockholm Pride.

4 4 (22) Pride Parade, som inleder festivalens finaldag, blev ett rekordstor. Cirka åskådare kunde beskåda runt färgglada paraddeltagare och fick dessutom bevittna ett frieri mitt i paraden. En fantastisk avslutning på veckan. Medieintresset för Stockholm Pride var också enormt. Över 400 journalister/fotografer/bloggare var ackrediterade tals artiklar och blogginlägg om Stockholm Pride publicerades under Stockholm Pride medverkade med festivalchefen och styrelseordföranden i flertalet TV- och radioprogram. Även Musikguiden i P3, spelade in och sände en konsert från Stockholm Pride. Årets Pridefestival i Stockholm gick dessutom bra ekonomiskt. Festivalen gav ett positivt resultat på 1,35 miljoner kronor, vilket var nästan dubbelt så mycket jämfört med den budget som antogs vid årsmötet. Vinsten är ett resultat av en förändrad organisation och de välvilliga överenskommelser som gjorts med ett stort antal av års leverantörer. Styrelsens arbete under verksamhetsåret Styrelsen har sedan årsmötet 2012 bestått av: Peter Rimsby (ordförande) Maria Sjöberg (vice ordförande) Henrik Franzén (kassör) Anders Nilsson (sekreterare) Charlie Hågnell (ledamot) Lars Vaste Andersson (ledamot) Daniel Sallmander (ledamot) Sofia Scherman (ledamot, entledigades på egen begäran 19/6 2012) Styrelsemöten Styrelsen som valdes vid årsmötet 2012 har under 2012/13 haft 27 protokollförda styrelsemöten (25/ /3 2013) dessutom 3 planeringsdagar och ett medlemsrådslag. Styrelsen har haft ett presidium, bestående av ordförande, vice ordförande, kassör som vid enstaka tillfällen fattat akuta beslut som sedan har fastställts eller justerats av styrelsen. Det har inte funnits regelbundna presidiemöten utan styrelsen har eftersträvat att arbeta tillsammans. Till en del av styrelsemöten har det funnits adjungerade deltagare. Årsmötets uppdrag Den styrelse som tillsattes bestod till större delen av nya ledamöter och dessutom har styrelsen under en stor del av tiden bestått av sju ledamöterna istället för nio som stadgarna föreskriver. Styrelsen har därför varit tvungen att fokusera uppdraget från årsmötet 2012 att stötta festivalchefen i att skapa bästa möjliga förutsättningarna för en välfungerande organisation och en festival som genererar ett överskott till föreningen, följa upp att ekonomiska rutiner efterlevs inom organisationen och arbeta för en effektiv ekonomiadministration. Styrelsen införde bl.a. ett nytt system för säkra den löpande ekonomiska uppföljningen. Styrelsen har sedan års festival också lagt mycket fokus på att säkerställa festivalledning genom rekrytering av festivalchef.

5 5 (22) Styrelsen har också dragit igång uppdraget med att utveckla föreningens värdegrund och det arbetet kommer att fortsätta under 2013 med målet att till nästa årsmöte lägga fram ett konkret förslag till vision för framtida utveckling för såväl festival som föreningen i linje med årsmötets uppdrag. Styrelsens verksamhetsplanering och måluppfyllelse Årsmötet 2012 presenterade den avgående styrelsen planen för genomförande av 2012 års festival. Den nytillträdda styrelsen främsta uppgift inledningsvis blev därför att följa upp och verkställa planen enligt givna förutsättningar och tillsatt festivalledning. Ett omfattande arbete blev att fullfölja de ackordsförhandlingar som krävdes för att säkerställa ett genomförande av årets festival och att löpande revidera den budget som var lagd så att målet på ett överskott för festival kunde nås. Ett arbete som lyckades! Samtidigt lyfte den nytillträdda styrelsen blicken ett antal år framåt och satte igång ett visionsarbete för att skapa en tydlig färdplan Stockholm Prides kommande utveckling. Styrelsen Det har sedan flera år varit styrelsens vision att bli mindre festivaloperativ och istället mer föreningsstrategisk i sitt arbete. Enligt verksamhetsplanen för 2012 hade styrelsen att anställa en festivalchef för arbetet med festivalen 2013 och kommande år vilket också har verkställts. Ett flerårigt önskemål om ett tydligt och sammanhållet ledarskap genom en helårsanlitad festivalchef, som skapar bättre förutsättningar för det strategiskt styrelsearbete är uppnått. Arbetet med festivalen under 2012 styrdes genom ett uppdragsavtal med festivalchefen, Alf Kjeller, en delegationsordning och löpande uppföljning genom rapportering till styrelsen. Uppföljning och utvärdering av festivalen 2011 som grund Mot bakgrund av de organisationsförändringar som genomfördes inför festivalen 2011 för att förnya festivalen samt förbättra och effektivisera arbetet med organisationen i stort, hade föregående styrelse till uppgift att tillsammans med Operativa Kommittén göra en grundlig utvärdering av festivalen 2011 och den nya organisationsstrukturen. Dåvarande styrelsen genomförde ett grundligt utvärderingsarbete av festivalen 2011 och samlade in synpunkter och förbättringsförslag inför festivalen Tankarna och erfarenheterna överlämnades till 2012 års festivalchef och låg till grund för den organisation och det framgångsrika genomförandet Bland annat visade utvärderingen att en majoritet av alla medlemmar önskade att Stockholm Pride skulle återgå till att ha entréavgift. Till följd av detta beslutades att festivalen 2012 skulle vara avgiftsbelagd. Medlemsrådslag Den 11 november hade styrelsen inbjudit medlemmarna till ett rådslag i huset på Sveavägen för att diskutera framtidsvisioner för festivalen och föreningen i enlighet med uppdraget i verksamhetsplanen. Mötet inleddes med att festivalledningen berättade om den positiva utvärderingen av årets härliga festival. Efter en inventering av vilka frågor som kändes mest angelägna att diskutera diskussioner vid fyra olika ämnesbord. Förslag och synpunkter dokumenterades och skickades ut till medlemmar och deltagare och är underlag i styrelsens och festivalledningens fortsatta arbete. De rubriker som mötet valde att diskutera var Pride House, internationellt, medlemmar/organisation och Park. Idén med mötet var att skapa delaktighet och ge input till det fortsatta planeringsarbetet - såväl inför nästa års festival som lite längre bort mot en vision av framtidens Pridefestival.

6 6 (22) Medlemmar Som en del i föreningsutvecklingen har diskussioner kring föreningen Stockholm Pride som medlemsförening förts inom styrelsen och vid rådslaget. Antalet enskilda medlemmar har aldrig varit särskilt stort bestod föreningen av 95 enskilda medlemmar och 13 föreningar, organisationer och företag (som i sin tur givetvis representerar ett betydligt större medlemsantal). Styrelsen ser medlemsfrågan som en stor angelägenhet i det fortsatta styrelsearbetet. Det är ju medlemmarna som är föreningen Stockholm Pride och utgör en förutsättning för verksamheten i dess nuvarande form. Eftersom Stockholm Pride vill verka för ett brett community är det viktigt att så många röster som möjligt kommer till tals genom att fler blir medlemmar. Ekonomi Inför festivalen 2012 förändrades många rutiner kring ekonomihanteringen för föreningen. Ledorden har varit kontroll och kostnadsmedvetenhet. En ny redovisningsbyrå anlitades med uppstramade villkor där vi krävde löpande redovisning med en betydligt kortare ledtid vilket ökade den kontinuerliga kontrollen över intäkter och utgifter. Krav från föreningen var också att den nya redovisningsbyrån skulle vara SRF auktoriserad för att trygga kvalitén. Ett stort hjälpmedel i det löpande arbetet var också införande av ett ekonomisystem online. Föreningen fick tillgång till systemet Fortnox som valde att sponsra oss med licenskostnaden. I detta system lades alla tagna kostnader in innan fakturan anlänt genom att använda avtal och orderbekräftelser som underlag. På detta viset kunde en kontinuerlig uppföljning genomföras med kontroll på kostnader innan, under och efter festivalen. Fortnox användes även som attestsystem och dokumenthantering där allt material digitaliserades till systemet. Förändringarna har upplevts som positiva och föreningen kommer fortsätta utveckla styrningen och rapporteringen av festivalens ekonomi på denna inslagna väg.

7 7 (22) Samarbetspartners/sponsorer 2012 Huvudsponsorer TCO Stolta partners QX Apoteket Arbetsförmedlingen HP Hilton Slussen SL Spendrups Bahnhof Taxi Stockholm Stolta samarbetspartners RFSL Sensus TRAVEL The Card Kulturhuset Stockholm Stockholms Stadsteater Metro Mynewsdesk P3 Sveriges Radio STATOIL Stolt leverantör Frans August Stolt värdstad Stockholm Stad Arbetet med samarbetspartners och sponsorer låg direkt under festivalchefen. Sponsorsansvarig Tasso Stafilidis rapporterade direkt till festivalchefen och arbetade självständigt med arbetet med sponsorer och samarbetspartners. En stor del av arbetet var att åter igen bygga upp förtroendet för festivalen och föreningen Stockholm Pride. Ett stort tack till alla sponsorer och samarbetspartners som visade förtroende och som ställde upp. EPOA & InterPride Stockholm Pride är medlemmar i två internationella organisationer; EPOA och InterPride, där EPOA förenar de europeiska Prideorganisationerna, och InterPride är den globala motsvarigheten. InterPride verkar genom nätverkande, kommunikation och utbildning för att främja homo- och bisexuella, transpersoner och intersexuella personers rättighet att hålla och delta i Pride- evenemang. Stockholm Visitors Board / Stockholm Business Region Föreningen fick marknadsföringsstöd om kronor till festivalen 2012 av Stockholm Visitors Board och marknadsförde varumärket Stockholm The Capital of Scandinavia.

8 8 (22) Revisorer Till auktoriserad revisor valdes på årsmötet 2012 Peter van Lienden, Ulrica Stjernqvist och Göran Söderström som föreningsrevisorer, Claes Bäcklin revisorssuppleant. Revisorerna lämnar egen rapport vid årsmötet. Valberedning Vid årsmötet 2012 valdes Lex Björsmo, Evy Matei- Siira, Mattias Sääksjärvi, Micke Sandberg (sammankallande) till valberedning för föreningen. Festivalen 2012 Festivalen 2012 ägde rum i Stockholm mellan den och bestod av festivalområdena Pride House (31 juli- 3 augusti) och Pride Park (1-4 augusti) samt Pride Parade som genomfördes genom Stockholm på lördagen den 4 augusti. Stockholm Pride arrangerades 2012 för femtonde gången och lagom till 15 årsfirandet togs Pride Park tillbaka till Tantolunden. Tema Inför varje festival väljer styrelsen för Stockholm Pride ett tema vilket sätter tonen för årets firande. Under festivalveckan genomförs det hundratals seminarier och debatter både i och utanför Stockholm Prides regi med utgångspunkt i temat. Föregående års styrelse valde temat Tillsammans för Stockholm Pride Syftet var att visa att tillsammans är vi starka! Med temat ville Stockholm Pride uppmärksamma vad människor kan göra tillsammans: Stå upp för den som utsätts för orättvisor, förändra samhället, skapa kärlek. Festivalorganisation 2012 Festivalchefen Alf Kjeller organiserade arbetet i olika delprojekt med var sin delprojektledare. Delprojektledarna och festivalchefen fungerade tillsammans som festivalledning. Festivalledningen hade under året 30 möten. Festivalchef Utifrån uppdraget att förbättra styrningen inom organisationen, där det operativa arbetet under tidigare styrelser varit uppdelat på flera olika personer, valde styrelsen 2011 att tillsätta en festivalchef Alf Kjeller. Under festivalchefen samlades ansvaret för genomförandet av 2012 års festival. I det ansvaret ingick festivalens innehåll, program, försäljning, kampanjer, organisation, sponsorer, festivalbudget och kommunikation. Festivalchefen beredde också frågorna för festivalbudget, festivalområden, Dogtag, Pridelåt, nivåer på entréavgifter och krisplaner där styrelsen fattade de slutgiltiga besluten. I uppdraget ingick även att ansvara för föreningens behov på året- runt- basis, det vill säga arbete med press och kommunikation, kontor och administration, säkerhet och krisorganisation. I uppdraget ingick att samla festivalarbetet till en organisation och bryta upp gamla arbetssätt där tidigare olika staber, Pride Park, Pride House och Pride Parade haft separata ledningar och separata organisationer till en gemensam organisation som arbetade tillsammans mot ett mål. Målet med nya

9 9 (22) organisationen var effektivitet och leverans i fokus, med en mycket hög grad av ekonomisk medvetenhet i alla delar. Allt arbete skulle utföras ideellt och utan ersättning. Kommunikationsutmaningen inför årets festival var att återigen få tillbaka och bygga upp förtroendet för festivalen och varumärket Stockholm Pride efter förlusten Fokus var att kontinuerligt släppa information om arbetet med festivalen, både externt och internt, samt att föra en dialog med våra besökare. Arbetet med festivalen 2012 har på alla nivåer och i alla delprojekt genomsyrats av hårt förtroendeskapande efter 2011 års resultat och efterföljande ackordsförhandlingar. Det gällde både samarbetsparters, volontärer, media, community, enskilda musiker, skivbolag, bokningsbolag, managements och leverantörer. I många fall och inom samtliga delprojekt har det varit personliga kontakter och tidigare lyckade samarbeten som gjort att man ställt upp för festivalen. Det är viktigt att notera när festivalen nu summeras. I början av september påbörjades rekryteringen till festivalledningen via mailutskick, sociala medier och på föreningens hemsida. Parallellt med detta genomfördes intervjuer och planeringen av organisation och tidplaner genomförde. Organisationen gjordes dynamisk utifrån hur arbetet med 2011 års ekonomi gick. I festivalchefens arbete med rekrytering av ledande funktioner var det viktigt att se till festivalens helhet och vara med och bära upp ett gemensamt ledarskap. Centralt för arbetet inom organisationen var tillit och arbete under eget ansvar, samtidigt som alla skulle utföra sina uppdrag på ett transparent sätt med respekt för organisationens gemensamma behov. Den nya organisationen och det nya arbetssättet effektiviserade det inre arbetet och fokus kunde läggas på besökarna, hbtq- communityn, samarbetspartners och inte på intern administration. Den organisation som festivalchefen arbeta med bestod av delprojekt med delprojektledare som hade olika typer av erfarenhet och en bred kompetens. Delprojektledarna och festivalchefen bildade festivalledningen. Festivalledningen träffades varannan vecka och där togs gemensamma beslut och där samordnades större delen av projektkoordineringen. Alla beslut togs utifrån vad som var bäst för helheten och med ekonomi och effektivitet i fokus. Delprojekt Aktiviteter & samarbeten, delprojektledare: Alex Skantz Här låg ansvaret för aktiviteter i våra områden Pride Park och Pride House, externa programsamarbeten, Pride Senior, Pride Ung, internationella samarbeten, Pride Kids och verksamhet utanför Pride Park och Pride House. Här låg också ansvaret för årets Pridedans och Paradutropare. Bland programpunkterna återfanns allt från dansarrangemang, panelsamtal, polymingel och normkritiska teaterföreställningar till ung queerkonst, speciella queervisningar och hbtq- utställningar på flertalet av stadens museer samt ett stort antal fester. På Pride Ung kunde ungdomar upp till 25 år göra egna plakat till paraden, besöka konstutställningar, se artistframträdanden, teaterföreställningar, delta i workshops, träffa HBTQ- ungdomar. Pride Ung arbetade utifrån årets tema varje dag, vilket genomsyrade programpunkterna. Pride Ung var i år ett samarbete med RFSL Ungdom och Fryshuset.

10 10 (22) Vidare arrangerads Pride Kids, dels på Rum för Barn på Kulturhuset, dels på barnområdet i Pride Park. På Rum för Barn var det sagoläsning, barnrytmik och utklädningsverkstad. Barnområdet i Pride Park arrangerades i samarbete med Tio Tretton/Kulturhuset och Zirkus Lokomotiv. I tälten kunde barn och vuxna pyssla, måla, lyssna på sagor, ha en mysstund. Varje dag avslutades med ett disco. Barnaktiviteterna var välbesökta och Pride Kids är ett aktivitetsområde som vi bör utveckla vidare kommande år. Pride Gold, hade ett seniortält i Pride Park. Pride Gold arrangerade musikstunder på Skogsscenen där bland annat Andres Esteche och Albin Flinkas uppträdde. På skogsscen var det även seminarium, dansuppvisningar samt konstarrangemang under veckan. Ett författartält i Pride Park arrangerades tillsammans med Hallongrottan. Här kunde besökarna lyssna på författarsamtal från bland annat Birgitta Stenberg, Mats Strandberg och Sara Bergsmark, Maria Sveland. Hallongrottan arrangerade även två dagar med författarsamtal på Pride House. Här fick besökarna lyssna till Tiina Rosenberg, Mari Jungstedt och Sara Lövestam med flera. Under festivalveckan i Pride House gavs ett flertal teaterföreställningar. Maria Johansdotter hade Sverigepremiär, en reading av Gertrud Larsson och Carolina Frände, dansklasser med Balettakademien samt den normbrytande När prinsessan begär. I studion på Pride House arrangerades Pride Konst med fokus på den internationella gemenskapen i kampen för mänskliga rättigheter. Utställare som Rainbow Arts projekt, Markus Emilsson, The Unstraight Museum var med. Pridedansen som togs fram av Balettakademien var lyckad och fick ett stort genomslag. En Flashmob genomfördes på Sergels Torg och fick många lunchande stockholmare och turister upp på benen. Under paraden hade vi Tasso Stafilidis och Robert Fux som paradutropare. Det var ett uppskattat inslag och de höjde stämningen rejält vid Kungsträdgården. Delprojekt Community, delprojektledare: Erika Larsson Delprojektet ansvarade för utställare, restauranger och andra aktörer som bedriver business inom våra områden. Delprojektet var communityns och företags huvudsakliga kontaktpunkt med festivalen och tog emot anmälan till att vara utställare i Pride Park och Pride House, deltagande i paraden och arrangör av seminarier och debatter och liknande. Här låg också ansvaret för utställarservice och VIP- entré. Det fanns en uttalad önskan både inom Prideorganisationen och bland Pridebesökarna att få tillbaka gaykrogarna till Pride Park så årets krogar i Pride park blev Roxy, Mälarpaviljongen, och Sidetrack. Som café blev det Anna på Östermalm. I Pride Park hade vi ett 60- tal utställare, en blandning av föreningar, politiska partier och kommersiella aktörer. Delprojekt Ekonomi & försäljning, delprojektledare: Johan Södergren Under delprojektet låg ansvaret för våra ekonomirutiner och försäljning av biljetter och all annan försäljning vi hade i egen regi. I det ingick ansvaret för biljettkassor och backstagebaren. Delprojektet fungerade också som en kontrollfunktion för festivalledningen och hade ansvaret för ekonomiboden och redovisningen Tidigt i projektet gjordes en omfattande strukturering av rutinerna och det infördes ett nytt styrsystem för budgeten. Mycket arbetet blev sedan att följa upp och rapportera. Bokföringen var online. I delprojektet ingick också att dokumentera och lagra alla avtal. Biljettkassor Mycket av biljetterna såldes på Ticnet, men det fanns biljettkassor både för köp av biljetter och bandbyte i Pride House och utanför Pride Park.

11 11 (22) Backstage och mingel Årets Backstage var välbesökt och var Stockholms hetaste plats att vara på under Pride. Ett nära samarbete med Marianne Djudic och Richard Lindh på Taste PR gjorde våra mingel och events uppskattade och välbesökta. Delprojekt Etablering & logistik, delprojektledare: Ulrika Jansson Hade ansvaret för etablering av våra egna områden och all större logistik kopplat till själva festivaldriften, bygg & riv, inköp, materialbod och all IT/Tele- teknik men även ansvaret för kansliet på Huset och vår IT teknik, som skall fungera över hela året. I delprojektet ingick dessutom ansvaret för transporter. Det var en ny plats att planera i år och det är alltid en ansträngning. Att vi valde att gå tillbaka till Tantolunden gjorde dock arbetet enklare i och med att vi kunde återanvända faktamaterial och liknande från tidigare. Att Pride House var kvar på Stadsteatern/Kulturhuset underlättade också den etableringen eftersom mycket erfarenhet fanns. Delprojekt Kommunikation & press, delprojektledare: Niklas Torsell Samlade ansvaret för vår kommunikation och press: Interna & externa nyhetsbrev, sociala medier, webben, digitalt och tryckt program, programdatabaser, våra infocenter och kommunikationsplan m.m. Under delprojektet låg också ansvaret för årets dogtag och årets pridelåt. Medieintresset för Stockholm Pride var i år enormt med över 400 journalister/fotografer/bloggare ackrediterade tals artiklar och blogginlägg om Stockholm Pride har publicerats från januari till festivalavslut. Därutöver medverkade festivalchefen och styrelseordföranden i flertalet TV- och radioprogram. Även Musikguiden i P3, spelade in och sände en konsert från Stockholm Pride. Kommunikationsfokuset låg på att kommunicera EN festival, med aktiviteter som kunde tilltala många olika grupperingar inom hbtq- communityn. Information och pressmeddelanden släpptes kontinuerligt och Stockholm Pride fokuserade på att nå ut i både bred som nischad media och la mycket tid på pressbearbetning. Majoriteten av landets stora dags- och kvällstidning och ledarsidor skrev under festivalveckan om Pride och HBTQ- relaterade frågor. Även mängder av debattartiklar inför och under veckan lyfte årets tema och HBTQ. I år kom debatten mycket att handla om begreppet queer och olika motståndsrörelser till Pride där många andra aktörer tog initiativ till debatt. Ett annat fokus i år var våra sociala medier. Det gällde främst Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Blogg på QX och informationsmailen. Vi var ständigt närvarande för att ha en personlig kontakt med våra besökare och svara på alla frågor och önskemål, med ett lyckat resultat. Vår Facebooksida ökade från till fans vid festivals slut. För första gången arbetade vi också med bloggambassadörer för Stockholm Pride vilka innefattad Majsan Keller, Dennis M, Cimon Lundberg, Charlotte Nordin, Amir Akrouti, Gunn Lundemo och Katja Gustafsson. Under festivalen hade vi tre informationscenter på plats. I informationscentren kunde besökare och media få information om program och öppettider samt ackreditera sig till festivalen. De olika infocentren var placerade i Pride House, utanför Pride Park och inne i Pride Park. I år la vi mindre tid på en redaktionell hemsida och la mer arbete på information inför festivalen och dokumentation under festivalen inför framtiden. Inför festivalen inleddes ett samarbete med Dagny & Lillebror, som ansvarade för allt rörligt redaktionellt material under veckan.

12 12 (22) Årets Pridelåt Årets låt för Stockholm Pride var Du följer väl med? (Soundfactory Pride Remix). Den premiärspelades den 11 juni i Sveriges största morgonprogram - Rix Morronzoo på Rix FM. Låten gjordes av Lena Philipsson som också framförde den live i Pride Park. Du följer väl med? skrivs av Mange Schmidt, Michelle Leonard, Nalle Ahlstedt och Jaakko Salovaara och producerades av Peter Boström. Prideremixen gjordes av Emil Hellman. Till festivalen släpptes en exklusiv fysisk singel, endast tillgänglig att köpa på festivalområdet. När låten släpptes låg den länge Topp 40 på itunes. Lena Philipssons låt valdes utifrån att den passade väl in på årets tema Tillsammans. Årets dogtag Årets dogtag var ett halssmycke i form av ett vaxat band med en öppningsbar guldmetallbehållare som innehöll olika budskap som skulle ge kraft och energi. Den var skapad av modekreatören Bea Szenfeld. Bea Szenfeld tog fasta på årets tema Tillsammans, då dogtagen har producerats och packats tillsammans med vänner, assistenter och frivilliga i olika workshops i hennes ateljé i Solna. Kampanj Under året samarbetade föreningen Stockholm Pride med en projektgrupp från Berghs School of Communication. Tillsammans tog Stockholm Pride och projektgruppen, bestående av studenter från Berghs samtliga diplomutbildningar, fram en kampanj som gick under namnet Dags att bli HBTQ och visade det positiva med att vara HBTQ, samtidigt som den synliggjorde heteronormen och de myter, fördomar, förutfattade meningar och stereotyper som finns om hbtq- personer. Kampanjen inleddes med ett nyskrivet manifest som lästes upp av kända HBTQ- profiler. Sedan lanserades kampanjsiterna, blihomo.nu, bliflata.nu, blibi.nu, bliqueer.nu, blitrans.nu och blibög.nu, där besökarna både kunde se och kunde skapa egna argument till varför man ska bli HBTQ. Kampanjen var den största kampanjsatsningen som Stockholm Pride har gjort och fick väldigt mycket uppmärksamhet i både media och på internet. Tack vare sponsring fick kampanjen också gratis medieutrymme i såväl tidningar som i tunnelbanan och på bussar, på affischtavlor och som animerade argument på Clear Channels Play- utrymmen. Dessutom gjorde vi traditionell, biljettdrivande, marknadsföring i form av annonser i QX, Metro, Expressen, Busstidningen, Nöjesguiden och på QX.se, RFSL.se, Alltomstockholm.se, Gmode.se och Finest.se. Dessutom blev vi sponsrade med reklamutrymme på OUT TV och satsade på Facebook- annonsering. I år valde vi att inte ha en tryckt programbok, då innehållet oftast hinner bli inaktuellt. Istället gjorde vi likt föregående år och tog fram en programbilaga med Metro, samt en Paradbilaga. Vi fokuserade också på att ha programmet ständigt uppdaterat på webben och gjorde en vidareutveckling på förra årets mobil- app som återfanns på Delprojekt Musik, delprojektledare: Håcan Andersson I detta delprojekt låg ansvaret för artistuppträdanden. Delprojektet hade också ansvaret för scenbygge, scenteknik, scenproduktion, loger och artisthantering. Resor och boende till artister och övriga med rese/logibehov. I huvudsak skall arbetet bedrivas med producenter som ansvarar för sina programdelar. I Pride Park fanns tre scener: Parkscenen, Krogscenen samt Skogsscenen. Parkscenen och Krogscenen bjöd på mer musikalisk underhållning, medan Skogsscenen varierade med både teater och debatter. En ambition vi hade i år var att ha färre och längre framträdanden, än många artister som enbart gjorde 1 låt. En annan ambition vi hade var att utveckla torsdagen.

13 13 (22) Onsdag Friskis & Svettis bjöd på gympapass framför Parkscenen och Queersalsa lärdes ut på Krogscenen innan Nettan Herrman med pianisten Maria och gästerna Anna Ploby och Victor Celin fortsatte underhållningen. Invigningen hölls ihop av Annika Lantz som presenterade den tillsammans med alla sina kön. Årets invigningstalare Mona Sahlin och Birgitta Ohlsson presenterades av look- a- likes drugor och för underhållningen stod Gaykören, Annis Brander och popfenomenet Belle. Kvällen fortsatte med ett bejublat framträdande av Kikki Danielsson och Wizex på Krogscenen. Från Parkscenen fortsatte musiken med en av årets Melodifestivalfavoriter Lisa Miskowsky, för att sedan avslutas med Alexander Bards nya musikprojekt Gravitonas. Kvällen avslutades med DJ Caliente salsa på Krogscenen. På Skogsscenen: Konstworkshop med Frida Mörcker, Panelsamtal med Kommunal och RFSL, Pride Gold bjöd på Trubadurer. Torsdag Stockholm Pride klassiska torsdagkväll bytte namn till Schlagerpopkvällen som ett led i att utveckla begreppet. Melodifestivalen idag innehåller alla typer av musikstilar och det har även blivit så att för många artister är Melodifestivalen ett fönster att visa upp sig för svenska folket, men inget man vill bli förknippad med efteråt. Att inkludera pop i namnet gjorde att vi också kunde bjuda på favoritlåtar som inte varit med i själva tävlingen men som på något sätt kanske ändå hade en anknytning- exempelvis Om sanningen ska fram med Eric Amarillo (som tävlat under namnet Te Attic) eller den engelska danstrion The Face, som produceras av Anders Hansson som skapade Alcazar. Kvällen hölls ihop av de två värdarna Robert Fux och Mathias Holmgren, som tillsammans med husbandet Hallå Hela Pressen bjöd under kvällen på ett fyrverkeri med över 30 artister: Ott Leplend (Estland), Anneila, Maria Benhaji, Mimi Oh!, Sonja Aldén, Smith & Tell, Marie Lindberg, Eddie Razazz, Youngblood, Linda Sundblad, Tersia Bjarneby, Rosanna Jönis, Nina & Kim, Sean Banan, Sara Varga, Andreas Lundstedt, Sebastian Karlsson, The Face, Amy Diamond, Stockholm Syndsrome, Star Pilots, Da Buzz, Dilba, Eric Amarillo, Håkan Lidbo/Jessica Folcker, Eleftheria Eleftheriou (Grekland), Ivi Adamou (Cypern), Jedward (Irland) och avslutade med årets ESC vinnare Loreen. Tidigare under dagen hade den amerikanska stand- up komikern Margret Choo gjort succé från Parkscenen, och Nettan & Maria underhållit ihop med Micke Gran och Svante Drake. Nytt för året var också samarbetet med Musikbyrån i P3 Sommarsession, som sände live från Pride Park. Programledaren Kitty Jutbring avslöjade sin graviditet och Mattias Andreassen och Tomas Stenström. På Skogsscenen: Queera bibelstudier, Ylva- Maria Thomson samt Pride Gold med Andres Esteche. Fredag Även om regnet vräkte ned under förmiddagen, så fortsatte Queersalsan på Krogscenen, Nettan & Maria avslutade sina dagar med Fredrik Svahn och Niklas Andersson, flatfavoriterna Strula med Siri uppträdde och Club X Katja Gustavsson & Gunn Lunnemo avslutade med dansfest. På Parkscenen värmde årets IDOL- stjärnskott Moa Lignell upp innan Gudrun Haukisdottir presenterade En afton med Whitney Houston. Medverkande artister var Vannesa Falk, Big Fox, Viktor Noren, Pauline och Shirley Clamp. Eric Saade avslutade på Parkscenen med att bjuda på sin bejublade popshow. Naturligtvis hade han med sig Tone Damli som gäst i hiten Imagine. På Skogsscenen: Maria johansdotter, Queera Bibelstudier, Frida Mörcker, Queersalsa, Lesbisk BDSM samt Pride Gold med Albin Flinkas. Lördag DJ Leo B värmde upp publiken när Paraden anlände till Pride Park. Första delen av programmet på Parkscenen öppnade med Lilla Lovis, för at sedan fortsätta med Mariette Hansson och avslutades med Daniel Oliver.

14 14 (22) Regnbågsblocket- till minne av de som lämnat oss i hiv/aids, presenterades av Peter Englund, initiativtagare till WAD Galan. Jonas Gardell var årets talare och Gabriel Forrs med sin 200 personer starka kör Du kan sjunga gospel framförde Regnbågssången samt Underbar. På Krogscenen uppträde Ludvig Anderssons band Atlas och kvällen avslutades där med DJ Baby J, som fick hela dansgolvet att koka. Paradengalan på Parkscenen presenterades av Jenny Silver, som även gjorde en hyllning till Donna Summer genom att framföra I feel love. Andra artister som uppträde under kvällen var Lune, Lilla Sällskapet, Norlie & KKV; Andreas Moe (Avicii Fade into darkness ), Happy Hoes (Miis Inga, Dominica Perzynsk samt Camilla Henemark) och Diamond Dogs. Stort jubel var det under Lena Philipson framträdande, både när hon sjöng årets Pridelåt du följer väl med men även i hits som Dansa i neon och Kärleken är evig. Agnes gjorde sitt första framträdande på tre år, och fick avsluta årets Paradengala med en hitkavalkad bestående av On & on, Love love love samt Release Me. Pride Park dränktes i guldkonfetti och alla var överens om att detta var en av de bästa kvällarna i Pride Parks historia. På Skogsscenen: 6 efter 60 år samt Trubadurkväll. Delprojekt Seminarier & debatt, delprojektledare: Camila Kempe Här ligger ansvaret för all vår seminarie & debattverksamhet under festivalen. Delprojektet arbetar aktivt med att skapa en bred seminarieverksamhet. För att bidra till bredd och inkludering arrangerade Pride endast en bråkdel av programpunkterna själva - en arkitekturfilm om Kulturhusbygget , en queer glaskonstutställning med tillgänglighetsaspekter och ett författarsamtal om hiv med kända svenska författare/journalist som skriver om hiv. Vi tog också hit Margaret Cho som levererade en fantastisk föreställning i Pride Park. Förslag på programpunkter som inkom sorterades och bedömdes utifrån principen att så många som möjligt skulle få plats i programmet. Att veta vem eller vilka som var arrangörer eller promoters såg ledningsgruppen som en förutsättning för att festivalen skulle bli bra och fungera för alla som ville vara med. Det var en uttalad strategi att årets tema Tillsammans skulle speglas i programmet, dvs med en jämn fördelning av politiska lutningar åt höger och åt vänster och mitt emellan, högt och lågt, ungt och gammalt för möta så många segment som var möjligt. Programpunkterna fördelades över ett begränsat antal dagar och under ett begränsat antal timmar. Det som inte kommit med i programmet såg mer eller mindre likadant ut som det som kom med i programmet - det vill säga: inte något uteslöts för att det verkade för vänster/anarkistiskt, queer, liberalt, konservativt eller orienterat mot svensk partihöger. Delprojekt Säkerhet, delprojektledare: Ulrika Jansson Under säkerhet ligger ansvaret för säkerhet, ordningsvakter, scensäk, ledningscentral, entrévärdar, entréer, paradsäkerhet, nödutgångar och sjukvård. Delprojektet koordinerar och ansvarar för alla kontakter med polisen och olika tillståndsmyndigheter. Delprojekt Volontär, delprojektledare: Stefan Göstasson Delprojekt volontär innefattade i grunden rekrytering av veckovolontärer, mat/logi, incheckning, grundutbildning av volontärerna. Respektive delprojekt hade antingen en delprojektledare eller speciellt utsedda personer/er som tog hand om delprojektets volontärer. I delprojektet ingick också ansvaret för IT- teknik & IT- system, kontoret på Huset Sveavägen, materialhantering, inköp och transport. Delprojekt volontär samordnade maten som för volontärerna så som frukost, lunch och middag, det subventionerade boendet för långväga volontärer på Zinkensdamms vandrarhem. Ca 1000 behörighetsbrickor tillverkades. Delprojektet svarade också för in- och utcheckning för volontärerna. Rekrytering Delprojekt volontär tog hand om den första kontakten med alla personer som sökte genom att ringa upp för en intervju. Därefter slussades volontären vidare till respektive delprojekt som intervjuade specifikt

15 15 (22) för de arbetsuppgifter som skulle göras via telefon. Under rekryteringsprocessen genomfördes ca 3000 telefonsamtal. Schemaläggning Varje volontär fick sitt eget individanpassade schema utifrån de behov som respektive delprojekt hade. Detta innebar att ca 2500 arbetspass lades för festivalen. Då det uppstod volontärsbrist löstes detta mestadels genom att volontärer hjälpte till genom att ta extra arbetspass eller andra omprioriteringar. Utbildning Ett grundläggande utbildningsmaterial sammanställdes och skickades ut till samtliga volontärer att ta del av innan festivalen. Två utbildningsdagar ordnades på söndagen och måndagen innan festivalen startade. Under dessa dagar lades tyngdpungen på peppning och att inspirera volontärerna till det stora evenemang Stockholm Pride är. Respektive delprojekt ansvarade för att därefter utbilda sina volontärer för de arbetsuppgifter som var specifikt för respektive delprojektet. Volontärsfest En volontärs- kickoff/fest ordnades på måndagskvällen innan på Hotell Hilton. Efterfesten valde styrelsen under hösten att flytta till efter årsskiftet Fakta Våra områden: Pride House öppet juli- 3 augusti. Vår beräkning är att Pride House ökade besökstalet på Stadsteatern/Kulturhuset med ca personer per dag under Stockholm Pride. I genomsnitt besöktes Pride House av besökare per dag. Totalt besökte personer något av våra seminarier/debatter, teater eller filmföreställningar i Pride House. Pride Park öppet augusti och augusti. Pride Parade ägde rum den 4 augusti. Styrelsens tack En mängd människor engagerar sig i föreningen Stockholm Pride och möjliggör Nordens största Pridefestival. Styrelsen vill rikta sitt tack till festivalchef, festivalledning, övriga långtidsvolontär, veckovolontärer, medlemmar, samarbetspartners, leverantörer, utställare, artister, seminariearrangörer och alla andra som på olika sätt engagerat sig i Stockholm Pride Ett varmt tack riktas även till alla de leverantörer som genom sitt generösa stöd medverkat till att Stockholm Pride klarade den svåra ekonomiska situation som föreningen har befunnit sig i. Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till advokaterna Ingela Holmqvist och Sofia Scherman och till festivalchefen Alf Kjeller.

16 16 (22) Styrelsen för Stockholm Pride får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Under 2012 har fortsatta ackordsförhandlingar genomförts från festival Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): ansamlad förlust Årets vinst från festivalen Årets vinst från Ackord disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

17 Stockholm Pride 17 (22) Org.nr Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

18 Stockholm Pride 18 (22) Org.nr TILLGÅNGAR Not Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 Stockholm Pride 19 (22) Org.nr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not Fritt eget kapital 5 Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

20 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att föreningen redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Årsmöteshandlingar 2010

Årsmöteshandlingar 2010 Årsmöteshandlingar 2010 - Dagordning - Årsredovisning 2009 med verksamhetsberättelse - Revisionsrapport - Propositioner (förslag från styrelsen) - Motioner med styrelsens kommentarer - Valberedningens

Läs mer

Vår omvärld är föränderlig

Vår omvärld är föränderlig PRIDE Stå upp för din rätt att vara dig själv. Ladda ner gratisappen Layar och scanna det här omslaget för att höra oss berätta mer, eller lägg upp ett eget porträtt på Instagram och tagga med #iampride

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten är granskad av SFI Svensk

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011-2012 Innehållsförteckning ABC aktiva insatser för människa och miljö 3 ABC:s verksamhet 2011/2012 4 ABC och HIMAD Himalayan Society for Alternative Development 6 ABC:s och HIMAD:s

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 1 På omslaget: Ruben Wätte - Visit Norrtuna 2 Styrelsen för Konstfrämjandet Sverige vill avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2012-2013. 3 Art Kod, Konstfrämjandet

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

År sredovisnin g 20 12

År sredovisnin g 20 12 Årsredovisning 2012 Grafisk produktion: Infomedia, Uppsala kommun Tryck: Elanders Sverige AB Foto omslag: Paulina Bengtsson Texterna i årsredovisningen har skrivits av respektive områdesansvarig. Innehåll

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse KFUK-KFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2009 Innehåll Våra program Det nya programmet Mot en jämställd rörelse Scoutmetoden och rosa mappen Starkt internationellt engagemang KFUK-KFUM för Världens

Läs mer

Power Shift Sverige 2014

Power Shift Sverige 2014 Power Shift Sverige 2014 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2014 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 8 Kommunikation... 8 Power Shift 2014 konferensen... 9 Umeå Universitet och

Läs mer

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening ETT ÅR med SVENSK CAMPING Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening Fotograf: Stefan Isaksson Innehåll vd HAR ORDET...4 året i korthet...6 PROJEKT

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Sensus uppgift Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Kicktorsken Backa Teater Alexander Salzberger Foto: Ola Kjelbye 2 Bolagspresentation 4 Kontakta oss 4 VD har ordet 7 Publik /Marknad 9 Personal 15 Styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer