Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN"

Transkript

1 Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN

2 BO BRA DÄR DU LEVER. Att bo bra är viktigt Boende är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättningar för människor att bo och leva bra. En stor del av boendet, och livet, är att ha något vettigt att göra. Därför tycker vi att det är viktigt att se helheten i boendet, att se bortom väggar, dörrar, trappuppgångar och blomrabatter. Det är viktigt att engagera sig i och se till att sådant som närhet till samhällsservice, natur och grönområden finns tillgängligt för våra boende. Att säkerställa stabilitet i ekonomin och att vara en trygg hyresvärd för alla parter. Detaljerna är också viktiga, det är av dem vi bygger upp helheten, men vi gör det på ett speciellt sätt: med engagemang, flexibilitet, ärlighet och öppet sinne med Platenanda. VÅRT VARUMÄRKE LOVAR Tycker du att vi ser lite annorlunda ut; att vi verkar bry oss om ännu mer, att vi månar lite extra om våra hyresgäster, våra anställda och om att bo bra i Motala? Då kan det bero på att vi gör det. Och på att vi har bestämt oss för att tala om det. Platen är ett dynamiskt företag i ständig förändring. Ibland kanske vi har glömt att tala om det. Ibland kan det kännas självklart och ibland kanske det känns som om vi skulle bli skrytsamma om vi berättade om allt bra vi gör. Nu har vi bestämt oss för att berätta. Till att börja med ska vi tydligare förklara våra mervärden, vår roll som allmännyttigt företag och vårt varumärkeslöfte; sammanfattningen av vårt huvudbudskap, det vi står för, det vi vill säga och åstadkomma på marknaden. BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Vårt varumärkeslöfte som du från och med nu kommer att se i vår kommunikation signalerar just att boende inte bara bostäder är viktigt för oss. Vi engagerar oss både för att våra hyresgäster ska kunna bo bra där de lever och för att de ska kunna leva bra där de bor. För oss betyder det allt som skapar trivsel i och runt hemmet, allt som skapar livskvalitet.

3 LEV BRA DÄR DU BOR.

4 BO BRA DÄR DU LEVER.

5 LEV BRA DÄR DU BOR. ETT ANSVARSFULLT OCH NYTTIGT FÖRETAG Genom att agera humant och ansvarsfullt i bostadsfrågor tydliggör vi vår roll som allmännyttigt företag. Hos oss får människor chansen att utvecklas och möjligheter att själva ta ansvar för sitt boende. Vi skapar mötesplatser, nätverk och förutsättningar. Vi har ett intresse av att aktivera människor och boende. Vi har märkt att när vi bryr oss om boende och bostadsområden lite extra, så gör människorna som bor i området det också. I ALLT VI GÖR Vi skapar ett nyttigt företag som driver utvecklingen för att minimera att bostadssociala problem uppstår. Ett välskött område ökar områdets värde. Tidigare har vi pratat om bostadssocialt engagemang. Det är bra, men nu ser vi det som en helhet som pågår kontinuerligt. Ansvarsfullt hanterande av ekonomin har gett oss möjlighet att hålla nere hyreshöjningar. För kommande åren ( ) har vi föreslagit Hyresgästföreningen en begränsning av höjningar till endast åttio procent av inflationen. Med vårt införande av funktionen Kundombudsmannen ger vi våra kunder en lättare väg att framföra sina synpunkter, förslag eller klagomål. Platen deltar aktivt i utvecklingen av Motala. Vi är ett ansvarsfullt och nyttigt företag som engagerar oss i boende inte bara bostäder. INITIATIVRIKA MÄNNISKOR Vi ser lite längre än kvartalsrapporten. Visst är ekonomin viktig. Om vi inte driver ett lönsamt företag så kommer det inte finnas resurser att lägga på det vi tycker är viktigt. Därför tar vi tag i problem tidigt gärna innan de uppstår. Vi vill skapa det goda boendet som byggs upp av: bra bostäder, bra boendemiljö, en bra organisation som samarbetar bra med hyresgästerna och som ger bra resultat. När rätt förutsättningar finns kommer människors egna engagemang fram och initiativrika människor får utrymme. INITIATIVKRAFT De boende i Charlottenborg är ett utmärkt exempel på initiativkraft. Från initiativrika människors engagemang har sprungit mycket gott. Med ett förhållningssätt att fråga, lyssna och agera i samklang med ungdomarna har man varit framgångsrik i Charlottenborg. Man frågade, lyssnade och bjöd in till fest med uppträdande. Ungdomarna kom, hade förslag till förändringar, och var också med på att hjälpa till att minska bråk och vandalisering. Boende i området erbjöd sig att arbeta för att önskemålen skulle bli verklighet. Gråsuggor byttes mot blomlådor, belysningen förbättrades och aktiviteter för att skapa trivsel genomfördes.

6 BO BRA DÄR DU LEVER. ATT SKAPA DET GODA BOEN MED Utan god lönsamhet har vi varken handlingsfrihet eller möjlighet att bidra med goda handlingar. Vi har utvecklats och är bra på upphandlingar, kostnadsmedvetenheten är hög i både smått och stort och vår nolltolerans emot störningar och skadegörelse betalar sig genom att vi agerar snabbt. När problem uppstår tar vi tag i det direkt, innan det får för stora proportioner och blir ohanterligt, onödigt dyrt eller till och med olösligt. Sammantaget leder detta till lönsamhet. DEN GODA ORGANISATIONEN Vår förmåga och våra resurser lägger grunden. Vi har en organisation som består av hängivna personer. En bra organisation attraherar rätt människor och ger utrymme för medarbetare att utveckla och utvecklas. Personalomsättningen är låg och vi har bra processer, rutiner och en slimmad, kostnadseffektiv organisation av egen personal. LÄGRE HYRESNIVÅER ÄN RIKSGENOMSNITTET Platen har en låg hyresnivå. Under en tioårsperiod har hyrorna endast stigit med fyra procent, och de föreslås under de närmaste åren endast stiga med åttio procent av inflationen. Trots detta har lönsamheten kunnat hållas god, resultatet har legat på en nivå av nästan tjugo miljoner kronor per år. Pengar som investeras i att fortsätta utveckla verksamheten och personalen, som i sin tur fortsätter utveckla effektivitet och resultat.

7 LEV BRA DÄR DU BOR. DET GOD LÖNSAMHET BOVÄRD ÄR GULD VÄRD Våra Bovärdar är den del av organisationen som har mest kundkontakter. Sedan vi införde Bovärdsystemet har nöjd-kund index stigit, för att stabilisera sig på en nivå där över 90 % av våra hyresgäster uppger att de är nöjda eller mycket nöjda. Bovärdarna är, tillsammans med BoButiken och Platens ByggService, vårt ansikte och våra känselspröt. Deras ansvar har utökats från serviceansvar till att inkludera kostnadsansvar, och numera även resultatansvar. Slutresultatet blir bra tack vare våra Bovärdars engagemang i sina fastigheter. Att vara Bovärd är lika mycket en livsstil, som ett jobb. Vi får snabbare beslutsvägar, bättre service, nöjdare hyresgäster och bättre resultat. LÄGENHETSBESTÅND Platen har ett lägenhetsbestånd som täcker stora delar av såväl Motala tätort som övriga tätorter inom kommunen. Vi har lägenheter för gammal och för ung, för dem som vill lägga lite extra på sitt boende och för de som vill hålla nere kostnaderna. Alla ska kunna hitta sitt boende i Platen. Omkring lägenheter och 200 lokaler, med en total förvaltad yta på drygt kvm, ger en omsättning på cirka 300 miljoner kronor.

8 BO BRA DÄR DU LEVER.

9 LEV BRA DÄR DU BOR. SE INTE BAKÅT SE BAKÅT OCH SEDAN FRAMÅT Historien kan lära oss mycket. Vår historia har gett oss Platenandan. Vår själ och livsnerv har vuxit fram över åren. Det har byggts och det har rivits, det har renoverats och det har planerats, fastigheter och bostadsområden står som monument över tidsandan i olika epoker. Över tiden har vi utvecklat våra metoder och vår värdegrund; vår känsla för ansvar för människor, bostadssociala projekt, att vi möter våra kunder på deras villkor och är lyhörda för förändringar i boendets och livets olika faser. Vi ser bakåt, tar lärdom och tar med oss de nya lärdomarna in i framtiden. Lärdomar som bygger Platenandan. TIDERNA FÖRÄNDRAS Platens egen historia börjar den 8 september 1952 när bostadsstiftelsen grundades. Kort därefter började kvarteret Facklan bebyggas och därefter har Platen vuxit med Motala. Centralt beläget, sjönära eller miljonprogram, tiderna förändras och vi med dem. Nu är det ofta varsam renovering, miljötänkande och återskapande av gamla områden som gäller. EN HELT VANLIG BLOMLÅDA Vad kan Platenandan göra med en vanlig blomlåda? I Charlottenborg hade vår Bovärd flera bomöten för att komma till rätta med problem som de boende upplevde. Bovärden såg möjligheten att aktivera de boende runt ett gemensamt projekt. Det togs in åsikter och önskemål och de boende samlades för att jobba med sånt de tycker om. Bovärden snickrade blomlådor, de boende fick plantera efter eget önskemål och det sponsrades med blommor. Engagemanget växte till stolthet och blomlådorna blev symbolen för sammanhållning och eget initiativ.

10 10 BO BRA DÄR DU LEVER. FRAMTID MOTALA FRAMTID PLATEN Motalas framtid hänger tätt ihop med Platens och vice versa. Platen är genom sin storlek betydelsefull för hela Motala. Det Platen gör påverkar många Motalabors framtid. Vårt samhällsansvar och våra framtidsplaner är värdefulla för många. Och Motala är väldigt viktigt för oss! ÖKAT INFLYTANDE Vår vision är att utveckla hyresrätten till en större samverkan mellan Platen och de boende. Ytterligare steg tas emot att ge de boende inflytande och beslutanderätt över vissa delar av den löpande förvaltningen. Vi ser framför oss att kunna bilda lokala styrelser för bostadsområden, där de boende själva utser representanter som arbetar tillsammans med Bovärden och Platens övriga organisation. Redan idag har hyresgästen inflytande över det egna lägenhetsunderhållet (HLU), i framtiden kan detta gälla flera boende i samverkan och i frågor som t.ex. snöröjning, gräsklippning, skötsel, drift och lokalvård. Platen kommer i framtiden att bli ett ännu mer uttalat serviceföretag, som möter den boende med lyhördhet till hans behov. Vår utgångspunkt är att tillmötesgå de önskemål som finns, men också att tydliggöra hur det påverkar kostnaderna. En ökad flexibilitet kan då uppnås, både för skötsel och för hyresnivåer. Platen blir en tydligare samverkanspart med de boende. Den lokala styrelsen och Bovärden kommer fram till vilken servicenivå som ska gälla. En flexibel servicenivå uppnås, både för den individuella kunden och gemensamt i bostadsområdet. ÄLDREBOENDE Platen arbetar aktivt med integrerat äldreboende för att anpassa erbjudandet efter olika behov. SABO och Boverket har uppskattat vårt arbetssätt och vi utvecklar kontinuerligt boendeformen. Flera varianter finns redan och sträcker sig från bostadsanpassningar som bo kvar ; förtur till lämpligt lägenhetsbyte; integrerat Seniorboende med rollatoranpassning, inga trösklar, hiss, kodlås, gemensamma lokaler etc.; Trygghetsboende med tillgänglig personal samt Vårdboende för personer med omvårdnadsbehov.

11 LEV BRA DÄR DU BOR. 11

12 Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Vi har märkt att när vi bryr oss om boende och bostadsområden lite extra, så gör människorna som bor i området det också. Lars, Bovärd Charlottenborg Bostadsstiftelsen Platen Box Motala Besöksadress: Platengatan 1 Tel:

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

- hörs din röst i valet?

- hörs din röst i valet? 22-23 mars - hörs din röst i valet? Förslag från Göteborgs första Medborgarstämma S T A D E N V I V I L L H A Medborgaragendan togs fram under Göteborgs Medborgarstämma 22-23 mars och genom ett antal uppföljningsmöten

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer