lever i akut hemlöshet i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Det är 659 för många. Stöd vårt arbete. Gåvobankgiro:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lever i akut hemlöshet i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Det är 659 för många. Stöd vårt arbete. Gåvobankgiro: 900-3252."

Transkript

1 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2011 lever i akut hemlöshet i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Det är 659 för många. Stöd vårt arbete. Gåvobankgiro:

2 2011 Innehåll Jag blir lika berörd var gång när jag skriver om året som alldeles nyss tog slut. Nu har det passerat och vi kan lägga ännu ett år till Skåne Stadsmissions historia. Förtroende är en färskvara och vi, som arbetar med vård och omsorg, ska vara stolta över vårt arbete. Vi arbetar med det mest värdefulla av allt människor. Deltagare och brukare på Skåne Stadsmission är människor som i de allra flesta betydelser är utsatta och beroende av ett gott omhändertagande och kärleksfullt bemötande. Det är människor som vanligtvis inte har metoder att kritiskt granska, mäta och bedöma bemötande och kvalité. Därför bör vi alltid ha ett granskande öga öppet mot oss själva. Vi ska vara uppmärksamma, på att vi inte nöjer oss med att uppfylla god kvalité utifrån de krav som våra uppdragsgivare ställer, utan dessutom ha modet att ständigt tillåta oss att beröras av varje enskild människas livssituation. Bakom varje siffra och stapel i årsredovisningen finns verkliga människor. Människor vars liv, av olika anledningar havererat och som behöver stöd och hjälp att komma ur sin situation. Under år 2011 förnyade vi vår värdegrund. Den har samma innehåll och budskap som den som skrevs år Men det är viktigt för alla som läser den att den är uppdaterad och angelägen i språk och formuleringar. Värdegrunden ska inspirera och utmana oss att ständigt göra vårt bästa för att nå de mål som vi ställer på oss själva. Allmänhet, gåvogivare, deltagare och brukare ska kunna, med självklarhet, ställa höga krav på den vård som Skåne Stadsmission erbjuder. Jag väljer att inte belysa och lyfta fram några särskilda händelser från år 2011 utan överlåter till dig som läser att ta del av vår omfångsrika verksamhet. Jag vill rikta ett stort varmt tack för ett gott samarbete till alla som varit med om att göra vårt arbete möjligt; Region Skåne, Malmö Stad, Helsingborgs Stad, Lunds kommun, Kristianstads kommun, Svenska Kyrkan. Tack alla företag som generöst stöttat med bidrag, varor och tjänster. Tack alla gåvogivare, volontärer och allmänhet som låtit sig beröras i hjärtat under året och skänkt gåvor, tid och engagemang. Nu lägger vi år 2011 till handlingarna. Jag har återtagit makten över mitt liv Nattjouren i Kristianstad 4 Med värdegrunden som arbetsbeskrivning Enter Mötesplats i Malmö 6 Mötet med en medmänniska Stadsmissionens Logi och Stödboende i Lund 8 Frukost som räddar dagen Café David i Malmö 10 Mänsklig värme på gatan Stadsmissionshälsan i Helsingborg 12 Insamling och kommunikation Fyra frågor till insamlingsansvarig 14 Korta notiser Nattjouren i Malmö 16 Öppen dörr för kvinnor i hemlöshet 17 Barn till ensamma mammor 17 Logi och stödboende i Lund 18 Stadsmissionens boende för kvinnor 18 Stadsmissionens Secondhand och sortering 19 Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Redovisningsprinciper och noter 26 Bidrag från organisationer och företag 29 Namnteckningar 30 Revisionsberättelse 31 Birthe Wallin, direktor Stiftelsen Skåne Stadsmission Stiftelsen Skåne Stadsmission är en stiftelse vilande på kristen grund, som har till ändamål att med egendom som kan tillfalla stiftelsen bedriva social och diakonal verksamhet bland hjälpbehövande och därvid verka för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning. Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2011 Texter: Anders Rohlin, Martin Söderberg och Cecilia Bruhn. Formgivning: Ranelid reklambyrå AB. Tryck: Exaktaprinting. Papper: MultiOffset obestruket högvitt. 2 3

3 Jag har återtagit makten över mitt liv 27människor lever i akut hemlöshet i Kristianstad. Att ta sig ur sitt missbruk. Plats: Nattjouren Kristianstad. 30 år av tungt missbruk. Idag är Joakim Lantz helt drogfri, han har återtagit makten över sitt liv och är en fullvärdig samhällsmedborgare. Läs hans berättelse om vägen tillbaka. Det började redan i 11-årsåldern när han och några grabbar rökte brass för första gången. Några år senare provade han tyngre droger. Sen började konsekvenserna. Poliser och anhållanden. Överdoser och avgiftningar. Kompisar som dog. Jag kunde varit död redan vid 15 år. Då började det gå över styr. Varenda vaken timme tänkte jag på två saker. Pengar och droger. Pengar och droger! Det handlar bara om det, missbruket måste ju finansieras. Drogen går före allt. Visst har jag haft förhållanden, men utan droger i kroppen betydde tjejerna ingenting. Man blir känslomässigt störd. Drogen bedövar känslorna och ger ett extremt lugn i kroppen. Jonny Danielsson på Stadsmissionen och Joakim Lantz som idag är helt drogfri. Fick kontakt med Stadsmissionen Nattjouren i Kristianstad blev ett andningshål, för att bryta destruktiva mönster och få lite normalitet i livet. Här träffade han Jonny Danielsson. Jag såg hur dåligt Joakim mådde, men för mig finns det inga hopplösa fall. Det handlar om att möta människan där han befinner sig. Och sträcka ut en hjälpande hand varm mat, rena kläder, ett vänligt bemötande. Det kommer man långt med. Det handlar om kärlek och omtanke. När man är med påtända människor så blir vardagen ett virrvarr, berättar Joakim. Bluff och båg, inget är normalt. På Stadsmissionen fick jag fasta rutiner och ett trevligt bemötande. Det personliga mötet med vanliga människor är viktigt. Sängplats för natten Nattjouren i Kristianstad har 12 platser. Ibland ringlar kön lång av hemlösa människor när personalen öppnar dörren 20:30. Ingen nekas plats för att de är påtända. Ofta har personerna dåligt kontaktnät, liten eller ingen kontakt med sin familj, är avstängda från andra boenden och har flera behandlingar bakom sig. Stadsmissionen är sista utposten för många av besökarna, här får de tak över huvudet, dusch, rena kläder och mat. Med värme och medmänsklighet finns personalen till hands varje natt, året om. Ibland är det mycket frustration, ångest och svårhanterliga känslor hos de övernattande, men också mycket gemenskap och delaktighet. Här får de en stund av lugn och ro, en möjlighet att prata av sig om personliga saker som rör boendesituationen, förhållande till kommunen, hur missbruk och andra mönster ser ut. Det är mitt i denna vardag som de flesta riktigt bra samtalen kommer; samtal som kan leda till att den enskilde personen ber om hjälp att komma vidare. Den stora vändpunkten Jag sa ofta till Jonny att jag ville sluta. Han betydde mycket för mig under den svåra tiden. Vi hade många fina samtal. En dag bestämde jag mig bara. Jag ska sluta! Hur fast jag än är i drogen så har jag ett val. Jag bestämmer över mitt liv och kan styra över det. Jonny trodde på mig och det betydde mycket. Jag bestämde mig för att klippa alla band... jag minns att jag knäckte SIM-kortet och kastade det i papperskorgen. Vad ska jag med en massa telefonnummer till gamla narkomaner om jag ska sluta knarka? Du måste bestämma dig till 100 %. Ingen är bara det du ser Idag är Joakim helt drogfri. Det har varit en lång och smärtsam resa för att komma ur missbruket. Han bor i en egen lägenhet i Helsingborg, har nya kompisar och jobbar som vaktmästare på socialen där de en gång tog hand om honom. Snacka om personlig seger! Joakim har visat att det går att komma tillbaka. Vi kan alla känna oss maktlösa inför livet ibland, när vi inte vågar eller orkar. När vi i våra egna ögon saknar tro på vår egen förmåga. Men alla människor bär på en gnista av hopp och tro på livet även om erfarenheten många gånger visat på motsatsen. Vi är kanske en del av segern på Stadsmissionen, men det största arbetet har Joakim gjort själv, säger Jonny. Vår viktigaste uppgift är att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sitt liv. Utgångspunkten är att det går att förändra livssituationen för alla som har hamnat utanför. Det gäller bara att fånga personen i rätt läge och lyfta människan. Ibland förstår jag inte att det är sant, avslutar Joakim och tänker tillbaka. Jag är helt drogfri. Som missbrukare tycker man kanske att samhället puttar bort mig, men i själva verket är det tvärtom. Det är jag som puttar bort samhället genom att hålla fast vid min drog. Jag fattar inte att jag överlevde, det är ett under. Jag känner en enorm glädje och tacksamhet till mina medmänniskor. NATTJOUREN KRISTIANSTAD Nattjouren har 12 platser, varav 3 för kvinnor och 9 för män. Målgruppen är hemlösa, missbrukare och andra utsatta grupper som är i behov av akut härbärge. Verksamheten finansieras av Kristianstad kommun. På Nattjouren får besökarna en sovplats, dusch, rena kläder, varm mat och mänskligt bemötande. Utgångspunkten är att det går att förändra livssituationen för alla som har tappat fotfästet. Siffran om hur många som lever i akut hemlöshet är hämtad ur Socialstyrelsens rapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

4 Det är viktigt att vi som jobbar med tjejerna är trygga och säkra i våra roller. Johanna Saunders, verksamhetschef. Plats: Enter Mötesplats i Malmö. Med värdegrunden som arbetsbeskrivning De som faktiskt söker sig till Enter Mötesplats är främst tjejer med olika former av social problematik. Det är ren fattigdom, det är föräldrar med missbruksproblematik, det är tjejer som befinner sig i en svår situation på grund av hedersrelaterade problem och det är också svåra migrationsärenden, tjejer från asylsökande familjer. Men det kommer också tjejer med psykiska problem som självskadebeteende, ätstörningar och liknande. På Enter Mötesplats arbetar personalen miljöterapeutiskt med tjejerna genom att skapa en trygg, hemlik miljö där man till exempel lagar mat tillsammans och äter gemensamma måltider. Man arbetar också med nätverkskartor där man ser på tjejernas sammanhang och sociala nätverk och kan ha nätverksmöten med föräldrar och andra kontakter kring tjejen. Det är viktigt att vi som arbetar med tjejerna är trygga och säkra i våra roller. Man måste klara av att göra hembesök och möta en väldigt jobbig situation, hantera myndigheter, familjer och omgivning. Det kräver professionalitet. Utöver den öppna verksamheten erbjuds samtalsstöd och ombudsverksamhet. Personalen har utbildning i samtalsmetodik och arbetar mycket med reflekterande samtal. De har även genomgått en skräddarsydd utbildning kring hedersproblematik. Johanna Saunders och hennes kollegor hjälper också tjejerna med myndighetskontakter, skola, migrationsverk och socialtjänst. Vi har sett att det kan göra skillnad om vi går in och är med tjejerna i ett ärende. Att de får hjälp att föra sin egen talan inför myndigheter. Tillsammans med socialtjänsten kan vi vara med och påverka att utredningar genomförs och att tjejernas rättigheter tillgodoses. Men det är viktigt att påpeka att allt vi gör här är på tjejernas uppdrag, helt utefter deras behov och önskemål. Vi går inte in och styr och ställer om inte tjejerna bett oss om det. Det ska var helt och hållet på deras initiativ. Vi är ingen myndighet utan allt bygger på frivillighet. Enter Mötesplats arbetar också med att följa samhällsutvecklingen, känna av och matcha det behov som finns. Man bedriver ett strategiskt uppsökande arbete via nyckelaktörer som föreningar, skolor och stadsdelar för att nå de tjejer som är i mest behov. De mest utsatta tjejerna är också de mest svåråtkomliga. Det arbetet gör vi utifrån den aktuella samhällssituationen. Vi försöker möta dem som är i behov just idag, här och nu i Malmö, berättar Johanna Saunders. Ett tydligt exempel var att vi fick en rapport om vräkningar och hemlösa i Malmö. Där man såg att vräkningar av barnfamiljer har ökat markant och hur antalet hemlösa barn har ökat i olika stadsdelar. Då gick vi ut till dem och presenterade Enter Mötesplats som en möjlighet till fast punkt för tjejerna i dessa familjer. I dagsläget är det ungefär 35 tjejer som kommer till Enter regelbundet, flera gånger i veckan. Sedan starten 2008 har Enter Mötesplats haft strax under 500 unika besökare. Under en dag kan ett femtontal tjejer komma hit, för stödsamtal, delta i aktiviteter eller bara för att vara. Enter betyder mycket för tjejerna. Bara det att ha en plats att komma till är viktigt. Du kanske vantrivs i skolan eller hemma. Sen arbetar vi mycket med det självstärkande, du blir bekräftad. Vi visar tjejerna att de har ett värde och att de har rättigheter. Det är något vi lägger stor vikt vid. De ska bli stärkta, både som grupp och som individer. Enter Mötesplats är en frizon i samhället för de unga tjejer i vår omedelbara närhet som lever i en utsatt situation. Här kan de koppla av från vardagens krav och påfrestningar i en trygg och välkomnande miljö. Men Enter är inte bara en plats att vara på. Det är också för många tjejer kanske den enda plats där de känner sig sedda, hörda och bemötta med respekt från närvarande vuxna. På Enter Mötesplats arbetar idag fyra utbildade socionomer med olika bakgrund och erfarenheter med sig i bagaget. En av dem är Johanna Saunders som också är verksamhetschef för Enter Mötesplats. Hon har en bakgrund i biståndsarbete i Latinamerika och från ideellt arbete för utsatta tjejer i Malmös mest utsatta områden. Jag alltid har haft ett socialt engagemang och har vuxit upp med att engagera mig i olika frågor och föreningar. Då föll det sig naturligt att välja en yrkesbana inom det område jag är intresserad av. Det var mycket det som gjorde att jag sökte mig till Skåne Stadsmission. Att få arbeta i en lokal organisation som har en uttalad värdegrund och ideologi. En botten som ibland saknas när man arbetar inom kommun och förvaltning. En uttalad värdegrund och ett tydligt förhållningssätt är en styrka som gör dig mer professionell och hjälper dig att utföra ett bättre arbete, anser Johanna Saunders: Organisation, vision, mission, värdegrund, arbetsmetod, förhållningssätt. Det går som en röd tråd genom hela verksamheten, menar hon. Målet med Enter Mötesplats är att det ska vara en trygg plats med så pass hög vuxentäthet att det fungerar med en blandning av tjejer från olika områden och bakgrunder. Vuxentäthet är en stor del, säger Johanna Saunders. Grunden är att alla ska bli bekräftade, få ta plats, bli sedda och hörda. Det ska inte vara en fritidsgård. Vi måste vara tillräckligt många vuxna för att ha tid att arbeta aktivt bemötande och relationsbyggande. På Enter Mötesplats har tjejerna satt upp tavlor som beskriver det förhållningssätt som råder där. ENTER MÖTESPLATS I MALMÖ Enter Mötesplats i Malmö är en verksamhet med tjejer för tjejer mellan år, som befinner sig i svåra livssituationer. Målet är att stödja flickorna till ökad självkänsla och motivera till ett förändringsarbete. Enter Mötesplats erbjuder samtal, praktisk hjälp och stöd vid samhällskontakter. Som tjej kan man komma till Enter och bland annat fika, få hjälp med läxor, träffa andra tjejer eller delta i olika aktiviteter. Enter Mötesplats är en gåvofinansierad verksamhet som drivs med hjälp av bidrag från företag, organisationer och privatpersoner. 6 7

5 Mötet med en medmänniska Jag vill baka våfflor och ta ett kvällsdopp i havet. Volontärernas stöd är ovärderligt för människor som lever i utsatthet. De skänker sin tid och gör det möjligt att arrangera utflykter och aktiviteter i vardagen. En pratstund i bilen på väg hem från en hockeymatch. I mötet mellan en engagerad medmänniska och en person som lever i utsatthet uppstår en kontakt och förståelse som förmodligen aldrig annars skulle ägt rum. Ibland är det lättare att prata med en volontär, säger Bengt Löfman som har varit volontär på Stadsmissionen i fyra år. Det blir andra samtalsämnen. Vi snackar lika mycket fotboll och hockey som drogproblem. Bara att sitta och äta på en restaurang tillsammans är en höjdare. Det blir en avslappnad relation där vi delar både livets glädjeämnen och livets svårigheter. Gör skillnad i det dagliga arbetet Doften av nygräddade våfflor möter oss när vi öppnar dörren till Stadsmissionens Logi och Stödboende i Lund. Anna-Lena Daun som är volontärsamordnare hälsar oss välkomna. I köket är det full aktivitet. Vi bakar våfflor tillsammans. Det är alltid uppskattat av våra boendegäster. Vill ni ha sylt till? Bengt håller på att vispa grädde. Volontärer är en viktig del av Stadsmissionens dagliga arbete till personlig utveckling och positiv förändring. Ofta betyder det mycket att träffa en människa med andra erfarenheter och prata om vanliga saker. Bra relationer och ömsesidig tillit har gjort att en del personer tagit nya steg i livet. Volontärerna berikar verksamheten på många sätt genom att skänka sin tid och sitt engagemang. I många fall bidrar volontärerna till att höja självkänslan hos de boende. Det handlar mycket om förtroende som volontär är du en kompis och en medmänniska. Bengt är här för vår skull, säger en av de boende och ställer fram våfflorna på bordet. Det betyder mycket. Uppmuntrar till positiv förändring Stadsmissionens verksamhet i Lund vänder sig till hemlösa personer som har tappat fotfästet. Många är aktiva missbrukare, lider av psykisk ohälsa eller har någon typ av funktionshinder. Login fungerar som en tillfällig lösning då akut behov av sängplats finns. Stödboendet är till för personer som är motiverade för en mer omfattande förändring i livet. Personalens uppgift är att motivera till eget boende, behandling eller kontakt med psykiatrin. Med ömhet och respekt ser man varje persons värde, lindrar de mest akuta Bengt Löfman, volontär och Anna-Lena Daun, volontärsamordnare. behoven och därifrån uppmuntrar till förändring. Målet är att erbjuda en strukturerad vardag med bland annat stödsamtal och aktiviteter. Där spelar volontärerna en viktig roll. Grillkvällar och julfester Varje månad hålls det husmöten där de boende får vara med och bestämma vilka utflykter de vill åka på. Under 2011 arrangerades över 100 aktiviteter. Det var allt från grillkvällar ute på gården till spex, teater, sinnesromässor och festligheter kring jul och midsommar. En gång åkte ett gäng till Folkets Park i Malmö och roade sig. En annan gång tog de en tur till Romeleåsen och vandrade i den vackra naturen. Utan våra volontärer skulle vi inte kunna göra så många aktiviteter under året, säger Anna-Lena och sträcker sig efter en våffla. Det krävs ett stort engagemang. De har olika nätverk och det är guld värt. En av våra volontärer känner en fotvårdare som kom hit och pysslade om allas fötter, det blev väldigt uppskattat. En annan är handbollsintresserad och fixade biljetter till en match. Volontärerna gör också mycket praktiska saker. Ibland hjälper jag till att måla om eller kör till tippen, berättar Bengt. Och då är det ofta någon som följer med. Det blir något att sysselsätta sig med i vardagen. Ofta öppnar vi oss lättare på tu man hand. Och det kan bli förtroliga samtal i bilen. Bengt får mycket tillbaka Volontärerna avger tystnadslöfte och tar del av Stadsmissionens värdegrund innan de börjar sitt arbete. Det är en ära att vara volontär, avslutar Bengt. De betyder minst lika mycket för mig som jag för dem. Jag får mycket tillbaka. 85 människor lever i akut hemlöshet i Lund. Att vara volontär. Plats: Stadsmissionens Logi och Stödboende i Lund. VOLONTÄRVERKSAMHET Stadsmissionen hade i genomsnitt ett 40-tal volontärer i verksamheterna i Lund och Malmö förra året. Volontärerna jobbar ideellt och är viktiga medmänniskor i verksamheten. De skänker sin tid, engagemang och kunskap. Volontärerna får utbildning i Stadsmissionens värdegrund. Utvärderingar görs under arbetets gång för att bedöma vilken verkan insatsen haft för besökarna, personalen och volontärerna. Siffran om hur många som lever i akut hemlöshet är hämtad ur Socialstyrelsens rapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

6 Frukost som räddar dagen Det är torsdagsmorgon på Café David, Skåne Stadsmissions öppna dagverksamhet på Malmgatan i Malmö. Ett 30-tal män och några få kvinnor sitter vid kaféborden och intar sin frukost under relativ stillhet. Enstaka röster urskiljer sig från det dämpade sorlet. En man och en kvinna i 50-årsåldern reser sig och lämnar sina frukostbrickor i brickstället innan de försvinner ut. Vid ett av kaféborden sitter Anders. Han är 27 år gammal men ser yngre ut. Runt halsen har han en MFF-halsduk och när stadens stolthet förs på tal lyser han upp för ett ögonblick. Anders är missbrukare och bostadslös sedan mer än ett halvår tillbaka. Utan Stadsmissionens härbärge hade han inte haft en sängplats under tak. Nu står han varje kväll och köar för en plats på Nattjouren i Malmö. Dagarna fördriver han på stan. Vid direkta frågor vad han gör under dagarna svarar Anders undanglidande och det är tydligt att det är ett ämne han inte vill gå in på. Det här är dagens viktigaste mål, säger han. Utan frukosten hade jag inte klarat dagen. En ensam man vilar sitt huvud mot den gröna bröstpanelen medan frukostkaffet värmer hans strupe. Hans haka 428 människor lever i akut hemlöshet i Malmö. Lugn och trygg tillflykt. Plats: Café David Malmö. söker sig långsamt ner mot bröstet, mannen rycker till och gnuggar sig yrvaket i ögonen. I lokalen är männen i klar majoritet. De flesta klädda i grova ytterplagg med fleecetröjor under. Keps eller stickad mössa sitter på även inomhus. Under den dryga timme som frukosten varar passerar människor ut och in i lokalen. En del kommer ner från härbärget ovanför, andra kommer utifrån. Varje morgon serveras mellan 80 och 100 kostnadsfria frukostar på Café David. Utbetalningsdatum för sjukpension styr i hög grad hur många gäster som kommer till kaféet. Nattjouren har 20 till 25 bäddar och de lyckliga som fått en natts sömn under Stadsmissionens tak är också för det mesta de första att inta sin frukost på Café David. Klockan bjuds de ner till en rejäl frukost bestående av manna- eller havregrynsgröt, cornflakes med fil, smörgåsar, mjölk och förstås morgonkaffet. De allra flesta fyller brickan med allt, berättar Julia Kjellbom, kurator på Stadsmissionen. För många är det allt de får i sig innan kvällsmaten, fortsätter hon. Frukosten på Café David är inte bara ett viktigt mål mat för de utsatta i staden, det är också ett bra tillfälle för Stadsmissionens personal; kurator, sjuksköterska och volontärer, att knyta kontakter och skapa relationer med Malmös husvilla befolkning. Under frukosten kommer den personal som är i tjänst ner och deltar i samtalen kring borden. Man är mer mottaglig för kontakter när man är mätt, menar Julia Kjellbom. Frukosten är viktig för vår möjlighet att ge hjälp och stöd till de här människorna. Man fungerar helt enkelt inte på tom mage. Det finns inget utrymme eller energi för att ta tag i vardagen och söka förändring. Alla som besöker frukostarna på Café David är inte hemlösa. En hel del är även fattigpensionärer, resanden och en allt större grupp gästarbetare. Varje morgon står minst ett tiotal hungriga gäster och väntar på att Café David ska slå upp portarna för dem. Vissa har spenderat natten ute. En del med att sova, andra med det ändlösa sökandet efter vägar att finansiera sitt missbruk med. En tredje grupp är de som har ett hem eller en tillfällig bostad, men inte pengar till mat. Alla ska ha rätt till ett riktigt mål mat om dagen, menar Therese Wihlborg som är verksamhetschef på Skåne Stadsmission i Malmö. Man får energi och orkar ta tag i det vardagliga. Sedan vi började bjuda på frukostarna för CAFÉ DAVID snart tre år sedan har vi märkt en avsevärd ökning i antalet besökare. Vårt mål är alltid att få individen att komma härifrån och gå vidare till ett värdigare boende och liv. Men för att kunna hjälpa dem med det krävs det att vi kan skapa kontakt och en relation som bygger på förtroende. Det är mycket lättare på full mage. Stunden här ska vara så värdig som möjligt förklarar Therese Wihlborg. Det är viktigt att vi kan hålla kaféet rent och fräscht och att vi visar omsorg om gästerna. Detta ska vara en lugn och trygg tillflykt med välkända ansikten där man får vara ifred och behandlas med respekt. Vi försöker också hålla igång våra besökare och få med dem på olika aktiviteter. Det är viktigt att visa på alternativa sätt att ta sig an vardagen och bryta destruktiva mönster. Vi har just nu ett konstprojekt på gång som är väldigt populärt bland gästerna. En av kaféets personal är konstutbildad och håller i konsttimmar då man får uttrycka sig konstnärligt. De färdiga verken är sedan tänkta att auktioneras ut till hugade givare. På så vis hoppas vi få ihop pengar till att ta med en grupp gäster på en utflykt med övernattning. En medelålders man i mörk täckjacka märkt med logotypen från ett danskt vaktbolag sätter sig ned i en av de fåtöljer i konstskinn som står centralt placerade i rummet. På hans bricka finns ett glas mjölk, en pappmugg med rykande kaffe, en tallrik mannagrynsgröt med kanel och socker samt en smörgås med prickigkorv. En högljudd kvinna vid bordet intill frågar efter en cigarett. Tyst räcker mannen fram ett paket och kvinnan skakar fram en giftpinne ur paketet, kastar tillbaka det och lämnar lokalen. Siffran om hur många som lever i akut hemlöshet är hämtad ur Socialstyrelsens rapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Café David erbjuder kostnadsfri frukost, subventionerad lunch, möjlighet att träffa kurator, präst, sjuksköterska och annan personal och volontärer för stödsamtal och umgänge. Möjlighet att sköta sin hygien och få kläder och skor. Café David är en gåvofinansierad verksamhet och helt beroende av stöd från företag, organisationer och privatpersoner

7 Mänsklig värme på gatan 119 människor lever i akut hemlöshet i Helsingborg. Att vara medmänniska. Plats: Stadsmissionshälsan Helsingborg. Sticksår och tandvärk. Rosfeber och magbesvär. Smärtor i fötterna. Livet är hårt på gatan. Stadsmissionshälsan hjälper utsatta människor med akut vård följ med till Helsingborg och träffa distriktssköterskan Gerd Löwhagen. Många hemlösa personer och missbrukare har svårt att gå till en vanlig vårdcentral. Tänk själv, ingen telefon och inga pengar. Drogen styr vardagen. Du har fullt upp med att överleva, och mitt i allt detta ska du sitta i telefonkö. Det funkar inte. Du är trött och sliten, kan inte uttrycka dig ordentligt och känner dig uttittad i väntrummet. I personalens ögon är du kanske redan dömd. Bara att ringa och beställa tid är ett hinder, berättar Gerd Löwhagen på Stadsmissionshälsan. Hos oss är det Gerd Löwhagen ger vård till hemlösa och missbrukare. bara att knacka på dörren. Vi tar emot alla med empati och värme. Öppen vårdmottagning för hemlösa I Helsingborg finns det 119 akut hemlösa. Människor som av olika anledningar har tappat fotfästet. För tre år sedan öppnade Stadsmissionshälsan sin verksamhet i Helsingborg för att på ett värdigt och respektfullt sätt erbjuda vård till stadens utsatta människor. Målet är att förbättra hälsan och se hela människan kroppen, själen och anden. Det handlar mycket om tillit. Först när patienten får förtroende söker de vård. Jag är nu ett känt ansikte för många av stadens hemlösa. Jag arbetar mycket med uppsökande verksamhet och har idag en grupp med 130 patienter som jag känner väl. Men behovet av våra insatser är betydligt större i en sådan storstad som Helsingborg med dess port till kontinenten. Vår målsättning är att ge vård till alla som vill ta emot vår hjälp. Två dagar i veckan är jag på Hemlösas Hus och Café RIA som är samlingsplatser för stans hemlösa. Då har jag med mig det mest akuta: penicillin, smärtstillande, plåster, magmedicin, huvudvärkstabletter och omläggningsmaterial. Ingen ska behöva gå omkring med infekterade sår och smärtor, jag vill fånga dem i ett tidigt skede och ge snabb vård. Fin kontakt med patienterna I många fall handlar det om information till egenvård. Vissa egenvårdspreparat och receptbelagda läkemedel som antibiotika, får patienten gratis på Stadsmissionshälsan. Villkoret är att patienten återvänder till mottagningen för uppföljning av sitt sjukdomstillstånd. Jag har en väldigt fin kontakt med patienterna. Jag försöker lyssna och ta in deras livshistoria. Om du bara visste vad de har varit med om. Gränserna har flyttats och de berättar ärligt och rakt om sina liv. På ett sätt är personerna lättare att diagnostisera här än på vårdcentralen. De säger precis som det är: Jag har ont i magen för att jag har druckit. Kvinnorna är väldigt öppna med hur de måste skaffa pengar till droger genom att gå på gatan och därmed utsätta sig för risk för misshandel, venerisk smitta och andra infektioner. Ett livsöde Gerd tvättar sig om händerna och sätter på en kanna kaffe. Hon har precis lagt om såret på en av sina patienter. Hon glömmer aldrig hans första besök för två år sedan. Han kom hit med en helt sargad fot. Mannen är diabetiker och missbrukar amfetamin. Det är en olycklig kombination eftersom man lätt får fotsår. Han hade gått för länge och alltså fått kallbrand. Det var mitt i sommaren och mycket varmt. Jag glömmer aldrig hans lidande. Jag åkte med honom till sjukhuset där de gjorde en akutoperation och amputerade foten. Sedan dess har jag träffat honom två gånger i veckan under mer än två år och hållit såret rent. Ibland är han försvunnen i flera veckor men så plötsligt finner vi varandra igen. Då skiner han upp. Han vill leva, trots motgångarna. Han är nästan övermänsklig på att tåla smärta och besvikelse. Vi har en mycket speciell relation. Genom att hjälpa honom med rena förband och hålla honom smärtfri tycker jag att jag ger honom en skärva av livskvalitet. Under mitt långa arbetsliv inom sjukvården har jag aldrig blivit så väl bemött av en patientgrupp som just av dessa besökare på Stadsmissionshälsan. Mitt arbete känns väldigt meningsfullt. Alla har rätt till ett värdigt liv. STADSMISSIONSHÄLSAN Stadsmissionshälsan finns i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Läkare, sjuksköterskor, tandläkare, psykiater och barnmorska är knutna till verksamheten. Målgruppen är hemlösa, missbrukare och andra utsatta grupper som har svårt att tillgodogöra sig den traditionella vården. De vanligaste åkommorna är luftrörsinfektioner, hudinfektioner och smärtor i fötterna. Till tandhälsan kommer de som har allvarliga muninfektioner, akut tandvärk och omfattande tandlossning. Hälsomottagningarna delar ut smärtlindrande och febernedsättande mediciner samt antibiotika. Läkaren kan skriva ut andra läkemedel och remittera till den traditionella sjukvården. Verksamheten finansieras av Region Skåne. Siffran om hur många som lever i akut hemlöshet är hämtad ur Socialstyrelsens rapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

8 Fyra frågor till insamlingsansvarig Cecilia Bruhn är insamlingsansvarig på Skåne Stadsmission. Det finns många olika gåvofinansierade organisationer och föreningar som konkurrerar om svenskarnas generositet. Varför ska man välja att bidra till just Skåne Stadsmission? Skåne Stadsmission finns på den lokala arenan, nära våra givare, runt om i Skåne. Det innebär att effekterna och resultaten av gåvorna i många fall lättare kan kommuniceras och synliggöras för givaren. Den skillnad som givaren bidrar till blir direkt påtaglig. Stadsmissionen har arbetat med människor som lever i utsatta situationer på olika vis sen Det gör att vi har omfattande erfarenhet och kunskap om målgruppernas behov och av det förändringsarbete som vi genomför dagligen med våra deltagare. Det är viktigt att tala om transparens i insamlandet, att veta att pengarna kommer ändamålet till godo. Hur förhåller sig Skåne Stadsmission till detta? Skåne Stadsmission har 90-konto vilket betyder att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Det garanterar också att minst 75% av de totala intäkterna tillfaller ändamålet, utan oskäliga kostnader. Skåne Stadsmission är även med i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. FRII verkar för etisk och professionell insamling där riktlinjerna grundar sig på respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Dessutom är vår årsredovisning tillgänglig för allmänheten, där både siffror och verksamhet presenteras grundligt. CSR, Corporate Social Responsibility, eller fritt översatt till svenska företags sociala ansvarstagande, är en stark trend inom näringslivet. Hur arbetar Skåne Stadsmission med företag? Vi strävar efter att bygga upp långsiktiga samarbeten med olika företag som ställer sig bakom vår värdegrund. Stödformerna kan se mycket olika ut, både penning- och naturagåvor, eller erbjudande av tjänster och annan form av sponsring. Precis som i fallet med andra givare så är det viktigt att förmedla att företagens insatser bidrar till en positiv förändring för de personer som vi möter dagligen i våra verksamheter. Återkopplingen är därför mycket betydelsefull och kan se ut på skilda vis. Vissa företag föredrar en traditionell återrapportering medan andra vill komma på studiebesök, engagera sin personal i olika frivilliguppdrag, samprofilera sig eller lära sig mer om de behov, problem och hinder som våra målgrupper lever med dagligen. Upplägget på varje samarbete bestäms alltid i dialog mellan oss och det enskilda företaget. Vilken är den största utmaningen för insamlingsarbetet den närmaste framtiden? Det är viktigt att befästa det långsiktiga givandet, vad gäller privatpersoner, företag, församlingar, föreningar med flera. Vi vill öka Stadsmissionens tydlighet gentemot våra givare vad gäller bredden i våra verksamheter och på så sätt även involvera givaren mer i vårt arbete. Här är de sociala medierna en betydelsefull kugge. En engagerad givare, som får information om vad som är på gång och vad som händer de personer som vänder sig till oss, är avgörande för vårt insamlingsarbete och för långsiktigheten i verksamheterna och deras utveckling. DITT STÖD BEHÖVS! Ditt stöd behövs för att förbättra situationen för Skånes socialt mest utsatta personer. Kontakta gärna insamlingsansvarig Cecilia Bruhn, telefon Ge din gåva via våra 90-konton Gåvobankgiro Gåvopostgiro Dina pengar når fram! 90-kontot innebär att insamlingen sköts ansvarsfullt och att din gåva går till ändamålet utan oskäliga kostnader. En bok som värmer och berör Beställ boken Människan är större och du bidrar till vårt arbete med unga människor. Tomas Tranströmer, KG Hammar, Antje Jackelén, Sigrid Combüchen, Torbjörn Flygt, Katarina Mazetti, Tuija Nieminen Kristofersson, René Vázquez Díaz och Björn Ranelid är några av de 20 författare som bidragit till antologin. Människan är större Pris: 350 kr (inkl moms, exkl frakt). Beställ nu! Telefon Boken finns även att köpa i Stadsmissionens Secondhand, Östra Förstadsgatan 25. Öppet: måndag fredag, kl Lördag kl

9 Öppen dörr för kvinnor i hemlöshet Korta notiser. Mer information hittar du på En öppen dörr för kvinnor är en återkommande aktivitet inom ramen för Café Davids verksamhet. Den började i april 2011 och riktar sig till kvinnor som lever i hemlöshet eller annan utsatthet. Dagen startar alltid med en lunch där kvinnorna äter tillsammans med Stadsmissionen personal. Måltiden främjar relationsbyggandet mellan kvinnorna och mellan kvinnorna och Stadsmissionens kurator och sjuksköterska, som ansvarar för aktiviteten. Kvinnorna har dessutom alltid möjlighet att i lugn och ro ta en varm dusch samtidigt som olika aktiviteter (yoga, massage, frisör mm) varvas med utflykter. Därutöver bjuds olika föredragshållare in, allt efter kvinnornas önskemål. Det kan exempelvis vara en barnmorska, en representant från något behandlingshem eller en politiker där syftet är att kvinnorna själva ska lyfta fram och belysa sin speciella och mycket utsatta situation. En öppen dörr för kvinnor i hemlöshet är en gåvofinansierad aktivitet. NÄR? VAR OCH HUR? En öppen dörr för kvinnor som lever i hemlöshet äger rum varje torsdag kl på Skåne Stadsmission, Malmgatan 14, tredje våningen, i Malmö. Aktiviteterna är kostnadsfria för deltagarna och ingen föranmälan behövs. Kontakt: Julia Kjellbom, kurator. Telefon: , Nattjouren i Malmö Barn till ensamma mammor Nattjouren har de som lever i akut hemlöshet som målgrupp. Det som är utmärkande för Nattjouren är att det inte krävs bistånd från socialtjänsten för att övernatta. Målet med verksamheten är att erbjuda män som lever i akut hemlöshet en säng för natten. Gästerna erbjuds utöver sovplats också dusch, klädbyte, middag och frukost efter övernattningen. Arbetet med att skapa en vardagsrumskänsla, för att skapa en lugn och trygg miljö, är den viktigaste uppgiften under kvällen. Detta möjliggör en god plattform för samtal och reflektion som är en förutsättning för det ständigt pågående motivationsarbetet. Syftet är att motivera den övernattande till kontakt med socialtjänsten för att komma vidare till mer stadigvarande boende eller behandling. På Nattjouren möts besökare, personal och volontärer, alltid med besökarens behov och situation i fokus. NATTJOUREN MALMÖS AKUTHÄRBÄRGE Nattjouren i Malmö bedrivs på uppdrag av Malmö stad. Telefon: (kl 18 10) Telefon dagtid: I ett unikt samarbete mellan Skåne Stadsmission och Fryshuset Malmö drivs projektet Barn till ensamma mammor. Projektet finns i Fryshusets regi i Stockholm och Göteborg sedan några år tillbaka. Barn till ensamstående föräldrar är den mest utsatta gruppen, när vi talar i ekonomiska och sociala termer. De hamnar överst i fattigdomsstatistiken och har oftast sämst hälsostatus. Känslor av skam och skuld utmärker de här barnens situation. Projektet har som mål att stödja ensamstående mammor och deras barn, oavsett hur deras livssituation ser ut. Inom projektets ram får barnen lov att vara barn. De får delta i minnesvärda och roliga aktiviteter där de blir sedda, lyssnade på och samtidigt kan skratta och ha kul. Genom pedagogiska aktiviteter riktade till barnen byggs självkänsla och socialt samspel upp. Mammorna erbjuds en stunds avkoppling, relevant information, social gemenskap och individuella stödsamtal. Regelbundna veckoträffar och helgutflykter ger både konkret stöd i vardagen och en extra guldkant i tillvaron. Barn till ensamma mammor är ett gåvofinansierat projekt. ETT SAMARBETE SOM GER MERVÄRDE För mer information kontakta Hanna Gómez, verksamhetsansvarig för Barn till ensamma mammor. Telefon: , Läs mer om projektet på eller

10 Logi och Stödboende i Lund Stadsmissionens Logi och Stödboende syftar till att med respekt se varje persons värde, lindra de mest akuta behoven och därifrån även uppmuntra till förändring. Med hjälp av personalen stöds nattgäster och boende till att stärka sina egna möjligheter att återfå kraften och modet att bryta destruktiva mönster och beteenden. Login fungerar som ett akutboende då tillfälligt behov av sängplats finns. Förutom sängplats i 1 3 bäddsrum serveras kvällsmat och frukost. Lunch kan köpas till en låg kostnad. Gästen kan vistas inne dygnet runt och har tillgång till dusch, möjlighet att tvätta och kan få rena kläder ur vårt klädförråd. Stödboendet är till för de personer som är motiverade att prova en lugnare och mer stabil boendeform. Stödboende kan erbjudas när personen är motiverad för att titta över sin livssituation, eller där ett lugnare och mer stabilt boende bedöms öka möjligheten för motivationsarbete. Stödboendet är fördelat på tre korridorer, man har eget rum och delar pentry, toalett och dusch med de andra i samma korridor. Kurator och övrig personal arbetar med stöd- och motivationssamtal utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Samarbete med berörda socialsekreterare och andra relevanta aktörer gör att alla arbetar mot samma mål. Förutom logi och stödboende finns även kontaktlägenheter och ett 55+ boende kopplat till verksamheten. LOGI OCH STÖDBOENDE Stadsmissionens Logi och Stödboende i Lund drivs på uppdrag av Lunds kommun. Telefon Stadsmissionens boende för kvinnor Secondhand och sortering Stadsmissionens boende för kvinnor vänder sig till dem som behöver en hemtrevlig och trygg plats att bo på. Kvinnorna får självständigt sköta sin vardag med matlagning, inköp och tvätt. Det stöd och hjälp man behöver ser olika ut från person till person. Därför är målet för vistelsen baserat utifrån den enskildes behov och önskemål. Verksamheten drivs i en stor lägenhet på femte våningen i en fastighet som ligger på Malgatan/Korsgatan i Malmö. Våningen har sex stora, ljusa rum, vardagsrum och gemensamt kök och badrum. I ett litet hus strax intill finns även fyra små enrumslägenheter. Lägenheterna har eget pentry, gemensamt badrum och tvättstuga. Det finns tillgång till trädgård att vistas i när vädret tillåter. Vi kan erbjuda varje kvinna anpassat stöd i en speciell situation eller fas i livet. Kompetens att hantera våld i nära relation och hedersrelaterad problematik finns. I anslutning till boendet finns tillgång till sjuksköterska, läkare, tandläkare och kurator. Samverkan med kommuner, olika organisationer och myndigheter sker löpande. Flera av Stadsmissionens volontärer är knutna till verksamheten. Stadsmissionens Secondhand finns nära Värnhemstorget i Malmö och erbjuder både gammalt och nytt. Sortimentet är brett och varierat och det går att hittta det mesta, både kläder och skor, accessoarer, kuriosa, småmöbler, hemtextil, böcker, skivor och andra udda ting. Vi förvaltar gåvor som allmänheten skänker och som inte kan användas i våra sociala verksamheter. Genom att ge varje gåva ett nytt liv tillvaratar vi dess värde och arbetar därmed också för långsiktighet och hålbarhet. Såväl butiken som gåvoinlämningen är viktiga aktörer i Skåne Stadsmissions utåtriktade arbete gentemot allmänhet och givare. De skänkta klädesplaggen går alltid i första hand till Stadsmissionens deltagare. Högsta prioritet är herrjeans, luvtröjor i stora storlekar, slitstarka skor, t-shirts och underkläder. Vad gäller kläder och övriga varor till Stadsmissionens secondhand är målet att samla in och sälja märkeskläder, vintageplagg, udda kuriosaföremål, designföremål och mindre möbler. Allt överskott vid försäljningen bidrar till finansiering av våra verksamheter i Skåne. Handla med hjärtat! KVINNOR I ALLA ÅLDRAR ÄR VÄLKOMNA Stadsmissionens boende för kvinnor är avtalsfinansierat. Planering och mål för vistelsen sker i samverkan med den kvinna som är intresserad av en plats, socialsekreterare och vår boendesamordnare. Kontakt: Moa Svensson, boendesamordnare, telefon: , e-post: SKÄNKA KLÄDER, SKOR ELLER TEXTILIER? Plats: Korsgatan 14 i Malmö. Tid: tisdag och torsdag, kl Telefon SKÄNKA ANNAT? Inlämning av småmöbler, lampor, husgeråd, prylar och annat görs i Stadsmissionens Secondhand. Plats: Östra Förstadsgatan 25 i Malmö. Tid: måndag fredag, kl Telefon

11 Förvaltningsberättelse Stiftelsen bildades Stiftelsens ändamål Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund, som har till ändamål att med egendom som kan tillfalla stiftelsen bedriva social och diakonal verksamhet bland hjälpbehövande och därvid verka för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning. Verksamheten omfattade 2011, Dagverksamhet, Nattjour, Kvinnoboende, Tandläkarmottagning, Secondhandbutik, Enter Mötesplats och Café/Catering i Malmö. Logi och stödboende i Lund. Nattjour i Kristianstad samt Hälsomottagning i Kristianstad, Helsingborg och Malmö. Styrelsearbete 2011 Under året har sex protokollförda styrelsemöten genomförts. För styrelsearbetet utgår inga arvoden eller andra ersättningar. Arbetet i styrelsen bedrivs i allt väsentligt enligt Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) kvalitetskod. Skåne Stadsmission följer utöver de legala kraven på ekonomisk redovisning, den kvalitetskod som FRII utarbetat samt Svensk insamlingskontrolls regelverk för organisationer som innehar sk.90-konto för insamling. Skåne Stadsmission följer även principiellt Svenska Kyrkans etiska regler för kapitalplaceringar. Väsentliga händelser under året Under året gjordes en omfattande upprustning av gårdshuset på fastigheten Korsgatan 10 i Malmö. Gårdshuset skall användas till utökat boende för kvinnor. Förväntad utdelning från Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner och en förväntad större stiftelseutdelning uteblev tillfälligt 2011 på grund av förändring i utdelningsförfarandet. Årets ekonomi De totala intäkterna har minskat med 2,2 mkr till 33,2 mkr (35,5 mkr). Personalkostnader 24,9 mkr (26,1) minskade i huvudsak tillföljd av minskad semesterlöneskuld och lägre kostnad för vikarier. Övriga externa kostnader 7,8 mkr ligger i nivå med föregående år (7,9 mkr). Rörelseresultat inklusive avskrivningar är negativt 2,0 mkr (- 0,9mkr). Årets resultat är negativt - 2,1 mkr (0,2mkr). Investeringar/Avskrivningar Årets investeringar uppgår sammantaget till tkr (5 297 tkr) varav större delen avser ombyggnader för kvinnoboende i fastigheten Korsgatan 10. Nedjustering av anskaffningsvärde bl.a tillföljd av möjliga momsavdrag har gjorts med 181 tkr. För den egna fastigheten Korsgatan 10 har överavskrivning gjorts med ca 50 tkr. Placeringar och lån Löpande har överlikviditet placerats på räntebärande konto. Verksamhetsintäkter Verksamhetsintäkterna har sammantaget uppgått till tkr ( tkr). Penninginsamling Insamling från allmänheten minskade och uppgick till tkr (1 693 tkr). Försäljning Försäljningen totalt (1 730 tkr). Butiksförsäljning, catering och tjänsteförsäljning stod för ökningen. Bidrag från myndigheter Bidrag enligt avtal med Malmö Stad, Lund och Kristianstad kommun samt Region Skåne ökade genom utökning med extraplatser under vårvintern tkr ( tkr). Bidrag från organisationer Minskade kraftigt pga tillfälligt förändrat utdelningsförfarande från några större gåvogivare och uppgick till tkr (9 252 tkr). Utdelningarna om ca tkr har likvidmässigt utbetalats Ett stort antal stiftelser och organisationer har återkommande, eller tillfälligt under 2011 lämnat gåvor till verksamheten. Trenden är att gåvorna allt mer är riktade mot en särskild verksamhet eller aktivitet. Gåvor generellt till hela verksamheten dominerar dock fortfarande. En förteckning över organisationer som stödjer verksamheten återfinns i bilaga. Bidrag från företag Uppgick till 206 tkr (995 tkr). Ett stort antal företag har under året lämnat gåvor. En stor del av gåvorna är ett led i längre samarbete och har riktat sig till särskilda verksamheter och/eller aktiviteter. Under året har flera företag valt att stödja verksamheten med naturagåvor, exempelvis; livsmedel, hyror, annonser mm. Det ekonomiska värdet av dessa kan uppskattats till sammantaget ca: en miljon kronor. En förteckning över företag som stödjer verksamheten återfinns i bilaga. Volontärer Under 2011 deltog i genomsnitt ett 40-tal volontärer i verksamheten. Dessa utgör med sina kunskaper och sin insats ett värdefullt komplement till de anställda. Volontärerna finns främst på logi och stödboendet i Lund samt Stadsmissionens Secondhand, Enter Mötesplats och dagverksamhet i Malmö. Ändamålskostnader Med ändamålskostnader avses sådana kostnader som har direkt samband med uppfyllande av stiftelsens ändamål enligt stadgarna. Häri inräknas även kostnader för att fullgöra åtaganden enligt avtal. Råvaror vilket avser inköp av livsmedel uppgick till tkr (1528 tkr). Övriga externa kostnader uppgick till tkr och har ökat (6 673tkr). Ökningen har sin grund i implementering av itstöd samt informations/ kommunikationsmaterial och generella kostnadsökningar för förbrukningsmaterial. Personalkostnaderna uppgick till 24,9 mkr (26,1 mkr) inkluderat avtalsenliga lönejusteringar Enligt Svensk Insamlingskontroll officiella statistik offentliggjord 2011 uppgick Ändamålskostnaderna / Totala intäkter 2010 till 89% (87,1 %.) Genomförd verksamhet Dagverksamhet/Café David Dagverksamheten ger möjlighet att träffa kurator, präst, sjuksköterska samt volontärer för stödsamtal och umgänge. Caféet tillhandahåller kostnadsfri frukost och subventionerad lunch. Härutöver tillhandahålls hygienutrymmen för dusch samt möjlighet att få kläder och skor. Verksamheten har öppet måndag till söndag Särskilda öppettider gäller vid temadagar och speciella helger. Under 2011 serverades: Frukost: st ( st) Lunch: st (7 890 st) Övrig förtäring: 2 623st (3 147 st) Utöver detta har Café David haft ca (15 20) besökare per dag som kommer för att ta del av vad som erbjuds i caféet. Nattjour Kristianstad Nattjouren i Kristianstad är ett akutboende med stödpersonal, öppet , som erbjuder sängplats, kvällsmat och frukost samt tillgång till dusch och rena kläder. Nattjouren har 12 sovplatser. Under året har (3 059) övernattningar gjorts på Nattjouren. Snittbeläggningen per natt har varit 8, (8) personer. Vid 33 (58) tillfällen har personer avvisats plats på grund av fullbeläggning. Nattjour Malmö Nattjouren i Malmö är ett akutboende med stödpersonal, öppet , som erbjuder sängplats, kvällsmat och frukost samt tillgång till dusch och rena kläder. Nattjouren har 25 sovplatser på vintern och 20 sovplatser under övriga året. Under året har (6317) övernattningar gjorts på Nattjouren. Snittbeläggningen per natt har varit 18 (17) personer. Vid 237 (345) tillfällen har personer avvisats plats på grund av fullbeläggning. Boende för kvinnor Verksamheten vänder sig till kvinnor i hemlöshet och som är utsatta för våld i nära relationer.boendet har 6 enkelrum med tillgång till vardagsrum och kök. På boendet finns tillgång till stödresurser utifrån individuella behov såsom kurator, sjuksköterska, läkare och präst. Individuella och allmänna regelbundna aktiviteter erbjuds de boende. Boendetiden är varierande men kortare än 1år har 83% av platserna varit belagda. Stadsmissionshälsan i Malmö, Kristianstad och Helsingborg Hälsovårdsmottagningar finns i Malmö, Kristianstad och Helsingborg och är bemannade med läkare och sjuksköterska. Stadsmissionshälsan erbjuder hälso-, sjuk- och tandvård för människor som lever i en utsatt situation och som har svårt att tillgodogöra sig den sjuk- och tandvård de har rätt till. Under året hade Stadsmissionshälsan sammanlagt (2 461) vårdtillfällen fördelat på 605 (539) patienter: Malmö 1197 (1125) vårdtillfällen Kristianstad 891 ( 827) vårdtillfällen Helsingborg 673 (509) vårdtillfällen Tandhälsan har under 2011 haft 103 (162) vårdtillfällen fördelat på 47 (88) patienter. Logi och stödboende i Lund Verksamheten omfattar dels akutboende och dels stödboende. Logi/akutboende erbjuder sängplats och kvällsmat och frukost, samt tillgång till hygienutrymme och rena kläder. De som har inkomst betalar 60 kr per dygn. Login har under året erbjudit (13 17) platser per dygn. Under året har login haft sammanlagt (4 288) övernattningar. Vid 28 (51) tillfällen har personer avvisats på grund av fullbeläggning. Stödboendets målgrupp är personer som är tillräckligt motiverade för att en mer omfattande planering. Stödboendet har minskat från 11 till 10 platser. Boendet har haft 100% beläggning under året fördelat på 16 (15) olika män. Inom stödboendet finns 55+ boende, som är ett gruppboende med långsiktig karaktär som har fem platser för män. Under året har 7 (8) olika individer bott där. Till gruppboendet som är avsett för personer med socialt funktionshinder och alkoholmissbruk bistår Stadsmissionen med tillsyn och socialt stöd. Enter Mötesplats Enter Mötesplats är en öppen dagverksamhet som riktar sig till flickor mellan 13 och 20 år som av olika skäl befinner sig i svåra livssituationer. Målet är stödja flickorna till ökad självkänsla och motivera till ett förändringsarbete genom bland annat stödsamtal och regelbundna aktiviteter. Under året har Enter Mötesplats erbjudit bla läxhjälp och kvällsmat regelbundet varje vecka, och aktiviteter som ridkurs, massagetillfällen, teaterbesök och utflykter. En målinriktad uppsökande verksamhet för att rekrytera nya, svåråtkomliga flickor till verksamheten gjordes under hösten

12 Enter Mötesplats är öppet måndag till fredag året om. Sedan start 2008 har 409 flickor besökt Enter Mötesplats och 118 (87) nya flickor sökte sig till verksamheten Antal besök 2011 var totalt 1827 (1499). En grupp på cirka tjugo flickor besöker Enter flera gånger varje vecka. Under året har 133 enskilda samtal genomförts. Cirka 900 kvällsmål har serverats 2011 och läxhjälp har givits ungefär 250 gånger. Stadsmissionens Secondhand I Stadsmissionens Secondhand, som är öppen måndag till lördag, säljs kläder, möbler, husgeråd, porslin mm som skänkts av allmänheten och som inte kan användas direkt i våra sociala verksamheter. Butikens stödjer även Skåne Stadsmissions övergripande arbete med varumärket. Det innebär bla. en kontinuerlig utveckling av affärens sortiment och butiksmiljö, utforskande av nya försäljnings- och marknadsföringsarenor, främjande av befintliga och nya kund- och företagskontakter samt utbildning av personal och volontärer. Försäljningen 2011 ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Kundkretsen har förnyats genom olika events, både i butiken och på externa arenor. Administration/ insamling Kansliet består av resurser för ledning, ekonomi- och personal administration samt resurser för insamling och utveckling. Kansliet har ansvar för hela verksamhetens gemensamma åtaganden, myndighets- och branschkontakter, intern kontroll och kvalitets- och policyfrågor. Insamlingsverksamheten ansvarar för ansökningar och kommunikation med gåvogivare. Enligt Svensk Insamlingskontroll officiella statistik offentliggjord 2011 uppgick Insamling och administrativa kostnader i förhållande till totala intäkter 2010 till 13% (12,3%). Resultaträkning Stiftelsens intäkter Not Verksamhetsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Stiftelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av matriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Flerårsjämförelse Flerårsjämförelse (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Resultat från finansiella placeringar 4 Övriga ränteintäkter och liknande poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat Antal anställda Beslut om disposition av vinst/förlust Vinstdisposition Från föregående år balanserad vinst Årets vinst/förlust Vinstmedel till förfogande Styrelsen beslutar om disposition Balanseras i ny räkning kr kr kr kr 22 23

13 Balansräkning Tillgångar/Anläggningstillgångar Not Matriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ombyggnader Inventarier Summa anläggningskostnader Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 8 Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Eget kapital och skulder Not Eget kapital Grundkapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Kortfristiga skulder 12 Lån kortfristig del Leverantörsskulder Skatter Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 16 Inga Inga 24 25

14 Redovisningsprinciper och noter Not 4 Resultat från finansiella investeringar Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år. Värdering av värdepapper Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde), dvs. enligt lägsta värdets princip. Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematisk över den förväntade nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Resultaträkning Not 1 Verksamhetsintäkter Fastigheter byggnad 20 år, Skattemässig avskrivning 50 år Fastighet mark 0 år Ombyggnader i annans fastighet 5 15 år Inventarier 5 år Datorer/ It system 3 5 år Fordringar Fordringar upptags till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Eget kapital Eget kapital delas in i bundet (grundkapital) och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av Stiftelsekapital ursprungligt donationskapital. Fritt eget kapital disponibla medel utgörs av balanserade medel och årets resultat. Övriga intäkter Ränteintäkter Utdelning värdepapper Vinst vid avyttring värdepapper Förändring nedskrivning kortf placeringar Räntekostnader Förlust vid avyttring värdepapper Summa finansnetto Not 5 Byggnader och mark Inga ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planmässigt restvärde Not 8 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Bidrag personal Osäkra fordringar Penninginsamling Kollekter Stiftskollekter Syföreningar Privatpersoner Testamente Insamlingar Summa insamling Försäljning Försäljning Butik och Café Catering Övrig försäljning Summa försäljning Avtalsintäkter myndigheter Region Summa övriga intäkter Totala intäkter Not 2 Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer Revisionsuppdrag PWC Övriga uppdrag PWC Summa Not 3 Medelantalet anställda omräknat till heltid Kvinnor Män Totalt för stiftelsen Årets förändringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar* Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärde för fastigheter * Skattemässiga avskrivningar 2% , överavskrivningar enligt plan Not 6 Ombyggnad i annans fastighet Ingående anskaffningsvärde Övriga fordringar Fordran moms Övriga interimsfordringar Summa kortfristiga fordringar Not 9 Kortfristiga placeringar Aktier och andelar anskaffningsvärde Värdereglering aktier - - Fonder anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde Aktier marknadsvärde - Fonder marknadsvärde Summa marknadsvärde Kommuner Bidrag från kommuner Summa Löner och ersättningar Styrelse 0 0 Lön och ersättning anställda Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Bidrag organisationer Stiftelser Svenska Kyrkan Malmö Direktor Summa Sociala kostnader Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Övriga organisationer Summa Pensionskostnader för styrelse 0 0 Pensionskostnader för anställda Utgående planenligt restvärde Bidrag från företag Företag Summa verksamhetsintäkter Direktor Totala sociala avgifter Summa Summa Personalkostnader

15 Not 10 Förändringar av eget kapital Grundkapital Fritt eget kapital Summa Bidrag från organisationer och företag Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång Organisationer Följande stiftelser och organisationer har återkommande eller tillfälligt under 2011 lämnat gåvor till verksamheten. Företag Följande företag har återkommande eller tillfälligt under 2011 lämnat gåvor till verksamheten. Not 11 Långfristiga skulder Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Lån i Handelsbanken Lån Malmö Kyrkliga Samfällighet Lån Swedbank Summa Not 12 Kortfristiga skulder Del av långfristiga lån som förfaller året efter balansdagen Lån Handelsbanken Lån Malmö Kyrkliga Samfällighet Summa Not 13 Övriga skulder Personalens källskatt Ändamålsbestämda gåvor Fackavgifter Summa Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna sociala avgifter semesterlöneskuld Löneskatt pensionskostnader Förutbetalda intäkter Förutbetalda hyresintäkter Övriga interimsskulder Övriga upplupna kostnader / förutbetalda intäkter Summa Not 15 Ställda säkerheter Swedbank Fastighetsinteckningar Not 16 Ansvarsförbindelser Inga Inga Amicitiastiftelsen Bennys Meditationsgrupp Caritasbrödernas Stiftelse De Gamles Vänner Direktör Albert Påhlssons Stiftelse Einar Hansens Allhemsstiftelse Ester Ohlssons stiftelse Folke Ljungdahls stiftelse Frimurareföreningen EOS Johanniterorden i Sverige, södra Sverige Kronprinsessan Margaretas minnesfond Kyrkliga Ungdomsföreningen Kamraternas i Malmö Lars Hiertas Minnesfond Lions Club Oxie Lunds Stift Länsstyrelsen i Skåne Län Malmö Kyrkliga Samfällighet Minnesfonden för äldre i Malmö Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse Prins Gustav Adolf och Prinsessan Sibyllas Minnesfond Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner Rotary Ellenbogen i Malmö Rotary Foundation Rotary Ideon i Lund Rotary Kloster i Lund Rotary Limhamn Rotary Skeppsbron i Malmö Rotary Södra i Malmö Skebostiftelsen Sociala Resursförvaltningen Malmö Stad Socialförvaltningen i Lund Sodalitium Majus Lundense Stiftelsen CM Fleetwoods Testamentsfond Stiftelsen Skånska Provinsiallogens Välfärdsinrättningar Svenska Kyrkan i Helsingborg Thåströmsällskapet Ulf Lundahls Minnesfond World Childhood Foundation Zonta Lund Zonta klubb III i Malmö Åhlénstiftelsen Akzo Nobel Bil Månsson Bredablick Förvaltning i Sverige Din Bil Sverige AB Epcon KPA Konsult Fastighetsförvaltarna i Malmö Fitness24Seven Fruktservice Hyresgästföreningen Konditori Katarina Likvida Medel Limhamns Begravningsbyrå Lundströms Golv AB Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB Mastiff Projekt AB Nordic Drugs AB Office Management Parkering Malmö Ranelid reklambyrå Regiondjursjukhuset i Malmö Rätt Hyra.nu Rörläggaren Safetrack Skånemejerier Skånska Dagbladet Sodexo AB Stena Fastigheter Svensk Civilekonomi AB Sydsvenska Dagbladet TePe Tidningsbärarna AB Tilda Toys Trelleborgs Allehanda 3 O Stjärnhusen AB 36 Jernhusen AB Triangeln Tweet AB Via Medici Way 2 IT Wihlborgs Fastigheter Ystad Stående Teatersällskap Åhléns City Malmö 28 29

16 Malmö den 29 mars 2012 revisionsberättelse Lars Birve Eva Alterbeck Björn Bergman Ordförande Vice ordförande Anna Brandoné Mats Egfors Ann-Marie Freij Henrik Hammar Per-Anders Lundin Helen Persson Birthe Wallin Direktor Min revisionsberättelse har lämnats Anita Dumky Auktoriserad revisor 30 31

17 Stiftelsen Skåne Stadsmission, Amiralsgatan 20, Malmö. Telefon:

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

Ingen är bara det du ser

Ingen är bara det du ser Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2012 1 Innehåll Nästan som ett hem Nattjouren i Malmö 4 Ingen är bara det du ser Med rätt till lika behandling 6 Äntligen hemma Logi- och stödboende i Lund

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet Gästbok Information till dig som är boende på Patienthotellet Innehåll 4 Receptionen 5 Hotellrummet 5 Egen medicin 6 In/Utcheckning 6 Hjälpmedel 6 Böcker och tidskrifter 6-7 Telefoni/Trådlöst Internet

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN

VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN 1 (8) Åsliden - juni 2009/bi VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN 090603\t:\soc\birgitta\båstad-ö.karup\välkomen till åsliden, 090602.doc\b 2 (8) VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN Vi som arbetar på Åsliden vill hälsa dig varmt

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Ljungbackens vård- och omsorgsboende Särskilt boende för äldre över 65 år 60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Plan 3 3 bgr

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

LSS-insatsernas innehåll

LSS-insatsernas innehåll LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011-05-25 Senast reviderad 2014-08-18, 2015-05-28 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Svenska Kyrkan i Malmö

Svenska Kyrkan i Malmö Svenska Kyrkan i Malmö Katarina Egfors-Härnring, kyrkoherde Mia Möller, diakon Lars Micael Adrian, kanslichef Karin Rosvall, kommunikationsstrateg 16 församlingar 140 000 medlemmar Svenska Kyrkans sociala

Läs mer

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD info@solplacering.se 060-61 55 00 BRUKSGÅRDEN KVINNOBEHANDLING Välkommen till Bruksgården HVB kvinnobehandling! Bruksgården HVB ligger beläget i Norrlands huvudstad

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Mariegärde. Mariegärdesväg 7 542 45 Mariestad

Mariegärde. Mariegärdesväg 7 542 45 Mariestad Mariegärde Mariegärdesväg 7 542 45 Mariestad Sida: 2 (6) Välkommen till Mariegärde! Boendemiljö/lägenheter Mariegärde är ett särskilt boende som ligger på Mariegärdesväg 7. Det är ett boende för personer

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Välkommen till Norrevång

Välkommen till Norrevång Välkommen till Norrevång Reviderad 2014-02-18 Norrevångs servicehus består av: Lindängen och Stiernemosse - en boendeenhet för personer med demenssjukdom. Maglehög - tvårumslägenheter. Qvarnen - enrumslägenheter.

Läs mer

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Foto: Sofie Samrell. Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Foto: Sofie Samrell Ljunggårdens omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen Välkommen till Ljunggården Vi hälsar dig välkommen till Ljunggårdens omvårdnadsboende. Du är en viktig

Läs mer

Årskrönika 2008. Birthe Wallin direktor

Årskrönika 2008. Birthe Wallin direktor Årsredovisning 2008 Årskrönika 2008 I din hand håller du Stadsmissionens verksamhetsberättelse för år 2008. Under året som gått har Stadsmissionen tagit ett långt kliv fram i frågor som gäller årsomsättning,

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in

Vård och omsorgsboende. Information till dig som snart ska flytta in Vård och omsorgsboende Information till dig som snart ska flytta in 1 Ett meningsfullt liv i Luleå Av olika skäl är det nu dags för dig att förändra din tillvaro och flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Läs mer

Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten

Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten Delaktighet Kunden har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen Övriga deltagare Anna Andersson Kontaktman Lotta Svensson Dotter Utredning ICF-test2

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Ett vackert och naturnära boende i historiska Vendelsö

Ett vackert och naturnära boende i historiska Vendelsö VÄLKOMMEN TILL HAGAGÅRDENS ÄLDREBOENDE Ett vackert och naturnära boende i historiska Vendelsö KONTAKTINFORMATION HAGAGÅRDENS ÄLDREBOENDE Enhetschef: Anna Sjösten Yderhag...08-606 89 82 anna.sjosten-yderhag@haninge.se

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Verksamhetsrapport för. Nålsögat AB 2010-11-01-2011-12-31

Verksamhetsrapport för. Nålsögat AB 2010-11-01-2011-12-31 Verksamhetsrapport för Nålsögat AB 2010-11-01-2011-12-31 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse sida 3-6 Nålsögat AB sida 3 Starten sida 4 Visionen sida 5 Utvärdering sida 6 Framsida Vår härliga cafédel

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Välkommen till särskilt boende på Blomstervägen

Välkommen till särskilt boende på Blomstervägen Välkommen till särskilt boende på Blomstervägen SÄRSKILT BOENDE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM Gemensamt för särskilt boende är att det finns gemensam matsal och dagrum, höj - och sänkbar säng inklusive

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN Mina Gäredal Edward Summanen Unga hbtq-personer som har sex mot ersättning Från Osynliga synliga aktörer 13 personer mellan 15 och 25 år som inte

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad Behovet är stort Behovet av att öka människors medvetenhet om hur beroende, missbruk och droger styr och begränsar oss som individer är stort. Inte minst med tanke på ökande alkoholkonsumtion för både

Läs mer

Piteå s vänort Grindavik Island

Piteå s vänort Grindavik Island Piteå s vänort Grindavik Island Januari 2013 Gunilla Granqvist och Maud Nordwall Blå Lagunen Grindavik är en kommun med 2 800 innevånare, vilket innebär god socialkontroll men också en grannlag uppgift

Läs mer

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning och utredning om äldre och åldrande: inom geriatrisk medicin, psykologi socialgerontologi socialt arbete Tidningen Äldre

Läs mer

Genomförandeplan Personlig omsorg

Genomförandeplan Personlig omsorg Fastställd 300 Vad ska göras Morgon Personlig hygien Klädsel Bäddning Diskning Sophantering När ska det göras Ca 8.30 Detta gör jag själv Jag går med min rollator bredvid dig till toaletten. Under tiden

Läs mer