Tävling ger action i undervisningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävling ger action i undervisningen"

Transkript

1 Tävling ger action i undervisningen TÄVLINGSMODELL FÖR LÄROANSTALTER

2 Tävling som undervisningsmetod Då man talar om tränings- och tävlingsverksamhet går tankarna för de flesta av oss antingen till Mästare-tävlingarna eller till de internationella yrkesskicklighetstävlingarna EuroSkills, World-Skills och Abilympics. I den här publikationen får vi ta del av fyra olika lärares sätt att använda tävling som undervisningsmetod: som skolspecifik kvalificering till Mästaresemifinalerna samt som inspirerande tävling för toppkompetens-grenen. Tävlingarna och träningen inför dessa är en del av läroanstaltens vardag. Och så ska det vara. Tävlings- och träningsverksamheten får inte vara en skild verksamhet utanför undervisningsplanen. Integrering av träningsverksamheten i undervisningen gagnar även studeranden eftersom de då kan tillskrivas studieprestationer samt få dokumentation på att de deltagit i verksamheten. Hur ska man använda tävling som pedagogiskt redskap? Låt oss anta att du är lärare i grafisk planering och vill lära dina studerande att göra affischer samt att få dem att intressera sig för företagsverksamhet. Du berättar kort grunderna om hur man gör en bra affisch och har därefter studerandena att öva sig på att göra en affisch med temat Året som Företagare. Du nämner ännu att studerandena får själva rösta fram den bästa affischen. De färdiga affischerna sätts upp på väggen och bredvid varje affisch ett tomt papper där studerandena ger respons angående affischen. Efter detta röstar ännu studeranden fram den bästa affischen och skaparen belönas sedan med ett litet pris samt med rungande applåder. Varje studerande granskar responsen de fått och därefter går man ännu tillsammans igenom responsen. Inlärning sker i många avseenden: genom att utvärdera andras arbete samt genom att göra och granska det egna arbetet. Även förmågan att ge respons utvecklas med tiden. Jarmo Kainumaas tävlingsmodell för läroanstalter Med samma uppgifter som de bästa i Finland Jag har utvecklat en kurs, baserad på utbildningsplanens grunder, där man lär sig saker genom att tävla i Mästaresemifinal uppgifter. Kursen innehåller en funktionell undervisningsdel under vilken man går igenom grunderna, dokumentationen och kvalitetskraven. Undervisningsdelen är indelad i tre delar: Den som godkänt slutför första delen kommer igenom kursen med betyget 1. Den andra delen är redan mer utmanande och då man slutför den får man betyget 2. Den tredje uppgiften, som kräver betydligt mer självständighet och tillämpning av det inlärda, kan ge betyget 3. Efter undervisningsskedet har man den verkliga tävlingen, som bedöms som delprov i examensdelen. Bedömningsgrunderna är i huvudsak desamma som i Mästare-semifinalen, men studerandena är dessutom kontinuerligt med i bedömningen. I praktiken görs bedömningen i huvudsak genom hela kursen på basis av kontinuerlig diskussion. Jag tycker att tävlingen fungerar som undervisningsmetod eftersom studerandena blir ivriga. Uppgiftsomgivningen, där man mäter kompetensen på internationell nivå, intresserar många och gruppens starka framfart runt omkring är medryckande. Tävlandet ökar stresshanteringen och modet att möta nya utmaningar. Att lyckas i tävlingar ökar självförtroendet. De studerande vet att de gör samma uppgifter som de bästa i Finland, de är med andra ord riktiga Mästareseminifinalister. Det har en psykologisk betydelse. Lärarens jobb är bra med tanke på att man i undervisningen har tillgång till så många olika redskap som den egna uppfinningsförmågan tillåter. Ibland lönar det sig dock att dra nytta av andras idéer, eftersom det är meningslöst att uppfinna hjulet på nytt. jarmo kainumaa Samkommunen för utbildning i Västra Nyland, Luksia El- och automationsteknik 23 år som lärare Teija Ripattila ansvarig mästartränare lärare även själv

3 Rauno Nikkiläs tävlingsmodell för läroanstalter Effektivare än vanlig undervisning Med tävlingsverksamheten i vår utbildningsbransch strävar vi efter framgång för våra studerande i Mästaretävlingens semifinal, att komma till final i grenen för maskinmontering och underhåll samt i mån av möjlighet till WorldSkills-tävlingens polymekanikgren. Tävlandet sporrar studerande till en toppkompetent studieväg då det för med sig inlärning, nätverk och goda framtidsutsikter för studie- och arbetsmöjligheter. Genom att tävla lär vi oss effektiva arbetsmetoder och att arbeta under stress. Vi har redan länge skapat en tävlingskultur på avdelningen som riktar in sig på effektivare undervisning av grupperna med hjälp av ömsesidigt lärande: Studeranden på de övre årskurserna hjälper de nya studerandena att sätta sig in i maskinernas användningsgrunder på en dag. Senare upprepar sig samma mönster i andra sammanhang, men i smågrupper och under längre perioder. Cirkulationen grupperar hela branschens studerande till ett stort inlärningsteam där även "lärarna" lär sig. Den egentliga träningen för tävlingarna sker i huvudsak som en del av den normala undervisningen då man gör tävlingsaktiga uppgifter. De som har framgång i Mästare-tävlingens final bjuds in till polymekanikens träningsring, där en del av träningen utförs vid sidan av läroanstaltens övriga undervisning. De som tränar inför WorldSkills-tävlingen och tidigare deltagare fungerar som gott exempel för de yngre det är bra vi får ha dem i våra arbetssalar som tränare och lärare. Under en tävlingsdag har vi lärt oss mer än normalt sett på en vecka. Den här responsen från tävlande förklarar varför tävlingen är en så bra undervisningsmetod. En del av den här inlärningen är den grundliga respons som vi fått i samband med tävlingarna och där man går igenom fel och rätt metoder. Träningen inför tävling är effektivare än vanlig undervisning. Den toppkompetentas studieväg inom polymekaniken Den toppkompetentas studieväg inom polymekaniken innebär att den studerande får ett ansvarsfullt användningstillstånd till läroanstaltens verkstad för att kunna träna på de servade och justerade manuella svarvarna och fräsarna och på polymekanikens träningsverktyg. Dessutom erbjuds studeranden mer krävande uppgifter inom problembaserad inlärning och får även en videokamera till sitt förfogande för att kunna utvärdera arbetsprestationens effektivitet. Möjlighet till ömsesidig inlärning med andra träningsstuderanden i olika skeden ordnas vid behov. Möjlighet till tränings- och nätverksinlärning organiseras delområdesvis, så att studeranden har möjlighet att få lära sig av de bästa inom branschen på deras arbetsplatser eller på branschens läroanstalter på olika nivåer i Finland eller utomlands. På det här sättet överförs det insamlade kunskapskapitalet med de som tränas till undervisningen. Polymekanik är mångkunnighet så under träningstiden skapar man ett nätverk som ger nya möjligheter för fortbildning och sysselsättning inom intressanta uppgifter. Rauno nikkilä Södra Karelens yrkesinstitut Maskinmontering och underhåll 25 år som lärare

4 Virpi Peuralinnas & Risto Oksanens tävlingsmodell för läroanstalter Livslångt lärande och färdigheter i problemlösning Med tävlingsverksamheten försöker vi framförallt inspirera till studier som sker på eget initiativ och egen tid. Kärnan i verksamheten är att utveckla informationssökningen och färdigheterna i problemlösning samt att skapa en grund för livslångt lärande och ett nätverk med branschens experter. Med hjälp av tävlingsverksamheten motiverar och erbjuder vi de framgångsrika studeranden utmaningar till utbildning och möjlighet att utvecklas till topprofessionella. Våra studerande spelar spel som kräver tabellräknings- och textbehandlingsfärdigheter och samlar på så sätt ihop poäng under hela studieperioden. För de studerande som redan behärskar kursens innehåll erbjuds finaluppgifter från Mästaretävlingen och som skräddarsytts till lämpliga uppgifter; tävling som undervisningsmetod betyder inte bara de enskilda tävlingarna. Den regionala tävlingen är menad som träning inför Mästare-tävlingen. Det är dock inte en kvaltävling utan meningen är att den ska motivera till träning och studier. Idén är att uppnå en så bred deltagarmängd som möjligt och det är alltså möjligt att delta redan i början av studierna. De regionala tävlingarna erbjuder ett utmärkt tillfälle för både studeranden och lärare att nätverka. Tävlingarnas gradering ger möjligheten att sätta upp och uppnå egna mål. Alla uppgifter i tävlingarna bottnar i branschens yrkesskicklighetskrav och kravet på kunskapsnivån stiger steg för steg. Genom att klättra upp för dessa steg närmar sig den studerande gradvis branschens verkliga toppkompetens. Den första egentliga tävlingen som erbjuds nya studerande är inspirationstävlingen". Där kan alla första årets studerande delta, eftersom uppgifternas nivå motsvarar samma kravnivå som berömliga prestationer i studierna som de studerande slutfört så långt. Målet är förutom tävlingserfarenhet och -upplevelse även att locka studeranden att välja examensdelen Toppkompetens. virpi peuralinna risto oksanen Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Informationsbehandling 16 år som lärare Informationsbehandling 30 år som lärare

5 Skills Finland ry / VCA.fi / 2013 Europeiska unionen Europeiska socialfonden Skills Finland har utvecklat träningen tillsammans med sina samarbetspartners under flera års tid. Tävlingsförmåga och konkurrenskraft för yrkesutbildningen genom toppkunnande (KILTA) är ett projekt som förverkligas under , som fortsätter utveckla träningen samt vidareutveckla och förankra den goda praxisen, redskapen och verksamhetsmodellerna som tidigare utvecklats. KILTA-projektets särskilda tyngdpunkter är att förstärka företagens roll i träningen att förstärka de nationella och de internationella nätverken att skapa nya redskap för att dra nytta av innovationerna som föds i träningen att integrera tränings- och tävlingsverksamheten i läroanstalternas verksamhet, i examens- och studieplaneringssystemet och i lärarutbildningen. För förverkligandet av projektet har ESF-stöd erhållits. Tilläggsuppgifter: Ansvarig mästartränare Teija Ripattila

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid. Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP)

Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid. Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP) Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP) Marie Håkans, 32098 Avhandling för pedagogie magisterexamen Pedagogiska fakulteten

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Gillar du idrott och att röra på dig? Då är Hälsogymnasiet skolan för dig! Hälsogymnasiet ger dig en gedigen utbildning inom hälsa och kommunikation. Du

Läs mer

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Ståndpunkter som gäller de ungas motivation o För att lära bra behöver de unga belönas för vad de gör. Betyg är den främsta sporren för lärande. o För

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Martti Majuri och Tuomas Eerola

Martti Majuri och Tuomas Eerola Martti Majuri och Tuomas Eerola de kunde inte tänka sig göra annat Iakttagelser kring arbetsplatshandledarutbildning, lärarnas arbetslivsperioder och inlärning i arbetet Utbildningsstyrelsen och författarna

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer