VI KAN BÄTTRE. Möjligheternas Kungälv. 100 punkter. Socialdemokratisk program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI KAN BÄTTRE. Möjligheternas Kungälv. 100 punkter. Socialdemokratisk program 2011-2015"

Transkript

1 VI KAN BÄTTRE Möjligheternas Kungälv 100 punkter Socialdemokratisk program Antaget vid Socialdemokratiska Arbetarekommunens årsmöte den 21 mars 2010 Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

2 Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv 100 punkter Detta är Socialdemokraterna i Kungälvs politiska kompass mandatperioden Programmet togs fram före valet i ett brett partiarbete. Vi vill tacka alla föreningar och företag som aktivt bidragit till detta program som nu kan peka ut både konkreta mål att genomföra och politiska inriktningar att arbeta mot. Rödgrönt samarbete för framtiden Politiska överenskommelser finns på hemsida. Nya jobb, fler jobb och gröna jobb. Klarar vi jobben, klarar vi ekonomin och då klarar vi också välfärden. Varje arbetad timme behövs, varje arbetad timme bidrar till välfärdens finansiering. Grunden för frihet och välfärd är arbete, hela vår politik och budget präglas av jakten på nya jobb, fler jobb och gröna jobb. Arbete åt alla innebär frihet och möjligheter för individen och en starkare samhällsutveckling. Klarar vi jobben, klarar vi ekonomin och då klarar vi också välfärden. Varje arbetad timme behövs, varje arbetad timme bidrar till välfärdens finansiering. Arbetslöshet bekämpas inte med sämre villkor för ungdomar, arbetslösa eller minskad respekt för den som är sjuk. Arbetslöshet bekämpas med framtidstro, nytänkande, samarbete, utbildning, arbetsmarknadspolitik, företagande och investeringar i miljön, människor och framtiden. Kungälv är möjligheternas kommun. Vi kan bli den mest välmående orten i Sverige! Vi har ju allt, aktiva företag, föreningar, hav, älvar, sjöar, segling, fästningar, järnväg, motorväg, ganska låg arbetslöshet och en i grunden väldigt sund ekonomi med låga långfristiga lån och ordning på pensionskostnader sedan länge. Vi har dessutom hög inflyttning och där folk vill bo vill företag växa. Vi har Möjligheternas Kungälv! Vi tror på framtiden och Kungälv behöver verkligen mer visioner och mer självförtroende. Det behövs mer tydlighet och vilja i politiken. Finanskris, jobbkris och väldfärldskris kräver samling över blockgränser. Det är nu samhället, politiken, föreningar och företag skall finnas där, sida vid sida för en bättre framtid. Kungälv är möjligheternas kommun. Innehåll - 10 områden & 100 punkter för Möjligheternas Kungälv 1. Jobb, Företagande & Turism sida 3 2. Ekonomi, Effektivitet & Skatt sida 4 3. Skola & Utbildning sida 5 4. Vård & Omsorg sida 6 5. Fritid & kultur sida 7 6. Klimat & Miljö sida 8 7. Kollektivtrafik sida 9 8. Boende & Byggande sida Trygghet, Missbruk & Våld sida Demokrati & Personal sida Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

3 Jobb, Företagande & Turism Vad vill Socialdemokraterna i Kungälv ? Vårt mål är att bli bäst på jobb, att ha den lägsta arbetslösheten i Västra Götaland. Då behövs politiskt mod, tydliga visioner, mål, framtidstro, nytänkande, samarbete, utbildning, arbetsmarknadspolitik, företagande och investeringar i människor och framtiden. Ge unga jobb och framtidstro 1. Alla skolungdomar i åldern år skall få en lika chans i livet erbjudas tre veckors vanliga sommarjobb. Alla måste lära sig att arbete är grunden för välfärd. 2. Investera i tidig jobbstart för alla arbetslösa ungdomar i ålder år. Varje ung person skall få studievägledning direkt och de som bedöms behöva det, ska få utbildning, praktik, en lärlingsplats eller subventionerad anställning - en tidig och målsatt jobbstart. 3. Investera i gröna ungdomsjobb, ungdomsjobb i idrottssektorn, ungdomspraktikplatser i ideella sektorn, kvalitetshöjande jobb i skola, vård och äldreomsorg, samt kommunens enormt eftersatta anläggnings och fastighetsunderhåll. 4. Investera i ungt entreprenörskap, hälften av alla unga ungdomar kan tänka sig att starta ett företag, den viljan måste tillvaratas tidigt och professionellt. 5. Inför en kompetensförmedling. Samordna alla som arbetar med utbildning, praktik, studie och yrkesvägledning, förenings, arbetsgivar- och företagskontakter samt sommarjobbsfrågor. Tillsammans med våra företag och föreningar Tillsammans sätter vi mål och skapar möjligheter för ungdomar och ställer tydliga krav på ungdomar när de erbjuds en chans till utbildning, ett jobb, en referens, en ersättning, en möjlighet att bli sedd och efterfrågad. De närmaste åren lämnar mycket stora ungdomskullar gymnasieskolan. Tusentals unga vuxna stiger in i vuxensamhället med liv och lust, med höga krav, med många nya idéer och stark vilja att förändra samhället, en fantastisk möjlighet för Kungälvs arbetsgivare. Investeringar, turism & tillväxt Ordning och reda i det politiska arbetet med näringslivsfrågor. Jobba nära, strukturerat, engagerat tillsammans med näringslivet och föreningar. Stöd och utveckla nya idéer! 6. Fler vuxna och högre kvalité i barnomsorg, skola, äldreomsorg och ett välutvecklat förenings- och fritidsliv ökar Kungälvs attraktion som ort att bo, arbeta och leva i. 7. Investera ordentligt i våra offentliga badplatser, blomsterstaden, grönplaner, strandpromenad, vandringsleder och parker. Det krävs också ökade investeringar i utbyggnad av hamnar, ökad båtplatskapacitet Marstrand och Kungälv. Stå fast vid att utveckla Fästningsholmen och ett besökscenter 8. Investera i underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar. Investera i framtiden. Här kan ungdomsjobben hjälpa till att ordningsställa staden, våra hus, parker, lekplatser, bänkar, bryggor, besöksattraktioner etc. 9. Stora investeringar i energiomställning och kollektivtrafiken (projektera & upphandla) 10. Investera i Gröna jobb lokalt utvecklingsarbete med närproducerad mat, lokala jordbruk, hästturism, energiproduktion samt naturvårds- och friluftslivsutveckling. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

4 Ekonomi, Effektivitet & Skatt Vad vill Socialdemokraterna i Kungälv ? Jobb istället för bidrag Klarar vi jobben, klarar vi ekonomin och då klarar vi också välfärden. Varje arbetad timme behövs, varje arbetad timme bidrar till välfärdens finansiering. Därför präglas alla våra förslag till budget kring nya jobb, fler jobb och gröna jobb betalades det ut 5 miljoner i försörjningsstöd till 100 tals arbetslösa ungdomar. Arbetslöshet är det största av slöseri. Ständig effektivisering Vi tar ansvar för framtiden och i en kommun är verksamheten målet, pengarna är medlet. Våra gemensamma pengar skall fördelas från var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Det kallas solidaritet och håller samman samhället. Vi skiljer oss mot företag som driver verksamhet för att åstadkomma pengar (vinst). I en kommun är varje ineffektivt använd skattekrona en stöld från den som bäst behöver den. 1. Vi prioriterar ständiga effektiviserar inom service, system, organisation och samarbete. 2. Vi prioriterar hushållning och politisk styrning inom inköp och upphandling 3. Vi prioriterar effektiv lokalanvändning. 4. Vi strävar efter ett överskott på 2-5 procent varje år (staten har 1 procent). Pensioner skall betalas idag Vi Socialdemokrater skrev 2006 fram pensionsöverenskommelsen som alla partier ställt sig bakom om att göra de nödvändiga pensionsavsättningar som krävs, så sker nu årligen. Den som är satt i skuld är icke fri och våra barn skall inte behöva betala det vi har idag. 5. Varje generation skall bära sin del i välfärd och pensionskostnader. Våga investera i en växande kommun Kungälv har en i grunden sund ekonomi med låga långfristiga lån och med god ordning på våra pensionskostnader. Vi växer, vi måste våga investera och låna till kloka investeringar. 6. Stoppa det kapitalförstöringen av hus, gator, vägar, hamnar och anläggningar. 7. Sänk underhållskostnader genom reinvesteringar 8. Investera i grön omställning av bostäder och infrastruktur. Oansvarig skattesänkning, neddragningar och kapitalförstöring 2006 lämnade vi Rödgröna över ett driftsöverskott på kommunens kärnverksamhet med +23,7 miljoner. Därefter skapade Moderaterna snabbt en egen lokal politisk och ekonomisk kris - innan den riktiga kom. Man klarade inte budgetarbetet. Tre år i rad 2007, 2008 och 2009 visades röda siffror i driftsredovisningen och för kärnverksamheten (sektorer) 2009, var underskottet motsvarande skattesänkning -8,2 miljoner. Kungälv fick fler barn, större grupper/klasser, fler äldre och färre personal. Äldre och barn betalade priset för skattesänkningar och oordning. Underhåll av fastigheter/anläggningar raderades och kommer kosta miljoner att återställa. Kort sagt, skattesänkningen var oansvarig. På tre år har kommunen haft två kommunalråd, två kommunchefer och tre politiska ekonomiordförande i Kommunfullmäktige. Ekonomisk stress och bristande politisk styrning har kostat Kungälvs utveckling, medborgare, anställda och företagare flera förlorade år. 9. Ordning och reda i politiken, ekonomin, planering, styrning samt öppenhet och dialog. 10. Målet är att skattesatsen skall ligga kvar på 2006 års nivå, till dess att äldre, sjuka och barn har en minst lika bra, eller bättre kvalité/resultat i skola och omsorg som alla andra i vårt land samt att vi inte ägnar oss åt kapitalförstöring av hus och anläggningar. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

5 Skola & Utbildning 1. Fler vuxna i skolan 2. Rätt från början med mindre grupper och klasser för små barn 3. I förskolan skall hög kvalitet och full behovstäckning råda. 4. Investera i skolmaten, eko-produkter, uppdaterad matsedel och fler vuxna vid bordet. 5. Skolan skall aktivt motarbeta kränkande behandling i alla dess former. 6. Alla elever som behöver särskilt stöd skall få det. 7. Förstärk vuxenutbildning och studievägledning, alla, unga som gamla skall ha flera chanser i livet till omställningen mellan jobb på en föränderlig arbetsmarknad. 8. Värna och utveckla praktik/lärlingsplatser och utbildningar i nära samarbete med arbetsgivare. 9. Investera i barnens lärande och ny teknik, alla barn från skolår 6, i högstadiet och studerande vid Mimers Hus skall ha en egen dator. 10. Fri kollektivtrafik vissa tider för barn Kungälv skall ha fler vuxna i skolan. Lika chanser kräver olika resurser. Alla barn skall ha samma chans att utvecklas, ingen skall hållas tillbaka. Vårt mål är att alla elever skall vara behöriga till gymnasiets program och att alla gymnasieprogram skall ge högskolebehörighet. Alla skolor ska vara bra, alla barn och ungdomar ska få en god och likvärdig utbildning. Granskning, insyn, skolmiljö, kvalitetskrav måste gälla alla skolor lika, oavsett huvudman. Vi vill öka andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal. Trygga föräldrar ger trygga barn, därför stödjer vi föräldrautbildningar och finns behovet skall nattis införas för skiftarbetande. Investera i skolan Som växande kommun får vi inte tveka inför att investera i nya avdelningar för att uppnå målet om att alla skall erbjudas en plats i förskolan de kommande åren i Kode, Kareby, Tjuvkil, Ytterby och Kungälvs centrum. Investeringar i skolans lokaler skall sträva efter möjligheten till F-9 skolor, speciellt vid nybyggnation. Vårt uppdrag är välfärd och att tidigt stödja barnen på livets resa, det är klokt använda skattepengar. Vi är övertygade att om folk hellre lägger kronor i månaden i skatt än försämrar skolan för de minsta barnen. Därför är det bra återställa skatten till 2006 års nivå. Små barn skall inte betala priset för systematiska skattesänkningar eller internationella finanskriser. Vi motsätter oss en politik som slår på de barn som har störst behov, det är en barnfientlig och orättvis politik, ett brott mot barnkonventionen. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

6 Vård & Omsorg 1. Snabbare hjälp vid larm för äldre och sjuka 2. Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen 3. Bygg tillräckligt med trygghetsbostäder och fler bostäder anpassade för äldre 4. Bygg ut vård- & omsorgsboendet vid Solhaga/Kode och Kaprifolen/Gläntan i Kärna 5. Som vårdtagare skall du inte behöva träffa många olika personer, personal skall jobba i tydliga team för att minimera antalet personer som kommer hem. 6. Fria resor för pensionärer med kollektivtrafiken i Kungälv vissa tider i veckan. Reformen har visat sig ha positiv effekt på folkhälsan och dessutom samhällsekonomiskt motiverad. 7. Äldres mat är viktig, det skall finnas att välja på och den skall vara god, näringsrik och serveras under så trevliga former som bara är möjligt. 8. Anhöriga till äldre, olika föreningar och patientorganisationer har en väldigt viktig funktion att fylla i samhället för våra äldre, deras insatser skall stödjas av kommunen. 9. Vi vill satsa på seniorcenter. Behåll och utveckla det friska hos våra äldre, de skall ha roligt och rätt till ett aktivt kulturliv. 10. Valfrihetssystemet i hemtjänst och hemsjukvård har inneburit att skattebetalarna fått lägga miljoner på ett system med privata företag samtidigt som den kommunala hemtjänsten står kvar med kostnader, hela ansvaret och ej kan konkurrera på lika villkor. Valfriheten blev bara att välja företag, att som äldre själv få välja vad som önskas för dagen, inom ramen för ett biståndsbeslut, glömdes bort. Detta måste ändras. Det skall vara tryggt att åldras i Kungälv. Alla äldre skall bemötas med respekt och ha ett gott liv. Äldreomsorgen skall ha en hög kvalitet och vara likvärdig i hela kommunen. I möjligheternas Kungälv kan vi ha en bättre service vid larm till gamla och sjuka än resten av Sverige. Tvärtom borde våra äldre har det minst lika bra eller bättre. Det är viktigt att den som vill skall kunna bo kvar hemma, även när krämporna kommer och man behöver hjälp med vardagslivet har man rätt till stöd. Därför måste sjukvårds- och rehabkedjan förbättras, det skall fungera bra mellan sjukhusbesök och boendet. Samtidigt behövs fler bostäder anpassade för äldre. Vi vill se äldrebostäder vid Kvarnkullen och Kongahälla. En trygghetsbostad är speciellt anpassade för att skapa en genomtänkt och trivsam boendemiljö för den som vill ha lite extra trygghet utan att behöva särskilt boende. Det behövs bättre bevakning kring tillgänglighet vid om/tillbyggnader, inte minst för äldre. Pension är uppskjuten lön Det ska löna sig att ha arbetat ett helt liv. Vi prioriterar en rättvis skatt och kräver att skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska raderas. Moderaterna ställer pensionärer mot löntagare, det är orättvist och bryter isär samhället. En ny rödgrön politik den enda säkra garantin för rättvisa skatter mellan generationer. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

7 Fritid & Kultur Föreningslivet är en del av samhällets ryggrad, något att vara stolt över och som främjar folkhälsa, livskvalité, trygghet, kommunens attraktionskraft och varumärke. Vi vill investera i föreningslivet och vill ha lösningar där markområden för bostadsexploatering skall ses som en möjlighet. 1. Vi vill stödja och utveckla föreningslivet i Kungälv. 2. Kvarnkullen är stadens Folkets Hus, föreningarnas aktiva verksamhet skall värnas. 3. Kungälv behöver ordentliga satsningar på näridrott och fler hallar. 4. Satsa på fler konstgräsplaner, de är billigare i drift, ger fler och mer möjlighet till idrott. Inled dialog med föreningar och fastighetsägare angående långsiktig finansiering och placering av konstgräsplaner för fotboll året runt samt behovet av ytterligare mindre planer för barnfotboll. 5. Ytterligare en bandy/ishall under tak, nu! I flera år är det många som har väntat på att kommunen skall ta ansvar och på riktigt stödja de initiativ som tagits från isföreningarna då istiderna inte längre räcker till i vår växande kommun. Vi stödjer föreningar, företag och vill djupstudera hur vi skall få mer is och is under tak i Kungälv. 6. Stöd och utveckla ett kvälls- och nattöppet ungdomscafé. Det finns ett stort behov av ett kvälls- och nattöppet ungdomscafé som blir mötesplats för och av de lite äldre ungdomarna. Är man över 16 år är utbudet till en meningsfull fritid mycket begränsad. Många har hittat till sport och föreningsliv, men det passar inte alla. 7. Fritidsgårdarna ska ha fler öppetdagar, mer aktiviteter, anpassade öppettider för ungdomar. 8. För att känna gemenskapen och skapa förståelse mellan fritidsledarna och ungdomarna är det viktigt att det finns ungdomsuppsökare och fritidsledare med liknande bakgrund som de ungdomar som besöker gården i fråga. Kulturvision Visionen för kulturverksamheterna är att det skall finnas mötesplatser för upplevelser, kunskaper, samvaro, fritt utbyte av tankar och idéer. Tillsammans ger detta människorna ett rikare liv. Vi anser att allt kulturarbete skall grundas på demokratins värderingar. Kulturarbetet skall visa på allas möjligheter att deltaga och att påverka det som händer i samhället. Kommunen har en uppgift i att se till att medborgarna har rikliga tillfällen till att få kontakt med litteratur, konst, musik, teater, ny information, åsikter om dagsaktuella och andra frågor. Nya och kanske provocerande tankar skall släppas fram. 9. Biblioteket i Mimers Hus borde ha öppet mer, inte mindre i en växande kommun. 10. Vi vill utveckla och stärka kulturarvet/kulturhistoria genom nära samarbete med besöksnäringen, särskilt fokus ligger på Bohus och Carlstens fästning.. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

8 Klimat & Miljö 1. Användningen av olja, elektricitet och andra energiformer som sliter på miljön skall minska, bl.a. genom att bygga ut fjärrvärmenätet och tillföra förnybar energi till det. 2. Fram till 2020 vill vi ha minst 20 vindkraftverk. 3. Cykelbaneutbyggnaden måste fortsätta och intensifieras, speciellt Marstrandsvägen. 4. Samarbetsprojektet 8 fjordar är bra och vi vill utöka förbudet för yrkesfisket i våra kustnära vatten. Men även andra kustvatten inom kommunen måste bevakas och åtgärder vidtas så att kustvattnet och dess inverkan på havet i stort och på fisket blir positiv. 5. Utsläppen från bebyggelse och jord- och skogsbruk på land minskas. Hur VA i kustzon löses är av stor betydelse. Olika lösningar avloppsreningen kan prövas. Viktigast är att belastningen på vattendrag och hav minskas. 6. Havets betydelse för den globala ekologin har underskattats tidigare vilket bl.a. fiskebeståndens och undervattensvegetationens (ex. ålgräsets) förändringar visar. Detta måste beaktas när exploatering och annan verksamhet i kustnära lägen, behandlas. 7. Båttrafikens och fritidsbåtarnas avloppsutsläpp till havs måste minimeras. 8. Säve Flygplats AB ökar luftföroreningarna och buller för många boende i kommunen. Utvecklingen skall följas noggrant, ny inflygningsteknik prövas & utvärderas. 9. Kommunen måste i sin egen verksamhet öka ansträngningarna att minska energianvändningen, förbättra avfallssorteringen, öka komposteringen, m.m. 10. Kommunen skall hjälpa medborgarna, fastighetsägarna och företagen med information och annat att finna de bästa energilösningarna och rent allmänt genom bevaka att invånarnas energikonsumtion minskar. Det är miljön och klimatet som är framtidens stora frågor. Miljön är gemensam för hela jordklotet. Klimatet på ett ställe hänger ihop med klimatet på varje annat ställe. Luft och vatten delar alla jordens människor (och djur och växter) med varandra. När det släpps ut oönskade ämnen någonstans så sprider de sig. Våra lösningar av miljöproblemen måste alltså präglas av ett globalt tänkande. Tidsperspektivet är också viktigt, vi måste orka se så långt framåt som till våra barnbarns ålderdom, d.v.s år framåt. Respekten för de små värdena och de små partiklarna måste finnas. Även om en partikel är mikroskopisk så kan den göra stor skada i en levande organism om den är svårnedbrytbar, vi måste tillämpa försiktighetsprincipen och tillåta ett nytt ämne förrän det har bevisats att det är nedbrytbart och ofarligt. Idag är det oftast tvärtom. Vi i Kungälv har ett ansvar att göra vad vi kan. Vi kan minska utsläppen till havet, till luften. Vi kan se till att våra egna transporter av personer och varor minskar kraftigt. Vi kan se till att kretsloppstanken slår igenom inom avfallshantering m.m, att uppvärmning av bostäder och lokaler blir alltmer miljövänlig, o.s.v. De största problemen är av global karaktär men vi får inte nonchalera våra egna bidrag utan måste arbeta hårt på att minska dem. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

9 Kollektivtrafik 1. Inför Göteborgstaxa (omlottzon) vid motorvägshållplatsen 2. Fler och tätare bussturer, inte minst från Kärna, Diseröd, Marstrand, Kode. Utanför tätort kan vi pröva en mer anropsstyrd trafik. 3. Fri kollektivtrafik vissa tider på dygnet för både pensionärer och ungdomar. 4. I Ytterby krävs förbättringar för trivsel, tillgänglighet, information samt pendelparkering. 5. I Kode krävs fler pendelparkeringar. Här behövs trygghets- och tillgänglighetsfrågorna förbättras. Kode blir en bytespunkt för trafik från Aröd och Ödsmålsmosse, vilket kommer kräva framkomlighetsåtgärder och fler pendelparkeringar. 6. Kärna och Diseröd behöver bättre centrala busstrafiklösningar och mer pendelparkering. 7. Pendelparkering behövs även i Kovikshamn/Vedhall och Kornhall. 8. När ny bostadsbebyggelse skapas så skall det finnas möjligheter till kollektivtrafik. Stora nya bostadsområden utan kollektivtrafik får ej finnas. 9. En hållplats i Skårby med P-platser för pendlare på Bohusbanan skall planeras, samt motorvägshållplats vid nya Karebymotet. 10. På sikt måste det bli en ny förbindelse över Nordre älv. Hälften av Kungälvsborna arbetspendlar. Vi åker mest bil i regionen och bilköerna bara växer, Göteborgstrafikens köer är ett hinder för tillväxt och fler jobb, vi ligger långt efter andra storstadsregioner som Stockholm och Malmö. Kungälvs kollektivtrafikandel är på ca 15%, i regionen är andelen 24% och målet för regionen är 40%. Den beslutade trängselskatten kommer kraftigt öka behovet av en effektiv kollektivtrafik, det kommer kräva stora investeringar och tätare turer. Kungälvs kommun måste de kommande 10 åren investera 100-tals miljoner i kollektivtrafiken. Vi kommer ha ett hårt effektiviseringskrav på Västtrafik. Det behövs en kommunövergripande strategi för att utjämna kraftiga och hastiga prisskillnader mellan kommungränser i gemensamma arbetsmarknadsregioner. Vi vill tydligt markera att motorvägshållplatsen är ett framtida kollektivtrafiknav. Ett sätt att förstärka detta är möjligheten till sänkt taxa till/från motorvägshållplatsen på sträckan Kungälv Göteborg. Vidare vill vi lyfta fram de undanstoppade planerna på spårbunden trafik över Hisingen till Kungälv. Kungälv behöver utveckla motorvägshållplatsen, terminalfunktion, pendelparkeringar, bussgator och cykelbanor. Handikappanpassning av hållplatser måste ske. Vidare anser vi att Kungälv, som är en modern kommun skall klara sin utbyggnad på ett hållbart och klimatsmart sätt. Vi måste investera. Det handlar om fler och upplysta busshållplatser, trivsel, tillgänglighet, information, gång- och cykelbana samt ordentliga pendelparkeringar i Ytterby, Kode, Diseröd, Kärna, Marstrand och Kungälv. En kraftig ökning av resandet kräver inte bara åtgärder som gör kollektivtrafiken attraktivare med ökad turtäthet. Dessutom behövs stora informationsinsatser, marknadsdialog och en förändrad syn på lokalisering av bostäder, arbetsplatser och samhällsservice. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

10 Boende & Byggande Vår vision om att Kungälv skall vara en småstadsidyll med storstadspuls. Vi måste få mycket mer puls, mer liv och rörelse i vår stad. Kungälvs centrum måste levandegöras, förtätas, busstationen måste flyttas, nya hus, uteserveringar och affärer måste in i centrum. På sikt skall staden vändas mot älven. Vi behöver mer handel, affärer, mötesplatser för barn, äldre, besökare och en ordentlig strandpromenad med kajplatser. Vi skall utveckla våra serviceorter Ytterby, Kode, Diseröd, Kärna och Marsstrand med mer bostäder, det skall vara blandade upplåtelseformer alla skall kunna bo där dom vill. Att dessa områden prioriteras är för att säkerställa hög servicegrad, bättre kollektivtrafik, skolor och äldreboende. All nybyggnation och alla renoveringar måste ske klimatsmart. Även områden som Aröd, Tjuvkil och Kovikshamn måste förtätas och moderniseras. När fritidshusomvandling sker skall det förtätas. VA i kustzon kräver resurser och spelar här en stor roll för genomförandet. Få fart på byggandet Kungälvs expansion i en storstadsregion ger oss goda möjligheter att nå målet om att alla har rätt att bo och växa upp i en trygg och ekologisk hållbar miljö. Vi har en politik för en bostad åt alla. I Kungälv är målet att alla skall ha tak över huvudet. Vi anser att bostaden är en rättighet, inte en marknadsvara. Vi kommer aldrig att acceptera hemlöshet lovade vi att öka bostadsbyggandet till 400 nya bostäder varje år, det gjorde vi. Byggstoppet måste brytas. Det krävs mod, kraft och politiska beslut. Det krävs kommunala resurser för att klara planberedskap, bygglovshantering och att vi aktivt köper mark så vi kan styra vart vi vill bygga och hur vi vill utveckla vår kommun. Det behövs mer dialog och brukarfokus kring bygglovshanteringen. 1. Vi skall planera för minst 400 nya bostäder varje år 2. Kungälv och Ytterby skall växa samman, det ger mer folk, puls, handel, trygghet och rörelse. Vi måste bygga kostnadseffektivt, fler ungdomsbostäder och enpersonshushåll. 3. Bygg bostäder i alla kommundelar, behåll och utveckla lokal service 4. All nybyggnation skall ske i blandade boendeformer. Boende i hyresrätter ska få vara och utveckla sina lägenheter och sitt bostadsområde. 5. Kungälvsbostäder och Förbo skall bli mer offensiva och bygga mer än idag. Upprustning av äldre boendemiljöer för trivsel och trygghet måste prioriteras, exempelvis Komarken. 6. I kustzon vill vi positivt pröva och bereda hur vi utvecklar boendet i Aröd, Tjuvkil och Kovikshamn. Det kommer behövas vatten till kustzonen, Aröd, Rörtången måste prioriteras. Allemansrätten och strandskyddet skall värnas och utvecklas i kustzon. 7. Det måste bli mer rättvist och enklare att bo och bygga till sitt hus i kustzon/glesbygd. Att bygga om fritidshus till permanentboende är ett billigt och bra sätt att bli husägare. 8. Vi måste ha villatomter för att klara efterfrågan 9. Få fart på byggandet, bygg smart och billigt. Aktivera/tidigarelägg bostadsprojekt, dialog med lokala byggföretag, statligt stöd för äldrebostäder. 10. Pröva olika strategier för billigare boende som exempelvis nedsatt markpris och låt oss revidera strategier för finansiell exploateringshantering. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

11 Trygghet, Missbruk & Våld Vad vill Socialdemokraterna i Kungälv ? Vi vill investera i ett vackrare och tryggare Kungälv. Du skall känna dig trygga på gator och torg. Kungälvsbor skall känna stolthet. Är allt skamfilat och trasigt skickas signaler till medborgarna att det är okej att inte bry sig. Detta kan skapa felaktiga beteenden som i förlängningen skapar ett individsamhälle där alla bara tänker på sig själv. Därför krävs investeringar i närmiljön. 1. Investera och reinvestera i nya mötesplatser, lekplatser för barn, människor och besökare. 2. Belys vår stad och röj otrygga miljöer och buskage. Skapa goda siktfält, bra belysning och inga fler mörka tunnlar i vår kommun. Vid nybyggnation skall trygghetsaspekter finnas med i planeringstadiet. Trygghet är ett gemensamt ansvar. Tryggheten i vardagen utmanas av orättvisor, missbruk och av utslagning. Vi vill bekämpa både brotten och dess orsaker. Känslan av att vara utanför och att inte kunna påverka sin situation är farlig. Det bästa sättet att bekämpa brott är att skapa ett samhälle där alla känner sig delaktiga och trygga. Skola, socialtjänst, fritid, kultur, polisen, föreningslivet, föräldraorganisationer, arbetsförmedling, fastighetsägare, företagare är självklara delar i en samordnad verksamhet som måste till. Det behövs mer civilkurage på både formella och informella mötesplatser. Därför stödjer vi den dialog som startas över gränser i Komarken. 3. Det skall finnas poliser på gator och torg och en polisstation i vår kommun. 4. Ta fram en handlingsplan för otrygga platser, med målet färre våldsbrott utomhus. 5. Utred möjlighet att införa personliga kontaktpoliser för varje skola. 6. Stöd föreningen Vuxna på Stan, skapa ett tryggare Kungälv i samverkan fastighetsägare, företagare, föreningar och kommun. 7. Minska otryggheten. Utred möjlighet till Nattknappen i samarbete med polisens volentärer. Nattknappen ger stöd till personer som rör sig på nätter och kvällar, ett telefonummer att ringa upp när man befinner sig utomhus nattetid. Även om otryggheten inte står i proportion till risken för att bli utsatt för ett brott, är ändå rädslan ett faktiskt problem för många som befinner sig ute nattetid. 8. Varje dag utsätts barn, vuxna och äldre för mobbning eller andra trakasserier. Det är fullständigt oacceptabelt för oss. Dialogen om hur vi bemöter varandra och människorna runt omkring oss får aldrig tystna. Det handlar om respekt och människans lika värde. Vi behöver ständigt påminnas om detta. Vi tror att ett ökat arbete mot trakasserier och mobbning i skolorna också påverkar resten av samhället positivt, och att mobbning på andra håll därmed också förebyggs och motarbetas. All form av diskriminering, mobbning eller andra trakasserier skall bekämpas. 9. Vi skall bekämpa våld i hemmet. Kommunen skall förebygga brott, stötta och skydda de medborgare och barn som utsätts för våld och övergrepp. 10. Det förebyggande arbetet mot missbruk så som alkohol och andra droger måste ökas. Här är ideella organisationer viktiga och kan utgöra en mer aktiv del i kommunens arbete. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

12 Demokrati Demokratins ideal är en del vår ideologi. Vi har alla samma ansvar. Det är på oss det beror. På dig och mig. Våra röster väger lika tungt. Men det finns skillnader mellan vänster och höger i synen på vad vi vill åstadkomma med demokrati. Vår övertygelse om alla människor lika värde och rättigheter gör också att vi är övertygade om att det är via politiken vi löser våra gemensamma problem och hittar våra gemensamma lösningar. Högern vill reducera demokratin genom att minska politikens inflytande över vardagen och låta marknaden och expertis i allt högre grad lösa våra behov. Det tycker vi i grunden är fel. All makt i samhället måste utgå från människorna som tillsammans bildar samhället. Makten över vardagen och morgondagen kan inte ges till allt färre förtroendevalda, det urholkar på sikt den representativa demokratins grund. Därför skall många människor skall delta i politiken. Ekonomiska intressen har aldrig rätt att sätta gränser för demokratin; demokratin har alltid rätt att ange villkoren för ekonomin och sätta gränserna för marknaden. Demokrati är mer än bara ett styrelseskick. Demokratin är ett samtal, ett värdesystem som ska genomsyra hela samhället, i skolorna, på arbetsplatserna och i bostadsområdena och inte bara på valdagen. Allmänna val är det yttersta uttrycket för att vi lever i ett demokratisk land. Högt valdeltagande utgör därför en central del i vårt demokratiarbete. För oss är marginalisering, utanförskap och passivitet demokratins främsta utmaningar. I Kungälv har vi förändrat vår politiska organisation. Det har i flera fall utvecklat olika politiska uppdrag, men också minskat representativiteten och insynen i det politiska arbetet. Detta vill vi arbeta med under mandatperioden. 1. Makten över vardagen och morgondagen kan inte ges till allt färre förtroendevalda, det urholkar på sikt den representativa demokratins grund. Därför skall många människor ges möjlighet att delta i politiken. 2. Vi vill utveckla det demokratiska samtalet via medborgarstämmor, cafeer, bibliotek, skolan eller på arbetet. Föreningar skall göras delaktiga i det demokratiska samtalet. 3. Vi vill fortsätta utveckla ungdomsfullmäktige 4. Fler tillfälliga beredningar, demokratiutveckling via internet och e-demokrati. 5. Politikens ansvar måste vara tydligt, liksom styrningen, budgetkontroll/kunskap. Med befogenheter i styrelse, utskott, nämnd och beredning måste följa tydligt ansvar. Nya regler för mål- och budgetstyrning måste tas fram. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

13 Vår personal Kommunens viktigaste resurs är personalen. Personalen är en strategisk resurs som skall diskuteras på politiskt nivå, det behövs ett personalpolitiskt program. Politiken måste bli både tydligare och synligare i sitt ledarskap. Vi måste vara ett föredöme, vi måste inspirera och engagera vår personal. Vi måste arbeta mer prestigelöst och förtroendefullt. Vår verksamhet måste ligga i framkant för att utveckla bättre arbetsvillkor och arbetstider, öka inflytandet och minska stressen. Vi måste arbeta för högre löner i låglönegrupper och mer jämställda löner. Som anställd skall du våga säga din åsikt, utan att bli uthängd av en politisk ledare eller högre chef. Du skall våga utveckla, våga klaga och känna dig trygg din sin arbetsplats. 1. Inför ett personalpolitiskt program på Kommunfullmäktigenivå. 2. Investeringar i personalens kompetens och delaktighet. 3. Organisera våra anställda med heltid istället för deltid, minska övertid och vikarieadministration genom inflytande över schema och arbetsorganisation, modellen har sparat miljoner skattekronor, det kan den göra även i Kungälv. 4. De fackliga organisationerna skall ses som en resurs för att åstadkomma effektiva mönsterarbetsplatser där alla arbetar mot konkreta mål. 5. Budgetarbetet måste ske på ett sådant sätt att chefer och medarbetare är delaktiga och har rimliga chanser att planera verksamheten gentemot medborgarna på ett bra sätt. Detta Socialdemokratiska program för perioden antogs enhälligt vid den Socialdemokratiska Arbetarekommunens årsmöte den 21 mars 2010 och godkändes slutligt efter justeringar vid medlemsmöte den 23 juni Programmets innehåller 100 punkter och har varit grund för den Rödgröna budgeten som finns att läsa på Våra 100 punkter kan komma att kompletteras med särskilda programblad i valets slutskede Arbetarekommunens ordförande Mats Frisell Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

VAD VILL VI I KUNGÄLV 50 punkter för ett bättre boende i Kungälv 2007-2011. Bostäder åt alla. punkter för ett bättre boende i Kungälv!

VAD VILL VI I KUNGÄLV 50 punkter för ett bättre boende i Kungälv 2007-2011. Bostäder åt alla. punkter för ett bättre boende i Kungälv! Bostäder åt alla punkter för ett bättre boende i Kungälv! Läs vårt lokala program för byggande och boende i Kungälv! 1 Bostäder för alla Målet för den socialdemokratiska bostadspolitiken i Kungälv är att

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig U För medlemskap eller kontakt med miljöpartiet lokalt. www.mp.se www.mp.se/harryda Kontakt: Birgitta Olsson Mail: judith.olsson@telia.com Återbruk När du läst

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET, 26-11-27 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 27-12-11

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Ockelbo möjligheternas kommun! Socialdemokraternas valmanifest för perioden 2011-2014

Ockelbo möjligheternas kommun! Socialdemokraternas valmanifest för perioden 2011-2014 Ockelbo möjligheternas kommun! Socialdemokraternas valmanifest för perioden 2011-2014 Ockelbo, möjligheternas kommun.. Den 19 september är det val. Då avgör du, jag och alla andra som röstar hur den politiska

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Att investera i framtiden

Att investera i framtiden Att investera i framtiden Förslag till investeringsbudget 2009-2013 Med en fot i förra perioden och blicken i nästa!. 1 Inledning Våra strategiska investeringar skall finansieras med en mix av avskrivningar,

Läs mer

Valmanifest för Socialdemokraterna i Lycksele 2015 2018

Valmanifest för Socialdemokraterna i Lycksele 2015 2018 Valmanifest för Socialdemokraterna i 2015 2018 Foto: Maria Wallin Möjligheternas Kommun -, en kommun med framåtanda Vår politik står för mångfald, trygghet och rättvisa, arbete och tillväxt, utveckling

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer