VI KAN BÄTTRE. Möjligheternas Kungälv. 100 punkter. Socialdemokratisk program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI KAN BÄTTRE. Möjligheternas Kungälv. 100 punkter. Socialdemokratisk program 2011-2015"

Transkript

1 VI KAN BÄTTRE Möjligheternas Kungälv 100 punkter Socialdemokratisk program Antaget vid Socialdemokratiska Arbetarekommunens årsmöte den 21 mars 2010 Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

2 Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv 100 punkter Detta är Socialdemokraterna i Kungälvs politiska kompass mandatperioden Programmet togs fram före valet i ett brett partiarbete. Vi vill tacka alla föreningar och företag som aktivt bidragit till detta program som nu kan peka ut både konkreta mål att genomföra och politiska inriktningar att arbeta mot. Rödgrönt samarbete för framtiden Politiska överenskommelser finns på hemsida. Nya jobb, fler jobb och gröna jobb. Klarar vi jobben, klarar vi ekonomin och då klarar vi också välfärden. Varje arbetad timme behövs, varje arbetad timme bidrar till välfärdens finansiering. Grunden för frihet och välfärd är arbete, hela vår politik och budget präglas av jakten på nya jobb, fler jobb och gröna jobb. Arbete åt alla innebär frihet och möjligheter för individen och en starkare samhällsutveckling. Klarar vi jobben, klarar vi ekonomin och då klarar vi också välfärden. Varje arbetad timme behövs, varje arbetad timme bidrar till välfärdens finansiering. Arbetslöshet bekämpas inte med sämre villkor för ungdomar, arbetslösa eller minskad respekt för den som är sjuk. Arbetslöshet bekämpas med framtidstro, nytänkande, samarbete, utbildning, arbetsmarknadspolitik, företagande och investeringar i miljön, människor och framtiden. Kungälv är möjligheternas kommun. Vi kan bli den mest välmående orten i Sverige! Vi har ju allt, aktiva företag, föreningar, hav, älvar, sjöar, segling, fästningar, järnväg, motorväg, ganska låg arbetslöshet och en i grunden väldigt sund ekonomi med låga långfristiga lån och ordning på pensionskostnader sedan länge. Vi har dessutom hög inflyttning och där folk vill bo vill företag växa. Vi har Möjligheternas Kungälv! Vi tror på framtiden och Kungälv behöver verkligen mer visioner och mer självförtroende. Det behövs mer tydlighet och vilja i politiken. Finanskris, jobbkris och väldfärldskris kräver samling över blockgränser. Det är nu samhället, politiken, föreningar och företag skall finnas där, sida vid sida för en bättre framtid. Kungälv är möjligheternas kommun. Innehåll - 10 områden & 100 punkter för Möjligheternas Kungälv 1. Jobb, Företagande & Turism sida 3 2. Ekonomi, Effektivitet & Skatt sida 4 3. Skola & Utbildning sida 5 4. Vård & Omsorg sida 6 5. Fritid & kultur sida 7 6. Klimat & Miljö sida 8 7. Kollektivtrafik sida 9 8. Boende & Byggande sida Trygghet, Missbruk & Våld sida Demokrati & Personal sida Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

3 Jobb, Företagande & Turism Vad vill Socialdemokraterna i Kungälv ? Vårt mål är att bli bäst på jobb, att ha den lägsta arbetslösheten i Västra Götaland. Då behövs politiskt mod, tydliga visioner, mål, framtidstro, nytänkande, samarbete, utbildning, arbetsmarknadspolitik, företagande och investeringar i människor och framtiden. Ge unga jobb och framtidstro 1. Alla skolungdomar i åldern år skall få en lika chans i livet erbjudas tre veckors vanliga sommarjobb. Alla måste lära sig att arbete är grunden för välfärd. 2. Investera i tidig jobbstart för alla arbetslösa ungdomar i ålder år. Varje ung person skall få studievägledning direkt och de som bedöms behöva det, ska få utbildning, praktik, en lärlingsplats eller subventionerad anställning - en tidig och målsatt jobbstart. 3. Investera i gröna ungdomsjobb, ungdomsjobb i idrottssektorn, ungdomspraktikplatser i ideella sektorn, kvalitetshöjande jobb i skola, vård och äldreomsorg, samt kommunens enormt eftersatta anläggnings och fastighetsunderhåll. 4. Investera i ungt entreprenörskap, hälften av alla unga ungdomar kan tänka sig att starta ett företag, den viljan måste tillvaratas tidigt och professionellt. 5. Inför en kompetensförmedling. Samordna alla som arbetar med utbildning, praktik, studie och yrkesvägledning, förenings, arbetsgivar- och företagskontakter samt sommarjobbsfrågor. Tillsammans med våra företag och föreningar Tillsammans sätter vi mål och skapar möjligheter för ungdomar och ställer tydliga krav på ungdomar när de erbjuds en chans till utbildning, ett jobb, en referens, en ersättning, en möjlighet att bli sedd och efterfrågad. De närmaste åren lämnar mycket stora ungdomskullar gymnasieskolan. Tusentals unga vuxna stiger in i vuxensamhället med liv och lust, med höga krav, med många nya idéer och stark vilja att förändra samhället, en fantastisk möjlighet för Kungälvs arbetsgivare. Investeringar, turism & tillväxt Ordning och reda i det politiska arbetet med näringslivsfrågor. Jobba nära, strukturerat, engagerat tillsammans med näringslivet och föreningar. Stöd och utveckla nya idéer! 6. Fler vuxna och högre kvalité i barnomsorg, skola, äldreomsorg och ett välutvecklat förenings- och fritidsliv ökar Kungälvs attraktion som ort att bo, arbeta och leva i. 7. Investera ordentligt i våra offentliga badplatser, blomsterstaden, grönplaner, strandpromenad, vandringsleder och parker. Det krävs också ökade investeringar i utbyggnad av hamnar, ökad båtplatskapacitet Marstrand och Kungälv. Stå fast vid att utveckla Fästningsholmen och ett besökscenter 8. Investera i underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar. Investera i framtiden. Här kan ungdomsjobben hjälpa till att ordningsställa staden, våra hus, parker, lekplatser, bänkar, bryggor, besöksattraktioner etc. 9. Stora investeringar i energiomställning och kollektivtrafiken (projektera & upphandla) 10. Investera i Gröna jobb lokalt utvecklingsarbete med närproducerad mat, lokala jordbruk, hästturism, energiproduktion samt naturvårds- och friluftslivsutveckling. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

4 Ekonomi, Effektivitet & Skatt Vad vill Socialdemokraterna i Kungälv ? Jobb istället för bidrag Klarar vi jobben, klarar vi ekonomin och då klarar vi också välfärden. Varje arbetad timme behövs, varje arbetad timme bidrar till välfärdens finansiering. Därför präglas alla våra förslag till budget kring nya jobb, fler jobb och gröna jobb betalades det ut 5 miljoner i försörjningsstöd till 100 tals arbetslösa ungdomar. Arbetslöshet är det största av slöseri. Ständig effektivisering Vi tar ansvar för framtiden och i en kommun är verksamheten målet, pengarna är medlet. Våra gemensamma pengar skall fördelas från var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Det kallas solidaritet och håller samman samhället. Vi skiljer oss mot företag som driver verksamhet för att åstadkomma pengar (vinst). I en kommun är varje ineffektivt använd skattekrona en stöld från den som bäst behöver den. 1. Vi prioriterar ständiga effektiviserar inom service, system, organisation och samarbete. 2. Vi prioriterar hushållning och politisk styrning inom inköp och upphandling 3. Vi prioriterar effektiv lokalanvändning. 4. Vi strävar efter ett överskott på 2-5 procent varje år (staten har 1 procent). Pensioner skall betalas idag Vi Socialdemokrater skrev 2006 fram pensionsöverenskommelsen som alla partier ställt sig bakom om att göra de nödvändiga pensionsavsättningar som krävs, så sker nu årligen. Den som är satt i skuld är icke fri och våra barn skall inte behöva betala det vi har idag. 5. Varje generation skall bära sin del i välfärd och pensionskostnader. Våga investera i en växande kommun Kungälv har en i grunden sund ekonomi med låga långfristiga lån och med god ordning på våra pensionskostnader. Vi växer, vi måste våga investera och låna till kloka investeringar. 6. Stoppa det kapitalförstöringen av hus, gator, vägar, hamnar och anläggningar. 7. Sänk underhållskostnader genom reinvesteringar 8. Investera i grön omställning av bostäder och infrastruktur. Oansvarig skattesänkning, neddragningar och kapitalförstöring 2006 lämnade vi Rödgröna över ett driftsöverskott på kommunens kärnverksamhet med +23,7 miljoner. Därefter skapade Moderaterna snabbt en egen lokal politisk och ekonomisk kris - innan den riktiga kom. Man klarade inte budgetarbetet. Tre år i rad 2007, 2008 och 2009 visades röda siffror i driftsredovisningen och för kärnverksamheten (sektorer) 2009, var underskottet motsvarande skattesänkning -8,2 miljoner. Kungälv fick fler barn, större grupper/klasser, fler äldre och färre personal. Äldre och barn betalade priset för skattesänkningar och oordning. Underhåll av fastigheter/anläggningar raderades och kommer kosta miljoner att återställa. Kort sagt, skattesänkningen var oansvarig. På tre år har kommunen haft två kommunalråd, två kommunchefer och tre politiska ekonomiordförande i Kommunfullmäktige. Ekonomisk stress och bristande politisk styrning har kostat Kungälvs utveckling, medborgare, anställda och företagare flera förlorade år. 9. Ordning och reda i politiken, ekonomin, planering, styrning samt öppenhet och dialog. 10. Målet är att skattesatsen skall ligga kvar på 2006 års nivå, till dess att äldre, sjuka och barn har en minst lika bra, eller bättre kvalité/resultat i skola och omsorg som alla andra i vårt land samt att vi inte ägnar oss åt kapitalförstöring av hus och anläggningar. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

5 Skola & Utbildning 1. Fler vuxna i skolan 2. Rätt från början med mindre grupper och klasser för små barn 3. I förskolan skall hög kvalitet och full behovstäckning råda. 4. Investera i skolmaten, eko-produkter, uppdaterad matsedel och fler vuxna vid bordet. 5. Skolan skall aktivt motarbeta kränkande behandling i alla dess former. 6. Alla elever som behöver särskilt stöd skall få det. 7. Förstärk vuxenutbildning och studievägledning, alla, unga som gamla skall ha flera chanser i livet till omställningen mellan jobb på en föränderlig arbetsmarknad. 8. Värna och utveckla praktik/lärlingsplatser och utbildningar i nära samarbete med arbetsgivare. 9. Investera i barnens lärande och ny teknik, alla barn från skolår 6, i högstadiet och studerande vid Mimers Hus skall ha en egen dator. 10. Fri kollektivtrafik vissa tider för barn Kungälv skall ha fler vuxna i skolan. Lika chanser kräver olika resurser. Alla barn skall ha samma chans att utvecklas, ingen skall hållas tillbaka. Vårt mål är att alla elever skall vara behöriga till gymnasiets program och att alla gymnasieprogram skall ge högskolebehörighet. Alla skolor ska vara bra, alla barn och ungdomar ska få en god och likvärdig utbildning. Granskning, insyn, skolmiljö, kvalitetskrav måste gälla alla skolor lika, oavsett huvudman. Vi vill öka andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal. Trygga föräldrar ger trygga barn, därför stödjer vi föräldrautbildningar och finns behovet skall nattis införas för skiftarbetande. Investera i skolan Som växande kommun får vi inte tveka inför att investera i nya avdelningar för att uppnå målet om att alla skall erbjudas en plats i förskolan de kommande åren i Kode, Kareby, Tjuvkil, Ytterby och Kungälvs centrum. Investeringar i skolans lokaler skall sträva efter möjligheten till F-9 skolor, speciellt vid nybyggnation. Vårt uppdrag är välfärd och att tidigt stödja barnen på livets resa, det är klokt använda skattepengar. Vi är övertygade att om folk hellre lägger kronor i månaden i skatt än försämrar skolan för de minsta barnen. Därför är det bra återställa skatten till 2006 års nivå. Små barn skall inte betala priset för systematiska skattesänkningar eller internationella finanskriser. Vi motsätter oss en politik som slår på de barn som har störst behov, det är en barnfientlig och orättvis politik, ett brott mot barnkonventionen. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

6 Vård & Omsorg 1. Snabbare hjälp vid larm för äldre och sjuka 2. Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen 3. Bygg tillräckligt med trygghetsbostäder och fler bostäder anpassade för äldre 4. Bygg ut vård- & omsorgsboendet vid Solhaga/Kode och Kaprifolen/Gläntan i Kärna 5. Som vårdtagare skall du inte behöva träffa många olika personer, personal skall jobba i tydliga team för att minimera antalet personer som kommer hem. 6. Fria resor för pensionärer med kollektivtrafiken i Kungälv vissa tider i veckan. Reformen har visat sig ha positiv effekt på folkhälsan och dessutom samhällsekonomiskt motiverad. 7. Äldres mat är viktig, det skall finnas att välja på och den skall vara god, näringsrik och serveras under så trevliga former som bara är möjligt. 8. Anhöriga till äldre, olika föreningar och patientorganisationer har en väldigt viktig funktion att fylla i samhället för våra äldre, deras insatser skall stödjas av kommunen. 9. Vi vill satsa på seniorcenter. Behåll och utveckla det friska hos våra äldre, de skall ha roligt och rätt till ett aktivt kulturliv. 10. Valfrihetssystemet i hemtjänst och hemsjukvård har inneburit att skattebetalarna fått lägga miljoner på ett system med privata företag samtidigt som den kommunala hemtjänsten står kvar med kostnader, hela ansvaret och ej kan konkurrera på lika villkor. Valfriheten blev bara att välja företag, att som äldre själv få välja vad som önskas för dagen, inom ramen för ett biståndsbeslut, glömdes bort. Detta måste ändras. Det skall vara tryggt att åldras i Kungälv. Alla äldre skall bemötas med respekt och ha ett gott liv. Äldreomsorgen skall ha en hög kvalitet och vara likvärdig i hela kommunen. I möjligheternas Kungälv kan vi ha en bättre service vid larm till gamla och sjuka än resten av Sverige. Tvärtom borde våra äldre har det minst lika bra eller bättre. Det är viktigt att den som vill skall kunna bo kvar hemma, även när krämporna kommer och man behöver hjälp med vardagslivet har man rätt till stöd. Därför måste sjukvårds- och rehabkedjan förbättras, det skall fungera bra mellan sjukhusbesök och boendet. Samtidigt behövs fler bostäder anpassade för äldre. Vi vill se äldrebostäder vid Kvarnkullen och Kongahälla. En trygghetsbostad är speciellt anpassade för att skapa en genomtänkt och trivsam boendemiljö för den som vill ha lite extra trygghet utan att behöva särskilt boende. Det behövs bättre bevakning kring tillgänglighet vid om/tillbyggnader, inte minst för äldre. Pension är uppskjuten lön Det ska löna sig att ha arbetat ett helt liv. Vi prioriterar en rättvis skatt och kräver att skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska raderas. Moderaterna ställer pensionärer mot löntagare, det är orättvist och bryter isär samhället. En ny rödgrön politik den enda säkra garantin för rättvisa skatter mellan generationer. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

7 Fritid & Kultur Föreningslivet är en del av samhällets ryggrad, något att vara stolt över och som främjar folkhälsa, livskvalité, trygghet, kommunens attraktionskraft och varumärke. Vi vill investera i föreningslivet och vill ha lösningar där markområden för bostadsexploatering skall ses som en möjlighet. 1. Vi vill stödja och utveckla föreningslivet i Kungälv. 2. Kvarnkullen är stadens Folkets Hus, föreningarnas aktiva verksamhet skall värnas. 3. Kungälv behöver ordentliga satsningar på näridrott och fler hallar. 4. Satsa på fler konstgräsplaner, de är billigare i drift, ger fler och mer möjlighet till idrott. Inled dialog med föreningar och fastighetsägare angående långsiktig finansiering och placering av konstgräsplaner för fotboll året runt samt behovet av ytterligare mindre planer för barnfotboll. 5. Ytterligare en bandy/ishall under tak, nu! I flera år är det många som har väntat på att kommunen skall ta ansvar och på riktigt stödja de initiativ som tagits från isföreningarna då istiderna inte längre räcker till i vår växande kommun. Vi stödjer föreningar, företag och vill djupstudera hur vi skall få mer is och is under tak i Kungälv. 6. Stöd och utveckla ett kvälls- och nattöppet ungdomscafé. Det finns ett stort behov av ett kvälls- och nattöppet ungdomscafé som blir mötesplats för och av de lite äldre ungdomarna. Är man över 16 år är utbudet till en meningsfull fritid mycket begränsad. Många har hittat till sport och föreningsliv, men det passar inte alla. 7. Fritidsgårdarna ska ha fler öppetdagar, mer aktiviteter, anpassade öppettider för ungdomar. 8. För att känna gemenskapen och skapa förståelse mellan fritidsledarna och ungdomarna är det viktigt att det finns ungdomsuppsökare och fritidsledare med liknande bakgrund som de ungdomar som besöker gården i fråga. Kulturvision Visionen för kulturverksamheterna är att det skall finnas mötesplatser för upplevelser, kunskaper, samvaro, fritt utbyte av tankar och idéer. Tillsammans ger detta människorna ett rikare liv. Vi anser att allt kulturarbete skall grundas på demokratins värderingar. Kulturarbetet skall visa på allas möjligheter att deltaga och att påverka det som händer i samhället. Kommunen har en uppgift i att se till att medborgarna har rikliga tillfällen till att få kontakt med litteratur, konst, musik, teater, ny information, åsikter om dagsaktuella och andra frågor. Nya och kanske provocerande tankar skall släppas fram. 9. Biblioteket i Mimers Hus borde ha öppet mer, inte mindre i en växande kommun. 10. Vi vill utveckla och stärka kulturarvet/kulturhistoria genom nära samarbete med besöksnäringen, särskilt fokus ligger på Bohus och Carlstens fästning.. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

8 Klimat & Miljö 1. Användningen av olja, elektricitet och andra energiformer som sliter på miljön skall minska, bl.a. genom att bygga ut fjärrvärmenätet och tillföra förnybar energi till det. 2. Fram till 2020 vill vi ha minst 20 vindkraftverk. 3. Cykelbaneutbyggnaden måste fortsätta och intensifieras, speciellt Marstrandsvägen. 4. Samarbetsprojektet 8 fjordar är bra och vi vill utöka förbudet för yrkesfisket i våra kustnära vatten. Men även andra kustvatten inom kommunen måste bevakas och åtgärder vidtas så att kustvattnet och dess inverkan på havet i stort och på fisket blir positiv. 5. Utsläppen från bebyggelse och jord- och skogsbruk på land minskas. Hur VA i kustzon löses är av stor betydelse. Olika lösningar avloppsreningen kan prövas. Viktigast är att belastningen på vattendrag och hav minskas. 6. Havets betydelse för den globala ekologin har underskattats tidigare vilket bl.a. fiskebeståndens och undervattensvegetationens (ex. ålgräsets) förändringar visar. Detta måste beaktas när exploatering och annan verksamhet i kustnära lägen, behandlas. 7. Båttrafikens och fritidsbåtarnas avloppsutsläpp till havs måste minimeras. 8. Säve Flygplats AB ökar luftföroreningarna och buller för många boende i kommunen. Utvecklingen skall följas noggrant, ny inflygningsteknik prövas & utvärderas. 9. Kommunen måste i sin egen verksamhet öka ansträngningarna att minska energianvändningen, förbättra avfallssorteringen, öka komposteringen, m.m. 10. Kommunen skall hjälpa medborgarna, fastighetsägarna och företagen med information och annat att finna de bästa energilösningarna och rent allmänt genom bevaka att invånarnas energikonsumtion minskar. Det är miljön och klimatet som är framtidens stora frågor. Miljön är gemensam för hela jordklotet. Klimatet på ett ställe hänger ihop med klimatet på varje annat ställe. Luft och vatten delar alla jordens människor (och djur och växter) med varandra. När det släpps ut oönskade ämnen någonstans så sprider de sig. Våra lösningar av miljöproblemen måste alltså präglas av ett globalt tänkande. Tidsperspektivet är också viktigt, vi måste orka se så långt framåt som till våra barnbarns ålderdom, d.v.s år framåt. Respekten för de små värdena och de små partiklarna måste finnas. Även om en partikel är mikroskopisk så kan den göra stor skada i en levande organism om den är svårnedbrytbar, vi måste tillämpa försiktighetsprincipen och tillåta ett nytt ämne förrän det har bevisats att det är nedbrytbart och ofarligt. Idag är det oftast tvärtom. Vi i Kungälv har ett ansvar att göra vad vi kan. Vi kan minska utsläppen till havet, till luften. Vi kan se till att våra egna transporter av personer och varor minskar kraftigt. Vi kan se till att kretsloppstanken slår igenom inom avfallshantering m.m, att uppvärmning av bostäder och lokaler blir alltmer miljövänlig, o.s.v. De största problemen är av global karaktär men vi får inte nonchalera våra egna bidrag utan måste arbeta hårt på att minska dem. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

9 Kollektivtrafik 1. Inför Göteborgstaxa (omlottzon) vid motorvägshållplatsen 2. Fler och tätare bussturer, inte minst från Kärna, Diseröd, Marstrand, Kode. Utanför tätort kan vi pröva en mer anropsstyrd trafik. 3. Fri kollektivtrafik vissa tider på dygnet för både pensionärer och ungdomar. 4. I Ytterby krävs förbättringar för trivsel, tillgänglighet, information samt pendelparkering. 5. I Kode krävs fler pendelparkeringar. Här behövs trygghets- och tillgänglighetsfrågorna förbättras. Kode blir en bytespunkt för trafik från Aröd och Ödsmålsmosse, vilket kommer kräva framkomlighetsåtgärder och fler pendelparkeringar. 6. Kärna och Diseröd behöver bättre centrala busstrafiklösningar och mer pendelparkering. 7. Pendelparkering behövs även i Kovikshamn/Vedhall och Kornhall. 8. När ny bostadsbebyggelse skapas så skall det finnas möjligheter till kollektivtrafik. Stora nya bostadsområden utan kollektivtrafik får ej finnas. 9. En hållplats i Skårby med P-platser för pendlare på Bohusbanan skall planeras, samt motorvägshållplats vid nya Karebymotet. 10. På sikt måste det bli en ny förbindelse över Nordre älv. Hälften av Kungälvsborna arbetspendlar. Vi åker mest bil i regionen och bilköerna bara växer, Göteborgstrafikens köer är ett hinder för tillväxt och fler jobb, vi ligger långt efter andra storstadsregioner som Stockholm och Malmö. Kungälvs kollektivtrafikandel är på ca 15%, i regionen är andelen 24% och målet för regionen är 40%. Den beslutade trängselskatten kommer kraftigt öka behovet av en effektiv kollektivtrafik, det kommer kräva stora investeringar och tätare turer. Kungälvs kommun måste de kommande 10 åren investera 100-tals miljoner i kollektivtrafiken. Vi kommer ha ett hårt effektiviseringskrav på Västtrafik. Det behövs en kommunövergripande strategi för att utjämna kraftiga och hastiga prisskillnader mellan kommungränser i gemensamma arbetsmarknadsregioner. Vi vill tydligt markera att motorvägshållplatsen är ett framtida kollektivtrafiknav. Ett sätt att förstärka detta är möjligheten till sänkt taxa till/från motorvägshållplatsen på sträckan Kungälv Göteborg. Vidare vill vi lyfta fram de undanstoppade planerna på spårbunden trafik över Hisingen till Kungälv. Kungälv behöver utveckla motorvägshållplatsen, terminalfunktion, pendelparkeringar, bussgator och cykelbanor. Handikappanpassning av hållplatser måste ske. Vidare anser vi att Kungälv, som är en modern kommun skall klara sin utbyggnad på ett hållbart och klimatsmart sätt. Vi måste investera. Det handlar om fler och upplysta busshållplatser, trivsel, tillgänglighet, information, gång- och cykelbana samt ordentliga pendelparkeringar i Ytterby, Kode, Diseröd, Kärna, Marstrand och Kungälv. En kraftig ökning av resandet kräver inte bara åtgärder som gör kollektivtrafiken attraktivare med ökad turtäthet. Dessutom behövs stora informationsinsatser, marknadsdialog och en förändrad syn på lokalisering av bostäder, arbetsplatser och samhällsservice. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

10 Boende & Byggande Vår vision om att Kungälv skall vara en småstadsidyll med storstadspuls. Vi måste få mycket mer puls, mer liv och rörelse i vår stad. Kungälvs centrum måste levandegöras, förtätas, busstationen måste flyttas, nya hus, uteserveringar och affärer måste in i centrum. På sikt skall staden vändas mot älven. Vi behöver mer handel, affärer, mötesplatser för barn, äldre, besökare och en ordentlig strandpromenad med kajplatser. Vi skall utveckla våra serviceorter Ytterby, Kode, Diseröd, Kärna och Marsstrand med mer bostäder, det skall vara blandade upplåtelseformer alla skall kunna bo där dom vill. Att dessa områden prioriteras är för att säkerställa hög servicegrad, bättre kollektivtrafik, skolor och äldreboende. All nybyggnation och alla renoveringar måste ske klimatsmart. Även områden som Aröd, Tjuvkil och Kovikshamn måste förtätas och moderniseras. När fritidshusomvandling sker skall det förtätas. VA i kustzon kräver resurser och spelar här en stor roll för genomförandet. Få fart på byggandet Kungälvs expansion i en storstadsregion ger oss goda möjligheter att nå målet om att alla har rätt att bo och växa upp i en trygg och ekologisk hållbar miljö. Vi har en politik för en bostad åt alla. I Kungälv är målet att alla skall ha tak över huvudet. Vi anser att bostaden är en rättighet, inte en marknadsvara. Vi kommer aldrig att acceptera hemlöshet lovade vi att öka bostadsbyggandet till 400 nya bostäder varje år, det gjorde vi. Byggstoppet måste brytas. Det krävs mod, kraft och politiska beslut. Det krävs kommunala resurser för att klara planberedskap, bygglovshantering och att vi aktivt köper mark så vi kan styra vart vi vill bygga och hur vi vill utveckla vår kommun. Det behövs mer dialog och brukarfokus kring bygglovshanteringen. 1. Vi skall planera för minst 400 nya bostäder varje år 2. Kungälv och Ytterby skall växa samman, det ger mer folk, puls, handel, trygghet och rörelse. Vi måste bygga kostnadseffektivt, fler ungdomsbostäder och enpersonshushåll. 3. Bygg bostäder i alla kommundelar, behåll och utveckla lokal service 4. All nybyggnation skall ske i blandade boendeformer. Boende i hyresrätter ska få vara och utveckla sina lägenheter och sitt bostadsområde. 5. Kungälvsbostäder och Förbo skall bli mer offensiva och bygga mer än idag. Upprustning av äldre boendemiljöer för trivsel och trygghet måste prioriteras, exempelvis Komarken. 6. I kustzon vill vi positivt pröva och bereda hur vi utvecklar boendet i Aröd, Tjuvkil och Kovikshamn. Det kommer behövas vatten till kustzonen, Aröd, Rörtången måste prioriteras. Allemansrätten och strandskyddet skall värnas och utvecklas i kustzon. 7. Det måste bli mer rättvist och enklare att bo och bygga till sitt hus i kustzon/glesbygd. Att bygga om fritidshus till permanentboende är ett billigt och bra sätt att bli husägare. 8. Vi måste ha villatomter för att klara efterfrågan 9. Få fart på byggandet, bygg smart och billigt. Aktivera/tidigarelägg bostadsprojekt, dialog med lokala byggföretag, statligt stöd för äldrebostäder. 10. Pröva olika strategier för billigare boende som exempelvis nedsatt markpris och låt oss revidera strategier för finansiell exploateringshantering. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

11 Trygghet, Missbruk & Våld Vad vill Socialdemokraterna i Kungälv ? Vi vill investera i ett vackrare och tryggare Kungälv. Du skall känna dig trygga på gator och torg. Kungälvsbor skall känna stolthet. Är allt skamfilat och trasigt skickas signaler till medborgarna att det är okej att inte bry sig. Detta kan skapa felaktiga beteenden som i förlängningen skapar ett individsamhälle där alla bara tänker på sig själv. Därför krävs investeringar i närmiljön. 1. Investera och reinvestera i nya mötesplatser, lekplatser för barn, människor och besökare. 2. Belys vår stad och röj otrygga miljöer och buskage. Skapa goda siktfält, bra belysning och inga fler mörka tunnlar i vår kommun. Vid nybyggnation skall trygghetsaspekter finnas med i planeringstadiet. Trygghet är ett gemensamt ansvar. Tryggheten i vardagen utmanas av orättvisor, missbruk och av utslagning. Vi vill bekämpa både brotten och dess orsaker. Känslan av att vara utanför och att inte kunna påverka sin situation är farlig. Det bästa sättet att bekämpa brott är att skapa ett samhälle där alla känner sig delaktiga och trygga. Skola, socialtjänst, fritid, kultur, polisen, föreningslivet, föräldraorganisationer, arbetsförmedling, fastighetsägare, företagare är självklara delar i en samordnad verksamhet som måste till. Det behövs mer civilkurage på både formella och informella mötesplatser. Därför stödjer vi den dialog som startas över gränser i Komarken. 3. Det skall finnas poliser på gator och torg och en polisstation i vår kommun. 4. Ta fram en handlingsplan för otrygga platser, med målet färre våldsbrott utomhus. 5. Utred möjlighet att införa personliga kontaktpoliser för varje skola. 6. Stöd föreningen Vuxna på Stan, skapa ett tryggare Kungälv i samverkan fastighetsägare, företagare, föreningar och kommun. 7. Minska otryggheten. Utred möjlighet till Nattknappen i samarbete med polisens volentärer. Nattknappen ger stöd till personer som rör sig på nätter och kvällar, ett telefonummer att ringa upp när man befinner sig utomhus nattetid. Även om otryggheten inte står i proportion till risken för att bli utsatt för ett brott, är ändå rädslan ett faktiskt problem för många som befinner sig ute nattetid. 8. Varje dag utsätts barn, vuxna och äldre för mobbning eller andra trakasserier. Det är fullständigt oacceptabelt för oss. Dialogen om hur vi bemöter varandra och människorna runt omkring oss får aldrig tystna. Det handlar om respekt och människans lika värde. Vi behöver ständigt påminnas om detta. Vi tror att ett ökat arbete mot trakasserier och mobbning i skolorna också påverkar resten av samhället positivt, och att mobbning på andra håll därmed också förebyggs och motarbetas. All form av diskriminering, mobbning eller andra trakasserier skall bekämpas. 9. Vi skall bekämpa våld i hemmet. Kommunen skall förebygga brott, stötta och skydda de medborgare och barn som utsätts för våld och övergrepp. 10. Det förebyggande arbetet mot missbruk så som alkohol och andra droger måste ökas. Här är ideella organisationer viktiga och kan utgöra en mer aktiv del i kommunens arbete. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

12 Demokrati Demokratins ideal är en del vår ideologi. Vi har alla samma ansvar. Det är på oss det beror. På dig och mig. Våra röster väger lika tungt. Men det finns skillnader mellan vänster och höger i synen på vad vi vill åstadkomma med demokrati. Vår övertygelse om alla människor lika värde och rättigheter gör också att vi är övertygade om att det är via politiken vi löser våra gemensamma problem och hittar våra gemensamma lösningar. Högern vill reducera demokratin genom att minska politikens inflytande över vardagen och låta marknaden och expertis i allt högre grad lösa våra behov. Det tycker vi i grunden är fel. All makt i samhället måste utgå från människorna som tillsammans bildar samhället. Makten över vardagen och morgondagen kan inte ges till allt färre förtroendevalda, det urholkar på sikt den representativa demokratins grund. Därför skall många människor skall delta i politiken. Ekonomiska intressen har aldrig rätt att sätta gränser för demokratin; demokratin har alltid rätt att ange villkoren för ekonomin och sätta gränserna för marknaden. Demokrati är mer än bara ett styrelseskick. Demokratin är ett samtal, ett värdesystem som ska genomsyra hela samhället, i skolorna, på arbetsplatserna och i bostadsområdena och inte bara på valdagen. Allmänna val är det yttersta uttrycket för att vi lever i ett demokratisk land. Högt valdeltagande utgör därför en central del i vårt demokratiarbete. För oss är marginalisering, utanförskap och passivitet demokratins främsta utmaningar. I Kungälv har vi förändrat vår politiska organisation. Det har i flera fall utvecklat olika politiska uppdrag, men också minskat representativiteten och insynen i det politiska arbetet. Detta vill vi arbeta med under mandatperioden. 1. Makten över vardagen och morgondagen kan inte ges till allt färre förtroendevalda, det urholkar på sikt den representativa demokratins grund. Därför skall många människor ges möjlighet att delta i politiken. 2. Vi vill utveckla det demokratiska samtalet via medborgarstämmor, cafeer, bibliotek, skolan eller på arbetet. Föreningar skall göras delaktiga i det demokratiska samtalet. 3. Vi vill fortsätta utveckla ungdomsfullmäktige 4. Fler tillfälliga beredningar, demokratiutveckling via internet och e-demokrati. 5. Politikens ansvar måste vara tydligt, liksom styrningen, budgetkontroll/kunskap. Med befogenheter i styrelse, utskott, nämnd och beredning måste följa tydligt ansvar. Nya regler för mål- och budgetstyrning måste tas fram. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

13 Vår personal Kommunens viktigaste resurs är personalen. Personalen är en strategisk resurs som skall diskuteras på politiskt nivå, det behövs ett personalpolitiskt program. Politiken måste bli både tydligare och synligare i sitt ledarskap. Vi måste vara ett föredöme, vi måste inspirera och engagera vår personal. Vi måste arbeta mer prestigelöst och förtroendefullt. Vår verksamhet måste ligga i framkant för att utveckla bättre arbetsvillkor och arbetstider, öka inflytandet och minska stressen. Vi måste arbeta för högre löner i låglönegrupper och mer jämställda löner. Som anställd skall du våga säga din åsikt, utan att bli uthängd av en politisk ledare eller högre chef. Du skall våga utveckla, våga klaga och känna dig trygg din sin arbetsplats. 1. Inför ett personalpolitiskt program på Kommunfullmäktigenivå. 2. Investeringar i personalens kompetens och delaktighet. 3. Organisera våra anställda med heltid istället för deltid, minska övertid och vikarieadministration genom inflytande över schema och arbetsorganisation, modellen har sparat miljoner skattekronor, det kan den göra även i Kungälv. 4. De fackliga organisationerna skall ses som en resurs för att åstadkomma effektiva mönsterarbetsplatser där alla arbetar mot konkreta mål. 5. Budgetarbetet måste ske på ett sådant sätt att chefer och medarbetare är delaktiga och har rimliga chanser att planera verksamheten gentemot medborgarna på ett bra sätt. Detta Socialdemokratiska program för perioden antogs enhälligt vid den Socialdemokratiska Arbetarekommunens årsmöte den 21 mars 2010 och godkändes slutligt efter justeringar vid medlemsmöte den 23 juni Programmets innehåller 100 punkter och har varit grund för den Rödgröna budgeten som finns att läsa på Våra 100 punkter kan komma att kompletteras med särskilda programblad i valets slutskede Arbetarekommunens ordförande Mats Frisell Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 2 (28) Innehållsförteckning Låt utvecklingen fortsätta för alla, inte bara några... 3 Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

VAL 2014 ETT BÄTTRE GÄVLE. FÖR ALLA.

VAL 2014 ETT BÄTTRE GÄVLE. FÖR ALLA. VAL 2014 ETT BÄTTRE GÄVLE. FÖR ALLA. DU ÄR GÄVLE Vi tycker att Gävle är en bra stad och tillsammans kan vi göra den ännu bättre. Vi vet att avståndet kan kännas stort mellan invånare och politiker i alla

Läs mer

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje En bra skola är grunden för framtidens jobb handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje Inledning Socialdemokraterna i Södertälje söker väljarnas mandat för att styra Södertälje in i framtiden

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Kunskap och arbete bygger ett hållbart Karlskrona

Kunskap och arbete bygger ett hållbart Karlskrona Karlskrona Kunskap och arbete bygger ett hållbart Karlskrona en politik som gör skillnad Budget 2013 samt ramar för 2014-2015 2 (24) Innehållsförteckning Kunskap och arbete bygger ett hållbart Karlskrona...

Läs mer

KOMMUNALPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2007 TILL 2010. Socialdemokraterna i Borås

KOMMUNALPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2007 TILL 2010. Socialdemokraterna i Borås KOMMUNALPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2007 TILL 2010 Socialdemokraterna i Borås 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Alla ska med 3 Livslångt lärande 4 Förskola och grundskola 4 Gymnasieskolan 6

Läs mer

Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp. Kunskap och arbete. Bygger Uppsala starkt. Uppsala kommun. Inriktning, Verksamhet, Ekonomi

Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp. Kunskap och arbete. Bygger Uppsala starkt. Uppsala kommun. Inriktning, Verksamhet, Ekonomi Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Kunskap och arbete Bygger Uppsala starkt Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2013-2016 2 (82) Kunskap och Arbete bygger Uppsala starkt Förslag

Läs mer

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 förslag till Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 Vi lyfter Motala! 1 Inledning Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är

Läs mer

med 2 procent, dvs. 27,7 miljoner kronor. med 1,35 procent, dvs. 6,1 miljoner kronor. socialnämndens och äldreomsorgsnämndens verksamheter.

med 2 procent, dvs. 27,7 miljoner kronor. med 1,35 procent, dvs. 6,1 miljoner kronor. socialnämndens och äldreomsorgsnämndens verksamheter. Förslag till beslut 1. Grundskolenämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner för 2016 med 2 procent, dvs. 27,7 miljoner kronor. 2. Förskolenämnden tilldelas en uppräkning för priser och löner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 Antagen av kommunfullmäktige november 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER...3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET...5 POLITISKT ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 SOCIALDEMOKRATERNA BORÅS

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 SOCIALDEMOKRATERNA BORÅS Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 SOCIALDEMOKRATERNA BORÅS Det händer massor i Borås. Det utvecklas hela tiden. Vår kommun växer så det knackar. Vi är över 105 000 invånare. Vi är Sveriges trettonde

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Ett mänskligare Eskilstuna med framtidstro!

Ett mänskligare Eskilstuna med framtidstro! Slutversion 20100729 1 Kommunalt handlingsprogram Moderaterna i Eskilstuna 2010-2014 Ett mänskligare Eskilstuna med framtidstro! Moderaterna bärs av värden som frihet och ansvar. Vi tror på människans

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Centerpartiets budgetförslag för Borås Stad 2014. tänk längre. små skolor nära barnen. levande landsbygd. trygg ålderdom

Centerpartiets budgetförslag för Borås Stad 2014. tänk längre. små skolor nära barnen. levande landsbygd. trygg ålderdom Centerpartiets budgetförslag för Borås Stad 2014 tänk längre små skolor nära barnen levande landsbygd trygg ålderdom Centerpartiet Ett hållbart val Centerpartiets budgetförslag för Borås Stad 2014 Centerpartiet

Läs mer

Att investera i framtiden

Att investera i framtiden Att investera i framtiden Förslag till investeringsbudget 2009-2013 Med en fot i förra perioden och blicken i nästa!. 1 Inledning Våra strategiska investeringar skall finansieras med en mix av avskrivningar,

Läs mer

Ett bra Norrtälje som ska bli bättre

Ett bra Norrtälje som ska bli bättre Ett bra Norrtälje som ska bli bättre Handlingsprogram för nya Moderaterna Norrtälje kommun Mandatperioden 2014-2018 1 N O R R TÄ L J E KOMMUN Innehåll Kunskap för Norrtäljes framtid 3 Trygg och tillgänglig

Läs mer

Karlsborgs kommun inför valet 2014 Jobben tryggar framtiden Alla behövs i Karlsborg

Karlsborgs kommun inför valet 2014 Jobben tryggar framtiden Alla behövs i Karlsborg Valmanifest Karlsborgs kommun inför valet 2014 1 Jobben tryggar framtiden Alla behövs i Karlsborg 2 INLEDNING I Karlsborgs kommun pågår dagligen arbete med att säkerställa service, tjänster och välfärd

Läs mer

För Katrineholms bästa. För Katrineholms bästa. Övergripande plan med budget 2011-2014

För Katrineholms bästa. För Katrineholms bästa. Övergripande plan med budget 2011-2014 Fotograf: Hanna Maxstad För Katrineholms bästa Övergripande plan med budget 2011-2013 För Katrineholms bästa Fastställd av kommunfullmäktige Kommunplan 2011-2014 2010-11-15 13 Socialdemokraternas och Moderaternas

Läs mer

VALPROGRAM 2015-2018. FLER JOBB, BÄTTRE SKOLA OCH MINSKADE KLYFTOR. FORTSÄTT framåt ÖREBRO!

VALPROGRAM 2015-2018. FLER JOBB, BÄTTRE SKOLA OCH MINSKADE KLYFTOR. FORTSÄTT framåt ÖREBRO! VALPROGRAM 2015-2018 FLER JOBB, BÄTTRE SKOLA OCH MINSKADE KLYFTOR. FORTSÄTT framåt ÖREBRO! FRAMTIDSKONTR ujobben FÖRST INGEN SOM KAN JOBBA SKA BEHÖVA GÅ ARBETSLÖS Med en socialdemokratisk regering får

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2010 2014

HANDLINGSPROGRAM 2010 2014 HANDLINGSPROGRAM 2010 2014 Innehåll HANDLINGSPROGRAM 2010 2014... 1 2 Vellinge en kommun med närdemokrati och delaktighet... 2 2.1 En levande representativ närdemokrati... 3 2.2 Vi står upp för alla med

Läs mer

Solidaritet och trygghet

Solidaritet och trygghet Solidaritet och trygghet - riktlinjer för den socialdemokratiska kommunpolitiken i Västerås Innehåll 02: Mot år 2016 och framtiden 02: Vision av Västerås år 2016 04: Inledning 04: Solidaritet och trygghet

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer