VI KAN BÄTTRE. Möjligheternas Kungälv. 100 punkter. Socialdemokratisk program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI KAN BÄTTRE. Möjligheternas Kungälv. 100 punkter. Socialdemokratisk program 2011-2015"

Transkript

1 VI KAN BÄTTRE Möjligheternas Kungälv 100 punkter Socialdemokratisk program Antaget vid Socialdemokratiska Arbetarekommunens årsmöte den 21 mars 2010 Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

2 Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv 100 punkter Detta är Socialdemokraterna i Kungälvs politiska kompass mandatperioden Programmet togs fram före valet i ett brett partiarbete. Vi vill tacka alla föreningar och företag som aktivt bidragit till detta program som nu kan peka ut både konkreta mål att genomföra och politiska inriktningar att arbeta mot. Rödgrönt samarbete för framtiden Politiska överenskommelser finns på hemsida. Nya jobb, fler jobb och gröna jobb. Klarar vi jobben, klarar vi ekonomin och då klarar vi också välfärden. Varje arbetad timme behövs, varje arbetad timme bidrar till välfärdens finansiering. Grunden för frihet och välfärd är arbete, hela vår politik och budget präglas av jakten på nya jobb, fler jobb och gröna jobb. Arbete åt alla innebär frihet och möjligheter för individen och en starkare samhällsutveckling. Klarar vi jobben, klarar vi ekonomin och då klarar vi också välfärden. Varje arbetad timme behövs, varje arbetad timme bidrar till välfärdens finansiering. Arbetslöshet bekämpas inte med sämre villkor för ungdomar, arbetslösa eller minskad respekt för den som är sjuk. Arbetslöshet bekämpas med framtidstro, nytänkande, samarbete, utbildning, arbetsmarknadspolitik, företagande och investeringar i miljön, människor och framtiden. Kungälv är möjligheternas kommun. Vi kan bli den mest välmående orten i Sverige! Vi har ju allt, aktiva företag, föreningar, hav, älvar, sjöar, segling, fästningar, järnväg, motorväg, ganska låg arbetslöshet och en i grunden väldigt sund ekonomi med låga långfristiga lån och ordning på pensionskostnader sedan länge. Vi har dessutom hög inflyttning och där folk vill bo vill företag växa. Vi har Möjligheternas Kungälv! Vi tror på framtiden och Kungälv behöver verkligen mer visioner och mer självförtroende. Det behövs mer tydlighet och vilja i politiken. Finanskris, jobbkris och väldfärldskris kräver samling över blockgränser. Det är nu samhället, politiken, föreningar och företag skall finnas där, sida vid sida för en bättre framtid. Kungälv är möjligheternas kommun. Innehåll - 10 områden & 100 punkter för Möjligheternas Kungälv 1. Jobb, Företagande & Turism sida 3 2. Ekonomi, Effektivitet & Skatt sida 4 3. Skola & Utbildning sida 5 4. Vård & Omsorg sida 6 5. Fritid & kultur sida 7 6. Klimat & Miljö sida 8 7. Kollektivtrafik sida 9 8. Boende & Byggande sida Trygghet, Missbruk & Våld sida Demokrati & Personal sida Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

3 Jobb, Företagande & Turism Vad vill Socialdemokraterna i Kungälv ? Vårt mål är att bli bäst på jobb, att ha den lägsta arbetslösheten i Västra Götaland. Då behövs politiskt mod, tydliga visioner, mål, framtidstro, nytänkande, samarbete, utbildning, arbetsmarknadspolitik, företagande och investeringar i människor och framtiden. Ge unga jobb och framtidstro 1. Alla skolungdomar i åldern år skall få en lika chans i livet erbjudas tre veckors vanliga sommarjobb. Alla måste lära sig att arbete är grunden för välfärd. 2. Investera i tidig jobbstart för alla arbetslösa ungdomar i ålder år. Varje ung person skall få studievägledning direkt och de som bedöms behöva det, ska få utbildning, praktik, en lärlingsplats eller subventionerad anställning - en tidig och målsatt jobbstart. 3. Investera i gröna ungdomsjobb, ungdomsjobb i idrottssektorn, ungdomspraktikplatser i ideella sektorn, kvalitetshöjande jobb i skola, vård och äldreomsorg, samt kommunens enormt eftersatta anläggnings och fastighetsunderhåll. 4. Investera i ungt entreprenörskap, hälften av alla unga ungdomar kan tänka sig att starta ett företag, den viljan måste tillvaratas tidigt och professionellt. 5. Inför en kompetensförmedling. Samordna alla som arbetar med utbildning, praktik, studie och yrkesvägledning, förenings, arbetsgivar- och företagskontakter samt sommarjobbsfrågor. Tillsammans med våra företag och föreningar Tillsammans sätter vi mål och skapar möjligheter för ungdomar och ställer tydliga krav på ungdomar när de erbjuds en chans till utbildning, ett jobb, en referens, en ersättning, en möjlighet att bli sedd och efterfrågad. De närmaste åren lämnar mycket stora ungdomskullar gymnasieskolan. Tusentals unga vuxna stiger in i vuxensamhället med liv och lust, med höga krav, med många nya idéer och stark vilja att förändra samhället, en fantastisk möjlighet för Kungälvs arbetsgivare. Investeringar, turism & tillväxt Ordning och reda i det politiska arbetet med näringslivsfrågor. Jobba nära, strukturerat, engagerat tillsammans med näringslivet och föreningar. Stöd och utveckla nya idéer! 6. Fler vuxna och högre kvalité i barnomsorg, skola, äldreomsorg och ett välutvecklat förenings- och fritidsliv ökar Kungälvs attraktion som ort att bo, arbeta och leva i. 7. Investera ordentligt i våra offentliga badplatser, blomsterstaden, grönplaner, strandpromenad, vandringsleder och parker. Det krävs också ökade investeringar i utbyggnad av hamnar, ökad båtplatskapacitet Marstrand och Kungälv. Stå fast vid att utveckla Fästningsholmen och ett besökscenter 8. Investera i underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar. Investera i framtiden. Här kan ungdomsjobben hjälpa till att ordningsställa staden, våra hus, parker, lekplatser, bänkar, bryggor, besöksattraktioner etc. 9. Stora investeringar i energiomställning och kollektivtrafiken (projektera & upphandla) 10. Investera i Gröna jobb lokalt utvecklingsarbete med närproducerad mat, lokala jordbruk, hästturism, energiproduktion samt naturvårds- och friluftslivsutveckling. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

4 Ekonomi, Effektivitet & Skatt Vad vill Socialdemokraterna i Kungälv ? Jobb istället för bidrag Klarar vi jobben, klarar vi ekonomin och då klarar vi också välfärden. Varje arbetad timme behövs, varje arbetad timme bidrar till välfärdens finansiering. Därför präglas alla våra förslag till budget kring nya jobb, fler jobb och gröna jobb betalades det ut 5 miljoner i försörjningsstöd till 100 tals arbetslösa ungdomar. Arbetslöshet är det största av slöseri. Ständig effektivisering Vi tar ansvar för framtiden och i en kommun är verksamheten målet, pengarna är medlet. Våra gemensamma pengar skall fördelas från var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Det kallas solidaritet och håller samman samhället. Vi skiljer oss mot företag som driver verksamhet för att åstadkomma pengar (vinst). I en kommun är varje ineffektivt använd skattekrona en stöld från den som bäst behöver den. 1. Vi prioriterar ständiga effektiviserar inom service, system, organisation och samarbete. 2. Vi prioriterar hushållning och politisk styrning inom inköp och upphandling 3. Vi prioriterar effektiv lokalanvändning. 4. Vi strävar efter ett överskott på 2-5 procent varje år (staten har 1 procent). Pensioner skall betalas idag Vi Socialdemokrater skrev 2006 fram pensionsöverenskommelsen som alla partier ställt sig bakom om att göra de nödvändiga pensionsavsättningar som krävs, så sker nu årligen. Den som är satt i skuld är icke fri och våra barn skall inte behöva betala det vi har idag. 5. Varje generation skall bära sin del i välfärd och pensionskostnader. Våga investera i en växande kommun Kungälv har en i grunden sund ekonomi med låga långfristiga lån och med god ordning på våra pensionskostnader. Vi växer, vi måste våga investera och låna till kloka investeringar. 6. Stoppa det kapitalförstöringen av hus, gator, vägar, hamnar och anläggningar. 7. Sänk underhållskostnader genom reinvesteringar 8. Investera i grön omställning av bostäder och infrastruktur. Oansvarig skattesänkning, neddragningar och kapitalförstöring 2006 lämnade vi Rödgröna över ett driftsöverskott på kommunens kärnverksamhet med +23,7 miljoner. Därefter skapade Moderaterna snabbt en egen lokal politisk och ekonomisk kris - innan den riktiga kom. Man klarade inte budgetarbetet. Tre år i rad 2007, 2008 och 2009 visades röda siffror i driftsredovisningen och för kärnverksamheten (sektorer) 2009, var underskottet motsvarande skattesänkning -8,2 miljoner. Kungälv fick fler barn, större grupper/klasser, fler äldre och färre personal. Äldre och barn betalade priset för skattesänkningar och oordning. Underhåll av fastigheter/anläggningar raderades och kommer kosta miljoner att återställa. Kort sagt, skattesänkningen var oansvarig. På tre år har kommunen haft två kommunalråd, två kommunchefer och tre politiska ekonomiordförande i Kommunfullmäktige. Ekonomisk stress och bristande politisk styrning har kostat Kungälvs utveckling, medborgare, anställda och företagare flera förlorade år. 9. Ordning och reda i politiken, ekonomin, planering, styrning samt öppenhet och dialog. 10. Målet är att skattesatsen skall ligga kvar på 2006 års nivå, till dess att äldre, sjuka och barn har en minst lika bra, eller bättre kvalité/resultat i skola och omsorg som alla andra i vårt land samt att vi inte ägnar oss åt kapitalförstöring av hus och anläggningar. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

5 Skola & Utbildning 1. Fler vuxna i skolan 2. Rätt från början med mindre grupper och klasser för små barn 3. I förskolan skall hög kvalitet och full behovstäckning råda. 4. Investera i skolmaten, eko-produkter, uppdaterad matsedel och fler vuxna vid bordet. 5. Skolan skall aktivt motarbeta kränkande behandling i alla dess former. 6. Alla elever som behöver särskilt stöd skall få det. 7. Förstärk vuxenutbildning och studievägledning, alla, unga som gamla skall ha flera chanser i livet till omställningen mellan jobb på en föränderlig arbetsmarknad. 8. Värna och utveckla praktik/lärlingsplatser och utbildningar i nära samarbete med arbetsgivare. 9. Investera i barnens lärande och ny teknik, alla barn från skolår 6, i högstadiet och studerande vid Mimers Hus skall ha en egen dator. 10. Fri kollektivtrafik vissa tider för barn Kungälv skall ha fler vuxna i skolan. Lika chanser kräver olika resurser. Alla barn skall ha samma chans att utvecklas, ingen skall hållas tillbaka. Vårt mål är att alla elever skall vara behöriga till gymnasiets program och att alla gymnasieprogram skall ge högskolebehörighet. Alla skolor ska vara bra, alla barn och ungdomar ska få en god och likvärdig utbildning. Granskning, insyn, skolmiljö, kvalitetskrav måste gälla alla skolor lika, oavsett huvudman. Vi vill öka andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal. Trygga föräldrar ger trygga barn, därför stödjer vi föräldrautbildningar och finns behovet skall nattis införas för skiftarbetande. Investera i skolan Som växande kommun får vi inte tveka inför att investera i nya avdelningar för att uppnå målet om att alla skall erbjudas en plats i förskolan de kommande åren i Kode, Kareby, Tjuvkil, Ytterby och Kungälvs centrum. Investeringar i skolans lokaler skall sträva efter möjligheten till F-9 skolor, speciellt vid nybyggnation. Vårt uppdrag är välfärd och att tidigt stödja barnen på livets resa, det är klokt använda skattepengar. Vi är övertygade att om folk hellre lägger kronor i månaden i skatt än försämrar skolan för de minsta barnen. Därför är det bra återställa skatten till 2006 års nivå. Små barn skall inte betala priset för systematiska skattesänkningar eller internationella finanskriser. Vi motsätter oss en politik som slår på de barn som har störst behov, det är en barnfientlig och orättvis politik, ett brott mot barnkonventionen. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

6 Vård & Omsorg 1. Snabbare hjälp vid larm för äldre och sjuka 2. Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen 3. Bygg tillräckligt med trygghetsbostäder och fler bostäder anpassade för äldre 4. Bygg ut vård- & omsorgsboendet vid Solhaga/Kode och Kaprifolen/Gläntan i Kärna 5. Som vårdtagare skall du inte behöva träffa många olika personer, personal skall jobba i tydliga team för att minimera antalet personer som kommer hem. 6. Fria resor för pensionärer med kollektivtrafiken i Kungälv vissa tider i veckan. Reformen har visat sig ha positiv effekt på folkhälsan och dessutom samhällsekonomiskt motiverad. 7. Äldres mat är viktig, det skall finnas att välja på och den skall vara god, näringsrik och serveras under så trevliga former som bara är möjligt. 8. Anhöriga till äldre, olika föreningar och patientorganisationer har en väldigt viktig funktion att fylla i samhället för våra äldre, deras insatser skall stödjas av kommunen. 9. Vi vill satsa på seniorcenter. Behåll och utveckla det friska hos våra äldre, de skall ha roligt och rätt till ett aktivt kulturliv. 10. Valfrihetssystemet i hemtjänst och hemsjukvård har inneburit att skattebetalarna fått lägga miljoner på ett system med privata företag samtidigt som den kommunala hemtjänsten står kvar med kostnader, hela ansvaret och ej kan konkurrera på lika villkor. Valfriheten blev bara att välja företag, att som äldre själv få välja vad som önskas för dagen, inom ramen för ett biståndsbeslut, glömdes bort. Detta måste ändras. Det skall vara tryggt att åldras i Kungälv. Alla äldre skall bemötas med respekt och ha ett gott liv. Äldreomsorgen skall ha en hög kvalitet och vara likvärdig i hela kommunen. I möjligheternas Kungälv kan vi ha en bättre service vid larm till gamla och sjuka än resten av Sverige. Tvärtom borde våra äldre har det minst lika bra eller bättre. Det är viktigt att den som vill skall kunna bo kvar hemma, även när krämporna kommer och man behöver hjälp med vardagslivet har man rätt till stöd. Därför måste sjukvårds- och rehabkedjan förbättras, det skall fungera bra mellan sjukhusbesök och boendet. Samtidigt behövs fler bostäder anpassade för äldre. Vi vill se äldrebostäder vid Kvarnkullen och Kongahälla. En trygghetsbostad är speciellt anpassade för att skapa en genomtänkt och trivsam boendemiljö för den som vill ha lite extra trygghet utan att behöva särskilt boende. Det behövs bättre bevakning kring tillgänglighet vid om/tillbyggnader, inte minst för äldre. Pension är uppskjuten lön Det ska löna sig att ha arbetat ett helt liv. Vi prioriterar en rättvis skatt och kräver att skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska raderas. Moderaterna ställer pensionärer mot löntagare, det är orättvist och bryter isär samhället. En ny rödgrön politik den enda säkra garantin för rättvisa skatter mellan generationer. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

7 Fritid & Kultur Föreningslivet är en del av samhällets ryggrad, något att vara stolt över och som främjar folkhälsa, livskvalité, trygghet, kommunens attraktionskraft och varumärke. Vi vill investera i föreningslivet och vill ha lösningar där markområden för bostadsexploatering skall ses som en möjlighet. 1. Vi vill stödja och utveckla föreningslivet i Kungälv. 2. Kvarnkullen är stadens Folkets Hus, föreningarnas aktiva verksamhet skall värnas. 3. Kungälv behöver ordentliga satsningar på näridrott och fler hallar. 4. Satsa på fler konstgräsplaner, de är billigare i drift, ger fler och mer möjlighet till idrott. Inled dialog med föreningar och fastighetsägare angående långsiktig finansiering och placering av konstgräsplaner för fotboll året runt samt behovet av ytterligare mindre planer för barnfotboll. 5. Ytterligare en bandy/ishall under tak, nu! I flera år är det många som har väntat på att kommunen skall ta ansvar och på riktigt stödja de initiativ som tagits från isföreningarna då istiderna inte längre räcker till i vår växande kommun. Vi stödjer föreningar, företag och vill djupstudera hur vi skall få mer is och is under tak i Kungälv. 6. Stöd och utveckla ett kvälls- och nattöppet ungdomscafé. Det finns ett stort behov av ett kvälls- och nattöppet ungdomscafé som blir mötesplats för och av de lite äldre ungdomarna. Är man över 16 år är utbudet till en meningsfull fritid mycket begränsad. Många har hittat till sport och föreningsliv, men det passar inte alla. 7. Fritidsgårdarna ska ha fler öppetdagar, mer aktiviteter, anpassade öppettider för ungdomar. 8. För att känna gemenskapen och skapa förståelse mellan fritidsledarna och ungdomarna är det viktigt att det finns ungdomsuppsökare och fritidsledare med liknande bakgrund som de ungdomar som besöker gården i fråga. Kulturvision Visionen för kulturverksamheterna är att det skall finnas mötesplatser för upplevelser, kunskaper, samvaro, fritt utbyte av tankar och idéer. Tillsammans ger detta människorna ett rikare liv. Vi anser att allt kulturarbete skall grundas på demokratins värderingar. Kulturarbetet skall visa på allas möjligheter att deltaga och att påverka det som händer i samhället. Kommunen har en uppgift i att se till att medborgarna har rikliga tillfällen till att få kontakt med litteratur, konst, musik, teater, ny information, åsikter om dagsaktuella och andra frågor. Nya och kanske provocerande tankar skall släppas fram. 9. Biblioteket i Mimers Hus borde ha öppet mer, inte mindre i en växande kommun. 10. Vi vill utveckla och stärka kulturarvet/kulturhistoria genom nära samarbete med besöksnäringen, särskilt fokus ligger på Bohus och Carlstens fästning.. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

8 Klimat & Miljö 1. Användningen av olja, elektricitet och andra energiformer som sliter på miljön skall minska, bl.a. genom att bygga ut fjärrvärmenätet och tillföra förnybar energi till det. 2. Fram till 2020 vill vi ha minst 20 vindkraftverk. 3. Cykelbaneutbyggnaden måste fortsätta och intensifieras, speciellt Marstrandsvägen. 4. Samarbetsprojektet 8 fjordar är bra och vi vill utöka förbudet för yrkesfisket i våra kustnära vatten. Men även andra kustvatten inom kommunen måste bevakas och åtgärder vidtas så att kustvattnet och dess inverkan på havet i stort och på fisket blir positiv. 5. Utsläppen från bebyggelse och jord- och skogsbruk på land minskas. Hur VA i kustzon löses är av stor betydelse. Olika lösningar avloppsreningen kan prövas. Viktigast är att belastningen på vattendrag och hav minskas. 6. Havets betydelse för den globala ekologin har underskattats tidigare vilket bl.a. fiskebeståndens och undervattensvegetationens (ex. ålgräsets) förändringar visar. Detta måste beaktas när exploatering och annan verksamhet i kustnära lägen, behandlas. 7. Båttrafikens och fritidsbåtarnas avloppsutsläpp till havs måste minimeras. 8. Säve Flygplats AB ökar luftföroreningarna och buller för många boende i kommunen. Utvecklingen skall följas noggrant, ny inflygningsteknik prövas & utvärderas. 9. Kommunen måste i sin egen verksamhet öka ansträngningarna att minska energianvändningen, förbättra avfallssorteringen, öka komposteringen, m.m. 10. Kommunen skall hjälpa medborgarna, fastighetsägarna och företagen med information och annat att finna de bästa energilösningarna och rent allmänt genom bevaka att invånarnas energikonsumtion minskar. Det är miljön och klimatet som är framtidens stora frågor. Miljön är gemensam för hela jordklotet. Klimatet på ett ställe hänger ihop med klimatet på varje annat ställe. Luft och vatten delar alla jordens människor (och djur och växter) med varandra. När det släpps ut oönskade ämnen någonstans så sprider de sig. Våra lösningar av miljöproblemen måste alltså präglas av ett globalt tänkande. Tidsperspektivet är också viktigt, vi måste orka se så långt framåt som till våra barnbarns ålderdom, d.v.s år framåt. Respekten för de små värdena och de små partiklarna måste finnas. Även om en partikel är mikroskopisk så kan den göra stor skada i en levande organism om den är svårnedbrytbar, vi måste tillämpa försiktighetsprincipen och tillåta ett nytt ämne förrän det har bevisats att det är nedbrytbart och ofarligt. Idag är det oftast tvärtom. Vi i Kungälv har ett ansvar att göra vad vi kan. Vi kan minska utsläppen till havet, till luften. Vi kan se till att våra egna transporter av personer och varor minskar kraftigt. Vi kan se till att kretsloppstanken slår igenom inom avfallshantering m.m, att uppvärmning av bostäder och lokaler blir alltmer miljövänlig, o.s.v. De största problemen är av global karaktär men vi får inte nonchalera våra egna bidrag utan måste arbeta hårt på att minska dem. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

9 Kollektivtrafik 1. Inför Göteborgstaxa (omlottzon) vid motorvägshållplatsen 2. Fler och tätare bussturer, inte minst från Kärna, Diseröd, Marstrand, Kode. Utanför tätort kan vi pröva en mer anropsstyrd trafik. 3. Fri kollektivtrafik vissa tider på dygnet för både pensionärer och ungdomar. 4. I Ytterby krävs förbättringar för trivsel, tillgänglighet, information samt pendelparkering. 5. I Kode krävs fler pendelparkeringar. Här behövs trygghets- och tillgänglighetsfrågorna förbättras. Kode blir en bytespunkt för trafik från Aröd och Ödsmålsmosse, vilket kommer kräva framkomlighetsåtgärder och fler pendelparkeringar. 6. Kärna och Diseröd behöver bättre centrala busstrafiklösningar och mer pendelparkering. 7. Pendelparkering behövs även i Kovikshamn/Vedhall och Kornhall. 8. När ny bostadsbebyggelse skapas så skall det finnas möjligheter till kollektivtrafik. Stora nya bostadsområden utan kollektivtrafik får ej finnas. 9. En hållplats i Skårby med P-platser för pendlare på Bohusbanan skall planeras, samt motorvägshållplats vid nya Karebymotet. 10. På sikt måste det bli en ny förbindelse över Nordre älv. Hälften av Kungälvsborna arbetspendlar. Vi åker mest bil i regionen och bilköerna bara växer, Göteborgstrafikens köer är ett hinder för tillväxt och fler jobb, vi ligger långt efter andra storstadsregioner som Stockholm och Malmö. Kungälvs kollektivtrafikandel är på ca 15%, i regionen är andelen 24% och målet för regionen är 40%. Den beslutade trängselskatten kommer kraftigt öka behovet av en effektiv kollektivtrafik, det kommer kräva stora investeringar och tätare turer. Kungälvs kommun måste de kommande 10 åren investera 100-tals miljoner i kollektivtrafiken. Vi kommer ha ett hårt effektiviseringskrav på Västtrafik. Det behövs en kommunövergripande strategi för att utjämna kraftiga och hastiga prisskillnader mellan kommungränser i gemensamma arbetsmarknadsregioner. Vi vill tydligt markera att motorvägshållplatsen är ett framtida kollektivtrafiknav. Ett sätt att förstärka detta är möjligheten till sänkt taxa till/från motorvägshållplatsen på sträckan Kungälv Göteborg. Vidare vill vi lyfta fram de undanstoppade planerna på spårbunden trafik över Hisingen till Kungälv. Kungälv behöver utveckla motorvägshållplatsen, terminalfunktion, pendelparkeringar, bussgator och cykelbanor. Handikappanpassning av hållplatser måste ske. Vidare anser vi att Kungälv, som är en modern kommun skall klara sin utbyggnad på ett hållbart och klimatsmart sätt. Vi måste investera. Det handlar om fler och upplysta busshållplatser, trivsel, tillgänglighet, information, gång- och cykelbana samt ordentliga pendelparkeringar i Ytterby, Kode, Diseröd, Kärna, Marstrand och Kungälv. En kraftig ökning av resandet kräver inte bara åtgärder som gör kollektivtrafiken attraktivare med ökad turtäthet. Dessutom behövs stora informationsinsatser, marknadsdialog och en förändrad syn på lokalisering av bostäder, arbetsplatser och samhällsservice. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

10 Boende & Byggande Vår vision om att Kungälv skall vara en småstadsidyll med storstadspuls. Vi måste få mycket mer puls, mer liv och rörelse i vår stad. Kungälvs centrum måste levandegöras, förtätas, busstationen måste flyttas, nya hus, uteserveringar och affärer måste in i centrum. På sikt skall staden vändas mot älven. Vi behöver mer handel, affärer, mötesplatser för barn, äldre, besökare och en ordentlig strandpromenad med kajplatser. Vi skall utveckla våra serviceorter Ytterby, Kode, Diseröd, Kärna och Marsstrand med mer bostäder, det skall vara blandade upplåtelseformer alla skall kunna bo där dom vill. Att dessa områden prioriteras är för att säkerställa hög servicegrad, bättre kollektivtrafik, skolor och äldreboende. All nybyggnation och alla renoveringar måste ske klimatsmart. Även områden som Aröd, Tjuvkil och Kovikshamn måste förtätas och moderniseras. När fritidshusomvandling sker skall det förtätas. VA i kustzon kräver resurser och spelar här en stor roll för genomförandet. Få fart på byggandet Kungälvs expansion i en storstadsregion ger oss goda möjligheter att nå målet om att alla har rätt att bo och växa upp i en trygg och ekologisk hållbar miljö. Vi har en politik för en bostad åt alla. I Kungälv är målet att alla skall ha tak över huvudet. Vi anser att bostaden är en rättighet, inte en marknadsvara. Vi kommer aldrig att acceptera hemlöshet lovade vi att öka bostadsbyggandet till 400 nya bostäder varje år, det gjorde vi. Byggstoppet måste brytas. Det krävs mod, kraft och politiska beslut. Det krävs kommunala resurser för att klara planberedskap, bygglovshantering och att vi aktivt köper mark så vi kan styra vart vi vill bygga och hur vi vill utveckla vår kommun. Det behövs mer dialog och brukarfokus kring bygglovshanteringen. 1. Vi skall planera för minst 400 nya bostäder varje år 2. Kungälv och Ytterby skall växa samman, det ger mer folk, puls, handel, trygghet och rörelse. Vi måste bygga kostnadseffektivt, fler ungdomsbostäder och enpersonshushåll. 3. Bygg bostäder i alla kommundelar, behåll och utveckla lokal service 4. All nybyggnation skall ske i blandade boendeformer. Boende i hyresrätter ska få vara och utveckla sina lägenheter och sitt bostadsområde. 5. Kungälvsbostäder och Förbo skall bli mer offensiva och bygga mer än idag. Upprustning av äldre boendemiljöer för trivsel och trygghet måste prioriteras, exempelvis Komarken. 6. I kustzon vill vi positivt pröva och bereda hur vi utvecklar boendet i Aröd, Tjuvkil och Kovikshamn. Det kommer behövas vatten till kustzonen, Aröd, Rörtången måste prioriteras. Allemansrätten och strandskyddet skall värnas och utvecklas i kustzon. 7. Det måste bli mer rättvist och enklare att bo och bygga till sitt hus i kustzon/glesbygd. Att bygga om fritidshus till permanentboende är ett billigt och bra sätt att bli husägare. 8. Vi måste ha villatomter för att klara efterfrågan 9. Få fart på byggandet, bygg smart och billigt. Aktivera/tidigarelägg bostadsprojekt, dialog med lokala byggföretag, statligt stöd för äldrebostäder. 10. Pröva olika strategier för billigare boende som exempelvis nedsatt markpris och låt oss revidera strategier för finansiell exploateringshantering. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

11 Trygghet, Missbruk & Våld Vad vill Socialdemokraterna i Kungälv ? Vi vill investera i ett vackrare och tryggare Kungälv. Du skall känna dig trygga på gator och torg. Kungälvsbor skall känna stolthet. Är allt skamfilat och trasigt skickas signaler till medborgarna att det är okej att inte bry sig. Detta kan skapa felaktiga beteenden som i förlängningen skapar ett individsamhälle där alla bara tänker på sig själv. Därför krävs investeringar i närmiljön. 1. Investera och reinvestera i nya mötesplatser, lekplatser för barn, människor och besökare. 2. Belys vår stad och röj otrygga miljöer och buskage. Skapa goda siktfält, bra belysning och inga fler mörka tunnlar i vår kommun. Vid nybyggnation skall trygghetsaspekter finnas med i planeringstadiet. Trygghet är ett gemensamt ansvar. Tryggheten i vardagen utmanas av orättvisor, missbruk och av utslagning. Vi vill bekämpa både brotten och dess orsaker. Känslan av att vara utanför och att inte kunna påverka sin situation är farlig. Det bästa sättet att bekämpa brott är att skapa ett samhälle där alla känner sig delaktiga och trygga. Skola, socialtjänst, fritid, kultur, polisen, föreningslivet, föräldraorganisationer, arbetsförmedling, fastighetsägare, företagare är självklara delar i en samordnad verksamhet som måste till. Det behövs mer civilkurage på både formella och informella mötesplatser. Därför stödjer vi den dialog som startas över gränser i Komarken. 3. Det skall finnas poliser på gator och torg och en polisstation i vår kommun. 4. Ta fram en handlingsplan för otrygga platser, med målet färre våldsbrott utomhus. 5. Utred möjlighet att införa personliga kontaktpoliser för varje skola. 6. Stöd föreningen Vuxna på Stan, skapa ett tryggare Kungälv i samverkan fastighetsägare, företagare, föreningar och kommun. 7. Minska otryggheten. Utred möjlighet till Nattknappen i samarbete med polisens volentärer. Nattknappen ger stöd till personer som rör sig på nätter och kvällar, ett telefonummer att ringa upp när man befinner sig utomhus nattetid. Även om otryggheten inte står i proportion till risken för att bli utsatt för ett brott, är ändå rädslan ett faktiskt problem för många som befinner sig ute nattetid. 8. Varje dag utsätts barn, vuxna och äldre för mobbning eller andra trakasserier. Det är fullständigt oacceptabelt för oss. Dialogen om hur vi bemöter varandra och människorna runt omkring oss får aldrig tystna. Det handlar om respekt och människans lika värde. Vi behöver ständigt påminnas om detta. Vi tror att ett ökat arbete mot trakasserier och mobbning i skolorna också påverkar resten av samhället positivt, och att mobbning på andra håll därmed också förebyggs och motarbetas. All form av diskriminering, mobbning eller andra trakasserier skall bekämpas. 9. Vi skall bekämpa våld i hemmet. Kommunen skall förebygga brott, stötta och skydda de medborgare och barn som utsätts för våld och övergrepp. 10. Det förebyggande arbetet mot missbruk så som alkohol och andra droger måste ökas. Här är ideella organisationer viktiga och kan utgöra en mer aktiv del i kommunens arbete. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

12 Demokrati Demokratins ideal är en del vår ideologi. Vi har alla samma ansvar. Det är på oss det beror. På dig och mig. Våra röster väger lika tungt. Men det finns skillnader mellan vänster och höger i synen på vad vi vill åstadkomma med demokrati. Vår övertygelse om alla människor lika värde och rättigheter gör också att vi är övertygade om att det är via politiken vi löser våra gemensamma problem och hittar våra gemensamma lösningar. Högern vill reducera demokratin genom att minska politikens inflytande över vardagen och låta marknaden och expertis i allt högre grad lösa våra behov. Det tycker vi i grunden är fel. All makt i samhället måste utgå från människorna som tillsammans bildar samhället. Makten över vardagen och morgondagen kan inte ges till allt färre förtroendevalda, det urholkar på sikt den representativa demokratins grund. Därför skall många människor skall delta i politiken. Ekonomiska intressen har aldrig rätt att sätta gränser för demokratin; demokratin har alltid rätt att ange villkoren för ekonomin och sätta gränserna för marknaden. Demokrati är mer än bara ett styrelseskick. Demokratin är ett samtal, ett värdesystem som ska genomsyra hela samhället, i skolorna, på arbetsplatserna och i bostadsområdena och inte bara på valdagen. Allmänna val är det yttersta uttrycket för att vi lever i ett demokratisk land. Högt valdeltagande utgör därför en central del i vårt demokratiarbete. För oss är marginalisering, utanförskap och passivitet demokratins främsta utmaningar. I Kungälv har vi förändrat vår politiska organisation. Det har i flera fall utvecklat olika politiska uppdrag, men också minskat representativiteten och insynen i det politiska arbetet. Detta vill vi arbeta med under mandatperioden. 1. Makten över vardagen och morgondagen kan inte ges till allt färre förtroendevalda, det urholkar på sikt den representativa demokratins grund. Därför skall många människor ges möjlighet att delta i politiken. 2. Vi vill utveckla det demokratiska samtalet via medborgarstämmor, cafeer, bibliotek, skolan eller på arbetet. Föreningar skall göras delaktiga i det demokratiska samtalet. 3. Vi vill fortsätta utveckla ungdomsfullmäktige 4. Fler tillfälliga beredningar, demokratiutveckling via internet och e-demokrati. 5. Politikens ansvar måste vara tydligt, liksom styrningen, budgetkontroll/kunskap. Med befogenheter i styrelse, utskott, nämnd och beredning måste följa tydligt ansvar. Nya regler för mål- och budgetstyrning måste tas fram. Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

13 Vår personal Kommunens viktigaste resurs är personalen. Personalen är en strategisk resurs som skall diskuteras på politiskt nivå, det behövs ett personalpolitiskt program. Politiken måste bli både tydligare och synligare i sitt ledarskap. Vi måste vara ett föredöme, vi måste inspirera och engagera vår personal. Vi måste arbeta mer prestigelöst och förtroendefullt. Vår verksamhet måste ligga i framkant för att utveckla bättre arbetsvillkor och arbetstider, öka inflytandet och minska stressen. Vi måste arbeta för högre löner i låglönegrupper och mer jämställda löner. Som anställd skall du våga säga din åsikt, utan att bli uthängd av en politisk ledare eller högre chef. Du skall våga utveckla, våga klaga och känna dig trygg din sin arbetsplats. 1. Inför ett personalpolitiskt program på Kommunfullmäktigenivå. 2. Investeringar i personalens kompetens och delaktighet. 3. Organisera våra anställda med heltid istället för deltid, minska övertid och vikarieadministration genom inflytande över schema och arbetsorganisation, modellen har sparat miljoner skattekronor, det kan den göra även i Kungälv. 4. De fackliga organisationerna skall ses som en resurs för att åstadkomma effektiva mönsterarbetsplatser där alla arbetar mot konkreta mål. 5. Budgetarbetet måste ske på ett sådant sätt att chefer och medarbetare är delaktiga och har rimliga chanser att planera verksamheten gentemot medborgarna på ett bra sätt. Detta Socialdemokratiska program för perioden antogs enhälligt vid den Socialdemokratiska Arbetarekommunens årsmöte den 21 mars 2010 och godkändes slutligt efter justeringar vid medlemsmöte den 23 juni Programmets innehåller 100 punkter och har varit grund för den Rödgröna budgeten som finns att läsa på Våra 100 punkter kan komma att kompletteras med särskilda programblad i valets slutskede Arbetarekommunens ordförande Mats Frisell Vi kan bättre - Möjligheternas Kungälv

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? I Täby har Moderaterna genom flera mandatperioder av egen majoritet kunnat forma politiken utan att ta hänsyn till andra partier.

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

VÅRT LOKALA PROGRAM, TANKAR & VISIONER, MED 140 PUNKTER FÖR ETT BÄTTRE KUNGÄLV

VÅRT LOKALA PROGRAM, TANKAR & VISIONER, MED 140 PUNKTER FÖR ETT BÄTTRE KUNGÄLV VÅRT LOKALA PROGRAM, TANKAR & VISIONER, MED 140 PUNKTER FÖR ETT BÄTTRE KUNGÄLV - Jag är stolt över vårt lokala program. Det fulltäckande och demokratiskt framarbetat av fotfolket i vårt parti. Jag tror

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Möjligheternas Mölndal

Möjligheternas Mölndal Möjligheternas Mölndal 48 förslag för utveckling och framtidstro i Mölndal Mandatperiod 2010 2014 Socialdemokraterna 1. Fria resor för pensionärer Möjligheternas Mölndal Socialdemokraterna redovisar 48

Läs mer

Möjligheternas Kungälv

Möjligheternas Kungälv Möjligheternas Kungälv Rödgrönt samarbete för framtiden Inriktningsmål 2011-2014 2010-06-16 1 S, V & MP:s förslag till inriktningsmål 2011-2014 Möjligheternas Kungälv Politiska utgångspunkter Sunda kommunala

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Ett bättre Götene. För alla.

Ett bättre Götene. För alla. TRYCK: VADSBO-TRYCK, MARIESTAD Valmanifest 2014 Ett bättre Götene. För alla. Valmanifest antaget av S-medlemsmöte 23 april 2014 Socialdemokraterna Götene Järnvägsgatan 13 533 32 Götene Tel 0511-519 60

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kortversion Det kommunpolitiska programmet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Inledning Moderaternas kommunpolitiska program ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET antogs

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

VAD VILL VI I KUNGÄLV 50 punkter för ett bättre boende i Kungälv 2007-2011. Bostäder åt alla. punkter för ett bättre boende i Kungälv!

VAD VILL VI I KUNGÄLV 50 punkter för ett bättre boende i Kungälv 2007-2011. Bostäder åt alla. punkter för ett bättre boende i Kungälv! Bostäder åt alla punkter för ett bättre boende i Kungälv! Läs vårt lokala program för byggande och boende i Kungälv! 1 Bostäder för alla Målet för den socialdemokratiska bostadspolitiken i Kungälv är att

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land Den 19 september är det val. Då avgör du hur vårt land ska vara i framtiden. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta öka? Utifrån våra ledstjärnor Frihet,

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 81 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 Politisk utgångspunkt

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer