Företagsekonomi och nationalekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsekonomi och nationalekonomi"

Transkript

1 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Företagsekonomi och nationalekonomi 2010 Kurslitteraturpriset 2009 till Mossberg och Sundström Vi har det vinnande bidraget Marknadsföringsboken NYHETSKATALOG Senaste nytt från Sveriges ledande förlag för läromedel och kvalificerad kurs- och facklitteratur Missa inte våra digitala stöd direkt kopplade till din bok

2 Denna symbol betyder att det finns digitala stöd kopplade till boken. Den digitala förlängningen av din bok Vad går upp emot glädjen att lära sig nya saker bryta ny mark och behärska ett nytt ämne? Inte mycket, tror vi på Studentlitteratur. Därför är vi stolta över att ständigt kunna erbjuda nya vägar till lärande. Den digitala förlängningen av boken ger nya möjligheter för både lärare och studenter. När du väljer en bok med digitala stöd kopplade till sig får du ett effektivt redskap som förenklar vardagen och sparar värdefull tid åt dig. Du får praktisk hjälp både inför, under och efter föreläsningarna. Dina studenter får ett pedagogiskt verktyg som stimulerar deras sinnen och hjälper dem med studierna. Välkommen in i den digitala lärovärlden! Färdigt material sparar tid Färdigt material det kan handla om allt från presentationer till filmklipp eller hemövningar sparar tid och gör att du kan lägga resurserna där du tycker att de bäst behövs. Hjälp för alla studenter De digitala stöden är framtagna för att passa alla studenter, oavsett förutsättningar. De stimulerar och aktiverar fler sinnen och underlättar inlärningen inte minst viktigt för dem med lässvårigheter. Snabb feedback Studenterna kan när som helst testa sina kunskaper. Praktikfall, simuleringar och pedagogiska övningar ger snabb feedback och visar vad de behöver repetera. Vill du veta mer om hur våra digitala stöd kan hjälpa dig och dina studenter? Läs mer på studentlitteratur.se eller ring och prata med någon av våra förläggare.

3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö Nya vägar som inspirerar Välkommen att ta del av våra nyheter för 2010! Vi på Studentlitteratur arbetar hela tiden med att vidareutveckla vår utgivning och vår ambition är att hitta nya vägar som kan inspirera studenter, lärare och författare. En allt större del av vår katalog består av böcker som utöver den tryckta delen även har en digital del. Med detta vill vi skapa mervärde för såväl lärare som studenter. De digitala resurserna underlättar inlärningen och fördjupar materialet. De ger författaren ett större svängrum och möjlighet att tänka i nya banor. Vi tror att den här utvecklingen kommer att fortsätta och arbetar för att förverkliga den bokens digitala del är inte en framtidsdröm utan en realitet. Vi utökar i år vår utgivning inom nationalekonomi, och Johan kommer bl a att arbeta med detta område. Den mycket uppskattade Makroekonomi kommer i en ny upplaga med en ny, fräsch webbplats. Inom mikroekonomi kommer Robert Lundmark med en ny grundbok. Dessutom satsar vi på en ny serie som vänder sig till både studenter och en intresserad allmänhet: samhälle ekonomi. Även inom företagsekonomi kommer ett antal nya stora titlar. Marknadsföringsboken av Lena Mossberg och Malin Sundström fick förra årets kurslitteraturpris och kommer att lanseras under hösten. Inom ledarskapsområdet kan vi presentera ett flertal nya titlar, t.ex. Ledarskap personen, reflektionen, samtalet av Christine Blomquist och Pia Röding. Missa inte heller Principbaserad redovisning, som kommer i ny upplaga med en fullmatad webbplats. Är det någon bok du saknar i vårt utbud? Är det kanske du som ska skriva den? Vi är alltid intresserade av nya bokidéer, så hör gärna av dig till någon av oss. Du är också välkommen att anmäla dig till tävlingen Kurslitteraturpriset, som vi anordnar även i år. Där delar vi ut ett förstapris på kr och två hederspriser på kr vardera för de bästa bokidéerna. Du hittar mer information om tävlingen längre fram i katalogen eller på studentlitteratur.se. Där kan du även se vår samlade utgivning, beställa nyhetsbrev och utvärderingsexemplar samt provläsa kapitel ur våra böcker. Innehåll Ekonomistyrning 2 Finansiering 7 Forskningsmetodik och vetenskapsteori 9 Företagsekonomi allmänt 12 Industriell ekonomi 16 Marknadsföring och försäljning 18 Kurslitteraturpriset 24 Organisation och ledarskap 26 Redovisning och revision 42 Nationalekonomi 50 Titelregister 53 Författarregister 55 Trevlig läsning önskar Kristina Genell, Fil.dr Förläggare Ekonomi Tel Johan Alvehus, Ekon.dr Förläggare Ekonomi Tel Petra Jönsson Förlagsassistent Tel Omslagsfoto: Christoffer Lomfors Tryck: JMS Mediasystem 2010 Idé & grafisk form: First Flight

4 Ekonomistyrning Ekonomistyrning Företag exponerats ständigt för nya modeller och tekniker för ekonomisk styrning. Somliga kritiserar de gamla och välkända för att vara ålderdomliga, medan andra avfärdar de nya som modenycker. I Ekonomistyrning Principer och praxis integrerar författaren Jan Greve nya verktyg med en etablerad skandinavisk begreppsapparat. Bokens perspektiv är både vertikalt och horisontellt. Det vertikala perspektivet tar hänsyn till såväl kapitalmarknadens krav på avkastning som till företagsledningens behov av verktyg för att förverkliga strategier och delegera beslut. Ur ett horisontellt perspektiv kan ekonomistyrsystemet borga för att resursflödet i företaget kan samordnas samtidigt som effektiviteten i processerna säkerställs. Ekonomistyrning är både teori och praktik. Men av pedagogiska skäl inleds varje del av boken med en beskrivning av de teoretiska förutsättningarna innan beskrivningen av praxis tar vid. Till Ekonomistyrning Principer och praxis finns också en övningsbok och en webbplats med Peter Öhman som författare. Övningsboken följer samma struktur som läroboken och innehåller ett stort antal uppgifter av olika slag. Det finns fullständiga lösningar till alla uppgifter och lösningarna är uppställda på samma sätt som lärobokens exempel. På webbplatsen finns ytterligare övningsuppgifter, spel och simuleringar och tanken är att förena nytta med nöje och att skapa möjligheter till repetition. DEN DIGITALA FÖRLÄNGNINGEN AV DIN BOK Greve, Jan Ekonomistyrning Principer och praxis Jan GREVE är docent i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. Han är verksam som lärare vid Örebro universitet och han ingår i forskargruppen CEROC som bedriver forskning om Verksamhetsstyrning i organisationer. I sin forskning har han främst intresserat sig för samband mellan strategi och ekonomistyrning, ekonomistyrning i mindre företag samt spridning av ekonomiadministrativa innovationer. Jan har mångårig erfarenhet av undervisning inom akademin och han är författare till ett flertal läroböcker i ämnet ekonomistyrning. PETER ÖHMan är ekonomie doktor och universitetslektor i företagsekonomi vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Han undervisar och forskar i redovisning, revision och ekonomistyrning och har skrivit ett flertal läroböcker inom dessa områden. 592 s 2009 Art.nr ISBN Öhman, Peter Ekonomistyrning övningsbok Principer och praxis 298 s 2009 Art.nr ISBN

5 Ekonomistyrning BerGkvist, h Åkesson, J Kommande ny upplaga BerGstrand, Jan Ekonomisk analys och styrning Boken belyser syften och metoder för ekonomisk analys och styrning som hjälpmedel i företagsledningens arbete. Olika metoder för produktkalkylering, internprissättning och investeringsbedömning samt olika planeringsmetoder behandlas. Denna fjärde upplaga har utökats på temat Beyond budgeting med ett särskilt kapitel om rullande prognoser. Kapitlet om ekonomiska nyckeltal har kompletterats med ett utförligare avsnitt om balanserat styrkort som ställer nyckeltalen i relation till andra mer verksamhetsnära nyckeltal. I den nya upplagan finns även ett utvidgat avsnitt om kapitalkostnader eftersom dessa frågor har fått ökad aktualitet i samband med privatiseringar. Fjärde upplagan Ca 320 s Utkommer våren 2010 Art.nr 3778 ISBN BerGstrand, Jan accounting for Management Control This book describes the aims and methods of Management Accounting in order to create a modern management control system in a large company. It includes descriptions of various methods of costing (including Activity Based Costing), extensive analyses of internal transfer pricing, budgeting, corporate investment analysis and methods to evaluate divisions. The modern heirs of budgeting, i.e. rolling forecasts and balanced scorecards, are also accounted for in the book. 400 s 2009 Art.nr ISBN BrorstrÖm, BJÖrn m.fl. Förvaltningsekonomi Författarna förmedlar kunskaper om de offentliga organisationerna och presenterar de modeller och metoder som tillämpas i dag. I boken ges en samlad bild av ämnet förvaltningsekonomi. Boken passar som huvudbok inom grundkurser och fördjupningskurser om den offentliga sektorns ekonomi och organisation. 504 s 2005 Art.nr 7026 ISBN Övningar i ekonomistyrning Övningarna i boken omfattar klassiska ekonomistyrningsfrågor, från styrning med redovisningsmått till intern redovisning med standardkostnader. Syftet är att öva läsaren i både teknisk färdighet och förståelse för olika tillämpningar. Boken kan användas tillsammans med såväl svenska som utländska teoriböcker i ämnet. Den vänder sig till ekonomiutbildningar på universitet och högskolor samt till personer som är praktiskt verksamma inom ekonomistyrningsområdet. 111 s 1998 Art.nr 6821 ISBN andersson, GÖran Kalkyler som beslutsunderlag Kalkylering och ekonomisk styrning Boken ger en enkel och kortfattad introduktion i företagsekonomisk produktkalkylering samt investeringsbedömning. Boken har under många år använts vid flera universitet, högskolor och studieförbund samt vid företagsinterna kurser. Boken är också mycket lämplig vid självstudier. Stor vikt har lagts vid den pedagogiska utformningen. Kalkyleringen sätts in i ett större sammanhang och det framhålls att kalkyler endast bör utgöra en del av beslutsunderlaget. Sjätte upplagan 368 s 2008 Art.nr 4350 ISBN andersson, GÖran Kalkyler som beslutsunderlag Övningsbok Kalkylering och ekonomisk styrning Sjätte upplagan 208 s 2008 Art.nr 4362 ISBN GÖRan andersson är docent i företagsekonomi och sedan 1970 lärare och forskare vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet. Han har även en omfattande erfarenhet som lärare vid företagsintern utbildning. 3

6 Ekonomistyrning edlund, P-o m.fl. lantz, BJÖrn Beslutsmodeller Operativ verksamhetsstyrning redskap för ekonomisk argumentation Beslutsmodeller är goda redskap för ekonomisk argumentation. Var och en som behöver kunna tala för eller emot olika förslag till beslut borde därför ha intresse av att studera beslutsmodeller. Detta är en väl beprövad lärobok som är avsedd för högskolans grundutbildning. Den lämpar sig även för självstudier, distansutbildning och internutbildningar i företag. Kompletterande material finns på bokens webbplats: Fjärde upplagan 435 s 1999 Art.nr 4409 ISBN edlund, P-o högberg, o Beslutsmodeller Övningsbok i praktisk tillämpning Tredje upplagan 189 s 1993 Art.nr 4410 ISBN Alla typer av vinstdrivande företag bedriver operativ verksamhet i form av aktiviteter med avsikt att skapa förädlingsvärde. Syftet med den här boken är att på ett koncist sätt ge en grundläggande översikt över den operativa delen av området verksamhetsstyrning och dess modeller. I boken beskrivs metoder för anskaffning av relevant information och principer för att effektivt lösa olika styrproblem. 362 s 2008 Art.nr ISBN lantz, BJÖrn Operativ verksamhetsstyrning Övningsbok Tredje upplagan 169 s 2009 Art.nr ISBN Greve, Jan holmblad Brunsson, karin Budget Ekonomistyrning Företagets budget kan fungera som ett administrativt hjälpmedel. Genom budgeten klargörs ansvarsområden, delmål formuleras och ansvarigas prestationer följs upp och värderas. Den här boken handlar om budgetfunktionerna planering och ansvarsstyrning. Boken är främst avsedd för grundläggande kurser i ekonomistyrning på akademisk nivå. Några förkunskaper i ekonomistyrning behövs ej. Boken kan med fördel även läsas av praktiskt verksamma ekonomer. om mått, makt och människor 239 s 1996 Art.nr 6300 ISBN Den här boken handlar om ekonomistyrning och hur människor beter sig när de organiserar sig, redovisar, planerar, fattar beslut och, kanske, vidtar åtgärder. Det är en bok om svårigheterna att få verkligheten att stämma med modellerna. Beslutsfattare som ekonomistyr använder ekonomiska och andra mått för att bestämma hur deras underlydande ska bete sig. Men människor är människor och modeller stämmer sällan med verkligheten. 184 s 2005 Art.nr ISBN

7 Ekonomistyrning olsson, ulf e (red.) Prenkert, tomas Kalkylering för produkter och investeringar Redovisning för intern styrning I böckerna ges en introduktion till centrala begrepp och samband inom kalkylområdet. Tonvikten ligger på en förståelse för hur intäkter och kostnader skall sammanställas i skilda typer av beslutssituationer, för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna mäta det enskilda beslutets lönsamhet. Övningsboken av Mats Karén m.fl. kompletterar huvudboken, men den kan även användas fristående. Boken kan användas i grundläggande kurser i företagsekonomi såväl vid universitet och högskolor som företagsintern utbildning. Tredje upplagan 268 s 2005 Art.nr 4809 ISBN karén, mats m.fl. Kalkylering för produkter och investeringar med uppgifter och lösningsförslag Boken ger läsaren förståelse för hur ett företags internredovisning kan utformas. Den är främst avsedd att användas i grundutbildningen på högskolenivå. Delar av boken kan användas på fördjupningsnivå. Den är också intressant för yrkesverksamma ekonomer. Tredje upplagan 177 s 1997 Art.nr 4407 ISBN Prenkert, tomas m.fl. Redovisning för intern styrning Övningsbok 118 s 1997 Art.nr 4610 ISBN Övningsbok Tredje upplagan 243 s 2005 Art.nr 4813 ISBN lindvall, Jan macheridis, nikos (red.) Verksamhetsstyrning Ekonomiska perspektiv på projekt Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning För att kunna möta den allt högre förändringstakten i vår omvärld behöver företag och andra organisationer vidareutveckla sin traditionella verksamhetsstyrning. Författaren redogör för en ny typ av styrning som möjliggör bättre insyn i verksamheten, som bättre understödjer det arbete som utförs och som dessutom motiverar medarbetarna. 314 s 2001 Art.nr 7059 ISBN I boken diskuteras projektkalkylering, investeringsbeslut i projekt och projektfinansiering. I syfte att lägga ett ledningsperspektiv på de ekonomiska aspekterna behandlas nyckeltal och kunskapskapital i projekt samt styrning av projekt med hjälp av balanserat styrkort och projektrevision. Boken vänder sig till såväl studerande inom universitet och högskolor som till yrkesverksamma. Läsaren bör ha grundläggande kunskaper om projekt och projektledning. 196 s 2005 Art.nr ISBN

8 Ekonomistyrning BerGknut, Per m.fl. Investering i teori och praktik Kommande WittBom, eva Ekonomistyrning och jämställdhetsintegrering Konsten att spränga normer Jämställdhetsintegrering är en strategi som har vunnit starkt gehör. Kvinnors och mäns behov och värderingar ska alltid uppmärksammas och tillmätas samma vikt. Ekonomistyrningsmodeller bygger på kvantitativ information, som ger begränsad information om ett tillstånd. En organisationskultur som bara litar till det mätbara skapar problem för jämställdhetsintegrering. Man är mer trogen sitt styrsystem än det mål man ska styra mot, och därför går det faktiskt att signalera måluppfyllelse trots att jämställdhetsmålet inte är nått. När välformulerade mål reduceras till enkla mätetal styrs utvecklingen av jämställdhet in i en återvändsgränd. Resultatet blir ett kvantitativt perspektiv på kön istället för det genusperspektiv på kärnverksamheten som jämställdhetsintegrering syftar till. Ca 200 s Utkommer hösten 2010 Art.nr ISBN Femte upplagan 322 s 1994 Art.nr 4047 ISBN edlund, P-o edlund, Å-k Investering i teori och praktik Övningsbok 264 s 1995 Art.nr 4371 ISBN lönnqvist, r lind, J Internredovisning och prestationsmätning 217 s 1998 Art.nr 4810 ISBN lönnqvist, rune Internredovisning Övningsbok 148 s 1994 Art.nr 4811 ISBN modell, s GrÖnlund, a (red.) Effektivitet och styrning i statliga myndigheter 279 s 2006 Art.nr ISBN andersson, G larsson, r G nilsson, f olve, n-g (red.) Gränslöst värdeskapande Ekonomiska informationssystem Strategisk ekonomistyrning vid konfigurering av värdesystem Där ekonomi och IT möts 248 s 2006 Art.nr ISBN s 2006 Art.nr ISBN Yard, stefan ax, c ask, u Cost Management Produktkalkylering och ekonomistyrning under utveckling 214 s 1995 Art.nr 3994 ISBN s 1995 Art.nr 3937 ISBN Yard, stefan Kalkyler BrorstrÖm, B fihn, G för investeringar och verksamheter Ekonomi i kommuner och landsting 270 s 2001 Art.nr 3464 ISBN grundläggande metoder och modeller i bokföring och bokslut 76 s 1992 Art.nr 3566 ISBN Kreditkalkyler

9 Finansiering falkman, Pär m.fl. Finansieringsanalys En introduktion till kassaflödesredovisning samt övningar med lösningar I boken identifieras de centrala val som måste göras när en finansieringsanalys upprättas. Här beskrivs de steg som ingår när en finansieringsanalys upprättas, samt förklaringar till vad varje steg innebär. Boken vänder sig till högskolestudenter på grundnivå i företagsekonomi men kan också vara användbar för andra som vill lära sig läsa och upprätta en finansieringsanalys. Boken förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i redovisning. 93 s 1998 Art.nr 6743 ISBN Gavelin, l sjöberg, e Finansiell ekonomi i praktiken De finansiella marknaderna spelar en allt mer framträdande roll i samhället. Information om aktier och placeringar tar ett växande utrymme i nyhetsflödet. Enskilda löntagare förväntas välja bland tillgängliga placeringsalternativ. Vad påverkar prissättningen, avkastning och risk, för olika finansiella instrument? Finansiell ekonomi i praktiken introducerar viktiga begrepp och synsätt inom området finansiella placeringar och tillhandahåller praktiska verktyg och exempel. 317 s 2007 Art.nr ISBN BYstrÖm, hans Finance Markets, Instruments & Investments Kommande ny upplaga In today s largely deregulated global economy, financial markets such as stock and bond markets play an increasingly important role. As a result, an understanding of the workings of the modern market economy almost certainly requires knowledge of the basic functions of financial markets. Finance Markets, Instruments & Investments provides a comprehensive yet relatively short and non-technical introduction to financial markets and the principal financial instruments traded there. The basic concepts behind rational investment strategies in these markets are also covered. The material is up-to-date and, in addition to the treatment of traditional financial markets such as bond, stock and derivatives markets, the book provides an overview of the, recently, quickly growing market for credit and credit derivatives. The book is written with a wide readership in mind. It is not only suitable for introductory courses in finance at the undergraduate or MBA level, but anyone who needs a basic understanding, or refreshment, of the core principles of finance will find it helpful. Since the level of mathematical analysis has been consciously kept to a minimum, readers will find that the book requires only the most elementary knowledge of mathematics and statistics. Ca 220 s Utkommer till hösten 2010 Art.nr ISBN Greve, Jan Modeller för finansiell planering och analys Aktiemarknadens värdering av ett företags aktier kan översättas till företagsinterna mål och krav. Dessa krav styr i sin tur utformningen och användningen av företagets modeller för finansiell planering och analys. Det är utgångspunkten i den här boken som innehåller utförliga beskrivningar av såväl partiella som företagsövergripande finansiella modeller. Exempel på områden som behandlas är investeringskalkylering, dimensionering och planering av rörelsekapital, kassaflödesanalys och finansiell planering. 374 s 2003 Art.nr ISBN hansson, sigurd m.fl. Företags- och räkenskapsanalys I denna grundläggande lärobok behandlas olika metoder som kan användas vid företags- och räkenskapsanalys. Bokens tyngdpunkt ligger på räkenskapsanalys, med vilket författarna avser bearbetning av årsredovisningar och delårsrapporter så att de bättre lämpar sig som beslutsunderlag i olika situationer. I denna upplaga har boken bl.a. fått en tydligare och mer pedagogisk struktur. Nya avsnitt har tillkommit som fokuserar på tjänsteföretaget. Även presentationen av traditionella analysmodeller har utvecklats. 10:de upplagan 273 s 2006 Art.nr 4001 ISBN

10 Finansiering Ny upplaga hansson, sigurd larsson, c-g hammarlund, l aktier, optioner, obligationer Cash Management för företag En introduktion Många företag ägnar stora resurser åt att effektivisera sina processer. Att se över hur företaget sköter sina likvida medel (cash management) är en del i detta arbete. Boken ger grundläggande teori på området samt anvisningar om hur företaget skall förbättra sin cash management. Boken fyller ett behov som handbok i cash management och kan också användas som kursbok vid internutbildningar eller inom högskolan. Denna bok ger läsaren grundläggande kunskaper om vad en aktie, option och obligation är och vilka funktioner dessa fyller, hur marknaden för dessa värdepapper fungerar, hur aktier, optioner och obligationer värderas, hur man skaffar sig ekonomisk information om företag, värdepapper och finansiella marknader och mycket annat. 11:de upplagan 224 s 2009 Art.nr 4062 ISBN :de upplagan 194 s 2009 Art.nr 4347 ISBN Johansson, s e runsten, m Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt Mål, samband och mätmetoder I denna bok presenterar författarna en modell för integrerad analys av företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt. Framställningen är koncentrerad till grundläggande begrepp, redovisningsmått och samband. Vidare presenteras en sammanfattande modell för samband mellan operativ och finansiell planering. Boken är främst avsedd att användas på grundkurser inom redovisning och finansiering. Den är också en värdefull tillgång i ekonomens yrkesroll. Till boken hör en webbplats med övningsexempel och illustrationer. foretagetslonsamhet Tredje upplagan 175 s 2005 Art.nr 4361 ISBN larsson, claes-göran (red.) Företagets finanser Denna bok handlar om företagets finansiella styrning, vilka finansiella risker som finns, vad företaget kan investera i och hur detta kan finansieras. Syftet är att boken skall ge kunskaper inom ämnet finansiering genom att visa på fakta, instrument, metoder och lösningar på finansiella problem. Boken utgår från att företagsledningen och den finansiella verksamheten skall bidra till att skapa aktieägarvärde. Genom sin breda ansats täcker boken in många aspekter av ämnet. 495 s 2008 Art.nr 7387 ISBN nilsson, henrik m.fl. Företagsvärdering med fundamental analys I denna bok presenteras ett antal modeller för företagsvärdering och aktievärdering. Boken är strukturerad kring begreppet fundamental analys, vilket innebär att värdet på ett företag eller en aktie bestäms på grundval av information om företaget och dess omvärld. Företagsvärdering har ett starkt fokus på praktisk tillämpning. Till boken finns även en webbplats: foretagsvardering 419 s 2002 Art.nr 6595 ISBN Johansson, sven-erik The Profitability, Financing and Growth of the Firm Goals, relationships, and measurement methods 166 s 1998 Art.nr 6887 ISBN schuster, Walter Finansiella planeringsmodeller med datorstöd 142 s 2000 Art.nr 3331 ISBN Ny upplaga

11 Forskningsmetodik och vetenskapsteori Standardverk för kvalitativ metod alvesson, m sköldberg, k Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod Författarna, professor MaTS alvesson vid Lunds universitet och professor KaJ SKÖLDBERG vid Stockholms universitet, forskar och undervisar bl.a. i organisationsteori och samhällsvetenskaplig metodologi. Tolkning och reflektion använts flitigt på metodkurser vid universitet och högskolor. Denna andra upplaga har uppdaterats med aktuell forskning och fått en ännu mer pedagogisk kapitelstruktur. De centrala kapitlen om hermeneutik är helt omarbetade och det har tillkommit flera nyskrivna avsnitt om bland annat socialkonstruktionism och kritisk realism. En grundtanke i boken är att data alltid är tolkade och konstruerade mot bakgrund av de personliga, kulturella, ideologiska och språkliga referensramar som vi bär med oss. Reflektion innebär att ta ett steg bakåt från tolkningen: att tolka sina egna tolkningar, perspektivera sitt eget perspektiv, ställa sin egen auktoritet som uttolkare och författare i självkritisk belysning. I boken navigerar författarna i utrymmet mellan den abstrakta filosofin och den metodologiska kokboken. Avsikten är att lyfta nivån på kvalitativ metod genom att foga in vetenskapsfilosofi som ett centralt och fortlöpande inslag i empiriskt förankrad samhällsvetenskap. Omvänt är syftet att föra abstrakta vetenskapsfilosofiska tankegångar till en nivå där de blir mer konkret tillämpliga för kvalitativ forskning. Detta betyder en intellektualisering av kvalitativ metod och samtidigt en pragmatisering av vetenskapsfilosofi. Boken innehåller nytolkningar och kritiska diskussioner av viktigare kvalitativa ansatser som bland annat grundad teori, etnografi, hermeneutik, kritisk teori och postmodernism. 597 s 2008 Art.nr 3816 ISBN holmblad Brunsson, karin Gustavsson, BenGt (red.) Reda ut eller trassla till? Kunskapande metoder Handbok för utredare inom samhällsvetenskapen I denna bok får utredaren handfasta råd om metod och tillvägagångssätt. Att utreda menar författaren handlar om att samla in och analysera information, att inte falla för svaga argument och att undvika ologiska resonemang och rena nödlösningar. Vidare betonar hon vikten av att ge sig själv tid för planering, tid tillsammans med uppdragsgivaren, tid att upptäcka överraskningar och inte minst tid för eftertanke. Du rekommenderas att tänka stort och fördomsfritt för att bli en skicklig utredare. Samhällsvetenskapligt kunskaps- och forskningsarbete präglas av komplexitet och mångtydighet. I boken speglas denna mångfald i angreppssätt. Författarna tar ett steg i riktningen att gå djupare inom olika syn- och förfaringssätt inom området och tar fram huvudprinciperna inom olika metoder. Ämnena som tas upp är både av traditionell, utblickande och framåtblickande art. Boken riktar sig till studenter och forskare inom samhällsvetenskapliga ämnen. 106 s 2005 Art.nr ISBN Tredje upplagan 299 s 2004 Art.nr ISBN

12 Forskningsmetodik och vetenskapsteori BJÖrklund, m Paulsson, u Seminarieboken att skriva, presentera och opponera En undervisningsform som blir allt vanligare vid universitet och högskolor är seminariet där de studerande skriver uppsatser och rapporter, presenterar dessa och opponerar på varandras arbeten. I Seminarieboken täcks alla dessa tre moment in och lättillgänglig information och råd ges om hur uppsatsarbetet kan läggas upp och genomföras. Boken vänder sig till universitetsoch högskolestudenter på grundnivå inom såväl samhällsvetenskapliga som tekniska ämnen. 138 s 2003 Art.nr 8093 ISBN JacoBsen, dag ingvar Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen Denna bok ger läsaren en grundläggande introduktion till olika metoder som kan användas vid empiriska undersökningar. Utgångspunkten är att en undersökning kan betraktas som en process som består av ett antal val som har olika konsekvenser. I boken läggs stor vikt vid tolkning av såväl kvalitativa som kvantitativa data och exempel från företag och andra organisationer används som illustrationer till undersökningsprocessen. 503 s 2002 Art.nr 8002 ISBN Ny upplaga utkommer under 2010! Statistikens hur och varför lantz, BJÖrn Grundläggande statistisk analys Med statistik kan man beskriva insamlad data på många olika sätt. Man kan också använda statistik för att analysera företeelser med hjälp av stickprov. I denna bok beskrivs grunderna för hur detta går till. Områden som tas upp är beskrivande statistik, sannolikhetslära, diskreta och kontinuerliga fördelningar, punkt- och intervallskattning, regressionsanalys, hypotesprövning, variansanalys, chi-tvåtester, icke-parametriska metoder, med mera. Det är en illusion att man kan statistik för att man vet vilken formel man ska använda i vilket sammanhang eller för att man behärskar ett datorprogram med stöd för statistisk databearbetning. Naturligtvis är det viktigt att man kan hantera såväl den räknetekniska som den datormässiga delen av ämnet, men en god förståelse för statistisk metod kräver förståelse för ämnets teoretiska grund. Stor vikt har därför lagts på den pedagogiska framställningen. Tanken är att man med hjälp av boken inte bara ska kunna använda sig av statistiska metoder och modeller, man ska även få en känsla för den teoretiska grund som metoderna och modellerna baseras på. Den övergripande idén med boken är alltså att man som statistikanvändare inte bara ska förstå hur man gör i en viss situation, man ska även förstå varför. Den matematiska begreppsapparaten som används baseras på att läsaren är bekant med gymnasiematematikens kurser A-C. Med ett stort antal övningsuppgifter samtliga med svar lämpar sig boken även väl för självstudier. Nyhet BJÖRn LanTz är ekonomie doktor och är verksam som universitetslektor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och på Högskolan i Borås. Han har mångårig erfarenhet av statistiska metoder i både undervisning och forskning. 553 s 2009 Art.nr ISBN

13 Forskningsmetodik och vetenskapsteori lundahl, u skärvad, P-h andersen, ib Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer Den uppenbara verkligheten Denna bok handlar om hur man planerar, genomför, avrapporterar och bedömer utredningar. Olika metodologiska synsätt diskuteras och ett antal forsknings- och utredningsmetoder beskrivs. I den tredje upplagan har exempel, illustrationer m.m. uppdaterats och aktualiserats. Kopplingen mellan metodteori och operativ metodik har också ytterligare tydliggjorts. Boken vänder sig till studerande i bl.a. samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga ämnen. Tredje upplagan 282 s 1999 Art.nr 4337 ISBN mattsson, P ÖrtenBlad, a Smått och gott om vetenskapliga rapporter och referensteknik Denna lilla bok ger en konkret, kortfattad och lättillgänglig introduktion till rapportskrivning och uppsatsarbete. Författarna har byggt sin framställning på frågor de fått från studenter under många års undervisning. I boken diskuteras bl.a. skillnader mellan utredning och forskning, användning av teorier, val av ämne, hur en rapport eller uppsats kan ställas upp samt feedbacktrappan med konstruktiv kritik. Val av samhällsvetenskaplig metod Översättare: Sten Andersson 260 s 1998 Art.nr 6666 ISBN arbnor, i BJerke, B Företagsekonomisk metodlära 563 s 1994 Art.nr 4092 ISBN ely, margot m.fl. Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken cirklar inom cirklar 264 s 1993 Art.nr 3711 ISBN kostera, monika Organizational Ethnography Methods and inspirations 263 s 2007 Art.nr ISBN strannegård, lars avhandlingen Om att formas till forskare 280 s 2003 Art.nr ISBN s 2008 Art.nr ISBN Mer om metod Oavsett om det handlar om vetenskapsteoretiska frågor eller praktisk handledning inom ämnen som statistik eller intervjuteknik finner du böckerna hos Studentlitteratur. Titta i vår katalog Forskningsmetodik och vetenskapsteori för att hitta böcker för dig som högskolelärare och handledare. 11

14 Företagsekonomi allmänt Aktuellt om entreprenörskap holmquist, carin (red.) Entreprenörskap på riktigt Teoretiska och praktiska perspektiv Vad handlar egentligen entreprenörskap om? Entreprenörskap är ett fenomen som har stor betydelse för samhälle och för individer genom att det skapar värden och främjar nytänkande. Det sätts ofta i samband med skapandet av nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Samtidigt är entreprenörskap komplext och mångfacetterat och ofta svårfångat. Denna antologi ger i elva kapitel en populärvetenskaplig översikt över forskning kring entreprenörskap och bidrar med sina flera perspektiv till en djup och mångsidig bild av ämnet. Flera olika infallsvinklar, både praktiska och teoretiska, presenteras på ett personligt och engagerat sätt. I bokens kapitel diskuteras de sammanhang i vilka entreprenörskap existerar, hur entreprenörskap uppstår, hur organisering och företagsledning förhåller sig till entreprenörskap, hur entreprenörskap avslutas samt gränserna för forskning om entreprenörskap. Entreprenörskap på riktigt är EFIs (Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm) årsbok för Nyhet Redaktör: CaRIn HOLMqUIST. Övriga författare: KaRIn DaRIn, FRéDéRIC DELMaR, SVEn HaMREFORS, anders LanDBERG, MOnICa LInDGREn, LEIF LInDMaRK, MIKaEL SaMUELSSOn, InGELa SÖLVELL, KaRL WEnnBERG, ERIK WETTER och JOHan WIKLUnD. De olika författarna är alla kopplade till Centrum för Entreprenörskap och affärsutveckling vid Handelshögskolan i Stockholm. 256 s 2009 Art.nr ISBN aronsson, l m.fl. (red.) Kulturell ekonomi Skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället Denna bok ger ett annorlunda perspektiv på samhällets utveckling och behandlar skapandet av mening, värde och identiteter för människor och platser i upplevelsesamhället. Boken riktar sig till studenter och forskare inom såväl ekonomiska som samhällsvetenskapliga ämnen men även till yrkesverksamma. 311 s 2007 Art.nr ISBN ayata, Binnaz (red.) Kulturekonomi Konsten att fånga osynliga värden Är det nödvändigt att mäta kulturens ekonomiska värde? Kan kulturella värden översättas till nyttotermer? I denna bok resonerar några av Europas främsta forskare inom kulturekonomi kring dessa frågor. I boken försöker man även besvara frågan om näringsliv och kulturutövare kan befrukta varandra utan att den konstnärliga integriteten hotas. Verksamma inom både näringsliv och kultur får här konkreta exempel på hur kultursponsring kan gagna samtliga parter. 375 s 2007 Art.nr ISBN

15 Företagsekonomi allmänt BJerke, BJÖrn hedman, Jonas m.fl. Förklara eller förstå entreprenörskap? Temperaturen på affärssystem i Sverige Björn Bjerke ger en modern och aktuell syn på det ofta missförstådda ämnet entreprenörskap. Genom att diskutera entreprenörskap utifrån en förklarande och en förstående infallsvinkel skildrar han två olika syner på fenomenet. Vidare klarlägger han entreprenörskapets betydelse i nätverk, tillväxt, regional utveckling och undervisning. Affärssystem har stor betydelse för hur verksamheter leds och organiseras. I boken diskuteras vad affärssystem är, varför vi behöver dem och hur de bidrar till att skapa värde. På vilket sätt kan ett affärssystem underlätta införandet av en mer strategisk ekonomistyrning och vilken roll har controllern i detta arbete? Vad kan vi lära oss av de företag som lyckats och varför är det troligt att affärssystem blir politiska verktyg i dragkampen om hur organisationen ska styras? 310 s 2005 Art.nr 7629 ISBN BlomGren, henrik (red.) Så jobbar Sverige Kartbilder av det moderna näringslivet i Sverige Näringslivet genomgår för närvarande stora strukturella omvandlingar. Utifrån sina skilda positioner och discipliner bidrar författarna med olika infallsvinklar på näringslivets utveckling och ger sammantaget en unik överblick över det svenska näringslivet av idag och dess utmaningar. De ger också en översikt över vilka typer av utvecklingsfrågor som är viktiga för olika delar av näringslivet och presenterar även modeller och strategier för olika verksamheter. 416 s 2007 Art.nr ISBN s 2009 Art.nr ISBN Johanson, Jan m.fl. Företagets internationaliseringsprocess Lärande i nätverk Författarna ger en beskrivning av hur svenska företag har internationaliserats och diskuterar frågeställningar som är förknippade med denna process. I boken ges förklaringar till hur det kommer sig att den internationella verksamheten ser olika ut i olika länder. Den teoretiska diskussionen illustreras med konkreta exempel från svenska företag med internationell verksamhet. 186 s 2002 Art.nr 7276 ISBN Giertz, eric (red.) Då förändras Sverige 25 experter beskriver drivkrafter bakom utvecklingen Bokens titel anspelar på perioder av omvälvande förändringar, dvs. perioder då ett stabilt utvecklingsmönster i det svenska näringslivet ersätts av ett annat. Utvecklingen i arbetslivet formas i ett komplext samspel mellan näringsliv och samhälle mellan företagen och de regelverk om sätter ramarna för utvecklingen. Boken består av fyra delar: Från liberalisering till industrialisering Från konsolidering till välfärdsstat Från stagnation till industrikris Jakt på ny tillväxt. orrbeck, martin Företagsförvärv i praktiken Att förvärva ett företag är en komplicerad process och läsaren får här god insikt i hur man undviker de vanligaste fallgroparna. Boken är skriven ur ett köparperspektiv men är också användbar för den som överväger att sälja en rörelse. Att förstå motpartens tankesätt är viktigt för att förvärvet eller avyttringsprocessen ska bli framgångsrik. 180 s 2006 Art.nr ISBN s 2008 Art.nr ISBN

16 Företagsekonomi allmänt Om entreprenörskapets process landström, h löwegren, m (red.) Entreprenörskap och företagsetablering Entreprenörskap och nya företag är viktiga för samhällets utveckling. Samhället förändras i snabb takt, människors preferenser förändras, information blir alltmer lättillgänglig, nya produkter introduceras i allt snabbare takt. Samtidigt ökar komplexiteten i samhället och osäkerheten om framtiden blir allt större. Situationen medför att nya möjligheter ständigt dyker upp, och att förnyelse blir väsentligt. I denna miljö behöver vi människor som ser de nya möjligheterna och som vill starta nya företag. Utbildningssystemet måste därför i ökad utsträckning bidra till att studenter får kunskap om etableringen av nya företag samt stimulera människor till att bli mer entreprenöriella. Boken ger läsaren kunskap om, och förståelse för, processen att etablera nya företag från utvecklingen av en affärsidé till lanseringen av produkten eller tjänsten på marknaden och tillväxten i det nya företaget. Genom att kombinera teori med praktiska metoder försöker boken stimulera läsaren till att själv bli handlingsorienterad, men även till reflektion över den entreprenöriella processen. Boken vänder sig i huvudsak till universitets- och högskoleutbildningar i entreprenörskap. HanS LanDSTRÖM, professor i företagsekonomi med inriktning entreprenörskap vid Lunds universitet, och MaRIE LÖWEGREn, ekonomie doktor och universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. De har båda under ett antal år undervisat och forskat kring entreprenörskapsfrågor och är tillsammans ansvariga för entreprenörskapsutbildningarna vid Lunds universitet. 453 s 2009 Art.nr ISBN Jag skriver när jag har något att berätta Vi lärare är ju egentligen historieberättare. Vi vet att samma historia kan berättas på många olika vis, vilket vi tvingas reflektera över varje gång vi förbereder en föreläsning. Det viktiga för mig är att skriva historien på ett sätt som väcker studenters nyfikenhet och som sporrar lärarkollegors intresse. Jan Greve, lärare och författare till bl.a. Ekonomistyrning 14

17 Företagsekonomi allmänt landström, hans macheridis, n knutsson, h Entreprenörskapets rötter Integration Boken bidrar till att klargöra entreprenörskap som akademiskt ämne. Genom att göra en historisk återblick över entreprenörskapsforskningens teoretiska utveckling och lyfta fram centrala forskningsbidrag ges en beskrivning av entreprenörskapsämnets unika karaktär. Boken kan användas vid högskoleutbildningar som komplement till kurslitteraturen inom entreprenörskap och småföretagande, men även i kurser inom organisation och ledarskap. Tredje upplagan 159 s 2005 Art.nr 6961 ISBN ljung, JÖrGen m.fl. (red.) Företag och marknad textbok Samarbete och konkurrens Företag och marknad är ett grundläggande läromedel i företagsekonomi. Materialet består av en huvudbok och en övningsbok med praktikfall. Huvudboken är indelad i fyra delar: Del I: Marknader och marknadsföring. Del II: Kalkyler och beslut. Del III: Organisation, ledning och förändringsarbete. Del IV: Extern ekonomisk information. Övningsboken har samma struktur som huvudboken och innehåller tre verklighetsbaserade praktikfall med övningsuppgifter samt instuderingsfrågor och övningar till texterna i huvudboken. Här finns också anvisningar för rapportskrivande och arbete med praktikfall. Företag och marknad är avsett för grundläggande kurser i företagsekonomi vid universitet och högskolor. Tredje upplagan 585 s 2007 Art.nr 4650 ISBN ljung, JÖrGen m.fl. (red.) Företag och marknad Praktikfall och övningar Samarbete och konkurrens Tredje upplagan 411 s 2007 Art.nr 4653 ISBN att se organisationen som en helhet Ingen organisation är så bra att den inte kan bli bättre. Det är utgångspunkten för denna bok vars fokus är företagsekonomins mångfasetterade karaktär och behovet av att föra samman dess olika delar till en integrerad helhet. Integration handlar enligt författarna om att skapa och hålla samman ändamålsenliga organisationer och de tillhandahåller en grundmodell som hjälp för att studera och förstå organisationers funktionsduglighet. 142 s 2007 Art.nr ISBN Benner, mats (red.) Innovationer Dynamik och förnyelse i ekonomi och samhällsliv 251 s 2005 Art.nr ISBN danielsson, albert Företagsekonomi En översikt Tredje upplagan 366 s 1993 Art.nr 4067 ISBN fredholm, Peter Elektroniska affärer Femte upplagan 376 s 2002 Art.nr 6496 ISBN hellstadius, svante Ekonomi på ren svenska 96 s 2004 Art.nr ISBN lindholm dahlstrand, Åsa Teknikbaserat nyföretagande Tillväxt och affärsutveckling 365 s 2004 Art.nr ISBN thorngren, Bertil (eds.) Beyond Mobility 445 s 2007 Art.nr ISBN

18 Industriell ekonomi Jonsson, P mattsson, s a aniander, magnus m.fl. Industriell ekonomi Detta är ett komplett utbildningspaket i grundläggande företagsekonomi. Materialet består av textbok, övningsbok samt praktikfall och riktar sig till studenter vid universitet och högskola. Läroboken omfattar områden som: produktutveckling, produktion, marknadsföring, strategi, organisation, kalkylering, bokföring, redovisning, finansiering och juridik. 355 s 1998 Art.nr 6725 ISBN Logistik Läran om effektiva materialflöden Den här boken tar utgångspunkt i de logistiska målsättningarna så som leveransservice, kostnader, kapitalbindning och miljö, beskriver de logistiska processerna, resurserna och aktörerna, samt diskuterar arbetssätt, metoder och strategier för materialstyrning, distribution, materialförsörjning och logistiknätverk. Boken är en introduktion till ämnet logistik och vänder sig till grundläggande logistikkurser på högskolor, universitet och utbildningar för yrkesverksamma. 548 s 2005 Art.nr ISBN Gessler, fredrik m.fl. Industriell ekonomi Övningsbok Övningsboken innehåller instuderingsuppgifter och diskussionsfrågor. 188 s 1999 Art.nr 7099 ISBN Gramenius, JacoB m.fl. Industriell ekonomi Praktikfallet Rydab Rydab är ett litet verkstadsföretag som tillverkar och säljer ventilationsutrustning och vattenavrinningsprodukter. Boken börjar med en ingående beskrivning av företaget och fortsätter sedan med ett tiotal omfattande seminarieuppgifter uppdelade i två delar. 118 s 1999 Art.nr 7100 ISBN fredholm, Peter Logistik och IT För effektivare varuflöden I boken beskrivs vilka möjligheter användningen av IT skapar inom logistikens olika delar. Författaren går igenom aktuella system för användning av IT inom logistiken och ger exempel på vilka funktioner ett system bör innehålla. Han redogör även för metoder som e-handel, webbtjänster och streckkoder samt ger en beskrivning av hur IT kan stödja företagen genom logistikprocessens olika delar. 236 s 2006 Art.nr ISBN mattsson, s a Jonsson, P Produktionslogistik Optimalt resursutnyttjande och effektiv planering och styrning av materialflöden in till, genom och ut från företaget har ett avgörande inflytande på ett företags lönsamhet och konkurrensförmåga. Produktionslogistik är det kompetensområde som behandlar problemställningar, arbetssätt och lösningsmetoder för att åstadkomma detta. 590 s 2003 Art.nr ISBN

19 Industriell ekonomi olhager, Jan Produktionsekonomi Ämnet produktionsekonomi behandlar hushållning med ett industriföretags resurser. För att uppnå en god produktionsekonomi måste företaget dels producera rätt produkter i förhållande till marknadens efterfrågan och dels producera dessa produkter på ett ekonomiskt effektivt sätt. Den här boken ger en introduktion till ämnet och går igenom både principer och metoder med hjälp av teoretiska och praktiska perspektiv. Bokens tre delar behandlar översikt och strategi, produkter och processer samt planering och styrning. Under 2010 kommer en ny uppdaterad upplaga av Produktionsekonomi med en omfattande webbdel. Produktionsekonomi vänder sig till praktiskt verksamma inom industriföretag och konsulter inom produktionsekonomiområdet samt till studerande vid universitet, högskolor och andra läroanstalter. 322 s 2000 Art.nr 3092 ISBN Ny upplaga utkommer under 2010! mattsson, stig-arne Logistik i försörjningskedjor Intresset för att åstadkomma effektivare materialflöden i företags försörjningskedjor, så kallade supply chains, har ökat. I denna bok behandlas teorier, metoder och praktiska tillämpningar för att åstadkomma effektiva logistiklösningar i dessa kedjor. Boken riktar sig såväl till studerande vid universitet och högskolor som till yrkesverksamma personer inom industri och förvaltning som i sitt arbete kommer i kontakt med frågeställningar som rör informationsflöden och materialflöden i och mellan företag. 437 s 2002 Art.nr 7839 ISBN lumsden, kenth Logistikens grunder Logistiken har en ständigt ökande betydelse för industrins och samhällets effektivitet. Det ställs krav på alltmer effektiva, rationella och miljövänliga lösningar. Logistikens grunder definierar, bygger upp och analyserar materialflöden och deras egenskaper. Boken är en heltäckande introduktion och fördjupning till ämnet. Den är lämplig för såväl tekniska som ekonomiska högskoleutbildningar. 767 s 2006 Art.nr 6518 ISBN lumsden, kenth Logistikens grunder Övningsbok Övningsboken ger läsaren en kvantitativ introduktion till området och ger verktyg för att förstå hur och varför industrins och konsumenternas krav måste tillfredsställas. 594 s 2004 Art.nr 8098 ISBN axsäter, sven Lagerstyrning 175 s 1991 Art.nr 3349 ISBN Paulsson, ulf m.fl (red.) Flödesekonomi Supply Chain Management 178 s 2000 Art.nr 6728 ISBN sandkull, B Johansson, J Från Taylor till Toyota Betraktelser av den industriella produktionens organisation och ekonomi 235 s 2000 Art.nr 6191 ISBN

20 Marknadsföring och försäljning Nyhet Nyhet andersson, s svensson, G (eds.) Glocal Marketing Think Globally and act Locally The glocal marketing concept used in this book refers to the domestic and international arenas of corporate marketing in both the marketplace and society. The domestic marketing arena emphasizes the local issues, while the international arena highlights global issues. The term glocal acknowledges the crucial interface between these two arenas. The authors strongly believe that companies international marketing efforts need to have a simultaneous local and global orientation. 404 s 2009 Art.nr ISBN andersson, tommy m.fl. Evenemang från organisering till utvärdering Evenemang är spännande och säregna ekonomiska fenomen som ligger i dvala under större delen av året för att blomma ut under några intensiva dagar. Många har fått erfara att de är svåra att leda, marknadsföra och utvärdera. För att undanröja fallgropar och bidra till en mer professionell evenemangsindustri behövs kunskap. Målet med boken är att förklara evenemang utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv med fokus på evenemangets organisering, marknadsföring och ekonomiska effekter. 219 s 2009 Art.nr ISBN axelsson, B agndal, h Professionell marknadsföring Med utgångspunkt i frågeställningen Vad gör marknadsförare? identifieras och utvecklas i denna grundläggande bok i marknadsföring en rad olika perspektiv på ämnet. Författarna behandlar bland annat marknadsföringens roll i företag och samhälle, samt marknadsföringens olika aktörer. Samtidigt fokuserar de på hur man som marknadsförare kan tänka och agera i olika situationer. Specialteman som behandlas i boken är relationsmarknadsföring, key account management, flödesorientering, produktplacering, marknadsföring och postmodernism, etik i marknadsföring, kundvård, social marknadsföring, intern marknadsföring och elektronisk handel. 612 s 2005 Art.nr 4764 ISBN Kommande BlYthe, Jim En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om att studera marknadsföring Detta är boken som marknadsföringsstudenter har väntat på. Den ger en insiktsfull, informell, livfull och lättillgänglig diskussion om ämnet marknadsföring och passar på de flesta kurser i marknadsföring vid universitet och högskola. Den utmanar vedertagna sanningar och lättar upp debatten om marknadsföring men tar samtidigt upp grundläggande begrepp och områden inom marknadsföringsämnet. Den ger också en bild av marknadsföringens historiska rötter och viktiga personer som har påverkat marknadsföringsämnets utveckling. Översättare: Anna Holmqvist 144 s Utkommer våren 2010 Art.nr ISBN Kommande ny upplaga BenGtsson, a ÖsterBerG, J Märken och människor Om marknadssymboler som kulturella resurser Märken spelar en allt viktigare roll i människors vardag. I konsumtionskulturer världen över ägnar konsumenter allt mer tid och pengar åt att bry sig om vilka märken de ska omge sig med. Den klassiska brand managementlitteraturen betraktar märken som ett sätt för företag att differentiera sina produkter och tjänster. I Märken och människor fokuseras på konsumenterna och deras förhållningssätt till märken. Forskningen om en kulturell förståelse för varumärken har varit intensiv under de senaste åren och såväl akademin som näringslivet har fått upp ögonen för det fruktbara i detta synsätt. I denna nya upplaga är den senaste forskningen på området inkorporerad. Boken har således en bredare teoretisk bas än tidigare, samtidigt som delar av det befintliga innehållet fördjupats. Det finns också en rad nya exempel och boken har en tydligare koppling till aktivt varumärkesarbete. Ca 150 s Utkommer hösten 2010 Art.nr ISBN

Företagsekonomi och nationalekonomi

Företagsekonomi och nationalekonomi Företagsekonomi och nationalekonomi Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Företagsekonomi och nationalekonomi I katalogen hittar du årets nyhe hete r. På studentlitterat ur.se hittar du he la vår utgivni ng. Kunskap bygger kunskap Närheten till

Läs mer

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A 2 0 0 6 Företagsekonomi Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Forskningsmetodik och vetenskapsteori Forskningsmetodik och vetenskapsteori Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till

Läs mer

Politik och samhälle

Politik och samhälle UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2010 Politik och samhälle NYHETSKATALOG Senaste nytt från Sveriges ledande förlag för läromedel och kvalificerad kurs- och facklitteratur Pedagogisk introduktion till medieforskning

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning tionsmaterial. Allt finns både på svenska och engelska. www.sanomautbildning.se/projektledning Bo Tonnquist är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling

Läs mer

Boknytt för dina kurser. Samlade nyheter för universitet och högskola. www.liber.se. Hösten 2007

Boknytt för dina kurser. Samlade nyheter för universitet och högskola. www.liber.se. Hösten 2007 Boknytt för dina kurser Samlade nyheter för universitet och högskola. www.liber.se Hösten 2007 Hej! Libers höstnyheter är här! Som ett av Nordens största bokförlag vad gäller utbildnings- och facklitteratur

Läs mer

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker

Läs mer

Nyckeltal - nyckeln till strategin?

Nyckeltal - nyckeln till strategin? FEKK01 Examensarbete Kandidatnivå HT 2010 Nyckeltal - nyckeln till strategin? - En fallstudie av bemanningsbranschen Författare Elin Persson Mikael Svensson Rebecca Wihlborg Handledare Mikael Hellström

Läs mer

Juridik och kriminologi

Juridik och kriminologi Juridik och kriminologi Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor,

Läs mer

Det Balanserade Styrkortet

Det Balanserade Styrkortet Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa Avdelningen för företagsekonomi och affärsjuridik Det Balanserade Styrkortet Quality Hotel 11 The Balanced Scorecard Quality Hotel 11 Examensarbete i redovisning,

Läs mer

Verksamhetsstyrning i ett växande familjeföretag Är balanserat styrkort lösningen?

Verksamhetsstyrning i ett växande familjeföretag Är balanserat styrkort lösningen? Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet Verksamhetsstyrning i ett växande familjeföretag Är balanserat styrkort lösningen? Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning, FEN330, VT 2006 Författare:

Läs mer

Teknik, matematik och data

Teknik, matematik och data UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Teknik, matematik och data 2010 Kvantmekanik för kemister för dig som vill förstå kemins byggstenar NYHETSKATALOG Senaste nytt från Sveriges ledande förlag för läromedel och kvalificerad

Läs mer

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster C-UPPSATS 2006:150 Styrning mot försäljning av finansiella tjänster Linda Granberg Susanna Persson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Nationalekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Juridik och kriminologi

Juridik och kriminologi Universitet och högskola Juridik och kriminologi 10019_Juridik_omslag.indd 1 08-12-09 16.32.29 Kunskap bygger kunskap Närheten till författare, lärare och läsare är Studentlitteraturs kännetecken och styrka.

Läs mer

Balanserat styrkort i primärvården

Balanserat styrkort i primärvården Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Jurek Millak Höstterminen 2005 Balanserat styrkort i primärvården En fallstudie om styrning

Läs mer

Affärssystem attityder vid införandet av ny teknik Vad måste man tänka på vid ett systembyte

Affärssystem attityder vid införandet av ny teknik Vad måste man tänka på vid ett systembyte Magisteruppsats i informatik REPORT NO. 2008:085 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Affärssystem attityder vid införandet av ny teknik Vad måste man tänka på vid ett systembyte

Läs mer

Nya upplagor av Libers grundböcker arbete pågår!

Nya upplagor av Libers grundböcker arbete pågår! Nya upplagor av Libers grundböcker arbete pågår! Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant DE STORA REVIDERINGARNA Forskningen går framåt, kursmål förändras, samhället utvecklas. Följ utvecklingen

Läs mer

Utbildningar i Ekonomistyrning Ett utbudsperspektiv - Vad ingår i kurspresentationerna?

Utbildningar i Ekonomistyrning Ett utbudsperspektiv - Vad ingår i kurspresentationerna? Företagsekonomiska institutionen Utbildningar i Ekonomistyrning Ett utbudsperspektiv - Vad ingår i kurspresentationerna? Magisteruppsats i företagsekonomi Studier i ekonomistyrning Höstterminen 2006 Handledare:

Läs mer

Corporate Performance Management

Corporate Performance Management Företagsekonomiska institutionen Corporate Performance Management en utredning av begreppet CPM Kandidatuppsats i Företagsekonomi Redovisning och Finansiering Höstterminen 2004 Handledare: Urban Ask Författare:

Läs mer

Kunskap på väg. Lättare lära med webben som stöd. Svensk politisk historia 1809 1975. Lanseras under hösten Aktuell bok: Böcker i fokus

Kunskap på väg. Lättare lära med webben som stöd. Svensk politisk historia 1809 1975. Lanseras under hösten Aktuell bok: Böcker i fokus en tidning från studentlitteratur universitet och högskola Kunskap på väg Ekonomi, juridik och samhälle Nr 1 2005 Lättare lära med webben som stöd Lanseras under hösten Aktuell bok: Svensk politisk historia

Läs mer

Ställs det för höga krav på revisorn?

Ställs det för höga krav på revisorn? Ställs det för höga krav på revisorn? Kandidatuppsats VT 2006 Företagsekonomi / Externredovisning Författare: Linda Lavin 810507 linda.lavin@gmail.com Oscar Lundin 801117 a02ozzy@student.informatik.gu.se

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID Juni 2005 LUNDS UNIVERSITET. Resurser i nätverk

Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID Juni 2005 LUNDS UNIVERSITET. Resurser i nätverk Magisteruppsats Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID Juni 2005 LUNDS UNIVERSITET Resurser i nätverk det organiserade respektive spontana nätverkets roll för småföretag med en innovation

Läs mer

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Institutionen för ekonomi Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Magister (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer