Korta serier av rotationsgjutning ger god ekonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korta serier av rotationsgjutning ger god ekonomi"

Transkript

1 Skyltdockor är ett typiskt exempel på rotationsgjutning där formen är ihålig. foto: pauline vos/shutterstock HISTORIK Rotationsgjutning ROTATIONSGJUTNING I nästa nummer: Cellplaster Korta serier av rotationsgjutning ger god ekonomi Rotationsgjutning används liksom formblåsning för att tillverka ihåliga plastdetaljer. Men de båda metoderna skiljer sig helt från varandra. källa: kunststoffe, 88 (1998), 1, sidan 30 Relativ styckekostnad tills materialet smälter homogent mot formens yta. Därefter kyls formen under det att den fortfarande roterar kring sina ortogonala axlar varefter den kylda produkten avformas. Processen utförs un Vid rotationsgjutning (rotational der lågt tryck i enkla relativt billiga formoulding, rotomoulding, rotoforming) mar. Produkterna får en jämn väggtjockupphettas pulver eller granulat av termolek och är praktiskt taget spänningsfria. plast i en sluten biaxiellt roterande form Dominerande material är polyeten. Cykeltiden är längre än vid formblåsning Figur 1: Jämförelse mellan kostnader vid formblåsning och rotationsgjutning. och formsprutning, men korta serier ger god ekonomi (figur 1). Komplexa konstruktioformblåsning 100 ner med skarpa hörn Rotationsgjutning undviks. Exempel på produk10 ter är leksaker, bränsletankar, avfallsbehållare, Antal skal till resväskor och 1 skyltdockor lars-erik edshammar > Började tillämpas i början på 1940talet då utgångsmaterialet var pvc-plastisol. Aktuella produkter var exempelvis dockor, bollar och enklare sömlösa hålkroppar. Plastisolen är en pasta av fina pvc-partiklar dispergerade i mjukgörare. Vid upphettning från 150 till 220º C gelar pastan och får egenskapen av mjuk pvc. > Under 1950-talet lanserades pulver av polyeten med låg densitet för rotationsgjutning. Ett genombrott kom vid introduktionen av linjär polyeten (pe-lld), som gav högre hållfasthet och man började tillverka behållare och tankar i relativt komplexa former. Sedan 1990-talet har polyeten med sampolymerer tillverkade med metallocenkatalysatorer blivit vanligare. > Förutom pe och pvc rotationsgjuter man numera flera konstruktionsplaster, termoelaster och fluorpolymerer. Tekniken har utvecklats och nu tillverkas relativt komplexa former främst beroende på utvecklingen av material för rotationsgjutning. Teknisk avancerade produkter i form av oljebehållare för hydraulik, kåpor med kraftiga underskärningar och djupa ribbor samt ingjutning av olika insatser är i dag rutin. Skalgjutning, som har likheter med rotationsgjutning beskrivs på sidan

2 Beskrivning av processen Rotationsgjutning ska inte förväxlas med centrifugalgjutning, även kallad slunggjutning (rotational casting), som beskrivs i figur 2. Centrifugalgjutning innebär tillverkning av ihåliga cylindriska artiklar av plast i en cylindrisk form, som roterar kring en axel. I figuren används en härdplast som utgångsmaterial. Utgångsmaterialet kan även bestå av en monomer, förpolymer, polymerdispersion eller termoplastpulver. Formen roterar med hög hastighet och materialet trycks mot formen av centrifugalkraften för att slutligen stelna. Rör av polyeten tillverkas på detta sätt då diametrarna är så stora att rören inte kan extruderas. Rotationsgjutning sker däremot i en form som vrids kring två ortogonala axlar. Processen sker i fyra steg som i princip beskrivs i figur 3. Figur 2: Centrifugalgjutning av härdplaster. Figur 3: Rotationsgjutning sker i fyra steg. Figur 4: Karusell med fyra armar. Figur 5: Montering av en enskild form. Figur 6: Montering av två formar. F Ö R ST F Y LLS M E TA LLFO R M E N med en uppvägd mängd plastpulver och sluts (steg 1). Mängden material invägs med hänsyn till önskad väggtjocklek hos produkten. Därefter upphettas formen med plastpulvret i en ugn av upp till 300 C under fem till tio minuter (steg 2). Uppvärmningen sker under rotation med hjälp av varmluft, gasflamma, värmestrålning eller het olja. Används het olja krävs en dyr mantling av formen enligt beskrivningen nedan. Rotationen är relativt långsam och sker i en hastighet av cirka 15 varv per minut. Då plastmaterialet blivit jämnt fördelat och smält mot formväggen börjar avkylningen (steg 3). Kylningen åstadkoms med kall luft, vatten eller en blandning av luft och vatten. Då produkten stelnat sker avformning (steg 4) och påfyllning av en ny pulversats. Alla steg i tillverkningen sker trycklöst och skiljer sig därmed från formsprutning, som sker under högt tryck och ger spänningar i slutprodukten. D E T F I N N S F LE R A SÄT T att genomföra tillverkningen. Hela processen kan äga rum i en enda kammare med uppvärmning och kylning om det gäller mycket stora före54 mål. Vanligare är emellertid arrangemanget i figur 4 där formen som stagas av en fixtur monteras på en arm. Den fyllda formen hamnar först i en het ugn under det att den roterar. Efter en i förväg avpassad tid förs sedan formen in i en eller två kylkammare. Avkylningshastigheten är en viktig parameter och har stor betydelse för produktkvaliteten. Av ekonomiska skäl kan det vara frestande att avkorta cykeltiden genom en snabb avkylning, men följden kan bli en produkt som skevar på grund av inre spänningar. Normalt kyls formen först med kall luft varefter den sprejas med vatten. I figur 4 visas fyra armar men vanligt är tre armar och två sammanslagna kylstationer. I många utrustningar är armarna fixerade till varandra så att det mest långsamma momentet blir styrande för cykeltiden. I vissa maskiner rör sig armarna oberoende av varandra så att en arm kan lämna kylningssteget medan de andra kvarstår i sina lägen. Systemen har olika utformningar beroende på maskintillverkare men innebär alltid att formen roteras biaxiellt kring två rätvinkliga axlar. I F I G U R 5 B E S K R I VS en enskild form monterad i en formbärare med drivanordning. Formen är laddad med pulver, formhalvor-

3 Figur 7: Olika formar i gemensam fixtur. na har slutits med spännhakar och omges av en kraftig fixtur (formbärare) kopplad till drivanordningen. Flera formar kan bäras upp av en gemensam fixtur. I figur 6 visas exempel på två lika formar och figur 7 hur olika formar monteras i samma fixtur. Rotationshastighet kring huvudaxeln är en fjärdedel av hastigheten kring biaxeln. Huvudaxeln roterar mellan tre och tio varv per minut. Formen eller formarna upphettas i en kammare vanligen med en forcerad konvektionsström av hetluft under 10 till 20 minuter beroende på produktens storlek och typ av plastmaterial. För bearbetning av polyeten är ugnens temperatur cirka 300 C och formens temperatur cirka 27 C då den lämnar ugnen efter 20 minuter. Kylning tar ytterligare 10 till 20 minuter i anspråk. PROCESSEN Fördelar > Verktygen (formarna) är billiga och ledtiderna korta. > De framställda produkterna har inga sammanflytningar eller märken efter intag. > Väggtjockleken bestäms av hur mycket plast som satsas vid påfyllningen. > Påfyllning och avformning kan ske genom automatiska anordningar. > Formar och plastmaterial kan växlas snabbt vid korta körningar. PROCESSEN Nackdelar > Väggtjockleken är i allmänhet inte mindre än 0,75 millimeter. > Produkten får ej vara för komplex. > Processen är inte konkurrenskraftig när det gäller små formsprutade detaljer. Material som rotationsgjuts I princip kan alla termoplaster rotationsgjutas. Termoplaster smälter i ugnskammaren och stelnar i kylkammaren. Eftersom termoplasten utsätts för långvarig inverkan av höga temperaturer vid närvaro av luft ska den ha hög termisk och oxidativ stabilitet. Vidare ska materialet ha goda flytegenskaper och låg smältviskositet för att avbilda detaljer i formens inre yta trots att processen sker vid lågt tryck. Materialet ska bestå av finkornigt pulver för att värmeövergången i pulvermassan ska vara tillfredställande. Pulvret ska också vara tillräckligt självrinnande. Bearbetaren kan själv tillverka pulver genom pulverisering av granulat men råvarutillverkare levererar specialprodukter för rotationsgjutning. För komplexa produkter används närmast kubiskt formade pulver med kantlängder mellan 250 och 300 µm, som rinner lätt och ger optimal packning. För att i möjligaste mån få lika stora partiklar kan pulverkornen poleras termiskt efter en första malning. Materialkvaliteten säkerställs som regel genom att bestämma rinnbarheten samt göra siktanalys och bestämning av smältindex. Den inledande materialberedningen inklusive inblandning av tillsatser som flythjälpmedel, antistatika, pigment, stabilisatorer etc medför betydliga kostnader. D E T D O M I N E R A N D E M ATE R I A LE T är pe-ld på grund av lågt pris, låg vikt, kort cykeltid och låg energiåtgång vid tillverkningen. pe-ld är ett flexibelt och segt material som är lätt att bearbeta. Densiteten ligger mellan 0,91 och 0,95 och smältindex varierar mellan 3 och 23. De vanligaste pulvren har en kornstorlek med diametrar mellan 0,2 och 0,5 µm men även finare pulver används. pe-ld har för övrigt goda flytegenskaper på grund av en bred densitetsfördelning samt en relativt hög termisk och kemisk stabilitet. Materialet har en låg hållfasthet i den färdiga produkten som snabbt blir sämre vid förhöjd temperatur. Materialet har en smälttemperatur strax över 100 C. De ljustabilisatorer och antioxidanter, som tillsätts av olika skäl behöver inte in- skränka ett livsmedelsgodkännande eller användning i medicinska sammanhang. pe-ld har bättre hållfasthet än pe-ld och slagsegheten är högre vid låga temperaturer. Materialet har en smälttemperatur vid 125 C. pe-ld kan till skillnad från pe-ld användas i granulerad form och man undgår därmed en kostsam malning till pulver. Förnätad pe (pex) används någon gång i särskilt utsatta produkter på grund av materialets höga slagseghet och miljötålighet. Utvecklingen av metallocenframställda polyetener (pe-m) har gett förbättrade flytegenskaper, snävare smälttemperaturintervall och materialen sintrar och kristalliserar snabbare än tidigare använda polyetenkvaliteter. Metallocenmaterialen har numera tagit en stor del av marknaden. Visserligen ger de en överlägsen slagseghet hos produkterna men tendenser till skevning kan öka. P VC A N VÄ N D S i form av pulver eller som plastisol. Materialet finns i både mjuka gummiartade och halvstyva kvaliteter. Vissa är flexiblare än pe och används till exempel i bälgar. pvc och kan på grund av sin polaritet både målas och limmas direkt, medan polyeten måste förbehandlas med flamma eller korona. Bland konstruktionsplasterna är det främst pa 6, pa 12, pc och pet, som rotationsgjuts. pa 6 används för tillverkning av bland annat hydrauloljetankar, bränsletankar och ventilationskanaler. pa 11 och 12 är dyra material som används då man behöver hög korrosionsresistens, värmetålighet och goda mekaniska egenskaper. Polykarbonat ger hög styvhet, transparens och tål relativt höga temperaturer. Materialet förekommer i belysningsglober och huvar. pet ger detaljer med hög slagseghet och god tålighet mot vatten. Fluorplaster används i detaljer med mycket höga krav på kemisk resistens. Härdplasten epoxi används i relativt stor utsträckning för en inre kvarstående beläggning av metallkärl. Kärlen fungerar som formar under rotationsgjutningen och beläggningen, som fäster vid ytan utgör ett korrosionsskydd. 55

4 Figur 8: Mantlad (dubbelväggig) form. Formar Formarna (verktygen) är förhållandevis enkla och billiga att tillverka jämfört med till exempel formsprutningsformar. Formarna tillverkas av plåt, gjutaluminium, cnc-bearbetad aluminium eller elektroformas. Formar av gjutaluminium är billigare än de bearbetade och elektroformade. Formarna är ventilerade med hål i formväggen för att upprätthålla atmosfärstrycket. Därmed undviks skevning av formen och gjutskägg om formen är delad. De låsanordningar som håller ihop formhalvor ska vara lätta att hantera. Formar kan också tillverkas genom termisk sprutning. Metoden används sällan eftersom formarna får poriga ytor och godset blir relativt sprött. Sådana formar kan emellertid användas vid korta serier och för tillverkning av prototyper. V I K TI G T Ä R AT T M ATE R I A LE T har god värmeledningsförmåga och att formen är så tunnväggig som möjligt. Materialet ska klara de termiska påfrestningarna genom den ständiga upphettningen och avkylningen. Under processen värms formen till nära 300 C och kyls sedan till rumstemperatur på fem till tio minuter. Material och väggtjocklek väljs med hänsyn till de mekaniska belastningar, som formen utsätts för under processens gång. Formen monteras i en kraftig fixtur. Formhalvor ska sluta tätt (helst så varaktigt som möjligt). Om material sipprar ut i spalten mellan formhalvorna i upphettningskammaren bildas ett överskott på utsidan, som fungerar som en värmeisolering och hindrar en jämn värmeöverföring, vilket påverkar produktens väggtjocklek lokalt. Om överskottet stelnar till ett skägg i kylkammaren blir det svårt och kostsamt att avlägsna skägget från den färdiga produkten. Risken finns också att kylvatten tränger in genom spalten vid kylstationen så att man får fläckiga produkter, som måste kasseras. Vid tillverkning av långa serier kan insidan av formen vara belagd med ett släppmedel (till exempel tfe-baserad). Plåtformar tillverkas i stål, koppar eller mässing i volymer upp till 10 m3 och an56 vänds för tillverkning av produkter av pe och pa. Ibland krävs flerdelade formar för att göra avformningen möjlig. Vid tillverkning av enklare formar med en enkel formvägg och de dyrare mantlade (dubbelväggiga) formarna används stålplåt. Plåttjockleken är två till fyra millimeter. Plåtsektioner svetsas eller löds ihop och även flänsar med inspänningsanordningar påsvetsas. Den ram, som stöder och fixerar formen till maskinen svetsas också. Formkostnaderna ökar med kraven på noggrant slipade och polerade plåtfogar. Mantlade formar byggs av plåt i dubbla skal eller ett elektroformat skal som kläds med ett plåtskal på utsidan. Mantlade plåtformar, som används vid uppvärmning och kylning med olja beskrivs i princip i figur 8. För att stödja manteln införs distanser en bit från flänsarna kring delningsplanet. Lämpligt avstånd mellan distanserna är cirka 20 centimeter. G J UTN A A LU M I N I U M FO R M A R används vid masstillverkning av bollar och små behållare samt när man behöver formar som ska tillverkas snabbt och billigt. Gjutna aluminiumformar används även vid tillverkning av större produkter som vattentanker på liter. Jämfört med formar tillverkade av stålplåt är tjockleken hos aluminiumformarna tio millimeter eller mer för att de ska tåla de mekaniska påfrestningarna. Genom att aluminium har en högre värmekonduktivitet än stål kan man tillåta tjockare väggar. Det går inte att åstadkomma produkter med hög ytglans eftersom formens inre yta är lätt porig. För aluminiumformar dominerar två slag av delningsplan: spånt och ränna (nåt) eller plana med styrbultar. Spånt och ränna ger lång livslängd medan den plana delningen behöver underhållas eftersom styrbultarna lossnar. Som regel bör avståndet mellan styrbultarna vara centimeter. E LE K TRO FO R M A D E FO R M A R är särskilt användbara för rotationsgjutning av pvc men de används också för tillverkning av stora objekt av pe som kajaker. Vid framtagning av elektroformade skal utgår man från en modell (mandrel). Modellen är positiv och det elektroformade formskalet är ett negativ. Modellen har den färdiga produktens geometri. Modellen kan vara tillverkad av metall. Om den tillverkas av ett material som inte är metalliskt ledande rengörs ytan noga och beläggs med en tunn film av reducerat silver. Den silverbelagda modellen fungerar då som en katod under elektropläteringen. Silverskiktets tjocklek ligger i µ-området. Den positiva modellen täcks elektrolytiskt med ett nickellager av 1 till 1,5 millimeter, som uppbackas med ett tjockt lager av hårdkoppar (>1 millimeter). För små och medelstora produkter är formskalets ideala väggtjocklek 2 till 2,5 millimeter. Skalet har en jämn väggtjocklek. Tjockleken anpassas utifrånde påfrestningar skalet kommer att utsättas för. Skalet befrias från modellen och nickelskiktet bildar insidan av formskalet. Nickelskiktet avbildar komplicerade modellytor och mönster med synnerligen hög noggrannhet. Nickelytan har en nötningsbeständighet, som nästan motsvarar hårdkroms. Ytan är oxidationsbeständig och även beständig mot det aggressiva klorväte, som avges vid bearbetning av pvc. Kombinationen nickel och koppar garanterar hög värmeledning.

5 Exempel på användning av elektroformning Elektroformning av formskal är en avancerad teknik, som kräver stor skicklighet och är i många fall en yrkeshemlighet. Tekniken används också för att tillverka insatser för formsprutningsverktyg för speciella ändamål där precisionen är av betydelse. Det tar emellertid lång tid att bygga upp ett formskal. Nickelskiktet utfälls med en hastighet av maximalt 0,02 millimeter per timme och kopparskiktet med en hastighet av högst 0,08 millimeter per timme. Formskalets kvalitet begränsas endast av modellens ytkvalitet. Med hjälp av det elektroformade skalet som form kan man massproducera intrikata produkter till ytterst fina toleranser till exempel plastlinser, grammofonskivor och cd-skivor. Det perforerade tunna metallskalet i vissa elektriska rakapparater tillverkas genom elektroformning. Elektroformning används också vid tillverkning av forminsatser för formsprutningsverktyg för tillverkning av små kugghjul och tunna långa objekt som kulspetspennor, hylsor, rör, pipettspetsar etc. lösas kemiskt eller bestå av en lättsmält metall, som rinner ut ur formen genom upphettning. F R A MTAG N I N G AV det antal formar, som behövs för en masstillverkning av töjbara objekt sker i flera steg. Först tillverkas en huvudmodell (master model) av vax, som exempelvis föreställer delar till dockor, leksaksdjur eller konstgjorda kroppsdelar för demonstration av halsband eller armband. En huvudform (master mold) tillverkas med hjälp av denna modell genom elektroformning. Denna huvudform används för att tillverka ett antal rotationsgjutna modeller, som behövs för att framta formarna för en masstillverkning. Modellerna kan till exempel bestå av tjockväggig styv pvc, som kan förstärkas genom att fyllas med gjutharts. Eftersom det rör sig om en dubbelkopiering måste man ta hänsyn till dubbel krympning då man tillverkar den ursprungliga huvudmodellen. FÖ R TI LLV E R K N I N G AV V I D TI LLV E R K N I N G AV en kajak kan formen vara tvådelad. Modellen består då av två polerade metallhalvor, som beläggs galvaniskt med nickel/koppar. Modellen är liksom produkten positiv. Det elektroformade formskalet utgör ett negativ. Om modellen består av mässing är den lätt att bearbeta och polera, men är känslig för belastningar. Används stål har modellen hög hållfasthet och nötningsbeständig men är svår att tillverka. Stålmodellen kan emellertid användas åtskilliga gånger vid formtillverkning av identiska formar. Detaljer av mjuk pvc som ett armstöd till en bilinredning, leksaksdjur eller skyltdocka tillverkas ofta i en odelad Ni/Cuform, trots att formen innehåller besvärliga underskärningar. Den töjbara pvc-detaljen kan nämligen krängas ur formen genom en relativt liten öppning. Formen kan i detta fall användas flera gånger. Om formskal har en för trång öppning så kan modellen förstöras mekaniskt, upp- inredningar till bilar och andra produkter utgår man från en huvudmodell, som byggs av laminerat trä och finslipats. På modellens yta häftas en film med till exempel läderartat mönster och skarvarna utjämnas. Därefter gjuts ett negativ av silikongummi som avlägsnas från modellen. Silikonnegativet, som är något sladdrigt, uppbackas av en foto: dusan jankovic/shutterstock gjutplast på utsidan. Beroende på formens komplexitet kan man åstadkomma upp till tio modeller av en silikonkavitet uppbackad med epoxi eller polyester. Modellerna, som görs ledande med silver beläggs med Ni/Cu för framtagning av formskalen. Fixturer För att montera gjutformarna behövs det i allmänhet kraftiga fixturer för montering i maskinen och fastspänning för att förebygga skevhet. Fixturdelarna löds (svetsas eller hårdlöds) mot formskalet och kan påverka värmeöverföringen vid uppvärmning av formen. Om formens vägg blir tjockare i lödstället blir formskalet lokalt varmare, vilket leder till att produkten blir lokalt tjockare. Värmekapaciteten måste hållas så låg som möjligt i lödställen och därför väljs vinklade profiler, perforerad plåt et cetera, som fixturkomponenter. De fogas till formen där en temperaturförhöjning gör minsta skada. Med hjälp av det elektroformade skalet som form kan man massproducera intrikata produkter till ytterst fina toleranser till exempel plastlinser, grammofonskivor och cd-skivor. plastforum

6 Detaljens utformning Inledningsvis tar man hänsyn till att formen ska öppnas och slutas kring produkten. Den billigaste lösningen är i så fall en tvådelad form med ett delningsplan. För priskänsliga produkter används så gott som alltid tvådelade formar. Om konstruktionen kräver fler formdelar ökar antalet delningsplan och därmed underhållskostnader på grund av nötning och skäggbildning. Problemen kan reduceras om man inför generösa radier och undviker skarpa hörn och skarpa kanter i anslutning till delningsplanen. Vertikala delningsplan undviks. För slutning och öppning av formen införs system till exempel gångjärn för att minska skador i delningarna. D E T Ä R A LLTI D SVÅ R T att åstadkomma en plan yta. För att undvika skevhet kan man konstruera konkav yta hos formen för att kompensera skevheten. Konkaviteten är svår att uppskatta men det går i många fall att ersätta planet med en vågig yta som fungerar som en yta förstärkt med ribbor. Ribbans höjd bör vara fyra gånger väggtjockleken och bredden minst fem gånger väggtjockleken. Rektangulärt formade ribbor med införda radier och släppvinklar ger en bättre förstyvning än rundare ribbor. Undvik skarpa hörn och inför generösa radier. Radier fördelar spänningar över ett bredare område och bidrar till produktens styrka. Minsta radie är beroende på material. För pvc och pe gäller 30, för nylon 20 och polykarbonat 45. Vid för små radier sker överbryggning med material som krymper och ger porer. Släppvinklar införs vinkelrätt mot delningsplanet. De underlättar och reducerar skevning vid avformning i partier där produkten krympt mot formen. Som påpekats behövs ett hål för ventilation eller tryckutjämning i formarna. Hålets storlek är beroende av formens inre volym och radien ska vara cirka 1,5 centimeter per kubikmeter. För större produkter införs flera ventilationshål. För parallella väggar i konstruktionen rekommenderas ett avstånd, som är fyra till fem gånger den aktuella väggtjockleken för att undvika överbryggning. Två väggar som kommer för nära varandra kan emellertid bidra konstruktionens styrka genom sammansmältning (kiss-off). En av rotationsgjutningens fördelar är en jämn väggtjocklek, vilket uppnås då formväggen har en jämn temperatur. Väggtjockleken kan varieras något genom att ändra huvudaxelns rotationshastighet. Helst ska den hamna mellan 1,5 och 5 millimeter men kan uppgå till 20 millimeter. Används pvc kan den vara så tunn som 0,5 millimeter. KO N STR U K TI O N E R som är öppna i ena änden som avfallsbehållare, erhålls genom att helt enkelt skära av en del av den slutna delen. Öppna ändar går också att åstadkomma genom att plugga in en termisk isolerad kropp, som plasten inte formas mot. Material tillförs vanligen formen då den är öppen. Om inte det finns plats för fyllning kan det ske genom en särskild öppning (fallbox) eller ventilationshålet. Öppningen kan även användas om formen är sluten. Via en drop box kan man åstadkomma flera lager av plast till exempel pe+cellplast+pe och införa olikfärgade plaster med olika effekter. Skalgjutning (slush moulding) En teknik som påminner om rotationsgjutning är skalgjutning (slush moulding) En plastisol eller latexblandning hälls i en varm form så att den är helt fylld. Den del som inte stelnar genom gelning inom en viss tid hälls ut. Används plastisol gelar den till en önskvärd tjocklek efter en viss tid vid C. Den kvarvarande beläggningen på insidan av formen stabiliseras genom ytterligare uppvärmning för att ge slutprodukten tillräcklig seghet och styrka. Formen roterar inte vid skalgjutning enligt äldre teknik och används fortfarande vid tillverkning av konstfrukter, bollar och leksaker. S LU S HTE K N I K E N A N VÄ N D S i olika former vid tillverkning av inre strukturerade ytor i personbilars cock-pit till exempel den yttre huden av en instrumentbrädan. For58 men är tillverkad genom elektroformning kan också tillverkas genom skalgjutning av nickel, som upphettas med varmluft elav termoelaster. Termoelasterna kryomals ler varm olja. Formen fungerar som en för att få en tillräckligt fin partikelstorlek. balja, som täcks med ett skikt av pvc-pulmellan den yttre skalformade huden ver. Genom en viss rörelse täcks formytan och en bärare av glasfiberarmerad termofullständigt med ett sammanhängande plast av till exempel legeringarna (pc+abs) pulverskikt. Överskottspulver avlägsnas. och (pbt+asa) införs vanligen halvhård Vid fortsatt värmebehandling (gelning) cellulär polyuretan enligt figur 9. sammansmälter pulverpartiklarna till en sluten hud. ForFigur 9: Tvärsnittet av en instrumentpanel men kyls med saltat vatten och till personbil. huden avformas för vidare bearbetning. Sluchtekniken utvecklas ständigt inom bilindustrin och förekommer i flera former. Den kan utföras i två steg med en yttre hud av kompakt mjuk pvc följd av en cellulärt skikt av pvc. Den yttre huden

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller Företagsinformation Mindre serier, prototyper och modeller BA Prototypverkstad är ett företag som jobbar med produktutveckling. Verksamheten är främst inriktad på att ta fram prototyper, modeller, mindre

Läs mer

Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter

Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter Packningar Skyddsnät Mutterskydd Gummiprodukter www.tematic.se Stansade produkter Stansade packningar, brickor och dylikt i alla dimensioner och framförallt i stort sett alla material. Allt från standardutförande

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 1 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Filmer för plasttillverkning: EBM

Läs mer

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop April 2015 Nolato Hertila Nya produkter Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop Allt får inte plats i produktkatalogen. Fråga oss gärna om nya produkter samt möjligheten att ta

Läs mer

en handledning i hur du tillverkar

en handledning i hur du tillverkar Modellteknik en handledning i hur du tillverkar modeller och prototyper Vad är modellteknik? Modellteknik är en arbetsprocess som du utför för att tillverka modeller och prototyper. Du bör veta skillnaden

Läs mer

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic PM Strängpressning Individuell inlämningsuppgift Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic 1 Innehåll Inledning och Bakgrund... 3 Vad innebär Strängpressning?... 4 Hur går

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Jonas Ivarsson 2010 01 11

Jonas Ivarsson 2010 01 11 MÄLARDALENS HÖGSKOLA FORMSPRUTNING PM 2010 01 11 PM i kursen Produktutveckling 3 KPP039 Examinator: Rolf Lövgren 2010 Innehållsförteckning Inledning... 2 Teori... 3 Grundmaterial... 3 Termoplaster... 3

Läs mer

DET CENTRALA I FORMSPRUTNINGSPROCESSEN

DET CENTRALA I FORMSPRUTNINGSPROCESSEN Detta kapitel i Plastforums artikelserie om de olika bearbetningsmetoderna ger en beskrivning av olika typer av formverktyg och de delar plastsmältan möter i sin väg från formsprutans munstycke till formrummet.

Läs mer

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul

Läs mer

Modellteknik. pro.form industridesign

Modellteknik. pro.form industridesign Modellteknik pro.form industridesign MODELLER Avsikten med att bygga en modell är för att skapa en illusion av en färdig produkt, för att kommunicera en gestaltning av en produkt, idé eller problemlösning.

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer

Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer Teknisk kravspecifikation 1 (8) Bilaga 4 Teknisk kravspecifikation för Polismyndighetens medaljer (1 bilaga, Ritning) Innehåll 1 ALLMÄNNA KRAV... 2 2 BEGREPP... 2 3 UTFORMNING... 2 3.1 Medaljer... 2 3.1.1

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

SÅGVERK & TRÄINDUSTRI. Komponenter och detaljer av plast

SÅGVERK & TRÄINDUSTRI. Komponenter och detaljer av plast SÅGVERK & TRÄINDUSTRI Komponenter och detaljer av plast Minska underhållskostnaderna och öka driftsäkerheten Med tillstånd av C.Gunnarssons Verkstads AB, Vislanda Plast har många unika egenskaper. Genom

Läs mer

Svensk Plastindustriförening, SPIF 1(6)

Svensk Plastindustriförening, SPIF 1(6) Svensk Plastindustriförening, SPIF 1(6) Certieringskrav för godkännande av funktionen teknisk kundservice (formsprutning) enligt SPIF:s branschkrav 1. Utbildnings- och kunskapskrav För att bli godkänd

Läs mer

Rotationsgjutna plastbehållare och tankar

Rotationsgjutna plastbehållare och tankar Rotationsgjutna plastbehållare och tankar Rotationsgjutning är en tillverkningsmetod som gör det möjligt att producera allt från enkla till mycket komplicerade plastdetaljer i ett stycke. Tack vare lång

Läs mer

Pallboxar med svep. TTcommerce AB

Pallboxar med svep. TTcommerce AB TTcommerce AB Pallboxar med svep Pallboxar Fäll upp, fyll, fäll ihop och återanvänd! Genomtänkta lösningar behöver inte alltid vara avancerade. Våra pallboxar har pall och botten med låsningar. De bästa

Läs mer

Konstruktionsanvisningar för gjutgods. Ingemar Svensson Gjuterikompetens i Huskvarna HB

Konstruktionsanvisningar för gjutgods. Ingemar Svensson Gjuterikompetens i Huskvarna HB Konstruktionsanvisningar för gjutgods Ingemar Svensson Gjuterikompetens i Huskvarna HB SAMARBETA! Samarbete mellan konstruktör och gjutare på ett så tidigt stadium som möjligt är viktigt Råsandsformning

Läs mer

Fasta förband. Funktion - Hålla fast

Fasta förband. Funktion - Hålla fast KPU207 HT16 Fasta förband 1 Funktion - Hålla fast Indelning - M.a.p. sätt att hålla saan Kraftsaanhållande friktionskrafter verksaa - Skruv-, krymp-, pressförband Formsaanhållande håller ihop m.h.a. geometrisk

Läs mer

SPIF-Svensk Plastindustriförening

SPIF-Svensk Plastindustriförening SPIF- Certifieringskrav för godkännande enligt SPIF:s branschkrav (formsprutning) Kategori 6: Teknisk kundservice 1. Utbildnings- och kunskapskrav För att bli godkänd som diplomerad teknisk kundservice*

Läs mer

Certifieringskrav formsprutningstekniker

Certifieringskrav formsprutningstekniker Certifieringskrav formsprutningstekniker 1 Målsättning Utöver det som krävs för maskinställarcertifikat - Utprovning och igångkörning av nya formsprutningsverktyg. - Upprätta maskininstruktioner, kontrollinstruktioner

Läs mer

ULTRALJUDSVETSNING FOGNINGSMETODER DEL 1

ULTRALJUDSVETSNING FOGNINGSMETODER DEL 1 ULTRALJUDSVETSNING Vanligaste metoden fogar med vibrationer FOGNINGSMETODER DEL 1 Formsprutgodset är vanligen en del av en färdig produkt. Plastdetaljen fogas till en annan plastdetalj eller till en detalj

Läs mer

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Ingående delar Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Jigg för borrslipning Med Tormeks patenterade slipjigg för borrar, DBS-22 slipar du dina borrar med högsta precision. Den

Läs mer

Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1. Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie

Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1. Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1 Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie Robert Granström Marcus Hjelm Truls Langendahl robertgranstrom87@gmail.com hjelm.marcus@gmail.com

Läs mer

Sandgjutet Aluminiumgjutgods

Sandgjutet Aluminiumgjutgods Sandgjutet Aluminiumgjutgods Om oss: GAP är ett företag som erbjuder full kundservice; från design och utveckling av detaljen som ska gjutas, till leverans av färdigt bearbetade, målade och testade artiklar.

Läs mer

Skapar konkurrenskraft.

Skapar konkurrenskraft. Skapar konkurrenskraft. Hela vägen från prototyp till serietillverkning På Brickpack är vi specialiserade på stansning och skärning. Från precisionsstansning med små toleranser till detaljer med större

Läs mer

Skjuvning och skjuvspänning τ

Skjuvning och skjuvspänning τ 2014-12-02 Skjuvning och skjuvspänning τ Innehållsförteckning: Skjuvspänning Jämförelsespänning Limförband Nitförband Lödförband Svetsförband Skjuvning vid tillverkning Bilagor: Kälsvets, beräkning av

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL SLITSTARKT STÅL FÖR KRÄVANDE PRODUKTER Slitstarkt Raex-stål är utformat för att klara även de mest krävande förhållanden, där stålkonstruktioner utsätts för nötning och

Läs mer

Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar:

Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar: 1Mekaniska tätningar 1.1 Inledning och kort historik Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar: Kräver läckage för att fungera Relativt hög effektförlust

Läs mer

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd Översikt... ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad ETP-EXPRESS R Rostfritt Ytterst snabb montering/demontering med endast EN skruv. Radiell åtkomst av skruven, spar plats längs axeln. Ytterst

Läs mer

BRUKSANVISNING OCH MONTAGEINSTRUKTION FÖR. UNITEC PVC lim BRUKSANVISNING OCH MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC RÖR

BRUKSANVISNING OCH MONTAGEINSTRUKTION FÖR. UNITEC PVC lim BRUKSANVISNING OCH MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC RÖR BRUKSANVISNING OCH MONTAGEINSTRUKTION FÖR UNITEC PVC lim BRUKSANVISNING OCH MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC RÖR LIMET Unitec PVC lim är framställd på en bas av lösningsmedlet NMP (N-Methyl-Pyrrolidon) som

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Företagspresentation erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Målsättning Från planering, konstruktion till produktion erbjuder

Läs mer

Sammanfattning. Sida 1 av 7

Sammanfattning. Sida 1 av 7 Sammanfattning Forskning och utveckling, Global Development, är en del av Höganäs AB, moderbolaget, och dess verksamhet bedrivs i separata laboratorie- och experimenthallar. Verksamheten utgörs huvudsakligen

Läs mer

Den riktiga styrkan sitter under ytan

Den riktiga styrkan sitter under ytan Gäller från 2012/06/15-2012/11/14 SE 3/2012 Den riktiga styrkan sitter under ytan SVETS & SPÄNNSYSTEM System 28 Professional Extreme för högsta krav Professionel Extreme är... Bästa kvalitet och hårdare

Läs mer

Zhafir Zeres Serie. 400-2,300 kn

Zhafir Zeres Serie. 400-2,300 kn Zhafir Zeres Serie 400-2,300 kn Utökade funktioner som standard Zhafir ZERES Serie Zhafir har utvecklat den nya elektriska maskinserien Zeres, för att bli en flexibel formsprutningsmaskin baserad på det

Läs mer

4.1 Inventering av olika koncept

4.1 Inventering av olika koncept 1 4.1 Inventering av olika koncept Nedan har vi listat 5 olika koncept som vi har analyserat och jämfört med varandra. Ett av konceptet är Sandviks egna och de andra fyra är tagna ur patentdatabasen esp@cenet

Läs mer

Vi har även samarbete med ett flertal specialiserade bearbetningsverkstäder såväl inom som utom Sveriges gränser.

Vi har även samarbete med ett flertal specialiserade bearbetningsverkstäder såväl inom som utom Sveriges gränser. Guiduk och guimattor Plaster Plaster Plaster Rubber Company erbjuder ett brett sortiment av plastmaterial i form av skivor, lister, rundstavar och rör. Vi har koncentrerat vår lagerhållning till glid-

Läs mer

Bearbetning Varia Dekorpaneler

Bearbetning Varia Dekorpaneler Bearbetning Varia Dekorpaneler Generellt Variapanelerna som är tillverkade av Ecoresin kan bearbetas med de flesta verktyg avsedda för plast-, trä-, och metallbearbetning. Det är viktigt att hastigheten

Läs mer

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel. Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Materialkunskap? Framtiden?

Materialkunskap? Framtiden? Vad är plast? 40 000-1800 f. Kr. Stenåldern 8000-500 f. Kr. Bronsåldern 500 f.-1050 e. Kr. Järnåldern 1050-1520 e. Kr Medeltiden 1800-talet 1950-talet 1990-talet Materialkunskap? Industrialisering Plaståldern

Läs mer

Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB

Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB Box 133, 311 82 Falkenberg. Tel. +46 346 858 00, fax. +46 346 837 33. www.owenscorning.se Vid de flesta av Owens Cornings fabriker tillverkas i dag Advantex glasfiber.

Läs mer

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19 Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 1 Först lite information om hur en batchkokare fungerar Vid satsvis kokning (batchkokning) fylls kokaren med flis, vitlut och svartlut. Kokvätskan

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 Inledning Produkten

Läs mer

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda Långsamtgående omrörare En serie med överlägsen prestanda 2 Effektivare omrörning och lägre effektförbrukning Dränkbar omrörning Om jetstrålen får utbredas så långt och obehindrat som möjligt leder det

Läs mer

Plaster. i halvfabrikat och rörsystem PRODUKTPROGRAM. kunskap service kvalitet. www.janomattsson.se

Plaster. i halvfabrikat och rörsystem PRODUKTPROGRAM. kunskap service kvalitet. www.janomattsson.se Plaster i halvfabrikat och rörsystem PRODUKTPROGRAM kunskap service kvalitet www.janomattsson.se Teknik i plast Företaget AB Jan O. Mattsson startades 1965 för handel med industriella plasthalvfabrikat

Läs mer

Jigg för raka eggar SE-76

Jigg för raka eggar SE-76 Jigg för raka eggar SE-76 HYVELJÄRN Max bredd 76 mm STÄMJÄRN Placering av maskinen Slipriktning: Mot eggen. Bryningsriktning: Med eggen. Konstruktion Se illustration på nästa sida. Jiggen består av en

Läs mer

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas Giacomello Det universella nivåglaset Top Level Nivåglas Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn 2 Top

Läs mer

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16 PM Ytbehandling Anodisering Christoffer Löfstrand 2011 01 16 Fördjupningsarbetet beskrivet med ett PM behandlar området Ytbehandling, med speciell inriktning på anodisering av olika metaller, framförallt

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

F O O D T E C H N O L O G Y B I O T E C H. Plast ger nya möjligheter

F O O D T E C H N O L O G Y B I O T E C H. Plast ger nya möjligheter F O O D T E C H N O L O G Y B I O T E C H Plast ger nya möjligheter Plast ger nya möjligheter Plast inom livsmedelsapplikationer, bioteknik och pharmaceutiska områden har många egenskaper som ger stora

Läs mer

PM PLAST. Produktutveckling 3 KPP039 ANMAR SHAWI 2011-01-17

PM PLAST. Produktutveckling 3 KPP039 ANMAR SHAWI 2011-01-17 PM PLAST Produktutveckling 3 KPP039 ANMAR SHAWI 2011-01-17 SAMMANFATTNING Plast har varit aktuell för konstruktörer de senaste tio åren, hela industrin börjar lägga stora resurser för att lära sig om plast.

Läs mer

Ledningstyper & Material

Ledningstyper & Material Ledningstyper & Material 2015-02-11 1 Ledningstyper Tre typer av ledningar finns i marken Avlopp Dag-& Dränvatten Dricksvatten 2015-02-11 2 Dricksvatten Dricksvatten transporteras alltid i trycksatta system

Läs mer

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Sänkta energikostnader och förlängd livslängd När du ska välja färgbelagd stålplåt till väggar och tak vill du ha ett hållbart material som

Läs mer

3M RITE-LOK Anaeroba limmer

3M RITE-LOK Anaeroba limmer 8 3M RITE-LOK LIMMER 3M RITE-LOK Anaeroba limmer Enkomponentslimmer för krävande applikationer inom tillverkning, underhåll och reparation RITE-LOK anaeroba limmer härdar i frånvaro av syre när de kommer

Läs mer

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner Grupp C5 7.1 Systemarkitektur 7.1.1 Träddiagram Träddiagrammet visar gränssnitt för de olika modulerna i produkten SCREEDRY, se figur 1. Figur 1. Träddiagram över SCREEDRY 7.1.2 Modulfunktioner Nedan beskrivs

Läs mer

Nyhet! www.lenson.se

Nyhet! www.lenson.se Kap- & slipskivor Nyhet! www.lenson.se XT8Kapskiva // Den tunna Oslagbar kapskiva för tunna material. Snabbare och finare kapning upp till 2,5 mm stål. Tack vare det ytterst fina skäret krävs ej efterarbetning.

Läs mer

Formsprutning av plaster

Formsprutning av plaster Mälardalens Högskola Formsprutning av plaster Produktutveckling 3 Malin Bånghammar, cke20, mbr07004@student.mdh.se 2010 01 11 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Vad är formsprutning... 4 3 Varför formsprutning...

Läs mer

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig!

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med MÅLNING/ LACKERING eller målade/lackerade DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du färger eller lacker som innehåller polyuretan

Läs mer

Monteringsanvisning VSH - Super Klämringskoppling

Monteringsanvisning VSH - Super Klämringskoppling Användningsområde: Tappvatteninstallationer, värmeinstallationer, luft. Arbetstryck: Max10 bar Arbetstemperatur: 95 c Kvalitetssäkring: Godkänds för tappvatten av SP SITAC enl. Typgodkännandebevis nr.

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN . Montering av sarg för Klarvalv Takljuslanterniner Sargen till Klarvalv Takljuslanterniner levereras i delar. 8 6 7 9 Bild. Komponenter i sargen till Takljuslanternin

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK

Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK Eldon MultiFlex golvskåp i stålplåt MultiFlex programmet av golvskåp består av: MultiFlex C (för kombination), skåp för sammanbyggnad med öppna sidor. och

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INOM KORROSIV FLÖDESTEKNIK TILLBEHÖR

LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INOM KORROSIV FLÖDESTEKNIK TILLBEHÖR LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INOM KORROSIV FLÖDESTEKNIK TILLBEHÖR Wilk-Graphite Grafitvärmeväxlare Wilk-Graphite är synonymt med högsta kvalitet från en av världens största producenter. Produkterna finns

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor DUBO skruvsäkringar 10 10 DUBO skruvsäkringar för insexskruvar 11 DUBO tandade stålbrickor 15 KORREX mutterskydd 22 DUBO WORLDWIDE KORREX runda mutterskydd KORREX snäpphättor 24 17 KORREX skyddsknappar

Läs mer

Installationsmaterial Kyla. Installationsmaterial för kylmontörer

Installationsmaterial Kyla. Installationsmaterial för kylmontörer Installationsmaterial Kyla Installationsmaterial för kylmontörer Kanalsystem Altech Kanal Split En helt täckt kanal med snabbfäste på undersidan för att säkerställa att ingen smuts kommer in under installationen.

Läs mer

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning Gjuta egna mjukbeten Detta med plastgjutning har konstigt nog aldrig riktigt blivit något hit i Sverige. Trots att det är väldigt enkelt att göra när man väl har fått prova. Kanske är det avsaknaden av

Läs mer

Slipmaterial kornstorlek hå rdhet hos bindemedel bindemedel

Slipmaterial kornstorlek hå rdhet hos bindemedel bindemedel ledande inom bomullsfiber teknologi 1 Slipmaterial inbakade i bomull används överallt där det finns svårlösta slip- och polerproblem. Dessa produkter skiljer sig från andra bundna och belagda slipmaterial

Läs mer

10. Universalklämmor. 198 Produktkatalog fr.o.m. 2015-01-01 Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar.

10. Universalklämmor. 198 Produktkatalog fr.o.m. 2015-01-01 Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar. 10. Universalklämmor Oavsett om du behöver tak-, vägg- eller golvmonterade klämmor har lösningen. e patenterade S-klämmorna har ljudabsorberade gummibelägg och är enkla att montera med hjälp av spärrfjädersystemet.

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

FEMSTJÄRNIG MATLAGNING ATT LAGA MAT MED DEMEYERE

FEMSTJÄRNIG MATLAGNING ATT LAGA MAT MED DEMEYERE FEMSTJÄRNIG MATLAGNING ATT LAGA MAT MED DEMEYERE Varför skall man köpa Demeyere produkter? Demeyere tillverkar stek- och kokkärl i rostfritt stål som håller hela livet. Många av världens stjärnkockar använder

Läs mer

Certifieringskrav maskinställare

Certifieringskrav maskinställare Certifieringskrav maskinställare 1. Målsättning Vid certifiering skall eleven ha uppvisat kompetens för att - Sätta upp formverktyg och kringutrustning och starta produktion efter givna instruktioner.

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

BSK 07. Monteringsanvisning

BSK 07. Monteringsanvisning BSK 07 Monteringsanvisning INNEHÅLL 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Allmänt... 2 Allmän information... 3 Måttblad...5 Toleranser av värmebetong formdelarna... 9 Byggnadskomponenter av BSK 07...11 Orndningsföljd för

Läs mer

Specialplastprodukter. olika exempel. industri- och lagerlokaler, kylrum m.fl.

Specialplastprodukter. olika exempel. industri- och lagerlokaler, kylrum m.fl. olika exempel Transparent mjuk PVC; lagerföres som band med avrundade kanter på rulle i bredd 200-300 o. 400 mm och användes till lamellportar i... industri- och lagerlokaler, kylrum m.fl. Transparent

Läs mer

OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV SLITPLÅT

OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV SLITPLÅT OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV SLITPLÅT WRC System 3 SLÄT YTA FÖR MINIMALT SLITAGE WRC-skruven med sitt koniska huvud skapar en slät, närmast homogen yta med slitplåten, vilket ger ett jämnt slitage av plåten,

Läs mer

3M Industri. Tejp och lim. VHB tejp. Det beprövade alternativet. till skruvar, nitar och svetsning

3M Industri. Tejp och lim. VHB tejp. Det beprövade alternativet. till skruvar, nitar och svetsning 3M Industri Tejp och lim VHB tejp Det beprövade alternativet till skruvar, nitar och svetsning 30 år beprövad kvalitet 3M VHB tejp uppfanns av 3M för över 30 år sedan. Tejperna har visat sig ha en imponerande

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC-FÖNSTER Anvisningarna i monteringsanvisningen garanterar en hög kvalitet, men enbart i de fall där byggnaden används för avsett ändamål och att en normal rumstemperatur upprätthålls

Läs mer

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE SLE 60 50 40 30 20 10 0 0 SLE användningsområden 81 SLE mått 82 SLE modeller 84 SLE dimensioner 86 SLE delar 87 SLE montering 88 SLE fästen 83 SLE artikelnummer 92 SLE tillbehör 98 last / (kg/m) invändig

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d tas bort. 1.2 Underlag

Läs mer

MOLDMAX HH. Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL. www.uddeholm.com

MOLDMAX HH. Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL. www.uddeholm.com Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL www.uddeholm.com Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och

Läs mer

Innehåll. L Sträckmetall Lagerformat. L Plattvalsad Sträckmetall Lagerformat. Stål 9. L EMC Gångdurk Lagerformat. L Perforerad plåt Lagerformat

Innehåll. L Sträckmetall Lagerformat. L Plattvalsad Sträckmetall Lagerformat. Stål 9. L EMC Gångdurk Lagerformat. L Perforerad plåt Lagerformat Om SPG Metall AB Vi är ett handelsföretag, grundat 1977 av Gunnar Ekelund och specialiserade på: L Sträckmetall L Sträckmetall Gångdurk / Steg L Svetsade galler / nät L Krenelerade galler L Perforerad

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

VARMFÖRZINKNING HÄFLA BRUKS AB

VARMFÖRZINKNING HÄFLA BRUKS AB VARMFÖRZINKNING HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Häfla Bruk grundades för 300 år sedan och även om det inte är samma personal på företaget idag som då, så har kunskapen och

Läs mer