Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984 / 6 utgåvor per år / läsare per nr. Sid. 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984 / 6 utgåvor per år / 100 000 läsare per nr. Sid. 20"

Transkript

1 Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: Laserskärning Stansning Bockning Svetsning Årgång 24 Nr 6 December 2008 Pris 39 Kronor Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984 / 6 utgåvor per år / läsare per nr 3 ton pellets per timme Sundsvalls Pellets firade nyligen 1 års jubileum. Pelletsen är deras bidrag till en förnyelsebar, ren bioenergi. Sid. 20 Fortum Ski Tunnel I Värmländska Torsby kan du åka skidor inomhus året runt. Något som flitigt utnyttjas av både elitidrottare och motionärer. Sid. 33 Många Sundsvallsföretag satsar stort Konjunkturnedgången tycks inte slå lika hårt mot Norrland som resten av Sverige. Vi har hälsat på i Sundsvall och kan konstatera att många företag har gjort och gör stora satsningar. Sid. 20 Skogsmaskinband och härdat slipstål i världsledande kvalitet Olofsfors AB i Nordmaling tillverkar och säljer band till skogs- och entreprenadmaskiner, samt vägstål och skopstål. Nu planerar man att utöka produktionen, samtidigt öppnar man egna bolag i både USA och Ryssland. Sid. 5 Datorer som tål stryk På Tekniska Mässan i Älvsjö visade AQERI upp senaste utbudet av oömma datorer som tål vatten, damm, vibrationer och skakningar utan problem. Sid. 11 Ramböll med hela världen som arbetsfält På floden Nevas strand i Sankt Petersburg, på ett gammalt industriområde, skall kvadratmeter omvandlas till ett stort superkvarter. Det är ett unikt projekt där Rambölls kontor i Ryssland, Sverige, Finland, Danmark och Storbritannien samarbetar. Ramböll projekterar alla delar i detta, med undantag för arkitekturen. Från Ramböll Sverige bidrar man bland annat med att projektera el, VVS och byggnation. I Sverige är man annars starkast inom infrastruktur. Några av de största projekten just nu är Citybanan och Norra länken i Stockholm. Sid 20 Lite om allt vad som händer bland företagen runt om i landet inom teknik, tjänster, miljöteknik, bygge och infrastruktur.

2 Stockholm 4-5 februari 2009 Du behöver bara en mötesplats! Upphandlingsdagarna är mötesplatsen för dig som arbetar med inköp,upphandling, ekonomi, juridik eller verksamhetsstyrning inom den offenliga förvaltningen. Under två intensiva dagar tar du del av ett seminarieprogram med hela sex parallella seminariespår. På Upphandlingsdagarna träffar du dina kollegor, inspireras av utställarna samt tar del av de nyheter och direktiv som kommer påverka och förändra ditt arbete under På Upphandlingsdagarna lägger du grunden för fortsatt goda affärer under hela året. Välkommen! Inbjudan till dig som berörs av: Thomas Carlsson Inköpssamverkan idag möjligheter och utmaningar Hans Sundström, Kammarkollegiet Magnus Arnek, Statskontoret Mikael von Otter, IT & Telekomföretagen Lars Johannesson, IBM Thomas Karlsson, Östersunds kommun. Karl Lundvall Upphandlarrollen med dess utmaningar Karl Lundvall, Copenhagen Economics Peter Lindgren, Tomelilla Kommun Mats Hellstenius, Lund University Education Per Kyhle, Allego konsult Elisabeth Sundelin Samhällstjänster upphandling, avknoppning och LOV Stefan Jönsson, Nutek Ellen Hausel Heldahl, Finansdepartementet Ingalill Elwin, Stockholms Stad Annette Svensson, Kammarkollegiet Eva Sveman, SKL Lotten Rudberg Flismark, Danderyds Kommun Elisabeth Sundelin, Solna Stad Peter Forsberg Tillämpad upphandlingsjuridik med nyheter inom lagstiftning och praxis Peter Forsberg, Advokatfi rman Vinge Ulf Käll, Advokatfi rman Vinge Jerker Alm, Advokatfi rman Vinge Björn Mullaart, Advokatfi rman Vinge E-upphandling och e-inköp Miljö- och etikrelaterad upphandling Anders Nyström, ESV Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Jan Schönbeck, Kammarkollegiet Mikael Wickström, Skatteverket Peter Nohrstedt, Miljöstyrningsrådet Linda Dahlström, Konkurrensverket Mathias Sylwan, SKL Kerstin Wiss Holmdahl Peter Nohrstedt Mats Odell Jag kommer kommer du? Stora förändringar håller på att stöpa om spelplanen för alla som arbetar med offentlig upphandling. Den 4 februari kommer Mats Odell därför att presentera kommande direktiv och nyheter på Upphandlingsdagarna 2009 och berätta om regeringens visioner och mål inom den offentliga upphandlingen. Arrangör: Partners: Läs mer och boka på

3 Svensk Leverantörstidning nr Från hobby till ett blomstrande företag Sid 13 Konferera i annorlunda maritim miljö Sid 34 ledare Orädda småföretagare trotsar lågkonjunkturen En fjärdedel av landets minsta företag tror att de bara kommer att påverkas lite eller inte alls av lågkonjunkturen. En lika stor andel småföretagare tror sig rentav kunna öka vinsten under lågkonjunkturen. Bara 16 procent tror att de kommer att påverkas mycket. Det visar en ny undersökning från FöretagarFörbundet. Vissa småföretagare anser rentav att lågkonjunkturen kommer att gynna deras företag. Andra påtalar fördelar som att det blir lättare att rekrytera kompetent personal något som åtskilliga företag upplevt som ett problem de senaste åren. Många framhåller att krisen ger välbehövlig tid för affärsutveckling. FöretagarFörbundets undersökning visar även att de minsta företagen hittills har gått relativt opåverkade genom den senaste tidens finanskris. En tredjedel upplever att finanskrisen inte har påverkat dem alls, och 23 procent att de påverkats en aning. Bara elva procent har påverkats mycket av finanskrisen. Det rör sig främst om underleverantörer till fordonstillverkare, bostadsbolag samt företag inom handeln. Därtill ger en majoritet av de minsta företagen regeringens hantering av finanskrisen ett mycket högt betyg. Hela 52 procent sätter betyget fyra eller fem, på en femgradig skala, på regeringens agerande. Så klarar du lågkonjunkturen småföretagarnas åtta bästa tips till andra småföretagare: 1. Jobba på och behåll lugnet 2. Sänk inte priserna 3. Sök nya samarbeten och nätverk 4. Ägna tid åt affärsutveckling 5. Vårda dina kunder 6. Marknadsför dig 7. Se över kostnaderna 8. Ta fram en krisberedskapsplan Tipsen kommer från undersökningen Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? jobb bort om två år Inom två år kommer jobb att ha försvunnit i Sverige. Arbetslösheten kommer att stiga med två procent, till drygt åtta procent. Den dystra framtidsprognosen ger Konjunkturinstitutet, KI. Mycket av den dåliga utvecklingen beror på att stora exportländer för Sverige, som Storbritannien och Tyskland, väntas gå riktigt dåligt nästa år. Den enda ljusglimten i Konjunkturinstitutets prognos är att inflationen sjunker och därmed också räntorna. till styrmedel det som krävs är politiska beslut som knuffar bollen i rullning. Nu kan regeringen koppla ihop finanskrisen med klimatkrisen genom att stimulera energieffektiva åtgärder skapas nya jobb samtidigt som energikostnaderna för hushåll och näringsliv sänks, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen presenterade också en rapport av Hans Nilsson, FourFact, med konkreta förslag på politiska styrmedel för att göra detta möjligt. Det handlar bl.a. om skärpta energikrav på nya hus, vita elcertifikat (det vill säga att skapa en marknad för energieffektivisering), förbättrade system för energimärkning av apparater, införande av timmätning av el i alla hushåll, samt krav på att elbolagen avskaffar nätavgiften och bara inför en rörlig avgift på hur mycket abonnenterna använder. Att det finns en fast nätavgift är lika dumt som om vi skulle betala en fast avgift för att komma in på ICA. Alla andra branscher slår ut de fasta kostnaderna på det vi faktiskt konsumerar. Det bör även elbolagen göra, säger Svante Axelsson. Naturskyddsföreningen föreslår också att regeringen inför ett nationellt råd för energieffektivisering. Rådet ska utveckla visioner och sätta mål för effektivisering och tillsammans med olika sektorer i samhället fastställa strategier för att nå målen. Förbifarten försenas två år Förbifart Stockholm, den planerade nya vägförbindelsen mellan Kungens kurva i söder och Häggvik i norr, försenas igen. Tidigare har byggstarten beräknats till 2010, men projektcheferna Johan Söderman och Riggert Andersson talar nu om en senareläggning till tidigast Scania planerar för fordonstillverkning i Irak Scania har träffat en principöverenskommelse med den irakiska regeringen om montering av lastbilar och bussar i landet. I avtalet ingår en första leverans av 500 fordon, med produktionsstart under tredje kvartalet Verksamheten ska ske i regi av State Company for Automotive Industry. En satsning på infrastruktur och skapande av arbetstillfällen ingår som viktiga delar i återuppbyggnaden av Irak. Scania har erbjudits att återuppta verksamheten i samma anläggning som tidigare användes för montering av lastbilar. Fabriken ligger i Iskandariyah söder om Bagdad. Lyfter 29 meter högt, och 26 meter ut Sid 38 Att halvera energin möjligt vad väntar vi på? Under Naturskyddsföreningens konferens, Halva energin hela välfärden, presenterade föreningen en rapport som visar att Sverige kan halvera energianvändningen till år 2030, utan att tumma på välfärden. Naturskyddsföreningen har låtit energikonsultföretaget SWECO, testa möjligheten att effektivisera energianvändningen i Sverige med 50 procent till Konsulterna konstaterar i rapporten att det är möjligt att reducera Sveriges energianvändning med 190 TWh till 2030 alltså till knappt 50 procent av dagens energiförbrukning på cirka 400 TWh. Det finns effektiviseringsmöjligheter överallt i samhället. Vi har tekniken, vi har idéerna Urban Nilsson Ansvarig utgivare Nr :e årg Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, Göteborg tel fax: Ansvarig utgivare Urban Nilsson Huvudredaktion Göteborg Arne Öster Ingemar Guterstam Tina Lundberg Redaktionsledning Klas Bergqvist Övriga redaktioner: Stockholm Göran Welander Niik Hojjati Småland / Skåne Felipe Bravo Norrland Erik Holländer Harry Stiglund Mälardalen Pia Dellamonro Värmland Birgitta Bennerholt Traffic/Materialhantering Henrik Tonström Layout: Stromia Futurum Tryck: MittMedia Print AB Adress-/namnändring Ekonomi Monika Beiring Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen.

4 4 Nyheter Medicinsk rehabilitering i underskön miljö Kroppagården förvandlas sakta men säkert till rehabcentret Wintergreen för svenska och utländska patienter. Entreprenören Falah Murad och hans bolag Broska AB tog över det före detta äldreboendet i Nykroppa i slutet av september Men omfattande vattenskador har försenat en invändig renovering. Igångsättningen kommer att bli senare än vad vi har tänkt från början, men vi arbetar på i den takt som går, säger Falah Murad. Falah Murad VD. Filipstads kommun har sålt Kroppagården i Nykroppa till Broska AB, där Falah Murad är VD och ägare. Det Stockholmsbaserade företaget ska starta ett medicinskt rehabiliteringscenter för patienter med hjärnskador. Vårt rehabiliteringscenter i Värmland kommer att kallas Wintergreen och ska drivas av Broska AB. Vi tog över fastigheten i slutet av september förra året men vi hade inte tillgång till renoveringsmöjligheter innan den 10 februari i år på grund stora läckage i VVS-systemet, vilket gjorde att vi fick byta en hel del, bland annat element och ledningar, berättar Falah Murad. Anläggningen kommer att kunna ta emot 41 patienter, eller gäster som Falah Murad föredrar att kalla dem, plus en VIP-avdelning i en väldigt fin lägenhet högst upp som kommer att bli lyxigare inredd för de som kan betala lite mer. Våra gäster är medicinskt färdigbehandlade när de kommer hit och vi tar hand om den efterföljande rehabiliteringen. Metoden som vi kommer att använda här är djur och natur. Jag tycker att det är rena paradiset här med orörd natur, lugn och harmoni. Vi kommer att inreda ett särskilt djurrum med bland annat papegojor, andra fåglar och exotiska akvariefiskar och har tillgång till stall och två villor som ligger i närheten av vattnet. En av dessa kommer att göras om till kaféverksamhet för våra gäster. Vi kommer också att ha många aktiviteter under vinterhalvåret med till exempel vävstol, akvarellmålning och datorer så att våra gäster kan få datakunskaper som är anpassade till deras handikapp, säger Falah Murad. Patienter från Mellanöstern Wintergreen har ett kontaktnät i Västeuropa, i Asien och delar av Arabvärlden och de har redan börjat marknadsföra sin verksamhet via läkare på plats i länder som Saudiarabien, Kuwait och Förenade Arabemiraten. Den här kategorin gäster har lite speciella behov och har en ekonomi och en levnadsstandard som skiljer sig från våra svenska patienter. Vi kan hjälpa dem med rehabiliteringen med en metod som är unik för Sverige och det innebär också att vårt personalbehov kommer att öka till totalt omkring 60 anställda, säger Falah Murad, vars fru är utbildad arbetsterapeut vid Karolinska institutet i Stockholm. Företaget har också rekryterat en mycket kunnig och erfaren verksamhetschef och rekrytering av övrig personal pågår med målet att påbörja verksamheten i slutet av november. Arne Öster Specialist på kemiska snabbanalyser av metaller Med hjälp av kemisk analys säkerställer IB Products AB att kunderna använder rätt material vid tillverkningen av sina produkter. Det kan till exempel handla om att sortera olika typer av rostfritt stål, verktygsstål och andra stållegeringar men även om att kontrollera det material som använts vid tillverkningen av smycken. Ingvar Bernhardsson har en gedigen erfarenhet av metallanalys både med stationära och bärbara mätinstrument. I dag driver han det egna företaget IB Products AB i Kristinehamn där han utför konsultuppdrag inom kemisk analys av metaller. Jag tyckte att det var roligt att få åka ut till företag och göra analyser i stället för att få proverna till mig. Det är en enklare form av analyser, snabbanalyser, som det finns ett stort behov av inom industrin, förklarar Ingvar Bernhardsson. Verkstads- och stålindustrin men även företag med inriktning på skrotsortering ingår i kundkretsen. Mätinstrumenten som används är kommersiellt tillgängliga, men det gäller att veta hur de ska användas och vilka begränsningar som finns. Vi analyserar både råvaror och produkter. När du tillverkar någonting har du oftast specifikationer på vilket material du ska använda. Det är inte alltid det blir rätt material när du beställer från en leverantör, säger Ingvar Bernhardsson. Wintergreen rehabiliteringscenter är beläget i Nykroppa 12 km söder om Filipstad i Värmland. Wintergreen rehabiliteringscenter tar emot medicinskt färdigbehandlad personer med förvärvade hjärnskador såsom stroke, traumatiska hjärnskador och som är i behov av kvalificerad rehabilitering, omvårdnad och träning. Vi tar även emot personer för anhörigavlastning, samt personer som är i behov av fysisk och/eller psykisk återhämtning. Kontaktpersoner: Christina Lagercrantz, Nadia Murad, Det handlar om oförstörande provning. Om bara ytan är ren kan man snabbt utföra en analys av materialets innehåll. Den specifika sammansättningen påverkar de olika stålsorternas egenskaper. Mätinstrument av den typ som vi använder kallas röntgenflourecensspektrometer (XRF) och har funnits i 30 år men de har utvecklats mycket under de senaste åren. Det är mycket datakraft i dem i dag, förklarar Ingvar Bernhardsson som även har tillgång till ett instrument för att mäta gammastrålning från radioaktivt material. Kontrollerar farliga ämnen i elektronikprodukter IB Products arbetar också enligt EU:s RoHS- och WEEE-direktiv om begränsning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Vi erbjuder förutom vedertagna behandlingsformer som akupunktur, ultraljud och TENS; musikterapi ridterapi och djurterapi. Wintergreen center är först i Sverige att kunna erbjuda djurterapi Animal-Assisted Therapy AAT som är en dokumenterad och utvärderad process som används av många professioner främst i USA. Wintergreen center erbjuder rehabilitering av högsta kvalitet i en unik miljö i det natursköna Värmland. Kyrkovägen Nykroppa Ingvar Bernhardsson. De säger bland annat att det inte får vara bly i lödtenn och i elektriska och elektroniska komponenter. Och du får inte ha bromerade flamskyddsmedel på komponenterna. Det kan vi också kontrollera med det här instrumentet, berättar Ingvar Bernhardsson. För alla de företag som importerar billiga AB LEWA i Vildmarken Konferenser, Events och Upplevelsebaserade utvecklingsrogram smycken kan IB Products kontrollera om det är guld eller silver i dessa och även eventuell förekomst av bly. Med hjälp av mätinstrumentet kan man också undersöka förorenad jord efter en nedlagd industri för att se om det förekommer tungmetaller. Det går även att använda för mineralprospektering. Jag har inte gjort det än, men har kalibrering för det också, säger Ingvar Bernhardsson. Vid behov av mer noggranna analyser av stål och metaller samarbetar företaget med Degerfors Lab AB som har modern utrustning för att snabbt utföra analyser av inskickade prover. Skulle kunden ha fått fel material kan det bli en stor kostnad. Men analysen är inte dyr, säger Ingvar Bernhardsson och berättar att företaget för andra året i rad deltar i Värmlandsmontern på Elmia Subcontractor. Arne Öster

5 Svensk Leverantörstidning nr nyheter artiklar. Bra priser, snabb och personlig service, nyckel till framgång M-Grossen Kontor & Data AB startades under lågkonjunkuturen Nu är det ingen tvekan om att vi återigen är på väg in i en sådan. Hårda tider väntar alltså. Men har man klarat att starta ett företag under sådana förhållanden, då klarar man nästan allt, menar Ann-Britt Larsson på M-Grossen. Det var flera som talade om för oss att vi inte var riktigt kloka, de undrade hur vi kunde få för oss att starta ett företag i en lågkonjunktur, skrattar Ann-Britt Larsson. Men vi gjorde det och det gick ju bra. Det gäller att tro på sig själv och att möta kunden med vänlighet, berättar hon vidare. Hon hoppas och tror att det ska gå bra även i denna lågkonjunktur. Hård konkurrens M-Grossen Kontor & Data AB säljer kontorsmaterial, datatillbehör, fax/skrivare och papper. Utbudet skiljer sig egentligen inte så mycket från liknande företag. Konkurrensen, både i butiker och på Internet, är med andra ord hård. Därför har man ökat utbudet och säljer nu också arbetskläder och skyddsutrustning. Förutom det så är det viktigt att ge god service och att man betjänar kunderna med ett leende på läpparna. Även om man har en dålig dag, förklarar Ann-Britt Larsson. Snabbt och enkelt Butiken är belägen i Kummelbergets Industriområde vid Orminge och många av kunderna kommer just från Stockholmsområdet. Det finns även en webbshop där man kan beställa hem varorna direkt. Det brukar gå ganska snabbt och kunden har varan cirka två dagar senare. Trots detta så föredrar de flesta kunder att komma till butiken och handla sina varor. Kanske vill man titta och känna på varan innan man köper den, tror Ann-Britt. I sortimentet finns omkring tiotusen olika varor. Samtidigt är man inte främmande för att beställa hem andra varor, om det till exempel är så att kunden letar efter något som inte finns i butiken. Trivs på jobbet Servicen och snabbheten är företagets styrka. Att kunna prata med kundernan direkt ger en personlig touch. Ann-Britt Larsson berättar att hon trivs med sitt jobb. Alla kundkontakter gör arbetet varierande och socialt. Det är ett roligt jobb. Jag trivs här och längtar hit, ler hon. Det finns alltid mycket att göra, bland annat plocka varor och fixa med hyllorna. Men det är just att stå i butiken och sälja som är det roligaste, alla kundkontakter man har. Framtidsvisionerna är positiva och man hoppas på att kunna bli stora. Oron över lågkonjunkturen finns naturligtvis, men förhoppningen är att klara även denna. Det handlar en hel del om service, att prata och skoja med kunden. Och att tro på sig själv. Kajsa Juslin Skogsmaskinsband och härdat slitstål i världsledande kvalitet Olofsfors AB arbetar med tillverkning och försäljning inom två olika affärsområden, band för skogs- och entreprenadmaskiner, samt vägstål och skopstål. Olofsfors tillhandahåller även kompletta tandsystem med tänder, tandhållare och låsningar. Olofsfors AB har sitt huvudkontor och fabrik i Nordmaling, fem mil söder om Umeå. Där tillverkar vi slitstål till bland annat snöplogar och en mängd olika modeller av last- och grävmaskiner, främst till deras skopor. I vissa fall får vi även tillverka efter kundens specifikationer, krav och önskemål. Och när det gäller tänder är vi representant för olika märken, berättar Håkan Nordström, som arbetar med försäljning av väg- och skopstål på södra delen av Sverige. Hårt och svetsbart stål Olofsfors har tagit stora marknadsandelar på grund av sin kvalitetstillverkning av borlegerat härdat stål. Stålet har de egenskaper som våra kunder behöver. Vår specialitet är att kunna erbjuda ett hårt stål som är fullt svetsbart. Vi tillverkar inte en hel skopa utan detaljer till de delar av skopan som slits mest. Detta stål är härdat och i förekommande fall förberett för kommande montering av så kallade sparskär som sedan levereras till entreprenören, en smed eller en skopbyggare, förklarar Håkan Nordström. Vägstål och band till skogs- och entreprenadmaskiner Grundtankarna när det gäller företagets vägstål handlar om förarvänlighet, enkel montering och hög nyttjandegrad. Konstruktörerna har också ett annat riktmärke, att skapa så små anliggningsytor som möjligt. Det möjliggör ett mycket lågt bladtryck, som i sin tur gör maskinerna mer lättmanövrerade, minskar bränsleförbrukningen och slitaget på maskinerna. Bland kunderna finns Vägverket och flera större entreprenadföretag. Band till skogs- och entreprenadmaskiner utgör halva omsättningen i företaget. Det är stål rakt igenom och bandprodukterna levereras till maskintillverkare runt om i världen, säger Håkan Nordström. Olofsfors Inc. och Olofsfors LLC - nya företag i koncernen Från och med den 1 januari 2008 är Olofsfors Inc. registrerat som ett nytt företag i koncernen, med placering i Brantford, Ontario, Canada. Som ett eget bolag kommer Olofsfors att kunna satsa ännu hårdare även på den Nordamerikanska marknaden för att på bästa sätt kunna serva sina kunder. Den kraftiga expansionen österut har gjort att Olofsfors också valt att starta ett ryskt bolag, Olofsfors LLC med kontor i S:t Petersburg. Olofsfors vill med detta ytterligare förbättra servicen mot OEM och övriga kunder på den ryska marknaden. Utreder framtidsfabrik Styrelsen för Olofsfors AB har beslutat att utreda en omfattande utbyggnad av sin befintliga produktionsanläggning i Nordmaling. Satsningen handlar dels om en utbyggnad av befintlig produktion av band till skogsmaskiner och dels om uppbyggnad av en helt ny produktionsanläggning för slitstål till bland annat maskinentrepenadmarknaden. Olofsfors ansats är att bygga världens effektivaste förädlingsanläggning för härdat slitstål och att i ett femårsperspektiv kunna fördubbla produktionen av band till skogsmaskiner. Byggstart för den nya anläggningen är planerad till sommaren Arne Öster Analys och sortering av stål och metaller. Analys av bl.a. Cd, Pb och Br i elektronik, plast m.m

6 6 nyheter Nu kan du äntligen andas med hjälp av Tarjamin Tarjamin är namnet på en naturprodukt som har hjälpt tusentals personer i Sverige till en ökad livskvalitet. Det är personer som har blivit diagnostiserade: K.O.L, astma och allergier - även personer med snarkproblem har blivit hjälpta. Innehållet är kontrollerat såväl mikrobiologiskt som för tungmetaller. Nästa steg är att kunna klassa det som naturmedicin eller medicin. Svensk Leverantörstidning åker ända ner till Blekinge, närmare bestämt till Mjällby, för att träffa mannen bakom Tarjamin, preparatet som har hjälpt tusentals individer att förbättra sitt liv. Georgios Hadzis är även kallad Mirakelmannen av de personer som har testat hans produkter och fått erfara en markant förbättring. Mannen bakom Tarjamin Georgios Hadzis tar emot oss och börjar berätta om hur han utvecklade preparatet som har hjälpt honom själv sedan han fått diagnosen K.O.L., som står för kronisk obstruktiv lungsjukdom (en sjukdom som drabbar många rökare och personer i smutsiga arbetsmiljöer). Efter många års intensivt rökande i kombination med hälsofarligt arbete fick Georgios allt svårare att andas. Även hjärtat började säga ifrån till följd av kraftigt övervikt bestämde han sig för att fimpa för gott. Det var när hälsan började svikta som kunskaperna han hade ärvt från sin mormor i Grekland kom till hans hjälp. Georgios mormor var naturläkare hemma i Grekland och redan vid 20 års ålder lärde sig Georgios örternas läkekonster. Arbetet med att få fram ett preparat Georgios började med att köpa in utrustning för att kunna utvinna substanser av olika växter, som maskros, tång och mynta för att nämna några. Sedan gällde det att experimentera för att få fram en produkt som kunde hjälpa mot andningssvårigheterna. Efter många års experimenterande fick han fram en verksam beståndsdel genom att korsa två sorters myntor med varandra. De blandades på ett extremt balanserat sätt med bland annat fingertång, renlav och mikroalger. Georgios Hadzis. Preparatet blev bättre än förväntat Resultaten blev över alla förväntningar och mycket bättre än man trodde det var möjligt, säger Georgios Hadzis. Han visar mig ett läkarintyg där det står att Patric Albinsson, född 1967, gjort spirometri här i dag med följande värden: Vitalkapacitet: 3,9 1 72,8% av förväntat värde för kön och längd. Fev1,0: 3,1 l 93 % av förväntat värde, avseende? Underskrift Simon Larsson Familjeläkare. Tarjamin är en produkt i tiden Varje dag ökar antal personer som drabbas av andningssvårigheter på grund av den dåliga luften i vår närmiljö eller att man har rökt eller har andra åkommor so försvårar andningen. Bara i Sverige finns mellan och människor med K.O.L. Symtomen förväxlas, särskilt tidigt i förloppet, ofta med astma, svår förkylning eller uppfattas som en naturlig del av åldrandet. Symtom vid KOL: andnöd vid ansträngning, kroniskt hosta ( rökhosta ), pip i bröstet, trånghetskänsla, och /eller besvärande hosta i samband med förkylningar som allt oftare blir långvariga. Ett vanligt klagomål är försämrad kondition. Önskar man testa preparatet så kan man ringa till Georgios och få tester som du kan relatera till efter användande. Felipe Bravo Han berättar själv: Mitt namn är Patric Albinsson och jag har rökt i 29 år, vilket har medfört nedsatt lungfunktion. Jag läste om Georgios i en tidning och tog kontakt och fick då hans Tarjamin L.O.K tabletter. Jag kunde inte gå 75 meter till brevlådan utan att stanna och vila, efter 1,2 dagar med Tarjamin har min lungkapacitet nere i 40% och efter 3 månader med Tarjamin så är resultaten på lungkapaciteten som intyget ovanför denna text Jag får en hel hög med brev om personer som intygar att preparatet har hjälpt dem på olika sätt, säger Georgios Hadzis. Marknadsförs som kosttillskott Tarjamin saluförs som kosttillskott i hälsobutikerna samt hos vissa heomopater och tillverkas av ett företag i Skåne. Våra tabletter är noggrant kontrollerade och godkända av Hälsokostrådet. De får säljas i alla hälsokostaffärer. Alla våra förpackningar har också batchnummer så att man kan spåra dem bakåt i tillverkningsledet, förklarar Georgios Hadzis. Patric Albinsson har rökt i 29 år, vilket har medfört nedsatt lungfunktion. Hans lungkapacitet var nere i 40% då han läste om Georgios i en tidning, tog kontakt och fick då hans Tarjamin L.O.K tabletter. Innan kunde Patric inte gå 75 meter till brevlådan utan att vila, men redan efter 1-2 dagars användning av tabletterna märkte han stor skillnad.3 månader efter Patric började med Tarjamin L.O.K, har lungkapaciteten ökat. Nu kan vi även lasermärka dina produkter! Vi har mer än trettio års erfarenhet av skärande bearbetning, svets, slipning och polering i främst rostfritt syrafast stål. Vår personal har ett stort hantverkskunnande och många har lång yrkeserfarenhet. Våra kunder finns främst inom läkemedelsindustrin vilket borgar för att våra produkter håller högsta kvalitet. Kontakta oss så berättar vi mer! Dumpervägen Skogås Telefon: Beiron Palm, VD Gasab.

7 Svensk Leverantörstidning nr nyheter Att skydda egendom har blivit viktigare i både bra och dåliga tider I dag erbjuder säkerhetsbranschen olika elektroniska lösningar, från kameraövervakning till olika säkerhetsnycklar och så vidare. Men de traditionella mekaniska säkerhetsprodukterna har visat sig vara ett nödvändigt komplement till dessa nyare lösningar. Företag efter företag i säkerhetsbranschen försöker använda sig av nya produkter för att öka säkerheten inom de företag och institutioner som anlitar deras tjänster. Ett företag som erbjuder traditionella skalskyddsprodukter är Gasab AB i Malmö som har blivit känt i hela Skåne för sitt enklare men effektiva skyddssmide. Marknaden efterfrågade skyddsprodukter I början tillverkade företaget villasmide i spansk stil tills marknaden började efterfråga skyddsprodukter som till exempel inbrottsgaller för att skydda skyltfönster i butiker. Även om de fortsatte att tillverka villasmide så öppnades en ny marknad för Gasab. Tack vare stor kunskap och lång erfarenhet inom smidesarbeten har man kunnat inrikta sin huvudsakliga verksamhet på mekaniskt inbrottsskydd och säkerhet. Det som är på stark frammarsch är områdesskydd för exempelvis bostadsrättföreningar som vill skydda sitt område från skadegörelse och hindra obehöriga individer från att passera området Bredare sortiment inom inbrottsskydd Företaget innehar ett brett sortiment av svetsade säkerhetsprodukter. Man sträcker sig från inkrypningsskydd för källare, staket och grindar till villor, bostadsrättsföreningar m fl andra fastigheter samt inbrottsgaller och grindar. Företaget erbjuder även rullgaller till bland annat butiker samt säkerhetsdörrar, branddörrar och entrépartier till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi hjälper även våra kunder med speciallösningar när de svaga punkterna befinner sig i besvärliga och komplicerade lägen, säger Beiron Palm, VD för Gasab AB i Malmö sedan februari Verksamheten består av fyra delar Under varumärket Secor kan man erbjuda säkerhetsdörrar från Daloc. Egenproducerade säkerhetsprodukter: Företagets produktportfölj av svetsade säkerhetsprodukter är bred. Rullgaller och Jalusier: Nordisk design och över trettio års erfarenhet av utveckling och tillverkning säkerställer hög flexibilitet och snabb kundservice. Underhåll och Service: med ett serviceteam som är tillgängligt 24 timmar 7 dagar i veckan kan man utan tvekan ha servicejour. Teknikerna är välutbildade och kan utföra service och reparationer på marknadens samtliga varumärken. Produkterna uppfyller säkerhetskraven Gasabs produkter uppfyller försäkringsbolagens krav på säkerhet och det bästa sättet att veta vad som krävs för säkerhetsgrad är att först fråga försäkringsbolaget där man har tecknat försäkring. Därefter kan Gasab komma och föreslå olika lösningar som kan vara lämpliga att ha i det aktuella fallet. Produkterna uppfyller Svenska Stöldskyddsföreningens normer och rekommenderas av både polisens brottsförebyggande enhet och försäkringsbolagen. Gasab vänder sig till alla som på ett eller annat sätt har behov av ett mekaniskt skydd. Vi kundanpassar alltid våra produkter efter kundernas önskemål, poängterar Beiron Palm. Utvecklingen fortsätter Under årens lopp har man anpassat produkterna och sortimentet efter kundernas behov och företaget har även delats i två verksamhetsområden. - Gasab Inbrottskydd AB där ingår galler, smide, rullgaller o.s.v. Gasab Entreprenad AB där säkerhetsdörrar ingår. Man har som mål att gå från ett smidesföretag till ett mer ingenjörsinriktat företag. Gasab AB - Fakta Omsättning 2007 cirka 45 Mkr Antal anställda 20 Företagets startades 1972 Produkterna uppfyller Stöldskyddsföreningens normer Felipe Bravo Blåhård världskändis Tänk blåhårt stål från Olofsfors när du kör säkert på Sveriges vägar. Bruket som blev störst i Norden på slitstål för t ex snöröjning. Och störst i världen på band för hjulförsedda skogsmaskiner. Vi följer våra egna vägar och röjer ny mark. Precis som våra kunder. Gasab, ett företag som specialiserat sig på mekaniska säkerhetsprodukter som skalskydd för byggnader, lägenheter, privata och kommersiella fastigheter samt områdesskydd för industrier, bostadsrättsföreningar, villatomter, idrottsanläggningar m.m. Gasab Inbrottsskydd AB Östra Förstadsgatan Malmö Telefon Tel

8 8 industri Mycket nytt på lagstiftningsfronten Chefsjurist Per Nordström blickar framåt och konstaterar att det är mycket som kommer att hända på lagstiftningsfronten de kommande åren. Han skriver bland annat om avskaffandet av revisorsplikten och en eventuell sänkning av aktiekapitalet. Firmalagen Regeringen arbetar på en lagrådsremiss beträffande en ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Resultatet av regeringens överväganden kan bli att den nuvarande principen för granskning av firmor behålls eller att vi får ett system med invändningsförfarande. Ikraftträdande tidigast år 2010 gissningsvis. EG:s redovisningsdirektiv Noterade aktiebolag ska enligt förslaget upprätta en bolagsstyrningsrapport som ska offentliggöras antingen tillsammans med förvaltningsberättelsen eller publiceras på bolagets webbplats. Bolagsverket kommer att behöva bevaka att bolagsstyrningsrapporten finns och publiceras på rätt sätt. Brister härvidlag kan leda till åtgärder om förseningsavgifter och tvångslikvidation från verkets sida. Ikraftträdande den 1 mars Enklare redovisning Utredningen har i ett betänkande (SOU 2008:67), som nu är ute på remiss, föreslagit mindre rapporteringskrav i årsredovisningslagen. Krav att rapportera sjukfrånvaro, könsfördelning och om fördelning av medelantalet anställda i olika länder tas bort. Vidare föreslås det ska vara tillåtet att upprätta resultaträkning i förkortad form. Företag som fått tillstånd av Bolagsverket att utelämna uppgift om nettoomsättningen ska lämna upplysning om detta. För Bolagsverkets del innebär förslagen mest krav på utbildningsinsatser för personalen. Granskningen av räkenskapshandlingar kommer att förenklas något. Ikraftträdande tidigast i mitten av år Utredningen arbetar vidare bland annat med frågan om för sent upprättad årsredovisning ska anses som bokföringsbrott. Aktieägarrättigheter EG:s direktiv om aktieägarnas rättigheter ska genomföras senast den 3 augusti Detta kommer att innebära ändringar för främst börsbolagen vad gäller regler för kallelse till bolagsstämma. Vidare föreslås regler om poströstning för aktieägare i både privata och publika aktiebolag. Se Ds 2008:46. Avskaffande av revisionsplikten Utredningen har lämnat sitt förslag som innebär att 96 % av våra aktiebolag kan avstå från att ha kvalificerad revisor om förslaget går igenom (SOU 2008:32). Bolagsverket har i sitt remissvar främst pekat på att det blir i stort sett omöjligt för verket att, med de gränsvärden som föreslås, avgöra om ett aktiebolag enligt lag måste ha kvalificerad revisor eller ej. Bolagsverket har också uttalat en oro för att kvalitén i den ekonomiska redovisningen kan komma att försämras och att Bolagsverket kommer att få påföra flera aktiebolag förseningsavgifter på grund av för sent inkomna räkenskapshandlingar. Bolagsverket menar också att ikraftträdandereglerna bör vara sådana att bolaget ska själv besluta om att inte ha revisor och anmäla detta till verket. Inte att revisorns uppdrag automatiskt upphör i samband med ikraftträdandet som är föreslagit till år Utredningen om revisorer och revision har i sitt slutbetänkande, Revisorers skadeståndsansvar (SOU 2008:79) förslag om bland annt begränsning av revisors skadeståndsskyldighet, jäv och oberoende samt frågan om att bara ha en kategori kvalificerade revisorer. Aktiekapitalet Utredningen om ett enklare aktiebolag har i SOU 2008:49 föreslagit att gränsen för det lägsta aktiekapitalet ska sänkas till kronor. Utredningen lanserar också ett förslag till successiv inbetalning av aktiekapitalet. Regeringen vill innan förslaget skickas ut på remiss även ta fram en variant med ett lägsta aktiekapital på 1 krona. Genomförs förändringar i den här riktningen kan vi räkna med att antalet nya aktiebolag som registreras ökar, troligen på bekostnad av andra företagsformer. Bruker AXS Nordic AB Vallgatan Solna Tel: Fax: Utredningen arbetar nu vidare med förslag om andra förenklingar i aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Det kommer säkert att gälla stiftelseurkund, bolagsordning och regler kring styrelsen i mindre aktiebolag. Utredningen ska också ta ställning till om det finns ett behov av en ny företagsform utan personligt ansvar. Försäkringsföretag Efter betänkandet Ny associationsrätt för försäkringsföretag (SOU 2006:55) kan vi i höst vänta oss förslag från finansdepartementet. Nya regler torde kunna träda i kraft tidigast år Bolagsverket behöver då bygga om visst itstöd samt utbilda medarbetarna i de nya reglerna som i mycket innebär en anpassning till aktiebolagslagens regler. Ärenden från domstol I ett betänkande från Ärendeutredningen (SOU 2007:65) föreslås att Bolagsverket ska ta över ytterligare uppgifter från tingsrätterna. Det gäller ytterligare likvidationsärenden samt frågan om dödande av förkomna aktiebrev m.m. Proposition väntas vid årsskiftet 2008/2009. Det hela kan träda i kraft år 2010 gissningsvis och betyder anpassning och nyutveckling av it-stöd samt utbildning av medarbetare och utformning av informationsmaterial. Penningtvätt Regler är på väg för att införliva det tredje penningtvättsdirektivet med svensk rätt (SOU 2007:23). Det är möjligt att Bolagsverket får någon registreringsroll beträffande bolagsbildare m.fl. genom att det blir aktuellt att inrätta ett nytt register. Personnummer En utredning har föreslagit förändringar beträffande personnummer och samordningsnummer (SOU 2008:60) med ikraftträdande den 1 januari För att öka tillgången till lediga personnummer föreslås en ny princip. Förslag i dessa hänseenden kan ha stor påverkan på våra datasystem och deras uppbyggnad och Bolagsverket behöver bevaka vad som blir resultatet av utredningens förslag. Konkurs och företagsrekonstruktion Betänkande beträffande ändrade regler för konkurs och företagsrekonstruktion väntas komma från utredningen hösten Det är oklart om det blir någon påverkan för oss i Bolagsverket. Privat europabolag Det finns ett förslag till en EG-förordning om privata europabolag. Blir detta verklighet får Bolagsverket en ytterligare bolagskategori att registrera. De föreslagna reglerna liknar regler vi känner från stadgan om europabolag och regler kring gränsöverskridande fusioner. Regelverket är inte enkelt även om det varit en stävan att hitta en enkel reglering för etablerandet av mindre företag och deras fria rörlighet över ländergränserna i EU. Kapitalkravet verkar stanna vid 1 euro. Källa: Bolagsverket Jubo Gruppen för en säkrare och effektivare produktion -vår egen och andras Jubo Gruppen Besöksadress Postadress Nyttorp Box Degerfors Degerfors

9 Svensk Leverantörstidning nr industri Legotillverkning och egna specialprodukter Torsbyföretaget IndustriDesign & Teknik AB legotillverkar en rad olika produkter åt kunder runt om i Norden och har också en mångårig erfarenhet av tillverkning och försäljning av specialprodukter för VA- och bergborrningsbranschen. Vi fräser, svarvar och laserskär produkter i stål och rostfritt och tillverkar det mesta på beställning. Det är både legotillverkning och flera egna produkter för VA-branschen till kunder i Sverige och övriga Norden. Vi tillverkar och säljer även utrustning för bergsborrning till kunder i Norge, berättar Stig Johansson på IndustriDesign & Teknik AB (IDT). IDT tillverkar också flera detaljer åt industriportleverantören Torverk i Torsby, som är företagets största kund. När Torverk vidareutvecklar sina portar får vi flera detaljer att tillverka, säger Stig Johansson och berättar att företaget nyligen har investerat i en ny kantpress och en CNC-styrd fleropmaskin. Torsbystödet Torsbystödet är ett hjulförsett rörstöd som används vid läggning av rör i kulvertar. Rörstödet tillverkas i varmgalvat stål med ett gummiinlägg för mediarören och finns i olika storlekar. Det kan även specialtillverkas efter kundernas önskemål. Konstruktionen gör produkten enkel att montera. Borrskor IDT tillverkar ett urval borrskor från storleken xl 115 till xl 240 där volymmodellerna xl 115 och xl 140 levereras med härdad slagkant. Arne Öster Jubogruppen satsar för framtiden Utbyggnaden av 400 kvadratmeter kontorsyta och kvadratmeter verkstadsyta - huvudsakligen avsedd för maskinbearbetning - är nästan klar. Cirka 25 personer från automationsspecialisten Jubo Mechatronics i Karlskoga kommer sedan att flytta in hos Jubo Kvalitetsproduktion i Degerfors. De båda företagen kommer dock att behålla sina inarbetade namn och varumärken inom Jubogruppen. Som produktionsbolag kommer Jubo Kvalitetsproduktion i första hand att producera det som Jubo Mechatronics behöver för sina automationslösningar för bland annat läkemedelsindustrin, där de samarbetar med visionteknikföretaget Sensor Control i Västerås (som också det är en del av Jubogruppen) men vi är även en så kallad kontraktstillverkare mot övriga kunder. Tetra Pak står för en stor del av vår serietillverkning. Sedan har vi några ytterligare produkter som går som serieproduktion. Jag räknar på och ansvarar för vad vi kallar övriga jobb, olika projektuppdrag som kommer in. Företaget arbetar huvudsakligen i rostfritt och aluminium, berättar Thomas Jarnhamn, säljare, projektledare och svetsansvarig i Jubo Kvalitetsproduktion AB i Degerfors. Vi på Jubo Kvalitetsproduktion har tidigare haft den filosofin att lägga ut all maskinbearbetning på underleverantörer men för att ha full kontroll över detta har vi valt att ta in den i vår produktion och ska nu ha allt under samma tak. På det viset blir det väldigt bra för oss, säger Thomas Jarnhamn. Samverkande säljorganisation Jubogruppen satsar nu på en gemensam säljorganisation där de tre ingående bolagen genom att vid kundbesöken vara ännu mer vakna för sina kunders möjliga behov hoppas att uppnå synergieffekter. Den som säljer en robotlösning och då besöker kundens verkstad kanske upptäcker någon produkt som vi kan tillverka och tvärtom, säger Thomas Jarnhamn. Jubo Kvalitetsproduktion har också haft vissa kontakter med företag i Norge (inom offshore) och Danmark (livsmedel) där man hoppas kunna etablera nya kundrelationer. Under de närmaste åren hoppas man att kunna expandera sin verksamhet med sikte på en börsintroduktion av Jubogruppen Arne Öster

10 10 industri Möte med Sättraby Verkstad det expanderande familjeföretaget Långt ut i skogen, ca 8 mil norr om Stockholm, mellan Rimbo och Edsbro hittar man familjeföretaget Sättraby Verkstads AB som legotillverkar tunnplåt. Företaget bildades 1970 av bröderna Lars och Kjell Trolin och drivs av Fredrik Trolin, son till Kjell. Han är självlärd och har sprungit på verkstadsgolvet sedan han var liten tillträdde han som platschef, men hoppar gärna in på produktionen ibland om det behövs. Stabil grund från början Redan i början av 70-talet fick Sättraby Verkstad fem fasta kunder som regelbundet anlitade dem. Det innebar naturligtvis att man fick en stabil grund att stå på. Ca 70% av kunderna finns i dag Stor stockholm, resterande är rikstäckande. Under 38 år har man utvecklat både maskinpark och personal för att klara av det tekniskt kunnande som branschen kräver. Sättraby Verkstad erbjuder idag gedigen kunskap inom verkstadsteknik med avancerade maskiner för plåtbearbetning. Här finns avancerad teknik hanterad av kompetent och erfaren personal. I början på 2000.talet omsatte företaget 5miljoner, idag har företaget byggt ut sina lokaler och investerat i en ny stansmaskin på 20ton samt nyanställt personal. Nu är är företagets omsättning 8miljoner. Företagets affärsidé bygger fortfarande på anpassningar efter kunderna och deras önskemål samt snabba leveranser. Personalen tveklöst främsta styrkan Personalen är vår absolut största styrka, understryker Fredrik. De har alla ett personligt intresse i produktionen och engagerar sig för att produkterna ska lämna verkstan med en mycket bra kvalité. Dessutom kommer dom med många kluriga lösningar för tillverkningen och det i sin tur har inneburit bättre och billigare detaljer för kunderna, förklarar Fredrik. Små verkstäder blir unika Enligt Fredrik Trolin är verkstäder som Sättraby Verkstads AB unika. Det vanligaste är att små ställen köps upp och ingår i jätteorganisationer, där man som arbetare står och gör samma saker hela tiden. Här kan vi gå runt mellan olika maskiner, diskutera, pröva olika tekniker och så vidare. Gemensamt löser vi kunders problem och önskemål. Jag föredrar det småskaliga, det enkla där kunden kan komma in och snacka lite, spåna över en kopp kaffe utan att det behöver vara så märkvärdigt, förklarar Fredrik Trolin. Från idé till färdig produkt När det gäller nya produkter står företaget ofta för produktionsutvecklingen tillsammans med kunden, och det förekommer att man står för allt från idé till färdig produkt. Man är väldigt breda i allt som gäller plåt och rör. Från smått till medelstort 5 10 bitar upp till flera tusental. Det handlar om legotillverkning i tunnplåt i små och medelstora serier. Styrkan ligger i helhetstänkandet och i det stora tjänstesortimentet. Eftersom man specialiserat sig inom vissa segment, har man sett till att skapa goda kontakter med kvalificerade företag i regionen. Det innebär att man därigenom kan erbjuda en totallösning från idé till slutbehandling och leverans. Vårt arbete grundas genom bra relationer, där en order ofta genererar ännu en, säger Fredrik. Det händer att kunder kommer in och diskuterar en ny idé eller ett nytt projekt som ska sparkas igång. Det är inte alltid som dom har en ritning med sig. Ibland kan det bara vara en lös skiss på en liten kartongbit. Det spelar inte så stor roll, förklarar Fredrik med ett leende, bara vi förstår varandra och kan komma fram till vad som är tekniskt möjligt. 40 företag i fordonsindustrin, kärnkrafts industrin, industrirenhållning och storköksindustrin står på kundlistan.fordons - och stoft hanterings uppdrag hör till de största uppdragsgivarna, dit man levererar komponenter Utbyggnationen och investeringen i ny stansmaskin gjorde vi för att öka produktionstakten, och täcka alla beställningar. Vi försöker att succesivt expandera efter behov, Fredrik Mattson vid nya stansmaskinen. men inte så fort att vi får växtvärk. Inte tänker vi förflytta företaget till större ort heller. Vi trivs bra hör i Sättraby, konstaterar Fredrik. Visst gasar vi på, säger Fredrik glatt, men det är hela tiden en viktig balansgång där vi alltid sätter kvalité före kvantitet. Vår främsta strävan är att vara den professionella köparens bästa val, avslutar Fredrik Trollin. Pia Dellamonro Ny stansmaskin och ny maskinhall Fredrik Mattson har jobbat här sedan -91. Just nu jobbar han med utstansning av skyltar till pressbyrån. Jag tycker jobbet är varierande och bra.och så har jag bara en mil hem, berättar Erik Martin. Sättraby Verkstads verksamhet har vuxit och utvecklats. Den senaste stora investeringen gjordes 2006 då man köpte ytterligare en stansmaskin som arbetar med plåt i storleken 1,25-2,5 meter. Stans maskinen lyftes in i en nybyggd maskinhall på 150 kvadratmeter, innan väggar och tak kommit på plats. Det var tufft. Med 22 ton hängande i luften gällde det att hålla tungan rätt i mun. Det var inte bara kranföraren som hade svettpärlor i pannan den vinterdagen, minns Fredrik. Företaget gör allt, från små plåtbitar till större stansade och bockade plåtkonstruktioner. Ca 30- Fredrik Trolin Plats- och produktionschef. Tel: Fax: Rinn Gamla Skola, Torsby Tel: /

11 Svensk Leverantörstidning nr industri Datorer som tål stryk, mycket stryk AQERI utvecklar, producerar och säljer robust dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Med nästan 30 års global erfarenhet i bagaget inom Försvars-, Industri-, och Fordonsbranschen, är deras produkter rustade för de värsta tänkbara scenarier som smuts, vibrationer, fukt, elektromagnetiska störningar och växlande temperaturer. Stryktålig laptop Under Tekniska Mässan i Älvsjö i oktober demonstrerades senaste utbudet av ruggade datorer, däribland Getac B300. En styktålig och pålitlig laptop. En flitig användare av Getacs produkter är det amerikanska försvaret som med godkänt resultat testat modellen B300 mot saltdimma. Datorn är byggd för att fungera i krävande miljöer och väderlek med perfekt resultat. Med både IP54 och MIL-STD-810f-klassning är inte vatten, damm, vibration eller skakningar några problem. Den ljusstarka skärmen på 1200nits gör den perfekt att arbeta med i fullt solljus utan några problem. Med Night Vision-glasögon som tillbehör möjliggör den även arbete i fullt mörker. Getac B300 inkluderar även fingeravtrycksskanner, TPM V1.2, smart card option, Bluetooth, WLAN. Inbyggd GPS och 3G som option Konstruktionen är fläktlös och speciellt anpassad för att möta användningsområden där höga krav ställs på tillförlitlighet, stöt- och vibration, damm, fukt, kyla och värme. AQERI klarar av fyra oberoende skärmar samtidigt. Systemet har genomgått HALTtest (Highly Accelerated Life Test) där datorn passerat UA med god marginal och skärmen visade sig enligt HALT-test vara oförstörbar. Aqeri bedriver sin verksamhet från Spånga och Luleå. På båda orter finns kompletta produktionsanläggningar anpassade för verksamheten. Produktionshallarna är byggda för att ge ett fullgott ESD-skydd och ventilationsanläggningarna är helautomatiska för att ge en jämn luftfuktighet och rätt temperatur. Detta ger en optimal miljö för elektronik. HALT-godkänd dator Aqeris senaste egenutvecklade högprestanda system med intel Mobile processor heter Aqeri Aqeri under HALT-Test. Modules REC Solar is producing high quality multicrystalline solar modules for the European market. The focus on quality and lean production has made us to a significant European module supplier in record time. The customers of REC Solar are leading European wholesalers and project developers. The solar modules have been accepted very rapidly in the market, and customers have fully appreciated the quality and delivery security of modules. REC Solar does not supply directly to retailers or end customers. REC Solar s module plant is situated in Glava, Sweden. This is today the fastest growing module plant in Europe. From the startup in summer 2003, the plant has been continuously expanding and by the end of 2007 the production capacity was 100 MW of solar modules per year. REC Solar have 250 employees. Following the substantial capacity additions in progress, 2008 module production is expected to reach 150 MW. Renewable energy is a future branch with great potentials to develop personal carrier. We constantly recruit more personnel to new positions!

12 12 industri Danverk är specialisten på kundanpassade apparatskåp Med stor yrkeserfarenhet bland personalen och med hjälp av en modern maskinpark klipper, bockar, svetsar och ytbehandlar Danverk AB plåt till såväl standardskåp som kundanpassade kapslingar och andra plåtdetaljer. Danverk AB (tidigare Danielssons Verkstäder) sysslar med konstruktion, produktion och försäljning av apparatskåp, kapslingar och kundanpassade plåtdetaljer. Från en enkel måttskiss eller en detaljerad ritning tillverkar man kostnadseffektivt i alla plåtkvaliteter. I dag finns kundkretsen inom många olika branscher, till exempel elektronik, styr- och reglerteknik, medicinsk teknik och telekommunikation. Vi har varit verksamma i Kårsta sedan 1939 och är i dag drygt 20 anställda. Det vi gör är att tillverka någon form av plåtskåp, kapslingar, det vill säga oftast täta skåp och då huvudsakligen mot elbranschen och maskinindustrin, berättar VD Mats. Tillverkningen sker med hjälp av programmerad stansning innan plåten bockas till rätt form i en kantpress för att sedan gå vidare till svetsning. Här finns både manuell svets och svetsrobot. Ytbehandling är i huvudsak pulverlackering. Materialet man använder är alla typer av plåt som till exempel stålplåt, rostfritt, syrafast eller aluminium. Produktsortimentet består av standardprodukter inom familjen DV-FLEX och DV-Special, det vill säga kundanpassade skåp där kunden bestämmer storlek, material, utseende, håltagningar, kapslingsklass och så vidare. - Standardprodukterna står för en relativt liten del av vår totala försäljning. De säljs mest till elgrossister. Vårt fokus ligger på kundanpassade lösningar och vår försäljning går huvudsakligen till den svenska marknaden. Kunderna är till stor del apparatskåpsbyggare, alltså de företag som bygger den utrustning som ska sitta i skåpen och sedan säljer vidare till slutanvändaren, förklarar Mats Hero. Prototyper eller hela serier Eftersom Danverk AB tillverkar kundanpassade kapslingar helt enligt kundens önskemål kan företaget leverera allt från enstaka prototyper till hela serier. Danverk står för kvalitet, flexibilitet och snabbhet och vi strävar alltid efter att ha kunden i fokus. Det kommer nya konstruktioner till oss hela tiden. Vi kan ta fram en prototyp på tre till fem veckor. Sedan kan den gå vidare till en mindre serieproduktion som snabbt kan anpassas efter förändrade krav. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 och alla medarbetare är involverade i vårt arbete mot ständig utveckling och förbättring. Tillverkningen sker så miljömässigt riktigt som möjligt, säger Mats Hero. För att ett sådant här företag ska må bra så gäller det att kunna utnyttja produktionsmöjligheterna maximalt. Med den utrustning som vi har i dag har vi möjlighet att nå en försäljning på drygt 30 miljoner kronor. Sedan får vi se hur vi ska gå vidare med investeringar i maskinparken och i lokaler, förklarar han. Arne Öster Med fokus på högkvalitativa verktygsmaskiner Det är en positiv och nöjd John Ericson, vd på Maskin AB A Fransson, som berättar om sina förhoppningar på årets Tekniska Mässa. -Vi har några fantastiska år bakom oss. Svensk Industri har investerat stort senaste åren och jag tror att det håller i sig ett tag till, även om många siar om lågkonjunktur. Relationerna med våra kunder är långsiktiga och exceptionellt goda. Sedan starten 1964 har Maskin AB A Fransson utvecklats till ett fullserviceföretag med kvalificerad service, utbildning samt finansiering av verktygsmaskiner från välrenommerade leverantörer världen över. Företaget har lager och utställning både i Hölö utanför Södertälje och i Värnamo. Tekniska Mässan har en given plats i försäljningsbolagets aktivitetskalenderoch i år kommer det att visas skärande bearabetning i en fleroperationsmaskin från Quaser, en Teach-in svarv från Harrison samt en FFF-maskin från 3D Systems. Försäljningstrenden för Maskin AB A Fransson har gått mot större och mer kompetenta enheter, framförallt har de lyckats mycket bra med sina karusellsvarvar från You Ji. Företagets målgrupp är mindre och medelstora företag där maskiner för runt en miljon kronor var vanligast förut. Nu investeras det alltså mer frekvent i både större svarvar och fleroperationsmaskiner, med en prislapp från två miljoner upp till sju miljoner kronor. Världsledande maskinbyggare Företagets filosofi är att samarbeta nära kunderna med verktygsmaskiner från flera världsledande maskinbyggare. Kvalificerad servicepersonal och tillgång till de bästa hjälpmedlen är unika resurser som kan göra nya maskiner ännu något bättre än när de lämnade fabriken. Vi är stolta över våra erkänt duktiga servicetekniker vilka gör att vi kan erbjuda våra kunder en förstaklassig service på både gamla och nya maskiner.vi har satsat mycket hårt på att kunna erbjuda marknadens bästa utbildningar i CNCteknik och ibland är vårt uppdrag att utbilda konkurrenters kunder och även konkurrenters personal. Våra grund- och fortsättningskurser i svarvning, fräsning och programmering är uppskattade, berättar John Ericson. Nya maskiner Innovativa lösningar Maskiner för omgående leverans är en annan konkurrensfördel som möjliggörs genom lager i både Hölö och Värnamo. Import, lagerhållning och försäljning av resurssnåla samt arbetsmiljövänliga industriprodukter sker från bland annat följande leverantörer: Fanuc ett världsledande företag för styrsystem, verktygsmaskiner och industrirobotar. Quaser maskinbyggare med erkänt höga skärkrafter och fina bearbetningsresultat. Hwa Cheon samarbetspartner för verktygsmaskiner från Korea. Colchester en av världens mest kända svarvtillverkare. Harrison med teach-in-svarven Alpha som sin främsta produkt. En kombination av att träffa befintliga och presumtiva kunder gör att Maskin AB A Fransson återkommer som utställare på Tekniska Mässan. Utvecklingen av verktygsmaskiner gör att företaget inte behöver vara oroliga för upprepning. Det finns varje år någon ny maskin med innovativa lösningar att visa och nya kunder att träffa på mässan. Anna Lunder Tel: , fax:

13 Svensk Leverantörstidning nr industri VD för Onrox AB i Malmö, Stefan Borgström. Nya steg I samband med ISO-certifieringen känner man på Onrox att det är dags att ta nya steg för att öka både produktion och kundstock. Man bedömer att ytmonteringsteknik är den teknologi som har framtiden för sig. Företaget investerar i en Pick and Place-maskin vilket gör det möjligt att anpassa en hel del produkter till modernare teknologi. Men kapaciteten ökas också avsevärt. På det viset visar företaget att man är en kvalitetsmedveten partner att räkna med i ett långsiktigt samarbete. I samband med Onrox AB:s 15-årsjubileum 1998 blev Sven Fagerlund och Stefan Borgström utsedda till årets företagare i Malmö Stad av företagsgrupperna i Malmö samt av Företagsförbundet. Nya lokaler sätter fart på expansionen Efter att ha varit trångbodda länge, vilket hade hämnat företagets utveckling, hittade man lämpliga lokaler och 1997 köptes fastigheten på Jägersrovägen i Malmö flyttade man in i de nu nyrenoverade lokalerna på kvadratmeter, men från början användes bara kvadratmeter varav till lager och produktion. Denna yta ESD-säkrades, det vill säga försågs med bland annat el-avledande golv. Då hade företaget 25 anställda. Nu fanns det nya utvecklingsmöjligheter. De nya lokalerna medgav expansion och marknaden var på uppgående köps företaget av Malmöbaserade industrikonglomeratet Midway Holding AB. Syftet med försäljningen var att säkra framtiden för företaget. Från hobby till totalleverantör av industriella elektroniklösningar Onrox AB i Malmö har alltid haft de mänskliga resurserna i centrum vilket har gett utdelning. Företaget som har nästan trettio år på nacken har satsat på personalen när det har varit dåliga tider i stället för permitteringar eller uppsägningar som det brukar vara när en lågkonjunktur står inför dörren. Malmöföretaget Onrox AB startades 1984 av bröderna Stefan och Rolf Borgström tillsammans med Sven Fagerlund. Ursprungligen var elektronikintresset en hobby där ett gäng unga grabbar byggde egna förstärkare och olika typer av bilelektronik till både de egna och kompisarnas rallybilar. Under årens lopp har dock det som en gång började som en hobby förvandlats till ett blomstrande företag med internationellt erkännande. Under 80-talet växer företaget Utvecklingen för Onrox AB under 80-talet kan beskrivas som en testperiod där man försökte prova olika områden inom elektronik. Under senare delen av 1980-talet startades team PRO som stod för Pettersson som drev Illustrateur, Rosenqvist som drev RPC Teknik AB samt Onrox AB. Samarbetet gick ut på att ta fram layout, mönsterkort och produktion, det vill säga korta framtagningstider och kostnader för nya produkter. De reste runt, framför allt i Sydsverige, med detta koncept. Det visade sig att de var alldeles för tidigt ute och att marknaden inte var mogen. Det skulle ta tio år innan detta skulle bli accepterat. Början av 90-talet blir tufft I början av 90-talet upplevde många företag i Sverige en svår tid då lågkonjunkturen slog till och en del företag blev tvungna av göra sig av med personal. Då valde Onrox AB att försöka behålla personalen så långt det var mjöligt. De kämpade med näsan över vattenytan under ett par år och satsade på utbildning för hela personalen under denna period. Tack vare det kunde man behålla kompetensen i företaget och vara väl förberedda när konjunkturen vände. Så blev det också och då var Onrox AB bättre rustade och kunde fortsätta att växa. Ett omfattande arbete med att kvalitetscertifiera verksamheten enligt ISO 9001 sattes igång. Här medverkade samtliga i hela organisationen, personalen skrev utkasten till sina egna rutiner fastställdes så slutligen ISO 9001-certifieringen. VD:n ser över organisationen 2006/2007 ser Stefan Borgström över hela organisationen. En ny produktionschef anställs och förre produktionschefen tar över Sven Fagerlunds roll som teknisk chef. Sven lämnar bolaget 2007 för pension. En konsult tas till hjälp för detta arbete i syfte att få en totalbild över organisationen och hur varje individ känner för sin arbetsroll och sin relation till arbetskamrater och närmaste chef. Ännu en gång satsar man på ett omfattande utbildningspaket som sträcker sig i tid över två år. Målet med utbildningen? Målet med detta var bland annat att få organisationen rustad för införandet av OPS - Onrox Produktions System, vilket består av valda delar av Lean Production-konceptet. Nya investeringar görs under 2008.Två av MyDatas senaste maskinmodeller, My 100DX14, köps in tillsammans med en ny lödugn och ett SPI system (lodpasta avsyningssystem), detta för att säkerställa kvaliteten,vilket sammanfaller med kundernas ökade krav och förväntningar och inte minst för att möta den ökande efterfrågan. Felipe Bravo Onrox AB anställda Omsättningen cirka 127 Mkr Toppmoderna lokaler på kvadratmeter på Elisedal Industriområde i Malmö. ISO 9001 :2000 och ISO 13485: 2003 utfärdat av Semko Inertek samt producentstatus utfärdat av KBA och TÜV enligt E1 och e1. Sedan oktober 2005 ägs företaget av Midway Holding AB, ett börsnoterat industribaserat konglomerat med sin bas i Malmö. Företagsgruppen består i dag av 11 företag med cirka 900 anställda och Mkr i årsomsättning. Kampanjpris kr Aqeri Fläktlös. Tål stötar och vibrationer, damm, fukt, kyla och värme. Klarar fyra oberoende skärmar samtidigt. Systemet har genomgått HALTtest (Highly Accelerated Life Test) där datorn passerat UA med god marginal och skärmen visade sig enligt HALT-test vara oförstörbar. stryktåligt! MuLTiq - Solida, stabila och flexibla fristående monitorer i aluminiumchassi som passar bra i lätt industrimiljö. Skyddsglas som standard. Lätt att rengöra. Finns i 12, 15 och 19. Med eller utan touchskärm. Kampanjpris Fr kr Mer stryktåligt på: getac B300 - Ruggad och pålitlig. Tål saltdimma. Byggd för att fungera i krävande miljöer och väderlek med perfekt resultat. IP54 och MIL-STD-810f-klassad. 1200nits ljusstark skärm som möjliggör arbete i fullt solljus. Night Vision-glasögon som tillbehör möjliggör arbete i fullt mörker. Getac B300 inkluderar fingeravtrycksskanner, TPM V1.2, smart card option, Bluetooth, WLAN. Inbyggd GPS och 3G som option. Kampanjpris Fr kr 2008 Aqeri. Med ensamrätt. Alla andra produktnamn och varumärken är endast för information och kan vara varumärken eller registrerade varumärken hos resp. innehavare. Priserna gäller t.o.m. 31 december Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning. Gäller endast beskrivna konfigurationer och kan ändras utan föregående varsel. Kostnader för hantering och transport kan förekomma. Vi reserverar oss för ev. tryckfel. Technology Built Tough

14 14 infrastruktur Ramböll, med hela världen som arbetsfält Att vara stor innebär att man måste ta ansvar. Miljöansvar och ansvar för att medmänniskor inte far illa. Ramböll arbetar hela tiden med omfattande projekt över hela världen. Och gör samtidigt stora satsningar på projekt och utveckling av verksamheten för att uppnå nya miljökrav och skapa bättre levnadsvillkor i samhället. Nyligen flyttade det svenska huvudkontoret in i nya lokaler på Krukmakargatan 21 på söder i Stockholm. På floden Nevas strand i Sankt Petersburg ska ett helt nytt superkvarter få ta plats med bostäder, kontor, shoppingcenter, upplevelsecenter, spa, underjordiskt garage och två hotell. Det är ett unikt projekt där Rambölls kontor i Ryssland, Sverige, Finland, Danmark och Storbritannien samarbetar. Alla länder tillhandahåller experter inom respektive område och man strävar efter ett brett engagemang. Från Sverige bidrar man bland annat med att projektera el, VVS och byggnation. Gamla Scandiaconsult köptes upp av den danska stiftelsen Ramböll Det är en dansk koncern med kontor i flera olika länder runt om i världen som i huvudsak ägs av en stiftelse. Ramböllkoncernen erbjuder helhetslösningar inom byggande, infrastruktur, industri, energi, vatten och miljö, telekommunikation, management och IT.. Stora projekt I Sverige är man starkast inom infrastruktur. Några av de största projekten just nu är Citybanan, en pendeltågstunnel under Stockholm, och Norra länken, en sträcka på cirka fyra kilometer, huvudsakligen genom tunnlar, som sträcker sig mellan Norrtull och Värtan. Ett annan stor utmaning just nu är ett samarbete mellan flera kontor inom Ramböll för ett stort och unikt projekt i centrala S:t Petersburg. På ett gammalt industriområde i centrala S:t Petersburg ska kvadratmeter omvandlas till ett stort superkvarter med kontor, hotell, bostäder och köpcentra. Ramböll projekterar alla delar i detta, med undantag från arkitekturen. Satsning på forskning Tack vare den speciella ägandeformen har man större långsiktighet och mjukare värderingar än många börsnoterade företag. Inom Ramböll strävar man hela tiden efter att skapa nytta i samhället i stort, bland annat i miljöfrågor och att bidra till bättre levnadsvillkor för människor. Man satsar till exempel just nu mycket på ett projekt för att förbättra grundvattnet i Bangladesh, där många människor i dag dör i cancer på grund av arsenikhaltigt grundvatten. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Ramböll och KTH och för detta projekt har man satsat en miljon från stiftelsen. Genom att grundforskningen sker i en högskolemiljö blir det också en vetenskapligt hög nivå på basforskningen. Liknande samarbetsprojekt pågår hela tiden mellan Rambölls personal och högskolorna. Nu finns den stora kranbilen för de tunga lyften i Karlskoga Uthyrning av kompletta PARTYTÄLT & möbler Båtkapell swimmingpool Lastmaskin Special transporter Tunga lyft Budbilar Tvättning & imregnering

15 Svensk Leverantörstidning nr infrastruktur Idén att bygga Norra Länken kom till för att lösa den svåra trafiksituationen i Stockholm i och med den ökande trafiken. Ramböll har projekterat två av de fem delarna. Just nu håller man på att avsluta projekteringen av anläggningsdelarna i Freskati och Värtan, där man byggt sedan drygt ett år tillbaka. Norra Länken sträcker sig från Essingeleden vid Karlberg till Värtahamnen (bilden). Vägen är en del av E20 och kommer till största delen gå i tunnlar, varav den längsta blir cirka tre kilometer lång. Miljöansvar Genom klimatdebatten har miljömedvetandet blivit allt starkare. Kunderna är nu mer villiga att investera i ny teknik och, med dyrare el, finns ekonomisk vinning i att satsa på bland annat vindkraft och solenergi. Samtidigt är den mark man bygger på sämre än förr och bostäder byggs på lösare leror och på förorenad mark som blivit kvar efter exempelvis gamla industritomter. Trafikleder läggs också ofta i bergtunnlar för att kunna frigöra mark för att bygga bostäder. Samtidigt har miljökraven skärpts, hanteringen av grundvatten är exempelvis en fråga som kräver ett högre tekniskt kunnande. Det är en ständigt pågående process att utveckla bolaget för att möta alla krav som ställs och därigenom bidra till en renare miljö. Sänkt energianvändning på nya kontoret Ramböll har också arbetat med att projektera omoch tillbyggnaden av det nya huvudkontoret för den Svenska verksamheten. Detta har gjorts i ett nära samarbete med fastighetsägaren AP Fastigheter. Genom effektiv värmeåtervinning och energilösningar samt optimering av klimatskalet har energianvändningen sänkts till en tredjedel mot tidigare. Fastigheten är från 40-talet där det har varit en stor utmaning att hitta en totallösning, utan att ge avkall på funktion och komfort, där energianvändningen är lägre än nyproduktion. Kajsa Juslin Även det egna kontoret blev ett projekt för Ramböll där man arbetade med att projektera om- och tillbyggnaden av det nya huvudkontoret. Genom effektiv värmeåtervinning och energilösningar har man kunnat minska energianvändningen till bara en tredjedel av den tidigare. Man kunde nyligen flytta in i de nya lokalerna på Krukmakargatan 21 på söder i Stockholm. Maskiner och Reservdelar Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner. Saxdalsvägen 2 Blötberget Ludvika Tel kontor Tel lager Fax Mobil , E-post

16 16 produktnytt Under rubriken Produktnytt presenterar vi nya produkter och tjänster, alltifrån nya uppfinningar till smarta problemlösare. Har ditt företag något nytt att presentera? Hör gärna av dig till oss så kanske ni kan vara med och visa upp just er nyhet. Skicka ett mail med information om produkten tillsammans med högupplösta bilder till Trinergi presenterar ny värmekamera FLIR i5 är en liten och lättanvänd värmekamera som passar i allas verktygslåda. Vikten på 340 g och längden på 22 cm gör FLIR i5 till den lättaste och mest kompakta värmekameran i sin klass. Att använda FLIR i5 är lika enkelt som att använda digitalkameran på semestern. Den lagrar värmebilder i JPG-format som sedan analyseras i datorn. Programvaran QuickReport hjälper dig att analysera bilderna och enkelt skapa professionella besiktningsrapporter. FLIR i5 mäter beröringsfritt temperaturer upp till +250 C och visar temperaturskillnader så små som 0,1 C på en 2,8 lcd-display. Värmekamera används till de flesta applikationer inom el, mekanik och bygg. Det uppladdningsbara batteriet räcker till 5 timmars kontinuerlig drift. FLIR i5 levereras med QuickReport, minneskort, Li- Ion batteri, laddare, USB-kabel, handledsrem och manual. Läs mer på Minutes II en uppstickare i kontorsmiljö I en värld av strikta rörelser, stress, dokument och papper befinner sig en man och en kvinna. De handlar på rutin och rör sig av gammal vana. Men även på kontor och i affärsvärlden kan saker hända, särskilt när personerna plötsligt släpper loss. Minutes II är Crowd Companys och koreograf Marika Hedemyrs senaste uppstickare. En uppstickare behöver ingen scen - det är en föreställning i miniformat som kan dyka upp var som helst! I foajén, på konferensen eller på gården. Minutes II bjuder på ett humoristiskt och tankeväckande avbrott på 12 minuter och med hög igenkänningsfaktor. Tel Bruker presenterar första handhållna XRF med Silicon Drift Detector (SDD) Bruker AXS säljer sin nya TRACERturboSD, världens första portabla och handhållna metallanalysator som försetts med en Silicon Drift Detector (SDD). Denna detektor tillför en stor förbättring av analytiska prestanda för handhållna detektorer. Precisionen ökar med en faktor två till tre, och på köpet är det möjligt att mäta de lätta elementen som Mg, Al och Si possible i luft utan vakuumtillsats eller att navända He-gas. Denna teknologi har tills nyligen endast varit möjligt med de stora laboratorieinstrumenten. TRACERturboSD ger nu användaren en möjlihet att mäta Aluminium i Titanlegereingar aoch Magnesium och Kisel i Aluminiumlegeringar utan att använda vakjuum eller Helium. Och, tilsammans med Bruker-NASA:s vakuumteknologi, kombinerat med SDDvacuum technology, ger det marknadesn bästa känslighet för denna typ av handhållna X-ray Fluorescence (XRF) instrument. Fördelar: Snabbaste Legerings ID på marknaden! Mäter Mg, Al & Si utan vakuum eller Heliunm tillsats! Möjligt med Kavalitets ID och kemisk analys! Största kvalitetsbiblioteket på marknaden. Bruker-NASA patenterat tillbehör ger best precision & repeterbarhet. Ta kontroll med RFID Civil ID Systems har flera års erfarenhet av Chip och magnetkorts läsare. Vi har nu kompletterat vårt sortiment med ett brett utbud av RFID läsare, Tags och system. RFID tekniken ger en fantastik möjlighet att på ett funktionellt sätt erhålla eller sprida information inom en Supply Chain eller värdekedja. Genom att kombinera olika typer av Tags, läsare/skrivare och system får man oändliga variationer och möjligheter med RFID. Att som exempelvis Civil ID Systems gör, kombinera tags, läsare och mjukvara kan man applicera RFID inom egentligen alla områden där man vill få kontroll på information och flöden. Som exempelvis inom passersystem, sjukvården, lager, processindustrin, parker, transport etc. Kontakta gärna oss om ni vill veta mer om hur RFID kan hjälpa er och era samarbetspartners.

17 Svensk Leverantörstidning nr produktnytt Atlas Copcos nya serie av batteridrivna skruvdragare erbjuder användaren frihet från kablar och slangar BCP-skruvdragaren drivs av lätta litiumjonbatterier med hög kapacitet vilket gör den till en av de lättaste skruvdragarna på marknaden. Det finns dessutom massor med effekt, med åtdragningsmoment från 0,4 upp till 12Nm. BCP- skruvdragaren är programmerbar och erbjuder variabla varvtal. Maximalt varvtal är 1550varv/ minut och lägsta varvtal är 300 varv/minut. Verktyget slår ifrån automatiskt vid ett förinställt åtdragningsmoment. Om åtdragningen är OK lyser den övre lysdioden med ett tydligt grönt ljus. Om åtdragningen inte är OK kommer en röd lampa att tändas. Lysdioden visar också batteriets status och varnar när batteriet är svagt. BCP- skruvdragarna är perfekta för kvalitetskritiska förband där låga moment används. Slutmontering av bilar, terrängfordon, bussar, truckar, flygplan, motorcyklar, motorer och vitvaror är några exempel på tillämpningar. Genomlysande RAYCON visar strålande egenskaper på Pack & Emballage Nu har det äntligen kommit en röntgendetektor som är tillförlitlig, stabil och lättanvänd. Det behövs ingen specialutbildad tekniker för att sköta inlärning och drift av röntgendetektorn RAYCON. Mobergs premiärvisar den nya utrustningen från tyska tillverkaren S+S på easyfairs Pack & Emballage i Stockholm oktober. Med RAYCON har S+S lyckats få fram en top of the class utrustning där såväl mekanik och röntgenkomponenter som mjukvara och operatörsgränssnitt tagit ett stort steg framåt i utvecklingen. Istället för Windows används det stabilare QNX realtidsoperativsystemet som utnyttjar hela processor-kapaciteten och inte kräver någon UPS för nätspänningsvariationer. Via Ethernet anslutning kan detektorn fjärrstyras över Internet och alla bilder och data sparas externt. Vidare information kan lämnas av MOBERGS Processkontroll AB i Malmö, tel , som ställer ut på Pack & Emballage i monter C07:13. Röntgendetektor typ RAYCON Ramböll Medialäckor Medical Otäta medicinska gasanläggningar på sjukhus innebär både sämre miljö för personal och patienter, onödiga kostnader och ökad miljöbelastning. Med hjälp av marknadens mest sofi stikerade teknologi spårar Ramböll läckor. Medicinska gasanläggningar är en av sjukvårdens hörnstenar, men i varje anläggning finns en potentiell risk för driftstörningar, effektivitetsförluster och onödiga kostnader till följd av läckor. För patienter och personal innebär ett läckagefritt system också en bättre vårdoch arbetsmiljö, med mindre luftföroreningar och säker försörjning. Högeffektiv teknologi Ramböll Medialäckor Medical erbjuder marknadens effektivaste metod för läckagesökning. Metoden bygger på ultraljudsteknologi, med ett instrument som filtrerar bort bakgrundsbuller och registrerar tryckdifferenser från systemet. Teknologins viktigaste fördel i jämförelse med andra metoder är känsligheten läckor så små som 0,1 millimeter registreras vid ett tryck på 0,3 bar och på upp till 15 meters avstånd. Läs mer på Så går det till Planering av läckagesökning Läckagesökning på plats Registrering av läckor Utskrift av läckagelista och reparationsunderlag Tillgång till webbsida med resultat från sökningen Reparationer Registrering av reparationer Kontinuerlig uppföljning via webbsidan Aqeri 31001håller för stora påfrestningar Det är vårt högprestanda system, Aqeri vars monitor klarat av en HALT-test (High Accelerted Life Test) vilket gör den näst intill oförstörbar. Den gick inte sönder trots enorma påfrestningar. Den är fläktlös och kan kopplas till 4 oberoende skärmar samtidigt. Endast en kabel behövs. B300- En ruggad, pålitlig och dessutom snygg notebook för krävande miljöer. B300 är Getacs nya arbetshäst, den är byggd för att kunna fungera i alla miljöer och i alla väder med perfekt resultat. Den 1200nits starka skärmen gör den perfekt för att jobba i fullt solljus utan några problem. B300 är designad att kunna passa in på olika kundapplicationer. Med både IP54 och MIL-STD-810f Klassning så är inte vatten, damm, vibration eller skakningar några problem. B300 är unik med att kunna användas i miljöer med fullt solljus till total mörker med Night Vision Googles som tillbehör. MultiQ monitorerna i MQ-serien är det bästa valet för fristående monitorer i lätt industrimiljö! Stabilt aluminiumchassi Skyddade mot stänk av vätskor Skyddsglas som standard Tunn och lätt design Lätta att rengöra Med eller utan touch-skärm Aqeri Fläktlös dator som klarar av 4 oberoende skärmar samtidigt. Tål stötar, vibrationer, damm, fukt, kyla och värme. Genomgått HALT-test UA SEK MultiQ Solida, stabila och flexibla fristående monitorer i aluminiumchassi. Finns i tre olika storlekar, 12, 15 och 19, med eller utan touch-skärm. Från SEK Getac B300 Tål saltdimma. IP54, MIL-STD-810f klassad. 1200nits skärm, fingeravtrycksskanner, TPM V1.2, Kortläsare, Bluetooth, WLAN. Inbyggd GPS och 3G som option. Från SEK.

18 18 mässa & konferens Folkhögskola med stor bredd både bland elever och verksamheter I en naturskön miljö vid sjön Möckeln, ett par kilometer från stadskärnan, ligger Karlskoga folkhögskola. Alldeles intill finns strövområden och motionspår. Även brygga och badmöjligheter finns i direkt anslutning till skolan som erbjuder både studier, konferensarrangemang och en mängd aktiviteter. Karlskoga folkhögskola är en rörelsefolkhögskola. Huvudman är Svenska Missionskyrkan (tidigare Svenska Missionsförbundet). Den ideologi och människosyn som skolan och dess huvudman står för kommer till uttryck i ett gemensamt ansvar för skolans verksamhet. Här finns viljan till en fri och öppen diskussion som speglar olika synsätt och värderingar. Skolan ska vara en plats för aktivitet, sökande och tänkande. Skolan vill erbjuda en miljö fri från droger och alkohol. På skolans långa kurser möts varje år cirka 200 kursdeltagare från många olika nationer. Ett 60- tal studerande bor på skolan. Rummen är rökfria och handikappanpassade. Bredbandsuppkoppling till Internet finns tillgänglig. Skolan erbjuder en mängd olika aktiviteter som till exempel kvällsprogram, kulturprogram, temadagar, andakter och estetiska verksamheter. På skolan finns en sporthall med klättervägg som flitigt används av skolans idrottsförening. Såväl dagtid som kvällstid har de studerande tillgång till datasalar med Internet. Det finns tillgång till biljard och möjligheter att låna kanoter och långfärdsskridskor. Konferenser en allt viktigare del av verksamheten Det är både företag, kommuner, landsting och organisationer som hyr in sig för olika typer av konferenser på Karlskoga folkhögskola. Vi kan erbjuda såväl dagkonferenser som konferenser med övernattning. För dagkonferenser kan man utöver att hyra lokal även köpa mat och kaffe samt en eventuell middagsmeny om man stannar ända till kvällen. För övernattning har vi två typer av logi. Det är dels konferensboende med 13 rum och plats för upp till 39 gäster och dels 13 vandrarhemsrum med en något lägre standard. Under sommaren finns hela internatet med cirka rum att tillgå. Då har vi stora konferenser, idrottsoch konfirmationsläger med mera. Så skolan är igång under i stort sett hela året, säger Anders Thunberg som ansvarar för konferenser, korta kurser, marknadsföring och studievägledning på Karlskoga Folkhögskola. Grunden är vuxenutbildning Vi har elever av nationaliteter som studerar på folkhögskolan. Utöver den allmänna linjen har vi bland annat en invandrarlinje med stor bredd. En stor inriktning är våra medieutbildningar med ljud och musik, webbdesign och video, som är mycket populära. Man får lära sig ljudteknik och ljuddesign, att komponera, spela in och mixa musik. Vi har konsthantverksutbildning och en speciell afasilinje för den som har drabbats av afasi. Vi har även en tvåårig fritidsledarutbildning, som är vår enda eftergymnasiala utbildning, och temakurser som vänder sig till pensionärer, berättar Anders Thunberg. Dialogkvällar Föreläsningar för allmänheten arrangeras några gånger per termin med olika inbjudna föreläsare. Dessa arrangemang är mycket populära med möjligheter till diskussion. Samarbete med friskola Folkhögskolan har också ett samarbete med Walthers gymnasium, en friskola med idrottsinriktning där den tidigare simhopparen Matz Lindberg är rektor. Den har funnits i tre år. Vi lever skilda liv som folkhögskola och gymnasium men de köper lärartjänster av oss och vi nyttjar resurser tillsammans, säger Anders Thunberg. Nybyggd restaurang Vi har projekterat under ett års tid och startade bygget i mars i år och det stod klart den 15 augusti. Ett helt nytt kök har byggts och där det gamla köket låg har det blivit en matsal där man även kommer att kunna ha konferensverksamhet. Vi har gått från 150 platser till ungefär 220, men framför har vi gjort en mer anpassad lokal. Dessutom tillkommer en liten konferensmatsal för 20 personer. På vardagar kan vi också ta emot mindre grupper medan det under helger är en nödvändighet att samordna flera mindre grupper. Det måste vara ett visst antal konferensdeltagare om det inte är annan verksamhet igång. Vi har även en liten men växande cateringverksamhet med bland annat olika typer av bufféer för företag och privatpersoner, berättar restaurangchef Nicklas Hammel. Arne Öster

19 Svensk Leverantörstidning nr mässa & konferens Sveriges ledande hotellrabattsystem BC Hotels med VD:n Fredrik Bäckström i spetsen hjälper svenska företag att spara pengar på hotellvistelser. Det är en rörlig kostnad som lätt skjuter i höjden, säger Fredrik. För dem som kommer sent och åker tidigt nästa morgon vill vi halvera hotellkostnaden. Just nu bokar vi runt 100 nätter per dag till hotell bara i Sverige. Genomsnittsbesparingen per övernattning är kronor för kunden. På BC Hotels vet man hur svårt och tidskrävande det kan vara att själv försöka hitta hotell till bra priser. Man vänder sig till affärsresande inom såväl små som stora företag. Idag har vi kunder i Sverige och vi växer stadigt. Vi är mycket starka i Norden och arbetar med omkring hotell över hela världen, berättar Fredrik Bäckström. Vi arbetar framför allt med rabatter på 30 och 50 procent. Som förmedlare har vi ett visst ansvar gentemot hotellen. Vi är noggranna med vilka företag vi förmedlar, vi vill att det ska vara bra företag och att samarbetet ska fungera bra. Ett nummer vi fixar resten Vi håller på att utöka våra öppettider och har dessutom ett journummer så att våra kunder kan nå oss även under kvällar och helger. Som kund kan man alltid få reda på hur det går med sin bokning. Vi har en mycket populär sms-tjänst som innebär att kunden snabbt kan få ett meddelande med alla detaljer i sin bokning. Det gäller att tänka business. Nyckeln till att få en bra relation med sina kunder är att aldrig släppa kunden. Även om vi inte kan lösa deras bokning just då säger vi, jag ordnar det här. Jag kollar upp det och meddelar dig. Lösningen är att alltid kunna bli nådd, menar Fredrik. Medlemskort för kronor per år Till småföretag säljer vi medlemskort som varar ett år. Det berättigar till två hotellbokningar till halva priset när man bokar inom ett dygn. Kortet är skrivet på företaget så vem som helst där kan använda det. Under det året får man använda systemet hur mycket man vill men det räcker att man bokar 2-3 hotellnätter per år för att gå plus. För större företag arbetar vi med ett avtalsnummer där kunden får hjälp med alla sina bokningar. På så sätt kan vi skräddarsy något som passar just er, fortsätter Fredrik. I samband med hotellbokningen kan man också boka resetjänster som flyg, hyrbilar, tåg, evenemang och konserter genom våra samarbetspartners. Vi ger till exempel nästan 40 procents rabatt på Mabi hyrbilar. Taxi kurir är en annan bra partner eftersom de jobbar över hela Norden. Det är ju där vi har de flesta av våra kunder. Vi kan även sköta er faktureringshantering, ta fram statistik över hotellkostnader och se hur stora era besparingar är. Vi är unika då vi sparar mycket pengar åt kunden. Vi tar inte en viss andel betalt som en resebyrå annars gör, menar Fredrik. Det finns ingen annan på marknaden som arbetar med att boka kunder med samma slags affärsidé. Har topp under lågkonjunktur BC Hotels går mycket bra under lågkonjunkturen när det blir allt viktigare för företag att se över sina rörliga kostnader. Om tre år tror Fredrik att de har kunder. Konferenser är också den del av vår verksamhet som har ökat mest det senaste året. Genom att vi marknadsför oss inom den sektorn ser kunder nu att vi kan sänka deras kostnader för konferenser och kickoffer med procent. I framtiden vill vi vara en totalleverantör för konferenser och kickoffer liksom för hotellbokningar för många stora företag, fortsätter Fredrik. Vi vill kunna gå in i företags verksamhet och minska deras rörliga kostnader. Idag är vi en förhandlare för många långa boenden och det vill vi fortsätta vara. BC Hotels startade 2000 med försäljning av företagskort och självbokningstjänster ombildades företaget till en resebyrå och har nu 12 anställda. Huvudkontoret ligger i Örebro och ett regionkontor finns i Stockholm. I takt med att bokningsservicen ökat har kundernas krav på att hitta hotell, bland annat utomlands, blivit högre. Ekonomi och fakturering samt hotellrekrytering sköts från kontoret i Örebro medan Sälj- och bokningsavdelningen finns i Stockholm. Kajsa Juslin Fakta BC Hotels Medlem 30% rabatt inom 14 dagar eller 50% inom 24 timmar % rabatt på hotell i övriga världen. Företagskort (ej personbundet). Bemannad bokningsservice ingår. Bokningsbekräftelser via SMS, Mail, Fax eller Telefon. Obegränsat antal övernattningar. Bokning av konferenser, affärsmöten och kick-offer. Bokning och betalning online. Rabatterade priser på taxi, hyrbil, bensin m.m. Möjlighet att boka flygresor, tåg och kryssningar.

20 20 Sundsvall Sundsvall många företag har gjort och gör stora satsningar I Svensk Leverantörstidning informerar vi fortlöpande om företag, kommuner och utveckling i Norrland. I förra numret var Timrå i fokus. I detta och närmast följande nummer ligger vårt Norrlandsfokus på företag och utveckling i Sundsvall. Sundsvall Sundsvall i Västernorrlands län är med sina snart innevånare Norrlands näst största stad. De fyra dominerande näringsgrenarna, som står för 65 % av sysselsättningen är handel/kommunikation, vård/omsorg, finansiell verksamhet/media/företagstjänster och tillverkning/utveckling. Grundandet och utvecklingen av industrierna längs Norrlandskusten inom trävaror, papper och massa, har under lång tid varit primus motor i utveckling. I Sundsvalls fall har också industrier inom kemi, aluminium, glasmaskinstillverkning och större verkstadsindustri, som tillverkar maskiner med anknytning papper och massa, dominerat utvecklingen. Industrierna i Sundsvall med flest arbetstagare var (år 2006): SCA Graphics (1075), Metso Paper (575), Kubikenborg Aluminium (475), Eka Chemicals (375) och Emhart Glass Sweden (275). Framförallt dessa, men också andra, har både direkt och indirekt möjliggjort utvecklingen av välrenommerade mekaniska verkstäder och andra företag inom industri- och företagsservice. Många av dem anlitas i dag förutom av lokala och regionala uppdragsgivare också av kunder runtom i Sverige och utomlands. Erik Holländer Många Sundsvallsförtag har gjort och gör stora investeringar som ökar deras legokapacitet, snabbhet, precision och leveranssäkerhet. Fortsättning om Sundsvall i nästa nummer Bolagsverket fick nytt hem i Sundsvall. Sundsvall bygger äventyrsbad. Nytt kultur och teaterhus. Ny dragning av E4: an inklusive högbro över Sundsvallsfjärden, bara det ett projekt på 4,5 miljarder. Nedgrävningen av järnvägen genom Sundsvall. Nordens bästa kustnära boende skall byggas vid Norra kajen m.m. Sundsvallsregionens egen pelletsfabrik firade sitt ettårsjubileum I oktober i fjol inledde privatägda Sundsvall Pellets AB sin produktion av bränslepellets. Produktionen ligger nu på ca 3 ton per timme för att förse både företag, privatpersoner, grossister, kommuner och landsting med regionens eget biobränsle. Fabriken är försedd med överdimensionerade stoftfilter för minsta möjliga lokala miljöpåverkan. Bränslepellets av regionens egen råvara för regionen nu ca 3 ton i timmen Vi såg möjligheten att bygga upp en lokal produktion av regionens egen råvara i form av kutter-/kapspån och torrflis. Vi vill bidra till att Sundsvallsregionen blir mera självförsörjande när det gäller förnyelsebar, ren bioenergi. Tidigare var man i Sundsvall med angränsande områden hänvisad till pellets från andra orter som bl.a. Luleå, Skellefteå och Jönköping. Råvarutransporterna blir nu korta vilket gynnar både kostnaderna, regionen och miljön, konstaterar Jan Calissendorff och Tommy Flodin, som byggt upp pelletsfabriken på ca 6500 kvm i Bröderna Edstrands tidigare lokaler i Kvissleby. Jan och Tommy har sedan 1980-talet arbetat med olika aspekter av bioenergisektorn och anlitas bl.a. som rådgivare i fråga om biobränslen och vid byggandet av bioenergianläggningar. Jan Calissendorff och Tommy Flodin äger, driver och ansvarar för den dagliga verksamheten i Sundsvall Pellets AB. Natur rent bränsle som kostar mindre än hälften i jämförelse med el eller olja Våra bränslepellets är rent naturbränsle, både vid produktion, för den som hanterar och använder det och för miljön. Förbränningen avger samma ämnen som om träet förmultnade i naturen. Största delen av vår råvara kommer från FSC certifierade skogar. Endast två kg pellets motsvarar en hel liter importerad olja i energivärde. Pengarna stannar i regionen och det bästa är att bränslekostnaden är mindre än hälften i jämförelse med el eller olja, berättar Jan och Tommy. Enkelt för användaren råd och hjälp - småsäck, storsäck och bulk Att värma med pellets kommer allt starkare. Moderna pelletsbrännare har hög verkningsgrad med minimalt underhåll och är lätta att använda. För oss står kunden i centrum och vi anpassar leveranserna efter kundens behov. Motsvarande en hel långtradarlast med pellets lämnar oss nu dagligen. Vissa hämtar själva med personbil/släpkärra. Leveranser ordnar vi i småsäck och i storsäck med kranförsedd lastbil till kundens dörr, alltså efter behov och överenskommelse. Vi ger också råd och hjälp när det gäller val av värmepannor, brännare med mera. I framtiden kommer vi också att leverera bulk, berättar Jan Calissendorff och Tommy Flodin. Under hösten blev Sundsvall Pellets AB återförsäljare för Vänerpannan. Den erbjuder en bra lösning för lokaler med kubikmeters luftvolym i verkstäder, produktions- och lagerlokaler, där man har behov av värme, utan kostnaden för och omaket med att dra in vattenburen värme. Erik Holländer Johannedalsvägen Sundsbruk TERMISK SPRUTNING VID NYTILLVERKNING OCH REPARATION av utsatta eller förslitna detaljer och komponenter Svarvning Slipning Svetsning Riktning KAFO METALLISERING Alnö/Sundsvall Åke eller Anders Karlsson Tel:

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs VÄLKOMMEN TILL FURHOFFS ROSTFRIA Den här broschyren tar dig med till Furhoffs i Skövde. Här har vi alla de möjligheter och

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

NR 7 2015/ DEL2. Snabbt,snyggt & säkert med robot som lasersvetsar Läs S.26. Tunnplåtspecialist ökar produktionstakten Läs mer Sid.

NR 7 2015/ DEL2. Snabbt,snyggt & säkert med robot som lasersvetsar Läs S.26. Tunnplåtspecialist ökar produktionstakten Läs mer Sid. Tunnplåtspecialist ökar produktionstakten Läs mer Sid.4 Snabbt,snyggt & säkert med robot som lasersvetsar Läs S.26 NR 7 2015/ DEL2 SVERIGES LEDANDE FACKTIDNING FÖR PLÅT- & FOGNINGSTEKNIK. KONTROLLERAD

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet Ölands Vattenskärning AB Vår leverans - din säkerhet Presentation Produktion Vi är ett komplett företag för dig som vill ha arbeten utförda med precision och snabb leverans. Vår styrka består av bred lagerhållning

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

w w w. s m k a b. s e

w w w. s m k a b. s e Välkommen till SMK! Vi är leverantör av en mängd olika plåt- och rörprodukter. Hos oss hittar du färdiga standardprodukter i form av kärror, slangvindor och gåbord. Men vi kan också specialtillverka efter

Läs mer

WIPAB & ALLKAL. Avancerade plåtarbeten, maskinskydd och kvalificerad metallrengöring.

WIPAB & ALLKAL. Avancerade plåtarbeten, maskinskydd och kvalificerad metallrengöring. WIPAB & ALLKAL Avancerade plåtarbeten, maskinskydd och kvalificerad metallrengöring. Kvalitet, kunskap och erfarenhet i ett starkt samarbete. WIPAB är ett plåtbearbetningsföretag med inriktning på legotillverkning.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Vår process. Konstruktion Produktion Logistik Installation. Design. Exponera, förvara, producera

Vår process. Konstruktion Produktion Logistik Installation. Design. Exponera, förvara, producera Producera Din värld är vår inspiration Vår passion är inredningar och förvaringslösningar för professionell miljö. Hyllsystem, däckställ, butiksdisplayer, shop-in-shop-lösningar för att nämna några. Hos

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Din stål och smidesleverantör

Din stål och smidesleverantör Din stål och smidesleverantör Innovativ partner Ferrocon är ett innovativt verkstadsföretag som har varit verksamma i Skövde sedan 1951. Idag med ett 30-tal engagerade medarbetare, flexibel organisation,

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Specialisten på lönsam industriautomation

Specialisten på lönsam industriautomation Specialisten på lönsam industriautomation Projektledning, konstruktion, tillverkning och driftsättning av robotautomation, specialmaskiner och fixturer. Välkommen till Arho AB Jag är glad över att få presentera

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Furhoffs. Din leverantör av rostfria produkter

Furhoffs. Din leverantör av rostfria produkter Furhoffs Din leverantör av rostfria produkter FURO Golvbrunnar För vårt FURO-sortiment som omfattar golvbrunnar, golvrännor och terassbrunnar har vi dokumenterade standardlösningar med många smarta detaljlösningar.

Läs mer

LaserCentrum. med strålande kompetens

LaserCentrum. med strålande kompetens LaserCentrum med strålande kompetens Det är bara fantasin som sätter gränser... Med laser kan du skära, svetsa, härda, borra hål, ja dess användningsområden är oändliga. Det är just laserteknikens möjligheter

Läs mer

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING 1 2 KOMPETENTA MEDARBETARE MED AVANCERAD MASKINPARK STARKA SKÄL ATT VÄLJA WERMLANDS TUNNPLÅT Framgångsrika industritillverkare kräver professionella partners.

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Vi är specialisterna på betong

Vi är specialisterna på betong Vi är specialisterna på betong Vi började med en fabrik i Sverige 1955 Allt startade 1955 då den svenske ingenjören och entreprenören Martin Thomas grundade företagets första betongfabrik i Karlstad. Martin

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

När du har höga krav

När du har höga krav När du har höga krav Vi kan tunnplåtsbearbetning Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan 1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Våra kunder

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL GÖR DET MÖJLIGT Redan år 1983 klev AESSEAL in i en bransch som dominerades av några stora internationella aktörer. För att kunna ta sig in på marknaden och överleva

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

swe

swe swe 1.01 2009-10-07 1 Binar är en industrikoncern som utvecklar nischföretag med unika produkter eller teknologier för professionella kunder. Vi är verksamma inom områdena Elektronik, Automation och Verkstad.

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE Skillnaden är auktoriserad NSK Europe tillverkar kullager, fordonskomponenter, styrsystem och precisionsprodukter i sina moderna tillverkningsfabriker runt om i Europa. Peterlee

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

En professionell partner till industrin

En professionell partner till industrin En professionell partner till industrin Det handlar om att svara upp mot högt ställda krav LAGERKOMPONENTER I NORDEN AB erbjuder ett genomtänkt program av kvalitetskomponenter till industrin. Sortimentet

Läs mer

E D G E T E C H N O L O G Y A B Människor som gör skillnad

E D G E T E C H N O L O G Y A B Människor som gör skillnad E D G E T E C H N O L O G Y A B Människor som gör skillnad Vi skapar tid och rum Edge Technology AB är en ledande leverantör av produktivitetshöjande system i Sverige. Mer än 700 företag från norr till

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Företagsspecifika fraser Namn Namnet XXY kunde kanske översättas med Namnet XXY kommer av Namnet har en lång historia. Det är företagets grundare som gett företaget dess

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Återanvänd dina vändskär

Återanvänd dina vändskär Utvecklarna av Ecogreenmill Larssons i Bjärred Mekaniska Verkstad AB är ett familjeföretag med nöjda kunder, gamla anor och Tripple-A rating, vilket borgar för ett tryggt samarbete. Vårt namn och företag

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

KONE SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ. Case #16:2. Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal

KONE SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ. Case #16:2. Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ KONE Case #16:2 Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal LOKALEN SOM SPRÅNGBRÄDA KONE ATRIUM LJUNGBERG Med hjälp av KONE

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation FÖRETAGSPRESENTATION Rulljalusi Solskydd Ventilation PRODUKTION INTRODUKTION Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till ett stort företag.

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kemtvätt och klädvård Att bedriva ett trovärdigt och kvalitativt företag inom kem- och vittvättsbranschen

Läs mer

ALWAYS IN THE FRONTLINE

ALWAYS IN THE FRONTLINE ALWAYS IN THE FRONTLINE ROTAGE AB Rotage AB grundades 1979 och är beläget i Kvänum. Företagets ambition är att vara en attraktiv detalj- och komponentleverantör av plåtprodukter med inriktning på laserskärning

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-04-21 Fi2015/1581 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Sammanfattande bedömning Den särskilde utredaren

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Järvsö Industriplast AB har bearbetat plast i över 20år.

Järvsö Industriplast AB har bearbetat plast i över 20år. Järvsö Industriplast AB har bearbetat plast i över 20år Historia 1992 anställdes Lars-Åke Söderlund i Ljusdalsplast AB, där han drev och utvecklade bearbetningen av plastdetaljer. 2000 bildade Lars-Åke

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande.

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande. StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge Sto Scandinavia AB Presentation Företaget Sto Omsorgsfullt byggande. Företaget Sto Sto Scandinavia AB utvecklar, producerar och marknadsför

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair - Legris intelligenta tryckluftsystem Legris SA en av världens största leverantörer av snabbanslutningar utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Strukturstudien 2015 Fordonsleverantörer i Sverige

Strukturstudien 2015 Fordonsleverantörer i Sverige Strukturstudien 2015 Fordonsleverantörer i Sverige Fordonskomponentgruppen - FKG Yasemin Heper Mårtensson 2015-06-18 1 Sammanfattning FKGs strukturstudie 2015 Av leverantörerna är närmare 70 procent tillverkande

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRILOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Den här lokalen är under byggnation på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping. Lokalen består nu

Läs mer

DIN PARTNER INOM AUTOMATION OCH ELEKTRONIK

DIN PARTNER INOM AUTOMATION OCH ELEKTRONIK DIN PARTNER INOM AUTOMATION OCH ELEKTRONIK 02. OM OSS 03. VÅRT HELHETSERBJUDANDE Anpassade erbjudanden. Personlig kontaktperson. Inköpsavdelning hos oss. Rätt produkter utifrån dina behov. Servicepaket

Läs mer

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan Tour & Andersson AB TA - ett varumärke på världskartan Framtiden handlar om värme och kyla Vi arbetar inom ett område som blir allt mer intressant och viktigare år för år. Det handlar om vårt inomhusklimat

Läs mer

din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå

din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå din starkaste maskinpartner NORRMASKINER Luleå - Skellefteå - Umeå Tillsammans är man starkare LULEÅ SKELLEFTEÅ UMEÅ 2 Välkommen till din starkaste maskinpartner Tillsammans är man starkare därför har

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

PRODUKTION & SPECIAL FAKTA

PRODUKTION & SPECIAL FAKTA PRODUKTION & SPECIAL PRODUKTION & SPECIAL Ända sedan starten 1985 har vi levererat specialtillverkade produkter. I början köpte vi allt från våra leverantörer, men sedan 2003 tillverkar vi mycket själva.

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY Antal anställda: 65 Omsättning cirka: 90-100 MSEK PRODUKTION ÖMV är specialiserade på att producera processutrustning i rostfritt stål. Företagets produkter är uppdelade i

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer