Strategiskt miljöarbete för ett hållbart Växjö Sohie Kim-Hagdahl, miljösamordnare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiskt miljöarbete för ett hållbart Växjö Sohie Kim-Hagdahl, miljösamordnare"

Transkript

1 Strategiskt miljöarbete för ett hållbart Växjö Sohie Kim-Hagdahl, miljösamordnare

2 Ett hållbarare samhälle Att lära av varandra - praktikfall från Växjö. Växjö har inte alla svaren! samarbete är en nyckel till framgång.

3 Hållbar utveckling Ekonomi läran om hushållande med resurser i ett tillstånd där tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov.

4 Kan finanssektorn bidra till lösningen på klimatutmaningen? #framtidstankar på AP7s Framtidsforum 13/5 långsiktiga spelregler och incitament, ökande investeringar, näringslivssamverkan nycklar för hållbar utveckling (Kristina Persson) Hållbarhet som förutsättning och affärsmöjlighet (Olof Faxander) Bolag - identifiera just ert största bidrag till en hållbar ekonomi och just er största risk (Nina Ekelund) Finns inga finansiella skäl att inte investera hållbart, dvs inget motsatsförhållande till avkastning (AP7) Investerare ni har makt att driva utvecklingen framåt. Börja titta på morgonsdagens lösningar, inte gårdagens (Johan Kuylenstierna)

5

6 Vi har bara ett jordklot Vi i Sverige behöver 3,7 jordkloten Hela jorden, behöver 1,5 jordklot Overshoot Day = 19 aug 2014

7 Källa: Stockholm Resilience Center, WWF Living Planet Report 2014 Planetens hållbara gränser Förlust av biologisk mångfald Klimatförändringar Nya kemiska substanser Förändrad markanvändning (t ex avskogning) Färskvatten-användning Ozonskiktets uttunning i stratosfären Aerosoler i atmosfären (mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och levande organismer) Flöden av fosfor och kväve Havsförsurning

8 Ekosystemtjänster - Funktioner hos ekosystem som gynnar människor Prislapp: kr/par för fröspridning Prislapp: 1-5 miljarder kr för pollinering

9 Sverige Länders ekologiska fotavtryck (globala ha per capita)

10

11 WWF Living planet report 2014 Omställning för hållbar utveckling Politiska beslut Cirkulär ekonomi Planetens resiliens: förmåga att hantera förändring och att utvecklas Teknikutveckling Beteendeförändringar Ditt och mitt val

12

13 Från 1970: Rening av stadsnära sjöar Lokal väckarklocka

14 1980-talet: Fjärrvärme från bioenergi

15 Beslut 1996: Fossilbränslefritt Växjö

16 Löpande arbete Budgetarbete Klimatkonto Miljötårta (2 gånger/år) Utåtriktat arbete Miljödiplomering (grön el)

17 Miljödiplomering Verktyg: skapa ordning och reda Rutiner, mål och revision

18 Europas grönaste stad - Växjö som mångkampare Allt och allas miljöarbete. Växjö miljökändisar från 90-talet. BBC i Växjö 2007.

19 Strategiskt miljöarbete 1. Miljöprogram för Växjö kommun mål. 2. Åtgärder i budget 3. Uppföljning i bokslut och på webben

20 Mål (vad)

21 Mål (vad) Översiktsplan, Miljöprogram, Budget Strategier (hur) Energiplan, grönstrukturprogram, transportsplan, avfallsplan, internbudget mm

22 Miljöprogrammets tre områden Konsumtion, avfall, kemikalier Vatten, natur, biologisk mångfald Energi, transporter, klimat

23 Konsumtion, avfall, kemikalier

24 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 11% 13% 21% 38,5 % eko i kommunens kök 38% % 33% 11% 35% 14% 16% Mål: 80 % eko/när i de kommunala köken % 5% 0% 5% 5% 3% 4% 1% Ekologiskt Närproducerat

25 Avfall = Resurser Allt avfall är en förlorad vinst Stuart Pledger

26 Vi vill upp i avfallstrappan

27 Projekt Projekt Återbruksbyn (Vinnova mm) Projekt Macken Chutney

28 Vatten, natur, biologisk mångfald

29 Målbild 2030 Badbara sjöar God luftkvaliteten Undvika ohälsosamt buller Biologisk mångfald Bevara och stärka ekosystem och ekosystemtjänster Ta hand om dagvatten Bra enskilda avlopp minskar övergödningen

30 Den kommunala öppna marken som betas, slås eller odlas ska öka

31 Ekologisk stadsodling Kolonilotter Östrabo ekobacke Familjehuset på Norr Solrosfältet Skolodlingar och Barnens matland Knutsgård I bostadsområden

32 Energi, transporter, klimat

33 Klimatanpassningsplan Kf 23 april 2013 Mildra ev negativa effekter o kostnader! Tekniska försörjningssystem/infrastruktur Bebyggelse & byggnader Naturmiljö, areella näringar (skogs- och jordbruk) & turism Människors hälsa Växjö medlem i Mayors Adapt, :e plats i Svenska Miljöinstitutets ranking

34 Växjö bygger i trä

35 Klimat I Växjö kommun ska de fossila koldioxidutsläppen minska med 65 % per invånare mellan år 1993 och Växjö kommun ska vara fossilbränslefritt senast år 2030.

36 Vi vill upp i transporttrappan

37 Transportplan Infrastruktur cykelvägar Bussprioriteringar Elcyklar Information/kommunikation Totalt 52 åtgärder

38 Energieffektivisering READY-projektet Renovering av lägenheter Effektivisering av fjärrvärme och -kyla Effektivisering av elnätet Budget Växjö EU-bidrag till Växjö 12 MEUR 7 MEUR Pågår

39 Mer som händer Transportprojekt (elmos, skjutsgruppen) Vi bygger grönt och mörkgrönt Nätverkande Växjödeklarationen

40 Utsläpp av koldioxid per capita - internationellt Ton koldioxid per capita, 2012 Luxemburg Australien USA Kanada Estland Sydkorea Ryssland Nederländerna Tjeckien OECD Japan Belgien Tyskland Finland Irland Österrike Polen Nya Zeeland Norge Storbritannien Grekland Danmark Italien Kina Slovakien Spanien Island Schweiz Frankrike Världen Ungern Portugal Sverige Turkiet Mexiko Brasilien Indien Fossila koldioxidutsläpp i världen, ton per invånare Sverige Källa: International Energy Agency Not: Statistiken från International Energy Agency revideras kontinuerligt. Hämtat:

41 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Transporter och arbetsmaskiner Bostäder Industri/jordbruk Offentlig förv., service mm Totalt Mål ,0 0,5 0, Koldioxidutsläpp per invånare (ton) -47 % mellan 1993 och 2013

42

43 Gröna obligationer Växjö kommun står för lånen mot Nordiska investeringsbanken och Kommuninvest. Sedan lånar Veab pengarna av kommunen. Det handlar om 600 MKR i gröna obligationer som lån till VEAB och ytterligare lån planeras

44 Fossilbränslefri fjärrvärme, fjärrkyla, el Energiminister Ibrahim Baylan invigde Växjö Energis nya biobränslebaserade kraftvärmeverk Sandvik 3. Beräknad effekt på 104 MW varav cirka 39 MW el och 65 MW fjärrvärme.

45 Klimatkompensation Växjö kommun har som mål att bli en fossilbränslefri kommunkoncern senast Målet handlar om alla koldioxidutsläppen från resor, transporter och energi. Åtgärder, avvecklingsplaner. Klimatkompensering av flygresor. Klimatkontot (kommunkoncernens resor och inköp av drivmedel).

46 Utsläppsrätter Växjö kommun köper utsläppsrätter från Miljöbörsen för internationella flygresor. Ev flygresor inom landet - interna klimatkontot. Uppföljning av klimatmålet: utsläppen från flygresorna räknas som faktiska utsläpp. År 2014 var utsläppen från flygresor 177 ton.

47 Klimatkonto Kommuninternt klimatkonto där kommunens bolag och förvaltningar betalar in en avgift (100 kr/ton, höjning till 150 kr/ton 2015) baserad på utsläpp av fossilt koldioxid, CO2. Bolag/förvaltningar kan ansöka om att få pengar till klimatprojekt. Beslut 2009 efter en motion. Klimatkonto 2010 = ca kr (4000 ton) Klimatkonto 2015 = kr (2150 ton)

48 Klimatsmarta val med fokus på framtiden genomföra kreativa projekt som annars inte blir gjorda. Medel kan användas till beteendepåverkande projekt och/eller mindre investeringar. Bedömningskriterier Klimatnytta (minskade CO2-utsläpp och/eller energianvändning?) Innovation (ny teknik eller arbetsmetoder?) Spridningspotential (tjäna som föredöme och spridas till andra?)

49 Projekt Dela: låna ut elenergimätare, pump mm Hållbara kliv, utbildning, klimatevent Cykelpool, samåkning, laddpark Elmoped, ellastcyklar, elverktyg Visualisering energianvändning Konst, film Guidebok Gröna Växjö, Cykelled, Odling

50 CO2/inv, kg BNP/inv, kr CO2/inv Växjö (kg) BRP/inv Växjö (kr) Koldioxid och ekonomisk tillväxt

51 Tid för eftertanke Din viktigaste reflektion Vad tar du med dig?

52 Tack för uppmärksamheten!

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Uppslaget NY TEKNIK ÄR EFFEKTIV MILJÖ SOPOR ÄR OCKSÅ RÅVAROR TILLVÄXT MÖJLIGGÖR EN BÄTTRE MILJÖ. Läs mer på sid. 12

Uppslaget NY TEKNIK ÄR EFFEKTIV MILJÖ SOPOR ÄR OCKSÅ RÅVAROR TILLVÄXT MÖJLIGGÖR EN BÄTTRE MILJÖ. Läs mer på sid. 12 MILJÖ MILJÖ OCH TILLVÄXT, HÄNGER DET IHOP? Uppslaget NY TEKNIK ÄR EFFEKTIV Läs mer på sid. 12 SOPOR ÄR OCKSÅ RÅVAROR TILLVÄXT MÖJLIGGÖR EN BÄTTRE MILJÖ Om SVENSKT NÄRINGSLIV Svenskt Näringsliv är företagens

Läs mer

INFO. Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp. En serie faktablad från Svensk Energi

INFO. Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp. En serie faktablad från Svensk Energi INFO En serie faktablad från Svensk Energi Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp Världens länder har berikats med olika naturresurser. Att utnyttja dessa har varit självklart

Läs mer

Förslag till nya mål i reviderat miljöprogram - fördjupningsdokument

Förslag till nya mål i reviderat miljöprogram - fördjupningsdokument Förslag till nya mål i reviderat miljöprogram - fördjupningsdokument Målbild 2030 I Europas grönaste stad 2030 är det både möjligt och naturligt för invånarna att leva ett mer hållbart liv i ett samhälle

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING. samverkan, system och synergier

HÅLLBAR UTVECKLING. samverkan, system och synergier HÅLLBAR UTVECKLING samverkan, system och synergier 1 Världens städer växer så att det knakar. Människor väljer staden framför landsbygden oavsett om de lever i ett stort eller litet, fattigt eller rikt

Läs mer

Investera. för ett hållbart klimat. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp

Investera. för ett hållbart klimat. De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Investera för ett hållbart klimat De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Utgångsläget Få kan ha undgått de ringande varningsklockorna om hur klimatet förändras. Klimatförändringarna är en ödesfråga

Läs mer

DENNA RAPPORT ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED: REPORT SAMMAN- Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs. Living Planet Report 2014

DENNA RAPPORT ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED: REPORT SAMMAN- Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs. Living Planet Report 2014 DENNA RAPPORT ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED: REPORT SAMMAN- FATTNING IT N 2014 Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs Living Planet Report 2014 DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN MINSKAR SNABBT OCH MÄ FORTSÄTTER

Läs mer

DENNA RAPPORT ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED: REPORT SAMMAN- Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs. Living Planet Report 2014

DENNA RAPPORT ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED: REPORT SAMMAN- Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs. Living Planet Report 2014 DENNA RAPPORT ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED: REPORT SAMMAN- FATTNING IT N 2014 Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs Living Planet Report 2014 DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN MINSKAR SNABBT OCH MÄ FORTSÄTTER

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun 2015-2020 FÖRSLAG

Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun 2015-2020 FÖRSLAG Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun 2015-2020 FÖRSLAG Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige i Ystad, 2015-XX-XX Projektledare och författare: Åsa Cornander

Läs mer

Växjös klimatinvesteringsprogram 2008

Växjös klimatinvesteringsprogram 2008 Växjös klimatinvesteringsprogram 2008 Innehåll INNEHÅLL... 3 SAMMANFATTNING... 4 VÄXJÖ EUROPAS GRÖNASTE STAD... 5 VÄXJÖS KLIMATSTRATEGI... 6 MÅL... 6 STRATEGI FÖR ETT FOSSILBRÄNSLEFRITT VÄXJÖ... 8 ÅTGÄRDER

Läs mer

Fossilbränslefritt Växjö

Fossilbränslefritt Växjö Fossilbränslefritt Växjö Klimatet förändras Klimatförändringar är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem. Människans utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid från förbränning av fossila bränslen,

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Klimat- och energiprogram för ett fossilbränslefritt Kalmar

Klimat- och energiprogram för ett fossilbränslefritt Kalmar Klimat- och energiprogram för ett fossilbränslefritt Kalmar Gäller fr. om 131203 Beslutad av kommunstyrelsen MEDVERKANDE Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Carolin Svensson, Kalmar Energi AB Layout har

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Miljö- och hållbarhetsprogram 2012 2015 1 Innehåll Förord 3 Inledning 5 Vision & värdegrund 5 Miljöpolicy 5 Syfte och omfattning 6 Tillämpning och ansvar 6 Bakgrund 7 Alla vinner

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Strategin inkluderar Uppdaterad energiplan Energieffektiviseringsstrategi Strategi för uppfyllande av åtagande i borgmästaravtalet Dokumentinformation:

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

Hållbar livsstil i Botkyrka kommun Ett kunskaps- och inspirationsunderlag

Hållbar livsstil i Botkyrka kommun Ett kunskaps- och inspirationsunderlag Hållbar livsstil i Botkyrka kommun Ett kunskaps- och inspirationsunderlag Jessica Nyberg Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning GLOBALA KLIMATUTMANINGAR Jordens klimat håller på att förändras. Det är en av vår tids största

Läs mer

Hållbar utveckling i Örebro kommun

Hållbar utveckling i Örebro kommun KS 537/2013 Hållbar utveckling i Örebro kommun Temarapport 2013 Kommunstyrelsen Örebro kommun 0 Inledning...1 Ekologisk hållbarhet...3 Klimat...5 Giftfri miljö...9 Vatten...11 God bebyggd miljö...13 Social

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Miljöprogram Örebro kommun

Miljöprogram Örebro kommun Miljöprogram Örebro kommun Örebro kommuns miljömål och prioriteringar i miljömålsarbetet Uppdaterat 2015-03-07 Dokumenthistorik: Beslutat av kommunfullmäktige 2010-12-15 Uppdatering 2013-10-09 med anledning

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02 1 Förord En av vår tids största utmaningar är de globala klimatförändringarna. För att vrida utvecklingen

Läs mer

HÅLLBARA STÄDER. FEM utmaningar. för hållbara städer WWFs position för en hållbar stadsutveckling

HÅLLBARA STÄDER. FEM utmaningar. för hållbara städer WWFs position för en hållbar stadsutveckling HÅLLBARA STÄDER FEM utmaningar för hållbara städer WWFs position för en hållbar stadsutveckling världens Urbaniseringen är en stark global trend. Redan i dag bor hälften av jordens invånare i städer Städer

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING HANDLINGAR 2012 Handlingar till landstingsfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2012 Punkt 6 Punkt 7 Punkt 8 Punkt 9 Punkt 10 Landstingsfullmäktige beslutade den

Läs mer