Från Biomassa till syntetisk diesel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från Biomassa till syntetisk diesel"

Transkript

1 ed Från Biomassa till syntetisk diesel Idag Den 15 April 2014 Årgång 1, nummer 1 importerar vi för ca 320 miljoner kronor om dagen eller motsvarand e 117 miljarder kr per år. Merparten av denna import kommer från Ryssland Rapport från den årliga konferensen i Edsåsdalen, Åre kommun den 9-10 April 2014 Den årliga konferensen i Edsåsdalen hade temat Vi lovar inte guld o gröna skogar men kan lova er att skog är guld värd Med en rykande färsk IPCC rapport samlades ett antal deltagare inklusive talare representerande Domsjö Fiber, Processum, MIUN, KTH, Skogsvårdstyrelsen, LRF Edalens Energi, Regionförbundet Jämtland, Åre kommun, SLU samt STEP Nordic. Det genomgående temat var biomassa som energiråvara för att ersätta fossilt bränsle Det framkom att virkes och priset på grot är på väg ner vilket är gynnsamt för att producera icke fossilt bränsle Och att ingen ljusning ses på marknaden de kommande åren. Det gavs besked också om att tillväxten inom svensk skog är 20% mera än vad som tas ut, dvs. det finns mycket trä som kan tas ut innan vi minskar vårt skogsbestånd negativt Då priset på biomassa har gått ner så blir skogen än mera intressant som råvara för produktion av icke fossila bränslen Med investering i Svenska icke fossila produktion s anläggning Professor Morgan Fröling talar på bilden om CSR och KDV tekniken ar skulle Sverige kunna bli fossilfritt Andra artikelrubriken På bilden till vänster ses Dr Fahkrai tala om KDV tester och dessa 117 miljarder kr skulle innebära massor med nya arbetstillfäl len. energi oberoende och tryggad Ekonomisk utveckling! Dr Reza Fahkrai KTH Institutionen Power and Energy berättar ur han startat en validering för Energimyndigheten som skall vara klar i sommar Syftet är att beskriva tekniken för att producera diesel i denna unika process, genom en katalystisk depolymerisation. Produkten blir en högkvalitativ syntetisk diesel producerad utav grot och annan lokal biomassa Dr Reza berättade att han under våren skall göra ett antal tester utförda under 4 dagar där prover tas i början av processen i mitten och i slutet Detta kommer ske vid anläggningen i Eppendorf Tyskland dit Dr Reza Fahkrai redan varit och sett produktionen av syntetisk diesel. Intresset för den väntade valideringen är stort och på vilket sätt Energimyndigheten vill stötta KDV tekniken. Alger som rensar vatten och sedan blir till syntetisk diesel. talade Dr Erik Grönlund MIUN om. Detta väckte intresse på vilket sätt detta skall kunna utnyttjas i KDV anläggningen Bra för forskningen! Vädret varierade från vår väder med plus temperatur i byn vid Köja, Edsåsdalen och med minusgrader och vinter uppe på Vita Renen (se bild nedan)

2 ed Sida 2 Från Biomassa till syntetisk diesel Docent Håkan Rosenqvist som representerade SLU, talade med stor entusiasm om energigrödor och gav exempel som passade in lokalt. Håkan gav sig också på en generell kalkyl av en KDV anläggning som visade på en marginal på 17% Ett samarbete lockar mellan E-dalens Energi AB o Docent Håkan Rosenqvist som säkert kommer kunna bistå med mycket kunskap sett från jordbrukens sida. Kopplingar till större biogasanläggningar kan också göras där restprodukterna som inte kan användas som gödsel kan användas som insats material i KDV anläggningar och producera diesel av. Bevara vår Martin Olauzon (bilden till höger) representerade Inlands Innovation och talade om möjligheterna för etablerade företag att få investeringar. Dock inte för nyetablerade innovationer. framtid för kommande generationer Sjunkande biomassa priser och vad kan vi göra med biomassa! Domsjö Fibers VD, Martin Forsén talar här om hur biomassa priserna sjunker. Det var med stort intresse som vi fick höra om Processum och Domsjö Fibers aktiviteter och hur många olika produkter som nu utvinns ur cellulosan På samma sätt kan det sägas att den gröna syntetiska råvara producerad av biomassa med KDV tekniken producerar kan användas till att göra syntetiska textilfibrer, syntetisk diesel samt plaster o läkemedel m.m. Detta är en del av detta som skall testas och utvecklas i Edsåsdalen Liknande forskning sker idag i Örnsköldssvik där nya produkter skapas ur biomassan Glädjande nog så finns det mycket att utforska och samarbeta Dr Koch en klimatmissionär Moderator Lars Mattsson intervjuar Dr Koch innovatör grundare o ägare till KDV tekniken. Dr Koch talade om klimatsituationen och att det finns hopp om att återställa balansen i naturen och atmosfären och framförallt att stoppa klimatförstöringen genom att använda vår planets biomassa överskott som i KDV tekniken omvandlas till en grön syntetisk diesel,som är lagrings bar och som tål värme o kyla med bra viskositet. Dr Koch beskrev också på vilket sätt DV tekniken starkt kan bidraga till ett fossilfritt samhälle och hur KDV tekniken kan användas för att ta hand om alla slags organiska restprodukter inkl industri o hushållsavfall och på ett miljö o klimatsmart sätt omvandla detta till syntetisk diesel. Härmed minskas utsläppen.

3 Sida 3 Skogen vår energi resurs Människor oroas över den fortsatta användningen av fossila bränslen. Då den globala IPCC rapporten släpptes, blev det verkligen fastlagt det som förnekats av många. Dvs. det fossila bränslers negativa påverkan på vårt klimat. Det finns alternativ till fossila bränslen, som exempelvis en fossilfri CO2 producerad syntetisk diesel. Denna diesel produceras av biomassa från de svenska skogarna eller jordbruken. E-dalens Energi AB, Kommer under 2015 uppföra en anläggning ett första steg mot att visa att det går att återställa klimatet sett ur vårt energibehov och på ett hållbart sätt samtidigt utan att behöva ändra på infrastrukturen En KDV-Anläggning har en omvandlingsprocess med en effektivitet på 80 %. All slags kolvätehaltigt material kan blandas och användas som insatsmaterial för att producera syntetisk icke fossil KDV diesel KDV-produktionen är ickefossil, den är miljö-, klimatvänlig Skogen är en enorm resurs för vårt framtida behov av energi. Bara "grot från våra skogskommuner kan stärka vårt oberoende av importerat fossilt bränse. Att mala ner "groten" till fint spån och med KDV tekniken producera en koldioxidneutral icke fossil syntetisk diesel. Skogen är vägen mot ett fossilt fritt samhälle Jordbruket är en enorm resurs för vårt framtida behov av energi. restprodukter, otjänta grödor eller avföring från djuren kan på ett icke fossilt sett nu omvandlas till energi. Vi kan sluta förbränna Samarbete för ett bättre klimat Utöver den kommersiella verksamheten kommer E-dalens Energi AB bedriva utbildning, forskning och utveckling gällande produktion av syntetiska drivmedel i samarbete med partner. Vi har för avsikt att starta upp KDV anläggningen under årsskiftet 2014/15. Ett forsknings, utvecklings o utbildnings center i nära samarbete med bla KTH. Ett unikt projekt i Europa, där kommuner, beslutsfattare, universitet o högskolor och industrin skall kunna testa olika insats- material och applikationer. Nyckelord för verksamheten är bla. Teknik, Energi, Klimat, Miljö, Socio- Ekonomi, samt CSR. Produktutveckling och produktion av turn key anläggningar kommer ske i samarbete svenska industrier. Turne Key anläggningarna kommer att säljas under varumärket STEP Detta kan också innebära många nyanställningar i Sverige. och förtära vårt klimat. Bönderna kan till och med bli självförsörjande på egenproducerad icke fossil syntetisk diesel. Vad sker vid en etablering av en KDV anläggning Transporter (input material hämtas inom t ex 20 km radie) De negativa koldioxidutsläppen försvinner helt Skapar lokalt energi oberoende av fossila bränslen Ökar hållbarheten samt miljö-o-klimat medvetenhet i samhället Rätt utnyttjande av skogen/biomassa och ett ökat naturintresse Inga större investeringskostnader. Ökar sysselsättningen i glesbygden och bromsar avfolkningen Kommunstyrelsens ordförande Leif Nord o kommunens energiexpert Benckt Aspman, berättade hur Åre kommer att förändras under detta århundrade på grund av klimat förändringar samt demografiska effekter. Leif Nord bekräftade att Åre kommun såg med intresse på och ser positivt på att få köpa den lokalt producerade dieseln, som kommer att användas av kommunens transportmedel o maskinpark. Äre har en uttalad hållbarhets o klimat vision, som passar bra med KDV o E- dalens Energis planerade anläggning o verksamhet. På bilden samtalar Benckt Aspman med moderator Lars Mattsson

4 E-dalens Energi AB, Edsåsdalen E-dalens Energi AB är ett företag beläget i Edsåsdalen södra Årefjällen i Åre kommun E-dalens Ebergi AB Edsåsdalen Undersåker Telefon: Fax: E-post: E-dalens Energi skall etablera ett forskningscenter i Edsåsdalen med samarbetspartner som KTH, MIUN och vara öppna för samarbete med andra som SLU, Uppsala där inte bara liter pris per diesel räknas utan resultat av vad en lite småskalig anläggning betyder för avfolkningsbygd, antal nya arbetstillfällen som skapas, därutöver kommer Edalens Energi även i samarbete med STEP- Nordic hålla konferenser ge utbildningar samt utföra tester av olika biomassa material till intresserade från hela världen. Skogen kan göra Jämtland fossil fritt dvs. producera egna icke fossila drivmedel Från oss till kommande generationer Skog är något som de nordiska länderna har gott om. Sverige och skogslänen har mycket grot och andra restprodukter från skogen. All sly och obetade vallar är fulla av biomassa. Denna kan nu användas på ett hållbart sätt för att producera syntetisgrön diesel. Biiomassan från skogen innehåller katalysatorer som är en viktig del i KDV processen. Skogen är en aldrig sinande källa så länge fotosyntesen pågår dvs. att inte klimatet förändras drastiskt. Som restprodukt utvinns också bitumen (asfalt) som kan omvandlas till diesel vid en andra destilleringsprocess, en typ av kolpellets utvinns också som senare kan användas för uppvärmning. E-dalen Energi projektet är unikt i världen och kommer vara det enda Vår jord ger mer än du tror! Kostnaden för energin i det svenska jordbruket är betydande, varför energieffektivisering är ett måste. Med KDV kan vi erbjuda lantbrukare att sätta upp egna anläggningar där de själva kan producera en icke fossil diesel. Beroende på storlek på gården finns olika storlekar på KDVanläggningar. Insatsmaterial för att producera E-dalens Energi ämnar starta upp KDV Institutet under årsskiftet 2014/15 med fokus på Klimat Driven Vetenskap. Ett forsknings, utvecklings o utbildnings center i nära samarbete med bla KTH, MIUN, SP E dalens Energi skall bedriva utbildningar och hålla konferenser samt seminarier både svenska som interna- kända som skall bedriva forskning o utveckling, utbildning samt kommersiell produktion baserad på tillämpad forskning. Till denna anläggning välkomnas kommuner, beslutsfattare, universitet o högskolor samt industrin för att testa olika insatsmaterial och applikationer. den gröna dieseln är biomassa. Anläggningen kan även hantera organiskt hushålls, samt slakt avfall. Med en KDV anläggning kan jordbruket bli självförsörjande av drivmedel och skapa nya arbetstillfällen och intäktsmodeller. tionella, Tester skall kunna utföras som ett led i optimeringen och effektivisera, Nyckelord för verksamheten är teknik, grön el, grön syntetisk diesel, klimat, miljö, socio-ekonomi, samt CSR. För mer information kontakta oss gärna!

5 Vi från E-dalens Energi vill passa på att tacka alla som bidragit till den lyckade konferensen på Köja, Edsåsdalen och som stimulerar oss att anordna ännu en konferens nästa år!

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

Biogas får hjulen att rulla SID 4 5. Smarta energivalet som öppnar nya vägar. Miljövänlig arbetshäst i stadsmiljö. Jordberga störst i Sverige SID 3

Biogas får hjulen att rulla SID 4 5. Smarta energivalet som öppnar nya vägar. Miljövänlig arbetshäst i stadsmiljö. Jordberga störst i Sverige SID 3 Hela denna bilaga är en annons från BIOGASSYS Biogas Smarta energivalet som öppnar nya vägar ANNONS Biogas får hjulen att rulla SID 4 5 Jordberga störst i Sverige SID 3 Miljövänlig arbetshäst i stadsmiljö

Läs mer

RFärdplan för biogas RNy biogasanläggning TEMA: SMARTA TRANSPORTER. Möt Peter Engström Sysavs nye vd 3 2.14

RFärdplan för biogas RNy biogasanläggning TEMA: SMARTA TRANSPORTER. Möt Peter Engström Sysavs nye vd 3 2.14 SYSAV 3 2.14 Möt Peter Engström Sysavs nye vd TEMA: SMARTA TRANSPORTER RFärdplan för biogas RNy biogasanläggning TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN OMBYGGNADSARBETET SNURRAR PÅ PÅ BESÖK HOS CARL F TRANSPORT- OCH

Läs mer

RAPPORT. Energinätverket Green4U - En miljöekonomisk studie

RAPPORT. Energinätverket Green4U - En miljöekonomisk studie RAPPORT Energinätverket Green4U - En miljöekonomisk studie Jonas Norrman, Mohammed Belhaj & Jenny Arnell B1639 Juni 2005 Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet AB Adress Box 5302 400 14 Göteborg Telefonnr

Läs mer

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället.

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas 1 Ett smart sätt att trygga energiförsörjningen. Behovet av att ersätta fossila energislag med förnybara blir allt

Läs mer

Värme. Med Biobränsle

Värme. Med Biobränsle Värme Med Biobränsle Varje dag lagras solens energi i allt som växer. När vi behöver energin finns den där, bevarad i ett träd eller en gröda. Vissa delar blir till hus, papper, bröd; andra delar är det

Läs mer

Bioenergins förutsättningar

Bioenergins förutsättningar Innehåll Bioenergins förutsättningar Samhällets utveckling...2 Samhällets försvarsstrategier...3 Lantbrukets roll för samhällets utveckling...3 Energi lantbrukets nya produktionsgren...4 Energi och miljö...5

Läs mer

Mot ett klimatneutralt Värmland. möjligheter till regional utveckling

Mot ett klimatneutralt Värmland. möjligheter till regional utveckling Mot ett klimatneutralt Värmland möjligheter till regional utveckling Rapport nr 7, Region Värmland 2012 1 Utgiven av Region Värmland, 2012 Faktasammanställning: Jörgen Persson, Energikontor Värmland, Region

Läs mer

Biodrivmedel i Örebro län

Biodrivmedel i Örebro län Biodrivmedel i Örebro län Utvecklingsmöjligheter för regionalt producerade biodrivmedel Rapport 097036 Mars 2009 1 Sida 1 av 42 Biodrivmedel i Örebro län Utvecklingsmöjligheter för regionalt producerade

Läs mer

Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt

Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Kemiföretagen i Stenungsund, Svenska Science Centers och Plast- & Almedalen Kemiföretagen, ekonomiskt 3-4 stöd juli av Tillväxtverket. 2012 Innehåll

Läs mer

Vägen till bioenergisystemet 2050

Vägen till bioenergisystemet 2050 STS 15030 Examensarbete 30 hp Juli 2015 Vägen till bioenergisystemet 2050 En socioteknisk studie av hinder och förutsättningar för en omställning till ökad lokal biogasproduktion Josefin Hamrefors Maria

Läs mer

Tre nya elbilar på SHE. SHEs Miljöpris 2014. Årets SHE-dag, kuponger i tidningen JULI 2014. Kenneth Mårtensson, vd Sala-Heby Energi AB

Tre nya elbilar på SHE. SHEs Miljöpris 2014. Årets SHE-dag, kuponger i tidningen JULI 2014. Kenneth Mårtensson, vd Sala-Heby Energi AB Tre nya elbilar på SHE SHEs Miljöpris 2014 Kenneth Mårtensson, vd Sala-Heby Energi AB Årets SHE-dag, kuponger i tidningen JULI 2014 JULI 2014 1 SHE-koncernen I huvudet på VD! För ett år sedan skrev jag

Läs mer

Främja framtida tillväxt med miljöteknik. Maria Wetterstrand: Vi måste skära ner på vår elförbrukning för att få ett mer hållbart samhälle.

Främja framtida tillväxt med miljöteknik. Maria Wetterstrand: Vi måste skära ner på vår elförbrukning för att få ett mer hållbart samhälle. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 4 DECEMBER 2013 CLEANTECHBränslen Alternativa Missa inte VATTENRENING En exportmöjlighet med stor potential VÄTGASEN ÄR HÄR FÖR ATT

Läs mer

En energifylld framtid med företagaren i fokus

En energifylld framtid med företagaren i fokus En energifylld framtid med företagaren i fokus Den 13 januari, 2015 arrangerade Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tillsammans med Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) ett seminarium En energifylld

Läs mer

Energikonferens Katrineholm. 3 4 juni 2010

Energikonferens Katrineholm. 3 4 juni 2010 Energikonferens Katrineholm 3 4 juni 2010 Ledare 2 3 Även kommuner kan gå före Omställningen skapar möjligheter Leader Gränslandet är en ideell organisation som under programperioden 2007 2013 arbetar

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Energilots 2.0. Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk.

Energilots 2.0. Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk. SOLENERGI BIOENERGI BIOGAS VINDKRAFT VATTENKRAFT Energilots 2.0 Ett projekt av LRF Dalarna/Gävleborg med syfte att stötta affärer på förnybar energi och energieffektivisering på lantbruk. Tre år med Energilots

Läs mer

Förslag till innovationsagenda inom Energi för LRF

Förslag till innovationsagenda inom Energi för LRF Förslag till innovationsagenda inom Energi för LRF Innehållsförteckning Förord 3 SWOT-analys 4 Utgångspunkter 5 Därför en innovationsagenda 6 LRFs roll, prioriteringar 7 Förslag till åtgärder, egna och

Läs mer

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen

Läs mer

Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet

Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet Under Fjärrvärmeseminariet som var den 14 februari så ställde kunderna många frågor till talarna, vilket var kul. Talarna hann inte besvara alla frågor. Därför

Läs mer

BIOENERGINYTT. Kollaps för priset på utsläppsrätter. med Bioenergi i Pressen NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP. Innehållsförteckning

BIOENERGINYTT. Kollaps för priset på utsläppsrätter. med Bioenergi i Pressen NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP. Innehållsförteckning SEK/MWh Elpris Nord Pool för spothandel Veckomedel, källa: Nord Pool Nord Pool Spot, priser och omsättning tidigare veckomedelvärden samt senaste timvärden, källa: Nord Pool SEK/MWh GWh/tim 1 000 BIOENERGINYTT

Läs mer

MOTION 80: Koldioxidskatt och utsläppsrätter... 30 MOTION 83: Avskaffa avdragsrätten för lån... 31 MOTION 84: Ersätt det skuldbaserade

MOTION 80: Koldioxidskatt och utsläppsrätter... 30 MOTION 83: Avskaffa avdragsrätten för lån... 31 MOTION 84: Ersätt det skuldbaserade MOTIONER 1 Innehåll TEMA: ENERGI... 9 MOTION 4: Kärnkraftsavveckling för ett klimatsäkert samhälle... 9 MOTION 8: Kärnkraftsutveckling för ett klimatsäkert samhälle... 9 MOTION 23: Insamling av matavfall

Läs mer

Lantbruksbaserad småskalig bioenergi och biomassaproduktion

Lantbruksbaserad småskalig bioenergi och biomassaproduktion Lantbruksbaserad småskalig bioenergi och biomassaproduktion SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut En agenda för behov av forskning och innovation www.sp.se Innehåll Förord Vision och mål Lantbruks- och

Läs mer

80 MSEK (CIRKA) BEVILJAT STÖD FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 2007-2012 TILL UTVECKLING OCH FRAMTAGNING AV FÖRNYBAR ENERGI.

80 MSEK (CIRKA) BEVILJAT STÖD FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 2007-2012 TILL UTVECKLING OCH FRAMTAGNING AV FÖRNYBAR ENERGI. Nr 2/1 Tema Miljödriven näringslivsutveckling Möt Johanna Giorgi, hållbarhetsansvarig Tillväxtverket Sidan 8 Vattenrening på export Sidan 6 MARIN BIOTEKNIK SÖKER HÅLLBARA LÖSNINGAR UNDER YTAN THE GLOBAL

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

Tillsammans bygger vi vårt framtida Piteå

Tillsammans bygger vi vårt framtida Piteå Tillsammans bygger vi vårt framtida Piteå Piteå är fjärde bästa båtkommun enligt Båtbranschens riksförbund 2010 Lite attraktivare, lite uthålligare och lite lyckligare En anledning till att vi tror att

Läs mer

Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! 2015-04-30 1. BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015

Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! 2015-04-30 1. BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! 2015-04-30 1 BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015 Gästrike Ekogas AB erbjuder lokalproducerad biogas från Duvbackens reningsverk. Gästrike Ekogas AB har byggt

Läs mer

Företagande, miljö och förnybar energi

Företagande, miljö och förnybar energi Seminarium Smögens havsbad 26 Juni 2014 Företagande, miljö och förnybar energi Framtiden finns i vinden, solen och havet: Bohuslän viktig pusselbit i världens energiomställning Den 26 juni samlades företagare

Läs mer