Miljöguide för evenemangsarrangörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöguide för evenemangsarrangörer"

Transkript

1 Miljöguide för evenemangsarrangörer Miljöguiden är avsedd att ge råd och vara till hjälp för evenemangsarrangörer i frågor kring skötseln av miljöfrågor. Guiden har utformats inom huvudstadsregionens samprojekt Greening Events (2/2012 6/2014). 1

2 Innehållsförteckning: Evenemangsplatser...5 Rörlighet och logistik...6 Anskaffningar...9 Energi...11 Mat och dryck...12 Buller...16 Avfallshantering...19 Miljökommunikation

3 Det sker i din miljö Det hålls tusentals evenemang årligen i huvudstadsregionen, man kan redan tala en evenemangsindustri. Det har sagts att Finland är evenemangens förlovade land. I förhållande till vårt befolkningsantal håller vi exceptionellt många såväl små som stora evenemang. Det är en viktig del av finländarnas liv att delta i och arrangera evenemang. Allt oftare är detta även en betydande näringsverksamhet. Evenemangen har många positiva effekter. De sysselsätter, stöder turismen och den lokala ekonomin, skapar stadskultur och samhällelig gemenskap. De ökar också det sociala umgänget liksom även fritidsverksamheten och höjer på så sätt människornas livskvalitet. Evenemangen medför emellertid även betydande miljökonsekvenser, som till all lycka kan minimeras genom att man går tillväga på rätt sätt. Konsekvenserna av evenemangen för miljön orsakas av: Trafik Materialanvändning Energiförbrukning Vattenförbrukning Mat och dryck Buller Markslitage Avfallsvatten Avfall Farliga avfall Även om evenemangen belastar miljön kan de, om de är rätt ordnade, även öka den positiva inställningen till miljön och likaså medvetenheten om den. Evenemangen är viktiga för oss. Det är därför viktigt att man minskar miljöbelastningen från evenemangen och genomför dem enligt principerna för hållbar utveckling. På så sätt säkrar vi att evenemangen som berikar vårt liv erbjuds även i fortsättningen. Den händelserikaste dagen år 2013 i Finland inföll den 6 juli, då ordnade man 666 tillställningar. Källa: Bilden: Lauri Rotko/Visit Helsinki 3

4 SNYGGT STÄLLE, SNYGGT EVENEMANG! Jätteställe! Jag hade det precis på tungan. 4 Bilden: Simo Karisalo/Helsingfors festveckor

5 EVENEMANGSPLATSER Vi håller evenemangen på smarta platser och platserna snyggt skick. I det långa loppet drar alla nytta av det. Hanteringen av ett evenemangs miljöfrågor börjar med att man väljer en lämplig plats för evenemanget. För alla evenemang: Välj en evenemangsplats som är lätt att nå. Välj en evenemangsplats som har det nödvändiga underlaget för ordnandet av evenemanget. För evenemang inomhus: Välj en evenemangsplats som har ett miljösystem, -program och/eller intyg (till exempel Ekokompassen). För evenemang utomhus: Planera användningen av evenemangsplatsen tillsammans med områdets innehavare. Tips: Kontrollera att evenemanget inte fördärvar marken, sårbar växtlighet och vattendragen i området. Använd inte permanenta fästen eller kilar för att förankra tält och andra konstruktioner på allmänna områden. Observera viktbegränsningarna vid evenemang där man använder tung utrustning. Man kan inte använda tung utrustning på mjuka ytor. Isolera lätt sårbara naturområden med till exempel stängsel. Ibland är det förnuftigast att helt förhindra tillträdet till områden där stora folkmassor i rörelse kan fördärva naturen. Kontrollera markslitaget. Till exempel hårt regn kan skapa gyttja och gräsmattor förstörs av att bli nedtrampade. Styr då publiken annanstans, liksom även alla andra funktioner som skadar mjuka ytor. Kontrollera att underleverantörer, matförsäljare och medarbetarna inte häller något som helst olämpligt som till exempel bränslen eller stekolja ut på marken eller i vattendragen. Utöver att sköta avfallshanteringen under evenemanget, se även till slutstädningen efteråt. Glöm inte att se till att området som påverkas av evenemanget hålls städat. Ordna evenemanget så att inga potentiellt skadliga ämnen kan rinna ut på marken eller i vattendragen! Se till ett vederbörligt återställandet om evenemanget av någon anledning skapar olägenheter för naturen eller grönområden. Eventuella skador ska repareras till ett skick som stadens underhåll godkänner. Juli är årets skräpigaste månad i Helsingfors. Typiska skräp i parker, på stränder och vägar är olika slags förpackningsmaterial och cigarettfimpar. 5

6 RÖRLIGHET OCH LOGISTIK Effektiviteten är viktigast när man ordnar logistiken. Såväl miljön som evenemangets budget är tacksamma för en god logistik. Tips om rörlighet: Välj en plats för evenemanget som kan nås med goda och lätta trafikförbindelser (särskilt med kollektiv trafik, cykel och till fots). Uppmuntra genom informering och åtgärder till att färdas till fots, cykla och åka kollektivt. Erbjud trygga parkeringsplatser för cyklar. Vägled (t.ex. med kartor, tidtabeller) besökarna att använda kollektiva färdmedel. Du kan lägga in en länk till ruttguiden på din webbplats: Erbjud biljetter till den kollektiva trafiken i samband med inträdesbiljetten för evenemanget. För att undvika privatbilism, erbjud inget gratis parkeringsområde. Gradera parkeringsavgiften efter bilens användningskapacitet så att besökarna kommer till evenemanget med så fullastade bilar som möjligt. Ordna med separata transporter med bussar eller tåg om evenemanget saknar tillräckliga kollektiva förbindelser. Informera Helsingforsregionens trafik (HRT) i tid om att evenemanget arrangeras: För att undvika rusningar lägger HRT in extra turer vid behov. När du ordnar kongresser, kontrollera på HRT:s webbplats om det går att ordna rabatterade eller gratis resebiljetter för deltagarna. Kom ihåg att ansöka om rabatterade eller gratis resebiljetter minst 4 månader före evenemanget. Planera evenemanget så att man vid behov kan delta i det också virtuellt. Många konferenser videosänds numera och man kan följa dem på webben. Du är alltid tvungen att transportera material som till exempel konstruktioner, avfallskärl, toaletter, generatorer till evenemangsplatsen. Du ska också ordna med service och servering på platsen. Du kan på många sätt påverka konsekvenserna av transporter för miljön. 6 Tips om transporter: Använd nya transportmedel med låga utsläpp. Instruera förarna i ekonomiska körsätt som även sparar bränslekostnader. Undvik onödigt körande och bristfällig användning av transportkapaciteten. Favorisera aktörer i närområdet, då blir trafiksträckorna kortare och konsekvenserna från produktionens trafik minskar. Planera transporterna omsorgsfullt och undvik sporadiska körningar genom att kombinera arbetsuppgifter längs samma transportled. Kontrollera transporternas konsekvenser för miljön genom att bokföra körkilometrarna. Planera för smidig trafikering samt tillräckliga och tydliga trafikleder (produktionens rörlighet, underhåll och publiken) även på evenemangsområdet. Observera att endast serviceparkering är möjlig på Helsingfors byggnadskontors områden och att det då krävs en separat plan. Skaffa även ett godkännande för trafikplanen kring byggandet och nedmonteringen av ett stort evenemang:

7 EFFEKTIV LOGISTIK SPARAR MILJÖN OCH PENGAR. Kommer du ofta hit? Joo Ska vi dela skjuts? Publikens rörlighet I Finland är utsläppen från trafiken per invånare näst högst i Europa (Norge har de största utsläppen per invånare). Även under evenemang är trafiken och rörligheten nästan undantagslöst det största upphovet till utsläppen under evenemangen. 7

8 Vad händer oss efter festen? Jag tror att vår grej står på ett stadigt botten. EXEMPEL PÅ ANSKAFFNINGAR DÄR DU KAN GÖRA MILJÖVÄNLIGA OCH ETISKA VAL: Papper Trä Kärl Mat och dryck Tyger och dräkter Målarfärger Rengöringsmedel Elektronik Konsumtionsvaror 8

9 ANSKAFFNINGAR Du gör rätt när du skaffar sådana produkter och tjänster till evenemanget som följer principerna för hållbar utveckling. Ympäristötapahtumien opas Tapahtumien ympär Tapahtumien ympäristöopas TAPAHTUMIEN YMPÄRISTÖOPA Evenemangets miljökonsekvenser uppstår också till följd av anskaffningar. Det är väsentligt att beakta varornas miljökonsekvenser och underleverantörernas eget miljöarbete. Använd alltid en stund för att fundera på om en anskaffning är nödvändig, kan den ersättas med ett miljövänligare alternativ och vad sker med anskaffningen efter användningen? "KONSEKVENSERNA AV ETT EVENEMANG FÖR MILJÖN ÄR EN SUMMA AV OTALIGA SMÅ LÖSNINGAR." Tips: Välj en evenemangsplats som har ett miljösystem, -program och/eller -intyg. Kontrollera också om evenemangsplatsen använder energi av förnybart ursprung. Om inte, förhandla om hur detta skulle kunna vara möjligt. När du väljer underleverantörer och tjänster, till exempel hotellinkvarteringar, tvättinrättningar, tryckerier eller transporter, kontrollera om företagen använder ett miljösystem och har ett miljöintyg som har beviljats av en extern part (t.ex. Ekokompassen eller ISO 14001). Mindre företag har inte nödvändigtvis resurser att bygga system, men kontrollera om de har ett eget miljöprogram. Fråga av transportfirmor om energiintyg. Miljömärket är en opartisk garanti för en produkts miljövänlighet. Svanmärket är ett allmänt miljömärke i Finland och ett annat känt märke är EU-Blomman (EU Ecolabel). Undvik tvätt- och rengöringsmedel med kemikalier och favorisera miljömärkta produkter. Favorisera Rättvisemärkt och ekologisk bomull i kläder och andra tygprodukter. Använd återvinningsbara eller miljömärkta alternativ för pappersprodukter. Använd inte PVC-plast i banners och andra plastprodukter. Fundera på transportsträckorna vid anskaffningar. Finns det en motsvarande produkt eller tjänst på närmare håll? Mer om miljömärken: Finländarna förbrukar cirka 100 ton naturresurser om året per invånare. Gör hållbara anskaffningar till en produktionsprincip! 9

10 Jag känner evenemangets energi! Nå, hur många kwh? 10 Bilden: Jussi Hellsten/Visit Helsinki

11 ENERGI Man kan på många sätt påverka den totala förbrukningen och miljövänligheten av energi. Man kan oftast minska energibehovet, men man behöver alltid en aning energi. Belysning, ljudåtergivning och olika slags apparater är typiska energiförbrukare. MAN KAN OCH DET LÖNAR SIG ATT PÅVERKA ENERGIFÖRBRUKNINGEN UNDER ETT EVENEMANG. Tips: Favorisera evenemangsplatser som använder grön el. Kontrollera möjligheterna att använda nätström och beställa grön el. Använd biobränslen i stället för fossila bränslen i generatorer. Beräkna elbehovet för evenemanget genom att kartlägga apparaterna som används och deras elförbrukning. Favorisera apparater med låg energiklassificering. Hushållsmaskiner beviljas miljö- och energimärken. Mer information om ekoeffektiva hushållsmaskiner: (på finska) Föredra energibesparande lösningar för belysning, dvs. energibesparande och LED-lampor. Undvik onödig belysning, uppvärmning och ventilation. Kontrollera genom kommunikation att apparater inte hålls onödigt påkopplade. Kompensera för koldioxidutsläpp från evenemanget. Läs mer om kompensering för utsläpp: och EKOenergi-märket är det första och enda allmäneuropeiska miljömärket för el. Märket hjälper konsumenterna att göra rätta val på de komplicerade elmarknaderna. EKOenergimärkt el uppfyller hållbarhetskriterierna som EKOenerginätverket har ställt. Mer information: 11

12 MAT OCH DRYCK Väl uttänkt servering av mat och dryck fyller evenemangsbesökarnas magar och får dem även på godare humör. Maten står för cirka en tredjedel av människans kolfotspår. Konsekvenserna av maten för miljön kan verka under matens hela livscykel, dvs. vid produktion, transporter, förvaring, tillverkning och avfallshantering. GOD, HÄLSOSAM, TRYGG OCH MILJÖVÄNLIG APTIT! Miljövänliga alternativ är: Mat av vegetabiliskt ursprung som har producerats i närheten och är säsongsenlig. Ekologiska produkter. Ekomärket garanterar att produkten ifråga har producerats naturenligt. Miljö- och ansvarsmärkta produkter. Till exempel om en produkt är Rättvisemärkt garanterar det att produkten har producerats socialt ansvarsfullt och hållbart. Över 80 procent av de Rättvisemärkta produkterna är även ekomärkta. Ansvars- eller ekomärket innebär ändå inte alltid klimatvänlig mat. Bilden: Lauri Rotko/Visit Helsinki Kom ihåg ekologisk, vegetarisk och säsongmat samt Rättvisemärkta produkter när du planerar servering eller matförsäljning! 12

13 Jämförelse mellan miljökonsekvenser av livsmedel vad gäller CO2-utsläpp. Alla värden kg CO2-ekvivalent/kg. (Källa: VÄHÄHIILINEN ATERIA) Kött Mjölk- och äggproducter Fläsk, 3,8 Ost, 13,0 Ägg, 2,2 Nötkött, 20,5 Kyckling, 2,9 Mjölk, 1,0 Lax, 1,3 Grönsaker Smör, 6,5 Ätliga oljor Olivolja, 1,2 Växthus gurka, 4,7 Växthus sallat, 3,7 Palmolja, 0,3 Växthus tomat, 2,7 Gurka, 2,3 Rapsolja, 0,8 Tomat, 0,8 Friland sallat, 0,4 Garnering Ris, 2,9 Vete, 0,4 Potatis, 0,1 Morot, 0,1 13

14 Mmm de smälter i munnen! Nå, de nedbryts åtminstone biologiskt. 14

15 Livsmedelssäkerhet För att undvika matförgiftningar och sjukdomsfall under evenemang är det särskilt viktigt att du följer alla föreskrifter om hygien och livsmedel. Kom ihåg att anmäla till stadens livsmedelstillsyn om servering av livsmedel. Livsmedelstillsynsmyndigheterna i huvudstadsregionen samt anvisningar: Helsingfors miljöcentral: Vanda miljöcentral: Esboregionens miljö- och hälsoskydd: Eviras instruktion om utomhusförsäljning (på finska): Tips: När du väljer producenter av matservice, kontrollera att de är ansvarsfulla och att företagen har ett miljösystem eller -program. Kom överens med producenterna av matservice om vad slags mat de serverar och hur den serveras. Använd i mån av möjlighet hållbara kärl som kan diskas. Om du använder engångskärl under evenemanget, ska du helst använda biologiskt nedbrytbara kärl. Världen går inte under fastän du använder kärl av kartong, men det viktigaste är att du undviker engångskärl av plast och oljehaltiga engångskärl. Minska mängden avfall från serveringarna genom att minimera mängden engångskärl och behovet av dem. Fundera på om du för serveringen kan använda pappersfickor eller servetter i stället för tallrikar och bestick? Ordna med ett pantsystem i samband med barförsäljning, då returnerar användarna av stop, flaskor och burkar dem effektivt för påfyllning eller återvinning. Reservera också möjligheter till avfallssortering i områden med matförsörjning. Vid matförsäljning uppstår det ofta mycket återvinningsbart förpacknings- och bioavfall! Kontrollera möjligheten att nyttoanvända avfallsfetter ifall du använder frityrfetter i matberedningen. Du får inte hälla stekfetter ut på marken eller i avlopp! Släng inte ätlig mat i soporna! Genom god planering kan du erbjuda tillräckligt med mat utan att den hamnar i soporna. 15

16 BULLER Evenemangsarrangören ska komma ihåg att livet går sin gilla gång i närmiljön trots evenemanget. Buller kan vara en stor olägenhet för miljön och även en hälsorisk för evenemangets besökare! TYST OCH STILLA BLIR INTE ILLA, MEN VARFÖR INTE OCKSÅ LJUDLIGARE OM DU TAR HÄNSYN TILL REGLERNA OCH MÄNNISKORNA. Om du under evenemanget använder anordningar för ljudåtergivning och detta medför särskilt störande buller, ska du göra en bulleranmälan om evenemanget till den lokala miljöcentralen: Helsingfors miljöcentral: Vanda miljöcentral: Esbo miljöcentral: Tips: Placera scenerna och ljudåtergivningen så att de är riktade bortåt från bostäderna. Använd fördröjda högtalare och line array-system i anordningarna för ljudåtergivning. Sträva efter att avsluta evenemanget före kl eller flytta evenemanget inomhus. Bullernivåns gränsvärden blir striktare när spelandet fortsätter senare. Kom ihåg att på förhand informera alla objekt som utsätts för bullret om evenemanget. Objekt som särskilt lätt blir störda är bland annat skolor, daghem, sjukhus och begravningsplatser. Ordna med öronproppar för personalen så att de kan skydda hörseln. Dela ut eller sälj öronproppar till publiken före och under tillställningen. Se till att det finns öronproppar synligt tillgängliga för publiken. Kom ihåg att kontrollera skyldigheten att göra en bulleranmälan om evenemanget 60 dygn före evenemanget! 16

17 Snyggt evenemang!!! Va!?! Va!?! Bilden: Rein Oliver/Flickr.com 17

18 Snyggt! Snyggt evenemang och det är du också förstås. Menar du mig? 18

19 AVFALLSHANTERING Avfallshanteringen märks allra bäst när den inte finns. Kom ihåg att kontrollera avfallshanteringen under evenemanget, eftersom det är lättare att rätta till olika förhållanden när man reagerar på dem i tid. Det finns inget korrekt recept de rätta lösningarna beror alltid på evenemangets art och plats. Lämna in en avfallshanteringsplan till stadens miljöcentral i god tid (30 dygn före evenemanget). Undvik nedskräpning och minska mängden avfall genom att minimera onödigt material. Tänk på allt som verkligen behövs! Du kan minska avfallet genom att exempelvis minska mängden engångskärl, enskilda förpackningar, användningen av svaga tillfälliga konstruktioner samt material som delas ut, till exempel utskrivna eller tryckta program. Vad skulle kunna producera onödigt avfall under ditt evenemang? Spara pengar och använd konstruktioner, banderoller, personalkläder med mera på nytt. Låt bli att skriva ut årtalet, så blir dina material fleråriga. Undvik att ta onödiga utskrifter och använd elektronisk informering! Skapa en mobilapplikation för evenemanget, länka med en qr-kod osv. Tänk på hurdant avfall som uppstår under evenemanget och ordna med återvinning beroende på avfallsflödet. Avfallet som uppstår i publikområdet, matförsäljarnas avfall och bygg-/rivningsavfallet skiljer sig ofta från varandra. Vid slutna evenemang är det lättare att kontrollera avfallsflödena, men vid öppna evenemang måste du ha beredskap för nästan alla avfallsfraktioner. Ha tillräckligt med avfallskärl! Placera avfallskärlen helst på synliga platser och längs de viktigaste rutterna. Farliga avfall ska alltid samlas separat, även om mängden skulle vara liten. Planera antalet avfallskärl, deras placering och tömningsintervall tillsammans med avfallshanteringsbolaget. Placera kärlen för olika avfallsfraktioner i grupper. Om till exempel bio-, energi- och blandavfall insamlas separat, kan du placera grupper av tre avfallskärl på lämpliga avstånd från varandra. På så sätt säkerställer du att området har ett enhetligt och tillräckligt insamlingssystem. Förse området förutom med avfallskärl även med återvinningsplatser efter behov. Kom ihåg att sätta upp synliga skyltar till avfallskärlen! Kontrollera avfallsflödena genom att ordna sorteringsrådgivning i samband med avfallskärlen eller återvinningsplatserna. Förse evenemangets rökområden med askkoppar så att tobaksfimparna inte hamnar på marken. Se också till att avfallsvatten (till exempel handtvättvatten) samlas in och förstörs på vederbörligt sätt. Om underleverantörerna inte anvisats punkter för avfallsvatten kan avfallsvattnen hamna på marken. Reservera ett tillräckligt antal toaletter för publiken, jämte möjligheter för handtvätt, för evenemang som förutses bli besökta av över 500 personer samtidigt. Hjälp för att fastställa ett tillräckligt antal publiktoaletter: Se till att det finns tillgång till rent vatten och ge möjlighet att fylla egna vattenflaskor. Kom ihåg hygienen! Slangar med stående vatten som värms i solen garanterar inte att dricksvattnet i dem hålls tillräckligt hygieniskt. Berätta på webbplatsen och i programmet samt på skyltar om evenemangets avfallshantering. Försök hitta möjligheter att återanvända material! Många parter använder bland annat evenemangsbanderoller och mässmattor på nytt. (de gör till exempel kassar av gamla banderoller) 19

20 PRINCIPERNA FÖR FRAMGÅNGSRIK AVFALLSHANTERING: reduce Minimera uppkomsten av avfall! reuse Använd på nytt! recycle Återvinn! 20

21 Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen: Avfallshantering vid offentliga tillställningar 21 (sammanfattning av paragrafen) Tillställningens arrangör: Ska se till att det finns tillräckligt många insamlingskärl för avfall på området och att de placeras på ett ändamålsenligt sätt. Ansvarar för att ett nedskräpat område städas om den som har skräpat ned försummar sin uppstädningsskyldighet. I övrigt regleras upp städningsskyldigheten i kapitel 8 i avfallslagen. Ansvarar för tömningen av insamlingskärlen för avfall. Insamlingskärlen ska tömmas dagligen eller senast när de blir fulla. 22 Vid alla offentliga tillställningar där allmänheten serveras livsmedel ska åtminstone följande återvinnbara avfallsslag sorteras ut från det kommunala avfallet och läggas i separata behållare: 1) papp och annan kartong, om den mängd som kasseras under tillställningen överstiger 50 kilogram; 2) bioavfall, om den mängd som uppkommer under tillställningen överstiger 50 kilogram; 3) avfallsslag som lämpar sig för energiavfall, såsom plastförpackningar för livsmedel och andra produkter, använda engångskärl samt papp och annan kartong om denna inte samlas in skilt med stöd av 1 punkten eller om den är för smutsig eller av någon annan orsak inte duger för materialåtervinning, om den mängd som uppkommer under tillställningen överstiger 50 kilogram; 4) glas, om den mängd som kasseras under tillställningen överstiger 50 kilogram, och 5) metall, om den mängd som kasseras under tillställningen överstiger 50 kilogram. Arrangören av tillställningen svarar för att besökarna ges råd och anvisningar om hur återvinnbart avfall ska sorteras. Visste du att det finländska systemet för returflaskor kom igång när det ordnades ett evenemang. Retursystemet för dryckesflaskor av glas etablerades när Coca- Cola och sommarolympiaden kom till Finland Nu är Finland ett ledande land för återvinning av dryckesförpackningar. Cirka 90 procent av dryckesförpackningarna returneras för återvinning. Bilden: Elina Levula 21

22 22

23 MILJÖKOMMUNIKATION Informationen i den här guiden gör inte evenemangen miljövänligare om du inte ser till att informationen sprids till alla intressentgrupper. Upplys, vägled och guida människorna till att göra evenemanget grönare. Tips: Informera evenemangets intressentgrupper om miljöarbetet. Förbind underleverantörerna, personalen och publiken med evenemangets miljöarbete så att saker och ting funkar och man når målen. Informera evenemangets besökare om hur man kommer kollektivt, med cykel eller till fots till evenemanget. Kontrollera att alla aktörer känner till praxis för avfallshanteringen under evenemanget. Använd skyltar vid återvinningspunkterna och avfallskärlen. Underlätta sorteringen och använd färgkoder, symboler och vid behov flera språk. Du kan också fråga avfallshanteringsbolaget om dekaler eller skyltar. Berätta för evenemangets besökare om hur man återvinner under evenemanget. Informera om miljöarbetet i sociala medier, i programbroschyren och på evenemangets webbplats. Genom att se till miljökommunikationen ser du till att det goda återvinns. 23

24 Författare: Helsingfors stads miljöcentral Publikationens namn: Snyggt evenemang! Miljöguide för evenemangsarrangörer Utgivningsår: 2014 Grafisk design: Museokadun Rytmi ISBN (tryckt utgåva) ISBN (elektronisk utgåva) Projektet Greening Events får understöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM). Andra finansiärer är Helsingfors, Esbo och Vanda städer.

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011

Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011 Stockholm 2011-05-17 Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011 Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete

Läs mer

Anvisning 14/2011 1 (5)

Anvisning 14/2011 1 (5) Anvisning 14/2011 1 (5) Social- och hälsovårdsministeriets förordning om hygieniska arrangemang och avfallshantering vid stora offentliga tillställningar 10.6.2009/405 Hygieniska arrangemang och avfallshantering

Läs mer

INLEDANDE KARTLÄGGNING AV EKOSTÖDVERKSAMHETEN

INLEDANDE KARTLÄGGNING AV EKOSTÖDVERKSAMHETEN INLEDANDE KARTLÄGGNING AV EKOSTÖDVERKSAMHETEN Bästa ekostödperson, Du håller nu i din hand blanketten för en inledande kartläggning av ekostödverksamheten. Med hjälp av blanketten får er arbetsgemenskap

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Kartläggningsguide för avfallstemat

Kartläggningsguide för avfallstemat Kartläggningsguide för avfallstemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom avfallstemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna.

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna. Verktyget är uppdelat i sex delar: 1. el och värme, 2. mat och matavfall, 3. transporter, 4. varor, 5. avfall och återvinning samt 6. planering och kommunikation Dela upp klassen i 6 grupper och låt dem

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA

VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA GRUNDFÖR- UTSÄTTNINGAR FÖR ETT LYCKAT EVENEMANG VAR HITTA UTRYMME FÖR EVENEMANGET? TILLSTÅND OCH ANMÄLNINGAR Foto: Pyry Keto VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 11-16 AUGUSTI 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Detaljhandelsverksamhet (minimikrav för livsmedelslokal)

Detaljhandelsverksamhet (minimikrav för livsmedelslokal) I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med detaljhandel av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång?

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång? I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med tillverkning och försäljning av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

PLASTTOM OMGIVNING FINSK PLASTINDUSTRI

PLASTTOM OMGIVNING FINSK PLASTINDUSTRI Originalet på finska: Mar ina Dahm, Kiriprintti Oy FINSK PLASTINDUSTRI I Finland framställs ett flertal produkter av plaster. Mest produceras förpackningar och byggprodukter samt tekniska produkter. Plastindustrin

Läs mer

Redovisningsblankett Naturväktarna EKO

Redovisningsblankett Naturväktarna EKO Redovisningsblankett Naturväktarna EKO Datum för undersökningen: Skola/organisation: Kontaktperson: Klass/grupp: E-post: Antal deltagare: Skolans adress: Telefon: Fax: Kommun där undersökningen är gjord:

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Avfallshanteringsbestämmelser. Allmänna bestämmelser om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt

Avfallshanteringsbestämmelser. Allmänna bestämmelser om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt Avfallshanteringsbestämmelser Allmänna bestämmelser om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt Innehåll Bästa läsare 3 Separat insamling av glas-, metall- och kartongförpackningar 4 Fastighetsvis

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För restauranger och storkök Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och ny näring Varje år slängs tusentals ton bröd, potatisskal,

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

Checklista för hållbara konferenser och event

Checklista för hållbara konferenser och event Checklista för hållbara konferenser och event regiongavleborg.se Bakgrund Vi vill ha ett hållbart Region Gävleborg där vi arbetar för att alla människor har möjlighet att delta på lika villkor och främjar

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR TILL BIOGAS OCH NY NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushållsavfall består

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet?

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? STUDIO DAG Hej, här står jag med en massa saker som jag har tänkt återvinna. Var lämnar jag det och vad händer med det sen? Är det sant att elektronikskrot

Läs mer

Redovisningsblankett Naturväktarna EKO

Redovisningsblankett Naturväktarna EKO Redovisningsblankett Naturväktarna EKO Datum för undersökningen: Kontaktperson: Klass/grupp: Redovisa gärna era undersökningsresultat till Naturväktarnas hemsida: www.naturvaktarna.wwf.se Tyvärr kan vi

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.9.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Ryj/19 23.9.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 14/2015 1 (5) 19 Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om främjande av återanvändning i Helsingfors HEL 2015-001175 T 00 00 03 Beslutsförslag Föredragandens

Läs mer

Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga Sektionsstyrelsen ska. Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och

Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga Sektionsstyrelsen ska. Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga ska ha minst en miljöansvarig Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och Åtgärda i början av varje ny termin Minst

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS.

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. DET HÄR ÄR RAGN-SELLS VI SAMLAR IN AVFALLET Vi har över 1 600 fordon och ca 1 700 medarbetare. Sverige Norge AVFALL/SOPOR Danmark Estland Lettland VI SORTERAR AVFALLET Polen VI

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck Resursanvändning Ekologiskt fotavtryck Ditt ekologiska fotavtryck = din påverkan på miljön Det finns 2 perspektiv då man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön Produktionsperspektiv

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv

Låt matresterna få nytt liv FÖR RESTAURANGER OCH STORKÖK Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring 35% AV ALLA MATRESTER KASTAS I ONÖDAN Ert matavfall kan bli biogas och ny näring Varje

Läs mer

minskad förbrukning av EL

minskad förbrukning av EL minskad förbrukning av EL MILJÖPLAN för Viggbygärdet 2011-2016 Täby 2011-09-20 minskad förbrukning av EL Viggbygärdet består av sex fastigheter och har en yta av xxx m². På området bor ca 650 personer

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Kan vi bli en Sälle-hamn?

Kan vi bli en Sälle-hamn? Kan vi bli en Sälle-hamn? INNEHÅLL Vad går Sälle-hamnprogrammet ut på? Vad förutsätts av Sälle-hamnarna? Så här stöds Sälle-hamnarna av HSR rf Hur kan vi bli en Sälle-hamn? Sälle-hamnprogrammet pågår året

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Skötseln av miljöfrågor i ett företag

Skötseln av miljöfrågor i ett företag Den smarta yrkesmannen KARTERING UNDER PRAKTIKPERIODEN Skötseln av miljöfrågor i ett företag STUDERANDENS UPPGIFTSBLANKETT 1 Du gör din praktikperiod. Din uppgift är att reda ut, hur man i företaget har

Läs mer

Klass 6B Guldhedsskolan

Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B i Guldhedsskolan har gjort ett temaarbete i NO, svenska och bild. Vi gör alla avtryck i miljön. Hur mycket jag tar av naturens resurser och belastar miljön brukar kallas

Läs mer

Gotland 6 nov. Simon Strandvik Agronom Master i miljövetenskap simon.strandvik@greentime.se 0703591957

Gotland 6 nov. Simon Strandvik Agronom Master i miljövetenskap simon.strandvik@greentime.se 0703591957 Gotland 6 nov Simon Strandvik Agronom Master i miljövetenskap simon.strandvik@greentime.se 0703591957 Sverige 450 000 km² 9 800 000 (juli-15) 147 000 km² 166 000 000 (2014) London 1952 Vetenskapliga

Läs mer

En hållbar framtid. Handbok för miljöarbete i skolor. Städning. Fastighetsservice

En hållbar framtid. Handbok för miljöarbete i skolor. Städning. Fastighetsservice En hållbar framtid Handbok för miljöarbete i skolor I skolan arbetar man dagligen för en hållbar framtid. Där lär man sig kunskaper och färdigheter som behövs för en hållbar utveckling. Alla bör ta ansvar

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR RESTAURANGER OCH STORKÖK LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NY NÄRING Varje år slängs tusentals ton bröd, potatisskal,

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Miljöinsatser vid returautomaten. Suomen Palautuspakkaus Oy

Miljöinsatser vid returautomaten. Suomen Palautuspakkaus Oy Miljöinsatser vid returautomaten Suomen Palautuspakkaus Oy Återvinningen sparar miljön och energi Därför betalas det i Finland pant på nästan alla dryckesförpackningar. Den betalda panten får du tillbaka

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 12-17 AUGUSTI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv

Låt matresterna få nytt liv FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, GRÖNA PÅSEN Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring 35% AV ALLA MATRESTER KASTAS I ONÖDAN Det här kan du lägga i påsen för matavfall

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Kompis med kroppen. 3. Matens resa Kompis med kroppen 3. Matens resa Matens resa nu och då 1. Ta reda på! Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och förpackades den? 3. Vad åt du

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Vi gav köket en ny design.

Vi gav köket en ny design. Vi gav köket en ny design. Vi hade redan länge funderat på vad Puustelli konkret kunde göra för miljön. Företag säger ofta att de står bakom sina ekologiska val vi ville ta ett steg framåt och verkligen

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen.

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Ekostaden Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och allt fler väljer att flytta från landsbygden till

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-20 Handläggare Helene Lindman Telefon: 076-1228856 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-07, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer