Miljöguide för evenemangsarrangörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöguide för evenemangsarrangörer"

Transkript

1 Miljöguide för evenemangsarrangörer Miljöguiden är avsedd att ge råd och vara till hjälp för evenemangsarrangörer i frågor kring skötseln av miljöfrågor. Guiden har utformats inom huvudstadsregionens samprojekt Greening Events (2/2012 6/2014). 1

2 Innehållsförteckning: Evenemangsplatser...5 Rörlighet och logistik...6 Anskaffningar...9 Energi...11 Mat och dryck...12 Buller...16 Avfallshantering...19 Miljökommunikation

3 Det sker i din miljö Det hålls tusentals evenemang årligen i huvudstadsregionen, man kan redan tala en evenemangsindustri. Det har sagts att Finland är evenemangens förlovade land. I förhållande till vårt befolkningsantal håller vi exceptionellt många såväl små som stora evenemang. Det är en viktig del av finländarnas liv att delta i och arrangera evenemang. Allt oftare är detta även en betydande näringsverksamhet. Evenemangen har många positiva effekter. De sysselsätter, stöder turismen och den lokala ekonomin, skapar stadskultur och samhällelig gemenskap. De ökar också det sociala umgänget liksom även fritidsverksamheten och höjer på så sätt människornas livskvalitet. Evenemangen medför emellertid även betydande miljökonsekvenser, som till all lycka kan minimeras genom att man går tillväga på rätt sätt. Konsekvenserna av evenemangen för miljön orsakas av: Trafik Materialanvändning Energiförbrukning Vattenförbrukning Mat och dryck Buller Markslitage Avfallsvatten Avfall Farliga avfall Även om evenemangen belastar miljön kan de, om de är rätt ordnade, även öka den positiva inställningen till miljön och likaså medvetenheten om den. Evenemangen är viktiga för oss. Det är därför viktigt att man minskar miljöbelastningen från evenemangen och genomför dem enligt principerna för hållbar utveckling. På så sätt säkrar vi att evenemangen som berikar vårt liv erbjuds även i fortsättningen. Den händelserikaste dagen år 2013 i Finland inföll den 6 juli, då ordnade man 666 tillställningar. Källa: Bilden: Lauri Rotko/Visit Helsinki 3

4 SNYGGT STÄLLE, SNYGGT EVENEMANG! Jätteställe! Jag hade det precis på tungan. 4 Bilden: Simo Karisalo/Helsingfors festveckor

5 EVENEMANGSPLATSER Vi håller evenemangen på smarta platser och platserna snyggt skick. I det långa loppet drar alla nytta av det. Hanteringen av ett evenemangs miljöfrågor börjar med att man väljer en lämplig plats för evenemanget. För alla evenemang: Välj en evenemangsplats som är lätt att nå. Välj en evenemangsplats som har det nödvändiga underlaget för ordnandet av evenemanget. För evenemang inomhus: Välj en evenemangsplats som har ett miljösystem, -program och/eller intyg (till exempel Ekokompassen). För evenemang utomhus: Planera användningen av evenemangsplatsen tillsammans med områdets innehavare. Tips: Kontrollera att evenemanget inte fördärvar marken, sårbar växtlighet och vattendragen i området. Använd inte permanenta fästen eller kilar för att förankra tält och andra konstruktioner på allmänna områden. Observera viktbegränsningarna vid evenemang där man använder tung utrustning. Man kan inte använda tung utrustning på mjuka ytor. Isolera lätt sårbara naturområden med till exempel stängsel. Ibland är det förnuftigast att helt förhindra tillträdet till områden där stora folkmassor i rörelse kan fördärva naturen. Kontrollera markslitaget. Till exempel hårt regn kan skapa gyttja och gräsmattor förstörs av att bli nedtrampade. Styr då publiken annanstans, liksom även alla andra funktioner som skadar mjuka ytor. Kontrollera att underleverantörer, matförsäljare och medarbetarna inte häller något som helst olämpligt som till exempel bränslen eller stekolja ut på marken eller i vattendragen. Utöver att sköta avfallshanteringen under evenemanget, se även till slutstädningen efteråt. Glöm inte att se till att området som påverkas av evenemanget hålls städat. Ordna evenemanget så att inga potentiellt skadliga ämnen kan rinna ut på marken eller i vattendragen! Se till ett vederbörligt återställandet om evenemanget av någon anledning skapar olägenheter för naturen eller grönområden. Eventuella skador ska repareras till ett skick som stadens underhåll godkänner. Juli är årets skräpigaste månad i Helsingfors. Typiska skräp i parker, på stränder och vägar är olika slags förpackningsmaterial och cigarettfimpar. 5

6 RÖRLIGHET OCH LOGISTIK Effektiviteten är viktigast när man ordnar logistiken. Såväl miljön som evenemangets budget är tacksamma för en god logistik. Tips om rörlighet: Välj en plats för evenemanget som kan nås med goda och lätta trafikförbindelser (särskilt med kollektiv trafik, cykel och till fots). Uppmuntra genom informering och åtgärder till att färdas till fots, cykla och åka kollektivt. Erbjud trygga parkeringsplatser för cyklar. Vägled (t.ex. med kartor, tidtabeller) besökarna att använda kollektiva färdmedel. Du kan lägga in en länk till ruttguiden på din webbplats: Erbjud biljetter till den kollektiva trafiken i samband med inträdesbiljetten för evenemanget. För att undvika privatbilism, erbjud inget gratis parkeringsområde. Gradera parkeringsavgiften efter bilens användningskapacitet så att besökarna kommer till evenemanget med så fullastade bilar som möjligt. Ordna med separata transporter med bussar eller tåg om evenemanget saknar tillräckliga kollektiva förbindelser. Informera Helsingforsregionens trafik (HRT) i tid om att evenemanget arrangeras: För att undvika rusningar lägger HRT in extra turer vid behov. När du ordnar kongresser, kontrollera på HRT:s webbplats om det går att ordna rabatterade eller gratis resebiljetter för deltagarna. Kom ihåg att ansöka om rabatterade eller gratis resebiljetter minst 4 månader före evenemanget. Planera evenemanget så att man vid behov kan delta i det också virtuellt. Många konferenser videosänds numera och man kan följa dem på webben. Du är alltid tvungen att transportera material som till exempel konstruktioner, avfallskärl, toaletter, generatorer till evenemangsplatsen. Du ska också ordna med service och servering på platsen. Du kan på många sätt påverka konsekvenserna av transporter för miljön. 6 Tips om transporter: Använd nya transportmedel med låga utsläpp. Instruera förarna i ekonomiska körsätt som även sparar bränslekostnader. Undvik onödigt körande och bristfällig användning av transportkapaciteten. Favorisera aktörer i närområdet, då blir trafiksträckorna kortare och konsekvenserna från produktionens trafik minskar. Planera transporterna omsorgsfullt och undvik sporadiska körningar genom att kombinera arbetsuppgifter längs samma transportled. Kontrollera transporternas konsekvenser för miljön genom att bokföra körkilometrarna. Planera för smidig trafikering samt tillräckliga och tydliga trafikleder (produktionens rörlighet, underhåll och publiken) även på evenemangsområdet. Observera att endast serviceparkering är möjlig på Helsingfors byggnadskontors områden och att det då krävs en separat plan. Skaffa även ett godkännande för trafikplanen kring byggandet och nedmonteringen av ett stort evenemang:

7 EFFEKTIV LOGISTIK SPARAR MILJÖN OCH PENGAR. Kommer du ofta hit? Joo Ska vi dela skjuts? Publikens rörlighet I Finland är utsläppen från trafiken per invånare näst högst i Europa (Norge har de största utsläppen per invånare). Även under evenemang är trafiken och rörligheten nästan undantagslöst det största upphovet till utsläppen under evenemangen. 7

8 Vad händer oss efter festen? Jag tror att vår grej står på ett stadigt botten. EXEMPEL PÅ ANSKAFFNINGAR DÄR DU KAN GÖRA MILJÖVÄNLIGA OCH ETISKA VAL: Papper Trä Kärl Mat och dryck Tyger och dräkter Målarfärger Rengöringsmedel Elektronik Konsumtionsvaror 8

9 ANSKAFFNINGAR Du gör rätt när du skaffar sådana produkter och tjänster till evenemanget som följer principerna för hållbar utveckling. Ympäristötapahtumien opas Tapahtumien ympär Tapahtumien ympäristöopas TAPAHTUMIEN YMPÄRISTÖOPA Evenemangets miljökonsekvenser uppstår också till följd av anskaffningar. Det är väsentligt att beakta varornas miljökonsekvenser och underleverantörernas eget miljöarbete. Använd alltid en stund för att fundera på om en anskaffning är nödvändig, kan den ersättas med ett miljövänligare alternativ och vad sker med anskaffningen efter användningen? "KONSEKVENSERNA AV ETT EVENEMANG FÖR MILJÖN ÄR EN SUMMA AV OTALIGA SMÅ LÖSNINGAR." Tips: Välj en evenemangsplats som har ett miljösystem, -program och/eller -intyg. Kontrollera också om evenemangsplatsen använder energi av förnybart ursprung. Om inte, förhandla om hur detta skulle kunna vara möjligt. När du väljer underleverantörer och tjänster, till exempel hotellinkvarteringar, tvättinrättningar, tryckerier eller transporter, kontrollera om företagen använder ett miljösystem och har ett miljöintyg som har beviljats av en extern part (t.ex. Ekokompassen eller ISO 14001). Mindre företag har inte nödvändigtvis resurser att bygga system, men kontrollera om de har ett eget miljöprogram. Fråga av transportfirmor om energiintyg. Miljömärket är en opartisk garanti för en produkts miljövänlighet. Svanmärket är ett allmänt miljömärke i Finland och ett annat känt märke är EU-Blomman (EU Ecolabel). Undvik tvätt- och rengöringsmedel med kemikalier och favorisera miljömärkta produkter. Favorisera Rättvisemärkt och ekologisk bomull i kläder och andra tygprodukter. Använd återvinningsbara eller miljömärkta alternativ för pappersprodukter. Använd inte PVC-plast i banners och andra plastprodukter. Fundera på transportsträckorna vid anskaffningar. Finns det en motsvarande produkt eller tjänst på närmare håll? Mer om miljömärken: Finländarna förbrukar cirka 100 ton naturresurser om året per invånare. Gör hållbara anskaffningar till en produktionsprincip! 9

10 Jag känner evenemangets energi! Nå, hur många kwh? 10 Bilden: Jussi Hellsten/Visit Helsinki

11 ENERGI Man kan på många sätt påverka den totala förbrukningen och miljövänligheten av energi. Man kan oftast minska energibehovet, men man behöver alltid en aning energi. Belysning, ljudåtergivning och olika slags apparater är typiska energiförbrukare. MAN KAN OCH DET LÖNAR SIG ATT PÅVERKA ENERGIFÖRBRUKNINGEN UNDER ETT EVENEMANG. Tips: Favorisera evenemangsplatser som använder grön el. Kontrollera möjligheterna att använda nätström och beställa grön el. Använd biobränslen i stället för fossila bränslen i generatorer. Beräkna elbehovet för evenemanget genom att kartlägga apparaterna som används och deras elförbrukning. Favorisera apparater med låg energiklassificering. Hushållsmaskiner beviljas miljö- och energimärken. Mer information om ekoeffektiva hushållsmaskiner: (på finska) Föredra energibesparande lösningar för belysning, dvs. energibesparande och LED-lampor. Undvik onödig belysning, uppvärmning och ventilation. Kontrollera genom kommunikation att apparater inte hålls onödigt påkopplade. Kompensera för koldioxidutsläpp från evenemanget. Läs mer om kompensering för utsläpp: och EKOenergi-märket är det första och enda allmäneuropeiska miljömärket för el. Märket hjälper konsumenterna att göra rätta val på de komplicerade elmarknaderna. EKOenergimärkt el uppfyller hållbarhetskriterierna som EKOenerginätverket har ställt. Mer information: 11

12 MAT OCH DRYCK Väl uttänkt servering av mat och dryck fyller evenemangsbesökarnas magar och får dem även på godare humör. Maten står för cirka en tredjedel av människans kolfotspår. Konsekvenserna av maten för miljön kan verka under matens hela livscykel, dvs. vid produktion, transporter, förvaring, tillverkning och avfallshantering. GOD, HÄLSOSAM, TRYGG OCH MILJÖVÄNLIG APTIT! Miljövänliga alternativ är: Mat av vegetabiliskt ursprung som har producerats i närheten och är säsongsenlig. Ekologiska produkter. Ekomärket garanterar att produkten ifråga har producerats naturenligt. Miljö- och ansvarsmärkta produkter. Till exempel om en produkt är Rättvisemärkt garanterar det att produkten har producerats socialt ansvarsfullt och hållbart. Över 80 procent av de Rättvisemärkta produkterna är även ekomärkta. Ansvars- eller ekomärket innebär ändå inte alltid klimatvänlig mat. Bilden: Lauri Rotko/Visit Helsinki Kom ihåg ekologisk, vegetarisk och säsongmat samt Rättvisemärkta produkter när du planerar servering eller matförsäljning! 12

13 Jämförelse mellan miljökonsekvenser av livsmedel vad gäller CO2-utsläpp. Alla värden kg CO2-ekvivalent/kg. (Källa: VÄHÄHIILINEN ATERIA) Kött Mjölk- och äggproducter Fläsk, 3,8 Ost, 13,0 Ägg, 2,2 Nötkött, 20,5 Kyckling, 2,9 Mjölk, 1,0 Lax, 1,3 Grönsaker Smör, 6,5 Ätliga oljor Olivolja, 1,2 Växthus gurka, 4,7 Växthus sallat, 3,7 Palmolja, 0,3 Växthus tomat, 2,7 Gurka, 2,3 Rapsolja, 0,8 Tomat, 0,8 Friland sallat, 0,4 Garnering Ris, 2,9 Vete, 0,4 Potatis, 0,1 Morot, 0,1 13

14 Mmm de smälter i munnen! Nå, de nedbryts åtminstone biologiskt. 14

15 Livsmedelssäkerhet För att undvika matförgiftningar och sjukdomsfall under evenemang är det särskilt viktigt att du följer alla föreskrifter om hygien och livsmedel. Kom ihåg att anmäla till stadens livsmedelstillsyn om servering av livsmedel. Livsmedelstillsynsmyndigheterna i huvudstadsregionen samt anvisningar: Helsingfors miljöcentral: Vanda miljöcentral: Esboregionens miljö- och hälsoskydd: Eviras instruktion om utomhusförsäljning (på finska): Tips: När du väljer producenter av matservice, kontrollera att de är ansvarsfulla och att företagen har ett miljösystem eller -program. Kom överens med producenterna av matservice om vad slags mat de serverar och hur den serveras. Använd i mån av möjlighet hållbara kärl som kan diskas. Om du använder engångskärl under evenemanget, ska du helst använda biologiskt nedbrytbara kärl. Världen går inte under fastän du använder kärl av kartong, men det viktigaste är att du undviker engångskärl av plast och oljehaltiga engångskärl. Minska mängden avfall från serveringarna genom att minimera mängden engångskärl och behovet av dem. Fundera på om du för serveringen kan använda pappersfickor eller servetter i stället för tallrikar och bestick? Ordna med ett pantsystem i samband med barförsäljning, då returnerar användarna av stop, flaskor och burkar dem effektivt för påfyllning eller återvinning. Reservera också möjligheter till avfallssortering i områden med matförsörjning. Vid matförsäljning uppstår det ofta mycket återvinningsbart förpacknings- och bioavfall! Kontrollera möjligheten att nyttoanvända avfallsfetter ifall du använder frityrfetter i matberedningen. Du får inte hälla stekfetter ut på marken eller i avlopp! Släng inte ätlig mat i soporna! Genom god planering kan du erbjuda tillräckligt med mat utan att den hamnar i soporna. 15

16 BULLER Evenemangsarrangören ska komma ihåg att livet går sin gilla gång i närmiljön trots evenemanget. Buller kan vara en stor olägenhet för miljön och även en hälsorisk för evenemangets besökare! TYST OCH STILLA BLIR INTE ILLA, MEN VARFÖR INTE OCKSÅ LJUDLIGARE OM DU TAR HÄNSYN TILL REGLERNA OCH MÄNNISKORNA. Om du under evenemanget använder anordningar för ljudåtergivning och detta medför särskilt störande buller, ska du göra en bulleranmälan om evenemanget till den lokala miljöcentralen: Helsingfors miljöcentral: Vanda miljöcentral: Esbo miljöcentral: Tips: Placera scenerna och ljudåtergivningen så att de är riktade bortåt från bostäderna. Använd fördröjda högtalare och line array-system i anordningarna för ljudåtergivning. Sträva efter att avsluta evenemanget före kl eller flytta evenemanget inomhus. Bullernivåns gränsvärden blir striktare när spelandet fortsätter senare. Kom ihåg att på förhand informera alla objekt som utsätts för bullret om evenemanget. Objekt som särskilt lätt blir störda är bland annat skolor, daghem, sjukhus och begravningsplatser. Ordna med öronproppar för personalen så att de kan skydda hörseln. Dela ut eller sälj öronproppar till publiken före och under tillställningen. Se till att det finns öronproppar synligt tillgängliga för publiken. Kom ihåg att kontrollera skyldigheten att göra en bulleranmälan om evenemanget 60 dygn före evenemanget! 16

17 Snyggt evenemang!!! Va!?! Va!?! Bilden: Rein Oliver/Flickr.com 17

18 Snyggt! Snyggt evenemang och det är du också förstås. Menar du mig? 18

19 AVFALLSHANTERING Avfallshanteringen märks allra bäst när den inte finns. Kom ihåg att kontrollera avfallshanteringen under evenemanget, eftersom det är lättare att rätta till olika förhållanden när man reagerar på dem i tid. Det finns inget korrekt recept de rätta lösningarna beror alltid på evenemangets art och plats. Lämna in en avfallshanteringsplan till stadens miljöcentral i god tid (30 dygn före evenemanget). Undvik nedskräpning och minska mängden avfall genom att minimera onödigt material. Tänk på allt som verkligen behövs! Du kan minska avfallet genom att exempelvis minska mängden engångskärl, enskilda förpackningar, användningen av svaga tillfälliga konstruktioner samt material som delas ut, till exempel utskrivna eller tryckta program. Vad skulle kunna producera onödigt avfall under ditt evenemang? Spara pengar och använd konstruktioner, banderoller, personalkläder med mera på nytt. Låt bli att skriva ut årtalet, så blir dina material fleråriga. Undvik att ta onödiga utskrifter och använd elektronisk informering! Skapa en mobilapplikation för evenemanget, länka med en qr-kod osv. Tänk på hurdant avfall som uppstår under evenemanget och ordna med återvinning beroende på avfallsflödet. Avfallet som uppstår i publikområdet, matförsäljarnas avfall och bygg-/rivningsavfallet skiljer sig ofta från varandra. Vid slutna evenemang är det lättare att kontrollera avfallsflödena, men vid öppna evenemang måste du ha beredskap för nästan alla avfallsfraktioner. Ha tillräckligt med avfallskärl! Placera avfallskärlen helst på synliga platser och längs de viktigaste rutterna. Farliga avfall ska alltid samlas separat, även om mängden skulle vara liten. Planera antalet avfallskärl, deras placering och tömningsintervall tillsammans med avfallshanteringsbolaget. Placera kärlen för olika avfallsfraktioner i grupper. Om till exempel bio-, energi- och blandavfall insamlas separat, kan du placera grupper av tre avfallskärl på lämpliga avstånd från varandra. På så sätt säkerställer du att området har ett enhetligt och tillräckligt insamlingssystem. Förse området förutom med avfallskärl även med återvinningsplatser efter behov. Kom ihåg att sätta upp synliga skyltar till avfallskärlen! Kontrollera avfallsflödena genom att ordna sorteringsrådgivning i samband med avfallskärlen eller återvinningsplatserna. Förse evenemangets rökområden med askkoppar så att tobaksfimparna inte hamnar på marken. Se också till att avfallsvatten (till exempel handtvättvatten) samlas in och förstörs på vederbörligt sätt. Om underleverantörerna inte anvisats punkter för avfallsvatten kan avfallsvattnen hamna på marken. Reservera ett tillräckligt antal toaletter för publiken, jämte möjligheter för handtvätt, för evenemang som förutses bli besökta av över 500 personer samtidigt. Hjälp för att fastställa ett tillräckligt antal publiktoaletter: Se till att det finns tillgång till rent vatten och ge möjlighet att fylla egna vattenflaskor. Kom ihåg hygienen! Slangar med stående vatten som värms i solen garanterar inte att dricksvattnet i dem hålls tillräckligt hygieniskt. Berätta på webbplatsen och i programmet samt på skyltar om evenemangets avfallshantering. Försök hitta möjligheter att återanvända material! Många parter använder bland annat evenemangsbanderoller och mässmattor på nytt. (de gör till exempel kassar av gamla banderoller) 19

20 PRINCIPERNA FÖR FRAMGÅNGSRIK AVFALLSHANTERING: reduce Minimera uppkomsten av avfall! reuse Använd på nytt! recycle Återvinn! 20

21 Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen: Avfallshantering vid offentliga tillställningar 21 (sammanfattning av paragrafen) Tillställningens arrangör: Ska se till att det finns tillräckligt många insamlingskärl för avfall på området och att de placeras på ett ändamålsenligt sätt. Ansvarar för att ett nedskräpat område städas om den som har skräpat ned försummar sin uppstädningsskyldighet. I övrigt regleras upp städningsskyldigheten i kapitel 8 i avfallslagen. Ansvarar för tömningen av insamlingskärlen för avfall. Insamlingskärlen ska tömmas dagligen eller senast när de blir fulla. 22 Vid alla offentliga tillställningar där allmänheten serveras livsmedel ska åtminstone följande återvinnbara avfallsslag sorteras ut från det kommunala avfallet och läggas i separata behållare: 1) papp och annan kartong, om den mängd som kasseras under tillställningen överstiger 50 kilogram; 2) bioavfall, om den mängd som uppkommer under tillställningen överstiger 50 kilogram; 3) avfallsslag som lämpar sig för energiavfall, såsom plastförpackningar för livsmedel och andra produkter, använda engångskärl samt papp och annan kartong om denna inte samlas in skilt med stöd av 1 punkten eller om den är för smutsig eller av någon annan orsak inte duger för materialåtervinning, om den mängd som uppkommer under tillställningen överstiger 50 kilogram; 4) glas, om den mängd som kasseras under tillställningen överstiger 50 kilogram, och 5) metall, om den mängd som kasseras under tillställningen överstiger 50 kilogram. Arrangören av tillställningen svarar för att besökarna ges råd och anvisningar om hur återvinnbart avfall ska sorteras. Visste du att det finländska systemet för returflaskor kom igång när det ordnades ett evenemang. Retursystemet för dryckesflaskor av glas etablerades när Coca- Cola och sommarolympiaden kom till Finland Nu är Finland ett ledande land för återvinning av dryckesförpackningar. Cirka 90 procent av dryckesförpackningarna returneras för återvinning. Bilden: Elina Levula 21

22 22

23 MILJÖKOMMUNIKATION Informationen i den här guiden gör inte evenemangen miljövänligare om du inte ser till att informationen sprids till alla intressentgrupper. Upplys, vägled och guida människorna till att göra evenemanget grönare. Tips: Informera evenemangets intressentgrupper om miljöarbetet. Förbind underleverantörerna, personalen och publiken med evenemangets miljöarbete så att saker och ting funkar och man når målen. Informera evenemangets besökare om hur man kommer kollektivt, med cykel eller till fots till evenemanget. Kontrollera att alla aktörer känner till praxis för avfallshanteringen under evenemanget. Använd skyltar vid återvinningspunkterna och avfallskärlen. Underlätta sorteringen och använd färgkoder, symboler och vid behov flera språk. Du kan också fråga avfallshanteringsbolaget om dekaler eller skyltar. Berätta för evenemangets besökare om hur man återvinner under evenemanget. Informera om miljöarbetet i sociala medier, i programbroschyren och på evenemangets webbplats. Genom att se till miljökommunikationen ser du till att det goda återvinns. 23

24 Författare: Helsingfors stads miljöcentral Publikationens namn: Snyggt evenemang! Miljöguide för evenemangsarrangörer Utgivningsår: 2014 Grafisk design: Museokadun Rytmi ISBN (tryckt utgåva) ISBN (elektronisk utgåva) Projektet Greening Events får understöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM). Andra finansiärer är Helsingfors, Esbo och Vanda städer.

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Hållbar utveckling. Milla Talja, Lotta Palomäki, Tuija Hyyrynen. Tips för hållbar föreningsverksamhet

Hållbar utveckling. Milla Talja, Lotta Palomäki, Tuija Hyyrynen. Tips för hållbar föreningsverksamhet Milla Talja, Lotta Palomäki, Tuija Hyyrynen Hållbar utveckling Tips för hållbar föreningsverksamhet Huvudstadsregionens återvinningscentral Ab Bry dig om, påverka, trivs och må bra 1 4V projektet: Bry

Läs mer

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning Välkommen till Håll Sverige Rents Miljöutbildning Denna miljöutbildning är ämnad för dig som arrangerar ett event. Eventet är eller avser att bli ett: Miljömärkt Event av Miljömärkt Event har en logotyp

Läs mer

Konsumtionsguiden (Senast uppdaterad 2014)

Konsumtionsguiden (Senast uppdaterad 2014) DINA VAL GÖR STOR SKILLNAD! Konsumtionsguiden (Senast uppdaterad 2014) Miljö 2 Innehåll (Senast uppdaterad 2014) Kampanjen 3 Resurseffektivitet 4 Vad är det? 4 Varför behöver vi den? 4 Förvandla avfall

Läs mer

En hållbar framtid. Handbok för miljöarbete i skolor. Städning. Fastighetsservice

En hållbar framtid. Handbok för miljöarbete i skolor. Städning. Fastighetsservice En hållbar framtid Handbok för miljöarbete i skolor I skolan arbetar man dagligen för en hållbar framtid. Där lär man sig kunskaper och färdigheter som behövs för en hållbar utveckling. Alla bör ta ansvar

Läs mer

En ny mottagning för avfallet under planering sorteringen består s. 4. s.6. s.7. Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti. 2 n 2014.

En ny mottagning för avfallet under planering sorteringen består s. 4. s.6. s.7. Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti. 2 n 2014. 2 n 2014 Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti En ny mottagning för avfallet under planering sorteringen består s. 4 AKTUELLT: / / / modern deponi / / / små vardagliga val s.6 s.7 Sorteringsanvisningar

Läs mer

Uppbyggandet av ett förslag till miljöprogram för Vertias Pensionsförsäkring. Sofia Kauppinen

Uppbyggandet av ett förslag till miljöprogram för Vertias Pensionsförsäkring. Sofia Kauppinen Uppbyggandet av ett förslag till miljöprogram för Vertias Pensionsförsäkring Sofia Kauppinen Examensarbete för Miljöplanerar (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Hållbar utveckling Ekenäs 2011 EXAMENSARBETE

Läs mer

RAPPORT U2011:05. Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner. Idébok för en mer hållbar produktion och konsumtion ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:05. Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner. Idébok för en mer hållbar produktion och konsumtion ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:05 Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner Idébok för en mer hållbar produktion och konsumtion ISSN 1103-4092 Vi har blivit väldigt duktiga på att återvinna vårt avfall, nästa

Läs mer

Välkommen till Håll Sverige RentsMiljöutbildning

Välkommen till Håll Sverige RentsMiljöutbildning Välkommen till Håll Sverige RentsMiljöutbildning För att ett event ska bli ett Miljömärkt Event måste arrangören uppfylla ett antal kriterier. Hur dessa kriterier uppfylls beskriver man i en ansökan som

Läs mer

Innehåll 1. FÖRORD... 1 2. TILL LÄSAREN... 2 3. UTFORMNINGSPROCESS FÖR MILJÖLEDNINGSSYSTEMET... 2 3.1. Miljöarbetsgrupp eller miljöansvarig... 2 3.2.

Innehåll 1. FÖRORD... 1 2. TILL LÄSAREN... 2 3. UTFORMNINGSPROCESS FÖR MILJÖLEDNINGSSYSTEMET... 2 3.1. Miljöarbetsgrupp eller miljöansvarig... 2 3.2. GRANKULLA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET MILJÖGRANSKNING OCH MILJÖPROGRAM 2012 2015 Innehåll 1. FÖRORD... 1 2. TILL LÄSAREN... 2 3. UTFORMNINGSPROCESS FÖR MILJÖLEDNINGSSYSTEMET... 2 3.1. Miljöarbetsgrupp eller

Läs mer

Blå Flagg- manual 2015. Hamnar

Blå Flagg- manual 2015. Hamnar Blå Flagg- manual 2015 Hamnar Innehåll Blå Flagg för hamnar... 4 Historia... 4 Blå Flaggs kriterier... 4 Definition av en Blå Flagg- hamn... 5 Miljöutbildning och information... 6 1. Information rörande

Läs mer

DEN GLOBALA KONSUMENTENS LÄROBOK

DEN GLOBALA KONSUMENTENS LÄROBOK DEN GLOBALA KONSUMENTENS LÄROBOK fi Päivi Pöyhönen/FinnWatch 2008 Det finns bara ett jordklot Synlig och osynlig konsumtion Ida är inne på rätt spår när hon funderar på konsumtion. Varje dag konsumerar

Läs mer

Miljöbokslut 2010. Tema: Avfall

Miljöbokslut 2010. Tema: Avfall Miljöbokslut 2010 Tema: Avfall 1 Miljöbokslut 2010 Tema: Avfall Sammanställning: Utgiven av: Beställningsadress: Johan Rönnborg Kommunledningskontoret, Planeringsavdelningen Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Sjundeå kommuns KLIMATPROGRAM (FGE 15.6.2015 42)

Sjundeå kommuns KLIMATPROGRAM (FGE 15.6.2015 42) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Sjundeå kommuns KLIMATPROGRAM (FGE 15.6.2015 42) Uppgjord av Riikka Pennanen Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. KLIMATFÖRÄNDRINGEN... 2 3. INTERNATIONELLT OCH NATIONELLT

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

2. Varför är klimatsmarta förpackningar en nödvändighet?

2. Varför är klimatsmarta förpackningar en nödvändighet? Sammanfattning Trots att förpackningar påverkar miljön och klimatet negativt så är de också nödvändiga. För 50 år sedan fanns det betydligt mindre förpackningar än idag. Det är inte mycket av det vi köper

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Barn som sorterar = vår framtid s.7

Barn som sorterar = vår framtid s.7 Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll 2 n 2012 Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti Barn som sorterar = vår framtid s.7 kauhava ansluter sig till ekorosk s. 3 varför sorterar vi vårt

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011.

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011. Vilka av följande anser du vara de två största miljöproblemen i kommunen? (Fråga.6) Kemikalieutsläpp och gifter i miljön 8 Ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder 0 Övergödning och utsläpp i vatten

Läs mer

Företag. Förslag till Avfallsplan 2016-2020

Företag. Förslag till Avfallsplan 2016-2020 Företag 42 Företag Saker som vi tog ställning till när vi formulerade målen 43 Viktiga frågor Viktiga frågor Flera aspekter har varit viktiga vid formulering av mål och åtgärder. Några frågor och områden

Läs mer

HELSINGFORS STADS BESTÄMMELSER OM UTOMHUSFÖRSÄLJNING

HELSINGFORS STADS BESTÄMMELSER OM UTOMHUSFÖRSÄLJNING HELSINGFORS STADS BESTÄMMELSER OM UTOMHUSFÖRSÄLJNING 26.5.2009 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 4 KAPITEL 1... 5 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1 Tillämpningsområde och mål... 5 2 Tillsynen... 5 3 Avvikelser

Läs mer

PÅ SEMESTER I NATUREN - en guide för ett ekologiskt stugliv

PÅ SEMESTER I NATUREN - en guide för ett ekologiskt stugliv PÅ SEMESTER I NATUREN - en guide för ett ekologiskt stugliv PÅ Bästä läsare, Stugan är fi nländarens paradis. Dit tar vi varken arbetsmappar, dieter eller vardagliga bekymmer. Morgondagen är något vi helst

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Sorteringens abc - Ekorosks sorteringsmodell i ett nötskal s. 4-5. s.6. s.8. KÄÄNTÖ- PUOLELLA suomenkielinen versio!

Sorteringens abc - Ekorosks sorteringsmodell i ett nötskal s. 4-5. s.6. s.8. KÄÄNTÖ- PUOLELLA suomenkielinen versio! Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll 1 n 2012 Ekorosks kundtidning Ekoroskin asiakaslehti KÄÄNTÖ- PUOLELLA suomenkielinen versio! Sorteringens abc - Ekorosks sorteringsmodell i ett nötskal

Läs mer

Omsorg om miljön. 2015 och tillsvidare. Linköpings kommun linkoping.se

Omsorg om miljön. 2015 och tillsvidare. Linköpings kommun linkoping.se Omsorg om miljön 2015 och tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Varför omsorg om miljön? Alla utförare som har avtal med omsorgsnämnden och äldrenämnden skall jobba med omsorg om miljön, för att

Läs mer

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo 2014-08-07 Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo Naturskyddsförening har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter inför arbetet med

Läs mer

vardag KLIMAT ARBETSBOK KlimatVardag

vardag KLIMAT ARBETSBOK KlimatVardag vardag KLIMAT ARBETSBOK KlimatVardag 2 Klimatproblemet är ett hot mot jorden och våra liv, men det är också en möjlighet. En möjlighet till en förändrad livsstil, till en långsiktigt hållbar ekonomi, till

Läs mer