Miljöguide för evenemangsarrangörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöguide för evenemangsarrangörer"

Transkript

1 Miljöguide för evenemangsarrangörer Miljöguiden är avsedd att ge råd och vara till hjälp för evenemangsarrangörer i frågor kring skötseln av miljöfrågor. Guiden har utformats inom huvudstadsregionens samprojekt Greening Events (2/2012 6/2014). 1

2 Innehållsförteckning: Evenemangsplatser...5 Rörlighet och logistik...6 Anskaffningar...9 Energi...11 Mat och dryck...12 Buller...16 Avfallshantering...19 Miljökommunikation

3 Det sker i din miljö Det hålls tusentals evenemang årligen i huvudstadsregionen, man kan redan tala en evenemangsindustri. Det har sagts att Finland är evenemangens förlovade land. I förhållande till vårt befolkningsantal håller vi exceptionellt många såväl små som stora evenemang. Det är en viktig del av finländarnas liv att delta i och arrangera evenemang. Allt oftare är detta även en betydande näringsverksamhet. Evenemangen har många positiva effekter. De sysselsätter, stöder turismen och den lokala ekonomin, skapar stadskultur och samhällelig gemenskap. De ökar också det sociala umgänget liksom även fritidsverksamheten och höjer på så sätt människornas livskvalitet. Evenemangen medför emellertid även betydande miljökonsekvenser, som till all lycka kan minimeras genom att man går tillväga på rätt sätt. Konsekvenserna av evenemangen för miljön orsakas av: Trafik Materialanvändning Energiförbrukning Vattenförbrukning Mat och dryck Buller Markslitage Avfallsvatten Avfall Farliga avfall Även om evenemangen belastar miljön kan de, om de är rätt ordnade, även öka den positiva inställningen till miljön och likaså medvetenheten om den. Evenemangen är viktiga för oss. Det är därför viktigt att man minskar miljöbelastningen från evenemangen och genomför dem enligt principerna för hållbar utveckling. På så sätt säkrar vi att evenemangen som berikar vårt liv erbjuds även i fortsättningen. Den händelserikaste dagen år 2013 i Finland inföll den 6 juli, då ordnade man 666 tillställningar. Källa: Bilden: Lauri Rotko/Visit Helsinki 3

4 SNYGGT STÄLLE, SNYGGT EVENEMANG! Jätteställe! Jag hade det precis på tungan. 4 Bilden: Simo Karisalo/Helsingfors festveckor

5 EVENEMANGSPLATSER Vi håller evenemangen på smarta platser och platserna snyggt skick. I det långa loppet drar alla nytta av det. Hanteringen av ett evenemangs miljöfrågor börjar med att man väljer en lämplig plats för evenemanget. För alla evenemang: Välj en evenemangsplats som är lätt att nå. Välj en evenemangsplats som har det nödvändiga underlaget för ordnandet av evenemanget. För evenemang inomhus: Välj en evenemangsplats som har ett miljösystem, -program och/eller intyg (till exempel Ekokompassen). För evenemang utomhus: Planera användningen av evenemangsplatsen tillsammans med områdets innehavare. Tips: Kontrollera att evenemanget inte fördärvar marken, sårbar växtlighet och vattendragen i området. Använd inte permanenta fästen eller kilar för att förankra tält och andra konstruktioner på allmänna områden. Observera viktbegränsningarna vid evenemang där man använder tung utrustning. Man kan inte använda tung utrustning på mjuka ytor. Isolera lätt sårbara naturområden med till exempel stängsel. Ibland är det förnuftigast att helt förhindra tillträdet till områden där stora folkmassor i rörelse kan fördärva naturen. Kontrollera markslitaget. Till exempel hårt regn kan skapa gyttja och gräsmattor förstörs av att bli nedtrampade. Styr då publiken annanstans, liksom även alla andra funktioner som skadar mjuka ytor. Kontrollera att underleverantörer, matförsäljare och medarbetarna inte häller något som helst olämpligt som till exempel bränslen eller stekolja ut på marken eller i vattendragen. Utöver att sköta avfallshanteringen under evenemanget, se även till slutstädningen efteråt. Glöm inte att se till att området som påverkas av evenemanget hålls städat. Ordna evenemanget så att inga potentiellt skadliga ämnen kan rinna ut på marken eller i vattendragen! Se till ett vederbörligt återställandet om evenemanget av någon anledning skapar olägenheter för naturen eller grönområden. Eventuella skador ska repareras till ett skick som stadens underhåll godkänner. Juli är årets skräpigaste månad i Helsingfors. Typiska skräp i parker, på stränder och vägar är olika slags förpackningsmaterial och cigarettfimpar. 5

6 RÖRLIGHET OCH LOGISTIK Effektiviteten är viktigast när man ordnar logistiken. Såväl miljön som evenemangets budget är tacksamma för en god logistik. Tips om rörlighet: Välj en plats för evenemanget som kan nås med goda och lätta trafikförbindelser (särskilt med kollektiv trafik, cykel och till fots). Uppmuntra genom informering och åtgärder till att färdas till fots, cykla och åka kollektivt. Erbjud trygga parkeringsplatser för cyklar. Vägled (t.ex. med kartor, tidtabeller) besökarna att använda kollektiva färdmedel. Du kan lägga in en länk till ruttguiden på din webbplats: Erbjud biljetter till den kollektiva trafiken i samband med inträdesbiljetten för evenemanget. För att undvika privatbilism, erbjud inget gratis parkeringsområde. Gradera parkeringsavgiften efter bilens användningskapacitet så att besökarna kommer till evenemanget med så fullastade bilar som möjligt. Ordna med separata transporter med bussar eller tåg om evenemanget saknar tillräckliga kollektiva förbindelser. Informera Helsingforsregionens trafik (HRT) i tid om att evenemanget arrangeras: För att undvika rusningar lägger HRT in extra turer vid behov. När du ordnar kongresser, kontrollera på HRT:s webbplats om det går att ordna rabatterade eller gratis resebiljetter för deltagarna. Kom ihåg att ansöka om rabatterade eller gratis resebiljetter minst 4 månader före evenemanget. Planera evenemanget så att man vid behov kan delta i det också virtuellt. Många konferenser videosänds numera och man kan följa dem på webben. Du är alltid tvungen att transportera material som till exempel konstruktioner, avfallskärl, toaletter, generatorer till evenemangsplatsen. Du ska också ordna med service och servering på platsen. Du kan på många sätt påverka konsekvenserna av transporter för miljön. 6 Tips om transporter: Använd nya transportmedel med låga utsläpp. Instruera förarna i ekonomiska körsätt som även sparar bränslekostnader. Undvik onödigt körande och bristfällig användning av transportkapaciteten. Favorisera aktörer i närområdet, då blir trafiksträckorna kortare och konsekvenserna från produktionens trafik minskar. Planera transporterna omsorgsfullt och undvik sporadiska körningar genom att kombinera arbetsuppgifter längs samma transportled. Kontrollera transporternas konsekvenser för miljön genom att bokföra körkilometrarna. Planera för smidig trafikering samt tillräckliga och tydliga trafikleder (produktionens rörlighet, underhåll och publiken) även på evenemangsområdet. Observera att endast serviceparkering är möjlig på Helsingfors byggnadskontors områden och att det då krävs en separat plan. Skaffa även ett godkännande för trafikplanen kring byggandet och nedmonteringen av ett stort evenemang:

7 EFFEKTIV LOGISTIK SPARAR MILJÖN OCH PENGAR. Kommer du ofta hit? Joo Ska vi dela skjuts? Publikens rörlighet I Finland är utsläppen från trafiken per invånare näst högst i Europa (Norge har de största utsläppen per invånare). Även under evenemang är trafiken och rörligheten nästan undantagslöst det största upphovet till utsläppen under evenemangen. 7

8 Vad händer oss efter festen? Jag tror att vår grej står på ett stadigt botten. EXEMPEL PÅ ANSKAFFNINGAR DÄR DU KAN GÖRA MILJÖVÄNLIGA OCH ETISKA VAL: Papper Trä Kärl Mat och dryck Tyger och dräkter Målarfärger Rengöringsmedel Elektronik Konsumtionsvaror 8

9 ANSKAFFNINGAR Du gör rätt när du skaffar sådana produkter och tjänster till evenemanget som följer principerna för hållbar utveckling. Ympäristötapahtumien opas Tapahtumien ympär Tapahtumien ympäristöopas TAPAHTUMIEN YMPÄRISTÖOPA Evenemangets miljökonsekvenser uppstår också till följd av anskaffningar. Det är väsentligt att beakta varornas miljökonsekvenser och underleverantörernas eget miljöarbete. Använd alltid en stund för att fundera på om en anskaffning är nödvändig, kan den ersättas med ett miljövänligare alternativ och vad sker med anskaffningen efter användningen? "KONSEKVENSERNA AV ETT EVENEMANG FÖR MILJÖN ÄR EN SUMMA AV OTALIGA SMÅ LÖSNINGAR." Tips: Välj en evenemangsplats som har ett miljösystem, -program och/eller -intyg. Kontrollera också om evenemangsplatsen använder energi av förnybart ursprung. Om inte, förhandla om hur detta skulle kunna vara möjligt. När du väljer underleverantörer och tjänster, till exempel hotellinkvarteringar, tvättinrättningar, tryckerier eller transporter, kontrollera om företagen använder ett miljösystem och har ett miljöintyg som har beviljats av en extern part (t.ex. Ekokompassen eller ISO 14001). Mindre företag har inte nödvändigtvis resurser att bygga system, men kontrollera om de har ett eget miljöprogram. Fråga av transportfirmor om energiintyg. Miljömärket är en opartisk garanti för en produkts miljövänlighet. Svanmärket är ett allmänt miljömärke i Finland och ett annat känt märke är EU-Blomman (EU Ecolabel). Undvik tvätt- och rengöringsmedel med kemikalier och favorisera miljömärkta produkter. Favorisera Rättvisemärkt och ekologisk bomull i kläder och andra tygprodukter. Använd återvinningsbara eller miljömärkta alternativ för pappersprodukter. Använd inte PVC-plast i banners och andra plastprodukter. Fundera på transportsträckorna vid anskaffningar. Finns det en motsvarande produkt eller tjänst på närmare håll? Mer om miljömärken: Finländarna förbrukar cirka 100 ton naturresurser om året per invånare. Gör hållbara anskaffningar till en produktionsprincip! 9

10 Jag känner evenemangets energi! Nå, hur många kwh? 10 Bilden: Jussi Hellsten/Visit Helsinki

11 ENERGI Man kan på många sätt påverka den totala förbrukningen och miljövänligheten av energi. Man kan oftast minska energibehovet, men man behöver alltid en aning energi. Belysning, ljudåtergivning och olika slags apparater är typiska energiförbrukare. MAN KAN OCH DET LÖNAR SIG ATT PÅVERKA ENERGIFÖRBRUKNINGEN UNDER ETT EVENEMANG. Tips: Favorisera evenemangsplatser som använder grön el. Kontrollera möjligheterna att använda nätström och beställa grön el. Använd biobränslen i stället för fossila bränslen i generatorer. Beräkna elbehovet för evenemanget genom att kartlägga apparaterna som används och deras elförbrukning. Favorisera apparater med låg energiklassificering. Hushållsmaskiner beviljas miljö- och energimärken. Mer information om ekoeffektiva hushållsmaskiner: (på finska) Föredra energibesparande lösningar för belysning, dvs. energibesparande och LED-lampor. Undvik onödig belysning, uppvärmning och ventilation. Kontrollera genom kommunikation att apparater inte hålls onödigt påkopplade. Kompensera för koldioxidutsläpp från evenemanget. Läs mer om kompensering för utsläpp: och EKOenergi-märket är det första och enda allmäneuropeiska miljömärket för el. Märket hjälper konsumenterna att göra rätta val på de komplicerade elmarknaderna. EKOenergimärkt el uppfyller hållbarhetskriterierna som EKOenerginätverket har ställt. Mer information: 11

12 MAT OCH DRYCK Väl uttänkt servering av mat och dryck fyller evenemangsbesökarnas magar och får dem även på godare humör. Maten står för cirka en tredjedel av människans kolfotspår. Konsekvenserna av maten för miljön kan verka under matens hela livscykel, dvs. vid produktion, transporter, förvaring, tillverkning och avfallshantering. GOD, HÄLSOSAM, TRYGG OCH MILJÖVÄNLIG APTIT! Miljövänliga alternativ är: Mat av vegetabiliskt ursprung som har producerats i närheten och är säsongsenlig. Ekologiska produkter. Ekomärket garanterar att produkten ifråga har producerats naturenligt. Miljö- och ansvarsmärkta produkter. Till exempel om en produkt är Rättvisemärkt garanterar det att produkten har producerats socialt ansvarsfullt och hållbart. Över 80 procent av de Rättvisemärkta produkterna är även ekomärkta. Ansvars- eller ekomärket innebär ändå inte alltid klimatvänlig mat. Bilden: Lauri Rotko/Visit Helsinki Kom ihåg ekologisk, vegetarisk och säsongmat samt Rättvisemärkta produkter när du planerar servering eller matförsäljning! 12

13 Jämförelse mellan miljökonsekvenser av livsmedel vad gäller CO2-utsläpp. Alla värden kg CO2-ekvivalent/kg. (Källa: VÄHÄHIILINEN ATERIA) Kött Mjölk- och äggproducter Fläsk, 3,8 Ost, 13,0 Ägg, 2,2 Nötkött, 20,5 Kyckling, 2,9 Mjölk, 1,0 Lax, 1,3 Grönsaker Smör, 6,5 Ätliga oljor Olivolja, 1,2 Växthus gurka, 4,7 Växthus sallat, 3,7 Palmolja, 0,3 Växthus tomat, 2,7 Gurka, 2,3 Rapsolja, 0,8 Tomat, 0,8 Friland sallat, 0,4 Garnering Ris, 2,9 Vete, 0,4 Potatis, 0,1 Morot, 0,1 13

14 Mmm de smälter i munnen! Nå, de nedbryts åtminstone biologiskt. 14

15 Livsmedelssäkerhet För att undvika matförgiftningar och sjukdomsfall under evenemang är det särskilt viktigt att du följer alla föreskrifter om hygien och livsmedel. Kom ihåg att anmäla till stadens livsmedelstillsyn om servering av livsmedel. Livsmedelstillsynsmyndigheterna i huvudstadsregionen samt anvisningar: Helsingfors miljöcentral: Vanda miljöcentral: Esboregionens miljö- och hälsoskydd: Eviras instruktion om utomhusförsäljning (på finska): Tips: När du väljer producenter av matservice, kontrollera att de är ansvarsfulla och att företagen har ett miljösystem eller -program. Kom överens med producenterna av matservice om vad slags mat de serverar och hur den serveras. Använd i mån av möjlighet hållbara kärl som kan diskas. Om du använder engångskärl under evenemanget, ska du helst använda biologiskt nedbrytbara kärl. Världen går inte under fastän du använder kärl av kartong, men det viktigaste är att du undviker engångskärl av plast och oljehaltiga engångskärl. Minska mängden avfall från serveringarna genom att minimera mängden engångskärl och behovet av dem. Fundera på om du för serveringen kan använda pappersfickor eller servetter i stället för tallrikar och bestick? Ordna med ett pantsystem i samband med barförsäljning, då returnerar användarna av stop, flaskor och burkar dem effektivt för påfyllning eller återvinning. Reservera också möjligheter till avfallssortering i områden med matförsörjning. Vid matförsäljning uppstår det ofta mycket återvinningsbart förpacknings- och bioavfall! Kontrollera möjligheten att nyttoanvända avfallsfetter ifall du använder frityrfetter i matberedningen. Du får inte hälla stekfetter ut på marken eller i avlopp! Släng inte ätlig mat i soporna! Genom god planering kan du erbjuda tillräckligt med mat utan att den hamnar i soporna. 15

16 BULLER Evenemangsarrangören ska komma ihåg att livet går sin gilla gång i närmiljön trots evenemanget. Buller kan vara en stor olägenhet för miljön och även en hälsorisk för evenemangets besökare! TYST OCH STILLA BLIR INTE ILLA, MEN VARFÖR INTE OCKSÅ LJUDLIGARE OM DU TAR HÄNSYN TILL REGLERNA OCH MÄNNISKORNA. Om du under evenemanget använder anordningar för ljudåtergivning och detta medför särskilt störande buller, ska du göra en bulleranmälan om evenemanget till den lokala miljöcentralen: Helsingfors miljöcentral: Vanda miljöcentral: Esbo miljöcentral: Tips: Placera scenerna och ljudåtergivningen så att de är riktade bortåt från bostäderna. Använd fördröjda högtalare och line array-system i anordningarna för ljudåtergivning. Sträva efter att avsluta evenemanget före kl eller flytta evenemanget inomhus. Bullernivåns gränsvärden blir striktare när spelandet fortsätter senare. Kom ihåg att på förhand informera alla objekt som utsätts för bullret om evenemanget. Objekt som särskilt lätt blir störda är bland annat skolor, daghem, sjukhus och begravningsplatser. Ordna med öronproppar för personalen så att de kan skydda hörseln. Dela ut eller sälj öronproppar till publiken före och under tillställningen. Se till att det finns öronproppar synligt tillgängliga för publiken. Kom ihåg att kontrollera skyldigheten att göra en bulleranmälan om evenemanget 60 dygn före evenemanget! 16

17 Snyggt evenemang!!! Va!?! Va!?! Bilden: Rein Oliver/Flickr.com 17

18 Snyggt! Snyggt evenemang och det är du också förstås. Menar du mig? 18

19 AVFALLSHANTERING Avfallshanteringen märks allra bäst när den inte finns. Kom ihåg att kontrollera avfallshanteringen under evenemanget, eftersom det är lättare att rätta till olika förhållanden när man reagerar på dem i tid. Det finns inget korrekt recept de rätta lösningarna beror alltid på evenemangets art och plats. Lämna in en avfallshanteringsplan till stadens miljöcentral i god tid (30 dygn före evenemanget). Undvik nedskräpning och minska mängden avfall genom att minimera onödigt material. Tänk på allt som verkligen behövs! Du kan minska avfallet genom att exempelvis minska mängden engångskärl, enskilda förpackningar, användningen av svaga tillfälliga konstruktioner samt material som delas ut, till exempel utskrivna eller tryckta program. Vad skulle kunna producera onödigt avfall under ditt evenemang? Spara pengar och använd konstruktioner, banderoller, personalkläder med mera på nytt. Låt bli att skriva ut årtalet, så blir dina material fleråriga. Undvik att ta onödiga utskrifter och använd elektronisk informering! Skapa en mobilapplikation för evenemanget, länka med en qr-kod osv. Tänk på hurdant avfall som uppstår under evenemanget och ordna med återvinning beroende på avfallsflödet. Avfallet som uppstår i publikområdet, matförsäljarnas avfall och bygg-/rivningsavfallet skiljer sig ofta från varandra. Vid slutna evenemang är det lättare att kontrollera avfallsflödena, men vid öppna evenemang måste du ha beredskap för nästan alla avfallsfraktioner. Ha tillräckligt med avfallskärl! Placera avfallskärlen helst på synliga platser och längs de viktigaste rutterna. Farliga avfall ska alltid samlas separat, även om mängden skulle vara liten. Planera antalet avfallskärl, deras placering och tömningsintervall tillsammans med avfallshanteringsbolaget. Placera kärlen för olika avfallsfraktioner i grupper. Om till exempel bio-, energi- och blandavfall insamlas separat, kan du placera grupper av tre avfallskärl på lämpliga avstånd från varandra. På så sätt säkerställer du att området har ett enhetligt och tillräckligt insamlingssystem. Förse området förutom med avfallskärl även med återvinningsplatser efter behov. Kom ihåg att sätta upp synliga skyltar till avfallskärlen! Kontrollera avfallsflödena genom att ordna sorteringsrådgivning i samband med avfallskärlen eller återvinningsplatserna. Förse evenemangets rökområden med askkoppar så att tobaksfimparna inte hamnar på marken. Se också till att avfallsvatten (till exempel handtvättvatten) samlas in och förstörs på vederbörligt sätt. Om underleverantörerna inte anvisats punkter för avfallsvatten kan avfallsvattnen hamna på marken. Reservera ett tillräckligt antal toaletter för publiken, jämte möjligheter för handtvätt, för evenemang som förutses bli besökta av över 500 personer samtidigt. Hjälp för att fastställa ett tillräckligt antal publiktoaletter: Se till att det finns tillgång till rent vatten och ge möjlighet att fylla egna vattenflaskor. Kom ihåg hygienen! Slangar med stående vatten som värms i solen garanterar inte att dricksvattnet i dem hålls tillräckligt hygieniskt. Berätta på webbplatsen och i programmet samt på skyltar om evenemangets avfallshantering. Försök hitta möjligheter att återanvända material! Många parter använder bland annat evenemangsbanderoller och mässmattor på nytt. (de gör till exempel kassar av gamla banderoller) 19

20 PRINCIPERNA FÖR FRAMGÅNGSRIK AVFALLSHANTERING: reduce Minimera uppkomsten av avfall! reuse Använd på nytt! recycle Återvinn! 20

21 Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen: Avfallshantering vid offentliga tillställningar 21 (sammanfattning av paragrafen) Tillställningens arrangör: Ska se till att det finns tillräckligt många insamlingskärl för avfall på området och att de placeras på ett ändamålsenligt sätt. Ansvarar för att ett nedskräpat område städas om den som har skräpat ned försummar sin uppstädningsskyldighet. I övrigt regleras upp städningsskyldigheten i kapitel 8 i avfallslagen. Ansvarar för tömningen av insamlingskärlen för avfall. Insamlingskärlen ska tömmas dagligen eller senast när de blir fulla. 22 Vid alla offentliga tillställningar där allmänheten serveras livsmedel ska åtminstone följande återvinnbara avfallsslag sorteras ut från det kommunala avfallet och läggas i separata behållare: 1) papp och annan kartong, om den mängd som kasseras under tillställningen överstiger 50 kilogram; 2) bioavfall, om den mängd som uppkommer under tillställningen överstiger 50 kilogram; 3) avfallsslag som lämpar sig för energiavfall, såsom plastförpackningar för livsmedel och andra produkter, använda engångskärl samt papp och annan kartong om denna inte samlas in skilt med stöd av 1 punkten eller om den är för smutsig eller av någon annan orsak inte duger för materialåtervinning, om den mängd som uppkommer under tillställningen överstiger 50 kilogram; 4) glas, om den mängd som kasseras under tillställningen överstiger 50 kilogram, och 5) metall, om den mängd som kasseras under tillställningen överstiger 50 kilogram. Arrangören av tillställningen svarar för att besökarna ges råd och anvisningar om hur återvinnbart avfall ska sorteras. Visste du att det finländska systemet för returflaskor kom igång när det ordnades ett evenemang. Retursystemet för dryckesflaskor av glas etablerades när Coca- Cola och sommarolympiaden kom till Finland Nu är Finland ett ledande land för återvinning av dryckesförpackningar. Cirka 90 procent av dryckesförpackningarna returneras för återvinning. Bilden: Elina Levula 21

22 22

23 MILJÖKOMMUNIKATION Informationen i den här guiden gör inte evenemangen miljövänligare om du inte ser till att informationen sprids till alla intressentgrupper. Upplys, vägled och guida människorna till att göra evenemanget grönare. Tips: Informera evenemangets intressentgrupper om miljöarbetet. Förbind underleverantörerna, personalen och publiken med evenemangets miljöarbete så att saker och ting funkar och man når målen. Informera evenemangets besökare om hur man kommer kollektivt, med cykel eller till fots till evenemanget. Kontrollera att alla aktörer känner till praxis för avfallshanteringen under evenemanget. Använd skyltar vid återvinningspunkterna och avfallskärlen. Underlätta sorteringen och använd färgkoder, symboler och vid behov flera språk. Du kan också fråga avfallshanteringsbolaget om dekaler eller skyltar. Berätta för evenemangets besökare om hur man återvinner under evenemanget. Informera om miljöarbetet i sociala medier, i programbroschyren och på evenemangets webbplats. Genom att se till miljökommunikationen ser du till att det goda återvinns. 23

24 Författare: Helsingfors stads miljöcentral Publikationens namn: Snyggt evenemang! Miljöguide för evenemangsarrangörer Utgivningsår: 2014 Grafisk design: Museokadun Rytmi ISBN (tryckt utgåva) ISBN (elektronisk utgåva) Projektet Greening Events får understöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM). Andra finansiärer är Helsingfors, Esbo och Vanda städer.

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Kartläggningsguide för avfallstemat

Kartläggningsguide för avfallstemat Kartläggningsguide för avfallstemat Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom avfallstemat. Häftet innehåller kartläggningsverktyg för både miljöbelastningen

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 11-16 AUGUSTI 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Detaljhandelsverksamhet (minimikrav för livsmedelslokal)

Detaljhandelsverksamhet (minimikrav för livsmedelslokal) I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med detaljhandel av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck Resursanvändning Ekologiskt fotavtryck Ditt ekologiska fotavtryck = din påverkan på miljön Det finns 2 perspektiv då man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön Produktionsperspektiv

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

En hållbar framtid. Handbok för miljöarbete i skolor. Städning. Fastighetsservice

En hållbar framtid. Handbok för miljöarbete i skolor. Städning. Fastighetsservice En hållbar framtid Handbok för miljöarbete i skolor I skolan arbetar man dagligen för en hållbar framtid. Där lär man sig kunskaper och färdigheter som behövs för en hållbar utveckling. Alla bör ta ansvar

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För restauranger och storkök Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och ny näring Varje år slängs tusentals ton bröd, potatisskal,

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång?

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång? I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med tillverkning och försäljning av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

minskad förbrukning av EL

minskad förbrukning av EL minskad förbrukning av EL MILJÖPLAN för Viggbygärdet 2011-2016 Täby 2011-09-20 minskad förbrukning av EL Viggbygärdet består av sex fastigheter och har en yta av xxx m². På området bor ca 650 personer

Läs mer

Ansökan Miljömärkt Event

Ansökan Miljömärkt Event Ansökan Miljömärkt Event Kriterierna gäller från 2013-01-01 till 2015-12-31 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 8. Särskilda

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen.

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Ekostaden Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och allt fler väljer att flytta från landsbygden till

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27

Föreningen Svensk Miljöbas Dokumentnamn: Praktiska åtgärder Event Upprättat datum: 2013-11-22 Uppdaterat datum: 2015-01-27 4. Praktiska åtgärder: Minst 75 % av de praktiska åtgärderna måste uppfyllas för att erhålla utmärkelsen Miljödiplomerat event. De praktiska åtgärderna kan bytas ut mot andra åtgärder som passar eventet

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS

MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS MATFÖRSÄLJNING PÅ GÖTEBORGS KULTURKALAS 12-17 AUGUSTI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...4... Varför delta?...7 Vilka regler gäller?...8 (Grundförutsättningar för att sälja livsmedel och miljökrav)

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015 Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion Grundläggande krav för diplomering o Organisation O1. Mål Genomfört Åtgärd Tidplan Ansvarig Uppföljning/resultat Två (minst en) utsedda miljöansvariga vid

Läs mer

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 Miljöguide Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 MILJÖGUIDE Miljöguide Hushållen står för nära hälften av de totala utsläppen i Sverige. Nästan allt vi gör påverkar miljön mer eller mindre och hushållen bidrar

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Ett nyutvecklat och energisnålt system för insamling av sopor

Ett nyutvecklat och energisnålt system för insamling av sopor Ett nyutvecklat och energisnålt system för insamling av sopor 2/2012 Sopor och avfall är ett ökande problem i många städer Sopor och avfall blir lätt ett miljö och hälsoproblem. Sopor och avfall skapar

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren Välkommen till ditt SATOhem Ofta ställda frågor från inflyttaren SATOs Kundtjänst tel. 020 334 443 asiakaspalvelu@sato.fi sato.fi facebook.com/sato När får jag hämta mina nycklar? Nycklarna till ditt nya

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

Energikostnad för olika förpackningar

Energikostnad för olika förpackningar Energikostnad för olika förpackningar Elevblad 16a Tabellen nedan visar hur mycket energi som går åt för att producera ett gram (1g) av olika slags förpackningsmaterial. Tabellen visar även hur lång tid

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN Theresa Knopp Natur och Miljö -2014- Vad är Grön Flagg? Daghemmens, skolornas och läroanstalternas program för hållbar utveckling. Ett internationellt

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer