VÄXJÖ. En livskraftig kommun med gröna glasögon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄXJÖ. En livskraftig kommun med gröna glasögon"

Transkript

1 VÄXJÖ En livskraftig kommun med gröna glasögon

2 2 Växjö är rikt på vatten, vi har över 200 sjöar i kommunen. I centrum ligger Växjösjön som med sina gröna omgivningar har blivit vår viktigaste stadspark och mötesplats.

3 Det gröna spåret Varför kallas Växjö för Europas grönaste stad? Jo, för här har vi brutit nya vägar och gått före med ett ovanligt miljöarbete i full politisk enighet. Enigheten är en styrka när stora beslut för framtiden ska fattas. En omtalad händelse 1996 har gjort Växjö vida känd; det var när politikerna bestämde att vi här ska sluta använda fossila bränslen, t ex olja. Växjö är den första kommunen i världen som har fattat ett sådant beslut! Alla bränslen från resurser som kan ta slut och orsaka utsläpp och skador på klimatet - ska sakta men säkert fasas ut. De ska bytas mot sådana som är bättre för miljön. Målet är ett fossilbränslefritt Växjö år 2030 och vi är på god väg. Tidningar, radio och TV-bolag från alla världsdelar kommer till Växjö för att göra reportage om den lilla kommunen som vågade fatta det stora och avgörande beslutet - och om hur vi lever upp till det. Nästan varje vecka vajar flaggor från olika länder utanför kommunhuset. Då vet man att det har kommit delegationer för att lära om Växjös miljöarbete. Uttrycket Europas grönaste stad är en vision och inriktning - för kommunen, alla företag och organisationer, - och det är en inbjudan till alla som bor här. Det var BBC som först kallade Växjö så, i ett program om gröna utmanande satsningar i Europa. Uttrycket tog kommunen tillvara och gjorde det till varumärke. Att kalla sig Europas grönaste stad är att sticka ut hakan. Det handlar om allt nyskapande som gjorts här sedan 70-talet och det goda som kommer att göras för miljön. Långsiktigt och målmedvetet arbetar Växjö kommun för en grönare tillvaro - ihop med kommuninvånare och samarbetspartners i samhället. En av kommunens viktigaste uppgifter är att underlätta för invånare och företag att leva och tänka grönt. Därför gäller det att skapa rejäla förutsättningar. Kommunen ska göra det enkelt för besökare och oss som bor här att ta cykeln, bussen, tänka miljösmart, handla ekologiskt och närodlat, mötas och umgås i grönt, blått och skönt. 3

4 Bytte olja mot skogsrester Eftersom vi bor mitt i ett län med mycket skog är det självklart att det kommunala energibolaget använder biobränslen för att värma Växjöbornas hus, alltså flis av skogsrester från regionen. Även här är Växjö föregångare eftersom vårt energibolag var bland de första i världen som vågade satsa på fliseldning i stor skala. Efter 70-talets svåra oljekris började kluriga nyskapare söka efter alternativ och insåg att vi själva hade världens bästa bränsle runt knuten. Kraftvärmeverket i Växjö producerar idag både värme, kyla och el på ett naturnära sätt. När utbyggnaden är klar är den dessutom fossilbränslefri Fjärrvärme och grön el En ny eldningspanna byggs nu till kraftvärmeverket, med fina system för rening. En stor del av husen i Växjö är anslutna till fjärrvärmen och tack vare den har nästan all fossil olja för uppvärmning försvunnit. I orterna Rottne, Braås, Lammhult och Ingelstad kan villaägare koppla in sig på den gemensamma närvärmen, som drivs helt med förnybar energi. Den fungerar som fjärrvärmen fast i mindre skala. Förhoppningen är att fler kommer att ansluta sig efter hand. Fjärrkyla Fjärrkyla bygger på samma idé som fjärrvärme; en stor anläggning når ut till många användare genom att vatten pumpas ut i ett ledningsnät. Istället för att sjukhus och företag har egna kylanläggningar som drivs av el så kommer kylan från en stor central där den produceras på ett grönt sätt. Allt mer fjärrkyla kommer att behövas framöver, för att kyla kontor, industrier och köpcentrum. En miljösatsning på solpaneler och energibesparande insatser sker i lägenheter och skolor i staden, på landsbygden och i de mindre orterna utanför Växjö. 4

5 Växjö gillar trä Växjö bygger nytt, högt och energisnålt i trä. Många kommer hit för att lära om hur Växjö arbetar med trä i byggandet, och här hålls en återkommande nationell konferens som kallas Växjösamtalet. Det pågår ett spännande samarbete mellan kommunen, Linnéuniversitetet, skogsnäringen och byggbranschen kring modernt träbyggande. De stora fördelarna med trä är att det binder koldioxid, kan återvinnas och är ett återväxande byggmaterial. Det går också lätt och snabbt att montera. Med skogen så nära inpå är det naturligt att undersöka, pröva och utveckla trähusbyggandets fördelar. Sjönära gröna hem Vikaholm är ett bostadsområde nära Södra Bergundasjön, som uppförs med miljöhänsyn och nyskapande gröna idéer. Husen byggs energieffektivt och är välisolerade. De flesta bostäder värms upp med stadens gröna fjärrvärme. Kommunen uppmuntrar också alla som vill bygga passivhus. Långsiktigt och hållbart är ledord för området som tydligt kommer att präglas av odlingar och grönska. Fastighetsägarna och kommunen tar hand om dagvattnet och ser till att det filtreras och renas innan det rinner ut i vattendragen. Det sker genom gröna tak och att stuprör leds direkt ut i gräsmattorna. Här finns omtalade trähus på Campus, i området Välle broar och i nya Arenastaden där ett energisnålt trätänkande funnits med under hela byggprocessen. Vi har också prisade Södra Climate Arena som är världens första tennisarena byggd i passivhusteknik. Växjös mål är att 50 procent av allt som kommunen bygger ska vara baserat på trä år Vikaholm är en viktig pusselbit, ett utforskande på vägen till att bli en fossilbränslefri kommun 5

6 Frihet från bil - cykla för hälsa Cykeln har fått ett uppsving i Växjö, som är en idealisk cykelstad med få backar och överkomliga avstånd. För att ännu fler ska lämna bilen hemma, är det viktigt att det känns lockande att cykla. Kommunen vill sprida budskapet att cykling är bra för hälsa, ekonomi och miljö. Alla cykelvägar har just blivit noggrant undersökta. Nu ska de förbättras, bli tryggare och mer tillgängliga. Vi har många fina cykelbanor runt om i staden och den naturnära fyramils-turen Växjö runt har blivit en populär helgutflykt. På strategiska platser finns cykelräknare där man kan se och inspireras av hur många som passerar varje dag och det finns cykelgarage och flera pumpar runt om i stan, där man när som helst kan fylla på luft. När framtida bostadsområden och vägar planeras är numera cykeln i tydligt fokus. Den har en ny och viktig roll; för ju fler som cyklar, desto närmare kommer vi visionen om en fossilbränslefri kommun. Cykeltrafiken är central i en kommun där målet är att varje invånare ska göra så lite påverkan på klimatet som möjligt. Med en cykel tar man sig enkelt fram överallt i Växjö. Här har vi flera cykelskolor för kvinnor och barn som aldrig lärt sig cykla i sina hemländer. Bland annat på kommunala Landningsbanan, där de som kommit nya till Växjö får ett första stöd in i samhället. En cykel kan innebära stor frihet. 6

7 Sedan 2013 trafikeras Växjös gator av nya gröna stadsbussar som drivs av biogas. Bussarna är fler och turerna tätare än tidigare, dessutom har det kommit till nya linjer. Satsningen har gett resultat, undersökningar visar att antalet resenärer ökar och att de är nöjda med de gröna bussarna. Även landsvägsbussarna går på ett schyst drivmedel, RME, som tillverkas av raps. Ny attityd till bilar I en kommun som tagit beslutet att sluta använda fossila bränslen, funderar man hela tiden på vad som skulle kunna ersätta bilarna - och vad som skulle få människor att ändra attityd till bilkörning. Bilresorna är det som allra mest påverkar klimatet och luften vi andas. En början till förändring är att erbjuda gröna alternativ. På Hammerdalsvägen i Växjö finns ett tankställe för miljömedvetna bilister som kör med fordonsgas. Elbilar och elcyklar används allt oftare i kommunen, och vi får fler och fler laddningsstolpar i stan. Samkörning minskade utsläppen dramatiskt Med smarta inköp och klok planering har kommunen lyckats dra ner rejält på både transporter och utsläpp. Efter att alla varor till skolor, förskolor och vårdhem börjat lastas ihop, har kommunens körningar minskat dramatiskt: 1900 leveranser i veckan har blivit 350! Transportföretaget som kommunen anlitar, har bytt ut diesel mot det grönare RME i sina lastbilar. Sedan dess har deras utsläpp av fossil koldioxid minskat med över 95 procent! Nu går tågen igen! En spännande utveckling är att den lokala tågtrafiken kommit tillbaka och att gamla stationer öppnats och blivit levande på nytt. Nu går det att pendla miljövänligt Växjö - Lammhult och Växjö - Gemla igen. Krösatågen stannar numera också i andra delar av länet: i Markaryd, Diö, Älmhult, Moheda och Vislanda. Nya gröna möjligheter till kommunikation som ger bilister ännu ett skäl att ställa bilen hemma. 7

8 8 Ska du med runt sjön?

9 Ska du med runt sjön? Vatten omger Växjö, vi har sju sjöar på cykelavstånd från centrum. Vid Växjösjön samlas stadsborna så fort solen tittar fram. Att det är stans viktigaste mötesplats bekräftar en av de största dejtingsajterna. Vid sjön träffas nämligen många blivande par för första gången. Sjörundan är 4,5 kilometer lång och populär för promenader, rika naturupplevelser och sköna löparturer. Natursköna blågröna Växjö I hela kommunen finns över 200 sjöar i olika storlekar. Störst är Helgasjön, Växjöbornas främsta rekreationssjö. Örken, Innaren, Lammen och Torsjön är andra vackra sjöar som präglar naturlandskapet i kommunens största orter. Växjö kommun gränsar också till Rottnen, och den stora sjön Åsnen som breder ut sig i tre kommuner. Det blåa omges av grönska, skogar och naturområden, missa inte Växjös omland! Njut av vattnet Sedan 2005 får Växjö stad sitt dricksvatten från Bergaåsens grusås utanför Ljungby. Det är ett naturligt renat grundvatten som pumpas i fem mil långa ledningar, in till våra kranar. Numera tänker vi kvalitet när vi hör ordet Växjövatten utsågs det av Svenskt Vatten som Götalands godaste kranvatten. Tidigare har vi haft stora problem med stinkande förorenade sjöar i stan och dricksvatten som smakat dy hände något världsunikt då sjön Trummen muddrades och enorma mängder slam sögs upp ur sjön. Det fick stor uppmärksamhet. Några år senare Den som vill variera sin runda har campussjön Trummen alldeles i närheten, med Linnéuniversitetet, Teleborgs slott och nyskapande trähusbyggnader utmed vägen. Mer utmaning får den som tar en tur runt båda sjöarna, en runda som kallas Växjöåttan och är 8,1 kilometer lång. Sjöarna med omgivning har blivit Växjös stadspark och gröna lunga, med en spännande, växande skulpturpark. Här trivs vi, umgås, leker, motionerar, badar, fiskar och har det gott! renades också Växjösjön och Södra Bergundasjön på likande sätt. Nu är det dags igen. Därför har kommunen tillsammans med sjöexperter tagit fram förslag på hur man kan förbättra Växjösjöarnas vatten. Målet är att halten av fosfor ska minska, att det ska bli mer siktdjup och mindre algblomning. Det kan vi göra genom att rena det vatten som rinner till sjöarna, plantera nyttiga växter och viktigast av allt: genom att behandla sjöarnas bottenslam med ett ämne som brukar användas för att rena avloppsvatten och dricksvatten. Om allt går bra kommer Södra Bergundasjön, Trummen och Växjösjön att få renare vatten. Regnvatten renas i vackra marker Runt om i Växjö finns diken, vackra våtmarker och gröna fält som kommunen skapat, för att de ska ta emot smutsigt dagvatten från gator och hustak. När vattnet filtreras genom den mjuka marken renas det innan det rinner ut till större vattendrag och sjöar. Risken för översvämningar minskar också. Luften vi andas Utsläppen av koldioxid i Växjö har minskat med mer än 40 procent på 20 år, mycket tack vare utbyggnaden av fjärrvärmen. Halterna av bensen, svavel och kvävedioxid har också blivit betydligt lägre. Insikter från mätningar har lett till förändrade beteenden. Det visar att det faktiskt går att göra något åt gifter och farliga utsläpp, om vi verkligen måste! Växjö går nu i spetsen och skärper miljömålet för bra kvalitet på luften - genom att sänka gränsen för kvävedioxid. Eftersom allt fler skaffar braskamin här i skogslänet, arbetar Växjö kommun aktivt för att lära oss ett nytt sätt att elda. Med rätt teknik gör man miljön en stor tjänst: lägg tunnare stickor och vedträn högst upp och tänd uppifrån med braständare. Du kan läsa mer på 9

10 Äta eko och närodlat Växjö kommun vill ha ekologisk och närodlad mat i sin verksamhet. Målet är att 80 procent av maten i skola och omsorg ska vara ekologisk och/eller närproducerad år År 2013 är den siffran 40 procent. Det är lättare för de nära och små matföretagen att leverera till kommunen nu när det bara finns en distributör och ett enda leveransställe, i Räppe strax utanför centrum. Ett annat av kommunens mål är att inspirera invånarna att köpa minst 25 procent ekologisk och/eller närproducerad mat år Landsbygden levererar Smaka på Växjö Runt om i kommunen finns duktiga matföretagare som odlar, bakar och tillverkar mat till egna gårdsbutiker och Växjös restauranger och butiker. Här finns närodlat, ekologiskt, ofta inspirerat av gamla recept: ost, korv, isterband, fisk, bröd, ägg, fikabröd, ostkakor och en massa andra produkter. Varje höst har vi det inspirerande evenemanget Mat här i Växjö, med runt besökare. Där erbjuds nya spännande smaker, tankar och inspiration. Det är landets största marknad för småskaliga matproducenter, man kan köpa gamla genuina matprodukter och nyskapade, allt närodlat och hållbart. Här hålls även SM i mathantverk, och den spännande finalen i tävlingen Unga Ekokockar, från landets restaurangskolor. Dessutom kan man passa på att lära sig mycket matnyttigt under de olika seminarierna. Prisade restauranger och matkreatörer, gastrohotellet, ekomatsbutikerna, stadsodlingarna, marknaderna och vår årliga matmässa kvalificerar Växjö till en av de hetaste kandidaterna att bli huvudstad i Matlandet Sverige. 10

11 Landsbygden levererar! 11

12 12 Här i Växjö växer det så det knakar!

13 Våra matrester blir biogas till stadsbussar och bilar. Visst känns det bra att äggskal, grönsaksrens och kaffesump kommer till nytta! Biogas gör Växjöluften bättre. Grön odlarglädje Eldsjälar med stor kunskap, gröna fingrar och lust till det växande, har tagit initiativ till stadsodling i Östrabobacken mitt i stan. Där jobbar kollektivodlare sida vid sida med vana trädgårdsmästare. Restauranger, affärer och skolor kan ha egna lotter där. Det grönskar, blommar och gror mellan vår och höst. I Växjö finns flera områden med kolonilotter, alla som vill odla ska få göra det! En rik torghandel och alternativa butiker förser oss med lokala grönsaker. Måbra-grönska Växjö växer så det knakar. Därför är det viktigt att skapa gröna platser runtom, för att själen ska få ro. Ett myllrande djurliv med stora och små individer hittar vi i våra 23 fina naturreservat, ett omtalat biparadis och unika arboretum - botaniska forskningsträdgårdar med inriktning på träd. Närhet till vatten och grönska är bra för vår hälsa. Allt det gröna hindrar föroreningar att komma ut i sjöar och vattendrag, det tar upp koldioxid och gör luften bättre att andas. Matrester blir biogas Vi som bor i Växjö är med och bidrar till det rena drivmedlet biogas, när vi samlar in våra matrester i de bruna påsarna. Allt organiskt avfall rötas och blir till biogas. Många tycker det är en speciell känsla att vara med och hjälpa till. Här är vi dessutom ovanligt duktiga på att sortera vårt avfall. 13

14 Egna idéer är välkomna På flera orter omkring Växjö finns människor som tagit initiativ till egna spännande miljöhandlingar. Samåkningen i Tolg har blivit omtalad i hela landet. De som bor på landet är ofta beroende av minst en bil för att åka och handla eller ta sig till och från jobbet. Tolgborna har kommit på ett system där man genom mobilen eller datorn når andra bybor att samåka med. Mobilsamåkningen i Tolg blev Årets landsbygdsinnovation 2011 och prisades som Växjös gröna gärning av Växjö kommun. Flera ton koldioxid har sparats tack vare mobilsamåkningen, samtidigt som bygdens folk lärt känna varandra lite bättre. Nu är det flera som tar efter, på platser runt om i landet. Tar tillvara resurser Ett av många spännande lokala initiativ i människans och miljöns tjänst, är kooperativet Macken. Det är ett socialt företag som kommit till för att ge dem som är nya i Sverige en annorlunda möjlighet att lära och växa. På Macken tar man vara på människors resurser och arbetar nyskapande med saker som andra gör sig av med och slänger på tippen. Kommunen och Macken planerar att uppföra en hel återbruksby vid återvinningscentralen Norremark. Tanken är att man där både ska kunna lämna in saker, och köpa återvunnet byggmaterial, vintagekläder och loppisprylar. I centrum anläggs ett spektakulärt jordskepp med kafé och information om cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande. Återbruksbyn kommer att skapa jobb för en bättre miljö. Mångfaldens alla färger Växjö kommun har ambitionen att vara ett hållbart och bra ställe att leva på. Här finns sjöar, skogar och vidsträckta vandringsområden, och samtidigt stadens vardagsrum de prisade restaurangerna, kaféer med hög trivselfaktor, teater, universitet, kulturpark med länsmuseum. Det brusande kulturlivet erbjuder en mångfald av händelser varje dag: konst, musik, teater, film, poesi, författarträffar, bokcirklar Muhammad Muhebi var fåraherde i Afghanistan. Tack vare kommunen och sociala företaget Macken har han fått hjälp att starta ett eget företag. Hans betande får gör fint på flera platser i Växjö och han har fått pris för sin Gröna gärning. 14

15 Växjö är inte bara grönt...

16 Vårt växande Växjö närmar sig invånare. Att skapa nya oaser för ett gott och grönt liv i en förtätad stad är en livsviktig utmaning för tjänstemän och beslutsfattare. Trots att vi blir allt fler är detta en liten och tillgänglig kommun; det går att se följderna av beslut, vara med och påverka och ha en dialog med makthavare och beslutsfattare. Kliv in i debatten agera reagera. Tänk miljösmart och gör egna goda gärningar! Var med och gör Växjö grönare Broschyren är framtagen av planeringskontoret på Växjö kommun Box 122, Växjö Besöksadress: Västra Esplanaden 18 tel Text: Anneli Wirdenäs Foto: Åsa Nyhlén, Mats Samuelsson, Ingela Wirdenäs Form: Kristina Gustafsson Tryck: Lenanders AB juni 2014

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus Vikaholm Ett modernt boende av högsta klass Vikaholm är ett nytt bostadsområde i Växjö. Det ligger söder

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Gröna exempel från Växjö kommun

Gröna exempel från Växjö kommun Gröna exempel från Växjö kommun Jönköping 27 september 2013 Jan Johansson, energiplanerare Fossila koldioxidutsläpp i Växjö, ton/inv 5,0 4,5 4,0-41 % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 TOTALT Transporter Uppvärmning

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Liv och miljö Lärarmaterial

Liv och miljö Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Fossilbränslefritt Växjö

Fossilbränslefritt Växjö Fossilbränslefritt Växjö Klimatet förändras Klimatförändringar är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem. Människans utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid från förbränning av fossila bränslen,

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Information från härryda kommun Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Hållbar utveckling är

Hållbar utveckling är Hållbar utveckling är en samhällsutveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av flera ömsesidigt beroende

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

ETT MODERNT OCH HÄSTNÄRA BOENDE

ETT MODERNT OCH HÄSTNÄRA BOENDE 1 ETT MODERNT OCH HÄSTNÄRA BOENDE Runsten Equestrian i Haninge är en av Europas ledande träningsanläggningar. Här, bara tre mil från Stockholm city, kan lovande ryttare nå sin fulla potential med hjälp

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 25

Hammarby Fabriksväg 25 Ljus kontorslokal byggd runt ett atrium med fönster runt om hela lokalen. Ypperligt skyltläge mitt i Hammarby Sjöstads kreativt affärsliv. Typ Kontor Storlek 709 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 25 Område

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Grön flagg för Vallaskolan

Grön flagg för Vallaskolan Vallaskolan Grön flagg för Vallaskolan Tema: Konsumtion Rapporten godkänd: 2010-06-14 14:59:51 Mål 1: Vi ska få insikt om hur olika sätt att leva påverkar jordens vattenresurser. Aktiviteter som har genomförts

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre.

2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre. 2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre. Ett hållbart Växjö Arbete och företag Barn och utbildning Bygga och bo Demokrati

Läs mer

Närområdets egna energibolag

Närområdets egna energibolag Närområdets egna energibolag Innehåll Om oss 3 Principen med fjärrvärme 4 Om kyla 8 Support för alla typer av frågor 10 Serviceavtal 12 Kampen om miljön 14 Socialt ansvar 15 Framtidens energikällor 16

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Start 3 november. Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL

Start 3 november. Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL Start 3 november Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL 1 Säg hej till den gröna påsen! Äntligen har det blivit dags för alla boende i KSRR:s medlemskommuner att sortera ut sitt matavfall. Ett viktigt steg

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

testcyklisterna om att byta från bil till cykel

testcyklisterna om att byta från bil till cykel testcyklisterna om att byta från bil till cykel Trampa igång Innehåll 3 Om projektet Testcyklisterna 4 Resultat och erfarenheter av att ställa om från bil till cykel 5 En väg till bättre hälsa 6 Det behövs

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

Inledning: Våra utgångspunkter

Inledning: Våra utgångspunkter Inledning: Våra utgångspunkter Vårt ansvar som liberaler är att förvalta naturresurserna och utforma en långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik Hållbar utveckling innebär att ekologisk, social och

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Yta: 130 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ynglingen 10 Sidan 1 (5) Om lokalen Fantastiskt fin lokal på andra våningen med utsikt över Sibyllegatatan.

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer