VÄXJÖ. En livskraftig kommun med gröna glasögon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄXJÖ. En livskraftig kommun med gröna glasögon"

Transkript

1 VÄXJÖ En livskraftig kommun med gröna glasögon

2 2 Växjö är rikt på vatten, vi har över 200 sjöar i kommunen. I centrum ligger Växjösjön som med sina gröna omgivningar har blivit vår viktigaste stadspark och mötesplats.

3 Det gröna spåret Varför kallas Växjö för Europas grönaste stad? Jo, för här har vi brutit nya vägar och gått före med ett ovanligt miljöarbete i full politisk enighet. Enigheten är en styrka när stora beslut för framtiden ska fattas. En omtalad händelse 1996 har gjort Växjö vida känd; det var när politikerna bestämde att vi här ska sluta använda fossila bränslen, t ex olja. Växjö är den första kommunen i världen som har fattat ett sådant beslut! Alla bränslen från resurser som kan ta slut och orsaka utsläpp och skador på klimatet - ska sakta men säkert fasas ut. De ska bytas mot sådana som är bättre för miljön. Målet är ett fossilbränslefritt Växjö år 2030 och vi är på god väg. Tidningar, radio och TV-bolag från alla världsdelar kommer till Växjö för att göra reportage om den lilla kommunen som vågade fatta det stora och avgörande beslutet - och om hur vi lever upp till det. Nästan varje vecka vajar flaggor från olika länder utanför kommunhuset. Då vet man att det har kommit delegationer för att lära om Växjös miljöarbete. Uttrycket Europas grönaste stad är en vision och inriktning - för kommunen, alla företag och organisationer, - och det är en inbjudan till alla som bor här. Det var BBC som först kallade Växjö så, i ett program om gröna utmanande satsningar i Europa. Uttrycket tog kommunen tillvara och gjorde det till varumärke. Att kalla sig Europas grönaste stad är att sticka ut hakan. Det handlar om allt nyskapande som gjorts här sedan 70-talet och det goda som kommer att göras för miljön. Långsiktigt och målmedvetet arbetar Växjö kommun för en grönare tillvaro - ihop med kommuninvånare och samarbetspartners i samhället. En av kommunens viktigaste uppgifter är att underlätta för invånare och företag att leva och tänka grönt. Därför gäller det att skapa rejäla förutsättningar. Kommunen ska göra det enkelt för besökare och oss som bor här att ta cykeln, bussen, tänka miljösmart, handla ekologiskt och närodlat, mötas och umgås i grönt, blått och skönt. 3

4 Bytte olja mot skogsrester Eftersom vi bor mitt i ett län med mycket skog är det självklart att det kommunala energibolaget använder biobränslen för att värma Växjöbornas hus, alltså flis av skogsrester från regionen. Även här är Växjö föregångare eftersom vårt energibolag var bland de första i världen som vågade satsa på fliseldning i stor skala. Efter 70-talets svåra oljekris började kluriga nyskapare söka efter alternativ och insåg att vi själva hade världens bästa bränsle runt knuten. Kraftvärmeverket i Växjö producerar idag både värme, kyla och el på ett naturnära sätt. När utbyggnaden är klar är den dessutom fossilbränslefri Fjärrvärme och grön el En ny eldningspanna byggs nu till kraftvärmeverket, med fina system för rening. En stor del av husen i Växjö är anslutna till fjärrvärmen och tack vare den har nästan all fossil olja för uppvärmning försvunnit. I orterna Rottne, Braås, Lammhult och Ingelstad kan villaägare koppla in sig på den gemensamma närvärmen, som drivs helt med förnybar energi. Den fungerar som fjärrvärmen fast i mindre skala. Förhoppningen är att fler kommer att ansluta sig efter hand. Fjärrkyla Fjärrkyla bygger på samma idé som fjärrvärme; en stor anläggning når ut till många användare genom att vatten pumpas ut i ett ledningsnät. Istället för att sjukhus och företag har egna kylanläggningar som drivs av el så kommer kylan från en stor central där den produceras på ett grönt sätt. Allt mer fjärrkyla kommer att behövas framöver, för att kyla kontor, industrier och köpcentrum. En miljösatsning på solpaneler och energibesparande insatser sker i lägenheter och skolor i staden, på landsbygden och i de mindre orterna utanför Växjö. 4

5 Växjö gillar trä Växjö bygger nytt, högt och energisnålt i trä. Många kommer hit för att lära om hur Växjö arbetar med trä i byggandet, och här hålls en återkommande nationell konferens som kallas Växjösamtalet. Det pågår ett spännande samarbete mellan kommunen, Linnéuniversitetet, skogsnäringen och byggbranschen kring modernt träbyggande. De stora fördelarna med trä är att det binder koldioxid, kan återvinnas och är ett återväxande byggmaterial. Det går också lätt och snabbt att montera. Med skogen så nära inpå är det naturligt att undersöka, pröva och utveckla trähusbyggandets fördelar. Sjönära gröna hem Vikaholm är ett bostadsområde nära Södra Bergundasjön, som uppförs med miljöhänsyn och nyskapande gröna idéer. Husen byggs energieffektivt och är välisolerade. De flesta bostäder värms upp med stadens gröna fjärrvärme. Kommunen uppmuntrar också alla som vill bygga passivhus. Långsiktigt och hållbart är ledord för området som tydligt kommer att präglas av odlingar och grönska. Fastighetsägarna och kommunen tar hand om dagvattnet och ser till att det filtreras och renas innan det rinner ut i vattendragen. Det sker genom gröna tak och att stuprör leds direkt ut i gräsmattorna. Här finns omtalade trähus på Campus, i området Välle broar och i nya Arenastaden där ett energisnålt trätänkande funnits med under hela byggprocessen. Vi har också prisade Södra Climate Arena som är världens första tennisarena byggd i passivhusteknik. Växjös mål är att 50 procent av allt som kommunen bygger ska vara baserat på trä år Vikaholm är en viktig pusselbit, ett utforskande på vägen till att bli en fossilbränslefri kommun 5

6 Frihet från bil - cykla för hälsa Cykeln har fått ett uppsving i Växjö, som är en idealisk cykelstad med få backar och överkomliga avstånd. För att ännu fler ska lämna bilen hemma, är det viktigt att det känns lockande att cykla. Kommunen vill sprida budskapet att cykling är bra för hälsa, ekonomi och miljö. Alla cykelvägar har just blivit noggrant undersökta. Nu ska de förbättras, bli tryggare och mer tillgängliga. Vi har många fina cykelbanor runt om i staden och den naturnära fyramils-turen Växjö runt har blivit en populär helgutflykt. På strategiska platser finns cykelräknare där man kan se och inspireras av hur många som passerar varje dag och det finns cykelgarage och flera pumpar runt om i stan, där man när som helst kan fylla på luft. När framtida bostadsområden och vägar planeras är numera cykeln i tydligt fokus. Den har en ny och viktig roll; för ju fler som cyklar, desto närmare kommer vi visionen om en fossilbränslefri kommun. Cykeltrafiken är central i en kommun där målet är att varje invånare ska göra så lite påverkan på klimatet som möjligt. Med en cykel tar man sig enkelt fram överallt i Växjö. Här har vi flera cykelskolor för kvinnor och barn som aldrig lärt sig cykla i sina hemländer. Bland annat på kommunala Landningsbanan, där de som kommit nya till Växjö får ett första stöd in i samhället. En cykel kan innebära stor frihet. 6

7 Sedan 2013 trafikeras Växjös gator av nya gröna stadsbussar som drivs av biogas. Bussarna är fler och turerna tätare än tidigare, dessutom har det kommit till nya linjer. Satsningen har gett resultat, undersökningar visar att antalet resenärer ökar och att de är nöjda med de gröna bussarna. Även landsvägsbussarna går på ett schyst drivmedel, RME, som tillverkas av raps. Ny attityd till bilar I en kommun som tagit beslutet att sluta använda fossila bränslen, funderar man hela tiden på vad som skulle kunna ersätta bilarna - och vad som skulle få människor att ändra attityd till bilkörning. Bilresorna är det som allra mest påverkar klimatet och luften vi andas. En början till förändring är att erbjuda gröna alternativ. På Hammerdalsvägen i Växjö finns ett tankställe för miljömedvetna bilister som kör med fordonsgas. Elbilar och elcyklar används allt oftare i kommunen, och vi får fler och fler laddningsstolpar i stan. Samkörning minskade utsläppen dramatiskt Med smarta inköp och klok planering har kommunen lyckats dra ner rejält på både transporter och utsläpp. Efter att alla varor till skolor, förskolor och vårdhem börjat lastas ihop, har kommunens körningar minskat dramatiskt: 1900 leveranser i veckan har blivit 350! Transportföretaget som kommunen anlitar, har bytt ut diesel mot det grönare RME i sina lastbilar. Sedan dess har deras utsläpp av fossil koldioxid minskat med över 95 procent! Nu går tågen igen! En spännande utveckling är att den lokala tågtrafiken kommit tillbaka och att gamla stationer öppnats och blivit levande på nytt. Nu går det att pendla miljövänligt Växjö - Lammhult och Växjö - Gemla igen. Krösatågen stannar numera också i andra delar av länet: i Markaryd, Diö, Älmhult, Moheda och Vislanda. Nya gröna möjligheter till kommunikation som ger bilister ännu ett skäl att ställa bilen hemma. 7

8 8 Ska du med runt sjön?

9 Ska du med runt sjön? Vatten omger Växjö, vi har sju sjöar på cykelavstånd från centrum. Vid Växjösjön samlas stadsborna så fort solen tittar fram. Att det är stans viktigaste mötesplats bekräftar en av de största dejtingsajterna. Vid sjön träffas nämligen många blivande par för första gången. Sjörundan är 4,5 kilometer lång och populär för promenader, rika naturupplevelser och sköna löparturer. Natursköna blågröna Växjö I hela kommunen finns över 200 sjöar i olika storlekar. Störst är Helgasjön, Växjöbornas främsta rekreationssjö. Örken, Innaren, Lammen och Torsjön är andra vackra sjöar som präglar naturlandskapet i kommunens största orter. Växjö kommun gränsar också till Rottnen, och den stora sjön Åsnen som breder ut sig i tre kommuner. Det blåa omges av grönska, skogar och naturområden, missa inte Växjös omland! Njut av vattnet Sedan 2005 får Växjö stad sitt dricksvatten från Bergaåsens grusås utanför Ljungby. Det är ett naturligt renat grundvatten som pumpas i fem mil långa ledningar, in till våra kranar. Numera tänker vi kvalitet när vi hör ordet Växjövatten utsågs det av Svenskt Vatten som Götalands godaste kranvatten. Tidigare har vi haft stora problem med stinkande förorenade sjöar i stan och dricksvatten som smakat dy hände något världsunikt då sjön Trummen muddrades och enorma mängder slam sögs upp ur sjön. Det fick stor uppmärksamhet. Några år senare Den som vill variera sin runda har campussjön Trummen alldeles i närheten, med Linnéuniversitetet, Teleborgs slott och nyskapande trähusbyggnader utmed vägen. Mer utmaning får den som tar en tur runt båda sjöarna, en runda som kallas Växjöåttan och är 8,1 kilometer lång. Sjöarna med omgivning har blivit Växjös stadspark och gröna lunga, med en spännande, växande skulpturpark. Här trivs vi, umgås, leker, motionerar, badar, fiskar och har det gott! renades också Växjösjön och Södra Bergundasjön på likande sätt. Nu är det dags igen. Därför har kommunen tillsammans med sjöexperter tagit fram förslag på hur man kan förbättra Växjösjöarnas vatten. Målet är att halten av fosfor ska minska, att det ska bli mer siktdjup och mindre algblomning. Det kan vi göra genom att rena det vatten som rinner till sjöarna, plantera nyttiga växter och viktigast av allt: genom att behandla sjöarnas bottenslam med ett ämne som brukar användas för att rena avloppsvatten och dricksvatten. Om allt går bra kommer Södra Bergundasjön, Trummen och Växjösjön att få renare vatten. Regnvatten renas i vackra marker Runt om i Växjö finns diken, vackra våtmarker och gröna fält som kommunen skapat, för att de ska ta emot smutsigt dagvatten från gator och hustak. När vattnet filtreras genom den mjuka marken renas det innan det rinner ut till större vattendrag och sjöar. Risken för översvämningar minskar också. Luften vi andas Utsläppen av koldioxid i Växjö har minskat med mer än 40 procent på 20 år, mycket tack vare utbyggnaden av fjärrvärmen. Halterna av bensen, svavel och kvävedioxid har också blivit betydligt lägre. Insikter från mätningar har lett till förändrade beteenden. Det visar att det faktiskt går att göra något åt gifter och farliga utsläpp, om vi verkligen måste! Växjö går nu i spetsen och skärper miljömålet för bra kvalitet på luften - genom att sänka gränsen för kvävedioxid. Eftersom allt fler skaffar braskamin här i skogslänet, arbetar Växjö kommun aktivt för att lära oss ett nytt sätt att elda. Med rätt teknik gör man miljön en stor tjänst: lägg tunnare stickor och vedträn högst upp och tänd uppifrån med braständare. Du kan läsa mer på 9

10 Äta eko och närodlat Växjö kommun vill ha ekologisk och närodlad mat i sin verksamhet. Målet är att 80 procent av maten i skola och omsorg ska vara ekologisk och/eller närproducerad år År 2013 är den siffran 40 procent. Det är lättare för de nära och små matföretagen att leverera till kommunen nu när det bara finns en distributör och ett enda leveransställe, i Räppe strax utanför centrum. Ett annat av kommunens mål är att inspirera invånarna att köpa minst 25 procent ekologisk och/eller närproducerad mat år Landsbygden levererar Smaka på Växjö Runt om i kommunen finns duktiga matföretagare som odlar, bakar och tillverkar mat till egna gårdsbutiker och Växjös restauranger och butiker. Här finns närodlat, ekologiskt, ofta inspirerat av gamla recept: ost, korv, isterband, fisk, bröd, ägg, fikabröd, ostkakor och en massa andra produkter. Varje höst har vi det inspirerande evenemanget Mat här i Växjö, med runt besökare. Där erbjuds nya spännande smaker, tankar och inspiration. Det är landets största marknad för småskaliga matproducenter, man kan köpa gamla genuina matprodukter och nyskapade, allt närodlat och hållbart. Här hålls även SM i mathantverk, och den spännande finalen i tävlingen Unga Ekokockar, från landets restaurangskolor. Dessutom kan man passa på att lära sig mycket matnyttigt under de olika seminarierna. Prisade restauranger och matkreatörer, gastrohotellet, ekomatsbutikerna, stadsodlingarna, marknaderna och vår årliga matmässa kvalificerar Växjö till en av de hetaste kandidaterna att bli huvudstad i Matlandet Sverige. 10

11 Landsbygden levererar! 11

12 12 Här i Växjö växer det så det knakar!

13 Våra matrester blir biogas till stadsbussar och bilar. Visst känns det bra att äggskal, grönsaksrens och kaffesump kommer till nytta! Biogas gör Växjöluften bättre. Grön odlarglädje Eldsjälar med stor kunskap, gröna fingrar och lust till det växande, har tagit initiativ till stadsodling i Östrabobacken mitt i stan. Där jobbar kollektivodlare sida vid sida med vana trädgårdsmästare. Restauranger, affärer och skolor kan ha egna lotter där. Det grönskar, blommar och gror mellan vår och höst. I Växjö finns flera områden med kolonilotter, alla som vill odla ska få göra det! En rik torghandel och alternativa butiker förser oss med lokala grönsaker. Måbra-grönska Växjö växer så det knakar. Därför är det viktigt att skapa gröna platser runtom, för att själen ska få ro. Ett myllrande djurliv med stora och små individer hittar vi i våra 23 fina naturreservat, ett omtalat biparadis och unika arboretum - botaniska forskningsträdgårdar med inriktning på träd. Närhet till vatten och grönska är bra för vår hälsa. Allt det gröna hindrar föroreningar att komma ut i sjöar och vattendrag, det tar upp koldioxid och gör luften bättre att andas. Matrester blir biogas Vi som bor i Växjö är med och bidrar till det rena drivmedlet biogas, när vi samlar in våra matrester i de bruna påsarna. Allt organiskt avfall rötas och blir till biogas. Många tycker det är en speciell känsla att vara med och hjälpa till. Här är vi dessutom ovanligt duktiga på att sortera vårt avfall. 13

14 Egna idéer är välkomna På flera orter omkring Växjö finns människor som tagit initiativ till egna spännande miljöhandlingar. Samåkningen i Tolg har blivit omtalad i hela landet. De som bor på landet är ofta beroende av minst en bil för att åka och handla eller ta sig till och från jobbet. Tolgborna har kommit på ett system där man genom mobilen eller datorn når andra bybor att samåka med. Mobilsamåkningen i Tolg blev Årets landsbygdsinnovation 2011 och prisades som Växjös gröna gärning av Växjö kommun. Flera ton koldioxid har sparats tack vare mobilsamåkningen, samtidigt som bygdens folk lärt känna varandra lite bättre. Nu är det flera som tar efter, på platser runt om i landet. Tar tillvara resurser Ett av många spännande lokala initiativ i människans och miljöns tjänst, är kooperativet Macken. Det är ett socialt företag som kommit till för att ge dem som är nya i Sverige en annorlunda möjlighet att lära och växa. På Macken tar man vara på människors resurser och arbetar nyskapande med saker som andra gör sig av med och slänger på tippen. Kommunen och Macken planerar att uppföra en hel återbruksby vid återvinningscentralen Norremark. Tanken är att man där både ska kunna lämna in saker, och köpa återvunnet byggmaterial, vintagekläder och loppisprylar. I centrum anläggs ett spektakulärt jordskepp med kafé och information om cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande. Återbruksbyn kommer att skapa jobb för en bättre miljö. Mångfaldens alla färger Växjö kommun har ambitionen att vara ett hållbart och bra ställe att leva på. Här finns sjöar, skogar och vidsträckta vandringsområden, och samtidigt stadens vardagsrum de prisade restaurangerna, kaféer med hög trivselfaktor, teater, universitet, kulturpark med länsmuseum. Det brusande kulturlivet erbjuder en mångfald av händelser varje dag: konst, musik, teater, film, poesi, författarträffar, bokcirklar Muhammad Muhebi var fåraherde i Afghanistan. Tack vare kommunen och sociala företaget Macken har han fått hjälp att starta ett eget företag. Hans betande får gör fint på flera platser i Växjö och han har fått pris för sin Gröna gärning. 14

15 Växjö är inte bara grönt...

16 Vårt växande Växjö närmar sig invånare. Att skapa nya oaser för ett gott och grönt liv i en förtätad stad är en livsviktig utmaning för tjänstemän och beslutsfattare. Trots att vi blir allt fler är detta en liten och tillgänglig kommun; det går att se följderna av beslut, vara med och påverka och ha en dialog med makthavare och beslutsfattare. Kliv in i debatten agera reagera. Tänk miljösmart och gör egna goda gärningar! Var med och gör Växjö grönare Broschyren är framtagen av planeringskontoret på Växjö kommun Box 122, Växjö Besöksadress: Västra Esplanaden 18 tel Text: Anneli Wirdenäs Foto: Åsa Nyhlén, Mats Samuelsson, Ingela Wirdenäs Form: Kristina Gustafsson Tryck: Lenanders AB juni 2014

NYinflyttad. Vi vill ha dig här! En tidning för alla nyblivna Växjöbor

NYinflyttad. Vi vill ha dig här! En tidning för alla nyblivna Växjöbor NYinflyttad En tidning för alla nyblivna Växjöbor 2014 Vi vill ha dig här! Livet här är sämre utan dig och betydligt bättre med dig! Vi välkomnar dina egenheter, dina vilda idéer, din drivkraft, din kritiska

Läs mer

NYinflyttad. Vi vill ha dig här! En tidning för alla nyblivna Växjöbor

NYinflyttad. Vi vill ha dig här! En tidning för alla nyblivna Växjöbor 2015 NYinflyttad En tidning för alla nyblivna Växjöbor Vi vill ha dig här! Livet här är sämre utan dig och betydligt bättre med dig! Vi välkomnar dina egenheter, dina vilda idéer, din drivkraft, din kritiska

Läs mer

En liten bok om miljöarbetet i Göteborgs stad. göteborg & miljön

En liten bok om miljöarbetet i Göteborgs stad. göteborg & miljön En liten bok om miljöarbetet i Göteborgs stad göteborg & miljön Bebyggelse Hur bygger vi en stad som inte belastar miljön? Bebyggelsen är en nyckelfråga när det gäller en hållbar framtid. sid 4 15 resor

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

vision 2022 ENKÖPING

vision 2022 ENKÖPING vision ENKÖPING Handlingsprogram för Centerpartiet i s kommun Ung på egna ben CENTERPARTIET I "SVERIGES NÄRMASTE STAD" Levande stadskärna Sveriges närmaste stad är en växande småstad vid Mälaren med en

Läs mer

MILJÖARBETE. Svenska kommuner. berättar om miljöinitiativ & projekt i frontlinjen! I SVENSKA KOMMUNER 2012. Läs vad som pågår!

MILJÖARBETE. Svenska kommuner. berättar om miljöinitiativ & projekt i frontlinjen! I SVENSKA KOMMUNER 2012. Läs vad som pågår! HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR FRÅN IDG CREATIVE MEDIA MILJÖARBETE MEDFÖLJER MILJÖAKTUELLT, JULI 2012 I SVENSKA KOMMUNER 2012 27 Svenska kommuner

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

KLIMATSMART. i Stockholm. Det går att göra skillnad med bra och god mat. Upptäck Stockholms 5pärlor

KLIMATSMART. i Stockholm. Det går att göra skillnad med bra och god mat. Upptäck Stockholms 5pärlor ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad ANNONS KLIMATSMART i Stockholm Upptäck Stockholms 5pärlor tips i vår och sommar Ekokocken Carolas bästa recept: Det går att göra skillnad med

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco.

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco. Elevövningar a Ekosystemtjänster vad naturen gör för dig Okej, ekosystemtjänster kanske är ett svårt ord. Men om vi säger»naturens gratistjänster«blir det kanske lite lättare. Det hela är egentligen ganska

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

HÄSSLEHOLM. Europaforum växer I både storlek och betydelse. s.2. Sol och vind framtidens energi s.8. De nya tågstoppen Mycket mer, mycket närmre. s.

HÄSSLEHOLM. Europaforum växer I både storlek och betydelse. s.2. Sol och vind framtidens energi s.8. De nya tågstoppen Mycket mer, mycket närmre. s. En annonsbilaga från HÄSSLEHOLM Europaforum växer I både storlek och betydelse. s.2 Sol och vind framtidens energi s.8 De nya tågstoppen Mycket mer, mycket närmre. s.6 Jag och min familj flyttade till

Läs mer

Lärarhandledning för förskolan om stad och land

Lärarhandledning för förskolan om stad och land Lärarhandledning för förskolan om stad och land Jordbruksverket 2014 Bilder: Annika Giannini URBAN OCH RURALIA LÄRARHANDLEDNING FÖR FÖRSKOLAN OM STAD OCH LAND ISBN: 978-91-637-5835-5 Formgivning och original:

Läs mer

vardag KLIMAT ARBETSBOK KlimatVardag

vardag KLIMAT ARBETSBOK KlimatVardag vardag KLIMAT ARBETSBOK KlimatVardag 2 Klimatproblemet är ett hot mot jorden och våra liv, men det är också en möjlighet. En möjlighet till en förändrad livsstil, till en långsiktigt hållbar ekonomi, till

Läs mer

Rent havsvatten är vårt ansvar

Rent havsvatten är vårt ansvar JUBILEUM! Syvab har renat vatten i 40 år MAGASINET Stora planer Syvab planerar att bygga om nu ska vattnet bli ännu renare Biogas Så kan avloppsvattnet driva bilar For kids: Sidorna för dig som är lite

Läs mer

I Annedal SATSAR VI PÅ BARNEN. Stad i hållbar förvandling. Här växer det nya Stockholm fram sidan 14-15 HÄR VÄXER STOCKHOLM.

I Annedal SATSAR VI PÅ BARNEN. Stad i hållbar förvandling. Här växer det nya Stockholm fram sidan 14-15 HÄR VÄXER STOCKHOLM. Hela denna bilaga är en annons från Stockholms stad EUROPAS MILJÖHUVUDSTAD 2010 Stad i hållbar förvandling HÄR VÄXER STOCKHOLM Alla de största stadsbyggnadsprojekten sidan14-15 Här växer det nya Stockholm

Läs mer

Miljöprogram Fp Stockholm

Miljöprogram Fp Stockholm 2009 1 Miljöprogram Fp Stockholm 2 Miljöprogram för Folkpartiet liberalerna i Stockholms stad. 1. INLEDNING UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER Storstaden rymmer förutsättningar för en god miljöpolitik. Det gäller

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Eksjö 2030 En framtidsvision av elever vid Eksjö gymnasium våren 2010

Eksjö 2030 En framtidsvision av elever vid Eksjö gymnasium våren 2010 Eksjö 2030 En framtidsvision av elever vid Eksjö gymnasium våren 2010 Innehållsförteckning. Inledning Omvärldsanalys Politik, organisation och medborgarinflytande Näringsliv och utbildning Boende Mat och

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Myter och fakta. Miljötips A-Ö och affischer med växjöbors miljölöften

Myter och fakta. Miljötips A-Ö och affischer med växjöbors miljölöften Vi behover dig! Gor Vaxjo gronare Myter och fakta Miljötips A-Ö och affischer med växjöbors miljölöften 1 Lättläst Här får du tips och fakta om hur du kan leva och bo så att det inte skadar vår miljö.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna KKLIMATKOMMUNERNA Vi vill dela 2 med oss Trähusbyggare i 4 världsklass Kommunernas 6 klimatpåverkan Byggkrav 8 eller dialog Vi valde Klimatkommunerna

Läs mer

- BLADET. NR 65 Maj. Tema: Miljö

- BLADET. NR 65 Maj. Tema: Miljö - BLADET NR 65 Maj 2012 Tema: Miljö 2 -BLADET Svårt att nå uppställda miljömål Vårterminens tema har varit miljö. En del av resultatet kan ni läsa om i detta nummer. Många vettiga saker görs för att minska

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

VAL 2014 ETT BÄTTRE GÄVLE. FÖR ALLA.

VAL 2014 ETT BÄTTRE GÄVLE. FÖR ALLA. VAL 2014 ETT BÄTTRE GÄVLE. FÖR ALLA. DU ÄR GÄVLE Vi tycker att Gävle är en bra stad och tillsammans kan vi göra den ännu bättre. Vi vet att avståndet kan kännas stort mellan invånare och politiker i alla

Läs mer

TEMP klimatarbete på hemmaplan

TEMP klimatarbete på hemmaplan TEMP klimatarbete på hemmaplan Naturvårdsverket och Linköpings kommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. TRYCK: Tabergs Tryckeri AB, 2008 PRODUKTION: Annelie Frick, Sandra Johansson

Läs mer

Framtidens kommun Om Staffanstorp år 2038

Framtidens kommun Om Staffanstorp år 2038 Framtidens kommun Om Staffanstorp år 2038 Här kan du läsa om Staffanstorps kommuns planer för hur Staffanstorp ska vara år 2038. Kommunfullmäktige har sagt ja till planen. Staffanstorps kommun är inte

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen Samhällsbyggande för klimatet Kommuner och landsting som visar vägen Förord Med denna rapport vill vi lyfta fram hållbart samhällsbyggande, energieffektivisering och förnybar energi med stora potentialer

Läs mer

EKOLOGISK MAT SMAKAR MER. Vårt. Göteborg. Nr 1 2014. Britt-Inger tummar inte på kvaliteten

EKOLOGISK MAT SMAKAR MER. Vårt. Göteborg. Nr 1 2014. Britt-Inger tummar inte på kvaliteten Vårt Nr 1 2014 Göteborg En nära storstad Stadsarkitektens vision om en förtätad stad. Grönt, tyst och lugnt Kryssningsturisterna njuter av friden i Göteborg. Gunilla trivs bäst hemma Fyra boendealternativ

Läs mer