Människors beteenden i energi- och miljörelaterade frågor?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Människors beteenden i energi- och miljörelaterade frågor?"

Transkript

1 Department of Psychology Människors beteenden i energi- och miljörelaterade frågor? Peter Juslin This research was sponsored by the Swedish Research Council and The Swedish Tercentary Bank Foundation

2 Effekten av en beteendeförändringar Miljörelaterade beteenden: Direkta val med miljökonsekvenser (val av energi för uppvärmning, val av transportmedel). Indirekta (all konsumtion och alla aktiviteter). E = T P N E = Effekt: Totalt samhällsresultat av förändringen, T = Teknisk potential: Tex hur mycket energi kan tjänas givet att en person ändrar sig? P = Plasticitet: Hur stor andel kommer att ändra sig? N = Hur många ägnar sig åt beteendet?

3 Plasticitet Svårt att ändra på vardagsvanor

4 Intervention I: Ekonomiska Incitament Den teknisk-ekonomiska bilden av människan (konsumenten): Människor agerar i (upplyst) egenintresse, Människor är överlag väl informerade, Människor tar rationella beslut. Policyåtgärder: Skapa ekonomiska incitament som leder till det önskade beteendet (t ex mindre energianv.), Informera tydligt om dessa incitament.

5 Energieffektivitetsgapet Människor påverkas av ekonomiska incitament, men inte alls i den utsträckning man skulle förvänta sig i ljuset av det teknisk ekonomiska synsättet Paul C. Stern, ordf. i amerikanska NRCs panel för klimatförändringar uttrycker det så här: Policy makers increasingly recognize that the dominant physical-technical-economic model of energy use is incomplete, and they are turning to behavioral scientists for better conceptual models and for advice on how to implement them to make policies and programs more effective. (Stern, 2011, s )

6 Varför energieffektivitetsgapet? Minskar även önskad energikonsumtion, Osynligheten hos energianvändning (och en därmed associerad illusion om energimedvetenhet), Förbiser andra drivkrafter än ekonomiska som ofta handlar om vilka intryck som man ger andra och uppfyllandet av olika roller och normer. Begränsad generalisering till relaterade beteenden och upphör så snart ekonomiska incitamentet upphör, Aktiverar tankestrukturer knutna till tävling, eget utfall, och maximering snarare än till miljövärderingar och prosociala värderingar, sociala förväntningar. Ekonomiska drivkrafter kan vara kontraproduktiva Ersätter interna och mer varaktiga drivkrafter, Ger beteendet fel sociala signalvärde

7 Exempel på andra drivkrafter Theory of planned behavior Attityd: personliga konsekvenser av beteendet, Subjektiv norm: Socialt tryck, normalt beteende, Upplevd kontroll: förmåga att utföra beteendet, (Moralisk norm: Strävan att göra det moraliskt rätta.)

8 K1: ekonomi K2: miljö Flytta elanvändning till låglasttid (med Cajsa Bartusch m fl.) K3: klimat K4: yngre gener. K5: livskvalitet K6: komfort K7: grannar Attityd (Konsekvenser) K8: vattenskador. SN1: släkt SN2a: grannar (+) SN2b: grannar (-) SN3: ek. norm Subjektiv norm (Socialt tryck) Intention (avsikt) Beteende grad av faktisk elanvändning på låglasttid SN4: ek. norm UK1: anv. inte el UK2: all. anv LL UK3: nattskift UK4: alla med UK5: ha ork Upplevd kontroll Områden med och utan effekttariff Olika boendeformer (t ex villa, bostadsrätt hyresrätt).

9 Intervention II: Information Informationskampanjer överlag måttlig effekt, Ökad kunskap, men oftast måttliga förändringar, Betydelsen av hur information inramas: Val av default-alternativ, Inramning som vinst eller förlust

10 Arbeta med olika inramning Kognitiv inramning av ett beslut: De kontextuella faktorer i en beslutssituation som påverkar vad man fokuserar på, minns och lägger vikt vid. An Asian disease is expected to kill 600 people: What action program is better? a) Program A saves the life of 200 people, b) Program B either saves the life of 600 people with 1/3 probability, or does not save the life of anyone with 2/3 probability. An Asian disease is expected to kill 600 people: What action program is better? a) With program A 400 people will die, b) with program B no one dies with 1/3 probability, or all dies with 2/3 probability.

11 Inramning med default-alternativ Ange om du vill eller inte vill donera dina organ vid plötsligt frånfälle. Om du vill donera dina organ fyll i följande fält med ditt namn. Ange om du vill eller inte vill donera dina organ vid plötsligt frånfälle. Om du inte vill donera dina organ fyll i följande fält med ditt namn. Kryssa i rutan om du önskar grön el : Kryssa i rutan om du inte önskar grön el :

12 Kognitiv inramning när det gäller energirelevant investering Inramning 1: Investera kronor i en ny värmepump. Inramning 2: Investera kronor i en ny värmepump. Ger på 10 år en total besparing om xx xxx kronor. Mentala Konton Inramning 3: Investera kronor i en ny värmepump. Ger på 10 år en total besparing om xx xxx kronor. Att spara kronor på (t ex) fonder i 10 år ger en total avkastning på yy yyy kronor.

13 Intervention III: Feedback Bättre med feedback än feedforward (instruktion), Mer detaljerad feedback för separata poster är bättre än en kostnad aggregerad över många poster, Mer frekvent feedback är bättre än feedback som är aggregerad över tid (gärna feedback i realtid), Alla konsumenter har samma motivation och kunskap och det gäller att hitta den optimala metoden. Initiala studier med feedback % besparingar, Storskaliga studier pekar snarare på 2-4 % besparing.

14 Kognitionspsykologi och feedback 1. Stor spännvidd i synen på feedbackinlärning: Basen för all kunskap om världen (Behaviorismen), vs. In one word, not from experience (Brehmer). 2. Frekvent och detaljerad feedback inte alltid fördel. Övertolkar slumpmässig variation, Bättre prestation när man tar bor eller aggregerar feedback, Feedforward (instruktion) ibland bättre än feedback, Överväldigas av mycket informationen, 3. Riskerar sätta för mycket fokus på momentan samvariation mellan användning och kostnad snarare än på bidraget till totala kostnaden.

15 Konsumtion av elektricitet 9 Ef f ektiv itet Optimering Utility U 4 3 Besparing o Energy E Hur bör feedback och instruktion om elkonsumtion utformas för att ge så goda möjligheter som möjligt för elkonsumenter att kontrollera och effektivisera sin förbrukning?

16 A Drosophila : Konfigurera huset för att maximera nyttan! Feedback frekvens (Dag) Feedback format Detalj Aggreg Varje 30 ss 30 ss Var 10e 30 ss 30 ss Deterministiskt X Probabilistiskt

17 Determinism Feedback Every Day Detailed Feedback Every Day Aggregated Utility Utility Cost per day 60 = Cost per day 0.95 Feedback Every 10th Day Detailed 0.95 Feedback Every 10 th Day Aggregated 1 Utility 0.90 Utility Cost per day Cost per day Deterministiskt system Frekvent och detaljerad feedback bäst

18 Probabilism (slumpvariation) Feedback Every Day Detailed Feedback Every Day Aggregated Utility Utility Cost per day Feedback Every 10th Day Detailed = Cost per day Feedback Every 10 th Day Aggregated 1 Utility Utility Cost per day Cost per day Probabilistiskt system Detaljerad feedback som aggregeras över tid bäst

19 Några observationer 1. Experimentellt paradigm som fångar vissa kognitiva aspekter på att kontrollera sin elkonsumtion, 2. Med determinism är frekvent och detaljerad FB bäst; med probabilism är detaljerad FB aggregerad över tid bäst (filtrerar bort slumpmässig variation), 3. Frekvent FB kan under vissa omständigheter var distraherande och rikta uppmärksamheten fel. Träden och skogen : Med frekvent och detaljerade FB förlorade sig personerna i optimering av små poster, snarare än att koncentrera sig på de stora posterna.

20 Sammanfattningsvis Ta hänsyn till människors förändringsförmåga när det gäller olika beteenden (E = TPN). Energieffektivitetsgapet: Om att även ta andra drivkrafter i beaktande än ekonomiska, inte minst avseende energi- och miljöfrågor. Sociala normer, Upplevd kontroll, Moralisk norm. Beakta möjligheten av att undersöka alternativa sätt att presentera valsituationer ( inramning ). I högre grad använda metod och teori för att raffinera de interventioner man gör på energiområdet.

Energianvändning och energifeedback -

Energianvändning och energifeedback - ISRN LUTMDN/TMHP--13/5267--SE ISSN 282-199 Energianvändning och energifeedback - Utvärdering av Sveriges största energisparexperiment på E.ON, Etapp 2 David Hols & Ashfaq Taimor Examensarbete Energihushållning

Läs mer

Intentioner till hållbart konsumentbeteende

Intentioner till hållbart konsumentbeteende Örebro Universitet, HT2014 Handelshögskolan Självständigt arbete 30 HP Handledare: Pia Lindell Examinator: Christina Öberg Intentioner till hållbart konsumentbeteende Med fokus på hållbara fonder 880226

Läs mer

Hållbara livsstilar och H+ En forskningsöversikt och diskussion

Hållbara livsstilar och H+ En forskningsöversikt och diskussion Hållbara livsstilar och H+ En forskningsöversikt och diskussion ANETTE SVINGSTEDT OCH CHRISTIAN FUENTES SERVICE MANAGEMENT & TJÄNSTEVETENSKAP LUNDS UNIVERSITET Hållbara livsstilar och H+ En forskningsöversikt

Läs mer

Upplevelse under den initiala användningsfasen

Upplevelse under den initiala användningsfasen Upplevelse under den initiala användningsfasen En användningsstudie av Lodestar, ett system som mäter och visualiserar elkonsumtion i hushållet LINDA SILFVERBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Upplevelse

Läs mer

Påverkande faktorer vid valet mellan vanlig el och grön el en studie av hushåll i Göteborgsområdet

Påverkande faktorer vid valet mellan vanlig el och grön el en studie av hushåll i Göteborgsområdet Industrial and Financial Management Department of Business Studies University of Gothenburg 2009-06-23 Påverkande faktorer vid valet mellan vanlig el och grön el en studie av hushåll i Göteborgsområdet

Läs mer

Visualisering av elanvändningen med syfte att minska elförbrukningen

Visualisering av elanvändningen med syfte att minska elförbrukningen Visualisering av elanvändningen med syfte att minska elförbrukningen Visualisering av elanvändningen i syfte att minska elförbrukningen Jacqueline Håkansson december 2014, Lund Föreliggande examensarbete

Läs mer

Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i flerbostadshus

Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i flerbostadshus Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i flerbostadshus - Informationsgivningsprocessen Individual metering and charging of heat and hot water in apartment buildings - The information

Läs mer

Vad påverkar det privata pensionssparandet?

Vad påverkar det privata pensionssparandet? EXAMENSARBETE Våren 2015 Högskolan Kristianstad Ekonomprogrammet Bank och Finans Vad påverkar det privata pensionssparandet? -En kvantitativ studie angående den minskade avdragsrätten 2015 Författare Erika

Läs mer

Att hantera det ambivalenta

Att hantera det ambivalenta Att hantera det ambivalenta Unga vuxnas attityder och beteende gällande energisparande i hemmet Maria Ojala Amanda Rikner ÖREBRO UNIVERSITET Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie ISBN:

Läs mer

Nudging. Ett verktyg för hållbara beteenden? OKSANA MONT, MATTHIAS LEHNER OCH EVA HEISKANEN

Nudging. Ett verktyg för hållbara beteenden? OKSANA MONT, MATTHIAS LEHNER OCH EVA HEISKANEN Nudging Ett verktyg för hållbara beteenden? OKSANA MONT, MATTHIAS LEHNER OCH EVA HEISKANEN RAPPORT 6642 NOVEMBER 2014 Nudging Ett verktyg för hållbara beteenden? av Oksana Mont, Matthias Lehner och Eva

Läs mer

Driftklarhetsbeslut i kärnkraftanläggningar Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet?

Driftklarhetsbeslut i kärnkraftanläggningar Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet? SKI Rapport 2008:04 Forskning Driftklarhetsbeslut i kärnkraftanläggningar Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet? Lena Kecklund Sara Petterson November 2007 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R-08/04-SE SKI Perspektiv

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

Aktiva och passiva elkonsumenter *

Aktiva och passiva elkonsumenter * Aktiva och passiva elkonsumenter * KRISTINA EK och PATRIK SÖDERHOLM Enheten för nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå E-post: patrik.soderholm@ltu.se * Det arbete som ligger till grund

Läs mer

Sammanfattningar av presentationer Forskararena: Elanvändning i vardagen idag och i framtiden, 29-30 augusti

Sammanfattningar av presentationer Forskararena: Elanvändning i vardagen idag och i framtiden, 29-30 augusti Sammanfattningar av presentationer Forskararena: Elanvändning i vardagen idag och i framtiden, 29-30 augusti 1 Kommunikation kring energi och vardagsfrågor (ELAN) Inger Lindstedt, Karin Mårdsjö-Blume*

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 43/2013. Företagsekonomi. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 43/2013. Företagsekonomi. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 Kundlojalitet hos tränings- och motionsanläggningar på Åland Susanne Sirén Högskolan på Åland serienummer 43/2013 Företagsekonomi Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 Mariehamn 2009 Examensarbete Högskolan på

Läs mer

Energianvändning i bostadsrätter Fallstudie av HSB

Energianvändning i bostadsrätter Fallstudie av HSB Energianvändning i bostadsrätter Fallstudie av HSB Anneli Larsson & Jenny Palm Arbetsnotat Nr 335, juni 2009 ISSN 1101-1289 ISRN LiU-TEMA-T-WP-335-SE Förord Detta arbetsnotat utgör en delrapport i forskningsprojektet

Läs mer

Nudging. det nya svarta inom miljöpolicy? Therese Lindahl Britt Stikvoort. FORES Studie 2015:3

Nudging. det nya svarta inom miljöpolicy? Therese Lindahl Britt Stikvoort. FORES Studie 2015:3 Nudging det nya svarta inom miljöpolicy? Therese Lindahl Britt Stikvoort FORES Studie 2015:3 Nudging det nya svarta inom miljöpolicy? Therese Lindahl & Britt Stikvoort Fores studie 2015:3 1:a upplagan,

Läs mer

Hushålls attityder och anpassningar till en tidsdifferentierad och effektbaserad elnätstariff

Hushålls attityder och anpassningar till en tidsdifferentierad och effektbaserad elnätstariff Elkonsumenters drivkrafter för en ökad förbrukningsflexibilitet Hushålls attityder och anpassningar till en tidsdifferentierad och effektbaserad elnätstariff Cajsa Bartusch Energimarknadsinspektionens

Läs mer

Nudge; en knuff i rätt riktning?

Nudge; en knuff i rätt riktning? LIU-IEI-FIL-A--15/02098--SE Nudge; en knuff i rätt riktning? Ett beteendeekonomiskt experiment om svenskars attityder till nudge Nudge; a poke in the right direction? A behavioral experiment exploring

Läs mer

Lantbrukarens inställning till skuldsättning och val av kreditinstitut

Lantbrukarens inställning till skuldsättning och val av kreditinstitut Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Lantbrukarens inställning till skuldsättning och val av kreditinstitut - en fallstudie av expansiva

Läs mer

FÖRÄNDRA VÄRLDEN ETT BETEENDE I TAGET

FÖRÄNDRA VÄRLDEN ETT BETEENDE I TAGET FÖRÄNDRA VÄRLDEN ETT BETEENDE I TAGET 2012-11-22 Magnus Johansson, beteendeingenjör 1 VETENSKAP VS VERKLIGHET 1601 upptäcker man att citrusjuice botar skörbjugg 190 år senare börjar brittiska flottan använda

Läs mer

Varför följer inte användarna bestämmelser? En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser

Varför följer inte användarna bestämmelser? En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser Varför följer inte användarna bestämmelser? En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser TEODOR SOMMESTAD, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Valet att inte välja En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2014 Författare: Sanna Ericsson Handledare: Jerker

Läs mer

Miljöutbildning i Kalmar kommun - en utvärdering

Miljöutbildning i Kalmar kommun - en utvärdering 222 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Miljöutbildning i Kalmar kommun - en utvärdering Kajsa Weidolf Huvudområde: Miljövetenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M13 Miljöutbildning i Kalmar

Läs mer

Ett miljöinformativt projekt i ISF - Iransk Svenska Föreningen i Malmö

Ett miljöinformativt projekt i ISF - Iransk Svenska Föreningen i Malmö Ett miljöinformativt projekt i ISF - Iransk Svenska Föreningen i Malmö - En lösning på problemet med att nå ut med miljöinformation till icke svensktalande invandrare An environmentally informative project

Läs mer

Litteraturöversikt - beteendestudier och elanvändning

Litteraturöversikt - beteendestudier och elanvändning Litteraturöversikt - beteendestudier och elanvändning 2005-06-07 Profu Förord Profu har engagerats att genomföra en litteraturöversikt om beteendestudier och elanvändning. Uppdraget har varit tidsbegränsat

Läs mer

Inkonsekvent beslutsfattande

Inkonsekvent beslutsfattande Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 461 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Inkonsekvent beslutsfattande En studie i beteendemönster Författare: Jesper Sjöberg Rikard Eliasson

Läs mer

Varför avstår bilister från att använda bilen? Betydelsen av miljömedvetande, attityd till färdmedel, yttre restriktioner och vana.

Varför avstår bilister från att använda bilen? Betydelsen av miljömedvetande, attityd till färdmedel, yttre restriktioner och vana. Varför avstår bilister från att använda bilen? Betydelsen av miljömedvetande, attityd till färdmedel, yttre restriktioner och vana. Jörgen Garvill 1,2 Agneta Marell 1,3 Annika Nordlund 1,2 1 Transportforskningsenheten,

Läs mer

Grön elproduktion i Sverige

Grön elproduktion i Sverige EXAMENSARBETE 2004:213 SHU Grön elproduktion i Sverige En studie av faktorer som påverkar valet av grön el LIZ SÄFSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

NU PRATAR VI ENERGI. Så här kan du kommunicera energifrågor till hyresgäster

NU PRATAR VI ENERGI. Så här kan du kommunicera energifrågor till hyresgäster NU PRATAR VI ENERGI Så här kan du kommunicera energifrågor till hyresgäster BEEM-UP Building Energy Efficiency for Massive Market Uptake BEEM-UP www.beem-up.eu Mars 2014 Produktion och layout SP Sveriges

Läs mer