Seitzinger el al Planetary Stewardship in an Urbanizing World: Beyond City Limits

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seitzinger el al. 2012 Planetary Stewardship in an Urbanizing World: Beyond City Limits"

Transkript

1 Seitzinger el al Planetary Stewardship in an Urbanizing World: Beyond City Limits The sustainability of a city can no longer be considered in isolation from the sustainability of human and natural resources it uses from proximal or distant regions We suggest that a key component of planetary stewardship is a global system of cities that develop sustainable processes and policies in concert with its non urban areas Sybil P. Seitzinger; Uno Svedin; Carole L. Crumley; Will Steffen; Saiful Arif Abdullah; Christine Alfsen; Wendy J. Broadgate; Frank Biermann; Ninad R. Bondre; John A. Dearing; Lisa Deutch; Shobhakar Dhakal; Thomas Elmqvist; Neda Farahbakgshazad; Owen Gaffney; Helmut Haberl; Sandra Lavorel; Cheikh Bmow; Anthony J. McMichael; Joao M.F. demorais; Per Olsson; Patricia Fernanda Pinho; Karen C.Seto, Paul Sinclair, Mark Stafford Smith; Lorraine Sugar. Ambio Doi /s

2

3 Resilient Citylands

4 Resilient Citylands grön blå byggda interaktioner i olika skalor

5 Per G Berg och Madeleine Granvik SLU Landskap Uppsala 2014

6

7 Mål för Klimatanpassning Förnybar Energi Faktor Fem Flödesstaden Från Scale till Scope Investeringar Återta Stadens Offentliga Rum Funktionellt Täta Städer Gåfartsstaden Grannskapen åter Kulturen som Hållbarhetsmotor Intersensoriska Städer Resilient Citylands

8 VARFÖR CITYLANDS?

9 Framtidens städer är inte bara Urbana

10 Framtidens Landsbygd är inte bara Rural Hågaby Resilient Cityland Samhälle

11 SÅ VAD ÄR CITYLANDS?

12 Citylands är Nya Stad land System Moderna Land stad System Avancerade Grön Blå Byggda Interaktioner De finns i flera skalor De bygger på FN:s Habitatagenda: Sju Resurser för Hållbar Utveckling

13 Den hållbara staden/landsbygden är här Synen Hörseln Lukten Sinnena Energin Materialen Vattnen Klimatet Bostäderna Arbetet Välfärden Historien Traditionerna Musiken Konsten Den Hållbara Staden/Landsbygden Naturen Parken Trädgården Odlingen Familjen Vännerna Grannskapen Hälsan Affären Skolan Spårvagnen Torget

14 Resilient Citylands finns i olika Skalor

15 Makro Regionala Citylands

16 Regionala Citylands ÖP Norrköping ÖP Linköping Öp Norrköping Linköping Urban rural ÖP för flera kommuner Källa och Tillstånd av Nationalencyklopedin 23 September 2014

17 Urbana Citylands Regional grön blåbyggd infrastruktur Stor Stockholms Gröna Kilar

18 Från gröna fragment till pathing networks Pathing betyder alternativa länkar och samband för grön blå infrastruktur Fallet StPetersburg

19 Grön Blå infrastruktur i Nantes Frankrike NANTES (EGCA vinnare 2013) Kombinerar: Traditionell hävd av Loire dalens Vinproducerande grönkilar Grön byggd Blå Infrastruktur i staden Linjär park längs floden genom Staden

20 Modell över Grön Blå Byggd Infrastruktur Linjär Grön Blå Korridor Lokal Stadsnod Bebyggelsekil Grönkil Primära, Sekondära och Tertiära Tvärlinjer Staden Växer i fraktala Grön blå byggda Strukturer

21 Uppsala Skalor av gröna strukturer Berg PG, Granvik M, Hedfors P & Ignatieva M (2013)

22 Resilient Citylands Kommunskalan Existerande vegetation Utvecklade gröna korridorer Vattenlandskap Urbana grön blå byggda landskap

23 Mellanskalan Stadslandskap med Offentliga parker Privata grönytor Nya pathing länkar Grönkilar Gröna ringar Öppet landskap

24 Mindre Skala Gröna kärnor Nya korridorer Vatten och Bryggor Flerfamiljshus Villaområden Kolonilotter Integrerad gångoch cykeltrafik

25 Resilient Citylands mikroskala

26 Nyanser av grönt grön blå fraktaler Entrégrönska 0 3 Gårdsgrönska Distriktsgrönska Vildmarksgrönska

27 Grönstrukturens funktioner enligt Boverket 2010 Berg PG, Granvik M, Hedfors P & Ignatieva M (2013)

28 Grön blåa infrastrukturfunktioner IA FYSISKA RESURSER Grönstrukturen (mark och vatten) bidrar till: Bioenergiförsörjningen Produktion av vindenergi Produktion av vattenkraft Vattenförsörjningen Matproduktionen Användning av Odlingsmark Organiskt avfall i kretslopp

29 Grön blåa infrastrukturfunktioner IB EKOSYSTEMTJÄNSTER (reglerande) Grönstrukturen: Balanserar Temperaturen Stabiliserar Fukthalten Buffrar vattnets flöden Renar vatten Koncentrerar metaller Späder ut gifter Skyddar mot stark sol Dämpar vindar Mikroorganismer renar luften

30 Grön blåa infrastrukturfunktioner II EKONOMISKA FUNKTIONER Välutformad Grönstruktur kan bidra till: Högre fastighetsvärden Högre Bostadsrättspriser Lägre sjukvårdskostnader Lägre utgifter för transporter Lägre kostnader för underhåll Högre investeringar Ettökatvärdeav gemensamma resurser Utrymme för stadens tillväxt

31 Grön blåa infrastrukturfunktioner III BIOLOGISKA FUNKTIONER Grönstrukturen innehåller: En mångfald av ekosystem och biotoper En mångfald arter av djur och växter En mångfald av mikroorganismer Ekosystem med hög funktionell diversitet Miljöer för sällsynta växter Miljöer för sällsynta insekter och andra djur Miljöer för sällsynta mikroorganismer

32 Grön blåa infrastrukturfunktioner IV ORGANISATORISKA VÄRDEN Grönstrukturen är en del av: Stadens form och system av funktioner Landsbygdens form och funktioner Gränsområden mellan stadsdelar Ett integrerat stad land system Gåfartsstadens huvudkomponenter Ett utvecklat gång och cykelnät Ett utvecklat kollektivtrafiknät Ett system av länkar och samband Stadens och småorternas pathing system (mönster av alternativa grön blå nätverk).

33 Grön blåa infrastrukturfunktioner VI KULTURBESTÄMDA VÄRDEN: Grönstrukturen erbjuder inramning av: Traditioner Ceremonier Konst (Musik, teater) Konst (Skulpturer, Landskapsarkitektur) Platsens historia Skyddade Kulturlandskap Arenor för idrott Del av nationell identitet

34 Grön blåa infrastrukturfunktioner VII ESTETISKA KVALITETER Grönstrukturen erbjuder: Visuellt attraktiva landskap Behagliga ljudlandskap Lockande doftlandskap Stimulerande rörelselandskap Tilltalande beröringslandskap Tilldragande varma och svala miljöer Flersinnligt attraktiva landskap En nära representation av naturen

35 Grönstrukturens processer Berg PG, Granvik M, Hedfors P & Ignatieva M (2013) Geologiska, hydrologiska och biologiska processer Flöden, vegetationstillväxt, växtdynamik och habitat succession Flöden inkluderar transport och rörelse av växter och frön, djur och yngel, mikroorganismer Flöden sker också av jord (erosion), mineraler, näring och vatten (evaporation, transpiration och meandring).

36 Grön Tät Gåfart IT stödd Citylands Vauban Citylands Freiburg GER

37 Täta Urbana Citylands

38 Vancouver CANADA Malmö SWEDEN

39 Freiburg GERMANY

40 Stuttgart GERMANY Vauban Freiburg GERMANY

41 Rurala Citylands

42

43

44 Citylands Stadens Lokalområden

45 Cityland kultur

46 Intersensoriska Cityland

47 DEFINERA RESILIENT CITYLANDS!

48 Definition av Resiliens Förmågan hos ett levande (socio ecologiskt) system att hantera stress eller störning genom motstånd och anpassning över tiden och (för humana ekosystem), genom observation, lärande och kreativ förändring regenerera och även ytterligare utveckla dess ursprungliga struktur och funktion. Berg, Ignatieva, Granvik & Hedfors 2013

49 Definition av Citylands Reciprokt och funktionellt sammanvävda urbana och rurala landskap från stor skaliga regionala system till små skaliga kombinationer avbyggdagröna blå delar. Berg et al. 2013

50 Definition of Resilient Citylands Resistant, adaptive and regenerative modern socio ecological systems/landscapes, for which human observation, learning and creativity can be used for coping with disturbances. Resilient Citylands are reciprocally and functionally interlaced urban and rural landscapes, ranging from large scale regional systems to small scale built green blue elements. Berg et al Nordic Journal of Architectural Research 2:2013

51 Green blue Network Pathing Systems with alternative connected pathways (green corridors) and nodes (i.a. parks) with vegetated and water ecosystems (c.f. rhizome). Pathing could also refer to i.a. highly versatile built, traffic, communications, technical and service structure in communities. Pathing originates from computer science where it represents the design of alternative network pathways and nodes for securing a robust flow and storage of data. Murphy pers comm June 2013

52 ÄR CITYLANDS NYA?

53 Nej

54 Citylands under 7000 år

55 Co evolving Cityland i För historiska Maya But in the agri urban landscape of the pre Hispanic Maya.. food consumed in the city was also largely produced in the city. Since it minimizes transport energy costs, the agro urban landscape is an efficient way of producing food In fact, the data from the Maya lowlands indicate quite decisively that agricultural production is not the antithesis of urbanism, but to the contrary and no less provocatively an urban function. [From the final report of the research project The Urban Mind Cultural and Environmental Dynamics (Sinclair et al. eds.) investigating the pre historic roots of the city published by Uppsala University 2011]

56 Industriella Revolutionens vagga Ironbridge Citylands

57 FALLET CHICAGO

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Chicago km

74 UPPSALA CASE CITYLAND ETT CYKEL NÄTVERK

75 Uppsala City Cykelnät

76 Cykelnät i centrala Uppsala

77

78 Uppsalas Nuvarande Regionala Cykelnät

79 En Cityland integration: lokalt och regionalt cykelnät

80 Att skapa en Cityland Pathing Struktur

81 THE CITYLAND TRAM TRAIN CASE

82 Karlsruhe en av världens mest avancerade spårsystem

83 Karlsruhes Tramtrain 14 km/timmen i staden

84

85

86

87 60 km/timme ut till förorten

88 90 km/timme ut på landet

89

90 Strasbourgs spårvagnshållplats med mikropark

91 A GREEN PARIS?

92 Paris nya Grönstrukturförtätning

93 Från 13 till 15%

94 Tre förtätningsstrategier för grönstrukturen

95

96

97 The Cheunggyecheon Transformation The City of Seoul is in the process of an important paradigm shift, changing from an autocentric development oriented urban landscape to one that values the quality of life of its people and the importance of functioning ecosystems.

98 Before By demolishing an elevated freeway and uncovering a section of the historic Cheonggyecheon Stream, the Cheonggyecheon Restoration Project created both ecological and recreational opportunities along a 5,8 km corridor in the center of Seoul. The project has proven catalytic, spurring economic growth and development in an area of Seoul that had languished over the last several decades. Before After

99 Landscape Project Outcome PHYSICAL RESOURCES Provides flood protection for up to a 200 year flood event and can sustain a flow rate of 118mm/hr. (Lower air temperature (see below) means less need for electricity for air condition. Transformation to more public transport, walking and cycling means lower consumption of fossil fuel. A linear park along a water flow means less polluted water downstream the river partly due to less heavy traffic and partly due to the ecosystems physically purifying the water.)

100 Landscape Project Outcome ECONOMIC RESOURCES Increased number of businesses by 3.5% in the Cheonggyecheon area during double the rate of business growth in downtown Seoul; increased the number of working people in the Cheonggyecheon area by 0.8%, versus a 2.6% decrease in downtown Seoul. (In addition to this as with the Bogota case the transformation has stimulated the micro economy) Increased the price of land by 30 50% for properties within 50 meters of the restoration project. This is double the rate of property increases in other areas of Seoul.

101 Landscape Project Outcome BIOLOGICAL RESOURCES Increased overall biodiversity by 639% between the pre restoration work in 2003 and the end of 2008 with the number of plant species increasing from 62 to 308, fish species from 4 to 25, bird species from 6 to 36, aquatic invertebrate species from 5 to 53, insect species from 15 to 192, mammals from 2 to 4, and amphibians from 4 to 8.

102 Landscape Project Outcome ORGANISATIONAL RESOURCES Contributed to 15.1% increase in bus ridership and 3.3% in subway ridership in Seoul between 2003 and the end of (The pedestrians also contribute to a mobility modal shift downtown Seoul based on pedestrian and bicycle traffic in turn generated by the public transit system)

103 Landscape Project Outcome SOCIAL RESOURCES Reduced small particle air pollution by 35% from 74 to 48 micrograms per cubic meter. Before the restoration, residents of the area were more than twice as likely to suffer from respiratory disease as those in other parts of the city. (in the park area near the river, the effects are probably even more dramatic: less particles, cleaner air, continuously washed and scented air throughout the park s soil plant systems. High quality public space effect: less crime and assault due to social control)

104 Landscape Project Outcome CULTURAL RESOURCES Attracts an average of 64,000 visitors daily. Of those, 1,408 are foreign tourists who contribute up to 2.1 billion won ($1.9 million USD) in visitor spending to the Seoul economy. (plus the festivals, performances, celebrations and traditions released along the park)

105 Landscape Project Outcome AESTHETIC RESOURCES Reduces the urban heat island effect with temperatures along the stream 3.3 to 5.9 C cooler than on a parallel road 4 7 blocks away. This results from the removal of the paved expressway, the cooling effect of the stream, increased vegetation, reduction in auto trips, and a % increase in wind speeds moving through the corridor. (plus all the intersensory qualities of the 5.8 km linear park)

106 FALLET SEMINARIEPARKEN

107 Seminarieparken District park 5 Ha or Small park 0.7 Ha?

108 Uppsala s Large Scale Green Blue Built Structure

109

110

111 Seminarieparken Inzoomning

112 0.7 vs 4 (7) Ha

113 Jonas Eriksson LA5

114 Tim Andreaheim LA5

115

116

117

118

119

120 Economy Antal färre sjukdagar/vårddagar/år Stadsdelspark Seminariet samhällsekonomisk vinst (50 år) 1 (1x50x10000x1000) 500 miljoner kronor 2 (2x50x10000x1000) miljoner kronor 5 (5x50x10000x1000) miljoner kronor

121 SISTA CITYLAND FALLET

122 Vad är värt $ ? December 2005

123 Per G Berg och Madeleine Granvik SLU Landskap Uppsala 2014

Water strategies for Swedish sustainable urban planning

Water strategies for Swedish sustainable urban planning UPTEC W 13041 Examensarbete 30 hp Oktober 2013 Water strategies for Swedish sustainable urban planning A comparison between certification systems and urban water research Pia Sjöholm Abstract Water strategies

Läs mer

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Vi gör hållbarhet till verklighet Nära världen och nära hem. Hyllie är knutpunkten för kollektivtrafiken i södra Malmö. Med tåg från station Hyllie tar

Läs mer

Det urbana landskapet

Det urbana landskapet Det urbana landskapet Konferens 17 18 september 2009 i Stockholm med IALE International Association for Landscape Ecology Ebba Lisberg Jensen (red.) Det urbana landskapet Ebba Lisberg Jensen (red.) Konferens

Läs mer

Långsiktigt hållbar dagvattenhantering

Långsiktigt hållbar dagvattenhantering Långsiktigt hållbar dagvattenhantering - Vägledning vid val av dagvattenlösningar i stadsmiljö Institutionen för stad och land, avdelningen för landskapsarkitektur Examensarbete vid landskapsarkitektprogrammet,

Läs mer

Publikationslista. Per G Berg

Publikationslista. Per G Berg Publikationslista Per G Berg 1 February 2014 1 Complete schedule of publications 3.3.1 International publications reviewed by referees Strategic Urban Planning 1. Berg P.G., Ignatieva M., Granvik M. &

Läs mer

Text om innehållet LUND NE NU 1

Text om innehållet LUND NE NU 1 1NR 1/2012 NYFIKEN PÅ: NY STADSDEL I LUND Text om innehållet LUND NE NU 1 IN ENGLISH Lund is changing LUND IS A BRIGHT SPOT on the European map. Research facilities such as MAX IV and ESS will be built

Läs mer

Context and Culture. Open Space and Ecology. Economics and Entrepreneurship. Community and Education. Leisure and Culture. Working and Creativity

Context and Culture. Open Space and Ecology. Economics and Entrepreneurship. Community and Education. Leisure and Culture. Working and Creativity 2 Teamens förslag / The team proposals Towards Sustainable Urbanity 2 Teamens förslag / The team proposals Towards Sustainable Urbanity Context and Culture Open Space and Ecology Context and culture are

Läs mer

Energifallets ordlista

Energifallets ordlista ENERGIFALLET.SE GRATIS LÄROMEDEL OM ENERGI OCH HÅLLBAR UTVECKLING Energifallets ordlista för lärare och alla andra. skolår f-3 skolår 4-6 skolår 7-9 Atmosfär till Växthusgaser Acidification to Wavepower

Läs mer

SYSTEMTEKNIK 1224 Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat

SYSTEMTEKNIK 1224 Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat SYSTEMTEKNIK 1224 Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Ingrid Nohlgren, Emma Gunnarsson, Per Lundqvist, Håkan Stigander, Annika Widmark Kritiska faktorer för lönsam produktion i

Läs mer

De svenska hagmarkerna

De svenska hagmarkerna De svenska hagmarkerna - En juvel i det europeiska landskapet? IALE-konferens 2010 i Linköping Isabelle Eriksson (red.) CBM:s skriftserie 51 De svenska hagmarkerna en juvel i det europeiska landskapet.

Läs mer

Scenariostudie om framtidsstaden CARL-JOHAN ENGSTRÖM FREDRIK LEGEBY. Forskningsprogrammet Urban Water CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Scenariostudie om framtidsstaden CARL-JOHAN ENGSTRÖM FREDRIK LEGEBY. Forskningsprogrammet Urban Water CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA CARL-JOHAN ENGSTRÖM FREDRIK LEGEBY Forskningsprogrammet Urban Water CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2001 Rapport 2001:1 Scenariostudie om framtidsstaden Carl-Johan Engström Fredrik Legeby Nyckelord:

Läs mer

traffic&cleanvehicles The City of Gothenburg focuses on tomorrow s vehicles

traffic&cleanvehicles The City of Gothenburg focuses on tomorrow s vehicles A collaboration between Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi and Trafikkontoret traffic&cleanvehicles The City of Gothenburg focuses on tomorrow s vehicles traffic&cleanvehicles

Läs mer

Integrerad planering och kollektivtrafik

Integrerad planering och kollektivtrafik VTI meddelande 964 2004 Integrerad planering och kollektivtrafik Ny spårvägslinje i Norrköping Tomas Svensson Johannes Nilsson VTI meddelande 964 2004 Integrerad planering och kollektivtrafik Ny spårvägslinje

Läs mer

Adaptive Management for Forestry

Adaptive Management for Forestry Adaptive Management for Forestry Can Swedish forestry meet challenges from climate change? Katarina Heissenberger Master s Thesis 2007:6 Adaptive Management for Forestry: Can Swedish forestry meet challenges

Läs mer

THE HYPER BUS PROJECT

THE HYPER BUS PROJECT THE HYPER BUS PROJECT Introducing plug-in hybrids in the city of Gothenburg - Layman s report 2014 LIFE10 ENV/SE/000041 With the financial support of the European Commission Page Content Innehåll /Sida

Läs mer

Guide. Västra Hamnen. Western Harbour. Hållbar stadsutveckling Sustainable City Development

Guide. Västra Hamnen. Western Harbour. Hållbar stadsutveckling Sustainable City Development Guide Västra Hamnen Western Harbour Hållbar stadsutveckling Sustainable City Development 8 1 2 3 4 5 Hållbar utveckling i Malmö och omvärlden Lärande för hållbar utveckling Västra Hamnens historia Ekonomisk

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Friluftsliv och turism i Fulufjället Före efter nationalparksbildningen

Friluftsliv och turism i Fulufjället Före efter nationalparksbildningen RAPPORT 5467 Friluftsliv och turism i Fulufjället Före efter nationalparksbildningen HÖSTEN 2002 BLEV Fulufjället i nordvästra Dalarna Sveriges 28:e nationalpark. Här finns höga naturvärden, ett rikt djurliv

Läs mer

Eskilstuna Logistics Park a logistics hub in the Stockholm region. Eskilstuna Logistikpark

Eskilstuna Logistics Park a logistics hub in the Stockholm region. Eskilstuna Logistikpark Eskilstuna Logistics Park a logistics hub in the Stockholm region Eskilstuna Logistikpark A strong development in the flow of goods is expected between the European continent, the Stockholm region, the

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

Utgivare: Centrum för uthålligt lantbruk (CUL), SLU. Redigering & layout: Pelle Fredriksson & Karin Ullvén. Produktionsmedverkan: JLD & Kompani

Utgivare: Centrum för uthålligt lantbruk (CUL), SLU. Redigering & layout: Pelle Fredriksson & Karin Ullvén. Produktionsmedverkan: JLD & Kompani Vägen till ökad 1 st Nordic uthållighet i livsmedelskedjan Organic Conference Towards increased sustainability in the food supply chain Vejen til en øget bæredygtighed i 18 20 May 2009 fødevarekeden at

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2015 RAPPORT 6661 MARS 2015 ÅRLIG UPPFÖLJNING

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2015 RAPPORT 6661 MARS 2015 ÅRLIG UPPFÖLJNING Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2015 RAPPORT 6661 MARS 2015 ÅRLIG UPPFÖLJNING 2015 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2015

Läs mer

Access Annedal - en ny berättelse om hållbarhet

Access Annedal - en ny berättelse om hållbarhet Access Annedal - en ny berättelse om hållbarhet Två lägenheter visar på nya möjligheter för hållbara livsstilar: Ideas Lab - en utställning om hållbara idéer och möjligheter. Living Gallery - ögonblicksbilder

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 RAPPORT 6608 MARS 2014 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 Beställningar Ordertel:

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Eskilstuna Logistics Park a logistics hub in the Stockholm region

Eskilstuna Logistics Park a logistics hub in the Stockholm region Eskilstuna Logistics Park a logistics hub in the Stockholm region Eskilstuna Logistikpark A strong development in the flow of goods is expected between the European continent, the Stockholm region, the

Läs mer

Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp

Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp Huvudrapport till Bra slam och fosfor i kretslopp Beställningsadress Naturvårdsverket Kundtjänst SE-106 48 Stockholm, Sweden Tfn: 08-698 12 00 Fax: 08-698

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 2

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 2 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 2 Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar

Läs mer

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Sveriges lantbruksuniversitet Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? ISBN 978-91-86197-01-8

Läs mer