Så här långt har vi kommit - nu tar vi nästa steg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här långt har vi kommit - nu tar vi nästa steg."

Transkript

1 VISION SÄFFLE VÅGAR LEDA HÅLLBAR UTVECKLING Så här långt har vi kommit - nu tar vi nästa steg. SÄFFLES VISION FYLLER ETT ÅR!

2 VISION SÄFFLE vågar leda hållbar utveckling I Säffle kan vi, vill vi, vågar vi. Vi har en öppen attityd och välkomnar det nya. Vi värnar om varandra och vårt samhälles växtkraft. Vi är kända för vårt goda värdskap. Med stolthet säger vi att vi är Säfflebor. Centrum för grön utveckling Forskning och lokalt engagemang ger försprång inom utveckling av förnybar energi och förädling av resurser från jord, skog och vatten. Våra utbildningar ger möjligheter till livslångt lärande med spetsinriktning som ger kompetens för ett differentierat näringsliv. Företagandet står på topp. Lockande levande livsmiljö I vår kommun finns attraktiva bostäder för alla. Här känner vi trygghet och livsglädje med närhet till god vård och omsorg. Här är rikt på upplevelser och kultur med ett par juveler i kronan. Vår landsbygd lever och utvecklas och vår mysiga stadskärna sjuder av liv. Säffle är en pärla bland småstäder. Säffle mitt i världen Vårt hypersnabba nät har fått digitala företag att växa som svampar ur jorden. Det går snabbt att pendla, resa och frakta. Broar byggs, regionen växer och Säffle blomstrar.

3 Vad menas med hållbar utveckling? När visionen togs politiskt lades det vikt på att Säffle skulle leda hållbar utveckling utifrån ett ekologisk, ekonomiskt och socialt perspektiv. Hållbar utveckling är således ett stort begrepp som rymmer mycket, men mest av allt är det en ambition som utmanar oss att hela tiden leta goda hållbara lösningar i våra verksamheter. VISION Säffles vision har också tre styrande underrubriker med en kort text som beskriver den målbild vi önskar att nå. Centrum för grön utveckling handlar om vilken nisch Säffle vill slå sig in på för att skapa ett stabilt underlag för näringsverksamhet och arbetsplatser i framtiden och hur våra utbildningsinstanser spelar en central roll i detta. Lockande levande livsmiljö beskriver livet vi vill leva och miljön vi vill leva i. Säffle mitt i världen lyfter dels den tekniska utvecklingen som gör världen tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare. Dels påminner den om att vi är en del av en större värld och beskriver hur vi vill att samspelet mellan Säffle och resten av världen ska vara. Hela Säffles vision är ett resultat av den dialog mellan kommunen och kommunen invånare som fördes genom framtidsbrev, samtal, vykort och stormöten i samband med visionsarbetet. Allt innehåll sorterades i kategorier och resulterade i det som idag är vision Säffle. Det finns tillväxt och arbeten i hållbar utveckling Inom Säffle kommun finns mycket fina naturgivna förutsättningar för att kunna etablera en rad olika former av förnybar energi baserad på vind, sol, biogas samt bioenergi från skogen och åkrarna. På bakgrund av detta har kommunen som ambition att Säffle ska bli självförsörjande på grön el och även en leverantör av grön el till andra. Grön energi är en framtidsbransch som vill generera ett antal arbetsplatser. Vi vill landa så många av dessa som möjligt i Säffle. Inom branschen miljöteknik är det också ett stort behov av utveckling för att produktionen av förnybar energi även ska bli ekonomiskt hållbar i jämförelse med andra energikällor. Med våra goda naturgivna förutsättningar önskar Säffle därför att bli ett nationellt pilotområde för utveckling och forskning inom grön energi. Även här finns det potentiellt många arbetsplatser i en bransch med mycket goda framtidsutsikter. CENTRUM FÖR GRÖN UTVECKLING Solcellsutredningsprojekt. En handfull ansökningar om solcellsanläggningar har lämnats in till Länsstyrelsen. Nyrenoverat reningsverk minskar belastningen på miljön på grund av förbättrad extern slamhantering. Upphandlat avtal som innebär att endast grön el får levereras till Säffle kommun. Ny, grön inköps- och upphandlingspolicy hjälper oss att göra tänka hållbart i våra inköp och ramavtal. 4 miljoner per år i 3 år till IT-satsning i skolan för att skapa goda förutsättningar för våra elever. Näringslivsenheten förstärks med utvecklingsstrateg för att jobba med näringslivs- utveckling och förstärka visionsarbetet i kommunen och samhället i övrigt. Affärsidétävlingen och företagsnätverket Business talk genomförs för att bygga en fruktbar miljö för entreprenörskap och företagsutveckling.

4 ON VISI CENTRUM FÖR GRÖN UTVECKLING Digitalisering av kallelser, protokoll mm för att sänka förbrukningen av papper. Solpaneler på taket förser gästhamnen och äldreboendet Björkbacken med varmvatten. Grön el! Säffle deltar i projekt Hållbar idrott, som handlar om energieffektivisering på idrottsanläggningar. Energisnål belysning på konstgräsplanen på Sporthälla för att använda mindre el. Lågenergilampor i 80% avgatubelysningen för att använda mindre el. Utbildning och god folkhälsa = hållbar utveckling I Sverige mäts varje år det man kallar för folkhälsa. I begreppet folkhälsa inkluderas allt från uppväxtvillkor, matvanor och hälsa till ekonomiska och sociala förutsättningar och delaktighet i samhället. Forskning visar att hälsa är en nödvändig resurs för att en individ ska kunna nå sina mål, få livskvalitet och långt liv. På motsvarande sätt är individers sammanvägda hälsa i en region viktig för ekonomisk utveckling. Utbildning är en central del av folkhälsan. Baskunskap, förmågan att ta till sig information och att kunna uttrycka sig i tal och skrift har stor betydelse för individers möjligheter att delta i och använda sig av det utbud som samhället erbjuder. Det är således viktigt både för Säffle och varje enskild elev att uppnår behörighet för gymnasieskola och högskola. I dagens samhälle har utbildning har betydelse för mycket mer än om man får ett jobb eller inte. Det påverkar direkt vår gemensamma folkhälsa. Källa: Folkhälsoinstitutet. Tekniksatsning i skolan för säkra arbetsplatser Hållbar utveckling för Säffle är även att det finns arbeten till oss som bor här och kvalificerad personal till de lokala företagen, så att de kan finnas kvar. Därför jobbar vi i Säffle med att matcha de utbildningar som erbjuds med det arbetsmarknadsbehovet. Det är skälet till att det bland annat satsas mycket på natur och teknik i skolan i Säffle från grundskola till gymnasiet och att man numera söker att ge eleverna goda kompetenser inom gröna lösningar och miljöteknik utöver den allmänna baskunskapen som alla elever får. Värmepumper har installerats i kommunala byggnader och fossila bränslen fasas ut. Styr- och reglerteknik för att reglera belysning och temperatur i kommunala byggnader som skolor, idrottshallar mm för att sänka elförbrukningen. Vår energirådgivare Bo Ottosson gör gratis hemoch företagsbesök för att reducera energiförbrukningen och således även elräkningen.

5 70 kg mindre sopor per invånare och år! Visste du att Säfflebon under 2012 kastade 70 kg mindre restsopor än vad vi gjorde 2006! Det beror på att vi blivit bättre på att sortera! För att lyckas leda hållbar utveckling inom detta område behöver vi dock bli ännu mycket bättre. Alla i Säffle har idag möjlighet att sortera tidningar, glas, papp, plast och metall ur vanligt hushållsavfall. Sorterar du? VISION LOCKANDE, LEVANDE LIVSMILJÖ I Säffle finns följande sorteringsmöjligheter GRINDHÄMTNING Metallförpackningar - glas - tidningar OBS! Ej kuvert! Limmet förhindrar återvinningen av materialet. Tips! Vik ihop pappersförpackningarna så får vi i mer i varje behållare! MILJÖSTATIONEN PÅ SÄTERIVÄGEN I SÄFFLE Farligt avfall och mindre elektronik. ÅTERVINNINGSTATIONER Plastförpackningar, pappersförpackningar, tidningar, metallförpackningar, glasförpackningar samt småbatterier. ÅTERVINNINGS- CENTRALEN ÖSTBY Möbler, virke, porslin, farligt avfall, elektronik, vitvaror, gips, trädgårdsavfall m.m. Pengar att spara på att sortera! Största sopkärlet (190L) och ingen grindhämtning. Kostnad: 2293 kr per år. Minsta sopkärlet (140 L) och grind hämtning. Kostnad: 1811 kr per år. Sopkärl (140 L), grindhämtning och egen kompostering som ger möjlighet för månadshämtning. Kostnad: 1349 kr per år! Källsorteringsapp! Friskvårdsprojekt och senioraktiviteter för att förbättra folkhälsan och undvika sjukdom och skador. Digitalisering av SAGA-biografen för ett utökat nöjesutbud. Evenemangskyltar vid E45 och E18 som berättar om allt som händer i Säffle! Projektet Foder och Fägring vid Brosjön som syftar att återskapa det ängslandskap Brosjön en gång var. Projekt Livsviktig integration för att öka personlig säkerhet och förbättra möjligheten till integrering. Digitalt anhörigstöd i chattportal, för att fler ska få möjlighet att använda tjänsten. Toalett och avlopp Har du kommunalt avlopp är det endast kiss, bajs och toapapper som får slängas i toaletten och spya vid behov. Allt annat trasslar till sig i olika nivåer av reningsprocessen. Undvik också att skölja ur kemikalier som målarfärg mm i avloppet. Även det stör reningsprocessen. Bild: Nu finns även en källsorteringsapp som SITA tagit fram. Mer på SITA.se

6 Klimatsmart kan vara bra för plånboken Belysning och isolering är två exempel på områden där det är ekonomiskt lönsamt att vara klimatsmart. Här är några enkla åtgärder som ger effekt både för plånboken och för inomhuskomforten. Husets tak och väggar. Hur väl håller ditt hus på värmen? 1. Kolla isolering på vindsbjälklaget. Snön på taket ligger kvar om isoleringen är bra. 50 cm isolering är en tumregel. 2. Tänd ett stearinljus och leta luftläckage. Känn med handen efter köldbryggor. Här kan man hittas riktiga energitjuvar! Belysning och standby 1. Byt till lågenergilampor eller LED i de 10 mest använda armaturerna. 2. Det är inte ovanligt att ha ett 30-tal prylar stående på stand by. Det kan vara TV, laddare, datorer mm. Genom att använda grenkontakter med avstängningsknapp eliminerar man enkelt dessa små energitjuvar. De flesta har också en tusenlapp eller två att spara på att se över el-avtalet. Bra webbsida för att välja avtal är elskling.se. Bra tips finns även på VISION SÄFFLE MITT I VÄRLDEN Ny skolplattform för grund- skolan och förskolan för bättre kommunikation och minskad pappersförbrukning. (Öppnas för föräldrar hösten 2013) Test av livestreaming från fullmäktigemöten, presskonferenser mm för att ge medborgarna bättre insikt i politiska beslut. Öppet diarium på webben. Säffle är nu Millenniekommun och jobbar enligt FNs Millenniemål. Istappar är ett tecken på dålig isolering. Miljöministern gör tummen upp för Säffles vision - Det är inspirerande att Säffle utgått från globala utmaningar när man har utformat sin vision. Och inte minst hur man engagerat så många personer i idéarbetet. Ett föredöme för andra, säger miljöminister Lena Ek som besökte Säffle 6 mars i år. Värmlandssamarbete kring e-tjänster i gemensam ITnämnd. Säffle har certifierats som Fairtrade city, vilket innebär att vi erbjuder rättvisemärkta produkter. Ministern spenderade en heldag i Säffle och träffade förutom kommunledningen företagare som jobbar inom hållbar utveckling samt elever och lärare på Herrgårdsgymnasiet. Där blev hon insatt i planerna om att bygga ett energihus där man kan integrera både forskning och undervisning i ett och samma hus, och där de olika programmens kunskaper ska komma till nytta. Bild: Miljöminister Lena Ek tittar på en bollkastarmaskin som TE2-eleverna byggt.

7 6 202 FEMTONTUSEN SMÅ STEG ÅT SAMMA HÅLL BLIR ETT JÄTTEKLIV! SÄFFLE VÅGAR LEDA HÅLLBAR UTVECKLING När vision Säffle togs fram var det viktigt för Säffle kommun att engagera så många Säfflebor som möjligt. Innehållet i visionen är kärnan i det som Säffleborna skrev om i sina framtidsbrev, på vykort och på webben. Syftet är att visionen ska vara en målbild som alla i Säffle, var och en på sitt sätt, strävar efter att nå. Några kan ta stora steg, andra små, men om vi alla tar små steg mot samma mål så blir den totala effekten för vårt samhälle enorm! TESTA DIG SJÄLV Leder du hållbar utveckling? Jag gillar att lära nya saker och engagerar mig i samhället Jag bidrar till god hälsa för mig själv och min famlj Jag driver företag och/eller är en god Säffleambassadör Jag tänker klimatsmart i vardagen Jag är engagerad i föreningsverksamhet ING CK L GI T VE U NER R E RA LBA A L P Å TS AH LE D M AT E NO GA R G Å V L IL FL E PA T SÄ F JÄL H N A DU K BARNFRÅGAN I Säffle jobbar ca 6000 personer på dagtid. De flesta åker till jobbet med bil. Varje bil använder ca 2 liter drivmedel /dag. Det är 200 arbetsdagar på ett år. Om alla åker ensamma i bilen går det åt liter drivmedel varje år. Hur många liter drivmedel kan vi spara om vi samåker två personer i varje bil? a. 150 liter b liter c liter Läs gärna mer om visionen på saffle.se/ Facit: c L - tänk dig 1,5 miljon mjölkkartonger. OJ! ON VISI

Det här vill Centerpartiet göra I Västerås kommun 2014-2018

Det här vill Centerpartiet göra I Västerås kommun 2014-2018 Det här vill Centerpartiet göra I Västerås kommun 2014-2018 1 Centerpartiets tre hjärtefrågor: Jobb och företag, resultat för miljön och vi ser hela kommunen Centerpartiet tycker att alla ska kunna bestämma

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

KLOK MODERN ÄLSKAD. Idéer för Halmstad Valet 2014

KLOK MODERN ÄLSKAD. Idéer för Halmstad Valet 2014 KLOK MODERN ÄLSKAD Idéer för Halmstad Valet 2014 VÄLKOMMEN Halmstad är en härlig plats att leva på. Vi som bor här har tillsammans byggt upp en kommun där människor trivs. En kommun som välkomnar idéer,

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Strategidokument för hållbar tillväxt i Örnsköldsvik 2012-2015

Strategidokument för hållbar tillväxt i Örnsköldsvik 2012-2015 Strategidokument för hållbar tillväxt i Örnsköldsvik 2012-2015 INLEDNING Örnsköldsviks kommun har under många år jobbat aktivt med utvecklingsfrågor. Näringsliv och offentlig sektor har samverkat framgångsrikt

Läs mer

450 kr/dygn. Hyr en stuga. Ny översiktsplan visar vägen för Piteås utveckling. Bli flyktingvän Integration startar i mötet mellan människor

450 kr/dygn. Hyr en stuga. Ny översiktsplan visar vägen för Piteås utveckling. Bli flyktingvän Integration startar i mötet mellan människor Ny översiktsplan visar vägen för Piteås utveckling Läs mer på sidan 4 Bli flyktingvän Integration startar i mötet mellan människor Läs mer på sidan 7 Välkommen ut i skärgården! Hyr en stuga 450 kr/dygn

Läs mer

VAL 2014 ETT BÄTTRE GÄVLE. FÖR ALLA.

VAL 2014 ETT BÄTTRE GÄVLE. FÖR ALLA. VAL 2014 ETT BÄTTRE GÄVLE. FÖR ALLA. DU ÄR GÄVLE Vi tycker att Gävle är en bra stad och tillsammans kan vi göra den ännu bättre. Vi vet att avståndet kan kännas stort mellan invånare och politiker i alla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 förslag till Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 Vi lyfter Motala! 1 Inledning Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är

Läs mer

Unga kommunutvecklare 2013

Unga kommunutvecklare 2013 Unga kommunutvecklare 0 Metoder... Nästa Steg.... Don't Drink and Drug! - Stoppa användandet av droger och alkohol bland unga i Skövde.... Ser fram emot, vaddå? - Fler och större evenemang för unga i Skövde....

Läs mer

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning!

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning! Magasinet HOS OSS EN KUNDTIDNING FRÅN STRÄNGNÄS ENERGI. NR 1 2015 Miljödiplomering Första numret av vår nya kundtidning! Färgsortering allt du behöver veta Vanligaste frågorna till SEVAB? Vi vill lyfta

Läs mer

Bollnäspartiet. om hur en positiv syn på framtiden visar vägen.

Bollnäspartiet. om hur en positiv syn på framtiden visar vägen. Partiprogram för Bollnäspartiet 2013 Bollnäspartiet om hur en positiv syn på framtiden visar vägen. Vår vision 30 000 invånare i Bollnäs kommun Bollnäspartiet vill arbeta för att vår kommun ska växa istället

Läs mer

EGNA VAL OCH EGET ANSVAR

EGNA VAL OCH EGET ANSVAR EGNA VAL OCH EGET ANSVAR INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Vi hoppas att ni hade en kul och lärorik dag på Parken Zoo och Vattenreningsverket! Visst är djuren fina och betydelsefulla för ett

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2009-2010

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2009-2010 1 Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2009-2010 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Genomförande Hållbara familjer 2009-2010...4 Medverkande i projektgruppen kring Hållbar VarDag i Gävle...4 Marknadsföring

Läs mer

LADDA SVERIGE Framtidsbilder för ett hållbart Sverige

LADDA SVERIGE Framtidsbilder för ett hållbart Sverige LADDA SVERIGE Framtidsbilder för ett hållbart Sverige Så här ser elbranschen på framtiden Här tar vi i elbranschen med dig in i framtiden och berättar hur vi gärna ser den. Framtiden börjar nu. Vissa saker

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Gävle - Möjligheternas stad En solidarisk, utåtriktad och välkomnande kommun En aktiv miljöpolitik Bostads och stadsbyggande Jobb och företagande Investera i utbildning Kultur för

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Möjligheternas Varberg

Möjligheternas Varberg Möjligheternas Varberg utveckla Varberg genom att stimulera kreativa idéer och samtidigt ta ansvar och visa stor omsorg för framtiden Framtidskontrakt 2015 2018 Socialdemokraterna i Varbergs kommun Inledning

Läs mer

NYA MÖJLIGHETER Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020

NYA MÖJLIGHETER Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 1 NYA MÖJLIGHETER Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 2 » Innehåll Förord 4 Sammanfattning 6 Det här är RUS 7 Från RUP till RUS 10 RUS i ett sammanhang 12 Strategi 16 Målområde: Stärkta

Läs mer

Övergripande strategier och budget för år 2009 med flerårsplan 2010-2011

Övergripande strategier och budget för år 2009 med flerårsplan 2010-2011 2008-05-27 Övergripande strategier och budget för år 2009 med flerårsplan 2010-2011 Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Örebroarnas behov 4 1.1 Övergripande strategier ur ett medborgarperspektiv 4 1.1.1

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Norrköping 2014-04-01. Framtidskontrakt för Norrköping

Norrköping 2014-04-01. Framtidskontrakt för Norrköping Norrköping 2014-04-01 Framtidskontrakt för Norrköping Val 2014 2 (20) Innehållsförteckning Framtidskontrakt för Norrköping... 3 Jobb... 4 Alla som kan ska jobba... 4 Kommunikationer och bostäder... 5 Generationsväxling...

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Vår vision för år 2022. Så här vill vi ha det:

Vår vision för år 2022. Så här vill vi ha det: Vår vision för år 2022 Mölndal är en stad där alla ska kunna lyckas. Med mod och fantasi gör vi Västsverige starkare. Vi ska spara på det vi har så att staden kan finnas kvar länge. Så här vill vi ha det:

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer