Verksamhetsberättelse för Svenska Hundklubben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Svenska Hundklubben 2011-01-01 2011-12-31"

Transkript

1 Centralstyrelsen för Svenska Hundklubben får härmed avge sin berättelse för verksamhetsåret 2011 Årsmötet hölls i föreläsningssalen på Djursjukhuset Strömsholm med 44 medlemmar närvarande. Centralstyrelsen Centralstyrelsens sammansättning under verksamhetsåret har varit, Riksordförande, Kjell Ryman Vice Riksordförande, Bo Lilje Rikssekreterare, Ulla Stääv Vice rikssekreterare, Helena Ekdahl Kassaförvaltare, Jan-Lennart Andersson Ledamot, Bo Stenbeck Ledamot, Anki Andersson 1:e suppleant Susanne Ahlén 2: suppleant Mari Mattsson 3:e suppleant Åse Rönnblom Gustavsson 4:e suppleant Carina Björsell Övriga funktionärer och kommittéer Revisor, Hans Törnblom auktoriserad. Revisorsuppleant, Maj-britt Sandberg Valberedning, Michael Larsson sammankallande, Marianne Groth och Lena Ling. Agilitykommittén Marie Grundsten, ordförande. Arbetsprovskommittén Gunilla Laudon Andersson, ordförande. Avelskommittén Margareta Foyer, ordförande. Centrala tävlingskommittén Marie Mattsson, ordförande. Centrala kurskommittén Annika Skoog, ordförande. Utbildningskommittén Therese Ahlman, ordförande. Utställningskommittén Margareta Foyer, ordförande.

2 Ekonomi, medlemmar och avgifter. Antalet medlemmar 31/12 är Medlemsavgiften är 300:- för fullbetalande, familjemedlem 100:-, ungdomsmedlem t.o.m. 18 år 100:- hel familj 425:-. Huvudklubben Klubbens likviditet är god, med c:a 200 tkr på placeringskonto, c:a 100 tkr på sparkonto och c:a 40 tkr på Plusgirokonto. Resultat Huvudklubben, exkl. sina fasta kommittéer UK och CTK vilka har en egen bokföring och kassaförvaltare, gör ett sammanlagt överskott på litet drygt 30 tkr i förhållande till den 0- budget som lagts. Överskottet förklaras i första hand av kostnaderna för VH blev avsevärt lägre än budgeterat.

3 Utställningskommittén Förra årets kraftiga underskott har vänts till ett överskott på knappt 15 tkr (0-budget lagd). Överskottet förklaras av ett ökat antal utställare samt kraftiga nerskärningar på kostnadssidan. Centrala Tävlingskommittén Kommittén har inte riktigt nått sin lagda 0-budget. Något lägre intäkter än kalkylerat pga minskade tävlingsintäkter är den främsta orsaken till underskottet på litet drygt 9 tkr. Organisation och stadgar Årsmötet 2011 uppdrog åt Centralstyrelsen att arbeta fram en enkel och lättfattlig beskrivning av en ny organisation och stadgarna. Tyvärr har det arbetet av olika anledningar ej kunnat fullföljas och CS beklagar att det fortfarande är ogjort. Lokalavdelningar Västra Sörmland Närke (VSN)är det nya tillskottet bland SHKs lokalavdelningar. Det är ett led CS aktiva handlande för att utöka verksamheten och ett växande medlemsantal. CS hälsar vår nya avdelning varmt välkommen. Möten, konferenser. Centralstyrelsen har under året haft 9 st. protokollförda möten. Två avdelningskonferenser har genomförts i maj och oktober. Tidningen Våra Hundar Redaktionen har bestått av Åse Rönnblom Gustavsson och Helena Ekdahl. Fyra nummer har producerats och som tryckts av Linderoths tryckeri. Upplagan har varit 1200 ex. per nummer. IT system och hemsida CS ha investerat i ett system för hunddata. Systemet har köpts in från programvaruföretaget Intelliwebb. Systemet ska under 2012 förses med uppgifter om våra stambokförda hundar. Hemsidan har lidit av viss otillgänglighet under årets första månader. Det har medgivits av vår webbhotellsleverantör, vilket medfört en reduktion av hyreskostnader. En ordinarie Webmaster har ej kunnat utses utan Riksordförande har fungerat som tf Webmaster. Arkiv I mellandagarna flyttades allt arkivmaterial av Christina och Lasse Eriksson från förrådet i Norberg till Allt i Transport i Uppsala. Jan-Lennart Andersson och Kjell Ryman gjorde uppmärkning och inventering.

4 SHK Hundtest En arbetsgrupp bestående av Jan-Lennart Andersson, Tommy Holmertz och Ingrid Tapper har arbetat fram ett koncept för att kunna beskriva hundars beteende. En testbana har upprättats på Eskilstuna-Torshälla avdelningen. Utbildning av funktionärer har genomförts vid ett tillfälle under två dagar. Kommittéernas verksamhetsberättelser för 2011 Agilitykommittén Kommittén har bestått av ordförande Marie Grundsten, Marie Mattsson, Annica Björklund, Birgitta Blomkvist, Gudrun Hellmark, Ingela Lundström, Johanna Geijer, Kitty Johansson, Jörgen Niklasson, Lina Sjöberg, Malin Larsson, Michaela Toth, Carina Höglund och Annika Skoog. Agilityn bjöd in till en halvdags kurs för Anna Muller på temat "Jakkosvängar" i första hand för alla instruktörer & aspiranter. Tyvärr deltog endast Södertäljeavdelningen. Dagen gav oss som var med mycket & förhoppningsvis kommer Anna tillbaka för en fortsättning. Den 14 maj arrangerades en officiell agility tävling i Södertälje. Endast ekipage från Södertälje samt några icke medlemmar deltog. För första gången i klubbens historia så deltog agilityn på Riksmästerskapet, även detta i Södertälje. Ett STORT GRATTIS till RM i Small: Marie Grundsten med Grundsten s Bästa Trizz "Trizz", Medium: Helena Evsäter med Ebba Blanka "Ebba" & Large: Elisabeth Lyckhammar med Satí. Vill härmed TACKA våra sponsorer: Tumba Hund & Katt, Solbo center i Tumba, CARPECANIS, Lotta s Bikupa & Tessan på PRIUS samt ALLA som hjälpte till före/under & efter! Arbetsprovskommittén Kommittén har bestått av Gunilla Laudon Andersson ordförande, Anna Lena Mann, Kari Ljung, Tommy Holmertz, Lennart Larsson, Elvy Sjöberg, Kicki Samuelsson, Christina Larsson och Kjell Ryman. Kommittén har reviderat Personspårreglerna under året och räknar med att de nya reglerna ska tas i drift under Apk har haft 3 st. protokollförda möten under Genomförda spårprov 2011 är 50 st, fördelat på Eskilstuna avd. 4 st, Södertälje avd. 26st, Västerås avd. 15 st, Uppsala avd. 5st. Centrala Kurskommittén. Kommittén har bestått av Annika Skoog ordförande, Anna Westerståhl, Therese Ahlman och Mallan Swärdh. CKK har haft två fysiska möten samt tre telefonmöten. CKK har på uppdrag från CS sammanställt kursupplägg från lokalavdelningarna och arbetat fram en gemensam instruktörsmanual för valp- och grundkurs. Instruktörsmanualen innehåller både teoretiska och praktiska moment som ska finnas i dessa kurser. Manualerna kommer att lämnas ut till lokalavdelningarna under våren Centrala Tävlingskommittén. Kommitténs sammansättning har varit, Ordförande: Marie Mattsson, Sekreterare: Susanne Ahlén Kassaförvaltare Margaretha Norin, Tommy Östlund Marianne Brunnström.

5 Möten och konferenser CTK har haft 10 protokollförda möten och arrangerat två Domare/Tävlingsledar konferenser. En träff där de nya lydnadsreglerna presenterades. Alla aktuella lydnadsdomare och tävlingsledare har blivit kallade där olika bedömningar och utföranden av lydnadsmoment har diskuterats. CTK anser det olyckligt att inte fler kallade kommer på dessa träffar. CTK har anordnat ett möte med lokalavdelningarnas tävlingsansvariga. Vi har tyvärr inte lyckats uppbåda tillräckligt intresse hos lokalavdelningarna att komma på dessa men vi hoppas på bättre uppslutning. Nya Lydnadsdressyrregler CTK har tillsammans med lokalavdelningarna reviderat lydnadsreglerna. De nya reglerna gäller från till Lydnadstävlingar CTK har arrangerat 15 olika tävlingar vilket inkluderar två kursfinaler, 13 certifikat berättigande lydnadstävlingar där också Riksmästerskapet ingår. På certifikatsberättigade tävlingar har det varit 240 startande ekipage, av dessa har 121 st fått godkända poäng vilket motsvarar lite drygt 51%, grattis till alla er. Riksmästerskap 2009 anordnade SHK historiens första Riksmästerskap i Lydnad. Tävlingen infördes på prov och CTK tillsatte en grupp med uppdrag att arrangera tävlingarna. Plats och utformning kan komma att ändras genom åren men CTK anser att vi behöver ett rikstäckande arrangemang med Riksmästarstatus anordnades följaktligen det tredje Riksmästerskapet i Lydnad. Tävlingarna arrangerades med bravur i Södertälje. I årets upplaga deltog 24 riktigt duktiga ekipage. Årets Riksmästare blev, Micke Ivanov med L3 SLydCh RM Memoars Nimrod. Stort Grattis! Läger CTK anordnade ett Lydnads/Spår läger kallat CTK-Lägret. Det samlade ett 15-tal träningsugna deltagare. Det tränades Lydnad, spår, rapport och sök. De som deltog i spårträningen fick chansen att avlägga spårprovet Startspår. Detta läger var uppskattat bland deltagarna och gav ett visst ekonomiskt överskott. Utmärkelser Bästa Rookie Carina Frohm med Ro Vilda, Blandras Bästa klass 1 Ammi Olsen med L1 Wilse s Jasper, Schäfer Bästa klass 2 Tommy Östlund med Ro L1 L2 Bambotorpets Enya Celina, Schäfer Bästa klass 3 Jan-Lennart Andersson med Ro L1 L2 L3 SLydCh ACh Jurrasic s Jaxa, Schäfer Årets Riksmästare blev Micke Ivanov med L3 SLydCh RM Memoars Nimrod, Border Collie Lydnadschampionat har erhållits av, Jan- Lennart Andersson med Ro L1 L2 L3 SLydCh ACh Jurrasic s Jaxa Micke Ivanov med L3 SLydCh RM Memoars Nimrod, Border Collie Marie Eriksson med L3 SLydCh RM Lantis Minerva, Border Collie. CTK vill tacka alla glada, engagerade och hundintresserade människor som kommer på våra

6 tävlingar och prov. Det är inspirerande att arbeta för att er upplevelse av dagen ska bli så angenäm som möjligt. Vår ambition ligger i att utveckla CTKs verksamhet så att många fler vill ta chansen att pröva sin hund, vare sig det gäller Lydnad, Agility eller Spår. Tack för oss som jobbat i CTK. Utbildningskommittén. UBK har under 2011 bestått av ordförande Therese Ahlman och Jenny Hedenby. UBK har haft 12 möten, varav 4 protokollförda. Genomförda utbildningar Basutbildning för valp- och vardagslydnadsinstruktörer 14 instruktörselever påbörjade basutbildningen under året. Examinationen görs under våren Vid samtliga utbildningstillfällen under 2011, har externa fortbildare(ej SHK funktionärer) bjudits in för att finansiera utbildningen. Antalet instruktörselever blev inte lika stort som förväntats utifrån intresseanmälan. Denna lösning gjorde det möjligt att hålla utbildningen som planerat, vilket innefattade några professionella föreläsare, bl.a. Yrsa Franzén - Görnerup och Kenth Svartberg. Utställnings- och Avelskommittén. UK har bestått av en styrenhet av exteriördomare och ringsekreterare. Margareta Foyer har varit kommittéansvarig under året. En sammanslagen AK/UK- kommitté har haft 5 sammankomster under året förlagda till största del på avdelningarna. Margareta Foyer har skött bokning av domare till utställningarna. Anita Bruun har varit sekreterare och ansvarig för internationella kontakterna och domare. Dagrun Olofsson har varit ringsekreteraransvarig, Christina Eriksson har varit kassör och utställningsansvarig. Lars Eriksson har haft hand om allt utställningsmaterial och fraktat det till och från utställningarna. Lars Eriksson har även ansvarat för hantering av röntgenrutiner. Priser & lotteri har varit fördelat på samtliga domare och ringsekreterare. Christina Eriksson har varit rosettansvarig. Carin Eriksson har gjort alla final och championat rosetter. Berndt Jonsson har haft hand om stambokföring och stamböcker. Han har även ansvarat för platsbokning och annonsering för utställningar fram tills han avled. Därefter har Per Ola Andersson tagit över Bernts uppgifter. Christina Eriksson har ombesörjt katalogunderlaget och Lars-Ove Schilström har ansvarat för katalogtrycket. En ringsekreterarutbildning genomfördes i januari och en domarutbildning med fem personer är avslutad under året. Avelskommittén har ingått i UK under året. Stamboksregistreringar Utskickade stamböcker 60 st. Antal tikar39 st., antal hanar 21 st., antal valpkullar 3 st, antal valpar 10 st., äldsta hunden född juni 2001, yngsta hunden född april 2011 Ekonomi. UK har genererat ett positivt resultat för 2011, tack vare nedskärningar på kostnadssidan. Intäkterna kommer främst genom anmälningsavgifter och försålda prisrosetter och diplom. Utställningar Internationella utställningar hölls i Borlänge 5 februari, Södertälje 14 maj, Morokulien 3/4 september och Surahammar 12 november.

7 Nationella utställningar har varit förlagda till Gävle 26 februari, Riddarhyttan 28 maj, Torshälla 11 juni, Borlänge Mellsta 27 augusti. Följande utländska domare har tjänstgjort: Christine Andress Tyskland, Petra Asmuss Tyskland, Mette Sivenboom Danmark, Lisbet Norhall Norge. SHK domare har varit i följande länder och dömt. Norge, Danmark, Tyskland, Estland, Ukraina, Ryssland. Årets utställare Årets utställningshund blev Yorkshireterrier, SCh Stavregårdens Yorker Atomic Swing, ägare Marianne Davidsson Knivsta. Tvåa Collie Långhårig, SCh SkCh ICh BCh Shim s Say It Again In Blue Light, ägare Chatarina Näslund Surahammar. Trea Irish Soft Coated Wheaten Terrier SCh SkCh BCh SiCh Videung s Mr Hugo Boss, ägare Marie-Louise Schönning Borlänge. Årets Senior: Bearded Collie SCh SkCh Alistair s -Citing News, ägare Hans Svensson Västerås. Delad tvåa, Mellanschnauzer MCh Skäggdoppingens Sweet Cute Dynamite, ägare Helena Antesjö Örsundsbro. Delad tvåa, Bayersk Viltspårhund MCh Myskebackens Charlotta, ägare Yvonne Jagersten Södertälje. Trea, Mellanschnauzer. SCh SkCh BCh SiCh GCh RCh SaCh DCh Skäggdoppingens For An Angel Beauty, ägare Marie Johansson Järlåsa. Årets Juniorhandler, Martin Eriksson Järbo. Tvåa Ellinor Sandin Wallerström Lindesberg. Trea Maja Braathen Krstic Skärholmen. Internationella Championat Schäfer Birkelands Cherokee. äg Anders Törnbom Västerås. Storpudel Vätten s Swing Time. Äg Heli Jansson Fagersta Storpudel Lammåsens Eleganta Etna äg Margareta Norin Uppsala Cavalier King Charles Spaniel Amiteg s Fjalar äg, Susanne Jakobsson Grycksbo Liten Münsterländer Fältfågelns Ilona Von Floning Äg. Annica & Per-Johan Holmström Borlänge. Chihuahua Korthårig Novatrix Stars N Bells. Äg Maria Lindberg Tierp. Chihuahua Korthårig Chico Querida s It s Brilliant Äg Maria Lindberg Tierp Australisk Terrier Ålhammarens Qaxe Joan Rubin Söderman Enköping. Australisk Terrier Vitterklippens Ludde Äg Marie Fast Grycksbo. Hederschampionat Storpudel Vätten s Magic White Surprise, ägare Carin Eriksson Fagersta. Jack Russell Terrier Strävhårig över 12 Änglas Lotus, ägare Britt-Marie Trofast Stockaryd. Statistik Antalet utställare har under året visat en uppåtgående tendens. Antal anmälda hundar till utställning under året. (siffror inom parentes för år 2010)

8 Plats Verksamhetsberättelse för Svenska Hundklubben Antal hundar Borlänge 215 (233) Borlänge Mellsta 107 ( - ) Gävle 152 (150) Uppsala - (71) Riddarhyttan 55 (89) Södertälje 146 (57) Torshälla 75 (85) Morokulien 2 dgr 145 (100) (1 dag) Hudiksvall - (85) Surahammar 170 (180) Totalt antal utställare under året, 1065 st UK tackar alla funktionärer under året.

9 Slutord Centralstyrelsen vill rikta ett varmt tack till alla funktionärer som så engagerat och oförtrutet jobbar för att hålla SHKs alla olika verksamheter igång. Vi vill också tacka alla våra medlemmar som gör vår klubb till den den är, en gemytlig och trevlig klubb med vår speciella SHK-anda. Centralstyrelsen ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande. Kjell Ryman Riksordförande Bo Lilje Vice Riksordförande Ulla Stääv Rikssekreterare Helena Ekdahl Vice rikssekreterare Jan-Lennart Andersson Kassaförvaltare Bo Stenbeck Ledamot Anki Andersson Ledamot Susanne Ahlén 1:e suppleant Mari Mattsson 2: suppleant Åse Rönnblom Gustavsson 3:e suppleant Carina Björsell 4:e suppleant

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

SBK Gävleborgsdistriktet

SBK Gävleborgsdistriktet SBK Gävleborgsdistriktet Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SBKs Gävleborgsdistrikt får härmed avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Styrelsens

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 SVENSKA HUNDKLUBBEN Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 Närvarande : Ordf. Tommy Holmertz, ledamöterna Zaima Erlandsson och Per Ola Andersson, ersättarna Agneta Gilstig Forshell

Läs mer

SSRK Västernorrlands Årsmöte/klubbmöte 2015

SSRK Västernorrlands Årsmöte/klubbmöte 2015 Dagordning ordinarie klubbmöte 22 februari 2015 1. Fastställande av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 4. Val av två justerare, tillika

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2014-02-12

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2014-02-12 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2014-02-12 Hammarö BK 2014-02-12 1 DAGORDNING HAMMARÖ BRUKSHUNDKLUBB, ÅRSMÖTE 12/2 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Styrelsen har bestått av Ordförande Pia Vevle 5 Vice Ordf. Hans Gunnarsson 6 Sekreterare Petra Magnusson 1 Kassör Carl-Eric Blomqvist 2 Ledamöter Kerstin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 - Sundsvalls Brukshundklubb STYRELSE 2010-02-10-2011-02-23 Ordförande Håkan Norberg Vice ordförande Marie Hallén Sekreterare Katarina Eriksson 100701-110223, Susann Hallberg

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 INNEHÅLLANDE Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse för 2012 Bokslutshandlingar Revisionsberättelse Verksamhetsplan för 2013 Inriktning

Läs mer

Välkommen till årsmöte. Torsdag 19 februari kl 19.00 i klubbstugan VÄLKOMNA!

Välkommen till årsmöte. Torsdag 19 februari kl 19.00 i klubbstugan VÄLKOMNA! Välkommen till årsmöte Torsdag 19 februari kl 19.00 i klubbstugan VÄLKOMNA! /Styrelsen 1 LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTE 2015 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängden.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för Svenska Rottweilerklubben/AfR SBK:s Avelsavdelning för Rottweiler kalenderåret 2010 Så här hittar du till årsmötet E4 söderifrån: Ta avfart 172 mot 275/Vällingby/Sollentuna/Kista

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 INNEHÅLLANDE Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse för 2011 Bokslutshandlingar Revisionsberättelse Verksamhetsplan för 2012 Inriktning

Läs mer

Verkställande utskott Lars Carlborg, Anette Johansson och Monika Göransson har utgjort styrelsens verkställande utskott (VU).

Verkställande utskott Lars Carlborg, Anette Johansson och Monika Göransson har utgjort styrelsens verkställande utskott (VU). Styrelsen för SBKs Gävleborgsdistrikt får härmed avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012, distriktets 58:e. Årsmötet för 2011 avhölls den 25 mars 2012

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010

Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010 Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010 Ses110131 SBK:S UPPLANDSDISTRIKTS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för SBK:s Upplandsdistrikt får härmed överlämna sin berättelse över verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Förord När jag blickar tillbaka på året 2011 finns det tre saker som bör framhållas framför andra. Det handlar om två tävlingar och en mindre seger. Jag vill lyfta fram Doggy

Läs mer

Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb Klubbstugan Gälltofta Lördag 2012-02-11 klockan 12.00. Förslag till dagordning

Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb Klubbstugan Gälltofta Lördag 2012-02-11 klockan 12.00. Förslag till dagordning Årsmöte Kristianstads Brukshundklubb Klubbstugan Gälltofta Lördag 2012-02-11 klockan 12.00 Förslag till dagordning hundklubb Kristianstads Brukshundklubb Mötet öppnas av lokalklubbstyrelsens ordförande

Läs mer

Golden retrieverklubbens

Golden retrieverklubbens Golden retrieverklubbens Fullmäktigemöte 22 mars 2015 Scandic Hotell, Upplands Väsby INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbets- och beslutsordning 1 Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 2014 RAS/Avel Avelsstruktur Mentalitet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Sida 1 av 33 INNEHÅLL FÖRORD... 3 HUVUDSTYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING... 4 FÖRE FULLMÄKTIGE 2013... 4 EFTER FULLMÄKTIGE 2013... 5 KOMMITTÉER... 6 FÖRE FULLMÄKTIGE 2013...

Läs mer

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN 2012 Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 Medlemsstatistik Antal medlemmar vid årets ingång:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari till 31 december

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Knivsta BK

Verksamhetsberättelse. Knivsta BK Verksamhetsberättelse Knivsta BK Verksamhetsåret 2010 Knivsta Brukshundklubb 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Knivsta Brukshundklubb, nedan kallad Knivsta BK, får härmed avge följande redogörelse

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse 2006 Verksamhetsberättelse 2006 INLEDNING 2006 har varit ett intressant men arbetsamt år. Huvudstyrelsen fick ny ordförande och fyra nya ledamöter, bl a en informationsansvarig. Årligen återkommande fullmäktigemöten

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE 2013 Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshunds årsmöte äger rum den 17 mars 2013 kl 13.30 på Scandic Star hotell, Sollentuna Föredragningslista 1. Mötet öppnas 2. Justering

Läs mer

Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2003.

Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2003. 9(5.6$0+(76%(5b77(/6()g563(&,$/./8%%(1)g5%($5'(' &2//,(9(5.6$0+(76c5(7 Styrelsen för Specialklubben för Bearded Collie (SBC) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2003. 67

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2014 Länsklubbsårsmöte 2015-02-28 DAGORDNING ÅRSMÖTE Västernorrlands kennelklubb 2015-02-28 1. Justering av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Styrelsens anmälan

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer