PROTOKOLL styrelsemöte lördagen 25 augusti 2012 kl i Mölle. Inga-Lill Fjällsby Maria Leissner (Suppl 1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL styrelsemöte lördagen 25 augusti 2012 kl 15.00-18.00 i Mölle. Inga-Lill Fjällsby Maria Leissner (Suppl 1)"

Transkript

1 PROTOKOLL styrelsemöte lördagen 25 augusti 2012 kl i Mölle Närvarande: Frånvarande: Dessutom närvarande: Lotta Hedström (ordförande) Börje Almqvist (vice ordförande) Peder Jonsson Hans Linde Siwita Nasser Björn-Åke Törnblom Djallalzada Wais Lena Asplund Inga-Lill Fjällsby Maria Leissner (Suppl 1) Torvald Åkesson (Generalsekreterare) Johanna Fogelström (Sverigechef) Klas Bjurström (Admin handläggare) 1. Mötets öppnande. Beslutförhet. Ordförande öppnade mötet. Konstaterades att styrelsen var beslutför. Ordförande påminde om det tidigare beslutet att kommande styrelsemöten föregås av diskussionspass på fredagskvällen, samt att ordinarie styrelsemöten kommer att börja kl på lördagarna. 2. Val av justerare Beslöts att utse att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 3. Fastställande av föredragningslista Beslutspunkt om den s.k. Plan B, samt informationspunkt om medie- och budskapsträning 12/10 lades till övriga frågor. Beslöts att med detta fastställa föredragningslistan. 4. Genomgång av föregående protokoll en från styrelsemötet 21 april och konstituerande styrelsemötet 26 maj gicks igenom. Beslöts att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna. 5. Förslag arbetsordning Ett förslag till arbetsordning, innehållande några mindre ändringar, hade skickats med kallelsen. Beslöts att med föreslagna ändringar fastställa styrelsens arbetsordning. Distr: Styrelse, revisor, fören.rev. valber.ordf, CD KMO, SMO 1

2 6. Kontaktpersoner styrelsen - lokalkommittéer Förslag till kontaktpersoner styrelsen lokalkommittéer skickades med kallelsen. Efter diskussion beslöt styrelsen om följande fördelning: Skellefteå Lotta Hedström Sundsvall Lena Asplund Uppsala Inga-Lill Fjällsby Sthlm Södertälje Björn-Åke Törnblom Skövde/Skaraborg Siwita Nasser Jönköping Peder Jonsson Vänersborg Hans Linde Göteborg Växjö Börje Almqvist Lund Malmö Maria Leissner Kabul Dr Wais Kontakten med Kabuls lokalkommitté sker på distans, men styrelseledamöter (Dr Wais eller andra som reser till Kabul) bör alltid kontakta och om möjligt besöka Kabuls LK. Beslöts att fastställa kontaktpersoner till lokalkommittéerna enligt ovan. 7. Ledamöters särskilda bevakningsområden Med kallelsen skickades ett utkast till förslag på några ämnesområden som styrelsen skulle kunna dra nytta av att särskilt bevaka. Under diskussionen fördelade styrelsen områdena mellan sig efter intresse, samt föreslog ett antal ytterligare områden enligt nedan. Fördelningen ska också ses som en lista över områden där ledamöterna utgör särskilda resurser. Ekonomi: Militär / Politik: Föreningsutveckling: MRG: Insamling: Plan B: Redaktionsråd: Biståndspolitik: Afghansk inrikespolitik: Regional politik: Civil Society: Flyktingfrågor: Ungdomsfrågor:, Björn-Åke Törnblom Dr Wais, Börje Almqvist Siwita Nasser, Björn-Åke Törnblom Björn-Åke Törnblom, Peder Jonsson Hans Linde, Lotta Hedström, Dr Wais, Börje Almqvist Peder Jonsson, Maria Leissner Dr Wais Hans Linde, Lotta Hedström, Siwita Nasser Siwita Nasser Distr: Styrelse, revisor, fören.rev. valber.ordf, CD KMO, SMO 2

3 Miljöfrågor: Näringspolitik: Utbildning: Lotta Hedström, Peder Jonsson Peder Jonsson, Inga-Lill Fjällsby, På GS fråga bekräftade styrelsen att detta är en resurslista och en inre fördelning av styrelsens bevakning av omvärlden, och inte påverkar hittillsvarande ansvar för rapportering eller underlag. Det beslöts att listan för överskådlighetens skull läggs till den redan existerande sk kompetenslistan så att kansli och styrelse har samma lista för referens. Beslöts att upprätta en resurslista enligt ovan 8. Generalsekreterarens rapport Torvald Åkesson presenterade GS-rapporten. Torvald och Andreas Stefansson har kommit överens om en plan för den fortsatta rapporteringen till styrelsen, vilken kommer att ske kvartalsvis, dock med viss fördröjning. Nästa utförliga GS-rapport behandlas därför vid styrelsemötet 1 dec. Beslöts att lägga GS-rapporten till handlingarna 9. Nästa Strategisk Plan Nuvarande SP löper ut GS presenterade kort övervägandena angående nästa Strategisk Plan. Ett alternativ har varit att låta 2014 vara ett intermediärt år, och låta SP gälla Nuvarande SP är dock till stora delar inaktuell och ett mellanår skulle kräva omfattande förändringar. Vidare ligger alternativet med en SP för mer i linje med SAKs ambition att bli basbidragsorganisation. GS förslag till styrelsen är därför att inleda arbetet med en ny SP för åren Beslöts att påbörja arbetet med att ta fram en strategisk plan för months BFU GS beskrev i en kort bakgrund hur SAKs budgetsystem fungerar, och presenterade därefter 6 months BFU. Styrelsen önskade se förtydligande angående två punkter till styrelsemötet 13 oktober: MCH: vad betyder skrivningen? - 3.3b: vad kan ligga bakom att den naturliga ökningen av antalet elever inte är enligt plan? Beslöts att be GS återkomma till nästa FS med förtydliganden ang 4.5 och 3.3b enligt ovan. Beslöts att godkänna uppföljningen och lägga till handlingarna. 11. Förslag till ny policy GS summerade arbetet som gjorts sedan årsmötet gav styrelsen mandat att färdigställa policyn. Det förslag som skickats med kallelsen är framtaget under sommaren av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän på KMO och SMO. Förslaget ska nu översättas, därefter skickas till det medlemsråd som hålls 22 eller 23 september, varefter policyn går till styrelsen för beslut 13 oktober. Från styrelsen kommer och Börje Almqvist att vara med vid medlemsrådet. Under diskussion gav styrelseledamöter ett antal synpunkter till GS: Distr: Styrelse, revisor, fören.rev. valber.ordf, CD KMO, SMO 3

4 - Önskemål om samstämmighet i hur SAK beskriver sig, och att det är med betoning på medlemsdriven folkrörelse snarare än som NGO. - Att formuleringen om competitive salary levels ändras till competitive employment condtions. - Att rättighetsinnehavarnas eget ansvar som active agents framhålls tydligare i avsnittet om rättighetsbaserat arbete. - Att skrivningen om advocacy förtydligas så att det framgår att SAKs påverkansarbete grundar sig på erfarenheter gjorda inom utvecklingssamarbetet, samt att SAKs tre sk pelare (tjänster, kapacitetsutveckling och påverkansarbete) ska förstärka varandra för att uppnå organisationens mål. - Avsnittet om aid cooperation förtydligas; samarbetet med den afghanska staten och anpassning till dess planer och policys sker under förutsättning att det görs inom ramen för SAKs policy. Beslöts att med dessa förtydliganden lägga policyn till medlemsrådet 22 eller 23 september för vidare befordran till styrelsemötet 13 oktober. 12. Representation FAROE-konferens i Kabul, samt ENNA-konferens i Bryssel Dr Wais redogjorde kort för FAROE som paraplyorganisation för 55 exilafghanska organisationer i Europa, Nordamerika och Australien. FAROE hade planerat att hålla sitt nästa möte i Kabul, under namnet Joint conference for the Afghan diaspora and civil society. Dock har det varit svårt att hitta finansiering, varför FAROE har beslutat att skjuta upp konferensen till nästa år. KMO har då sagt sig vara beredda att hjälpa till vid genomförandet. ENNA planerar en konferens i Bryssel i oktober. Lanseringen av planen för hur ENNA kommer att bli sin egen huvudman presenteras. Samtidigt invigs ENNAs nya lokaler. Styrelsen bad GS närvara och uttryckte önskemål om att få ta del av skrivelser från ENNA redan som utkast. 13. Lägesrapport GS-rekrytering Peder Jonsson summerade läget i rekryteringen av ny GS. Rekryteringsfirman Novare tror att valet kommer att vara klart i september. SAK har inte och kommer inte att annonsera, många bra kandidater finns ändå. På tisdag kommer rekryteringsgruppen att få en kortlista på två män och två kvinnor. 14. Övriga frågor Plan P: Vid ett tidigare arbetspass summerades resultaten av arbetet med Plan B. Beslöts att ansvaret för att färdigställa och upprätthålla Plan B övergår till GS. Styrelsens Plan B-grupp är fortsatt resurs i detta arbete. Mediaträning: GS bjöd in alla styrelsemedlemmar som önskar och kan att delta i media- och budskapsträning den 12 oktober, dvs dagen innan nästa styrelsemöte. Anmälan snarast till 15. Mötet avslutades Ordförande avslutade mötet. Distr: Styrelse, revisor, fören.rev. valber.ordf, CD KMO, SMO 4

5 2 Svenska Afghanistankommittén Mötessekreterare: Klas Bjurström Justeras: Lotta Hedström Bilagor: - Ett slags GS-rapport, Torvald Åkesson - Fastställd arbetsordning - Fastställd resurs- och bevakningslista styrelsen Distr: Styrelse, revisor, fören.rev. valber.ordf, CD KMO, SMO 5

Förslag till stadgerevision

Förslag till stadgerevision Förslag till stadgerevision Av Anton Nordenfur, Henrik Brändén, Mikael Holm och Andreas Bjärnemalm, 5 juni 2015 Bakgrund 1 På mötet den 8 november 2014 beslutade partistyrelsen: styrelsen utser en stadgerevisionsgrupp

Läs mer

Framtid för förbundet. Förbundsstyrelsens förslag Mars 2013

Framtid för förbundet. Förbundsstyrelsens förslag Mars 2013 Framtid för förbundet Förbundsstyrelsens förslag Mars 2013 Bakgrund Kongressen 2010 beslutade att FS skulle genomföra en översyn av organisationen under kongressperioden. Det var ett svar på en motion

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

Protokoll Nr 5/2014. 53 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Protokoll Nr 5/2014 Styrelsemöte med Skånes Föreningar den 22 oktober 2014 Plats: Coompanion, Malmö Närvarande: Olle Möller Ingmar Holm Sonny Spurr Anmält förhinder Pernilla Röjner Maria Andersson 51 Mötet

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2011-11-11 2011-11-13. Sammanträdesprotokoll 34-48 Plats: Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik.

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2011-11-11 2011-11-13. Sammanträdesprotokoll 34-48 Plats: Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik. Sammanträdesprotokoll 34-48 Plats: Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik Närvarande: Christer Jonsson Ann-Sofie Lasell, deltog i 36.1, 37.1, 39.1-46, 48 Karin Kopparmalms, deltog i 36.2, 37.3,

Läs mer

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014

Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2014 Tid och plats: Måndag den 10 februari kl 10:00 16.00, s kansli Närvarande: Leif Johansson GS-facket, Erik Ling Svenska kyrkans FSC-förening Tomas

Läs mer

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) AU Telefonmöte 20140425 Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

SBK-lydnadsremiss. Jaktprovsdomare PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2009-08-22--23

SBK-lydnadsremiss. Jaktprovsdomare PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2009-08-22--23 PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2009-08-22--23 Ordinarie ledamöter: Owe Rindstrand Lotta Fornås Ingrid Grundström Björn Ekedahl Anita Ohlson Lotta Lindeberg Janet Johansson Adjungerad:

Läs mer

Nils-Gunnar Ernstson Kerstin Petrén Anders Eklund Ewa Printz. Anders Almberg. Gabriella Petterson

Nils-Gunnar Ernstson Kerstin Petrén Anders Eklund Ewa Printz. Anders Almberg. Gabriella Petterson Minnesanteckningar Nätverket Uppdrag Hälsas arbetsutskott 2005-03-17--18 Landstingsförbundet, lokal Mariaberget, plan 08, 0317 Lokal Våren, plan 10, 0318 Stockholm Deltagare: Övriga Sören Berg, ordf Nils-Gunnar

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Referensuppdrag 2007/08: SSAB Division Grovplåt i Oxelösund

Referensuppdrag 2007/08: SSAB Division Grovplåt i Oxelösund Referensuppdrag 2007/08: SSAB Division Grovplåt i Oxelösund ERBJUDER ARBETSGIVARE TJÄNSTER INOM REHABSAMORDNING OCH STRATEGISKT REHABARBETE I februari 2007 kontaktades jag av SSAB:s rehabsamordnare (RS)

Läs mer

Adjungerade: Tommy Aronsson Administrativ chef, deltog i 18.4, 20

Adjungerade: Tommy Aronsson Administrativ chef, deltog i 18.4, 20 Sammanträdesprotokoll 17-29 Plats: Missionskyrkan i Linköping Närvarande: Lars Dalesjö, deltog i 17-21, 23, 28.2 Ann-Sofie Lasell, ordförande Per Rydwik, vice ordförande Gunilla Andersson, deltog i 17-18.5,

Läs mer

Protokoll, representantskap Forum för Frivilligt Socialt Arbete 2008-05-29

Protokoll, representantskap Forum för Frivilligt Socialt Arbete 2008-05-29 1 Protokoll, representantskap Forum för Frivilligt Socialt Arbete 2008-05-29 2 Protokoll Representantskapsmötet den 29/5 2008 Art: Representantskap för Forum för Frivilligt Socialt Arbete Tid: 29/5 2008,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

Närvarande: Per Jansson, (PJ) Förbundsordförande, ej 83C Martin Wolmhed (MW) ej 76 81

Närvarande: Per Jansson, (PJ) Förbundsordförande, ej 83C Martin Wolmhed (MW) ej 76 81 FS - möte nr 5 år 06/07 Solna 2007-02-02 02-04 76 101 Närvarande: Per Jansson, (PJ) Förbundsordförande, ej 83C Martin Wolmhed (MW) ej 76 81 Krister Kalte, (KK) ej 76 83A Herbert Marcher (HM) Linda Hellström

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer