Kommunal Teknik Anmäl dig idag! Tema Hållbar stadsutveckling och livsmiljö. Kongressprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal Teknik 2009. Anmäl dig idag! Tema Hållbar stadsutveckling och livsmiljö. Kongressprogram"

Transkript

1 Kongressprogram Kommunal Teknik 2009 Utbildningsdagar i Gävle 30 september -1 oktober 2009 i Gävle Tema Hållbar stadsutveckling och livsmiljö Anmäl dig idag!

2 TEMA Hållbar stadsutveckling och livsmiljö Välkommen till två dagar med fokus på Hållbar stadsutveckling och livsmiljö. Ämnesvalet kan knappast ligga mer rätt i tiden. Den av regeringen tillsatta delegationen för hållbara städer genomför nu ett antal hearings som ska stimulera det fortsatta arbetet och inspirera till ansökan om statliga medel. Som bekant vill staten på detta sätt lägga grunden för hållbar utveckling av städer, tätorter, och bostadsområden med tydlig inriktning på väl fungerande och attraktiva stadsmiljöer, social sammanhållning och minimerad klimatpåverkan. Syftet är också att främja samverkan mellan olika parter i planering, genomförande, kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Det internationella perspektivet är också viktigt. Bland kongressens talare märks bl.a. ansvariga generaldirektörer och professorer som utifrån sina områden beskriver hur de vill ta sig an den hållbara stadsutvecklingen och livsmiljön. Därefter görs inspel från vardagsarbetet via vår förenings olika kommittéer. Några intressanta exempel från värdkommunen Gävle kommer också att redovisas och diskuteras. Även här med medvetenhet om det globala perspektivet. Vi utlovar intressanta och spännande dagar i Gävle. Låt dig inspireras av talare, seminarier och kollegor från hela Sverige. Välkommen ombord till Gävle! Inger Sundström Ordförande Datum: 30 september och 1 oktober 2009 Plats: Gävle Konserthus Moderator: PeO Apel, M13 Kommunikation Onsdag 30 september Registrering till musik av Swahnska tradjazzkapellet Kaffe och smörgås serveras Kongressen öppnas Ordförande Inger Sundström Välkommen till Gävle och Gävles syn på hållbar stadsutveckling och livsmiljö Kommunstyrelsens ordförande Carina Blank Hållbar stadsutveckling och livsmiljö ur ett regionalt perspektiv Landshövding Barbro Holmberg Vad är hållbar stadsutveckling och livsmiljö? Tre generaldirektörer ger sin syn på kongressens tema och vad det innebär för deras myndigheter. Janna Valik, GD Boverket Minoo Akhtarzand, GD Banverket Stig Jönsson, GD Lantmäteriet Lunch på konserthuset Möjligheter till besök i utställarnas montrar. Kanske även kollegiala samtal under promenad längs med Hälsans Stig i vackra Boulognersskogen Kommittéernas parallella seminarier Se nästa sida för mer information Kaffe och möjlighet till besök i utställarnas montrar De stora utmaningarna Klimatfrågans betydelse för samhällsbyggandet i Sverige Om klimatets variationer och förändringar och vad det betyder för den fysiska planeringen och infrastrukturen i Sverige. Speciellt kommer havets framtida nivåer att belysas Professor Sten Bergström, SMHI Att planera för social hållbarhet Att planera för social hållbarhet i den postindustriella staden. Vad är möjligt, och vad krävs? Professor Eva Öresjö, Blekinge Tekniska Högskola Att bli sedd, behövd och tagen i anspråk Bekräftelse är en förutsättning för allt växande. Ett bevis för det är Glada Hudikteatern, som de senaste åren spelat musikalen Elvis för slutsålda hus på Cirkus i Stockholm. Teaterns ledare, Pär Johansson, föreläser om sin ledningsfilosofi och hur han utvecklat begåvningshandikappade till att göra storverk.

3 18.30 Buss från hotellen Under färden till Gävles nyligen invigda kulturområde Gasklockorna, görs avstickare till några andra av stadens sevärdheter Middag i Stora Gasklockan Samling och mingel till tonerna från Swahnska tradjazzkapellet. Kommunstyrelsens ordförande Carina Blank hälsar välkommen till bords. Underhållning av vår egen cirkusdirektör Johan Wellton. Han är många gånger prisad, bl.a. blev hans föreställning Varieté Royale utsedd till årets bästa 2008 Block A - Hållbar samhällsbyggnad Vad händer med invånarnas hälsa och rörelsemönster när ett bostadsområde byggs om? Hovsjöstudien - en intervention i ett utsatt och multikulturellt område i Södertälje. Johan Faskunger, Fil dr Fysisk aktivitet & folkhälsa, ProActivity AB Välfärdsbokslut. På väg mot den jämlika hälsan i Borås stad? Välfärdsbokslut är ett bra stöd för prioriteringar i Borås. Ett strategiskt målarbete, kopplat till resultaten i väldfärdsbokslutet, har resulterat i ekonomiska prioriteringar till förmån för stadsdelar med hög andel utanförskap. Ambitionen är att på sikt nå folkhälsomålet. Susanne Carlsson och Kristina Nyberg, folkhälsosamordnare Borås stad Världsklass Fem framgångsfaktorer för en hållbar utveckling. Världsklassarbetet för stadsutveckling i Örnsköldsvik är uppdelat i 5 arbetsområden; kompetens för den nya världen, värt att se, mera stad, äntligen hemma och bortom oljan. Fredrik Holmgren, projektledare, Världsklass 2015, Örnsköldsvik Block B - Gata och Trafik Hur Gävle löste snöröjning och mediakontakter under Det Stora Snöfallet Många minns det extrema snöfallet i Gävle Vad kan vi lära av Gävles erfarenheter från den helt osannolika vädersituationen, där inga gängse snöröjningsrutiner och tidigare erfarenheter kunde användas. Förutom krishantering och improvisationsförmåga för att lösa snöröjningsuppgiften blev mediakontakter och informationsförmedling nyckelfrågor. Hur sannolikt är det att vi ställs inför en liknande situation igen? David Eldrot, teknisk direktör, Tekniska kontoret och Börje Löf, chef, Markbyggarna i Gävle kommun Tekniska kontorens planering och beredskap för att möta framtida naturkatastrofer. Vid översvämningarna i Arvika år 2000 sattes samhället och särskilt Tekniska Kontoret på hårda prov. Håkan som då var räddningschef i Arvika bidrar med erfarenheter från insatsen och ger även den syn den nyinrättade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har på på kommunernas framtida beredskap för naturkatastrofer och vilket stöd kan kommuner förvänta sig av MSB. Håkan Axelsson, Enhetschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns att tillgå bör prioriteras så att den medverkar till en god utveckling av staden. Utvecklingen bör ses i perspektiv av hållbarhet i dess hela bredd. Effekterna av parkeringen måste belysas, såväl ur tillgänglighetssynpunkt som ur fler stadsbyggnadsaspekter. Roger Johansson, uppdragsansvarig SWECO

4 Block C - Bygg och förvaltning, stadsbyggnad, mark- och exploatering Moderna trähus det nya sättet att bygga Ett hus som byggs i trä släpper ut en tiondel så mycket koldioxid under uppförandet som ett hus byggt i betong. Trästad 2012 ska främja utveckling av nya koncept för att bygga i trä. Niclas Svensson, chef, Sveriges träbyggnadskansli Miljöanpassat byggande - ett krav vid markanvisning I Göteborg har beslutats om en ny policy för att främja miljöanpassat byggande. Säkert är det en inspiration för andra. Christian Schöitz, fastighetskontoret i Göteborg Framtidens bostäder för en åldrande befolkning Hur ska kommunen kunna infria den åldrande befolkningens framtida krav på boende? Tankar och idéer från bl.a. Höganäs. Jarmo Nieminen, VD Höganäshem Torsdag 1 oktober Föredrag med EU-anknytning, internationellt och lokalt perspektiv Samarbetet inom EU om stadsutveckling och hållbara städer Inger Schörling, tidigare Europa parlamentariker Städernas roll i Europa och i EU-samarbetet Möjligheter för kommuner och regioner till samarbete, och vilka medel som finns att söka. Eva Schultz, departementssekreterare i integrations- och jämställdhetsdepartementet, samt Håkan Ottosson, Sveriges kommuner och landsting Kaffe och tillfälle att besöka utställarna Bostadspolitik i Sverige i internationell belysning Professor Bo Bengtsson, Institutet för Bostads- och urbanforskning vid Uppsala Universitet Nya möjligheter med klimatförändringar Syftet är att utveckla metoder för att anpassa sig till, och hitta möjligheter med klimatförändringarna. Projektet riktar sig till kommunerna men försöker också mobilisera näringslivet. Lars Westholm, miljöstrateg i Gävle kommun En hållbar framtid kräver rätt bild av nuet Hur kan geografisk information användas i tidiga skeden tillsammans med verksamhetens egen information med tanke på miljö, säkerhet och ekonomi. Richard Zetterberg, Koncernchef ESRI S-group Hållbar bygg- och fastighetssektor - Utmaningar och möjligheter. Professor Christer Sjöström, instutitionen för teknik och byggd miljö, Högskolan i Gävle Energi i klimatets tecken Gävle Energi AB arbetar offensivt med klimatfrågan. Klimatfrågan inkluderar bolagets kundkrav, klimatpolitik, lagar, affärsmässighet och trovärdighet. Per Laurell, VD Gävle Energi Lunch med tillfälle att besöka utställarna Årsmöte och utdelning av föreningens utmärkelser

5 Gävles parallella seminarier Bostad och energi Driftsövervakning med hjälp av IP-teknik AB Gavlegårdarna genomför i samarbete med Gävle Energi AB en digitalisering av ca 400 undercentraler för att förbättra hyresgästernas komfort, spara energi och minska transporter. Bo Bäckström, Teknisk chef och Anders Holmsten, driftschef Strategier för energisparande AB Gavlegårdarna arbetar för att minska företagets energianvändning. Vi visar på exempel från nyproduktion, åtgärder i det befintliga beståndet och hur hyresgästerna kan påverkas och hjälpa till. Bo Bäckström, Teknisk chef och Anders Holmsten, driftschef. Samhällsplanering Att planera för en hållbar stad Översiktsplan och trafikstrategi I ett nära samarbete har Översiktsplan för Gävle stad och Trafikstrategin tagits fram. Dokumenten samverkar för att uppnå ett hållbart samhälle. Viveka Sohlén planarkitekt och Helena Werre trafikplanerare berättar om arbetet Västra Kungsbäck planering i nära samarbete med näringslivet Mackmyra Whisky som finns utanför Gävle planerar att skapa en whiskyby med nytt destilleri och kompletterande verksamheter inom besöksnäring samt upplevelseindustri. Ambitionen är att bli ett internationellt besöksmål. I Västra Kungsbäck har kommunen tillsammans med Mackmyra Whisky tagit fram ett program för detaljplan för en sådan anläggning. Petter Jonegård planarkitekt och Jonas Berg, grundare och delägare Mackmyra Whisky Trafik Shopping circle Projektet ger vanliga familjer möjlighet att prova elbilar i vardagen. Genom detta hoppas man kunna ge svar på vilka krav som kommer att ställas på samhället i framtiden. Lars-Åke Skjöld, projektledare Shopping circle Vad har man för nytta av en trafikstrategi? Trafikstrategin har i Gävle fungerat som en gemensam plattform för arbetet med trafikfrågor. Den har resulterat i att hållbart resande har fått ett större utrymme i Gävle. Helena Werre, trafikplanerare och Ingegerd Krantz, projektledare Hållbart resande Stadsmiljö Gävles vardagsrum renoveras Det var fyrtio år sedan sist - nu är det dags. Gävles vardagsrum, Stortorget, behöver en ansiktslyftning både under och ovan jord. Projektet drivs med tre huvudsakliga perspektiv; teknik, formgivning och kommunikation. My Krutrök, informatör, Tekniska kontoret Träd i staden Hur kan man med dagens resurser och förutsättningar förvalta det gröna arvet? Nya metoder och nya tankesätt krävs. Marie Edling, landskapsarkitekt GIS Test av GIS-arenas basfunktion GeoTest kommer att testa och validera GIS- Arenas dataset och datatjänster. Målet är att kunna ge en tryggare och säkrare användning av publicerade geodata för GIS-Arenas kunder. Solgerd Tanzilli, processledare, GeoTest, FPX, Gävle och Michael Björklund, projektledare GIS Arenas basfunktion, Filipstad GIS som en del av affärsprocessen Gävle är en av de ledande kommunerna att använda GIS. En framgångsfaktor har varit samarbete över förvaltningsgränserna. GIS nyttjas nu av alla. Hos Gävle Energi är det även integrerat med affärssystemet. Hur nås sådana framgångar och vad är värdet med GIS? Håkan Sälg, Chef IT-strategi, Gävle Energi

6 Bygg och förvaltning Gemensamt Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter i Gävle AB utvecklar sin verksamhet långsiktigt genom ett omfattande energisparprojekt med syfte att bidra till en bättre livsmiljö. Människor ska trivas och må bra i de lokaler företaget förvaltar och den negativa miljöpåverkan ska minimeras. Ola Falk, driftchef, Gavlefastigheter Göransson Arena Sandvikens nya landmärke Sandviken har fått ett nytt spännande arkitektoniskt landmärke. På den anrika idrottsanläggningen Jernvallen reser sig en ny spännande byggnad av gigantiska mått. I Sandviken är man kaxiga nog att marknadsföra sin nya stolthet som Sveriges Största. Maya Olsson, VD, Arenabolaget Kaffe med möjlighet till besök hos våra utställare Ge apan en chans Schimpansen är människans närmaste släkting. Den känner glädje, sorg och rädsla precis som du. Likheterna är förvånansvärt många. Om att som enda människa vara accepterad som en i gruppen av schimpanser, och om kampen för att rädda utrotningshotade arter. Ing-Marie Persson, Furuviksparken Avslutning Stafettpinnen lämnas vidare till nästa kommun.

7 Allmän information Tid och plats Den 30 september - 1 oktober 2009 på Gävle Konserthus, Kungsbäcksvägen 22 i Gävle, tel Konferensen startar kl (registrering och samlingskaffe från kl ) och avslutas kl Avgift Medlemmar kr exkl. moms 1 dag kr exkl. moms I konferensavgiften ingår luncher och kongressmiddag. Medlemmar under 35 år och seniorer som fyllt 65 år betalar halva avgiften. Anmälan Anmälan görs online senast den 11 september För att komma till anmälningslänken klicka här! Saknar ni e-postadress eller har frågor, kontakta SKL Kurs och konferens. Se kontaktuppgifter nedan. Hotell Vi har reserverat ett antal rum på olika hotell i Gävle. Ni bokar, ser priser samt finner information om dessa i anmälningslänken. Först till kvarn principen gäller. Betalning sker direkt till respektive hotell. Betalning Betalning av konferensavgiften sker mot faktura som administreras av SKL Fastigheter och Service AB. Bekräftelse sker två veckor före genomförandet via faktura som skickas till deltagarna. Avanmälan Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person inom organisationen. Information Frågor om programmet lämnas av Catharina Hedin tfn Övrig information: Kurs och konferens, tfn , Välkommen med Din anmälan! Svenska Kommunal Tekniska Föreningen och Gävle Kommun

8 Konserthuset 2. Centralstationen 3. Scandic CH 4. Hotell Gävle, Your Hotel 5. Clarion Hotel Winn 6. Gasklockorna 7. Scandic Gävle Väst, Johanneslötsvägen 6, Tfn

Kommunal Teknik 2011. Anmäl dig nu! Klicka här eller gå till www.skt.se. Kongressprogram

Kommunal Teknik 2011. Anmäl dig nu! Klicka här eller gå till www.skt.se. Kongressprogram Kongressprogram Kommunal Teknik 2011 7-8 september, Linköping Konsert och Kongress Kommunaltekniska föreningens årskongress med utbildningsdagar och utställning Tema Samhällsbyggnad i världsklass Anmäl

Läs mer

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN Kommunaltekniska utbildningsdagar KommunalTeknik 2006 med årskongress i samarbete med Göteborgs Stad 6 9 september KommunalTeknik 2006 Kårhuset, RunAn-salen

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

KommunalTeknik 2003. 10 12 september i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Drottninggatan 12 Kommunal-tekniska utbildningsdagar med årsmöte

KommunalTeknik 2003. 10 12 september i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Drottninggatan 12 Kommunal-tekniska utbildningsdagar med årsmöte SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN KONFERENSPROGRAM Etablerad 1902 KommunalTeknik 2003 10 12 september i Eskilstuna, Mälardalens högskola, Drottninggatan 12 Kommunal-tekniska utbildningsdagar med årsmöte

Läs mer

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖ 2015

FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖ 2015 FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖ 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan KONFERENS 19-20 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM Anmäl

Läs mer

OS-Guld. lär av Danmark. spårtaxi framtiden? Mot nya Curlingspel & trafikplanering. För effektivare planeringsprocesser, Debatten fortsätter.

OS-Guld. lär av Danmark. spårtaxi framtiden? Mot nya Curlingspel & trafikplanering. För effektivare planeringsprocesser, Debatten fortsätter. Reflexen. Nummer 1 Mars 2009 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen OS-Guld Mot nya Curlingspel & trafikplanering För effektivare planeringsprocesser,

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

Stadens sociala samband

Stadens sociala samband Dokumentation från konferensen Stadens sociala samband en konferens om människans centrala roll för hållbar stadsutveckling Bakgrund Delegationen för hållbara städer, Boverket, Folkhälsoinstitutet och

Läs mer

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 ÅRSMÖTE SAMHÄLLS- BYGGARNA 28 april Frukostseminarium, forskning & samarbete 5 maj Årsmöte i Region Syd Anders Tojkander med engagemang

Läs mer

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Rapport 2012:22 REGERINGSUPPDRAG Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering av ett regeringsuppdrag Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering

Läs mer

PROGRAM. Sveriges största konferens för hållbar utveckling. www.envisions.se. Aros Congress Center Västerås 20 21 april 2010 ARRANGÖRER

PROGRAM. Sveriges största konferens för hållbar utveckling. www.envisions.se. Aros Congress Center Västerås 20 21 april 2010 ARRANGÖRER Aros Congress Center Västerås 20 21 april 2010 Sveriges största konferens för hållbar utveckling PROGRAM www.envisions.se ARRANGÖRER 1 NATIONELLA AKTÖRER: Miljödepartementet, Utrikesdepartementet, Sveriges

Läs mer

Anteckningar från konferensen Arena hållbar stad 6 8 november 2012

Anteckningar från konferensen Arena hållbar stad 6 8 november 2012 1 Anteckningar från konferensen Arena hållbar stad 6 8 november 2012 Delegationen för hållbara städer samarrangerade sin slutkonferens den 6 8 november i Göteborg på Chalmers med VINNOVA, Naturvårdsverket

Läs mer

Vi står på Lomma Beach och blickar tillsammans in i framtiden. Berättelsen om visionsarbetet 2010 - en sammanfattning

Vi står på Lomma Beach och blickar tillsammans in i framtiden. Berättelsen om visionsarbetet 2010 - en sammanfattning Vi står på Lomma Beach och blickar tillsammans in i framtiden. Berättelsen om visionsarbetet 2010 - en sammanfattning 2 Förord Titel: Berättelsen om visionsarbetet 2010 - en sammanfattning Datum: 2011-05-03

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015 VINNARNA I REKRYTERINGS TÄVLINGEN PRESENTERAS S. 10 11 Region Väst, Årsmöte och föredrag 13 Studiebesök Norra Kajen, Sundsvall Samuel Lindén

Läs mer

aspekterna, miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Helst ska alla tre tillgodoses. Går det överhuvudtaget?

aspekterna, miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Helst ska alla tre tillgodoses. Går det överhuvudtaget? stadsbyggnadsdagar! Hållbar stadsutveckling. Två dagar med aktuella frågor om ett hållbart samhälle. Plats: Wennergrens Center i Stockholm Sveavägen 166 Tid: 6 och 7 februari 2008 Frågorna om hållbar utveckling

Läs mer

FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖER 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan

FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖER 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SKOL- OCH FÖRSKOLEMILJÖER 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan UR INNEHÅLLET

Läs mer

Inbjudan KFS-dagarna

Inbjudan KFS-dagarna Inbjudan KFS-dagarna AFFÄRSMÄSSIG SAMHÄLLSNYTTA OM MÅNGFALDENS MÖJLIGHETER FÖR ETT INKLUDERANDE SVERIGE varberg 27-28 maj 2015 Välkommen till KFS-dagarna 27-28 maj i Varberg Tema: Affärsmässig Samhällsnytta

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 12 mars 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 12 mars 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-03-04 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 12 mars 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion

Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion STRATEGIDOKUMENT Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion Beslutad av Region Dalarnas direktion 2015-02-11 Innehåll Förord 3 Så har strategin tagits fram 4 Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion 5 Dalastrategin

Läs mer

Rapport om Delegationens verksamhet 2009

Rapport om Delegationens verksamhet 2009 2009-12-30 Delegationen för Hållbara städer Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) Rapport om Delegationens verksamhet 2009 Sammanfattning...5 1 En nationell arena...9 1.1 Vad är den hållbara staden...9 1.2

Läs mer

Gör din kommun hållbar! Till dig som vill få en introduktion till lokala verktyg och arbetsmetoder för hållbar utveckling

Gör din kommun hållbar! Till dig som vill få en introduktion till lokala verktyg och arbetsmetoder för hållbar utveckling Gör din kommun hållbar! Till dig som vill få en introduktion till lokala verktyg och arbetsmetoder för hållbar utveckling ISBN 91-974702-3-6 Skriften har producerats av Hållbarhetsrådet, juni 2006. Beställning

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 7/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 7/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 7/2014 Tävling i medlemsvärvning med fina priser att vinna! Se sid 10. 14 oktober Så lyckas du med infillprojekt 15 16 oktober Samhällsbyggnadsdagarna

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

REFERAT FRÅN MÄLARKONFERENSEN

REFERAT FRÅN MÄLARKONFERENSEN REFERAT FRÅN MÄLARKONFERENSEN INNEHÅLL Introduktion och inledningsanförande: Dagens värd Landshövding Bo Könberg hälsar välkommen. Klimatanpassning i Köpenhamn. Jan Rasmussen. sid 2 Vattnet stiger Risker,

Läs mer

Plattformsdagar i Stockholm konvent, seminarier och workshops

Plattformsdagar i Stockholm konvent, seminarier och workshops Nu kraftsamlar vi för hållbar stadsutveckling! Plattformsdagar i Stockholm konvent, seminarier och workshops 10 11 december På plattformsdagarna samverkar 20 myndigheter och organisationer! Plattformen

Läs mer

FRAMÅT! UPPÅT! HITÅT! Hur går vi vidare med hållbara städer?

FRAMÅT! UPPÅT! HITÅT! Hur går vi vidare med hållbara städer? Dokumentation KONFERENS 8 MAJ 2014, NALEN, STOCKHOLM FRAMÅT! UPPÅT! HITÅT! Hur går vi vidare med hållbara städer? Illustration: Tobias Starck, Gatukontoret, Malmö stad Anteckningarna från konferensen är

Läs mer

PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND

PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND FOU VÄLFÄRDS NATIONELLA KONFERENS I KARLSTAD DEN 3-4 SEPTEMBER 2015 PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND Välfärd VÄLKOMMEN TILL

Läs mer