Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 Sveriges Pensionärsförbund, SPF Stockholmsdistriktet får härmed avge sin förvaltningsberättelse för år En omfattande verksamhet har bedrivits enligt fastställd Arbetsplan 2012 och inom ramen för SPF:s centrala mål- och riktlinjer. Distriktet har på olika nivåer haft en givande samverkan med övriga pensionärsorganisationer, främst PRO. Distriktet bidrar till att öka kunskapen om SPF:s verksamhet och medverkar till föreningarnas utveckling, så att hela organisationen växer och kraftfullt kan påverka samhället i äldreekonomiska, sociala, kulturella och hälsomässiga frågor till gagn för medlemmarna. STYRELSE Kerstin Hallgren, ordförande Johnny Dahlin Allan Ekström Kerstin Fernstedt Arne Johannesson Rolf Lindquist Anita Mickos Eva Sahlin Stig Söderberg Monica Ulfhielm Karin Wilborg SPF Tyresö Seniorer SPF Stureby SPF Lidingöskeppet SPF Tunasol, Sollentuna SPF Gustav Vasa SPF Mälarhöjden-Hägersten SPF Kvarnen Järfälla SPF Brännkyrka SPF Nykvarn SPF BooRingen SPF Bromma Arbetsutskott Kerstin Hallgren Johnny Dahlin Eva Sahlin Allan Ekström Arne Johannesson Revisorer Fredrik Åborg Lars Åstrand, SPF Katarina Oscar Öberg Erik Nilsson, SPF Skutan Väddö Valberedning Anita Ekstrand, sammankallande Leif Åke Andersson Birte Holmin Carin Milton Erik Nilsson (godkänd revisor) SPF Botkyrka SPF Sköndal SPF Gustav Vasa SPF Sundbyberg SPF Skutan Väddö Kansli Shahla Safari Kanslichef 100 % Maria Andersson Assistent 100 % Britt Holmberg Assistent 80 % 2

3 REPRESENTATION I FÖRBUNDET Förbundsstyrelsen Eva Sahlin, SPF Brännkyrka Ingela Lindberger, SPF Tibbleseniorerna Täby Revisorer Margareta Nyström, SPF Tibbleseniorerna, Täby Arne Johannesson, SPF Gustav Vasa Förbundets valberedning Lillemor Lindberg, SPF Hedvig Eleonora ÖVRIG REPRESENTATION Landstingets Pensionärsråd Caisa Ekstrand, SPF Holmfast, Södertälje Eva Sahlin, SPF Brännkyrka Mats Danielson, SPF Gustav Vasa Kurt Wahlgren, SPF Rurik, Norrtälje SL Samverkansråd med pensionärsorganisationerna Karin Wilborg, SPF Bromma Gunnar Carlsson, SPF Mälarhöjden-Hägersten Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum FoU-rådet Eva Sahlin, SPF Brännkyrka Mats Danielson, SPF Gustav Vasa Nestor FoU-center Kerstin Hallgren, SPF Tyresö seniorer Locum Caisa Ekstrand, SPF Holmfast, Södertälje Olle Eriksson, SPF Vällingby Patientnämnden Caisa Ekstrand, SPF Holmfast, Södertälje Karin Wilborg, SPF Bromma Landstingets kulturförvaltning Caisa Ekstrand, SPF Holmfast, Södertälje Shahla Safari, Kanslichef Studieförbundet Vuxenskolan Stig Söderberg, SPF Nykvarn Kerstin Hallgren, SPF Tyresö seniorer 3

4 NTF i Stockholms län Rolf Lindquist, SPF Mälarhöjden-Hägersten Stockholms Kommunstyrelses Pensionärsråd Eva Sahlin, SPF Brännkyrka Mats Danielson, SPF Gustav Vasa Johnny Dahlin, SPF Stureby Karin Wilborg SPF Bromma Olle Eriksson, SPF Vällingby Kjerstin Genell Andrén, SPF Kungsholmen S:t Göran Lena Hedquist, SPF Bromma Evy Johansson, SPF Brännkyrka VERKSAMHETEN 1. Distriktsstämman Årsstämman hölls den 3 april 2012 på konferens Da Capo, Stockholm. Närvarande vid stämman var 203 ombud från 68 föreningar. 11 styrelseledamöter, 3 kanslipersonal och 3 inbjudna gäster. 2. Styrelsens arbete Styrelsens arbete har anpassats till det av Ronneby-kongressen fastställda programmet "Mål - och riktlinjer ". Verksamheten har bedrivits i tre utskott: Medlemsutskottet (MU), Samhällsutskottet (SU) och Utbildningsutskottet (UU). Kanslichefen har varit adjungerad i samtliga utskott. Det har stått utskottsordförandena fritt att till utskotten knyta erforderlig kompletterande kompetens. Styrelsen har haft 11 och arbetsutskottet 10 protokollförda sammanträden. Distriktsstyrelsens planeringsdagar genomfördes den mars ombord på Viking Line samt den 27 april på Långholmen konferens. 3. Centrala frågor Distriktsordföranden har deltagit i 2 distriktsordförandekonferenser och haft ett antal informella kontakter med förbundsledningen. 4. Mässor Distriktet har deltagit i Trädgårdsmässan den april och seniormässan den 31 oktober- 2 november 2012, båda förlagda till Stockholmsmässans lokal i Älvsjö. 5. Ordförandekonferens Ordförandekonferensen hölls den september ombord på Birka Paradise med 110 deltagare från 65 föreningar 6. Expedition och personal Under 2012 tjänstgjorde följande personal på distriktskansliet; Shahla Safari kanslichef 100%, Britt Holmberg ekonom och assistent 80% och Maria Andersson assistent 100%. 4

5 7. Föreningar och medlemmar Medlemsantalet var vid årets början och vid årets slut medlemmar, vilket innebär en nettominskning med 181 medlemmar. 36 föreningar har ökat sitt medlemsantal, 35 föreningar har minskat och 1 förening har oförändrat medlemsantal. 8. Studieverksamhet Studieverksamhet har bedrivits tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, vilket innebär över studietimmar i studiecirklar med ca 4000 deltagare. 9. Fusion Under året har följande fusion skett: Den 1 april har SPF Djärva Vänner Kista och SPF Spångaveteranerna gått samman och heter numera SPF Spångaveteranerna. Distriktet består numera av 72 föreningar. 10. Ordförande- och styrelsemingel Under året har Stockholmsdistriktets styrelse inbjudit föreningsordförande och styrelser till mingel vid 5 tillfällen. Syftet var att öka kommunikationen och lära känna varandra så att distrikt och föreningar bättre kan samverka och gemensamt bidra till att medlemsantalet i Stockholmsdistriktet ökar. 11. Medlemsförmåner Distriktet har under året haft avtal med följande företag beträffande olika medlemsförmåner: Länsförsäkringar Stockholm, Begravningsbyråerna Alfa och Ignis, City Sightseeing, Stockholm Sightseeing & Ekoparken, Auktionskompaniet.com, Auktionshuset Metropol AB, Stockholm Medical Office, Ortopedservice i Stockholm, Viking Line, Tallink-Silja, Birka Cruises och Studieförbundet Vuxenskolan. MEDLEMSUTSKOTTET Ledamöter: Anita Mickos, ordf, Kerstin Fernstedt, Rolf Lindquist. Adjungerade: Irene Bergman, Irene Svensson, Stellan Bennich Målen för verksamhetsåret 2012 Majoriteten av distriktets föreningar deltar med en representant i MU:s aktiviteter Majoriteten av föreningarna kan förmedla kunskap till medlemmarna om innehållet i de olika aktiviteterna Föreningarnas representanter inspirerar medlemmar att delta i MU:s olika aktiviteter Majoriteten av föreningarna är informerade om trafiksäkerhetsfrågorna och bevakar trafiksäkerheten för äldre i närområdet Minst 250 SPF:are skall besöka café Opera vid varje tillfälle under förutsättning att träffarna kan fortsätta Under nuvarande informationsförhållanden har 10 % av föreningarna någon medlem med på av reseklubben arrangerade resor Medlemsutskottets mål för verksamheten har uppnåtts genom följande: Rekryteringskampanjen Väckarklockan genomförd i tre steg. Närvaro från föreningarna över 90 % Väckarklockan 1 i januari-mars ute i de regionala grupperna Väckarklockan 2 konferens för rekryterare och medlemssekreterare på Cinderella i april 5

6 Väckarklockan 3 uppföljningsmöte i oktober för föreningarna Friskvård: mars information om styrketräning och boxning för ombuden Friskvård: september information om stavgång vandringar samt överläggningar om behov av kommande program i Råcksta Friskvård: Ca 40 % av föreningarna har deltagit Café Opera arrangerats 3 gånger, minst 300 besökare varje gång Reseklubben har tagit fram ett Del i Resa program för föreningarna att kunna beställa det antal platser de önskar på en resa Reseombudsdagar 3 gånger, mer än 50 % av föreningarna ha deltagit Programdag för föreningarna, deltagare 50 % av föreningarna Information har getts till blivande pensionärer i företag Trafik och IT Trafikseminarium för föreningarnas trafikombud, 16 föreningar deltog. En majoritet av deltagarna har varit mycket nöjda med arrangemangen Distriktet har en representant i SPF:s centrala trafikgrupp Deltagare i NTF:s regionala äldreråd två möten samt i SL:s samverkansorgan för pensionärsorganisationerna IT information och utbildning till föreningarna Bridgemästerskap arrangerades i maj för uttagning till förbundets mästerskapstävling. 44 deltagare. Medlemsutskottet har under året representerats på av förbundet arrangerade rekryteringskonferenser. Medlemsutskottet har under året haft 8 möten kopplade till värvargruppens möten och med närvaro av friskvårdsgruppen. SAMHÄLLSUTSKOTTET Ledamöter: Jan-Olof Dackebro tom mars 2012, Allan Ekström, Eva Sahlin, Monica Ulfhielm from april 2012 och Karin Wilborg, ordförande. Adjungerade: Gunilla Bjärås, Mats Danielson, Caisa Ekstrand, Olle Eriksson, Reina Eriksson, Kjerstin Genell Andrén, Ingemor Kreitz, Torbjörn Lundman och Eva Tornefelt Lantz. Målen för verksamhetsåret 2012: Majoriteten av föreningarna deltar med representanter på seminarier och temadagar om Äldre och IT, folkhälsa, tandvård för äldre och boende för äldre. Majoriteten av föreningarna kan förmedla kunskap till medlemmarna kring de ämnen seminarierna och temadagarna belyst. Majoriteten av föreningarna är orienterade om hur pensionssystemet fungerar. Majoriteten av LPR, KPR och SPR:s ledamöter har kunskap om tillgänglighet för äldre och om tillgång på tekniska hjälpmedel. Samhällsutskottets mål för verksamheten har uppnåtts genom att minst 49 föreningar deltagit på de av utskottet anordnade seminarierna och temadagarna. På den mycket välbesökta Bomässan hade vi ingen föranmälan, så vi vet inte hur många föreningar som där var representerade. Samhällsutskottet har under året fullgjort uppdraget i enlighet med arbetsplanen enligt följande: Seminarium om Folkhälsa i mars. Utbildning för ledamöter och ersättare i KPR i mars. 6

7 Seminarium om IT och äldre i april i samarbete med IT-gruppen. Seminarium om äldres Tandhälsa i oktober. Mässa om Boende för äldre i oktober. På distriktsstyrelsens uppdrag nominerat Haninge kommun till förbundets tävling Seniorvänlig kommun Deltagit i Seniormässan i november. I 10 föreningar har man haft tävlingen Hjärnkoll; 14 lag deltog i distriktsmästerskapet. På distriktsstyrelsens uppdrag utsett distriktets representanter i olika samverkansråd, LPR och KPR i Stockholms stad. Utvärderingsresultaten visar att en majoritet av deltagarna varit mycket nöjda med ovanstående arrangemang. Utskottsarbetet har skett i samarbete med kansliet och övriga utskott. Samhällsutskottet har under året haft 8 sammanträden, oftast tillsammans med adjungerade och främst med anknytning till samhällsfrågor, läkemedel, folkhälsa, vård- o omsorgsfrågor, boendefrågor, patientsäkerhet och pensionärsråden. Samhällsutskottet har genom representanterna i pensionärsråd och samverkansråd tagit del av information och synpunkter gällande de för samhällsutskottet aktuella områdena. UTBILDNINGSUTSKOTTET Ledamöter: Johnny Dahlin, ordförande, Stig Söderberg, Arne Johannesson. Målen för verksamhetsåret 2012: i stort sett har alla föreningar relevanta kompetenser för att leda och utveckla föreningarna. nya funktionärer i föreningarna är utbildade för sina uppgifter 95 % av föreningarna är nöjda med utbildningsutskottets utbud av aktiviteter 95 % av föreningarna deltar med representanter i konferenser och teman SPF får nya medlemmar ca 100 personer vid de mässor som SPF deltar i Utbildningsutskottets mål för verksamheten har nästan helt uppnåtts till förväntade och uppsatta mål. Utbildningsutskottet har under året fullgjort uppdraget i enlighet med arbetsplanen enligt följande: anordnat regelbundet återkommande utbildningar som funktionärsutbildningar, konferenser och mässor. ansvarat för samarbetet med SV, Studieförbundet Vuxenskolan organiserat i samarbete med styrelsen distriktsstämman på konferens DA CAPO med 203 personer, ordförandekonferensen på Birka Paradise med 123 personer, planeringskonferensen för distriktsstyrelsen med 11 deltagare samt ledarskapskonferensen på Cinderella med 96 personer. Utvärderingsresultaten har varit föremål för diskussioner, analyser och förslag, som styrelsen tagit till sig inför kommande konferenser. Deltagarna har uttryckt uppskattning och lovord över såväl utbildningarna som arrangemangen. 7

8 Utskottets ledamöter har deltagit i av förbundet anordnade seminarier/kurser för studieansvariga. Utskottsarbetet har skett i nära samarbete med övriga utskott, arbetsgrupper och kansliet. STOCKHOLMSGRUPPEN Ledamöter: Eva Sahlin Ordförande Rolf Lindquist Johnny Dahlin Karin Wilborg Arne Johannesson SPF Brännkyrka SPF Mälarhöjden-Hägersten SPF Stureby SPF Bromma SPF Gustav Vasa Gruppen har arbetat i enlighet med arbetsplanen för distriktet. Gruppen har under året: ansökt om anslag från Stockholms kommun. anordnat utbildningsdag för främst nya ledamöter/ersättare i Stockholms stads stadsdelsnämnders pensionärsråd. genomfört temakonferenser för ordförande i SPF-föreningar i Stockholms stad och dess SPR-ledamöter. bevakat äldrefrågor inom Stockholm genom representation Kommunstyrelsens Pensionärsråd(KPR) i Stadsdelsnämndernas Pensionärsråd(SPR) samt i Landstingets Pensionärsråd (LPR)och samverkansrådet med Förvaltningen inom SLL KPR har drivit SPF:s policyfrågor som rör INFLYTANDE- VALFRIHET- LIVSKVALITET och har verkat för fortsatt god samverkan med PRO på lokal och regional nivå. 8

9 Aktiviteter 2012 Datum Aktivitet/utbildning Medarrangör Deltagare Januari 17 Studieombudsdag SV, VL Styrelsemingel Café Opera 150 Februari 2 Utb. om projektansökan SV 19 7 Erfarenhetsutbyte för kassörer 15 8 Styrelsemingel Samhället och de äldre Äldrecentrum 50 Mars 6 Utbildningsdag för ledamöter i KPR 35 6 Programdag 93 7 Styrelsemingel Träffpunkt Kulturhuset 8 13 Erfarenhetsutbyte för kassörer Planeringsdagar för styrelsen VL Samhället och de äldre Äldrecentrum 20 Inspirationsdag för friskvårdsombud Träffpunkt Kulturhuset Utbildning för nya medlemssekreterare Ledarskapskonferens Cinderella Träffpunkt Kulturhuset Folkhälsodag 27 April 3 Distriktsstämma Träffpunkt Kulturhuset Rekryteringskonferens Cinderella, SV Utbildning för nya medlemssekreterare Informationsdag för valberedare Utbildningsdag för ledamöter i SPR IT-dagen 42 Maj 3 Träffpunkt Kulturhuset-mingel 22 3 DM-Bridge 28 7 Samhället och de äldre Äldrecentrum 10 Styrelsemingel Träff för reseombuden Styrelsemingel Hemsidekurs Utbildning om nya mallar till hemsidor 14 9

10 Juni 7 Utbildning om nya mallar till hemsidor Hemsidekurs Visningsresa till Tallinn Tallink Silja 32 September 4 Informationsdag för reseombud Visningsresa till Riga Tallink Silja Trafikombudsdag Friskvårdsdag Ordförandekonferens Birka Samhället och de äldre Äldrecentrum DM-Hjärnkoll Träffpunkt Kulturhuset Förnyelsearbete inom SPF SV 13 Oktober 4 Seminarium om tandvård SV 27 9 Rekrytering SV Kryssning för reseombud Birka Medlemskryssning VL Träffpunkt Kulturhuset 9 23 Minimässan om boende SV Café Opera Samhället och de äldre Äldrecentrum Träffpunkt Kulturhuset Hemsideutbildning 7 November 21 Träffpunkt Kulturhuset Utbildning för medlemssekr. fortsättning Samhället och de äldre Äldrecentrum 40 December 3 Hemsideutbildning, fortsättning Visningsresa till Tallinn 20 6 Träffpunkt Kulturhuset 28 10

11 Ekonomi Bokslutet visar i år på ett litet överskott på kronor. Det är betydligt bättre än budgeten och beror på att vi lyckats med att få in mer intäkter än vi beräknade och att vi fick ett bättre utfall på vårt placerade kapital. Kapitalet har varit placerat i fasträntekonton hos Swedbank och Danske Bank till en förhållandevis bra ränta. Styrelsen föreslår att överskottet förs över i ny räkning. Den ekonomiska ställningen framgår av resultat- och balansräkningen Slutord En aktiv distriktsstyrelse och ett kompetent och engagerat distriktskansli har under året svarat för en effektivt bedriven verksamhet inom ramen för tilldelade resurser. Ett varmt tack till alla funktionärer och engagerade medlemmar. Vidare ett tack till Stockholms läns landsting och Stockholms stad för det ekonomiska stöd som SPF Stockholmsdistriktet har erhållit. Ett tack riktas även till Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete. Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) 87,4 87,4 Resultatdisposition Medel att disponera Balanserat Årets Resultat Disponeras så att i ny räkning överföres

12 Resultaträkning verksamhetsåret Noter Budget Utfall Utfall INTÄKTER Årsavgifter Anslag Sthlms Kommun Anslag Landstinget Aktivitetsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetskostnader Aktivitetskostnader Inköp material Konferenser Projekt Summa verksamhetskostnader Kontorskostnader Lokalkostnader Kanslikostnader Representation/uppvaktning Marknadsföring Summa kontorskostnader Personalkostnader Arvoden styrelse/utskott Löner kansliet + övr. Not Sociala kostnader försäkringar Utbildn, hälsovård övr. pers.kostn Kostnadsersättningar Summa personalkostnader ÖVRIGA KOSTNADER Förbundsavgifter Stockholmsföreningarna Distriktsstämma Kongressen Utvecklingsprojekt Avskrivningar Summa övriga kostnader Summa kostnader totalt Resultat före finansiella poster extra ordinära intäkter och kostn Ränteintäkter Not Årets resultat

13 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Stockholmsdistriktet BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Not SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Balanserat resultat Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostn/förutbet.intäkter Not SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelse Inga Inga 13

14 Noter till Resultat och Balansräkning Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFN 2009:1 årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Under året har 3 personer varit anställda hela året. 2 personer på 100 % och 1 person på 80 %. Total lönekostnad kr. och soc.avg kr. Fördelningen 3 kvinnor 0 män. Under året har fastränteplaceringar gjorts i Swedbank och Danske Bank. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Ingående anskaffningsvärde kr. årets nyanskaffning uppgår till kr. utgående anskaffningsvärde kr. Avskrivningarna uppgår till kr. Avskrivningstiden på inventarierna är på 3 år. Avser semesterlön, sociala avgifter, revisionsarvode samt förutbetalt bidrag från Stockholms kommun. 14

15 15

16 16

17 Sveriges Pensionärsförbund Stockholmsdistriktet Torsgatan 37, Stockholm Telefon: E-post: Hemsida: 17

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

istrikts SPF Stockholm

istrikts SPF Stockholm Dbladet istrikts SPF Stockholm September 2012 nkt Träffpu Café Opera Reseklubbsresa Våra pensioner SPF goes to China Träffpunkt Kulturhuset Distriktets utskott 1 DISTRIKTSBLADET SPF Stockholm Adress: SPF

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö ÅRSREDOVISNING Brf Hälsingör Malmö 2008 Brf Hälsingör 1 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Underskrifter... 7 Revisionsberättelse... 8 Brf Hälsingör 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer