Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 Sveriges Pensionärsförbund, SPF Stockholmsdistriktet får härmed avge sin förvaltningsberättelse för år En omfattande verksamhet har bedrivits enligt fastställd Arbetsplan 2012 och inom ramen för SPF:s centrala mål- och riktlinjer. Distriktet har på olika nivåer haft en givande samverkan med övriga pensionärsorganisationer, främst PRO. Distriktet bidrar till att öka kunskapen om SPF:s verksamhet och medverkar till föreningarnas utveckling, så att hela organisationen växer och kraftfullt kan påverka samhället i äldreekonomiska, sociala, kulturella och hälsomässiga frågor till gagn för medlemmarna. STYRELSE Kerstin Hallgren, ordförande Johnny Dahlin Allan Ekström Kerstin Fernstedt Arne Johannesson Rolf Lindquist Anita Mickos Eva Sahlin Stig Söderberg Monica Ulfhielm Karin Wilborg SPF Tyresö Seniorer SPF Stureby SPF Lidingöskeppet SPF Tunasol, Sollentuna SPF Gustav Vasa SPF Mälarhöjden-Hägersten SPF Kvarnen Järfälla SPF Brännkyrka SPF Nykvarn SPF BooRingen SPF Bromma Arbetsutskott Kerstin Hallgren Johnny Dahlin Eva Sahlin Allan Ekström Arne Johannesson Revisorer Fredrik Åborg Lars Åstrand, SPF Katarina Oscar Öberg Erik Nilsson, SPF Skutan Väddö Valberedning Anita Ekstrand, sammankallande Leif Åke Andersson Birte Holmin Carin Milton Erik Nilsson (godkänd revisor) SPF Botkyrka SPF Sköndal SPF Gustav Vasa SPF Sundbyberg SPF Skutan Väddö Kansli Shahla Safari Kanslichef 100 % Maria Andersson Assistent 100 % Britt Holmberg Assistent 80 % 2

3 REPRESENTATION I FÖRBUNDET Förbundsstyrelsen Eva Sahlin, SPF Brännkyrka Ingela Lindberger, SPF Tibbleseniorerna Täby Revisorer Margareta Nyström, SPF Tibbleseniorerna, Täby Arne Johannesson, SPF Gustav Vasa Förbundets valberedning Lillemor Lindberg, SPF Hedvig Eleonora ÖVRIG REPRESENTATION Landstingets Pensionärsråd Caisa Ekstrand, SPF Holmfast, Södertälje Eva Sahlin, SPF Brännkyrka Mats Danielson, SPF Gustav Vasa Kurt Wahlgren, SPF Rurik, Norrtälje SL Samverkansråd med pensionärsorganisationerna Karin Wilborg, SPF Bromma Gunnar Carlsson, SPF Mälarhöjden-Hägersten Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum FoU-rådet Eva Sahlin, SPF Brännkyrka Mats Danielson, SPF Gustav Vasa Nestor FoU-center Kerstin Hallgren, SPF Tyresö seniorer Locum Caisa Ekstrand, SPF Holmfast, Södertälje Olle Eriksson, SPF Vällingby Patientnämnden Caisa Ekstrand, SPF Holmfast, Södertälje Karin Wilborg, SPF Bromma Landstingets kulturförvaltning Caisa Ekstrand, SPF Holmfast, Södertälje Shahla Safari, Kanslichef Studieförbundet Vuxenskolan Stig Söderberg, SPF Nykvarn Kerstin Hallgren, SPF Tyresö seniorer 3

4 NTF i Stockholms län Rolf Lindquist, SPF Mälarhöjden-Hägersten Stockholms Kommunstyrelses Pensionärsråd Eva Sahlin, SPF Brännkyrka Mats Danielson, SPF Gustav Vasa Johnny Dahlin, SPF Stureby Karin Wilborg SPF Bromma Olle Eriksson, SPF Vällingby Kjerstin Genell Andrén, SPF Kungsholmen S:t Göran Lena Hedquist, SPF Bromma Evy Johansson, SPF Brännkyrka VERKSAMHETEN 1. Distriktsstämman Årsstämman hölls den 3 april 2012 på konferens Da Capo, Stockholm. Närvarande vid stämman var 203 ombud från 68 föreningar. 11 styrelseledamöter, 3 kanslipersonal och 3 inbjudna gäster. 2. Styrelsens arbete Styrelsens arbete har anpassats till det av Ronneby-kongressen fastställda programmet "Mål - och riktlinjer ". Verksamheten har bedrivits i tre utskott: Medlemsutskottet (MU), Samhällsutskottet (SU) och Utbildningsutskottet (UU). Kanslichefen har varit adjungerad i samtliga utskott. Det har stått utskottsordförandena fritt att till utskotten knyta erforderlig kompletterande kompetens. Styrelsen har haft 11 och arbetsutskottet 10 protokollförda sammanträden. Distriktsstyrelsens planeringsdagar genomfördes den mars ombord på Viking Line samt den 27 april på Långholmen konferens. 3. Centrala frågor Distriktsordföranden har deltagit i 2 distriktsordförandekonferenser och haft ett antal informella kontakter med förbundsledningen. 4. Mässor Distriktet har deltagit i Trädgårdsmässan den april och seniormässan den 31 oktober- 2 november 2012, båda förlagda till Stockholmsmässans lokal i Älvsjö. 5. Ordförandekonferens Ordförandekonferensen hölls den september ombord på Birka Paradise med 110 deltagare från 65 föreningar 6. Expedition och personal Under 2012 tjänstgjorde följande personal på distriktskansliet; Shahla Safari kanslichef 100%, Britt Holmberg ekonom och assistent 80% och Maria Andersson assistent 100%. 4

5 7. Föreningar och medlemmar Medlemsantalet var vid årets början och vid årets slut medlemmar, vilket innebär en nettominskning med 181 medlemmar. 36 föreningar har ökat sitt medlemsantal, 35 föreningar har minskat och 1 förening har oförändrat medlemsantal. 8. Studieverksamhet Studieverksamhet har bedrivits tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, vilket innebär över studietimmar i studiecirklar med ca 4000 deltagare. 9. Fusion Under året har följande fusion skett: Den 1 april har SPF Djärva Vänner Kista och SPF Spångaveteranerna gått samman och heter numera SPF Spångaveteranerna. Distriktet består numera av 72 föreningar. 10. Ordförande- och styrelsemingel Under året har Stockholmsdistriktets styrelse inbjudit föreningsordförande och styrelser till mingel vid 5 tillfällen. Syftet var att öka kommunikationen och lära känna varandra så att distrikt och föreningar bättre kan samverka och gemensamt bidra till att medlemsantalet i Stockholmsdistriktet ökar. 11. Medlemsförmåner Distriktet har under året haft avtal med följande företag beträffande olika medlemsförmåner: Länsförsäkringar Stockholm, Begravningsbyråerna Alfa och Ignis, City Sightseeing, Stockholm Sightseeing & Ekoparken, Auktionskompaniet.com, Auktionshuset Metropol AB, Stockholm Medical Office, Ortopedservice i Stockholm, Viking Line, Tallink-Silja, Birka Cruises och Studieförbundet Vuxenskolan. MEDLEMSUTSKOTTET Ledamöter: Anita Mickos, ordf, Kerstin Fernstedt, Rolf Lindquist. Adjungerade: Irene Bergman, Irene Svensson, Stellan Bennich Målen för verksamhetsåret 2012 Majoriteten av distriktets föreningar deltar med en representant i MU:s aktiviteter Majoriteten av föreningarna kan förmedla kunskap till medlemmarna om innehållet i de olika aktiviteterna Föreningarnas representanter inspirerar medlemmar att delta i MU:s olika aktiviteter Majoriteten av föreningarna är informerade om trafiksäkerhetsfrågorna och bevakar trafiksäkerheten för äldre i närområdet Minst 250 SPF:are skall besöka café Opera vid varje tillfälle under förutsättning att träffarna kan fortsätta Under nuvarande informationsförhållanden har 10 % av föreningarna någon medlem med på av reseklubben arrangerade resor Medlemsutskottets mål för verksamheten har uppnåtts genom följande: Rekryteringskampanjen Väckarklockan genomförd i tre steg. Närvaro från föreningarna över 90 % Väckarklockan 1 i januari-mars ute i de regionala grupperna Väckarklockan 2 konferens för rekryterare och medlemssekreterare på Cinderella i april 5

6 Väckarklockan 3 uppföljningsmöte i oktober för föreningarna Friskvård: mars information om styrketräning och boxning för ombuden Friskvård: september information om stavgång vandringar samt överläggningar om behov av kommande program i Råcksta Friskvård: Ca 40 % av föreningarna har deltagit Café Opera arrangerats 3 gånger, minst 300 besökare varje gång Reseklubben har tagit fram ett Del i Resa program för föreningarna att kunna beställa det antal platser de önskar på en resa Reseombudsdagar 3 gånger, mer än 50 % av föreningarna ha deltagit Programdag för föreningarna, deltagare 50 % av föreningarna Information har getts till blivande pensionärer i företag Trafik och IT Trafikseminarium för föreningarnas trafikombud, 16 föreningar deltog. En majoritet av deltagarna har varit mycket nöjda med arrangemangen Distriktet har en representant i SPF:s centrala trafikgrupp Deltagare i NTF:s regionala äldreråd två möten samt i SL:s samverkansorgan för pensionärsorganisationerna IT information och utbildning till föreningarna Bridgemästerskap arrangerades i maj för uttagning till förbundets mästerskapstävling. 44 deltagare. Medlemsutskottet har under året representerats på av förbundet arrangerade rekryteringskonferenser. Medlemsutskottet har under året haft 8 möten kopplade till värvargruppens möten och med närvaro av friskvårdsgruppen. SAMHÄLLSUTSKOTTET Ledamöter: Jan-Olof Dackebro tom mars 2012, Allan Ekström, Eva Sahlin, Monica Ulfhielm from april 2012 och Karin Wilborg, ordförande. Adjungerade: Gunilla Bjärås, Mats Danielson, Caisa Ekstrand, Olle Eriksson, Reina Eriksson, Kjerstin Genell Andrén, Ingemor Kreitz, Torbjörn Lundman och Eva Tornefelt Lantz. Målen för verksamhetsåret 2012: Majoriteten av föreningarna deltar med representanter på seminarier och temadagar om Äldre och IT, folkhälsa, tandvård för äldre och boende för äldre. Majoriteten av föreningarna kan förmedla kunskap till medlemmarna kring de ämnen seminarierna och temadagarna belyst. Majoriteten av föreningarna är orienterade om hur pensionssystemet fungerar. Majoriteten av LPR, KPR och SPR:s ledamöter har kunskap om tillgänglighet för äldre och om tillgång på tekniska hjälpmedel. Samhällsutskottets mål för verksamheten har uppnåtts genom att minst 49 föreningar deltagit på de av utskottet anordnade seminarierna och temadagarna. På den mycket välbesökta Bomässan hade vi ingen föranmälan, så vi vet inte hur många föreningar som där var representerade. Samhällsutskottet har under året fullgjort uppdraget i enlighet med arbetsplanen enligt följande: Seminarium om Folkhälsa i mars. Utbildning för ledamöter och ersättare i KPR i mars. 6

7 Seminarium om IT och äldre i april i samarbete med IT-gruppen. Seminarium om äldres Tandhälsa i oktober. Mässa om Boende för äldre i oktober. På distriktsstyrelsens uppdrag nominerat Haninge kommun till förbundets tävling Seniorvänlig kommun Deltagit i Seniormässan i november. I 10 föreningar har man haft tävlingen Hjärnkoll; 14 lag deltog i distriktsmästerskapet. På distriktsstyrelsens uppdrag utsett distriktets representanter i olika samverkansråd, LPR och KPR i Stockholms stad. Utvärderingsresultaten visar att en majoritet av deltagarna varit mycket nöjda med ovanstående arrangemang. Utskottsarbetet har skett i samarbete med kansliet och övriga utskott. Samhällsutskottet har under året haft 8 sammanträden, oftast tillsammans med adjungerade och främst med anknytning till samhällsfrågor, läkemedel, folkhälsa, vård- o omsorgsfrågor, boendefrågor, patientsäkerhet och pensionärsråden. Samhällsutskottet har genom representanterna i pensionärsråd och samverkansråd tagit del av information och synpunkter gällande de för samhällsutskottet aktuella områdena. UTBILDNINGSUTSKOTTET Ledamöter: Johnny Dahlin, ordförande, Stig Söderberg, Arne Johannesson. Målen för verksamhetsåret 2012: i stort sett har alla föreningar relevanta kompetenser för att leda och utveckla föreningarna. nya funktionärer i föreningarna är utbildade för sina uppgifter 95 % av föreningarna är nöjda med utbildningsutskottets utbud av aktiviteter 95 % av föreningarna deltar med representanter i konferenser och teman SPF får nya medlemmar ca 100 personer vid de mässor som SPF deltar i Utbildningsutskottets mål för verksamheten har nästan helt uppnåtts till förväntade och uppsatta mål. Utbildningsutskottet har under året fullgjort uppdraget i enlighet med arbetsplanen enligt följande: anordnat regelbundet återkommande utbildningar som funktionärsutbildningar, konferenser och mässor. ansvarat för samarbetet med SV, Studieförbundet Vuxenskolan organiserat i samarbete med styrelsen distriktsstämman på konferens DA CAPO med 203 personer, ordförandekonferensen på Birka Paradise med 123 personer, planeringskonferensen för distriktsstyrelsen med 11 deltagare samt ledarskapskonferensen på Cinderella med 96 personer. Utvärderingsresultaten har varit föremål för diskussioner, analyser och förslag, som styrelsen tagit till sig inför kommande konferenser. Deltagarna har uttryckt uppskattning och lovord över såväl utbildningarna som arrangemangen. 7

8 Utskottets ledamöter har deltagit i av förbundet anordnade seminarier/kurser för studieansvariga. Utskottsarbetet har skett i nära samarbete med övriga utskott, arbetsgrupper och kansliet. STOCKHOLMSGRUPPEN Ledamöter: Eva Sahlin Ordförande Rolf Lindquist Johnny Dahlin Karin Wilborg Arne Johannesson SPF Brännkyrka SPF Mälarhöjden-Hägersten SPF Stureby SPF Bromma SPF Gustav Vasa Gruppen har arbetat i enlighet med arbetsplanen för distriktet. Gruppen har under året: ansökt om anslag från Stockholms kommun. anordnat utbildningsdag för främst nya ledamöter/ersättare i Stockholms stads stadsdelsnämnders pensionärsråd. genomfört temakonferenser för ordförande i SPF-föreningar i Stockholms stad och dess SPR-ledamöter. bevakat äldrefrågor inom Stockholm genom representation Kommunstyrelsens Pensionärsråd(KPR) i Stadsdelsnämndernas Pensionärsråd(SPR) samt i Landstingets Pensionärsråd (LPR)och samverkansrådet med Förvaltningen inom SLL KPR har drivit SPF:s policyfrågor som rör INFLYTANDE- VALFRIHET- LIVSKVALITET och har verkat för fortsatt god samverkan med PRO på lokal och regional nivå. 8

9 Aktiviteter 2012 Datum Aktivitet/utbildning Medarrangör Deltagare Januari 17 Studieombudsdag SV, VL Styrelsemingel Café Opera 150 Februari 2 Utb. om projektansökan SV 19 7 Erfarenhetsutbyte för kassörer 15 8 Styrelsemingel Samhället och de äldre Äldrecentrum 50 Mars 6 Utbildningsdag för ledamöter i KPR 35 6 Programdag 93 7 Styrelsemingel Träffpunkt Kulturhuset 8 13 Erfarenhetsutbyte för kassörer Planeringsdagar för styrelsen VL Samhället och de äldre Äldrecentrum 20 Inspirationsdag för friskvårdsombud Träffpunkt Kulturhuset Utbildning för nya medlemssekreterare Ledarskapskonferens Cinderella Träffpunkt Kulturhuset Folkhälsodag 27 April 3 Distriktsstämma Träffpunkt Kulturhuset Rekryteringskonferens Cinderella, SV Utbildning för nya medlemssekreterare Informationsdag för valberedare Utbildningsdag för ledamöter i SPR IT-dagen 42 Maj 3 Träffpunkt Kulturhuset-mingel 22 3 DM-Bridge 28 7 Samhället och de äldre Äldrecentrum 10 Styrelsemingel Träff för reseombuden Styrelsemingel Hemsidekurs Utbildning om nya mallar till hemsidor 14 9

10 Juni 7 Utbildning om nya mallar till hemsidor Hemsidekurs Visningsresa till Tallinn Tallink Silja 32 September 4 Informationsdag för reseombud Visningsresa till Riga Tallink Silja Trafikombudsdag Friskvårdsdag Ordförandekonferens Birka Samhället och de äldre Äldrecentrum DM-Hjärnkoll Träffpunkt Kulturhuset Förnyelsearbete inom SPF SV 13 Oktober 4 Seminarium om tandvård SV 27 9 Rekrytering SV Kryssning för reseombud Birka Medlemskryssning VL Träffpunkt Kulturhuset 9 23 Minimässan om boende SV Café Opera Samhället och de äldre Äldrecentrum Träffpunkt Kulturhuset Hemsideutbildning 7 November 21 Träffpunkt Kulturhuset Utbildning för medlemssekr. fortsättning Samhället och de äldre Äldrecentrum 40 December 3 Hemsideutbildning, fortsättning Visningsresa till Tallinn 20 6 Träffpunkt Kulturhuset 28 10

11 Ekonomi Bokslutet visar i år på ett litet överskott på kronor. Det är betydligt bättre än budgeten och beror på att vi lyckats med att få in mer intäkter än vi beräknade och att vi fick ett bättre utfall på vårt placerade kapital. Kapitalet har varit placerat i fasträntekonton hos Swedbank och Danske Bank till en förhållandevis bra ränta. Styrelsen föreslår att överskottet förs över i ny räkning. Den ekonomiska ställningen framgår av resultat- och balansräkningen Slutord En aktiv distriktsstyrelse och ett kompetent och engagerat distriktskansli har under året svarat för en effektivt bedriven verksamhet inom ramen för tilldelade resurser. Ett varmt tack till alla funktionärer och engagerade medlemmar. Vidare ett tack till Stockholms läns landsting och Stockholms stad för det ekonomiska stöd som SPF Stockholmsdistriktet har erhållit. Ett tack riktas även till Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete. Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) 87,4 87,4 Resultatdisposition Medel att disponera Balanserat Årets Resultat Disponeras så att i ny räkning överföres

12 Resultaträkning verksamhetsåret Noter Budget Utfall Utfall INTÄKTER Årsavgifter Anslag Sthlms Kommun Anslag Landstinget Aktivitetsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetskostnader Aktivitetskostnader Inköp material Konferenser Projekt Summa verksamhetskostnader Kontorskostnader Lokalkostnader Kanslikostnader Representation/uppvaktning Marknadsföring Summa kontorskostnader Personalkostnader Arvoden styrelse/utskott Löner kansliet + övr. Not Sociala kostnader försäkringar Utbildn, hälsovård övr. pers.kostn Kostnadsersättningar Summa personalkostnader ÖVRIGA KOSTNADER Förbundsavgifter Stockholmsföreningarna Distriktsstämma Kongressen Utvecklingsprojekt Avskrivningar Summa övriga kostnader Summa kostnader totalt Resultat före finansiella poster extra ordinära intäkter och kostn Ränteintäkter Not Årets resultat

13 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Stockholmsdistriktet BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Not SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Balanserat resultat Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostn/förutbet.intäkter Not SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelse Inga Inga 13

14 Noter till Resultat och Balansräkning Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFN 2009:1 årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Under året har 3 personer varit anställda hela året. 2 personer på 100 % och 1 person på 80 %. Total lönekostnad kr. och soc.avg kr. Fördelningen 3 kvinnor 0 män. Under året har fastränteplaceringar gjorts i Swedbank och Danske Bank. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Ingående anskaffningsvärde kr. årets nyanskaffning uppgår till kr. utgående anskaffningsvärde kr. Avskrivningarna uppgår till kr. Avskrivningstiden på inventarierna är på 3 år. Avser semesterlön, sociala avgifter, revisionsarvode samt förutbetalt bidrag från Stockholms kommun. 14

15 15

16 16

17 Sveriges Pensionärsförbund Stockholmsdistriktet Torsgatan 37, Stockholm Telefon: E-post: Hemsida: 17

istrikts SPF Stockholm

istrikts SPF Stockholm Dbladet istrikts SPF Stockholm September 2012 nkt Träffpu Café Opera Reseklubbsresa Våra pensioner SPF goes to China Träffpunkt Kulturhuset Distriktets utskott 1 DISTRIKTSBLADET SPF Stockholm Adress: SPF

Läs mer

SPF Jönköpingsdistriktet

SPF Jönköpingsdistriktet SPF Jönköpingsdistriktet Verksamhetsberättelse 2011 2 Innehåll Innehållsförteckning 2 Verksamheten i sammandrag 3 Distriktsstämma 2011 3 Utvärdering av verksamhetsplan 4 Kurser och konferenser 6 Särskilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Omslag 1 Innehållsförteckning 2 Förord 3 Kongressen 13-16 juni 4 SPF-veckan 5 Äldrepolitik Prioriterade frågor 6 Sjukvård, hälsa och omsorg 7 Folkhälsa 8 Läkemedel 8

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Innehåll Omslag 1 Innehållsförteckning 2 Förord 3 Manifestationen den 17 september 4 Pensionärspolitiska frågor Ekonomi 5 Inflytande 5 Sjukvård, omsorg

Läs mer

KALLELSE. Medlemmar i SPF TIBBLESENIORNA kallas härmed till ordinarie årsmöte

KALLELSE. Medlemmar i SPF TIBBLESENIORNA kallas härmed till ordinarie årsmöte KALLELSE Medlemmar i SPF TIBBLESENIORNA kallas härmed till ordinarie årsmöte Tid: Onsdagen den 18 februari 2015 klockan 13.00 Plats: Grindtorpskyrkan i Täby Dagordning 1 Årsmötets öppnande 2 Val av mötesordförande,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2014 2 Styrelsen för Kronobergs distrikt av Sveriges Pensionsförbund, SPF, får härmed lämna verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsens sammansättning: Ordförande Åke Wenrup Lessebo

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

PRO 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING Omslagsbild: PRO:s Folkhögskola Gysinge i vacker vårskrud. 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 PRO:s ordförande Curt Persson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 3 Förord

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 MED ÅRSREDOVISNING SISU-priset 2010 - BK Vildkaninen Foto: Fredrik Svensson 1 SISU Idrottsutbildarna Gotland Distriktsstämma Suderbys Herrgård onsdag 31 mars 2011 kl 18.30 Föredragningslista

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Årsmöteshandlingar. RSMH Stockholms läns distrikt

Årsmöteshandlingar. RSMH Stockholms läns distrikt Årsmöteshandlingar RSMH Stockholms läns distrikt Pumpan 19 april 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT 2010 STYRELSE... 2 REVISORER... 2 ANSTÄLLDA INOM DISTRIKTET... 3 LOKALFÖRENINGARNA...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för människor som

Läs mer

Förbundsstämma 13 april 2013

Förbundsstämma 13 april 2013 Förbundsstämma 13 april 2013 Handlingar del 1 Program, praktisk information, Verksamhetsberättelse 2011 och 2012 Bokslut 2011 och 2012 Landstingshuset Nyköping Innehållsförteckning Förslag till procedurregler

Läs mer

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING På omslaget (från vänster): Maria Linder, Birgitta Beckman och Klaus Buttenschön. Fotograf: Stefan Bladh. PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-03-11--13 Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, Christer Pettersson Anders Hultman Marcus Rönnegard mötessekreterare

Läs mer

Mottagare av SISU-priset 2014 Anna Thulin, Visby IBK. Verksamhetsberättelse. med årsredovising 2014. SISU Idrottsutbildarna Gotland

Mottagare av SISU-priset 2014 Anna Thulin, Visby IBK. Verksamhetsberättelse. med årsredovising 2014. SISU Idrottsutbildarna Gotland Mottagare av SISU-priset 2014 Anna Thulin, Visby IBK Verksamhetsberättelse med årsredovising 2014 SISU Idrottsutbildarna Gotland 1 SISU Idrottsutbildarna Gotland Distriktsstämma Suderbys Herrgård torsdagen

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR. TILL KONGRESS 10-års jubileum & KONFERENS. Den 15-16 april, 2011 Marieborgs folkhögskola, Norrköping

KONGRESSHANDLINGAR. TILL KONGRESS 10-års jubileum & KONFERENS. Den 15-16 april, 2011 Marieborgs folkhögskola, Norrköping KONGRESSHANDLINGAR TILL KONGRESS 10-års jubileum & KONFERENS Den 15-16 april, 2011 Marieborgs folkhögskola, Norrköping SKOOPI 10 ÅRS JUBILEUM 2000-2010 PROGRAM KONFERENS & UTBILDNING Den 15/4-16/4, 2011

Läs mer

innehållsförteckning VD har ordet

innehållsförteckning VD har ordet Utdrag ur innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Eskilstuna Marknadsföring AB 4 Ägande 4 Verksamhet 2012 4 Organisation 10 Ekonomisk översikt 11 Disposition 11 Resultaträkning 12

Läs mer

Litografklubbens Arkiv

Litografklubbens Arkiv Årsredovisning för Litografklubbens Arkiv Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7-8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Förbundets fonder 6 Intressepolitik 8 Ungdomsverksamheten 10 Barn- och föräldraverksamheten 11 Rehabilitering 11

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamheten i Svenska

Läs mer

DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015

DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Utmärkelser: Guldnål och Årets Korpare 3. Upprop och fastställande av röstlängd 4. Årsmötets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

Räddningsarbete Foto: Christian Björses Apportering Foto: Maria Nilsson. Brainwaves Krollie & Lillemor Edström, SM-vinnare i lydnad Foto: Anna Jansson

Räddningsarbete Foto: Christian Björses Apportering Foto: Maria Nilsson. Brainwaves Krollie & Lillemor Edström, SM-vinnare i lydnad Foto: Anna Jansson Svenska Brukshundklubbens VERKSAMHETSBERÄTTELSE Räddningsarbete Foto: Christian Björses Apportering Foto: Maria Nilsson Brainwaves Krollie & Lillemor Edström, SM-vinnare i lydnad Foto: Anna Jansson Memoris

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012

ÅRSREDOVISNING 2011. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012 1 I början av 2011 drabbades vi av ett tungt slag då våra vänner och kolleger Inga-Britt och

Läs mer