Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 Sveriges Pensionärsförbund, SPF Stockholmsdistriktet får härmed avge sin förvaltningsberättelse för år En omfattande verksamhet har bedrivits enligt fastställd Arbetsplan 2012 och inom ramen för SPF:s centrala mål- och riktlinjer. Distriktet har på olika nivåer haft en givande samverkan med övriga pensionärsorganisationer, främst PRO. Distriktet bidrar till att öka kunskapen om SPF:s verksamhet och medverkar till föreningarnas utveckling, så att hela organisationen växer och kraftfullt kan påverka samhället i äldreekonomiska, sociala, kulturella och hälsomässiga frågor till gagn för medlemmarna. STYRELSE Kerstin Hallgren, ordförande Johnny Dahlin Allan Ekström Kerstin Fernstedt Arne Johannesson Rolf Lindquist Anita Mickos Eva Sahlin Stig Söderberg Monica Ulfhielm Karin Wilborg SPF Tyresö Seniorer SPF Stureby SPF Lidingöskeppet SPF Tunasol, Sollentuna SPF Gustav Vasa SPF Mälarhöjden-Hägersten SPF Kvarnen Järfälla SPF Brännkyrka SPF Nykvarn SPF BooRingen SPF Bromma Arbetsutskott Kerstin Hallgren Johnny Dahlin Eva Sahlin Allan Ekström Arne Johannesson Revisorer Fredrik Åborg Lars Åstrand, SPF Katarina Oscar Öberg Erik Nilsson, SPF Skutan Väddö Valberedning Anita Ekstrand, sammankallande Leif Åke Andersson Birte Holmin Carin Milton Erik Nilsson (godkänd revisor) SPF Botkyrka SPF Sköndal SPF Gustav Vasa SPF Sundbyberg SPF Skutan Väddö Kansli Shahla Safari Kanslichef 100 % Maria Andersson Assistent 100 % Britt Holmberg Assistent 80 % 2

3 REPRESENTATION I FÖRBUNDET Förbundsstyrelsen Eva Sahlin, SPF Brännkyrka Ingela Lindberger, SPF Tibbleseniorerna Täby Revisorer Margareta Nyström, SPF Tibbleseniorerna, Täby Arne Johannesson, SPF Gustav Vasa Förbundets valberedning Lillemor Lindberg, SPF Hedvig Eleonora ÖVRIG REPRESENTATION Landstingets Pensionärsråd Caisa Ekstrand, SPF Holmfast, Södertälje Eva Sahlin, SPF Brännkyrka Mats Danielson, SPF Gustav Vasa Kurt Wahlgren, SPF Rurik, Norrtälje SL Samverkansråd med pensionärsorganisationerna Karin Wilborg, SPF Bromma Gunnar Carlsson, SPF Mälarhöjden-Hägersten Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum FoU-rådet Eva Sahlin, SPF Brännkyrka Mats Danielson, SPF Gustav Vasa Nestor FoU-center Kerstin Hallgren, SPF Tyresö seniorer Locum Caisa Ekstrand, SPF Holmfast, Södertälje Olle Eriksson, SPF Vällingby Patientnämnden Caisa Ekstrand, SPF Holmfast, Södertälje Karin Wilborg, SPF Bromma Landstingets kulturförvaltning Caisa Ekstrand, SPF Holmfast, Södertälje Shahla Safari, Kanslichef Studieförbundet Vuxenskolan Stig Söderberg, SPF Nykvarn Kerstin Hallgren, SPF Tyresö seniorer 3

4 NTF i Stockholms län Rolf Lindquist, SPF Mälarhöjden-Hägersten Stockholms Kommunstyrelses Pensionärsråd Eva Sahlin, SPF Brännkyrka Mats Danielson, SPF Gustav Vasa Johnny Dahlin, SPF Stureby Karin Wilborg SPF Bromma Olle Eriksson, SPF Vällingby Kjerstin Genell Andrén, SPF Kungsholmen S:t Göran Lena Hedquist, SPF Bromma Evy Johansson, SPF Brännkyrka VERKSAMHETEN 1. Distriktsstämman Årsstämman hölls den 3 april 2012 på konferens Da Capo, Stockholm. Närvarande vid stämman var 203 ombud från 68 föreningar. 11 styrelseledamöter, 3 kanslipersonal och 3 inbjudna gäster. 2. Styrelsens arbete Styrelsens arbete har anpassats till det av Ronneby-kongressen fastställda programmet "Mål - och riktlinjer ". Verksamheten har bedrivits i tre utskott: Medlemsutskottet (MU), Samhällsutskottet (SU) och Utbildningsutskottet (UU). Kanslichefen har varit adjungerad i samtliga utskott. Det har stått utskottsordförandena fritt att till utskotten knyta erforderlig kompletterande kompetens. Styrelsen har haft 11 och arbetsutskottet 10 protokollförda sammanträden. Distriktsstyrelsens planeringsdagar genomfördes den mars ombord på Viking Line samt den 27 april på Långholmen konferens. 3. Centrala frågor Distriktsordföranden har deltagit i 2 distriktsordförandekonferenser och haft ett antal informella kontakter med förbundsledningen. 4. Mässor Distriktet har deltagit i Trädgårdsmässan den april och seniormässan den 31 oktober- 2 november 2012, båda förlagda till Stockholmsmässans lokal i Älvsjö. 5. Ordförandekonferens Ordförandekonferensen hölls den september ombord på Birka Paradise med 110 deltagare från 65 föreningar 6. Expedition och personal Under 2012 tjänstgjorde följande personal på distriktskansliet; Shahla Safari kanslichef 100%, Britt Holmberg ekonom och assistent 80% och Maria Andersson assistent 100%. 4

5 7. Föreningar och medlemmar Medlemsantalet var vid årets början och vid årets slut medlemmar, vilket innebär en nettominskning med 181 medlemmar. 36 föreningar har ökat sitt medlemsantal, 35 föreningar har minskat och 1 förening har oförändrat medlemsantal. 8. Studieverksamhet Studieverksamhet har bedrivits tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, vilket innebär över studietimmar i studiecirklar med ca 4000 deltagare. 9. Fusion Under året har följande fusion skett: Den 1 april har SPF Djärva Vänner Kista och SPF Spångaveteranerna gått samman och heter numera SPF Spångaveteranerna. Distriktet består numera av 72 föreningar. 10. Ordförande- och styrelsemingel Under året har Stockholmsdistriktets styrelse inbjudit föreningsordförande och styrelser till mingel vid 5 tillfällen. Syftet var att öka kommunikationen och lära känna varandra så att distrikt och föreningar bättre kan samverka och gemensamt bidra till att medlemsantalet i Stockholmsdistriktet ökar. 11. Medlemsförmåner Distriktet har under året haft avtal med följande företag beträffande olika medlemsförmåner: Länsförsäkringar Stockholm, Begravningsbyråerna Alfa och Ignis, City Sightseeing, Stockholm Sightseeing & Ekoparken, Auktionskompaniet.com, Auktionshuset Metropol AB, Stockholm Medical Office, Ortopedservice i Stockholm, Viking Line, Tallink-Silja, Birka Cruises och Studieförbundet Vuxenskolan. MEDLEMSUTSKOTTET Ledamöter: Anita Mickos, ordf, Kerstin Fernstedt, Rolf Lindquist. Adjungerade: Irene Bergman, Irene Svensson, Stellan Bennich Målen för verksamhetsåret 2012 Majoriteten av distriktets föreningar deltar med en representant i MU:s aktiviteter Majoriteten av föreningarna kan förmedla kunskap till medlemmarna om innehållet i de olika aktiviteterna Föreningarnas representanter inspirerar medlemmar att delta i MU:s olika aktiviteter Majoriteten av föreningarna är informerade om trafiksäkerhetsfrågorna och bevakar trafiksäkerheten för äldre i närområdet Minst 250 SPF:are skall besöka café Opera vid varje tillfälle under förutsättning att träffarna kan fortsätta Under nuvarande informationsförhållanden har 10 % av föreningarna någon medlem med på av reseklubben arrangerade resor Medlemsutskottets mål för verksamheten har uppnåtts genom följande: Rekryteringskampanjen Väckarklockan genomförd i tre steg. Närvaro från föreningarna över 90 % Väckarklockan 1 i januari-mars ute i de regionala grupperna Väckarklockan 2 konferens för rekryterare och medlemssekreterare på Cinderella i april 5

6 Väckarklockan 3 uppföljningsmöte i oktober för föreningarna Friskvård: mars information om styrketräning och boxning för ombuden Friskvård: september information om stavgång vandringar samt överläggningar om behov av kommande program i Råcksta Friskvård: Ca 40 % av föreningarna har deltagit Café Opera arrangerats 3 gånger, minst 300 besökare varje gång Reseklubben har tagit fram ett Del i Resa program för föreningarna att kunna beställa det antal platser de önskar på en resa Reseombudsdagar 3 gånger, mer än 50 % av föreningarna ha deltagit Programdag för föreningarna, deltagare 50 % av föreningarna Information har getts till blivande pensionärer i företag Trafik och IT Trafikseminarium för föreningarnas trafikombud, 16 föreningar deltog. En majoritet av deltagarna har varit mycket nöjda med arrangemangen Distriktet har en representant i SPF:s centrala trafikgrupp Deltagare i NTF:s regionala äldreråd två möten samt i SL:s samverkansorgan för pensionärsorganisationerna IT information och utbildning till föreningarna Bridgemästerskap arrangerades i maj för uttagning till förbundets mästerskapstävling. 44 deltagare. Medlemsutskottet har under året representerats på av förbundet arrangerade rekryteringskonferenser. Medlemsutskottet har under året haft 8 möten kopplade till värvargruppens möten och med närvaro av friskvårdsgruppen. SAMHÄLLSUTSKOTTET Ledamöter: Jan-Olof Dackebro tom mars 2012, Allan Ekström, Eva Sahlin, Monica Ulfhielm from april 2012 och Karin Wilborg, ordförande. Adjungerade: Gunilla Bjärås, Mats Danielson, Caisa Ekstrand, Olle Eriksson, Reina Eriksson, Kjerstin Genell Andrén, Ingemor Kreitz, Torbjörn Lundman och Eva Tornefelt Lantz. Målen för verksamhetsåret 2012: Majoriteten av föreningarna deltar med representanter på seminarier och temadagar om Äldre och IT, folkhälsa, tandvård för äldre och boende för äldre. Majoriteten av föreningarna kan förmedla kunskap till medlemmarna kring de ämnen seminarierna och temadagarna belyst. Majoriteten av föreningarna är orienterade om hur pensionssystemet fungerar. Majoriteten av LPR, KPR och SPR:s ledamöter har kunskap om tillgänglighet för äldre och om tillgång på tekniska hjälpmedel. Samhällsutskottets mål för verksamheten har uppnåtts genom att minst 49 föreningar deltagit på de av utskottet anordnade seminarierna och temadagarna. På den mycket välbesökta Bomässan hade vi ingen föranmälan, så vi vet inte hur många föreningar som där var representerade. Samhällsutskottet har under året fullgjort uppdraget i enlighet med arbetsplanen enligt följande: Seminarium om Folkhälsa i mars. Utbildning för ledamöter och ersättare i KPR i mars. 6

7 Seminarium om IT och äldre i april i samarbete med IT-gruppen. Seminarium om äldres Tandhälsa i oktober. Mässa om Boende för äldre i oktober. På distriktsstyrelsens uppdrag nominerat Haninge kommun till förbundets tävling Seniorvänlig kommun Deltagit i Seniormässan i november. I 10 föreningar har man haft tävlingen Hjärnkoll; 14 lag deltog i distriktsmästerskapet. På distriktsstyrelsens uppdrag utsett distriktets representanter i olika samverkansråd, LPR och KPR i Stockholms stad. Utvärderingsresultaten visar att en majoritet av deltagarna varit mycket nöjda med ovanstående arrangemang. Utskottsarbetet har skett i samarbete med kansliet och övriga utskott. Samhällsutskottet har under året haft 8 sammanträden, oftast tillsammans med adjungerade och främst med anknytning till samhällsfrågor, läkemedel, folkhälsa, vård- o omsorgsfrågor, boendefrågor, patientsäkerhet och pensionärsråden. Samhällsutskottet har genom representanterna i pensionärsråd och samverkansråd tagit del av information och synpunkter gällande de för samhällsutskottet aktuella områdena. UTBILDNINGSUTSKOTTET Ledamöter: Johnny Dahlin, ordförande, Stig Söderberg, Arne Johannesson. Målen för verksamhetsåret 2012: i stort sett har alla föreningar relevanta kompetenser för att leda och utveckla föreningarna. nya funktionärer i föreningarna är utbildade för sina uppgifter 95 % av föreningarna är nöjda med utbildningsutskottets utbud av aktiviteter 95 % av föreningarna deltar med representanter i konferenser och teman SPF får nya medlemmar ca 100 personer vid de mässor som SPF deltar i Utbildningsutskottets mål för verksamheten har nästan helt uppnåtts till förväntade och uppsatta mål. Utbildningsutskottet har under året fullgjort uppdraget i enlighet med arbetsplanen enligt följande: anordnat regelbundet återkommande utbildningar som funktionärsutbildningar, konferenser och mässor. ansvarat för samarbetet med SV, Studieförbundet Vuxenskolan organiserat i samarbete med styrelsen distriktsstämman på konferens DA CAPO med 203 personer, ordförandekonferensen på Birka Paradise med 123 personer, planeringskonferensen för distriktsstyrelsen med 11 deltagare samt ledarskapskonferensen på Cinderella med 96 personer. Utvärderingsresultaten har varit föremål för diskussioner, analyser och förslag, som styrelsen tagit till sig inför kommande konferenser. Deltagarna har uttryckt uppskattning och lovord över såväl utbildningarna som arrangemangen. 7

8 Utskottets ledamöter har deltagit i av förbundet anordnade seminarier/kurser för studieansvariga. Utskottsarbetet har skett i nära samarbete med övriga utskott, arbetsgrupper och kansliet. STOCKHOLMSGRUPPEN Ledamöter: Eva Sahlin Ordförande Rolf Lindquist Johnny Dahlin Karin Wilborg Arne Johannesson SPF Brännkyrka SPF Mälarhöjden-Hägersten SPF Stureby SPF Bromma SPF Gustav Vasa Gruppen har arbetat i enlighet med arbetsplanen för distriktet. Gruppen har under året: ansökt om anslag från Stockholms kommun. anordnat utbildningsdag för främst nya ledamöter/ersättare i Stockholms stads stadsdelsnämnders pensionärsråd. genomfört temakonferenser för ordförande i SPF-föreningar i Stockholms stad och dess SPR-ledamöter. bevakat äldrefrågor inom Stockholm genom representation Kommunstyrelsens Pensionärsråd(KPR) i Stadsdelsnämndernas Pensionärsråd(SPR) samt i Landstingets Pensionärsråd (LPR)och samverkansrådet med Förvaltningen inom SLL KPR har drivit SPF:s policyfrågor som rör INFLYTANDE- VALFRIHET- LIVSKVALITET och har verkat för fortsatt god samverkan med PRO på lokal och regional nivå. 8

9 Aktiviteter 2012 Datum Aktivitet/utbildning Medarrangör Deltagare Januari 17 Studieombudsdag SV, VL Styrelsemingel Café Opera 150 Februari 2 Utb. om projektansökan SV 19 7 Erfarenhetsutbyte för kassörer 15 8 Styrelsemingel Samhället och de äldre Äldrecentrum 50 Mars 6 Utbildningsdag för ledamöter i KPR 35 6 Programdag 93 7 Styrelsemingel Träffpunkt Kulturhuset 8 13 Erfarenhetsutbyte för kassörer Planeringsdagar för styrelsen VL Samhället och de äldre Äldrecentrum 20 Inspirationsdag för friskvårdsombud Träffpunkt Kulturhuset Utbildning för nya medlemssekreterare Ledarskapskonferens Cinderella Träffpunkt Kulturhuset Folkhälsodag 27 April 3 Distriktsstämma Träffpunkt Kulturhuset Rekryteringskonferens Cinderella, SV Utbildning för nya medlemssekreterare Informationsdag för valberedare Utbildningsdag för ledamöter i SPR IT-dagen 42 Maj 3 Träffpunkt Kulturhuset-mingel 22 3 DM-Bridge 28 7 Samhället och de äldre Äldrecentrum 10 Styrelsemingel Träff för reseombuden Styrelsemingel Hemsidekurs Utbildning om nya mallar till hemsidor 14 9

10 Juni 7 Utbildning om nya mallar till hemsidor Hemsidekurs Visningsresa till Tallinn Tallink Silja 32 September 4 Informationsdag för reseombud Visningsresa till Riga Tallink Silja Trafikombudsdag Friskvårdsdag Ordförandekonferens Birka Samhället och de äldre Äldrecentrum DM-Hjärnkoll Träffpunkt Kulturhuset Förnyelsearbete inom SPF SV 13 Oktober 4 Seminarium om tandvård SV 27 9 Rekrytering SV Kryssning för reseombud Birka Medlemskryssning VL Träffpunkt Kulturhuset 9 23 Minimässan om boende SV Café Opera Samhället och de äldre Äldrecentrum Träffpunkt Kulturhuset Hemsideutbildning 7 November 21 Träffpunkt Kulturhuset Utbildning för medlemssekr. fortsättning Samhället och de äldre Äldrecentrum 40 December 3 Hemsideutbildning, fortsättning Visningsresa till Tallinn 20 6 Träffpunkt Kulturhuset 28 10

11 Ekonomi Bokslutet visar i år på ett litet överskott på kronor. Det är betydligt bättre än budgeten och beror på att vi lyckats med att få in mer intäkter än vi beräknade och att vi fick ett bättre utfall på vårt placerade kapital. Kapitalet har varit placerat i fasträntekonton hos Swedbank och Danske Bank till en förhållandevis bra ränta. Styrelsen föreslår att överskottet förs över i ny räkning. Den ekonomiska ställningen framgår av resultat- och balansräkningen Slutord En aktiv distriktsstyrelse och ett kompetent och engagerat distriktskansli har under året svarat för en effektivt bedriven verksamhet inom ramen för tilldelade resurser. Ett varmt tack till alla funktionärer och engagerade medlemmar. Vidare ett tack till Stockholms läns landsting och Stockholms stad för det ekonomiska stöd som SPF Stockholmsdistriktet har erhållit. Ett tack riktas även till Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete. Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) 87,4 87,4 Resultatdisposition Medel att disponera Balanserat Årets Resultat Disponeras så att i ny räkning överföres

12 Resultaträkning verksamhetsåret Noter Budget Utfall Utfall INTÄKTER Årsavgifter Anslag Sthlms Kommun Anslag Landstinget Aktivitetsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetskostnader Aktivitetskostnader Inköp material Konferenser Projekt Summa verksamhetskostnader Kontorskostnader Lokalkostnader Kanslikostnader Representation/uppvaktning Marknadsföring Summa kontorskostnader Personalkostnader Arvoden styrelse/utskott Löner kansliet + övr. Not Sociala kostnader försäkringar Utbildn, hälsovård övr. pers.kostn Kostnadsersättningar Summa personalkostnader ÖVRIGA KOSTNADER Förbundsavgifter Stockholmsföreningarna Distriktsstämma Kongressen Utvecklingsprojekt Avskrivningar Summa övriga kostnader Summa kostnader totalt Resultat före finansiella poster extra ordinära intäkter och kostn Ränteintäkter Not Årets resultat

13 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Stockholmsdistriktet BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Not SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Balanserat resultat Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostn/förutbet.intäkter Not SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelse Inga Inga 13

14 Noter till Resultat och Balansräkning Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFN 2009:1 årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Under året har 3 personer varit anställda hela året. 2 personer på 100 % och 1 person på 80 %. Total lönekostnad kr. och soc.avg kr. Fördelningen 3 kvinnor 0 män. Under året har fastränteplaceringar gjorts i Swedbank och Danske Bank. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Ingående anskaffningsvärde kr. årets nyanskaffning uppgår till kr. utgående anskaffningsvärde kr. Avskrivningarna uppgår till kr. Avskrivningstiden på inventarierna är på 3 år. Avser semesterlön, sociala avgifter, revisionsarvode samt förutbetalt bidrag från Stockholms kommun. 14

15 15

16 16

17 Sveriges Pensionärsförbund Stockholmsdistriktet Torsgatan 37, Stockholm Telefon: E-post: Hemsida: 17

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Sveriges Pensionärsförbund, SPF Stockholmsdistriktet organisationsnummer 802006-7537 får härmed avge sin förvaltningsberättelse för år 2013. En omfattande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 II 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår

Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår Föreningen Pensionärshemmet Skogshill 1 (7) Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 2015-01-01-2015-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

istrikts SPF Stockholm

istrikts SPF Stockholm Dbladet istrikts SPF Stockholm September 2012 nkt Träffpu Café Opera Reseklubbsresa Våra pensioner SPF goes to China Träffpunkt Kulturhuset Distriktets utskott 1 DISTRIKTSBLADET SPF Stockholm Adress: SPF

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Sjöfruns samfällighetsförening Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Förvaltningsberättelse Förslag till disposition

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer