Välkommen till Institutionsvård i fokus Stockholm mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Institutionsvård i fokus Stockholm 27 28 mars 2014"

Transkript

1

2 Välkommen till Institutionsvård i fokus Dag1 Stockholm mars Registrering Öppningsanförande Kent Ehliasson, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse Brottslighet i ett livsloppsperspektiv Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet. Jerzy Sarnecki har under flera decennier forskat om bland annat ungdomsbrottslighet, brottsprevention, brottslighetens utveckling, brottslighet och livsförlopp, samhällets reaktioner på ungdomsbrottslighet samt brottsliga nätverk. Sarnecki har också skrivit flera läroböcker i kriminologi missbruksvården i historisk och internationell belysning anförande Lunchmingel Kerstin Stenius, forskningschef vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland och chefredaktör för Nordic Studies on Alcohol and Drugs. Bland mycket annat har Kerstin Stenius forskat på missbruksvården som vårdsystem, både historiskt och i nutid, ofta genom internationella jämförelser. Maria Larsson, barn- och äldreminister. Lunch på gående fot med mingel och presentation av forskning och behandling. Foto: Regeringskansliet Maria Larsson Jerzy Sarnecki Kerstin Stenius

3 Parallella föreläsningar A. Violence risk assessment and violence prevention within institutional care for antisocial youth Lorraine Johnstone, PhD och Research Fellow vid Centre for the Study of Violence, Glasgow Caledonian University. Lorraine Johnstone tillhör ett internationellt nätverk av mycket erfarna forskare inom området våldsprevention. Hon är också mycket känd för sin forskning om psykopati hos barn, och utveckling av kunskapsbaserade modeller för att minska förekomst av våld inom institutionsvård. Lorraine Johnstone B. Integrated treatment for substance abuse and mental health problems Kim Mueser, professor vid Boston University College of Health and Rehabilitation Services. Med sin långa kliniska erfarenhet och forskningserfarenhet är Kim Mueser en internationell auktoritet inom området integrerade insatser vid missbruk och psykiatrisk samsjuklighet. C. Back to basics. Glöm inte skola och hälsa! Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Bo Vinnerljungs forskning är främst inriktad på den sociala barnavården och utsatta barns utveckling, bland annat i form av långtidsuppföljningar av fosterhems- och institutionsplacerade barn. Kim Mueser Parallella föreläsningar A. Dömd till vård. Tvångsvård av unga i ett rättsligt perspektiv Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet. I sin forskning om barn och ungdomar har Titti Mattsson undersökt det domstolsförfarande som föregår beslut om tvångsvård samt barn och ungdomars rättsliga ställning i familjehem respektive i institutionsvård. Hon är expert i Utredningen om tvångsvård för barn och unga. Bo Vinnerljung B. Forskningsbasert behandling av ungdommer i institusjon presentasjon av MultifunC, en norsk-svensk utviklet behandlingsmodell for ungdom med beteendeproblem Foto: Kennet Ruona Tore Andreassen, psykolog och författare till Institutionsbehandling av ungdomar Vad säger forskningen?. Tore Andreassen leder arbetet med MultifunC-Norge och är verksam vid Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Han har lett arbetsgruppen bakom rapporten Utvikling av kvalitet i barneverninstitusjoner i regi av Bufdir. Han är också ledamot av ackrediteringspanelerna inom Norska och Danska kriminalvården. Titti Mattsson C. Från metod till organisation förutsättningar för att implementera och tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt Lars Oscarsson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndals Högskola. Lars Oscarsson har lång erfarenhet av forskning om missbruk och behandling av missbrukare, främst ur ett teoretiskt, organisatoriskt och innehållsmässigt perspektiv. Oscarssons forskning rör också implementering av evidensbaserad praktik och utvärdering av sociala interventioner Kaffepaus Tore Andreassen För information och anmälan:

4 Parallella föreläsningar A. Ungas drogvanor över tid Håkan Leifman, docent i sociologi och direktör på CAN. Håkan Leifman har forskat vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Han har bland annat arbetat med det så kallade Monitorprojektet ett regeringsuppdrag som innebar en löpande bevakning av alkoholkonsumtionen med särskilt fokus på oregistrerad alkohol, och som sektionschef för STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem). Som direktör vid CAN förvaltar han en stor dataskatt i form av långa tidsserier med undersökningar av skolelevers alkohol- och drogvanor. B. An evidence-based model for designing care facilities to reduce aggression Roger Ulrich, professor på Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers tekniska högskola, samt adjungerad professor vid Aalborgs universitet. Roger Ulrich är internationellt välkänd för sitt evidensbaserade arbete om vårdarkitektur. Han har tjänstgjort som rådgivare vid Britain s National Health Service i deras arbete med utveckling av nya sjukhus. C. Negative Peer Influence Edward J Latessa, professor och director för School of Criminal Justice, University of Cincinnati, har genomfört ett stort antal forskningsprojekt kring risken för negativ utveckling efter påverkan av antisociala kamrater. Riskerna är väl dokumenterade i både Sverige och utlandet och Edward J Latessa är välkänd för sin sakkunskap inom området. Han har särskilt intresserat sig för olika risknivåers betydelse för behandlingseffekter. Tillsammans med sina medarbetare har han utvärderat över 600 antikriminalitetsprogram runt om i USA. Latessa är medförfattare till bland boken What Works (and Doesn t) in Reducing Recidivism. Lars Oscarsson Håkan Leifman Roger Ulrich Foto: Jimmie Hjärtström Foto: Jennie Rehbinder Edward Latessa John Chrispinsson, moderator Under hela konferensen är John Crispinsson moderator. Han är välkänd för de flesta och har lång erfarenhet av journalistik och kunskapsspridning inom politik, ekonomi, vetenskap och kultur Middag John Chrispinsson. } Konferensmiddag med underhållning på Restaurang Cabaret. För middagen tar vi ut en avgift på 100 kronor. Cirkus Cirkör. } Foto: Elisabet Ohlson Wallin Foto: Alex Hinchcliffe

5 Dag Så formar vi en tillgänglig, jämlik och kunskapsbaserad psykiatrisk vård Anders Printz, ansvarig för Socialdepartementets samordningsfunktion för riktade insatser inom området psykisk ohälsa Parallella seminarier, pass 1 (läs mer på webben) 1. Interventioner med inriktning på neuropsykiatrisk och kognitiv problematik. Tre SiS-finansierade forskningsprojekt Berit Bihlar, Bert Jonsson, Idor Svensson 2. Vad händer sedan? Utredningar och vårdkedjor Mats Fridell, Verner Denvall, Sofia Enell, Maria Andersson Vogel 3. Sexualitet och sexuell (o)hälsa i ungdomsvården Malin Lindroth, Sara Ingevaldson, Åsa Kastbom 4. En skola för livet. Undervisning och skolverksamhet i ungdomsvården Martin Hugo, David Wästerfors 5. Möten och bemötande i och kring vården Sabine Gruber, Goran Basic, Gunilla Nötesjö 6. Kunskapsbaserade metoder i institutionsvård Peter Wirbing, Ann Rundberg, Elisabeth Edström, Eva da Silva, Veronica Broo 7. Familjeinterventioner i ungdomsvården Lina Ponnert, Gun Drott-Englén, Arne Gynther, Johan Sjöstrand 8. Hur gick det då? Uppföljningar och registerstudier av ungdomar och klienter Lena Lundgren, Stefan Nordqvist 9. Ungdomsbrottslighet Tove Pettersson, Felipe Estrada 10. Psycho-educational interventions in substance abuse and/or mental illness (ges på engelska) Susan McGurk, Ingrid Rystedt Parallella seminarier, pass 2 (läs mer på webben) 11. Barnperspektivet i vården av vuxna missbrukare Frid Hansen 12. How do we best handle violent youth: A practical discussion Joel Kupfersmid 13. Systematiska kunskapsöversikter i teori och praktik 14. Sverige ett avvikande fall? Tvångsvård av missbrukare i internationell jämförelse Magnus Israelsson, Arne Gerdner 15. Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) ett alternativ till institutionsplacering Lotta Höjman, Martin Bergström 16. MultiFunC multifunktionell behandling på institution och i närmiljö Marie Frendin och Malin Hultman 17. Att ändra beteende genom ord och övning. Motiverande samtal och Aggression Replacement Training (ART) Tobias Sandberg, Bengt Daleflod 18. I lagens mening. Rättssäkerhet i en social verksamhet Elisabeth Eneroth, Michael Tärnfalk 19. Smygskäms personalen i slutenvården? Om tillbakablickande beteende och kulturellt kamouflage. Hur anställda i slutenvård hanterar sin yrkesroll Johan Berlin, Eric Carlström 20. ACT Behandling av psykisk ohälsa, stress och riskbruk för ungdomar inom SiS Anders Tengström, Fredrik Livheim Estradsamtal Var är institutionsvården om tjugo år och vilka utmaningar måste vi ta oss an på vägen dit? Alice Bah Kuhnke, generaldirektör i Ungdomsstyrelsen, Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Lotta Persson, tidigare socialchef i Botkyrka och ordförande i Sveriges socialchefers förening, Katarina Lindeberg, institutionschef på SiS ungdomshem Råby samt Nils Åkesson, utvecklingsdirektör i SiS. Samtalsledare: John Chrispinsson Tack och hej och lunch!

6 Några snabbfakta När: mars Var: Folkets hus i Stockholm. Hur: Föredrag och seminarier om teori och praktik. Arrangör: Statens institutionsstyrelse. Avgift: Gratis. För vem: Verksamma med koppling till socialt arbete. Varför: Sprida kunskap om aktuell forskning och institutionsvård. Anmälan: Nu! På webben. Grafisk form och produktion: Ineko-2013

Rev 1 2014-03-09. 2014-08-22 Ver 3

Rev 1 2014-03-09. 2014-08-22 Ver 3 Rev 1 2014-03-09 2014-08-22 Ver 3 Välkommen till Drogfokus 2014! Drogfokus är en nationell konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) som arrangeras vartannat år. I år står Norrköping återigen

Läs mer

Aktuellt. Att göra effektutvärderingar. En handbok (Red: Knut Sundell, bok utgiven av Gothia förlag och Socialstyrelsen,

Aktuellt. Att göra effektutvärderingar. En handbok (Red: Knut Sundell, bok utgiven av Gothia förlag och Socialstyrelsen, För oss i Swe-ART är det angeläget att vidareföra kunskap som har till syfte att öka social kompetens och minska aggressivitet i samhället. Socialstyrelsen arbetar för att sprida evidensbaserad praktik.

Läs mer

ANTOLOGI. Att se barn som anhöriga - Om relationer, interventioner och omsorgsansvar

ANTOLOGI. Att se barn som anhöriga - Om relationer, interventioner och omsorgsansvar - Om relationer, interventioner och omsorgsansvar ANTOLOGI Under redaktion av Ulrika Järkestig Berggren Lennart Magnusson Elizabeth Hanson Redaktörer Ulrika Järkestig Berggren, Lennart Magnusson Elizabeth

Läs mer

Ett välfyllt konferensprogram

Ett välfyllt konferensprogram Foto: Leif Spångberg Foto: Ida Flanagan 2 Resecentrum Motala Ström Drogfokus är en nationell konferens som arrangeras för andra gången. Denna gång är Norrköping värdkommun och konferensen arrangeras i

Läs mer

Vägen från utredning till åtgärd

Vägen från utredning till åtgärd institutionsvård i fokus n nr 3 2013 Vägen från utredning till åtgärd Utredningsplaceringar vid särskilda ungdomshem Sofia Enell Verner Denvall forskningsrapport Institutionsvård i fokus ges ut av Statens

Läs mer

Foto: Scanpix/Masterfile 3. 2007. Kognitiv beteendeterapi ett samarbete mellan klient och terapeut

Foto: Scanpix/Masterfile 3. 2007. Kognitiv beteendeterapi ett samarbete mellan klient och terapeut Foto: Scanpix/Masterfile 3. 2007 Kognitiv beteendeterapi ett samarbete mellan klient och terapeut Kognitiv beteendeterapi spar både lidande och pengar Det här numret av IMS-nytt handlar till stor del om

Läs mer

Utvecklingsprojekt vid SiS

Utvecklingsprojekt vid SiS Allmän SiS-rapport 2002:10 Utvecklingsprojekt vid SiS ISSN 1404-2584 Förord Att initiera och stödja utvecklingsarbete hör till en av FoU-enhetens viktigaste funktioner, sett i ett långsiktigt perspektiv.

Läs mer

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete 12-13 november 2013 Stockholmsmässan Bland talarna: Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Stina

Läs mer

Välkommen till Drogfokus 2014

Välkommen till Drogfokus 2014 Välkommen till Drogfokus 2014 Drogfokus 2014 vill öppna för diskussioner kring det nya som händer allt ifrån nya angreppssätt till nya droger. Drogfokus är en nationell konferens om alkohol, narkotika,

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

Foto: Clifford Shirley. Hur förebygger vi återfall i brott? Ta del av kunskap och erfarenheter av brotts- och återfallsförebyggande arbete.

Foto: Clifford Shirley. Hur förebygger vi återfall i brott? Ta del av kunskap och erfarenheter av brotts- och återfallsförebyggande arbete. Foto: Clifford Shirley Hur förebygger vi återfall i brott? Ta del av kunskap och erfarenheter av brotts- och återfallsförebyggande arbete. Norrköping 25-26 oktober Brottsförebyggande rådet och Norrköpings

Läs mer

Vad hjälper kunskap om den inte används?

Vad hjälper kunskap om den inte används? Foto: Martin Barraud, Matton 4. 2007 Vad hjälper kunskap om den inte används? Vad hjälper kunskap om den inte kommer till användning? På IMS producerar vi kunskap inom det sociala området. Vi gör det själva

Läs mer

Nationell konferens 2013 BARN SOM ANHÖRIGA

Nationell konferens 2013 BARN SOM ANHÖRIGA Nationell konferens 2013 BARN SOM ANHÖRIGA Vi välkomnar forskare, beslutsfattare, idéburna organisationer och professionella verksamma inom hälso- och sjukvården, socialtjänst och skola till den sjunde

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING Produktion: IdéoWall AB Illustrationer: Kjell Ström och Hanna Werning Tryck: Williamssons Offsettryck AB, 2014 Innehåll Generaldirektörens förord... 5 Samlad bedömning...

Läs mer

Komet på särskilda ungdomshem

Komet på särskilda ungdomshem INSTITuTIoNSvåRD I fokus n NR 8 2012 Komet på särskilda ungdomshem organisationens, föräldrarnas och socialtjänstens perspektiv Lina Ponnert forskningsrapport Institutionsvård i fokus ges ut av Statens

Läs mer

Implementeringen av MultifunC. ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra beteendeproblem

Implementeringen av MultifunC. ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra beteendeproblem Implementeringen av MultifunC ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra beteendeproblem Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken?

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken? Ny möjlighet att delta på SIPU:s missbrukskonferens! Konferensen hölls första gången i maj 2015, med 100% nöjda deltagare! Nu genomför SIPU åter konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks-

Läs mer

Årsredovisning 2004. Statens institutionsstyrelse

Årsredovisning 2004. Statens institutionsstyrelse Årsredovisning 2004 Statens institutionsstyrelse SiS Årsredovisning 2004 2 Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Resultatredovisning... 4 Sammanfattning av året... 4 Omvärlds- och riskanalys...

Läs mer

Att förändra socialt arbete

Att förändra socialt arbete Att förändra socialt arbete Forskare och praktiker om implementering IMS Socialstyrelsen Red.: Maria Roselius & Knut Sundell 2008 IMS och Gothia Förlag ISBN 978-91-7205-612-1 Kopieringsförbud! Mångfaldigande

Läs mer

SiS följer upp och utvecklar 2/08 MTFC. Ett evidensbaserat manualstyrt behandlingsprogram. Lotta Höjman och Nick Dovik

SiS följer upp och utvecklar 2/08 MTFC. Ett evidensbaserat manualstyrt behandlingsprogram. Lotta Höjman och Nick Dovik SiS följer upp och utvecklar 2/08 MTFC Ett evidensbaserat manualstyrt behandlingsprogram Lotta Höjman och Nick Dovik MTFC Ett evidensbaserat maunalstyrt behandlingsprogram Lotta Höjman Nick Dovik 1 Författarpresentationer

Läs mer

Verksamhetsplan. År 2007

Verksamhetsplan. År 2007 Verksamhetsplan År 2007 2007 01 31 Dnr 10 448 2006 Generaldirektören Beslut att anta Statens institutionsstyrelses verksamhetsplan för år 2007 Härmed beslutas att anta Statens institutionsstyrelses verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisning 2005. Statens institutionsstyrelse

Årsredovisning 2005. Statens institutionsstyrelse Årsredovisning 2005 Statens institutionsstyrelse SiS Årsredovisning 2005 2 Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Resultatredovisning... 4 Sammanfattning av året... 4 Omvärlds- och riskanalys...

Läs mer

Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv. Hillevi Busch (red.) Elisabeth Eneroth Magnus Israelsson Titti Mattsson Gustav Svensson

Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv. Hillevi Busch (red.) Elisabeth Eneroth Magnus Israelsson Titti Mattsson Gustav Svensson institutionsvård i fokus n nr 2 2014 Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv Hillevi Busch (red.) Elisabeth Eneroth Magnus Israelsson Titti Mattsson Gustav Svensson forskningsrapport Institutionsvård i

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren Betänkande av Utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst Stockholm 2008 SOU 2008:18 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik... 6 3. Övriga insatser... 20 4. Forskning... 23

Läs mer

Särskilda ungdomshem och vårdkedjor

Särskilda ungdomshem och vårdkedjor Särskilda ungdomshem och vårdkedjor Om ungdomar, kön, klass och etnicitet Maria Andersson Vogel Rapport i Socialt arbete nr. 140, 2012 Maria Andersson Vogel, Stockholm 2012 Cover illustration: Emma Hammarén

Läs mer

VÅRDPROGRAM MISSBRUK OCH BEROENDE ÅLDERSÖVERGRIPANDE. Ungdomar och Missbruk

VÅRDPROGRAM MISSBRUK OCH BEROENDE ÅLDERSÖVERGRIPANDE. Ungdomar och Missbruk 1 VÅRDPROGRAM MISSBRUK OCH BEROENDE ÅLDERSÖVERGRIPANDE Ungdomar och Missbruk Dokumenttyp: Vårdprogram Utfärdande PE: Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter: Primärvården och psykiatrin i Östergötland

Läs mer

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet integrerade insatser för vård och behandling Dokumentation från heldagskonferens för politiker, chefer och medarbetare i kommuner, hälso- och sjukvård, kriminalvård

Läs mer

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD

SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD SOCIAL/HÅLLBARHET/ FÄRDVÄG/VÄLFÄRD NORRKÖPING 30 SEPTEMBER 2 OKTOBER PROGRAM 1 2 Social hållbarhet på Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping Årets socialchefskonferens är historisk. 1945 höll FSS sina första

Läs mer